nedjelja, 25. veljače 2024.

ZAHTJEV ZA POLICIJSKU STANICU BIJELJINA 2

MUP RS je kao i njihove kolege iz Federacije BIH od ranije poznat kao servis mafije, narko kartel i zločinačka teroristička organizacija koja je umješana u sve akcije organizovanog kriminala, brojne pljačke i ubistva u sadejstvu sa klanovima koje formira. Dokazi o tome su osim meni koji ih znam godinama, odnedavno postali dostupni i široj javnosti, nakon objavljivanja podataka iz aplikacije SKY kao i imena nekih pripadnika vrha policije te na te `sitnice` neću trošiti vrijeme...

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima  

ZAHTJEV ZA POLICIJSKU STANICU BIJELJINA 2

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika. (iz teksta "Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel")

POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA II KOMANDIRU STANICE / KOMANDIRU ODJELA KRIMINALISTIČKE POLICIJE


Veza : Zahtjev direktoru policije od 05.11.2022. i više krivičnih prijava  

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." vezano za "Terorizam" te više drugih krivičnih djela koje sam navodio u ranijim krivičnim prijavama i obavještenjima :

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom Odgovor na ovaj zahtjev poslati Tužilaštvu BIH i na moje mejlove a u pitanju su sljedeće informacije: - Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u Policijskoj stanici Bijeljina 2 ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ?
- Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. - Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE ? - Na kakvom zadatku i pod čijom komandom je bio inspektor Dejan Minić, 27. septembra 2018. kada je napao na moja prava, zdravlje i život u PS Bijeljina II - Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ? - Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ? - Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ? - Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ? - Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao. - Šta je MUP RS ustanovio, vezano za "potencijalnu otmicu i lišenje života" zbog čega sam navodno zadržan a što je navedeno na drugoj strani priloga "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr". - Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...
- Ukoliko komandiri iz PS Bijeljina smatraju da neka od ovih pitanja nemaju veze sa opasnosti po život kojoj sam neprekidno izložen, odnosno nisu zaštićena pravima iz Ustava koja niko ne smije oduzimati niti ograničavati, neka postupe u skladu sa odredbama ZOSPI, član 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive."
OBRAZLOŽENJE
MUP RS je kao i njihove kolege iz Federacije BIH od ranije poznat kao servis mafije, narko kartel i zločinačka teroristička organizacija koja je umješana u sve akcije organizovanog kriminala, brojne pljačke i ubistva u sadejstvu sa klanovima koje formira. Dokazi o tome su osim meni koji ih znam godinama, odnedavno postali dostupni i široj javnosti, nakon objavljivanja podataka iz aplikacije SKY kao i imena nekih pripadnika vrha policije te na te `sitnice` neću trošiti vrijeme. Skrećem pažnju da sam vezano za temu zahtjeva, podnio više krivičnih prijava protiv vođa zločinačke terorističke organizacije od kojih ističem Dodik Milorada i Sinišu Kostreševića. Milorad Dodik je oktobra 2016 godine javno pred kamerama obznanio formiranje CRNE KNJIGE te izdao nalog pripadnicima mafije da se bore protiv imena koja su zapisana u toj knjizi. Privilegiju da budu u toj knjizi su kako je pojasnio `zaradiili` svi oni koji su im nanijeli štetu a njihovi ljudi u institucijama će morati da vode borbu protiv tih lica. Kostrešević Siniša, koji je trenutno direktor takozvanog MUP-a, odnosno direktor policije je u narednom periodu demonstrirao kako izgleda ta `borba` odnosno on i njegovi saučesnici su me godinama pokušavali ubiti a prilikom jednog od takvih pokušaja likvidacije u svemu su saučestvovali i asistirali pripadnici Policijske stanice Bijeljina 2, (neki od poznatijih zločina koje su izvršili su likvidacije Davida Dragičevića, Miloša Ostojića, Slaviše Krunića itd). Tom prilikom 27.09.2018. su izvršili više krivičnih dijela, ugrozivši mi direktno i život a potom pokušali sve prikriti falsifikujući dokumentaciju. Dokazi o tom kriminalu su sadržani u sudskom spisu Sudova u Bijeljini, broj 100636 a pomenutog datuma je na mjestu Načelnika uprave kriminalističke policije Republike Srpske bio upravo Siniša Kostrešević i prema propisanim ovlašćenjima bio je direktno zadužen za operaciju koju je mafijaški kartel vršio prema meni kako tog dana tako i u prethodnom periodu te u narednim danima. Realna je mogućnost da pripadnici Policijske stanice Bijeljina 2, uključujući i komandire nisu imali nikakvih saznanja o stvarnim namjerama, odnosno nisu pripremali pokušaj mog ubistva no pošto u narednom periodu konstantno prikrivaju nalogodavce, činjenice i dokaze o tom događaju, njihova odgovornost za sve je time potpuno ista kao da su lično planirali likvidaciju. Sve je utoliko teže i ozbiljnije, kada se ima u vidu da je u međuvremenu smrtno stradalo više svjedoka tih događaja, kako direktnih tako i indirektnih od kojih ističem samo nekoliko na najznačajnijim funkcijama, odnosno dvojica okružnih tužilaca, jedan sudija i jedan načelnik kriminalističke policije a čak u tri primjera su u pitanju nasilne smrti dok osnovano sumnjam kako se u sva četiri slučaja radi o ubistvima. Pripadnici komande Policijske stanice bijeljina 2 će svojim odgovaranjem ili neodgovaranjem na ovaj zahtjev, pokazati da li se distanciraju od pripadnika zločinačke terorističke organizacije ili su njihovi aktivni pripadnici, odnosno saučesnici. Pri tome i oni a posebno Tužilaštvo BIH, treba imati u vidu činjenicu da je ubijeno više svjedoka i da su šefovi kartela spremni poslati plaćene ubice da likvidiraju i svjedoke iz Policijske stanice Bijeljina 2, kako Komandire tako i druge službenike. Takođe skrećem pažnju na činjenicu da ja ne postavljam pitanja o tome ko je i gdje sakrio novac koji je policija sa svojim ortacima opljačkala iz kombija banke na autoputu, niti gdje je nestao novac opljačkan iz Bobar banke i slično, nego o događajima vezanim za pokušaje mog ubistva a takođe je veoma bitno da sam nakon toga fizički napadnut (od strane službenika u civilu a pred više uniformisanih svjedoka) i u zgradi Policijske uprave Bijeljina gdje mi je prijećeno ubistvom a potom je napadač pobjegao te i njega do današnjeg dana prikrivaju pripadnici komande takozvanog MUP-a Republike Srpske. Vidljivo je da sam ova pitanja već postavio direktora policije na koji pomenuti zločinac nije odgovorio a uglavnom se radi o događajima, odnosno temama u koje je direktno umiješana Policijska stanica Bijeljina 2 - sve osim jednog pitanja. Očekujem da Komanda policijske stanice Bijeljina 2 hitno odgovori na ovaj zahtjev te primjerak dostavi direktno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine a drugu kopiju na moje mejlove koje sam naveo na dnu zahtjeva. Bez obzira dali mi bude odgovoreno na zahtjev ili ne - ja ću lično doći u zgradu Policijske stanice Bijeljina 2 i zahtijevati od odgovornih da rade posao za koji su plaćeni a ako to ne žele ili ne smiju, neka odmah skinu uniformu i bježe što je dalje moguće jer ili će završiti u zatvoru za brojna ubistva ili će ih prije toga likvidirati plaćene ubice šefova mafijaskog kartela, kako ne bi mogli svedočiti o njihovim direktnim komandama i učešću, kako u ovom tako i u brojnim drugim zločinima. S obzirom da je osim brojnih podmuklih i prikrivenih pokušaja ubistva i osim ovog događaja koji je dokumentovan u sudskom spisu, MUP RS, uputio i direktnu prijetnju ubistvom, prilikom fizičkog napada na mene 22.05.2019. koja niti je ikada povučena, niti je bilo ko sankcionisan, odnosno kriju se imena svih kriminalaca umješanih u brojne povezane zločine time je u skladu sa zakonskim odredbama svaki pripadnik policije istovremeno i pripadnik zločinačke organizacije te ću svaki kontakt na ulici ili drugom javnom mjestu a posebno fizički kontakt - napad, tretirati kao pokušaj ubistva od čega ću se trenutno braniti golim rukama. Za bilo kakav incident ovoga tipa, odgovorni su komandiri PS Bijeljina 2 u zoni svoje teritorije te komanda PU Bijeljina 2, odnosno direktor policije izvan te zone ali i unutar nje. MUP RS tretiram kao bandu i svakog službenika kao člana bande ubica i zločinaca a tako će ostati sve dok ne odgovore na postavljena pitanja iz ovog i drugih zahtjeva, povezanih sa pokušajima mog ubistva i ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i prikrivanje tog zločina, koji je izvršila policija, prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu preko čije banke su prali krvavi i prljavi novac.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020., Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Komentari na članak, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022., Zahtjev direktoru policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Zahtjev direktoru policije - mejl

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

četvrtak, 15. veljače 2024.

OD CRNE KNJIGE DO KRVAVIH RUKU

Unutar obavještenja sam ukratko obrazložio pojedinosti ozbiljnih zločina te stradanja više svjedoka, koja sada neću potencirati nego naravno ističem realnu mogućnost da dođe do novih ubistava, kako svjedoka ranijih krivičnih djela tako i pripadnika Tužilaštva BIH i Suda BIH, koji su ne samo uključeni u neke radnje aktuelnog postupka nego su samim time što su zaposleni u tim organima - automatski `neprijatelji` odnosno `lica koja nanose štetu` Dodik Miloradu te time zaslužuju mjesto u "Crnoj knjizi"...

Veza : Krivična prijava protiv Dodik Milorada i saučesnika i Dodatak prjave protiv Dodik Milorada i saučesnika.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Po osnovu KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE, član "Produženo krivično djelo" a povezano sa krivičnim djelima "Napad na ustavni poredak" "Terorizam" i drugim, dostavlja se dodatni materijal vezano za navedene krivične prijave pod nazivom :

OD CRNE KNJIGE DO KRVAVIH RUKU

Dostavlja se i :

