subota, 25. ožujka 2023.

OBAVJEST TUŽILAŠTVU O KRIMINALACIMA IZ POLICIJE

Iz dokumenata "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II" i drugih, Tužilaštvo BIH se može opširnije upoznati sa nekim detaljima monstruoznih zločina kriminalaca iz takozvanog MUP-a RS, koji je u stvari privatna banda mafije sa neformalnim šefom kartela, Dodik Miloradom, koji je javno pred kamerama obznanio formiranje "crne knjige" i praktično izdao nalog za likvidacije koje su uslijedile...

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021. i više drugih krivičnih prijava.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA

Za krivično djelo "Terorizam" i više drugih ozbiljnih krivičnih djela, navođenih u ranije dostavljenim prijavama.
 

OBAVJEST TUŽILAŠTVU O KRIMINALACIMA IZ POLICIJE

 

NA RUKE TUŽIOCU DUBRAVKU ČAMPARI

Napomena : Ova obavjest - krivična prijava se dostavlja navedenom tužiocu s obzirom da obrađuje komunikacije pripadnika kriminalnih grupa dostavljene od stranih istražnih organa a sa akcentom na pripadnike kartela unutar policije. Vezano za to ističem da sam mnogo prije nego što je taj materijal uopšte stigao, poslao više dopisa stranim službama, ambasadama itd od čega sada prilažem dokumente "Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH" od 04.12.2019. i "Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana" od 22.07.2020. Neću opširno opisivati brojna krivična djela koja sam pominjao u prethodnim krivičnim prijavama nego ću samo navesti najbitnije detalje a tužilac ako smatra da će mu pomoći u radu i razotkrivanju pripadnika kriminalnih grupa, može ovaj materijal spojiti sa već postojećim.
Vezano za pomenuti dokaz "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021." podvlačim da ne samo da nije reagovano od strane kriminalnih bosova u policiji i ne samo da se prikrivaju počinioci teških krivičnih djela, nego je svega nekoliko dana kasnije obješen sudija Luka Borovčanin, koga sam pominjao u navedenoj prijavi a bio je svjedok teških krivičnih djela, izvršenih od strane zločinaca iz policije. Prethodno takođe nije reagovano na obavezujući "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" ali je umjesto toga oko mjesec i po kasnije 30.06.2020. ubijen još jedan svjedok zločina policije, okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković. Policija, koja je lažljiva zločinačka teroristička organizacija a što sam dokazao u više sudskih postupaka je odmah izašla u javnost sa manipulacijama da se sumnja na samoubistvo te da će se o detaljima naknadno oglasiti a što nikada nije učinjeno.
Potom je 21.03.2020. ubijen načelnik kriminalističke policije g. Radenko Bašić, koji je takođe svjedok nekih krivičnih djela počev od prijetnji vješanjem pripadnicima pravosuđa o čemu je izdato "VSTV - saopštenje 14.08.2017." preko pokušaja mog ubistva uz angažovanje kriminalnih grupa, kojima je plasirana laž da ih cinkarim policiji. I na kraju je manje od mjesec dana nakon mog dopisa u OJT Bijeljina sa upozorenjem da su u životnoj opasnosti pripadnici tog tužilaštva i da ih je potrebno zaštititi, objavljeno početkom jula 2022-e da je preminuo zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad. Detalji o uzroku smrti nisu navedeni no s obzirom da sam i njega naveo kao svjedoka te da su od 4 u najmanje 3 slučaja u pitanju nasilne smrti, osnovano sumnjam da se u svim pomenutim primjerima radi o ubistvima. I ovde sam naveo samo osobe koje su imale značajne pozicije u policiji ili pravosuđu a opisaću detaljnije samo slučaj gdje je brutalna likvidacija nesporna i zvanično objelodanjena. Vezano za aktivnosti da se usmjere kriminalni klanovi na mene u tu svrhu je bilo angažovano više desetina osoba pod komandom i kontrolom kriminalaca iz policije od kojih ističem inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je laži o "cinkarenju" potvrdio - priznao nedavno ispod sopstvenog teksta na ličnom blogu što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak".
On je dugogodišnji službenik PU Prijedor, odakle je i ubijeni Bašić a logično je zainteresovan da ostane sakrivena njegova uloga u prijetnjama iz 2017-te, koje je opravdavao i podsticao na svom blogu u tekstu od 12.08.2017. koji dostavljam pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" da ne bih otkrio ime žrtve napada a koje se pominje u originalnom naslovu. U svojim tekstovima i prijavama sam godinama više puta ukazivao na to da su svjedoci u životnoj opasnosti a policija ne samo da ih nije zaštitila nego je kako je sad i javnosti poznato, učestvovala u pripremi likvidacije g. Bašića a ja tvrdim i mnogih drugih. Za Radovanovića je ubijeni načelnik bio nezgodan svjedok i time je sumnjivija njegova uloga te sam vezano za to poslao zahtjev u PU Prijedor, odakle je stigao dopis u kome se kaže da ne mogu - NEĆE da odgovore na pitanja o Radovanoviću sa kojim su navodno godinama u sukobu. Meni je jasno da je taj "sukob" lažan sa ciljem da se kriminalac i lažljivac Radovanović lakše ubaci u grupe i pokrete građana, prikuplja informacije i organizuje likvidacije a zašto vrh policije štiti pomenutog i krije podatke može se zaključiti iz pitanja koja sam postavio te obrazloženja u prilozima "Zahtjev za informacije za PU Prijedor" i "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" na koji nije uopšte odgovoreno, kao ni na mnoge prethodne od kojih sada prilažem samo još jedan "Zahtjev za informacije Sudskoj policiji i MUP-u". Iz prethodnih i narednih dokumenata "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II" Tužilaštvo BIH se može opširnije upoznati sa nekim detaljima monstruoznih zločina kriminalaca iz takozvanog MUP-a RS, koji je u stvari privatna banda mafije sa neformalnim šefom kartela, Dodik Miloradom, koji je javno pred kamerama obznanio formiranje "crne knjige" i praktično izdao nalog za likvidacije koje su uslijedile. Svi drugi detalji se mogu naći u pretodno dostavljenim prijavama a ukoliko smatrate potrebnim, dostaviću i druge dokaze koje možete tražiti putem mejlova, navedenih na dnu prijave.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH, Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Komentari na članak, `False flag` operacija, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije Sudskoj policiji i MUP-u, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

srijeda, 15. ožujka 2023.

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU OJT BIJELJINA

Još prije napada na mene i nastanka dokaza "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" 24.05.2019. sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima. U najmanje 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti a osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva. Povezanost stradalih osoba kao aktera ili svjedoka sa krivičnim djelima koje sam pominjao je u 3 slučaja vjerujem potpuno jasna, osim kod brutalne likvidacije načelnika Bašića o čemu sam ranije samo posredno opisivao vezu sa ciljem da jedan od glavnih krivaca ne bude upozoren te prikrije dokaze ili dodatno ugrozi živote drugih svjedoka...

