srijeda, 25. listopada 2023.

ORTACI IZ RAZBOJNIČKE BANDE SA DIVLJEG ISTOKA

Ortaci iz razbojničke bande sa divljeg istoka
Odgovor na "ZAHTJEV I JAVNI POZIV" nikada nisam dobio a umjesto toga je okružni tužilac D.N. kao svjedok svega ovoga i brojnih drugih zločina Rajka Čolovića, desetak dana kasnije 30.06.2020. dobio metak u glavu a što se pokušavalo predstaviti kao samoubistvo. Kad se tome doda podatak da se od javnosti skriva vješanje sudije L.B. te je objavljena samo vijest o "smrti" postaje sve jasnije da vrh mafijaškog kartela, uklanja dokaze i likvidira svjedoke koji bi mogli ispričati odakle je stigao nalog da pripadnici mafije "vode borbu protiv lica, koja ih ometaju u poslovima" odnosno pljačkanju naroda...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Veza : VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. i drugi dokumenti, navedeni u popisu priloga.

ORTACI IZ RAZBOJNIČKE BANDE SA DIVLJEG ISTOKA

Za krivična djela : "Terorizam, Samovlašće, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Organizirani kriminal, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Falsifikovanje" i druga...
Istovremeno se vezano za disciplinske prekršaje više lica, kompletan materijal dostavlja i :

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Informativno se dostavlja i za : RJTRS, OJTIS, OJT PRIJEDOR, OJT BIJELJINA, OSNOVNI SUD U SOKOCU.
NASTAVAK TEKSTA "KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ČOLOVIĆA, RADOVANOVIĆA I SAUČESNIKA" :

