ponedjeljak, 30. siječnja 2023.

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Veza : Odluka u predmetu T20 0 KTA 0021363 21 od 17.10.2022. i VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Napomena : Pritužba se osim Tužilaštvu BIH, dostavlja informativno i VSTV-u s obzirom da je 14.08.2017. donesen zaključak i izdato saopštenje kojim su osuđeni napadi i prijetnje ubistvima pripadnicima pravosuđa te pozvane nadležne institucije da otkriju i sankcioniraju ovakvo nedopustivo djelovanje. Iako sam ja lično više puta pismeno upozoravao još od 2018-te da su u životnoj opasnosti svjedoci iz policije, suda i tužilaštva - ništa nije preduzeto a osim u vrijeme pisanja konkretne krivične prijave već stradalih, okružnog tužioca Ninković Dragana i sudije Luke Borovčanina u međuvremenu je ubijen načelnik policije Radenko Bašić a potom je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina Debeljević Milorad, bez opisa uzroka smrti. Potpuno istovjetno kao u slučaju sudije Borovčanina a za koga se krije od javnosti da je obješen. Od avgusta 2017-te je prošlo preko 5 godina i Tužilaštvo BIH je odgovorno ne samo za nepostupanje po ovoj mojoj i više drugih prijava nego i za stradanja ovih i više drugih svjedoka od tada do danas.
Na osnovu ZKPBIH, član "Naredba o sprovođenju istrage" stav "(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, Tužitelj će obavijestiti oštećenog i podnositelja prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnositelj prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu Tužitelja." podnosi se u zakonskom roku :

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Sugerišem da Tužilaštvo BIH analizira tekst pritužbe i dostavljene priloge te primjeni član "Obustava istrage" stav "(3) Tužilac, u slučajevima iz stava (1) tačke c) ovog člana, može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo". Smatram da je Tužilaštvo BIH, pogrešno tumačilo i primjenilo zakon što se obrazlaže riječima koje citiram doslovno : `Ovo krivično djelo podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja i to alternativno jednog od slijedećih „pokušaj promjene ustavnog poretka BiH ili pokušaj svrgavanja najviših institucija BiH“ i istovremeno alternativno jednog od slijedećih „upotreba fizičke sile ili prijetnja upotrebe fizičke sile „pri čemu bi u konkretnom slučaju prema navodima krivične prijave dolazio u obzir drugi oblik ovog krivičnog djela tj. pokušaj da se svrgnu najviše institucije BiH a koje se u konkretnom slučaju odnose na Tužilaštvo BiH, Oružane snage BiH, Državnu agenciju za istrage i zaštitu, VSTV te OSA-u. Također pod pojmom „svrgavanja“ podrazumijeva se onemogućavanje navedenih institucija da vrše svoje legalne funkcije tj. da u konkretnom slučaju provode svoje odluke posredstvom Državne agencije za istrage i zaštitu do kojeg pokušaja svrgavanja zapravo nije došlo jer pomenute institucije i dalje neometano obavljaju svoju funkciju, te da u konkretnom slučaju ne postoji postupanje usmjereno na namjeru pokušaja svrgavanja najviših institucija BiH odnosno da se spriječi provedba odluka Suda i Tužilaštva BiH, također nije ostvaren drugi zakonski element predmetnog krivičnog djela jer nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje zbog čega imajući u vidu navedena bitna obilježja ovog krivičnog djela se može zaključiti da se radnjama prijavljenog Milorada Dodika nisu stekla obilježja bića krivičnog djela Napad na ustavni poredak iz člana 156 KZ BIH te je odlučeno kao u dispozitivu Naredbe.` Prije daljeg obrazlaganja citiraću prvo kompletan član "Napad na ustavni poredak" koji glasi : "Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. U konkretnom slučaju radnje g. Dodika se mogu opisati ovako : "Ko prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina" U samom zakonu ne postoji nikakvo tumačenje o "podrazumijevanom kumulativnom ispunjenju dva zakonska obilježja" kao što je navedeno u odluci i obrazloženju Tužilaštva BIH. Osim toga se u obrazloženju minimizira pojam "prijetnjom upotrebe fizičke sile" a koje sam riječi u citiranom članu iz zakona označio podvučenom linijom. Tužilaštvo BIH iznosi stav "nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje" što ne odgovara stvarnom stanju s obzirom da je prijavljeni Dodik Milorad više puta iznosio stavove da ne priznaje organe Bosne i Hercegovine te da će spriječiti njihovo djelovanje. Osim što je potpuno jasno da se organi države mogu spriječiti u radu samo silom, koja nije samo fizička nego i oružana, više puta je prijećeno i angažovanjem MUP-a RS, koji bi izvršio to sprečavanje. Uz ovu pritužbu prilažem dokument koji sam nazvao "Zaključak vlade mila ronhila" sa vanredne sjednice od 10.15.2015. gdje u tački 4 piše da : Vlada i sve institucije RS, prekidaju saradnju sa Sudom BIH, Tužilaštvom BIH i SIPOM a u tački 5 piše da : Vlada RS, naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova RS da spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija RS. Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih. No da se vratim na obrazlaganje konkretnog krivičnog djela i podsjećam da sam krivičnu prijavu predao pod nazivom "PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO PROTIV INTEGRITETA BIH" što znači da se ne radi samo o jednoj radnji ili jednoj izjavi nego o kontinuitetu prijetnji tokom godina, gdje sam ukazao na javnu prijetnju formiranjem "crne knjige" te naredbom da Dodikovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv imena zapisanih u crnoj knjizi.
Samo taj nastup u stilu šefa mafije Pabla Eskobara, (kako je opisao g. Zdravko Krsmanović te ubrzo preminuo) bi u zemlji gdje vlada zakon i pravo bio dovoljan da ovdašnji šef mafije Dodik Milorad bude zauvjek uklonjen iz politike te smješten iza rešetaka ali na žalost u BIH je isti nastavio da čini krivična djela, učestvuje u pljačkama, pripremama likvidacija, transportima narkotika, (poslednji tovar od 73 kilograma kokaina u skladište Dodikovog tajkuna iz Doboja) a zadnjih mjeseci u pripremi falsifikovanja izbora, odnosno izborne krađe. S obzirom da je CIK BIH-e, uočila brojna neslaganja i nepravilnosti te naložila ponovno brojanje glasova, Dodik Milorad nastavlja kontinuitet napada na ustavno uređenje, javnim prijetnjama, kako članovima CIK-e, tako i političarima iz opozicije, narodu koji podržava političke protivnike, nazivajući ih izdajnicima, stranim plaćenicima itd ali i ističe da neće prihvatiti rezultate kojima bi se konstatovala izvršena krađa a preme dosada dostupnim informacijama, video smimcima, fotografijama i djelu prebrojanih mjesta, evidentno je da su izvršene brojne kriminalne radnje uključujući upotrebu sile na biralištima. U vrijeme dok pišem pritužbu, prijavljeni Dodik, poziva javno na otpor i proteste 25.10.2022. protiv organa BIH, na podršku svojim stavovima nepriznavanja rezultata i odluka CIK-a i veoma je realna i velika opasnost da dođe do fizičkih sukoba a i ubistava tog dana ili u skoroj budućnosti, posebno jer će većina ljudi biti nasilno pod prijetnjama i ucjenama dovedena iz javnih firmi u kojima su zaposleni. Ovde je dakle u konkretnom krivičnom djelu, suštinski najvažnija riječ "pokuša" što znači da se ovaj član uopšte ne odnosi na izvršenu radnju nego na "pokušaj prijetnjom sile" a to ne podrazumjeva samo napad naoružanim formacijama, koji bi se završio neuspješno i time ostao pokušaj, nego i poput pokušaja ubistva, to nije samo napad nožem ili ispaljen metak na žrtvu, bez smrtnog ishoda, nego i samo planiranje, priprema oružja, meterijala, angažovanje plaćenika itd i sve bez ijedne radnje direktnog napada na život to predstavlja krivično djelo. Tako su i ovde, stalne - u kontinuitetu, prijetnje g. Dodika da će prekinuti, zaustaviti ili spriječiti rad bilo kog državnog organa, krivično djelo a već je više puta pominjao da će policija RS, spriječiti djelovanje organa BIH. Uostalom, mogli smo vidjeti na primjeru, nakon likvidacije načelnika Radenka Bašića, da je upravo g. Dodik u medijima najavio akciju policije, nakon čega je brutalnom silom u stilu srednjovjekovne inkvizicije, nastupila horda maskiranih razbojnika izvan kontrole nadležnih sudova i tužilaštava, što je objavljeno ne samo u medijima nego i kao zvanično saopštenje Tužilaštva, koje i prilažem. Dakle, osim medija koji su objavili djelovanje policije u stilu srednjovjekovne inkvizicije a sve pod komandom Dodik Milorada, koji kako se i ističe u prilogu "Spremaju se prijave protiv direktora policije" nema nikakvu nadležnost u radu institucija RS a posebno ne MUP-a. Umjesto toga je najavio akciju i upozorio stvarne kriminalce da se sklone te su pohapšeni, prebijani i maltretirani nevini ljudi ali i članovi porodica ili prijatelji nepodobnih građana, političara, tužilaca itd. Ali neuporedivo značajniji dokaz za protivpravno djelovanje prijavljenog Dodik Milorada je prilog "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava" što je zvanično saopštenje RJT RS. U tekstu se između ostalog ističe da se radi o targeriranju pojedinih tužilaca sa ciljem stavljanja pod kontrolu Tužilaštava. Dalje se kaže da se time pokušavaju sakriti kako propusti tako i veze Dodika i policije sa kriminalnim grupama. Vezano za tvrdnju Tužilaštva BIH da se "podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja" već sam istakao da taj pojam "kumulativno" ne postoji u zakonu a sad ističem primjer kako bi to izgledalo besmisleno kad bi se primjenilo na član "Ubistvo predstavnika najviših institucija Bosne i Hercegovine" koji glasi "Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili sigurnosti Bosne i Hercegovine liši života službenu osobu institucija Bosne i Hercegovine pri vršenju njene službe ili člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine ili glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine kada nisu na dužnosti, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora." Ovde bi prijava protiv zamišljenog petostrukog ubice "člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine" bila odbačena jer nije došlo do "kumulativnog ispunjenja zakonskih obilježja" - konkretno nije ubijen glavni tužitelj Bosne i Hercegovine. Ili iz ZVSTV-u, član "Članstvo" tačka "(1) Vijeće čini petnaest (15) članova", stav "(g) jedan (1) član koji je sudija kantonalnog ili općinskog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg biraju sudije kantonalnih i općinskih sudova iz Federacije Bosne i Hercegovine pismenim glasanjem koje organizira predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine." Član iz stava "G" bi morao "kumulativno ispuniti" zakonska obilježja i biti istovremeno sudija i kantonalnog i općinskog suda što je apsurdno i nemoguće. Naprotiv kada preduslov za nešto podrazumijeva kumulativno ispunjenje 2 ili više uslova, onda se ne koristi veznik "ILI" nego "I" kao recimo u primjeru ZOS-a, odjel "USLOVI I MANDAT ZA VRŠENJE SUDIJSKE FUNKCIJE" gdje je propisano konkretno "Za sudiju može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove" : a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da ispunjava opšte zdravstvene uslove da obavlja poslove sudije, v) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom i g) da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj državi, pod uslovom da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom." Ovde u stavovima "V" i "G" imamo i primjere veznika "ILI" gdje naravno ne znači da kandidat mora kumulativno ispunjavati sve navedene uslove nego bilo koji uslov od navedenih u tim članovima a "kumulativno" samo sa stavovima "A" i "B". Imamo i primjer krivičnih djela "Napad na sudiju i državnog tužioca" ili "Ugrožavanje sigurnosti" gdje je kažnjiva samo prijetnja - usmena ili pismena, bez ijedne konkretne radnje, bez fizičkog kontakta i čak bez potenciranja da će otmica, prebijanje ili ubistvo biti izvršeno upotrebom fizičke sile, bez opisivanja načina i sredstava izvršenja itd. Ugrožavanje sigurnosti je izvršeno samo izrečenom ili napisanom prijetnjom i kažnjivo je po tom članu a kidnapovanje, teške tjelesne povrede, ubistvo itd, se tretiraju kao druga krivična djela a ne "ugrožavanje sigurnosti". DAKLE DA ZAKLJUČIM : DODIK MILORAD I SAUČESNICI SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO PRIJETNJOM DA ĆE SPRIJEČITI DJELOVANJE DRŽAVNIH ORGANA A U TU SVRHU JE IZMEĐU OSTALOG POMINJANO TE DONOŠENI ZAKLJUČCI I NAREDBE O DJELOVANJU POLICIJE KAO NAJVEĆE SILE U RS.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Zaključak vlade mila ronhila, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 20. siječnja 2023.

HOĆE LI POLICIJA RAZOTKRITI LAŽLJIVCE I KRIMINALCE U SVOJIM REDOVIMA

Na ovaj zahtjev iz PU Prijedor je poslat formalan odgovor ali u kome se navodi da ne mogu - NEĆE da se izjasne ni o jednom postavljenom pitanju, zbog "zaštite povjerljivih interesa trećih lica". To suštinski znači da je policija planirala i instalirala svoje špijune na terenu, glumeći sa nekima da je u sukobu, kako bi na prevaru manipulisali, prikupljali informacije a koje se potom koriste i zapripremu likvidacija. O tome da policija švercuje i diluje narkotike godinama, vjerovatno već i sve "mutacije" čuvenog "strašnog virusa" znaju sve detalje...

