subota, 30. lipnja 2018.

PRITUŽBA ZA FALSIFIKOVANJE ČINJENIČNOG STANJA PO 89 0 K 058509 17 KPS

AKO SE JOŠ U STARTU LAŽNO PREDSTAVLJA DA JE UČESNIK U POSTUPKU - OKRUŽNI TUŽILAC, PRISTUPIO TE JOŠ NEŠTO I IZGOVORIO, ONDA SE MOŽE ZAKLJUČITI DA NEMA NITI ĆE BITI BILO KAKVOG POŠTOVANJA ZAKONA, PRED OVIM SUDOM KOJI NIJE NI MJESNO NADLEŽAN NEGO SE SILOM POKUŠAVAM NATJERATI DA TAMO ODEM...

VSTV-U / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

 

PRITUŽBA ZA FALSIFIKOVANJE ČINJENIČNOG STANJA PO 89 0 K 058509 17 KPS

Ističem zbog istine da je sudija za prethodno saslušanje Borovčanin Luka bio izuzetno ljubazan i korektan u obraćanju prema meni ali nažalost ljubaznost nije bitna za postupak nego to da li se postupa ili ne u skladu sa zakonskim odredbama. Zapisnik od 12.03.2018. koji prilažem kao dokaz je u cijelosti netačan a istaknuću samo dvije izuzetno važne činjenice: 1. Na spomenutom ročištu nije uopšte pristupio nijedan tužilac, (čime je prekršen član "Izjašnjenje o krivici", stav "(1) Izjavu o krivici optuženi daje sudiji za prethodno saslušanje u prisustvu tužioca i branioca.") a u zapisniku se na dva mjesta pominje i lažno opisuje njegovo prisustvo. 2. Na pretresu o izjašnjenju o krivici doveden sam prisilno poslije zarobljavanja od strane sudske policije koja nije imala uz sebe nikakvo rješenje ili naredbu a ta činjenica se uopšte ne pominje u zapisniku.
OBRAZLOŽENJE
Optužnicu protiv mene u ovom predmetu je podigla okružni javni tužilac Jovana Tomaš koja se 12.03.2018. nije pojavila prilikom izjašnjanja o krivici. To mi nije bilo neobično jer sam nekoliko dana ranije poslije poziva u tužilaštvo obavješten da se ona nalazi na trudničkom bolovanju. Zbog obilja nezakonitosti i netačno prenesenih mojih riječi zapisnik nisam ni potpisao ali sam preuzeo kopiju na kojoj je navedeno ima drugog tužioca - Stanko Nuić. Sad slijede detalji koji su u potpunosti netačni odnosno falsifikuje se činjenično stanje: - Odmah u prvom pasusu poslije uvodnog dijela nalazi se dio rečenice "A PRISTUPIO JE I TUŽILAC"... - Na drugoj strani je brutalan falsifikat koji ću u cjelosti citirati: Tužilac : Ostajem u cjelosti kod optužnice podignute pod brojem T17 0 KT 0006630 15 od 29.11.2017. i predlažem da se postupak nastavi u skladu sa zakonom. NIJEDAN OKRUŽNI TUŽILAC UOPŠTE NIJE BIO PRISUTAN, A OVDE SE BEZOČNO FALSIFUKUJE ZAPISNIK I ČAK IZMIŠLJAJU I RIJEČI KOJE JE NAVODNO IZGOVORIO. Naravno zbog ovog smišljenog falsifikovanja smišljeno je prekršen i član "Snimanje audio ili audio-vizuelnim sredstvima" ali neće biti problema da se utvrdi gdje je bio predstavnik tužilaštva u vrijeme kada je sačinjavan zapisnik. Drugi dio na koji sam ukazao i nije tako bitan jer se radi o "sitnici" da me je sudska policija presrela i zarobila u Bijeljini a pismenu naredbu nisu imali uz sebe. Naredba mi je uručena tek u sudu u Sokolcu pošto je jedan od sudskih policajaca ušao sam u kancelariju te poslije oko 5 minuta izneo 2 kopije a jednu od njih mi uručio. Na toj naredbi se vidi da je izdata za dan 20.03.2018. i ostaje trajna ukoliko ne bude izvršena tada. Na stranu to što sam presretnut i zarobljen 8 dana ranije, (vjerovatno poslije telefonskih dogovora prezimenjaka - Borovčanin Danka kao načelnika sudske policije i Borovčanin Luke kao sudije) u zapisniku je prećutana činjenica da sudska policija nije imala naredbu uz sebe u trenutku zarobljavanja a u desnom gornjem uglu se vidi i datum kada su sačinjene kopije a to je datum sačinjavanja zapisnika 12.03.2018. Na kraju ponovo ukazujem na tačku 1 ove pritužbe i lažiranje prisustva tužioca a na tačku 2 i falsifikovanje opisa mojih riječi, izostavljanje rečenog, dodavanje neizgovorenog ne treba UDT da troši svoje vrijeme jer AKO SE JOŠ U STARTU LAŽNO PREDSTAVLJA DA JE UČESNIK U POSTUPKU - OKRUŽNI TUŽILAC, PRISTUPIO TE JOŠ NEŠTO I IZGOVORIO, ONDA SE MOŽE ZAKLJUČITI DA NEMA NITI ĆE BITI BILO KAKVOG POŠTOVANJA ZAKONA, PRED OVIM SUDOM KOJI NIJE NI MJESNO NADLEŽAN NEGO SE SILOM POKUŠAVAM NATJERATI DA TAMO ODEM.
NIKADA NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆU OTIĆI PRED SUD U SOKOLCU I NEĆU DATI SAGLASNOST NI PRIHVATITI BEZAKONJE KOJE POKUŠAVAJU PRIMJENITI TUŽILAŠTVO I ZA SADA SUDIJA BOROVČANIN LUKA. AKO RS ŽELI DA KRŠI ZAKON I PRAVA MORAĆE UVJEK SLATI SVOJE NAORUŽANE PREDSTAVNIKE DA ME ZAROBLJAVAJU, DA ME DRŽI U ZAROBLJENIŠTVU ITD A ONDA ODGOVORNI ZA TO MORAJU BITI SPREMNI DA ZA SVE SNOSE POSLJEDICE U SKLADU SA ZAKONOM...

PRILOZI

Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

 
Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902

srijeda, 27. lipnja 2018.

ULTIMATUM LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI

PREMA FIREROVOJ NAREDBI DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA SA IMENIMA ONIH KOJI SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU I DA NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA VODE BORBU PROTIV TIH LICA TE DA SUDOVI USKORO TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA, POSTUPILI SU PRIPADNICI MAFIJE SA PLANOM DA ME SA FALSIFIKOVANOM OPTUŽNICOM ODVUKU NA SOKOLAC I LIKVIDIRAJU PRI POVRATKU. POŠTO TO NIJE USPJELO, NAJVJERNIJE SLUGE PRELAZE NA PLAN "B" I PRIJAVLJUJU ME ZA OBJAVLJIVANJE SLIKE NA INTERNETU. 25.06.2018. NA PRETRESU, PRIPADNIKU MUPA URUČEN JE ULTIMATUM ČIJI TEKST MOŽETE PROČITATI U NASTAVKU, KAO I SADRŽAJ OPISA "PREKRŠAJA" UČINJENOG NA INTERNETU...