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU OJT BIJELJINA

Veza : Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela - 24.05.2019.; Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - 10.06.2022. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI NA RUKE GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : A) 1. Smatrate li da Glavnom okružnom tužiocu OJT Bijeljina ili nekom od okružnih tužilaca, odnosno službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je glavni okružni tužilac OJT Bijeljina nakon mog dopisa "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala" obavjestila VSTV-e i da li je zatraženo da preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu službenika OJT Bijeljina i drugih pripadnika pravosudnih organa ? 3. Da li je OJT Bijeljina ustanovilo koji me je službenik MUP RS-e, fizički napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. te uz vrijeđanje i psovke prijetio da će me policija ubiti ako ne prekinem sa razotkrivanjem kriminala u MUP-u a koji napad sam prijavio istog dana usmeno dežurnom tužiocu te pismeno što je i evidentirano pečatom u prilogu "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" - te ako jeste, obavjestite me o imenu napadača ? 4. Da li je OJT Bijeljina ustanovilo koji su službenici PU Bijeljina odgovorni za skrivanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo po čemu se okružni tužilac pismeno oglašava u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017." iako je stanje dokaza sudski konstatovano u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." a što sam uz fotografije "Snimci dječjeg ruksaka" priložio uz dopis "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala" od 10.06.2022. ? 5. Da li će Glavni okružni tužilac, odnosno OJT Bijeljina, sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? 6. Ako je odgovor na pitanje iz tačke 5 potvrdan, obavjestite me kada mogu da dođem sa materijalnim dokazima i prezentujem ih vama lično, počev od 01.12.2022. pa nadalje, zavisno koliko vremena bude potrebno za pregled ovog zahtjeva, sačinjavanje te slanje odgovora na navedene mejlove. B) 1. Da li je OJT Bijeljina, poslije skoro 4 godine od dana kada je predata "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" ustanovilo koji me je službenik MUP-a RS-e, fizički napao u sred zgrade PU Bijeljina te uz psovke i uvrede prijetio ubistvom a koje sam uz mjere opreza izbjegao ali na žalost je u međuvremenu smrtno stradalo više svjedoka povezanih krivičnih djela ? 2. Koji je tužilac postupao po pomenutoj prijavi i pod kojim brojem je zavedena ? 3. Ako je OJT Bijeljina ustanovilo ime napadača na mene i nalogodavce za napad opisan u krivičnoj prijavi, pošaljite mi podatke o njima na mejlove navedene u sklopu adrese. Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti do 01.12.2022. a najkasnije u roku od 15 dana te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Još prije napada na mene i nastanka dokaza "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" 24.05.2019. sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima. Zatim - konkretno u dopisu poslatom i na adresu Tužilaštva BIH, što se može vidjeti u prilogu "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." sam istakao između ostalog na dnu teksta da je potrebno : "...preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni.". Manje od mjesec dana kasnije je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad, koga sam pomenuo na kraju druge strane pomenutog dopisa a na samom početku neposredno ispod naslova sam podsjetio da je prethodno :"...smrtno stradalo više osoba od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina i načelnika Radenka Bašića.". U najmanje 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti a osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva. Povezanost stradalih osoba kao aktera ili svjedoka sa krivičnim djelima koje sam pominjao je u 3 slučaja vjerujem potpuno jasna, osim kod brutalne likvidacije načelnika Bašića o čemu sam ranije samo posredno opisivao vezu sa ciljem da jedan od glavnih krivaca ne bude upozoren te prikrije dokaze ili dodatno ugrozi živote drugih svjedoka. S obzirom da se u međuvremeno dodatno razotkrio o čemo sam podneo obimnu krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH, nema više razloga da izostavljam njihova imena ta vam informativno šaljem i priloge iz kojih možete vidjeti na koji način su kriminalci - inspektor bloger Radovanović Borislav, Kostrešević Siniša i drugi, povezani sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa iz 2017-te, plasiranjem laži kriminalnim klanovima da sam "policijski doušnik" kako bi stvorili motive za moje ubistvo, te na kraju likvidacijom načelnika Bašića, koji je kao zaposleni na komandnom položaju u PU Prijedor, odakle je i Radovanović, imao pregled njegovih aktivnosti. Detalje o tome možete pročitati u prilozima : "VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor i Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.".
Samo je dakle iz PU Prijedor, poslat formalan odgovor ali u kome piše da ne mogu - NEĆE da odgovore na pitanja da li sam ja saradnik - informator policije ili kako to opisuje lažljivac Radovanović, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara", čime se nastavlja sa višegodišnjim obmanama da "cinkarim" narko dilere a koji potom bivaju nagovarani da "smeće" ubiju.
Istovremeno je u poslednjih godinu dana, dostavljenim dokazima od Europola, razotkriveno da je skoro kompletna policija sastavni dio narko mafije, čije su vođe, komunicirale preko aplikacije SKY, za koju su vjerovali da je zaštićena i šifrovana a u stvari im je podmetnuta smišljeno kao sredstvo za prikupljanje podataka o kriminalnim radnjama šefova kartela u policiji i ortaka sa ulice čije grupe formiraju, organizuju, štite i upravljaju njima upravo zlikovci iz policije.

PRILOZI

Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

nedjelja, 5. ožujka 2023.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE TERORISTIČKE KRIMINALNE GRUPE

Ovde dakle, takozvani MUP RS, nije nikakav profesionalni - državni javni organ, nego teroristički zločinački kartel, koji je odgovoran za brojne zločine, aktivno pokušava da me ubije i smišljeno skriva informacije koje bi doprinjele razotkrivanju istine, otklanjanju smrtne opasnost po mene i druge osobe te procesuiranju brojnih kriminalaca iz policijsko političke mafije. Sa druge strane, MUP nezakonito dostavlja informacije jednom od šefova mafije Dodik Miloradu, poznatom i kao autor "Crne knjige" a koji je neposredno nakon ubistva načelnika Bašića, obavjestio javnost o akciji policije i time alarmirao stvarne kriminalce da pobjegnu...

Veza : "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina (od 17.03.2021.), Dopuna krivične prijave protiv direktora policije i načelnika PU Bijeljina, Razotkrivanje lažljivog inspektora i `gebels` grupe, Teroristi iz policije nastavljaju da štite ortake iz mafijaškog kartela"... itd, te VSTV - saopštenje 14.08.2017. i Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Za krivično djelo "Terorizam" i više drugih ozbiljnih krivičnih djela, navođenih u ranije dostavljenim prijavama te ne bih da zamaram Tužilaštvo sa dodatnim ponavljanjima istog sadržaja.
 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE TERORISTIČKE KRIMINALNE GRUPE

