subota, 30. srpnja 2016.

KRIMINAL KAO DRŽAVNA TAJNA

Sudska policija je odbila da dostavi dokumentaciju o navodnoj istrazi o prekršajima pojedinih pripadnika i odgovori na postavljena pitanja. Potpuno je jasno da mi je prije ročišta na sudu, laptop oduzet nezakonito na razbojnički način jer da postoji uporište u zakonu ne bi se prikrivali detalji i imena upetljanih lica. Slijedi odgovor sudske policije a u nastavku tekst zahtjeva na koji ne žele da odgovore:

KRIMINAL KAO DRŽAVNA TAJNA

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Sudske policije Republike Srpske
Veza: SU-SP-232/16 od 22.04.2016. Skrećem pažnju da ja uopšte nisam tražio da se sprovodi neki disciplinski postupak niti da o njemu budem obavješten, što sam istakao na kraju teksta te ponavljam tu rečenicu:
"NIJE POTREBNO DA IKO BUDE SANKCIONISAN PO OVOM DOPISU. NEĆE MU TREBATI GORA KAZNA OD TOGA DA JA OPIŠEM NJEGOVO RAZBOJNIŠTVO NA INTERNETU..."
Ono što sam ZAHTIJEVAO od Sudske policije i što sam očekivao je da pošalje odgovore na 3 pismena zahtjeva koje sam uz navedeni dopis poslao u skladu sa ZOSPI-a a nisam dobio odgovor niti na jedan od njih.
Sada podnosim novi zahtjev te:
1) ZAHTIJEVAM OD SUDSKE POLICIJE RS DA MI PISMENOM POŠILJKOM DOSTAVI KOPIJE SVIH DOKUMENATA VEZANIH ZA POSTUPAK KOJI JE NAVODNO SPROVEDEN A KOJI POMINJETE U DOKUMENTU SU-SP-232/16 od 22.04.2016.
2) ZAHTIJEVAM OD SUDSKE POLICIJE RS DA MI PISMENOM POŠILJKOM DOSTAVI ODGOVORE NA 3 ZAHTJEVA KOJE SAM POSLAO RANIJE UZ PRETHODNI DOPIS IZ KOJIH PONAVLJAM SAMO POSTAVLJENA PITANJA IZ JEDNOG OD NJIH, BEZ OBRAZLOŽENJA KOJI JE SVAKI ZAHTJEV SADRŽAVAO:

A) 1) KOPIJU SLUŽBENE ZABILJEŠKE SUDSKOG POLICAJCA KOJI MI JE ODUZEO LAPTOP SPORNOG DATUMA AKO JE SAČINJENA.
2) DA SE IZDA NAREDBA SUDSKOM POLICAJCU DA DETALJNO OPIŠE KAKO MU JE I KO IZDAO NAREDBI, KAKO JE GLASILA, GDJE MI JE LAPTOP ODUZET I KAKO I GDJE JE VRAĆEN TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.
3) DA SE IZDA NAREDBA NAČELNIKU OCSP U BIJELJINI DA OPIŠE TAJ DOGAĐAJ, KO JE, KAKO I KAKVU NAREDBU IZDAO TE KAKO JE DOŠLO DO TOGA DA MI SE LAPTOP VRATI, KO JE TO I GDJE PO NJEGOVIM SAZNANJIMA UČINIO, TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.
B) Veza: Službena zabilješka 73/11 od 24.01.2011. i Službena zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
U dopisu koji sam dostavio uz ovaj zahtjev dokazao sam da su sudski policajci po naredbi prešućivali dokaze krivičnih djela koje sam im pokazivao i imao na sebi a pisali su izmišljotine po narudžbi. Stoga tražim od komande SP da ispita moje tvrdnje te zatraži od sledećih osoba da se pismano izjasne odnosno sačine zabilješke o svojim radnjama te da mi se dostave kopije tih zabilješki i to: (U NASTAVKU SU 4 TAČKE VEZANO ZA IMENA MIĆIĆ ZORAN, ČAVIĆ ZORAN I BOROVĆANIN DANKO)
C) MORA LI SUDSKI POLICAJAC IZVRŠITI SVAKU USMENU NAREDBU ILI IMA PRAVO I DUŽNOST ODBITI IZVRŠENJE TAKVIH KOJE SU U SUPROTNOSTI SA USTAVOM I LJUDSKIM PRAVIMA, POSEBNO AKO NEMA PISMENOG RJEŠENJA A PRIMJENJUJE SE PREMA GRUPI LICA DUŽE VRIJEME, PRAKTIČNO OD 2009-TE NEOGRANIČENO DUGO?
1) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA?
2) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU?
3) DA LI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI TREBAO DA SPREČAVA SVE PRIPADNIKE JEDNE PORODICE KOJI DONOSE JASNO VIDLJIVE DOKAZE O NEKOM KRIVIČNOM DJELU DA OSTVARE SVOJA PRAVA PREMA ZKP-U, ZOSPI-A, USTAVU RS ???
Ovaj zahtjev će osim redovnom poštom biti poslat i na mejl sudske policije uz priloge - 3 zahtjeva na koja mi nije odgovoreno...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 28. srpnja 2016.

ZAHTJEV TUŽILAŠTVU ZBOG OPSTRUKCIJE

Kako su OT Bijeljina, odgovorom "IT-38/15 od 26.10.2015." i CJB Bijeljina priznali, da ne znaju ništa o tome, potpuno je jasno da je to novi dokaz u navedenom predmetu jer nije vještačen niti je utvrđeno ne samo kako je došao u takvo stanje nego nikada nigdje ni opisano kakva oštećenja ima. Danas je poznato da je taj predmet uklonio portir Bobar grupe Sofrenić Blagiša, da je Bobar grupa zločinačka organizacija preko koje je pokredeno oko 300 miliona maraka a na dan ubistva Ivone Bajo vršeno je krijumčarenje...

ZAHTJEV TUŽILAŠTVU ZBOG OPSTRUKCIJE

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

Veza : Vaš dokument IT-38/15 od 26.10.2015. Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128). Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010. u predmetu KTA-596/09, te Zahtjevi za pristup informacijama od 11.02.2010. i 25.02.2011.
U poslednjih nekoliko dana pokušao sam u svojstvu punomoćnika gospođe Budimke Bollin Bajo dostaviti okružnom tužiocu Stjepanović Danici novi dokaz u predmetu KTA-596/09 a ista je to odbijala upućujući da se "podnesak" preda u pisarnici. Ističem da ne postoji nikakav podnesak niti imam namjeru pisati više bilo šta na ovu temu. Sve naredne činjenice saopštiću isključivo usmeno na zapisnik u okružnom tužilaštvu.
Ovde je u pitanju materijalni predmet - dokaz "dječji ruksak" Ivone Bajo upisan pod brojem 4 u "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)." gdje je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak tretiran hemijskim sredstvom izmjenjene boje.
Kako su OT Bijeljina, odgovorom "IT-38/15 od 26.10.2015." i CJB Bijeljina priznali, da ne znaju ništa o tome, potpuno je jasno da je to novi dokaz u navedenom predmetu jer nije vještačen niti je utvrđeno ne samo kako je došao u takvo stanje nego nikada nigdje ni opisano kakva oštećenja ima.

Dakle u pitanju je krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" a kako je o tome pismeno obavještena nadležna Stjepanović još 30.04.2010. citiram "Konkretno tuzilac Stjepanovic ima pravo i duznost da analizira podatke koje sam dostavio tuzilastvu, (slike torbe presjecenog kaisa opranog benzinom, te misljenje dr. Blazanovica) i iznese svoj stav o vrednostima tih podataka."
S obzirom da je prošlo preko 5 godina od tog zahtijeva i više drugih do odgovora IT-38/15 od 26.10.2015. očito je da se radi i o krivičnom djelu "Nesavjestan rad u službi" a onda s obzirom da je taj dokaz skinut sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo to je i "Sprečavanje dokazivanja".
Danas je poznato da je taj predmet uklonio portir Bobar grupe Sofrenić Blagiša, da je Bobar grupa zločinačka organizacija preko koje je pokredeno oko 300 miliona maraka a na dan ubistva Ivone Bajo vršeno je krijumčarenje.
Vlasnik Bobar grupe je zvanično preminuo, smijenjen je načelnik Odjeljenja za finansije u Bijeljini Milorad Sofrenić a Dodik Milorad broji zadnje političke dane a i dane na slobodi.
Dakle ostao je na čistini portir Sofrenić Blagiša a osoba Stjepanović Danica nastavlja da ga štiti i odbija prihvatiti materijalni dokaz sa mjesta zločina te zahtijevam da glavni tužilac interveniše i dovede rad tužilaštva u okvire zakona.
Ukoliko ista nastavi sa svojim kriminalnim radom i dana 23.05.2016. insistiraću cijele naredne sedmice na razgovoru sa bilo kim iz Ureda Glavnog tužioca po istom pitanju, koji bih u tom slučaju smatrao takođe odgovornim a potom ako se opstrukcija nastavi zahtijevaću da mi se omogući USMENO PODNOŠENJE krivične prijave DEŽURNOM TUŽIOCU, na zapisnik u skladu sa ZKP-u.
Poslednja faza ako sve prethodno ostane bez rezultata od juna 2016-te je javno podnošenje krivične prijave, zaposlenima u zgradi i građanima ispred zgrade, sve dok svi odgovorni ne budu iza rešetaka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 26. srpnja 2016.

DRŽAVA SMIŠLJENO LAŽNO OPTUŽUJE GRAĐANE

Radi se o smišljenom organizovanom kriminalu, šablonskoj šemi mafijaškog režima poslije kakve je nakon potpuno iste lažne prijave i identičnog tretmana raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci Vukelić Milan...

DRŽAVA SMIŠLJENO LAŽNO OPTUŽUJE GRAĐANE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Veza: Zahtjev za pretres stana 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010.
Trenutno je u toku parnica po mojoj tužbi protiv RS, za nanesenu nematerijalnu štetu po više osnova od čega je jedan lažna prijava za "Ugrožavanje" sigurnosti" na osnovu koje je i načinjen navedeni zahtjev te potom odnesen računar a podaci koje je sadržavao su poslije oko 9 mjeseci držanja u posjedu RS, nestali...
Odgovornost RS je nesporna zbog toga što je:
A) MUP PODNEO ZAHTJEV BEZ NAVOĐENJA IJEDNE RIJEČI IZ KOJE "PROIZILAZE OZBILJNE PRIJETNJE" PO ŽIVOT I TIJELO BILO KOGA
B) OT BIJELJINA JE TAKAV NEARGUMENTOVAN ZAHTIJEV POTVRDILO I ODOBRILO
C) OKRUŽNI SUD JE IZDAO NAREDBU ZA PRETRES IAKO NIJE BILO NE SAMO DOKAZA NEGO NI SUMNJE DA JE NAPISANA ILI IZGOVORENA IJEDNA PRIJETEĆE RIJEČ SA MOJE STRANE BILO KOME.

Dakle radi se o smišljenom organizovanom kriminalu, šablonskoj šemi mafijaškog režima poslije kakve je nakon potpuno iste lažne prijave i identičnog tretmana raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci Vukelić Milan.
Prema saznanjima koje imam od inspektora CJB Bijeljina i pismenim informacijama od RTRS-e ("IT-44/15 12.01.2016." gdje RTRS-e jasno navodi da je službeno postupao iz OT Bijina samo g. Muris Šabić), prijavu su podnijela dva lica u svojstvu građana a što bi oslobodilo odgovornosti RS za prve dvije faze ovog nezakonitog postupka i to:
I) SAČINJAVANJE PLANA OD STRANE VIŠE LICA DA MI SE NANESE ŠTETA LAŽNOM PRIJAVOM
II) REALIZACIJA TOG PLANA OD STRANE DVA LICA
Ako su naprotiv pomenuta lica nastupali službeno onda je RS odgovorna sa kompletan događaj odnosno RS je sačinila plan da mi nanese štetu i potom ga sprovela. Stoga u skladu sa ZOSPI-a, za potrebe zaštite svojih prava pred sudovima, zahtijevam od MUP-a koji je zaprimio i evidentirao ovu lažnu prijavu da me pismeno obavjesti i dostavi podatke o sledećem:
1) DA LI SU OSOBE GRUHONJIĆ MUHAMED I DEBELJEVIĆ MILORAD PODNIJELI PRIJAVU ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI" KAO GRAĐANI ILI SLUŽBENO KAO PREDSTAVNICI REPUBLIKE SRPSKE ???
2) AKO SU NAVEDENE OSOBE POSTUPALE SLUŽBENO ZAHTIJEVAM KOPIJE SVIH DOKUMENATA SA NJIHOVIM POTPISIMA...


NA OVAJ ZAHTJEV NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA JER JE POLICIJA KLASIČNA RAZBOJNIČKA BANDA U SLUŽBI MAFIJE KAO I TUŽILAŠTVA UOSTALOM...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 24. srpnja 2016.

REVIZIJA NA 80 0 P 043324 16 GVLŽ

Ovo bezakonje i otimanje prava tužilji Bollin u okončanom postupku je već pred sudom u Strazburu a o reakcijama na prijedlog za ponavljanje i daljem kršenju prava će isti sud biti upoznat jer i danas je na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, prema kojoj se SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO koju je tužena RS ubila prilikom šverca u ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU i čije ubistvo se prikriva gestapovskim metodama, ZABRANJUJE PRISTUP U OT BIJELJINA, upravo iz razloga da se ne bi utvrđivalo kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice i zašto je sada u onakvom stanju.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P
TUŽBA
Tužilac:
BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043324 16 Gvlž od 15.04.2016.Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.
Rješenje doneseno 15.04.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava

OBRAZLOŽENJE
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini sadrži prilično tačan i precizan opis iznesene argumentacije iz prijedloga za ponavljanje postupka i žalbe na prvostepenu odluku što je za pohvalu ali ti argumenti nisu uopšte osporavani niti je o njima izneseno bilo kakvo konkretno mišljenje osim uopštenog "da sve činjenice i dokaze koje tužiteljica navodi u svom prijedlogu ne čine vjerovatnim da bi za nju mogla biti donijeta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u ranijem postupku".
Radi se dakle o šablonskoj rečenici tipa COPY - PASTE, koja egzistira od ranije i koristi se u svim rješenjima prilikom "obrazlaganja" odbijanja prijedloga no ne navodi se nijedan konkretan primjer nekog dokumenta niti iznosi stav o njegovoj dokaznoj vrijednosti vezano za tužbeni zahtijev.
U nastavku će biti izneseni upravo primjeri nekih dokaza i njihova važnost za ovaj predmet a prvo će se ukazati na netačno predstavljeno stanje iz prvostepenog postupka koje i nije osnov prijedloga za ponavljanje postupka ali je dodatni argument za isticanje činjenice kako se sud praktično nije ni upoznao sa sadržajem dokumenata jer nije bilo dokaznog postupka uopšte. citiram rečenicu iz Rješenja 80 0 P 043324 16 Gvlž od 15.04.2016.
"U tom pravcu tužiteljica je u svom prijedlogu navela da postupajući sudija prvostepenog suda Destanović Senad nije dozvolio uopšte izvođenje dokaza na glavnoj raspravi. Međutim, iz spisa slijedi da je na pripremnom ročištu održanom pred tim sudom 06.05.2014. godine tužiteljica putem svog punomoćnika predložila, a sud svojim rješenjem dozvolio provođenje predloženih dokaza kako je iste i proveo na glavnoj raspravi održanoj pred tim sudom 24.09.2014. godine." (ovo uopšte nije stav sudskog vijeća koje nije ni vršilo uvid u spis nego uputstvo osobe Destanović Senada kako treba obrazložiti odbijanje prijedloga)
Ovde se dakle vidi da su predloženi dokazi prihvaćeni na pripremnom ročištu RJEŠENJEM ali se ne navodi da je na glavnoj raspravi bilo dokaznog postupka JER GA NIJE NI BILO. Ne navodi se da je u skladu sa ZPP-u, član 99, stav "1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" sud dozvolio izvođenje dokaza.
Umjesto toga napisano je da je "SUD PROVEO DOKAZE" na glavnoj raspravi. Sud te dokaze "provodi" i "proveo ih je" tako što prepiše u zapisnik popis usvojenih dokaza bez dozvole stranki da ih obrazlaže što je u suprotnosti sa navedenim članom.
Dakle i u ovom "obrazloženju" ne piše da je tužilja IZVODILA DOKAZE, niti da je SUD DOZVOLIO IZVOĐENJE DOKAZA TUŽILJI, nego da je SUD DOZVOLIO i SUD ISTE PROVEO na glavnoj raspravi. Tužilja Bollin i nije potencirala da li je ili nije SUD PROVEO DOKAZE, nego da njoj TUŽILJI NIJE BILO DOZVOLJENO IZVOĐENJE DOKAZA. Ova bezočna manipulacija u obrazloženju rješenja je dodatni dokaz kriminala i otimanja prava tužilji Bollin u sudskom postupku jer se njeno pravo garantovano zakonom da IZVODI DOKAZE NEPOSREDNO I USMENO PRED SUDOM, mjenja u PREPISIVANJE PRIHVAĆENIH DOKAZA U ZAPISNIK, operacijom "copy- paste" te se ta "pravna radnja" naziva sada "PROVOĐENJE DOKAZA OD STRANE SUDA".
Prava istina je da NIJEDAN SUDIJA UOPŠTE NIJE NI PROČITAO DOKUMENTE, jer SPROVODI ZADATAK koji ima a to je da odbaci tužbeni zahtjev i pruži svoj doprinos u prikrivanju i nastavku pljačke koja se vrši godinama nad građanima.
Ovo bezakonje i otimanje prava tužilji Bollin u okončanom postupku je već pred sudom u Strazburu a o reakcijama na prijedlog za ponavljanje i daljem kršenju prava će isti sud biti upoznat jer i danas je na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, prema kojoj se SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO koju je tužena RS ubila prilikom šverca u ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU i čije ubistvo se prikriva gestapovskim metodama, ZABRANJUJE PRISTUP U OT BIJELJINA, upravo iz razloga da se ne bi utvrđivalo kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice i zašto je sada u onakvom stanju.

Dakle u cjelosti su prekršeni svi relevantni članovi vezano za tok glavne rasprave i dokazni postupak:
Član 101. Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom. Član 102. (1) Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke. Član 123. (1) Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev. (2) Sud će slobodnom ocjenom dokaza utvrditi činjenice na osnovu kojih će donijeti odluku. Član 128. (1) Dokazi se izvode na glavnoj raspravi.


MOTIVI TUŽENE RS, OKRUŽNIH TUŽILACA I SUDIJA IZ BIJELJINE
O (NE)RADU OSOBA ZAPOSLENIH U OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU I SUDOVIMA U BIJELJINI SVE JE REKAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI I KONKRETNO U OVOM PREDMETU I MNOGIM DRUGIM, SUDIJE NE RADE U INTERESU DRŽAVE U SKLADU SA ZAKONIMA NEGO PREMA ŽELJI I VOLJI ŠEFOVA MAFIJE KOJOJ SLUŽE...
Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju narkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???
Danas je poznato da je među pokradenim novcem i oko 10 miliona maraka namijenjenih za funkcionisanje osnovnih sudova. Dakle, umjesto da opremi svoje sudove i poveća plate administraciji, tužena RS je taj novac pokrala a sada javno prijeti putem svog predsjednika, sudijama prije svega sugerišući da donose odluke kakve se njemu dopadaju inače će se suočiti sa posljedicama. Dakle, iako je ovde tužena RS, čija je sudska vlast sastavni dio iz samog tužbenog zahtjeva je jasno da je odgovornost isključivo na OT Bijeljina koje nije dio sudske vlasti a novac koji je opljačkan je bio pod kontrolom Vlade Republike Srpske. No, iako je svojim kriminalnim radom Vlada krala i od svojih sudova, sad se očekuje i traži da sudije budu pristrasne i prikrivaju njen kriminal kao i osobe koje su odgovorne za to.
Sudije u Bijeljini su smišljeno saučestvovale u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenja i prikrivanju pljačke sada je već poznato milijardi maraka, pružajući podršku kriminalnim, gestapovskim metodama OT Bijeljina a osim što su i sami time činili krivična djela, i osim što im je vlada RS pokrala novac, samo koji dan prije donošenja rješenja 80 0 P 043324 16 Gvlž, Vlada Republike Srpske, na posebnoj sjednici održanoj 11. i 12. aprila, usvojila je Zaključak kojim su obavezana sva ministarstva da do daljnjeg obustave sve isplate iz budžeta te se tako zahvalila i sudijama za pomoć koju su godinama pružali u pljačkanju građana i budžeta.
VRIJEDNOST NOVIH DOKAZA
1) OT Bijeljina je smišljeno kriminalno prikrivala materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo "dječji ruksak" preko 5 godina, odnosno prikrivala da je kaiš istog dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran benzinom da bi se uklonili tragovi masti sa kamiona kojim je vršeno krijumčarenje u Bobar grupu. Ovo krivično djelo, (sprečavanje dokazivanja, oštećenje tuđe stvari, nesavjestan rad u službi) je izvršila tužena RS, protiv koje se krivični postupak ne može pokrenuti odnosno okružni tužilac Stjepanović Danica, protiv koje tužena RS NEĆE da pokrene postupak jer je kako LAŽNO interpretira RS, zaštićena imunitetom za svaki kriminal koji izvrši za vrijeme obavljanja "službenih radnji".

2) U okončanom postupku tužena RS nije iznjela nikakav stav o dječjem ruksaku a odbijen je prijedlog da se sasluša Danica Stjepanović. Praktično tvrdnje tužilje Bollin da je materijalni dokaz, (njeno privatno vlasništvo) oštećen, tretirane su kao nedokazane, nepouzdane, izmišljotine njenog punomoćnika Zdenka Baje, koga je tužena RS opisivala u svojim dokumentima kao psihički poremećenog ludaka.
3) Predloženim novim dokazima "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" i "IT-38-15 od 26.10.2015." dokazuje se da su tvrdnje tužilje istinite jer je sudskim zapisnikom konstativano oštećenje kako je i tvrdila a odgovorom OT Bijeljina da tužena navodno ne zna ništa o tome niti je provodila bilo kakvu istragu.
4) Ovim se potpuno obesmišljava stav suda iz rješenja "Takođe ožalbeni sud je naveo, a ovaj sud prihvatio da se iz priloženih dokaza ne može van razumne sumnje zaključiti da između nematerijalne štete koju je tužiteljica pretrpila po osnovu duševnih bolova zbog smrti svoje kćerke Ivone Bajo i postupaka ili propusta tužene u postupanju postoji uzročno - posljedična veza, niti se van razumne sumnje može zaključiti da postoje konkretni propusti organa tužene koji su takvog značaja da su prouzrokovali duševnu bol tužiteljice."
5) Dječji ruksak, (prilog "Dokazni predmeti") nije zlatni prsten ili recimo, rokovnik koji je tužena RS, nepažnjom zagubila ili oštetila prilikom hapšenja tužilje nego se radi o predmetu koji je skinut sa smrtno ranjene jedine ćerke tužilje Bollin i sakrivan godinama, kako uzrok presjecanja kaiša ne bio bio doveden u vezu sa unutrašnjim povredama kod Ivone Bajo konstatovanih obdukcijom.
6) Tužena RS nije dala nikakvo objašnjenje ni za uništavanje "dječjeg ruksaka" ni za to kako su i čime nanesene sve unutrašnje povrede niti odakle potiču krvave mrlje na asvaltu prije mjesta pada Ivone Bajo, kada je navodno zadobila smrtonosnu povredu. Dakle prema "ekspertima" OT Bijeljina prvo je došlo do krvarenja 10 - 15 metara a tek onda je djevojčica pala i zadobila povredu koja je uzrokovala to krvarenje. Ovo i nisu PROPUSTI nego MONSTRUOZNE KRIMINALNE RADNJE tužene RS.
7) Tužilja Bollin je uhapšena i lišena slobode BEZ PISMENE POTVRDE 10.08.2010. pošto su joj LAGALI iz OT Bijeljina, za šta postoje pismeni dokazi da nisu nadležni za istragu a čak i da je to bila istina bili su dužni evidentirati krivičnu prijavu o oštećenju privatnog vlasništva tužilje i krijumčarenju za šta je tog dana donijela dokaze.
8) Dakle dana 10.08.2010. tužilja Bollin je ponižavana, lagana, hapšena jer je tužana htjela prikriti činjenicu da je uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe sa kojima je krijumčarila nelagalnu robu.
9) Dokaz za to je obraćanje direktno tužiocu Stjepanović Danici "Zahtjev tužiocu 30.04.2010." inače već usvojen u spis ali ga naravno nijedan sudija nije čitao a tužilji nije dozvoljeno da bilo koji dokaz obrazlaže. Taj dokaz u potpunosti razotkriva smišljeni kriminal OT Bijeljina odnosno tužene RS a iz njega izdvajam rečenicu: "Konkretno tuzilac Stjepanovic ima pravo i duznost da analizira podatke koje sam dostavio tuzilastvu, (slike torbe presjecenog kaisa opranog benzinom, te mišljenje dr. Blazanovica) i iznese svoj stav o vrednostima tih podataka."
10) Svaki pokušaj punomoćnika tužilje Bollin u proteklih 5 godina da dođe do odgovora o oštećenju privatnog vlasništva tužilje "dječjeg ruksaka" i slično te kršenje prava punomoćniku je u stvari kršenje prava tužilji Bollin i nanošenje njoj nematerijalne štete odnosno duševnog bola od strane tužene RS, upornim odbijanjem da odgovori i objasni kako je materijalni dokaz sa mjesta pogibije njene ćerke nestao i zašto je u takvom stanju.
11) Vezano za prilog "Zahtjev tužiocu 30.04.2010." i mišljenje vještaka trasologa koga je angažovala tužena a koji NEMA POJMA, o presječenom kaišu, (jer to "NIJE ZNALO" ni OT Bijeljina što potvrđuje u dokazu IT-38-15 od 26.10.2015.) NEMA POJMA o unutrašnjim povredama, niti o kvaru na kamionu i naravno ne opisuje u svom mišljenju uzroke proboda kosti, važan je usvojeni dokaz "Blazanović mišljenje". U njemu vještak koga je angažovala Bollin i koji je upoznat sa svim detaljima sakrivenim od trasologa Busarčevića iznosi stav da je uzročnik povreda predmet trakastog oblika dimenzija do 2,5*0,1 cm. Nadalje izražava sumnju da je žica uopšte mogla presjeći kaiš te što je najvažnije da bi žica na kosti ostavila trag okruglog oblika a ne kanal kakav je u stvarnosti.
12) Umjesto da o ovom nalazu predatom pismeno u OT Bijeljina, Tužena RS iznese svoj stav i odgovori na pismeni zahtjev o oštećenju privatnog vlasništva tužilje, ZABRANJUJE SE TAJNO PRISTUP SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE.
13) Tužilja Bollin u maju 2010-te dobija izjave svih svjedoka od advokata Tomića i otkriva da je u vrijeme ubistva njene ćerke vršeno krijumčarenje te da je portir Bobar grupe uklonio "dječji ruksak" sa ubijene djevojčice, koji su kasnije preuzeli saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina ovde tužene RS, te ga oprali benzinom i sakrili iz istražnih radnji, poslije čega 24.06.2010. preko punomoćnika Zdenka Baje podnosi pismenu prijavu protiv portira SOFRENIĆ BLAGIŠE, te najavljuje usmenu dopunu iste vezano za krijumčarenje i naravno traži odgovore na pismene zahtjeve.
14) Iako upoznati sa najavljenim dolaskom tužilje odgovorni iz OT Bijeljina ne dozvoljavaju pristup tužilji Bollin, LAŽU da nisu nadležni, (za šta ??? - krivično djelo koje nije nikada ni prijavljeno bilo kome) hapse tužilju, drže 5 sati bez pismene potvrde a niti u jednom dokumentu tada nastalom se ne navodi da je izdata USMENA NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO. Navodno "opravdanje" za tu fašističku naredbu tužena RS iznosi tek krajem 2013-te u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 , (predložen ovde kao novi dokaz bez ikakvog stava suda o tome) tvrdeći da je izdato 08.07.2010. što je mjesec dana prije hapšenja tužilje Bollin. To dokazuje da je naredba bila tajna jer je nezakonita i fašistička sa isključivom namjerom da se prikrije ubistvo, krijumčarenje u pljačka milijardi evra koje je bila u toku preko Bobar grupe i banaka pod kontrolom vlade tužene RS.
15) Tokom postupka u predmetu 80 0 P 056780 14 P, (takođe predloženom kao novi dokaz bez stava suda o njemu) pojavio se dokument "Zabiljeska 06.08.2010." koji je navodno prema datumu nastao 4 dana pred hapšenje tužilje Bollin a vezano za prijavu protiv portira. Ta odluka je u skladu sa zakonom trebala biti dostavljena podnosiocu u roku od 3 dana pismeno. Dakle umjesto da 10.08.2010. predaju tu odluku tužilji i punomoćniku, pripadnici tužene RS je LAŽU i HAPSE. Proizilazi da je osoba Stjepanović Danica postupala u predmetu za koji nije bila nadležna i donijela odluku koja se potom krila od tužilja Bollin 5 godina sve do naredbe suda u predmetu 80 0 P 056780 14 P. Vrlo je moguće da je u pitanju falsifikat odnosno da je taj dokument sačinjen godinama kasnije a što bi trebalo da objasni svjedokinja Stjepanović.
16) Da su sve radnje tužene RS bile smišljeno kriminalne i diskriminatorske postoji obilje usvojenih dokaza koje osoba Destanović nije dozvolila da se izvode a na kraju potenciram najstariji "Zahtjev za informacije 11.02.2010." vezan za "dječji ruksak" mjesto povređivanja, mrlje krvi i unutrašnje povrede. Dokaz se završava riječima "ZNAM DA ODGOVORE NA OVA PITANJA NEMATE ALI ĆE BITI VRLO ZANIMLJIVO PROČITATI KAKVE ĆE SE "SMICALICE" KORISTITI DA BI SE KRIVCI IZVUKLI IZ OVE SITUACIJE".
Te "smicalice" su u stvari bila nova krivična djela kako OT Bijeljina, tako MUP-a, sudske policije i sudova uključujući i radnje osoba Destanović Senada i svih sudija u svim predmetima vezano za pravne interese tužilje Bollin koje je ostvarivala lično ili preko punomoćnika Zdenka Baje.
Prva od njih je bila lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti podnesena od kriminalaca iz OT Bijeljina, odgovornih za prikrivanje ubistva poslije čega je izvršen pretres prostorija i odnesen računar na kome je tužilja Bollin imala dokaze zločina te su svi podaci uništeni tokom 9 mjeseci držanja u posjedu kod tužene RS. Materijal o pregledu računara i nadzoru nad porodicom tužilje Bollin i danas se prikriva gestapovskim metodama uprkos pravu garantovanom članom 23 Ustava RS.


