ponedjeljak, 25. rujna 2023.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE NAČELNIKU PU BIJELJINA

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" - proizilazi da svako ko pruža pomoć izvršiocima i nalogodavcima - činjenjem ili nečinjenjem, odgovoran je za njihova krivična djela kao da ih je lično izvršio, počev od ubistva osmogodišnjeg djeteta te stradanja više svjedoka, preko više pokušaja likvidacije sve do brojnih "sitnijih" krivičnih djela...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE NAČELNIKU PU BIJELJINA

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - NA RUKE NAČELNIKU

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom**

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Bijeljina ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" odnosno izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE ? Odgovor mi pošaljite što je prije moguće na mejlove, navedene na dnu zahtjeva.
OBRAZLOŽENJE
Iz priloga "Komentari na članak" se vidi da su inspektor bloger Radovanović Borislav (i brojni saučesnici), godinama širili laži, koje su plasirali vođama narko klanova da ih ja navodno cinkarim policiji, gdje ih oni ne mogu zaštititi te naravno tog ko je "cinkaroš" ili kako to opisuje g. Radovanović, kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" treba ubiti.
Imena drugih osoba - posebno ucjenjenih ili prevarenih građana neću navoditi, iako imam dokaze i o tome koje sam čak prezentovao ranije u sudskim postupcima a iz razloga da ih to ne bi dovelo u opasnost. Što se tiče pomenutog gospodina on je kao kriminalistički inspektor bio savršeno svjestan šta znači opisivati bilo koga kao cinkaroša ljudima koji su spremni ubiti bez razmišljanja. Osim toga je u sadejstvu sa ortakom Kostrešević Sinišom i drugima, angažovao grupe ljudi koji su me kontaktirali i iznosili prijeteće stavove i to prema pripadnicima pravosuđa prvenstveno sa ciljem da me dovedu u zabludu kako u tome nema ničega nezakonitog a u stvarnosti je kažnjivo do 12 godina zatvora prema članu "Napad na sudiju ili javnog tužioca". Takav podmukao i kriminalan metod je doveo do velike afere o čemu se oglasilo i VSTV-e - vidljivo u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017." a o čemu se izjasnio i sam inspektor bloger, ismijavajući žrtve prijetnji vješanjem u sopstvenom tekstu koji prilažem pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" pošto original sadrži jedno lično ime.
Vezano za plasiranje laži o tome da navodno cinkarim policiji pripadnike raznih kriminalnih grupa, angažovani su i provokatori koji su me pokušavali odvesti na udaljenu lokaciju - na nišan takvim grupama već izmanipulisanim i spremnim da me ubiju. Pošto taj nivo planirane likvidacije nije uspjevao, angažovani su i drugi saradnici te je u jednom pokušaju likvidacije 27.09.2018. asistirala PS Bijeljina 2, čineći više krivičnih djela, koje sam dokazao u sudskom postupku. No prije nego što je i počeo taj predmet pred sudom, prilikom pokušaja da dođem do informacija - garantovano članom 23 Ustava RS, napadnut sam 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina, fizički obema rukama uz psovke i prijetnje ubistvom od strane službenika u civilu, koji je pošto me nije uplašio, pobjegao na sprat. Sve prethodno je uzrokovano činjenicom da su pripadnici kriminalne grupe, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu te pokušavaju prikriti i taj zločin ali i brojne malverzacija oko pranja novca i pljački preko Bobar banke itd. DODATAK : Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." proizilazi da svako ko pruža pomoć izvršiocima i nalogodavcima - činjenjem ili nečinjenjem, odgovoran je za njihova krivična djela kao da ih je lično izvršio, počev od ubistva osmogodišnjeg djeteta te stradanja više svjedoka, preko više pokušaja likvidacije sve do brojnih "sitnijih" krivičnih djela.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017. `False flag` operacija Komentari na članak

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 15. rujna 2023.

OBAVJEST KOMANDIRIMA I NAČELNICIMA

Obavjest komandirima i načelnicima
Od načelnika i komandira tražim da prekinu sa napadima na mene i zaštitom kriminalaca koji su pokušavali da me ubiju i da otkriju sve činjenice i dokaze o radnjama i odgovornim licima vezano za to a ako nastave raditi za mafiju, očekujem od Tužilaštva BIH da sve saradnike kartela, hitno pritvori jer u suprotnom će vrh kartela na čelu sa Kostreševićem i Dodikom poslati plaćene ubice i na njih...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

OBAVJEST KOMANDIRIMA I NAČELNICIMA

KOMANDIRU PS BIJELJINA 2 / KOMANDIRU PS BIJELJINA 1 / NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE / NAČELNIKU PU BIJELJINA
Te informativno :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Prije svega upozoravam sve zaposlene u PU Bijeljina - naročito svjedoke krivičnih djela da im je život u opasnosti a imajući u vidu da je već više lica smrtno stradalo.
Mjesec i po nakon što je dokument "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" nastao, smrtno je stradao g. Dragan Ninković iz OJTIS od vatrenog oružja, potom je naposredno nakon smjene sa mjesta predsjedika suda u Sokocu 22.03.2021. obješen g. Borovčanin Luka a uzrok smrti je prikriven.
Načelnik kriminalističke policije g. Radenko Bašić je stradao 21.03.2021. od vatrenog oružja i na kraju je oko 05.07.2022. objavljena smrt zamjenika glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada a svi navedeni su svjedoci kriminala povezanog sa dopisom Predsjednika RS.
Ovde sam opisao samo stradanja osoba na najvišim pozicijama vlasti i vidljivo je da se nasilne smrti pokušavaju predstaviti kao "samoubistva" - u nekim slučajevima kao "zadesi" i slično ili se stvarni uzrok prikriva za javnost.
Kod najmanje 3 osobe je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4 slučaja radi o ubistvima - likvidacijama svjedoka i presjecanjima veza ka vrhu mafijaškog kartela, autoru "crne knjige" i drugim ortacima.
Vezano za prethodno navedeno, obavještavam Tužilaštvo BIH da odgovorna lica, formalno zaposlena u MUP RS-e, ne postupaju u skladu sa zakonskim obavezama nego konstantno štite pripadnike mafijaških klanova a nakon što su godinama poušavali da me "zadesno" ubiju, odnosno ubili su osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre.
Dakle, nakon nastanka obavezujućeg materijala "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" smrtno je stradalo više svjedoka krivičnih djela za šta je direktno odgovoran MUP, prije svega direktor, protiv koga sam podneo krivične prijave ali i osobe na komandnim pozicijama u PS Bijeljina 2 i PU Bijeljina, gdje su vršeni napadi na moja prava i život, odnosno asistiralo se prilikom pokušaja mog ubistva te vršila brojna krivična djela prije svega 27.09.2018. te 22.05.2019. ali i u drugim prilikama.
Očekujem od osoba iz komandnih struktura da ne izvršavaju nezakonite naloge zločinca Kostrešević Siniše ali ni bilo koga drugog što je opisao i bivši ministar u tv nastupu "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." te da se detaljno upoznaju sa materijalom poslatim iz ureda Predsjednika RS, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima) te "Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona" od 11.09.2019. pisanim za potrebe postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr pred sudom u Bijeljini te poslatog u sličnom obliku i na druge adrese što se može vidjeti u prilogu "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.".
Svi navedeni pripadnici takozvanog MUP-a RS imaju status terorista i ubica u pokušaju, vezano samo za mene dok su neki od njih odgovorni za brojna ubistva i druga "blaža" krivična djela te se mogu uporediti sa likovima kao što su Radoje Zvicer, Veljko Belivuk itd.
Poslednji prilog koji sada šaljem je "cenzurisano" obraćanje novom ministru UP "Obavještenje ministru unutrašnjih poslova - mejl" od 25.12.2022. nakon čega je kao što je vjerujem opšte poznato došlo do obilazaka policijskih uprava u RS.
Osim što sam tražio hitno smjenjivanje i procesuiranje direktora policije, ostale detalje za sada ne bih otkrivao te je ostatak zatamnjen. Od načelnika i komandira tražim da prekinu sa napadima na mene i zaštitom kriminalaca koji su pokušavali da me ubiju i da otkriju sve činjenice i dokaze o radnjama i odgovornim licima vezano za to a ako nastave raditi za mafiju, očekujem od Tužilaštva BIH da sve saradnike kartela, hitno pritvori jer u suprotnom će vrh kartela na čelu sa Kostreševićem i Dodikom poslati plaćene ubice i na njih.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Obavještenje ministru unutrašnjih poslova - mejl

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

utorak, 5. rujna 2023.

ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA PRAVOBRANILAŠTVU RS

Ukoliko odgovorna lica iz Pravobranilaštva RS - sjedište zamjenika u Bijeljini ne dostave jasan i precizan odgovor, meni lično i prije svega Tužilaštvu BIH to će biti dodatni dokaz o smišljenom saučesništvu u organizovanom kriminalu te osim zakonom propisanih radnji protiv počinilaca, očekujem od Tužilaštva BIH da zaštiti živote svjedoka i počinilaca krivičnih djela jer je vrh mafijaškog kartela već uklonio više važnih svjedoka i nesumnjivo je spreman ubiti svakog koga smatra opasnim po šefove klana...

ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA PRAVOBRANILAŠTVU RS

Veza : Odgovor Pravobranilaštva RS na 80 0 P 043325 13 P 2, Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 od 09.02.2017.; Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017. i drugi dokumenti u prilozima.

PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA I KRIVIČNA PRIJAVA

PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja i dostavite kopije relevantnih dokumenata ako postoje na dole navedene mejlove te istovremeno na zvanični mejl Tužilaštva BIH : IME I PREZIME OSOBE KOJA JE PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE URUČILA FALSIFIKAT - KOPIJU RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr OD 12.08.2010. I U IME KOG ORGANA JE TO UČINILA ??? Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV LICA IZ SJEDIŠTA ZAMJENIKA PRAVOBRANILAŠTVA RS U BIJELJINI

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." A u vezi krivičnih djela : "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Produženo krivično djelo", "Davanje lažnog iskaza", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija", "Terorizam" i druga. Ukoliko odgovorna lica iz Pravobranilaštva RS - sjedište zamjenika u Bijeljini ne dostave jasan i precizan odgovor, meni lično i prije svega Tužilaštvu BIH to će biti dodatni dokaz o smišljenom saučesništvu u organizovanom kriminalu te osim zakonom propisanih radnji protiv počinilaca, očekujem od Tužilaštva BIH da zaštiti živote svjedoka i počinilaca krivičnih djela jer je vrh mafijaškog kartela već uklonio više važnih svjedoka i nesumnjivo je spreman ubiti svakog koga smatra opasnim po šefove klana.