HOĆE LI POLICIJA RAZOTKRITI LAŽLJIVCE I KRIMINALCE U SVOJIM REDOVIMA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

POLICIJSKA UPRAVA PRIJEDOR

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li je brutalno ubijeni Mihajlo Stupar, bio saradnik - informator PU Prijedor, kako to u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" od 16.05.2021. navodi inspektor bloger Radovanović Borislav. 2. Da li su inspektori PU Prijedor, nezakonito prisluškivali i pratili pomenutog Radovanović Borislava i o tome slali izvještaje u Banjaluku, kako on tvrdi u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića". 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?

OBRAZLOŽENJE

Inspektor Radovanović Borislav i više drugih osoba su tokom dužeg vremenskog perioda, plasirali smišljene laži kojima su tvrdili da ja "cinkarim" policiji pripadnike kriminalnih grupa, počev od sitnijih prestupa do krađa, učešća u prometu i prodaji narkotika itd. O tome imam i druge ozbiljnije dokaze a ovom prilikom prilažem samo jedan dokument u kome u komentarima na njegovom blogu, ispod teksta koji je on potpisao, Radovanović Borislav, tvrdi da sam ja "policijska drukara". Prema drugim podacima koje navodi može se zaključiti da su on i njegovi ortaci te laži plasirali prije 2018-te a ja imam saznanja da su to činili od 2015-te pa sve do danas.
Cilj i plan Radovanovića i ortaka je bio da izmanipulišu i uvjere pripadnike kriminalnih grupa sa kojima sarađuju da me ubiju, podmećući im laž da podatke šaljem u Banjaluku, gdje postoji vjerovatno i neki pošteni policajac koji može pokrenuti istražne radnje, preko SIPA, Tužilaštva BIH ili RJTRS od čega ih prijatelji iz PU Bijeljina ne mogu zaštititi te se onda kao jedino rješenje nameće likvidacija "doušnika" prije nego "u Banjaluku pošalje najvažnije i po njih najopasnije dokaze". To predstavlja vezu sa pitanjem vezano za ubijenog g. Stupara, odnosno na isti način su Radovanović i ortaci plasirali laži o meni kao "policijskom doušniku" čime su brojne kriminalne grupe bile motivisane da i mene ubiju. O tome sam podneo krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH sa podnaslovom "RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE" u kojoj sam sve detaljnije pojasnio a njen sadržaj bez priloga poslao i na mejlove prijavljenog Radovanovića, te MUP-a i VSTV-a. Vidljivo je da nakon što me je prvobitno godinama opisivao epitetima : "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara", nakon što sam ga obavjestio o prijavi te zatražio da objavi dokaze za svoje laži - inspektor bloger Radovanović Borislav, sada odjednom prestaje sa tim opisima te me u prilogu "Strategija odbrane kartela" proglašava za "ludaka" koji je "ozbiljno prolupao", "mentalno poremećena osoba" sa "mentalnim poremećajem" i slično. Uprkos tome što sam konkretno zahtijevao da se izjasni o prethodnim višegodišnjim lažima vezano za navodna "cinkarenja" policiji, dotični nijednom rječju ne pominje više te laži nego isključivo insinuira "poremećaje" što je očigledan pokazatelj na koji način planira zasnovati svoju odbranu u slučaju da bude saslušavan pred Tužilaštvom BIH, što je naravno pogrešno jer nisam ja pisao tekstove u kojima se opravdavaju i podržavaju prijetnje vješanjem pripadnika pravosudnih organa nego on - te bi shodno tome, Radovanović trebalo da glumi sopstveni psihički poremećaj, kako bi izbjegao krivičnu odgovornost. Drugi pravac udara na mene je bio pokušaj da se preko instruisanih saradnika pokušam isprovocirati i navesti da izreknem ili napišem ozbiljne prijetnje po život i tijelo sudijama ili javnim tužiocima - ugledajući se na njihove primjere. To je dovelo do afere na koju je morao reagovati čak i najviši pravosudni organ što se vidi u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017." Podsjećam da je prije 5 godina inspektor Radovanović pisao u tekstu povodom te afere : "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave". Da ovo ima i mnogo ozbiljnije i tragičnije posljedice, osim plana da ja budem ubijen, ističem da je samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." smrtno stradalo više svjedoka upoznatim sa detaljima ozbiljnih krivičnih djela koja su u pozadini a navodim samo one na najodgovornijim pozicijama kao što su : Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima kriminala od ubistva djevojčice Ivone Bajo, preko brojnih drugih krivičnih djela do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva. Stoga očekujem da mi dostavite odgovor na postavljena pitanja na navedene mejlove. Poštanske pošiljke se presreću i kradu, odnosno uništavaju za šta sam izvodio dokaze i pred sudom. Ja ću se sa ili bez vašeg odgovora od mafijaškog kartela, lažljivaca i ubica braniti sam te o svemu obavjestiti Tužilaštvo BIH a ukoliko ustanovite da je inspektor Radovanović lažljivac kao što tvrdim, potrebno je što vam je vjerujem poznato, ustanoviti kakvi su mu motivi za to i da li je povezan sa nekim od navedenih ili drugih ubistava svjedoka...

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017. Komentari na članak Strategija odbrane kartela Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com / Zdenkobajo@gmail.com 065831902


Na ovaj zahtjev iz PU Prijedor je poslat formalan odgovor ali u kome se navodi da ne mogu - NEĆE da se izjasne ni o jednom postavljenom pitanju, zbog "zaštite povjerljivih interesa trećih lica". To suštinski znači da je policija planirala i instalirala svoje špijune na terenu, glumeći sa nekima da je u sukobu, kako bi na prevaru manipulisali, prikupljali informacije a koje se potom koriste i zapripremu likvidacija. O tome da policija švercuje i diluje narkotike godinama, vjerovatno već i sve "mutacije" čuvenog "strašnog virusa" znaju sve detalje...

utorak, 10. siječnja 2023.

SISTEMATSKO KRŠENJE ZAKONA I PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM OD STRANE POLICIJE

Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo inspektora Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Akademika Jovana Surutke br. 13 / 78000 Banja Luka - Bosna i Hercegovina / Tel/Fax: +387 51 303 992 / bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
 