SVE NARAVNO SA OSNOVNIM CILJEM DA SE NE UGROZI I NA MIRU NASTAVI ORGANIZOVANA PLJAČKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TUŽENE RS U SADEJSTVU SA SVIM OKRUŽNIM TUŽIOCIMA I SUDIJAMA U RS, KOJI NE RADE U INTERESU RS, NEGO U INTERESU TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJA IH JE I IMENOVALA NA TE POZICIJE DA BI SAUČESTVOVALI U PRIKRIVANJIMA SVIH VIDOVA FINANSIJSKOG I DRUGOG KRIMINALA KOJI SE VRŠI PREKO INSTITUCIJA RS.

PRILOZI


Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
IT-38-15 od 26.10.2015.
Dokazni predmeti
Zahtjev tužiocu 30.04.2010.
Blazanović mišljenje
Zabiljeska 06.08.2010.
Zahtjev za informacije 11.02.2010.

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

petak, 22. srpnja 2016.

PRITUŽBA ZBOG POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

Razbojništvo koje pokazuje specijalna policija na drumovima nije ni blizu zločina koji čine i prikrivaju kriminalci iz OT Bijeljina, ne ustručavajući se da primjenjuju gestapovske metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikrivaju istovremeno čineći bez odgovornosti krivična djela koja god požele a lažna prijava koju su podneli protiv mene kao fizička lica je samo vrh ledenog brijega. Sudije poput Vakičić su dobile zadatak da to razbojništvo predstave kao službenu radnju, kao odgovornost organa a sada u parnici protiv RS, sprečava se njihovo svjedočenje o događajima koji su mi nanijeli štetu. Predsjednik RS je javno zaprijetio pripadnicima SIPA i Tužilaštva BIH, čak i oružjem poslije najava da će biti istražene mnoge afere u koje je umješan on i ostatak režima. KAKO JE UOPŠTE MOGUĆE PRAVIČNO SUĐENJE U ZEMLJI GDJE OSOBA KOJA SE JAVNO HVALI SVOJIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA I NJIMA DOBIJA SPOROVE, JAVNO PRIJETI, TUŽILAŠTVIMA, SUDOVIMA, SUDIJAMA, SIPI ???
Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZBOG POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

Napomena: Protiv sudije Vakičić Željke podneo sam više pritužbi kao posljedicu njenog kriminalnog rada a sve s obzirom da je dobila nesrazmjerno veliki broj predmeta u kojima sam ja stranka u postupku no glavni krivac za sve što se dešava je upravo VSITV-e, odnosno UDT, koji nikada nije reagovao i sankcionisao kriminal pripadnika OT Bijeljina o kome sam vam dostavljao dokaze. Sve 3 tačke tužbe 80 0P 056780 14 P, povezane su sa nematerijalnom štetom koju je uzrokovalo OT Bijeljina od čega potenciram LAŽNU PRIJAVU ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI, sa svim monstruoznim posljedicama i izdavanje TAJNE, FAŠISTIČKE NAREDBE, da "ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" bez ikakve rasprave, sudskog postupka, prava na odbranu i žalbu a sve sa ciljem da se prikrije kako su kriminalci iz OT Bijeljina uklonili i sakrili dokaz ubistva sa mjesta zločina. Tako je sudija Vakičić dobila zadatak da zaštiti pripadnike mafije i spriječi da dokazujem njihova krivična djela i na taj način što bih ih ispitivao kao službenike tužene RS. Posebno je bitno da sam ponudio odustajanje od kompletne nadoknade ukoliko tužena RS prekine diskriminaciju i postupi u skladu sa zakonom što je ignorisano...

Kao uvod prilažem dokaz "Glavna rasprava 16.03.2015." u predmetu 80 0 P 056780 14 P gdje sam sugerisao sudiji da u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće, te citiram taj dio zapisnika:
"S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan."
Neću komentarisati ovaj navod ali je izuzetno bitno da je sudija uklonila falsifikat iz jednog spisa pošto sam na to ukazao pismenim podneskom umjesto da postupi u skladu sa zakonom. Dakle sudija Vakičić je ignorisala ovo upozorenje kako bi nastavila da smišljeno prikriva kriminal i krši pravila postupka. Osim što je sve dokaze do kojih sam došao poslije pripremnog ročišta odbijala sa lažnim izgovorom da se ne mogu prihvatiti s obzirom da je predmet u fazi glavne rasprave, u ovoj pritužbi ću potencirati i dokazati DVA vida činjenja disciplinskog prekršaja.
1) PRIHVATANJE ODGOVORA TUŽENE BEZ ZAKONOM OBAVEZNIH RAZLOGA I ČINJENICA
2) ONEMOGUĆAVANJE STRANKE DA JAVNO IZGOVORI ARGUMENTACIJU U DOKAZNOM POSTUPKU


Nevjerovatno je da se neka stranka u svom odgovoru poziva na "navode iz odgovora" na neku drugu tužbu a sud je takvu besmislicu prihvatio uprkos svim nedostacima koje obrazlažem uz dostavljene kopije tih "odgovora" koje citiram:
1 - "U odgovoru na tužbu kao zastupnik po zakonu tužene Republike Srpske ističemo slijedeće. Ostajemo kod odgovora na tužbu iz svih navoda istaknutih u predmetu 039222 do donošenja rješenja isti broj od 19.03.2014. Dakle osporavamo osnov i visinu postavljenog tužbenog zahtjeva ističemo i prigovor zastare potraživanja predlažemo da se na glavnoj raspravi provede dokaz čitanjem spisa Osnovnog suda u Bijeljini broj 039976 i 034147. Predlažemo da sud tužbeni zahtjev tužioca odbije u cijelosti kao neosnovan i tužnoj dosudi troškove parničnog postupka koji zasada iznosi 2000 maraka - izrada ovog odgovora na tužbu."
Vidljivo je da se tužena u ovom takozvanom odgovoru poziva na neki drugi odgovor i neke navode navodno istaknute u drugom predmetu 039222 gdje kao možda postoje neki razlozi i činjenice koji su obavezni po zakonu. Međutim tužena iako se poziva na drugi odgovor traži troškove za izradu ovog odgovora što je krajnje nelogično. Takođe se ističe i prigovor zastare potraživanja bez ikakvog obrazloženja po kom članu kog zakona je i kada nastupila zastara potraživanja. S tim u vezi navodim da je prema ZOO, rok za zastarjevanje 5 godina a prekida se računanje po više osnova, među kojima je i podnošenje tužbe a apsolutni rok zastarjevanja je 10 godina.
Dakle podvlačim, tužena traži troškove za ovaj odgovor a poziva se na navode iz drugog odgovora no da vidimo sada šta se i da li se uopšte išta nalazi u tom odgovoru iz druge tužbe. Taj takozvani odgovor od 26.02.2013. godine takođe citiram:
"U odgovoru na tužbu ovo Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik tužene ističe slijedeće. Osporavamo tužbu i postavljeni tužbeni zahtjev tužioca u cijelosti kao neosnovan. Osporavamo osnove i visinu postavljenog tužbenog zahtjeva. Predlažemo da sud nakon provedenog postupka tužbeni zahtjev tužioca u cijelosti odbije kao neosnovan."
Vidljivo je da ovaj takozvani odgovor sadrži 4 proste rečenice, još je prazniji od onog prethodnog praznog odgovora i u njemu ne postoje nikakvi razlozi niti činjenice niti su predloženi bilo kakvi dokazi u skladu sa ZOPP-u član 71, stav "(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog." Istina je da je u prethodno citiranom odgovoru, odnosno onom koji je hronološki nastao poslije ovoga, tužena predložila dva spisa kao dokaz ali bez ijednog argumenta, šta oni po njenom mišljenju dokazuju koju činjenicu.
Takođe je bitno istaći da se u prvoj tužbe radi o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda i sud je upravo i razdvojio tužbe zato što nemaju dodirnih točaka, odnosno u drugoj tužbi je u pitanju isključivo nematerijalna šteta zbog diskriminacije, nanesene štete zbog oduzetih prava, povrede ugleda i časti, tako da nema nikakvih šansi da se argumenti iz jedne tužbe mogu koristiti u drugoj tužbi.
Tužena nigdje ne pominje ni računar ni povredu prava, ni da li je oduzela računare, ni da li odgovorna za uništavanje, ni da li je povrijedila neka prava, niti navodi bilo kakvu riječ, bilo kakvu činjenicu iz koje bi se moglo zaključiti bilo šta o sadržaju tužbi.
Nadalje, to što su tužbe razdvojene, predstavlja dodatno opterećenje za podnosioca vezano za odredbe ZOST-a. Potrebno je dakle platiti dva puta po 10000 maraka ili dostaviti dokumentaciju, odnosno steći uslove da se na osnovu zakona stranka oslobodi od plaćanja taksi što nije nimalo jednostavno a sa druge strane tužena se hladno poziva na odgovor iz druge tužbe a sud sve to prihvata kao regularno iako nijedan odgovor ne sadrži ništa od obaveznog iz zakona.
Sudija Vakičić Željka je na ovu povredu upozorena više puta a ovde prilažem uvodni dio zapisnika "Glavna rasprava za 80 0 P 056780 14 P 02.03.2016." strane 1-3 a kompletan zapisnik na 40 strana dostavljam u digitalnom tekstualnom obliku u 3 verzije: doc, pdf i html. Za dokazivanje ove konkretne povrede je bitna samo treća strana zapisnika a prethodne dvije se prilažu zbog vjerodostojnosti. Citiram dijelove koje sam uokvirio pravougaonicima i to prvo:
"Na upit suda u čemu smatra da je ovaj sud tokom ovog postupka prekršio njegova prava isti izjavi da se to ogleda u sledećem: išao bi hronološki. Bitno je da ukažem da odgovor ili odgovori tužene ne sadrže prema zakonu propisane elemente, razloge i činjenice što sud uopšte nije utvrdio ni jedan razlog ni jednu činjenicu, a takav navodni odgovor je prihvaćen što je direktno kršenje mojih prava, podsjećam sud da je prema članu 7. stav 2. obavezan da odlučuje samo o dokazima koje su stranke iznijele i ne može u svojoj presudi da koristi nikakve elemente i činjenice koje nisu dokazivane na raspravama. Dozvoljavam da je u pitanju greška i pozivam sud da provjeri da li je u bilo kom odgovoru tužene postoje razlozi i činjenice zbog kojih se osporava tužba, te ako utvrdi da ne postoje da postupi u skladu sa zakonom, član 73. 336, i 182. Želim da kažem još nešto: u skladu sa članom 10. ukoliko sud utvrdi da postoji makar jedan razlog i jedna činjenica ja prestajem sa izvođenjem svojih dokaza i ostavljam sudu da donese odluku na osnovu do sada izvedenih dokaza kako bih sudu uštedio vrijeme."
Ovde sam dakle kratko, jasno i precizno ukazao na povredu, obavezu suda i ponudu da ukoliko nisam u pravu prekinem sa daljim izvođenjem dokaza na šta je sud utvrdio slijedeće:
"Sud konstatuje da je tužena u odgovoru na tužbu od 27.05.2014. godine istakla da ostaje kod odgovora na tužbu i svih navoda istaknutih u predmetu 39222 te dalje navodi da dakle osporavaju osnov i visinu tužbenog zahtjeva i ističu i prigovor zastare potraživanja te predlažu uvid u spise 39976 i 34147 u sklopu sprovođenja dokaznog postupka, kao i da se tužbeni zahtjev u cjelosti odbije kao neosnovan."
Ovde sam ustanovio da je datum pogrešan jer na odgovoru koji imam stoji 26.05.2014. što je možda posljedica greške pri kucanju, te to zanemarimo kao i dio mog obrazlaganja jednog dijela drugih povreda te citiram poslednji uokvireni dio na dnu strane 3: "Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće..."
Dakle sud nije naveo da se u skladu sa prijedlogom koji sam izneo vezano za član 10, uz moju saglasnost prekida dokazni postupak s obzirom da su se za to stekli uslovi koje sam potencirao nego je UTVRDIO da ne postoje ni razlozi niti činjenice u odgovoru druge stranke i pozvao me da NASTAVIM SA OBRAZLAGANJEM DOKAZA. Uprkos tome što sam javno na raspravi u zapisnik dokazao da je odgovor neregularan, nisu ispoštovane zakonske odredbe iz članova koje sam takođe citirao što znači da je u pitanju klasičan primjer povrede iz tačke "9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka" posebno imajući u vidu da sam više puta pismeno i usmeno na zapisnik upozoravao upravo na ovaj nedostatak.
2 - Drugi primjer iz serije konstantnih kršenja pravila postupka i udara na moja prava koji ću opisati i dokazati je specifičan i razlikuje se od svih drugih. Na ročištu 06.10.2015. koje ima 9 strana, otežano sam govorio zbog alergijskih problama sa polenom ambrozije, te je sudija ponudila da naredno izlaganje pripremim tekstualno i donesem na usb prenosnoj memoriji, što bi se kopiralo onda u zapisnik a ONI, (MI BISMO TO PROČITALI). Iako sam sva ranija izlaganja pred sudom činio usmeno bez pripremljenog teksta, prihvatio sam taj prijedlog i to samo zato da bih uštedio sudu vrijeme potrebno za kucanje, odnosno predao bih sudu pripremljeni tekst i oslobodio zapisničara zamornog posla a potom bih pričitao taj materijal čiji bi sadržaj sud mogao kontrolisati na monituru, kako ne bi bilo neslaganja sa napisanim i izgovorenim riječima. Tako bi se izbjegle nepravilnosti uzrokovane time što nema snimanja rasprava zbog čega se mnogi dijelovi uopšte ne navode u zapisnicima. Ovo čak nije prvi slučaj jer sam na prijedlog iste sudije predao popis dokaznog materijala u ovom postupku, te je na isti način po sistemu Copy - paste, zaveden u zapisnik. Taj popis je od riječi do riječi pročitala sudija uz kontrolu priloženih dokaza, tako da je stanje popisa odgovaralo stanju dokumentacije koju sam priložio i tada prema mojim shvatanjima nije bilo povrede prava.
Ali do nastavka rasprave je došlo tek 02.03.2016. i sudija Vakičić je pošto sam prema dogovoru predao USB stik sa koga je kopiranio 26 strana teksta iz fajla "Sistematska diskriminacija gradjana" saopštila da ova parnica MORA, danas biti završena, da ne čitam pripremljeni tekst izvođenja dokaza, nego da odmah pređem na završnu riječ ??? Izlaganje koje je samo kopirano a nije izgovoreno počinje završetkom strane 3 rečenicom "U skladu sa stavkama iz tužbenog zahtjeva od kojih ističem "pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS" a vezano za priklopljene predmete, obavještavam sud i zastupnika tužene RS, da je smisao i tema tih predmeta u ovoj parnici upravo da pokaže kako su moja prava kršena smišljeno u svim sudskim postupcima a pružana podržka službenicima tužene, (prije svega pripadnicima OT Bijeljina)."
. Taj dio završava se tek krajem strane 29 rečenicom ."Zabilješke o tim prijavama su se pojavile tek u ovoj parnici poslije naredbe suda a sve ovo je samo mali dio bezakonja, kriminala, diskriminacije i fašizma koje domenstriraju i primjanjuju servisi mafijaškog ražima u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina....
Može se uočiti da u intervalu od 3-30 strane ima mnogo riječi i rečenica pisanih VELIKIM SLOVIMA, što nije način rada zapisničara u sudu. To je samo jedan pokazatelj da se radi o kopiranom tekstu čije čitanje nije dozvoljeno a činjenica da zapisnik ima čak 40 strana sama po sebi dokazuje da nije regularan jer se ne može otkucati ni za kompletno radno vrijema a kamoli za 3-4 sata. Svjedok da je sve bilo upravo ovako je Manuela Kiš, koja je kucala ostatak zapisnika, (prije treće i od strane 30 do kraja).
Možda je činjenica da sam u tom dijelu obrađivao predmet 043325 upravo sudije Vakičić u kome je ona osim više standardnih prekršaja učinila i neviđenu blamažu pa presudu obrazlagala danom 13.05.2013. umjesto dana 05.12.202, koji je bio tema tužbe za utvrđenje diskriminacije, bila presudna da sudija spriječi izgovaranje riječi o tome ali tim više ima važnost moje upozorenje da je bila obavezna tražiti svoje izuzeće što je ignorisala kako bi nastavila sa zataškavanjem kriminala pripadnika OT Bijeljina a sada i sopstvenog.
Zašto je bilo neophodno da se tog dana završi parnica nadam se da će UDT, saznati od sudije, no budući da nisam ja taj koji upravlja tokom postupka, prešao sam na završnu riječ, koja teoretski nikako nije mogla da bude tog dana jer za čitanje 26 strana treba najmanje dva sata bez pauze. Svako drugi bio bi oštećen i takvim postupkom jer nije spremio završnu riječ u pismenom obliku ali ne i ja jer sve podatke imam u glavi i govorio sam zadnjih 10-tak strana onoliko koliko je vrijeme dozvoljavalo. Nisam dakle oštećen time što nije bilo pripremljenog teksta nego zato što sam izlaganje morao prekinuti u 15:00, ne istakavši sve što sam planirao.
No povreda prava koju potenciram je "PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE PREMA ČLANU 6 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA" i to "načelo ravnopravnosti" i "javnost suđenja", tačka 2 "pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi" što obuhvata i pravo na usmenu raspravu. Tu nije dovoljno da lice koje vodi spor samo bude prisutno pred sudom već mora biti u stanju da aktivno učestvuje. Što se tiče povrede načela ravnopravnosti citiraću stavove eksperata:
"Ravnopravnost je postavka da svaka stranka u postupku treba da ima iste mogućnosti da izloži svoje argumente i da ni jedna od njih ne sme da ima bilo kakvu prednost u odnosu na svog protivnika. To znači i da svaka strana u postupku mora da dobije priliku da se suprotstavi navodima druge strane. Načelo ravnopravnosti je prekršeno i onda kad je jedna strana sprečena da odgovori na pismeni podnesak druge. Princip jednakog tretmana strana , tj . ravnopravnosti u postupku podrazumeva uravnotežen tretman strana u postupku i predstavlja ključni element prava na pravično suđenje i sastavni element prava na raspravni postupak. To podrazumeva da se traži da se svakoj strani u postuku pruže razumne mogućnosti da iznese svoje argumente, uključujući i dokaze koji tu stranu neće staviti u suštinski podređen položaj u odnosu na drugu stranu. Drugim rečima, princip jednakog tretmana strana u postupku podrazumeva procesnu jednakost stranaka.
Ovde postoji više problema i to počev od PRAZNOG ODGOVORA druge stranke, što joj daje prednost ne samo u tome što nije ulagala nikakav trud nego i zato što sam ja sprečen da se suprotstavim njenim navodima koji ne postoje a izmišljaće ih sudija Vakičić tek u presudi. Osim toga onemogućavanje da izgovorim javno 26 strana teksta je odstupanje od sudske prakse uz nespornu činjenicu da riječi koje sudija sluša na raspravi imaju kakvu takvu težinu kada se urežu u sjećanje dok tekst koji je samo prekopiran sudija najvjerovatnije neće ni pročitati pošto već ima pripremljenu presudu a čak i kada bi pročitala izlaganje to nema istu težinu kao što je ima izgovorana riječ u javnoj raspravi.
Ovo je samo mali dio smišljanih kriminalnih postupanja sudije Vakičić Željke ali ponovo podsjećam da je glavni krivac za sve zločinačka organizacija OT Bijeljina, sastavni dio mafije koja godinama pljačka milijarde evra u Republici Srpskoj. Razbojništvo koje pokazuje specijalna policija na drumovima nije ni blizu zločina koji čine i prikrivaju kriminalci iz OT Bijeljina, ne ustručavajući se da primjenjuju gestapovske metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikrivaju istovremeno čineći bez odgovornosti krivična djela koja god požele a lažna prijava koju su podneli protiv mene kao fizička lica je samo vrh ledenog brijega. Sudije poput Vakičić su dobile zadatak da to razbojništvo predstave kao službenu radnju, kao odgovornost organa a sada u parnici protiv RS, sprečava se njihovo svjedočenje o događajima koji su mi nanijeli štetu. Predsjednik RS je javno zaprijetio pripadnicima SIPA i Tužilaštva BIH, čak i oružjem poslije najava da će biti istražene mnoge afere u koje je umješan on i ostatak režima.
KAKO JE UOPŠTE MOGUĆE PRAVIČNO SUĐENJE U ZEMLJI GDJE OSOBA KOJA SE JAVNO HVALI SVOJIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA I NJIMA DOBIJA SPOROVE, JAVNO PRIJETI, TUŽILAŠTVIMA, SUDOVIMA, SUDIJAMA, SIPI ???