SUDU BOSNE I HERCEGOVINE MINISTARSTVU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Ukazujem na to da je od trenutka kada sam počeo sa pisanjem krivičnih prijava protiv Milorada Dodika već napisana i potvrđena optužnica, pred Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, odnosno Sudom Bosne i Hercegovine. To je izazvalo strah i njegovu paničnu reakciju ali na žalost i otvorene prijetnje prema građanima Bosne i Hercegovine, kako prema pripadnicima pravosudnih organa tako i prema novinarima i svima koje on smatra nepodobnim. Prije navođenja novih dokaza i opisa relevantnih događaja podsjećam da je Dodik Milorad prije nekoliko godina javno obznanio formiranje, kako je rekao, njihove "Crne knjige" (o čemu prilažem istoimeni fajl kao dokaz) u kojoj će biti zapisana imena svih onih koji su im nanijeli štetu te izdao nalog njihovim ljudima u institucijama da se bore protiv tih imena. U narednom periodu je došlo do više ubistava od kojih su najpoznatije likvidacije Davida Dragičevića, Slaviše Krunića te nedavno Radenka Bašića a mene su više puta pripadnici Dodikove zločinačke terorističke organizacije pokušali da ubiju za šta postoji obiman dokazni materijal, između ostalog iznošen i pred Osnovnim sudom u Bijeljini. Pomenuti, načelnik kriminalističke policije Radenko Bašić je bio jedan od posrednih svjedoka tih kriminalnih radnji, stradali su i pripadnici pravosudnih organa, gospoda : Dragan Ninković, Luka Borovčanin te Milorad Debeljević a njihove smrti su u javnosti prikrivene, odnosno predstavljene kao samoubistva ili prirodna smrt. Podsjećam i na to da je Dodik Milorad više puta javno upirao prstom na pojedine osobe, proglašavajući ih stranim plaćenicima, špijunima, neprijateljima i slično, nakon čega je dolazilo do prijetnji, fizičkih napada, pa čak i ubistava pojedinih osoba a ovom prilikom ističem napad na novinara Vladimira Kovačevića koji se desio poslije jednog takvog targetiranja od strane Dodik Milorada. Ovog puta još prije podizanja optužnice i njenog potvrđivanja pred sudom, Dodik Milorad je počeo sa uzbunjivanjem i zbijanjem redova mafijaške organizacije kojom upravlja a posebno je to intenzivirano nakon potvrđivanja optužnice kada je organizovao javne blokade saobraćajnica uz prikrivene ali i otvorene prijeteće poruke. No kada se ima u vidu njegova otvorena naredba, vezano za crnu knjigu onda je jasno da sve što se dešava i izgovara, treba shvatiti veoma ozbiljno.
Nisu ovdje u pitanju samo posljednja krivična djela vezano za suspenziju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno neprimjenjivanje Odluka tog suda i slično nego je u pozadini i višegodišnji organizovani kriminal, brojne pljačke i ubistva u koje su umiješani. Brojni izvršioci tih krivičnih djela su spremni ubiti svakoga koga smatraju za opasnost, uključujući i pojedine sudije ili tužioce, posebno ako im pojedini kriminalci iz vrha režima kažu da su u opasnosti ozbiljnih zatvorskih kazni upravo od tih sudija i tužilaca. Već i samom karakterizacijom nekog tužioca koji je podigao optužnicu ili sudije koji tu optužnicu potvrđuje kao navodnog neprijatelja Republike Srpske, (pošto je po njemu svaki navodni napad na njega u stvari napad na RS) se manipuliše jednim dijelom građana koji su spremni ugroziti živote tako karakterisanih meta. No mnogo podmukliji metodi koji se koriste su ubjeđivanje pojedinaca, kako ih neko cinkari u policiji ili postoje neki inspektori koji su spremni da predaju dokaze protiv njih te tužioci i sudije da ih procesuiraju i da je jedini način za izbjegavanje višegodišnjih zatvorskih kazni da te pojedince likvidiraju. Protiv mene su korištene takve metode više godina, tako da veoma dobro znam o čemu govorim. I na žalost, iako sam više puta upozoravao na opasnost po živote sudija i tužilaca a čak je i Visoko sudsko i tužilačko vijeće izdalo saopštenje, vezano za ozbiljne prijetnje pripadnicima pravosudnih organa niko nije reagovao te je osim stradanja većeg broja građana došlo i do ubistava pomenutih okružnih tužilaca, sudije i načelnika kriminalističke policije. Nadam se da će ovaj put Tužilaštvo i Sud reagovati ozbiljnije i spriječiti dalja stradanja. Iz priloga "Dodik zaprijetio i objasnio kako će hapsiti i deportovati Schmidta" citiram izjave i opise Dodik Milorada : "Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik kazao je danas da je u pripremi uredba o hapšenju i deportaciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta. Ne poštujemo Schmidta. Od jutros pripremamo uredbu o hapšenje i deportaciji Christiana Schmidta iz RS. Ako on dođe na neki sastanak u RS, bit će izbačen", rekao je Dodik. Istakao je da će policijske stanice imati zadatak. Čim saznaju da se Schmdit nalazi u RS imat će zadatak da organizuju jedinice da ga izbace", naveo je Dodik. Upitan o ishodu krivičnog procesa protiv njega budući da je Tužilaštvo BiH podignulo optužnicu za neprovođenje odluka visokog predstavnika u RS, Dodik je rekao da će se odazvati pozivu suda, no da neće otići u zatvor čak i ako bude osuđen." Potom u prilogu "Dodik - Dolazak Šmita u RS mogao bi izazvati nasilje" Dodik upućuje otvorene i ozbiljne prijetnje nasiljem : "Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da bi dolazak visokog predstavnika Kristijana Šmita u Republiku Srpsku mogao izazvati nasilje. „Bilo šta da on odluči, mi nećemo prihvatiti, nije dobrodošao u RS, neće mu biti dozvoljeno da dođe u bilo koju instituciju RS“, kazao je Dodik, ponovivši da bi dolazak Šmita u RS mogao dovesti do nasilja. Upitan kakvo bi to nasilje bilo i kakve su mere preduzete, Dodik je kazao da je to stvar organa bezbednosti. „Obavešten sam da postoji animozitet, odnosno da je stvorena takva atmosfera da nije više moguće odbraniti njegovo (Šmitovo) prisustvo RS, a da se eventualno ne pojave elementi koji bi ugrozili ukupnu, pa i njegovu bezbednost“, rekao je on. Ali to još uvek ne znači da možemo da utičemo ili da sprečimo određene strukture da deluju na način kako oni misle“, kazao je predsednik RS posle sjednice Izvršnog odbora vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je lider."
PRIMJER TERORISTIČKIH METODA DODIKOVOG KARTELA
Iz ova 2 priložena dokumenta je prije svega vidljivo da Dodik Milorad negira i legitimitet Suda Bosne i Hercegovine jer kaže da neće ići u zatvor, čak i ako bude osuđen a s obzirom na sve druge sprovedene radnje spreman je da u svrhu svoje zaštite upotrijebi i naoružane trupe policije, odnosno žandarmerije. Sa druge strane bez ikakvih iznesenih razloga pokušava se spriječiti slobodno kretanje jedne osobe te javno iznose naredbe policijskim stanicama da djeluju u tom pravcu. Na kraju kada je shvatio ozbiljnost svojih postupaka i odgovornost za otvorene prijetnje, pokušava se izvući iz toga, tvrdeći kako navodno postoje neke strukture koje bi mogle ugroziti opštu bezbjednost a jasno je da je te strukture sam stvorio svojim prethodnim izjavama i organizacijama takozvanih protesta za svoju odbranu. Pri tome ne mislim na odbranu pred sudom, nego na fizičku silu usmjerenu na pripadnike SIPA, Tužilaštva BIH i Suda BIH, koji bi eventualno vršili privođenje ili hapšenje, odnosno zatražili i izdali rješenja o takvim radnjama. U prilogu "Dolazim u Banjaluku - nemaš ovlašćenja da naređuješ policiji" su izneseni stavovi g. Šmita o tome : "Dodik ne bi imao nadležnost da hapsi ili naredi hapšenje jer nema ovlaštenja da daje upute policiji. Tužilaštvo bi to prvo moralo da razjasni. Dodik je već pokušao da me prijavi u Republici Srpskoj a pametno Banjalučko javno tužilaštvo je iz mjera predostrožnosti, ovaj postupak odmah proslijedilo Državnom javnom Tužilaštvu u Sarajevu." Ovdje gospodin Šmit, ispravno konstatuje da Dodik Milorad nema ovlaštenja da izdaje ovakve naredbe policiji a potom opisuje i detalje o tome kako je krivičnu prijavu Dodik Milorada protiv njega, Tužilaštvo u Banjaluci, proslijedilo Tužilaštvu Bosne i Hercegovine o čemu sam i ja pisao u prethodnoj prijavi vezano za sličnu temu - prijavu protiv državnog tužioca. U prilogu "Kako da poštujem Šmita koji pokušava da zaštiti svoj lik i nedjelo" Dodik Milorad kaže : "Zar sam ja sada lopov i kriminalac što ne poštujem lažnog visokog predstavnika, koji pokušava da zaštiti svoj lik i nedjelo. Zamislite kakvi su to pravnici u Tužilaštvu koji prihvataju i mimo Ustava da im neko nametne zakon koji nema legitimitet i da odlučuju na taj način." Ovdje on prvo - opisujući gospodina Šmita u stvari opisuje sebe jer upravo on pokušava zaštititi svoj lik svoje nedjelo i odgovornost za brojne pljačke i zločine tokom godina a u nastavku, praktično osporava i legitimitet Tužilaštva Bosne i Hercegovine, tvrdeći da rade mimo ustava. U prilogu "Dodik direktno potvrdio da Šmit u RS nije došao iz bezbjednosnih razloga" se navode izjave Dodik Milorada te konstatacije autora teksta da je upravo Dodik taj koji komanduje terorističkim organizacijama, koje su opasnost po građane : "Sam Dodik dao je djelimično objašnjenje zbog čega Kristijan Šmit, visoki predstavnik za BiH, nije došao u Banjaluku, 12.09.o.g., a riječ je o bezbjednosim razlozima, odnosno, opasnosti da Šmit bude životno ugrožen. Dolazak visokog predstavnika Kristijana Šmita u Republiku Srpsku mogao bi izazvati nasilje. Bilo šta da on odluči mi nećemo prihvatiti, nije dobrodošao u RS, neće mu biti dozvoljeno da dođe u bilo koju instituciju RS“, kazao je Dodik, ponovivši da bi dolazak Šmita u RS mogao dovesti do nasilja. Obaviješten sam da postoji animozitet, odnosno da je stvorena takva atmosfera da nije više moguće odbraniti njegovo (Šmitovo) prisustvo u RS, a da se eventualno ne pojave elementi koji bi ugrozili ukupnu, pa i njegovu bezbjednost“, rekao je Dodik. Dodik je, isto tako, ustvrdio da je bezbjednosna situacija u BiH dobra, što nikako ne ide sa navedenim dijelom njegove izjave o nasilju i što direktno ukazuje da strukture koje bi danas mogle teško ugroziti Šmita, a sutra svakog ko se Dodiku ne dopada, lično kontroliše upravo Dodik. Javno Dodikovo priznanje da MUP RS nije u stanju iskontrolisati bezbjednosnu situaciju u RS je i javna potvrda da u ovom entitetu postoji velika organizovana kriminalna struktura kojom komanduje Dodik. Dodik je načinio još veću grešku nakon toga tvrdnjom da MUP RS nije u stanju spriječiti nasilje. Ali to još uvek ne znači da možemo da utičemo ili da spriječimo određene strukture da djeluju na način kako oni misle“, kazao je on, ne precizirajući o kojim strukturama je riječ. Nije ni bilo potrebe: Dodik je na čelu zločinačke organizacije spremne da po svaku cijenu brani svoju autokratsku, uzurpatorksu, pljačkašku vlast u Republici Srpskoj, koristeći entitet i narod u njemu kao taoce. Stoji nama niz mjera na raspolaganju... Masovna većina pripadnika Oružanih snaga BiH iz RS izražava spremnost da se na poziv odmah povuče u Republiku Srpsku. Ako neko hoće da proba, nek proba, mi nećemo odustati. Mi branimo republiku, mi znamo šta branimo, a oni ne znaju šta napadaju", kazao je Dodik. Šmit nije došao, ali nije to nikakva pobjeda Dodikove kriminalne organizacije, već njen ogromni poraz, jer visoki predstavnik nije došao zbog, kako je Dodik rekao, sprovođenja nasilja nad njim koje MUP RS ne bi mogao spriječiti. Narod to nije, ali Dodikove “određene strukture” na koje ne može da utiče ili da ih spriječi “na način kako oni misle” svakako jesu. Za Dodika bi bilo najmudrije da te strukture nije ni u snu pominjao, a kamoli na javi. Brzo, vrlo brzo, će se pokazati koliko je to istinito." Iz dosad priloženih dokumenata je vidljiva podmuklost Dodik Milorada koji isključivo da bi izbjegao sopstvenu krivičnu odgovornost, spreman je takoreći da povede rat do posljednjeeg građanina Republike Srpske. Prvo je napravio haos svojim izjavama, organizovao blokade saobraćajnica za podršku sebi, upućene su ozbiljne prijetnje akterima a onda se pokušava skrenuti pažnja i odgovornost za bilo koje naredno ubistvo ili pokušaj ubistva na neke neidentifikovane strukture o kojima on navodno nema pojma ali eto nekim čudom zna da su spremni na svakojaka krivična djela. No Dodikovo nasilništvo se ne ograničava na službena lica koja bi mogla postupati u njegovom procesuiranju i izricanju zatvorske kazne ne samo za ova poslednja krivična djela nego i za zločine iz prethodnih godina te se obrušava na svakoga ko mu ne pruža direktnu podršku što se vidi iz priloga "Dodikov uperen prst u novinare - ovo shvatam kao ličnu prijetnju" iz koga citiram : "Izdajnici i plaćenici kojima će možda i zabraniti ulaz, tako je ponovo predsjednik RS Milorad Dodik okarakterisao novinare BN televizije. Uobičajno pitanje i potpitanje novinarke Tijane Milinković naljutilo je naoko “smirenog” Dodika. Vi ste izdajnička televizija koja podriva Republiku Srpsku i dobija redovne mjesečne apanaže od Američke ambasade od kojih vam direktor ugodno i lijepo živi", počeo je Dodik. Sa povišenim tonom i uperenim prstom u novinarku, nastavio je i nakon potpitanja Milinkovićke gdje su dokazi za takve tvrdnje. “Doći će i vama kraj. I vašoj podaničkoj i izdajničkoj politici izvještavanja usmjerenoj samo na satanizaciju Milorada Dodika. Samo petljate i lažete. Slobodni ste da radite i iznosite svoje stavove ali onda dozvolite da vam Milorad Dodik kaže da ste vi jedna sramotna izdajnička struktura, koja apsolutno radi protiv interesa ovog naroda i da ništa ne čini u korist ovog naroda“, govorio je Dodik i još nekoliko puta ponovio da ga ne prekidaju i da može da izbaci novinarku i zabrani praćenje. Na pokušaj novinarke da ponovo postavi pitanje i upozori na način komunikacije, Dodik je povećao decibele: “Nemojte me prekidati. Pitali ste me fino, ja vam kažem vi ste stvarno bezobrazni. Eto, to je vaša televizija. Bezobrazna. I bezobrazno mi upadate u riječ. Kako vas nije sramota? Šta vi mislite, da bih ja ovdje trebao da vas trpim? Ja vas jedva gledam. Nemojte mi upadati u riječ, je li vam jasno?! Kada ja govorim nemojte mi upadati u riječ, ja sam slušao šta ste vi rekli.” Milinković za N1 kaže da će da nastavi raditi svoj posao kao i do sada, ali da nije ugodno stalno biti meta, kako su to novinari BN: “Ovo nije prvi put da napada naše novinare, ali je možda prvi put da direktno uperi prst u mene dok mu se obraćam i postavljam novinarska pitanja, što shvatam kao ličnu prijetnju. Na kraju, bude mi ga i žao, jer nije bila dovoljna kriminalizacije javne riječi, s obzirom da nas nije uplašio, pa su počele otvorene i direktne prijetnje na novinare. Ja ću da nastavim da radim kao i do sada, profesionalno i u skladu sa novinarskim normama, te da svojim radom ukazujem na sve neregularnosti u našem društvu, kojih ima na pretek. I od svog posla da živim časno”, zaključila je novinarka Tijana Milinković. Ono što je najmanje problematično u svemu, je vulgarno izražavanje vrijeđanje i klevetanje građana ili novinara koji mu se ne dopadaju bez ikakvih dokaza a za šta je, kako je poznato u prethodnom periodu optuživao opoziciju te je isključivo pod njegovim uticajem i njegovim naredbama došlo do izmjena krivičnog zakona te takozvane kriminalizacije klevete a u stvarnosti je upravo Dodik taj koji kleveće i laže, optužujući druge bez ikakvih dokaza za šta eto i po tom zakonu koji je on nametnuo ima osnova da bude optužen i procesuiran. Opisivanje novinara kao izdajnika, podanika, plaćenika i lažljivaca koji kao rade protiv interesa Republike Srpske je bukvalno „crvena marama“ za metaforički rečeno, „razjarene bikove“ kojima se okružio i koji su već počinili brojna krivična djela pa zasigurno i ne treba mnogo podsticaja za nove likvidacije. Da je Dodik Milorad spreman i na oružane sukobe, odnosno otvoreno prijeti njima vidi se iz priloga "U RS-u osvanuli bilbordi 'Granica postoji' sa naoružanim licima" u kome komentariše Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić : "Jutros kada sam krenula na posao, vidjela sam bilbord. Mogu vam reći da nije prijatan i na njemu piše “Granica postoji”, na kojem je čovjek i malo mu se vidi vojna oprema. Na njima je ispisano "Granica postoji - Zato što ne damo naše nadležnosti" uz lik čovjeka u vojnoj uniformi i naoružanim vojnicima / policajcima koji marširaju. To je na vidnom mjestu, na kružnom toku gdje je veliki promet vozila. Za mene takve poruke apsolutne nisu dobre. Ne bi smjele dolaziti s nikakvih strana." Podjednako je opasan i stav istaknut u uvodu teksta : `Bilbordi s natpisom "Granica postoji - jer niko ne može da sudi Republici srpskoj" postavljeni su u više gradova ovog bh. entiteta.` gdje se podmuklom manipulacijom pokušava predstaviti da procesuiranje jednog kriminalca predstavlja "suđenje" Republici - dakle cijelom narodu a koji onda treba ratovati protiv onih koji bi `sudili` Republici. No kako je izvještavano u svim medijima na skupovima podrške Dodiku, izašle su samo manje grupe ucjenjenih i zastrašenih radnika javnih preduzeća pod Dodikovom kontrolom a ni policija nije intervenisala kada je g. Šmit nedavno boravio u Banjaluci.
SUSPENDOVANJE USTAVNOG SUDA
Ne znam da li je i koliko uticalo ali ističem da sam poslao "Obavjest komandirima i načelnicima - mejl" kako se vidi 26.01.2023. i to na adresu MUP-a, odnosno ministru te načelnicima i komandirima u PU Bijeljina a ranije neka slična obavještenja - krivične prijave i na adrese svih policijskih uprava ali i Tužilaštvu BIH. Vezano za to sam dao izjavu - prilog "Poziv u PU Bijeljina za 17.07.2023." kada sam opisao dio zločinačko terorističkih metoda Dodikovog mafijaškog kartela a iz poziva je vidljivo da su prijavljeni : direktor policije i bivši glavni tužilac OJTIS koji su izvršavali javni nalog šefa kartela da se "bore protiv lica čija su imena u crnoj knjizi" te su suprotno zakonu otvorili predmete protiv mene pred nenadležnim organima i koristeći "posebne istražne radnje" gomile provokatora i kriminalnih grupa pod svojom kontrolom više puta organizovali pokušaje mog ubistva. Pošto to nije uspjelo te sam u predmetu `100638` pred sudom u Bijeljini izneo dokaze o lažiranju nadležnosti i višestrukim krivičnim djelima Dodikovih ljudi, napadnut sam i prijećeno mi je ubistvom čak u sred zgrade PU Bijeljina, nakon čega je napadač pobjegao na sprat te njegovo ime kriju do danas a u međuvremenu je uklonjeno više svjedoka tih događaja. Iz obavještenja ističem djelove : "Prije svega upozoravam sve zaposlene u PU Bijeljina - naročito svjedoke krivičnih djela da im je život u opasnosti a imajući u vidu da je već više lica smrtno stradalo. Osim što sam tražio hitno smjenjivanje i procesuiranje direktora policije, ostale detalje za sada ne bih otkrivao te je ostatak zatamnjen. Od načelnika i komandira tražim da prekinu sa napadima na mene i zaštitom kriminalaca koji su pokušavali da me ubiju i da otkriju sve činjenice i dokaze o radnjama i odgovornim licima vezano za to a ako nastave raditi za mafiju, očekujem od Tužilaštva BIH da sve saradnike kartela, hitno pritvori jer u suprotnom će vrh kartela na čelu sa Kostreševićem i Dodikom poslati plaćene ubice i na njih." Unutar obavještenja sam ukratko obrazložio pojedinosti ozbiljnih zločina te stradanja više svjedoka, koja sada neću potencirati nego naravno ističem realnu mogućnost da dođe do novih ubistava, kako svjedoka ranijih krivičnih djela tako i pripadnika Tužilaštva BIH i Suda BIH, koji su ne samo uključeni u neke radnje aktuelnog postupka nego su samim time što su zaposleni u tim organima - automatski `neprijatelji` odnosno `lica koja nanose štetu` Dodik Miloradu te time zaslužuju mjesto u "Crnoj knjizi". I to je ono što je najozbiljnija opasnost trenutno a osim toga nesumnjivo je da Dodik koristi sva sredstva da zastraši i ucjeni svjedoke, odnosno utiče na njih a pojavile su se i ozbiljne informacije o tome da priprema bjegstvo, odnosno da je sve odavno spremio za to u slučaju da osjeti opasnost od gubitka pozicije na kojoj se nelegalno nalazi. Stoga ovu dopunu krivične prijave uz 2 prethodna dijela, (zbog kontinuiteta i jasnijeg sagledavanja cjeline) dostavljam ne samo Tužilaštvu BIH, nego i Sudu BIH te Ministarstvu odbrane BIH uz prijedlog da se sagledaju pravne opcije koje su na raspolaganju te da se odredi mjera pritvora Dodik Miloradu zbog realne opasnosti njegovog bjegstva i još realnijeg uticaja na svjedoke te ugrožavanje života više lica i stalnog izazivanja sukoba, podsticanja na nasilje kako verbalnim prijetnjama tako i slikovitim prikazima na javnim mjestima.