ULTIMATUM LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI

REPUBLICI SRPSKOJ
OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI RS
MUP-U RS
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OJT ISTOČNO SARAJEVO
OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 48,"Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.", vezano za garantovana prava iz člana 23, stav "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." i člana 16, stav "Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.", te primjenom članova iz KZRS "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda" ističem:

ULTIMATUM

LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI REPUBLICI SRPSKOJ
Preko gore navedenih zločinačkih organizacija, mafijaškog fašističkog režima, (skraćeno "Zločinačka organizacija" - u daljem tekstu "ZO") upozoravam da će svaki član "ZO" od policajca, preko okružnih tužilaca, sudija, ministara, sve do predsjednika "ZO" biti krivično i parnično odgovoran u skladu sa navedenim članom 48 za svako kršenje mojih garantovanih prava te objavljujem totalni pravni, medijski i verbalni rat, "ZO" RS i BIH u cjelini koji će trajati do ispunjenja sledećeg:
A)1) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS i ZOP-a, koji RS namjerava koristiti kao dokaz u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr.
2) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, prikupljen u predmetu T17 0 KT 0006630 15, odnosno 89 0 K 058509 17 KPS.
3) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam Rješenje - Naredbu - Odluku na osnovu koje NENADLEŽNI OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu, zasnivaju svoju "nadležnost" u predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.
B)1) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen pregledom računara "COMPAQ" serijskog broja 814DYSZ02R0, koji je "ZO" oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti" !
2) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.!
3) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam da mi se uruče pismene naredbe o tretmanu koji "ZO" primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a koji je član "ZO" Z.M. opisao u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. te naredbe koja mi je usmeno saopštena od strane člana "ZO", načelnika sudske policije B.D. dana 28.06.2016. te da mi se u skladu sa članom 16 Ustava RS omogući pravo žalbe na te odluke ili da mi se uruči pismeno rješenje da ne postoje nikakve naredbe o suspenziji ili ograničavanju mojih prava.
4) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam odgovore po svim tačkama predatim u zahtjevu MUP-u 29.01.2018. a kakvi zahtjevi su predavani i više puta ranije.
5) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam da mi se omogući usmeno podnošenje krivične prijave dežurnom okružnom tužiocu na zapisnik, gdje ću predočiti više materijalnih dokaza krivičnih djela. Tom prilikom će biti "uočene" nove činjenice i dokazi u predmetu KTA-596/09 i ODMAH sazvati pres konferencija na kojoj će se javnost obavjestiti o novim dokazima. Rad na predmetu će biti dodijeljen drugoj osobi izvan kruga onih koji su me lažno prijavili, (G.M. D.M. K.N. i S.D.) i nedavno naložili sudskoj policiji usmeno da ih više uopšte ne obavještava o mojim dolascima i dokazima krivičnih djela koje donosim. U slučaju odbijanja da se postupi u skladu sa ZOKP-u, ja ću da pravim javne konferencije sa imenima kriminalaca odgovornih za prikrivanje zločina.
6) Alternativno tački 5, do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam usmeno i pismeno objašnjenje o okolnostima i odgovornima za uništavenje "dječjeg ruksaka" konstatovano u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" te imena odgovornih za nesavjestan rad u službi, zloupotrebu položaja zbog uklanjanja sa mjesta zločina, višegodišnje prikrivanja konstatovanih oštećenja te odgovore čime su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo i kojim je vještačenjem to utvrđeno u spisu KTA-596/09, kao i odakle potiču krvave mrlje na asvaltu 15 metara prije pada...
7) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletnu dokumentaciju o odgovornim licima za nestanak istorije bolesti mog oca Krunoslava Baje, poslije tretiranja "alternativnim lijekovima" u trovačnici "ZO" UKC Banjaluka, po predmetima T14 0 KTA 0007449 12 i T13-KTN 00 14576 12 nastalim poslije moje usmene prijave dana 18.12.2012.

"ZO" je ubila ćerku moje sestre, Ivonu Bajo prilikom šverca kod svog ortaka u zločinačku Bobar grupu, te potom prikrila materijalni dokaz da bi ubistvo predstavila kao pad sa bicikla, da bi sakrili krijumčarenje i pljačku preko bobar banke.
Ubila je "ZO" i mog oca u trovačnici UKC, eksperimentalnim lijekovima pa potom sakrila istoriju bolesti. Lažno me je prijavila "ZO" i prikupljala podatke te sad neka se takozvano organi "ZO" onako kako su se dogovarali da me lažno optuže a potom da zaštite počinioce (MUP, OT Bijeljina, Okružni sud i Osnovni sud), dogovore šta da rade, neka proslijede kopije ovog ULTIMATUMA, vrhu mafijaškog režima te ko će i kako da mi preda materijal na koji imam pravo ustavom garantovano. Slagala je "ZO" recimo u predmetu 80 0 P 043325 12 P2, da su mi prava omogućena na "druge načine" i evo tek sada ima priliku da demonstrira te DRUGE NAČINE...
DO ISPUNJENJA OVIH ZAHTJEVA NEMA NIKAKVIH PREGOVORA SA PRIPADNICIMA "ZO" A SVE NJENE ORGANE I SLUŽBENA LICA TRETIRAM KAO KRIMINALCE, ČLANOVE BANDE, POREDEĆI IH SA FAŠISTIČKIM TVOREVINAMA ("NDH" = RS = BIH), TE (GESTAPO = TUŽILAŠTVO = SUD = MUP ITD)...