PRILOZI

Glavna rasprava 16.03.2015.
Odgovor na 80 0 P 056 780 14 P
Odgovor na 80 0 P 039222 12 P
Glavna rasprava za 80 0P 056780 14 P 02.03.2016. (fajl)
Sistematska diskriminacija gradjana (fajl)


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

srijeda, 20. srpnja 2016.

ZAŠTITNICI MAFIJAŠKOG REŽIMA

Kopija ovog zahtjeva će biti dostavljena Sudu u Strazburu uz odgovor ili bez njega a sve vezano za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, koju BANDA DRUMSKIH RAZBOJNIKA IZ REPUBLIKE SRPSKE, sprovodi prema porodici djevojčice Ivone Bajo, koji su ubili prilikom šverca iz MAFIJAŠKE FEDERACIJE BIH u njenu posestrimu MAFIJAŠKU REPUBLIKU SRPSKU, konkretno BOBAR GRUPU, Zločinačku organizaciju preko koje je opljačkano oko 300 miliona maraka a sa BIB i Bankom srpske oko 2 milijarde maraka.

ZAŠTITNICI MAFIJAŠKOG REŽIMA

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

____________________
Ime i prezime
______________________
Adresa
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
Ulica reisa Džemaludina Čauševića 6/3
71 000 Sarajevo
n/r generalnog sekretara
Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi se omogući pristup informaciji:

1) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-1171/16
2) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-4029/15
3) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-2553/15


Tražena dokumentacija mi je potrebna za potrebe tužbe sudu za ljudska prava u Strazburu protiv
FAŠISTIČKE, MAFIJAŠKE ZLOČINAČKE BOSNE I HERCEGOVINE
koja je to skupa sa svim svojim mafijaškim servisima uključujući i ustavni sud bih
Kopija ovog zahtjeva će biti dostavljena Sudu u Strazburu uz odgovor ili bez njega a sve vezano za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, koju BANDA DRUMSKIH RAZBOJNIKA IZ REPUBLIKE SRPSKE, sprovodi prema porodici djevojčice Ivone Bajo, koji su ubili prilikom šverca iz MAFIJAŠKE FEDERACIJE BIH u njenu posestrimu MAFIJAŠKU REPUBLIKU SRPSKU, konkretno BOBAR GRUPU, Zločinačku organizaciju preko koje je opljačkano oko 300 miliona maraka a sa BIB i Bankom srpske oko 2 milijarde maraka.


Ovakva pljačka ne bi bila moguća bez podrške kriminalaca iz tužilaštava i sudova u BIH, na čelu sa mafijaškim servisom takozvanim "ustavnim sudom bih" koji je svoje neznanje i nesposobnost pokazao više puta a posebno u predmetu "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" u kome bi i osnovci znali primjeniti zakonske odredbe ali ne i kriminalci iz sudova u bih...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 18. srpnja 2016.

APELACIJA ZA LAZNU PRIJAVU

Da nije kriminalno bilo bi smiješno tvrditi kako okružni tužioci, čija je dužnost prijem krivičnih prijava, imaju svog kolegu na nekoliko metara daleko koji je DEŽURNI TUŽILAC, zadužen da evidentira te prijave i kome su mogli da prijave "prijetnje" a oni umjesto toga se zabavljaju hodajući okolo po policijskim stanicama i smišljeno lažno optužuju građane. Ali naravno postupanja sudova u RS, nemaju nikakve veze sa logokom i zakonima nego su u službi zaštite milijardi maraka koje su opljačkane a samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske najmanje milijarda i po. Danas je to opše poznato a tada su pripadnici OT Bijeljina opstruisali istrage o tome i prikrivali taj kriminal, direktno povezan sa dokazima koje sam ja imao i javno objavio.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 034147 11 P

Za vrijeme postupka pred sudovima u RS nije postojao nijedan dokument o službenom postupanju tuženih u ovom sporu a ne postoji ni danas. Ali zato sada pred Ustavnim sudom BIH postoji dokaz IT-44/15 od 12.01.2016. iz RTRS-e u kome je navedeno ime osobe koja je službeno postupala a to nisu ovde tuženi.
Sudovi su me smišljeno diskriminisali u odnosu na tužene stranke, čime je prekršeno pravo na pravično suđenje. Dokaznog postupka i glavne rasprave uopšte nije bilo, nego samo završna riječ. Odbijeni su prijedlozi za saslušanje svjedoka, inspektora MUP-a, pribavljanje dokumentacije od državnih organa i prethodna pitanja. Tuženima je data prednost i podrška neprimjenjivanjem ZOO, pošto nisu priložili dokaze o službenom postupanju te odgovori tuženih u kojima jedan priznaje da nikada nije službeno postupao a drugi ne podnosi prigovor pasivne legitimacije, su brutalno ignorisani bez ijednog komentara sudova na tu temu, pa se činjenično stanje bezočno falsifikovalo i krivično djelo dvije osobe predstavilo kao službeno postupanje. I posebno potenciram da je nematerijalna odšteta zasnovana isključivo na radnji lažne prijave, (kleveta, povreda ugleda i časti) i u tužbenom zahtjevu se ne pominje nijedna njihova druga radnja poslije toga.
UVOD
TUZLANSKI INFO PORTAL dana 20.04.2011 06:15 objavio je članak:
"Hoće li biti suspendovana tužiteljica Dijana Milić ?", koji se može pročitati na internet adresi: (http://tip.ba/2011/04/20/hoce-li-biti-suspendovana-tuziteljica-dijana-milic/) a iz kog izdvajam djelove teksta:
Tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzla Dijana Milić najvjerovatnije će biti suspendovana ukoliko sud potvrdi optužnicu protiv nje zbog zloupotrebe položaja. Potvrđivanje optužnice bi, kako nezvanično saznajemo, trebalo biti ponovo odgođeno. Federalna TV saznaje da je prijedlog za disciplinski postupak podnijet prije godinu dana, ali nije u direktnoj vezi sa ovom optužnicom. Glavni disciplinski tužitelj Arben Murtezić nije želio komentirati konkretan slučaj jer optužnica još nije potvrđena. Ipak, kazao je da odluku o suspenziji donosi Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće na prijedlog disciplinskog ili glavnog tužitelja.
Radi se o poznatom slučaju sa tragičnim ishodom u kome je kantonalna tužiteljica optužena za nezakonite i neprimjerene radnje tokom što je izuzetno bitno i nesporno, obavljanja svojih službenih dužnosti. U prilogu ove apelacije su osim ovog i članci "Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić" gdje se vidi da je VSTV, suspendovalo jednu tužiteljicu, te "Dijana Milić - nisam kriva" gdje je osumnjičena ekspresno pred sudom i negira krivicu. Poslednji prilog iz ovog dijela je "Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja protiv tužiteljice Milić" u kome se vidi da je bila u pitanju montirana afera, sa lažnim svjedokom i iznosim svoje lično mišljenje "DIJANA MILIĆ JE LIKVIDIRANA JER JE RADILA PROFESIONALNO POSAO ZA KOJI JE PLAĆENA A USLOVE ZA EGZEKUCIJU JE OMOGUĆILO VSITV-E" ono isto sa čije su IP adrese vršene transakcije u vrijednosti više stotina miliona maraka, vezano za afere "Birač" i "BIB banka".


NEPRINCIPIJELNOST I DVOSTRUKI ARŠINI
Veza između ovog slučaja koji sam ukratko opisao i predmeta na koji podnosim apelaciju je u tome što je jedan državni tužilac u BIH, suspendovan i optužen pred sudom za radnje tokom obavljanja svojih službenih poslova, koje nisu bile u skladu sa zakonom, pravima i dužnostima tužioca a sve na osnovu USMENE IZJAVE, jedne "obične građanke" kao jedinog "dokaza" što bi bilo pohvalno za sistem jer asocira da su "pred zakonom svi jednaki".
No u slučaju gdje su mene LAŽNO PRIJAVILI za "ugrožavanje sigurnosti" dvije osobe koje nisu "obični građani" nego tužioci u službi iste te države, osim usmene izjave na desetak redova, nema više nikakve sličnosti a razlike su drastične. Naime u toj izjavi "Zabilješka 19.03.2010." prije svega ne postoji NIJEDNA riječ navodnih prijetnji a opisuje se da je sačinjena "NA OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA", "U POMENUTOM RAZGOVORU" te izraz "U TOM RAZGOVORU", a potom "SU PREDALI" 6 stranica i "TRAŽE PREDUZIMANJE ZAKONSKIH MJERA".