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA I KRIVIČNE PRIJAVE

Sjedište zamjenika Pravobranilaštva RS u Bijeljini je saučesnik u više krivičnih djela, uzročno posljedično povezanih a zbog prikrivanja direktnih izvršlaca, odgovorni su i za više smrtnih stradanja svjedoka u kasnijem periodu. Podsjećam da je u prethodnih godinu dana, dostavom komunikacija preko aplikacije "SKY" razotkriveno da unutar organa RS, prvenstveno komande MUP-a ali i drugih službi, djeluje organizovana zločinačko teroristička grupa, koja se bavi prometom i prodajom narkotika, pranjem novca, iznudama, ucjenama, pripremama likvidacija itd a Sjedište zamjenika Pravobranilaštva RS u Bijeljini je zaštitnik počinilaca tih krivičnih djela. Samo nakon nastanka dokaza "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji je obavezujući za postupanje, smrtno je stradalo više lica od kojih ističem nekoliko na najvažnijim pozicijama a to su 30.06.2020. okružni tužilac g. Dragan Ninković te krajem marta 2021-e, (tačan datum nije objavljen) je obješen sudija Luka Borovčanin iz Sokoca.
Potom je ubijen načelnik g. Radenko Bašić te zamjenik okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad, gdje su u pitanju najmanje 3 nasilne smrti a opravdano sumnjam da se u sva 4 slučaja, radi o ubistvima - likvidacijama svjedoka i presjecanjem veza ka obavještajnim službama i nalogodavcima. Istovremeno je više puta pokušavano moje ubistvo a za navedena i druga brojna krivična djela odgovornost snose zaposleni u Sjedištu zamjenika Pravobranilaštva RS u Bijeljini što ću pojasniti u nastavku. 23.07.2009. prilikom šverca narkotika, koji je pomenuta zločinačko teroristička organizacija vršila sa područja Istočnog Sarajeva u Bobar grupu, ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, nakon čega su pripadnici kartela uklonili materijalni dokaz sa smrtno ranjenog djeteta, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji što je vidljivo iz dokumentacije sadržane unutar pomenutog dokaza "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji sam ranije više puta dostavljao uz druge krivične prijave kao recimo uz "Obavjest tužilaštvu o kriminalacima iz policije" a što sada nije osnovna tema.
Nastojanja moje sestre i mene da dostavimo dokaze o ubistvu djeteta su gestapovskom metodama uz neviđene laži i manipulacije dirigovane od strane zločinca Danka Borovčanina - načelnika sudske policije, sprečavana i predstavljana kao "remećenje reda i mira" a što je za posljedicu imalo sudski postupak, koji je pravosnažno okončan preinačenjem prvostepenog rješenja, odnosno oslobođeni smo krivnje. No da bi imali "opravdanje" za svoje inkvizitorsko gestapovske metode, pripadnici mafijaškog kartela su sačinili falsifikat za prvostepeno "Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" tako što su udarili pečat pravosnažnosti na sačinjenu kopiju što se vidi na pomenutom prilogu te to koristili za svoje potrebe, iako je različito od dokumenata u Osnovnom sudu u Bijeljini i MUP-u RS. Dokaz za to je prilog "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" iz koga se vidi da se prvostepeno Rješenje u stvari preinačava i postupak obustavlja. No uprkos tome je nastavljeno sa brutalnim zločinačkim metodama, zbog čega sam podneo Tužbu za utvrđenje diskriminacije a po kojoj uz "Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2" od 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS - g. Milan Radujko, prilaže i sporni falsifikat što sam razotkrio dopisom u 2 primjerka pod nazivom "Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj" gdje sam na sredini pete strane, (uokvireno pravougaonikom) napisao : "Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN, DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?" Na dnu pomenutog priloga se vidi i da sam dostavio pravosnažno Rješenje te nakon toga g. Radujko Milan, nakon što se uvjerio u istinitost mojih tvrdnji o falsifikatu, sačinjava u sadejstvu sa kreatorima tog falsifikata, plan za njegovo uklanjanje iz predmeta i uništavanje no na njihovu žalost, primjerak koji su meni uručili nisu mogli uništiti. Nakon serije drugih krivičnih djela odlučio sam da predam krivične prijave po tom osnovu što se može vidjeti u prilozima "Prijava za falsifikat" od 20.10.2014. te obavjest Osnovnom sudu u Bijeljini - Predsjedniku suda pod nazivom "Ko su falsifikatori" od 16.01.2015., koja je kopija potom dostavljena i u RJTRS. U to vrijeme još nisam imao sve detalje vezano za sačinjavanje i uklanjanje falsifikata no nakon mog zahtjeva po ZSPI-a, Osnovni sud u Bijeljini je u sklopu dokaza "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." precizno odgovorio na sva postavljena pitanja i iz tog dokumenta se vidi da sam ja dostavio `Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp` kojim sam dokazivao falsifikat `Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr` a koji je u sklopu 28 priloga, g. Radujko Milan naveo pod stavkom 2. Uklanjanje falsifikata je izvedeno tako što je zatraženo, (jednim primjerkom - da bi mene, kako su mislili, napravili budalom i obmanuli) da im se vrati sva priložena dokumentacija kako bi "otklonili nedostatke" a na drugoj strani pomenutog dokaza "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." se navodi da im je vraćena sva dokumentacija, čime je uklonjen falsifikat. Potom se konstatuje da unutar spisa postoji moj dopis "Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj" u kome sam i ukazao na postojanje falsifikata te odmah potom činjenica da sada u predmetu postoji samo rješenje Okružnog suda koje sam dostavio ali nema više spornog falsifikata. Da je g. Radujko Milan uklonio falsifikat i nije ga htio dostaviti čak ni po pozivu suda, vidljivo je u dokazu "Glavna rasprava 80 0 P 043325 13 P 2" gdje se na drugoj strani to navodi unutar pasusa uokvirenog crvenim pravougaonikom. Ime osobe koja je sačinila falsifikat kao pomoćno sredstvo za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo sam pokušavao više puta saznati od g. Milana Radujka, što on sam priznaje u dokazu "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 od 09.02.2017." koje sam dobio uz prilog "Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017." U svom izjašnjenju g. Radujko Milan piše o svemu samo ne o ovome što je bilo ključno pitanje. a) Dakle u prvom pasusu kaže da je u pitanju NAVODNI falsifikat, što je očito negiranje istine iako postoji zvanični dokument suda, ("080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.") koji je utvrdio čak i koja je osoba udarila pečat pravosnažnosti na rješenje koje se preinačava odlukom Okružnog suda u Bijeljini. Nadalje se lažno tvrdi da ja povezujem Pravobranilaštvo RS kao učesnika u falsifikovanju tog rješenja. Prava je istina da sam g. Radujka okarakterisao kao saučesnika sudije Vakičić Željke u UKLANJANJU falsifikata. b) U drugom pasusu se ispostavlja da falsifikat nije "NAVODNI" nego STVARAN, pošto se potvrđuje da sam ga dostavio a onda se prelazi na bezočno manipulisanje i falsifikovanje činjenica. Prvo se nevješto komentariše "DA NE ZNA RAZLOG ZA "TRAŽENJE DOKUMENTA" IAKO GA VEĆ POSJEDUJEM". Podsjećam da ja uopšte nisam TRAŽIO dokument, nego informaciju OD KOGA JE PREVOBRANILAŠTVO RS DOBILO TAJ DOKUMENT ??? c) Na kraju tog drugog pasusa se kaže da je na "NAVODNOM" falsifikatu "JASNO NAZNAČENO KO JE IZDAVALAC ISTOG" !!!??? To se naravno vidi i ja znam ko je izdao rješenje, znam ko ga je dostavio u spis parničnog predmeta, znam ko ga je kako i zašto uklonio ali se NE ZNA I G. RADUJKO NEĆE DA OTKRIJE OD KOJE JE OSOBE DOBIO TAJ FALSIFIKAT. Potom navodi da se vidi koji je organ izdao dokument ali ne piše i da je taj organ dostavio falsifikat Pravobranilaštvu RS. Dakle, g. Radujko ZNA OD KOGA JE ZAPRIMIO FALSIFIKAT ALI NEĆE DA KAŽE. Treći pasus je nebitan jer nisam ni očekivao da će bilo ko podnositi prijavu kada su uradili sve da prikriju ne samo taj nego mnogo teže i ozbiljnije oblike kriminala i zločina. Da nije samo u pitanju sačinjavanje i potom uništavanje falsifikata sudskog rješenja, nego je potom došlo i do više smrtnih stradanja svjedoka sam već istakao a sada podsjećam da je neposredno nakon "izjašnjenja" g. Radujko Milana, tadašnji Pravobranilac RS, doživjela brutalne napade te prisiljena podnijeti ostavku 6 dana nakon pomenutog izjašnjenja a ubrzo potom pod izuzetno sumnjivim okolnostima je preminula što se vidi iz priloga "Preminula Danijela Novaković, bivši pravobranilac RS" objavljeno 06.04.2017. Paralelno sa ovim događajima - bukvalno odmah nakon "izjašnjenja" intenzivirani su pokušaji kartela da me ubije, tako što su slali više provokatora da me pod različitim izgovorima odvuku - namame na udaljenu lokaciju, gdje su čekali timovi plaćenih ubica a što sam opisivao u ranijim prijavama. Čak su mi uz primjedbu da sam nešto "ublijedio" savjetovali da idem na pregled u bolnicu, odakle se kao pomenuta gđa Novaković, zasigurno ne bi vratio jer mafija ima svoje ljude i u medicinskoj struci. Pošto pokušaji instruisanih provokatora da me uvuku u klopku cjelih 5 mjeseci od februara do kraja juna 2017-te, nisu uspjeli, mafijaški kartel je angažovao svoje ljude na teritiriji Istočnog Sarajeva da formira nezakonite predmete pred nenadležnim OJTIS-u i Sudom u Sokocu a što se može vidjeti iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017."
Lažiranje nadležnosti je pokušano pozivanjem na "Dopis RJT od 01.06.2015." što se vidi unutar pomenute optužnice. No da se time u stvari dodjeljuje moja krivična prijava a ne prijava protiv mene, vidljivo je upravo iz priloga "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." gdje nije precizirano o kom krivičnom djelu se radi ali iz opisa je jasno da su u pitanju radnje Pravobranilaštva vezano za uklanjanje falsifikata.
Drugi važan dokaz o lažiranju je dokument "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u kome je jasno istaknuto da ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam ja stranka u postupku a što su planeri i organizatori pokušaja mog ubistva, smišljeno lažno pričali na teritoriji Bijeljine, kao i laži kriminalnim grupama u RS da ih ja navodno cinkarim policiji, čime je stvaran motiv da me ubiju.
Iako sam dakle imao dokaze iz RJTRS i Vrhovnog suda RS da su predmeti protiv mene lažirani, odnosno falsifikovana nadležnost, pokušaji ubistva su nastavljeni te je 27.09.2018. došlo do razbojničkog napada na mene uz saučestvovanje MUP-a i sudske policije i kreiranja više novih falsifikata činjeničnog stanja i potpisa službenika što sam razotkrio u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koje je pravosnažno okončano u moju korist, konstatacijom da nisam ni na koji način kršio zakon ali i da su to činili pripadnici MUP-a i sudske policije.
No prije nego je i počeo taj postupak a nakon što sam dostavio dokaze u VSTV-e, sačinjen je dokument "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se od tadašnjih glavnog tužioca OJTIS i tadašnjeg predsjednika suda u Sokocu traži da dostave rješenja o dodjeli nadležnosti i da o tome blagovremeno informišu VSTV-e.
Pošto to nije učinjeno jer naravno rješenja nisu postojala nego je izveden pokušaj falsifikovanja nadležnosti, VSTV-e je smjenilo prvo glavnog tužioca a potom i predsjednika suda, nakon čega dolazi i do smrtnih stradanja svjedoka iz OJTIS, okružnog tužioca Dragana Ninkovića te odmah nakon smjene sa mjesta predsjednika, nađen je obješen sudija Luka Borovčanin što se konstantno prikriva od javnosti. Nakon mog dopisa u OJT Bijeljina i upozorenja da su svjedoci u opasnosti, objavljeno je da je "preminuo" možda i najvažniji svjedok svih krivičnih djela, zamjenik okružnog tužioca g Debeljivić Milorad. Načelnik policije, Radenko Bašić je ubijen u Prijedoru 21.03.2022. a svjedok je kriminalnih radnji inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je plasirao lažne vijesti da navodno ja "cinkarim" policiji u Banjaluci i što je još važnije, upravljao je timom provokatora čiji je zadatak bio da me špijuniraju i pokušaju izmanipulisati da uputim prijetnje nekom sudiji. To je za posljedicu imalo aferu da je jedan od provokatora napisao prijetnje vješanjem pripadnicima VSTV-a na šta je reagovano i saopštenjem iz VSTV 14.08.2017. a inspektor bloger Radovanović je te prijetnje opravdavao i podsticao u svom tekstu od 12.08.2017. riječima : "Treba ih hapsiti, a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i Tegeltiju i Jukićevu, pofalila dlaka sa glave ?" Pomenute radnje sam opisivao i pred sudom u prisustvu predstavnika Pravobranilaštva i upozoravao na opasnost na šta nije reagovano te sam to i pismeno navodio kao recimo u prilogu "Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" gdje na sredini prve strane navodim : "...tom prilikom se pokušalo pronaći, odnosno inscenirati i napakovati neko drugo mnogo teže krivično djelo, korištenjem provokatora i doušnika koji su me ubjeđivali i nagovarali da sudije čak treba ubijati i vješati, da treba kidnapovati političke vođe sa ciljem da i ja nešto slično izgovorim ili napišem što bi se snimilo kao dokaz protiv mene a sa druge strane angažovani su plaćenici koji su prikupljali podatke o meni i pokušali me namamiti na udaljenu lokaciju kako bi me tamo likvidirali." U ovom pasusu (a to sam rekao i usmeno sudiji u prisustvu pravobranioca) opisujem događaj kada su doušnici angažovani da me prate, navuku u klopku ili navedu na neko krivično djelo a sve po instrukcijama zlikovaca iz policije, načinili veliku grešku i instruisali provokatora da zaprijeti pripadnicima VSTV-a, koje je tim povodom izdalo zvanično saopštenje avgusta 2017-te i zatražilo hitnu reakciju i razotkrivanje odgovornih.
Umjesto toga je došlo do zataškavanja slučaja i prikrivanja nalogodavaca te je u tu svrhu napisan i tekst na internetu koji sam ranije dostavio sa izmjenjenim naslovom, (da ne bih ukazao na počinioce) "`False flag` operacija" gdje pripadnik policije jasno napisanu prijetnju vješanjem ismijava, bukvalno se sprda sa tim te tvrdi da nema krivičnog djela. Nema jer bi u slučaju da se utvrde sve činjenice i otkrije da je počinjena prijetnja u okviru grupe a prema pripadnicima pravosuđa, tada bi i njemu te ostalim saučesnicima, prijetila kazna do 12 godina zatvora. Samo po osnovu kreiranja različitih falsifikata ili pokušaja uništavanja dokaza o tome postoji kontinuitet od 2010-te, preko 2013-te, 2014-te pa 2015-te falsifikovanjem nadležnosti do 27.09.2018. falsifikovanjem potpisa na dokumentima MUP-a i sudske policije a velika je vjerovatnoća i da je potpis tužiteljice na priloženoj optužnici falsifikovan, pošto se razlikuje od potpisa na drugom dokumentu.
O tome sam poslao pismeni zahtjev 20.06.2020. na šta nikada nisam dobio odgovor nego je umjesto toga, 10 dana kasnije g. Dragan Ninković kao svjedok opisanog kriminala, dobio metak u glavu. I sve ove radnje su direktan nastavak "izjašnjenja" g. Milana Radujka iz februara 2017-te a potom je došlo i do više smrtnih stradanja, uključujući i vješanje a što bi bilo izbjegnuto da g. Radujko nije štitio pripadnike kriminalnog kartela i saučestvovao u uklanjanju i uništavanju njihovog falsifikata. Da li će sada odmah, razotkriti Tužilaštvu BIH sve detalje o krivičnim djelima i zatražiti zaštitu ili će čekati da šefovi mafijaškog kartela pošalju plaćene ubice i na njega, neka odluči po sopstvenom izboru.

PRILOZI

Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr, Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp, Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj, Prijava za falsifikat, Ko su falsifikatori, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Glavna rasprava 80 0 P 043325 13 P 2, Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 od 09.02.2017.; Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017.; Preminula Danijela Novaković, bivši pravobranilac RS, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 25. kolovoza 2023.

OBAVJEST GRADONAČELNIKU BIJELJINE

Obavjest Gradonačelniku Bijeljine
Ovde sam opisao samo stradanja osoba na najvišim pozicijama vlasti i vidljivo je da se nasilne smrti pokušavaju predstaviti kao "samoubistva" - u nekim slučajevima kao "zadesi" i slično ili se stvarni uzrok prikriva za javnost. Kod najmanje 3 osobe je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4 slučaja radi o ubistvima - likvidacijama svjedoka i presjecanjima veza ka vrhu mafijaškog kartela...