Veoma je važna i činjenica da glavnu odgovornost za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, koji je predmet te prijave, ima načelnik OCSP, Borovčanin Danko, koji je sa područja Istočnog Sarajeva, kao i inspektor Marković Dragoslav, koji je sa saučesnicima sakrio materijalni dokaz ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika policijske narko mafije u Bobar grupu te im je logičan izbor ortaka iz rodnog kraja, odakle uostalom i pristižu tone narkotika svake godine - odnosno prelaze iz Federacije BIH u RS, upravo na teritoriji pod kontrolom OJTIS.
Prije daljeg objašnjenja ću citirati zahtjeve koje sam izneo u tom dopisu :
"- Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da mi kao stranki u postupku i po osnovu prava iz ZOSPI-a, što sam tražio više puta od 27.06.2017. i pravima iz ustava RS i zakona, dostavi kopiju odluke, rješenja, akta, dopisa ili kako ga već nazivaju na kome tvrde da zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15 i koji smišljeno prikrivaju više od 15 mjeseci pokušavajući prikriti da su nezakonito montirali nadležnost, odnosno optužnicu. - Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da Osnovnom sudu u Sokocu dostavi dokument na kome tvrde da zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15 te da mi i sud pošalje kopiju tog dokumenta kako bi se uvjerili da je identičan. - Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da mi kao stranki u postupku uruči dokaze koje su predložili u postupku. - Zahtijevam da se sve radnje u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS obustave sve dok OJT Istočno Sarajevo ne uruči sudu dokaz da su Zdenku Baji, dostavili dokument o svojoj nadležnosti u predmetu T17 0 KT 0006630 15, zbog očigledne činjenice da OJT Istočno Sarajevo nema nadležnost a što sam dokazao dostavljanjem kopije potekle od Glavnog republičkog tužioca. - Predlažem da se sve radnje u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS odgode za najmanje 30 dana, zbog izuzetno teških zdravstvenih tegoba, prije svega sa disanjem uzrokovanih alergijom na ambroziju koja se javlje svake godine u periodu od polovine avgusta do polovine novembra a u šta se i sud mogao uvjeriti. - Predlažem da sud odredi mjeru pritvora za mene po zakonom propisanoj proceduri, jer osim navedenih problema od alergije, dolazi i do mučnine i povraćanja prilikom transporta, što se desilo oba puta za vrijeme dovođenja u vozilu sudske policije a autobus sam 27.09.2018. morao napustiti u Milićima i snalaziti se kako mogu za povratak u Bijeljinu."
Na kraju sam velikom slovima napisao da bih istakao važnost :
"PRIMJERAK ODLUKE REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA "T12 0 KTA 0000398 15 OD 01.06.2015." SAM DOBIO PO PISMENOM ZAHTJEVU OD GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA RS I TOM ODLUKOM SE U OJT ISTOČNO SARAJEVO DODJELJUJE U RAD MOJA KRIVIČNA PRIJAVA A NE PRIJAVA PROTIV MENE TE POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA JE UZ OPTUŽNICU SUDU NA POTVRDU SMIŠLJENO PRILOŽEN FALSIFIKAT ILI JE U PITANJU GREŠKA U SPAJANJU DOKUMENATA ŠTO JE MALO VJEROVATNO S OBZIROM DA OJT ISTOČNO SARAJEVO UPORNO POSLIJE VIŠE ZAHTJEVA KRIJE TAJ DOKUMENT."
Ovde je posebno važan dio u kome navodim mogućnost da je "UZ OPTUŽNICU SUDU NA POTVRDU SMIŠLJENO PRILOŽEN FALSIFIKAT" što s obzirom da sudija B.M. nijednog trenutka nije imala u spisu ne samo navodnu odluku o dodjeli nadležnosti u OJTIS bilo kakve prijave protiv mene, nego nijedan navodni dokaz krivičnog djela "povreda ugleda suda" te pošto je obješen bivši predsjednik suda L.B. koji je navodno vidio to rješenje, stvoreni su uslovi da ovde prijavljeni g. Rajko Čolović, može glumiti naivnost i svaliti krivicu na preminulog L.B. ili drugačije rečeno imao je interesa da stradaju i sudija L.B. ali i OJT g. Dragan Ninković, koji je svjedok mahinacija Rajka Čolovića na predmetu još od 2015-te.
Na strani 5 PDF fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" se nalazi "INFORMACIJA" tadašnjeg predsjednika L.B. pisana 17.10.2018. što je značajan datum, čiju ću važnost pojasniti kasnije ali prvo skrećem pažnju na laž da "sam tražene informacije ranije dobio".
Dakle, kad se ima u vidu da sam tražio kopije rješanja - odluka ili kako god da ih zovu a ne bilo kakve informacije i posebno imajući u vidu da je neposredno prije toga pokušano moje ubistvo 27.09.2018. uz više "sitnijih" krivičnih djela, onda je dostavljanje "izjašnjenja postupajućeg sudije" odnosno `odgovora na zahtjev` pisanog 26.07.2018. prije svega neprimjereno i beskorisno tim prije što se ni tada ne dostavlja kopija odluke o nadležnosti, koju sam i tada tražio, nego se samo tvrdi da postoji neki akt od 01.06.2015. - vidljivo na strani 6 PDF fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima".
Osim što sam se lično sreo sa sudijom B.M. 27.09.2018. i tražio da mi se uruče dokazi i navodno rješenje o prenosu nadležnosti, saopšteno mi je da u spisu suda nema ni rješenja niti ijednog dokaza te je sudija tražila od prisutnog tužioca čak 2 puta da preda dokaze sudu na kopiranje što je isti odbijao, izgovarajući se da nema pojma o predmetu koji je došao da "zastupa" jer samo mjenja kolegicu.
U nastavki je na stranama 9 - 11, zapisnik sa glavnog pretresa od tog dana 27.09.2018. koji je samo djelimično tačan na šta uopšte neću trošiti vrijeme osim činjenice da sam morao prethodno dobiti sve dokaze da bih tek onda prema ZKP-u izneo svoju odbranu i predložio dokaze. No ovde je važan detalj da je nastavak zakazan za 17.10.2018. što je upravo dan kada tadašnji predsjednik suda L.B. sačinjava svoje prethodno opisano "izjašnjenje" a na strani 12, istog PDF fajla se vidi da je tadašnji glavni tužilac Rajko Čolović, svoju "INFORMACIJU" napisao 2 dana kasnije 19.10.2018. kada je već imao podatke o tome šta je napisao predsjednik suda L.B. koga je prethodno obmanjivao.
Pošto je dakle, nastavak nezakonitog postupka zakazan za 17.10.2018. plan Čolovića, Radovanovića i ortaka je bio da me tada nakon izlaska iz zgrade ubiju njihovi saučesnici iz narko klanova a pošto nisam otišao, Čolović Rajko sačinjava dopise tek 19.10.2018. na takav način da svaljuje svu odgovornost na predsjednika suda koji će biti kasnije obješen.