Dakle prije svega čak i da je ovo razbojništvo bilo službena radnja s obzirom da je smišljeno kriminalno, bila bi to zloupotreba službenog položaja za šta su počinioci analogno prethodnom primjeru morali biti suspendovani, optuženi te s obzirom da sada postoji dokaz krivičnog djela trebali su biti osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu. No ovde se uopšte ne radi o službenom postupanju jer nema takvog izraza, nema NAREDBE, nema NALOGA da policija izvrši bilo kakvu radnju, nego podnosioci, RAZGOVARAJU, SMATRAJU, TRAŽE, PREDAJU...
Da nije kriminalno bilo bi smiješno tvrditi kako okružni tužioci, čija je dužnost prijem krivičnih prijava, imaju svog kolegu na nekoliko metara daleko koji je DEŽURNI TUŽILAC, zadužen da evidentira te prijave i kome su mogli da prijave "prijetnje" a oni umjesto toga se zabavljaju hodajući okolo po policijskim stanicama i smišljeno lažno optužuju građane. Tako bi recimo hirurzi išli po lokalnim ambulantama i TRAŽILI da lekari opšte prakse, medicinske sestre, anesteziolozi, iznesu svoje stavove o rezultatima složenih pregleda i pokrenu sve radnje da se izvede transplantacija recimo, koštane srži...
Izraz "zamjenici okružnog tužioca" prije svega nije tačan jer to zvanje ne postoji. Nedostaje riječ "GLAVNOG" ali iz sadržaja je jasno da je u pitanju kurtoazan opis, te bi bilo isto navedeno da su prijavu podnijeli PROFESORI, SUDIJE, GRADONAČELNIK, MINISTAR itd. Osim toga postavlja se pitanje da li su onda i preostalih 4 navedenih, kojima sam navodno prijetio tada NASTUPALI SLUŽBENO" ili su nekada ranije ovlastili, opumomoćili ili slagali gospodu Debeljevića i Gruhonjića, koji su podnijeli prijavu.
Navodim primjer poznat u javnosti a ovde prenocim citat sa web stranice "http://www.slobodnaevropa.org/content/da-li-ce-se-bih-obracunati-sa-svojim-sanaderima/24781755.html" u kome stoji:
"Glavni tužitelj Republičkog tužiteljstva Republike Srpske Mahmut Švraka kaže da „kandidata“ za procesurianje ima, ali da je za to potrebna politička volja"
Da li je izjava bilo koga data novinarima na ulici, službeno postupanje ili je ovo bio lični stav. Ako nije onda znači da je izrečeno tačno i zvanično država priznaje da političari smišljeno čine krivična djela i sprečavaju istrage a ovde nije navedeno samo ime osobe nego i njegova službena funkcija.
Nadalje u kompletnom spisu 80 0 P 034147 11 P ne postoji nijedan dokument sa potpisima podnosilaca usmene prijave a presuda je donesena čak bez okončanja istrage protiv mene i sudskog epiloga što je za parnični postupak predstavljalo PRETHODNO PITANJE. Odluka o tome je donesena u OT Doboj broj; T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012. godine a dobio sam je tek poslije pismenog zahtjeva prema ZOSPI-a dopisom od 26.09.2013. U prilogu "T15 0 KT 0002365" donesena je NAREDBA O NESPROVOĐENJU ISTRAGE sa obrazloženjem, što nedvosmisleno znači da ako nisu pronađeni elementi prijavljenog krivičnog djela da je ta prijava bila LAŽNA, što je takođe krivično djelo ali podnosilaca. U vrijeme vođenja parničnog postupka ja nisam imao uvid u istragu nego samo sopstveno znanje da nisam prijetio nikome ali su tuženi i sudije nesumnjivo bili obavješteni o svemu.
DAKLE, KANTONALNA TUŽITELJICA SE ZBOG BANALNE OPTUŽBE EKSPRESNO SUSPENDIJE I OPTUŽUJE A JA KAO "POREMEĆENI PSIHOPATA" KOJI "PLANIRA UBISTVO" NAJMANJE POLOVINE OT BIJELJINA SE NESMETANO ŠETKAM GRADOM, ULAZIM NESMETANO U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA MJESECIMA POSLIJE PRIJAVE, UMJESTO DA SE PREVENTIVNO PRITVORIM I PO HITNOM POSTUPKU PROCESUIRAM JER ZABOGA ŽIVOTI SVIH DRŽAVNIH TUŽILACA VISE O KONCU"
Ali naravno postupanja sudova u RS, nemaju nikakve veze sa logokom i zakonima nego su u službi zaštite milijardi maraka koje su opljačkane a samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske najmanje milijarda i po. Danas je to opše poznato a tada su pripadnici OT Bijeljina opstruisali istrage o tome i prikrivali taj kriminal, direktno povezan sa dokazima koje sam ja imao i javno objavio. U prilogu "Obavještenje (mejl)" vidljiv je materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo koji su pripadnici OT Bijeljina uz pomoć saučesnika iz Bobar grupe sakrili kako bi prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Razlog za to je što se desilo istovremeno kada je švercovana neidentifikovana roba "Izjave aktera sverca i ubistva" u AD Univerzal. Radi se o jednoj od firmi iz Bobar grupe preko koje je osim tog šverca isisavan novac iz Bobar banke. Ja tada nisam imao dokaze o tome a nije ni javnost znala ništa do likvidacije banke ali g. Debeljević i Gruhonjić su vrlo dobro znali u kakav su kriminal umješani. Budući da nisu znali šta ja još imam od dokaza odlučili su u sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije da upotrijebe klasičnu matricu lažne prijave, otmu računar sa dokazima, unište ih a mene zastraše, likvidiraju kao u drugim slučajevima, (Vukelić Milan) ili otruju, što je pokušano a poslednji primjer ta zločinačke matrice je krivična prijava protiv ministra bezbjednosti BIH, Dragana Mektića, samo par dana poslije hapšenja bankarske mafije u akciji "Lavina". Zanimljivo je da je prije te prijave, vođa mafije Dodik Milorad, izjavio da su uhapšeni postupali po zakonu i praktično izletio javno kao inspirator te prijave, navodeći konkretne teme "http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Napadi-na-finansijski-sektor-usmjereni-na-razvlascivanje-RS/362811":
"Predsjednik Srpske upozorio je da urušavanje finansijskog sistema uvlači Republiku u krizu, ali je poručio da to nikako ne znači da će Republika Srpska nestati. "Ovdje se radi o opširnoj akciji koja u sebi okuplja želju Bošnjaka i političkih centara iz Sarajeva, nažalost, i jednog broja naših ljudi, koji pokušavaju da 'operu' svoju prošlost i budu 'jahači' neke borbe za poštenje", rekao je Dodik i dodao da je prošlost mnogih od tih ljudi mračna, a neki su povezani i sa ubistvima!?"
ČLANAK JE OBJAVLJEN 01.04.2016. A PRIJAVA PROTIV MEKTIĆ DRAGANA 2 DANA POTOM ???
Tu vijest su prenijeli svi mediji a prenosim dio sa stranice "http://dnevni-list.ba/web1/prijava-protiv-ministra-dragana-mektica/" pod naslovom "Prijava protiv ministra Dragana Mektića":
"Pripadnici boračkih kategorija iz Prnjavora dostavili su Okružnom tužiteljstvu u Banja Luci, Tužiteljstvu BiH i sigurnosnim agencijama prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića za djela ratnog zločina, nedozvoljene trgovine i zloporabe službenog položaja"
Osim što je više nego jasno da je u pitanju osveta za hapšenje saučesnika u pljački od prije par dana, vidljivo je da se osoba Mektić Dragan, opisuje kao MINISTAR SIGURNOSTI a ne kao građanin ili bar policijski službenik, s obzirom da je 1992-e bio zaposlen u SJB Prnjavor odnosno tada nije bio ministar.
DA LI JE OVDE G. MEKTIĆ, SLUŽBENO POSTUPAO, DA LI JE PRIJAVA PODNESENA PROTIV MINISTRA ILI INSPEKTORA ILI VOJNOG OBVEZNIKA ILI GRAĐANINA ???
Dakle uobičajeno je i normalno da se ispred imena osoba navode i njihova zvanja, funkcije i titule bez obzira da li to čine mediji, policija, sudije. Na svakom ročištu gdje osoba svjedoči o nečemu što je vidjela navešće se da je u pitanju, profesor, akademik, magistar i slično iako u sudnici ne nastupa službeno nego kao svjedok očevidac.
SVE OVO DOKAZUJE DA PRIJAVU PROTIV MENE NISU PODNIJELI SLUŽBENO NEGO KAO GRAĐANI.


PRAVNA ARGUMENTACIJA POBIJANJA REVIZIJE
U nastavku ću obrazložiti stavove Vrhovnog suda RS iz priloga "80 0 P 034147 13 Rev":
"Prema činjeničnom utvrđenju nižestepenih sudova tuženi nisu postupali kao fizička lica kada su se obratili Centru javne bezbjednosti Bijeljina 19.03.2010. godine, već kao zamjenici okružnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Ovo činjenično utvrđenje nije dovedeno u pitanje ni revizionim prigovorima tužioca da je on saznao od načelnika kriminalističke policije da je prijava podnesena od strane “dva građanina", jer je tužilac te tvrdnje dokazivao službenom zabilješkom od 19.03.2010. godine, iz koje proizilazi suprotno."
Ovaj dio se nalazi na drugoj strani odluke, uokviren pravougaonikom te potenciram da ničim nije objašnjeno kako iz te zabilješke "PROIZILAZI SUPROTNO". Još gore je to što se pominje samo načelnik koji je preminuo pod sumnjivim okolnostima a prešućuju smišljeno svi ostali svjedoci, koje sud nije htio saslušati, citiram rečenicu iz "Revizije na presudu":
"Nažalost pomenuti gospodin je preminuo samo 5 dana kasnije, tako da nikada nisam dobio dokumentaciju koju sam tražio tom prilikom, pa se neću ni pozivati na njegove riječi, nego na iste stavove inspektora MUP-a, Maksimović Bojana i Jovičević Zorana, te predsjednika Okružnog suda u Bijeljini!"
U prilogu "Tužba" na drugoj strani, (podvučeno na dnu) navodim da su u pitanju građani a na trećoj predlažem svjedoke inspektore, koji su srećom živi i zdravi ali je sud odbio pozvati ih na svjedočenje da bi se mogao falsifikovati odnosno proizvoljno tumačiti dokument mrtvog, (vjerovatno ubijenog) načelnika policije.
Ne pominje se ni da sam ustanovio da je službeno postupao isključivo g. Šabić Muris. Osim toga ja pomenutom zabilješkom od 19.03.2010. nisam dokazivao da su me prijavila “dva građanina" nego da je g. Debeljević LAGAO sudu u svom odgovoru na tužbu tvrdeći da su "SVI ČINJENIČNI NAVODI U TUŽBI - IZMIŠLJENI". U prilogu "Odgovor Debeljevica" to se jasno vidi što znači da su prvo lagali u policiji a onda lažu pred sudom da sam navodno sve izmislio, jer tada pomenutu zabilješku uopšte nisam predao uz tužbu pošto je nisam ni imao. osim toga u istom odgovoru g. Debeljević jasno kaže da "NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO U BILO KOM PREDMETU VEZANOM ZA MENE" i to još podvukao da istakne važnost a što sam i ja tvrdio.

Svi sudovi u RS, počev od Osnovnog suda, preko Okružnog do Vrhovnog se pretvaraju da ne vide ovaj odgovor, da ne vide priznanje stranke u postupku, odbijaju saslušati ŽIVE svjedoke, zatražiti službeno dokumente od državnih organa i umjeso toga izvode svoje impresije tumačeći značenje dokumenta koji je sačinila jedina preminula osoba, svjedok ovog kriminala. Dakle g. Debeljivić kristalno jasno priznaje da NIKADA nije postupao službeno vezano za mene ali uprkos tome ulaže prigovor "NEDOSTATAK PASIVNE LEGITIMACIJE".
S druge strane u dokazu "Odgovor Gruhonjica" vidljivo je da se isti uopšte ne poziva na imunitet nego samo tvrdi da je tužba "NEOSNOVANA" i predlaže da se "kao takva odbije".
Sada ističem rečenicu iz odluke Vrhovnog suda RS, za koju su očito smatrali da je samo ikebana i nebitna za predmet ali ću ja dokazati koliko je važna:
"Odredbom čl. 154. ZOO Propisano je da onaj ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice."
Da bi tuženi dokazali da je "ŠTETA NASTALA BEZ NJIHOVE KRIVICE" bilo je dovoljno da dostave SAMO JEDAN dokument u kome se vidi njihov potpis vezano za prijavu protiv mene. Iako to nisu učinili nego naprotiv negirali istinitost događaja, sudije u RS su ih zaštitile jer vođa mafije Dodik Milorad, javno prijeti svima ako ne donose odluke koje se njemu dopadaju. Ja sa svoje strane sada prilažem više dokumenata koji dokazuju postupanje samo jedenog okružnog tužioca iz OT Bijeljina g. Šabić Murisa i to "Sabic izjašnjenja 13.05.2010. i 06.12.2010" te na kraju ključni dokaz "IT-44/15 od 12.01.2016." koji potiče od najvišeg tužilaškog organa u RS i nijedan drugi organ pa ni sud ne može osporavati "ČINJENIČNO STANJE KOJE JE UTVRĐENO". U ovom dokazu jasno je navedeno i moje pitanje vezano za postupanje u OT Bijeljina i odgovor RTRS da je službeno postupao samo Šabić Muris a prilažem i svoj "Zahtjev za informacije" na koji sam dobio taj odgovor tako da se može jasnije sagledati koji je konkretno događaj u pitanju. S obzirom da Ustavni sud BIH sada ima dokaze koje nisu imali sudovi u RS, niti su ih htjeli pribaviti a neke su i ignorisali, predlažem da se u skladu sa ZOKP-u BIH pokrenu propisane radnje za istraživanje krivične odgovornosti Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada i tek formalno iako mi to uopšte nije bio cilj da se odluke sudova RS ukinu i tuženi oglase odgovornim za nanesenu nematerijalnu štetu.

PRILOZI

Tužba
Presuda Osnovnog suda
Presuda Okružnog suda
Hoće li biti suspendovana tužiteljica Dijana Milić
Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić
Dijana Milić - nisam kriva
Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja...
Zabilješka 19.03.2010.
T15 0 KT 0002365 10

Obavještenje (mejl)
Izjave aktera sverca i ubistva
Revizija na presudu
80 0 P 034147 13 Rev
Odgovor Debeljevica
Odgovor Gruhonjica
Sabic izjašnjenja 13.05.2010. i 06.12.2010
IT-44/15 od 12.01.2016.
Zahtjev za informacije

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 16. srpnja 2016.

ZAGUBLJENE PRITUŽBE

Ja sam naravno znao i ranije da su pomenute osobe kriminalci najgore vrste odgovorni za mnoge zločine i saučestvovanje i prikrivanje pljački milijardi evra preko banaka u RS, koje je kontrolisala vlada RS i šef mafije Dodik Milorad, ali definitivan dokaz da prilikom lažne prijave nije bilo njihovog službenog postupanja je dokument "IT-44/15 12.01.2016." gdje RTRS-e jasno navodi da je službeno postupao iz OT Bijina samo g. Muris Šabić. Dakle navedene osobe su se lažno neosnovano pozvale na zaštitu koju im daje ZOT-a jer u konkretnom slučaju nije bilo njihovog službenog postupanja.