KABINETU GRADONAČELNIKA - NA RUKE GRADONAČELNIKU

Trg kralja Petra I Karađorđevića 1 / 76 300 Bijeljina / (0)55 211 753 / kabinet@gradbijeljina.org
Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

OBAVJEST GRADONAČELNIKU BIJELJINE

Vezano za napade političko mafijaških struktura na gradsku upravu i posebno na gradonačelnika, obavještavam vas da posjedujem veći broj dokumenata koji dokazuju ozbiljne kriminalne radnje mafijaškog režima na čelu sa Dodik Miloradom.
Taj materijal bi mogao biti efikasno upotrijebljen u odbrani, odnosno borbi protiv pomenutih.
Ovom prilikom neću opisivati detalje te samo navodim da su u pozadini teška krivična djela kao što su krijumčarenja narkotika, planiranja i pokušaji likvidacija pa i sama ubistva.
Prilog "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." koji sada šaljem bez priloga je kako se vidi nastao prije više od 2 i po godine a takozvana policija koja se u međuvremenu bavila prometom narkotika, ništa nije uradila vezano za taj dopis iako je Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, obavezna da postupa po odlukama i smjernicama Predsjednika RS.
Umjesto toga je mjesec i po nakon što je dokument nastao, smrtno stradao g. Dragan Ninković, (Saopštenje za javnost 30.06.2020.) iz OJTIS od vatrenog oružja, potom je naposredno nakon smjene sa mjesta predsjedika suda u Sokocu 22.03.2021. obješen g. Borovčanin Luka, (In memoriam L.B.) a uzrok smrti je prikriven.
Načelnik kriminalističke policije g. Radenko Bašić, (Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava) je stradao 21.03.2021. od vatrenog oružja i na kraju je oko 05.07.2022. objavljena smrt zamjenika glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada a svi navedeni su svjedoci kriminala povezanog sa dopisom Predsjednika RS.
Ovde sam opisao samo stradanja osoba na najvišim pozicijama vlasti i vidljivo je da se nasilne smrti pokušavaju predstaviti kao "samoubistva" - u nekim slučajevima kao "zadesi" i slično ili se stvarni uzrok prikriva za javnost.
Kod najmanje 3 osobe je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4 slučaja radi o ubistvima - likvidacijama svjedoka i presjecanjima veza ka vrhu mafijaškog kartela, autoru "crne knjige" i drugim ortacima.
Ukoliko ste zainteresovani da vam pojasnim detalje i ustupim kopije dokaznog materijala, pošaljite mi obavjest na dole navedene mejlove što je neophodno s obzirom da se moje poštanske pošiljke prate godinama, presreću i po procjeni narko policijske bande kradu.
Konkretno, navedite kada tačno mogu da dođem, (datum i sat) ili alternativno ukoliko vam ovakav materijal nije zanimljiv, obavjestite me o tome.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

utorak, 15. kolovoza 2023.

DA LI SU RAZOTKRIVENI NALOGODAVCI PRIJETNJI UBISTVIMA

DA LI SU RAZOTKRIVENI NALOGODAVCI PRIJETNJI UBISTVIMA
Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove te da hitno preduzmete sve potrebne radnje da se zaštite životi pripadnika VSTV-a, sudija i državnih tužilaca ali i drugih službenika, koji su u opasnosti od lokalnih pripadnika internacionalnog narko klana instaliranih prije svega u kriminalnim strukturama policije - navodnim "obavještajnim" i "sigurnosnim" službama a u stvari klasičnim zločinačko terorističkim organizacijama...

DA LI SU RAZOTKRIVENI NALOGODAVCI PRIJETNJI UBISTVIMA

Veza : VSTV zaključak 01-07-10-178-166-2022 od 16.12.2022.; VSTV - saopštenje 14.08.2017. i Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAŠKOM VIJEĆU

U skladu sa navodima iz dokumenta "VSTV zaključak 01-07-10-178-166-2022 od 16.12.2022." odnosno odredbama ZSPIBIH član 11, stav "Zahtjev za pristup informacijama mora : 1) biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika u BIH, 2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju i 3) sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu." te člana 3, stavovi "informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujuci svaku kopiju ili njezin dio bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana" te "kontrola znači ili raspolaganje informacija ili mogućnost pristupa informacijama" razdvajam teme iz prethodnog zahtjeva na one koje se odnose direktno na postojeće dokumente, saopštenja, zaključke, rješanja i slično od "mišljenja" ili "drugog sadržaja" za šta ću eventualno dostaviti poseban zahtjev a sada vezano za prvi dio podnosim :

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja i dostavite kopije relevantnih dokumenata ako postoje na dole navedene mejlove :

1. Vezano za dokument "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." nastao prije 4 godine i 3 mjeseca :
- Da li su tadašnji glavni tužilac OJTIS i tadašnji Predsjednik suda u Sokocu, kako je zatraženo "blagovremeno informisali o preduzetim radnjama" VSTV-e a s obzirom da meni nisu dostavili nikakva rješenja o dodjeli nadležnosti niti Sudu u Bijeljini za potrebe predmeta "80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje sam uprkos opstrukcija i čak prijetnji ubistvom u zgradi PU Bijeljina, dokazao da su navodne nadležnosti lažirane kao i dokumenti i potpisi službenika policije ?
- Ukoliko su navedeni - tadašnji glavni tužilac OJTIS i tadašnji Predsjednik suda u Sokocu, dostavili u VSTV-e tražena rješenja o prenosu, odnosno dodjeli nadležnosti ili bilo kakva objašnjenja ili "blagovremena informisanja" pošaljite mi kopije tih dokumenata na navedene mejlove, kao i
- Kopiju odluke od prestanku mandata g. Rajku Čoloviću na mjestu glavnog okružnog javnog tužioca u OJT Istočno Sarajevo.
- Kopiju odluke od prestanku mandata g. Luki Borovčaninu na mjestu predsjednika suda u Sokocu.
2. Vezano za dokument "VSTV - saopštenje 14.08.2017." kada je VSTV, pozvalo da se otkrije i sankcionira nedopustivo djelovanje :
- Da li su nadležne institucije, poslije više od 5 godina, uradile išta u razotkrivanju i procesuiranju izvršilaca i nalogodavaca, ovih ne samo kriminalnih nego i terorističkih radnji.
- Koje su konkretno "nadležne institucije" postupale po navedenom pozivu VSTV ?
- Ukoliko su "nadležne institucije" poslale u VSTV-e, izvještaje o provedenim istražnim radnjama sa imenima nalogodavaca koji su planirali i podsticali na terorističke napade uz prijetnje vješanjem, dostavite mi kopije tih materijala za šta postoji interes javnosti i moj lično jer su isti nalogodavci istovremeno pokušavali više puta da me ubiju te alternativno da mi podmetnu odgovornost za pomenute prijetnje.

Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove te da hitno preduzmete sve potrebne radnje da se zaštite životi pripadnika VSTV-a, sudija i državnih tužilaca ali i drugih službenika, koji su u opasnosti od lokalnih pripadnika internacionalnog narko klana instaliranih prije svega u kriminalnim strukturama policije - navodnim "obavještajnim" i "sigurnosnim" službama a u stvari klasičnim zločinačko terorističkim organizacijama.

PRILOZI

Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

subota, 5. kolovoza 2023.

LOKALNA POLICIJA U SLUŽBI INTERNACIONALNE MAFIJE

Lokalna policija u službi internacionalne mafije
Sudskom policijom i unutar MUP-a, komanduju zločinci koji prikrivaju ubistva, pripremaju likvidacije, lažu, falsifikuju, diluju desetine i stotine kilograma narkotika po tovaru, zločinci koji su spremni ubiti svakoga a imaju pregled kada ko ulazi i kada izlazi iz zgrade te istovremeno imaju stotine sitnih dilera koje su prvo raznim manipulacijama uhvatili u svoje mreže a sada ih ucjenjuju na razne načine, kako lažima tako i stvarnim dokazima koje imaju protiv njih i drže u fiokama...