PRILOZI

Krivična prijava protiv Dodik Milorada i saučesnika, Dodatak prjave protiv Dodik Milorada i saučesnika, Crna knjiga, Dodik zaprijetio i objasnio kako će hapsiti i deportovati Schmidta, Dodik - Dolazak Šmita u RS mogao bi izazvati nasilje, Dolazim u Banjaluku - nemaš ovlašćenja da naređuješ policiji, Kako da poštujem Šmita koji pokušava da zaštiti svoj lik i nedjelo, Dodik direktno potvrdio da Šmit u RS nije došao iz bezbjednosnih razloga, Dodikov uperen prst u novinare - ovo shvatam kao ličnu prijetnju, U RS-u osvanuli bilbordi 'Granica postoji' sa naoružanim licima, Obavjest komandirima i načelnicima - mejl, Poziv u PU Bijeljina za 17.07.2023.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ponedjeljak, 5. veljače 2024.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJEĆU MINISTARA

NA PITANJA POSTAVLJENA 16.09.2023. A KOJA SE TIČU BEZBJEDNOSTI, ZDRAVLJA I ŽIVOTA SVAKOG STANOVNIKA PA I TAKOZVANIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA. SHODNO TOME DONESITA ZAKLJUČKE ZA KOGA SVI ONI RADE I U KAKVOJ ZEMLJI ŽIVIMO...

VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

KABINETU PREDSJEDAVAJUĆE VIJEĆA MINISTARA BIH

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

   

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJEĆU MINISTARA

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**                      □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno dokumente : 1. Da li vam je poznato koje organizacije, (terorističke grupe, vojni savezi, državne zajednice ili privatne kompanije) zaprašuju teritoriju BIH, gradove, sela, rijeke, šume i građane Bosne i Hercegovine, toksičnim materijama iz aviona već više godina.
Nebo iznad Bijeljine 09.08.2023.
2. Da li ste ustanovili koje se sve supstance nalaze u materijalu, koji se svakodnevno izbacuje iznad naših glava iz pomenutih aviona. 3. Ko je - kada i sa kim u ime Bosne i Hercegovine, potpisao ugovor, odnosno sporazum kojim pristaje da se toksičan materijal prosipa iznad naših glava. 4. Da li su državni organi Bosne i Hercegovine, analizirali i testirali na koje načine materije kojima nas zaprašuju iz aviona, utiču na zdravlje stanovništva, odnosno da li to izaziva probleme sa disanjem, da li izaziva tumore ili druge bolesti te da li je recimo taj materijal testiran sa takozvanim PCR testovima, odnosno može li izazvati slične simptome, kakvi su prepisivani takozvanom virusu. 5. O kakvim su navodnim državnim tajnama razgovarali u martu 2020-te godine, tadašnji ministar sigurnosti Fahrudin Radončić i Milorad Dodik a što je javno u medijima objavio gospodin Radončić.
DRŽAVNE TAJNE IZA LEĐA NARODA
6. S obzirom da je samo nekoliko dana nakon pomenutog sastanka obješen glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor Republike Srpske, gospodin Desimir Miljić a onda je proglašena lažna - nepostojeća pandemija i uvedeno vanredno stanje te sprovođen brutalni teror nad stanovništvom uz neviđene pritiske za vakcinaciju i prihvatanje toksičnog i opasnog materijala u svoja tijela - da li su pomenuta dva manipulatora, izvršavali naloge svojih gazda iz internacionalne mafije, koji su ih i doveli na vlast, odnosno instalirali da sprovode njihovu politiku i pljačkaju narod i državu Bosnu i Hercegovinu.
OBJEŠEN GLAVNI REPUBLIČKI ZDRAVSTVENO SANITARNI INSPEKTOR
OBRAZLOŽENJE
Unutar materijala koji prilažem uz ovaj zahtjev, nalazi se nekoliko fotografija od većeg broja koje sam lično snimio iznad teritorije Bijeljine. Na prvoj slici `Nebo iznad Bijeljine 10.08.2023.` je vidljivo da je bukvalno kompletno nebo prekriveno materijalom, koji su danima prije toga izbacivali avioni, prelijećući područje te su formirani takvi tragovi koji nalikuju na ogromnu antenu, takozvanu riblju kost te je jasno vidljivo da su te strukture formirane delovanjem elektromagnetnog zračenja. Na ostalih nekoliko fotografija, (Zaprašivanje 026, Zaprašivanje 029, Zaprašivanje 032, Zaprašivanje 040, Zaprašivanje 044, Zaprašivanje 059, Zaprašivanje 060, Zaprašivanje 066, Zaprašivanje 068) koje sam priložio, vidljivo je djelovanje aviona, koji prelijeću iznad grada te ispuštaju materiju od koje se potom formiraju strukture vidljive na prvoj slici. Obično je to u manjoj mjeri, odnosno zahvataju manju površinu od one na prvoj slici ili formiraju izmaglicu koja čak zaklanja sunce što se može vidjeti na nekim od fotografija a vidljivo je da se zaprašivanje vrši i u noćnim satima.
Zaprašivanje 060
Ne ulazim uopšte u to koja je svrha ili navodna korist za zločince koji ispuštaju taj materijal - da li je recimo u pitanju tehnologija koja omogućava mnogo efikasniju komunikaciju između dvije vojne jedinice ili se materijal koristi za manipulacije klimom i slično, nego ovde potenciram isključivo posljedice po zdravlje, odnosno opasnost po život koju taj materijal donosi kada padne na tlo. Takođe vam skrećem pažnju da ove materije ne mogu i ne prave nikakvu razliku, između takozvanog običnog naroda, koji mnogi moćnici doživljavaju i tretraju kao insekte i političara, tajkuna milionera pa i ministara. Svi smo u jednakoj opasnosti od tih toksičnih materija. Zadivljujuća je bila "zabrinutost" koju su lažno izražavali pojedini pripadnici kriznih štabova, političari, medicinski radnici i neki mediji, tokom lažne pandemije no sa druge strane svi se pretvaraju kao da ne vide ovo što se istresa iznad naših glava i o tome nema ni pomena. U prilogu je materijal, (Napokon i naši mediji o smrtonosnom zagađenju zraka - zastrašujuće) iz koga se vidi da se ova zločinačka aktivnost sprovodi i u drugim zemljama oko nas te su neka udruženja građana vršili analize, (Znanstvenik Božidar Kemić iznosi svoje rezultate analize kišnice na teritoriju Republike Hrvatske, Institut analizirao prljavu kišu kod Lukavca - utvrđene štetne i opasne tvari i Izvještaj o ispitivanju) odnosno platili iz svog džepa da se analiziraju pomenuti materijali te je ustanovljeno prisustvo velikog broja supstanci kojima tu nije mjesto a među njima su i teški metali te smrtonosni otrovi poput arsena - citiram opis iz priloga : "U odnosu na pijesak iz Sahare i saharski pijesak iz kiše utvrđeno je da prljava kiša sadrži Arsena 44 puta više, Bariuma 660, Nikla 2500, Cinka 64 i Željeza 23 puta više. Takođe, utvrđeno je da uzorci sadrže Aluminijuma u pijesku iz Sahare 14.2 mg/kg dok pijesak iz prljave kiše u BiH sadrži 10342 mg/kg, što je 728 puta više Aluminijuma." Tekst je nastao prije više od godinu dana a navodi se da je o svemu upoznato i Vijeće ministara BiH, koje je imalo dovoljno vremena da reaguje i izvrši neophodne radnje vezano za posipanje otrovnim materijama. Što se tiče druge teme koju sam pomenuo, odnosno lažne pandemije i uz nju nevidjene propagande da stanovništvo prihvati prijem tehnološko - hemijskog oružja, takozvanih `vakcina` u narednom periodu su izazvale ogroman broj zdravstvenih problema i smrti velikog broja ljudi a što se potom ignorisalo i prikrivalo u javnosti. Ali kako vrijeme prolazi sve se više otkrivaju detalji o podmukloj prevari i posledicama koje su izazvane te se recimo u članku "Premijer tvrdi da niko nije bio primoran da uzima vakcine" koji prilažem, član jedne od zločinačkih vlada je na pitanje novinara, vezano za vakcinaciju i teške posljedice, slagao kako su svi dobrovoljno svojom voljom primili vakcine te da niko nije bio primoravan na to. U pitanju je tekst inostranog medija "Daily Mail" a preveo sam ga sa engleskog, direktno na web stranici uz pomoć integrisanog "gugl prevodioca" te snimio kao pdf dokument. Adresa, odnosno izvorna web lokacija ovog i svih drugih članaka je na dnu priloga. Ovakve teme se u lokalnim medijima praktično i ne pominju, odnosno cenzurišu se sve vijesti o smrtima nakon vakcinacije kao i o zaprašivanjima toksičnim materijama iz vazduha a svi su kao prepuni brige za zdravlje naroda. Potpuno je jasno da se radi o gnusnoj laži, pošto je i ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine bio neviđeni pritisak na stanovništvo da se testiraju a potom vakcinišu te je mjesecima javno prijećeno ljudima da moraju biti vakcinisani, inače će izgubiti posao, odnosno neće im biti dozvoljeno kretanje bez potvrde o vakcinaciji što je srećom nakon otpora građana i krivičnih prijava, koje su podneli neki časni ljudi obustavljeno ali za mnoge prekasno jer su već primili toksične eksperimentalne materije, lažno nazvane vakcinama. Podsjećam da je neposredno prije uvođenja vanrednih stanja u entitetima unutar BIH, objavljen tekst "Radončić riješio s Dodikom ekstremno važno sigurnosno pitanje" u kome se navodi da su razgovarali o "državnoj tajni". Samo nekoliko dana kasnije je pronađen obješen g. Desimir Miljić, (prilog "Ubio se glavni zdravstveno-sanitarni inspektor RS") a njegovo stradanje je predstavljeno kao "samoubistvo". Napominjem da je on prema poziciji na kojoj se nalazio trebalo da analizira stanje i donese odluku o tome ima li epidemije ili ne i treba li uvoditi vanredno stanje. S obzirom da to nije učinio nakon prvog sastanka u vladi RS, gospodin je obješen a potom je komandu "kriznim štabom" preuzeo `glavni epidemiolog` Dodik Milorad. Na kraju ističem i izuzetno važnu činjenicu da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojom odlukom po apelaciji "AP-3683/20" konstatovao krštenja prava i sloboda garantovanih ustavom a počinjenih primjenama, inkvizitorsko gestapovskih metoda, odnosno takozvanih mjera koje su donosili zločinački "krizni" štabovi.

PRILOZI

Nebo iznad Bijeljine 10.08.2023.; Zaprašivanje 026, Zaprašivanje 029, Zaprašivanje 032, Zaprašivanje 040, Zaprašivanje 044, Zaprašivanje 059, Zaprašivanje 060, Zaprašivanje 066, Zaprašivanje 068, Napokon i naši mediji o smrtonosnom zagađenju zraka - zastrašujuće, Znanstvenik Božidar Kemić iznosi svoje rezultate analize kišnice na teritoriju Republike Hrvatske, Institut analizirao prljavu kišu kod Lukavca - utvrđene štetne i opasne tvari, Izvještaj o ispitivanju, Premijer tvrdi da niko nije bio primoran da uzima vakcine, Radončić riješio s Dodikom ekstremno važno sigurnosno pitanje, Ubio se glavni zdravstveno-sanitarni inspektor RS

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

četvrtak, 25. siječnja 2024.

KRIVIČNA PRIJAVA O INTERNET PREVARI

Da se radi o smišljenoj prevari nema nikakve sumnje jer zašto bi neko nudio posao - zaradu meni ili bilo kome drugom ako prema objašnjenju može uložiti svojih 500 evra te za 7 dana dobiti 5000. Potom bi tih 5000 uložio i za narednih 7 dana, (ukupno 14) imao 50000 evra. Za daljnjih 7 dana i ulaganje do tada zarađenog bi u 21 danu imao 500000 evra te kad uloži tih pola miliona u narednih 7 dana, odnosno ukupno nakon 28 dana imao bi ogromnih 5000000 (pet miliona) evra...