Što se tiče klanova koji su angažovani da me ubiju i aktivnosti kriminalca Čolovića, nije navažna ni činjenica da su pripadnici specijalne policije za vrijeme rata 1992-e, ubili preko 20 civila u Bijeljini od kojih 7-oro djece a potom iz kasarne, evakuisani helikopterima MUP-a RS na teritoriju Istočnog Sarajeva, odakle su i došli. Šta je tada radio Čolović a šta Borovčanin, (Danko - načelnik sudske policije ali i drugi) nije nebitno ali je nesumnjivo da Čolović i mnogi drugi imaju odgovornost za naprocesuiranje ubica od kojih kasnije mogu tražiti protiv usluge u vidu novih likvidacija.
Vidljivo je da u samoj "INFORMACIJI" za VSTV-e ne iznosi ništa konkretno a takođe u prilozima ne dostavlje kopiju rješenja o navodnoj nadležnosti koju je VSTV-e tražilo, nego prilaže sopstveni dopis It-17/18 od 19.10.2018. odnosno sačinjen istog dana a koji se nalazi na narednoj 13-oj strani fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima".
Kada se pročita sadržaj dopisa `It-17/18` vidi se da g. Čolović Rajko ne dostavlja kopiju koja je tražena nego svaljuje odgovornost na sud, lažući da je "nadležan za davanje svih informacija nakon potvrđivanja optužnice" iako dobro zna da nije tako te da u spisu suda nema nijednog dokumenta tužilaštva pa ni navodne odluke o dodjeli nadležnosti.
Da je ova moja tvrdnja istinita, vidljivo je iz priloga "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018." gdje je na drugoj strani na kraju navedeno citiram "da se tužiocu vraćaju dokazi" a usput podsjećam da je samo 6 dana kasnije ubijen David Dragičević što pokazuje da se paralelno radilo na pripremi više likvidacija.
Iz ovoga je jasno da sudija B.M. zaista nije u spisu imala nijedan dokument tužilaštva pa ni falsifikat o nadležnosti a ja mogu potvrditi da nijedan "dokaz" nisam dobio 12.03.2018. te da nisam vidio niti mi je uručena "ODLUKA" o navodnoj dodjeli nadležnosti ali nisam vidio ni okružnog tužioca g. Stanka Nuića, jer nije bio uopšte u sudu, odnosno njegove riječi i prisutnost su LAŽIRANE, što se može vidjeti i po potpisima prisutnih, gdje ne samo da nema potpisa tog tužioca, nego nije ni štampano upisano njegovo ime na dnu.
Osim ovog dokumenta i mene, svjedok da je prisutnost OJT Stanka Nuića lažirana je i prisutna zapisničar Tanja Delić, 2 sudska policajca iz OCSP Bijeljina, Jovašević Vjekoslav i Maksimović Goran ali i sam g. Stanko Nuić, može i treba ispričati Tužilaštvu BIH i UDT-a, gdje se nalazio tog dana. No ovde je od svega važnija činjenica da nikakvih dokaza nije bilo u spisu te ako tog dana nije bio prisutan tužilac, odnosno, nisu mu tada vraćeni dokazi, (uz opasku - zašto se uopšte vraćaju sem da obmanu sudiju B.M.) pitanje je da li je ikada predsjednik suda L.B. vidio ikakav dokument o "dodjeli nadležnosti" u OJTIS ili mu je predat neki falsifikat, kako sam nagovjestio kao mogućnost u opisanom dokazu "PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS".
Kako je nesporno da je OJTIS, odnosno Rajko Čolović odgovoran za to što je još 2015-te, formiran nezakoniti predmet protiv mene uz primjenu takođe nelegalnih "posebnih istražnih radnji" vješanje aktera događaja i svjedoka sudije L.B. je stvorilo uslove da svu odgovornost prebacuje na njega odnosno na sud, lažno tvrdeći da je samo sud nadležan za davanje informacija. Ovo ne ponavljam tek tako nego zato što sam skoro godinu i po ranije odmah nakon prvog poziva, poslao "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." te "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017." koje prilažem.
Iako su sve 4 tačke iz zahtjeva jako važne, izdvajam onu pod brojem 2 gdje jasno tražim "KOPIJU RJEŠENJA O NADLEŽNOSTI OJTIS PO OVOM PREDMETU" a u dopisu "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017." osim kršenja zakona na koje sam upozorio i pokušaje mog ubistva, podvukao sam na kraju, (ono što je predviđeno zakonom) da ćemo se sresti na sudu koji je najbliži mom mjestu boravka, odnosno to je Osnovni sud u Bijeljini.
Time sam pokazao kriminalcu Rajku Čoloviću da poznajem zakon i on nije dozvolio ni tada da mi se dostavi bilo kakav dokument, što potpuno obesmišljava njegove laži i izgovore koje je pisao 16 mjeseci kasnije 19.10.2018. nakon više pokušaja da me ubiju.
Da li je formalno potpisani okružni tužilac J.T. uopšte ikada vidjela neko stvarno ili falsifikovano rješenje o prenosu nadležnosti, nisam dobio nikakvu informaciju no na osnovu dokumenata koje imam i činjenice da nikada nije objavljena na njihovom zvaničnom sajtu, postoji osnovana sumnja da je optužnica protiv mene takođe falsifikovana, odnosno da je falsifikovan potpis pomenute tužiteljice što se može vidjeti na prilogu "Potpisi i pečati".
Kako se vidi iz zaglavlja, dostavio sam to na ruke za novoimenovanog GOJT i formalno postupajuće J.T. uz opise da je različit potpis, navodno iste osobe te da je očigledno i opis pored pečata načinjen na drugom računaru, gdje se kao šablon koristi podebljani font, kakav je na svim dokumentima Rajka Čolovića za razliku od poziva tužiteljice J.T. gdje se koristi normalni font.
Dana 20.06.2020. sam poslao "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl" što se može vidjeti u prilogu a u kome sam postavio više važnih pitanja, među kojima i ona koja se odnose na falsifikovanje potpisa tužiteljice.
Odgovor na "ZAHTJEV I JAVNI POZIV" nikada nisam dobio a umjesto toga je okružni tužilac D.N. kao svjedok svega ovoga i brojnih drugih zločina Rajka Čolovića, desetak dana kasnije 30.06.2020. dobio metak u glavu a što se pokušavalo predstaviti kao samoubistvo. Kad se tome doda podatak da se od javnosti skriva vješanje sudije L.B. te je objavljena samo vijest o "smrti" postaje sve jasnije da vrh mafijaškog kartela, uklanja dokaze i likvidira svjedoke koji bi mogli ispričati odakle je stigao nalog da pripadnici mafije "vode borbu protiv lica, koja ih ometaju u poslovima" odnosno pljačkanju naroda.
U nastavku ću pojasniti vezu inspektor blogera Radovanović Borislava sa opisanom dešavanjima i u svrhu toga prilažem njegov tekst, kome sam dao alternativni naziv "`False flag` operacija" s obzirom da original sadrži jedno lično ime.
U tom članku, inspektor bloger Radovanović se ismijava nad žrtvama prijetnji te bukvalno opravdava i podstiče terorizam riječima, koje prenosim doslovnu uz ponovno prikrivanje ličnih imena žrtava prijetnji :
"Treba ih hapsiti, a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i XX i YY, pofalila dlaka sa glave ?"
