srijeda, 30. ožujka 2022.

KAKVE ZLOČINE I ZBOG ČEGA PRIKRIVA POLICIJA

Motiv mafijaškog kartela da me ubije je činjenica da sam u potpunosti razotkrio njihov zločin - teško ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Dio materijala iz koga se to može vidjeti je sadržan u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima". Na trećoj strani pomenutog priloga su snimci dječjeg ruksaka - materijalnog dokaza ubistva, koji je policija sa saučesnicima uklonila sa smrtno ranjene djevojčice, oprala ostatak presječenog kaiša benzinom te su ga sakrili od tužilaštva, porodice i javnosti, kako bi zaštitili mafijaške poslove preko Bobar banke i kompletne Bobar grupe a koji su djelimično razotkriveni prethodnih godina...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE NA RUKE - GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH

Veza : "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" od 17.03.2021. Napominjem da sam u prethodnom periodu a posebno od 2019-te, dostavio veću količinu dokaznog materijala o teškim krivičnim djelima terorističke organizacije sa akcentom na one formalmo zaposlene u MUP-u RS na šta nije bilo pravovremene reakcije, zbog čega je kako osnovano sumnjam stradalo više lica - svjedoka izvršenih i planiranih zločina, među kojima i pripadnici pravosudnih organa iz OJTIS-u i suda u Sokocu, gospoda Dragan Ninković i Luka Borovčanin. Nadam se da će promjene u vrhu Tužilaštva BIH, uticati na odlučnu i hitnu reakciju, kako bi se spriječilo stradanje drugih osoba, koje bi mogle pružiti dokaze i svjedočiti o brojnim zločinima pripadnika terorističkog klana.