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

LOKALNA POLICIJA U SLUŽBI INTERNACIONALNE MAFIJE

Namjena ovog dopisa je prije svega da informiše o nekim važnim temama vezano za sigurnost službenika.
U prilogu "Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" vezano za prethodno pomenutu žalbu policije na 7-oj od 10 strana sam opisao jedan od zanimljivijih pokušaja "obavještajnih službi " da me likvidiraju, citiram nešto duži dio :
"Nisam ja nikakav vidovnjak poput Neškovića nego sam prethodnih godina sreo gomile doušnika, špijuna i provokatora koje su mi slali sa ciljem da me odvuku u klopku i ubiju. Audio zapis "Agent.mp3" koji sam ranije dostavio sudu u drugim postupcima pokazuje taj sistem, (gdje se zanimljivo pokušavam odvući baš u pravcu i blizinu mjesta odakle je g. Nešković) a ovom prilikom prvi put javno iznosim da mi je mafijaški klan slao i jednog Neškovića sa zadatkom da me navuče u zamku. Došao mi je na vrata objašnjavajući da mu već duže od godinu dana prijatelji kažu kako sam mu ja jedini spas. Naime, njegov sin je osuđen za dvostruko ubistvo 2007-e kod Ugljevika ali je kako kaže nevin za šta "ima dokaze" pa bi mu trebao neko poput mene da ukaže na najbolje rješenje a da bih vidio dokaze trebalo je da pođem sa njim. Pominjao je i "prijatelje" iz policije koji bi pomogli i sudiju M.Đ. koji mu je navodno lično pokazivao dokaze i slično što je dodatno djelovalo kao izmišljena priča i mamac za mene. Više je nego jasno da je gospodinu R.N. obećana pomoć u oslobađanju sina, (amnestijom, nekim "novim" dokazima i slično) ukoliko im dovede nekoga na nišan bez svjedoka. Naravno da nisam htio ići nigdje nego sam mu rekao da dokumente donese kod mene sutra u 12 sati da ih skeniram. Pošto nije uspio prvobitni plan da me odvede u zamku, nije se pojavio nikad više. Osim toga sam iste noći istraživao taj slučaj i ustanovio da je njegov sin V.N. priznao ubistvo tužiocu što mi nije pomenuto nego upravo suprotno i pošto sam te detalje javio sestri a policija sve komunikacije nezakonito snima, bilo je jasno planerima te podvale da im plan neće uspjeti te su se poslije više sličnih promašaja odlučili da me odvuku ubicama sa teritorije Istočnog Sarajeva iz narko i auto mafijaških klanova, tako što će lažirati nadležnost i prema njihovom mišljenju prevarom me prisiliti da "dobrovoljno" odem prijeteći pritvorom a računajući da nemam pojma o zakonskim odredbama i nadležnostima."
U to vrijeme su još uvjek bili živi pomenuti svjedoci ovih i povezanih događaja te sada ukazujem na slijed uzročno posljedičnih događaja od kojih je prvi dokaz - prilog "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl" poslat kako se vidi 20.06.2020. gdje se vide i veoma zanimljiva pitanja koja sam postavio. Odgovor na zahtjev po ZOSPI-a nikada nisam dobio do danas a umjesto toga je unutar predviđenih 15 dana za odgovor, konkretno 30.06.2020. okružni javni tužilac g. Dragan Ninković - svjedok krivičnih djela koje sam pominjao, dobio metak u glavu.
Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl je poslat 12.03.2021. a "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" kako se vidi 17.03.2021. i to ne samo prijavljenima nego i Tužilaštvu BIH, koje je shodno tome upoznato sa činjenicom da niti na jedno pitanje nije odgovoreno ni iz sudske policije niti iz MUP-a a umjesto toga je unutar 15 dana, sahranjen akter i svjedok opisanih krivičnih djela sudija Luka Borovčanin.
O datumu sahrane i samoj smrti sam saznao tak krajem aprila i to bez ikakvih opisa uzroka a čak 6 mjeseci kasnije sam uspio dobiti usmenu informaciju da je g. Borovčanin Luka pronađen obješen - upravo onako kako je prijećeno 2017-te.
Polovinom 2022-e sam dobio potvrdu te informacije i u međuvremenu saznao da je pomenuti g. Borovčanin, smjenjen sa mjesta predsjednika, odnosno 04.03.2021. je za predsjednika suda imenovana druga osoba sa datumom stupanja na dužnost 22.03.2021.
Analizirajući sve okolnosti, proizilazi da je g. Borovčanin vjerovatno obješen - ubijen, bukvalno istog dana kada zvanično nije više bio predsjednik suda. Sve ove detalje sam otkrio nakon pronalaska vijesti o smrti g. Borovčanina i u vrijeme pisanja pomenutih krivičnih prijava nisam znao da je VSTV-e, izvršilo pomenutu smjenu a nakon mojih brojnih pritužbi i prijava potkrepljenih dokazima o višestrukom lažiranju nadležnosti i pokušajima ubistva ali prijavljeni "obavještajci" iz sudske policije i MUP-a su očito vjerovali da sam to znao te kada se doda činjenica da se krajem marta 2021-e pripremalo i izvršeno je hapšenje više sudija, osnovana je sumnja da "obavještajci" koji su pripremali moje ubistvo i u te svrhe nagovorili pojedine osobe da otvore nezakonite predmete izvan nadležnosti - u strahu da neki svjedok ne progovori nakon hapšenja o drugim izvršiocima i nalogodavcima, odlučuju ukloniti, odnosno ubiti svakog ko im se učini da bi ih mogao ugroziti svojim svjedočenjem. Sličnost sa vješanjem inspektora UIOBIH je očigledna.
Zbog razumjevanja događaja i povezanosti sa akterima, sada se vraćam nazad u 2017-tu, kada je 2 dana prije nastanka dokumenta "VSTV - saopštenje 14.08.2017." nastao tekst inspektor blogera Radovanović Borislava, koji prilažem pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" jer se u originalu pominje ime svjedoka - žrtve prijetnji. U tom članku g. Radovanović, ismijava žrtvu te podstiče i opravdava prijetnje vješanjem, riječima citiram doslovno uz prikrivanje originalno navedenih imena :
"Treba ih hapsiti, a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i XX i YY, pofalila dlaka sa glave ?"
Da je inspektor bloger Radovanović u stvari na "obavještajnom" zadatku i samo glumi sukob sa komandom, shvatio sam odavno a da bi mene i druge građane prevario, prikupljao informacije, izmanipulisao da shodno postupcima njihovih informatora, takođe zaprijetimo nekom sudiji i tako obezbjedimo sebi do 12 godina zatvora ili alternativno ako sve to ne uspije da pripremi likvidaciju. Detalje o njemu smišljeno sam rijetko - skoro nikako pominjao i jedini izuzetak je bio već pominjani prilog "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" u kome na dnu strane 6 navodim :
"Isti Adam Šukalo i lažni buntovnik inspektor Borislav Radovanović su konstantno bili uz Čedomira Kneževića, (vođu štrajka željezničara) koga su izmanipulisali a nađen je mrtav na dan zakazanog ročišta po njegovoj tužbi."
Uz pomenute manipulacije, jedna od najopasnijih su bile laži Radovanovića i ortaka iz "bezbjednosnih" službi te više saučesnika iz gomile informatora, koje su plasirali vođama narko klanova da ih ja navodno cinkarim policiji u drugim PU, gdje ih oni ne mogu zaštititi te naravno tog ko je "cinkaroš" ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" treba ubiti.
Nakon što sam taktički iznudio priznanje inspektor blogera te postavio pitanje zašto je opravdavao prijetnje vješanjem i tražio da objavi dokaze za svoje laži da sam "policijska drukara" poslao sam zahtjeve u PU Banjaluka, PU Prijedor i Direktoru policije sa osnovnim pitanjem da se izjasne da li sam ikada bio evidentiran kao saradnik bilo koje policijske uprave na šta niko nije htio da odgovori a samo je PU Prijedor poslala formalni dopis u kome piše da "ne mogu udovoljiti zahtjevu zbog `zaštite` trećih lica".
Neka od postavljenih pitanja a na koja "obavještajne službe" neće da odgovore se mogu pročitati u prilogu "Krivična prijava protiv organizovane terorističke kriminalne grupe". Osim onih koja se tiču mog "cinkarenja" ovde citiram jedno koje je značajnije za ovaj dopis : "5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića".
Detaljnije o zločinima kriminalaca iz policije sam pisao u više krivičnih prijava a sada prilažem "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" iz koje izdvajam prijetnje inspektor blogera Radovanovića koji nastavlja sa pružanjem podrške napadima na pripadnike pravosuđa a ovaj put su to bile "stotine ugroženih policajaca". Na kraju citiram stavove koje je pisao u svojim tekstovima na internetu - izvori navedeni u tekstu prijave :
"Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!"
Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu.
...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije.
Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu."

