petak, 20. svibnja 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE : Kopija ove krivične prijave će biti poslata i na zvanični mejl "sudske policije" čija je komanda samo jedan dio mafijaškog kartela Republike Srpske, odnosno Zločinačke Organizacije Republike Srpske - u daljem tekstu "ZORS" ali bez priloga koji će biti dostavljeni samo Tužilaštvu BIH. To iz razloga da ne bih izlagao životnoj opasnosti pripadnike terorističke grupe ali prije svega i druge osobe koji su svjedoci teških krivičnih djela a njihova su imena navedena u priloženom materijalu. Sa istom svrhom ću u tekstu krivične prijave, (uglavnom) navoditi samo inicijale aktera ili svjedoka krivičnih djela a nihov potpuni identitet će Tužilaštvo BIH moći da ustanovi iz pomenutih priloga. To što su pojedine osobe, čak i na izuzetno važnim pozicijama pokazale da se ne idetifikuju sa mafijaškim režimom - pojedine sudije te Glavni republički tužilac ili Predsjednik Vrhovnog suda, koji su mi dostavili ključne dokaze ne znači da ZORS, kao mafijaški kartel ne postoji i ne djeluje, nego da postoje časne osobe koje ne žele da saučestvuju u kriminalu niti da podržavaju izvršioce zločina. S tim u vezi, napominjem da iako se prijava odnosi na sve pripadnike ZORS-a, težište je na odgovornosti komande sudske policije RS, posebno direktora, koga sam godinama uz dokaze obavještavao o razbojničko fašističkim metodama načelnika OCSP u Bijeljini, zločinca Borovčanin Danka na šta nije reagovano nego je omogućeno pomenutom da uz sadejstvo sa direktorom planira, priprema i organizuje više pokušaja mog ubistva, pri tome utičući na saučesnike iz nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva da protiv mene pokrenu nezakonite predmete i posebne istražne radnje sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije. Dio dokaza o tome sam izneo u predmetu "80 0 Pr 100636 18" vezano za događaje od 27.09.2018. pred Osnovnim sudom u Bijeljini gdje je pravosnažnim rješenjem konstatovano da ja nisam kršio zakon ni na koji način ali i to da je zakon kršila sudska policija i njihovi saučesnici iz ZORS-a. Da se radilo o razbojničkom terorističkom napadu na mene sa ciljem organizacije ubistva, čega su svi akteri na komandnim pozicijama bili svjesni, (osim nekih uniformisanih službenika, koji nisu bili upućeni) dokaz je i omalovažavanje Osnovnog suda u Bijeljini sa njihove strane jer nisu dostavili ne samo dokaze o eventualnom prenosu nadležnosti, nego se nisu udostojili da bar nekim dokumentom, obavještenjem - priznanjem o "nenamjernoj" grešci informišu sud, nego su do kraja postupka nastojali da preko falsifikovane dokumentacije i "svjedoka" instruisanih da lažno svjedoče o nekim temama a drugih da se "ne sjećaju", izdejstvuju osuđujuće rješenje za mene što im je tada već bilo sporedno a glavni cilj im je bio da što je moguće više prikriju namjere da me ubiju i tako izbjegnu krivičnu odgovornost ne samo za pokušaj mog ubistva nego i za ubistvo i organizovano zataškavanje ubistva djevojčice Ivone Bajo. To je potpuno jasno jer na pismene zahtjeve koje sam poslao na prijedlog postupajućeg sudije, nije odgovorila ni sudska policija, (prilog "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji") ni MUP ali ni OJTIS-u niti Osnovni sud u Sokocu a dokaz da je takaz zahtjev poslat na sve navedene adrese je prilog "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.". Ni na moje naknadne pismene zahtjeve kao što je recimo "Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020." nije odgovarano čime je sudska policija, nastavila da vrši konstantne napade na moja prava garantovana Ustavom i zakonima, koje sam i citirao u prethodno navedenom dopisu ali i da neprekidno ugrožava moj život i živote svjedoka, štiteći nalogodavce i šefove bande za čije interese rade. Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni. Podatke o tome istovremeno - dio po dio i po odobrenju stranih obavještajnih službi, objavljuje istraživački novinar S.V. no sasvim nekorektno se u javnosti izostavlja ogroman doprinos komande sudske policije, koja je izuzetno zaslužna za organizaciju i djelovanje mafije na terenu. Dio od više desetina članaka na tu temu se može vidjeti u prilozima "Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen" i "Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja" a da su dokazi o kriminalu unutar ZORS, obimni i da se ne mogu prikriti, dokaz su i priznanja o tome koja dolaze iz Vlade, odnostro ministra a od obilja takvih vjesti prilažem "Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u" i "Lukač otkrio nove dokaze" te samo iz jednog od navedenih članaka citiram pasus : "Nažalost pojavio se određeni broj policijskih službenika i ne samo njih nego i pripadnika drugih policijskih agencija u BiH koji su imali određenu saradnju sa kriminalnim krugovima, sarađivali sa njima, čak i učestvovali u određenim krivičnim djelima, kazao je Lukač. S obzirom da koristimo u operativne svrhe pomenute aplikacije koje su nam na raspolaganju, znamo gdje i kako da usmjerimo naše akcije, ali se susrećemo sa određenim problemima jer se radi o aplikaciji koja je korištena skoro 10 godina, gdje su razmijenjeni milioni informacija i korištena kodna imena, kazao je Lukač i naveo da će biti potrebno dosta vremena da bi se otkrila prava imena i povezali sve one kriminalne radnje kojima su se oni bavili a to su najteža ubistva i šverc droge u ogromnim količinama. Nijedan načelnik, pa ni direktor policije Republike Srpske ako se dokaže bilo kakva odgovornost daje počinio krivično djelo neće biti zaštićen ni od tužilaštva, niti od MUP-a Republike Srpske - kazao je Lukač, odgovarajući na pitanje poslanika Nebojše Vukanovića da li su tačne informacije da su pojedinici u MUP RS, pojedini načelnici i direktor policije Siniša Kostrešević umiješani u kriminalne radnje." ZA TO VRIJEME DIREKTOR I KOMANDA SUDSKE POLICIJE "MUDRO" ĆUTE. Osim toga zbog prikrivanja dokaza i izvršilaca krivičnih djela, direktor sudske policije i komanda iz OCSP u Bijeljini ne samo da konstantno ugrožavaju moj život nego su odgovorni i za stradanja drugih lica, svjedoka krivičnih djela, među kojima su najvažniji pripadnik OJTIS, okružni tužilac D.N. te Osnovnog suda u Sokocu L.B. što je vidljivo u prilozima "Saopštenje za javnost 30.06.2020." i "In memoriam L.B.". Prvi je što je javno objavljeno, stradao od vatrenog oružja dok se uzrok smrti druge osobe krije od javnosti a poslije višemjesečnih nastojanja da saznam uzrok dobio sam usmenu informaciju da je pomenuti gospodin nađen obješen. Obojica su pripadnici organa koji su nezakonito lažirali nadležnost protiv mene za "povredu ugleda suda" na inicijativu zločinca Borovčanin Danka te su bili neugodni svjedoci za teroriste iz ZORS-a. O ulozi Danka Borovčanina u zločinačkim radnjama postoje dokazi još od 2010-te, kada su sastavili zabilješku u kojoj su me opisali kao ludaka, izostavivši "sitnicu" da sam im predao fotografije materijalnog dokaza ubistva nevine djevojčice te su taj "inicijalni akt" dostavili MUP-u, sa prijedlogom da se protiv mene pokrenu "odgovarajuće" radnje.
To je onda poslužilo kao "dokaz i argument" da zločinci iz kriminalističke policije koji su svjesno sakrili dokaz ubistva, zatraže i izdejstvuju protiv mene "posebne istražne radnje" koje se koriste za pripremu likvidacije. Upravo ovih dana, novinar S.V. objavljuje dokaze, uključujući i fotografije koje su razmjenjivale profesionalne ubice o tome da su za pripreme nekih ubistava, korišteni podaci obavještajnih službi a da su te informacije prodavali ljudi na najvišim pozicijama i to bivši ministar bezbjednosti M.D. te iz OSA, direktor O.M.8-ca. Isti onaj koji je snimljen kako u zgradi Tužilaštva BIH, tokom razgovora sa osobama G.T. i O.N. kaže da "treba narodu dat malo mesa" na šta mu se odgovara riječima "al ne možemo visoku korupciju radit". To kad se "prevede" na jezik razumljiviji tom narodu koji pominju znači da će u stvari "psima" kako nas tretiraju a ne narodu, baciti par kostiju u vidu hapšenje i optužnica protiv "sitnih ribica" a neće procesuirati krupne šefova mafije iz ZORS i sestrinskog entiteta jer rade sa njima i za njihove interese - na žalost. U likvidacijama koje su navedene od strane pomenutog novinara, učestvovao je naravno "bivši" pripadnik policije M.L. a povezuje se i sa drugim ubistvima uključujući dizanje u vazduh Milana Vukelića, pred zgradom MUP-a u Banjaluci. Uvjeren sam da je osim ovih ubistava i drugih koje pominje S.V. i likvidacija Slaviše Krunića, Davida Dragičevića, pripremljena uz sadejstvo sa "obavještajnim službama" koje su ih ali i mnoge druge držali pod posebnim nadzorom koristeći lažne i glupe prijave svojih saučesnika iz kartela. A da je komanda sudske policije nastavila aktivno rat - borbu protiv mene i nastojala pripremiti likvidaciju, vidljivo je i iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome traže da se "pobudi" krivično djelo, insinuiraju ugroženost neimenovanih sudija ili tužilaca, ponovo me opisuju kao poremećenog psihopatu a ja sa svoje strane, onima ko ignoriše materijalni dokaz ubistva koji pokazujem a onda me opisuje kao ludaka sve takve ću opisivati kao zločince i članove bande. A da je Borovčanin Danko monstruozni zlikovac, lažljivac, fašista, (godinama zabranjivao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice) i falsifikator, dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome samo par mjeseci kasnije OJT Bijeljina pismeno navodi da "NEMA SAZNANJA" o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva. Nakon nastanka tog dekumenta svi članovi bande su se dodatno uznemirili i intenzivirali radnje za moju eliminaciju na bilo koji način te se angažuju plaćene ubice da me uz pomoć doušnika uvuku u klopku. Jedan od tih pokušaja sam dokumentovao u audio zapisu "Agent.mp3" koji sam već dostavljao ranije a kad ni to nije uspjelo, Borovčanin utiče na svog ortaka Čolović Rajka da montira nelegalan predmet protiv mene uz simboličnu zaprijećenu kaznu sa ciljem ne da se vodi postupak, nego da budem namamljen na teren plaćenih ubica - ratnih zločinaca iz 1992, koji će me čekati pred vratima pri izlasku i pobrinuti se da se u Bijeljinu ne vratim živ. Znajući da organi ZORS u Istočnim Sarajevu nemaju nadležnost ni prema sopstvenim zakonim to sam pismeno istakao i zatražio kopije eventualno donesenih rješenja o prenosu, prvo od OJTIS a poslije i od Osnovnog suda u Sokocu, što mi naravno nikada nije dostavljeno pošto rješanja o prenosu nikada nisu donesena. Zločinac Borovčanin koji je nagovorio saučesnike u Istočnom Sarajevu da nezakonito pokrenu predmete protiv mene je tako i njih doveo u neprijatnu situaciju pa pokušava lično da pripremi i organizuje LOV na mene neprekidno, 24 sata dnevno šaljući "Prijedlog komande SP od 06.03.2018." u kome pišući u množini kaže da "SUGERIŠEMO JOŠ JEDNOM SUDU DA IZDA NOVU NAREDBU ZA NJEGOVO DOVOĐENJE "PO PRONALAŽENJU". Ovde je prvo uočljivo da je Borovčanin već ranije uticao na sud šta i kako da radi jer piše "još jednom" a šta je sve dogovarao i sugerisao nezvanično - usmeno ili preko SKY aplikacije možemo da zamislimo. I izraz "po pronalaženju" otkriva namjere zlikovca Borovčanina da izdejstvuje LOV na mene gdje bi tražio asistenciju MUP-a da me preko doušnika lociraju i kidnapuju bez naredbe i lažući da trebamo do suda u Bijeljini. U stvarnosti je plan bio da budem odvučen na Sokolac i tamo ostavljen kao laka meta njegovim ortacima iz kartela, kako onima koji su izvršioci ratnog zločina u Bijeljini 1992-e, tako i mladim - "novonormalnim" naraštajima mafijaških klanova sa Sokoca i okoline. A kakav je postupak predviđen zakonom vidi se iz priloga "OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020." koji je potpisao predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Ukoliko je optuženi nedostupan - ne želi da dođe pred sud, odbija to i slično, okružni tužilac treba sačiniti prijedlog za pritvor, koji MORA BITI OBRAZLOŽEN. NE NAVODE SE NI OVDE NITI BILO GDJE U ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU NEKE `SUGESTIJE` NAČELNIKA ILI DIREKTORA SUDSKE POLICIJE. Ono što se takođe ovdje ne pominje, osim problema da bi uz taj "obrazloženi" prijedlog za pritvor trebalo da bude priloženo i rješenje o prenosu nadležnosti - koje ne postoji, sve i kad bi takav prijedlog, NEZAKONITO odredio bilo koji sudija, u tom slučaju bi mi se moralo omogućiti pravo žalbe u roku od 24 sata po kojoj bi odlučivalo TROČLANO sudsko vijeće iz Okružnog suda u Istočnom Sarajevu a koji nije bio predviđen planovima bande ubica te je zločinac Borovčanin odlučio da izdejstvuje lov na mene, lažući i sopstvenim službenicima i pripadnicima MUP-a da je Vrhovni sud RS, po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini, prenio nadležnost na Sud u Sokocu. Prema ovoj opciji sam javno u prisustvu sudije B.M. te daktilografa i 3 sudska policajca upitao zbog čega tužilac, tada prisutni M.Đ. ne zatraži pritvor čime bi se sve ovo završilo za 3 dana, obrazloživši prisutnima zakonsku proceduru koju sam upravo opisao. Nevezano za razbojništva sudske policije o tome sam više puta pisao i na druge adrese kao što je recimo u prilogu "Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS" u kome sam taj dio uokvirio pravougaonikom pri dnu dokumenta. Istu temu sam pomenuo i u dokazu "Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige" koji prilažem kao pdf fajl iz koga sa strane 3 citiram dio, takođe označen crvenom bojom : "...predložio sam i ponavljam da bih prihvatio dobrovoljno, isključivo mjeru pritvora, koja mi se može dostaviti i putem mejla, te bih odmah postupio po uputama iz tog obavještenja. Ali to bi naravno za tužilaštvo bilo mnogo teže izvodljivo jer bi morali obrazložiti zbog čega traže takvu mjeru i priložiti dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnosti što je za njih nemoguća misija." I na kraju sam o ovim podmuklim mainacijama obavjestio Okružni sud u Istočnom Sarajevu, nakon čega su konačno prestali pokušaji da budem ubijen pomoću nelegalnih predmeta iz tog područja. Iz sadržaja priloga "Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu", izdvajam dio uokviren pravougaonikom na dnu druge strane. `Koristi se u zakonu nepostojeći pojam "trajna naredba" a izbjegava se mjera pritvora koja je predviđena upravo iz razloga što bi prijedlog trebalo obrazložiti i opravdati nadležnost dokumentom što sudija ne bi mogao prihvatiti pa čak i da se to desi poslije moje žalbe koja mi se mora omogućiti u roku od 24 sata u sve bi bio uključen viši sud te bi kriminalni plan bio razotkriven i prekinut. S obzirom da je više lica bilo angažovano da me kontaktira i pokuša odvesti na udaljenu teritoriju sa raznoraznim izgovorima bio sam siguran da je sve nezakonito sa ciljem moje likvidacije pa sam o svemu upoznao sestru i prijatelje kako bi spriječio plan mafijaškog klana.` Direktor sudske policije sad ima priliku da se distancira od navedenog kriminalca Borovčanin Danka, koji osim što je pokušavao da organizuje moje ubistvo, godinama sprečava dostavljenje dokaza i razotkrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, primjenjujući fašističke metode i instukcije šefa kartela Dodik Milorada javno izdate pred kamerama da "njihovi ljudi u institucijama vode borbu protiv lica iz CRNE KNJIGE" i da to moraju da urade" što su na djelu pokazali pripadnici ZORS, 27.09.2018. i u drugim prilikama, sve do toga da su me - bijesni zbog više neuspjelih pokušaja "zadesne smrti" napali fizički, vrijeđali, psovali i prijetili ubistvom u zgradi PU Bijeljina. Samo ovaj mali dio razbojništava je i više nego dovoljan da potpuno osnovano nazivam kompletnu RS, mafijaškim kartelom, navezano za dokaze o brojnim monstruoznim zločinima koje objavljuje novinar S.V. a podvlačim i činjenicu da me je sa ciljem prikrivanja ubistva nevine djevojčice, komanda sudske policije opisivala u dokumentima kao ludaka, poremećenog psihopatu i narkomana, smišljeno prešutkujući i prikrivajući činjenicu da sam donosio fotografije i sam materijalni dokaz ubistva za koji se pod pritiskom suda, okružni tužilac izjašnjava pismeno tek 2017-t da "NEMA SAZNANJA" o tome. Zasluga za to organizovanje prikrivanje zločina je direktno na komandi sudske policije i direktoru koji ima poslednju priliku da se distancira od kartela i dostavi mi na mejl podatke koje sam ranije već tražio a sada ponavljam uz podnaslov :