Nakon toga se aktivirao i tadašnji "bezbjednjak" ministar D.M. što je poznato većini javnosti dok je ovaj tekst kriminalca Radovanovića, ostao u sjenci a suština je u tome da je osoba koja je uputila prijetnje i više drugih, angažovana od strane Radovanovića, Čolovića te saučesnika kao što je Kostrešević i drugi - da me kontaktiraju, špijuniraju, prenose informacije kartelu da bi pripremili ubistvo, (bez znanja angažovanih informatora) te da me pokušaju izmanipulisati kako u prijetnjama sudijama nema ničeg spornog sa ciljem da i sam isto uradim a za šta je u stvari prema KZRS, članom "Napad na sudiju ili javnog tužioca" predviđena kazna do 12 godina zatvora.
Za većinu zločinačkih planova klana je odgovoran trenutni direktor policije i narko "general" Siniša Kostrešević, koji je u to vrijeme bio načelnik uprave kriminalističke policije na poslovima "nadzora, kontrole, usmjeravanja, pronalaženje, hvatanje, obezbjeđenje `dokazaˇ" itd. Na toj poziciji bio je i 27.09.2018. kada je policija nastupila u stilu gestapoa, čineći mnoštvo krivičnih djela a što sam dokazao u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koji su sami pokrenuli, prethodno pišući laži i čak falsifijujući potpise a potom sa mjesta direktora pokušava zataškati sopstvena zlodjela i svojih ortaka što sam detaljnije opisivao u prijavama "Krivična prijava protiv vođa policijske zločinačke terorističke organizacije i saučesnika" i "Kako je vođa mafijaške terorističke organizacije `pekao` zanat".
Ove metode sam opisivao u više prethodnih prijava te neću o tome detaljisati, nego podvlačim drugu činjenici da su inspektor bloger i drugi kriminalci iz policije te njihovi saučesnici, plasirali smišljene laži vođama narko klanova koje kontrolišu da ih ja navodno cinkarim policiji ili kako to opisuje kriminalac Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" čime su im stvarali motiv da me ubiju - prvo na teritoriji okoline Bijeljine a pošto to nije uspjelo, pokušali su da me dovedu na teritoriju Istočnog Sarajeva kao "laku metu" pokretanjem nezakonitih predmeta.
Vidljivo je u prilogu da sam zatražio od njega da objavi dokaze za svoje laži što nije učinio ali sam ukazao i na prijetnje pripadnicima VSTV, koje je opravdavao te stradanja Čedomira Kneževića i načelnika Radenka Bašića, koji je bio zaposlen u istoj PU Prijedor, kao i Radovanović te shodno tome i položaju koje je zauzimao, znao je sve detalje o mahinacijama Radovanovića, odnosno bio opasan svjedok.
Tokom 2022-e je Radovanović Borislav u svojim tekstovima iznosio više perfidnih ali i otvorenih prijetnji kako pojedincima tako i generalno svim tužiocima i sudijama. Konkretno je pisao prijetnje i glavnom tužiocu Tužilaštva BIH, navodeći da će "Kostreš" (kako naziva svog ortaka direktora policije) naći način da uhapsi člana porodice, pomenute osobe. Detaljnije sam aktivnosti inspektor blogera, opisao u krivičnoj prijavi "RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE" iz koje izdvajam njegove stavove gdje konkretno u tekstu "Načelnik Bašić iz groba progoni kriminalce u policiji i pravosuđu" pojačava prijeteći ton :
"Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu... Sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu."
Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima.
Da Radovanović Borislav nije nikakav "solista" nego kriminalac na zadatku koji radi za interese narko kartela unutar policije i saučesnika a koji kako se već duže vrijeme zna, raspakivanjem komunikacija mafije preko aplikacije "SKY" krijumčare tone narkotika svake godine uz prihode od više milijardi evra prljavog novca, koji peru na razne načine likvidirajuću svakog ko im djeluje kao opasnost za opljačkani plijen - vidljivo je iz zahtjeva koje sam slao u neke policijeske uprave ali i direktoru policije, (Zahtjev za informacije 122) te na kraju i novom ministru na šta nisam dobio odgovore. Samo je iz matične PU Prijedor, stigao formalan dopis "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022." u kome piše da neće odgovoriti na zahtjev jer štite "TREĆA LICA".
Ako su načelnik R.B. te prethodno tužilac D.N. pa sudija L.B. i na kraju tužilac D.M. iz OJT Bijeljina već stradali, jasno je da ne štite njih nego kriminalce koji su pokušavali da me ubiju, odnosno odgovorni su za brojna ubistva i pljačke prethodnih godina.
Kada se vide pitanja koja sam postavio direktoru policije na koja nije odgovoreno jasno je da je Radovanović godinama na tajnom zadatku terorističke organizacije u kome glumi sukob sa ostatkom zločinaca iz policije sa ciljem da lakše zadobije povjerenje budućih žrtava te prikupi informacije za njihova ubistva. U nastavku citiram 3 pitanja na koja takozvani MUPRS, smišljeno neće da odgovori, čime nastavlja da me drži u životnoj opasnosti jer gomila narko dilera vjeruje da ih ja cinkarim nekim "poštenim policajcima" - kao da takvih uopšte ima u komandnoj strukturi :
"1. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 2. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 3. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?
Na kraju prilažem i jedan od poslednjih tekstova inspektor blogera Radovanovića pod nazivom "Ubijeni načelnik Bašić istraživao kriminal i korupciju glavnog tužioca" gdje odgovornost za ubistvo načelnika Bašića, svaljuje na pripadnika tužilaštva. Neću sada preuzimati ulogu branioca tužioca koji se pominje, nego samo ističem da je Radovanoviću poznato da sam podneo krivične prijave protiv njega te da na sve ovo treba gledati kao na njegovu reakciju i pokušaj skretanja pažnje.
Što se tiče osobe D.R. koji se pominje a optužen je za planiranje likvidacije Bašića, danas je poznato da se isti i ostali izjasnili kako nisu krivi, što možda jeste tačno a možda i nije - to je na tužilaštvu i sudu da ustanove a ja sa svoje strane ukazujem na još jednu nelogičnost u pisanju Radovanovića, citiram pasuse sa vrha i dna druge strane pomenutog priloga :
"Informaciju da je Railić četvorici inspektora dao 2.000 eura za fotokopiju izjave svjedoka dobio sam od Dalibora Railića lično i to sam tako objavio. Elem, detalje o vremenu i okolnostima tog događaja nije precizirao, tako da sam određene stvari morao pretpostavljati. Nakon uvida u službenu dokumentaciju imam nepobitne podatke i sad je mozaik sklopljen.
Za mito inspektorima od 2.000 eura koji je Railić meni pominjao mjesecima kasnije u OJT Prijedor nesporno su znali od 26.04.2021. godine. Iste podatke znali su i u PU Prijedor, a šta potvrđuje službena zabilješka od 29.04.2021. godine u koju sam takođe imao uvid. Govorim o dokumentaciji i dokazima po kojima je načelnik Radenko Bašić istraživao kriminalnu grupu Dalibora Railića, šta se po njega pokazalo životno pogubno."