Teren je očigledno pripremljen i dio udara na pravosuđe smo mogli vidjeti nakon prvostepene presude o kojoj se oglasio sudija Perić a šta su još smislili ovi "bezbjednjaci" ostaje svima da sami procjene.
Ali, nisam ja počeo da pominjem "bezbjednjaka" Radovanovića tek nakon likvidacije svjedoka g. Bašića, načelnika u istoj PU Prijedor gdje je zaposlen i pomenuti inspektor bloger, vidljivo u prilogu "Žalba na rješenje VSTV-a 01-07-10-6-109-2021" od 31.05.2021. što je 10 mjeseci prije ubistva načelnika, odakle izdvajam uokvireni dio sa druge strane :
"I na kraju, podsjećam da je tokom primjene posebnih istražnih radnji, osim pokušaja ubistva, bilo i više provokacija, koje su imale za cilj da me obmanu i dovedu u zabludu, odnosno navedu da uputim ozbiljne prijetnje po život i tijelo, nekome od sudija ili tužilaca za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora. To je činjeno na takav način, što su angažovane osobe, pokušavale da me podstaknu na izjavljivanje prijetnji, čak čineći to i sami, kako bi javnost doveli u zabludu da u tome nema ničega nezakonitog. Od više takvih primjera ističem slučaj iz 2017-te godine, kada je tadašnja zamjenica predsjednika Vijeća R.J. zatražila zaštitu, nakon što su joj upućene prijetnje od osobe, koja je prethodno angažovana da mene kontaktira, razgovara sa mnom audio, kako bi se ti razgovori mogli snimati a sve sa ciljem da budem isprovociran i izreknem neku prijetnju koja bi bila upotrebljena protiv mene. Taj slučaj je vjerujem poznat svim pripadnicima pravosuđa jer su reagovali "Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017." a takođe se dan ranije oglasilo i Vijeće "VSTV - saopštenje 14.08.2017.". Od tada su prošle 4 godine i javnost nije saznala ko je upućivao te prijetnje, jer su tajne službe zaštitile svog agenta na zadatku, koga su angažovali specijalno da mene "navuče" u zamku od 12 godina zatvora. Pripadnicima VSTV-a to nije bilo poznato te je trenutno i uzburkana javnost ali se vrlo brzo sve stišalo i zataškalo, uključujući i identitet provokatora, čije ime H.P.G. ja naravno znam. Pitanje je samo kako se završavaju ovakve provokacije takozvanih policijskih tajnih službi, kada neka osoba umjesto prijetnji, odluči da recimo izvrši ubistvo te se to predstavi kao "samoubistvo" ili prirodna smrt. Dovoljno je podsjetiti da dva izuzetno važna svjedoka iz OJTIS i suda u Sokocu, više nisu među živima a zvanično u javnosti nije iznesena sumnja u krivično djelo."
Nakon što sam pomenuo stradanja g. Ninković Dragana i Luke Borovčanina, taj prilog sam završio riječima :
"Osnovano sumnjam da su za njihove smrti odgovorna "treća lica" i ponovo ukazujem da su i drugi pripadnici tužilaštava, sudova i MUP-a, koji su svjedoci krivičnih djela u velikoj životnoj opasnosti i svako dalje prikrivanje dokaza, može značiti smrt još nekog učesnika u krivičnim djelima ili možda na žalost i nekog nevinog svjedoka...
Djelovanje inspektor blogera Radovanovića, koji je podsticao i opravdavao opisane prijetnje vješanjem sam potencirao i narednih mjeseci u drugim smjerovima koje neću navoditi zbog zaštite osoba kojima sam na to ukazivao a činjenica je da je nakon nekoliko mjeseci ubijen načelnik u PU Prijedor, koji je nesumnjivo morao imati uvid u djelovanje Radovanović Borislava. Svako ko se o tome želio informisati se logično morao obratiti njemu a to je bila opasnost za "obavještajce" i kako se kasnije ispostavilo, PU Prijedor neće da odgovori na pitanja jer štiti "treća lica" što je baš izraz koji sam ja upotrijebio godinu i po ranije da su za smrti svjedoka odgovorna "treća lica".
Opisivanje ove, treće po redu nasilne smrti najvažnijih svjedoka g. Radenka Bašića je nešto duže trajalo zbog složenosti a sada ukazujem na prilog "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl" koji je kako se vidi poslat 11.06.2022. na adresu OJT Bijeljina, odnosno glavnom tužiocu uz proslijeđivanje krivične prijave poslate Tužilaštvu BIH nekoliko dana ranije. Sadržaj tog dopisa je pisan 10.06.2022. dan prije slanja a može se kompletan pročitati u prilogu "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala".
Osim tema koje sam djelimično već pominjao u ovom dopisu sam jasno ukazao na opasnost po svjedoke i u vrhu druge strane napisao :
`U skladu sa ovlaštenjima koje ima glavni okružni tužilac, sugerišem i očekujem da preduzmete sve potrebno da se zaštite životi pripadnika OJT Bijeljina ali treba imati u vidu da su u vrhu i MUP-a i sudske policije članovi mafije, čija krivična djela sam dokazivao i pred sudom u Bijeljini te podneo više krivičnih prijava kao što je "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" od 12.03.2021.`
Unutar teksta sam pomenuo 3 lica kao aktere i svjedoke krivičnih djela a konkretno na dnu druge strane sam naveo i g. Debeljević Milorada i na samom kraju ponovio da glavni tužilac treba citiram :
"...u sadejstvu sa Tužilaštvom BIH, preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni."
Povratne informacije, vezano za činjenje ili nečinjenje po ovom dopisu nisam dobio a potom sam 29.06.2022. otišao lično do PU Bijeljina tražeći svjedoke - aktere krivičnih djela Stanka Stanišića i Dejana Minića, kao i načelnika Gajića, kojih "nije bilo" u sred radnog vremena a niko drugi takođe "nije bio" na komandnim pozicijama te sam službenicima u portirnici izneo upozorenja da su i njihove kolege kao i drugi svjedoci ugroženi a nakon što su stradali prethodno navedeni.
I ponovo kao i u prethodnim slučajevima, samo nekoliko dana kasnije je objavljena vijest da je "preminuo" zamjenik glavnog okružnog tužioca g. Debeljević Milorad. Ovi navodni znaci ne znače da osporavam zvanični opis ali pošto sam isti ovakav vidio i vezano za vješanje g. Luke Borovčanina, odnosno nije bilo nikakvih podataka o uzroku smrti a što je uobičajeno, (iznenadna smrt, duga i teška bolest, korona itd.) osnovano sumnjam da ni ova smrt nije prirodna, posebno imajući u vidu da se u te svrhe mogu koristiti i otrovi, odnosno brojna farmaceutska sredstva.
Sve druge osobe mogu naravno imati svoje mišljenje o ovome - da budu oprezne ili da smatraju kako je u pitanju slučajnost, odnosno koincidencija te da se pouzdaju u "profesionalce" koji komanduju naoružanim formacijama koje bi trebalo da ih štite.
U isto vrijeme, krajem juna sam telefonski kontaktirao OJTIS i Osnovni sud u Sokocu te ih upozorio na opasnost i potrebu da se poveća opreznost a potom poslao prilog "Da li će svjedoci preživjeti taktiziranje tužilaštva" uz uvodnu napomenu da "Ovaj dopis neće biti proslijeđen ni Tužilaštvu BIH, ni VSTV a posebno ne nekakvim takozvanim policijskim bezbjednosnim službama."
te potom napisao :
"Osnovni razlog ovog upozorenja je katastrofalno loša i opasna bezbjednosna situacija po živote građana i posebno sve više službenika, koji bi mogli u budućnosti svjedočiti o kriminalu lokalnih članova internacionalnog mafijaškog kartela. Ukoliko budete procjenili da su argumenti koje ću izneti osnovani, sugerišem da se pismeno obratite VSTV-u i zatražite da ONI zaštite sigurnost i živote vaših službenika ali i svih drugih sudova i tužilaštava. Time biste uradili onoliko koliko je u vašoj moći, kao što uostalom činim i ja pismenim upozorenjima i krivičnim prijavama. VSTV-e ima sa druge strane, odgovornost i uticaj na Tužilaštvo BIH, te može i obavezno je da ih upozore i ohrabre da djeluju u skladu sa zakonom i svojim obavezama te najhitnije nalože pritvaranja svih lica, unutar naoružanih policijskih struktura a za koje postoje dokazi da su pripadnici mafijaške terorističke organizacije."
Zaključak ovog dopisa je sugestija da bi i sudovi u Bijeljini trebalo da se obrate VSTV-u i insistiraju na primjeni ozbiljnih mjera zaštite sudija ali i državnih tužilaca prije svega a potom i svih građana a što je nemoguće dok sudskom policijom i unutar MUP-a, komanduju zločinci koji prikrivaju ubistva, pripremaju likvidacije, lažu, falsifikuju, diluju desetine i stotine kilograma narkotika po tovaru, zločinci koji su spremni ubiti svakoga a imaju pregled kada ko ulazi i kada izlazi iz zgrade te istovremeno imaju stotine sitnih dilera koje su prvo raznim manipulacijama uhvatili u svoje mreže a sada ih ucjenjuju na razne načine, kako lažima tako i stvarnim dokazima koje imaju protiv njih i drže u fiokama.
Na kraju prilažem i krivičnu prijavu pod nazivom "Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime" koja je jedan od više dopisa u kojima sam i lično zatražio da Tužilaštvo BIH, zaštiti sve svjedoke krivičnih djela i druge ugrožene osobe a priložio sam i dokumente u kojima se opisuje djelovanje i stavovi inspektor blogera Radovanovića, ortaka Siniše Kostreševića, koji prema podacima iz komunikacija preko aplikacije "SKY" djeluje sa pozicija "generala" narko kartela a usput "honorarno" za džeparca uzima i platu direktora policije sa koje osigurava bezbjednost transporta narkotika te nadzire i sve druge mafijaške poslove.
Tokom jednog od tih aktivnosti "obavještajne službe" su da podsjetim ubile osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo te pokušali prikriti taj zločin uklanjanjem materijalnog dokaza sa nastradalog djeteta koji su potom oprali benzinom i sakrili iz istražnih radnji tako da sve do danas nadležna tužilac "NEMA SAZNANJA" o tome, dok je "časni profesionalac" Borovčanin Danko, spreman da uradi sve pa i da me ubije samo da ne bih doneo materijalni dokaz o ubistvu, odnosno kako bi pomenuta i dalje mogla glumiti da "NEMA POJMA" a po potrebi svu krivicu za eventualne propuste prebaciti na sud pa ako je neophodno nekome i podmetnuti odgovornost.
Ili možda neko misli da su to časni ljudi koji će radije lično u zatvor na višegodišnju robiju...

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Fitosanitarni isnpektor izvršio samoubistvo, Predložen pritvor za uhapšenu šeficu UIO BiH i druge, Političke grupacije koriste pravosuđe za obračune, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Zahtjev sudiji od 28.12.2016.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Dvostruki državni udar mafijaškog klana, Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, `False flag` operacija, Komentari na članak, Krivična prijava protiv organizovane terorističke kriminalne grupe, Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama, Žalba na rješenje VSTV-a 01-07-10-6-109-2021, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Da li će svjedoci preživjeti taktiziranje tužilaštva, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

utorak, 25. srpnja 2023.