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020.; Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Lukač otkrio nove dokaze, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020.; Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.; Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; “Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice, `Tri ratna druga`, Trajanski konj od 300 evra, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Ratni zločinac obnavlja oružje, Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Prepiska sa informatorom A.D.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

utorak, 10. svibnja 2022.

PRAVA JE ISTINA DA U POLICIJI NEMA MJESTA ZA PROFESIONALCE A IMA ISKLJUČIVO ZA KRIMINALCE

Umjesto da rade u skladu sa zakonom i razotkriju kriminalce u svojim redovima, MUP godinama planira i priprema moje ubistvo, prikupljajući informacije i pripremajući logističku podršku svojim saučesnicima i ortacima iz narko i auto mafije koji su imali zadatak da izvrše likvidaciju. Neću sada opisivati nijedan od takvih pokušaja ubistva nego samo podsjećam da je uzrok svega to što su MUP i njihovi ortaci, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo a onda su zločinci iz kriminalističke policije uklonili sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva - dječji ruksak, te ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili od tužilaštva...

MUP-U REPUBLIKE SRPSKE - NA RUKE MINISTRU

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009. ITD...

PRAVA JE ISTINA DA U POLICIJI NEMA MJESTA ZA PROFESIONALCE A IMA ISKLJUČIVO ZA KRIMINALCE

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA - član "Kontrola nad radom Ministarstva" : Kontrolu nad radom Ministarstva ostvaruju predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, odnosno Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, Vlada, Ustavni sud, redovni sudovi i građani. Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske : (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana. Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV MUP-A RS