 
Napominjem da ću osim Tužilaštvu BIH i VSTV-u, ovu prijavu, istovremeno poslati i na mejlove osoba zaposlenih u pravosudnim organima, koje su bile meta napada, odnosno žrtve kriminalnog kartela ili bi mogli biti u opasnosti jer Tužilaštvo BIH i VSTV-e, ništa nije uradilo punih 5 godina da spriječi dalje zločinačke aktivnosti terorističke organizacije a u međuvremenu je stradalo više osoba. S obzirom da sam u prethodnim krivičnim prijavama detaljno opisivao brojna krivična djela i ulogu komandnih struktura unutar takozvanog MUP-a RS u brojnim zločinima i prikrivanju počinilaca, ovom prilikom ću potencirati samo poslednji vid podrške teroristima uz minimalno podsjećanje na pozadinu događaja a koja se može pročitati u pomenutim već dostavljenim prijavama. Podsjetiću u startu na prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" od 17.03.2021. koji datum se može vidjeti na prilogu "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" ali i to da se dostavlja na bukvalno sve zvanične mejlove komandi MUP-a te Tužilaštvu BIH i Predsjedniku RS. S obzirom da MUP nije reagovao ne samo službeno nego ni poslije Dopis-a službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, nego nastavlja da čini krivična djela i prikriva pripadnike mafijaškog kartela, jasan je kontinuitet i produženo krivično djelo. U nedavnoj krivičnoj prijavi "Razotkrivanje lažljivog inspektora i `gebels` grupe" sam ukazao ne aktivnosti inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je dio velike grupe lica instrisanih od strane komande MUP-a da širi laži o tome da sam navodno policijski doušnik, koji cinkari pripadnike kriminalnih grupa i o tome dostavlja podatke, odnosno daje izjave policiji. Na taj način su me predstavili kao opasnost za veliki broj opasnih kriminalaca i doveli ih u zabludu da će zbog mojih "dojava" biti uhapšeni te da im je jedina opcija da me ubiju prije nego što pošaljem najvažnije dokaze. Primjer toga je opisao i sam Radovanović na svom blogu u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije".
Dakle i Radovanović i svi ostali pripadnici MUP-a su bili itekako svjesni kakvoj me opasnosti izlažu, svojim višegodišnjim lažima kao i instruisanjem više saradnika koji vjerovatno nisu imali predstavu o tome niti znali kakve su namjere kriminalaca iz policije. Stoga takve osobe nikada nisam prijavljivao ali u slučaju Radovanovića, koji je inspektor policije je stepen odgovornosti neuporedivo veći. Istovremeno su pomenuti saradnici iznosili usmene i pismene prijetnje prema pripadnicima pravosudnih organa sa namjerom da me dovedu u zabludu i izmanipulišu, kako bih uradio isto, što bi snimili podmukli zlokovci iz policije te mi tako "napakovali" do 12 godina zatvora. No u stilu izreke "KO DRUGOME JAMU KOPA - SAM U NJU PADA" došlo je do afere u kojoj je prijećeno vješanjem na koju je ragovalo čak i VSTV-e, saopštenjem od 14.08.2017. pa su se ekspresno u zataškavanje i prikrivanje svoje uloge u tome, umješali pomenuti inspektor bloger i bivši ministar bezbjednosti ali i kompletna bezbjednosna služba, tako da ta afera ni poslije 5 godina nema svoj epilog. Za neupućene je bitno istaći i to da je inspektor bloger, godinama predstavljao javnosti kako je "u sukobu" sa komandom policije čime je sticao povjerenje građana koji su bili žrtve kriminalaca iz MUP-a a s obzirom da PU Banjaluka nije nikako odgovorila na moj zahtjev, vezano za njegove laži a PU Prijedor, prikriva informacije, smatram da je time definitivno i Tužilaštvu BIH jasno da je u pitanju još jedna od obilja podmuklih prevara policije. Za kraj uvoda, podsjetiću na činjenicu da ne samo da nije reagovano na pomenuti "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" od 17.03.2021. nego je nekoliko dana kasnije obješen sudija Luka Borovčanin, koji je jedan od najvažnijih svjedoka, brojnih krivičnih djela a osim njega su samo nakon nastanka dopisa službe predsjednika 13.05.2020. smrtno stradali okružni tužilac Ninković Dragan iz OJTIS, načelnik Radenko Bašić te zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina Debeljević Milorad. Najmanje kod 3 osobe su u pitanju nasilne smrti uz osnovanu sumnju da se radi o ubistvima u sva 4 slučaja. Pošto je Radovanović nastavio da me opisuje kao "policijsku drukaru" i slično čime me i dalje izlaže životnoj opasnosti, tražio sam da o tome iznese dokaze pa kad to nije uradio poslao sam zahtjeve po osnovu ZOSPI-a u PU Banjaluka i PU Prijedor na šta je formalno odgovoreno samo iz PU Prijedor ali bez ijednog suštinskog odgovora, odnosno odgovor na zahtjev se odbija - citiram : "U skladu sa članom 6., 8. i 9. Zakona o slobodi pristupa informacija kojim su propisani izuzeci u postupanju javnih organa u cilju zaštite javne bezbjednosti i sprečavanja kriminala, zaštite povjerljivih interesa trećih lica i ispitivanje javnog interesa, obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu."
U prilogu ove prijave je "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. slika" te "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. dokument" koji je stigao, kako se može vidjeti iz priloga "Zahtjev i odgovor PU Prijedor - mejl" 27.10.2022. (dan kada je CIK-a, proglasila šefa mafije za pobjednika izbora - svaka slučajnost je sasvim namjerna) a zahtjev sam poslao 17.10.2022. što je 10 dana ranije, odnosno u zakonskom roku, koji iznosi 15 dana. No krivična odgovornost lica iz vrha komande MUP-a, (potpisano ime - službeno lice na odgovoru je sasvim nebitno) je u tome što su zloupotrijebili službeni položaj i nastavljaju prikrivati informacije čime me i dalje izlažu opasnosti po život a što ću dokazati u nastavku no prije toga ću citirati pitanja iz priloga "Zahtjev za informacije za PU Prijedor". "Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li je brutalno ubijeni Mihajlo Stupar, bio saradnik - informator PU Prijedor, kako to u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" od 16.05.2021. navodi inspektor bloger Radovanović Borislav. 2. Da li su inspektori PU Prijedor, nezakonito prisluškivali i pratili pomenutog Radovanović Borislava i o tome slali izvještaje u Banjaluku, kako on tvrdi u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića". 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Vidljivo je da se u odgovoru PU Prijedor pominju članovi 6,8, i 9 dok se - očito smišljeno izostavlja član 7, koji opisuje "povjerljive komercijalne interese `treće strane` te da li je ova odredba primjenjena. No neovisno od toga, nezakonito i neosnovano je izostavljena primjena člana 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive." S obzirom da je Ustavom Republike Srpske u članu 23, stav 3 propisano da : "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." jasno je da se neodgovaranjem na 3 od postavljenih 6 pitanja, grubo krši pravo garantovano Ustavom RS - na stranu to što me i dalje izlažu opasnosti po život i pomažu odnosno prikrivaju krivična djela inspektora sa kojim godinama pred građanima i javnosti glume sukob, zarad interesa šefova mafijaškog kartela. Izdvojiću i ponoviti pitanja na koja je MUP, morao odgovoriti jer se radi isključivo o meni i pravu garantovanom Ustavom RS : 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Dakle, kada se pročitaju i analiziraju ova 3 pitanja, vidljivo je da se radi o suštinski jednom pitanju i krajnje bezazlenom za sigurnost bilo koga jer se svode na odgovor da li sam JA lično a ne bilo ko drugi, saradnik - informator policije ili nisam. Odbijanjem da mi odgovori na to jednostavno pitanje MUP ne samo da krši ustav i izlaže me opasnosti nego pokazuje i da stoji iza višegodišnjih laži na tu temu te brojnih pokušaja ubistva a pravi odgovor koji MUP RS, neće da pismeno potvrdi jer me želi zadržati kao metu kriminalnih bandi je - "ZDENKO BAJO NIKADA NIJE BIO INFORMATOR - SARADNIK MUPA RS. Ili - "ZDENKO BAJO JE `POLICIJSKA DRUKARA` - INFORMATOR" šta je sporno da se otkrije istina i zašto je MUP krije. Ovo je pitanje koje Tužilaštvo BIH treba postaviti svim umješanim akterima od direktora policije naniže. Podsjećam da me je između ostalog, policija napala i prijetila ubistvom čak u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. o čemu sam davno podneo prijavu i tražio ime napadača koje MUP krije ali i djelovanje Minić Dejana 27.09.2018. kada je u unaprijed isplaniranoj i pripremljenoj akciji, izvršen razbojnički napad na mene, prvo u PS Bijeljina II, te je pomenuti inspektor spriječio pozivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja ali i provjere nadležnosti kod RJTRS i Vrhovnog suda RS, čije sam dokumente već mjesecima ranije dobio kao dokaz podmuklog plana za pripremu likvidacije na Sokocu, gdje sam odvučen i ostavljen na ulici kao "laka meta" jednom od kriminalnih klanova kojima su pričane laži da ih cinkarim Banjalučkoj policiji. Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo lažljivca i bandita Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije. Ovde dakle, takozvani MUP RS, nije nikakav profesionalni - državni javni organ, nego teroristički zločinački kartel, koji je odgovoran za brojne zločine, aktivno pokušava da me ubije i smišljeno skriva informacije koje bi doprinjele razotkrivanju istine, otklanjanju smrtne opasnost po mene i druge osobe te procesuiranju brojnih kriminalaca iz policijsko političke mafije. Sa druge strane, MUP nezakonito dostavlja informacije jednom od šefova mafije Dodik Miloradu, poznatom i kao autor "Crne knjige" a koji je neposredno nakon ubistva načelnika Bašića, obavjestio javnost o akciji policije i time alarmirao stvarne kriminalce da pobjegnu. Bazakonje ortaka u kriminalu, Dodik Milorada i komande policije je uočilo i RJTRS-e te objavilo u saopštenju "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava". Nije na odmet podsjetiti na činjenicu da je isti bio u Prijedoru samo 3 dana prije likvidacije g. Bašića te da je policija bukvalno njegov i privatni servis mafije uz ogradu da vjerovatno ima i onih službenika koji nisu direktno umješani u kriminal. Pošto su kršenja zakona i krivično djelo vezano za pitanja o meni potpuno jasna, osvrnuću se malo i na 3 preostala, gdje se u 2 slučaja radi o ubistvima gospode Stupara i Bašića. Da je MUP ikada vodio brigu o "zaštiti javne bezbjednosti, sprečavanju kriminala, zaštiti povjerljivih interesa trećih lica" i slično na šta se izgovara u svom odgovoru, onda ne bi ni došlo do ovih i mnogih drugih ubistava, nego bi davno reagovao na moja brojna pismena upozoravanja. Ja sam taj koji je pokušavao da spriječi ove i druge likvidacije a MUP ih je svojim prikrivanjima informacija i kriminalaca u svojim redovima ne samo omogućio nego i učestvovao u planiranjima. Nadalje, pošto su na žalost, pomenuti Mihajlo Stupar i Radenko Bašić, već ubijeni, nikakva informacija vezano za to ne bi ih dodatno ugrozila, nego naprotiv, prikrivanjem podataka se štite njihove ubice i nalogodavci. Navešću primjer serije ubistava u kojoj je recimo konstatovano da su sve žrtve istog zanimanja, ženskog pola, starosti 20 do 30 godina a ubistva su se dešavala nakon njihove druge smjene poslije 23 sata noću. Da li je javni interes, prikriti ove činjenice ili obavjestiti javnost i posebno ugroženu grupaciju, odnosno upozoriti građane iste sekunde. Ovde očito policija nije zaštitnik naroda nego njegov dželat. Podsjećam da su i Tužilaštva i Sudovi pa i Glavni tužilac Tužilaštva BIH, nedavno odgovarali za samo 24 sata na brojna pitanja jednog drugog blogera a koja ne samo da nisu imala bilo kakve veze sa njim lično, nego su dobrim djelom bila neprikladna i provokativna. Ovde u mom slučaju su sva pitanja vezana direktno za mene i ugrožavanje mog života te stradanjima drugih osoba, odnosno svjedoka, koji su povezani sa tematikom. No - to sada mogu navesti, pitanja o brutalno ubijanima Stuparu i Bašiću, nisam ni postavio, očekujući odgovor na njih, nego da bih skrenuo pažnju Tužilaštvu BIH, ko prikriva informacije o tome i posebno da se štiti inspektor bloger Radovanović, koji je još 2017-te podržavao i opravdavao prijetnje vješanjem a mene godinama lažno opisivao kao policijskog doušnika, čime mi je svjesno ugrožavao život uz kako se sada vidi, sadejstvo i pomoć komande MUP-a. Čak i pitanje broj 2 o tome da li su inspektori PU Prijedor, prisluškivali Radovanović Borislava te o tome slali izvještaje u Banjaluku, iako na prvi pogled nema veze sa mnom - u osnovi je bitno jer su takođe plasirane laži kako i ja navodno šaljem neke informacije inspektorima u Banjaluku. Iako je i ovako dovoljno jasno da je u pitanju ista "mafijaška kuhinja" sa istim lažima, bilo bi korisno saznati i neke dodatne detalje, posebno kad se ima u vidu činjenica da je 07.07.2018. u Banjaluci uhapšen A.S. pod optužbom za "Terorizam" da je tad bio jedan od brojnih pokušaja da budem uvučen u klopku i ubijen a pošto to nije uspjelo kao ni plan da se meni pripiše veza sa "terorizmom" onda je jednom od vrbovanih saradnika kriminalaca iz policije dat nalog da objavi na svom gledanom internet kanalu video u kome me je optužio da sam špijunirao i obavjestio policiju - da "moje izjave u policiji stoje" za konkretno hapšenje u Banjaluci. Planeri iz mafijaškog kartela u policiji su napravili mnogo propusta - između ostalih i objašnjenje o tome, kako neki youtuber zna da sam ja davao izjave policiji ??? Suštinski, meni odgovori na 3 pitanja o meni uopšte nisu potrebni jer ih znam. Nikada nisam bio saradnik policijske bande, niti ću ikada biti jer su to zločinci najgore vrste, koji nisu samo ubili nevinu djevojčicu, ćerku moje sestre nego i hiljade drugih ljudi.
A ovaj youtuber čije sam izjave objavio u video zapisu "Trajanski konj od 300 evra" na lokaciji `https://www.youtube.com/p9E1GDU0MWE` i svi ostali su instrukcije da lažu o tome kako sam navodni cinkaroš i da moje "izjave u SUP-u stoje" dobijali od zlikovaca iz policije za koje se u poslednjih godinu dana razotkrivaju podaci da su direktno organizovali promet i prodaju stotina kilograma narkotika. Tužilaštvo BIH nije punih 5 godina reagovalo ni nakon saopštenja VSTV od 14.08.2017. vezano za prijetnje vješanjem ali je nakon mog dopisa u više stranih istražnih organa, reagovao Europol i poslao informacije o ortakluku policije i narko mafije o čemu sam tek nedavno obavjestio javnost u tekstu "ENIGMA NA NEBU NARKO MAFIJAŠKOG KARTELA". Posljedica toga su brojna hapšenja kriminalaca iz policije i saučesnika ali i otkrivanja tovara narkotika i napori policije koja se svim silama trudi da bude slijepa i gluva kako za ove transporte tako i za ulogu šefova mafijaškog kartela na čelu sa Dodik Miloradom.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. slika, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. dokument, Zahtjev i odgovor PU Prijedor - mejl, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