OBAVJEŠTENJE O EKSTREMNO UGROŽENOJ BEZBJEDNOSTI SLUŽBENIKA I GRAĐANA

Metode rada - kriminala, takozvanih obavještajnih ili bezbjednosnih službi sam opisivao i u drugim tekstovima a neki od njih su takođe priloženi uz napomenu da sam izbjegavao korištenje ličnih imena dok sam u prethodnom prilogu neka imena prekrio jer nisu bitna za suštinu ovog teksta što bi neki "bezbjednjaci" mogli pomisliti i dodatno ih ugroziti. Danas već i sve podvarijante "smrtonosnog korona virusa" znaju da te "obavještajne službe" krijumčere, diluju i prodaju tone narkotika uz zarade od više milijardi evra godišnje i na tu poznatu činjenicu dodajem da su radi zaštite krvavog novca koji su stekli tim zločinačkim aktivnostima, spremni ubiti svakoga ne samo da bi spriječili svjedočenja nego i da bi skrenuli pažnju sa sopstvenog kriminala...

OBAVJEŠTENJE O EKSTREMNO UGROŽENOJ BEZBJEDNOSTI SLUŽBENIKA I GRAĐANA

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI Na ruke : PREDSJEDNIKU SUDA

Namjena ovog dopisa je prije svega da informiše o nekim važnim temama vezano za sigurnost službenika što će biti i istaknuto u naslovu a da bih imao povratni odgovor upućujem i formalni :

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
□ poštom □ elektronskom poštom ** □ faksom Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja i dostavite skenirani dokument na dole navedene mejlove s obzirom da se poštanske pošiljke presreću i uništavaju : 1. Smatrate li da Predsjedniku suda ili nekom od službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je VSTV-e, nakon mojih prethodnih obavještenja od kojih je poslednja "Krivična prijava protiv organizovane terorističke kriminalne grupe" preduzelo sve neophodne mjere za zaštitu života sudija, odnosno da li je vezano za temu pojačane zaštite uopšte obavjestilo Osnovni sud u Bijeljini ? 3. Da li je Osnovni sud u Bijeljini upoznat o tome da nakon nastanka priloga "VSTV - saopštenje 14.08.2017." kada je VSTV, pozvalo da se otkrije i sankcionira nedopustivo djelovanje, (prijetnje vješanjem) nadležne institucije, poslije više od 5 godina, nisu uradile ništa u razotkrivanju i procesuiranju izvršilaca i nalogodavaca, ovih ne samo kriminalnih nego i terorističkih radnji. 4. Da li je Osnovnom sudu u Bijeljini, poznato da je umjesto zakonom obavezujuće reakcije pomenutih nadležnih institucija, došlo do stradanja više svjedoka krivičnih djela, (opisanim u prilozima dopisa i drugim dokumentima) od kojih ističem nasilnu smrt okružnog tužica g. Dragana Ninovića 30.06.2020. sudije Luke Borovčanina krajem marta 2021. načelnika Radenka Bašića 21.03.2021. te zamjenika glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada, početkom jula 2022-e. 5. Da li je Osnovni sud u Bijeljini zainteresovan da dobije detaljnije usmene podatke o sigurnosnim problemima i ugroženosti pojedinaca te ako jeste obavjestite me o terminu - datum i sat, kada mogu da dođem u prostorije Osnovnog suda. Imajući u vidu da sam uvjerenja kako je znatno ugrožena sigurnost i životi sudija, očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove iz razloga navedenih u uvodu jer u suprotnom nije sigurno da bi eventualna poštanska pošiljka bila isporučena. Materijal će informativno biti poslat i na elektronsku adresu sudije, čiji se stavovi pominju s obzirom da je pitanje bezbjednosti od opšte važnosti a u nastavku u skladu sa članom 32 Ustava RS, slijedi :