Za krivična djela : "Terorizam", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Produženo krivično djelo", "Davanje lažnog iskaza", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija" i druga. Svjedoci : Sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić, Dejan Minić, Stanko Stanišić, Zarić Milan, Radenko Knežević; sudija Malović Branka,Aleksandar Despenić i Siniša Lazarević, okružni tužilac Jovana Tomaš, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, ministar Anton Kasipović, administracija službe predsjednika RS, Ministar Dragan Lukač i drugi čija imena se kriju a novodim njihove uloge u tekstu. Najvažniji dokazi : Predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr", Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zahtjev za informacije 29.01.2018.,Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.,
U prethodnom periodu sam podneo više krivičnih prijava protiv pripadnika MUP-a i ovo se može tretirati kao nastavak ili dopuna toga a inspirisano je javnim nastupom građanina Dodik Milorada koji je u tv emisiji izneo optužbe prema pripadnicima nekih stranaka za saradnju sa mafijaškim klanovima a neposredno nakon toga je došlo do pokušaja ubistva u Istočnom Sarajevu, što ću kasnije u tekstu obrazložiti. Nije direktno vezano za teme o kriminalu ali podsjetiću da je MUP jedan duži period nastupao kao srednjovjekovna inkvizicija zastupajući interese globalne farmako mafije i zastupnika novog svjetskog poretka, saučestvujući u lažiranju pandemije i dodatnoj pljački naroda. Da je u pitanju bilo kršenje ljudskih prava konstatovao je Ustavni sud BIH u više postupaka kao recimo "AP-1239-21" no niko iz vlade niti iz MUP-a ne uklanja naljepnice i obavjesti koje na bukvalno svakim vratima javnih zgrada i dalje podstiču na kršenje garantovanih prava i sloboda. Vezano za navedeni dokument "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." poslije skoro 2 godine od nastanka, očigledno je da MUP RS nema nikakve veze sa zakonom i republikom nego je u pitanju monstruozna teroristička i zločinačka organizacija, kako sam je odavno opisao i što je još važnije dokazao pred sudom u više postupaka. Istraživački novinar S.V. već nekoliko mjeseci piše o razmjerama kriminala unutar policije, uključujući i veliki broj imena, pripadnika mafijaškog kartela za šta ja lično nemam dokaze ali da su opisi MUP-a kao okosnice narko klana i centrale za sve značajnije kriminalne aktivnosti tačni u to sam sasvim siguran i kako sam pomenuo, mafijaške i gestapovske metode, kojih se ne bi postidjeli ni nacisti iz Aušvica sam dokazao pred sudom u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr". Iako sam odavno obavjestio komandni vrh MUP-a, čak i o imenima službenika koji su činili teška krivična djela, podstrekivali druge službenike da krše zakon i garantovana prava, falsifikuju činjenične opise i potpise, nastavlja se sa zaštitom kriminalaca koji su umješani. S tim u vezi je i moj komentar kroz naslov koji sam dao na članak "Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u" jer čak i ako g. ministar zaista iskreno misli ono što je navedeno, stvarnost na terenu pokazuje nešto sasvim drugo i razotkriva da "U POLICIJI NEMA MJESTA ZA PROFESIONALCE A IMA ISKLJUČIVO ZA KRIMINALCE". Nije ovo prvi ovakav istup ministra i ističem izuzetan nastup u tv emisiji iz koje sam izdvojio nekoliko izjava a citiranih u prilogu "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.". Izrečenom se nema šta prigovoriti no na žalost ja sam prethodnih više godina i pismeno i usmeno upozoravao pripadnike MUP-a na sličan način ali umjesto da rade u skladu sa zakonom i razotkriju kriminalce u svojim redovima, MUP godinama planira i priprema moje ubistvo, prikupljajući informacije i pripremajući logističku podršku svojim saučesnicima i ortacima iz narko i auto mafije koji su imali zadatak da izvrše likvidaciju. Neću sada opisivati nijedan od takvih pokušaja ubistva nego samo podsjećam da je uzrok svega to što su MUP i njihovi ortaci, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo a onda su zločinci iz kriminalističke policije uklonili sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva - dječji ruksak, te ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili od tužilaštva.
Potpis inspektora koji je predao predmete i odgovoran je uz Marković Dragoslava za zataškavanje zločina je na dokumentu nečitak a MUP je godinama krio njegovo ime no napokon sam uspio otkriti da se radi o Stanišić Stanku. No naravno, nisu za to odgovorni samo oni nego kompletan MUP ima status mafijaškog kartela. Dokazi o tome su sadržani u prilozima pomenutog dokumenta "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." a zločinci iz policije koji su umješani u šverc narkotika i prikrivanje ubistva su logično direktno zainteresovani da me ubiju i time otklone opasnost od sebe. Koliko su bjesni zbog toga što njihovi planovi da me "zadesno" ubiju ili da izvršim "samoubistvo" nisu uspjeli, pokazuje i činjenica da me je MUP napao fizički 22.05.2019. psujući i vrijeđajući te prijeteći da ću biti ubijen ako ikada više budem tražio neka "svoja prava". Pripadnik MUP-a je napad izvršio u zgradi PU Bijeljina pred više uniformisanih službenika i nepoznatim brojem onih u civilu a kada nije uspio da me uplaši, pobjegao je na sprat uz zaštitu kompletnog MUP-a, koji ne samo da ga nije spriječio nego na moje zahtjeve da se napad službeno evidentira, nije se reagovalo, krije se ime napadača a ubrzo je poslat službenik iz "marice" na ulaz da drži odstupnicu dok napadač sa sprata pobjegne preko zadnjeg izlaza. I nakon dopisa Predsjednika RS, MUP nastavlja sa prikrivanjima kriminala a sa druge strane nastavlja i sa "posebnim istražnim radnjama" protiv mene, koje mi same po sebi ne nanose nikakvu štetu a zločinci niti su ikada saznali niti će saznati išta osim onoga što ja želim da saznaju, no poznato je da se ovakve informacije prikupljaju protiv onih koji su mete za likvidaciju. Iako se štiti i prikriva napadač na mene, vjerovatno sam otkrio o kome se radi i krajem 2021-e poslao fotografiju i njegovo ime u Tužilaštvo BIH a nedavno sam tu informaciju smišljeno plasirao jednom od doušnika MUP-a, koji je nakon toga žurno 2 puta u kratkom razmaku išao do taoaleta da "telefonira". Odgovorni u MUP-u sad ima opciju da nastave štititi ubice u pokušaju i zlikovce koji su ubili i pokušavaju godinama prikriti ubistvo djevojčice Ivone Bajo ili da i sami budu uhapšeni kao saučesnici zbog pomoći zločincima nakon izvršenja krivičnih djela. No ako je identitet pripadnika MUP-a koji me je napao 22.05.2019. pod znakom pitanja, nesporno je da je inspektor Dejan Minić, odnosno kompletna kriminalistička policija izvršila više krivičnih djela 27.09.2018. u napadu na moj život i prava, kada su pripremili i pokušali organizovati moje ubistvo na teritoriji svojih saučesnika u Istočnom Sarajevu, što je upravo bila tema predmeta "80 0 Pr 100636 18 Pr". Podsjećam da je slično kao i meni, godinama ranije g. Milanu Vukeliću, prijetio jedan od zlikovaca iz MUP-a a onda je raznesen eksplozivom izpred njihove zgrade pa se punih 14 godina prikrivaju izvršioci i nalogodavci te je više nego jasno da je istu sudbinu policija pripremala i meni a mnogi zločinci unutar MUP-a i dalje nastoje da me ubiju, sve uz nečinjenje načelnika, direktora pa i samog ministra da to spriječe i procesuiraju kriminalce za koje sam dostavio nesporne dokaze. A sad da analiziram članke "Čim se pojavio kao mogući kandidat, Dodik optužio Šarovića i SDS za veze sa ubistvima" i "Nove optužbe Milorada Dodika na račun Mirka Šarovića" koji su kako se vidi objavljeni 30.12.2021. i 31.12.2021. te priloge "Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja" i "Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen". Građanin Dodik Milorad, koji nije niti na jednoj državnoj funkciji u RS je pred kamerama za javnost izneo podatke o svojim saznanjima, vezano za izjave uhapšenih pripadnika narko kartela te da su sarađivali sa nekim strankana opozicije. Ja lično nemam dokaze da je ono što je Dodik izjavio tačno no vjerujem da jeste jer dobro znam da kriminalci iz policije formiraju ne samo kriminalne klanove nego i političke stranke, te su njihovi ljudi konstantno u svim političkim partijama a gdje su kriminalci iz policije tu su i pripadnici narko mafije. Kako god, diskutabilno je to da građanin Dodik uopšte zna šta su izjavili uhapšeni i pitanje je da li ovo razotkrivanje kriminala pred kamerama ima za cilj borbu protiv mafije ili je u pitanju samo pokušaj zastrašivanja konkurenata pred izbore. No ono što je mnogo važnije od političke pozadine je zemljotres koji je ova izjava izazvala u samim narko mafijaškim krugovima te je očito kao direktna posljedica eve tv emisije, samo 2-3 dana kasnije, došlo do sukoba između pripadnika kartela te pokušaja ubistva 02.01.2022. koje je pokušala zataškati kriminalna hobotnica unutar MUP-a i OJTIS-u. Iz sadržaja jednog od tekstova se vidi da je jedan od najvažnijih pripadnika kartela, osoba iz Bijeljine Ž.R. koja je nesumnjivo zainteresovana i za moje ubistvo a poznato je od ranije da su me kriminalci iz policije planirali ubiti odvlačenjem na prevaru prvo na izolovanu lokaciju u blizini Bijeljine a onda u sadejstvu sa zločincem Rajkom Čolovićem da me navuku na teritiriju Istočnog Sarajeva gdje bih bio laka meta njihovim egzekutorima. Podsjećam da je kriminalac Čolović, lažirao nadležnost i otvorio nezakoniti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" bez odgovarajućeg rješenja o dodjeli nadležnosti iz RJTRS a onda taj falsifikat podmetnuo tek primljenoj tužiteljici J.T. i bivšem predsjedniku suda u Sokocu, koji je kao nezgodan svjedok vjerovatno naknadno likvidiran. U nastavku citiram opise koje je izneo istraživačk novinar S.V.

"Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja...

Piše: Slobodan Vasković Blizak poslovni prijatelj Milorada Dodika, Vrha NarkoRežima i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, Dvostruki Ubica u pokušaju, Aleksandar Mičić, zvani Aco Makedonac, proveo je još ove Božićne praznike na slobodi a već sljedeće iza rešetaka, osim ukoliko Kavački NarkoKartel kojem pripada ne pobijedi pravosudne i policijske organe u BiH. Što se neće desiti! Kavački kartel u RS vode Igor Dodik, Siniša Kostrešević (Banjaluka), Dejan llić Tigar, Zoran Stevanović, Siniša Mijatović (Zvornik), Ljuban Ećim (Beograd). Najveći perači novca Kavčana su Aleksandar Mičić, zvani Aco Makedonac i Nenad Nešić. Njihov najsnažniji politički zaštitnik je Milorad Dodik. Imali su uske veze sa Klanom Veljka Belivuka i kriminalnim koncernom Slaviše Kokeze. Istina, NarkoKartel i dalje drži čvrsto pod kontrolom dio pravosudnih i policijskih struktura, među kojima je i OJT Istočno Sarajevo, čiji je tužilac (nisu mi saopštili njegovo ime iz OJT), okarakterisao klasični pokušaj ubistva - četiri hica u leđa narkodilera Gorana Sikime, koja je ispalio jedan od najvećih perača narkonovca Kavčana Aco Makedonac, kao “Ugrožavanje sigurnosti”. Da se vratim narko "biznismenu" Aci Makedoncu, koji je u noći 01/02.. o.g. ispalio niz hitaca u leđa narkodilera Sikime, raznjevši mu, između ostalog, slezenu koja mu je prilikom operativnog zahvata izvađena u KCUS-u u Sarajevu. Kao što ima razgranate pravosudne veze (OJT Istočno Sarajevo), policijske veze (direktor Policije i Narko’ General" Siniša Kostrešević, Branimir Šehovac, načelnik PU Istočno Sarajevo, Vahidin Šahinpašić, glavni istražilac SIPA, sa kojim je, takođe, često na vezi - ranije “Skaj”-em, sada drugim aplikacijama, (o čemu ću šire u nastavku teksta), političke veze sa vrhom režima u RS, tako ima i razgranate narko veze, jer je za Kavčane prao novac a drogu uzimao od Bojana Cvijetića, preko Aleksandra Nikolića, i prodavao, preko dilerske mreže, na teritoriji Istočnog Sarajeva. Cvijetić, Nikolić,... uhapšeni su tokom akcije “Transporter" (16.11.2021 godine), Petar Dukić se, naknadno, predao ali Aco Makedonac je ostao na slobodi i iskoristio tu priliku da, između ostalog, pokuša ubiti narkodilera Sikimu. Aco Makedonac je još uvijek nedodirljiv; Bar još neko vrijeme, jer, bez obzira na sav uticaj koji ima, kao i na prečesto druženje sa Miloradom Dodikom, Mičić će završiti iza rešetaka; Kao i Šehovac i Narko ”General" i dežurni tužilac iz noći 01/02.2022. koji je direktno učestvovao u prikrivanju zločina pokušaja likvidacije. Za kraj da navedem da je Šahinpašić, putem “Skaj” aplikacije bio na vezi sa Darkom Elezom, koji je, zbog brojnih zločina u Sudu BiH osuđen na petnaest godina, uz uslov da sarađuje sa bezbjednosnim organima BiH i Srbije. Šahinpašić i Elez su u međusobnoj komunikaciji koristili jednu osobu sa Pala, tako da je veza bila indirektna."
Iz sadržaja je jasno da je u ovaj neviđeni kriminal duboko umješana policija a ne samo neke političke stranke ali izgleda da niko nije primjetio uzročno posljedičnu vezu sa informacijama koje su "procurile" iz istražnih organa do građanina Dodika a preko njega u javnost sa sukobima unutar mafije i pokušajima ubistva zbog straha ko je progovorio i preventive da još neko ne progovori. Vezano za to potenciraću događaje koji su direktno povezani sa mnom i za koje imam dokaze te počinjem sa dokumentom iz 2019-te "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome sam preko suda upozorio da su svi svjedoci krivičnih djela u životnoj opasnosti. Pominjani dopis službe predsjednika je nastao 13.05.2020. a već naredni mjesec se pojavilo "Saopštenje za javnost 30.06.2020." u kome se vidi da je jedan od svjedoka, okružni tužilac iz OJTIS, gospodin D.N. završio sa metkom u tijelu dok je likvidacija predstavljena kao "samoubistvo". Još neobičniji je slučaj bivšeg predsjednika suda u Sokocu, gospodina L.B. za koga je u dokumentu "In memoriam L.B." saopšteno na sajtu VSTV da je preminuo, bez uzroka smrti što se ne navodi ni u članku "Sahranjen L.B." no tu bar imamo datum sahrane a to je 27.03.2021. Iz oba priloga se vidi da je gospodin bio predsjednik suda do 21.03.2021. a onda "umire" bukvalno odmah nakon smjene. Kako je došlo da te smjene može se vidjeti iz priloga "Imenovanje B.M." gdje je VSTV imenovalo novog predsjednika suda u Sokocu 04.03.2021. a koju funkciju treba preuzeti 22.03.2021. 5 dana kasnije je sahranjen bivši predsjednik što znači da je bio živ još svega 2-3 dana no što je mnogo neobičnije i monstruoznije, kako sam poslije dužih nastojanja saznao, gospodin je pronađen obješen a to je za uži krug poznanika predstavljano kao samoubistvo dok je od javnosti sakriveno. Nije navažna ni činjenica da je neposredno ranije u BIH, 03.03.2021. isporučen saučesnik nekih pripadnika OJTIS, Suda u Sokucu i PU Istočno Sarajevo, što se može vidjeti u članku "Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora" a već sutradan je VSTV-e, imenovalo novu osobu na mjesto predsjednika suda u Sokocu, (Imenovanje B.M.) gdje se vidi da na dužnost stupa 22.03.2021. Dotadašnji predsjednik o kome je pomenuti Elez znao mnogo toga je sahranjen samo 5 dana kasnije, što znači da je smrt, "smrt" ili ubistvo izvršeno bar dan ili dva ranije. Da je Darko Elez upoznat sa mnogim kriminalnim djelima je opšte poznato, uključujući i uloge pripadnika policije, tužilaštva i suda i sve je ispričao još dok je bio u Srbiji a podsjetimo da je bivša glavna tužiteljica išla lično u Beograd prije izručenja Eleza, tako da su i njegovi dugogodišni saučesnici znali kakva im opasnost prijeti kad se objave svjedočenja Eleza. Ono što sve ovo povezuje sa pokušajima mog ubistva i ubistvom djevojčice Ivone Bajo je predmet "Lutka" i Slaviša Bobar, što se može vidjeti u prilogu "Slavisa Bobar hapšenje" a pomenuti Bobar je bio na mjestu zločina kada je ubijena djevojčica Ivona pred AD "Univerzal" i kada se preuzimao tovar narkotika što se vidi iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva". Slaviša Bobar je tad bio u kancelariji a kamion je dovezao 4 paketa "ROBE" dok je direktor ujutro sa magacionerom raspakovao samo PAKET. KRIMINALISTIČKA POLICIJA OČITO "NE ZNA" NI DA BROJI JER "NIJE PRIMJETILA" DA SU TRI PAKETA ROBE, NAKON UBISTVA DJEVOJČICE, NESTALA PREKO NOĆI IZ MAGACINA, POD KONTROLOM ELEZOVOG ORTAKA BOBARA I NARAVNO UZ ZAŠTITU ZLOČINACA IZ REDOVA MUPA...