subota, 25. veljače 2023.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Umjesto po zakonu obavezujućeg odgovora u roku od 15 dana je na isteku tog perioda, objavljena vjest da je preminuo jedan od svjedoka događaja koje sam pominjao u navedenoj prijavi. Radi se o sudiji iz Sokoca g. Luki Borovčaninu no od javnosti je sakriveno a što sam saznao tek 6 mjeseci kasnije da je g. Borovčanin nađen obješen i da je ta činjenica smišljeno prikrivena. Prethodno je od vatrenog oružja stradao 30.06.2020. okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković a potom 21.03.2022. je ubijen s leđa načelnik policije g. Radenko Bašić i na kraju je početkom jula 2022-e, objavljena smrt zamjenika glavnog okružnog tužioca u OJT Bijeljina. U najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4, radi o ubistvima, pošto su svi svjedoci krivičnih djela...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije od 12.03.2021.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
□ poštom

□ elektronskom poštom

□ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : 1. Smatrate li da direktoru policije ili nekom od službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je komanda sudske policije, odnosno direktor, preduzeo sve mjere da zaštiti svjedoke - pripadnike sudske policije ali i sudije te tužioce što je jedan od osnovnih zadataka sudske policije ? 3. Da li je direktor sudske policije preduzeo obavezujuće radnje da krivci za krivična djela koje je izvršavala sudska policija budu sankcionisani - suspendovani te procesuirani ? 4. Da li je g. Borovčanin Danko radio u Okružnom centru sudske policije Istočno Sarajevo, (o čemu imam usmene informacije) - na kom području je planirano i pokušano moje ubistvo te ako jeste u kom vremenskom periodu je bio tamo zaposlen ? 5. Da li će Direktor sudske policije, odnosno sudska policija sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar sudske policije i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti u roku od 48 sati a najkasnije do 01.12.2022. te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije je kako se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" poslata 12.03.2021. osim vama i na zvaničnu web adresu Tužilaštva BIH. Umjesto po zakonu obavezujućeg odgovora u roku od 15 dana je na isteku tog perioda, objavljena vjest da je preminuo jedan od svjedoka događaja koje sam pominjao u navedenoj prijavi. Radi se o sudiji iz Sokoca g. Luki Borovčaninu no od javnosti je sakriveno a što sam saznao tek 6 mjeseci kasnije da je g. Borovčanin nađen obješen i da je ta činjenica smišljeno prikrivena. Prethodno je od vatrenog oružja stradao 30.06.2020. okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković a potom 21.03.2022. je ubijen s leđa načelnik policije g. Radenko Bašić i na kraju je početkom jula 2022-e, objavljena smrt zamjenika glavnog okružnog tužioca u OJT Bijeljina. U najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4, radi o ubistvima, pošto su svi svjedoci krivičnih djela o kojima sam djelom zahtijevao informacije i od vas krajem 2018-te što se može vidjeti iz priloga "Zahtjev za informacije 114" a naredne godine za potrebe suđenja u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" preko dokumenta koji takođe prilažem "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji" poslatog na dan koji se može vidjeti iz priloga "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.". Uprkos tome što niste odgovorili a sudski policajci su instruisani da lažu, falsifikuju i lažno svjedoče, odnosno da se "ne sjećaju" nekih najvažnijih detalja koji dokazuju krivična djela, uspio sam dokazati činjenice te je sud konstatovao da ja nisam ni na koji način kršio zakon ali i da su ga kršili pripadnici sudske policije i drugi te su neki pripadnici tužilaštva i suda disciplinski kažnjeni ali na žalost došlo je i do više stradanja svjedoka a odgovornost za to snosi i sudska policija zbog prikrivanja činjenica, dokaza i počinilaca.
Možda 2018-te i ranije niste shvatali svu težinu i ozbiljnost argumenata koje sam iznosio ali sada nakon brojnih likvidacija i "samoubistava" te razotkrivanja sadejstva pripadnika kartela putem aplikacije SKY, situacija je drastično drugačija te svako ko nastavi sa prikrivanjem ovih informacija je istovremeno saučesnik u ovim gnusnim ubistvima i više drugih krivičnih djela.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Zahtjev za informacije 114, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ponedjeljak, 20. veljače 2023.

DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA DODIK MILORADA U PRAKSI

Da bi se razumjeli motivi Dodikove mafijaške hobotnice, potrebno je znati da su 23.07.2009. ubili osmogodišnu djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre, prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Kriminalci iz policije su uklonili materijalni dokaz ubistva sa djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili od porodice, javnosti i Tužilaštva a nakon što sam to razotkrio, kreće se sa aktivnom borbom protiv mene od strane Dodikovih ljudi iz institucija, odnosno pripremama za likvidaciju, nezakonitom upotrebom svih resursa i organa pod Dodikovom kontrolom...

DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA DODIK MILORADA U PRAKSI

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Veza : Odluka u predmetu T20 0 KTA 0021363 21 od 17.10.2022. i VSTV - saopštenje 14.08.2017. U ovom dopisu ću najkraće što je moguće, opisati uz priložene dokaze, djelovanje terorističke zločinačke organizacije, odnosno Dodikovih ljudi u institucijama, koji su na djelu izveli napad na ustavni poredak, izvršili više protivpravnih razbojničkih napada na mene, uključujući kidnapovanje i pokušaj ubistva.
Prvi dokument iz ove grupe je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." kojim Vrhovni sud konstatuje da ne postoji krivični predmet u kome sam stranka u postupku.
Ovaj dokaz je nastao nakon mog pismenog zahtjeva - "Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu" čiji sadržaj zbog objašnjenja pozadine i važnosti citiram ovde : "1) DA LI JE VRHOVNI SUD RS, DONEO RJEŠENJE O DODJELJIVANJU OSNOVNOM SUDU U SOKOCU NA POSTUPANJE BILO KAKVOG PREDMETA U KOME SAM JA STRANA U POSTUPKU ? 2) UKOLIKO POSTOJI TAKVA ODLUKA, ZAHTIJEVAM DA MI SE DOSTAVI KOPIJA POŠTANSKOM POŠILJKOM. Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu. U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela. Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju. Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran. Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od Vrhovnog suda RS da me obavijesti, postoji li bilo kakva odluka Vrhovnog suda RS, kojom se bilo kakav krivični predmet protiv mene, dodjeljuje u rad osnovnom sudu u Sokocu ? Već iz uvida u ova prva dva dokaza se može vidjeti da su "Dodikovi ljudi" u OJTIS i Sudu u Sokocu, izvršili napad na ustavni poredak i kao po zakonu nenadležni, otvorili nezakonite predmete protiv mene sa ciljem kako sam napisao u zahtjevu "da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran" što se desilo nekoliko mjeseci kasnije u prvom djelu ali sama likvidacija nije uspjela. Pošto je pripadnicima sudske policije od strane njihove komande pričana laž da je "Osnovni sud u Bijeljini zatražio izuzeće u predmetu protiv mene za `povredu ugleda suda` te je Vrhovni sud RS, dodjelio nadležnost Sudu u Sokocu" a navodno rješenje o tome, nije mi dostavljeno ni od strane tadašnjeg predsjednika suda niti navodno rješenje o prenosu nadležnosti u OJTIS-u od tadašnjeg glavnog tužioca, tražio sam podatke o tome i od Vrhovnog suda RS i od RJT RS, koje je dostavilo dokaz "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" iz koga se vidi da nema nikakvog predmeta protiv mene nego se radi kako sam i naveo o mojoj prijavi protiv više lica (Dodikovih ljudi iz mafijaškog kartela).
S obzirom da sam ranije naka lica opisivao kao kriminalce, zločince i slično a neki od njih su preminuli ili ubijeni, nije prikladno da u tim okolnostima koristim iste izraze pa ću opisivati pozicije na kojima su se nalazili odgovorni umjesto navođenja imena. Sprovodeći instrukcije vrha mafije o borbi protiv lica iz "crne knjige" koja je postojala znatno prije javnog objavljivanja, tadašnji glavni tužilac u OJTIS je montirao nezakoniti predmet protiv mene i u sadejstvu sa kriminalcima iz policije, pokrenuo posebne istražne radnje koje sam primjetio odmah ali nisam dugo znao koji je izgovor za njih. Jedan od pravaca napada na mene je bio plasiranje laži kriminalnim klanovima da ih "cinkarim u policiji" čime se stvarao motiv da izvrše ubistvo a drugi pravac su bili provokatori koji su iznosili prijedloge o kidnapovanju ljudi iz vrha vlasti, nasilno svrgavanje pa i ubistva pripadnika pravosuđa što je kulminiralo aferom po kojoj se oglasilo VSTV-e, svojim zaključkom i saopštenjem od 14.08.2017. koje sam priložio a dan kasnije je isto učinjeno od strane Udruženja sudija u Federaciji BiH. Kako sam u uvodu istakao, nadležni organi a tu je najodgovornije Tužilaštvo BIH, nisu ništa uradili da razotkriju nalogodavce koji stoje iza ovih prijetnji vješanjem sudija i tužilaca a sa druge strane su smrtno stradali krajem juna 2020-te, okružni tužilac iz OJTIS-u, koje sam razotkrio u lažiranju nadležnosti protiv mene i ulozi u pokušaju ubistva a onda je krajem marta 2021-e, obješen drugi svjedok Luka Borovčanin, sudija iz Sokoca, čiji je tadašnji predsjednik 2017-e, lažirao nadležnost svog suda, bez kako sam već dokazao - po zakonu obavezne odluke Vrhovnog suda RS. Skrećem pažnju da sam 12.03.2021. pa 17.03.2021. vezano za ove događaje i ulogu sudije Borovčanina podneo zahtjeve i krivične prijave sudskoj policiji i MUP-u, istovremeno dostavivši kopije i Tužilaštvu BIH na šta nisam dobio odgovore a umjesto toga je nekoliko dana kasnije obješen svjedok Borovčanin. Prethodno sam krajem juna 2020-te poslao pismeni zahtjev u OJTIS sa više važnih pitanja od kojih ističem stavke o imenu tužioca koji je otvorio nezakoniti predmet 2015-te s obzirom da je tužilac Jovana Tomaš, imenovana tek u aprilu 2017-te, kada joj je i podmetnut nelegalni predmet te pitanje o regularnosti potpisa pomenute tužiteljice na optužnici jer se razlikuje od potpisa na drugom dokumentu a u kritično vrijeme je bila na porodiljskom bolovanju. Izneo sam osnovanu sumnju da je osim lažiranja nadležnosti, vjerovatno falsifikovan i potpis tužiteljice Tomaš ali ni na to nisam dobio odgovor nego je 5 dana kasnije, svjedok Ninković Dragan iz OJTIS, dobio metak u glavu. Da li su u pitanju samoubistva ili likvidacije, procjenite sada ponovno imajući u vidu sve navedene okolnosti a koje su samo dio kompletne pozadine. Da bi se razumjeli motivi Dodikove mafijaške hobotnice, potrebno je znati da su 23.07.2009. ubili osmogodišnu djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre, prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Kriminalci iz policije su uklonili materijalni dokaz ubistva sa djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili od porodice, javnosti i Tužilaštva a nakon što sam to razotkrio, kreće se sa aktivnom borbom protiv mene od strane Dodikovih ljudi iz institucija, odnosno pripremama za likvidaciju, nezakonitom upotrebom svih resursa i organa pod Dodikovom kontrolom. T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. koju prilažem, pokazuje da se poziva upravo na prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" čime se dokazuje nezakonitost i montiranje a optužen sam za "monstruozno" krivično djelo "povreda ugleda suda" što je usput da konstatujem izmišljotina jer nisam nazivao nikoga ni pajacima, ni dvorskim ludama ni seoskim vašarom, buvljom pijacom niti sličnim podrugljivim izrazima nego sam pojedine inspektore, tužioce, sudije, političare a najčešće Dodik Milorada opisivao kao kriminalce, zločince, mafijaše, što i jesu i za svako pojedino ime iznosio dokaze o krivičnim djelima koja su izvršili. Vezano za aferu oko prijetnji vješanjem, umjesto razotkrivanja pozadine i nalogodavaca a što nije uradilo Tužilaštvo BIH - u javnosti su ekspresno reagovali tadašnji ministar Mektić, koji se ismijavao sa tim slučajem te inspektor bloger Radovanović Borislav, koji je još 12.08.2017. dva dana prije saopštenja VSTV-a, napisao tekst "Od koga policija štiti Ružicu Jukić" u kome ne samo da se ismijavao sa ozbiljnim prijetnjama, nego je napisao "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i Tegeltiju i Jukićevu, pofalila dlaka sa glave". Time nije samo neosnovano opravdavao i podržavao nesporno krivično djelo nego dovodi u zabludu druge građane, (koji nemaju pravna znanja) da nema ničeg spornog u tome da se recimo predsjedniku nekog suda zaprijeti da će biti pregažen automobilom ako njegov sud ne donese neku odliku, kakvu bi želio neki građanin, recimo imenom Milorad a prezimenom Dodik. Djelovanje dotičnog inspektor blogera nije nimalo naivno a to se vidjelo i tokom ove godine kada je podržao pismo "statina časnih i ugroženih policajaca" a ja bih rekao - anonimnih kukavica, koji nisu uopšte časni nego su podmukli kriminalci a ugroženi samo od djelovanja časnih tužilaca, koji bi mogli procesuirati njihove zločine. O ovome sam pisao u drugim krivičnim prijavama kao što je "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" iz koje citiram stavove dotičnog. "Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu. ...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu." Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima. Ali na sve ovo treba dodati i činjenicu da je inspektor Radovanović Borislav bio zaposlen u PU Prijedor u kojoj je radio i marta 2022-e ubijeni načelnik Radenko Bašić. Njega je neposredno pred ubistvo, Radovanović na svom blogu opisivao kao nesposobnjakovića što ne vjerujem da se načelniku svidjelo a znajući na kojoj se poziciji nalazio, Bašić je bez problema ustanovio na kakvim se poslovima, javnim i posebno tajnim nalazio Radovanović, kakvu je ulogu imao u upravljanjima grupama informatora i provokatora koji su prikupljali informacije i prijetili ubistvima tužilaca i sudija kako bi kod drugih ljudi stvorili utisak da u tome nema ničeg kriminalnog a što bi "profesionalni inspektori" onda "slučajno" snimili i eliminisali neke od njih zatvorskim kažnjavanjem a one najupornije likvidirali uz pomoć ortaka kojima bi pričali laži da ih navodno cinkare u drugim policijskim upravama. I da privedem kraju opisivanje djelovanja mafijaškog kartela Dodik Milorada preko institucija, činjenicom da iako sam već preko 3 mjeseca imao izjašnjenje Vrhovnog suda RS, da uopšte ne postoji predmet protiv mene, 27.09.2018. se pokreće specijalna akcija protiv mene u sadejstvu Dodikovih zlikovaca iz komandi sudske policije i MUP-a uz pomoć provokatora sa ciljem da budem odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici kao laka meta ubicama, što sam najavio i predvidio u pomenutom zahtjevu Vrhovnom sudu RS. Prilog "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koju je sačinio pripadnik policije koji nije bio upoznat sa planom za likvidaciju uz brojne laži, pokazuje i jednu istinitu činjenicu a to je da sudska policija nije imala naredbu iz sebe. S obzirom da sam neplanirano preživio klopku i pripremanu likvidaciju, mjesecima sam tražio i opis sudske policije o tome što je zlikovac Borovčanin Danko uporno skrivao i tek u sudskom postupku nakon naredbe sudije sam dobio dokaz "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." u kojoj se činjenica o nedostatku sudske naredbe prikriva ali se na kraju potvrđuje da sam ostavljen na ulici u Sokocu.
To je još monstruoznije kada se zna a razotkriveno je tek godinu dana kasnije u sudskom postupku "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" da sam još u PS Bijeljina II, tražio hitnu pomoć zbog gušenja, što ne samo da nije učinjeno nego je nakon signala i intervencije inspektora Minić Dejana, spriječen poziv medicinskoj ekipi ali i pozivi Vrhovnom Sudu i RJTRS da provjere moje tvrdnje o nenadležnosti. U dokumentaciji je potom falsifikovano činjenično stanje i nekoliko potpisa a lažno je navedeno da sam se odbio izjasniti o medicinskoj pomoći. Obiman materijal o opisanom razbojništvu Dodikove bande kriminalaca je sadržan u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Osnovnog suda u Bijeljini gdje je konstatovano da ja nisam prekršio zakon ali i da su to učinili pripadnici sudske policije i PS Bijeljina II, sve po nalozima i instrukcijama Dodikovih ljudi iz policije, tužilaštva i suda koji su počev od 2015-te do 2018-te, lažirani nadležnost pred po zakonu nenadležnim organima i aktivirali nelegalne posebne istražne radnje, koje kao epilog nisu imale samo iznošenje prijetnji nego i uklanjanje - nasilnu smrt najmanje 3 od 4 važna svjedoka uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja ubistva. Poslednja smrt g. Debeljević Milorada je uslijedila manje od mjesec dana nakon mog dopisa novoj glavnoj tužiteljici u OJT Bijeljina, koji sam proslijedio i Tužilaštvu BIH. Ukazao sam na opasnost po život pripadnika tužilaštva kao svjedoka krivičnih djela, posebno tužiteljice Stjepanović te pomenuo Gruhonjića i Debeljevića kao aktere. Kao što je poznato, objavljeno je da je g. Debeljević preminuo dvadesetak dana kasnije bez ikakvih podataka o uzroku a Tužilaštvo BIH ako želi može saznati zvaničnu verziju. I poslednji dokument koji prilažem "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." pokazuje bezakonje pripadnika Dodikovog mafijaškog kartela.
Nekoliko dana nakon opisanih događaja od 27.09.2018. i neuspjelog pokušaja ubistva na Sokocu, ponovo sam zatražio intervenciju VSTV-a koje od tadašnjih glavnog okružnog tužioca u OJTIS-u i predsjednika suda u Sokocu traži da dostave odluke na osnovu kojih zasnivaju nadležnost. Pošto te odluke, odnosno rješenja ne postoje, nisu ih dostavili nikada ni meni ali ni VSTV-u te je došlo do raspleta događaja u kome je uklonjeno više svjedoka djelovanja Dodikovog razbojničkog kartela. Vidi li Tužilaštvo BIH u opisanim radnjama, primjenu sile, djelovanje organa RS izvan zakonom propisane nadležnosti u praksi, gdje sam lično bio meta napada, odnosno vidi li se nezakonito djelovanje mafijaško terorističkog kartela, preko pozicija u institucijama na koje su instalirani što je u ovakvim okolnostima istovremeno i napad na ustavni poredak. Ja vidim - a hoće li tužioci Tužilaštva BIH, procesuirati pripadnike mafijaške terorističke organizacije ili će im se pridružiti i štititi ih kao što je to godinama radila nedavno razotkrivena pripadnica, na svakome je od njih pojedinačno da se opredjeli.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Zaključak vlade mila ronhila, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo

 Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 10. veljače 2023.

ULTIMATIVNI ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Ultimativni zahtjev direktoru policije
Nepostupanje po obavezujućim smjernicama Predsjednika RS i neodgovaranje na moje zahtjeve i upozoravanja direktno je uzrokovalo stradanje ovih i drugih svjedoka na manje važnim pozicijama i građana a za šta je odgovoran MUP RS - načelnici uprava i odjeljenja a prije svih je najodgovorniji Direktor policije...

ULTIMATIVNI ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021. i više drugih krivičnih prijava

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE

Napomena : Umjesto da mi bude odgovoreno na navedeni zahtjev i krivičnu prijavu, (što je bilo upozorenje) samo nekoliko dana nakon slanja, obješen je sudija Luka Borovčanina iz Sokoca - svjedok krivičnih djela iz te prijave. Podsjećam da je u sklopu jednog svog teksta a koji sam već dostavio Tužilaštvu BIH, inspektor bloger Radovanović Borislav napisao : "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i `XX` i `YY`, pofalila dlaka sa glave". Prethodno je usmrćen okružni tužilac iz OJTIS, Dragan Ninković a potom načelnik Radenko Bašić te zamjenik glavnog tužioca u OJT Bijeljina Debeljević Milorad. Svi navedeni su važni svjedoci krivičnih djela koje su izvršavali pripadnici terorističke organizacije unutar MUP RS-e a u najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt uz osnovanu sumnju da se u svim slučajevima radi o ubistvu. Nepostupanje po obavezujućim smjernicama Predsjednika RS i neodgovaranje na moje zahtjeve i upozoravanja direktno je uzrokovalo stradanje ovih i drugih svjedoka na manje važnim pozicijama i građana a za šta je odgovoran MUP RS - načelnici uprava i odjeljenja a prije svih je najodgovorniji Direktor policije.

