četvrtak, 9. veljače 2012.

001
OKRUZNOM TUZILASTVU BANJA LUKA

POSEBNOM TUZILASTVU ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEZIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALa

SPECIJALNOM TUZILASTVU

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE
Napomena: Dokument je izradjen u dvije verzije i to kao stampani tekst, te u elektronskom obliku, pod nazivom "Krivicna prijava", sa aktivnim linkovima ka drugim fajlovima na koje se poziva, a nalaze se na disku u prilogu...

Prije svega ističem da sam od početka 2010 godine, nadalje obavještavao više državnih organa o kriminalu unutar institucija republike, te je neko od njih proslijedio moje dopise Specijalnom tužilaštvu, tako da je na osnovu toga otvoren predmet: KTA-ST-122/10, koji je obrađivao g. Mahmut Švraka, u to vrijeme zamjenik glavnog specijalnog tužioca!

Za to sam saznao tek pošto sam dobio obavijest o nesprovođenju istrage, koja se obrazlaže time da nisam dostavio dokaze za svoje tvrdnje.

Kompletan tekst Naredbe je na skeniranim slikama: "01 naredba.png", "02 naredba.png", "03 naredba.png", "04 naredba.png", "05 naredba.png", gdje se može vidjeti da je praktično jedini razlog za nepokretanje istrage "nedostatak dokaza"!

Na slici "Potvrda.png" vidi se da je pošiljka predata 24.02.2011., a već sutradan se evidentira njen prijem što je navedeno u odluci Kolegija, "Kolegij.png".

Obaviještenje mi je dostavljeno cijelih 30 dana po donošenje, na šta sam u zakonskom roku uložio pritužbu i istovremeno poslao dokaze za svoje tvrdnje na disku u prilogu.

No samo 3 dana po prispjeću moje pošiljke sa dokazima, iz kabineta predsjednika Milorada Dodika, prijeti se ukidanjem Specijalnom tužilaštvu! Prilažem tekst samo prvoobjavljenog članka od više njih na tu temu:
"Ukida se Specijalno tuzilastvo.html".

Kakva je veza sa materijalom koji sam poslao i zašto je upućena prijetnja biće jasnije kada predočim suštinu:

Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, jednog od tajkuna iz mafijaškog režima Dodik Milorada, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!. Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena. Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???

Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (da li je u pitanju heroin ili oružje, koje je ugovoro Barašin Milorad ili su zaista samo auto dijelovi u pitanju) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!

Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...

Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"!

Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???

U kasnijem periodu sam obavijestio pismeno tužioce o svojim otkrićima i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese sabotirali istragu. Reakcija OT Bijeljina je bila takva da su me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti" te poslali policiju da otme dokaze o kriminalu, koje sam imao na računaru...

Takođe se otvoreno primjenjuju diskriminatorske i čak fašističke metode prema porodici, tako da smo do sada tri puta hapšeni, pri pokušajima da dostavimo dokaze o kriminalu u OT Bijeljina, što je zakonom garantovano pravo svakom građaninu...

No, to me nije pokolebalo, te dolazim do dokaza da je patološki nalaz falsifikovan i nije dostavljen vještaku dr. Busarčeviću, čije se mišljenje tražilo od strane OT Bijeljina, koje nije prihvatilo mišljenje obducenta da je smrtonosnu ranu nanio predmet dimenzije 1*25 milimetara!

Audio izjavu vještaka na disku, pokušavali smo predati tužilaštvu uz izjavu o drugim saznanjima, no uz prijetnju oružane sile i svojim tijelima, pripadnici sudske policije izvršavaju naloge mafije i ne dozvoljavaju da se dostave bilo kakvi dokazi o ubistvu jednog djeteta...

Postoje i drugi dokazi o tom zločinu, koje sada neću navoditi, jer je dužnost tužilaštva da nam omogući njihovu dostavu i davanje izjave o tome!

Dodaću samo da sam više puta tražio podatke o radnjama koje su izvršene prema meni po lažnoj prijavi, što je obaveza i tužioca i sudije, kako po otvaranju oduzetih predmeta, tako i po obavljim "Posebnim istražnim radnjama".

Iz OT Bijeljina odgovoreno mi je da takav izvještaj ne postoji, ali su konačno iz CJB Bijeljina, kada sam im "zaprijetio" krivičnom odgovornošću, jer je događaj u sudskoj proceduri, poslije moje tužbe protiv odgovornih, poslali odgovor u kome jasno ističu da je sa njihove strane u OT Bijeljina u dva navrata poslat izvještaj o meni "O RADNJAMA KOJIH NIJE BILO, JER NIJE POSTOJAO ZAKONSKI OSNOV"

Dakle, na sve moje radnje, prilagođene zakonu i pravima, odgovara se falsifikatima, lažima, kriminalom, fašizmom...


Kako je razlog za nesprovođenje istrage bio "nedostatak dokaza", a u odluci Kolegija se uopšte ne pominje ništa od toga, te u Odgovoru, glavnog specijalnog tužioca se tvrdi da nisam dostavio nove dokaze, "Odgovor.png", ovom prilikom ih dostavljam...