KAKVE ZLOČINE I ZBOG ČEGA PRIKRIVA POLICIJA

DODATAK KRIVIČNIH PRIJAVA PROTIV PRIPADNIKA MAFIJAŠKOG KARTELA IZ MUP-A RS

Za krivična djela : "Terorizam", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Produženo krivično djelo", "Davanje lažnog iskaza", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija" i druga. Svjedoci : Sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić, Simić Mile, Dejan Minić, Stanko Stanišić, Zarić Milan, Radenko Knežević; sudije Malović Branka, Aleksandar Despenić i Siniša Lazarević, okružni tužilac Jovana Tomaš, Stanko Nuić, Mirza Đozo, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, ministar Anton Kasipović, administracija službe predsjednika RS i drugi, čija imena se kriju. Najvažniji dokazi : Predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr", Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., - dostavljeni ranije.
Pošto sam u prethodnim prijavama već opisao neke od smišljenih krivičnih djela, koje je izvršio MUP RS, neću sada detaljno ponavljati te opise, nego uz kratko podsjećanje, prilažem neke od tekstova u obliku pdf fajlova te ću skrenuti pažnju samo na detalje koje sam dodatno otkrio u međuvremenu. Dakle, poslije višegodišnjih pokušaja da me ubiju i to prikažu kao "zadesnu smrt" ili samoubistvo, MUP RS je izgubio svaku kontrolu i bar lažni privid zakonitosti te je 22.05.2019. poslao službenika u civilu da me fizički napadne objema rukama u zgradi PU Bijleljina, pred nekoliko uniformisanih službenika, koji niti su reagovali da ga spriječe, niti su ga zaustavili, kada je pobjegao na sprat a njegovo ime se krije već preko 30 mjeseci. Taj napad je uslijedio kako sam istakao, poslije više pokušaja ubistva među kojima je najekstremniji pokušaj 27.09.2018. kada je mogu komotno reći, kompletna Republika Srpska, preko MUP-a i Sudske policije te prema zakonu nenadležnih organa Osnovnog suda u Sokocu i OJT u Istočnom Sarajevu, učestvovala u pripremi i organizaciji likvidaciju na Sokocu, koju je trebalo da izvrši neki od klanova narko i auto mafije sa tog područja a koji su svi pod kontrolom kriminalaca iz policije. Motiv mafijaškog kartela da me ubije je činjenica da sam u potpunosti razotkrio njihov zločin - teško ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Dio materijala iz koga se to može vidjeti je sadržan u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima". Iako je MUP obavezan prema ZOPIUP-a da postupa po uputama i smjernicama predsjednika republike to nije učinjeno iako je dopis nastao u vrijeme vanrednog stanja što dodatno pojačava autoritet i ovlasti predsjednika RS. Na trećoj strani pomenutog priloga su snimci dječjeg ruksaka - materijalnog dokaza ubistva, koji je policija sa saučesnicima uklonila sa smrtno ranjene djevojčice, oprala ostatak presječenog kaiša benzinom te su ga sakrili od tužilaštva, porodice i javnosti, kako bi zaštitili mafijaške poslove preko Bobar banke i kompletne Bobar grupe a koji su djelimično razotkriveni prethodnih godina.
Na strani 4 je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." u kome je sudski konstatovano stanje materijalnog dokaza dok je na strani 5 "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina pismeno tvrdi da NEMA SAZNANJA o pomenutim u zapisniku konstatovanim oštećenjima i vidljivim na snimcima jer policija to nije evidentirala. U nastavku na stranama 6, 7 i 8 su moji pismeni zahtjevi MUP-u, od kojih je prvi još iz 2011-e, vezano za pomenuti materijalni dokaz na šta nikada nije odgovoreno, niti su preduzete bilo kakve radnje da se odgovorni sankcionišu nego su umjesto toga uslijedile kontinuirane aktivnosti mafijaškog kartela unutar MUP-a, počev od zastrašivanja, montiranjima izmišljenih krivičnih djela i na kraju pokušajima likvidacija za šta su korišteni podaci prikupljeni "posebnim istražnim radnjama". Pošto svi pokušaji provokatora koje mi je slala policija da me odvuku u zamku na udaljenu lokaciju u regionu Bijeljine nisu uspjeli, pokrenut je plan da se otvori fiktivni predmet pred nanadležnim OJTIS-u, kako bi me na prevaru namamili ili dovukli tamo, gdje bi me poslije dojave kriminalca Rajka Čolovića bez problema locirali i ubili članovi neke od grupa plaćenih ubica. Detalje o tome takođe neću opisivati sada a samo kao dokaz da su predmeti lažirani bez odgovarajućih odluka nadređenih organa, prilažem i sada dokument "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." te "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.".
Iz ta 3 dokaza se vidi da je Rajko Čolović, kao tada glavni tužilac u OJTIS, 2015-te godine, lažirao nadležnost, koristeći odluku RJT RS, kojim se moja krivična prijava protiv više lica, dostavlja njima u rad i pokrenuo TAJNE "posebne istražne radnje" a onda je 2017-te taj predmet podmetnuo tek imenovanoj tužiteljici Jovani Tomaš, koja očito nije znala ništa o nezakonitom montiranju nadležnosti ali je o tome sve znao nastradali okružni tužilac Dragan Ninković. Ono što je ostalo nepoznato je to da li je i bivšem predsjedniku suda Borovčanin Luki, podmetnut neki falsifikat, čime je obmanut ili je svjesno saučestvovao u nezakonitim radnjama, posebno imajući u vidu da čak i da je postojala konkretna odluka kojim se bilo kakav predmet - prijava protiv mene daje u rad u OJTIS, sud u Sokocu ne bi mogao postupati bez odluke Vrhovnog Suda RS, kojom se eventualno prenosi nadležnost. No vidljivo je iz odgovora Vrhovnog suda da nikakav predmet protiv