ZAGUBLJENE PRITUŽBE


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA (Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE
URED DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

(Sadržaj zahtjeva)


Dana 05.02.2016. u 11:25, prema evidenciji sa odlazne pošte, poslao sam elektronsku pritužbu na adresu "vstvprituzbe@pravosudje.ba" pod nazivom "Pritužba protiv više lica" na šta nisam dobio nikakvu obavjest o ovidenciji i broju predmeta iz UDT-a. Potom sam smatrajući da je možda došlo do propusta i previda ove pritužbe poslao isti materijal 15.03.2016. u 18:33, pod nazivom "Pritužba protiv okružnih tužilaca" ali ni poslije toga nije bilo nikakve pismene obavjesti te sam telefonom kontaktirao administrativnu službu i uz više prekida (zbog konstantnog ometanja i prisluškivanja svih mojih komunikacija) dobio objašnjenje da mi je dostavljeno obavještenje u prvoj polovini 2015-te, što je logički nemoguće s obzirom da sam ove dvije pritužbe poslao početkom 2016-te.
Daljom pretragom svoje dokumentacije pronašao sam obavještenje o otvaranju predmeta broj UDT: 14442/15 od 04.05.2015. koji je formiran po mojoj pritužbi protiv istih osoba pod nazivom "PRITUŽBA ZA UNIŠTAVANJE DOKAZA" te pretpostavljam da je došlo do spajanja ovih pritužbi što je zakonski moguće ako postoji osnov ali sam i u tom slučaju trebao dobiti obavještenje o spajanju.
S druge strane smatram da za spajanje tih pritužbi nema nikakvih pravnih osnova iako su u pitanju iste osobe, jer ne samo da se radi o različitim događajima i dokazima i o drugačijem disciplinskom prekršaju nego što je najvažnije u prvoj pritužbi iz 2015-te, za "uništavanje dokaza" u pitanju su nečasne radnje osoba citiram iz teksta "Stjepanović Danice, kao postupajućeg tužioca direktno odgovornu za uništavanje odnosno oštećenje privatnog vlasništva stranke u postupku, te članove ureda glavnog okružnog tužioca Kovačević Novaka, Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada" dok su u pritužbama iz 2016-te, "protiv više lica" u pitanju događaji izvan njihove službene djelatnosti.
Dakle u prvom slučaju radi se o uništavanju i prikrivanju materijalnog dokaza ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo za koje su odgovorni navedeni kriminalci i to u toku svojih redovnih poslova kada su umjesto da ustanove sve okolnosti o uzroku nasilne smrti djevojčice, učestvovali u uklanjanju, oštećenju i prikrivanju dokaza sa mjesta zločina.

U drugom slučaju svi navedeni kriminalci su stranke u parničnim postupcima pred Osnovnim sudom u Bijeljini i to predmeti "80 0 P 034147 11 P" i "80 0 P 048630 13 P" gdje sam ih tužio za namaterijalnu štetu zbog lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" u kojoj su učestvovali dvojica kao direktni podnosioci a drugo dvoje kao saučesnici i podstrekači. Dakle oni su u tim parnicama ravnopravne stranke u postupku u odnosu na mene i u tim okolnostima pred sudom ne mogu preduzimati nijednu službenu radnju. U svojim odgovorima nisu čak ni tvrdili da su konkretnje radnje prilikom lažnog prijavljivanja bile službene nego su se samo formalno pozvali na ZOT RS-e, član 30, iako je čak g. Debeljević potvrdio da nikada nije službeno postupao NITI U JEDNOM PREDMETU vezanom za mene.
Ja sam naravno znao i ranije da su pomenute osobe kriminalci najgore vrste odgovorni za mnoge zločine i saučestvovanje i prikrivanje pljački milijardi evra preko banaka u RS, koje je kontrolisala vlada RS i šef mafije Dodik Milorad, ali definitivan dokaz da prilikom lažne prijave nije bilo njihovog službenog postupanja je dokument "IT-44/15 12.01.2016." gdje RTRS-e jasno navodi da je službeno postupao iz OT Bijina samo g. Muris Šabić. Dakle navedene osobe su se lažno neosnovano pozvale na zaštitu koju im daje ZOT-a jer u konkretnom slučaju nije bilo njihovog službenog postupanja.
SMATRAM DA SE PRITUŽBE ZA RADNJE PRILIKOM VRŠENJA SLUŽBE I RADNJE IZVAN SLUŽBENIH DUŽNOSTI NE MOGU I NE SMIJU SPAJATI U JEDAN PREDMET.
Ukoliko se to ipak desilo tražim da mi se dostavi obrazloženje o tome odnosno prema ZOSPI-a zahtijevam:
1) PISMENI ODGOVOR DA LI JE "PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA" OD 05.02.2016. u 11:25 SPOJENA SA UDT: 14442/15 ILI BILO KOJIM DRUGIM PREDMETOM
2) UKOLIKO JE DOŠLO DO SPAJANJA ZAHTIJEVAM DA MI SE POŠTOM DOSTAVI KOPIJA ODLUKE O TOME
3) AKO JE DONESENA ODLUKA O SPAJANJU PREDLAŽEM DA SE IZVRŠI UVID U OBE PRITUŽBE I RAZMOTRE ARGUMENTI KOJE SAM IZNEO TE PREDMETI RAZDVOJE I DA O TOME DOBIJEM PISMENO OBAVJEŠTENJE


POSLIJE OVE PISMENE INTERVENCIJE "ZAGUBLJENE PRITUŽBE SU PRONAĐENE A DA LI ĆE ODGOVORNI BITI SANKCIONISANI OD STRANE VSITV-A ILI NAGRAĐENI OSTANKOM NA POSLU POKAZAĆE VRIJEME...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 14. srpnja 2016.

PRITUžBA NA RAD NAČELNIKA SP

Pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

Najveći doprinos i zaslugu za razotkrivanje nezakonitih i čak kriminalnih radnji koje ću opisati u nastavku ima gospodin Željko Dragojević koji ne samo da je profesionalno odgovorio dopisom SU/SP-232/15 od 28.04.2015 nego i odobrenjem o kopiranju zabilješki SU/SP-706-1/12. Osim toga ističem da je najveći dio sudskih policajaca u Bijeljini bio uvjek pristojan i ljubazan osim osoba Goran Maksimović, koji je svojevremeno prvo slagao da niko iz komande nije tu pa zgužvao dokumente i htio ih baciti u kantu za otpatke, te Zoran Čavić koji je prema instrukcijama načelnika lažno svjedočio pred sudom o čemu sam vam već dostavio dokaze. Mićić Zoran je s obzirom da ga uvjek isturaju u "vatru" vjerovatno pod najvećim pritiskom jednom prilikom kada sam se pozvao na prava iz Ustava RS, (05.09.2012.) rekao citiram: "Na glavu si mi se više popeo, ne treba ti dati nikakva prava nego takve ko što si ti trebe zatvorit na Sokolac", Ista osoba se nije pojavila na suđenju 03.12.2012. iako je najavljen kao 1. svjedok, vjerovatno od stida. Po čijim sugestijama bi me poslao na Sokolac i ko je Čaviću naredio da laže kako se prema meni primjenjuje isti tretman kao i prema svim drugim građanima, da li načelnik ili sopstvena pamet, neće vam biti teško otkriti.
Na osnovu člana 71 Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske:
1) Fizička i pravna lica mogu da podnosu pritužbe na rad i u vezi sa radom službenika Sudske policije, koje moraju biti potpisane od strane podnosioca pritužbe.
2) Po pritužbama postupa inspektorat Sudske policije uz znanje i saglasnost direktora Sudske policije.
3) Postupanje po pritužbama utvrđuje se pravilima koje donosi predsjednik Vrhovnog suda.

PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

Obavještavam vas da ovim dopisom ne tražim kažnjavanje osobe Borovčanin Danka, (jer za glavne krivce bezakonja i kriminala smatram pripadnike OT Bijeljina, kriminalce Kovačevića, Stjepanović itd sve do Dodik Milorada predsjedika RS) nego iznosim isključivo činjenice i uputiću sugestije za poboljšanje rada kako bi se postupanje sudske policije uskladilo sa ustavom i zakonima a vi odlučite da li ćete i na koji način poboljšati rad sudske policije.
RAZOTKRIVANJE LAŽI SUDSKE POLICIJE
Dakle ne tražim kažnjavanje bilo koga pa ni načelnika nego samo sugerišem poboljšavanje rada iako za sve nezakonite postupke smatram odgovornim načelnika sudske policije ali je jasno da svoju krivicu ima i komanda kao i Vrhovni sud RS jer sam više puta obavještavao da se primjenjuje diskriminatorska naredba prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a niko nije ništa uradio da se to bezakonje zaustavi. Da bih dokazao da se takva naredba primjenjuje morao sam provoditi sate u pritvoru i na prekršajnom sudu doći do izjave sudskog policajca, (prilog "Zapisnik 19.08.2011.").
Vidljivo je da sam do tog dokaza došao tek poslije zahtjeva predsjedniku suda, pa mi je poslat uz dopis 24.10.2011. Dakle praktično dvije godine sam dolazio uzaludno bez mogućnosti kontakta sa nadležnim tužiocem koji bi odgovorio na moje zahtjeve o tome KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ SA MJESTA ZLOČINA NESTAO I KAKO JE DOŠLO DO NJEGOVOG UNIŠTAVANJA ?
Naredba o zabrani pristupa je bila USMENA i TAJNA a pripadnici sudske policije su po nalogu Kovačević Novaka lagali majku ubijene djevojčice i mene da OT Bijeljina nije nadležna što se vidi u dokazu "Zabilješka 1419/10 od 10.08.2010." na strani dva uokvireno pravougaonikom a posebno je važno da u toj zabilješci nije navedeno postojanje usmene naredbe o zabrani pristupa, nego na prvoj strani stoji da nas navodno nisu mogli primiti zbog zauzetosti. Izdavanje naredbe se mnogo kasnije pokušalo pravdati događajem od mjesec dana ranije. Naravno da sudski policajci nisu znali da je to laž ali ja jesam no potom se piše laž da sam tada tražio razgovor sa g. Gruhonjićem. Podsjećam da je to kriminalac koji me je lažno prijavio i koji nema veze sa istragom ubistva Ivone Bajo. Podvukao sam datum 08.07.2010. a sada da vidimo šta je zapisano u dokazu "Zabilješka 1260/10" od tog dana. Podvukao sam ime Glamočić Zvjezdana koji je bio jedini bio prisutan cijelo vrijeme a zabilješku je sačinio Mićić Zoran, koji je tada bio ko zna gdje. Prostorije sam napustio poslije molbe g. Glamočića a uokvirio sam dio gdje sa navodi da sam kopiju podneska predao i sudskoj policiji.
Ovde prilažem i taj dokaz "Zahtjev za OT i SP" koji treba u cjelosti pročitati da bi se razumjela suština a sada navodim da tražim poštovanje zakona povodom dokaza i zahtijeva koje sam predao prije 150 dana, kao i da neću pružati otpor eventualnom hapšenju. Važan je dio gdje navodim da su svi nezakoniti postupci tužilaštva ostajali „nevidljivi“ i sada otkrivam da mi je tada cilj bio naravno prije svega dobiti objašnjenje tužilaštva za dokaze koje sam im dostavio ili ako se to ne desi biti uhapšen pa na suđenju dobiti dokaz kakav se kriminal primjenjuje ili pak samo isprovocirati pisanje zabilješke koje je evo danas dokaz da sam i 2010-te dolazio sa zahtjevom da se OT Bijeljina izjasni o tome kako je recimo oštećen dječji ruksak, što nikako nisu smjeli.
Naime, postoje samo 2 opcije i to da je istragom ustanovljeno uništavanje, razlozi i počinilac a u tom slučaju bih ja zahtijevao kopije dokumentacije koja to opisuje. Pošto to ne postoji, onda ostaje druga opcija da OT Bijeljina nije "ni primjetila" presjecanje kaiša i pranje benzinom što bi onda bio NOVI DOKAZ, koji bi uz ostale koje sam predao ranije i imao namjeru predati i druge uz usmenu izjavu bio razlog za ponovno otvaranje istrage u skladu sa ZKP-u. Naravno da za OT Bijeljina to uopšte nije bilo novo jer su dokaz planski uklonili sa mjesta zločina uz asistenciju portira i sakrili taj podatak od porodice, vještaka i javnosti i tada dovedeni "do zida" nisu zbunjeni znali šta da rade. Nisu smjeli da me hapse jer nije bio pripremljen teren za postupanje na prekršajnom sudu a dokument koji sam predao u OT i SP, jasno govori da je na djelu totalno bezakonje i prikrivanje zločina. OT Bijeljina nikada nije bila sposobna da predvidi i shvati nijedan moj postupak sve dok ja to nisam razjasnio, a koji dan kasnije sam u razgovoru sa policajcem Petričević Dragišom istakao da će naredni potez Kovačevića biti upravo to da nam zabrani pristup čak i pisarnici, što se i desilo. Prethodnih 8 mjeseci je bio zabranjen pristup nadležnom tužiocu Stjepanović Danici i uredu glavnog tužioca što sam već dokazao uz laži da nisu nadležni a na zahtjeve se nije uopšte odgovaralo, odnosno tek krajem 2015-te pismeno priznaju da o tome "NEMAJU POJMA".
Dakle ja sam još u januaru 2010-te došao do dokaza da je OT Bijeljina sakrila materijalni dokaz ubistva, predao fotografije i zahtjeve prema ZOSPI-a, (prilog "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.") gdje ne samo da sam postavio jasna pitanja o skrivanju torbe, unutrašnjih povreda itd, nego sam i predvidio da će se koristiti "smicalice" u narednom periodu. Podsjećam da je lažna prijava protiv mene uslijedila samo 2 dana poslije predavanja zahtijeva od 17.03.2010. a prilažem i "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." u kome upozoravam na odredbe iz zakona što je bilo naravno uzalud.
I umjesto da odgovore krivci su se posakrivali po kancelarijama i naložili g. Borovčaninu da nam ne dozvole kontakt ni sa kim a nikakvo objašnjenje nisu davali što formalno znači da su moji dokazi "ZATURENI GREŠKOM" a ja nemam nikakav dokaz da dolazim, tražim razgovor u skladu sa pravilnikom, da me lažu kako nisu nadležni i čak se ne sačinjavaju nikakve zabilješke o tome. Stoga sam dokaze na CD-u predao i komandi SP u Bijeljini i upoznao o svemu g. Višnjić Ranka, koji je sačinio zabilješku, (401/10) ne navodeći to ali je moju izjavu da ću ukoliko OT Bijeljina nastavi da prikriva zločin i sprečava kontakt sa nadležnim "KRENUTI UZ STEPENICE A ONI NEK ODLUČE DA LI ĆE DA POŠTUJU ZAKON, DA ME UHAPSE ILI DA MI PUCAJU U LEĐA", opisao lažno kao prijetnju nasilnim ulaskom. Uopšte nisam prijetio nasiljem niti je bilo razgovora o fizičkoj sili, napadu, sankcionisanju i slično koje se navodi jer za to i nije bilo potrebe. Zabilješka se završava opisom "DA ODAJEM UTISAM LABILNE I PSIHIČKI RASTREŠENE LIČNOSTI ČIJE SE PONAŠANJE NE MOŽE PREDVIDJETI".
Da nikada nisu mogli predvidjeti moje planove to je istina a što se tiče psihoanalite koju je kasnije istim riječima vršio i Mićić Zoran, jasno je da je u pitanju šablonska rečenica koju osoblje nije sposobno ni zapamtiti nego je unose operacijom COPY - PASTE. Danas je jasno da je ta zabilješka sačinjena uz korekcije Kovačevića i Borovčanina pa iskorištena kao jedan od "dokaza" za "Ugrožavanje sigurnosti" kriminalaca koji su prikrili ubistvo, što je bio dio plana da mi se otme računar i unište dokazi njihovog kriminala s obzirom da sam već objelodanio fotografije dječjeg ruksaka i najavio podnošenje prijave protiv odgovornih ako na otkriju za čije su interese to učinili. Važno je istaći da tada nisam imao dokaze o krijumčarenju i pljački preko Bobar grupe ali oni to nisu znali te su požurili da mi otmu kompjuter i uplaše nas.
Dakle ja sam od 24.03.2010. sve do kraja 2012-te zvanično bio pod istragom za praktično planiranje ubistva polovine OT Bijeljina a onda 2012-te pošto sam prethodno uhapšen prilikom protesta 05.09.2012. i o usmenoj naredbi obavjestio VSITV-e, Kovačević im u svom odgovoru A-326/12 kaže da je naredbu o zabrani pristupa izdao zbog banalnog "prekršaja" koji čak i ne postoji u bilo kom predmetu makar da je podnesen zahtjev pa obustavljen, dok nema ni riječi o "OPASNIM PRIJETNJAMA" i riziku po život kome su bili izloženi zvanično cijele 3 godine sve dok OT Doboj nije konstatovalo da niti postoji ijedna prijeteća riječ niti su za 3 godine uspjeli da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom. Na kraju tog dopisa Kovačević piše da dostavlja priloge od sudske policije što objašnjava ulogu Borovčanin Danka u svemu.