Prije svega fotografija mjesta zločina, "Fotografija.png", iz koje se jasno vidi da je djevojčica krvarila bar 10 metara prije pada, (a navodno je povredu zadobila poslije pada). Nadalje, tu su i slike same torbe, koju je nosila preko ramena. Vidljivo je da je kaiš presječen dvostruko, dio nedostaje, a i veći dio ostatka je izmjenjene boje: "Torba.jpg", te iz više uglova, "Torba 1.jpg", "Torba 2.jpg", "Torba 3.jpg", "Torba 4.jpg", "Torba 5.jpg". Do danas, niko nije obavjestio porodicu o tim oštećenjima, niti je dao odgovor, kako je do njih došlo, te zašto su sakriveni...

Fotografije su načinjene u zgradi, a torba kao materijalni dokaz zločina je i dalje u sudskom depou. Pokušavajući da dođemo do nje, obratili smo se Zahtijevom Osnovnom sudu u Bijeljini: "Zahtjev za torbu.png", te dobili odgovor da je ne možemo preuzeti bez dozvole tužioca, koji je i sabotirao istragu, te očito nastavlja sa time, "Odgovor Suda.png".

DAKLE PRIPADNICI ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE SU PREDMET UKLONILI SA MJESTA ZLOČINA, SAKRILI PRESJEČENI DIO, OPRALI KAIŠ, HEMIJSKIM SREDSTVOM, DA UKLONE DOKAZE UBISTVA, (MAST, ULJE ILI FARBA), TE SASVIM SAKRILI TORBU IZ ISTRAŽNIH RADNJI.

Za vrijeme navodne istrage dostavljam disk da dokazima tužiocu Stjepanović Danici, te namjeravam dati izjavu o izmjenama iskaza portira, falsifikatima inspektora Marković Dragoslava i drugim saznanjima, što ona vidjevši šta sam otkrio odbija. Postoji audio snimak tog razgovora, "Danica.mp3".

Za svo vrijeme navodne istrage, nije bilo moguće dati izjavu tužiocu niti o čemu, ne računajući poziv, kada mi je rečeno da zbog kratkoće vremena samo odgovaram na pitanja, a da ću sve ostalo što znam dopuniti kasnije...

Postoji obilje nezakonitih i kriminalnih aktivnosti tužilaštva, o čemu sam napisao na stotine stranica, a većina se nalazi na iternet blogu: http://kriminaluvlasti.blogger.ba, te ću samo dodati najekstremnije slučajeve.

Od početka 2010. iako više puta tražimo uvid u dokumentaciju i kopiranje, kriminalna grupa to sprečava, kako bi prikrila svoje zločinačke aktivnosti. No shvativši na koji su način obmanuli vještaka dr, Busarčevića, obavljam razgovor sa njim, kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo, audio snimak, "Istina o ubistvu.mp3", te video fajl "Istina o ubistvu.avi", dok se tekstualni prikaz razgovora može pročitati u dokumentu, "Izjava vjestaka.html".

Kompletan nalaz dr. Busarčevića, koji je angažovan od strane tužilaštva i nije prihvaćeno njegovo mišljenje, čak i pošto su mu dostavili falsifikovane podatke sa obdukcije, je u folderu : "Trasologija", dok su konstatovane povrede vidljive na dokumentu: "Patologija.jpg".

STAV PATOLOGA DA POVREDE NIJE NANIJELA ŽICA, NEGO PREDMET 25*1 MILIMETAR, NIJE PRIHVAĆEN, NEGO SE TRAŽI MIŠLJENJE DRUGOG VJEŠTAKA, ALI MU SE NE DOSTAVLJA POMENUTA TORBA, A O POVREDAMA ZNA SAMO ZA SPOLJAŠNJU, DOK O PROBODU KROZ GRUDNU ŽLIJEZDU, PRSNU KOST, RAZDERINAMA DESNE PLUĆNE ARTERIJE I DUŠNICE, CITIRAM "NEMA POJMA"...

Svoj stav obducent je izneo porodici neposredno po autopsiji, kao i tužilaštvu. Sekretar tužilaštva Danka Prodanović, je neoprezno izrekla da je to po naredbi Novaka Kovačevića, prećutano, "da se ne bi uznemiravala javnost"!

Očito je cilj bio da se ne uznemirava Bobar Gavrilo, i ostatak tajkunsko mafijaške kriminalne grupe...

No, pošto saopštavam da imam dokaze o njihovim krivičnim djelima i čak audio snimke, obavještavam korumpirane tužioce da ću podnijeti krivične prijave protiv njih, ako ne otkriju po čijim su nalozima prikrivali dokaze o ubistvu!

Reakcija na to je bila lažna optužba, po članu 169. KZ-a i slanje policije da mi otme dokaze:
"Naredba.png".