SISTEMATSKO KRŠENJE ZAKONA I PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM OD STRANE POLICIJE

 
Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor. OČEKUJEM DA U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA I OVLAŠTENJIMA, ZAUSTAVITE OVAJ KRIMINAL I TERORISTIČKU DISKRIMINACIJU KOJA SE NE VRŠI SAMO PREMA MENI NEGO I PREMA SVIM DRUGIM GRAĐANIMA KOJI NISU U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Prije obrazlaganja kriminala takozvanog MUP-a RS, podsjećam da su dokumentom "VSTV - saopštenje 14.08.2017." prije više od 5 godina od strane najvišeg sudskog organa VSTV-a, osuđeni napadi i prijetnje vješanjem na sudije i tužioce te su pozvane nadležne institucije da razotkriju počinioce i nalogodavce te sankcionišu takvo nedopustivo djelovanje. Umjesto da se ova afera razrješi, kompletna policija i "bezbjednosne" službe su se angažovale da sve zataškaju pošto su u stvari sve to isplanirale i organizovale. Osim drugih pravaca pravnog djelovanja, obratio sam se Vladi RS i Predsjedniku RS na šta je reagovano što se može vidjeti u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." ali iako je osim službene obaveze, MUP RS dužan, prema ZOPIUP-a da postupa po uputama i smjernicama predsjednika RS, (član "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske", stavovi (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. i (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana.) nastavlje se sa bezakonjem i prikrivanjem pripadnika mafijaškog kartela.To i nije ništa neobično jer je policija ustrojena kao klasična teroristička mafijaška organizacija a što se razotkriva poslednjih godinu dana nakon dostavljanja podataka od Europola a u prilogu "Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana" je samo mali dio kriminalaca iz policije od kojih je nekoliko u međuvremenu hapšeno. Nekoliko od navedenih su iz Bijeljine kao i ja a godinama su pokušavali da me ubiju jer sam razotkrivao njihove zločine. No da sve ovo ima i mnogo ozbiljnije i tragičnije posljedice, osim plana da ja budem ubijen, ističem da je samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." smrtno stradalo više svjedoka upoznatih sa detaljima ozbiljnih krivičnih djela koja su u pozadini a navodim samo one na najodgovornijim pozicijama kao što su : Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima pozadine događaja do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva.
Na kraju uvoda podvlačim vezu sa događajima od prije 5 godina kada su što je mnogo poznatije javnosti, tadašnji ministar sigurnosti Mektić te inspektor bloger Radovanović Borislav, umjesto da sprečavaju napade i prijetnje ubistvima bilo kome, izašli u javnost te preko brojnih medija ismijavali žrtve napada i podržavali prijetnje vješanjem. U prilogu je dokument koji sam u poslatim krivičnim prijavama Tužilaštvu BIH, nazvao alternativnim imenom "`False flag` operacija" kako bih izbjegao pominjanje osobe žrtve napada a čije se lično ime nalazi u sklopu originalnog naslova, što se može i vidjeti. U sklopu svog teksta, inspektor bloger Radovanović je napisao : "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i `XX` i `YY`, pofalila dlaka sa glave." Do ove afere je došlo tako što je takozvani MUP RS, angažovao i instruisao više saradnika da me kontaktiraju, prikupljaju podatke i omoguće pripremu likvidacije a drugi pravac napada se odnosio na pokušaje manipulacije preko takvih saradnika, koji bi predlagali otmice ili ucjene političara, odnosno izgovarali su ili pisali ozbiljne prijetnje pripadnicima pravosuđa, stvarali utisak da u tome nema ničeg kriminalnog, kako bi me podstakli da uradim isto a za što je u stvari kažnjivo prema KZRS, član "Napad na sudiju i javnog tužioca" stavovi "(1) Ko napadne ili ozbiljno prijeti da će napasti sudiju ili javnog tužioca u vezi sa vršenjem sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do osam godina. (2) Ko primjenom sile, prijetnjom upotrebe sile ili na drugi način ometa ili spriječi sudiju ili javnog tužioca u vršenju sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (3) Ako je pri izvršenju djela iz st. 1. i 2. ovog člana nekom licu nanesena teška tjelesna povreda ili je djelo izvršeno prijetnjom ubistvom, otmicom, upotrebom oružja ili u sastavu grupe, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina. (4) Ako je usljed djela iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana nastupila smrt nekog lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. Što se tiče planova za pokušaje ubistva, inspektor Radovanović i mnogi drugi saradnici policije su plasirali laži, kako ja navodno cinkarim policiji pripadnike kriminalnih grupa, da šaljem podatke i dajem izjave policiji o njihovim poslovima a onda im se savjetovalo da je najpametnije da me ubiju prije nego pošaljem najvažnije dokaze koje ih mogu odvesti na robiju 5, 10 ili više godina, zavisno od osobe. O tome sam pisao još prije nekoliko godina a primjer takvog djelovanja je opisao i pomenuti inspektor u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". Dakle i Radovanović i svi ostali pripadnici MUP-a su bili itekako svjesni kakvoj me opasnosti izlažu, svojim višegodišnjim lažima kao i instruisanjem više saradnika koji vjerovatno nisu imali predstavu o tome niti znali kakve su namjere kriminalaca iz policije. Stoga takve osobe nikada nisam prijavljivao ali u slučaju Radovanovića, koji je inspektor policije je stepen odgovornosti neuporedivo veći. Istovremeno su kako sam već pomenuo, pomenuti saradnici iznosili usmene i pismene prijetnje prema pripadnicima pravosudnih organa sa namjerom da me dovedu u zabludu i izmanipulišu, kako bih uradio isto, što bi snimili podmukli zlokovci iz policije te mi tako "napakovali" do 12 godina zatvora. No u stilu izreke "KO DRUGOME JAMU KOPA - SAM U NJU PADA" došlo je do afere u kojoj je prijećeno vješanjem na koju je ragovalo čak i VSTV-e, saopštenjem od 14.08.2017. pa su se ekspresno u zataškavanje i prikrivanje svoje uloge u tome, umješali pomenuti inspektor bloger i bivši ministar bezbjednosti ali i kompletna bezbjednosna služba, tako da ta afera ni poslije 5 godina nema svoj epilog. Za neupućene je bitno istaći i to da je inspektor bloger, godinama predstavljao javnosti kako je "u sukobu" sa komandom policije čime je sticao povjerenje građana koji su bili žrtve kriminalaca iz MUP-a a s obzirom da PU Banjaluka nije nikako odgovorila na moj zahtjev, vezano za njegove laži a PU Prijedor, prikriva informacije, smatram da je time definitivno jasno da je u pitanju još jedna od obilja podmuklih prevara policije.
Pošto je Radovanović nastavio da me opisuje kao "policijsku drukaru" i slično, što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak" čime me i dalje izlaže životnoj opasnosti, tražio sam da o tome iznese dokaze pa kad to nije uradio poslao sam po osnovu ZOSPI-a "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" i "Zahtjev za informacije za PU Prijedor" na šta je formalno odgovoreno samo iz PU Prijedor ali bez ijednog suštinskog odgovora, odnosno odgovor na zahtjev se odbija - citiram : "U skladu sa članom 6., 8. i 9. Zakona o slobodi pristupa informacija kojim su propisani izuzeci u postupanju javnih organa u cilju zaštite javne bezbjednosti i sprečavanja kriminala, zaštite povjerljivih interesa trećih lica i ispitivanje javnog interesa, obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu." U prilogu je "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022." koji je stigao, kako se može vidjeti iz priloga 27.10.2022. a zahtjev sam poslao 17.10.2022. što je 10 dana ranije, odnosno u zakonskom roku, koji iznosi 15 dana. No krivična odgovornost lica iz vrha komande MUP-a, (potpisano ime - službeno lice na odgovoru je sasvim nebitno) je u tome što su zloupotrijebili službeni položaj i nastavljaju prikrivati informacije čime me i dalje izlažu opasnosti po život a što ću dokazati u nastavku no prije toga ću citirati pitanja iz priloga "Zahtjev za informacije za PU Prijedor". "Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li je brutalno ubijeni Mihajlo Stupar, bio saradnik - informator PU Prijedor, kako to u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" od 16.05.2021. navodi inspektor bloger Radovanović Borislav. 2. Da li su inspektori PU Prijedor, nezakonito prisluškivali i pratili pomenutog Radovanović Borislava i o tome slali izvještaje u Banjaluku, kako on tvrdi u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića". 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Prethodno sam poslao "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" na koji nije uopšte bilo nikakvog odgovora - izdvajam pitanja : 1. Da li sam ja - Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva dostavljao bilo kakve informacije o bilo kome ikada u PU Banjaluka ? 2. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite datume kada su se pretpostavljene radnje desile. 3. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite imena ili inicijale inspektora, odnosno službenih lica, koja tvrde da su od mene dobijali bilo kakve informacije. 4. Ako je odgovor na tačku 1. negativan, odgovorite mi da li imate saznanja da sam bilo kada bio angažovan u bilo kojoj drugoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 5. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Da li je konkretno osoba A.S. iz Bijeljine a uhapšen 07.07.2018. u Banjaluci pod optužbom za "Terorizam" zbog objave na fejsbuku uz parolu "AKO FURAŠ BOMBU NA MURIJU ONDA JE I BACI" (ili slično tome), prilikom ispitivanja i zadržavanja psihički maltretiran i tjeran da mene optuži za neko krivično djelo a za šta imam informacije da je bio plan. 7. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU BANJALUKA ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ? Vidljivo je da se u odgovoru PU Prijedor pominju članovi 6,8, i 9 dok se - očito smišljeno izostavlja član 7, koji opisuje "povjerljive komercijalne interese `treće strane` te da li je ova odredba primjenjena. No neovisno od toga, nezakonito i neosnovano je izostavljena primjena člana 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive." S obzirom da je Ustavom Republike Srpske u članu 23, stav 3 propisano da : "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." jasno je da se neodgovaranjem na 3 od postavljenih 6 pitanja, grubo krši pravo garantovano Ustavom RS - na stranu to što me i dalje izlažu opasnosti po život i pomažu odnosno prikrivaju krivična djela inspektora sa kojim godinama pred građanima i javnosti glume sukob, zarad interesa šefova mafijaškog kartela. Zbog pokušaja da me ubiju i prikrivanju počinilaca te više drugih krivičnih djela poslao sam Tužilaštvu BIH, više krivičnih prijava od kojih izdvajam, "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" poslatu - kako se može vidjeti 17.03.2021. no umjesto zakonite reakcije policije, samo nekoliko dana kasnije je obješen jedan od svjedoka, krivičnih djela iz pomenute prijave, sudija Borovčanin Luka sa Sokoca. Načelnik Radenko Bašić, koji je ubijen 21.03.2022. je takođe svjedok nezakonitih radnji inspektora Radovanovića a bili su zaposleni u istoj upravi te je u tim okolnostima znao mnoge važne detalje a sada MUP, prikriva čak i informacije o meni lično. Izdvojiću i ponoviti pitanja na koja je MUP, morao odgovoriti jer se radi isključivo o meni i pravu garantovanom Ustavom RS : 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Dakle, kada se pročitaju i analiziraju ova 3 pitanja, vidljivo je da se radi o suštinski jednom pitanju i krajnje bezazlenom za sigurnost bilo koga jer se svode na odgovor da li sam JA lično a ne bilo ko drugi, saradnik - informator policije ili nisam. Odbijanjem da mi odgovori na to jednostavno pitanje MUP ne samo da krši ustav i izlaže me opasnosti nego pokazuje i da stoji iza višegodišnjih laži na tu temu te brojnih pokušaja ubistva a pravi odgovor koji MUP RS, neće da pismeno potvrdi jer me želi zadržati kao metu kriminalnih bandi je - "ZDENKO BAJO NIKADA NIJE BIO INFORMATOR - SARADNIK MUPA RS. Ili - "ZDENKO BAJO JE `POLICIJSKA DRUKARA` - INFORMATOR" šta je sporno da se otkrije istina i zašto je MUP krije. Podsjećam da me je između ostalog, policija napala i prijetila ubistvom čak u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. o čemu sam davno podneo prijavu i tražio ime napadača koje MUP krije ali i djelovanje Minić Dejana 27.09.2018. kada je u unaprijed isplaniranoj i pripremljenoj akciji, izvršen razbojnički napad na mene, prvo u PS Bijeljina II, te je pomenuti inspektor spriječio pozivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja ali i provjere nadležnosti kod RJTRS i Vrhovnog suda RS, čije sam dokumente već mjesecima ranije dobio kao dokaz podmuklog plana za pripremu likvidacije na Sokocu, gdje sam odvučen i ostavljen na ulici kao "laka meta" jednom od kriminalnih klanova kojima su pričane laži da ih cinkarim Banjalučkoj policiji. Razbojničko djelovanje policije i saučesnika sam dokazao pred Osnovnim sudom u Bijeljini uprkos prikrivanju dokumentacije i prijetnji ubistvom prije postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome je sud konstatovao da ja nisam kršio zakon ni na koji način ali i da su to između ostalih činili pripadnici policije. Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo inspektora Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije. Ovde dakle, takozvani MUP RS, nije nikakav profesionalni - državni javni organ, nego teroristički zločinački kartel, koji je odgovoran za brojne zločine, aktivno pokušava da me ubije i smišljeno skriva informacije koje bi doprinjele razotkrivanju istine, otklanjanju smrtne opasnost po mene i druge osobe te procesuiranju brojnih kriminalaca iz policijsko političke mafije. Pošto su kršenja zakona i krivično djelo vezano za pitanja o meni potpuno jasna, osvrnuću se malo i na 3 preostala, gdje se u 2 slučaja radi o ubistvima gospode Stupara i Bašića. Da je MUP ikada vodio brigu o "zaštiti javne bezbjednosti, sprečavanju kriminala, zaštiti povjerljivih interesa trećih lica" i slično na šta se izgovara u svom odgovoru, onda ne bi ni došlo do ovih i mnogih drugih ubistava, nego bi davno reagovao na moja brojna pismena upozoravanja. Ja sam taj koji je pokušavao da spriječi ove i druge likvidacije a MUP ih je svojim prikrivanjima informacija i kriminalaca u svojim redovima ne samo omogućio nego i učestvovao u planiranjima. Nadalje, pošto su na žalost, pomenuti Mihajlo Stupar i Radenko Bašić, već ubijeni, nikakva informacija vezano za to ne bi ih dodatno ugrozila, nego naprotiv, prikrivanjem podataka se štite njihove ubice i nalogodavci. Navešću primjer serije ubistava u kojoj je recimo konstatovano da su sve žrtve istog zanimanja, ženskog pola, starosti 20 do 30 godina a ubistva su se dešavala nakon njihove druge smjene poslije 23 sata noću. Da li je javni interes, prikriti ove činjenice ili obavjestiti javnost i posebno ugroženu grupaciju, odnosno upozoriti građane iste sekunde. Ovde očito policija nije zaštitnik naroda nego njegov dželat. Podsjećam da su i Tužilaštva i Sudovi pa i Glavni tužilac Tužilaštva BIH, nedavno odgovarali za samo 24 sata na brojna pitanja jednog drugog blogera a koja ne samo da nisu imala bilo kakve veze sa njim lično, nego su dobrim djelom bila neprikladna i provokativna. Ovde u mom slučaju su sva pitanja vezana direktno za mene i ugrožavanje mog života te stradanjima drugih osoba, odnosno svjedoka, koji su povezani sa tematikom. No - to sada mogu navesti, pitanja o brutalno ubijanima Stuparu i Bašiću, nisam ni postavio, očekujući odgovor na njih, nego da bih skrenuo pažnju Tužilaštvu BIH, ko prikriva informacije o tome i posebno da se štiti inspektor bloger Radovanović, koji je još 2017-te podržavao i opravdavao prijetnje vješanjem a mene godinama lažno opisivao kao policijskog doušnika, čime mi je svjesno ugrožavao život uz kako se sada vidi, sadejstvo i pomoć komande MUP-a. Čak i pitanje broj 2 o tome da li su inspektori PU Prijedor, prisluškivali Radovanović Borislava te o tome slali izvještaje u Banjaluku, iako na prvi pogled nema veze sa mnom - u osnovi je bitno jer su takođe plasirane laži kako i ja navodno šaljem neke informacije inspektorima u Banjaluku. Iako je i ovako dovoljno jasno da je u pitanju ista "mafijaška kuhinja" sa istim lažima, bilo bi korisno saznati i neke dodatne detalje, posebno kad se ima u vidu činjenica da je 07.07.2018. u Banjaluci uhapšen A.S. pod optužbom za "Terorizam" da je tad bio jedan od brojnih pokušaja da budem uvučen u klopku i ubijen a pošto to nije uspjelo kao ni plan da se meni pripiše veza sa "terorizmom" onda je jednom od vrbovanih saradnika kriminalaca iz policije dat nalog da objavi na svom gledanom internet kanalu video u kome me je optužio da sam špijunirao i obavjestio policiju - da "moje izjave u policiji stoje" za konkretno hapšenje u Banjaluci. Planeri iz mafijaškog kartela u policiji su napravili mnogo propusta - između ostalih i objašnjenje o tome, kako neki youtuber zna da sam ja davao izjave policiji ??? Suštinski, meni odgovori na 3 pitanja o meni uopšte nisu potrebni jer ih znam. Nikada nisam bio saradnik policije, niti ću ikada biti jer su to zločinci najgore vrste, koji nisu samo ubili nevinu djevojčicu, ćerku moje sestre nego i hiljade drugih ljudi. A ovaj youtuber čije sam izjave objavio u video zapisu "Trajanski konj od 300 evra" na lokaciji `https://www.youtube.com/p9E1GDU0MWE` i svi ostali su instrukcije da lažu o tome kako sam navodni cinkaroš i da moje "izjave u SUP-u stoje" dobijali od zlikovaca iz policije za koje se u poslednjih godinu dana razotkrivaju podaci da su direktno organizovali promet i prodaju stotina kilograma narkotika. Vezano za ove podmukle pokušaje pripreme ubistva sam podneo prijave Tužilaštvu BIH a kopije dostavio i Radovanoviću i na zvanične mejlove komandi MUP-a na šta su reagovali novim predstavama za javnost, glumeći sukobe sa načelnicima pa čak i predsjednikom vlade a za eventualno ispitivanje pred tužiocem su smislili da me okarakterišu kao ludaka što se može vidjeti u prilogu "Strategija odbrane kartela". Ali to je nešto što će Tužilaštvo BIH da istražuje a sa druge strane policija me je preko svojih inspektora i njihovih saradnika opisivala u javnosti i pred kriminalnim klanovima kao cinkaroša, dovodeći me u životnu opasnost a sada na zvaničan zahtjev neće da se izjasni na pitanje da li sam njihov saradnik ili nisam, čime mi smišljeno nastavljaju ugrožavati život ali i krše prava garantovana ustavom i zakonima a što je u nadležnosti INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana, `False flag` operacija, Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije, Komentari na članak, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Strategija odbrane kartela

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

nedjelja, 25. prosinca 2022.

PODMETANJE DOKAZA U POLICIJI I AKTIVNOSTI `GEBELS GRUPE` NAKON NJENOG RAZOTKRIVANJA

Vidljivo je da zlikovci, krijući se iza uniformi i službenog položaja, tretiraju narod kao stoku i svoje sluge. Kao sredstvo uz čiju pomoć će reketirati ugostitelje i rasturati narkotike, uništavajući živote djeci i njihovim roditeljima te dobijati novac na krvave ruke u svojim blistavim limuzinama ili stanovima, glumeći za ostatak javnosti, uglađenu i finu gospodu u firmiranim odjelima, koji se ne bave lično i direktno prljavim poslovima. U stvarnosti su to zvijeri u ljudskom obliku - hijene, spremni da bilo kome unište život za sopstvenu korist, da izmišljaju intrige, podmeću lažne dokaze, kako bi manipulisali i ucjenjivali pojedince, odnosno montirali im optužnice i namještali zatvorske kazne i sve uz pomoć ranije vrbovanih doušnika a oni lično su bijedne i podmukle kukavice, koji se plaše da mi se suprotstave ne samo u oblasti prava - krivičnog zakona, zakona o krivičnom postupku itd, nego se ne usuđuju ni da me lično fizički napadnu pa u tu svrhu koriste pripadnike klanova koje su stvorili...