Napomena : Neophodno je hitno postupati po ovoj prijavi, prije nego što pripadnik kriminalne grupe ukloni tragove djelovanja.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Po osnovu KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE, članovi "Pripremanje krivičnog djela", "Udruživanje radi činjenja krivičnih djela" "Organizirani kriminal" a povezano sa krivičnim djelima iz KZRS-e "Prevara" i "Kompjuterska prevara", podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA O INTERNET PREVARI

Nedavno je objavljeno više tekstova o organizovanoj obmani preko interneta o čemu prilažem jedan od njih od 05.09.2023. pod nazivom "Piramidalna prevara iz Brčkog - ovo su detalji". Kompletan opis je u sastavu priloženog fajla i neću ga prepričavati nego samo skrećem pažnju na nelogičnost da se navodno radilo o "klikanju" na oglase uz uplatu depozita onih koji bi se uključivali o šemu. Ne postoji zaista nikakvo objašnjenje ovog depozita od osobe koja zarađuje posjećujući internet sajtove i klikom na oglase simulira zainteresovanog kupca, čiji će "interes" odnosno klik, platiti naručilac konkretne reklame - Guglu, Fejsbuku ili nekom sličnom posredniku od čega dio zadržava taj posrednik a dio dobija vlasnik portala, video kanala, bloga i slično. No, samo 2-3 dana nakon objave pomenutog članka, dobio sam poruku od osobe koja mi je neposredno prije toga poslala "zahtjev za prijateljstvo" te se iz dalje prepiske vidi da je u pitanju prevara vezano za navodnu "zaradu" preko `rudarenja bitcoina` za šta je i logično da se traži neki ulog te zaključujem da se i u pomenutom slučaju iz Brčkog radilo o istom obliku ali su prevareni iz nekog razloga prećutali sve detalje - da li iz straha od kazne ili nečeg drugog da ne špekulišem jer to nije tema prijave. Osoba koja mi je ponudila posao piše na Slovenačkom jeziku, iako je prema podacima rođena u Bosni - prilog "Rajko Skobic - fejsbuk profil". Navodno je iz Ljubljane a trenutno nastanjena u Švedskoj što je sve kao i naslovna slika i samo ime pod velikim znakom pitanja. No ono što hitnom akcijom može ustanoviti Tužilaštvo BIH je IP adresa, odnosno lokacija osobe koja koristi profil na web adresi "https://www.facebook.com/rajko.skobic" i tako spriječi da brojni građani budu prevareni i opljačkani. Da se radi o smišljenoj prevari nema nikakve sumnje jer zašto bi neko nudio posao - zaradu meni ili bilo kome drugom ako prema objašnjenju može uložiti svojih 500 evra te za 7 dana dobiti 5000. Potom bi tih 5000 uložio i za narednih 7 dana, (ukupno 14) imao 50000 evra. Za daljnjih 7 dana i ulaganje do tada zarađenog bi u 21 danu imao 500000 evra te kad uloži tih pola miliona u narednih 7 dana, odnosno ukupno nakon 28 dana imao bi ogromnih 5000000 (pet miliona) evra. Iz priloga "Rajko Skobic - prepiska" se vidi sistem na kome je prevara razrađena a u nastavku slijedi prevod ponude koja mi je iznesena a sačinjen uz pomoć "gugl prevodioca" uz napomenu da je prilikom kopiranja sadržaja, Fejsbuk zadržao ime sagovornika a umjesto mog imena piše `poslali ste` uz navedeno vrijeme i dan sa početkom u četvrtak 07.09.2023. do srijede 13.09.2023. šest dana kasnije. Tekst koji piše sagovornik se nalazi na lijevoj strani i crne je boje a ono što ja pišem je tekst pave boje sa desne strane :
Rajko Skobić - Živi u Varbergu, Švedska
Čet 20:59 - Rajko Skobic Zdravo, (pozdrav rukom - sličica kako si danas?

pet 00:29 - Poslali ste (čaša vina - sličica)

Pet 07:11 - Rajko Skobic Da li ste otvoreni za priliku da zaradite više od 5.500 € u jednoj sedmici?

Pet 09:56 - Poslali ste Da

Pet 19:46 - Rajko Skobic Jeste li čuli za ulaganja u trgovinu bitkoinima i koliko je to isplativo?

Pet 21:02 - Poslali ste I sam sam to čuo

Ned 09:12 - Rajko Da li znate da možete zaraditi više od 5.500 € sedmično sa malim investicionim kapitalom od 500 €. Dozvolite mi da objasnim više o tome kako biste bolje razumjeli. Bitcoin rudarenje je fleksibilan način da zaradite novac na mreži i bolje rudarite kriptovalute uz pomoć profesionalnog službenika za rudarenje. Možete odabrati vrstu imovine i vrijeme rudarenja prema preferencijama rudarske kompanije, ovo je odličan način da zaradite i povećate svoju investiciju eksponencijalno, investitor može sjediti i opustiti se i investirati iz udobnosti vašeg doma. Veći početni bitcoin u vašem novčaniku donosi veći prinos ili profit…

Pon 05:17 - Poslali ste Genijalno...

Pon 08:39 - Rajko Skobic Uz minimalna ulaganja, 200 € da dobijete 2000 € nazad 300 € da dobijete 3000 € nazad 400 € da dobijete 4000 € 500 € da dobijete 5,800 € 1.000 € da dobijete 10.000 € nazad 2.000 € da dobijete 20.000 € 3.000 € da dobijete 30.000 € 4.000 € da dobijemo 40.000 € nazad 5.000 € da dobijete 50.000 € Garantujem da ćete ostvarivati ovaj neverovatan profit svaki dan, direktno na vaš bankovni račun, bitcoin novčanik ili bilo koje detalje za podizanje koje želite. Koliko sada imate da isprobate ovu platformu?

Uto 02:48 - Poslali ste Ne bih da ulažem sve odmah. Zanima me da li ovo vrijedi i za veće sume i da li se može uložiti, recimo 100000 € ili je ograničenje na 5000 €...

Uto 09:25 - Rajko Skobic Možete uplatiti više od 100.000 € bez ograničenja. Koliko morate da probate ovo? Uto 09:46 - Rajko Skobic Ako uložite iznos od 100.000 €, dobićete do 1.000.000 €

Sre 01:12 - Poslali ste Kako da uložim - kakva je procedura oko uplate novca...


Dakle, ovde nema nikakvog "rudarenja bitciona" nego se planiraju `rudariti` evri onih koji povjeruju o ovu bajku. Vjerujem da se može zaključiti iz sadržaja i dužih intervala između poruka da sam djelovao "naivno" i nezainteresovano, očekujući da prevarant otkrije kako funkcioniše "biznis" odnosno prevara. Vidljivo je da u startu pominje ulog od 500 evra što je isti broj kao u priloženom članku - samo je druga valuta. Na kraju sam `nonšalantno` pomenuo mogućnost ulaganja od 100 hiljada ili više evra te postavio pitanje o tome na koji način da se uplati novac. Ukoliko prevaranti ne posumnjaju ili im fejsbuk obriše profil, trebalo bi da mi pošalju neki broj računa za uplatu u narednih 24 sata. Ja mogu simulirati da nisam vidio tu poruku dan ili dva ali je neophodno da Tužilaštvo BIH reaguje TRENUTNO, kako bi se otkrila lokacija prevaranata, inače se mogu uplašiti i prekinuti dalju komunikaciju. Ukoliko dobijem broj računa ili upute za ulaganje na neki drugi način - dostaviću vam to odmah...

PRILOZI

Piramidalna prevara iz Brčkog - ovo su detalji Rajko Skobic - fejsbuk profil Rajko Skobic - prepiska

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ponedjeljak, 15. siječnja 2024.

DODATAK PRIJAVE PROTIV DODIK MILORADA I SAUČESNIKA

Pošto i nakon protoka četiri godine, policija krije ime službenika koji mi je napao pa pobjegao na sprat njigove centralne zgrade, kao i ostale koji su prethodno činili krivična dela, jasno je da nisu u pitanju pojedinci, nego je kompletan MUP i kompletna Republika Srpska - zločinačka teroristička organizacija na čijem se čelu, formalno nalazi zločinac Dodik Milorad...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Po osnovu KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE, član "Produženo krivično djelo" a povezano sa krivičnim djelima "Napad na ustavni poredak" "Terorizam" i drugima, dostavlja se :