PRILOZI

AP-1239-21, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Čim se pojavio kao mogući kandidat, Dodik optužio Šarovića i SDS za veze sa ubistvima, Nove optužbe Milorada Dodika na račun Mirka Šarovića, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sahranjen L.B.; Imenovanje B.M.; Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora, Slavisa Bobar hapšenje

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

subota, 30. travnja 2022.

DODATAK PRITUŽBI ZBOG DISKRIMINATORSKOG TRETMANA

Podsjećam na važnu činjenicu da su i nakon mojih upozorenja da su u životnoj opasnosti svi svjedoci ovog neviđenog razbojništva, smrtno su stradali okružni tužilac Ninković i sudija Borovčanin. OJTIS, kao izvor zla - mjesto u kome je pokrenut nezakonit predmet protiv mene i planirana likvidacija, umjesto da mi kao stranki u tom postupku omogući uvid u dokumente i dostavi sav materijal - do današnjeg dana nije pokazao nijedan papir iz njihove gestapovsko inkvizitorske optužnice ne poštujući ni prava iz ZKP-u niti prava iz ZSPI-a. Naprotiv, kad plan za moje ubistvo nije uspio ne samo da se meni otimaju garantovana prava i uskraćuju dokumenti iako sam bio optuženi, te se sve prikriva i od medija i građana a uz sve to se prešlo na likvidacije svjedoka iz tih organa koji su pokrenuli nezakonite predmete...

VSITV-U BIH - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DODATAK PRITUŽBI ZBOG DISKRIMINATORSKOG TRETMANA

Podsjećam da sam dostavio materijal pod nazivom "Pritužba zbog diskriminatorskog tretmana" 19.10.2021. (a nemam podatke o broju predmeta) što se može vidjeti u istoimenom pdf fajlu i prilogu "Formular" kojim ukazujem na višegodišnju diskriminaciju u kontinuitetu koju čini više pripadnika OJT Istočno Sarajevo. Naime još 2015-te godine je pripadnik mafijaškog kartela Rajko Čolović - tadašnji glavni okružni tužilac OJTIS, otvorio nelegalni i nezakoniti predmet protiv mene BEZ ODGOVARAJUĆE ODLUKE NADREĐENOG ORGANA - RJTRS.
Šta više, RJTRS je donijelo odluku da se moja krivična prijava, (protiv načelnika sudske policije Danka Borovčanina i drugih za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja) dodjeli u rad u OJTIS a onda je prijavljeni Borovčanin da bi prikrio svoje zločine, potegao lične veze u rodnom kraju da bi se dokazi njegovog kriminala uništitli a umjesto toga pokrenula bilo kakva istraga protiv mene uz "posebne istražne radnje" sa ciljem prikupljanja podataka i pripremu likvidacije. Detalje o tome sam već navodio više puta i sada se time neću baviti, posebno jer sam odavno dokazao da su pripadnici OJTIS i Suda u Sokocu, smišljeno lažirali nadležnost te me pokušali ubiti dovođenjem na teritoriju Istočnog Sarajeva i ostavljenjem kao mete na ulicama gdje su čekale plaćene ubice. Istina je da su ovo razbojništvo izveli pojedinci ali nakon što im se od strane OJTIS, Suda u Sokocu, kompletne Republike Srpske pa i VSTV-a pruža zaštita i kriju informacije o njihovom kriminalu, ovo više nije samo krivično djelo pojedinaca nego i navedenih takozvanih organa a u stvari mafijaških servisa. Nadalje podsjećam na važnu činjenicu da su i nakon mojih upozorenja da su u životnoj opasnosti svi svjedoci ovog neviđenog razbojništva, smrtno su stradali okružni tužilac Ninković i sudija Borovčanin. OJTIS, kao izvor zla - mjesto u kome je pokrenut nezakonit predmet protiv mene i planirana likvidacija, umjesto da mi kao stranki u tom postupku omogući uvid u dokumente i dostavi sav materijal - do današnjeg dana nije pokazao nijedan papir iz njihove gestapovsko inkvizitorske optužnice ne poštujući ni prava iz ZKP-u niti prava iz ZSPI-a. Naprotiv, kad plan za moje ubistvo nije uspio ne samo da se meni otimaju garantovana prava i uskraćuju dokumenti iako sam bio optuženi, te se sve prikriva i od medija i građana a uz sve to se prešlo na likvidacije svjedoka iz tih organa koji su pokrenuli nezakonite predmete. Naime, poznato je da je okružni tužilac N.D. stradao od vatrenog oružja - što su dokazani lažljivci iz MUP-a predstavili iste sekunde kao "samoubistvo" a sudija L.B. je nakon smjene sa mjesta predsjednika suda 21.03.2021. sahranjen već 27.03.2021. što je samo 6 dana kasnije. Poslije više mjeseci pokušaja da saznam uzrok smrti, usmeno sam dobio informaciju da je pomenuti gospodin pronađen obješen što je ako je istina zaista monstruozno. Kako god, siguran sam da se ne može raditi o prirodnoj smrti, posebno ne samo par dana nakon smjenjivanja sa mjesta predsjednika a sve druge opcije su mnogo vjerovatnije uključujući i to da je u pitanju lažiranje smrti ili sporazum sa "zaštićenim svjedokom" koji uključuje i novi identitet. No to je samo jedan aspekt problema a u stvarnosti prikrivanjem informacija i kriminalaca koji su umješani u ovo razbojništvo u čemu saučestvuje i UDT, odnosno VSTV, nastavlja se sa stalnim ugrožavanjem mog života, pošto su nalogodavci i plaćene ubice mafije i dalje na slobodi. Nije navažna ni činjenica da je neposredno ranije u BIH, 03.03.2021. isporučen saučesnik nekih pripadnika OJTIS, Suda u Sokucu i PU Istočno Sarajevo, što se može vidjeti u članku "Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora" a već sutradan je VSTV-e, imenovalo novu osobu na mjesto predsjednika suda u Sokocu, (Imenovanje B.M.) gdje se vidi da na dužnost stupa 22.03.2021. Dotadašnji predsjednik o kome je pomenuti Elez znao mnogo toga je sahranjen samo 5 dana kasnije, što znači da je smrt, "smrt" ili ubistvo izvršeno bar dan ili dva ranije. A na žalost, tragedije i zločini se nastavljaju i nakon moje pritužbe. Poređenje koje sam istakao u njoj je da se meni kao "stranki u postupku" ne dostavljaju nikakvi dokumneti a istovremeno nasuprot tome se podaci šalju na mejl istraživačkog novnara S.V. koji nema veze ni sa jednim slučajem, odnosno dostavljaju mu se podaci o trećim licima. To se nastavlja i na samom početku ove 2022-e godine kada je od strane OJTIS, kreiran dokument "It-1-22 od 04.01.2022." kojim se isti novinar obavještava o pokušaju ubistva izvršenog svega 2 dana ranije. Kako se i vidi prema broju, radi se o prvom ovakvom dokumentu u tekućoj godini a posebno je neobično da se na zahtjev podnesen 04.01.2022. odgovara istog dana. To što se dostavljaju podaci novinaru pa još istog dana ne smatram naravno nezakonitim, iako bi moglo biti kontraproduktivno po interese i objektivnost istrage ali u poređenju sa gestapovsko inkvizitorskim prikrivanjima informacija koje isto ovo OJTIS-u, čini prema meni, pokazuju da ovde nema ni govora o zakonu nego o podmuklim mahinacijama sa ciljem zastrašivanja i ucjenjivanja pojedinih osoba a što se čini "filovanjima" nekih "nezavisnih" novinara podacima. Na kraju se još pozivaju na zakon, vodič i pravilnik, vezano za pristup informacijama a što kako sam više puta istakao, bezočno krše prikrivajući razbojništvo svojih pripadnika, koji su planirali moje ubistvo. A za kraj ove dopune ističem prilog - članak "Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja" koji je napisan od strane istog novinara S.V. i vezan je direktno za njegov zahtjev i navedeni odgovor OJTIS. Prije nego što citiram najvažnije djelove podsjetiću da već godinama obavještavam VSTV i UDT o monstruoznim zločinima i vezama političke mafije sa kriminalnim klanovima uz sadejstvo sa pripadnicima policije, tužilaštva i suda, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje je izvršila narko mafijaška mreža iz Istočnog Sarajeva, koji su me potom godinama pokušavali ubiti. I naravno nebrojeno puta sam pisao da je šef bande Dodik Milorad a nesumnivo dobro obavješteni istraživački novinar to dopunjava i mnogim drugim imenima kriminalaca iz mafijaškog kartela - citiram :

"Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja...

Piše: Slobodan Vasković Blizak poslovni prijatelj Milorada Dodika, Vrha NarkoRežima i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, Dvostruki Ubica u pokušaju, Aleksandar Mičić, zvani Aco Makedonac, proveo je još ove Božićne praznike na slobodi a već sljedeće iza rešetaka, osim ukoliko Kavački NarkoKartel kojem pripada ne pobijedi pravosudne i policijske organe u BiH. Što se neće desiti! Kavački kartel u RS vode Igor Dodik, Siniša Kostrešević (Banjaluka), Dejan llić Tigar, Zoran Stevanović, Siniša Mijatović (Zvornik), Ljuban Ećim (Beograd). Najveći perači novca Kavčana su Aleksandar Mičić, zvani Aco Makedonac i Nenad Nešić. Njihov najsnažniji politički zaštitnik je Milorad Dodik. Imali su uske veze sa Klanom Veljka Belivuka i kriminalnim koncernom Slaviše Kokeze. Istina, NarkoKartel i dalje drži čvrsto pod kontrolom dio pravosudnih i policijskih struktura, među kojima je i OJT Istočno Sarajevo, čiji je tužilac (nisu mi saopštili njegovo ime iz OJT), okarakterisao klasični pokušaj ubistva - četiri hica u leđa narkodilera Gorana Sikime, koja je ispalio jedan od najvećih perača narkonovca Kavčana Aco Makedonac, kao “Ugrožavanje sigurnosti”. Da se vratim narko "biznismenu" Aci Makedoncu, koji je u noći 01/02.. o.g. ispalio niz hitaca u leđa narkodilera Sikime, raznjevši mu, između ostalog, slezenu koja mu je prilikom operativnog zahvata izvađena u KCUS-u u Sarajevu. Kao što ima razgranate pravosudne veze (OJT Istočno Sarajevo), policijske veze (direktor Policije i Narko’ General" Siniša Kostrešević, Branimir Šehovac, načelnik PU Istočno Sarajevo, Vahidin Šahinpašić, glavni istražilac SIPA, sa kojim je, takođe, često na vezi - ranije “Skaj”-em, sada drugim aplikacijama, (o čemu ću šire u nastavku teksta), političke veze sa vrhom režima u RS, tako ima i razgranate narko veze, jer je za Kavčane prao novac a drogu uzimao od Bojana Cvijetića, preko Aleksandra Nikolića, i prodavao, preko dilerske mreže, na teritoriji Istočnog Sarajeva. Cvijetić, Nikolić,... uhapšeni su tokom akcije “Transporter" (16.11.2021 godine), Petar Dukić se, naknadno, predao ali Aco Makedonac je ostao na slobodi i iskoristio tu priliku da, između ostalog, pokuša ubiti narkodilera Sikimu. Aco Makedonac je još uvijek nedodirljiv; Bar još neko vrijeme, jer, bez obzira na sav uticaj koji ima, kao i na prečesto druženje sa Miloradom Dodikom, Mičić će završiti iza rešetaka; Kao i Šehovac i Narko ”General" i dežurni tužilac iz noći 01/02.2022. koji je direktno učestvovao u prikrivanju zločina pokušaja likvidacije. Za kraj da navedem da je Šahinpašić, putem “Skaj” aplikacije bio na vezi sa Darkom Elezom, koji je, zbog brojnih zločina u Sudu BiH osuđen na petnaest godina, uz uslov da sarađuje sa bezbjednosnim organima BiH i Srbije. Šahinpašić i Elez su u međusobnoj komunikaciji koristili jednu osobu sa Pala, tako da je veza bila indirektna."
ZA SVE ŽRTVE, STRADALE OD MOG PRVOG DOPISA - PRITUŽBE NA KOJU NIJE REAGOVANO PREMA ZAKONSKOJ OBAVEZI, NEGO JE PRUŽANA ZAŠTITA ZLOČINCIMA IZ TUŽILAŠTAVA, SUDOVA, POLICIJE ITD, DIREKTNO JE ODGOVORNO VSTV-E...