PODMETANJE DOKAZA U POLICIJI I AKTIVNOSTI `GEBELS GRUPE` NAKON NJENOG RAZOTKRIVANJA

Ova i više prethodnih krivičnih prijava koje sam poslao se odnose na više krivičnih djela izvršenih nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a sva izvršena sa ciljem prikrivanja tog zločina i pokušajima mog ubistva. Iako bi neka od njih, kao lažno prijavljivanje i falsifikovanje sudskog rješenja iz 2010-te, u drugim okolnostima zastarjela - s obzirom na članove navedene u uvodu, Tužilaštvo ih sve treba imati u vidu i tretirati kao JEDINSTVENU CJELINU, zločinačke aktivnosti pripadnika mafijaškog kartela, odnosno "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i druga zbog kojih se podnosi krivična prijava :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu."
Radovanović Borislav je pripadnik bande zločinaca najgore vrste a hoće li mu pomoći to što mene proglašava ludim ili je trebao "igrati" na sopstvenu neuračunljivost, vjerovatno će mu pojasniti advokati u budućnosti. No nije Radovanović jedini lažljivac koji je plasirao izmišljotine o tome da ja navodno cinkarim policiji, nego je u tu svrhu bilo angažovano više lica po instrukcijama šefova bande iz komande policije. Konstantno izbjegavam da iznosim detalje o osobama koje su vrbovane, ucjenjivane ili zastrašivane da bi radili za interese kriminalaca iz policije no ovom prilikom ću priložiti audio snimak izjava jednog od njih a koje sam objavio unutar video snimka "TRAJANSKI KONJ OD 300 EVRA" na web lokaciji `https://www.youtube.com/p9E1GDU0MWE` u intervalima : A) 00:01:00 - 00:03:33 / PLASIRANJE LAŽI ZA NEPOSTOJEĆE CINKARENJE B) 00:03:33 - 00:05:12 / VRBOVANJE MALOLJETNIKA OD STRANE POLICIJSKE BANDE C) 00:05:12 - 00:05:37 / PRIJETNJE POLICIJSKE TERORISTIČKE BANDE Taj se video zapis, dakle može naći na internetu a s obzirom da u originalu ima oko 50 megabajta, nije ga moguće poslati u tom obliku pa sam isjekao i konvertovao u audio mp3 fajl samo navedene djelove izjava osobe vrbovane od strane policije da širi laži o meni te to prilažem pod nazivom "Ispovjest o podmetanju dokaza u policiji". Neću komentarisati sve laži koje se iznose, nego samo dijelove povezane sa lažima inspektora Radovanovića, citiram redom : A) "SVE U BANJALUCI ŠTO SE DESILO TI SI PRIJAVIO - TVOJE IZJAVE U SUP-U STOJE. TREBALO JE DA SE JA UHAPSIM AL SI ZNAŠ, NISI USPIO DO KRAJA DA IZVUČEŠ. JA SAM TREBO BIT TAJ UHAPŠEN - JA I TA CURA, KOJA JE BILA UHAPŠENA. SVE SI TI NAMJEŠTO, SVAKI SKUP KAD SMO ODRŽALI - SVE SI TI IŠO KO ŠPIJUN. SVE NAŠE DOGOVORE I INFORMACIJE SI TI SLAO. DA RJEŠIMO MALO PRIČU TU OKO ZDENKA BAJE - EVO SLIKA ZDENKA BAJE. B) "IDEM JA U SUP, VIDIM ODMAH, BELAJ". PRIVELI ME, JA SAM SVJEDOK I DA PRIČAM ŠTA TI MOMCI RADE. I JA KAŽEM : "NE ZNAM ŠTA RADE". ONI NA MENE DRSKO PA ME ŠAMARAJU. ZNAŠ KAKO JE KAD TI JE 18 GODINA - NA ZNAŠ KAKO DA SE PONAŠAŠ. SKIDOŠE MI I KAČKET I DOK OVAJ MENE ZAPRIČA, OVAJ DRUGI MI STAVIO, KAO DONIO JA GRAM `TRAVE`. KAŽE : "VIDI GA PUŠI TRAVU". JA PLAČEM - KAŽEM "NIJE TO MOJE". KAŽE ON : "KOLEGA JEL OVO NJEGOVO" A ONI POTVRĐUJU, KAO JEST - DA IM JA NE MOGU NIŠTA. SVE RADI TOG DRUŠTVA ŠTO SU ONI VALJDA NEKE POSLOVE RADILI A JA SAM S NJIMA BIO NA KAFI, ONI SU MENE VIĐALI I TE STVARI I JA UHAPŠEN. NISU MOGLI NJIH DA UHVATE PA SU MENE UHVATILI. I ONI SU SVI U BJEGSTVU - OTIŠLI." C) "MNOGI ME LJUDI JAKI, BRANE, ŠTITE I DA KAŽEM ZA ZDENKA DA ME ČO`EK MALTRETIRA I TE NEKE STVARI - LJUDI ĆE GA DŽABE DA NE GOVORIM ŠTA. NAMLATIT I TE STVARI - TO MENI NE TREBA U ŽIVOTU." Dakle u prvom djelu me jasno lažno optužuje da dajem izjave u policiji, da špijuniram i šaljem informacije te pominje konkretan slučaj kada je policija 07.07.2018. u Banjaluci uhapsila muškarca A.S. i djevojku N.S. pod optužbom za terorizam i maltretirali ga da "kaže za nekoga nešto što nije". Taj događaj i prethodne sam detaljnije opisao u tekstu koji sad prilažem kao web html fajl "Trajanski konj od 300 evra". Policija neće da odgovori da li sam ja ikada cinkario bilo koga jer prikriva svoje stvarne informatore i špijune no ovde je poenta u tome da su instruisali gomilu doušnika da lažu na sve strane pa i na gledanim video kanalima kako ja navodno cinkarim pripadnike kriminalnih klanova. Ta veza se može jasnije uočiti kada se na sve doda drugi dio u kome opisuje kako je praktično kao maloljetnik vrbovan - ucjenjen podmetnutim materijalom da bude saradnik policije a "društvu" koje je pobjeglo se servira pričica da nije on cinkaroš nego - Zdenko Bajo. I na kraju priča o jakim ljudima koji ga štite i koji će me "namlatit i te stvari" što je bila reakcija na moj video u kome sam razotkrio laži ove osobe. Neki mi prijete, neki me proglašavaju ludakom, neki hoće da me ubiju itd ali niko ne iznosi nikakve dokaze za svoje laži. Video zapise sa kanala ove osobe sam priložio kao dokaze na disku u predmetu 80 0 P 097102 18, navodeći da se snimci nalaze na youtube na šta me je sudija upitao, (u prisustvu predstavnika pravobranilaštva) zbog čega ih prilažem kad su na internetu. Pojasnio sam da je to preventivno zbog mogućnosti da vlasniku video kanala, policija naloži da izbriše te snimke i zaista samo 2 dana nakon toga ne samo ti snimci, nego nestaje kompletan kanal a ubrzo nakon toga me je osoba koja me je opisivala kao cinkaroša, presrela na pješačkom prelazu u Bijeljini, između kladionice "Admiral" i kafea "Čikago". Vlasnik kanala mi se izvinuo zbog laži koje je iznosio, tvrdeći da je takve informacije dobio od inspektora. Ja sam, znajući da iza svega stoje zločinci iz policije, rekao da njegovo ime više neću pominjati te ga ne navodim ni sada u ovoj prijavi ali se može naći u prilozima. Tom prilikom je oko 20 metara naprijed prema autobuskoj stanici u Bijeljini bila parkirana policijska "marica" sa 2 policajca pored vozila i jednim za volanom, tako da mi je bilo jasno da je vlasnik video kanala dovezen kako bi mi se izvinuo i zaustavio u razotkrivanju imena policijskih doušnika. Oni koji me poznaju su uvidjeli da me nikakve ucjene, prijetnje ni podmićivanja ne mogu zaustaviti u razotkrivanju kriminala ali da civile, pogotovo ucjenjene i izmanipulisane od strane zlikovaca iz policije ne želim da izlažem opasnosti pa čak i ne prijavljujem, pošto su za sve odgovorni upravo "jaki" ljudi iz policije i njihovi ortaci iz uličnih bandi koje formiraju i kontrolišu. Sve prethodno opisano, počev od snimanja videa na za naše prilike izuzetno gledanom tv kanalu na internetu, preko načina na koji se zastrašivanjem i ucjenama vrbuju maloljetnici pa do dovoženja na određenu lokaciju, kako bi za njihove interese odradio zadati posao, pokazuje na koji način neki zlikovci iz policije tretiraju građane. To je uobraženi inspektor Borislav Radovanović, napisao na svom blogu a što sam priložio uz prethodnu prijavu "RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE" u sastavu fajla "Komentari na članak" iz koga citiram taj dio : "Jeftini doušnici odrade šta im se kaže, prenesu šta su doznali ili kao ti dostave spisak članstva antirežimskog pokreta, no preko toga niti šta znaju, niti se pitaju."
Vidljivo je da ti zlikovci, krijući se iza uniformi i službenog položaja, tretiraju narod kao stoku i svoje sluge. Kao sredstvo uz čiju pomoć će reketirati ugostitelje i rasturati narkotike, uništavajući živote djeci i njihovim roditeljima te dobijati novac na krvave ruke u svojim blistavim limuzinama ili stanovima, glumeći za ostatak javnosti, uglađenu i finu gospodu u firmiranim odjelima, koji se ne bave lično i direktno prljavim poslovima. U stvarnosti su to zvijeri u ljudskom obliku - hijene, spremni da bilo kome unište život za sopstvenu korist, da izmišljaju intrige, podmeću lažne dokaze, kako bi manipulisali i ucjenjivali pojedince, odnosno montirali im optužnice i namještali zatvorske kazne i sve uz pomoć ranije vrbovanih doušnika a oni lično su bijedne i podmukle kukavice, koji se plaše da mi se suprotstave ne samo u oblasti prava - krivičnog zakona, zakona o krivičnom postupku itd, nego se ne usuđuju ni da me lično fizički napadnu pa u tu svrhu koriste pripadnike klanova koje su stvorili. Iz tog ugla je pripadnik kartela koji me je napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. i prijetio ubistvom, pokazao bar neki nivo hrabrosti i u jednom određenom trenutku, sve dok vidjevši da ga se ne plašim, nije zbunjen pobjegao na sprat zgrade policijske terorističke bande. Ne postoji prikladniji opis u jednoj riječi za njih nego što je to izraz - BANDA. S tim u vezi, prilažem i fajl "Prepiska sa informatorom A.D." u kome angažovani doušnik pominje "moćne i uticajne ljude, koji mogu manipulisati pojedincem kako žele".
Pominjao sam u ranijim prijavama a podsjećam i sada da je nekoliko mjeseci kasnije, najbolji prijatelj osobe A.D. - Mladen Deurić, primljen u sudsku policiju te je objavljeno da je "iz nehata" ubio svjedoka pred sudom u Vlasenici. Članak, (Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019.) sa fotografijom na kojoj su Deurić i A.D. čije sam lice uokvirio crvenim krugom sam dostavljao uz ranije prijave a da li je pomenuto ubistvo zaista "iz nehata" ili posljedica planova moćnih ljudi koji mogu manipulisati pojedincem kako žele, mogli bi istražiti pripadnici Tužilaštva BIH ako nisu i sami pod uticajem istih ljudi. Što se tiče poslednjih poteza inspektor blogera Radovanovića i saučesnika, mogu se vidjeti u prilogu "Aktivnosti `gebels grupe` nakon zahtjeva". 29.09.2022. a to je već sutradan nakon što je moj prvi zahtjev stigao u PU Banjaluka, objavljuje se na blogu članak u kome inspektor Radovanović u naslovu psuje majku načelniku Ivaniću. 02.10.2022. nastavlja se sa tom temom i obavještava javnost da ga zbog prethodnog članka čeka "privođenje" a "Poziv za R.B. od 30.09.2022." je kako se vidi napisan 2 dana nakon mog zahtjeva, odnosno dan nakon članka u kome je psovao načelniku majku. 05.10.2022. se nastavlja u istom pravcu a naslov članka neću citirati, nego samo tekst ispod fotografija načelnika Ivanića i Vujanovića, gdje je Radovanović postavio opis "GLUP I GLUPLJI". Sve u stilu da predstavi javnosti i tužiocima sliku prema kojoj je Radovanović u toliko teškom sukobu sa policijom da im psuje sve po spisku a oni nemaju druga posla nego da prate njegov portal i odmah - pošto ga "neopisivo mrze" obavljaju informativne razgovore. Sve u svemu je "nemoguće" da između njih može postojati bilo kakav dogovor i saradnja a poslednji članak na dnu priloga "Aktivnosti `gebels grupe` nakon zahtjeva" je javni poziv od inspektora Radovanovića, upućen kandidatu za predsjednika RS Jeleni Trivić sa zahtjevom "Profesorice, dokaži porijeklo 78755 glasova". Mala digresija a koja može zanimati Tužilaštvo BIH je pitanje za Radovanovića da dokaže porijeklo 100000 glasova prednosti Dodika nad Jelenom Trivić, koje je najavio mjesec dana ranije. Imajući u vidu da je CIK-a, naredila ponovno brojanje i da su do sada ustanovljene neregularnosti u omjeru oko 580 od prebrojanih 650 mjesta, što je preko 80 posto, može se zaključiti da su ishod glasanja mogli znati vidovnjaci i oni koji su planirali i pripremali falsifikovanje rezultata glasanja, odnosno da upotrijebim izraz jasniji i bliskiji većini građana, pripremana je krađa izbora a da li je inspektor vidovit ili ne ostavljam kako tužiocima, tako i javnosti da sami procjene. S tim u vezi su izvršene i druge nezakonite radnje što je djelom opisano u prilogu "Cik podnio prijavu tužilaštvu bih i sipa-i protiv dodika". Moj zaključak je da je u pitanju još jedan igrokaz `gebels grupe` odnosno da je psovanje 29.09.2022. direktna posljedica mog zahtjeva od prethodnog dana kao i ekspresni poziv 30.09.2022. a sve sa ciljem da se osmisli najbolja strategija za eventualna saslušavanja povodom krivičnih prijava, vezano za laži lažljivaca iz neprijateljske zločinačke terorističke policijske bande. I da završim sa ovom temom, konstatacijom da bandit i lažljivac, inspektor bloger Radovanović Borislav neće da odgovori na pitanje o prijetnjama pravosudnim službenicima i dokaže svoje tvrdnje da sam ja navodno "policijska drukara" a usuđuje se od kandidata za predsjednika republike, tražiti neke dokaze. Vezano za pomenute prijetnje uz već navedene članove iz KZ BIH, dadajem i "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela" sa akcentom na pripadnike komande u MUP-u, koji prikrivanjem informacija, neodgovaranjem na ovaj i prethodne zahtjeve, štite direktne izvršioce teških krivičnih djela. Sam inspektor Radovanović, koji je 12.08.2017. potpisao tekst "Od koga policija štiti Ružicu Jukić" a koji sam ranije iz taktičkih razloga, dostavljao pod alternativnim nazivom `False flag` operacija i u kome je napisao "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, pofalila dlaka sa glave". odgovoran je i po članu "Javno podsticanje na terorističke aktivnosti" stav "Ko javno iznosi ili pronosi ideje kojima se neposredno ili posredno podstiče na vršenje djela navedenih u Glavi XXIII ovog zakonika, kao i drugih djela koja se preduzimaju u cilju zastrašivanja građana ili prisiljavanje organa vlasti u Republici Srpskoj da nešto izvrše ili ne izvrše, kazniće se kaznom zatvora najmanje tri godine. Potom prema članu "Podstrekavanje" stav "(1) Ko drugog umišljajno podstrekava da izvrši krivično djelo, kazniće se kao da ga je sam izvršio." a vezano za član "Napad na sudiju i javnog tužioca" stavovi "(1) Ko napadne ili ozbiljno prijeti da će napasti sudiju ili javnog tužioca u vezi sa vršenjem sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do osam godina. (2) Ko primjenom sile, prijetnjom upotrebe sile ili na drugi način ometa ili spriječi sudiju ili javnog tužioca u vršenju sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (3) Ako je pri izvršenju djela iz st. 1. i 2. ovog člana nekom licu nanesena teška tjelesna povreda ili je djelo izvršeno prijetnjom ubistvom, otmicom, upotrebom oružja ili u sastavu grupe, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina. (4) Ako je usljed djela iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana nastupila smrt nekog lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. S obzorom da postoji veća grupa lica, koja je osim laži o nepostojećim cinkarenjima, aktivno izgovarala pa čak i pisala ozbiljne prijetnje po život i tijelo sudija i tužilaca, pozivala na otmice političara i državnih službenika, koje je podržavao, opravdavao i podstrekivao inspektor bloger Radovanović, njemu i saučesnicima prijeti do 12 godina zatvora samo kao pripadnicima grupe iz poslednjeg preduslova stava 3, člana "Napad na sudiju i javnog tužioca". Stoga nije ni čudo da su se Radovanović ali i bivši ministar Mektić, (za koga su se u međuvremenu pojavile informacije da je takođe učestvovao u krivičnim djelima, uključujući pripremu likvidacija) ekspresno angažovali da prikriju aferu i prijetnje vješanjem, ismijavaju to u medijima i sakriju pozadinu događaja. Ako Tužilaštvo BIH ne procesuira a Sud BIH ne osudi pripadnike ove zločinačke organizacije, onda u budućnosti nikada nikoga neće moći optužiti niti osuditi ne samo za napad na sudiju i tužioca, nego ni za prijetnje - ugrožavanje sigurnosti bilo koga. Naime tada bi svaki advokat imao odbranu za svog klijenta u vidu objavljenog teksta čuvenog inspektora policije i "pravnog eksperta" Radovanović Borislava u čije su pisanje građani vjerovali i time bili u "stvarnoj zabludi" pošto je u KZBIH-e propisano da "(1) Nije kriv počinilac koji počini djelo u neotklonjivoj stvarnoj zabludi. (2) Stvarna zabluda je neotklonjiva ako počinilac u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom propisanog obilježja ili je pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo činile dozvoljenim. Na žalost i pored reakcije i saopštenja VSTV-a od 14.08.2017. u narednim godinama je stradalo više svjedoka, uključujući i smrt vješanjem a za kraj podsjećam da je za sve ove i druge nezakonite i razbojničke aktivnosti terorističke zločinačke organizacije, javnu naredbu pred kamerama izdao jedan od šefova kartela, Dodik Milorad, obznanivši krajem 2016-te, formiranje "crne knjige" sa nalogom da se "njihovi ljudi" bore protiv imena iz te knjige. I da to moraju da urade. Podsjetiću još na činjenicu da je Dodik Milorad 3 dana prije ubistva načelnika Bašića, 17.03.2022. bio u Prijedoru, prethodno zatraživši odgodu oko izjave u predmetu kupovine vile novcem od korupcije a inspektor Radovanović je u svom tekstu "LUKAČ MIJENJA STRANAČKI DRES" objavljenom 19.03.2022. napisao da je ministar boravio u Bijeljini onog istog dana 17.03.2022. kada je Dodik bio u Prijedoru. U tom tekstu citira izjavu ministra koju ovde u nastavku prenosim : "Pozivam sve građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da u svom okruženju spriječe bilo koje lica, pa bio on političar, bio on funkcioner, bio ministar i PREDSJEDNIK BILO ČEGA, da doprinese nestabilnosti ili ugrožavanju građana, ili eventualno novih sukoba. Svakako da građani imaju priliku da u javnom životu odstrane a naročito kroz predstojeće izbore, kad god oni bili održani, da takvima ne dozvole da imaju priliku da upravljaju bilo čime u Bosni i Hercegovini i da rade nestabilnosti i ugrožavanja". U nastavku piše policijski inspektor - citiram sada njega : "Je li Lukač pozvao građane Bosne i Hercegovine da Dodika "...spriječe da upravlja bilo čime u Bosni i Hercegovini i da radi nestabilnosti i ugrožavanja. Posebno uobzirivši njihova već opšteznana neslaganja." Pošto se kasnije razotkrilo da su u MUP-u znali od ranije da je život načelnika Bašića ugrožen, postaje još zanimljivije da se sazna sa kojim je ciljem Dodik došao u Prijedor neposredno pred ubistvo načelnika, šta je to i od koga tražio što bi ministar, svaki građanin a ja preciziram - svaki časni i pošteni građanin, trebao spriječiti i naravno šta o svemu navedenom zna inspektor Radovanović Borislav i mnogi drugi iz komande policije koji prikrivaju izvršioce teških krivičnih djela. Dan nakon ubistva načelnika Bašića, koje li "slučajnosti" Dodik je u sasvim izmjenjenim okolnostima, otišao da odgovara na pitanja Tužilaštva BIH, sve uz spreman govor medijima povodom zločina i spremne odrede za odmazdu i zaštitu kartela. Nije teško zaključiti ko je profitirao od ove likvidacije a da je banda imala i mene na nišanu, pokazuje činjenica da je jedan od doušnika policije dobio zadatak da me pozove i locira prvo dan nakon ubistva g. Bašića, 22.03.2022. a potom dan pred "osvetu" 25.03.2022. koju je u medijima najavio upravo Dodik Milorad, koji u stvarnosti nema nikakvu funkciju ne samo u policiji nego niti u jednom organu RS ali zato ima status šefa policijsko tajkunske bande...