mene ne postoji. Ističem da je poslije mojih pritužbi VSITV-u uz dostavu obimnog materijala, prvo smijenjen bivši glavni tužilac u OJTIS-u, jedan sudija je disciplinski kažnjen i na kraju je nakon pokušaja da preuzme mjesto glavnog tužioca a potom i Predsjednika VSTV-a, 21.03.2021. smjenjen bivši predsjednik suda u Sokocu te samo 6 dana kasnije 27.03.2021. sahranjen bez podataka u javnosti o uzroku smrti. Poslije više mjeseci sam uspio da dobijem usmenu informaciju da je gospodin L.B. nađen obješen a ako je to tačno i uz nespornu činjenicu da je pripadnik OJTIS-u D.N., stradao od vatrenog oružja 30.06.2020-te, osnovano sumnjam da se nakon napada na mene u zgradi PU Bijeljina i prijetnji ubistvom, prešlo na uklanjanje, odnosno likvidacije svjedoka, uključujući i pripadnike pravosuđa. Detalje o napadu na mene i pozadinu pokušaja likvidacije sam opisao u prilogu "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" te na dnu strane 2, napisao da sam "među prijateljima Milana Neškovića, pronašao osobu koja odgovara izgledu NN lica koje me je napalo". Radi se o osobi M.S. no nisam bio siguran u identitet ali nesporno je da MUP zna ko me je napao a i dalje krije njegovo ime. Neposredan povod za napad, osim prikrivanja pripadnika kartela, koji su uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, (Marković Dragoslav, Stanko Stanišić i Siniša Vrućinić) je i prikrivanje uloge kriminalističke policije, koja je preko inspektora Dejana Minića, organizovala pokušaj likvidacije 27.09.2018. prilikom čega je isti nagovarao i podstrekivao službenike PS Bijeljina II da čine više krivičnih djela, koje sam opisao u prijavama ranije a dio toga je konstatovan u sudskom postupku iz kog prilažem "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" a koja su nastala oko 6 mjeseci nakon napada na mene u zgradi PU Bijeljina. I na kraju ukazujem na prilog "`Foto robot` napadača" gdje su fotografije službenika MUP-a, M.S. čije sam slike pronašao na dan napada ali i osobe R.K. čiju sam fotografiju sa naočarima na licu, vidio prvi put tek prije nekoliko dana. Na prilogu su navedena puna imena obojice službenika a na dnu izdvojene slike lica, koje odgovaraju izgledu napadača uz opasku da je sa lijeve strane fotografija vjerovatnijeg napadača. Skrećem pažnju da sam uprkos prijetnji ubistvom, nekih mjesec dana nakon napada otišao do PU Bijeljina da zatražim snimke kamera u vrijeme napada, kada mi je saopšteno da VIDEO NADZOR NE POSTOJI - očito sa razlogom da ne bilježi mafijaške poslove no dok u me ZADRŽAVALI da čekam pred vratima više od sat vremena, MUP je poslao obojicu navedenih službenika da prolaze pored mene bar po 2 puta. Primjetio sam da se lice M.S. pojavljuje iza ugla zgrade i dolazi trotoarom uz zid te je očito da su ga poslali na zadnji izlaz pa pratili moje reakcije, kako bi provjenili da li sam nekoga prepoznao. Osoba R.K. je prolazio u uniformi no pošto je napadač bio u civilu i nosio naočale, nije se uklapao u ono što sam zapamtio te ime ovog drugog osumnjičenog za napad nikada ranije nisam pominjao, osim što sam ga navodio kao "svjedoka" u nekim ranijim tekstovima. Dodajem da sam prilikom zahtjeva da se MUP izjasni o materijalnom dokazu ubistva 12.03.2018. pozvan u PU Bijeljina, kom prilikom sam razgovarao upravo sa osobom R.K. koji je obećao da će mi u roku od 7 dana poslati odgovor, uključujući ime inspektora koji je potpisao dokument upućen u OJT Bijeljina a nije naveo oštećenja na materijalnom dokazu ubistva. Odgovor nikada nisam dobio kao ni ime inspektora, nego sam ga sam otkrio, nekoliko sati nakon napada na mene 22.05.2019. kada sam pregledao više hiljada dokumenata i našao 2 na kome postoji isti nečitak potpis ali na jednom od njih je bilo i štampano ime inspektora - Stanka Stanišića. Dakle, umjesto da uradi sve kako bi se ustanovilo ko je prikrio ubistvo djeteta, MUP je 12.03.2018. pošto me je namamio u zgradu, obavjestio kriminalca Danka Borovčanina, načelnika sudske policije kako bi me patrola presrela i transportovala na teritoriju Istočnog Sarajeva, iako su svi vrlo dobro znali da je predmet nazakonit, pošto su saučestvovali u lažiranju nadležnosti. Takav razvoj situacije sam predvidio i o tome obavjestio sestru i neke prijatelje, čime sam vjerovatno izbjegao da me pokušaju ubiti već tada, (6 dana kasnije je otet, mučen i ubijen David Dragičević) te su se pokušaji likvidacije nastavili narednih mjeseci, što je kulminiralo događajem od 27.09.2018. Ja ću i pored opasnosti po život, nastaviti da zahtijevam od MUP-a da radi posao za koji je plaćen te ako pri tome budem ubijen, fotografije vjerovatnog napadača, šaljem tužilaštvu BIH, kao dodatni dokaz protiv pripadnika terorističke organizacije a preostali prilozi, (inače već dostavljeni ranije uz prateće dokaze) "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" i "Dopuna krivične prijave protiv direktora policije i načelnika PU Bijeljina" sadrže detaljnije opise događaja koje sam sada ukratko pomenuo. Sve je više dokaza i tekstova koji se pojavljuju o učešću MUP-a RS u organizovanim krivičnim djelima, dilovanju narkotika, likvidacijama itd u čemu prednjači uvjek dobro obavješteni istraživački novinar Slobodan Vasković. Odgovorni iz vrha mafijaškog kartela su spremni ubiti svakoga da bi pokušali izbjeći zaslužene kazne i na Tužilaštvu BIH je sada ogromna odgovornost da zaustavi zločince i spase živote preostalih svjedoka i drugih nevinih građana...