PRILOZI

Pritužba zbog diskriminatorskog tretmana, Formular, Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora, Imenovanje B.M.; It-1-22 od 04.01.2022.; Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

srijeda, 20. travnja 2022.

ZAŠTITNICI I SAUČESNICI MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Umjesto da se krivci pohapse i procesuiraju, vrh mafije je naložio uklanjanje svjedoka, tako da je bivši tužilac Ninković, stradao od vatrenog oružja a potom i bivši predsjednik Borovčanin te su te smrti predstavljene javnosti kao "samoubistvo" i "prirodna smrt" odnosno bez navođenja ikakvih uzroka. Uz ove dvije smrti, možemo dodati i likvidacije policajaca Šehovića i Vujinovića, ubistvo Miloša Ostojića, Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i mnoga druga koje je izvršio mafijaški kartel, odgovoran za krijumčarenje narkotika i ubistvo djevojčice Ivone Bajo, koje prikriva osoba Stjepanović Danica i saučesnici iz kriminalističke policije...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Na osnovu člana "Opšte odredbe o disciplinskoj odgovornosti za disciplinske prekršaje" stav "Sudija, tužilac, dodatni sudija ili sudija porotnik, uključujući i predsjednike sudova, glavne tužioce i njihove zamjenike, disciplinski su odgovorni za zakonom propisane disciplinske prekršaje koje su učinili s umišljajem ili iz nehata."

NA RUKE PREDSJEDNIKU VSTV-A

Veza : Dokumenti "03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021."; i "03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021."
 

ZAŠTITNICI I SAUČESNICI MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

 
Naslov koji sam odabrao, odnosi se na takozvane državne službenike - prije svega pripadnike policije, tužilaštava i sudova a koji rade za interese kriminalnih klanova ali i na pripadnike UDT-a i VSTV-a, koji štite prethodno navedene osobe. Prije nego što se osvrnem na povezane dokumente koje sam naveo prije naslova, potenciram prilog "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" na kome su fotografije osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, ćerke moje sestre Budimke Bollin Bajo a koju je ubila mafijaška fašistička i teroristička organizacija Republika Srpska prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu. Krijumčarenje je organizovala i štitila kriminalistička policija uz asistenciju OJT Bijeljina te su nakon ubistva djevojčice, omogućili kamionu koji je dovezao "ROBU" da pobjegne prije dolaska "istražitelja" a sa ubijene djevojčice su uklonili materijalni dokaz ubistva - "dječji ruksak" oprali tragove masti i ulja nastale od kamiona te sakrili taj dokaz od porodice i javnosti istovremeno glumeći da o tome "NEMAJU POJMA". Fotografije materijalnog dokaza ubistva se mogu vidjeti na prilogu "Ručni rad policije - dokaz ubistva" gdje su u vrhu slike koje je načinila policija na dan ubistva a nakon toga su fotosi koje sam lično snimio, poslije preuzimanja iz suda. U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je načinjen 15.04.2015. evidentirano je da je kaiš materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskom sredstvom. Ono što je očigledno a to je da je predmet koji je ubio djevojčicu, pretodno presjekao kaiš - ni tužilaštvo ni policija "NISU PRIMJETILI" nego su da bi prikrili krijumčarenje narkotika i organizovanu pljačku preko Bobar grupe, sakrili taj materijalni dokaz i pokušali ubistvo predstaviti kao "PAD SA BICIKLA" prilikom čega se navodno djevojčica sama nabola na žicu od korpe bicikla. Nakon što sam razotkrio ove laži i postavio pitanja o tome a posebno poslije preuzimanja predmeta u 2015-oj godini, pripadnici mafijaškog kartela - prvenstveno "Sokolačkog klana", (Marković Dragoslav, Borovčanin Danko, Rajko Čolović i Borovčanin Luka) uz asistenciju Danice Stjepanović i saučesnika iz OJT Bijeljina otvaraju NELEGALNI i NEZAKONITI predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" uz korištenje "posebnih istražnih radnji" ne sa namjerom da vode postupak nego da prikupe podatke za pripremu likvidacije. Na taj dio ću se vratiti kasnije nakon što pojasnim ulogu osobe Stjepanović Danice u prikrivanju ubistva djevojčice a vezano za povezane dokumente UDT-a, odnosno VSTV-a. Naime, nakon što sam poslao pritužbu 25.10.2021. već sutradan je načinjen dokument "03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021." kojim se ta pritužba povezuje sa predmetom UDT 14442/15 sa komentarom da UDT ne nalazi osnov da ga ponovo preispituje. Potom sam dostavio `Obavjest po UDT 03-09-6-3692-2 2021. - dopuna pritužbe` u kojoj sam pojasnio da je pomenuti predmet nastao 2015-te, što se i vidi na osnovu zadnja 2 broja i zasniva se na dokazima "Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta od 27.02.2015." u kome između ostalog postavljam jasno pitanje : "2) ZAHTIJEVAM DA OT BIJELJINA PISMENO OBRAZLOŽI KAKO JE PREDMET NAVEDEN POD BROJEM 4 KAO DJEČJI RUKSAK, PRETHODNO NEOŠTEĆEN DOŠAO U STANJE DA MU JE KAIŠ DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM ?" te na već pomenutom prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" itd a poslednja pritužba se zasniva na dokazu - prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp od 16.01.2017." nastalom 2 godine nakon formiranja predmeta te je nemoguće da taj dokument ima veze sa pritužbom iz 2015-te. Nakon toga UDT-a provjerava moje navode i očito ustanovljava da su istiniti te sačinjava drugi dopis "03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021." kojim se moja pritužba od 25.10.2021. povezuje sa sasvim drugim dokumentom i to "03-09-6-673-2-2017 od 15.02.2017." koji mi se i dostavlja kao prilog. No iz tog dokumenta se jasno vidi da tada nije formiran nikakav UDT predmet jer nije dostavljen broj predmeta te napominje da ukoliko se traženi podaci ne dostave u roku od 8 dana UDT neće ni razmatrati materijal kao pritužbu. Dakle, nije mi dostavljen neki drugi broj predmeta, nego dopis iz koga se vidi da predmet nije ni formiran te nema razloga da UDT sada ne otvori predmet, posebno zato što su nakon NEPOSTUPANJA i ZAŠTITE koja je pružena pripadnicima mafije iz policije i tužilaštva u Bijeljini, počinjena brojna krivična djela a došlo je i do smrtnog stradanja pripadnika pravosuđa sa područja Istočnog Sarajeva, gospode Dragana Ninkovića i Luke Borovčanina. Sve je posljedica kriminala osobe Stjepanović Danice iz OJT Bijeljina, koja je saučestvovala u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice i materijalnog dokaza tog zločina. Ona u pomenutom prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp od 16.01.2017." piše - LAŽE da o tome "NEMA SAZNANJA" iako je o tome više puta bila pismeno i usmeno obavještavana. Između ostalog i pomenutim zahtjevom iz 2015-te, koji je bio sastavni dio predmeta UDT 14442/15. No i prije toga je bilo više dokumenata na tu temu od čega izdvajam "Zahtjev za informacije 15.01.2014." gdje postavljam 3 izuzetno važna pitanja, koja ukazuju na prikrivanje zločina a drugo od njih se odnosi upravo na pominjani materijalni dokaz ubistva "dječji ruksak", citiram doslovno taj dio : "NA SLICI DESNO JE TORBA KOJU JE PRILIKOM SMRTONOSNOG POVREĐIVANJA PREKO RAMENA NOSILA DJEVOJČICA IVONA BAJO. ISTA JE UKLONJENA SA LICA MJESTA, TE ZAHTIJEVAM DA MI DOSTAVITE DOKUMENTACIJU O TOME ŠTA JE OT BIJELJINA UTVRDILO: KO JE UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KADA JE, KO I ZAŠTO OPRAO VEĆI DIO OSTATKA KAIŠA, TE JE TIME ČAK I PRVOBITNU ŽUTU BOJU SAPRAO ???
Cijelo vrijeme, zločinac Borovčanin Danko, načelnik sudske policije u Bijeljini, sprovodi fašističku diskriminaciju zabranjujući bez sudskog ili bilo kakvog rješenja pristup u OJT Bijeljina svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo sa osnovnim ciljem da nas spriječi u dostavi dokaza i insistiranjima da se nadležna osoba Stjepanović izjasni šta zna o pomenutom dokazu te ako "NE ZNA NIŠTA" bila bi obavezna da prema ZKP-u, član "Obustava istrage" stav 3, ponovo pokrene istragu i ustanovi ne samo kako je predmet došao u takvo stanje nego i ko je to prikrivao. Ko je to prikrivao - osim nje naravno. To je trajalo sve do početka 2017-te, kada se ista izjašnjava na pismeni dopis Osnovnog suda u Bijeljini i kako se vidi, lažno tvrdi da "NEMA SAZNANJA". Podsjećam da je tužilac obavezan da lično sprovodi istražne radnje i morala je lično da ustanovi u kakvom su stanju svi predmeti te da razotkrije kako je i zašto "dječji ruksak" došao u takvo stanje, da li je kaiš presječen istim predmetom koji je ubio djevojčicu, da li je tupa žica mogla da ga presječe i posebno ko je i zašto prikrio ove činjenice. Umjesto toga, osoba Stjepanović Danica i saučesnici iz mafijaškog kartela su bukvalno odmah nakon što sam preuzeo materijalni dokaz ubistva iz suda, pokrenuli nezakoniti predmet protiv mene što se vidi u prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." gdje se kao osnov za nadležnost pominje dopis od 01.06.2015. No da se radi o podmukloj prevari vidi se upravo iz tog dokaza, odnosno priloga "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15", koji nema nikakve veze sa bilo kakvom krivičnom prijavom protiv mene. Da je to tako vidi se iz kopije tog dokumenta koju prilažem a u nastavku ću citirati kompletan sadržaj tog dokumenta: "Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god. OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke. Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"
Rajko Čolović je kao saučesnik mafijaškog narko kartela, odgovornog za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, lažirao nadležnost i umjesto moje krivične prijave koju sam sačinio zbog falsifikovanja sudskog rješenja, montirao nelegalni predmet protiv mene i pokrenuo posebne istražne radnje uz angažovanje desetina provokatora, doušnika i plaćenih ubica u sklopu čega su čak bile upućivane prijetnje pripadnicima VSTV-a, koje je reagovalo saopštenjem 14.08.2017. a udruženje sudija dan kasnije. Plan je bio da se ja ubjedim kako je sasvim normalno prijetiti pripadnicima pravosuđa ubistvom te da alternativno umjesto da budem ubijen, prisluškivanjem i snimanjem dođu do bilo kakve slične prijetnje upućene sa moje strane za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora što bi onda mogli i da legalno procesuiraju kao "slučajan nalaz". No kad sve to i brojni pokušaji plaćenih ubica da me likvidiraju u okolini Bijeljine nisu uspjeli, nagovoren je i bivši predsjednik suda Borovčanin Luka da formira predmet protiv mene, kojim bi trebalo da me "dobrovoljno" ili prisilno dovuku na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me lako locirale, plaćene ubice narko i auto mafije iz tog područja. Da je pomenuti lažirao nadležnost i otvorio nezakonito predmet, dokaz je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz koga se vidi da ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam stranka, odnosno Vrhovni sud RS, nije dodjelio nadležnost sudu u Sokocu. Sa tom činjenicom je upoznato i VSTV-e, koje je sačinilo dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." upućen NA RUKE tadašnjih glavnog tužioca u OJTIS i predsjednika suda u Sokocu. Oni naravno nisu dostavili tražene kopije odluka na kojima bi zasnivali nadležnost jer ih nisu ni imali a prethodno su preko 2 godine sprovodili posebne istražne radnje i više puta pokušavali da me ubiju uz angažovanje plaćenih ubica, (poput one koje je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića u Šekovićima). Od juna 2017-te, kada sam zvanično dobio poziv na izjašnjenje sam više od godinu dana pismeno zahtijevao da dobijem kopije odluka o prenosu nadležnosti što su odgovorni pripadnici mafije izbjegavali čak i da uopšte odgovore a dokaze o lažiranju sam dobio direktno od njima nadređenih organa RJT RS i Vrhovnog suda RS. Kulminacija razbojništva mafijaškog kartela, Republike Srpske se desila 27.09.2018. kada su MUP, sudska policija, OJTIS i sud u Sokocu, izvršili razbojnički teroristički napad na mene na ulicama Bijeljine, bez naredbe suda, zasnovan na lažiranju nadležnosti, uz brojne laži, falsifikate i krivična djela koja sam razotkrio u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" što ne prilažem zbog obimnosti ali ko god želi može provjeriti kroz elektronski sistem. Tom prilikom sam iako su zakon prethodno prekršili uniformisani službenici, što je konstatovao sud u pomenutom predmetu - svojevoljno ponudio da mi se stave lisice a onda su mi i pored toga na ulazu u zgradu, divljački gurali glavu prema zemlji što je dovelo do teških problema sa disanjem i gušenja, zbog čega sam zatražio hitnu medicinsku pomoć. Umjesto da postupe i kao profesionalci i kao ljudska bića, MUP i sudska policija su nakon instrukcija inspektora Dejana Minića, koji se krio iza mojih leđa i saučesnika iz kriminalističke policije ali i nalogodavaca iz pravosudnih organa, falsifikovali dokumente, uključujući i potpise te me u teškom zdravstvenom stanju, transportovali na Sokolac i izbacili na ulicama grada gdje su između suda i autobuske stanice, čekale plaćene ubice u kafeu "Iceberg". Znajući veoma dobro zakone i nadležnosti a i vidjevši djelovanje brojnih provokatora, koji su me prethodnih mjeseci pokušavali odvesti na udaljenu lokaciju izvan Bijeljine, bilo mi je jasno šta je pravi cilj mog odvlačenja i ostavljanja na ulici te nisam krenuo odmah na autobus nego nakon sat i po, smatrajući da će se plaćenici do tad razići. Ostao je samo jedan koji me je presreo ali se u takvim okolnostima nije usudio da me napadne. O ovim događajima sam dostavio obimnu dokumentaciju VSITV-u no umjesto da se krivci pohapse i procesuiraju, vrh mafije je naložio uklanjanje svjedoka, tako da je bivši tužilac Ninković, stradao od vatrenog oružja a bivši predsjednik Borovčanin, kako sam usmeno dobio informaciju je nađen obješen, dok su te smrti predstavljene javnosti kao "samoubistvo" i "prirodna smrt" odnosno bez navođenja ikakvih uzroka. Uz ove dvije smrti, možemo dodati i likvidacije policajaca Šehovića i Vujinovića, ubistvo Miloša Ostojića, Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i mnoga druga koje je izvršio mafijaški kartel, odgovoran za krijumčarenje narkotika i ubistvo djevojčice Ivone Bajo, koje prikriva osoba Stjepanović Danica i saučesnici iz kriminalističke policije. Nakon zaštite koja joj je pružena prethodnih godina, odgovornost za sve ove zločine je i na UDT-u i VSTV-u, doduše prethodnim sastavima pod vodstvom gospode Tegeltije i Novkovića a na sadašnjem predsjedniku VSTV-a je velika odgovornost i obaveza da preduzme sve što je u moći UDT-a, Tužilaštva BIH i SIPA da zaštiti druge svjedoke krivičnih djela, uključujući i Stjepanović Danicu, koja je zaslužila zatvorsku kaznu ali ne i to da bude pronađena "samoubijena" ili "samoobješena" da bi najodgovorniji kriminalci iz vrha mafijaškog kartela, ostali sakriveni u pozadini, iako su javno pred kamerama obznanili formiranje "CRNE KNJIGE" i borbu protiv imena koja su u njoj zapisana a što su njihovi ljudi koje sam pominjao u ovom teksti i činili godinama...