Naime iz izjava nekih policajaca i samih zabilješki sam upoznat sa time da je načelnik tražio od sudske policije da ni u kom slučaju ne pominju da su vidjeli sliku materijalnog dokaza ubistva pod izgovorom da SP nije nadležna za istražne radnje kako bi njihovi opisi o labilnom, rastresenom licu, narkomanu i psihički poremećenoj osobi bili uvjerljiviji a to je Kovačević koristio kao kontra argumente mojim dopisima drugim institucijama kojima sam ja dostavljao dokaze o njihovom kriminalu. Taj pritisak na podređene Borovčanin je priznao pred 4 svjedoka u razgovoru 22.03.2016. koji ću opisati u nastavku a u pitanju su nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran, tako da se moj opis može provjeriti jednog dana ako se isti ne plaše za život ili posao u slučaju da ispričaju šta su vidjeli i čuli.
Cijelo vrijeme od februara 2010-te do novembra 2015-te, što je 5 i po godina, što je 70 mjeseci, preko 2000 dana tokom kojih sam više stotina puta dolazio po odgovor, (ne samo po tom osnovu) pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...

SLUŽBENE ZABILJEŠKE PO NARUDŽBI
Ukazaću komandi sudske policije RS u Banjaluci, uz dokaze da se u zabilješkama pišu laži po narudžbi Kovačević Novaka i Boravčanin Danka, isključivo za potrebe Kovačevića da opravda svoje gestapovske metode. Prije svega važno je znati da sam još u januaru 2010-te napisao prvu krivičnu prijavu protiv Kovačević Novaka, Stjepanović Danice, Kovrlije Darka i Marković Dragoslava, zbog prikrivanja ubistva uz fotografije torbe Ivone Bajo, presječenog kaiša opranog benzinom a onda više puta obavještavao VSITV-e, koje prema pravilniku i zakonu traži izjašnjenja prijavljenih sudija ili tužilaca.
Polazim od dokaza "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." koja je kako stoji, (važni djelovi su podvučeni ili uokvirani) sačinjena "na okolnosti učestalih dolazaka lica Zdenka Baje" odnosno mene. ZAŠTO JE POTREBNO DA MIĆIĆ ZORAN SAČINJAVA TADA NEKU ZBIRNU ZABILJEŠKU I KO JE TO TRAŽIO ??? Naravno Kovačević Novak uz asistenciju Borovčanina ali očekujem da se Mićić Zoran i Borovčanin o tome izjasne te da dobijem njihova objašnjenja, što sam zatražio posebnim zahtjevom.
Analizom svoje dokumentacije ustanovio sam da sam početkom novembra 2010-te, poslao VSITV-u dopis upravo povodom lažne prijave protiv mene čiju prvu od 6 strana "Vijecu o laznoj prijavi" prilažem a ovde citiram dio sa datumom: "Naime prije sedam i po mjeseci, (današnji datum je 10.11.2010.) pripadnici organizovane kriminalne grupe, od kojih su neki zaposleni u OT Bijeljina, (u daljem tekstu tužilačka mafija), su podnijeli lažnu, neosnovanu prijavu protiv mene, sa ciljem da dođu do podataka koje sam prikupio o njihovom kriminalnom radu i u sklopu procedure koju su zloupotrebom svog položaja izdejstvovali protiv mene, odnesena su dva računara". S obzirom na redoslijed radnji Vijeće je baš oko 20 januara 2011-te trebalo zatražiti izjašnjenje iz OT Bijeljina povodom ove pritužbe, te je tako i NARUČENA zabilješka u kojoj se opisujemo kao ludaci a okružni tužioci kao nevini anđelčići.
Dakle iako sam zvanično ja uzrok za pisanje te zabilješke koji sam dolazio do danas više stotina puta a svi ostali iz porodice maksimalno 5 puta, prvo se piše da smo svi dolazili, tražili prijem i "BILI PRIMANI" bez navođenja ijednog datuma, ijednoga tužioca, kada se to desilo. To je bezočna laž jer sa Kovačevićem i Stjepanović nisam imao nikakav kontakt od 2009-te, ali sada ću potencirati opis "KLELI IM DJECU, PODNOSILI TUŽBE PROTIV ISTIH, PLAKALI".
Iako sam formalno ja, Zdenko Bajo uzrok pisanja zabilješke, sada se opis proširuje i ne neke druge, neimenovane osobe. U razgovoru dana 22.03.2016. i ranije Mićić Zoran je objašnjavao da je "DJECU KLELA" moja sestra Budimka Bollin Bajo, što je u startu lažno jer se to pripisuje svima u zabilješci a pitanje je da li je i to uopšte tačno. Naime od svoje sestre Budimke sam dobio opis JEDINOG susreta sa Stjepanović Danicom od 2010 - 2016, te ga citiram:
Tražim od vas da mi odgovorite zašto je torba u ovakvom stanju. Ja od vas očekujem odgovore, jer to je moje jedino dijete. Da li vi mene razumijete, imate li vi djecu ???
Ja sada nemam namjeru tvrditi da je opis moje sestre tačan ali postavljam pitanje: ŠTA MIĆIĆ ZORAN SMATRA POD OPISOM "KLELI IM DJECU", DA LI OVO ŠTO JE OPISANO ILI SE SJEĆA NEČEG DRUGOG ILI MU JE TAKO PRENESENO, ODNOSNO NAREĐENO ???"
Potom se pominje datum 08.07.2010. kao razlog za usmenu naredbu Kovačević Novaka pa citiram ovu glupost: "DA SE PRIPADNICI PORODICE BAJO VIŠE NE PUŠTAJU U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA BEZ NJEGOVOG ODOBRENJA ILI ODOBRENJA POSTUPAJUĆEG TUŽIOCA". Zašto je ovo glupost ??? - zato što sudska policija nikada i nigdje ne PUŠTA OBIČNE GRAĐANE do sudija ili okružnih tužilaca dok ne dobije odobrenje od njih.
Ali da je i to laž napisana isključivo za potrebe Kovačević Novaka poslije mojih pritužbi VSITV-u dokaz je "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010. što je poslije datuma 08.07.2010. a u kojoj se ne navodi da nam je pristup zabranjen, jer je to tada bilo tajno nego da nas: "NIJE MOGAO PRIMITI ZBOG ZAUZETOSTI SLUŽBENIM OBAVEZAMA". Jasno, jer tada je usmena fašistička naredba bila tajna iako se primjenjivala praktično od dana ubistva Ivone Bajo.
Posebno je bitno da Mićić Zoran u zabilješci 73/11 od 24.01.2011. na drugoj strani piše da smo sestra i ja 10.08.2010. "NARUŠILI JRM" te s obzirom da načelnik i sudska policija bježe od toga da iznose stavove o krivičnim djelima postavlja se pitanje kako to da mogu davati komentare o tome da li je neko počinio prekršaj ili ne. Ovo bi još moglo i da izgleda banalno da se danas ne zna da je ova zabilješka sačinjena mjesec dana poslije odluke Okružnog suda u Bijeljini koji je rješenjem OBUSTAVIO POSTUPAK. No Kovačeviću su trebeli neki "dokazi" da ih dostavi VSITV-u i drugim institucijama, pa je osim ove sramne zabilješke načinjen i falsifikat vezan za taj prekršajni postupak. U prilogu "Rješenja sudova" vidi se da je presuda prekršajnog suda preinačena dana 22.12.2010. ali je uprkos tome udaren pečat pravosnažnosti i taj se falsifikat godinama dijelio okolo kao "dokaz" da su svi srodnici Ivone Bajo ludaci koje i sud kažnjava zbog prekršaja. Ovaj falsifikat se pojavio u mojoj tužbi za diskriminaciju 80 0 P 043325 13 P2 te kada sam ukazao na to pismenim podneskom, sudija Vakičić i PRS, ga uklanjaju iz spisa, no primjerak koji sam ja dobio nisu mogli oteti.
Dalje na drugoj strani priloga "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." navodi se isključivo moje ime Zdenko Bajo iako je uvod pisan za cijelu porodicu. Kada se analiziraju svi datumi vidljivo je da me NIKO NIKADA NIJE PRIMIO OD OKRUŽNIH TUŽILACA, iako se na prvoj strani ove gluposti piše da smo redovno primani. Pardon, navodi se da sam dana 08.07.2010. tražio razgovor sa nekim Gruhonjićem, što je bezočna laž. U prilogu "Zabilješka 1260/10" od tog dana je napisano da sam tražio "razgovor sa nekim od predstavnika tužilaštva koji je u mogućnosti da odgovori na pitanja" a u stvari se radilo o odgovorima na pismene zahtjeve predate još prije 6 mjeseci. Šta sam tačno zahtijevao opisano je u dokazu "Zahtjev za OT i SP" gdje nema ni pomena o nekom Gruhonjiću, nego pominjem "predstavnika tužilaštva, koji će da iznese stavove tužilaštva po svim pitanjima koje sam pismeno pokrenuo i ranije obavjestio tužilaštvo". Možda je to mogao učiniti i taj kriminalac Gruhonjić, koji me je prethodno lažno prijavio ali je činjenica da ja nisam insistirao da me on primi što lažno tvrdi Mićić Zoran dana 24.01.2011.
U nastavku te naručene zabilješke nema pomena ni o kakvom kontaktu sa bilo kojim okružnim tužiocem iako je zabilješka započeta sa lažima o brojnim "primanjima". Važno je znati da je tužilac Šabić Muris bio nadležan u predmetu koji je pokrenut poslije lažne prijave protiv mene i da to nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo i dokazom koji su sakrili kriminalci Stjepanović, Kovačević i ostali iz UGT. Vidljivo je da sam dana 22.12.2010. preuzeo kompjuter od ekonoma okružnog suda a dva dana kasnije tražio razgovor sa Šabić Murisom.
Povod je bio uništavanje podataka na hard disku preuzetog računara a kontrola ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao nekoliko dana ranije nije izvršena. Istine radi otkriću da je do susreta sa g. Šabićem došlo nekad kasnije, možda samo par dana od sačinjavanja zabilješke kada mi je isti rakao da ne zna ništa o brisanju podataka, da nije otvarao računar te da je sve svoje radnje izvršio pošto su došli kod njega i rekli mu "TI BI TO KAO DEŽURNI TREBAO DA POTPIŠEŠ". Podsjećam da ni do danas nemam podatke o pregledu računara koji je zadržan oko 9 mjeseci a sudska policija mi je po USMENOJ NAREDBI sudije Vakičić OTELA laptop, kojim sam najavio izvođenje dokaza vezano za uništavanje podataka. Dakle najmanje poslednjih 8 "učestalih dolazaka" nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo nego se radi o mojim nastojanjima da povretim oteti računar do 22.12.2010. kada se vidi da sam ga preuzeo a potom da ukažem na to da su sa njegovog hard diska izbrisani svi fajlovi te pošto je to bilo bezuspješno podnosim o tome krivičnu prijavu u CJB Bijeljina 04.03.2011. po kojoj ni do danas poslije 5 godina nema nikakve istrage.
Da je zabilješka od 24.01.2011. naručena od strane Kovačevića i Borovčanina dokaz je i izraz "podnosili tužbe protiv istih" što je pogrešna interpretacija jer tada nije bila podnesena nijedna tužba nego PRITUŽBE UDT-u, odnosno VSITV-u što se činilo poštom i Mićić Zoran, nikako za to nije mogao da zna, nego mu je to neko rekao od onih protiv koga su pritužbe podnesene te je UDT zatražio njihov odgovor. Načelnik Borovčanin objašnjava kako sudska policija ne opisuje dokaze kriminala koje vidi jer nisu nadležni za istrage a ovde pominju tužbe, (pritužbe) za koje zaista, ne samo da nisu nadležni, nego nikako za njih ne bi smjeli znati a i ako saznaju neumjesno je da to komentarišu u zabilješkama pogotovo kad se ima u vidu da su tužbe, pritužbe i krivične prijave legitimna pravna sredstva predviđena zakonom.
U nastavku ću obraditi prilog "Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012." kada sam uhapšen i povezati ga sa prilogom"Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." kada su svjedočili načelnik Borovčanin te policajci, Glamočić i Jelačić.
Sudski policajci Mićić i Čavić su netačno opisali tekst na plakatima i izostavili ono što stvarno piše a to je konstatovao i prekršajni sud, (prilog "Plakati") i umjesto toga naveli ono što sam u stvari odgovorio na pitanje patrole MUP-a. Da mi je ulaz zabranjen jer tužilaštvo prikriva ubistvo djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te da je to zataškano po nalogu Dodik Milorada s obzirom da je Bobar glavni čovjek SNSD-a u Bijeljini, te da je Dodik vrhovni kriminalac a da su kriminalci i Bobar i Kovačević. To sam dakle rekao policiji a potvrdio Minić Dejan na suđenju, no sudska policija je lažno predstavila kako to piše na plakatima što nije čudo s obzirom da im je naređeno da nikako ne opisuju ono što su stvarno vidjeli. Osim što sam priložio slike plakata, prilažem i neoborivi dokaz, iz prethodne godine, kompletan "Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." i više zabilješki iz te godine od kojih je najznačajnija "Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011." gdje je opisan događaj predmet prekršajnog spisa i tačno navedeno šta stvarno piše na plakatima koje sam koristio, citiram: "Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika Okružnog tužilaštva Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene??? Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva!" Bez pripremljenog teksta objasnio sam pred sudom šta se desilo:
"Upitan od strane sudije da li prihvata odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret okrivljeni izjavi NE PRIHVATAM ODGOVORNOST za prekršaj koji mi se stavlja na teret i ističem i smatram da to naređenje koje je meni izdato nije bilo po zakonu a takođe nijedna moja radnja nije bila usmjerena da ometam državne organe i moja namjera je bila da predam Tužilaštvu dokazni materijal po više krivičnih djela od kojih je najteže teško ubistvo Ivone Baje i više drugih krivičnih dijela u cilju sprečavanja dokazivanja tog ubistva i da podnesem krivičnu prijavu Tužilaštvu što je pravo zagarantovano Zakonom o krivičnom postupku svakom građanu ali sudska policija ima usmeno naređenje da se nikom od porodice Bajo ne dozvoli pristup Tužilaštvu po bilo kom osnovu. Pokušo sam dakle da dostavim te dokaze što mi se već dvije godine onemogućava a ti dokazi ustvari dokazuju krivicu pojedinih pripadnika Okružnog tužilaštva i Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Nakon toga sam dokazni materijal stavio na sebe tako što sam na karton koji sam prebacio preko glave okačio plakat sa natpisom glas istine i fotografiju torbe pokojne Ivone Bajo sa naznakama koja bi u njenom predmetu predstavljala novi dokaz. Sudski policajci su me obavjestili da nemogu da mi omoguće ulaz u Tužilaštvu jer to već traje 2 godine i da nemogu nikom dostaviti te dokaze i da iste mogu poslati poštom a s obzirom da sam ja imao iskustvo da sve što šaljem poštom nestane odnosno bude zagubljeno na neki dokaz pa i ovaj dokaz pa sam insistirao s obzirom da je to moje zakonsko pravo da predmetni dokaz dostavim lično Tužilaštvu. Stao sam ispred zgrade između dva stuba na stepeništu sudski policajci su mi se izuzetno ljubazno obratili i rekli da siđem na ulicu što sam ja odbio insistirajući da mi se omogući zakonom zagarantovano pravo koje sam već naveo a sišao sam nakon dolaska policajaca iz CJB Bijeljina kojima sam takođe rekao riječi slične riječima navedenim u zahtjevu tj. istog smisla i rekao sam da želim da predam dokaze ili da me uhapsi i udalji. Predlažem da sud u dokaznom postupku sasluša Načelnika Sudske policije Bijeljina Borovčanin Danka a ostajem i kod svog dopisa koji sam ranije priložio u sudski spis a od suda ne tražim da kao dokaz izvede priloženi CD a istom sam ga dao na znanje da su to dokazi koje sam želio predati Okružnom tužilaštvu Bijeljina.
Neću trošiti vrijeme da komentarišem svoju izjavu jer će tekst ionako biti opširan ali ću detaljno pojasniti smisao svjedočenja svih aktera i to prvo odgovore Glamočić Zvjezdana na moja pitanja: "Okrivljeni-da li je vama lično poznato zašto sam ja navedene prilike došao pred zgradu Osnovnog suda u Bijeljinu. Svjedok-da poznato mi je. Okrivljeni-da li je meni dozvoljeno da ja pristupim Okružnom tužilaštvu Bijeljina i da istom predam dokaze i da li vam je poznato da postoji usmena naredba glavnog tužioca da je meni zabranjen pristup. Svjedok-poznato mi je da ima usmena naredba okružnog tužioca Novaka Kovačevića da se licu Zdenko Baju a za ostale se neću izjašnjavati ne dozvoljava ulazak u prostorije Okružnog tužilaštva te sve što se tiče predaje dokaza i ostalih materijala da silazi radnik pisarnice u prizemlje gdje vrši prijem dokumenata. Okrivljeni je li to uobičajeni način rada prijema pismena tužilaštva i da li se to primjenjuje prema svim građanima. Svjedok- ne. Okrivljeni-da li možete navesti koga sam ja ometao i možete li navesti i jedno ime i da li se radi o službenim licima. Svjedok-navedene prilike ste ometali strankama nesmetani ulaz u zgradu suda i niste ometali službena lica. Okrivljeni-Sud konstatuje da okrivljeni pokazuje transporent svjedoku na kojem se nalazi natpis pod nazivom Glas istine ispod toga fotografija dječijeg ruksaka te pita svjedoka da li je to taj transparent koji je on nosio te prilike. Svjedok - znam da je na tom transparentu pisao naziv glas istine i sve ostalo što je ovde navedeno nakon što mi pokazujete a za torbu se ne mogu izjasniti jer se ne sjećam da li je ista bila. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram istom u dijelu iskaza koji se odnosi na neprepoznavanje dječijeg rusaka na transporetnu.
Prije svega je važno da u zabilješci 1200/11 od 25.07.2011. nema ni pomena o slici torbe a ni svjedok Glamočić se "ne sjeća" toga ali je posebno važno da je u zapisniku SUD konstatovao da na plakatu postoji fotografija DJEČJEG RUKSAKA, koju sudska policija za 6 godina nikada "NIJE VIDJELA" niti opisivala. U zapisniku nedostaje dio mog pitanja "da li se naredba odnosi i na druge srodnike" ali se iz odgovora vidi da sam ga postavio jer svjedok kaže DA SE NEĆE IZJAŠNJAVATI. Zašto je sudija dozvolio da ne odgovori je jedno a zašto svjedok NEĆE da odgovori pred sudom je drugo pitanje a ja kažem zato što je naredba bila tajna i pošto sam je na prethodnom suđenju razotkrio kao fašističku prema svim srodnicima Ivone Bajo, onda se ta diskriminacija pokušava umanjiti od strane Kovačevića i Borovčanina. Podvukao sam takođe dio gdje svjedok priznaje da nisam ometao službena lica, nago navodno stranke, kojih zanimljivo nije bilo da svjedoče niti su evidentirani u zabilješci bilo koga od njih a niti opisali da sam ih ometao nego je zvanična optužba bila "OMETANJE DRŽAVNIH ORGANA".
Potom slijedi dio gdje na moja pitanja odgovara svjedok Jelačić Srebrenko: "Okrivljeni-rekli ste da sam stao na metar ispred vrata i da li možemo da preciziramo da je to bilo između stubova na ivici stepenika. Svjedok - bilo je između dva stuba na podestu na ivici stepenica. Okrivljeni- slažete li se da je to udaljenost veća od jednog metra. Svjedok slažem se ali mislim da nema više od 1,5 metara. Okrivljeni-po dozvoli suda pokazuje svjedoku transparent i istog pita da li je to taj transparent koji sam nosio navedene prilike. Svjedok jeste to je taj transparent i natpisi na istom su isti. Okrivljeni-kada ste izašli da me upozorite da se sklonim da li vam je poznato da sam vam rekao da tražim od sudske policije da mi omogući da predam dokaze Tužilaštvu. Svjedok-da poznato mi je to sam već i rekao. Okrivljeni- da li ste vi sačinili neku službenu zabilješku i da li ste opisali sadržaj transparenta i da li ste u istoj naveli da je na transparentu naljepljena slika torbe i sjećate li se šta ova torba predstavlja. Svjedok- tačno je da sam ja sačinio predmetnu zabilješku i kolega Glamočić a ne mogu da se sjetim da li je navedena predmetna torba i šta ste mi navedene prilike rekli. Okrivljeni-nemam više pitanja i ne prigovaram iskazu istog.
Iako je cijelo svjedočenje bitno podvukao sam najvažnije dijelova a oni redom znače da pošto sam stajao između dva stuba bar 1,5 metara od vrata to znači da su sve stranke mogle nesmetano da prolaze, ulaze i izlaze iz zgrade. Dakle nema fizičke mogućnost da spriječim ili ometam nekoga sa mjesta između stubova ako hoće da uđe u zgradu. Dakle nisam ometao ni stranke ali sam naravno bio smetnja Kovačeviću s obzirom da bez riječi slikovito tom slikom materijalnog dokaza ubistva razotkrivam javno pred svima kakva je u stvari BANDA PLAĆENIH UBICA, takozvana OT Bijeljina.
Zato je reagovao njihov saučesnik Borovčanin, prvo dozvolivši da se primjenjuje fašistička tajna naredba a onda naloživši policajcima da me uklanjaju bez opisa toga šta su vidjeli na plakatu. S obzirom da je sud opisao kako se na plakatu nalazi slika dječjeg ruksaka a svjedok Jelačić potvrdio da je to isti plakat koji sam tada imao, to je i dokaz da je prilog koji sada dostavljam autentičan i znači da sudska policija to što je vidjela nikada nije opisivala u zabilješkama, da mi je ulaz konstantno zabranjivan iako su svi znali da imam taj dokaz i niko nije procjenjivao da li je Danica Stjepanović, osnosno Kovačević Novak, kriminalac ili bar psihički poremećen nego su tako mene opisivali za potrebe Kovačevića a za šta je osnovni preduslov bio izostavljanje opisa dokaza koji su svi vidjeli.
Načelnik Borovčanin je pred više svjedoka dana 22.03.2016. izneo stav da "ONI NE ZNAJU ŠTA JA DONOSIM U TORBI" i da ne mogu "DA U NJU ZAVIRUJU". Ja sam tada doneo, ne više sliku nego stvarni predmet koji mi je vraćen 2015-te i pokazao svima tražeći da to navedu sada u zabilješkama i da navode i ubuduće. Načelnik je nastavio da tvrdi kako je to posao MUP-a a ne njihov na šta sam uzvratio da oni i ne treba da vrše istragu nego samo da opišu to što su vidjeli dodavši:
"ŠTA BI BILO DA SAM DONEO ODSJEČENU GLAVU U KRVAVOJ KESI ILI PIŠTOLJ, DA LI BISTE I TADA TO PREĆUTALI???"
A sada postavljam pitanje komandi SP u Banjaluci: "Kako bi reagovala sudska policija pod komandom Borovčanina da donesem vreću sa 600 hiljada maraka koje su opljačkali specijalci MUP-a RS, (pronađeno je samo 10-tak hiljada) i jednu pušku recimo a sve sam to pronašao na izletu u planini ???
Prema ustaljenoj praksi, ne bi mi bio dozvoljan ulaz u zgradu, sudska policija "NE BI ZAVIRIVALA" u novčanice kojima bi im mahao pred očima i "NE BI VIDJELA" automatsku pušku u mojim rukama, te bi sačinila zabiljašku sa opaskom da je Zdenko Bajo pod uticajem narkotika uz već svima poznati psihički poremećaj, bez nekog posebnog razloga insistirao da ga prime u OT Bijeljina, gdje ga isti nisu primili zbog zauzetosti službenim obavezama...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.
Preostalo je svjedočenje upravo načelnika, te prenosim i taj dio: "Okrivljeni-da li vam je poznato da postoji usmena naredba da je meni zabranjen pristup Okružnom Tužilaštvu u Bijeljini kao i svim ostalim srodnicima porodice Bajo. Svjedok-poznato mi je da postoji usmena naredba Okružnog tužioca Bijeljina Novaka Kovačević da se gospodin Zdenko Bajo ne pušta više u prostorije Tužilaštva vezano za jedan prethodni događaj gdje isti nije htio da napusti prostorije Tužilaštva i isti je tada usmeno rekao da se njemu omogućiti da predaje pismena i dokaze putem pisarnice Tužilaštva tako što će radnik pisarnice uvijek sići u prizemlje zgrade Osnovnog suda Bijeljina gdje će primiti navedene podneske i što je uvijek i činjeno sa ovjerom prijemnog štambilje. Okrivljeni-da li se naredba odnosi i na ostatak moje porodice i da li sam od vas tražio primjerak te naredbe. Svjedok- ne naredba se odnosi samo na vas i nema pisane naredbe što sam vam već ranije rekao. Okrivljeni-kako je moguće da vaš sudski policajac smatra da je to drugačije. Svjedok-ne mogu znati šta koji policajac smatra i ne mogu odgovoriti na to pitanje. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram iskazu istog i smatram da isti nije odgovorio ono što sam ga pitao.
Ovde dakle Borovčanin u prvom pitanju izbjegava da odgovori da li se naredba odnosi na sve srodnike kako je to opisao Zoran Mićić u dokazu "Zapisnik 19.08.2011." a onda nepotrebno objašnjava i opravdava navodne razloge iako to nije pitan. Naravno ni on ni Kovačević ne pojašnjavaju od koga da dobijem odgovore na pitanja kao što je uzrok uklanjanja dokaza sa mjesta ubistva, presjecanje kaiša, podaci o pregledu računara, koji se i danas kriju itd. Zaboravivši ovo dana 22.03.2016. kada sam pomenuo da je 10.08.2010. uhapšena i moja sestra pošto su prvo slagali da OT Bijeljina nije nadležna, Borovčanin je pred 4 svjedoka rekao da je bilo dana kada se naredba odnosila samo na mene a i dana kada se odnosila i na druge, što će reči. "POŠTO SAM JA DOLAZIO PAR STOTINA PUTA DO SADA, NAREDBA SE UVJEK PRIMJENJUJE I ODNOSI SAMO NA MENE KADA DOLAZIM SAM A AKO DOĐE DRUGI ČLAN PORODICE ILI UZ MENE U DRUŠTVU, ONDA SE NAREDBA ODNOSI NA SVE SRODNIKE...
To je dakle sistem rada Kovačevića i Borovčanina. Primjenjivati tajnu fašističku naredbu bez pismenog pravosnažnog rješenja i prava na žalbu kako ne bi postojali dokazi o tome a kada sam to razotkrio onda se ta naredba prepravlja od slučaja do slučaja pa čak i negira kao što je to uradio Čavić Zoran. I na kraju na moje pitanje kako to da policajac pod njegovom komandom, (Mićić Zoran) smatra da je to drugačije, odnosno da važi za sve srodnike a opisao je na sudu da je tako lično čuo od glavnog tužioca, Borovčanin kaže zamislite "NE MOGU ZNATI ŠTA KOJI POLICAJAC SMATRA I NE MOGU ODGOVORITI NA TO PITANJE"
Dakle Borovčanin neće da pojasni kako to da pripadnici sudske policije "različito shvataju" naredbu koju im je izdao i dodaje da ne može na to odgovoriti a nekoliko rečenica je potrošio iako nije pitan da objasni šta smatra Kovačević i koji su njegovi razlozi. Ovde je odgovornost Borovčanina jasna i to sam mu rekao u razgovoru uživo pred 4 svjedoka, kada je potvrdio taj svoj stav pokazujući na jednog od policajaca riječima "KAKO JA MOGU ZNATI ŠTA JE U NJEGOVOJ GLAVI". Na stranu to što i on i svi drugi "mogu zavirivati u moju glavu" i ocjeniti da sam psihički poremećen, te citiram sebe po sjećanju: "OVDE SE RADI O NAREDBI KOJU STE VI IZDALI SVOJIM PODREĐENIMA I ODGOVORNI STE ZA TO KAKO JE SHVATAJU I SPROVODE. VIŠE PUTA SAM VAS UPOZORIO DA TRAŽITE PISMENU NAREDBU PA BI I VI I SVI POLICAJCI MOGLI DA JE PROČITAJU I ZNAJU KAKO GLASI A AKO JE NEKI POJEDINAC POGREŠNO PRIMJENI ODGOVORNOST JE NA NJEMU A SADA JE ISKLJUČIVO NA VAMA, (BOROVČANINU)" koji mjenja sa Kovačevićem stavove ko prljava odijela.

PRILOZI

Zapisnik 19.08.2011.
Zabilješka 1419/10
Zabilješka 1260/10
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjev za OT i SP
Izjava sekretara OT
Zabilješka 73/11 od 24.01.2011.

Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Vijecu o laznoj prijavi
Plakati
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011.
Rješenja sudova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902