FOTOGRAFIJA KOJA JE UVRIJEDILA SLUGE MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA:
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 24. lipnja 2018.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu...SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:
80 0 P 080317 18 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem pokazuje da sudija Marković Jelena smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, sučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno priznajući da je sve moje dokaze odbacila iz kako kaže "jednostavnog razloga" što je OJT Bijeljina, proglasilo pogibiju Ivone Bajo za "zadesnu smrt" a ne njeno ubistvo.
Osim toga se smišljeno plasirala u presudi, (prvi pasus poslednje strane) lažna tvrdnja da "postupaci još nisu završeni" protiv mene po prijavi za "ugrožavanja sigurnosti" kada mi je odnesen računar i prikupljani podaci posebnim istražnim radnjama. Sudija Marković ne navodi iz kog spisa potiče ta njena tvrdnja pošto je naravno LAŽNA a dokaz za to je Odluka po laznoj prijavi, odnosno Naredba da se neće sprovoditi istraga T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. što znači da uz pomoć sudije Marković i njenih saučesnika, pripadnici mafije preko 5 godina krše garantovana prava iz članova 23 i 27, pošto su me smišljeno lažno prijavili a sada se evo sudija Marković usuđuje mješati u rad tužilaštva, (iako u presudi tvrdi da nema tu mogućnost) i to tako da njihovu odluku o nesprovođenju istrage "poništava" i tvrdi da postupak nije završen. Ovo je podjednako i kriminalno i tragično na koji način se jedna osoba ophodi sa zakonom, sudom, i poslom koji obavlja i ona je ta koja navodima u presudi koju je potpisala izlaže sud poruzi a ne ja koji ukazujem na te kriminalne radnje...
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE "ZADESNO" UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. VIŠE PUTA UPORNO ISTICANJE TEME O ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO, POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS...
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
NELEGALNOST KOMPLETNOG POSTUPKA
Paralelno sa ovom mojom tužbom, druga strana u postupku, Republika Srpska, pokrenula je protiv mene TAJNU istragu poslije prijave Pravobranilaštva RS, (ured u Bijeljini) i otvorila predmet pred OJT Istočno Sarajevo. Taj tajni dio kada su snimane komunikacije, angažovani prikriveni istražitelji itd, trajao je od polovine 2015-te do juna 2016-te a onda sam pozvan u CJB Bijeljina kao osumnjičeni za krivično djelo "povreda ugleda suda". Iz priloga "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." vidljivo je da je jedna od osoba navedenih kao akteri, svjedoci ili čak direktni podnosioci prijave i ovde postupajuća sudija Marković Jelena.
Podsjećam da sam više puta zahtijevao u ovom postupku zaštitu i primjenu prava iz ustava iz člana 23, te članova 131-136, vezano za dokumentaciju koju su organi RS, prikupljali o meni sa namjerom da je koristim u postupku a tražio sam čak i sudsku mjeru obezbjeđenja a sudija Marković i Radujko Milan su glumili da ne znaju ništa o krivičnom predmetu sve dok nisam priložio dokaze o tome. Pismeno sam prvo još 26.06.2017. zahtjevom tražio od OJT Istočno Sarajevo rješenje o njihovoj nadležnosti a potom i od Suda u Sokocu što je ignorisano kao i moji zahtjevi sudiji Marković.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." na drugoj strani se vidi da se zasniva i na prijedlogu za određivanje nadležnosti te "Dopisu republičkog tužilaštva RS". To je dokument koji je sakrivan od mene a što je činila i sudija Marković, odbijajući da primjeni navedene članove a sada će se otkriti i zbog čega.
Iz priloga "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" vidi se da je pokrenut postupak i izdata naredba za prinudno dovođenje na Sokolac što je i učinjeno 12.03.2018. kada sam oko 7 sati proveo zarobljen u zadnjem dijelu transportnog vozila, praktično limenom sanduku izložen opasnosti po zdravlje pa i život.
Da ovaj krivični predmet nema nikakav legitimitet dokaz je upravo odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koje se vidi da se ona ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica, (pravobranilaštva, tužilaca i sudija).
U pitanju je prijava za sačinjavanje falsifikata rješenja suda u Bijeljini, puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja počinilaca u šta su umješani direktno osobe, Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta i više lica iz tužilaštva i sudske policije koja su koristila taj falsifikat. U prilogu "Rješenja sudova" su skenirana zaglavlja oba rješenja iz čega je jasno da je pečat pravosnažnosti nelegalan a posjedujem kompletna rješenja što nije bitno za ovaj postupak.
DAKLE, OPTUŽNICA PROTIV MENE I KRIVIČNI POSTUPAK SU MONTIRANI SPAJANJEM ODLUKE RJTRS, PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI SA NEKOM PRIJAVOM PROTIV MENE NA KOJU SE TA ODLUKA UOPŠTE NE ODNOSI.
Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu.
Radujko Milan koji je postupao i u predmetu 80 0 P 057426 14 P, za koji se u optužnici tvrdi da je počinjeno krivično djelo, formalno je jedan od podnosilaca prijave protiv mene iz 2015-te a sudija Marković Jelena kao jedna od navedenih aktera su direktno zainteresovani za ishode oba postupka nisu smjeli postupati po mojoj tužbi koju su dobili u rad 2016-te.
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.
Da je sudija Marković Jelena poštovala prava iz ustava i postupka te svoju obavezu iz člana 6 ZOS-a, ja bih još 2017-te imao dokument - RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. na kome se zasnivala montirana optužnica i spriječio sve dalje radnje po tom predmetu i tako ne bi ni došlo do naredbe za dovođenje kada mi je ugroženo zdravlje i život...