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

1. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ?
2. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove.
3. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?
4. Na kakvom zadatku i pod čijom komandom je bio inspektor Dejan Minić, 27. septembra 2018. kada je napao na moja prava, zdravlje i život u PS Bijeljina II
5. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
6. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
10. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao.
11. Šta je MUP RS ustanovio, vezano za "potencijalnu otmicu i lišenje života" zbog čega sam navodno zadržan a što je navedeno na drugoj strani priloga "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr".
12. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...
- Ukoliko Direktor policije smatra da neka od ovih pitanja nemaju veze sa opasnosti po život kojoj sam neprekidno izložen, odnosno nisu zaštićena pravima iz Ustava koja niko ne smije oduzimati niti ograničavati, neka postupi u skladu sa odredbama ZOSPI, član 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive."
OBRAZLOŽENJE
Skrećem pažnju da sam podneo više krivičnih prijava protiv MUP RS-e za "Terorizam" i druga krivična djela, između ostalog zbog višegodišnjih planiranja, priprema i pokušaja da me ubiju u sadejstvu sa svojim ortacima, (SKY ili narko ortacima - kako im više odgovara).
Jedan od napada na mene je bilo smišljeno plasiranje laži pomenutim ortacima da ih ja navodno cinkarim policiji i to u drugim Policijskim upravama izvan Bijeljine od čega ih saučesnici inspektori iz Bijeljine `nisu mogli zaštititi` čime im se stvarao motiv da me ubiju a što su konstantno podgrijavali pripadnici zločinačke terorističke organizacije unutar MUP-a.
Nakon likvidacije načelnika Bašića u Prijedoru, podneo sam više prijava protiv inspektor blogera Radovanović Borislava i njegovih saučesnika, koje sam nazvao `gebels grupa` dok sam prethodno o tome informisao samo VSTV-e s obzirom da postoji veza sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa.
U međuvremenu sam taktički iznudio priznanje inspektora Radovanovića na njegovom sopstvenom blogu o tome da me je još prije 5 godina i pred više lica opisivao kao cinkaroša, što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak". Nakon što isti nije za svoje laži izneo nikakve dokaze, zatražio sam podatke o tome od PU Banjaluka, odakle klasično nije bilo odgovora te od PU Prijedor, koji su postupili zakonito bar u tom djelu pismene reakcije dok - NEZAKONITO, nije bilo odgovora na pitanja koja se tiču direktno mene, (vidljivo iz priloženih zahtjeva i odgovora) nego se pomoć i zaštita pruža saučesnicima nakon izvršenja krivičnih djela što ukazuje da je MUP konstantno planirao i organizovao pokušaje mog ubistva i odgovoran je za brojne zločine, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika, čije sam datalje i dokaze razotkrio a što je i glavni motiv MUP-a da me pokušava ubiti.
Na "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." ubrzo je reagovao ministar u javnom tv nastupu iz koga sam izdvojio najbitnije stavove - prilog "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." što tretiram kao otklon od kriminalaca iz policije te ministra više ne pominjem u prijavama ali naravno u praksi, policija nema nikakve veze sa zakonom za šta je opet najodgovorniji direktor.
Nije nebitno znati da inspektor bloger Radovanović, koji smišljeno laže okolo da sam navodni doušnik u svojim tekstovima, pominje trenutnog direktora policije - čak ga intimno nazivajući "KOSTREŠ", hvaleći se njihovim zajedničkim akcijama u prošlosti. Istovremeno u javnosti plasira priču da je navodno u sukobu sa komandom policije - onom istom koja ga sada štiti i prikriva njegove laži.
S obzirom da me te laži policije izlažu stalnoj opasnosti po život od pripadnika klanova kojima se serviraju, zahtjevam od direktora policije da mi HITNO pošalje odgovor na navedene mejlove, (pošto se poštanske pošiljke presreću i kradu) a osim ZOSPI-a pozivam se prije svega na pravo garantovano članom 23 Ustava RS, stav 3 "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama". Svako kršenje mojih prava, svaki protivpravni i teroristički napad, posebno imajući u vidu da me je MUP napao fizički i uz psovke i prijetnje prijetio ubistvom 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina - tretiraću kao pokušaj ubistva i prema svim pripadnicima policije i njihovim ortacima primjenjivaću pravo opisano u KZBIH u članovima "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda".
Stoga sam u ovom zahtjevu postavio pitanja samo na one teme koje se tiču direktno mene, odnosno koje su garantovane pravima iz Ustava a koja se prema članu 48 ne mogu oduzeti niti ograničiti. Ukoliko direktor policije odgovori u skladu sa zakonom, napraviće distancu od kriminalaca unutar policije a ukoliko ne pošalje odgovor na moje mejlove i istovremeno te iste odgovore Tužilaštvu BIH, očekujem da se ova i druga pitanja što prije postave odgovornima u kancelarijama Tužilaštva kao osumnjičenima za najteža krivična djela a razbojništvo i kriminal policije sam dokazao u više sudskih postupaka, posebno u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada je policija izvršila više krivičnih djela o čemu sam detalje opisivao u prethodnim krivičnim prijavama.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Komentari na članak, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

POTPIS PODNOSIOCA ZAHTJEVA :

Kriminalac Kostrešević Siniša nije odgovorio na ovaj zahtjev, čime se definitivno okarakterisao kao zločinac što nije nikakvo čudo pošto je u vrijeme najintenzivnijih pokušaja bande unutar policije da me ubije - on bio na čelu uprave kriminalističke policije te planirao i pripremao akcije, odnosno likcidacije i pokušaje ubistva a o čemu sam već poslao krivične prijave Tužilaštvu BIH, svim policijskim upravama i svim policijskim stanicama unutar PU Bijeljina ali i samom prijavljenom kriminalcu, tako da svi znaju o kakvom se zlotvoru radi.

ponedjeljak, 30. siječnja 2023.

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Veza : Odluka u predmetu T20 0 KTA 0021363 21 od 17.10.2022. i VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Napomena : Pritužba se osim Tužilaštvu BIH, dostavlja informativno i VSTV-u s obzirom da je 14.08.2017. donesen zaključak i izdato saopštenje kojim su osuđeni napadi i prijetnje ubistvima pripadnicima pravosuđa te pozvane nadležne institucije da otkriju i sankcioniraju ovakvo nedopustivo djelovanje. Iako sam ja lično više puta pismeno upozoravao još od 2018-te da su u životnoj opasnosti svjedoci iz policije, suda i tužilaštva - ništa nije preduzeto a osim u vrijeme pisanja konkretne krivične prijave već stradalih, okružnog tužioca Ninković Dragana i sudije Luke Borovčanina u međuvremenu je ubijen načelnik policije Radenko Bašić a potom je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina Debeljević Milorad, bez opisa uzroka smrti. Potpuno istovjetno kao u slučaju sudije Borovčanina a za koga se krije od javnosti da je obješen. Od avgusta 2017-te je prošlo preko 5 godina i Tužilaštvo BIH je odgovorno ne samo za nepostupanje po ovoj mojoj i više drugih prijava nego i za stradanja ovih i više drugih svjedoka od tada do danas.
Na osnovu ZKPBIH, član "Naredba o sprovođenju istrage" stav "(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, Tužitelj će obavijestiti oštećenog i podnositelja prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnositelj prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu Tužitelja." podnosi se u zakonskom roku :