PRILOZI

03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021.; 03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021.; Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica, Ručni rad policije - dokaz ubistva, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta od 27.02.2015.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp od 16.01.2017. ; 03-09-6-673-2-2017 od 15.02.2017.; Zahtjev za informacije 15.01.2014.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

nedjelja, 10. travnja 2022.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE HOBOTNICE UNUTAR POLICIJE

Iako je na djelu cenzura informacija i pokušaj prikazivanja nekog "normalnog" stanja, bez krivičnih djela u pozadini, osnovano sumnjam da su u pitanju likvidacije a nikako "samoubistva" niti "prirodne smrti". Kako lažu, falsifikuju i čine krivična djela, pripadnici MUP-a, dokazao sam u više sudskih postupaka a posebno u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji se odnosi na dan kada je kriminalistička policija pokušala da organizuje i pripremi moje ubistvo u sadejstvu sa komandom sudske policije te pripadnicima pravosuđa iz Istočnog Sarajeva, koji su lažirali nadležnost da bi me dovukli na svoju teritoriju kao laku metu saučesnicima iz mafijaških klanova...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - NA RUKE MINISTRU

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE HOBOTNICE UNUTAR POLICIJE

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA VIŠE KRIVIČNIH PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Nakon nastanka materijala `Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima` koji je poslat Ministru, dolazi i do njegovog gostovanja na TV-u, odakle sam izdvojio po meni najbitnije djelove i istakao u prilogu `Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.` a to sam shvatio kao distanciranje i Predsjedika i Ministra od pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a, koji su izvršavali monstruozne zločine o kojima sam dostavio dokaze. No umjesto da postupa na (ispravan) način, kako je ministar opisao, MUP je nastavio da sabotira zakone i prava, da štiti kriminalce i na žalost, neposredno po nastanku "Dopis-a službe predsjednika" smrtno je stradao, (Saopštenje za javnost 30.06.2020.) pripadnik OJT Istočno Sarajevo, gospodin D.N. a onda, (Sahranjen L.B.) i gospodin L.B. bivši predsjednik suda u Sokocu. U prvom slučaju radi se o nasilnoj smrti vatrenim oružjem koja je predstavljena kao "samoubistvo" bez ikakvih argumenata a u drugom slučaju se ne navodi nikakav uzrok smrti no poslije više mjeseci sam usmeno dobio informaciju da je gospodin L.B. pronađen obješen. Sahranjem je prema pisanju članka, 27.03.2021. što je dvadesetak dana nakon izručenja Darka Eleza u BIH a samo 6 dana nakon što je smjenjen sa mjesta predsjednika suda. Iako je na djelu cenzura informacija i pokušaj prikazivanja nekog "normalnog" stanja, bez krivičnih djela u pozadini, osnovano sumnjam da su u pitanju likvidacije a nikako "samoubistva" niti "prirodne smrti". Kako lažu, falsifikuju i čine krivična djela, pripadnici MUP-a, dokazao sam u više sudskih postupaka a posebno u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji se odnosi na dan kada je kriminalistička policija pokušala da organizuje i pripremi moje ubistvo u sadejstvu sa komandom sudske policije te pripadnicima pravosuđa iz Istočnog Sarajeva, koji su lažirali nadležnost da bi me dovukli na svoju teritoriju kao laku metu saučesnicima iz mafijaških klanova. Pomenuti predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr" je okončan u moju korist, gdje je sud konstatovao da nisam kršio zakon ni nakoji način ali i da su to činili službenici MUP-a i sudske policije no posebno su odgovorni oni koji su ih poslali bez sudske naredbe i to nakon što su smišljeno lažirali nadležnost. Dokazi o tome su "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da uopšte ne postoji predmet protiv mene koji bi eventualno Vrhovni sud RS, mogao prebaciti u Sokolac a RJTRS nije dodjelilo nikakav predmet protiv mene, nego naprotiv moju krivičnu prijavu protiv više lica.
Radilo se o falsifikovanju sudskog rješenja za koje je najodgovorniji načelnik sudske policije Borovčanin Danko, koji je potom sa saučesnicima uništio taj materijal te pokrenuo nelegalni predmet protiv mene pred nenadležnim organima sa ciljem da prikupljaju podatke i organizuju likvidaciju. Motiv za to je naravno bio što sam neposredno prije juna 2015-te, (kada je pokrenut nelegalni predmet) dobio 15.04.2015. materijalni dokaz o prikrivanju ubistva Ivone Bajo iz suda u Bijeljini te su da bi izbjegli odgovornost pripadnici "Sokolačkog klana" pokušavali da ubiju i mene. U pitanju su osim Borovčanin Danka i njegov rođak B.L. te Rajko Čolović i na kraju bivši inspektor Marković Dragoslav koji je sa saučesnicima uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice Ivone Bajo. Svi skupa su sa drugim ortacima učestvovali u organizovanom prometu narkotika, likvidacijama i drugim krivičnim djelima o kojima Darko Elez zna mnogo. Čak je i VSTV-e, pismeno tražilo od predsjedika suda i glavnog tužioca da predoče eventualna rješenja o dodjeli nadležnosti što se vidi u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." Oni to naravno nikada nisu dostavili jer su lažirali nadležnost te su potom smjenjeni, jedan sudija je disciplinski kažnjen i na žalost došlo je do pomenuta 2 smrtna stradanja, koja su se da je bilo pravovremene raekcije MUP-a mogla izbjeći. Kako god, uvjeren sam da do stradanja dvojice pripadnika pravosuđa ne bi došlo da je MUP odmah reagovao nakon što je dobio materijal od predsjednika te s tim u vezi očekujem da će Ministar, preduzeti sve potrebe mjere da odgovorni za opstrukciju budu sankcionisani te da se ODMAH, postupi u skladu sa zakonom i pokrene postupak po osnovu materijala koji je dostavljen. Takođe očekujem i da će Tužilaštvo BIH, reagovati HITNO i spriječiti dalja stradanja svjedoka - službenika pravosuđa ili policije ali i drugih osoba, koje su upoznate sa detaljima nekih od kriminalnih aktivnosti mafije. Darko Elez je svojevremeno imao punu zaštitu od pojedinih pripadnika kartela zaposlenih u policiji i pravosuđu prije svega u Istočnom Sarajevu ali i cijeloj BIH, kao i drugi klanovi narko i auto mafije a ponajviše su imali zaštitu od bivšeg glavnog tužioca Rajka Čolovića i bivšeg predsjednika, nekad istražnog sudije Borovčanina. Početkom novembra 2021-e, objavljeno je više tekstova vezano za predmet "Lutka" od kojih prilažem `Darko Elez osuđen na 15 godina zatvora za organizovani kriminal` i `Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora`. Iz sadržaja članka izdvajam kao najznačajniji i najzanimljiviji podatak da je "Darko Elez dogovorio saradnju sa tužilačkim institucijama BIH i Srbije na rasvjetljavanju teških zločina". Pominje se i to da je predmet otvoren još 2013-te a iz tog perioda, podsjećam na prilog `Slavisa Bobar hapšenje` odnosno članak `Uhapšeno 7 članova Elezovog klana` među kojima je i Slaviša Bobar. Vezano za njega i AD "Univerzal" u kome je radio, bitna je činjenica da je u vrijeme teškog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u AD "Univerzal" i Slaviša Bobar bio prisutan, što se vidi iz priloga `Izjave aktera šverca i ubistva`. Samo krijumčarenje se razotkriva iz neslaganja u broju paketa, odnosno vozači govore o 4 istovarena paketa a tadašnji direktor da je zatekao samo PAKET. To znači da su nakon ubistva djevojčice a pod nadzorom portira Blagiše Sofrenića, službenika Slaviše Bobara i saučesnika iz MUP-a, preko noći, nestala 3 paketa NEKE ROBE. Da bi prikrili krijumčarenje i ubistvo nevine djevojčice, pripadnici kriminalističke policije su sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva - njen `dječji ruksak` oprali sa njega tragove masti i ulja od kamiona koji je dovezao švercovanu robu i sakrili taj materijalni dokaz od tužilaštva, porodice i javnosti.