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, `Foto robot` napadača, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dopuna krivične prijave protiv direktora policije i načelnika PU Bijeljina

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

nedjelja, 20. ožujka 2022.

DODATNE INFORMACIJE PO DOPISU 03-09-6-3692-3-2021

U međuvremenu je došlo i do više drugih krivičnih djela i opet, nebitno šta se sve dešavalo sa mnom i kakve su opasnosti bile po moj život, koliko puta je pokušavana likvidacija ali osim više drugih građana, stradali su i pripadnici pravosuđa. Pa i policajci ubijeni u Federaciji BIH, Vujinović i Šehović su skoro sasvim sigurno žrtve istog mafijaškog kartela iz Istočnog Sarajeva, koji je pokušavao i mene da ubije i koji je odgovoran za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Veza : Dokumenti "03-09-6-3692-3-2021 obavjest od 19.11.2021."; i "UDT 03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021." Po osnovu člana "Disciplinski prekršaji tužilaca" (ZOVSITV), stavovi : "3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva;" - dostavljaju se :

DODATNE INFORMACIJE PO DOPISU 03-09-6-3692-3-2021

DOPUNA PRITUŽBE

Zahvaljujem UDT-a, odnosno VSTV-u za dostavljanje dopisa "03-09-6-3692-3-2021" od 19.11.2021. te kako ste naveli na kraju, dostavljam vam dodatne informacije. Na osnovu sadržaja, zaključujem da ste ustanovili da su moje primjedbe opisane u dopisu "Obavjest po UDT 03-09-6-3692-2 2021. - dopuna pritužbe" bile osnovane i da pritužba koju sam poslao nema veze sa predmetom "UDT 14442/15". Ovoga puta - u pomenutom dopisu "03-09-6-3692-3-2021" od 19.11.2021. pravi se veza ne sa nekim predmetom nego sa dopisom "03-09-6-673-2-2017" od 15.02.2017. Kako sam i naveo u prethodnom pismenom obraćanju, radilo se o nenamjernoj grešci, što je pretpostavljam uzrokovano time da su dokumenti nastali u svega nekoliko dana između 10 i 15 februara 2017-te godine ali smatram da se moja poslednja pritužba ne može povezivati ni sa jednim predmetom te ću to i obrazložiti. Dakle u prvom slučaju se radi o jednom konkretnom predmetu Ureda disciplinskog tužioca, koji je zaveden pod brojem "UDT 14442/15". Moja pritužba i dostavljeni materijal su analizirani u sklopu tog predmeta i UDT je donio neku odluku - nebitno kakvu te možemo reći da vezano za konkretne događaje i vazano za taj predmet UDT više nema razloga da ga ponovo obrađuje. Sa druge strane "03-09-6-673-2-2017" od 15.02.2017. nije nikakav predmet nego običan dopis u kome se obavještavam da UDT ne može postupati po pritužbi jer nisam naveo broj predmeta. Pominju se još neki faktori kao što su ime i prezime, naziv tužilaštva, konkretni navodi... što lično ne smatram da je nedostajalo no istina je da nisam naveo broj predmeta u pritužbi iz 2017-te jer sam smatrao da nije neophodno da se radi o bilo kakvom predmetu i službenom postupanju što se može zaključiti iz člana "Disciplinski prekršaji tužilaca" tačka "22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti". Ovde je bitan onaj dio, (ponašanje) "i izvan suda ili tužilaštva" što znači da disciplinski prekršaj može biti načinjen i bahatim, neozbiljnim, kriminalnim ponašanjem izvan suda ili tužilaštva, odnosno van službenih prostorija i izvan dužnosti. Kako god, činjenica je da po toj pritužbi nije formiran nikakav predmet i da mi je UDT poslao obavjest o tome dajući rok od 8 dana da dostavim dopune ili u suprotnom se uopšte neće postupati po podnesenoj pritužbi, odnosno neće se ni razmatrati kao pritužba. Ja sam tada zaključio da UDT sa tadašnjim vodstvom - predsjednikom, nema namjeru sankcionisati kriminal tužilaca koji smišljeno prikrivaju ubistvo jednog djeteta, da će počinioci zločina biti zaštićeni i od strane VSTV-a, odnosno UDT, te nisam ni gubio dalje vrijeme na dostavljenje broja predmeta, koji kako sam obrazložio i nije neophodan preduslov da bi se nešto podvelo pod pojam prekršaja. No u međuvremenu je došlo i do više drugih krivičnih djela i opet, nebitno šta se sve dešavalo sa mnom i kakve su opasnosti bile po moj život, koliko puta je pokušavana likvidacija ali osim više drugih građana, stradali su i pripadnici pravosuđa. Pa i policajci ubijeni u Federaciji BIH, Vujinović i Šehović su skoro sasvim sigurno žrtve istog mafijaškog kartela iz Istočnog Sarajeva, koji je pokušavao i mene da ubije i koji je odgovoran za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika. Osnovano sumnjam da su gospoda D.N. i L.B. čije su smrti predstavljene u javnosti kao "samoubistvo" i "prirodna smrt" takođe žrtve narko mafije sa Sokoca i okoline. Posebno ako je istinita informacija da je jedan od navedenih nađen obješen i da se taj podatak prikriva od javnosti a u užem krugu predstavlja kao "samoubistvo". Poenta je da postoji uzročno posljedična veza od NEPOSTUPANJA i PRIKRIVANJA MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA od strane osobe Stjepanović Danice, najmanje od dana 16.01.2017. kada je konstatovala pismeno da navodno "NEMA SAZNANJA" o postojanju materijalnih tragova na predmetu koji dokazuju ubistvo i narednih događaja - više teških krivičnih djela, uključujući i likvidacije.