ARGUMENTI, DOKAZI I ČINJENICE ŽALBE
I svojom presudom, sudija Marković Jelena nastoji da sakrije dokumentaciju koja se prikuplja nelegalnim nadzorom, montiranim optužnicama, angažovanjem špijuna, plaćenih ubica i slično sa ciljem da se prikupljeni podaci upotrijebe za ucjene svih koji se planski ili "SLUČAJNO" snime a ako to nije moguće onda da se časni, pošteni, nepotkupljivi, likvidiraju pošto su "skenirane" njihove navike, kretanje i praktično zbog korištenja mobilnih telefona, poznate su lokacije skoro svih osoba 24 sata dnevno, osim kada recimo, telefone ostavim na nekoj lokaciji i idem bez njih...
Da bi stvorila osnov za presudu koju je u startu zamislila, sudija Marković je brutalno pogazila temelj ZPP-u, Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Umjesta da se bavi tim zahtjevima u navedenih 6 tačaka, sudija Marković je ponovo iznosila neosnovane teze o zadesnoj smrti Ivone Bajo i odluci tužilaštva o tome iako to nije pomenuto u tužbenom zahtjevu, niti je spis OJT Bijeljina KTA-596/09 bio dio dokaznog materijala, nije predložen ni od Pravobranilaštva RS, niti od same sudije da bi iz njega unosila bilo kakve zaključke.
Sudija Marković je odbila sve moje dokaze - BEZ OBRAZLOŽENJA, što je bila obavezna zakonom a onda tek u presudi to obrazlaže nedviđeno besmislenim "obrazloženjem" kako je navodno OJT Bijeljina utvrdilo da je Ivona Bajo stradala bez ičije krivice iako njena pogibija nije tema nijedne tačke, nije vršen uvid u taj predmet a tužbe se tiče privatnog vlasništva koje drži RS u svom posjedu, te mojih prava proizašlih iz SMIŠLJENO LAŽNE prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Sudija Marković je grubo prekršila odredbe zakona i vezano za dokazni postupak, jer nije dozvolila da obrazložim tužbu i obrazlažem dokaze prema članu 99 nego je odmah prešla na završnu riječ. Taj kriminalni plan je zamislila još mnogo ranije zakazavši za 11 sati glavnu raspravu u ovom postupku a već u 12 sati pripremno ročište u predmetu 80 0 P 077873 16 P u kome smo opet svi isti sudionici. I tako minimiziranje rasprave na 1 sat je dodatno skratila zadržavajući početak više od 15 minuta jer pozvan sam da uđem poslije 11:15 dana 10.05.2018, a lažno je zaveden početak u 11 sati i zbog brutalnog falsifikovanja činjeničnog stanja zapisnike i ne potpisujem. Sudija Marković Jelena je brutalno i smišljeno kršila zakon kao što je to činila i ranije a da je to istina dokaz je odluka Okružnog suda u Bijeljini Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2 u kome na drugoj strani stoji da se ista bavila istraživanjem prava na naknadu zbog pogibije djevojčice Ivone Bajo, što ja kako potvrđuje drugostepeni sud nisam ni tražio.
Nisam to tražio ni u ovoj tužbi i niti u jednoj od 6 tačaka se ne pominje Ivona Bajo, niti moja neka prava zasnovana eventualno zbog njenog ubistva ili posljedica toga.
Uprkos svemu, sudija Marković nastavlja sa činjenjem istih kriminalnih radnji i više puta svoje odluke obrazlaže nekim navodnim odlukama o slučajnoj smrti Ivone Bajo, zadesnoj smrti i ko zna odakle i na osnovu kog predmeta unosi neki stav, kako ja nemam prava da pokrećem bilo kakve radnje vezano za Ivonu Bajo ni u krivičnom postupku a niti ostvarujem prava kao njen nasljednik nego je to njena majka Budimka Bollin Bajo.
Sudija Marković smišljeno prikriva činjenicu da je u više predmeta i tužilaštvu i sudovima dostavljena Punomoć, kojom sam ovlašten da preduzimam sve potrebne radnje pred svim državnim organima vezanim za njene pravne interese a posebno po pogibiji Ivone Bajo. Tu punomoć prilažem i sada iako je kažem sastavni dio više spisa a čak sam zastupao gospođu Bollin i u sudskom postupku pred ovim sudom 80 0 P 043324 13 P 2.
KAKO I ZAŠTO MI JE OVAJ SUD PREDAO VIŠE PREDMETA PA I SPORNI RUKSAK DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM AKO JA NISAM BIO OVLAŠTEN DA IH PREUZMEM ???
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. pokazuje da je upravo Osnovni sud u Bijeljini doneo odluku da se jedan od predmeta koje pominjem u tužbenom zahtjevu, vrati porodici Bajo i to imenom i prezimenom meni, Zdenku Baji. Opet se sudija Marković Jelena usuđuje mješati u rad drugog organa tvrdeći da ne mogu preduzimati nikakve radnje iako je Osnovni sud u Bijeljini izdao naredbu u kojoj se navodi da ih preduzmem. U toj naredbi SUD, pominje "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." poteklo od OJT Bijeljina u kome se osim saglasnosti za povrat metalne korpe, navodi i da TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA DJEČJEG RUKSAKA.
POŠTO JE UPRAVO TAJ PREDMET "DJEČJI RUKSAK" JEDNA OD TAČAKA IZ TUŽBENOG ZAHTIJEVA U OVOM POSTUPKU, SUDIJA MARKOVIĆ SE MORALA BAVITI NJIME I ISTRAŽIVATI ŠTA JE TUŽILAŠTVO UTVRDILO ILI NIJE UTVRDILO VEZANO ZA TAJ PREDMET A NE DA PIŠE O IVONI BAJO TRUDEĆI SE IZ PETNIH ŽILA DA PRIKRIJE SVE DOKUMENTE KOJI DOKAZUJU DA JE TO SMIŠLJENO PRIKRIVENI ZLOČIN. TRENUTNO STANJE JE OVAKO : OJT BIJELJINA PISMENO NAVODI DA NEMA SAZNANJA O PREDMETU KOJI JE DOKAZ VIŠE KRIVIČNIH DJELA A OSOBE DANKO BOROVČANIN I MARKOVIĆ JELENA ZNAJU ZA TAJ PREDMET I VIDJELI SU GA LIČNO. U OVOM POSTUPKU U ZAPISNIKU STOJI DA SAM GA POKAZAO SUDIJI I UPOZORIO JE NA OBAVEZU PRIJAVLJIVANJA A ONA I BOROVČANIN SPREČAVAJU DA SE O TOME OBAVJESTI TUŽILAŠTVO - DOVOLJNO DA OBOJE ZAVRŠE NA DOŽIVOTNOJ ROBIJI...
Sudija Marković Jelena je u presudu unijela mnoštvo nepotrebnih, besmislenih pa i lažnih tvrdnji koje nisu zasnovane na dokaznom postupku, ne zna se čak ni iz kog predmeta neke tvrdnje potiču. Nijednom riječju nije demantovala ništa od onoga što sam ja mogao reći u ionako malo vremena što mi je dozvoljeno ali je spremila savršen dokazni materijal za krivični predmet protiv sebe za povredu zakona od strane sudije, saučesništvo u više krivičnih djela a najteže prikrivanje teškog ubistva Ivone Bajo. Jer u zapisniku stoji da sam joj pokazao materijalni dokaz ubistva, DJEČJI RUKSAK, upozorio na obavezu prijavljivanja krivičnog djela i posljedice a pošto se OJT Bijeljina pismeno izjašnjava da o tome NEMA SAZNANJA, time je osoba Marković Jelena saučesnik sa Borovčanin Dankom koji sprečava dostavu dokaza krivičnog djela tužilaštvu.
Takođe se plasira još jedna besmislena i lažna tvrdnja da, (opet iz nepoznatog izvora) ja navodno hoću nasilno da dolazim i pregledam spise "PO SVOM NAHOĐENJU".
Ova obrazloženja ja sad prvi put vidim i siguran sam da ni u jednom predmetu niti dokumentu koji sam imao prilike vidjeti ne postoje nego je to prepričavanje usmenih uputstava nekoga ko je naložio sudiji Marković šta da napiše, (vjerovatno Kovačević ili Borovčanin). Čak i da su ova objašnjenja zavedena u nekom dokumentu moralo je biti doneseno pismeno rješenje o zabrani pristupa u kome bi bila navedena takva argumentacija, da mi se preda i omogući pravo žalbe prema odredbama člana 16 Ustava RS a ne da ih sada sudija Marković u ovom postupku izmišlja bez navođenja izvora, pokušavajući opravdati fašističke metode kriminalaca iz tužilaštva i Borovčanin Danka.
Napominjem da sam priložio više dokumenata u kojima se pozivam na ZOSPI-a i prava garantovana Ustavom RS, članom 23. Sama sudija Marković tvrdi da čak i postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti nije okončan što je kako sam dokazao LAŽ a sada postoji i predmet po prijavi za "povredu ugleda suda" iz koga prilažem "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." u kome se u poslednjem redu navodi da Zdenko Bajo, citiram :
"IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST"
Osim što je izmislila izraze o nasilnim i "po svom nahođenju" pregledanjima spisa, ovo je još jedan primjer u kome se sudija Marković brutalno miješa u rad drugih organa sa ciljem da mi otme garantovana prava i pokuša legalizovati RAZBOJNIČKI FAŠISTIČKI SISTEM, koji je uspostavila političko tajkunska mafija Dodik Milorada uz njenu pomoć i saučesnika poput Borovčanina, Kovačevića, Stjepanović itd...
O spisima koje je predložila sudija i navodno izvodila dokaze i obrazloženja ne vrijedi ni trošiti riječi jer je pravobranilaštvo u svom odgovoru zaboravilo da navede i činjenice i dokaze te je ovo nezakonito izvršila sudija Marković. Iz popisa tih spisa u zapisniku, vidljivo je da se 80 0 P 057510 14 P2, navodi dva puta a 80 0 P 057426 14 P iako je prvi na popisu, sudija Marković Jelena ga uopšte nije analizirala u presudi. To je zbog toga što je u njemu sudija Vakičić Željka ili da se tako izrazim, SUD JE UTVRDIO da je sačinjen falsifikat sudskog rješenja na moju štetu.