PRILOZI

Razotkrivanje lažljivca i prevaranta - mejl, Strategija odbrane kartela, Zahtjev za informacije 118 - mejl, Zahtjev za informacije MUP-u, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Kontinuitet uklanjanja dokaza i svjedoka kriminala, Ispovjest o podmetanju dokaza u policiji, Trajanski konj od 300 evra, Prepiska sa informatorom A.D.; Aktivnosti `gebels grupe` nakon zahtjeva, Poziv za R.B. od 30.09.2022.; Cik podnio prijavu tužilaštvu bih i sipa-i protiv dodika

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

utorak, 20. prosinca 2022.

TERORISTI IZ POLICIJE NASTAVLJAJU DA ŠTITE ORTAKE IZ MAFIJAŠKOG KARTELA

Pošto godinama MUP RS i inspektor Radovanović, glume i obmanjuju javnost da su navodno u sukobu, ovime se jasno pokazuje da su u istoj zločinačkoj terorističkoj organizaciji, odnosno da je sve planove za napade na mene, počev od optuživanja za nepostojeća krivična djela do pokušaja ubistva - sačinio takozvani MUP RS a pomenuti inspektor i više drugih lica od kojih će neki biti pomenuti u nastavku su samo sprovodili te monstruozne projekte...
 

TERORISTI IZ POLICIJE NASTAVLJAJU DA ŠTITE ORTAKE IZ MAFIJAŠKOG KARTELA

 
Odmah u uvodu, podsjećam na važnu činjenicu da me je mafijaški teroristički kartel, godinama pokušavao ubiti, koristeći najpodmuklije metode te pošto egzekutori iz regionalnih klanova u tome nisu uspjeli, napadnut sam fizički uz psovke, uvrede i prijetnje ubistvom čak i direktno u zgradi PU Bijeljina od strane pripadnika takozvanog MUP-a u civilu i u prisustvu više uniformisanih službenika. S obzirom da konkretnog napadača i više drugih izvršilaca teških krivičnih djela, krije komanda policije, time su se odavno deklarisali kao zločinačka teroristička organizacija a događaji i dokazi koje ću sada opisati su samo potvrda da policija stoji iza svih napada na moja prava i život, kao i više pokušaja likvidacija te nastavlja da štiti kako zlikovce u svojim redovima tako i ortake iz uličnih bandi.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Ova i više prethodnih krivičnih prijava koje sam poslao se odnose na više krivičnih djela izvršenih nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a sva izvršena sa ciljem prikrivanja tog zločina i pokušajima mog ubistva. Iako bi neka od njih, kao lažno prijavljivanje i falsifikovanje sudskog rješenja iz 2010-te, u drugim okolnostima zastarjela - s obzirom na članove navedene u uvodu, Tužilaštvo ih sve treba imati u vidu i tretirati kao JEDINSTVENU CJELINU, zločinačke aktivnosti pripadnika mafijaškog kartela, odnosno "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i druga zbog kojih se podnosi krivična prijava pod naslovom :

