srijeda, 31. listopada 2018.

RAZOTKRIVANJE MONTIRANE OPTUŽNICE

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO I ISTOČNOM SARAJEVU, UOPŠTE NIJE ODGOVORILO NA OVAJ ZAHTJEV TE IAKO JE PREKO 3 GODINE OD KAD SU POKRENULI NEZAKONITU ISTRAGU PROTIV MENE I DALJE KRIJU DOKUMENT NA OSNOVU KOGA TVRDE DA SU NADLEŽNI. IZ SUDA U SOKOCU JE ODGOVORENO DA DOĐEM I O SVOM TROŠKU KOPIRAM DOKUMENTE ŠTO JE KRŠENJE PRAVA IZ ZAKONA A POTOM SE PRIZNAJE DA UOPŠTE NEMAJU DOKUMENT O NADLEŽNOSTI NEGO DA GA KAO IMA TUŽILAŠTVO. KAKVA JE MONSTRUOZNA "IGRA" U PITANJU MOŽETE UPOREDITI AKO IMATE U VIDU DA JE ISTI TRETMAN PRIMJENJEN NA DAVIDU DRAGIČEVIĆU KAO PRIPREMA ZA LIKVIDACIJU...

RAZOTKRIVANJE MONTIRANE OPTUŽNICE

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU


OSNOVNI SUD U SOKOCU


(Sadržaj zahtjeva)1) Veza : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTJEVAM


- Kopiju odluke kojom se krivična prijava protiv mene za povredu ugleda suda dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, donijela okružni javni tužilac Jovana Tomaš.
- Kopiju odluke kojom se krivični predmet protiv mene za povredu ugleda suda T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Stanku Nuiću.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, doneo okružni javni tužilac Stanko Nuić.


- Kopiju odluke, odnosno rješenja kojim se optužnica protiv mene za "povredu ugleda suda" T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad sudiji Borovčanin Luki kao sudiji za prethodno saslušanje.
- Kopiju odluke na osnovu koje, Okružno javno tužilaštvo u istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu kao mjesno nenadležni, zasnivaju svoju nadležnost.
- Kopiju odluke odnosno rješenja kojim se predmet protiv mene za povredu ugleda suda 89 0 K 058509 17 KPS, dodjeljuje u rad sudiji Branki Malović.
- Kopije svih naredbi, rješenja, odluka, odnosno svih dokumenata koje je sačinila i potpisala sudija Branka Malović u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.


Napomena: Sve dokumente mi možete dostaviti i skenirane na mejl zdenkobajo@gmail.com a uspješan prijem bih vam potvrdio telefonski ili na vaš mejl. Ukoliko ne potvrdim prijem to znači da traženi dokumenti nisu ni stigli te ću svoja prava braniti na druge načine uključujući i zahtjeve za prinudna privođenja odgovornih, (svjedoka, koji smišljeno krše moja prava) u postupcima koji su u toku pred Osnovnim sudom u Bijeljini, VSTV-om, tužilaštvima i Ustavnim sudom BIH.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

utorak, 30. listopada 2018.

MONTIRANJE OPTUŽNICA PROTIV LICA IZ REŽIMSKE CRNE KNJIGE

S obzirom da se radi o pripadnicima tužilaštva i suda koji smišljeno montiraju postupke na osnovu nelegalne dokumentacije i pripremaju uslove za likvidacije u skladu sa nalozima dodik milorada za vođenje borbe protiv "nepodobnih" lica koju oni "moraju da urade" ovo je izuzetno opasnost za bezbjednost svih građana u zemlji te stoga o svemu obavještavam Ministarstvo sigurnosti BIH...

MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

MONTIRANJE OPTUŽNICA PROTIV LICA IZ REŽIMSKE CRNE KNJIGE

Javno izdate instrukcije tiranina, diktatora i šefa mafijaškog režima, dodik milorada o formiranju crne knjige i borbi koju njihovi ljudi u institucijama treba i MORAJU, da vode, nisu nikakva novost nego obznanjivanje stvarnog stanja koje se vrši godinama od strane pripadnika pravosudne mafije i vrha MUP-a. Istup pred kamerama je bio zbog službenika na nižim pozicijama koji su se premišljali da li da uzvršavaju kriminalne i čak fašističke naredbe i znak da je režim u strahu od pada te je spreman na sve da bi vođe mafije izbjegle zaslužene kazne.
Primjer zločinačkih radnji i gestapovskih metoda je prikrivena višemjesečna istraga zbog banalne optužnice, praćenje, nadzor komunikacija... pa otmica, mučenje i ubistvo Davida Dragičevića, kojeg je vrh mafijaškog režima podmetanjem lažnih dokaza pokušao predstaviti kao kradljivca i narkomana.
U dopisu koji sam vam poslao neposredno pred to ubistvo naveo sam neke od pokušaja plaćenih ubica da me likvidiraju, citiram dio : "Osim toga ta osoba koju su poslali pokušavao je da me više puta odvede na nepoznatu lokaciju odakle se sigurno živ ne bih vratio što se također može čuti iz priloženih snimaka."
Sličnost sa slučajem Dragičević je očigledna jer su ljudi mafije i protiv mene montirali "optužnicu" za "monstruozno" krivično djelo "povreda ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom i sudom sa falsifikovanom dokumentacijom koju prilažem i obrazlažem...