OBAVJEŠTENJE O EKSTREMNO UGROŽENOJ BEZBJEDNOSTI SLUŽBENIKA I GRAĐANA

Kao uvod u aktuelnu temu, prilažem tekstove nastale tokom pisanja i koje sam naknadno dodao u sadržaj a to su "Fitosanitarni isnpektor izvršio samoubistvo" i "Predložen pritvor za uhapšenu šeficu UIO BiH i druge" u kojima očito samo ja vidim vezu. Radi se o slučaju "samoubistva" vješanjem na području opštine Bijeljina 22.12.2022. gdje je žrtva inspektor UIOBIH te predlaganju pritvora 23.12.2022. za više osoba, zaposlenih "slučajno" baš u UIOBIH. Kako se vidi iz sadržaja, uhapšeni su dan ranije što znači da se to dešavalo bukvalno paralelno - istovremeno sa vješanjem. Nema nikakve sumnje da je stradali inspektor bio izuzetno dobro upoznat sa metodima rada i standardima koji važe u UIOBIH te bi u najmanju ruku bio odličan potencijalni svjedok - da ne iznosim neke druge mogućnosti. Što se tiče uzroka "samoubistva", takođe je savršeno jasno da je povezano sa hapšenjem pripadnika UIOBIH a u opcije da je uzrok, poskupljenje struje, loša materijalna situacija, politička kriza ili klimatske promjene, mogli bi povjerovati samo djeca predškolskoh uzrasta ili policajci, koji vjeruju da narodu neprekidno mogu plasirati bajke o "samoubistvima" u koje će povjerovati. Kao recimo u "samovješanje" glavnog republičkog zdravstveno sanitarnog inspektora g. Desimira Miljića, početkom marta 2020-te, par dana nakon sastanka "Radončić - Dodik" i neposredno pred uvođenje vanrednog stanja zbog lažne - izmišljene pandemije, čime je otvoren prostor za "krunisanje" novog `glavnog epidemiologa` u RS.
Planeri ovih događaja iz takozvanih "obavještajno bezbjednosnih službi" imaju širok spektar djelovanja a za njih je likvidacija bilo koga izvan njihove ekipe, kao popiti čašu vode i naravno uvjek je spreman neki od scenaria "samoubistava" da se plasira preko medija, koje kontrolišu, baš kao i sve stranke u kojima konstantno imaju svoje ljude no da se vratim na glavnu temu. Podsjećam prije svega na aferu, opisanu u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017." kada je prije više od 5 godina, prijećeno smrću - vješanjem pripadnicima pravosuđa i za svo ovo vrijeme ne samo da nisu razotkriveni niti procesuirani nalogodavci nego se konstantno smišljeno prikrivaju. Nije sporno da niko nije naročito zabrinut što me je policija napala u svojoj zgradi, prijeteći ubistvom ako ne prekinem sa razotkrivanjima njihovog kriminala, niti to što godinama pokušavaju da me "zadesno" ubiju a nakon što su već ubili osmogodišnju ćerku moje sestre, prilikom krijumčarenja narkotika ali to što se ignoriše stradanje nekoliko osoba iz suda, tužilaštva i policije povezanih sa tim događajima je sramno i od strane raznoraznih policija ali i Tužilaštva BIH te VSTV, koji saučestvuju u prikrivanjima ovih zločina.
Kao epilog tog kriminalnog niza je nastao tekst "Političke grupacije koriste pravosuđe za obračune" u kome sudija Branko Perić, iznosi svoje mišljenje o trenutnoj političko bezbjednosnoj situaciji a iz njega izdvajam stavove : "To se radi u društvima koja nisu demokratska. Neke obavještajne službe imaju interes da se provlače takvi predmeti kroz pravosuđe. Takvi uticaji su sve jači. Nimalo mi se ne dopada situacija u kojoj se nalazi pravosuđe - krivicom politika, medija, ali i međunarodne zajednice. Imamo vrlo zanimljivu situaciju. Imamo dva slučaja ubistava mladih ljudi (Memić i Dragičević) u vrlo malom vremenskom intervalu, u Sarajevu i Banjaluci. U Banjaluci su optužena dva policajca za neke greške u istrazi, u Sarajevu takođe dva policajca i jedan recepcionar, Alisa Mutap i njen otac. Potpuno isti modus operandi. U oba slučaja se pojavljuje isti advokat kao neko ko pro bono zastupa i jedne i druge. I postoji identičan medijski centar gdje se ta priča podržava i javno eksploatiše. Čini mi se da je u oba slučaja bilo pokušaja da se oštećeni iskoriste u političke svrhe. Ovdje u Sarajevu je to jasno a u Banjaluci je ostale nejasno. Sve me to podsjeća da se radi o slučajevima neke operacije koja je imala za cilj da se podriva pravosuđe i da se skrene pažnja sa političkih problema i teške ekonomske situacije. Možda je ovo moja paranoična percepcija tih slučajeva ali mi je potpuno nelogično da se ne radi na glavnim stvarima nego se ide na sporedne." Napominjem da je u prilogu kratka verzija video intervjua od oko 35 minuta i bilo bi ga korisno u cjelosti pogledati jer su neki djelovi izostavljeni u tekstu kao što su podsjećanja na više izjava o "uzimanju pravde u svoje ruke" pa "da će neko biti zadnji sudija" i slično a što većina ljudi smatra da je razumjela šta to znači, dok skoro niko se ne pita a zašto to, zbog čega i po čijim sugestijama biva povremeno izgovarano. S obzirom da sam imao više puta dodir sa provokatorima koji su instruisani da mi plasiraju slične izjave, često i ne znajući da predstavljaju krivična djela, odavno sam zaključio da se to radi i u slučajevima opisanim u prilogu a kako to kaže sudija Perić - isti je advokat te što je još značajnije, smatra da "obavještajne službe imaju interes da se provlače takvi predmeti kroz pravosuđe". S tim u vezi prilažem sopstveni tekst "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama" od 15.07.2020. koji neću analizirati ni prepričavati, nego samo prenosim iz uvoda kome je bio namjenjen i poslat a to je "VSITV-U / USTAVNOM SUDU / VRHOVNOM SUDU / OKRUŽNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA / TUŽILAŠTVIMA" dok se govori o događajima u poslednjih 10 godina sa naglaskom na period 2015 do 2019-te. Metode rada - kriminala, takozvanih obavještajnih ili bezbjednosnih službi sam opisivao i u drugim tekstovima a neki od njih su takođe priloženi uz napomenu da sam izbjegavao korištenje ličnih imena dok sam u prethodnom prilogu neka imena prekrio jer nisu bitna za suštinu ovog teksta što bi neki "bezbjednjaci" mogli pomisliti i dodatno ih ugroziti. Danas već i sve podvarijante "smrtonosnog korona virusa" znaju da te "obavještajne službe" krijumčere, diluju i prodaju tone narkotika uz zarade od više milijardi evra godišnje i na tu poznatu činjenicu dodajem da su radi zaštite krvavog novca koji su stekli tim zločinačkim aktivnostima, spremni ubiti svakoga ne samo da bi spriječili svjedočenja nego i da bi skrenuli pažnju sa sopstvenog kriminala. Nakon okončanja postupka i čitanja prvostepene presude, na sudiju Perića je kao jednog od 3 člana vijeća, izvršen snažan a rekao bih i kontrolisano sinhronizovan napad javnosti, koja kako znam iz ličnog iskustva, uglavnom ne zna skoro ništa o nadležnostima a time ni o odgovornima za epilog nekog postupka. Povlačim paralelu sa jednim drugim predmetom koji sam pomenuo u prilogu "Zahtjev sudiji od 28.12.2016." kako se vidi još prije više od 6 godina iz koga citiram taj dio : "Okružni tužilac S.D. u jednom drugom predmetu, (ubistvo maloljetnog dječaka) iako je njena dužnost istraga i karakterisanje krivičnog djela te podizanje optužnice, javno pred kamerama glumi razočaranje odlukom Osnovnog suda i poziva na proteste i ponovo prebacuje krivicu na Osnovni sud iako sud ne može da se kreće izvan zakonske granice za određeno krivično djelo." Imao sam više usmenih razgovora sa osobama koji su slušali tu izjavu tužioca te napadali sud a onda sam im objašnjavao da nije sudija taj koji kvalifikuje krivično djelo nego upravo tužilac a da nijedan sudija ne može izreći veću kaznu od predviđene koja je 5 godina ako se dobro sjećam te da su 4 godine u tim okolnostima i uz činjenicu da se sudilo maloljetniku bile neznatno manje od maksimuma. Punoljetna osoba ne bi mogla dobiti veću kaznu od 5 godina, bez olakšavajućih okolnosti itd. Ne nastupam ja ovde kao branilac - advokat ni sudije Branka Perića, niti sam to bio u vremenski ranijim slučajevima, nego samo tumačim zvanično važeće zakone. Dakle, pošto je smišljeno napisana optužnica za neuporedivo blaže krivično djelo "ubistvo iz nehata" umjesto za "ubistvo sa predumišljajem" ili kako bi se danas opisivalo "ubistvo na mah" umjesto ubistvo "iz koristoljublja, radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog djela, iz bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih naročito niskih pobuda ili pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju" onda je tužilac pred kamerama svalila krivicu na Osnovni sud i glumi "razočaranje" a istražne radnje, odnosno smišljeno prikrivanje činjenica i dokaza su izvršili ona i kriminalci iz policije. Isto kao i za mnoge druge zločine a neke kao ubistvo Aleksandra Pantića, sredinom septembra 2018-te su isplanirali i pripremili, upravo pripadnici obavještajnih službi koje pominje sudija Perić. Slično je i u predmetu u kome je postupao jer su pomenute "obavještajne službe" direktno odgovorne za afere koje pominje sudija te prikrivanje izvršilaca i nalogodavaca a onda skreću pažnju sa sebe i svoje odgovornosti, pripremom loše optužnice i beskorisnih "dokaza" dok sa druge strane pažnju i bijes javnosti usmjeravaju na sud, koji sa pripremom dokaznog materijala nema nikakve veze. Neću ni ja sada detaljnije obrazlagati ovu temu jer je za one koji poznaju zakone dovoljno jasno a ima još priloga koje treba bar ukratko pojasniti. S tim u vezi je nakon objavljivanja dešifrovanih komunikacija preko aplikacije "SKY" u kojima su glavne uloge imali skoro svi načelnici policije na čelu sa direktorom te nekim njihovim ranijim zločinima, izvedena je 21.03.2022. likvidacija načelnika Bašića, kojom se skrenula pažnja javnosti sa kriminala unutar policije te izvršio pritisak na državne tužioce i sudije koji su trebali nalagati odnosno odobravati hapšenja tih "bezbjednjaka" i "obavještajaca" a u stvari kriminalaca najgore vrste. U ovakvom ambijentu, lako bi se mogao desiti napad na nekog sudiju pa i sa tragičnim ishodom a da je tako nešto najavljivano o čemu sam podnosio krivične prijave pojasniću u nastavku iz prethodno podsjećanje da sam još prije 3 godine, upozorio na opasnost po život za svjedoke krivičnih djela što se može vidjeti u prilogu "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" pisanom 13.09.2019. a uokvireno crvenim pravougaonikom u uvodu. Nakon nastanka tog dopisa, smrtno su stradali direktni svjedoci iz tužilaštva, suda i policije, gospoda Ninković Dragan, Borovčanin Luka, Bašić Radenko i Debeljević Milorad, gdje su u pitanju najmanje 3 nasilne smrti a opravdano sumnjam da se u sva 4 slučaja, radi o ubistvima - likvidacijama svjedoka i presjecanjem veza ka obavještajnim službama i nalogodavcima. Za potrebe istog predmeta a prije pomenutih ubistava sam napisao i tekst "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" od 23.09.2019. gdje pominjem i agente stranih obavještajnih službi te neke od metoda djelovanja. Taj predmet je uprkos brojnim lažima i falsifikatima sudske policije i takozvanog MUP-a, okončan pravosnažno u moju korist no što je još važnije razotkrio sam i činjenicu da su predmeti protiv mene pokrenuti pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu uz falsifikovano montiranu optužnicu tužilaštva i laži načelnika sudske policije Borovčanin Danka službenicima da je "Osnovni sud u Bijeljini tražio izuzeće a Vrhovni sud prenio nadležnost u Sokolac" a za šta sam mnogo prije razbojničkog napada na mene imao dokaz iz Vrhovnog suda RS da nije istina, dok tadašnji predsjednik suda koji je potvrdio falsifikovanu optužnicu ne može sada ispričati da li je bilo i neko falsifikovano rješenje Vrhovnog suda, pošto je u međuvremenu obješen.
A da načelnik OCSP u Bijeljini, Borovčanin Danko ima običaj učestvovati u falsifikovanjima sudskih rješenja već je poznato da je to činio bar od 2010-te o čemu i dalje imam dokaze dok su sve druge kopije tih falsifikata u sudovima i tužilaštvima sistematski uništavane. Tek u svojoj žalbi na prvostepeno rješenje, policija je pomenula činjenicu da sam ukazao na nezakonitosti i mogućnost pokušaja mog ubistva a što je prethodno uz više drugih činjenica i činjenje brojnih krivičnih djela smišljeno prikrivano, kao i kasnije što ne čudi jer kako sam u međuvremenu razotkrio, plan za pripremu pokušaja ubistva su sačinile upravo "obavještajne službe" odnosno pojedini pripadnici kriminalističke i sudske policije gdje su direktno na terenu izvršioci bili Danko Borovčanin i inspektor Dejan Minić, dok je na čelu uprave kriminalističke policije svo vrijeme i konkretno tog dana bio Siniša Kostrešević, trenutni direktor policije koji sa te pozicije, nastavlja sa prikrivanjem učinjenih i izvršavanjem novih zločina o čemu sam nedavno poslao krivičnu prijavu u 2 dijela, (`Krivična prijava protiv vođa policijske zločinačke terorističke organizacije i saučesnika` i `Kako je vođa mafijaške terorističke organizacije `pekao` zanat`) na 20 strana Tužilaštvu BIH, VSTV-u, Ustavnom sudu, RJTRS, Vrhovnom sudu RS, Direktoru - prijavljenom lično, svim PU u RS i svim PS unutar PU Bijeljina. U sklopu prijave sam opisao i "bezbjednosni" dio, odnosno intervale u kojima je pomenuti išao na obuku u strane zemlje - a nisu ga sasvim sigurno obučavali za dobrobit građana BIH, nego za sprovođenje interesa internacionalne mafije. Već skoro 3 godine je na svjetskom nivou transformisanje finansija, ekonomije, energetike uz primjene propagandno psiholoških operacija, hemijskih i elektromagnetskih oružja a ponegdje i kroz oružane borbe, cenzura, sankcije itd a naravno sve začinjeno djelovanjem više obavještajnih službi na teritoriji zemlje od kojih većina imaju svoje sluge unutar takozvane policije, koja je u stvari klasična mafijaško teroristička organizacija.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Fitosanitarni isnpektor izvršio samoubistvo, Predložen pritvor za uhapšenu šeficu UIO BiH i druge, Političke grupacije koriste pravosuđe za obračune, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Zahtjev sudiji od 28.12.2016.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Dvostruki državni udar mafijaškog klana, Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, `False flag` operacija, Komentari na članak, Krivična prijava protiv organizovane terorističke kriminalne grupe, Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama, Žalba na rješenje VSTV-a 01-07-10-6-109-2021, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Da li će svjedoci preživjeti taktiziranje tužilaštva, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902