TERORISTI IZ POLICIJE NASTAVLJAJU DA ŠTITE ORTAKE IZ MAFIJAŠKOG KARTELA

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu."
Ovom krivičnom prijavom obavještavam Tužilaštvo BIH da takozvani MUP RS, nije odgovorio na zahtjev zasnovan na ZOSPI-a i Ustavu RS, član 23, nego pruža podršku inspektor blogeru Radovanović Borislavu i ortacima koju sam nazvao `gebels grupa` s obzirom da se služi lažima i propagandom. Pošto godinama MUP RS i inspektor Radovanović, glume i obmanjuju javnost da su navodno u sukobu, ovime se jasno pokazuje da su u istoj zločinačkoj terorističkoj organizaciji, odnosno da je sve planove za napade na mene, počev od optuživanja za nepostojeća krivična djela do pokušaja ubistva - sačinio takozvani MUP RS a pomenuti inspektor i više drugih lica od kojih će neki biti pomenuti u nastavku su samo sprovodili te monstruozne projekte. Događaji iz ove godine, nakon likvidacije načelnika Bašića su i drugima pokazali (a ja to znam već odavno) da MUP nema nikakve veze sa zakonom i da je u pitanju privatna banda Dodik Milorada, odnosno mafijaški servis, koji služi za organizaciju, sprovođenje i prikrivanje najtežih krivičnih djela, uključujući promet narkotika, likvidacije i više milionske pljačke. Već sam u ranijim prijavama obrazlagao da su policija i mafijaški bosovi, koji njome komanduju pripremili i izvršili likvidaciju Bašića sa ciljem zastrašivanja i ucjenjivanja većeg broja građana, bilo direktno bilo udarom na rodbinu i prijatelje i istovremeno koristeći taj zločin kao izgovor da se neki od šefova kartela dodatno zaštite jakim obezbjeđenjem, kako bi odagnali opasnost od hapšenja. No da se vratim na poslednje događaje i prijavu "RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE" koju sam osim Tužiaštvu BIH, dostavio i na lični mejl prijavljenog inspektora, (Razotkrivanje lažljivca i prevaranta - mejl od 10.09.2022.) a potom i na zvanične mejlove MUP-a i VSTV-a ali bez priloga. Takođe sam prijavljenom inspektor blogeru Radovanoviću, pružio priliku da javno iznese dokaze za svoje laži ili da ih demantuje, (Strategija odbrane kartela) a pošto ni na jednu ponudu i priliku nije odgovoreno, skrećem pažnju Tužilaštvu BIH da me tako pripadnici kartela i dalje drže smišljeno u životnoj opasnosti jer su mnogi pripadnici kriminalnih grupa pod zaštitom policije uvjereni da sam ih ja lično godinama, cinkario, davao izjave policiji o njihovim aktivnostima te sam logično stalna opasnost za njih, koju je neophodno otkloniti likvidacijom.
Pomenuti zahtjev sam poslao 2 puta sa svoja 2 mejla i to prvo 28.09.2022. a potom 01.10.2020. što se može vidjeti na prilogu "Zahtjev za informacije 118 - mejl". Sam tekst zahtjeva i postavljena pitanja se mogu pročitati u prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u" sa obrazloženjem a sama pitanja citiram i ovde : 1. Da li sam ja - Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva dostavljao bilo kakve informacije o bilo kome ikada u PU Banjaluka ? 2. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite datume kada su se pretpostavljene radnje desile. 3. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite imena ili inicijale inspektora, odnosno službenih lica, koja tvrde da su od mene dobijali bilo kakve informacije. 4. Ako je odgovor na tačku 1. negativan, odgovorite mi da li imate saznanja da sam bilo kada bio angažovan u bilo kojoj drugoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 5. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Da li je konkretno osoba A.S. iz Bijeljine a uhapšen 07.07.2018. u Banjaluci pod optužbom za "Terorizam" zbog objave na fejsbuku uz parolu "AKO FURAŠ BOMBU NA MURIJU ONDA JE I BACI" (ili slično tome), prilikom ispitivanja i zadržavanja psihički maltretiran i tjeran da mene optuži za neko krivično djelo a za šta imam informacije da je bio plan. 7. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : "DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU BANJALUKA ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?
Od slanja tog zahtjeva je prošlo već 20 dana bez reakcije što nije čudno s obzirom da takozvani MUP ni ranije nije odgovarao na zahtjeve povezane sa mojim pravima iz ustava i zakona sa jedne te sa teškim krivičnim djelima policije sa druge strane pa čak ni na obavezujući dopis iz Ureda predsjednika republike od 13.05.2020. nisu reagovali na zakonit način nego su pasivno - nečinjenjem ili čak aktivno saučestvovali u uklanjanjima više važnih svjedoka od kojih ističem samo one na najodgovornijim pozicijama kao što su : Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima kriminala od ubistva djevojčice Ivone Bajo, preko brojnih drugih krivičnih djela do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva. Na kraju sam poslao i "Zahtjev za informacije za PU Prijedor" prije 3 dana, za koji još nije istekao zakonski rok za odgovor te ako stigne, dostaviću ga Tužilaštvu a sada ću obrazložiti navedene i neke druge priloge. Prije svega iz dokumenta "Strategija odbrane kartela" gdje su skenirani komentari ispod teksta inspektor blogera Radovanovića pod nazivom `UGROŽENI ILI RAZMAŽENI...` vidi se da se laži o navodnom mom cinkarenju više bukvalno ne pominju, nego se umjesto toga od strane mafijaškog kartela pokušavam predstaviti kao ludak - citiram sadržaj :
Zdenko Bajo 13.10.2022. 15:00 Pozivam te ponovo i ovo je poslednji put da objaviš dokaze o tome da sam bilo koga, bilo kad cinkario policiji ili da objaviš demant te laži. U suprotnom imaćeš status saizvršioca u pripremi pokušaja ubistva... minimum... Anonimno 13.10.2022. 15:35 Aj Zdenko Bajo ne prdi matere ti ! Šta ce tebi Boro dokazivati kad svi znaju da si drukara a vidiš ni da te roditelji nisu volili a kamoli ko drugi, kakvo je to ime i prezime Zdenko Bajo ala brate. Anonimno 13.10.2022. 15:45 Ovaj Bajo je obični ludjak, lik je za jakog psihijatra. Borislav Radovanovic 14.10.2022. 07:47 Zdenko Bajo je ozbiljno prolupao i njegove komentare uglavnom uklanjam. Na nekoj njegovoj stranici našao sam desetak prijava Tužilaštvu BiH protiv mene u kojima uglavnom citira navode mojih tekstova i to predstavlja kao TERORIZAM kom je cilj njegovo ubistvo ili šta znam još. Zašto Tužilaštvo BiH njegove prijave ne dostavlja medicinskim tijelima ili organima socijalnog staranja da se zabave njegovim mentalnim zdravljem ne znam a sve su prilike da ću im poslati takav upit. Anonimno 14.10.2022. 09:14 Ovo je jadno čak i od tebe Borislave, odgovori čovjeku, postavio ti je konkretno pitanje a ne - vrijeđaš ga u tri komentara. Borislav Radovanovic 14.10.2022. 13:32 RE: "Ovo je jadno čak i od tebe Borislave, odgovori čovjeku,..” Ukucaš njegovo ime i prezime, pa nađeš njegovu stranicu i vidiš šta dostavlja Tužilaštvu BiH, odnosno koliko mentalno poremećena osoba je u pitanju. Pritom smo se u životu sreli jednom ili dva puta - bez ikakve komunikacije a on živi u Bijeljini šta je poprilično daleko od Prijedora. Nas dva nikakve veze nemamo a ja drugog objašnjenja do mentalnog poremećaja nemam kada je u pitanju njegova opsjednutost mnome. Nisam do nedavno znao koliko je to daleko otišlo dok nisam na njegovoj stranici vidio šta piše i dostavlja Tužilaštvu BiH a sa te pozicije moraću poslati upit tužilaštvu: do kad ćemo ovako ? Zdenko Bajo 14.10.2022. 14:19 Ti si Borislave Radovanoviću prije 5 godina opravdavao i podsticao prijetnje vješanjem pripadnicima pravosuđa a za mene lagao da cinkarim policiji. Sve to u vrijeme kad su pojedini klanovi aktivno pokušavali da me ubiju. Nisi lagao zbog poremećenosti nego da bi me predstavio kao opasnost po njih koga treba smaknuti. A evo svi vide da nisi izneo nikakav dokaz za svoje laži, stoga su moji komentari na ovom gebelsovskom blogu okončani. Na lažove neću više gubiti vrijeme. Anonimno 14.10.2022. 15:50 Izbrisao si neki komentar gdje te osoba prozvala za zataškavanje smrti neke curice Ivone ako se dobro sjećam, jer sam komentar pročitao jednom i kad sam htjeo ponovo nije ga bilo. Anonimno 14.10.2022. 17:38 Ma to je ovaj ludjak Bajo, lik nije uperan.
Da mafijaški kartel ne poštuje zakon, poznato mi je već odavno a primjer toga su "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" od 12.03.2021. a 5 dana kasnije 17.03.2021. sam napisao prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" kojima sam ostavio rok da mi do 19.03.2021. dostave tražene podatke i dokumente na lični mejl. Umjesto toga je u narednih nekoliko dana obješen bivši predsjednik suda u Sokocu g. Luka Borovčanin, koji je svjedok više krivičnih djela pominjanih u prethodno navedenim prijavama. Tačan datum nasilne smrti sudije Borovčanina nisam do danas saznao a sahranjen je 27.03.2021. dok je informacija o uzroku smrti sakrivena od javnosti. Vezano za ovu nasilnu smrt vješanjem, podsjećam da je Radovanović u svom tekstu od 12.08.2017. napisao "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave" a neposredno nakon stradanja g. Borovčanina, osoba koja je instruisana da napiše tu prijetnju je u strahu za sopstveni život, napustila BIH. I kako u svom komentaru piše inspektor Radovanović ja sam o krivičnim prijavama, (kada sam njega pominjao a ne u svim kako on umišlja) citirao njegove tekstove i povezivao ih sa konkretnim odredbama iz krivičnog zakona. Osim toga on je lično na primjeru likvidacije Mihajla Stupara, obrazložio na koji način njegove laži analogno tom slučaju, predstavljaju opasnost i po moj život a sada, umjesto da objasni svoje opasne stavove ili bar da dokaže svoje višegodišnje tvrdnje da sam doušnik policije, odlučio je da počne sa pripremom sopstvene odbrane za slučaj da bude ispitivan u Tužilaštvu BIH. I odlučio je u sadejstvu sa ortacima da mene proglasi za "mentalno poremećenog". Ja sam sa svoje strane u krivičnoj prijavi izneo suprotne dokaze, odnosno da je inspektor Radovanović lažljivac a sada je zaslužio i novi epitet, kakav sam više puta najavljivao za sve one poput njega. Jedna od prijava u kojoj se to vidi je "Kontinuitet uklanjanja dokaza i svjedoka kriminala" iz koje citiram dio sa sredine druge strane : "Svako onaj od koga tražim odgovor na pitanje kako je došlo do onakvog oštećenja materijalnog dokaza, zašto je kaiš presječen, gdje je odsječeni dio nestao, zašto je ostatak opran benzinom i ko prećutkuje da sam mu pokazao taj predmet, predao fotografije, ne postupa po obavezi iz zakona o prijavljivanju krivičnog djela, nego sve to prikriva i umjesto toga me opisuje kao labilnu i rastresenu ličnost, poremećenog psihopatu i slično za mene "odaje utisak" ČLANA BANDE KOJA LAŽE, FALSIFIKUJE, UBIJA NEVINE LJUDE, PLJAČKA GRAĐANE I ZEMLJU I SPRAMNA JE IZVRŠITI NAJMONSTRUOZNIJE ZLOČINE DA BI NASTAVILI SA KRIMINALOM I SAČUVATI OPLJAČKANO."
Dakle, Radovanović Borislav je pripadnik bande zločinaca najgore vrste a hoće li mu pomoći to što mene proglašava ludim ili je trebao "igrati" na sopstvenu neuračunljivost, vjerovatno će mu pojasniti advokati u budućnosti.

PRILOZI

Razotkrivanje lažljivca i prevaranta - mejl, Strategija odbrane kartela, Zahtjev za informacije 118 - mejl, Zahtjev za informacije MUP-u, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Kontinuitet uklanjanja dokaza i svjedoka kriminala, Ispovjest o podmetanju dokaza u policiji, Trajanski konj od 300 evra, Prepiska sa informatorom A.D.; Aktivnosti `gebels grupe` nakon zahtjeva, Poziv za R.B. od 30.09.2022.; Cik podnio prijavu tužilaštvu bih i sipa-i protiv dodika

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

 

subota, 10. prosinca 2022.

KAKO MAFIJAŠKI KARTEL PLANIRA I ORGANIZUJE LIKVIDACIJE

Inspektor bloger Borislav Radovanović nije odgovorio na pitanje zašto je podržavao i opravdavao prijetnje vješanjima pripadnika pravosuđa a nije ni izneo dokaze za tvrdnje da sam policijski doušnik te potom na ovaj pismeni zahtjev PU Banjaluka nije uopšte odgovorila. Time je jasno da su zajednički plasirali laži da sam navodni `cinkaroš` kako bi izmanipulisali kriminalne klanove i podstakli ih da me ubiju. A jasno je i to da pomenuti Radovanović nije nikakav prijatelj građana, nego godinama po tajnom zadatku, glumi sukob sa komandom policije da bi stekao povjerenje žrtava mafije i prikupljao informacije za kriminalce iz policije a koje su se koristile i za pripreme likvidacija...

KAKO MAFIJAŠKI KARTEL PLANIRA I ORGANIZUJE LIKVIDACIJE

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Trg Republike Srpske broj 1 / Banja Luka Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se : Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :   □ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
□ poštom

 □ elektronskom poštom

□ faksom Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li sam ja - Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva dostavljao bilo kakve informacije o bilo kome ikada u PU Banjaluka ? 2. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite datume kada su se pretpostavljene radnje desile. 3. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite imena ili inicijale inspektora, odnosno službenih lica, koja tvrde da su od mene dobijali bilo kakve informacije. 4. Ako je odgovor na tačku 1. negativan, odgovorite mi da li imate saznanja da sam bilo kada bio angažovan u bilo kojoj drugoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 5. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Da li je konkretno osoba A.S. iz Bijeljine a uhapšen 07.07.2018. u Banjaluci pod optužbom za "Terorizam" zbog objave na fejsbuku uz parolu "AKO FURAŠ BOMBU NA MURIJU ONDA JE I BACI" (ili slično tome), prilikom ispitivanja i zadržavanja psihički maltretiran i tjeran da mene optuži za neko krivično djelo a za šta imam informacije da je bio plan. 7. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU BANJALUKA ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?