Uz podsjećanje na dopis koji sam vam poslao sada posebno ističem i vrijeme odnosno datume kada se šta dešavalo. Pomenuto obavještenje, (Mejl za ministarstvo sigurnosti poslat 11:27, dana 05.03.2018.) o sprezi policijske pravosudne i narko mafije ima poseban naglasak na događaj od 23.07.2009. kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a što su smišljeno prikrili inspektori MUP-a, Okružno tužilaštvo a potom i više osoba iz suda i komanda sudske policije su se uključili u zataškavanje tog zločina i izvršili više naknadnih krivičnih dijela koja sam detaljno razotkrio.
Na taj način sam tim kriminalnim licima postao najveći protivnik i neprijatelj te su vremenom pokušavali na sve načine da me zaplaše, da angažuju saradnike iz kriminalnih krugova, da me ubiju a na kraju su odlučili da montiraju optužnicu pred nelegalnim tužilaštvom i sudom koju ću detaljno opisati.
Dakle dana 5. marta 2018. šaljem prvo na vaš mejl skeniranu dokumentaciju i istog dana i poštansku pošiljku sa pratećim diskom koju ste primili 8. marta što se vidi iz odgovora koji ste mi poslali 16.03.2018.
Ali kako mafijaški klan ima razgranatu mrežu informatora već sutradan po slanju mejla, odnosno 06.03.2018. predsjednik osnovnog suda u Sokocu izdaje trajnu naredbu sudskoj policiji za moje dovođenje na Sokolac za izjašnjenje po optužnicu za krivično djelo povreda ugleda suda, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS). Zbog navođenja dokumenta na kome su montirali nelegalnu optužnicu i nezakonitu nadležnost dostavljam i prilog "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. gdje je taj navodni akt podvučen dva puta na drugoj strani.
Mogu samo reći da sam više nego ponosan, pošto za 7 godina konstantnog nadzora nisu uspjeli da mi pronađu ništa drugo nego javna pisanja da su okružni tužioci i sudije u službi mafije i da smisleno čine krivična djela.
No, idemo dalje sa tokom događaja te ističem da su me 12.03.2018. na ulici presreli 3-je sudskih policajaca, bez pismene naredbe i transportovali u Sokolac.
O kriminalnom postupanju tog dana neću uopšte da trošim vrijeme a samo skrećem pažnju da sam i ranije od drugih a i tada od strane sudije Luke Borovčanina bio ubjeđivan da je za mene bolje da se sam odazovem na naredne pozive inače će mi biti određen pritvor a u stvari, cilj je bio da me navuku na taj udaljeni teren i likvidiraju.
U međuvremenu, vi ste materijal dobijen od mene proslijedili vrhu MUP-a Republike Srpske koji je saučesnik i organizator prometa narkotika što ste, nedavno i javno saopštili ali bez podataka da u svemu učestvuju i okružna tužilaštva i sudovi u republici Srpskoj.
O tome ste me pismeno obavijestili 16.03.2018. a samo dva dana kasnije, dolazi do nestanka, odnosno otmice Davida Dragičevića u Banjaluci koji je kako se sada zna, tada otet, mučen i likvidiran a pokušano je sa bezočnim kriminalizovanjem žrtve i podmetanjem dokaza kako bi se ubijeni predstavio kao pljačkaš i narkoman.
To je plan kakav je bio predviđen da se primjeni i na mene, pošto bih bio naveden na udaljenu lokaciju, bilo koju a na kraju i na Sokolac. U povratku bi me presrele neke "patriotske" grupe poput Ravnogorskog pokreta, Srbske časti ili Zavjetnika sa kojima bih se naravno "potukao, opljačkao neku kuću i skočio" u Drinu.
Takav je sistem Dodikovih saučesnika u mafijaškim poslovima, poslije njegove javne naredbe da se formira crna knjiga i njihovi ljudi iz institucija treba da vode borbu protiv tih lica koja su SNSD-u nanijeli štetu a kako vode tu borbu vidi se iz ovog primjera, odnosno likvidacije Davida Dragičevića.
Kakav je kriminalni plan u pitanju, vidi se na osnovu izgovora prema kome Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i osnovni sud u Sokocu, opravdavaju svoju navodnu nadležnost a to je odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015."
Ta odluka se navodi u optužnici protiv mene i u odluci po mojim prigovorima te nedavnom dopisu sudije Branke Malović, Ministarstu pravde no iz tog dokumenta koji prilažem se vidi da se tu uopšte ne radi o bilo kakvoj krivičnoj prijavi protiv mene nego se moja krivična prijava protiv kriminalne grupe koju čine lica iz pravobranilaštva, Okružnog tužilaštva i sudova u Bijeljini, dodijeljuje na postupanje okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
U pitanju je moja krivična prijava, zbog sačinjavanja falsifikata sudskog rješenja datiranog na 22.12.2010. i puštanje u pravni promet, kao kakav takav izgovor za fašističku diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Kriminalna grupa koju sam prijavio je smislila plan da iskoristi odluku republičkog tužilaštva o dodjeljivanju te moje krivične prijave i uz nju spoji neku prijavu protiv mene za "povredu ugleda suda" te tako montira optužnicu protiv mene kako bi pokrenuli posebne istražne radnje, pratili moje kretanje i dostavili o tome podatke plaćenim ubicama a kad nisu uspjeli da me likvidiraju na taj način, onda su montirali predmet, podigli optužnicu sa namjerom da me dovuku na Sokolac, te kada bi se prevara razotkrila po izlasku angažuju svoje plaćene ubice da me presretnu i likvidiraju.
Iz kompletne dokumentacije se vidi da sam prije više od godinu dana, zahtijevao da mi se dostavi ta odluka od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) što su isti odbili da dostave a potom i sud na Sokocu te iako sam više puta pismeno upozoravao da oni nemaju nadležnost i da se navedena odluka republičkog tužilaštva ne odnosi uopšte na neku prijavu protiv mene, vidljivo je čak iz posljednjeg dokumenta od prije nekoliko dana, (08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde) da pripadnici kriminalnog klana uporno insistiraju na tome jer drugog izbora više nemaju.
Ovde je naime u pitanju dobro smišljena akcija u kojoj su se istakli ministar pravde RS i njegovi saradnici koji su tako od krivaca dobili pismeno priznanje da se kompletna optužnica protiv mene zasniva na prevari. Naime iz priloga "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." se može pročitati da je 16.07.2018. zaprimljen neki moj dopis od 12.07.2018. a koji ja nikada nisam poslao. Tog dana sam, (12.07.2017.) objavio na portalu prijavu koju sam predao ranije u CJB Bijeljina 20.06.2018. pod naslovom "PRIJAVA PROTIV SUDIJA LUKE BOROVČANINA" a na internetu se može pročitati, (uz uvodni dodatak) na web adresi https://pravda-istina.org/prijava-protiv-sudija-luke-borovcanina/.
Iako se traži izjašnjenje suda, predsjednik Borovčanin je hrabro prepustio sudiji Branki Malović da potpiše opravdanje za njegove kriminalne radnje a vidljivo je na prvoj strani da se i dalje lažno tvrdi kako se akt "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." odnosi na prijavu protiv mene te na njemu zasnivaju nadležnost.
SADRŽAJ TOG AKTA SE NIKADA I NIGDJE NE POMINJE U DOKUMENTIMA TUŽILAŠTVA I SUDA...
Prilog "08.020-059-1550-18 sud u sokocu za ministarstvo pravde" je suštinski bezvrijedan dokument, kojim predsjednik suda Borovčanin Luka potvrđuje da svoje kriminalne radnje pokušava u cjelosti prebaciti na sudiju Branku Malović koja je bila primorana napisati izjašnjenje ne samo za svoj manji dio nelegalnih radnji nego i procentualno veći i značajniji dio koji je izvršio Borovčanin Luka.
SADA KRIVCI NEĆE MOĆI DA SE OPRAVDAVAJU NEKOM "NENAMJERNOM GREŠKOM" JER SU VIŠE PUTA OD MENE PISMENO UPOZORAVANI DA NADLEŽNOST ZASNIVAJU NA DOKUMENTU KOJI NEMA VEZE SA PRIJAVOM PROTIV MENE A EVO SU TO I PISMENO PRIZNALI U DOPISU MINISTARSTVU PRAVDE.
To je monstruozna kriminalna zločinačka organizacija odgovorna za bezbrojne pljačke, ubistva i prikrivanja tih zločina a sada su dotjerani do zida ubistvom Davida Dragičevića i razotkrivanjem njihovih gestapovskih metoda.
Ali eto pokušavajući da mene navuku u zamku i likvidiraju, ostavili su mnogo tragova svojih kriminalnih radnji i evo upali u zamku pismeno potvrđujući u odgovoru Ministarstvo pravde da svoju montiranu optužnicu zasnivaju na aktu republičkog tužilaštva koje nema nikakve veze sa nekom prijavom protiv mene.
Ta pismena izjava će samo potvrditi da nema nikakvih šansi o nekoj grešci okružnih tužilaca i sudija nego se radi o smišljenom planu koji uporno forsiraju uprkos mojim brojnim pismenim upozorenjima.
I na kraju ističem da je o svemu upoznato i VSITV-e koje je naložilo OJT Istočno Sarajevo, (Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS) da se izjasni i odgovori na moj zahtjev što da sada nije učinjeno.
S obzirom da se radi o pripadnicima tužilaštva i suda koji smišljeno montiraju postupke na osnovu nelegalne dokumentacije i pripremaju uslove za likvidacije u skladu sa nalozima dodik milorada za vođenje borbe protiv "nepodobnih" lica koju oni "moraju da urade" ovo je izuzetno opasnost za bezbjednost svih građana u zemlji te stoga o svemu obavještavam Ministarstvo sigurnosti BIH...

PRILOZI

Mejl za ministarstvo sigurnosti
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.
08.020-059-1550-18 sud u sokocu za ministarstvo pravde
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 29. listopada 2018.

APELACIJA NA 13 0 P 004885 18 GVL

Mafijaške metode, Republike Srpske sve više se razotkrivaju a poslednji aktuelni primjer je ubistvo Davida Dragičevića koje su pokušali predstaviti kao zadesnu smrt, (kao i u slučaju ubistva Ivone Bajo) lažući na konferenciji, skrivajući dokaze i podmećući lažne. MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 13 0 P 004885 18 GVL

Očekujem da Ustavni sud BIH, odmah reaguje, obavjesti nadležne istražne organe o novim dokazima ubistva a ovaj predmet uputi na novo postupanje. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine se podnosi Apelacija na rješenje 004885 18 Gvl od 06.06.2018. u skladu sa uputama iz obrasca apelacije da se ista podnese i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi a s obzirom da je očigledno da Republika Srpska smišljeno prikriva ubistvo Ivone Bajo i nastavlja sa bezočnim lažima odnosno nema svrhe tražiti dalje prava od zlikovaca i ubica koji prikrivaju zločine. Osim smišljenog kršenja zakona, sve sudije u ovom postupku su saučesnici u prikrivanju ubistva jer nisu poštovali zakonsku obavezu o prijavljivanju krivičnog djela i dokaza o tome a s obzirom na pismenu tvrdnju tužilaštva da o tome navodno nema saznanja. Izgled tog dokaza se može vidjeti u prilozima, (Snimci dječjeg ruksaka) a obavezuje i Ustavni sud da o tome obavjesti istražne organe, ovaj put Tužilaštvo BIH i SIPA-u jer je RS u cjelini, zločinačka mafijaška organizacija...
OBRAZLOŽENJE
Koliko je u pitanju bezočna manipulacija vidljivo je na drugoj polovini treće strane rješenja, (uokvireno pravougaonikom a najbitniji dio je i podvučen), citiram :
"Što se tiče ostalih činjenica i dokaza koje je tužiteljica dostavila uz prijedlog za ponavljanje postupka, a odnose se na Obavijest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. godine i Izjašnjenje po obavijesti 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. godine, ovaj sud nalazi da to nisu novi dokazi ni činjenice. Naime. radi se o izjašnjenju Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini broj KTA-596/09 od 16.01.2017. godine Osnovnom sudu u Bijeljini i saglasnosti da se svi predmeti koji se nalaze u sudskom depozitu vrate porodici Budimke Bajo iz Bijeljine, te da se nema saznanja o navodnom oštećenju ruksaka. O navedenom izjašnjenju Osnovni sud u Bijeljini je dopisom broj 80 0 K 065167 17 Kpp 3 od 19.01.2017. godine obavijestio punomoćnika tužiteljice. Shodno navedenom, ovaj sud nalazi da sve činjenice i dokaze koje je tužiteljica navela u prijedlogu od 06.02.2017.godine i dostavila uz isti ne čine vjerovatnim da bi za istu bila donesena povoljnija odluka da su ranije upotrijebljeni, obzirom na činjenični i pravni osnov tužbenih zahtjeva u prethodno vođenom, a pravosnažno okončanom parničnom postupku. Naime. tužbeni zahtjevi tužiteljice odnose se na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova radi smrti mldb. kćerke, a u vezi sa postupcima ili propustima tužene. Obzirom na iznesene činjenice i dokaze u prijedlogu ne može se pouzdano zaključiti da postoji uzročno-posljedična veza između nematerijalne štete koju tužiteljica potražuje po osnovu duševnih bolova a zbog smrti mldb. kćerke, te propusta ili postupaka organa tužene a koji su od značaja za nesporno pretrpljeni duševni bol tužiteljice zbog smrti njene kćerke."