Osim što je krajnje čudno da navodni "buntovnik" koji je "suspendovan" ima konstantne uvide u zabilješke i spise, cijelo vrijeme dok je "u sukobu" sa komandom, potpuno je suludo da neki narko diler pri razgovoru sa inspektorom Radovanovićem, otkriva detalje nekih kriminalnih radnji - sve znajući da je taj istovremeno i bloger koji opisuje takve detalje na internetu.
I sam motiv D.R. za ubistvo je veoma klimav. Hipotetički da sam ja narko diler i imam protiv sebe poštenog inspektora ili načelnika odjela, mogao bih samo da se smijem na njegove napore, kad imam za ortake : glavnog tužioca, načelnika PU i direktora policije.
Pitanje je onda da li je pomenuti D.R. uopšte mogao biti tako naivan da povjeruje u strašnu opasnost po sebe od načelnika Bašića da bi organizovao njegovo ubistvo ili je u pitanju još jedna od brojnih manipulacija zločinaca iz policije kojima pokrivaju svoja ubistva.
U svakom slučaju bi bilo korisno da Tužilaštvo ispita optuženog D.R. vezano za tvrdnje inspektor blogera o njihovim susretima i navodnim podmićivanjima, koje opisuje u tekstovima na internetu.
Na kraju podsjećam i na činjenicu da za ubijenog g. Stupara, Radovanović piše da je otkrivao podatke policiji, baš kako je pričao da činim i ja a pošto znam da je to laž, osnovano je sumnjati da su tako lagali i za Stupara i mnoge druge isključivo sa ciljem da izmanipulišu svoje saučesnike u rasturanju narkotika, kako bi ubili sve one koji su opasnost za zlikovce poput Radovanovića, Čolovića i sličnih a ne za narko klanove koje su stvorili i kojima manipulišu.