OBRAZLOŽENJE

Inspektor Radovanović Borislav i više drugih osoba su tokom dužeg vremenskog perioda, plasirali smišljene laži kojima su tvrdili da ja "cinkarim" policiji pripadnike kriminalnih grupa, počev od sitnijih prestupa do krađa, učešća u prometu i prodaji narkotika itd. O tome imam i druge ozbiljnije dokaze a ovom prilikom prilažem samo jedan dokument u kome u komentarima na njegovom blogu, ispod teksta koji je on potpisao, Radovanović Borislav, tvrdi da sam ja "policijska drukara".
Prema drugim podacima koje navodi može se zaključiti da je on i njegovi ortaci te laži plasirao prije 2018-te a ja imam saznanja da su to činili od 2015-te pa sve do danas. Cilj i plan Radovanovića i ortaka je bio da izmanipulišu i uvjere pripadnike kriminalnih grupa sa kojima sarađuju da me ubiju, plasiraju im laž da podatke šaljem u Banjaluku, gdje postoji vjerovatno i neki pošteni policajac koji može pokrenuti istražne radnje, preko SIPA, Tužilaštva BIH ili RJTRS od čega ih prijatelji iz PU Bijeljina ne mogu zaštititi te se onda kao jedino rješenje nameće likvidacija "doušnika" prije nego "u Banjaluku pošalje najvažnije i po njih najopasnije dokaze". Drugi pravac udara je bio pokušaj da se preko instruisanih saradnika pokušam isprovocirati i navesti da izreknem ili napišem ozbiljne prijetnje po život i tijelo sudijama ili javnim tužiocima - ugledajući se na njihove primjere. To je dovelo do afere na koju je morao reagovati čak i najviši pravosudni organ što se vidi u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017." Podsjećam da je prije 5 godina inspektor Radovanović pisao u tekstu povodom te afere : "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave". Da ovo ima i mnogo ozbiljnije i tragičnije posljedice, osim plana da ja budem ubijen, ističem da je samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." smrtno stradalo više svjedoka upoznatim sa detaljima ozbiljnih krivičnih djela koja su u pozadini a navodim samo one na najodgovornijim pozicijama kao što su : Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima kriminala od ubistva djevojčice Ivone Bajo, preko brojnih drugih krivičnih djela do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva. Stoga očekujem da mi dostavite odgovor na postavljena pitanja na navedene mejlove. Poštanske pošiljke se presreću i kradu, odnosno uništavaju za šta sam izvodio dokaze i pred sudom. Ja ću se sa ili bez vašeg odgovora od mafijaškog kartela, lažljivaca i ubica braniti sam te o svemu obavjestiti Tužilaštvo BIH a ukoliko ustanovite da je inspektor Radovanović lažljivac kao što tvrdim, potrebno je što vam je vjerujem poznato, ustanoviti kakvi su mu motivi za to i da li je povezan sa nekim od navedenih ili drugih ubistava svjedoka...

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017. Komentari na članak Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com / Zdenkobajo@gmail.com 065831902


Inspektor bloger Borislav Radovanović nije odgovorio na pitanje zašto je podržavao i opravdavao prijetnje vješanjima pripadnika pravosuđa a nije ni izneo dokaze za tvrdnje da sam policijski doušnik te potom na ovaj pismeni zahtjev PU Banjaluka nije uopšte odgovorila. Time je jasno da su zajednički plasirali laži da sam navodni `cinkaroš` kako bi izmanipulisali kriminalne klanove i podstakli ih da me ubiju. A jasno je i to da pomenuti Radovanović nije nikakav prijatelj građana, nego godinama po tajnom zadatku, glumi sukob sa komandom policije da bi stekao povjerenje žrtava mafije i prikupljao informacije za kriminalce iz policije a koje su se koristile i za pripreme likvidacija.

srijeda, 30. studenoga 2022.

NASTAVAK BORBE PROTIV MAFIJAŠKOG KARTELA

U pitanju je sigurno najveća blamaža policije u ovom vijeku jer su koristeći "posebne istražne radnje" nasjeli na obmanu i angažovali više stotina ljudi, kako u policiji tako i među novinarima, saradnicima, ucjenjenima i kriminalcima te su formirali lažnu grupu "PRAVDA ZA DAVIDA - BIJELJINA" sa zadatkom da otkriju šta sve znam i kojim kanalima treba između ostalog da dođe 10 miliona evra, kojim bi se finansirao opravdani narodni bunt. Detalje o ovome sam objavio u tekstu "KAKO SU NASAMARENE POLICIJSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE" i povezanim "DUBOKA DRŽAVA NA BALKANU" te "PODMUKLE TERORISTIČKE METODE POLICIJSKE MAFIJE"...