Dokaze o tome sam više puta i ranije dostavljao a sastavni su dio materijala `Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima` koji je upućen ministru ne samo od mene nego kako se vidi i od Predsjedika republike. Zato i neću sada detaljno da ponavljam, nego samo zbog personalnih promjena u Tužilaštvu BIH, podsjetiti da je unutar navedenog pdf fajla i izjašnjenje OJT Bijeljina da "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA JER IH POLICIJA NIJE NAVELA" ali i zapisnik Osnovnog suda u Bijeljini u kome je konstatovano da je "KAIŠ DJEČJEG RUKSAKA DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK ZAMRLJAN ULJEM ILI MAŠĆU" te snimci tog materijalnog dokaza, kako načinjeni nakon preuzimanja, tako i oni koje na sačinila kriminalistička policija na dan ubistva. Iako se jasno vidi da je kaiš presječen i izmjenjene boje ta činjenica je SMIŠLJENO SKRIVENA jer je MUP RS na sve načine htio da prikrije organizovani kriminal i transportovanje narkotika koji je vršio godinama u sadejstvu sa klanovima koje je formirao. I ranije sam pismeno isticao a ponavljam i sada da Darko Elez moguće ima saznanja o tome šta je krijumčareno na dan ubistva Ivone Bajo te kakva je uloga Slaviše Bobara ali i pripadnika MUP-a u tim događajima. Možda je Tužilaštvo već dobilo neke podatke o tome a ako nije očekujem da će pokreniti i tu temu. Ja sam već podnosio više krivičnih prijava protiv pripadnika MUP-a, uključujući i direktora policije, načelnika PU Bijeljina i načelnika kriminalističke policije, zbog saučesništva sa mafijom i prikrivanja zločina za šta imam veliki broj dokaza te sam izjednačavao MUP sa klasičnom terorističkom zločinačkom organizacijom. A da ne mislim samo ja tako, vidljivo je i iz tekstova vjerovatno najbolje obavještenog novinara u BIH, saradnika Ministra, (nekadašnjeg u dovođenju `daška vjetra`na vlast a možda i sadašnjeg saradnika), koji opisuje monstruozne radnje pripadnika policije u prometu narkoticima i likvidacijama ali i vezu Dodik Milorada sa ubicama i krijumčarima. Konkretno, pominje se korištenje helikoptera vlade RS za transporte narkotika, prebacivanje osuđenih kriminalaca ali i plaćenih ubica nakon izvršene likvidacije. Dio tekstova, odnosno naslovi o tome - samo iz mjeseca novembra, sadržan je u prilogu "Novinar razotkriva organizovani kriminal režima" gdje su istaknuta 4 članka sa naslovima : `Dodik&Ećim: Od vezanja za radijator do zajedničke saradnje na uništenju naroda; “Čaruga”, prijatelj Narko”Generala” Kostreševića, direktora Policije RS, prema brojnim informacijama, dovodi se u vezu sa atentatom na Željka Kopanju, likvidacijama Vukelića, Vujićića, Kobilića...`, `Narko”General” Kostrešević, Ljuban Ećim i Boban Kusturić organizovali bjektvo Ubice Milivoja “Čaruge” Lovrenovića nakon što je brutalno eksplozivom likvidirao Strahinju Stojanovića na Novom Beogradu; Kusturić je “Čarugu” izvukao iz Beograda helikopterom Vlade RS`, `Igor Dodik, sin Milorada Dodika, član je Međunarodnog NarkoKartela koji je porobio RS; Dan nakon likvidacije Slaviše Krunića, preko posrednika, nudio pomoć njegovoj supruzi` i `Saradnici Igora Dodika, Siniše Kostreševića i Ljubana Ećima u lisicama: Uhapšeni Mladen Milovanović, Pero Dukić, Bojan Cvijetić, Saša Rađević...` U prilogu "Imena visokih policijskih funkcionera koji rade za kartel" novinar Vasković jasno ističe da je ključni saradnik vođe mafije Ećima i Parezanovića, direktor policije RS, Siniša Kostrešević a navodi i imena drugih pripadnika MUP-a koji su dio kartela, dok je jedan od njin M.M. već ranije uhapšen. Ta imena neću ovde navoditi jer ja lično nisam imao direktne kontakte sa njima a bitnije djelove sam uokvirio crvenim pravougaonicima. No ističem da se pominju i pripadnici klana iz Bijeljine a pošto je MUP godinama pokušavao da me "zadesno" ubije u sadejstvu sa saučesnicima iz tih klanova, svako dalje odlaganje hitne akcije predstavlja nastavak napada na moj život i prava a o nastavku prikrivanja ubistva nevine osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i drugih žrtava da i ne govorim. Prilog "Direktan saučesnik u likvidacijama Slaviše Krunića, Strahinje Stojanovića i Siniše Milića" autora Vaskovića, nastavlja sa opisima veza mafije i MUP-a ali i političke mafije, što se vidi iz pasusa koji citiram : `Moraće odgovarati i zbog saučesništva u likvidaciji Strahinje Stojanovića, kojeg je eksplozivom raznio Milivoje “Čaruga” Lovrenović. Nakon ubistva Stojanovića, “Čarugu” su helikopterom Vlade RS iz Beograda izvukli Ljuban Ećim i Boban Kusturić, koji je pilot Milorada Dodika, ali i NarkoKlana Parezanovića i Ećima za koji je prevezao stotine kilograma narkotika.` Ovo su izuzetno ozbiljne optužbe na račun Dodik Milorada i helikopterskog servisa za saučesništvo u likvidacijama i krijumčarenju a podnesena je i `Prijava protiv `ronhil` kartela` 27.10.2021. vezano za neke od kriminalnih radnji. Koliko su vjerodostojne ovakve informacije, koje iznosi novinar Vasković ne mogu garantovati ali vrlo dobro znam šta je sve radio MUP da bi prikrio ubistvo djevojčice Ivone Bajo i koliko je pokušavao i mene da ubije. Toliko da osim više akcija za koje su angažovani pripadnici klanova i događaja od 27.09.2018. kada su me pokušali ubiti na Sokocu, MUP je iz bjesa zbog neuspjeha prethodnih godina da me "zadesno" likvidira 22.05.2019. poslao službenika u civilu da me fizički napadne obema rukama, vrijeđa i prijeti ubistvom, direktno u zgradi PU Bijeljina, što sam opisivao ranije a sada krije i njegovo ime. No sa druge strane ja sam identifikovao inspektora Dejana Minića, koji je 27.09.2018. učestvovao u pripremi i organizovanju pokušaja ubistva, nagovarao i podsticao druge službenike da lažu, falsifikuju i čine krivična djela a razotkrio sam i ime inspektora koji je predao u OJT Bijeljina materijalni dokaz ubistva, zapakovan u paket kao i ostale stvari a bez informacija u kakvom se stanju nalazi. Konkretno, predmet koji je ubio djevojčicu je prethodno dvostruko presjekao kaiš ruksaka, koji je nosila preko ramena i pokidao metalnu vođicu rajfešlusa što se vidi na snimcima i to je kriminalistička policija prikrila da bi zaštitila svoje poslove sa narkoticima i zbog toga i mene pokušavaju ubiti. Vjerovatno nikoga u MUP-u a ni u tužilaštvu nije briga da li ću biti ubijen već sutra ili za mjesec dana a neki bi sigurno željeli da sam odavno likvidiran no stradanja kolega iz pravusuđa su nešto što nijednog pripadnika Tužilaštva BIH ne bi smjelo ostaviti ravnodušnim. Podsjetiću i na činjenicu da je neposredno po pojavi "virusa" obješen, glavni zdravstveno sanitarni inspektor Desimir Miljić čime je otvoren put da upravljanje kriznim štabom i odlukama umjesto pomenutog gospodina preuzme dodik milorad a nešto stariji primjer je slučaj Gavrila Bobara, koji je "umro" na dan kada je bio krajnji rok da Bobar banka nadoknadi milionski manjak. I to je naravno "samoubistvo" i "prirodna smrt" a na žalost takvih slučajeva ima mnogo. I za kraj da podsjetim ko je i kako najavio monstruozne likvidacije mafijaških kartela, zloupotrebe položaja u institucijama u tu svrhu i brojna krivična djela a to je prilog "Crna knjiga" iz koga citiram dio : “SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!” NA OVU JAVNU IZJAVU DATU U STILU NACISTIČKOG VOĐE SA BRČIĆIMA NIJE POTREBNO DAVATI DODATNI KOMENTAR A SVAKI TUŽILAC KOJI PROFESIONALNO OBAVLJA SVOJ POSAO BI SAM MORAO ZNATI ŠTA TREBA I KAKO DA RADI. NA ŽALOST OVAJ TERORISTA JE 5 GODINA NAKON OVE JAVNE NAREDBE ZA LIKVIDACIJE KOJU JE IZDAO I KOJU NJEGOVI LJUDI PRIMJENJUJU I DALJE NA SLOBODI...

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020. ; Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Sahranjen L.B.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Darko Elez osuđen na 15 godina zatvora za organizovani kriminal, Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora, Slavisa Bobar hapšenje, Izjave aktera šverca i ubistva, Novinar razotkriva organizovani kriminal režima, Imena visokih policijskih funkcionera koji rade za kartel, Direktan saučesnik u likvidacijama Slaviše Krunića, Strahinje Stojanovića i Siniše Milića, Prijava protiv `ronhil` kartela, Crna knjiga

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

srijeda, 30. ožujka 2022.

KAKVE ZLOČINE I ZBOG ČEGA PRIKRIVA POLICIJA

Motiv mafijaškog kartela da me ubije je činjenica da sam u potpunosti razotkrio njihov zločin - teško ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Dio materijala iz koga se to može vidjeti je sadržan u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima". Na trećoj strani pomenutog priloga su snimci dječjeg ruksaka - materijalnog dokaza ubistva, koji je policija sa saučesnicima uklonila sa smrtno ranjene djevojčice, oprala ostatak presječenog kaiša benzinom te su ga sakrili od tužilaštva, porodice i javnosti, kako bi zaštitili mafijaške poslove preko Bobar banke i kompletne Bobar grupe a koji su djelimično razotkriveni prethodnih godina...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE NA RUKE - GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH

Veza : "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" od 17.03.2021. Napominjem da sam u prethodnom periodu a posebno od 2019-te, dostavio veću količinu dokaznog materijala o teškim krivičnim djelima terorističke organizacije sa akcentom na one formalmo zaposlene u MUP-u RS na šta nije bilo pravovremene reakcije, zbog čega je kako osnovano sumnjam stradalo više lica - svjedoka izvršenih i planiranih zločina, među kojima i pripadnici pravosudnih organa iz OJTIS-u i suda u Sokocu, gospoda Dragan Ninković i Luka Borovčanin. Nadam se da će promjene u vrhu Tužilaštva BIH, uticati na odlučnu i hitnu reakciju, kako bi se spriječilo stradanje drugih osoba, koje bi mogle pružiti dokaze i svjedočiti o brojnim zločinima pripadnika terorističkog klana.