1) OJT Bijeljina odnosno republika Srpska u NOVOM dokazu, dokumentu prvi put poslije 7 godina jasno navodi - PRIZNAJE, da "NEMA SAZNANJA NAVODNOM OŠTEĆENJU RUKSAKA". Dakle čak ih naziva navodnim, sumja da zaista i postoje iako su jasno navedena u zapisniku suda. RADI SE O MATERIJALNOM DOKAZU SKINUTOG SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO I SAD REPUBLIKA SRPSKA TVRDI DA O STANJU U KOME SE NALAZI NIJE IMALA POJMA TOKOM NAVODNE ISTRAGE ???
2) U završnom djelu citata je dio koji potenciram: "ne može se pouzdano zaključiti da postoji uzročno-posljedična veza između nematerijalne štete koju tužiteljica potražuje po osnovu duševnih bolova a zbog smrti mldb. kćerke, te propusta ili postupaka organa tužene".
Više je nego jasno da je uklanjanje iz istražnih radnji, predmeta, (DJEČJI RUKSAK) koji je nastradala djevojčica Ivona Bajo, ćerka tužilje imala na sebi prilikom zadobijanja smrtonosnih povreda u najmanju ruku "PROPUST" a potpuno je jasno da je u pitanju smišljeno sakrivanje dokaza ubistva za šta su odgovorni MUP i TUŽILAŠTVO.
3) PRILIKOM DOKAZNOG POSTUPKA U OVOM PREDMETU SUD NIJE DOZVOLIO SASLUŠAVANJE INSPEKTORA I OKRUŽNOG TUŽIOCA, (TAKOĐE SMIŠLJENO) TE NIJE USTANOVLJAVAO TAKOZVANE PROPUSTE ODNOSNO PROGLASIO JE "POSTUPANJE" ORGANA RS - "SAVRŠENSTVOM".
4) IZ PISMENOH PRIZNANJA OJT BIJELJINA VIDLJIVO JE KOLIKO SU SAVRŠENI - NEMAJU POJMA O TOME DA JE MATERIJALNI DOKAZ DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN BENZINOM.
5) Da je sud postupao odgovorno i ustanovio činjenicu da RS, kako sada kaže "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu skinutog sa nastradale ćerke tužilje, to bi i presuda time bila povoljnija za tužilju, pri čemu je sporedan nematerijalni iznos nadoknade u odnosu na obavezu tužene RS da pokrene novi istražni postupak na osnovu ključnog materijalnog dokaza ubistva...

Mafijaške metode, Republike Srpske sve više se razotkrivaju a poslednji aktuelni primjer je ubistvo Davida Dragičevića koje su pokušali predstaviti kao zadesnu smrt, (kao i u slučaju ubistva Ivone Bajo) lažući na konferenciji, skrivajući dokaze i podmećući lažne. MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

PRILOZI

Prijedlog 2 za ponavljanje postupka 80 0 P 043324 13 P2
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Rješenje 13 0 P 004885 18 Gvl


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 28. listopada 2018.

UBIJENA SU DVA POLICAJCA, MOŽETE BITI PONOSNI KAO DA STE VI LIČNO ISPALILI RAFAL

Iako su akteri i iz tužilaštva i iz suda potpuno svjesni da nemaju nadležnost i da vrši smišljene kriminalne radnje, evo još uvijek nisu uspjeli da me ubiju u sadejstvu sa pripadnicima narko ili auto mafije ali uspjeli su ubiti dva policajca u Sarajevskom kantonu, sve zbog toga što nećete da radite posao za koji ste plaćeni, nećete da gonite kriminalne klanove nego smišljeno prikrivate astronomski kriminal i umjesto toga pokušavate uplašiti i ubiti časne građane. Mene možda i uspijete ubiti jer ima i suviše kriminalaca u vašem kraju koji su spremni da izvrše taj zadatak ali me niste i nikada me nećete uplašiti a što se tiče ubijenih policajaca njihova krv je i na vašim rukama. KAO DA STA IH VI LIČNO LIKVIDIRALI...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH - TUŽILAŠTVU BIH - SIPI - MUPU FEDERACIJE BIH - MEDIJIMA I GRAĐANIMA

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:
89 0 K 058509 18 KPS
TUŽILAČKA MAFIJA
ZDENKO BAJO

UBIJENA SU DVA POLICAJCA, MOŽETE BITI PONOSNI KAO DA STE VI LIČNO ISPALILI RAFAL

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Naslov se odnosi na pripadnike prije svega OJT Istočno Sarajevo, koje na svojoj teritoriji ima najjače kriminalne klanove u BIH, gdje se nesmetano trguje i transportuje narkoticima i automobilima, nabavljenim ili ukradenim u obližnjoj Federaciji BIH a po obavljenim "poslićima" kriminalci bježe u zagrljaj i zaštitu saučesnika iz policije i tužilaštva na području djelovanja OJTIS.
VEZU SA "INSTITUCIJAMA" U REPUBLIKE SRPSKE ISTIČU I U POLICIJI KANTONA SARAJEVO : Komesar policije KS Mevludin Halilović obraćajući se vijećnicima rekao je da je trenutna sigurnosna situacija u KS narušena, (https://www.klix.ba/vijesti/bih/ubistvo-dva-sarajevska-policajca-ov-nazvalo-teroristickim-aktom-pretresi-na-sest-lokacija/181027040).
"Pretposljednji slučaj se također desio na području Općine Novi Grad gdje je jedna patrola napadnuta vatrenim oružjem. Osobe su se uputile na području RS, tamo je pronađeno vozilo, ali nije bilo drugih rezutlata. Tužilaštvo KS nakon jučerašnjeg događaja formiralo je tužilački tim, uključene su sve policijske agencije, obradili smo više osoba. U toku su pretresi na području Pala i Istočnog Sarajevao na šest lokacija. Angažovani su pripadnici MUP-a RS i SIPA-e, a MUP KS je pripravnost podigao na najviši nivo. Nastojimo doći do podataka o osobama i izvršiocima, rekao je Halilović."

26.10.2018. na Alipašinom polju, području Sarajevskog kantona, prilikom pokušaja da spriječe krađu automobila, na policijsku patrolu je otvorena vatra iz automatskog oružja a kao posljedica toga je da su oba policajca smrtno stradala.
U svojim ranijim dopisima sam pominjao snagu narko mafije i auto mafije, na području Istočnog Sarajeva te pokušaje pojedinaca iz njihovih redova da me likvidiraju, kao i mogućnost da me presretnu prilikom nekog od "dobrovoljnih" dolazaka na Sokolac, što se i desilo prilikom posljednjeg nasilnog dovođenja.
Iako sam više puta istakao da imam velikih problema sa disanjem zbog alergije na ambroziju i tražio hitnu pomoć i od sudske policije i od sudije, nisam je dobio nego sam ostavljen na ulici u Sokocu, kao meta lokalnim kriminalcima.
Srećom nisam odveden u tišini iz Bijeljine, kako je planirano, te je izgleda grupa povučena sa zadatka, pa me samo presreo samo jedan od njih, radoznao da vidi ko sam i vjerovatno, zbog čega je akcija otkazana.
Ali to je sad sporedna tema u odnosu na razrađeni mafijaški biznis auto mafije sa Romanije, odnosno teritorije Istočnog Sarajeva kao i narko mafije koje u velikom gradu kradu vozila i započinju transporte narkotika pa zahvaljujući entitetskoj granici bježe brzo iz zone djelovanja federalne policije i dolaze u zaštitu kod saučesnika iz tužilaštva i policije RS.
Ne smatram naravno da su svi umiješani ali je potpuno jasno da je odgovornost za razvijeni mafijaški biznis, isključivo na okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a da i ne pominjem mnoga nerješena ubistva stara i po 15 ili 20 godina.
Takve kriminalne grupe su u dilu sa pojedinim tužiocima i policajcima koji im pružaju zaštitu u zamjenu za novac i naravno ne preduzimaju protiv njih - nikakve istrage a oni su spremni da im uzvrate i na takav način kao što je likvidacija pojedinih osoba kao što je u prošlosti bio Srđan Knežević ili Risto Jugović, pa čak i Ljubiša Savić Mauzer, (ubijen i Bijeljini od pripadnika klana iz Istočnog Sarajeva) a sada su isplanirali da mene likvidiraju, sve uz pomoć montirane optužnice tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu koji je zadužen da me dovede kao metu ubicama iz tog kraja.
Da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, uložilo barem trećinu truda na istrage protiv "auto mafije" u tom kraju, kao što se trudili da montiraju optužnicu protiv mene, iako nisu nadležni, da mjesecima i evo godinu i po, prikrivaju dokument kojim su falsifikovali nadležnost, do ova dva ubistva sigurno ne bi došlo.
Na sajtu OJTIS, ne postoji optužnica protiv mene a uporno traže moje dovođenje, dok sa druge strane u ovoj godini potvrđeno je svega 6 optužnica, što na broj od 10 tužilaca, iznosi nešto više od pola optužnice po tužiocu za cijelu godinu. Što se tiče suda u Sokocu, možda je optužnica koju su montirali protiv mene jedina ili imaju još jednu ili dve od onih 6 iz OJTIS-a i zato se svojski trude da održavaju taj predmet protiv mene kako bi stvorili privid bar nekog "rada" na polju krivičnih postupaka.
Ovo suštinski znači da tužioci u Istočnom Sarajevu ne rade apsolutno ništa, odnosno angažuju se samo ako je u pitanju neko toliko očigledno krivično djelo i osobe koje nemaju moć, pa samo u tim slučajevima podižu optužnice, dok su u sadejstvu sa političko tajkunskom mafijom i skupa učestvuju u krivičnim djelima odnosno u njihovom prikrivanju.
Da li je jedan od ubica policajaca, bio upravo momak koji me je presreo, kada sam išao od suda do autobuske stanice 27.09.2018. ili su ubice bile u grupi sa kojom je on sjedio i čekao da izađem iz sudnice ???
Možda se u Sarajevu ne zna ko je izvršio ubistva ali na području Istočnog Sarajeva koje kontrolišete tamošnje tužilaštvo, mnogima je poznato ko je tog dana bio u akciji a mnogo njih zna i ko se time bavi uključujući i policajce.
Ako su do sada i žmurili na takav kriminal, možete biti sigurni da im sada neće biti svejedno, kada znaju da su pripadnici auto mafije bez razmišljanja otvorili vatru na njihove kolege iz drugog entiteta, znajući da su spremni pucati i na njih u nekoj drugoj situaciji.
Time se vraćamo na početak ovog teksta i odgovornost prije svega okružnih tužilaca i sigurno pojedinih sudija za razvijanje ovog kriminala jer neće da gone počinioce tih krivičnih dijela i da bi koliko toliko pokazali da nešto rade, onda montiraju nepostojeće optužnice i fiktivne predmete protiv osoba sa drugih područja kao što sam ja.
Iako su akteri i iz tužilaštva i iz suda potpuno svjesni da nemaju nadležnost i da vrši smišljene kriminalne radnje, evo još uvijek nisu uspjeli da me ubiju u sadejstvu sa pripadnicima narko ili auto mafije ali uspjeli su ubiti dva policajca u Sarajevskom kantonu, sve zbog toga što nećete da radite posao za koji ste plaćeni, nećete da gonite kriminalne klanove nego smišljeno prikrivate astronomski kriminal i umjesto toga pokušavate uplašiti i ubiti časne građane.
Mene možda i uspijete ubiti jer ima i suviše kriminalaca u vašem kraju koji su spremni da izvrše taj zadatak ali me niste i nikada me nećete uplašiti a što se tiče ubijenih policajaca njihova krv je i na vašim rukama.
KAO DA STA IH VI LIČNO LIKVIDIRALI...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 27. listopada 2018.