DODATAK PRIJAVE PROTIV DODIK MILORADA I SAUČESNIKA

Kao prilog ove dopune prilažem "Krivičnu prijavu protiv tužioca" koju je Milorad Dodik, podneo protiv pripadnika tužilaštva Bosne i Hercegovine. Samo podnošenje krivične prijave nije uopšte sporno jer na to ima zakonsko pravo svaki građanin ove zemlje no uz moje lično mišljenje da nijedno entitetsko tužilaštvo nema nadležnost nad radom bilo kog pripadnika tužilaštva ili suda Bosne i Hercegovine, ističem da postoji pozadina događaja, koja je mnogo ozbiljnija čak i opasna po živote pripadnika ne samo Tužilaštva Bosne i Hercegovine, nego i drugih lica. Uz to treba imati na umu da Tužilaštva u RS nisu samostalni i nezavisni organi, nego su pod pritiscima, ucjenama i otvorenim prijetnjama, odnosno naredbama upravo Dodik Milorada, koji je to više puta pokazao a posebno obznanom "crne knjige" o čemu će biti pomena u nastavku. Podsjećam dakle da je prijavljeni Dodik Milorad, prije nekoliko godina javno objelodanio formiranje crne knjige, (opisano u prilogu "Krivična prijava protiv Dodik Milorada i saučesnika") u kojoj će se kako je pojasnio, zapisivati imena lica koja su im `nanela štetu` te da njihovi ljudi u institucijama, moraju voditi borbu protiv imena iz te knjige.
To je bilo prikriveno ali prilično jasno naređenje za likvidacije koje su kasnije uslijedile ili su pokušavane više puta kao u slučaju kada su mene namjeravali ubiti. Nakon što brojni pokušaji ubistva nisu uspjeli, prešlo se na likvidacije svjedoka tih krivičnih dijela te je prvo objavljena vijest da je pripadnik Okružnog tužilaštvo u Istočnom Sarajevu Dragan Ninković, navodno izvršio samoubistvo o čemu nisu objavljeni nikakvi dokazi. Potom je obješen sudija Osnovnog suda u sokocu Luka Borovčanin, koji je takođe bio svjedok teških krivičnih dijela no ta činjenica je prikrivena od javnosti i samo je saopšteno da je "preminuo". Jedini događaj koji je u javnosti prezentiran kao ubistvo je slučaj likvidacije načelnika kriminalističke policije u Prijedoru, Radenka Bašića a koji je s obzirom na poziciju takođe znao važne detalje o radnjama pripadnika mafijaskog kartela koji su pokušavali da me ubiju, odnosno konkretno pojedini inspektori su lagali pripadnicima narko kartela da ih ja cinkarim u policiji što je kod njih izazvalo bijes prema meni i stvaralo motive da me ubiju, poslije dojava svojih ortaka iz policije. Pošto brojni pokušaj ubistva nisu uspjeli to je izazvalo ljutnju i razočaranje unutar redova planera pa sam čak napadnut u sred Policijske uprave Bijeljina od strane službenika u civilu, koji je uz vrijeđanje i psovke, fizički nasrnuo na mene obema rukama uz prijetnje da ću biti ubijen, ukoliko nastavim tražiti bilo kakva svoja prava ili da to opišem preciznije - ako nastavim da ometam njihove mafijaške poslove. Pošto i nakon protoka četiri godine od tog događaja, policija krije ime službenika koji mi je tada napao kao i ostale koji su prethodno činili krivična dela, jasno je da nisu u pitanju pojedinci, nego je kompletan MUP i kompletna Republika Srpska - zločinačka teroristička organizacija na čijem se čelu, formalno nalazi zločinac Dodik Milorad. Sa druge strane, brojni građani nisu bili te sreće da prežive pokušaje ubistva te osim već navedenih primjera, podsjećam i na slučaj ubistva Davida Dragičevića te Slaviše Krunića, koji je više puta javno isticao da dobija pretnje od Dodika koji želi da mu preotme firmu.
Podsećam i na smrt bivšeg Pravobranioca RS, Danijele Novaković, nakon što sam iz njenog ureda dobio odgovor na postavljena pitanja o kriminalu pripadnika ureda iz Bijeljine, vezano za falsifikovanje sudskog rješenja, istoj je prijećeno te nakon što je bila prisiljena da se povuče sa pozicije pa završila u bolnici iz nje nije živa izašla te osnovano sumnjam da je otrovana. Od više takvih primjera ubistava, odnosno navodnih "samoubistava" ili navodnih "prirodnih" smrti, skrećem pažnju i na slučaj Glavnog republičkog zdravstveno sanitarnog inspektora, gospodina Desimira Miljića, koji je pred proglašenje lažne i nepostojeće pandemije, pokazao smirenost i nije podlegao pritisku da se bez ikakvih naučnih dokaza uvodi vanredna situacija. Gospodin je čak nastupio i u tv emisiji gdje je javno demonstrirao stručnost i profesionalizam no na žalost već sutradan je objavljena vijest da je pronađen obješen pored rijeke a nakon toga je ovde prijavljeni Dodik Milorad preuzeo punu kontrolu nad takozvanim kriznim štabom te je proglašena pandemija i vršen neviđen teror nad narodom. Primjenjivane "mjere" je kasnije Ustavni sud BIH, okarakterisao kao kršenje prava i sloboda.
Što se tiče konkretnog slučaja za uvođenje nelegalnih zakona, odnosno potpisivanje ukaza o tome, skrećem pažnju da Dodik Milorad, nije bio samo u funkciji službenog lica koje formalno potpisuje ukaz, nego je javno pokretao inicijative o tome, odnosno izdavao bukvalno javne naredbe i uputstva svima, kako i šta da rade, počev od zakona o kriminalizaciji takozvane "klevete" što je najavio već dan nakon izbora za koje se bukvalno svi građani slažu da su pokradeni. Takozvana skupštinska većina je dakle samo alat u rukama jednog od šefova mafije, Dodik Milorada te su pojedinci ili sami članovi iste organizacije ili su ucijenjeni, odnosno u strahu za sopstveni život a takođe i oni koji ne želi činiti krivična djela, prisiljeni su podnijeti ostavku i odstupiti kao što je bio slučaj prethodnog vršioca dužnosti Direktora službenog glasnika, nakon čega je na to mjesto postavljena podobna osoba. Kada se sve ovo ima u vidu jasno je da se i pripadnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine, nalaze ne samo pod pritiskom nego i u životnoj opasnosti jer iz svega navedenog proizilazi da su takođe kandidati za `crnu knjigu` s obzirom da prema tvrdnjama Dodik Milorada, napadaju ne samo na njega, nego i na kompletnu RS, čime su postali "neprijatelji" a iz ranije iznesenog je jasno kako oni postupaju sa svima koje proglase za neprijatelje. Uostalom se pritisci, ucjene i naredbe jasno vide i na završetku prijave koju je podneo Dodik Milorad jer - citiram njegove riječi, on `ZAHTIJEVA` od RJTRS da `POKRENE KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV PRIJAVLJENOG` te da `DONESE AKT O SPROVOĐENJU ISTRAGE` i na kraju da `PREDUZME KRIVIČNO GONJENJE PRIJAVLJENOG LICA` odnosno pripadnika Tužilaštva BIH. A kad se ima u vidu naredba, prilikom promovisanja crne knjige da njihovi ljudi `MORAJU VODITI BORBU PROTIV SVIH KOJI SU IM BILO KADA NANIJELI ŠTETU` sve postaje mnogo ozbiljnije i opasnije, kako za tužioce kojima Dodik Milorad izdaje naredbe, tako i za pripadnike Tužilaštva i Suda BIH, ako se usude raditi svoj posao a na njegovu "štetu". Dobro su mi poznate gestapovsko razbojničke metode Dodikovih ljudi - glavni udar sprovode pokretanjem posebnih istražnih radnji, (nakon neosnovanih prijava) kojima evidentiraju kretanje, navike i kontakte žrtve a onda podatke o tome dostavljaju svojim saučesnicima iz narko mafijaških klanova uz informacije da se radi o "cinkarošu", ili "neprijatelju republike" ili "stranom plaćeniku" itd - zavisno od toga koja je mahinacija najpogodnija za konkretan slučaj. Žrtva onda ako ima sreće može završiti samo sa fizičkim povredama kao racimo novinar Vladimir Kovačević a u najgorem slučaju biva, `samoobješena` ili `samoubijena` a kada im je cilj globalno zastrašivanje, onda vrše otvorene likvidacije, kojih je na žalost mnogo, počev od zločinačkog dizanja u vazduh Milana Vukelića, brojnih ubistva vatrenim oružjem kao u slučaju Slaviše Krunića do Radenka Bašića. I na kraju, skrećem pažnju da se Dodik Milorad, potpisao na kraju svoje krivične prijave protiv pripadnika Tužiaštva BIH, kao "Predsjednik RS" koristeći nelegalan pečat sa svim velikim slovima što je suprotno od zakonom propisanih odredbi. I što se tiče samog "obrazloženja" Dodikove prijave, pozvao se na nelegalnost takozvanog "Visokog predstavnika" a ne pominje, (što sam ja u svojoj krivičnoj prijavi naglasio) napad njega i njegovih ljudi na Ustavni sud BIH, čije je djelovanje i odluke suspendovano na teritoriji RS za šta ni on niti bilo koji organ, bilo kog entiteta ili kantona, nema pravni osnov da čini, odnosno time su izvršili "Napad na ustavni poredak". Naravno, nisu to jedina krivična djela za koja je odavno morao biti optužen i presuđen - kao recimo slučaj "ZLATNA IKONA" ili "VILA" kada je javno pričao laži te ih vremenom mjenjao a posebno je zanimljivo da je godinama lagao kako je za kupovinu vile podigao kredit sve do pogibije vlasnika banke, Slobodana Pavlovića, kada je promjenio priču te plasirao novu laž da nije ni uzeo kredit nego mu je navodno, pomenuti vlasnik ničim izazvan, ponudio i dao svoj novac. Po logici - "MRTVA USTA NE GOVORE"...

PRILOZI

Krivična prijava protiv tužioca Krivična prijava protiv Dodik Milorada i saučesnika

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 5. siječnja 2024.

ČEGA SE PAMETAN STIDI...

Takozvana "policija" neće da odgovori nego smišljeno prikrivaju ime službenika koji me je fizički napao 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina, psovao, vrijeđao i preijetio ubistvom pa pošto me nije uplašio pobjegao na sprat što praktično znači da je to bio napad kompletnog MUP-a i RS-e na mene a što je samo vrh ledenog brijega i rijedak javni izliv bijesa, nakon brojnih tajnih i podmuklih pokušaja ubistva...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Dostavlja se javni tekst pod nazivom :

ČEGA SE PAMETAN STIDI...