NASTAVAK BORBE PROTIV MAFIJAŠKOG KARTELA

Ja naravno ne želim da ovakvi "doušnici" stradavaju jer su neki vjerovali da rade ispravno. Neki su bili ucjenjivani a bilo je i počinilaca krivičnih djela i njihovih srodnika no čak i takvima nije ispravna kazna, njihovo ubistvo, nego treba da budu svjedoci u postupcima protiv najopasnijih zločinaca te dobiju ili manje kazne ili da budu oslobođeni od kazne ukoliko se procjeni da je tako nešto moguće. Pred kraj ovog dijela o špijuniranjima, dodajem primjer na koji sam poslije više pokušaja i stalnih sprečavanja od strane načelnika sudske policije, Borovčanin Danka, ukazao lično predsjedniku i sekretaru suda u Bijeljini, te im početkom 2017-te, predao materijal "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI II DIO". Tekst je napisan 07.08.2015. što je neposredno po otvaranju nezakonitog predmeta i očit je primjer "posebnih istražnih radnjih" kakvih je bilo mnogo no ovaj je posebno važan i za vas, pošto je doušnik, koji je angažovan da me špijunira, počeo da prati i sudiju, čije ime naravno neću pisati a detalji su sadržani, unutar pomenutog kompresovanog fajla "Kontinuitet prijetnji". Vidljivo je da je doušnik, bukvalno psihijatrijski slučaj i ne obavlja zadatak po instrukcijama nego je postao opsjednut sudijom i ja naravno nisam došao do predsjednika da tražim zaštitu za sebe, nego sam sugerisao da se materijal preda sudiji te da svi skupa a posebno sudija, procjeni i odluči, hoće li tražiti zaštitu za sebe ili ne. Ovo je dobar primjer da svaki sudija ili javni tužilac vidi u kakvoj se poziciji i sam može naći ili je već praćen i prisluškivan za šta su primjer objavljeni snimci bivših predsjednika VSTV ili Glavne tužiteljice. Stoga je korisno pročitati kompletan tekst ovog psihopate a ovde citiram dio sa jasnim prijetnjama : Stavi prst na čeloi zapitaj se , ako nije kasno! Šta si tražio kod auta sive boje marke citroen, parkirano prvo do pješačkog od doma za kulturu ka opštini. Tvoje auto nije. Ja možda znam čije je! Dali možda nisi čuvar nečeg ili već šta? To veče je gostovao Haris Džinović u jednoj diskoteci u BIjeljini. Blizu nije bila ni jedna uniformisana osoba. Nekom si dobacio (ali nije vlasnik auta), slučajan prolaznik, ženskog roda. Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Postoji zlatna izreka: što nije milo tebi ne čini ni drugome! Ne poželi nešto što ne pripada tebi. Ipak si viđen od nekoga. Postji izreka da "i zidovi mogu da progovore". Svijet je mali ako nisi znao! E sad vidiš da nikakve veze nema sa datumom a ni sudijama, a ipak si se upecao na paukovu mrežu, ima i mnogo, mnogo više od ovoga! Nema nikakve veze ni sa Okružnim sudom ni sa Osnovnim sudom. Naslov: "SUD BIJELJINE" je poslužio kao mamac, šlag na tortu ako niste znali! Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama . Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno! Znam i imam o vama da dam mnogo više podataka, čak i od vaše majke koja vas je rodila. Sudijka je previše poštena i tako nešto joj je strano (nema u riječniku). Za sav svoj rad ona ima punu podršku Ustava i zakona kao i nas poštenog naroda. Ali eto, uvijek se nađe neko da sa lakoćom i ovakve slične slučajeve rješava. Neko ko ima budno oko da sudijki niko ništa nažao ne učini, zar nije tako ljudski! Za javnost za sada toliko! I poslednje na šta ću ukazati je kolažna slika "Obmanjivanje mafijaškog klana i razotkrivanje saučesnika" takođe sadržana u pomenuton kompresovanom fajlu. Ovo je rijedak slučaj gdje neću sakrivati ime aktera, nego suprotno i pitam se da li se sjaćate Adama Šukala. U pitanju je lažni opozicionar, koji je prikupljao informacije za policiju, glumeći prijatelja mnogim nesrećnim ljudima. Pred izbore 2018-te je došlo do velikog sukoba i svađe između njega i ministra policije, nakon čega je Šukalo pobjegao iz BIH. Razlog za to je u tome što je Šukalo, dostavio obavještajnim službama informacije koje sam ja izmislio i plasirao doušnicima koje je pomenuti izmanipulisao, obećavajući im pomoć a za uzvrat tražio da mu prenose sve važne podatke. Dio komunikacija iz kojih se to vidi je na pomenutom fajlu a razotkrio se kad je pokušao dobiti dodatne podatke od drugih lica pa "izletio" da "panduri već sve znaju" i da je to `nešto` procurilo sa profila `Zdenko B`. To je sigurno najveća blamaža policije u ovom vijeku jer su koristeći "posebne istražne radnje" nasjeli na obmanu i angažovali više stotina ljudi, kako u policiji tako i među novinarima, saradnicima, ucjenjenima i kriminalcima te su formirali lažnu grupu "PRAVDA ZA DAVIDA - BIJELJINA" sa zadatkom da otkriju šta sve znam i kojim kanalima treba između ostalog da dođe 10 miliona evra, kojim bi se finansirao opravdani narodni bunt. Detalje o ovome sam objavio u tekstu "KAKO SU NASAMARENE POLICIJSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE" i povezanim "DUBOKA DRŽAVA NA BALKANU" te "PODMUKLE TERORISTIČKE METODE POLICIJSKE MAFIJE" kao i veoma zanimljiv tekst "TRAJANSKI KONJ OD 300 EVRA" a svaki od njih se može naći na internetu uz istoimeni video zapis, koji se maksimalno cenzuriše ali je još uvjek dostupan. Pomenuti tekstovi se mogu pronaći na sajtovima "https://kriminaluvlasti.blogger.ba" i "https://razotkrivanjemafijaskogrezima.cloudaccess.host" gdje je više od 1000 tekstova o kriminalu režimskog kartela. Tada je kriminalna frakcija unutar policije, pokušala preko svojih marioneta da sazna moje planove i izdejstvuju da sa njihovim saradnicima odem na zakazani protestni skup "PRAVDA ZA DAVIDA" 07.07.2018. što nisam uradio. Primjetio sam na djelu "posebne istražne radnje" i iskoristio priliku da doušnicima kažem kako sam obmanuo policiju, preko linije Adama Šukala a za šta je trebalo oko 7 dana da ta informacija dođe do vrha obavještajnih službi da provjere je li moja tvrdanja o obmani istinita pa kada su se uvjerili, trenutno je obustavljen prijekat lažne grupe u Bijeljini te se prešlo na rezervne planove. Tada je A.S. iz Bijeljine, nakon što je stigao u Banjaluku 07.07.2018. (objavljeno u medijima) odmah uhapšen i kako je potom napisao na svom profilu, maltretiran je u pritvoru 24 sata "da kaže nešto što nije da slaže za nekoga nešto". Optužba je bila "terorizam" pošto je 4 godine ranije na svom profilu postavio sliku na kojoj je pisalo "AKO FURAŠ BOMBU NA MURIJU, ONDA JE I BACI". Htjeli su dakle da meni napakuju pripremu i planiranje terorističkih akcija prijeteći i ucjenjujući druge, istovremeno im obećavajući da će biti pošteđeni svega ako potišu već pripremljeni tekst, kojima bi me ozbiljno optuživali. Postoje čak indicije da su ekstremisti u policiji namjeravali detonirati eksploziv tokom skupa, direktno ispod mene (da sam se tada pojavio) te bi tako `riješili` problem i sa mnom i sa demonstracijama naroda. Saopštenje prema kome sam ja lično napravio priručnu minu da bih je "bacio na muriju" a koja je "mojom nepažnjom" eksplodirala tokom skupa je već bilo otkucano a onda je zbog "sitnice" da se nisam pojavio i nije bilo "priznanja" uhapšenog A.S. i taj plan propao. Sve ovo samo dodatno pojašnjava to da mi je pripadnik MUP-a, koji me je fizički napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. neposredno pred napad rekao da sam se "već uvalio u dovoljno problema". Uvjeren sam da mnogi nisu svjesni kolika je i kakva monstruoznost policije i ne mogu zamisliti da su sposobni za ovakve zločine no ja sam dio toga dokazao u sudskim postupcima a posebno u predmetu "80 0 Pr 100636 18" a pripadnike pravosuđa koji još uvjek smatraju MUP za saradnike i zaštitnike, podsjećam na primjer tužiteljice iz KT u Tuzli, kojoj je upravo Bjeljinska policija montirala predmet, koristeći potpisano `priznanje` svjedokinje, koja je još ranije pred sudom potvrđivala da je lažno svjedočila. Dijana Milić, koja je vodila nekoliko postupaka protiv moćnih i uticajnih pripadnika kartela je ekspresno smjenjena i optužena a onda joj je iznenada pozlilo te je završila u bolnici odakle više nije živa izašla. Krug koji je započet prijetnjama pripadnika pravosuđa iz 2017-te a koje je javno branio i opravdavao pripadnik policije u svojim tekstovima te nastavio ove godine da podržava nove prijetnje "časnih i ugroženih" dodajući i svoje prijetnje, zatvara se na slučaju Čedomira Kneževića - vođe štrajka željezničara. To je u stvari bio projekat mafije, koja je zloupotrijebila i iskoristila tog čovjeka da oko njega formira grupu prepunu policijskih doušnika, kojom je zatalasano područje Prijedora, tada pod kontrolom političara starog kova Pavića, koji je naučen na stare metode pljačke budžeta i finansijskog kriminala te se nije uklapao u `novonormalne` krađe, pljačke i kriminal preko prometa narkotika. Kontrolisane demonstracije i štrajkovi su naravno pogodovali Dodiku, koji se pojavio kao "spasilac" sa obećanjima koje je sipao za kafanskom stolom uz Kneževića, okružen doušnicima koje je častio a sam popio čuvenu "krušku" da zapečati dogovor. Obećanja naravno nikada nisu ispunjena, nego je uklonjen Pavić sa vrha svoje stranke i doveden podobniji iz Istočnog Sarajeva a potom je uklonjen i Knežević. Mediji su objavili vjest da je nađen mrtav u svom domu na dan kada je imao zakazano ročište. No ono što je bitno u cjeloj ovoj priči je to da su najbliskiji "prijatelji" i "savjetnici" Čedomira Kneževića, bili upravo doušnici policije, lažni opozicionar Adam Šukalo i lažni disident, čije ime još ne pominjem javno iz taktičkih razloga a vidljivo je u nekim prilozima. Početkom oktobra 2021-e, sam nakon 3 pokušaja, razgovarao sa pripadnikom PS Bijeljina II, (svjedok događaja od 27.09.2018.) i upozorio ga na opasnost za njega i za sve druge svjedoke iz njegove stanice, zaključno sa komandirom. U to vrijeme je još bio živ načelnik Bašić no nisam tada povezivao sve detalje kojih je zaista mnogo, nego sam samo rekao da su korištene "posebne istražne radnje" da bi se prikupljali podaci za pripremu mog ubistva ali da je mnogo lakše ubiti njega ili tužioca ili sudiju jer oni koji spremaju likvidaciju nikada ne znaju da li ću sutra ujutro biti u kući ili ću otići negdje a telefon ostaviti u sobi itd. Naprotiv za svakog policajca, tužioca, sudiju svakog službenika je obavještajnim službama lako saznati, kad su na poslu, kada i kojim putem dolaze, gdje piju kafu, kakve probleme imaju te da posebno treba paziti na "brižne prijatelje" i konkretno ako sa nekim pije kafu pa je iz bilo kog razloga prisiljen da ode od stola a nije ispio do kraja - po povratku nipošto ne pije ono što je preostalo jer može biti otrovano. Ovo upozorenje nije imao ko da kaže ni Čedomiru Kneževiću ni Dijani Milić ni mnogima drugima, koji su iznenada "umrli", izvršili "samoubistvo" ili "zadesno" stradali itd... široka je lepeza metoda policijske mafije a koje se sve više razotkrivaju. Ovde bih dodao činjenicu da sam dokument u kome je opisano stanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, kao i fotografije dok je još bio u sudskom depou ali i izjašnjenje javnog tužioca u kome piše da "nema saznanja" o tome, dobio zaslugom sudije koji je pritvoren prije 3 mjeseca i zna sve detalje o prikrivanju ubistva nevine djevojčice koje je izvršila kriminalistička policija uz sadejstvo tužioca, koje je možda učinjeno u strahu ali možda i dobrovoljno.
Da li je sudiji J.S. onim pritvaranjem osigurana zaštita i sačuvan život da bi mogao svjedočiti ili tu postoje i neke druge okolnosti koje su prezentovane javnosti, vidjeće se u budućnosti. Unutar fajla "Prepiske sa doušnicima" je dio komunikacije sa još jednim provokatorom iz zone Istočnog Sarajeva, koji je bio angažovan da me vizuelno osmotri kako bi ekipi plaćenih ubica mogao da me pokaže u predviđeno vrijeme. Kopletna prepiska iz vremena kada se očekivalo da dođem u Istočno Sarajevo je veoma zanimljiva a ovde ističem njegov opis "veoma moćnih ljudi koji mogu manipulisati pojedincem kako žele". Recimo toliko da ucjene i prisile nekoga da učestvuje u ubistvu svjedoka i to predstave kao "ubistvo iz nehata". Ovaj pokušaj da me tada ubiju nije uspio a maja 2019-te, sudski policajac u Vlasenici ubija svjedoka pred sudom, nehotice naravno a slučajno je i član lokalne grupice sitnih kabadahija i najbolji prijatelj pomenutog doušnika, koji me pozivao na sastanak. Suštinski je dovoljno dokaza o prikrivanju ubistva nevine djevojčice Ivone sadržano u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" ali iako su odluke predsjednika RS, prema ZOPIUP-a, obavezujuće za MUP i praktično su na nivou sudskih naredbi i pravosnažnih presuda, policija ne primjenjuje i ne poštuje zakon, nego izvršava naloge Dodik Milorada, osobe koja nema nikakvu funkciju u RS ali ima vodeću ulogu u prometu narkotika i svim većim pljačkama, umješan je u prometovanje ukradenim umjetninama uz međunarodni skandal te brojne malverzacije preko banaka. Umjesto da razotkrije zašto podaci o stanju materijalnog dokaza ubistva nisu iz MUP-a dostavljeni tužilaštvu i ko je za to odgovoran, obavezujuća odluka se ne sprovodi, jer bi lančano pao kompletan kartel kroz policiju do Dodika a istovremeno osim novih pokušaja da me ubiju, uklonjeni su brojni svjedoci od kojih su najznačajniji da ponovim gospoda Ninković, Borovčanin, Bašić i Debeljević a trenutno, kod najmanje 3 od 4 osobe je u pitanju nasilna smrt sa realnom opcijom da su u pitanju ubistva u svim slučajevima. Ponavljam na kraju sugestiju da je potrebno obratiti se VSTV-u pa neka oni brinu o sigurnosti službenika a prethodno se možete konsultovati i sa Predsjednikom suda u Bijeljini i osobom koja je prijavila prijetnje 2017-te, vezano za njihova saznanja na teme koje sam pominjao a možda i sa takođe novom glavnom tužiteljicom u OJT Bijeljina, kojoj sam nedavno poslao materijal i po kome je službeno morala djelovati što je dodatno važno s obzirom da je o tome saznanja imao preminuli g. Debeljević. Ja sam naravno svjestan da svaki dan može da mi bude poslednji u životu ali neću nikada odustati od toga da krivci za ubistvo Ivone Bajo budu otkriveni javnosti i kažnjeni po zakonu tako da ni oni ali ni drugi u budućnosti i ne pomisle da mogu ubijati nekažnjeno a kamoli da takve zločine organizovano prikrivaju. Sa druge strane, javni službenici, uključujući i pripadnike sudova i tužilaštava, mogu i dalje smatrati da je za njih bolje da ćute, da ne otkrivaju krivična djela nekih kolega i nadaju se da ih kartel neće ubiti. Možda tako i bude ali postoji i realna opasnost da se svjedoci ubijaju upravo zato da ne bi imali priliku svjedočiti nekada u budućnosti kada trenutni vrh kartela ne bude imao moć, kakvu ima sada. Naprotiv, smatram da je za svakoga ko ima saznanja o ozbiljnim krivičnim djelima, najbolje da odmah o tome da izjavu Tužilaštvu BIH ili da alternativno pismenu izjavu potpiše pred advokatom ili notarom te je preda ili pošalje poštanskom pošiljkom. Tek tada i kad informacija o takvoj izjavi bude objavljena, (sam sadržaj i ne mora biti javno poznat prije postupka) šefovi kartela više neće imati motiv da narede likvidacije jer njima ne samo da ne bi ništa dobili niti sakrili, nego bi bili glavni osumnjičeni i to bi bio dodatni i još veći zločin u optužnicama protiv njih. Vezano za predmet "80 0 Pr 100636 18" i neke druge, tražio sam pismeno a traženo je i preko suda da MUP, sudska policija, Tužilaštvo i Sud sa nenadležnog područja dostave rješenja o prenosu nadležnosti ako ih imaju, što niko od navedenih nije uradio, čime sam dokazao polaznu tvrdnju da je na mene 27.09.2018. ali i u drugim prilikama izvršen protivpravni napad.
Koristim najblaži izraz, imajući u vidu da na čelnim pozicijama nisu više iste osobe, da je VSTV-a učinilo neke radnje nakon dokaza koje sam im dostavio ali podsjećam i na to da ni sudska policija ni MUP ne samo da nisu uradili ništa za sankcionisanje odgovornih nego su na istim pozicijama lica koja su duboko umješana u brojne zločine. Jedino je iz PS Bijeljina II, premješten inspektor Minić, koji je doveo u probleme kolege, službenike policije, nalažući im da krše zakon a onda je, kao i drugi saučesnici na višim komandnim mjestima, "hrabro" uzmakao i svu odgovornost ostavio na drugima, koji nisu imali pojma o zavjeri. Na stranu sad i pravna rasprava na temu da li sud i tužilaštvo mogu formirati predmete izvan nadležnosti i bez odluka o dodjeli od RJTRS i Vrhovnog suda da su možda moguće i neke greške ili `greške` pogrešna tumačenja, (a koje niko nije dostavio sudu) ostaje činjenica da je načelnik sudske policije Danko Borovčanin, slagao svojim službenicima da je "Sud u Bijeljini pismeno zatražio svoje izuzeće te da je potom Vrhovni sud prenio nadležnost sudu u Sokocu". Službenik PS Bijeljina II, S.P. koga sam upozorio u oktobru 2021-e na opasnost se dobro sjeća ovog detalja koji je saopštio sudski policajac L.M. te s obzirom na nesporni dokument "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." gdje se konstatuje da uopše ne postoji nikakav predmet u kome sam stranka, postaje jasno da pomenuti načelnik ima motiv da organizuje cjeli projekat montiranja i pripreme likvidacije, posebno jer je odgovoran za falsifikat sudskog rješenja, prikrivanje ubistva itd ali ima i motiv da ukloni sve svjedoke koji bi ga mogli dovesti u vezu sa tim te svjedočiti protiv njega. Time je opasnost po živote drugih službenika, koji su i dalje živi - još veća a možemo je otkloniti razotkrivanjem odgovornih. Pošto sada postoji diskontinuitet između djelovanja sudova i tužilaštava u odnosu na vrijeme, kada su na čelu bile druge osobe na vama je prilika da se od toga distancirate i postupite po zakonu a svako izbjegavanje toga bi bilo pružanje pomoći i podrška počiniocima teških krivičnih djela. Iako sam formalno bio "stranka u postupku" i imao prava garantovana zakonima i ustavom, ni tadašnji glavni okružni tužilac ni predsjednik suda ali ni sudska policija ni MUP to nisu poštovali, nego je policija pokušala pred sudom da sopstvenim falsifikatima i lažima izdejstvuje da postupak "80 0 Pr 100636 18" bude okončan na moju štetu i time prikrije kriminalce u svojim redovima što čine i danas. Uprkos svemu tome sam uspio da dokažem bitne činjenice i kršenje zakona od strane službenika no u tom predmetu i u takvoj nadležnosti suda, nije bilo sankcionisanja za nalogodavce što je rezultiralo sa više nasilnih smrti svjedoka no to je sada u nadležnosti Tužilaštva BIH. U kompresovanom fajlu "Zahtjevi za informacije" su sadržani moji raniji zahtjevi a na koje nikada nije odgovoreno te ukoliko smatrate da bi odgovaranje na njih moglo ugroziti život nekog od vaših službenika, onda zanemarite taj prilog i ne otvarajte ga. S druge strane ako odlučite da mi dostavite odgovore i tražene dokumente, učinite to skenirano na lični mejl Zdenkobajo@gmail.com što je jedino moguće s obzirom da policija presreće pošiljke i uništava ili falsifikuje sadržaj za šta takođe imam dokaze. Može se vidjeti da u pokaznom dokumentu "071-0-Su-22-002419 od 18.07.2022." jedan sud, odgovora trenutno - isti dan po prijemu zahtjeva jednom novinaru o predmetu i trećem licu, odnosno predmet nema nikakve veza sa novinarom. Isti je slučaj bio i ranije kada je tužilaštvo kome se sada obraćam odgovaralo u istom kontekstu istom novinaru u više navrata a od mene se kriju svi podaci, što ne samo da konstantno ugrožava moj život, (što prihvatam da je svima najmanje bitno) pošto su pripadnici kartela koji me žele ubiti i dalje na slobodi, nego se time pruža pomoć i podrška upravo vrhu mafije ali i izlažu stalnoj opasnosti i brojni drugi svjedoci ne samo saučesnici nego i nevine osobe.

PRILOZI

Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana, Dokazi o lažiranju, Kontinuitet prijetnji, Prepiske sa doušnicima, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Zahtjevi za informacije

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902