PRIVATNI SERVISI MAFIJE

IAKO JE VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE NALOŽILO PISMENIM DOPISOM DA OJT ISTOČNO SARAJEVO I SUD U SOKOCU DOSTAVE DOKUMENT NA KOME ZASNIVAJU NADLEŽNOST, PROTIV MENE ZA TEŠKO KRIVIČNO DJELO "POVREDA UGLEDA SUDA" ONI TO NISU UČINILI JER JE TUŽILAŠTVO SMIŠLJENO FALSIFIKOVALO NADLEŽNOST A PO UPUTAMA IZ "CRNE KNJIGE" MAFIJAŠKOG BOSA MILA RONHILA...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRIVATNI SERVISI MAFIJE

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

NA RUKE PREDSJEDNIKU VSTV

Na osnovu ZOSPI-a, Ustava RS i prava iz ZOKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

1) DA LI SU OBUSTAVLJENE SVE RADNJE U KRIVIČNOM PREDMETU OJT ISTOČNO SARAJEVO, T17 0 KT 0006630 15, PROTIV MENE POKRENUTOM UZ KORIŠTENJE FALSIFIKOVANE DOKUMENTACIJE ?
2) DA LI SU OBUSTAVLJENE SVE RADNJE U KRIVIČNOM PREDMETU OSNOVNOG SUDA U SOKOCU, 89 0 K 058509 17 KPS, PROTIV MENE POKRENUTOM UZ KORIŠTENJE FALSIFIKOVANE DOKUMENTACIJE ?
3) DA LI SU EVIDENTIRANE MOJE ELEKTRONSKE PRITUŽBE PROTIV TUŽILACA I SUDIJA VEZANO ZA NJIHOVE KRIMINALNE RANJE I DISCIPLINSKE PREKRŠAJE U PREDMETIMA T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 17 KPS, PODNESENE:
- Pritužba protiv sudije i tužioca - 09. mart 2018. 02:54
- Pritužba za falsifikovanje činjeničnog stanja po 89 0 K 058509 17 KPS - 20. mart 2018. 18:00
- Pritužba protiv Borovčanin Luke i ostalih - 05. maj 2018. 02:21
- Pritužba protiv sudije Branke Malović - 27. maj 2018. 15:57
- Pritužba zbog zloupotrebe položaja za pripremanje ubistva - 05. jun 2018. 18:45

Poslao sam više pritužbi vezano za prekršaje oko nelegalnih - montiranih predmeta T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS o kojima nisam dobio nikakvo obavještenje. Ali zato sam lično obavješten usmeno od g. Luke Borovčanina 12.03.2018. na Sokocu, da je on u komisiji UDT-a i da nijedna pritužba protiv njega "nije bila osnovana" te da ih sve drži u ladici. Očito je aludirao na moju pritužbu podnesenu 3 dana ranije 09.03.2018. 02:54. Iz svega se lako izvodi zaključak da g. Borovčanin Luka ne samo da sabotira pritužbe protiv sebe nego ih i prikriva s obzirom da niti o jednoj od 5 navedenih nemam nikakvih podataka a jasno je da se radi o kriminalnoj mreži koja je otvorila privremene predmete "GREŠKOM" kao pripremu za moju likvidaciju.
Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.
U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela.
Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju.
Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran.
Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od VSTV, da mi dostavi tražene podatke i dovede u red privatne servise mafije u Sokocu i Istočnom Sarajevu...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 26. listopada 2018.

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 092159 17 PR

Svi predloženi dokazi su relevantni za član 7 ZOJRIM-u, zahtjev podnesen po tom osnovu, prava iz člana 32 Ustava RS i polazni stav da je RS, okupatorska, teroristička, lopovska, lažljiva, zločinačka organizacija. U nastavku će biti podjeljeni na grupe ali neki dokazi iz jedne grupe biće korišteni i za dokazivanje drugih argumenata...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 092159 17 PR

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr
Napomena: Svi predloženi dokazi su relevantni za član 7 ZOJRIM-u, zahtjev podnesen po tom osnovu, prava iz člana 32 Ustava RS i polazni stav da je RS, okupatorska, teroristička, lopovska, lažljiva, zločinačka organizacija. U nastavku će biti podjeljeni na grupe ali neki dokazi iz jedne grupe biće korišteni i za dokazivanje drugih argumenata.
DOKAZI I SPISI U POSJEDU REPUBLIKE SRPSKE KOJE TREBA PRIBAVITI SUDSKOM NAREDBOM
Osim navedenog u podnesku "ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU" predlažem da se izvrši uvid u predmete : 80 1 Pr 000670 10, 80 1 Pr 004323 11 Pr, 80 1 Pr 004601 11 Pr, 80 1 Pr 007070 12 Pr, 80 1 Pr 082502 17 Pr te 80 0 P 057426 14 P. Zakon o sudovima RS, Zakon o krivičnom postupku RS, Ustav RS. Svi dokazi se nalaze na priloženom disku u audio - video fajlovima ili skeniranim dokumentima a dio je i odštampan.
DOKAZI O KRIMINALNOM RADU REPUBLIKE SRPSKE VEZANO ZA ČINJENIČNI OPIS
Izlazak sunca Bijeljina, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15, Zahtjev za informacije 29.01.2018. Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih, PRS JP 18-17 od 07.04.2017. Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu, Zahtjev sudu za izvinjenje, Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17, Crna knjiga, Četnici i treći rajh, Konstitutivni fašizam, Firerova naredba i Sudska policija (video), Dragičević se potukao, opljačkao kuću i skočio u rijeku, Ne mogu odgovoriti na pitanje da li je David bio u kući, Okružno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv mrtvog Davida Dragičevića.
DOKAZNI MATERIJAL O KREDIBILITETU SVJEDOKA, KONSTANTNIM LAŽIMA I FALSIFIKATIMA REPUBLIKE SRPSKE
Krivična prijava protiv Danka Borovčanina 01.09.2017. Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr, Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr, Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp, Pritužba na SP 28.08.2017. Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. Zabilješka 1292-12, Protestni plakat, Odluka po laznoj prijavi, (Naredba T15 0 KT 0002365 10).
DOKUMENTACIJA O NELEGALNOSTI, ZLOČINAČKOJ I FAŠISTIČKOJ PRIRODI REPUBLIKE SRPSKE
Smjena Nikole Poplašena, Dodiku se nije svidjela presuda suda, pa je najavio njegovo ukidanje, Pljačka decenije, Sa IP adrese VSTV-a prebacivani milioni KM, Slavisa Bobar hapšenje, Vukelic ubistvo, Agent (audio), Borovčanin (audio).
DIO DOKAZA O SMIŠLJANOM PRIKRIVANJU ZLOČINA
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Dječji ruksak, Snimci dokaza krivičnih djela, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011. Zahtjev za deponovanje 01.09.2009. Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011. Zabilješka 1419-10, Zabiljeska 06.08.2010. Zahtjev za OJT Bijeljina 15.01.2014. Izjave aktera sverca i ubistva, Otpust iz bolnice 17.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 25. listopada 2018.