PRILOZI

VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Dodatak krivične prijave o zločincima sa crnom knjigom, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije 112, Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017.; Potpisi i pečati, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije 122, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Ubijeni načelnik Bašić istraživao kriminal i korupciju glavnog tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

nedjelja, 15. listopada 2023.

MAFIJAŠKI REŽIM TERORIŠE I NEPODOBNE SUDIJE

MAFIJAŠKI REŽIM TERORIŠE I NEPODOBNE SUDIJE
Da su svi svjedoci u životnoj opasnosti, upozoravao sam više puta a sad prilažem samo jedan dokaz o tome "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" pisan u vrijeme dok su svi stradali svjedoci bili živi. Jedan od metoda koji su koristili pripadnici mafijaškog kartela je bilo plasiranje laži svojim ortacima iz narko klanova da ih navodno cinkarim drugim policijskim upravama što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak" čime je stvaran motiv da me ubiju...

MAFIJAŠKI REŽIM TERORIŠE I NEPODOBNE SUDIJE

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
Na ruke : PREDSJEDNIKU SUDA

Namjena ovog dopisa je prije svega da informiše o nekim važnim temama vezano za sigurnost službenika a da bih imao povratni odgovor upućujem i formalni :

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja i dostavite skenirani dokument na dole navedene mejlove s obzirom da se poštanske pošiljke presreću i uništavaju :

1. Smatrate li da Predsjedniku suda ili nekom od službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ?
2. Da li je VSTV-e, nakon mojih prethodnih obavještenja od kojih je poslednja "Krivična prijava protiv organizovane terorističke kriminalne grupe" preduzelo sve neophodne mjere za zaštitu života sudija, odnosno da li je vezano za temu pojačane zaštite uopšte obavjestilo Okružni sud u Bijeljini ?
3. Da li je Okružni sud u Bijeljini upoznat o tome da nakon nastanka priloga "VSTV - saopštenje 14.08.2017." kada je VSTV, pozvalo da se otkrije i sankcionira nedopustivo djelovanje, (prijetnje vješanjem) nadležne institucije, poslije više od 5 godina, nisu uradile ništa u razotkrivanju i procesuiranju izvršilaca i nalogodavaca, ovih ne samo kriminalnih nego i terorističkih radnji.
4. Da li je Okružnom sudu u Bijeljini, poznato da je umjesto zakonom obavezujuće reakcije pomenutih nadležnih institucija, došlo do stradanja više svjedoka krivičnih djela, (opisanim u prilozima dopisa i drugim dokumentima) od kojih ističem nasilnu smrt okružnog tužica g. Dragana Ninovića 30.06.2020. sudije Luke Borovčanina krajem marta 2021. načelnika Radenka Bašića 21.03.2021. te zamjenika glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada, početkom jula 2022-e.
5. Da li je Okružni sud u Bijeljini zainteresovan da dobije detaljnije usmene podatke o sigurnosnim problemima i ugroženosti pojedinaca te ako jeste obavjestite me o terminu - datum i sat, kada mogu da dođem u prostorije Okružnog suda.

OBRAZLOŽENJE

Vezano za prilog "VSTV - saopštenje 14.08.2017." podsjećam da sam ovu temu pominjao u nekim sudskim postupcima pretodnih godina, ističući da su kriminalci unutar policije angažovali više provokatora sa različitim instrukcijama.
Konkretno, neki su iznosili prijeteće stavove prema sudijama ne znajući da poznajem zakone bolje i od njih i od zločinaca koji su ih poslali a sve sa ciljem da me pokušaju obmanuti kako u tome nema ničeg spornog te da i sam isto uradim a za šta je izmjenama krivičnog zakonika iz 2017-te, prema odredbama člana "Napad na sudiju ili državnog tužioca" predviđena kazna do 12 godina zatvora.
Nakon što je u javnost izašla ova afera, uspaničili su se i provokatori ali i "bezbjednosne" službe, koje su u stvari narko mafijaški klanovi te je reagovao bivši ministar Mektić i što je manje poznato, inspektor bloger Radovanović Borislav je objavio tekst u kome ismijava žrtve prijetnji te opravdava i podstiče prijetnje vješanjem.
To se može vidjeti u prilogu na dnu prve strane, koji dostavljam pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" pošto je u originalu pomenuto jedno lično ime.
Pomenuti inspektor je radio u PU Prijedor, kao i brutalno ubijeni g. Radenko Bašić te je kao načelnik kriminalističke policije bio dobro upoznat sa nezakonitim aktivnostima Radovanovića. Stradali okružni tužilac Dragan Ninković i sudija Luka Borovčanin, koji je obješen nakon smjene sa mjesta predsjednika suda su bili svjedoci nezakonitih radnji prilikom falsifikovanja nadležnosti tokom pokretanja nezakonitih predmeta protiv mene na teritoriji Istočnog Sarajeva što sam dokazao u nekoliko sudskih postupaka a posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr.
Sva tri navedena svjedoka su stradali nasilnom smrću a osnovano sumnjam da su i ovde ali i kod smrti zamjenika glavnog okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada, (koji je znao najviše detalja o organizovanom kriminalu usmjerenom protiv mene) u pitanju ubistva sa ciljem presjecanja veza ka nalogodavcima iz vrha mafijaškog kartela.
Da su svi svjedoci u životnoj opasnosti, upozoravao sam više puta a sad prilažem samo jedan dokaz o tome "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" pisan u vrijeme dok su svi stradali svjedoci bili živi.
Jedan od metoda koji su koristili pripadnici mafijaškog kartela je bilo plasiranje laži svojim ortacima iz narko klanova da ih navodno cinkarim drugim policijskim upravama što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak" čime je stvaran motiv da me ubiju.
Tih pokušaja i metoda sam svjestan godinama i oprezan sam koliko god je moguće no mnogi nemaju predstavu o okrutnosti i monstruoznosti, zločinaca iz takozvanih "obavještajnih" službi, (što je paravan za prodaju narkotika i pranje novca) te sam više puta tražio zaštitu za sudije i državne tužioce od VSTV i Tužilaštva BIH, kao što se može vidjeti i u jednoj od krivičnih prijava iz 2022-e godine "Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime".
Na kraju ukazujem i ne jedan konkretan primjer angažovanja provokatora od strane manipulatora unutar mafijaških stuktura policije, povezan sa predmetom Okružnog suda a koji sam opisao na dnu sedme strane priloga "Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" te citiram taj dio :
"Nisam ja nikakav vidovnjak poput Neškovića nego sam prethodnih godina sreo gomile doušnika, špijuna i provokatora koje su mi slali sa ciljem da me odvuku u klopku i ubiju. Audio zapis "Agent.mp3" koji sam ranije dostavio sudu u drugim postupcima pokazuje taj sistem, (gdje se zanimljivo pokušavam odvući baš u pravcu i blizinu mjesta odakle je g. Nešković) a ovom prilikom prvi put javno iznosim da mi je mafijaški klan slao i jednog Neškovića sa zadatkom da me navuče u zamku. Došao mi je na vrata objašnjavajući da mu već duže od godinu dana prijatelji kažu kako sam mu ja jedini spas. Naime, njegov sin je osuđen za dvostruko ubistvo 2007-e kod Ugljevika ali je kako kaže nevin za šta "ima dokaze" pa bi mu trebao neko poput mene da ukaže na najbolje rješenje a da bih vidio dokaze trebalo je da pođem sa njim.
Pominjao je i "prijatelje" iz policije koji bi pomogli i sudiju M.Đ. koji mu je navodno lično pokazivao dokaze i slično što je dodatno djelovalo kao izmišljena priča i mamac za mene. Više je nego jasno da je gospodinu R.N. obećana pomoć u oslobađanju sina, (amnestijom, nekim "novim" dokazima i slično) ukoliko im dovede nekoga na nišan bez svjedoka. Naravno da nisam htio ići nigdje nego sam mu rekao da dokumente donese kod mene sutra u 12 sati da ih skeniram. Pošto nije uspio prvobitni plan da me odvede u zamku, nije se pojavio nikad više.
Osim toga sam iste noći istraživao taj slučaj i ustanovio da je njegov sin V.N. priznao ubistvo tužiocu što mi nije pomenuto nego upravo suprotno i pošto sam te detalje javio sestri a policija sve komunikacije nezakonito snima, bilo je jasno planerima te podvale da im plan neće uspjeti te su se poslije više sličnih promašaja odlučili da me odvuku ubicama sa teritorije Istočnog Sarajeva iz narko i auto mafijaških klanova, tako što će lažirati nadležnost i prema njihovom mišljenju prevarom me prisiliti da "dobrovoljno" odem prijeteći pritvorom a računajući da nemam pojma o zakonskim odredbama i nadležnostima. Razbojništvo u režiji Borovčanina i Neškovića 27.09.2018. je samo nastavak tih gestapovskih metoda koje traju godinama.