KAKVE ZLOČINE I ZBOG ČEGA PRIKRIVA POLICIJA

DODATAK KRIVIČNIH PRIJAVA PROTIV PRIPADNIKA MAFIJAŠKOG KARTELA IZ MUP-A RS

Za krivična djela : "Terorizam", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Produženo krivično djelo", "Davanje lažnog iskaza", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija" i druga. Svjedoci : Sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić, Simić Mile, Dejan Minić, Stanko Stanišić, Zarić Milan, Radenko Knežević; sudije Malović Branka, Aleksandar Despenić i Siniša Lazarević, okružni tužilac Jovana Tomaš, Stanko Nuić, Mirza Đozo, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, ministar Anton Kasipović, administracija službe predsjednika RS i drugi, čija imena se kriju. Najvažniji dokazi : Predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr", Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., - dostavljeni ranije.
Pošto sam u prethodnim prijavama već opisao neke od smišljenih krivičnih djela, koje je izvršio MUP RS, neću sada detaljno ponavljati te opise, nego uz kratko podsjećanje, prilažem neke od tekstova u obliku pdf fajlova te ću skrenuti pažnju samo na detalje koje sam dodatno otkrio u međuvremenu. Dakle, poslije višegodišnjih pokušaja da me ubiju i to prikažu kao "zadesnu smrt" ili samoubistvo, MUP RS je izgubio svaku kontrolu i bar lažni privid zakonitosti te je 22.05.2019. poslao službenika u civilu da me fizički napadne objema rukama u zgradi PU Bijleljina, pred nekoliko uniformisanih službenika, koji niti su reagovali da ga spriječe, niti su ga zaustavili, kada je pobjegao na sprat a njegovo ime se krije već preko 30 mjeseci. Taj napad je uslijedio kako sam istakao, poslije više pokušaja ubistva među kojima je najekstremniji pokušaj 27.09.2018. kada je mogu komotno reći, kompletna Republika Srpska, preko MUP-a i Sudske policije te prema zakonu nenadležnih organa Osnovnog suda u Sokocu i OJT u Istočnom Sarajevu, učestvovala u pripremi i organizaciji likvidaciju na Sokocu, koju je trebalo da izvrši neki od klanova narko i auto mafije sa tog područja a koji su svi pod kontrolom kriminalaca iz policije. Motiv mafijaškog kartela da me ubije je činjenica da sam u potpunosti razotkrio njihov zločin - teško ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Dio materijala iz koga se to može vidjeti je sadržan u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima". Iako je MUP obavezan prema ZOPIUP-a da postupa po uputama i smjernicama predsjednika republike to nije učinjeno iako je dopis nastao u vrijeme vanrednog stanja što dodatno pojačava autoritet i ovlasti predsjednika RS. Na trećoj strani pomenutog priloga su snimci dječjeg ruksaka - materijalnog dokaza ubistva, koji je policija sa saučesnicima uklonila sa smrtno ranjene djevojčice, oprala ostatak presječenog kaiša benzinom te su ga sakrili od tužilaštva, porodice i javnosti, kako bi zaštitili mafijaške poslove preko Bobar banke i kompletne Bobar grupe a koji su djelimično razotkriveni prethodnih godina.
Na strani 4 je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." u kome je sudski konstatovano stanje materijalnog dokaza dok je na strani 5 "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina pismeno tvrdi da NEMA SAZNANJA o pomenutim u zapisniku konstatovanim oštećenjima i vidljivim na snimcima jer policija to nije evidentirala. U nastavku na stranama 6, 7 i 8 su moji pismeni zahtjevi MUP-u, od kojih je prvi još iz 2011-e, vezano za pomenuti materijalni dokaz na šta nikada nije odgovoreno, niti su preduzete bilo kakve radnje da se odgovorni sankcionišu nego su umjesto toga uslijedile kontinuirane aktivnosti mafijaškog kartela unutar MUP-a, počev od zastrašivanja, montiranjima izmišljenih krivičnih djela i na kraju pokušajima likvidacija za šta su korišteni podaci prikupljeni "posebnim istražnim radnjama". Pošto svi pokušaji provokatora koje mi je slala policija da me odvuku u zamku na udaljenu lokaciju u regionu Bijeljine nisu uspjeli, pokrenut je plan da se otvori fiktivni predmet pred nanadležnim OJTIS-u, kako bi me na prevaru namamili ili dovukli tamo, gdje bi me poslije dojave kriminalca Rajka Čolovića bez problema locirali i ubili članovi neke od grupa plaćenih ubica. Detalje o tome takođe neću opisivati sada a samo kao dokaz da su predmeti lažirani bez odgovarajućih odluka nadređenih organa, prilažem i sada dokument "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." te "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.".
Iz ta 3 dokaza se vidi da je Rajko Čolović, kao tada glavni tužilac u OJTIS, 2015-te godine, lažirao nadležnost, koristeći odluku RJT RS, kojim se moja krivična prijava protiv više lica, dostavlja njima u rad i pokrenuo TAJNE "posebne istražne radnje" a onda je 2017-te taj predmet podmetnuo tek imenovanoj tužiteljici Jovani Tomaš, koja očito nije znala ništa o nezakonitom montiranju nadležnosti ali je o tome sve znao nastradali okružni tužilac Dragan Ninković. Ono što je ostalo nepoznato je to da li je i bivšem predsjedniku suda Borovčanin Luki, podmetnut neki falsifikat, čime je obmanut ili je svjesno saučestvovao u nezakonitim radnjama, posebno imajući u vidu da čak i da je postojala konkretna odluka kojim se bilo kakav predmet - prijava protiv mene daje u rad u OJTIS, sud u Sokocu ne bi mogao postupati bez odluke Vrhovnog Suda RS, kojom se eventualno prenosi nadležnost. No vidljivo je iz odgovora Vrhovnog suda da nikakav predmet protiv mene ne postoji. Ističem da je poslije mojih pritužbi VSITV-u uz dostavu obimnog materijala, prvo smijenjen bivši glavni tužilac u OJTIS-u, jedan sudija je disciplinski kažnjen i na kraju je nakon pokušaja da preuzme mjesto glavnog tužioca a potom i Predsjednika VSTV-a, 21.03.2021. smjenjen bivši predsjednik suda u Sokocu te samo 6 dana kasnije 27.03.2021. sahranjen bez podataka u javnosti o uzroku smrti. Poslije više mjeseci sam uspio da dobijem usmenu informaciju da je gospodin L.B. nađen obješen a ako je to tačno i uz nespornu činjenicu da je pripadnik OJTIS-u D.N., stradao od vatrenog oružja 30.06.2020-te, osnovano sumnjam da se nakon napada na mene u zgradi PU Bijeljina i prijetnji ubistvom, prešlo na uklanjanje, odnosno likvidacije svjedoka, uključujući i pripadnike pravosuđa. Detalje o napadu na mene i pozadinu pokušaja likvidacije sam opisao u prilogu "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" te na dnu strane 2, napisao da sam "među prijateljima Milana Neškovića, pronašao osobu koja odgovara izgledu NN lica koje me je napalo". Radi se o osobi M.S. no nisam bio siguran u identitet ali nesporno je da MUP zna ko me je napao a i dalje krije njegovo ime. Neposredan povod za napad, osim prikrivanja pripadnika kartela, koji su uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, (Marković Dragoslav, Stanko Stanišić i Siniša Vrućinić) je i prikrivanje uloge kriminalističke policije, koja je preko inspektora Dejana Minića, organizovala pokušaj likvidacije 27.09.2018. prilikom čega je isti nagovarao i podstrekivao službenike PS Bijeljina II da čine više krivičnih djela, koje sam opisao u prijavama ranije a dio toga je konstatovan u sudskom postupku iz kog prilažem "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" a koja su nastala oko 6 mjeseci nakon napada na mene u zgradi PU Bijeljina. I na kraju ukazujem na prilog "`Foto robot` napadača" gdje su fotografije službenika MUP-a, M.S. čije sam slike pronašao na dan napada ali i osobe R.K. čiju sam fotografiju sa naočarima na licu, vidio prvi put tek prije nekoliko dana. Na prilogu su navedena puna imena obojice službenika a na dnu izdvojene slike lica, koje odgovaraju izgledu napadača uz opasku da je sa lijeve strane fotografija vjerovatnijeg napadača. Skrećem pažnju da sam uprkos prijetnji ubistvom, nekih mjesec dana nakon napada otišao do PU Bijeljina da zatražim snimke kamera u vrijeme napada, kada mi je saopšteno da VIDEO NADZOR NE POSTOJI - očito sa razlogom da ne bilježi mafijaške poslove no dok u me ZADRŽAVALI da čekam pred vratima više od sat vremena, MUP je poslao obojicu navedenih službenika da prolaze pored mene bar po 2 puta. Primjetio sam da se lice M.S. pojavljuje iza ugla zgrade i dolazi trotoarom uz zid te je očito da su ga poslali na zadnji izlaz pa pratili moje reakcije, kako bi provjenili da li sam nekoga prepoznao. Osoba R.K. je prolazio u uniformi no pošto je napadač bio u civilu i nosio naočale, nije se uklapao u ono što sam zapamtio te ime ovog drugog osumnjičenog za napad nikada ranije nisam pominjao, osim što sam ga navodio kao "svjedoka" u nekim ranijim tekstovima. Dodajem da sam prilikom zahtjeva da se MUP izjasni o materijalnom dokazu ubistva 12.03.2018. pozvan u PU Bijeljina, kom prilikom sam razgovarao upravo sa osobom R.K. koji je obećao da će mi u roku od 7 dana poslati odgovor, uključujući ime inspektora koji je potpisao dokument upućen u OJT Bijeljina a nije naveo oštećenja na materijalnom dokazu ubistva. Odgovor nikada nisam dobio kao ni ime inspektora, nego sam ga sam otkrio, nekoliko sati nakon napada na mene 22.05.2019. kada sam pregledao više hiljada dokumenata i našao 2 na kome postoji isti nečitak potpis ali na jednom od njih je bilo i štampano ime inspektora - Stanka Stanišića. Dakle, umjesto da uradi sve kako bi se ustanovilo ko je prikrio ubistvo djeteta, MUP je 12.03.2018. pošto me je namamio u zgradu, obavjestio kriminalca Danka Borovčanina, načelnika sudske policije kako bi me patrola presrela i transportovala na teritoriju Istočnog Sarajeva, iako su svi vrlo dobro znali da je predmet nazakonit, pošto su saučestvovali u lažiranju nadležnosti. Takav razvoj situacije sam predvidio i o tome obavjestio sestru i neke prijatelje, čime sam vjerovatno izbjegao da me pokušaju ubiti već tada, (6 dana kasnije je otet, mučen i ubijen David Dragičević) te su se pokušaji likvidacije nastavili narednih mjeseci, što je kulminiralo događajem od 27.09.2018. Ja ću i pored opasnosti po život, nastaviti da zahtijevam od MUP-a da radi posao za koji je plaćen te ako pri tome budem ubijen, fotografije vjerovatnog napadača, šaljem tužilaštvu BIH, kao dodatni dokaz protiv pripadnika terorističke organizacije a preostali prilozi, (inače već dostavljeni ranije uz prateće dokaze) "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" i "Dopuna krivične prijave protiv direktora policije i načelnika PU Bijeljina" sadrže detaljnije opise događaja koje sam sada ukratko pomenuo. Sve je više dokaza i tekstova koji se pojavljuju o učešću MUP-a RS u organizovanim krivičnim djelima, dilovanju narkotika, likvidacijama itd u čemu prednjači uvjek dobro obavješteni istraživački novinar Slobodan Vasković. Odgovorni iz vrha mafijaškog kartela su spremni ubiti svakoga da bi pokušali izbjeći zaslužene kazne i na Tužilaštvu BIH je sada ogromna odgovornost da zaustavi zločince i spase živote preostalih svjedoka i drugih nevinih građana...

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, `Foto robot` napadača, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dopuna krivične prijave protiv direktora policije i načelnika PU Bijeljina

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902