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE

Intenzivniji pokušaj da budem odveden na udaljenu lokaciju gdje bih bio ubijen, dešavaju se od marta 2017. a već od juna te godine u takve aktivnosti se uključuju i takozvane zvanične institucije, odnosno prvo tužilaštvo koje pokušava da me dovede na udaljenu lokaciju a sve na osnovu nelegalne istrage. U međuvremenu je kao što se zna došlo do ubistva Davida Dragičevića i više od 100 dana se to pokušavalo prikriti i predstaviti kao nesretan slučaj ali zbog pritiska građana morala se na kraju pokrenuti istraga i zločin okvalifikovati kao ubistvo...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE

Na osnovu ZOVSITV-u, Član 56. Disciplinski prekršaji sudija, stavovi :
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.
Veza : T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, (Luka Borovčanin, Rajko Čalović, Stanko Nuić, Branka Malović, te sekretari tužilaštva i suda)
OBRAZLOŽENJE
Već sam obavjestio javnost i vas da je grupa kriminalaca iz MUP-a, tužilaštva i suda zloupotrijebila svoj položaj i sačinila plan da na osnovu falsifikovane dokumentacije, odnosno pozivajući se na nepostojeću odluku, montira nelegalnu optužnicu protiv mene, (T17 0 KT 0006630 15) sa ciljem da me tajno nadziru u okviru nezakonitih istražnih radnji te koristeći se tim podacima i svojim ovlaštenjima navedu na udaljenu lokaciju i likvidiraju na način kako je ubijan David Dragičevići u Banjaluci.
Iako sam više puta zahtijevao, pismeno od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu a potom i osnovnog suda u Sokocu da mi dostave odluku na kojoj zasnivaju svoju nadležnost oni to nisu učinili jer bi tako propao i bio razotkriven njihovu podmukli plan.
Nema nikakvih šansi da se tu radilo o nekoj grešci jer su uključene najmanje 4 osobe iz tužilaštva i suda a pogotovo zbog toga što sam više puta pismeno upozoravao da oni nisu nadležni za područje Bijeljine.
Intenzivniji pokušaj da budem odveden na udaljenu lokaciju gdje bih bio ubijen, dešavaju se od marta 2017. a već od juna te godine u takve aktivnosti se uključuju i takozvane zvanične institucije, odnosno prvo tužilaštvo koje pokušava da me dovede na udaljenu lokaciju a sve na osnovu nelegalne istrage.
U međuvremenu je kao što se zna došlo do ubistva Davida Dragičevića i više od 100 dana se to pokušavalo prikriti i predstaviti kao nesretan slučaj ali zbog pritiska građana morala se na kraju pokrenuti istraga i zločin okvalifikovati kao ubistvo.
Sve ovo je posljedica javno izrečene naredbe vrhovnog mafijaškog bosa, Dodik Milorada da se formira "CRNA KNJIGA" i njegovi ljudi u institucijama bore, (lažno ih optužuju i likvidiraju) protiv imena koja su njegovoj mafijaškoj mreži nanijeli štetu a takvi smo Dragičević i ja i naravno mnogi drugi koji su likvidirani ranije počev od Milana Vukelića koga je mafijaška organizacija raznijela eksplozivom i već preko 10 godina prikriva počinioce tog zločina.
Uprkos opstrukcijama kriminalaca iz tužilaštva i suda uspio sam dobiti dopis na kome su falsifikovali svoju nadležnost i razotkrio njihovu mahinacija odnosno odlukom republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) dodjeljuje se moja krivična prijava protiv više lica u rad okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo a ne bilo kakva prijava protiv mene.
A onda kada sam uz prilog "Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15" taj dopis dostavio okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i osnovnom sudu u Sokocu, pismeno sam zatražio, (Zahtjev za OJT Istočno Sarajevo od 05.05.2018. i Zahtjev za Osnovni sud u Sokocu od 05.05.2018.) odgovore da li su nelegalni predmeti koje su otvorili protiv mene obustavljeni na šta opet nisam dobio nikakvu pismeno obavještenje.
Više puta sam telefonom pozivao osnovni sud u Sokocu i Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu sa zahtjevom da dobijem pismeni odgovor kako bih dalje štitio svoje pravne interese i sve što sam uspio je da budem obaviješten kako su moji pismeni zahtjevi uloženi u spis a postupajući tužilac Stanko Nuić i sudija Branka Malović su se sakrili i ne reaguju pokušavajući prikriti svoj i kriminal saučesnika u radnjama koje su trebale rezultirati mojim ubistvom.
U prilogu ove pritužbe su odluka republičkog tužilaštva iz koje se vidi da su sve radnje protiv mene nelegalne te zahtjevi koje sam uputio tužilaštvu i sudu a prema strukturi i organizaciji osim već navedenih za ovo razbojništvo su odgovorni predsjednik osnovnog suda u Sokocu Luka Borovčanin te glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Rajko Čalović i sekretari tužilaštva i suda.
Na kraju, pošto su krivci iz OJT Istočno Sarajevo i Osnovnog suda u Sokucu, odbijali dostaviti podatke iako sam formalno strana u postupku, poslao sam i Zahtjev za Vrhovni sud RS od 12.06.2018. sa pitanjem da li je eventualno od njih dostavljemn neki predmet u rad sudu u Sokocu, na koji sam dobio odgovor sačinjen već nakon 2 dana "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u kome stoji da ne postoji krivični predmet protiv mene. Očito da su pojedine osobe shvatile sud i tužilaštvo kao privatne firme u kojima mogu da rade šta god im padne na pamet bez ikakve veze sa važećim zakonskim propisima...
Koje su konkretno osobe u pitanju neće vam biti teško da ustanovite pa ponavljam i ističem da se ovdje ne radi samo o banalnom prikrivanju dokumentacije i neodgovaranju na pismene zahtjeve iako sam formalno stranka u postupku nego o pokušaju zataškavanja priprema za likvidaciju i planiranja mog ubistva.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15
Zahtjev za OJT Istočno Sarajevo od 05.05.2018.
Zahtjev za Osnovni sud u Sokocu od 05.05.2018.
Zahtjev za Vrhovni sud RS od 12.06.2018.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 24. listopada 2018.

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE ZBOG SMIŠLJENOG OTIMANJA GARANTOVANIH PRAVA

Sudija Marković Jelena, planski i uporno radi za mafiju, ne samo brutalno kršeći sve zakonske odredbe nego i piše laži u presudama da bi prikrila ubistva i pljačke. I onda kada je uhvaćena u kriminalu, prikriva se njena izjava o tome. Umjesto da takve sudije završe na robiji, omogućava im se da i dalje saučestvuju u teroru nad građanima...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA


Predmet: 80 0 P 077873 16 P

ZDENKO BAJO - REPUBLIKA SRPSKA

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE ZBOG SMIŠLJENOG OTIMANJA GARANTOVANIH PRAVA

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ili isključen ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost...
Osoba Marković Jelena je u presudi 80 0 P 080317 18 P, napisala SMIŠLJENU LAŽ, da "postupaci još nisu završeni" protiv mene po prijavi za "ugrožavanja sigurnosti", sa ciljem da mi OTME, pravo garantovano članom 23 Ustava RS a koje se prema članu 48 istog Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NI OGRANIČITI. Marković Jelena je više puta upozoravana i pismeno i usmeno na svoje kriminalne i razbojničke postupke te nema nikakvih šansi da je nenamjerno pogriješila a što je uostalom konstatovao i Okružni sud u Rješenju 80 0 P 039221 16 Gvl 2, utvrdivši da se ista bavi nepotrebnim stvarima koje nisu teme postupka. Marković Jelena nema nikakve veze ni sa pravom ni sa zakonom ni sa osnovnim sudom u Bijeljini ni sa Republikom Srpskom, nego nastupa isključivo kao zaštitnik interesa mafije.
OBRAZLOŽENJE
1) U drugom pasusu poslednje strane presude 80 0 P 080317 18 P, navedeno je citiram : Ovaj sud, kao parnični nema mogućnosti da se miješa u rad okružnog javnog tužilaštva u predkrivičnom postupku i u krivičnom postupku...
2) U prvom pasusu iste - poslednje strane presude 80 0 P 080317 18 P, navedeno je citiram : ...da je okružno tužilaštvo oduzelo tužiocu računar i druge stvari zbog sumnje na postojanje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti i da postupci u vezi s tim nisu još završeni.
3) Osoba Marković Jelena je po svom nahođenju priklopila više spisa i bespotrebno ih prema sopstvenom priznanju analizirala ali ne pominje odakle, iz kog spisa potiče tvrdnja da postupci u vezi "ugrožavanja sigurnosti nisu završeni - ne pominje jer LAŽE.
4) Dokaz da je postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti okončan je u prilogu "Naredba T15 0 KT 0002365 10" gdje je navedeno da nema elemenata ni tog niti bilo kog krivičnog djela a sada se osoba Marković Jelena usuđuje mješati u rad tužilaštva, NEGIRATI I PREINAČAVATI odluku tužilaštva, kako bi opravdala prikrivanje dokumentacije koja je prikupljana u tom postupku.
5) Podatke o mom kretanju, mojoj porodici i sav materijal koji je prikupljan po osnovu te LAŽNE PRIJAVE, imaju saučesnici Marković Jelene iz mafijaške zločinačke organizacije, koji ih koriste pri pokušajima da me ubiju. Dio dokaza o tome sam ranije predao presjednku suda a može se pročitati na web adresi "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/391972". To je suštinski nebitno za pravo iz člana 23 i ovaj zahtjev jer je više nego dovoljan dokaz da sudija Marković LAŽE i negira odluku tužilaštva "Naredba T15 0 KT 0002365 10".
6) U ovom predmetu, jedna od tačaka je pravo garantovano članom 23 Ustava RS te sam pismenim zahtjevom "PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 -135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P" tražio da se taj materijal obezbijedi u postupku na šta nije bilo nikakve reakcije sudije Marković Jelene. S obzirom da je pišući laži u drugom postupku izvršila udar na ne samo moja nego i prava svih građana, udar na ustavni poredak, očito je da osoba Marković Jelena nastavlja sa svojim razbojništvom i dalje i da nama namjeru poštovati zakon i prava. Ukoliko RS, ostavi tu kriminalku u postupku, s obzirom da je sama u dogovoru sa Radujko Milanom predložila kao dokaz i spis 80 0 P 080317 18 P, ja ću detaljno obrazložiti njene zločinačke radnje a koje sam samo manji dio opisao u žalbi na presudu...