Odšteta od 100 KM mi nije dosuđena jer kako je obrazložila sudija Vakičić, nisam dokazivao da sam psihički poremećen povodom toga, (kao što je to recimo pred sudom dokazao predsjednik tužene RS, Dodik Milorad). Akteri sačinjavanja tog falsifikata, rasturanja kopija i pokušaja prikrivanja počinilaca su Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta, te više lica iz OJT Bijeljina i sudske policije.
Prekršajne predmete sam ja predložio i obrazložio koja im je svrha a to je da u istima postoje podaci, dokumentacija pa čak i fotografije materijalnog dokaza ubistva za koji danas tužilaštvo kaže da nema nikakvih saznanja a čak postoje i snimci video nadzora gdje svima pokazujem taj predmet i tražim da se obavijesti tužilaštvo o njemu te da mi se uruči metalna korpa. Sudija Marković nije pomenula ni jednu jedinu riječ nego je prepisivala uglavnom laži koje je načelnik Borovčanin Danko naredio svojim podređenima da pišu u zabilješkama istovremena prećutkujući da svjedok Čivić Omer izjavio pred sudom da sam jasno i glasno upozoravao sve prisutne da prekinu sa kršenjem garantovanih prava i prikrivanjem krivičnih dijela.
Takođe je prećutana činjenica da je u rješenju taj sud naveo kako se nije bavio kršenjem mojih prava te da bi to moglo biti predmet nekog drugog postupka što evo sudija Marković NEĆE da razmatra jer je zakon i prava ne zanimaju nego izvršava naloge mafijaškog režima koji ubija i pljačka građane.
Sudija Marković Jelena "izvršila je čak uvid" u predmet tužilaštva T14 0 KTA 0010617 14, koji ni ona nije navela na pripremnom ročištu u onom popisu spisa te je dakle dodatno i dvostruko prekršila zakon. Dobro da nije izvršen uvid i u telefonski imenik, red vožnje i slične dokaze po ličnom nahođenju sudije Marković Jelene, koji kao i ostali nemaju nikakve veze sa tužbenim zahtjevom i jedina im je svrha da popune "obrazloženje" presude da se ne svede samo na onih nekoliko lažnih teza koje sam dokazao da nemaju nikakve veze sa istinom.
I tvrdnje kako ja neosnovano želim vršiti uvide u neke spise bez pravnog osnova se sada prvi put pojavljuju u ovom "obrazloženju" presude sudije Marković, opet bez navođenja, koji je tačno spis "izvor" tih tvrdnji.
Svrha ovog novo izmišljenog "objašnjenja" je da se opravdava RAZBOJNIČKA FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, da se OTME pravo garantovano članom 16 i sudija Marković aktivno saučestvuje u napadu na ustavni poredak, jer umjesto da se u nekom postupku izrekne sankcija, poslije zakonske procedure, da se i meni omogući iznošenje argumenata, sprovodi se bezočna diskriminacija prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, bez pismene naredbe ili rješenja, kako ne bi ostali tragovi tog razbojništva a sad kad sam uprkos svemu razotkrio te mafijaške metode, sudija Marković u svojoj "presudi" iznosi opravdanja za postupke tužilaštva i načelnika sudske policije iako niko od njih nije saslušan po tom osnovu niti je izvršen uvid u bilo koji predmet iz koga se to navodno utvrdilo.
Jedini dokumenti koji postoje o tome su izjašnjenja koja prilažem "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." a u njima se navodi da nijedan organ nije izdao pismeno rješenje o zabrani pristupa čak ni meni a pogotovo ne svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, a kakvu je FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU primjenjivao Borovčanin Danko godinama i kakvu sada pokušava da legalizuje i proglasi vrhuncem demokratije i poštovanja prava, osoba Marković Jelena.
Te dokaze je sudija odbila jer kao i ostali kvare njen plan i pripremljenu presudu a istovremeno razotkrivaju i dokazuju teške kriminalne radnje više lica uključujući i nju.
OVDE JE SVE SAVRŠENO JASNO : TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU TUĐE STVARI, DJEČJEG RUKSAKA, ŠTO JE SAMO PO SEBI KRIVIČNO DJELO, NEVEZANO ZA TO DA LI JE TO ISTOVREMENO I DOKAZ SPREČAVANJA DOKAZIVANJA, DOKAZ UBISTVA ITD I SUDIJA JE BILA OBAVEZNA OMOGUČITI DA SE TAJ DOKAZ DOSTAVI TUŽILAŠTVU A NE DA IZVODI IMPRESIJE O NAČINU POGIBIJE IVONE BAJO KOJA NIJE BILA NITI U JEDNOJ TAČKI TUŽBE. JASNO JE DA I SUDIJA MARKOVIĆ I OJT STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U TEŠKIM KRIVIČNIM DJELIMA KAKO BI PRIKRILE UBISTVO, KRIJUMČARENJA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA.
Iz tog takozvanog uvida u spise koje je kao vršila sudija Marković, vidljivo je da je bio potpuno bespotreban i beskoristan jer su svi spisi koje je sudija predložila, počeli i okončani prije 15.04.2015. kada sam preuzeo jedan dio stvari, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" privatnog vlasništva a posebno prije nastanka priloga "Zahtjev od 15.07.2016." kada sam zahtijevao da se poštuju prava, da mi se omogući uvid u dokumentaciju prikupljanu o meni, podnošenje prijave u skladu sa zakonom, uručivanje predmeta koji je i dan danas nelegalno i nezakonito u sudskom depou.
Pitanje je, šta će Republici Srpskoj mrežasta metalna korpa koja je privatno vlasništvo, šta će ta korpa sudiji Marković Jeleni, da li zbog toga ubacuje bespotrebne tvrdnje, kako ja nisam nasljednik Ivone Bajo.
Važno je opet ponoviti da sam ja više puta dostavio kupije punomoći vezano za prava gospođe Budimke Bollin i čak je to navedeno u zapisniku o predaji predmeta i u dokumentima Tužilaštva.
Još jedna, potpuno lažna i lažno kriminalna tvrdnja je da postupak po prijavi za "ugrožavanje sigurnosti" protiv mene nije završen te sam stoga i prilažio odluku tužilaštva u Doboju iz koje se vidi da je okončana a priložio sam je i u predmetu u koji je sudija Marković navodno vršila uvid 80 0 P 039976 12 P, gdje su bili tuženi upravo Kovačević Novak i Borovčanin Danko a kada je ista sudija Marković, donijela odluku da ih oslobađa odgovornosti, uprkos članu 48 Ustava RS te navela da sam trebao tužiti Republiku Srpsku.
Sada kada sam tužio Republiku Srpsku po sasvim drugim osnovama, sudija Marković, naprasno zaboravlja da je prijava protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" davno okončana i da dokaz o tome postoji i u predmetu u kome je postupala i u koji je sad navodno vršila uvid te lažno smišljeno iznosi tvrdnju kako taj postupak i dalje traje.
Ističem da nije navedeno, kako je sudija Marković, navodno saznala da taj postupak nije okončan, iz kog sudskog spisa od kog državnog organa ili nekog fizičkog lica je dobila taj podatak, pošto ta informacija nije iznesena tokom dokaznog postupka niti je pravobranilaštvo to tvrdilo, nego se sada odjednom niotkuda pojavljuje u presudi.
Što se tiče opisa dodatnog tužbenog zahtjeva koji je odbačen pod izgovorom da se ne može podnositi na glavnoj raspravi to je još jedan primjer kršanja zakonskih odredbi jer je propisano : "član 57. (1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano. (2) Nakon održavanja pripremnog ročišta, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sud može dopustiti preinaku tužbe samo ako ocijeni da preinaka nije usmjerena na odugovlačenje postupka i ako tuženi pristaje na preinaku."
Osim što je prema zakonu moguće i u ovoj fazi preinačiti tužbu, ističem da je na ročištu 10.05.2018. bila druga preinaka vezana za nazakonito zarobljavanje 12.03.2018. i transportovanje na Sokolac, koju je sudija odbila i kako je u zapisniku navedeno istu SUD VRAĆA. Odakle onda u spisu ta preinaka ???
U predmetu je u stvari druga preinaka sa naslovom "DOPUNA TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal" sa odštetnim zahtjevom zbog troškova od 1700 KM vezano za dan 15.12.2016. i predmet 80 0 Pr 082502 17, poslata poštom ranije a koju sudija Marković Jelena nije ni pogledala, niti je bila svjesna da postoji sve dok nije pisala presudu i pošto joj nije bilo jasno o čemu se radi pomješala je te dvije preinake odnosno dopune. Kako je u zapisniku od 10.05.2018. navedeno, ta druga dopune KOJA MI JE VRAĆENA, se odnosila, (dno prve strane zapisnika) NA OKOLNOSTI KRŠENJA PRAVA - uzrokovanih montiranjem nelegalne optužnice i zarobljavanjem dana 12.03.2018. sa naslovom "DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI, TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal.
TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Rješenja sudova