Smatram da UDT, koji NIJE OTVARAO i NIJE VODIO NIKAKAV PREDMET po mojoj pritužbi zaprimljenoj 13.02.2017. ima odgovornost i obavezu da postupa sada po pritužbi od 25.10.2021. i dodatnim dopisima, uključujući i ovaj. Na kraju ću navestiti neke bitnije djelove iz dokumenata UDT-a koji dokazuju da su prethodni argumenti istiniti. UDT je dakle moju pritužbu od 25.10.2021. pogrešno povezao sa okončanim predmetom 14441/15. što se vidi u dopisu "03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021." koji prilažem a crvenim pravougaonikom je uokviren dio koji citiram : Analizom navoda iznesenih u dopisu, Ured nije našao osnova za ponovno preispitivanje Vaše pritužbe koja je odbačena, a o čemu ste obaviješteni dopisom broj UDT 14442/15 od 10.02.2017. godine. Potom se u prilogu "03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021." ista pritužna od 25.10.2021. povezuje sa sasvim drugim materijalom po kome uopšte nije formiran nikakav predmet niti je razmatran kao pritužba, citiram : Ponovnom analizom navoda iz dopune pritužbe, Ured je utvrdio da ste u vezi sa postupanjem tužiteljice Danice Stjepanović u predmetu broj 569/09, odnosno u vezi sa izjašnjenjem dostavljenim u predmetu broj 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. godine a što prema dopuni pritužbe predstavlja osnov za podnošenje iste, obaviješteni od strane Ureda dopisom broj 03-09-6-673-2/2017 od 15.02.2017. godine. Navedeni dopis Vam je dostavljen nakon što ste Uredu dana 13.02.2017. godine, dostavili dopis koji po sadržaju odgovara Vašoj pritužbi dostavljenoj dana 25.10.2021. godine, te za koje postupanje tužiteljice konkretno navodite da nije nastupila zastarjelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka. U prilogu Vam dostavljamo kopiju dopisa Ureda broj 03-09-6-673-2/2017 od 15.02.2017. godine. Dakle jasno se kaže da je u pitanju dopis a ne neki UDT predmet no što se tiče opisa da pritužba dostavljena 13.02.2017. godine, "po sadržaju odgovara pritužbi dostavljenoj dana 25.10.2021. godine" podsjećam da su se od 2017. do 2021. godine desili mnogi bitni događaji, koje sam opisivao u pritužbi od 25.10.2021. a podsjećam da ni ona iz 2017-te nije uopšte razmatrana, što se vidi iz pasusa, koje sam označio u dokumentu "03-09-6-673-2-2017 od 15.02.2017." a ovde citiram : Međutim, UDT ne može postupiti po Vašem dopisu, jer ista ne sadrži činjenice i okolnosti koje predstavljaju konkretne navode o povredi dužnosti tužioca u smislu Zakona o VSTV BiH. Izjašnjenje koje navodite u Vašoj pritužbi dostavljeno je na zahtjev Osnovnog suda u Bijeljini u vezi sa predmetom broj 80 0 K 065167 15 Kpp 2. Kako se iz sadržaja Vašeg dopisa ne može zaključiti koje konkretno navode na postupanje tužiteljice iznosite kao navode povrede tužilačke dužnosti, molimo Vas da ukoliko želite podnijeti pritužbu UDT, dostavite konkretne navode o postupanju tužioca u konkretnom tužilaštvu, sa imenom i prezimenom nosioca pravosudne funkcije i nazivima tužilaštva, te brojem predmeta za koje smatrate da predstavlja disciplinski prekršaj propisan Zakonom o VSTV BiH. Molimo da na navedeni način postupite u roku od osam dana, u suprotnom UDT neće razmatrati Vaš navedni podnesak kao pritužbu. Nadam se da je sad potpuno jasno da predmet "UDT 14442/15" nema nikakve veze ni sa pritužbom iz 2017-e i posebno ne sa onom od 25.10.2021. a da vezano za materijal dostavljen 13.02.2017. nije nikada ni formiran predmet ta da iz tih činjenica slijedi zaključak da UDT može i treba otvoriti predmet po pritužbi, dokumentima, dokazima i činjenicama o kojima nije razmatrano niti u jednom drugom predmetu. Kakva god da bude odluka UDT-a ja neću dalje nastavljati da iznosim dodatne argumente po ovom pitanju, posebno jer smatram da osim mog su ugroženi i životi okružnih tužilaca pa i pripadnia VSTV-a, odnosno UDT-a od strane naoružanih zločinaca iz takozvanih "tajnih službi" i saradnika mafije iz kriminalističke policije i drugih naoružanih formacija MUP-a i njihovih saučesnika iz kriminalnih krugova. Manji dio organizovanog kriminala unutar MUP-a je razotkriven poslednjih mjeseci, uključujući veze sa Kavačkim i Škaljarskim narko klanovima a po pisanju istraživačkog novinara Slobodana Vaskovića, što sugerišem da i u VSTV-u pročitaju, za transport narkotika i izvlačenja ubica nakon likvidacije korišten je čak helikopter vlade RS po nalozima vođe SNSD-a Dodik Milorada i direktora policije RS Siniše Kostreševića uz asistenciju brojnih kriminalaca iz MUP-a i van njega...