Zahtijevam da predsjednik osnovnog suda u Bijeljini ustanovi odakle potiče LAŽ, Marković Jelene da postupci protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" kada je odnesen i računar, "nisu završeni" i da njenu pismenu izjavu dobijem uz odluku po ovom mom zahtjevu.
Neću trošiti vrijeme da opisujem mnogobrojne smišljene kriminalne radnje osobe Marković Jelene, nego ću istaći samo jedan brutalni napad na prava garantovana Ustavom na ne samo moje pravo nego pravo garantovano svim građanima.
To je suštinski napad na ustavni poredak jer pripadnici mafije bezočno otimaju građanima prava garantovana Ustavom iako se ta prava prema članu 48 istog Ustava ne mogu ni oduzeti ni ograničiti.
Ovdje je konkretno sudija Marković Jelena u presudi izmislila, odnosno slagala da istražne radnje po krivičnoj prijavi protiv mene za ugrožavanje sigurnosti nisu završene samo da bi otela pravo garantovano članom 23 Ustava Republike Srpske i spriječila da dobijem dokumentaciju na koju imam pravo o otvaranju i pregledu računala te nadzoru nada mnom.
Pripadnici mafije nikada nisu ni poštovali ovo pravo nego ga smišljeno otimaju kako bi imali sredstvo ucjenjivanja i došli do podataka o svakom građaninu.
Ti podaci se po potrebi dostavljaju plaćenim ubicama odnosno saučesnicima iz kriminalnih krugova koji potom likvidiraju žrtvu na način kako je to nedavno izvršeno u Banjaluci nad Davidom Dragičevićem koji je isto kao i ja bio pod nadzorom fašističkog mafijaškog režima dodik milorada čiji je član i Marković Jelena. S obzirom da je to pokušano i prema meni tretiran osobu Marković Jelenu kao pripadnika mafije i saučesnika u otimanju mojih prava i pokušaju ubistva.

PRILOG

Naredba T15 0 KT 0002365 10


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 23. listopada 2018.

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 0 PR 092159 17 PR

Ovo nije prva nego samo jedna od obilja laži službenika RS, te s obzirom da i MUP i ostali organi odbijaju da mi uruče dokumentaciju a nije mi dostavljen ni dokazni materijal koji je naveden u zahtjevim MUP-a, predlažem da sud u roku od 8 dana obustavi ovaj postupak jer je u suprotnosti sa zakonom i članovima 32 Ustava RS i 7 ZJRM-u, te ZOP-a i da me o tome pismeno obavjesti...

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 0 PR 092159 17 PR


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr
Na osnovu Ustava RS, član 23, ZKP-u te ZOP, član 164 - Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, stav "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza.:
Obavještavam da sam tražio od sudske policije njihove zabilješke vezano za teme ovog postupka na šta mi je saopštio sudski policajac Mićić Zoran po izlasku iz kancelarije načelnika Borovčanin Danka da "SUDSKA POLICIJA NIJE SAČINJAVALA NIKAKVE ZABILJEŠKE". Ovo nije prva nego samo jedna od obilja laži službenika RS, te s obzirom da i MUP i ostali organi odbijaju da mi uruče dokumentaciju a nije mi dostavljen ni dokazni materijal koji je naveden u zahtjevim MUP-a, predlažem da sud u roku od 8 dana obustavi ovaj postupak jer je u suprotnosti sa zakonom i članovima 32 Ustava RS i 7 ZJRM-u, te ZOP-a i da me o tome pismeno obavjesti.
Ukoliko se to ne desi u nastavku postupka ću detaljno obrazložiti ova kršenja prava i zakona a s tim u vezi:

ZAHTIJEVAM

1) Da sud izda naredbu sudskoj policiji RS, da mi poštanskom pošiljkom, dostavi kopije svih zabilješki koje su sačinjavali o meni od 01.01.2017. do 01.06.2018.
2) Da sud izda naredbu MUP-RS da mi dostavi poštanskom pošiljkom, kopije svih dokaza - dokumenata koji su navedeni u zahtjevima za pokretanje postupka u ovom predmetu
3) DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OJT ISTOČNO SARAJEVO, OSNOVNOM SUDU U SOKOCU DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ:
A) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
B) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
C) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, ZKP-u i navedenom članu ZOP po predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS prikupljan od 01.01.2013. do 01.06.2018.
4) Da sud izda naredbu OJT Istočno Sarajevo i Osnovnom sudu u Sokocu da dostave dokument - Naredbu ili Rješenje, na osnovu koga oni kao mjesno nenadležni i u suprotnosti sa ZOSRS, ZKP-u, zasnivaju svoju nadležnost.
5) S obzirom da ne mogu obezbijediti prisustvo svjedoka tražim da sud osigura dobrovoljno ili prisilno svjedočenje slijedećih osoba čije privatne adrese ne znam :
Mićić Zoran - OCSP u Bijeljini, Jovana Tomaš - OJT Istočno Sarajevo, Luka Borovčanin - Osnovni sud u Sokocu, Milan Nešković - PS Bijeljina II.
Ukoliko do 15.06.2018. ovaj nezakoniti postupak ne bude obustavljen i o tome ne dobijem pismeno obavještenje o drugim zahtjevima ću za nastavak postupka detaljno poslati dopis, po isteku tog roka...
OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.

PRILOG

Ultimatum

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 22. listopada 2018.

VRHOVNI SUD O MONTIRANOJ OPTUŽNICI

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE PISMENO SE IZJASNIO DA NE POSTOJI NIKAKAV KRIVIČNI PREDMET U KOME SAM JA STRANKA U POSTUPKU ŠTO JE DODATNI DOKAZ DA JE U PITANJU SMIŠLJENI KRIMINALNI PLAN ZA MONTIRANJE FIKTIVNE OPTUŽNICE KAO POMOĆNOG SREDSTVA ZA PRIPREMU LIKVIDACIJE...

VRHOVNI SUD O MONTIRANOJ OPTUŽNICI


VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE


Na osnovu ZOSPI-a, Ustava RS i prava iz ZOKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

1) DA LI JE VRHOVNI SUD RS, DONEO RJEŠENJE O DODJELJIVANJU OSNOVNOM SUDU U SOKOCU NA POSTUPANJE BILO KAKVOG PREDMETA U KOME SAM JA STRANA U POSTUPKU ?
2) UKOLIKO POSTOJI TAKVA ODLUKA, ZAHTIJEVAM DA MI SE DOSTAVI KOPIJA POŠTANSKOM POŠILJKOM.
Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.
U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela.
Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju.
Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran.
Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od Vrhovnog suda RS da me obavijesti, postoji li bilo kakva odluka Vrhovnog suda RS, kojom se bilo kakav krivični predmet protiv mene, dodjeljuje u rad osnovnom sudu u Sokocu ?
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 21. listopada 2018.

PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV BOROVČANIN DANKA I OSTALIH

ZA SAMO 2 RADNA DANA TUŽILAŠTVO JE ZATVORILO ISTRAGU PROTIV MAFIJAŠKE GRUPE IZ REŽIMA. ZA TO VRIJEME NE MOŽE STIĆI NI JEDNA NAREDBA U POLICIJU A KAMOLI DA SE VRATI REZULTAT. OVO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA NIJE VRŠENA NIKAKVA PROVJERA NITI ISTRAŽNE RADNJE A TO ŠTO SE SE RADILO OVAKO BRZO, NAJVJEROVATNIJE ZNAČI DA SPREMAJU NOVE MAHINACIJE I ZLOČINE...

PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV BOROVČANIN DANKA I OSTALIH

PRIJAVA JE KAKO SE VIDI I NA SLICI PREDATA 16.10.2018. (PRED KRAJ RADNOG VREMENA) A ISTRAGA JE OKONČANA POSLIJE SAMO 2, (DVA) RADNA DANA, VEĆ 19.10.2018. ŠTO ZNAČI DA SE NA NJOJ RADILO SAMO 17 I 18. NEKOME SE OČITO ZBOG JAKOG RAZLOGA ŽURILO DA ZATVORI RADNJE O OVIM GESTAPOVSKIM METODAMA:
- Slanje patrola sudske policije 12.03.2018. i 27.09.2018. za dovođenje bez primjerka i uručenja pismene naredbe.
- Vožnja službenim vozilom 12.03.2018. uz korištenje preko sat vremena mobilnog telefona.
- Neukazivanje hitne pomoći u Bijeljini 27.09.2018. poslije više mojih zahtjeva.
- Ostavljanje na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju bez ukazane hitne pomoći.
- Izlaganje opasnosti zdravlja i života smišljenim bahatim i nehumanim postupkom.
- Ostavljenje mene kao mete, grupi koja je angažovana za moju likvidaciju.