Punomoć
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 21. lipnja 2018.

RAZOTKRIVANJE REŽIMSKE MAFIJAŠKE BANDE


DOKUMENT KOJI SAM TRAŽIO I KONAČNO DOBIO POKAZUJE DA SU KRIMINALCI IZ SUDSKE POLICIJE, TUŽILAŠTVA, MUPA I SUDA, MONTIRALI NEZAKONITU OPTUŽNICU PROTIV MENE KORISTEĆI ODLUKU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O MOJOJ PRIJAVI PROTIV NJIH, TAKO ŠTO SU JE SPOJILI SA NJIHOVOM PRIJAVOM PROTIV MENE. ISTRAŽNE RADNJE SU OBAVLJANE PARALELNO KAD I NAD DAVIDOM DRAGIČEVIĆEM I DA SAM IGRAO PO NIHOVIM TAKTOVIMA, BIO BIH NAĐEN U NEKOM KANALU, POŠTO BIH PRETHODNO "OPLJAČKAO" NEKU KUĆU...

RAZOTKRIVANJE REŽIMSKE MAFIJAŠKE BANDEOBRAZAC
ZAHTJEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

  
ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu člana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

? obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
? uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
? kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
? dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

                     ? poštom
                     ? elektronskom poštom
                     ? faksom
                     ? na drugi način:*** ________________________________________


Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:
Prema podacima iz “optužnice” T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. Vi ste, (RTRS) dodjelili OJT-u Istočno Sarajevo u rad predmet po prijavi protiv mene za “povredu ugleda suda” a po “prijedlogu” od 07.05.2015. Ne ulazeći u motive bilo koga I ishod postupka, podsjećam das am već ranije 2010-te lažno prijavljen za “ugrožavanje sigurnosti” te sada namjeravam koristiti sve raspoložive dokaze u svoju korist. Stoga za sada tražim da mi dostavite na mejl skenirane dokumente i odgovore:

1) Prijedlog za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva od 07.05.2015.
2) Dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015.
3) Izjašnjenje RTRS da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad u predmetu T15 0 KT 0002365 10, lažno prijavili kao pripadnici Tužilaštva - službeno ili su to učinili kao privatna fizička lica, neslužbeno.
4) Da li je RTRS, zaprimilo material koji dakazuje da je Danica Stjepanović iz OJT Bijeljina smišljeno prikrila dokaze ubistva djevojčice Ivone Bajo.
5) Da li je RTRS, uvažilo moj zahtjev i naložilo novu istragu sa novim tužiocem uz nove dokaze u predmetu pogibije Ivone Bajo KTA-596/09

Zavisno od okolnosti zahtijevaću svjedočenje određenih osoba, zavisno od toga koje su radnje vršili privatno a koje u ime tužilaštva…

(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

                                                                           __________BAJO ZDENKO____________
                                                                             Podnosilac zahtjeva/Ime i prezime

U __Bijeljini___,                                     _____­­­___Majke Jevrosime 20__________
                                                                                                    Adresa
dana _20.03.2018.__ godine.                        
                                                                          ________zdenkobajo@gmail.com__________
                                                                                       Drugi podaci za kontakt

                                                                           __________Zdenko Bajo____________
                                                                                                    Potpis
ODLUKA NA KOJU SE POZIVA REŽIMSKA BANDA NEMA NIKAKVE VEZE SA PRIJAVOM PROTIV MENE NEGO SE ODNOSI NA NJIHOVE MAFIJAŠKE AKTIVNOSTI…

ponedjeljak, 18. lipnja 2018.

DOPUNA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Upozoravam sudiju Marković Jelenu da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA. IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

DOPUNA TUŽBE 80 0 MAL 080317 16 MAL

Dokument - dokaz na osnovu kog podnosim dodatni tuzbeni zahtjev su skenirane "Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17" koje su mi uručene uz rješenje, na kućnom pragu od strane službenice Osnovnog suda i to poslije poslednjeg održanog ročišta u ovom postupku što je u skladu sa odredbama ZPP-u član 57, s obzirom da ovu dopunu - preinaku nisam mogao izvršiti ranije. Nevezano za to da li će ova dopuna biti prihvaćena, predlažem da se dokazi koje sada prilažem usvoje s obzirom da jedan dio nisam imao ranije a jedan dio sam pokušavao predati na prethodnom ročištu što je sudija Marković Jelena potpuno neprofesionalno i nezakoniti spriječila. Stoga upozoravam sudiju da prekine sa napadima na mene, na moja prava i na prava garantovana ustavom inače će se suočiti sa krivičnom odgovornošću zbog svojih postupaka i zaštite koju pokušava pružiti kriminalcoma koji prikrivaju UBISTVO, KRIJUMČARANJE, PLJAČKU MILIJARDI MARAKA...
Sugerišem da u skladu sa odredbama ZOO, (Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ) materijalnu odštetu koju tražim, tužena RS nadoknadi od direktno odgovornog načelnika sudske policije Borovčanin Danka koji je primjenjivao mjere zabrane pristupa uprkos tome što za njih nije postojala nikakva pismena naredba - rješenje niti je ikada vezano za to vođen bilo kakav postupak. Istu osobu je ovde tužena uzela u zaštitu u predmetu 80 0 P 039976 12 P suprotno odredbama člana 48 ustava RS, uz "savjet" da sam trebao tužiti Republiku Srpsku. Zbog te podrške Borovčanin se dodatno osilio i nastavio sa razbojničkim, fašističkim postupcima prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.

Predlažem da uz već istaknute tužbene zahtjeve, Sud donese i sljedeću: PRESUDU
- Tužena Republika Srpska se obavezuje da u roku od 30 dana isplati tužitelju Zdenku Baji, 1700 KM na ime materijalne štete koju je uzrokovala 15.12.2016. nezakonitim napadom na imovinu, (mrežasta metalna korpa i dječji ruksak iz predmeta KTA-596/09 i 80 0 K 065167 Kpp) te prava tužioca garantovana članovima 16 i 23 Ustava Republike Srpske, (podaci o otvaranju i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentacija prikupljana istražnim radnjama po KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp).
- U skladu sa odredbama ZOO, član "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti", stav "(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti." NAREĐUJE SE TUŽENOJ REPUBLICI SRPSKOJ DA PREKINE SA POSTUPCIMA KOJIM SE KRŠE PRAVA TUŽIOCA ZDANKA BAJE.
OPIS ČINJENICA I DOKAZI
Dana 15.12.2016. tražio sam od tužene, odnosno sudske policije da obavijeste Okružno tužilaštvo u Bijeljini - sekretara tužilaštva i Osnovni sud u Bijeljini - sekretara Osnovnog suda, vezano za moje zahtjeve po pitanju privatne imovine i prava garantovanih Ustavom na koje sam ukazivao pismeno više godina a posljednji put pismenim zahtjevima od 15.07.2016. godine, (već predato u ovom postupku).
Radi se o mrežastoj metalnoj korpi koja je i danas nezakonito u posjedu tužene te dječijem ruksaku koji je tužena vratila uništenog, dvostruko posječenog kaiša, opranog hemijskim sredstvo sa dijelom koji nedostaje te podacima koje je tužena prikupljala o meni višegodišnjim nadzorom kao i pregledom i vještačenjem računara koje je oduzela i držala 9 mjeseci u svom posjedu poslije smišljene lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.