PRILOZI

03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021. 03-09-6-3692-3-2021 obavjest od 19.11.2021. 03-09-6-673-2-2017 obavjest od 15.02.2017. Obavjest o UDT 14442-15 od 04.05.2015.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

četvrtak, 10. ožujka 2022.

ZBOG ČEGA JE I KAKO IZVRŠEN ATENTAT

Iako kontrolišu većinu industrijskih, rudnih, komercijalnih i turističkih korporacija, niti jedna ne nosi njihova imena. Zbog privatnih partnerstva, nikad ne moraju i nikad ne objavljuju javno račune ili izvještaje o finansijskom stanju. Pri tome žele prikriti svoju pravu namjeru da eliminišu bilo kakvu konkurenciju u cilju stvaranja svjetskog monopola...
 

ZBOG ČEGA JE I KAKO IZVRŠEN ATENTAT

 
Napominjem u uvodu da se radi o jednom viđenju atantata na nekadašnjeg predsjednika SAD, Džona Kenedija ali se to ne ističe u naslovu, zbog neviđene cenzure, usljed čega se svi tekstovi i video fajlovi, koji se ne uklapaju u stavove globalističkih lobija, blokiraju i brišu. Iz istog razloga su korištene fotografije i video snimak atentata, flipovani odnosno horizontalno izokrenuti, kao u ogledalu. Glas iz djela govora je ostavljen originalan te postoji mogućnost da će cenzori prigušiti ton no postoji titl na snimku. Kako god - ovde i nije cilj neka dublja analiza uzroka, nego sama likvidacija pred građanima i medijima. Takođe je veoma bitna paralela između zavjere tajnih društava, koje je pominjao bivši predsjednik i trenutne globalne situacije u svijetu kojom diriguju isti ti centri moći. Naravno, nisu u pitanju iste ličnosti kao tada nego novi sljedbenici globalističkog kulta, koji smjenjuju prethodne i nastavljaju njihove planove. Brojni dokumenti i audio vizualni zapisi, ukazuju na to da je upravo „Izvršna naredba 11110“ tadašnjeg predsjednika Kenedija, bila glavni razlog za njegovo ubistvo. Izvršna naredba je napravljena tako da vrati vladi SAD-a, pravo na štampanje i reguliranje valute, neovisno o takozvanim "Federalnim rezervama" koju su kontrolisali vlasnici privatnih banaka od kojih se u javnosti najviše ističu i napoznatiji su članovi porodica Rokefeler, Morgan i Rotšild. Iako kontrolišu većinu industrijskih, rudnih, komercijalnih i turističkih korporacija, niti jedna ne nosi njihova imena. Zbog privatnih partnerstva, nikad ne moraju i nikad ne objavljuju javno račune ili izvještaje o finansijskom stanju. Pri tome žele prikriti svoju pravu namjeru da eliminišu bilo kakvu konkurenciju u cilju stvaranja svjetskog monopola. Konkurencija, odnosno zapreka je bio predsjednik SAD-a J. F. Kenedi, koji je „Izvršnom naredbom 11110" 04.06.1963. godine, kratkoročno ukinuo ovlasti Federalne rezerve. Tim činom je ugrožen monopol koji su bankari decenijama, odnosno vijekovima imali. Pri tome se ne misli samo na Federalne rezerve koje su formalno formirane 1913/1914, nego i na prethodno razdoblje, kada su porobljavali svijet preko Britanske flote i njihove monete, kao i kontrolom proizvodnje i prometa roba u svijetu. Pet mjeseci nakon toga, Kenedi postaje žrtva atentata a navodni ubica, Li Osvald, nedugo nakon toga i sam biva likvidiran od strane poznatog kriminalca, čime je spriječeno da iznese svoju verziju događaja. U međuvremenu, zamjenik predsjednika Lindon Džonson, nekoliko sati nakon atentata već tokom leta avionom, potpisuje akt kojim se ukida „Izvršna naredba 11110". Zabrinjavajuće je što je Kenedi, jedini američki predsjednik, koji je otvoreno prozvao tajna društva. Prema tome se nameće zaključak da svaki predsjednik nakon njega, radi prema interesima tajnih društava. Kada bi danas neki visokopozicionirani političar tako nastupio, odmah bi ga prozvali teoretičarem zavjere. Najbolji dokaz koji svjedoči o tadašnjim zbivanjima je govor Kenedija u kom proziva tajna društva i interesne skupine koje rade protiv naroda cijelog svijeta iz koga se citira dio :