Kao dodatak na prethodne krivične prijave, protiv terorističke organizacije te kao javno upozorenje građanima. Za krivična djela : "Terorizam, Samovlašće, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Organizirani kriminal, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Falsifikovanje" i druga...
OBRAZLOŽENJE 
Nedavno je na području Istočnog Sarajeva - 07.06.2023. ubijen Miroslav Milinković a 16.06.2023. u Novom Gradu, Jasmin Selimagić. Oni su trenutno posljednje žrtve cijelog niza mafijaških obračuna i likvidacija, koje su uglavnom isplanirali zločinci unutar policije. O detaljima takvih monstruoznih planova sam ranije podnosio krivične prijave i detaljno ih opisivao sa naglaskom na aktivnosti direktora policije i njegovog ortaka inspektor blogera Radovanović Borislava te njihovih saradnika koje sam nazvao `Gebels grupa`. Sada neću ponovo opisivati teme iz tih krivičnih prijava i samo ukazujem na činjenicu da su Radovanović i saučesnici, smišljeno lažno pričali svojim saradnicima iz kriminalnih klanova kako ih navodno ja cinkarim u policiji što je kod njih stvaralo motiv da me ubiju. Da je to istina, vidi se iz priloga "Komentari na članak" gdje sam isprovocirao pomenutog Radovanovića da javno potvrdi svoje laži.
U tu svrhu sam ga upozorio da će uskoro završiti u zatvoru zbog podstrekivanja i podrške pretnjama vješanjem pripadnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeće ali i zbog aktivnosti vezano za smrti brojnih ljudi počev od Čedomira Kneževića do načelnika Radenka Bašića. I naravno inspektor blogger nije shvatio šta je moj cilj te uopšte nije negirao ništa od tema koje sam pokrenuo, nego je uzvratio sa lažima da sam ja policijski doušnik - policijska drukara, smeće i slično. Nije to naravno ničim dokazivao - čak ni na moje zahtjeve da to učini, nego je naprotiv potvrdio da je te laži pričao i drugim grupama ljudi. Cilj takvih laži je bio da se obmanu, izmanipulišu i zastraše brojni ortaci kriminalaca iz policije među narko klanovima, koji su bilo iz straha za svoj život ili da ne bi završili u zatvoru, bili spremni ubiti svakoga koga im predstave kao opasnost. Ali pretpostavimo da je Radovanović delovao samostalno i da komandni vrh policije sa tim nema veze te bi u tom slučaju odgovorili na moje zahtjeve za pristup informacijama, koje sam poslao prvo u Policijsku upravu Prijedor a potom i Direktoru policije, (prilog "Zahtjev za informacije direktoru policije). Od direktora policije očekivano nisam dobio nikakav odgovor a iz PU Prijedor su mi odbili dostavu informacija s obrazloženjem da bi to moglo ugroziti treća lica. To je naravno apsolutna besmislica, odnosno laž jer informacija da ja nisam nikakav saradnik policije ne može ugroziti nikakva treća lica, nikakvog stvarnog saradnika policije, odnosno one koji kao nisu saradnici.
Razotkrivanje takvih laži bi zaista moglo ugroziti samo ozbiljne kriminalce unutar policije, koji smišljaju i šire takve laži ne samo o meni nego i o brojnim drugim osobama što im se naravno ne dopada jer bi time bio srušen njihov projekat i razbijena mreža laži koju šire. Brojne osobe kojima su pričane slične laži bi mogle izaći u javnost i prijaviti kriminalce iz policije - pokušaje manipulacija i nagovaranje na ubistva. Naravno i neki kojima se sada sudi ili im je već presuđeno, mogu u svoju odbranu da ispričaju istinu o pozadinama brojnih likvidacija. I nije ovo jedina tema na koju takozvana "policija" neće da odgovori nego smišljeno prikrivaju ime službenika koji me je fizički napao 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina, psovao, vrijeđao i preijetio ubistvom pa pošto me nije uplašio pobjegao na sprat što praktično znači da je to bio napad kompletnog MUP-a i RS-e na mene a što je samo vrh ledenog brijega i rijedak javni izliv bijesa, nakon brojnih tajnih i podmuklih pokušaja ubistva. Tada sam tražio dokumentaciiju i rakciju PU Bijeljina, vezano za razbojnički napad i gestapovske metode od 27.09.2018. što se pokušavalo prikriti ali sam uprkos svim opstrukcijama, prijetnjama i pokušajima ubistva, dokazao brutalna kršenja zakona u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" nekoliko mjeseci nakon opisanog napada. I naravno, zločinci iz policije, godinama ne odgovaraju, ko je kako i zbog čega, uklonio materijalni dokaz - dječji ruksak sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. kada su krijumčarili narkotike u Bobar grupu te zašto o stanju u kome se pomenuti predmat nalazi, (kaiš je dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak su oprali benzinom) nisu obavjestili OJT Bijeljina što je u suštini i osnovni razlog zbog čega godinama pokušavaju da me ubiju, alternativno da mi napakuju neko krivično djelo ili bar proglase ludakom, stranim plaćenikom, poturicom, ustašom, cinkarošem - sve zavisno kome se od njihovih saučesnika servira neka laž da bi se generisao motiv za likvidaciju.
Ovaj uvod je bio neophodan kako bih ukazao Tužilaštvu ali i građanima kakve metode se koriste za pripreme ubistava, zbog čega sam ne samo ja u konstantnoj opasnosti od osvete vođa narko klanova koje "cinkarim" nego i brojne druge osobe a sada ću u nastavku ukazati ne još neke kriminalne aktivnosti Radovanovića i saučesnika. Naime u tekstu "Motivi i okolnosti ubistva Jasmina Selimagića" na ličnom blogu Radovanovića u komentarima isti opisuje da je više puta prijavljivan za maltretiranje i prebijanje osumnjičenih lica. Potom se hvali a što ću i citirati da nikada nije bio kažnjen ni osuđen zbog toga jer naravno niko od njegovih kolega nije htio svjedočiti niti stati na stranu kako on kaže kriminalaca, umjesto da podrži kolegu - citiram : "Dosta njih se zbog batina na mene žalilo IPTF-u no sve je odbačeno, pošto policajac nikad neće na drugog policajca, zbog nekakvih kriminalaca. Oko tih prijava postoji mnoštvo anegdota, pošto smo se na račun istih uglavnom sprdali. Svakome ko logično razmišlja, potpuno je jasno da se ovime praktično priznaju zloupotrebe, nasilno iznudjivanje iskaza i prebijanje privedenih a onda to negira ukoliko žrtve podnesu prijavu ili žalbu unutrašnjoj kontroli. Podsjetiću sada na opis iz jedne od prethodnih prijava, (Kako je vođa mafijaške terorističke organizacije `pekao` zanat) kada Radovanović opisuje jednog čovjeka, tvrdeći da zna koliko batina može podnijeti što sam ja obrazložio na sredini strane 11, riječima da "To nesumljivo mogu znati samo oni koji su lično prebijali ljude ili su naređivali prebijanja te na licu mjesta, odnosno sakriveni, gledali rezultate svojih "profesionalnih" metoda. Nakon ove izjave u priloženom tekstu, unutar sopstvenih komentara da je bio više puta prijavljivan za maltretiranje i mučenje privedenih lica a nakon što se već hvalio da zna kolike batine neko može podnijeti te da kolege nisu htjele svjedočiti protiv njega, praktično je dokazano da su Radovanović i njegove kolege iskaze i priznanja dobijali prebijajući privedene. Ovo je direktno povezano sa naslovom teksta, koji sam odabrao - izostavljajući drugi dio poznate izreke te umjesto toga koristeći 3 tačke pa podvlačim : INSPEKTOR SE PONOSI TIME ŠTO SU PRIJAVE PROTIV NJEGA O BATINANJU GRAĐANA ODBAČENE - ZBOG TOGA ŠTO SU KOLEGE POLICAJCI BILI NA NJEGOVOJ STRANI A NE NA STRANI `KRIMINALACA` ALI NIJEDNOM RIJEČJU NE NEGIRA DA JE PREMLAĆIVAO PRIVEDENE... Sve imajući u vidu i opis, kako je Radovanović naveo da je njegov ortak i prijatelj Kostrešević Siniša, nakon ubistva načelnika Bašića, neselektivno priveo više desetina lica, nalažući prebijanje i kako kaže - očekivano pod batinama neko je progovorio. Detaljno sam objasnio u pomenutoj krivičnoj prijavi da svi iskazi i navodna priznanja nakon mučenja i prebijanja privedenih lica ne mogu imati nikakvu dokaznu vrijednost i moraju biti odbačeni pred sudom ali sve ovo ima druge elemente unutar sebe. Naime, djelovanje ovakvih zločinaca i monstruma unutar policije, svakodnevna je opasnost ne samo za pravni sistem koji zagađuju gestapovskim metodama, nego se u konstantnoj životnoj opasnosti nalazi brojni građani, kako njihovi saradnici, tako i potpuno nevine osobe koje oni doživljavaju kao opasnost po svoju slobodu i mafijaške poslove kojima se bave. Očekujem od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku saslušaju, odnosno uzmu izjave od Radovanovića, Kostreševića i saučesnika te neka objasne, zašto su pričali laži da sam policijski doušnik, drukara i slično, odnosno zbog čega neće da daju pismeno izjašnjenje, jesam li njihov saradnik ili ne. Podsećam da nije nikakav problem dobiti pismeno uvjerenje o nekažnjavanju ili nevođenju krivičnog postupka ali kako se vidi, nemoguće je dobiti potvrdu da nisam zaposlen u policiji na stalnim ili povremenim poslovima, odnosno da nisam saradnik policije ni na koji način. Naravno, kako sam to već pomenuo, ukoliko bi razotkrili sopstvene laži to bi u perspektivi razbilo kompletnu mafijašku hobotnicu, koja je instalirana u zemlji jer bi svako onda mogao tražiti i dobiti istu potvrdu ako nije saradnik policije a oni koji jesu ne bi mogli pribaviti takav dokaz što bi onda zaista moglo dovesti neka `treća lica` u opasnost i to konkretno one kriminalce u policiji koji su se služili ovakvim gestapovskim metodama i one koji su ovakve laži smišljeno plasirali okolo sa ciljem priprema likvidacija `nepodobnih`. Drugim riječima ovakva potvrda o tome da nisam policijski saradnik bi utrla put za procesuiranje brojnih kriminalaca i njihovo osudjivanje na višegodišnje zatvorske kazne i to ne naravno samo zbog tih laži, nego za brojne zločine, pljačke i ubistava koje su organizovali pa i lično izvršavali. Podsjećam da se Radovanović, nakon što je podržavao i opravdavao prijetnje vješanjem pripadnicima VSTV-a iz 2017-te, potrudio da pojasni pismo "stotina časnih policajaca" ili kako su se već nazvali te napisao na svom blogu nove prijetnje :
"Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu. ...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu." Čak je neposredno nakon formalnog imenovanja novog glavnog tužioca u Tužilaštvu BIH, Radovanović počeo sa napadima i prijetnjama ne samo na njega nego i na člana porodice, pišući da će "KOSTREŠ" naći načina da ga uhapsi. Ovakve podmukle metode su meni poznate odavno i više puta sam ih opisivao a sada prilažem tekst "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama" gdje je iz samog naslova jasno o čemu se radi. Radi se o materijalu nastalom sredinom 2020-te ali opisujem događaje od prije više godina i konkretno moje pokušaje da upozorim pripadnike suda o tome da su pod nadzorom čak i sudije, što je sprečavao kriminalac Danko Borovčanin, (načelnik sudske policije) no ipak sam na kraju uspio da početkom 2017-te, predam materijal o tome predsjedniku suda. Imena i detalje neću pominjati da ne bih nekoga ugrozio nego ove moje opase o "bezbjednosnim službama" povezujem sa tek nedavno iznesenim iskustvima g. Muriza Memića, koji slične događaje opisuje u prilozima "Nakon toliko godina sam saznao neke detalje, brisan snimak i u Hitnoj" od 25.07.2023. gdje navodi : "Veliki broj ljudi nam je dolazio. Do sada nam je rečeno 64 imena ubice, a mi se držimo tri imena od početka. Kada me pitaju ko je sve te ljude slao? Kažem samo da ih je služba slala. Dođu i oni koji su kao navodno čuli neke detalje, ali ima oni koji su tvrdili. Sada da li im se plaća i ko im plaća, ne znam. Ali rade za službu." a u prilogu "Muslimanska tajna služba poručivala mi je da stanem" od 22.07.2023. je još konkretniji te kaže : "Na sve načine su pokušali ali vazda smo bili oprezni. Znamo i da su nas prisluškivali i pratili. Vidjeli smo ih, to vam je Muslimanska tajna služba, to je organizacija koja postoji, koja je poručivala meni da stanem poručivala efendiji Foči da stane." Pravo je svakoga da stvari doživljava i opisuje na svoj način no ja nikada nisam zločince iz policije opisivao prema nacionalnosti ili vjeri nego smatram da je to jedinstvena banda ne samo na području RS i Federacije BIH, nego i šire no pošto su limitirani granicama ovlasti i teritorije, najbliskija je saradnja između zločinaca unutar policije u RS sa Federalnim policijama uz opasku da imaju svoje ljude i u svim drugim organima te među kriminalnim klanovima na ulicama. Važno je napomenuti da osim klasičnih likvidacija i ubistava koja se predstavljaju kao "samoubistva" jedan dio uklanjanja svjedoka, pokušavaju predstaviti i kao "normalne smrti" koristeći otrove i pogodne farmaceutske proizvode. Sada prilažem tekst "Ninkovićevoj dvije godine zatvora za trovanje šefice" gdje je pred sudom dokazano takvo krivično djelo ali samo zato što je u pitanju izvođač - amater, dok u policiji rade monstrumi najgore vrste kojima ne samo da su dostupni najsnažniji otrovi nego imaju i metode i moć da trovanja koja izvrše predstave kao smrt od bolesti ili "prirodnu" smrt. Primjer za to su osim Čedomira Kneževića, koga sam pomenuo Radovanoviću (a na šta zanimljivo nije izneo nikakvo negiranje) i slučaj smrti pripadnika OJT Bijeljina g. Debeljevića za koga nisu navedeni uzroci a priča se da je u pitanju tumor te sumnjive smrti Pravobranioca RS, Danijele Novaković te poznatih stanovnike Bijeljine, Miće Mićića i Gavrila Bobara tačno na dan kada je trebalo da nadoknadi desetine prethodno pokradenih miliona iz banke. Ovom prilikom neću prilagati obimniji materijal s obzirom da je Tužilaštvo BIH, sada nesporno upoznato sa ozbiljnošću kriminala što se vidi iz dokumenta "Tužilaštvo BIH A-I-ZSPI-92-22 od 14.12.2022." te na kraju podsjećam samo na činjenicu da su i Radovanović i Kostrešević sa ortacima upoznati da sam protiv njih podneo krivične prijave o čemu sam recimo obavjestio pomenute kao u prilogu "Razotkrivanje lažljivca i prevaranta - mejl" pa sve njihove radnje poslednjih mjeseci treba gledati iz perspektive da pokušavaju prikriti već izvršene zločine te ostavljati utisak da su nešto što nisu i skrenuti pažnju na sporedne ili izmišljene probleme.