Neposredno poslije tog događaja tužena Republika Srpska se putem tužilaštva u Bijeljini pismeno izjašnjava da navodno nema saznanja o oštećenjima ruksaka, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) jer nisu navedena ni u dokumentima policije ni u dokumentima suda što je gnusna laž.
Republika Srpska odnosno tužilac Stjepanović Danica je taj materijalni dokaz ubistva smišljeno prikrila kako bi zaštitila počinioce i ubistva i krijumčarenja i pljačke preko bankarskog sektora.
Da je to istina dokaz su više zahtjeva upućenih tužilaštvu i konkretno tužiocu Stjepanović Danici od koji sam već priložio "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." a prilažem sada još jedan od mnogih koje imam "Zahtjev za informacije 15.01.2014.".
Da bi mogli uspješno prikriti zločine, pripadnici mafije unutar organa Republike srpske su smislili plan da spriječe pristup svim srodnicima ubijene djevojčice a što je kulminiralo krajnjim bezobrazlukom da se o mojim dolascima i dokazima krivičnih djela koje donosim uopšte više niko ne obavještava te je sudska policija iako sam im pokazao materijalni dokaz ubistva odbila obavijestiti nadležne.
Dokaz za to su snimci video nadzora u zgradi koji su sastavni dio predmeta "80 1 Pr 082502 17 Pr" a sadrži i izjave svjedoka Čivić Omera koji kaže da sam jasno upozoravao na kršenje garantovanih prava te da su vidjeli materijalni dokaz ubistva, (Sekulić Dušan) a to nije navedeno u zabilješci jer im je načelnik naredio da to ne pominju kako bi zločin ostao prikriven.
S obzirom da je takvo postupanje načelnika i sudske policije nezakonito prekršili su pravila iz zakona o obligacionim odnosima i direktno su odgovorni za prouzrokovanu štetu.
Tužena Republika Srpska je svoju bahatost i bezobrazluk pokušala prikriti time što je moja glasna upozoravanja da se prestane sa kršenjima zakona i garantovanih prava pokušala predstaviti kao nekontrolisanu viku nekog psihopate i kršenje javnog reda i mira sa opaskom da se uopšte nije bavila kršenjem prava a što bi moglo biti predmet nekog drugog postupka, dakle ovog.
Rezultat svega je to da je za svoj bezobrazluk, kriminal i razbojništvo, Republika Srpska dosudila 1700 maraka kazne zbog događaja za koji je sama odgovorna odnosno njeni bahati i bezobrazni predstavnici oličeni u liku Danka Borovčanin i Danice Stjepanović.
Dokaz o tretmanu koji primjenjuje tužena RS, putem sudske policije je predmet "80 1 pr 004323 11 pr" iz koga prilažem izjave svjedoka date u zapisnik. Da je načelnik sudske policije svjestan bezakonje koje primjenjuje dokaz je prilog "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.". VRHUNAC BEZOBRAZLUKA U TOM DOPISU JE POKUŠAJ DA SE PREDSTAVIM KAO LUDAK I TAKO PRIKRIJU NJEGOVI NAPORI DA ZATAŠKA MATERIJALNE DOKAZE UBISTVA.
Ali da taj dokaz postoji a o njemu navodno OJT Bijeljina nema saznanja vidi se iz već predatih priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" i "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.". NEVEZANO ZA TO DA LI ĆE OVAJ ZAHTJEV BITI USVOJEN, SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE OBAVEZNA DA POSTUPI PO OBAVEZI IZ ZKP I PRIJAVI KRIVIČNO DJELO INAČE ĆE IZVRŠITI KRIVIČNO DJELO NEČINJENJEM I VIŠE PRATEĆIH KRIVIČNIH DJELA.
Da je fašistički tretman koji sprovodi načelnik sudske policije ovde tužene RS potpuno nezakonit jasno je iz samog opisa a da za to ne postoji nikakvo pokriće, dokaz su pismena izjašnjenja sudova, (Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.) i tužilaštva "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Osim priloženih dokaza i predmeta Prekršajnog suda sa video snimcima predlažem da se saslušaju svjedoci Čivić Omer, Lazić Milan, Sekulić Dušan, Borovčanin Danko i Stjepanović Danica.
IZ SVEGA JE VIDLJIVO DA UNUTAR ORGANA REPUBLIKE SRPSKE POSTOJI ORGANIZOVANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KORISTI MOĆ KOJU IMA ZBOG POZICIJA NA KOJIMA SE NALAZE NJENI PRIPADNICI DA BI PLJAČKALA MILIJARDE MARAKA SVAKE GODINE A PRAVA GRAĐANA KRŠE KAKO BI SPRIJEČILI DOKAZIVANJE SOPSTVENOG KRIMINALA.

PRILOZI

Uplatnice u predmetu 80 0 Pr 082502 17
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Zapisnik 80 1 pr 004323 11 pr
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.


Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 15. lipnja 2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE O PRIGOVORIMA PO 89 0 K 058509 17 KPS

Bitno je istaći da je druga strana u ovom postupku, Tužilaštvo ustvari glavni i jedini krivac za ovu kriminalnu manipulaciju jer su izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i to je suštinski i jedini razlog zbog čega se išlo na postupanje drugog tužilaštva da bi se nastavila fašistička diskriminacija i naravno da bi se otežalo djelovanje meni kao stranki u postupku.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE O PRIGOVORIMA PO 89 0 K 058509 17 KPS

U nekoj zemlji gdje postoji vladavina prava umjesto tiranije i bezakonja bio bi naravno relevantan i član 32 Ustava Republike Srpske koji kaže da građani imaju pravo iskazati pismeno ili usmeno svoje mišljenje o radu državnih organa i da zato ne samo da ne smiju biti kažnjavani nego ne smiju biti pozvani na odgovornost osim ako su počinili krivično djelo.
A krivično djelo je prema zakonu isključivo poruga a ne uvrede kako to pokušava da preimenuje tužilaštvo. U krivičnom zakonu ne postoji krivično djelo "uvreda" i sud ne može u krivičnom postupku da ocjenjuje ili procjenjuje je li nešto uvredljivo ili nije što se ovom optužnicom pokušava uvesti. Time se čini udar i na jedno od osnovnih prava, da niko ne može biti suđen za krivično djelo koje nije postojalo u krivičnom zakonu.

OD USTAVNOG SUDA TRAŽIM DA ZAŠTITI PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ZAKON, TE UKINE OVO RJEŠENJE I NALOŽI DA SE POSTUPAK NASTAVI PRED MJESNO NADLEŽNIM SUDOM U BIJELJINI KOJI JE NA 500 METARA OD MENE ZA RAZLIKU OD SUDA U SOKOCU KOJI JE NEKOLIKO STOTINA KILOMETARA DALEKO...
U osporavanom rješenju se grubo krši zakon i pravo na pravično suđenje jer se ubacuje nepostojeći propis prema kome je navodno sud nadležan prema sjedištu tužilaštva, umjesto jedine zakonom predviđene opcije da je nadležan sud na čijoj teritoriji se izvršilo pretpostavljeno krivično djelo ili je pokušano. Krivični postupak se vodi prema ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU, a ne prema zakonu o tužilaštvima niti njihovom pravilniku. Ovako je praktično potpuno eliminisan član o nadležnosti suda i tretira se kao da glasi : "NADLEŽAN JE SUD KOME TUŽILAŠTVO PREDA OPTUŽNICU". Takođe je nesporno da optužnica nije propisno sastavljena s obzirom da sadrži ime različito od stvarnog iz dokaznog materijala.
S druge strane zakonom se predviđaju opcije izuzeća, okružnih tužilaca, glavnih okružnih tužilaca, republičkih tužilaca i glavnog republičkog tužioca a nikako cijelog okružnog tužilaštva. Prema članu 20, stav 2 mogu se povjeriti neki predmeti drugom tužilaštvu bez obzira na nadležnost što znači da isti mogu postupati i pred drugim sudovima izvan predviđenog okruga a ne da okrivljeni i svjedoci prelaze stotine kilometara zbog bahatosti i bezobrazluka tužilaštva. Sve u svemu nigdje u zakonu ne postoji propis da se prenosom nadležnosti u drugo tužilaštvo negira zakonski osnov za nadležnost suda a sudovi su obavezni da primjenjuju opcije koje su povoljnije za okrivljenog a ne povoljnije za tužilaštvo.
Ovo bezakonje je isključivo smišljeno sa ciljem da mi se oteža rad na predmetu s obzirom da je za putovanje potrebno više sati, da se odbiju svi moji prijedlozi za svjedoke a zasnovano na laži da je sporni predmet 80 0 P 057426 14 P bio protiv okružnih tužilaca. Taj predmet je bio protiv RS, (dokaz je Tuzbeni zahtjev 80 0 P 057426 14 P) a tužbe koje sam podnosio protiv kriminalaca koji su me lažno prijavili u svojstvu građana nemaju veze sa ovim predmetom.
Koliko je ne samo nezakonito nego je glupost i besmislica postupanje tužilaštva koje nije nadležno, vidi se i iz opisa optužnice gdje je navedeno ime nepostojećeg sudije, odnosno pogrešno ime. Umjesto "VAKIČIĆ" napisano je "VLAKČIĆ". Iako cijela optužnica ima samo desetak redova u kojima se pokušava izjednačiti pojam PORUGA i pojam UVREDA, nenadležno tužilaštvo nije bilo sposobno uočiti da ime sudije nije ispravno što se nikako ne bi moglo dogoditi kada postupa mjesno nadležni tužilac.
Ovaj primjer je najbolji pokazatelj kakvih grešaka i nezakonitosti ima i biće ih mnogo u ovom postupku ako se dozvoli da tužilaštva i sudovi ne postupaju prema zakonu o krivičnom postupku nego prema nekim internim dogovorima i mahinacijama.
Ja svakako ne priznajem nadležnost Osnovnog suda u Sokolcu i nikada neću dati svoju saglasnost i legitimitet bezakonju koje se pokušava sprovesti. Nikada neću dobrovoljno otići u Sokolac nego isključivo u mjesno nadležni sud u Bijeljini i ako želi nastaviti svoj teror nad ustavom, zakonima, pravima i nad narodom, republika srpska, njeni sudovi i tužilaštva moraće narediti moje zarobljavanje, otmicu, kidnapovanje ili kako god ko to želi da shvati...