S obzirom da se radi o mojoj ličnoj bezbjednosti ali i potencijalnoj ugroženosti bezbjednosti sudije, koji je pominjan a nesporno je upoznat sa time da li su tvrdnje angažovanog provokatora tačne ili izmišljene, bilo bi korisno da prilikom eventualnog mog razgovora sa predsjednikom ili sekretarom suda iz tačke 5, bude prisutan i g. sudija čije ime nisam napisao nego samo inicijale, kao i u slučaju poslatog izmanipulisanog člana porodice osuđenika.
Imajući u vidu da sam uvjerenja kako je znatno ugrožena sigurnost i životi sudija, očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove iz razloga navedenih u uvodu jer u suprotnom nije sigurno da bi eventualna poštanska pošiljka bila isporučena.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Komentari na članak, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime, Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

POTPIS PODNOSIOCA ZAHTJEVA I OBAVJEŠTENJA :
četvrtak, 5. listopada 2023.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ČOLOVIĆA, RADOVANOVIĆA I SAUČESNIKA

Krivična prijava protiv Čolovića, Radovanovića i saučesnika
Sumnjive smrti nisu počele sa slučajevima koje sam naveo, nego su se događale i ranije a za ovu temu je posebno značajna `smrt` bivšeg vlasnika Bobar grupe 30.09.2014. - tačno na dan kada je njegova "Bobar banka" imala rok nadoknaditi desetine miliona maraka koje je prethodno opljačkao mafijaški kartel. Podatke o ubistvu Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu sam lično poslao Interpolu preko više posrednika, čime sam uzrokovao propast "Bobar carstva" i bijes mafijaškog režima koji me je nesumnjivo upisao na visoko mjesto u svojoj nacističkoj "crnoj knjizi" a kriminalne radnje koje ću opisati naravno nemaju nikakve veze sa zakonom nego su primjer u praksi kako članovi mafije izvršavaju naloge šefova bande...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Veza : VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. i drugi dokumenti, navedeni u popisu priloga.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ČOLOVIĆA, RADOVANOVIĆA I SAUČESNIKA

Za krivična djela : "Terorizam, Samovlašće, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Organizirani kriminal, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Falsifikovanje" i druga...
Istovremeno se vezano za disciplinske prekršaje više lica, kompletan materijal dostavlja i :