PRILOZI

Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Motivi i okolnosti ubistva Jasmina Selimagića, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Nakon toliko godina sam saznao neke detalje, brisan snimak i u Hitnoj, Muslimanska tajna služba poručivala mi je da stanem, Ninkovićevoj dvije godine zatvora za trovanje šefice, Tužilaštvo BIH A-I-ZSPI-92-22 od 14.12.2022.; Razotkrivanje lažljivca i prevaranta - mejl

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ponedjeljak, 25. prosinca 2023.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DODIK MILORADA I SAUČESNIKA

Krivična prijava protiv Dodik Milorada i saučesnika
Pošto su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sada suspendovane, odnosno bukvalno nepostojeće na teritoriji Republike Srpske, prijavljeni Dodik Milorad i njegovi saučesnici mogu u svakom trenutku da ponovo lažiraju neku epidemiju - recimo svinjske kuge, variole ili bilo čega drugog a nakon naredbi svojih mafijaških bosova izvan zemlje te ponovo da sprovode teror nad narodom. Odnosno - da budem sasvim precizan, ovde se ne radi o pretpostavkama, nego Dodik Milorad i njegov mafijaški kartel, konstantno terorišu narod, pljačkaju građane i budžet, zastrašuju "nepodobne" pojedince a one koje ne mogu uplašiti bez milosti likvidiraju...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Po osnovu KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE, član "Produženo krivično djelo" a povezano sa krivičnim djelima "Napad na ustavni poredak" "Terorizam" i drugih, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DODIK MILORADA I SAUČESNIKA

U ovoj krivičnoj prijavi radi se o događajima poznatim praktično svim građanima ali ja ću se bazirati prije svega na osporavanju legitimiteta Ustavnog suda BIH, vidljivo u prilogu "Dodikov nelegalni ukaz od 07.07.2023." a kojim prijavljeni Dodik Milorad nalaže da se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne objavljuju i ne primenjuju na teritoriji Republike Srpske.
Ovo naravno nije jedina nelegalna i kriminalna radnja jer je prijavljeni prethodno inicirao čitav niz događaja, utičući na odsustvo, odnosno povlačenje predstavnika Republike Srpske iz Ustavnog suda BiH a potom i na rad Narodne Skupštine RS, čiju većinu poslanika ima pod svojom potpunom kontrolom bilo ucijenama ili zastrašivanjima.
Takođe je dobro poznato da je prethodni direktor Službenog glasnika, (prilog "Vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika RS podnijela ostavku") uklonjen neposredno pred kulminaciju događaja te je potom novo imenovana - podobna osoba, objavila sporni ukaz, (Službeni glasnik RS broj 60-23) no mnogi nisu svjesni da su se i u prošlosti dešavale slične stvari, kada je recimo, Pravobranilac Republike Srpske gospođa Danijela Novaković, objavila da se vrše strašni pritisci na nju te podnijela ostavku a onda ubrzo nakon toga preminula.
Brojni su ovakvi primjeri a od čitavog niza njih, ističem još slučaj gospodina Desimira Miljića, koji je kao Glavni republičko sanitarni inspektor bio prepreka za uvođenje vanrednog stanja zbog lažne - izmišljene pandemije a onda je obješen te je ulogu `glavnog epidemiologa` preuzeo upravo ovde prijavljeni Dodik Milorad.
To je brutalno jasna poruka svima da moraju izvršavati naredbe i želje prijavljenog ili im se u suprotnom može desiti da budu zastrašivani ili da se `samoobjese` ili `samoubiju` zavisno od slučaja.
Dodik Milorad je u prošlosti već nekoliko puta inicirao zabrane djelovanja državnih organa sa nivoa BIH na teritoriji Republike Srpske, (kao recimo u prilogu "Zaključak vlade mila ronhila") no ja ću ovaj put podsjetiti na njegovo javno obraćanje, (prilog "Crna knjiga") pred kamerama i medijima kojima je objelodanjeno formiranje crne knjige u kojoj će kako kaže biti upisana imena svih onih koji su im nanijeli štetu te da će njihovi ljudi unutar institucija voditi borbu protiv tih imena i dodao da će to morati da urade.
Pravno gledano - već tim činom je praktično suspendovao važeće zakone na teritoriji Bosne i Hercegovine i jedini zakon koji njegovi ljudi moraju izvršavati su njegove naredbe iz crne knjige.
Nakon toga je došlo do stradanja, odnosno likvidacija više osoba od kojih su najpoznatiji slučajevi : Davida Dragičevića, Slaviše Krunica i Miloša Ostojića a više puta su njegovi ljudi, pokušavali i mene da ubiju o čemu imam neoborive dokaze između ostalog i dokazano u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr.
Naime, nakon što sam otkrio dokaze o tome da su Dodikovi ljudi, smišljeno prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, došlo je do naredbe da se protiv mene pokrenu nezakoniti predmeti na teritoriji Istočnog Sarajeva a bez zakonom obavezujućih odluka o prenosu nadležnosti od Republičkog Javnog Tužilaštva RS, odnosno Vrhovnog Suda Republike Srpske. Uz to dodajem da je paralelno sa time i pokušajima ubistva, upućena mejlom "Dodikova prijetnja 19.01.2018." firmi iz Švajcarske sa zahtjevom da se suspenduje moja domena zbog teksta koji je objavilo jedno udruženje građana na sopstvenom portalu, kreiranom kao poddomena.
Ali sada neću uopšte pominjati detalje o tim razbojničkim aktivnostima, nego o pravnom aspektu činjenice da se odluke Ustavnog suda BiH, ne izvršavaju na teritoriji Republike Srpske.
Ovde se ne radi samo o nekoj zamišljenoj situaciji u budućnosti da se za 10 ili 50 dana, donese neka odluka Ustavnog Suda a koja se ne bi primjenjivala, nego i o ranije donesenim odlukama, koje trebaju da se primjene, odnosno koje bi morale biti osnova za rad i donošenje odluka prvostepenih i drugostepenih sudova u svim predmetima koji se pojave.
Ovim se sada praktično šalje jasna poruka i policiji i tužilaštvima i sudovima da ne obraćaju pažnju na Ustavni sud BiH ni na već donesene odluke u prošlosti, nego da rade onako kako to prijavljeni Dodik Milorad želi - traži - zahtijeva - naredi, inače... mogu birati u opsegu od ostavke do `samoubistva`.
Konkretan primjer imamo kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, postupajući po mojoj apelaciji "AP 1031-19" donio odluku 10.11.2020 godine, kojom se pomenuta apelacija usvaja i priznaje mi pravo iznošenja slobodnog mišljenja.
Naime u sklopu izjavljivanja jednog od pravnih lijekova sam izneo reakciju na razbojnički i nacistički istup Dodik Milorada, vezano za pomenutu "crnu knjigu" te objavio fotografiju a vezano za nacističke metode pripadnika komande sudske policije, koji su izdali naredbu službenicima da onemoguće pristup i dostavu dokaza u tužilaštvo, svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, čime se bez sudske naredbe i pravosnažnog rješenja, diskriminiše cijela grupa ljudi po osnovu srodstva sa osmogodišnjom devojčicom, koju su ubili švercujući narkotike.
Svojom odlukom, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pojasnio i obrazložio da građani mogu koristiti čak i izraze fašista i idiot što ja naravno nikada nisam radio, nego sam samo uz priložene dokaze okarakterisao osobe i događaje kao kriminalce ili počinioce krivičnih dela a idioti sigurno nisu.
S obzirom da često podnosim krivične prijave, vezano za temu kriminala mafijaškog režima Dodik Milorad a onda iste prijave objavljujem na internetu u intervalu od 10 dana to je u trenutnim okolnostima, savršen izgovor za Dodik Milorada i njegove ljude da ponovo pokreću protiv mene razne nelegalne i nezakonite aktivnosti, počev od relativno banalnog okrivljavanja za izmišljene prekršaje do formiranja novih montiranih predmeta za nepostojeća krivična dela i pripreme likvidacije, korišćenjem posebnih istražnih radnji i u sadejstvu sa ortacima iz narko i auto mafije koju su sami formirali.
Mafijaške metode Dodika i ortaka sam opisivao u više krivičnih prijava i pravnim lijekovima a sada prilažem kao primjer "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" iz predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr u kome sam opisao i neke od ranijih udara na ustavni poredak ovde prijavljenih.
I tu se naravno ne radi samo o meni, nego i o mnogim drugim građanima, posebno imajući u vidu najavljene namjere o kriminalizaciji javne riječi, (prilog "Usvojen zakon o kriminalizaciji klevete u rs - lov na novinare je otvoren") odnosno progon svih onih koji bi se usudili da pomenu kriminal nekoga iz Dodikovog mafijaskog režima.
Sličan problem se može pojaviti i pojaviće se nesumnjivo kod mnogih drugih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine a sada ću izneti još samo jedan karakterističan primjer.
Naime, nakon vješanja gospodina Miljića, koga sam pomenuo te nakon što je Dodik Milorad preuzeo ulogu glavnog epidemiologa i komandovao svim povezanim događajima došlo je i do situacija kada su primjenjivane bukvalno inkvizitorsko nacističke metode sa zabranama kretanja, uvođenje policijskog časa i slično.
Vezano za to donesena je "Odluka Ustavnog suda BIH po AP-3683-20" 22.12.2020. kojom su primjenjivane mjere okarakterisane kao neustavne, odnosno predstavljaju kršenja ljudskih prava.
Pošto su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sada suspendovane, odnosno bukvalno nepostojeće na teritoriji Republike Srpske, prijavljeni Dodik Milorad i njegovi saučesnici mogu u svakom trenutku da ponovo lažiraju neku epidemiju - recimo svinjske kuge, variole ili bilo čega drugog a nakon naredbi svojih mafijaških bosova izvan zemlje te ponovo da sprovode teror nad narodom.
Odnosno - da budem sasvim precizan, ovde se ne radi o pretpostavkama, nego Dodik Milorad i njegov mafijaški kartel, konstantno terorišu narod, pljačkaju građane i budžet, zastrašuju "nepodobne" pojedince a one koje ne mogu uplašiti bez milosti likvidiraju.
Na kraju ukazujem i na izgled pečata, kojim je prijavljeni ovjerio sporni ukaz a na kome se jasno vidi da su sva slova svih riječi u sastavu počata, ispisana velikim slovima što je u suprotnosti sa odredbama navedenim u prilogu "Zakon o pečatima organa i institucija republike srpske" gdje se propisuje da se samo prvo slovo piše veliko a sva ostala su mala.
Konkretno je u članu 5, stav 3 propisano "U spoljnom krugu pečata ispisuje se naziv Republika Srpska" dok je unutar pečata na tom mjestu napisano "REPUBLIKA SRPSKA". Osim što se nije poštovao zakon pri upotrebi pečata, postoje i neka pravna tumačenja po kojima se velika slova koriste isključivo za nazive privatnih firmi ili korporacija što bi značilo da prijavljeni Dodik suštinski i nije Predsjednik RS, nego menadžer korporacije te da radi za privatne interese umjesto za narod što i nije nikakvo čudo jer je još prije skoro 25 godina, svrgnut predsjednik koga je narod izabrao a apsolutna vlast data Dodik Miloradu, kako bi zastupao interese internacionalne mafije što i čini neprekidno sve do današnjih dana...

PRILOZI

Dodikov nelegalni ukaz od 07.07.2023.; Vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika RS podnijela ostavku, Službeni glasnik RS broj 60-23, Zaključak vlade mila ronhila, Crna knjiga, Dodikova prijetnja 19.01.2018.; AP 1031-19, Dvostruki državni udar mafijaškog klana, Usvojen zakon o kriminalizaciji klevete u rs - lov na novinare je otvoren, Odluka Ustavnog suda BIH po AP-3683-20, Zakon o pečatima organa i institucija republike srpske

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902