ZA BOLJE SAGLEDAVANJE KRIMINALA DANKA BOROVČANINA, POTREBNO JE ZNATI NJEGOVU ULOGU I POSTUPKE PRETHODNIH GODINA, KAKO OVO ŠTO SE NEDAVNO DESILO NE BI DJELOVALO KAO GREŠKA ILI SLUČAJAN PREVID...
12.03.2018. kao načelnik sudske policije u Bijeljini, Danko Borovčanin je poslao patrolu od 3-je sudskih policajaca da me presretnu na ulici i transportuju za sud u Sokocu, bez pismene naredbe uz sebe, iako je to obavezno zakonom o krivičnom postupku. Sudski policajci su mi saopštili da imaju naredbu i ja sam to prihvatio te ušao u vozilo, očekujući da će mi je uručiti ali to nije urađeno jer je uopšte nisu imali uz sebe a kopija te naredbe mi je predata tek po dolasku na Sokolac, pošto je sudski policajac oko desetak minuta boravio u kancelariji predsjednika suda gdje je ista sačinjavanja. O svemu sam prije više mjeseci izvjestio VSTV i UDT po čemu se vodi postupak protiv odgovornih iz OJTIS i suda.
Tokom vožnje prema Sokocu pripadnik sudske policije je najmanje sat vremena jednom rukom držao volan a drugom mobilni telefon, koristeći ga kako sam čuo za svoje privatne poslove, čime je ugrožavao ne samo svoj život nego i svog kolege kao i mene što ga naravno nije uopšte zanimalo. To se može vidjeti na slici u prilogu.
Ovdje je bitno istaći da je kompletan postupak potpuno neregularan i smišljeno kriminalan s obzirom da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu pokrenulo predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene iako za to nikada nisu dobili ovlaštenje, odnosno nisu taj predmet dobili u nadležnost.
Iz odluke Republičkog tužilaštva koju sam dobio direktno od glavnog republičkog tužioca, vidi se da se njima u rad, dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica, među kojima je i Borovčanin Danko, kao osoba koja je koristila i rasturala falsifikat sudskog rješenja načinjenog na moju štetu te je direktno zainteresovan da se to prikrije i ja ućutkam na bilo koje način a ova montirana optužnica je dio plana više lica na tu temu.
Naime, Borovčanin Danko već godinama smišljeno onemogućava pristup svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo tužilaštvu, kako bi ih spriječio da dostave dokaze o prikrivanju ubistva, iako za zabranu pristupa ne postoji nikakva naredba, nikakvo sudsko rješenje.
On je pokušao i pred tužilaštvom u Bijeljini da inicira bilo kakav krivični postupak protiv mene što mu nije uspjelo ali je to isto učinio, sa grupom lica i u svom rodnom kraju, odnosno pred Okružim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu te je tako i došlo do ovih nelegalnih postupaka pred nenadležnim organima.
Da je u pitanju smišljeni kriminalni plan, dokaz je to što iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu već 16 mjeseci odbijaju da odgovori na moje pismene zahtjeve, da mi dostave kopiju odluke o nadležnosti, te čak ignorišu i dopise Visokog sudskog i tužilačkog vijeća a u posljednjem se jasno vidi da im se nalaže da dostave upravo kopiju o svojoj nadležnosti, što isti izbjegavaju.
Cilj toga je da se omogući Borovčanin Danku da me transportuje do Sokoca i tamo ostavi kao metu lokalnim bandama, svojim saučesnicima koji bi me likvidirali.
Nastavak tog plana se desio 27.09.2018. kada me je opet presrela patrola sudske policije sa lažnim saopštenjem da hoće da me odvedu do Osnovnog suda u Bijeljini i da imaju naredbu za to.
Ja sam to objašnjenje odmah prihvatio i krenuo prema vozilu, zatraživši usput da mi pokažu naredbu na šta su oni panično uzvratili da ima naredba koju sam ponovo zatražio. Oko desetak do 15 puta sam tražio da mi uruče naredbu, na šta su obavezni zakonom ali kako je oni nisu imali samo su panično ponavljali da "ima naredba, ima naredba" i naravno ne uručujući je.
Tako su u razgovoru uvjeravajući me da postoji naredba, pomenuli da je to u stvari naredba suda u Sokocu, čime se razotkrilo da u stvari žele tamo da me odvedu a na prevaru su htjeli da me ubace u vozilo, lažima o odvođenju u sud u Bijeljini.
Pošto je zakonom o krivičnom postupku, jasno propisano da pripadnik sudske policije uručuje naredbu pozvanom i poziva lice da pođe sa njim, ja sam odbio da uđem u vozilo i pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II, koja se nalazila preko puta ulice.
Poslije oko pola minuta mog dozivanja, ulicu su prešla dvojica policajaca te sam im objasnio da pripadnici sudske policije želi da me odvedu bez pismene naredbe koju nisu pokazali, te zahtijevao da odmah sačine zapisnik o tome, kako bi ostao pisani trag mog odvođenja, odnosno to bi mi bila garancija, kakva takva da preživim, jer me ne bi mogli ubiti u tajnosti.
Pripadnici sudske policije bi morali znati da je njihova obaveza uručenje naredbe ali ovdje je glavna odgovornost na njihovom komandiru, načelniku Borovčanin Danku, koji ih je poslao na zadatak bez pismene naredbe.
U pitanju je u najmanju ruku nesavjestan rad u službi a iz narednih događaja se može vidjeti da su u pitanju i teža krivična djela.
Pošto sudska policija nije imala naredbu a pripadnici policijske stanice Bijeljina II, nisu htjeli da sačine zabilješku o tome, ja sam rekao da ću odmah da se udaljim, s obzirom da ne postoji nikakvo rješenje i krenuo, te sam napadnut sa leđa od 4 policijska službenika.
Odmah sam im ponudio da ću dobrovoljno prihvatiti da mi stave lisice jer je moj cilj i bio da se sve evidentira, što su oni i prihvatili te me sa lisicama na leđima odveli u prostorije njihove stanice.
Tamo sam odmah zatražio hitnu pomoć, zbog tegoba od polena ambrozije, odnosno otežanog disanja koje se javlja u ovom jesenjem periodu u trajanju od dva do 3 mjeseca svake godine a što je dobro poznato praktično ne samo svim sudskim policajcima nego i mnogim okružnim tužiocima i sudijama u Bijeljini.
Jedan od sudskih policajaca je u međuvremenu doneo naredbu i bili su u kontaktu sa komandom ali uprkos mojih desetak puta ponovljenih zahtjeva da se pozove hitna pomoć to nije učinjeno, nego su me transportovali na Sokolac i to dobrim dijelom iznad dozvoljene brzine što sam zaključio po tome što je uključena sirena u vozilu.
Zahvaljujući jednom humanom pripadniku sudske policije koji mi je kupio flaširanu vodu, koliko-toliko su mi bile olakšane tegobe ali sam tokom vožnje dva puta povraćao sa izuzetno teškim posljedicama, što očekujem da će posvjedočiti i sudski policajci.
Probleme zdravstvene prirode i zahtjeve za hitnu pomoć sam saopštio i po dolasku na Sokolac, sudiji Branki Malović te sam cijelo vrijeme stajao u kancelariji sa kesom u rukama, kako ne bih slučajno povraćao na pod i tepih u njenoj kancelariji. Poslije svega, pripadnici sudske policije, pod komandom Borovčanin Danka su, iako sam zahtijevao da mi se ukaže hitna pomoć ostavili me na ulici u Sokocu, da se sam snalazim u veoma teškom stanju.
Kako su me u prethodne dvije godine više puta kontaktirale nepoznate osobe sa različitim povodima, pokušavajući da me odvedu na neku udaljenu lokaciju, bio sam spreman i na ovu mogućnost, te sam prvo ušao u jedan ugostiteljski objekat i uspostavio internet vezu sa sestrom i prijateljima, obavijestivši ih o svemu.
Istovremeno sam se informisao o lokaciji autobuske stanice i nekih pola sata potom krenuo, te me je oko 50 m ispred, presreo visok, krupan, mlad čovjek, ispitujući za detalje: "Ko sam, odakle sam, kako mi je ime, zašto sam tu, šta imam u kesi i slično, čak se predstavivši kao inspektor.
Očito je u pitanju jedan pripadnik grupe, koja je angažovana da me dočeka i likvidira ali su povučeni sa zadatog plana s obzirom da nisam odveden u tajnosti iz Bijeljine nego je više prolaznika vidjelo o čemu se radi kao i pripadnici policijske stanice Bijeljina II.
Dokaz da sam ostavljen na ulicama u Sokocu je autobuska karta "Sokolac - Bijeljina" koja pokazuje podmuklost i bezobrazluk načelnika Borovčanina, koji je službenicima sudske policije naredio da osobu u teškom zdravstvenom stanju koja traži hitnu pomoć izbace na ulicu po unapred pripremljenom planu da je presretnu plaćene ubice.
Povodom ovih događaja sam zahtijevao pismene zabilješke od sudske policije što nije učinjeno sa besmislenim izgovorom, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.) da to tražim od suda iako sam im u prilogu dostavio upravo dokument suda u kome je navedeno da imam pravo uvida u sve predmete i dokumente koji mi mogu ići u prilog. Načelnik Borovčanin je nesporno naredio podređenima šta da napišu ali sasvim sigurno je i sam sačinio zabilješku sa obiljem laži u svom maniru te želi prikriti svoje kriminalne aktivnosti i uticati na svjedoke i iz policijske stanice da lažno predstave događaj.
PODSJEĆAM DA JE BOROVČANIN DANKO GODINAMA NAREĐIVAO PODREĐENIMA FAŠISTIČKI TRETMAN ZABRANE PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO IAKO ZA TO NIJE IMAO NIKAKVO RJEŠENJE NITI NAREDBU SUDA...
Nesporni saučesnici u pripremama za moju likvidaciju su Jovana Tomaš i Rajko Čalović iz OJTIS, koji su odgovorni za montiranje optužnice protiv mene bez posebnog odobrenja Republičkog tužilaštva što je neophodan preduslov da uopšte mogu djelovati izvan zakonske nadležnosti a uporno odbijanje preko 16 mjeseci da mi dostave kopiju odluke na koju su se pozvali je dokaz da nije u pitanju nikakva greška nego smišljeni i organizovani kriminal...

PRILOZI

Sudski policajac telefonira tokom vožnje
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Sudska policija SU-SP-3-331--10 od 09.10.2018.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 20. listopada 2018.