"Sama riječ tajnost, suprotna je slobodnom i otvorenom društvu. I mi smo kao ljudi, po svojoj prirodi i istorijskom naslijeđu, suprotstavljeni tajnim društvima, tajnim zavjetima i tajnim procedurama. Na globalnom planu smo suprotstavljeni monolitnoj i bezobzirnoj zavjeri, koja prvenstveno počiva na prikrivenoj namjeri da proširi svoju sferu uticaja. Na infiltraciji umjesti invaziji, na subverziji umjesto izboru, na zastrašivanju umjesto slobodi izbora, na gerili u noći umjesto vojnicima u svjetlu dana. To je sistem koji vrbuje ogromne materijalne i ljudske resurse i stvara konstrukciju usko povezane efikasne mašine, koja objedinjuje ekonomske, vojne, diplomatske, naučne i političke operacije. Njihove pripreme su skrivene a ne objavljene. Njihove greške su skrivene a ne u naslovima. Oni koji se ne slažu s njima su ušutkani a ne pohvaljeni. Nema informacija, ne govori se o troškovima, niti jedna tajna se ne otkriva. Zbog toga je Atinski zakonodavac Solon, proglasio zločinom da bilo koji građanin ustukne pred kontroverzom. Tražim vašu pomoć u ovom velikom zadatku, obavještavanja i uzbunjivanja američkog naroda. Uvjeren sam da uz vašu pomoć, čovjek će biti ono za šta je rođen. SLOBODAN I NEZAVISAN..."
Mogućnost štampanja neograničenih količina novca bez pokrića koju je intrigama, ucjenama i zavjerama stekao bankarsko mafijaški kartel a koju je presjekao tadašnji predsjednik Kenedi je bila jasan motiv za planiranje i organizaciju atentata, odnosno motiv ubistva je bilo vraćanje te oduzete moći što se i vidjelo nakon izvršenog ubistva, kada je ekspresno ukinuta prethodno donesena naredba. Što se tiče samih izvršilaca i drugih osoba koje su uključene u zavjeru, očito je da ih je moralo biti više a svako od njih je imao kako zajedničke tako i lične motive. Poznato je da se sa Kenedijem povezuje nekadašnja filmska diva, Merilin Monro, koja je nešto ranije takođe smrtno stradala pod sumnjivim okolnostima. Naime, zvanična verzija je da je izvršila samoubistvo, popivši veliku količinu tableta za spavanje. Sa druge strane, ostala je otvorena sumnja da je u pitanju bilo ubistvo, koje je predstavljeno kao samoubistvo a bilo je neka vrsta opomene predsjedniku Kenediju da prekine sa ometanjem projekata bangstera, (bankarske mafije) inače će u suprotnom i sam biti ubijen. Kenedi ili nije shvatao sasvim ozbiljno u kakvoj se opasnosti nalazi ili je sve to kod njega izazvalo sasvim drugačiji efekat, odnosno inat, nije se povukao nego je potpisao naredbu kojom je oduzeta najviša zamisliva moć, globalnim silnicima. Većina ljudi i ne shvata o kakvoj se moći radi te pokušajte zamisliti da umjesto što radite 8 sati da bi zaradili novac, recimo 50 maraka, evra, dolara, funti... nebitno, kada biste imali mogućnost da za isto vrijeme odštampate stotine milijardi dolara i tako neprekidno 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. I da taj novac od vas ne samo da mora posuđivati vlada SAD, nego ga možete plasirati preko banaka i investicionih fondova, takođe kao kredite ili njime kupovati postojeće kompanije po želji jer za vas ne postoji ograničenje u količini novca. Više nego dovoljan motiv i za moralnije ljude da izvrše ubistvo a kamoli za zločince koji su odgovorni za milione stradalih u ratovima. Većina analitičara se slažu da se u pripremi svakog atentata, angažuje bar 3 izvršioca od kojih je 1 glavni a druga dvojica pomoćni. Takođe su mnogi saglasni da je Li Osvald, podmetnut kao žrtva i da nema veze sa ubistvom no uglavnom nema odgovora ko je naručilac i direktni izvršilac atentata te podsjećam na vezu Kenedija sa glumicom Monro za koju je znala cijela nacija, uključujući i njegovu suprugu Žaklinu. Na video snimku je isječak samog atentata, prvo normalnom brzinom a onda će biti prikazan usporen nekoliko puta da bi djelovi bili vidljiviji i mogu se uočiti neki neobični detalji, koje ću naknadno pojasniti. Ton sa lica mjesta ne postoji nego samo pozadinska muzika i glasovi komentatora, koji opisuju atentat, tako da nam je uskraćen zvuk a ostaje samo vizuelni prikaz za analizu. Dio snimka koji prikazuje neposrednan čin ubistva traje 25 sekundi a isti taj snimak će biti ponovljen 5 puta sporije, odnosno trajaće 5 puta duže