četvrtak, 25. listopada 2018.

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE

Intenzivniji pokušaj da budem odveden na udaljenu lokaciju gdje bih bio ubijen, dešavaju se od marta 2017. a već od juna te godine u takve aktivnosti se uključuju i takozvane zvanične institucije, odnosno prvo tužilaštvo koje pokušava da me dovede na udaljenu lokaciju a sve na osnovu nelegalne istrage. U međuvremenu je kao što se zna došlo do ubistva Davida Dragičevića i više od 100 dana se to pokušavalo prikriti i predstaviti kao nesretan slučaj ali zbog pritiska građana morala se na kraju pokrenuti istraga i zločin okvalifikovati kao ubistvo...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE

Na osnovu ZOVSITV-u, Član 56. Disciplinski prekršaji sudija, stavovi :
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.
Veza : T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, (Luka Borovčanin, Rajko Čalović, Stanko Nuić, Branka Malović, te sekretari tužilaštva i suda)
OBRAZLOŽENJE
Već sam obavjestio javnost i vas da je grupa kriminalaca iz MUP-a, tužilaštva i suda zloupotrijebila svoj položaj i sačinila plan da na osnovu falsifikovane dokumentacije, odnosno pozivajući se na nepostojeću odluku, montira nelegalnu optužnicu protiv mene, (T17 0 KT 0006630 15) sa ciljem da me tajno nadziru u okviru nezakonitih istražnih radnji te koristeći se tim podacima i svojim ovlaštenjima navedu na udaljenu lokaciju i likvidiraju na način kako je ubijan David Dragičevići u Banjaluci.
Iako sam više puta zahtijevao, pismeno od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu a potom i osnovnog suda u Sokocu da mi dostave odluku na kojoj zasnivaju svoju nadležnost oni to nisu učinili jer bi tako propao i bio razotkriven njihovu podmukli plan.
Nema nikakvih šansi da se tu radilo o nekoj grešci jer su uključene najmanje 4 osobe iz tužilaštva i suda a pogotovo zbog toga što sam više puta pismeno upozoravao da oni nisu nadležni za područje Bijeljine.
Intenzivniji pokušaj da budem odveden na udaljenu lokaciju gdje bih bio ubijen, dešavaju se od marta 2017. a već od juna te godine u takve aktivnosti se uključuju i takozvane zvanične institucije, odnosno prvo tužilaštvo koje pokušava da me dovede na udaljenu lokaciju a sve na osnovu nelegalne istrage.
U međuvremenu je kao što se zna došlo do ubistva Davida Dragičevića i više od 100 dana se to pokušavalo prikriti i predstaviti kao nesretan slučaj ali zbog pritiska građana morala se na kraju pokrenuti istraga i zločin okvalifikovati kao ubistvo.
Sve ovo je posljedica javno izrečene naredbe vrhovnog mafijaškog bosa, Dodik Milorada da se formira "CRNA KNJIGA" i njegovi ljudi u institucijama bore, (lažno ih optužuju i likvidiraju) protiv imena koja su njegovoj mafijaškoj mreži nanijeli štetu a takvi smo Dragičević i ja i naravno mnogi drugi koji su likvidirani ranije počev od Milana Vukelića koga je mafijaška organizacija raznijela eksplozivom i već preko 10 godina prikriva počinioce tog zločina.
Uprkos opstrukcijama kriminalaca iz tužilaštva i suda uspio sam dobiti dopis na kome su falsifikovali svoju nadležnost i razotkrio njihovu mahinacija odnosno odlukom republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) dodjeljuje se moja krivična prijava protiv više lica u rad okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo a ne bilo kakva prijava protiv mene.
A onda kada sam uz prilog "Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15" taj dopis dostavio okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i osnovnom sudu u Sokocu, pismeno sam zatražio, (Zahtjev za OJT Istočno Sarajevo od 05.05.2018. i Zahtjev za Osnovni sud u Sokocu od 05.05.2018.) odgovore da li su nelegalni predmeti koje su otvorili protiv mene obustavljeni na šta opet nisam dobio nikakvu pismeno obavještenje.
Više puta sam telefonom pozivao osnovni sud u Sokocu i Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu sa zahtjevom da dobijem pismeni odgovor kako bih dalje štitio svoje pravne interese i sve što sam uspio je da budem obaviješten kako su moji pismeni zahtjevi uloženi u spis a postupajući tužilac Stanko Nuić i sudija Branka Malović su se sakrili i ne reaguju pokušavajući prikriti svoj i kriminal saučesnika u radnjama koje su trebale rezultirati mojim ubistvom.
U prilogu ove pritužbe su odluka republičkog tužilaštva iz koje se vidi da su sve radnje protiv mene nelegalne te zahtjevi koje sam uputio tužilaštvu i sudu a prema strukturi i organizaciji osim već navedenih za ovo razbojništvo su odgovorni predsjednik osnovnog suda u Sokocu Luka Borovčanin te glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Rajko Čalović i sekretari tužilaštva i suda.
Na kraju, pošto su krivci iz OJT Istočno Sarajevo i Osnovnog suda u Sokucu, odbijali dostaviti podatke iako sam formalno strana u postupku, poslao sam i Zahtjev za Vrhovni sud RS od 12.06.2018. sa pitanjem da li je eventualno od njih dostavljemn neki predmet u rad sudu u Sokocu, na koji sam dobio odgovor sačinjen već nakon 2 dana "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u kome stoji da ne postoji krivični predmet protiv mene. Očito da su pojedine osobe shvatile sud i tužilaštvo kao privatne firme u kojima mogu da rade šta god im padne na pamet bez ikakve veze sa važećim zakonskim propisima...
Koje su konkretno osobe u pitanju neće vam biti teško da ustanovite pa ponavljam i ističem da se ovdje ne radi samo o banalnom prikrivanju dokumentacije i neodgovaranju na pismene zahtjeve iako sam formalno stranka u postupku nego o pokušaju zataškavanja priprema za likvidaciju i planiranja mog ubistva.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15
Zahtjev za OJT Istočno Sarajevo od 05.05.2018.
Zahtjev za Osnovni sud u Sokocu od 05.05.2018.
Zahtjev za Vrhovni sud RS od 12.06.2018.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902