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Sugerišem da Tužilaštvo BIH analizira tekst pritužbe i dostavljene priloge te primjeni član "Obustava istrage" stav "(3) Tužilac, u slučajevima iz stava (1) tačke c) ovog člana, može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo". Smatram da je Tužilaštvo BIH, pogrešno tumačilo i primjenilo zakon što se obrazlaže riječima koje citiram doslovno : `Ovo krivično djelo podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja i to alternativno jednog od slijedećih „pokušaj promjene ustavnog poretka BiH ili pokušaj svrgavanja najviših institucija BiH“ i istovremeno alternativno jednog od slijedećih „upotreba fizičke sile ili prijetnja upotrebe fizičke sile „pri čemu bi u konkretnom slučaju prema navodima krivične prijave dolazio u obzir drugi oblik ovog krivičnog djela tj. pokušaj da se svrgnu najviše institucije BiH a koje se u konkretnom slučaju odnose na Tužilaštvo BiH, Oružane snage BiH, Državnu agenciju za istrage i zaštitu, VSTV te OSA-u. Također pod pojmom „svrgavanja“ podrazumijeva se onemogućavanje navedenih institucija da vrše svoje legalne funkcije tj. da u konkretnom slučaju provode svoje odluke posredstvom Državne agencije za istrage i zaštitu do kojeg pokušaja svrgavanja zapravo nije došlo jer pomenute institucije i dalje neometano obavljaju svoju funkciju, te da u konkretnom slučaju ne postoji postupanje usmjereno na namjeru pokušaja svrgavanja najviših institucija BiH odnosno da se spriječi provedba odluka Suda i Tužilaštva BiH, također nije ostvaren drugi zakonski element predmetnog krivičnog djela jer nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje zbog čega imajući u vidu navedena bitna obilježja ovog krivičnog djela se može zaključiti da se radnjama prijavljenog Milorada Dodika nisu stekla obilježja bića krivičnog djela Napad na ustavni poredak iz člana 156 KZ BIH te je odlučeno kao u dispozitivu Naredbe.` Prije daljeg obrazlaganja citiraću prvo kompletan član "Napad na ustavni poredak" koji glasi : "Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. U konkretnom slučaju radnje g. Dodika se mogu opisati ovako : "Ko prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina" U samom zakonu ne postoji nikakvo tumačenje o "podrazumijevanom kumulativnom ispunjenju dva zakonska obilježja" kao što je navedeno u odluci i obrazloženju Tužilaštva BIH. Osim toga se u obrazloženju minimizira pojam "prijetnjom upotrebe fizičke sile" a koje sam riječi u citiranom članu iz zakona označio podvučenom linijom. Tužilaštvo BIH iznosi stav "nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje" što ne odgovara stvarnom stanju s obzirom da je prijavljeni Dodik Milorad više puta iznosio stavove da ne priznaje organe Bosne i Hercegovine te da će spriječiti njihovo djelovanje. Osim što je potpuno jasno da se organi države mogu spriječiti u radu samo silom, koja nije samo fizička nego i oružana, više puta je prijećeno i angažovanjem MUP-a RS, koji bi izvršio to sprečavanje. Uz ovu pritužbu prilažem dokument koji sam nazvao "Zaključak vlade mila ronhila" sa vanredne sjednice od 10.15.2015. gdje u tački 4 piše da : Vlada i sve institucije RS, prekidaju saradnju sa Sudom BIH, Tužilaštvom BIH i SIPOM a u tački 5 piše da : Vlada RS, naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova RS da spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija RS. Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih. No da se vratim na obrazlaganje konkretnog krivičnog djela i podsjećam da sam krivičnu prijavu predao pod nazivom "PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO PROTIV INTEGRITETA BIH" što znači da se ne radi samo o jednoj radnji ili jednoj izjavi nego o kontinuitetu prijetnji tokom godina, gdje sam ukazao na javnu prijetnju formiranjem "crne knjige" te naredbom da Dodikovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv imena zapisanih u crnoj knjizi.
Samo taj nastup u stilu šefa mafije Pabla Eskobara, (kako je opisao g. Zdravko Krsmanović te ubrzo preminuo) bi u zemlji gdje vlada zakon i pravo bio dovoljan da ovdašnji šef mafije Dodik Milorad bude zauvjek uklonjen iz politike te smješten iza rešetaka ali na žalost u BIH je isti nastavio da čini krivična djela, učestvuje u pljačkama, pripremama likvidacija, transportima narkotika, (poslednji tovar od 73 kilograma kokaina u skladište Dodikovog tajkuna iz Doboja) a zadnjih mjeseci u pripremi falsifikovanja izbora, odnosno izborne krađe. S obzirom da je CIK BIH-e, uočila brojna neslaganja i nepravilnosti te naložila ponovno brojanje glasova, Dodik Milorad nastavlja kontinuitet napada na ustavno uređenje, javnim prijetnjama, kako članovima CIK-e, tako i političarima iz opozicije, narodu koji podržava političke protivnike, nazivajući ih izdajnicima, stranim plaćenicima itd ali i ističe da neće prihvatiti rezultate kojima bi se konstatovala izvršena krađa a preme dosada dostupnim informacijama, video smimcima, fotografijama i djelu prebrojanih mjesta, evidentno je da su izvršene brojne kriminalne radnje uključujući upotrebu sile na biralištima. U vrijeme dok pišem pritužbu, prijavljeni Dodik, poziva javno na otpor i proteste 25.10.2022. protiv organa BIH, na podršku svojim stavovima nepriznavanja rezultata i odluka CIK-a i veoma je realna i velika opasnost da dođe do fizičkih sukoba a i ubistava tog dana ili u skoroj budućnosti, posebno jer će većina ljudi biti nasilno pod prijetnjama i ucjenama dovedena iz javnih firmi u kojima su zaposleni. Ovde je dakle u konkretnom krivičnom djelu, suštinski najvažnija riječ "pokuša" što znači da se ovaj član uopšte ne odnosi na izvršenu radnju nego na "pokušaj prijetnjom sile" a to ne podrazumjeva samo napad naoružanim formacijama, koji bi se završio neuspješno i time ostao pokušaj, nego i poput pokušaja ubistva, to nije samo napad nožem ili ispaljen metak na žrtvu, bez smrtnog ishoda, nego i samo planiranje, priprema oružja, meterijala, angažovanje plaćenika itd i sve bez ijedne radnje direktnog napada na život to predstavlja krivično djelo. Tako su i ovde, stalne - u kontinuitetu, prijetnje g. Dodika da će prekinuti, zaustaviti ili spriječiti rad bilo kog državnog organa, krivično djelo a već je više puta pominjao da će policija RS, spriječiti djelovanje organa BIH. Uostalom, mogli smo vidjeti na primjeru, nakon likvidacije načelnika Radenka Bašića, da je upravo g. Dodik u medijima najavio akciju policije, nakon čega je brutalnom silom u stilu srednjovjekovne inkvizicije, nastupila horda maskiranih razbojnika izvan kontrole nadležnih sudova i tužilaštava, što je objavljeno ne samo u medijima nego i kao zvanično saopštenje Tužilaštva, koje i prilažem. Dakle, osim medija koji su objavili djelovanje policije u stilu srednjovjekovne inkvizicije a sve pod komandom Dodik Milorada, koji kako se i ističe u prilogu "Spremaju se prijave protiv direktora policije" nema nikakvu nadležnost u radu institucija RS a posebno ne MUP-a. Umjesto toga je najavio akciju i upozorio stvarne kriminalce da se sklone te su pohapšeni, prebijani i maltretirani nevini ljudi ali i članovi porodica ili prijatelji nepodobnih građana, političara, tužilaca itd. Ali neuporedivo značajniji dokaz za protivpravno djelovanje prijavljenog Dodik Milorada je prilog "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava" što je zvanično saopštenje RJT RS. U tekstu se između ostalog ističe da se radi o targeriranju pojedinih tužilaca sa ciljem stavljanja pod kontrolu Tužilaštava. Dalje se kaže da se time pokušavaju sakriti kako propusti tako i veze Dodika i policije sa kriminalnim grupama. Vezano za tvrdnju Tužilaštva BIH da se "podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja" već sam istakao da taj pojam "kumulativno" ne postoji u zakonu a sad ističem primjer kako bi to izgledalo besmisleno kad bi se primjenilo na član "Ubistvo predstavnika najviših institucija Bosne i Hercegovine" koji glasi "Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili sigurnosti Bosne i Hercegovine liši života službenu osobu institucija Bosne i Hercegovine pri vršenju njene službe ili člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine ili glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine kada nisu na dužnosti, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora." Ovde bi prijava protiv zamišljenog petostrukog ubice "člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine" bila odbačena jer nije došlo do "kumulativnog ispunjenja zakonskih obilježja" - konkretno nije ubijen glavni tužitelj Bosne i Hercegovine. Ili iz ZVSTV-u, član "Članstvo" tačka "(1) Vijeće čini petnaest (15) članova", stav "(g) jedan (1) član koji je sudija kantonalnog ili općinskog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg biraju sudije kantonalnih i općinskih sudova iz Federacije Bosne i Hercegovine pismenim glasanjem koje organizira predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine." Član iz stava "G" bi morao "kumulativno ispuniti" zakonska obilježja i biti istovremeno sudija i kantonalnog i općinskog suda što je apsurdno i nemoguće. Naprotiv kada preduslov za nešto podrazumijeva kumulativno ispunjenje 2 ili više uslova, onda se ne koristi veznik "ILI" nego "I" kao recimo u primjeru ZOS-a, odjel "USLOVI I MANDAT ZA VRŠENJE SUDIJSKE FUNKCIJE" gdje je propisano konkretno "Za sudiju može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove" : a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da ispunjava opšte zdravstvene uslove da obavlja poslove sudije, v) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom i g) da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj državi, pod uslovom da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom." Ovde u stavovima "V" i "G" imamo i primjere veznika "ILI" gdje naravno ne znači da kandidat mora kumulativno ispunjavati sve navedene uslove nego bilo koji uslov od navedenih u tim članovima a "kumulativno" samo sa stavovima "A" i "B". Imamo i primjer krivičnih djela "Napad na sudiju i državnog tužioca" ili "Ugrožavanje sigurnosti" gdje je kažnjiva samo prijetnja - usmena ili pismena, bez ijedne konkretne radnje, bez fizičkog kontakta i čak bez potenciranja da će otmica, prebijanje ili ubistvo biti izvršeno upotrebom fizičke sile, bez opisivanja načina i sredstava izvršenja itd. Ugrožavanje sigurnosti je izvršeno samo izrečenom ili napisanom prijetnjom i kažnjivo je po tom članu a kidnapovanje, teške tjelesne povrede, ubistvo itd, se tretiraju kao druga krivična djela a ne "ugrožavanje sigurnosti". DAKLE DA ZAKLJUČIM : DODIK MILORAD I SAUČESNICI SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO PRIJETNJOM DA ĆE SPRIJEČITI DJELOVANJE DRŽAVNIH ORGANA A U TU SVRHU JE IZMEĐU OSTALOG POMINJANO TE DONOŠENI ZAKLJUČCI I NAREDBE O DJELOVANJU POLICIJE KAO NAJVEĆE SILE U RS.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Zaključak vlade mila ronhila, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902