Očekujem od Ustavnog suda BIH da po ovoj apelacije reaguje hitno s obzirom da se ulaže na odluku koja je prvi dio krivičnog postupka i kojom se krši pravo na pravično suđenje pa ako se postupak nastavi pod ovim okolnostima nastaviće se i kršenje prava na pravično suđenje.
Naime, protiv mene je optužnicu podiglo Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu za "povredu ugleda suda" iako u samoj optužnici stoji da je pretpostavljeno krivično djelo počinjeno na teritoriji opštine Bijeljina, odnosno pod nadležnosti osnovnog suda u Bijeljini.
Sam taj opis, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) govori da je tužilac, svjesna svoje nenadležnosti ali se očito ne usuđuje suprotstaviti onima koji su joj naložili da podigne optužnicu.
Osnovni sud u Sokocu je morao poštovati odredbe zakona o krivičnom postupku, paziti na svoju nadležnost ili nenadležnost i poštujući zakonom jasno propisanu odredbu proslijediti optužnicu na postupanje mjesno nadležnom osnovnom sudu u Bijeljini. Umjesto toga, optužnica je prihvaćena iako je sadržala čak veliku katastrofalnu grešku u pogrešnom imenu sudije koja ne postoji u osnovnom sudu u Bijeljini, (Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)" u prilogu).
Poslije mog prigovora vezano za nadležnost osnovni sud daje neko takozvano obrazloženje, (Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS) koje se ne temelji niti na jednom članu bilo kog zakona nego se sve maskira nekim općepoznatim činjenicama o tome na kojoj teritoriji djeluje Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
Nadležnost Tužilaštva je naravno jasno definisana prema mjestu boravka odnosno mjesnom nadležnošću kao i nadležnost sudova i ne postoji odredba prema kojoj se optužnica predaje sudu u kom tužilaštvo ima nadležnost nego isključivo prema tome gdje je krivično djelo izvršeno ili pokušano njegovo izvršenje.
Sve se pokušava opravdati time što je Okružno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo svoje izuzeće sa nekim nebuloznim objašnjenjima a potom je republičko tužilaštvo dodijelilo predmet u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, (a ti dokumenti mi nikada nisu uručeni).
Ovdje je prije svega bitna činjenica da ni u zakonu o tužilaštvima a ni o pravilniku o radu tužilaštava ne postoji opcija izuzeća kompletnog tužilaštva nego samo okružnog tužioca, glavnog okružnog tužioca ili glavnog republičkog tužioca.
I što je najvažnije, krivični postupak se ne vodi prema odredbama zakona o tužilaštvima niti o pravilniku tužilaštva, nego mora da se vodi prema odredbama zakona o krivičnom postupku a taj zakon jasno kaže da je za postupanje u krivičnom postupku nadležan isključivo sud gdje je krivično djelo izvršeno ili pokušano izvršenje a samo ako je u pitanju djelo izvršeno na teritoriji dva ili više nadležnih tužilaštava odnosno sudova može doći do sukoba nadležnosti kada se odlučuje koje je Tužilaštvo nadležno.
Ovdje naprotiv ne postoji sukob nadležnosti između dva suda niti sukob nadležnosti između tužilaštava čak nije umiješan nijedan od tužilaca u ovaj slučaj ali se uprkos tome pokušava na sve načine prekršiti zakon i meni nanijeti šteta tako što bih morao putovati stotine kilometara u jednom i drugom pravcu i što je najvažnije planira se uskraćivanje, odnosno odbijanje mojih prijedloga za svjedočenje bilo koga sa teritorije Bijeljina pod raznoraznim izgovorima zbog troškova i teškoća prevoza ili vjerovatno sa obrazloženjem da to nije ni potrebno.
I na kraju bitno je istaći da je druga strana u ovom postupku, Tužilaštvo ustvari glavni i jedini krivac za ovu kriminalnu manipulaciju jer su izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i to je suštinski i jedini razlog zbog čega se išlo na postupanje drugog tužilaštva da bi se nastavila fašistička diskriminacija i naravno da bi se otežalo djelovanje meni kao stranki u postupku.
U okružnom tužilaštvu u Bijeljini postoje tužioci sa kojima nikada nisam došao u dodir i nema razloga da ne postupaju u ovom predmetu kao što je primjer slučaja okružnog tužioca Medić Mire, (OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017.) koja je postupala po prijavi načelnika sudske policije Borovčanin Danka, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) i to kako se vidi za navodno ugrožavanje sigurnosti i sudija i tužilaca. Takođe se vidi da je OJT Bijeljina postupala i po mojoj prijavi iako je prijavljena bila tužilac tog tužilaštva Stjepanović Danica zbog prikrivanja materijalnog dokaza ubistva, (OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.)
Stoga nema nikakvog razloga da neki tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini ne postupa i u predmetu gdje su navodno vrijeđani ili izlagani poruzi neke sudije osnovnog suda u Bijeljini a tužioci nisu uopšte tema optužnice.
Dana 12.03.2018. presretnut sam poslije povratka iz CJB Bijeljina, (plansko praćenje koje sam predvidio) i pod prijetnjom naoružanih pripadnika sudske policije odvezen za Sokolac iako nisu imali pismenu naredbu. Uručena mi je tek po dolasku što se vidi i na prilogu "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" gdje je u desnom uglu upisan datum. Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS je prepun falsifikata događaja na koje neću trošiti vrijeme osim na lažni prikaz prisutnosti tužioca. Naime optužnicu je podigla OJT Jovana Tomaš, koja je sada na trudničkom bolovanju i niko nije bio prisutan od strane tužilaštva a upisano je ime sasvim drugog tužioca te takav zapisnik nisam ni potpisao. TO JE PRIMJER KAKO SE PLANIRA REŽIRATI I LAŽIRATI KOMPLETAN POSTUPAK...

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Tuzbeni zahtjev 80 0 P 057426 14 P
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS

OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017.
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 12. lipnja 2018.

POKRETU TREĆI BLOK O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava...

POKRETU "TREĆI BLOK"

NA RUKE PREDSJEDNIKU

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

POKRETU TREĆI BLOK O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Obavještavam vas o neregularnostima i nezakonitostima prilikom obraćanja državnim institucijama i organima te prilažem materijal koji to dokazuje s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.
UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom. Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.
DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište. Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
I na kraju još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog.

PREDLAŽEM DA UDRUŽENJE POŠALJE NEKOG OD SVOJIH ČLANOVA DA LIČNO PRISUSTVUJE NEKOM OD MOJIH POKUŠAJA DA OSTVARIM PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I O SVEMU INFORMIŠE JAVNOST...

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
DVD sa dokazima


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902