PRITUŽBA ZA UPORNO KRŠENJE PRAVILA POSTUPKA I PRIKRIVANJE ZLOČINA

U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRITUŽBA ZA UPORNO KRŠENJE PRAVILA POSTUPKA I PRIKRIVANJE ZLOČINA

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ JELENE ZBOG UPORNOG I NEOPRAVDANOG KRŠENJA PRAVILA POSTUPKA I SMIŠLJENOG PRIKRIVANJA ZLOČINA

SUDIJA MARKOVIĆ JELENA, KAKO JE UTVRDIO OKRUŽNI SUD U BIJELJINI U PREDMETU 80 0 P 039221, KRŠILA JE PRAVILA POSTUPKA I BAVILA SE TEMOM IZVAN TUŽBENOG ZAHTJEVA A ISTO JE TO UČINILA I SADA U PREDMETU 80 0 P 080317 18 P, NA ISTI NAČIN SA ISTIM CILJEM, DA ZAŠTITI POČINIOCE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELE I DISKRIMINACIJE I OMOGUĆI IM DA NASTAVE SA ZLOČINIMA NESMETANO...
Kao uvod i dokaz za konstantno kriminalno i uporno kršenje pravila postupka ističem da je u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" na drugoj strani, Okružni sud istakao - utvrdio da se u postupku nepotrebno bavilo "PRAVOM NA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA, JER JA TO NISAM NI TRAŽIO". Sudija koja je postupala je Marković Jelena a više puta sam je pismeno i usmeno upozoravao da tema tužbenog zahtijeva nije UBISTVO IVONE BAJO, nego nematerijalna šteta koju je prouzrokovao AD Univerzal, (Bobar grupa) zbog uklanjanja materijalnog dokaza, privatnog vlasništva sa smrtno ranjene djevojčice. U pitanju je DJEČJI RUKSAK, koji je u vrijeme tog postupka, (2012 - 2013) bio u sudskom depou a moje tvrdnje da je kaiš dvostruko presječen i opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja sa kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu su tretirane kao lupetanja poremećenog psihopate.
Ali da je sve to istina, potvrđeno je konačno u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" 15.04.2015. i konstatovano u kakvom je stanju taj predmet. Vizuelno se to može pogledati na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" a na snimcima načinjenim poslije preuzimanja, vidljivo je da je jak udarac oštrog predmeta osim što je dvostruko presjekao kaiš istovremeno i pokidao metalnu vođicu rajfešlusa.
Taj predmet je poslije povrata postao i jedna od tema tužbe protiv RS, iz koje prilažem prilog "Presuda 80 0 P 080317 18 P" a u kome se vidi da sudija Marković Jelena iako upozorena od strane drugostepenog suda, nastavlja na isti način da krši pravila postupka i praktično saučestvuje u više krivičnih djela pokušavajući da ih prikrije. Na poslednjoj strani presude, sudija Marković "objašnjava" zbog čega je odbacila SVE moje dokaze, (što je morala navesti na ročištu) i otkriva da je to "JEDNOSTAVNO IZ RAZLOGA ŠTO JE TUŽILAŠTVO OBUSTAVILO ISTRAGU O SMRTI IVONE BAJO IZ RAZLOGA ŠTO SE RADI O ZADESNOJ SMRTI A NE O NJENOM UBISTVU..."
Iz tužbenog zatjeva koji je citiran na početku presude, vidi se da NI U JEDNOJ TAČKI NEMA NI POMENA O NEKIM EVENTUALNIM PRAVIMA NA ODŠTETU ZBOG POGIBJE IVONE BAJO. Sudija Marković Jelena ne samo da ne navodi nigdje da li je i kaiš Dječjeg ruksaka "ZADESNO POGINUO" niti utvrđuje šta tužilaštvo kaže ili ne kaže, kako je došao u takvo stanje, nego taj predmet ne pominje nijednom riječju.
To bi bilo sasvim dovoljno za disciplinski postupak i zatvorsku kaznu za sudiju Marković u krivičnom postupku ali ću dadati još samo neke od obilja smišljenih prekršaja i krivičnih djela. Tako na početku zadnje strane sudija Marković piše GNUSNU LAŽ, da navodno "POSTUPCI PROTIV MENE ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI JOŠ NISU ZAVRŠENI".
Po tom osnovu sam zahtijevao u dve tačke tužbenog zahtijeva da mi se uruče podaci o pregledu računara i nadzoru nada mnom po pravima garantovanih članovima 23 i 27 Ustava RS. Dokaz da osoba Marković Jelena bezočno laže, (ne navodi odakle joj je taj "izvor" laži) je prilog - odluka po laznoj prijavi "Naredba T15 0 KT 0002365 10" iz koje se vidi da je tužilaštvo donijelo naredbu o nesprovođenju istrage jer nisu našli za skoro 3 godine moju vezu sa bilo kakvim kriminalom a ne samo za to krivično djelo.
Iako u presudi sudija Marković piše da "NEMA MOGUĆNOSTI DA SE MJEŠA U RAD TUŽILAŠTVA U KRIVIČNOM POSTUPKU" te više puta pominje odluku o "ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO" ne navodeći iz kog spisa je to unela iako pogibija Ivone Bajo nije tema tužbenog zahtjeva, s druge strane se ista usuđuje negirati i poništavati odluku tužilaštva o nesprovođenju istrage protiv mene jer nije bilo krivičnog djela. DAKLE SUDIJA MARKOVIĆ TU ODLIKU NE PRIZNAJE I TVRDI DA ISTRAGA PO TOME JOŠ TRAJE SAMO DA BI MI OTELA PRAVO NA MATERIJAL GARANTOVAN ČLANOM 23 USTAVA RS...
Još jedna GNUSNA LAŽ, osobe Marković za koju opet ne navodi izvor je tvrdnja da "NASILNO, PO SVOM NAHOĐENJU, HOĆU DA PREGLEDAM SPISE IAKO NISAM ZAKONSKI NASLJEDNIK IVONE BAJO. Ovde su dakle dva osnova i to prvo, spisi po osnovu pogibije Ivone Bajo za šta sam u više predmeta priložio "Punomoć" a privatni predmeti porodice Bajo su mi predati naredbom suda u kojoj se konstatuje da sam PUNOMOĆNIK PORODICE BAJO.
Još jedan prilog "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." pokazuje da me sud opisuje i legitimiše kao PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENIH te naređuje da se vrati i MREŽASTA METALNA KORPA, koja je tema jedne od tačaka u postupku 80 0 P 080317 18 P i opet sudija Marković, omalovažava Naredbe i odluke suda, tvrdeći da nisam legitimisan da preduzimam bilo kakve radnje ČAK I PODNOŠENJE KRIVIČNIH PRIJAVA, po osnovu pogibije Ivone Bajo, oštećenog ruksaka i slično.
Još jedan izuzetno bitan dokument je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome se prvo daje saglasnost OJT Bijeljina za povrat mrežaste korpe a onda još važnije navodi da "TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU DJEČJEG RUKSAKA". Taj ruksak je dakle tema tačke iz tužbenog zahtjeva i umjesto da utvrđuje činjenice o njemu, sudija Marković piše o Ivoni Bajo, čime smišljeno prikriva krivično djelo "oštećenje tuđe stvari" a onda i "sprečavanje dokazivanja" sve u strahu da taj predmet, MATERIJALNI DOKAZ, sa lica mjesta ne dobije status novog dokaza, kojim bi se utvrdilo više krivičnih djela kao što su krijumčarenje i ubistvo.
IZ OVIH DOKUMENATA PROIZILAZI DA OJT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJU RUKSAKA NITI JE O TOME DONESENA BILO KAKVA ODLUKA, DA LI IMA VEZE SA POVREDAMA IVONE BAJO A SUDIJA MARKOVIĆ I NAČELNIK SUDSKE POLICIJE SU UPOZNATI SA TIM I SMIŠLJENO ME SPREČAVAJU DA TAJ DOKAZ I DOKUMENTACIJU PREDAM TUŽILAŠTVU...
Drugi osnov za pregledanje spisa je naravno lažna prijava protiv mene koja je okončana odlukom o nesprovođenju istrage a to je prizvelo pravo garantovano članom 23 ustava RS, no osim toga postoji i postupak protiv mene za "povredu ugleda suda" a dokaz za to je "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018. u kome jasno stoji da okrivljeni Zdenko Bajo, citiram "IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST". I opet se sudija Marković usuđuje MJEŠATI U RAD DRUGOG SUDA I TUŽILAŠTVA, usuđuje se OTIMATI MOJE PRAVO te piše da HOĆU PO SVOM NAHOĐENJU PREGLEDATI SPISE.
Ovde je očito samo to da se ja pozivam na garantovana prava i zahtijevam njihovo poštovanje a sudija Marković Jelena, izmišlja pravila, PO SVOM NAHOĐENJU, LAŽE BEZ KONTROLE I MJERE, SMIŠLJENO SAUČESTVUJE U PRIKRIVANJU TEŠKIH ZLOČINA I BRUTALNOM NAPADU NA GARANTOVANA PRAVA I USTAVNI POREDAK.
Te gluposti o nasilnim ulascima i bezrazložnim zahtjevima "po svom nahođenju" sudija Marković naravno ne pojašnjava ko joj je izvor nego opravdava FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo koju vrši Borovčanin Danko, načelnik sudske policije. Naredbe o zabrani koje sam tražio i teme su tužbe, mi nikada nisu uručene niti omogućeno pravo žalbe, garantovano članom 16 Ustava RS, koje tako sudija Marković pokušava da OTME a da ne postoji nikakva naredba dokaz su prilozi "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.". PONOVO SUDIJA MARKOVIĆ NEGIRA DRUGE DRŽAVNE ORGANE I IZMIŠLJA NEPOSTOJEĆE RAZLOGE ZA ZABRANU PRISTUPA.
Naredba, razlozi i osnov za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU i zabranu pristupa ne postoje ali postoje razlozi zbog čega osoba Marković Jelena, Borovčanin Danko i njihovi saučesnici, pokušavaju brutalno da otimaju garantovana prava i na tome uporno istrajavaju.
U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Presuda 80 0 P 080317 18 P
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Punomoć

Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902