uz komentar nekih detalja sa kojima se možete ili nećete složiti - odlučite sami. Ljubomora je često ozbiljan motiv da bi se izvršilo ubistvo, odnosno ovde će biti razrađena mogućnost da je Žaklina Kenedi, učestvovala u zavjeri i sama lično ispalila fatalni hitac u glavu Kenedija, između ostalog motivisana i osvetom ali i drugim već opisanim razlozima. Na slikama se može vidjeti nekoliko modela malog pištolja, poznatog po nazivu "Derindžer" a često se zvao i "damski pištolj" jer je za razliku od velikih revolvera mogao na samo da stane u žensku torbicu nego se bukvalno mogao sakriti u ruci. Vidljivo je da "veći" primjerci ovakvog oružja mogu da stanu na dlan a manji model je skoro duplo kraći i staje u futrolu veličine omanjeg novčanika. Uglavnom su bili napunjeni sa 2 metka, što nije mnogo ali je i sasvim dovoljno da iz neposredne blizine ubije žrtvu a za šta je ovakvo oružje i namjenjeno. Sve u svemu, radi se o idealnom oružju, kojim se može izvršiti ubistvo a potom ga je lako sakriti u torbicu, čizme, džep haljine i slično. S obzirom kako se okončala takozvana "istraga" i ono što vidimo na snimku, logično je zaključiti da su sve osobe u automobilu bile uključene u zavjeru. Vidljivo je da se dešava nešto neobično, (što se predstavljalo kao posljedica prvog metka) no Žaklina uopšte ne gleda u Kenedija direktno nego dole ispred sebe a očekivano bi bilo da ga gleda pravo u lice i eventualno pita nešto. A onda dok Žaklina gleda ispod sebe, otprilike u mjesto gdje joj se nalazi ruka, dolazi do direktnog pogotka metkom u glavu Džona Kenedija. I sada je ključni detalj to na koju stranu se rasprskava krv i razneseni djelovi glave a uočljivo je da idu prema kameri, koja je metaforički u našoj poziciji - gladaoca a nasuprot od pozicije Žakline Kenedi. Takođe se može vidjeti da se krv, osim prema kameri, raspršuje i malo udesno u pravcu kretanja vozila te ide u visinu a jasno je uočljiv trag, gore udesno od nekoliko svjetlih tačaka, koje skoro da čine pravu liniju. Cijelo vrijeme nakon tog jasno vidljivog pogotka u glavu Kenedija, Žaklina ga nijednom nije pogledala nego je koncentrisana na nivo struka, kao da je pogođen u tom dijelu a ne u glavu. Pretpostavka je da je ona lično ispalila metak, koji prema tragovima koje sam opisao, nije mogao doći ni sa prednje ni sa zadnje strane vozila a pogotovo ne iz pravca kamere, nego jedino iz smjera gdje se nalazila Žaklina te je morao prethodno nju da pogodi osim ako ga nije ona lično ispalila a potom sakrila oružje. Tek nakon nekoliko trenutaka ona podiže pogled prema pogođenom Kenediju i umjesto da se sagne i sakrije na pod vozila kako su to instiktivno uradili saputnici ispred nje, ona izlazi iz vozila, preko zadnjeg djela, iako je tako bila laka meta za atentatore sa strane koji su je bez problema mogli pogoditi da su postojali. Istovremeno se može vidjeti da jedan od agenata tajnih službi prilazi sa zadnje strane vozila da izvuče Žaklinu i prema pretpostavci da preuzme oružje koje je Žaklina prethodno sakrila u neki džep na odjeći, vjerovatno. Možete da vratite usporeni snimak nekoliko puta i provjerite da li ima argumenata za ono što je izneseno i sami izvedete svoj zaključak. U zadnjih par godina pred kraj mandata predsjednika Trampa, više puta je najavljivano u medijima da će konačno biti otvoreni tajni dokumenti i objavljeno kako je izvršen atentat i ko je pravi ubica te sam u to vrijeme potražio ove snimke i detaljno ih analizirao. Ali pošto otvaranje tajnih dosijea za javnost i otkrivanje imena pravog atentatora, nikada nije urađeno, objavljujem ovu svoju teoriju, koja možda nije istinita a možda i jeste no čak i da je 100% tačna, potpuno je sigurno da ništa neće promjeniti u svjetskoj istoriji. Oni koji su izvršili ubistvo i prezentovali svoje "objašnjenje" drže ga na snazi već 60 godina i ostaće tako sve do njihovog eventualnog kraha a što se moguće upravo dešava pred našim očima kao "nova normalnost" i sve ostalo što uz nju ide...

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902