No taj teroristički napad me nije pokolebao. Neću uopšte da opisujem, kakvom sam tretmanu bio izložen, a pokušano je dva puta i moje ubistvo, nego samo ističem da sam dostavio dokaze načelniku kriminalističke policije Teodorović Aci, i ubjedio ga da ispita radnje inspektora Markoviće, te podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović.

Ista se pojavila odmah sutradan u zgradi, iako je navodno na odmoru i inače 3 mjeseca u Srebrenici, a načelnik je živio još samo 4 dana. S obzirom na sve, te da autopsija nije izvršena, pretpostavljem, da ga je mafija otrovala...

Na to sam upozoravao već dosta dugo, a tek odnedavno, poslije smrti više svjedoka ratnih zločina, i novinari pominju takve mogućnosti. Na moje zahtijeve da saznam bar ko je bio nadležni tužilac u tom slučaju nikada nije odgovoreno...

Dan prije "smrti" pomenutog gospodina, majka ubijene djevojčice i ja uhapšeni smo pri pokušaju da dostavimo dokaze o ubistvu u tužilaštvo. Očito demokratija i zakon na djelu...

Svi pokušaji da se ostvari bilo koje pravo se blokiraju, po nekoj "usmenoj naredbi", te da bih imao dokaze o tome odbijam neredbu, sa ciljem da mi se sudi, kako bih došao do izjava svjedoka o tome.

Tom prilikom sam uhapšen: "Pritvaranje.png", te poslije nekoliko sati pušten: "Otpust.png". Iako sam MORAO biti u roku od 12 sati izveden pred sud, to se izbjegava, ne poštuje zakon, te tek 2 mjeseca kasnije održava pretres!

Na suđenju je grubo kršen zakon od strane sudije Dević Smiljke, jer nije dozvoljeno da ispitujem svjedoke, a čak to nije urađeno niti od strane predstavnika ovlaštenog ograna!

Da bih dobio taj zapisnik, podnosim Zahtijev:
"Zahtjev osnovnom sudu.png", na koji nije bilo nikakvog odgovora??? Tek pošto mejlom obaviještavam o tome predsjednika, gospodin izdaje nalog da mi se dostavi kopija! Isključivo zahvaljujuću profesionalizmu pomenute osobe, sada mogu argumentovano dokazati, kršenje zakona od strane sudije, (nikome nije omogućeno da ispituje svjedoke) te postojanje FAŠISTIČKE NAREDBE:

DA SE SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE PO SVAKU CIJENU ZABRANI PRISTUP TUŽILAŠTVU I DOSTAVA DOKAZA...

Sažetak tog zapisnika je vidljiv na slici: "Zapisnik sazetak avgust.png", a kompletna skenirana dokumentacija sa potpisom i pečatom sekretara suda je na skeniranim slikama: "Zapisnik avgust 1.png", "Zapisnik avgust 2.png", "Zapisnik avgust 3.png", "Zapisnik avgust 4.png", "Zapisnik avgust 5.png", "Zapisnik avgust 6.png".

DAKLE, GRAĐANI SE DISKRIMINIŠU, CIJELA PORODICA, DA NE BISMO DOSTAVILI DOKAZE O UBISTVU JEDNOG DJETETA, KRŠI SE USTAV I ZAKONI, HAPSIMO SE PRI POKUŠAJU OSTVARENJA GARANTOVANIH PRAVA, NA SUDU SE NE DOZVOLJAVA PREDVIĐENO PRAVO, USKRAĆUJE SE ZAPISNIK, DA BI SE SVE TO BEZAKONJE PRIKRILO. SREĆOM PREDSJEDNIK SUDA JE ČASTAN I MORALAN ČOVJEK!

I na kraju, iz mora laži, podvala i falsifikata tužilaštva izdvajam samo jednu! Iako su prošle dvije godine od lažne prijave protiv mene, od strane tužilaca, niko se nije usudio podići optužnicu, bez ijednog argumenta, i ne samo to. Krši se ZKP-u i izbjegava obaveza o obavještavanju o otvaranju oduzetih računara, te o "Posebnom nadzoru"

U odgovorima na moje zahtijeve iz OT Bijeljina, tvrdi se da se praktično ništa nije ni desilo, i ne dozvoljava uvid u izvještaj, dok nedavno iz CJB Bijeljina, odgovaraju, konačno, da su o meni dostavili izvještaj u dva navrata tužilaštvu! O RADNJAMA "KOJIH NIJE BILO, JER ZA TO NIJE BILO ZAKONSKOG OSNOVA", "Zahtjevi i odgovori.png".

Koliko će još krivičnih djela da bude izvršeno, koliko će ljudi biti ubijeno da bi se zaštitile ubice Ivone Bajo ???

PRILOZI PRIJAVE
NAREDBA ZA PRETRES

ZAHTIJEV

ODGOVOR + POTVRDA

SAŽETAK ZAPISNIKA

HAPŠENJE

OTPUST

ZAPISNIK

DISK


Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20

76300 Bijeljina

065831902