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Informativno se dostavlja i za : RJTRS, OJTIS, OJT PRIJEDOR, OJT BIJELJINA, OSNOVNI SUD U SOKOCU.
Sa napomenom da mi nisu poznata imena odgovornih lica iz SIPA i Tužilaštva za opstruisanje istrage i saučesništvo sa pripadnicima terorističke organizacije koja je odgovorna za upućivanje prijetnji pripadnicima VSTV-a, koje se pominje u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017." ali i za stradanja više svjedoka, povezanih sa tim u narednom periodu - sve do danas. Stoga i ne dostavljam pritužbu preko predviđenog obrasca ali za UDT, neće biti problem ustanoviti koje su sve odgovorne osobe u konkretnom slučaju. Pri tome ne mislim na događaje iz 2017-te, niti na krivična djela, nego na odgovornost tužilaca koji su morali postupati službeno u narednom periodu a obavezni su da procesuiraju počinioce i danas. Pozivam sve državne tužioce i sudije koji nisu umješani u zločine ili bar nisu u ozbiljne - da ne pružaju pomoć i ne prikrivaju kriminalce čije su ruke krvave do ramena.
Vezano za to ističem da sam još dok su svjedoci bili živi, prvo u OJT Bijeljina, usmeno prijavio napad i prijetnje ubistvom 22.05.2019. a potom predao i pismeno - prilog "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" kako se može vidjeti po prijemnom pečatu 24.05.2019. a desetak dana kasnije sam je dostavio i Tužilaštvu bih uz "Dodatak krivične prijave o zločincima sa crnom knjigom" od 04.06.2019. Prethodno sam poslao krivičnu prijavu "Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom" 22.10.2018. gdje je bio opisan dio krivičnih djela bez detalja koje sam otkrio u međuvremenu.
Pošto sam fizički napadnut i prijetio mi je ubistvom, pripadnik takozvanog MUP-a RS-e u sred zgrade PU Bijeljina i uz prisustvo 4 uniformisana službenika, koji nisu spriječili napad, odbili su sačiniti zabilješku nakon što je napadač pobjegao na sprat i otkriti njegovo ime tu se ne radi o ubilačkim namjerama fizičke osobe nego je napadač i ubica kompletan MUP, posebno kad se ima u vidu da skoro već 4 godine prikriva ime konkretnog napadača a pokušaje ubistva prethodnih godina da i ne pominjem.
Nadalje - pošto po mojoj prijavi od 24.05.2019. sve uz gomile prisutnih svjedoka, nije reagovalo ni OJT Bijeljina ni RJTRS a ni Tužilaštvo BIH, nego združenim snagama štite kartel i novac koji su opljačkali, time je napadač na mene i ubica, kompletna RS i kompletna BIH te svakog službenika, počev od portira na ulazima, preko inspektora, ministara itd do predsjednika vlada i entiteta, tretiram kao ubicu u pokušaju - pomahnitalog manijaka koji vitla mačem sa namjerom da mi odsječe glavu.
Odgovornost svih službenika je uostalom propisana KZBIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te ću se u slučaju bilo kakvog novog napada na mene, braniti lično golim rukama iste sekunde, pošto sam se uvjerio i pred sudom dokazao da zločince iz policije ne treba zvati i uvjeravati ih da rade posao za koji su plaćeni i obavezni zakonom. Umjesto toga služe šefovima mafije, falsifikuju dokumentaciju i čine brojna krivična djela sve do likvidacija nevinih građana i svojih kolega.

OBRAZLOŽENJE - ČINJENICE I DOKAZI

Kako se može vidjeti iz priloga "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" od 30.01.2023. na drugoj strani se navodi da poslije više od 5 godina, nakon što je izdato "VSTV - saopštenje 14.08.2017." nema nikakvih rezultata o počiniocima i što je važnije o nalogodavcima, ozbiljnih prijetnji po živote sudija i državnih tužilaca a u međuvremenu su samo iz navedene struke, stradali svjedoci : g. Ninković Dragan iz OJTIS, potom sudija Luka Borovčanin iz Sokoca te g. Debeljević Milorad iz OJT Bijeljina. Kada se tome dodaju načelnik Radenko Bašić i policajci Adis Šehović i Davor Vujinović to je već 6 žrtava od kojih bar 5 stradalih nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da se u svim slučajevima radi o likvidacijama.
Od svih stradanja svjedoka jedino za g. Debeljevića nemam podatke o uzroku smrti jer ih nisam ni pokušavao otkriti no činjenica je da sam manje od mjesec dana prije njegove smrti poslao dopis u OJT Bijeljina, upozorivši na opasnost po službenike, pomenuvši konkretno i g. Debeljević Milorada a potom sam samo nekoliko dana pred njegovu smrt 29.06.2022. išao do PU Bijeljina, (gdje `nije bilo` nikoga iz komandnog vrha u sred radnog vremena a ni inspektora) te sam upozorio službenike na ulazu da su ugroženi inspektori Minić i Stanišić, kao i svi drugi upoznati sa detaljima krivičnih djela, počev od ubistva Ivone Bajo do danas a o čemu je pomenuti zamjenik glavnog tužioca u OJT Bijeljina, znao sve detalje i imena odgovornih kriminalaca.
Sumnjive smrti nisu počele sa slučajevima koje sam naveo, nego su se događale i ranije a za ovu temu je posebno značajna `smrt` bivšeg vlasnika Bobar grupe 30.09.2014. - tačno na dan kada je njegova "Bobar banka" imala rok nadoknaditi desetine miliona maraka koje je prethodno opljačkao mafijaški kartel. Podatke o ubistvu Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu sam lično poslao Interpolu preko više posrednika, čime sam uzrokovao propast "Bobar carstva" i bijes mafijaškog režima koji me je nesumnjivo upisao na visoko mjesto u svojoj nacističkoj "crnoj knjizi" a kriminalne radnje koje ću opisati naravno nemaju nikakve veze sa zakonom nego su primjer u praksi kako članovi mafije izvršavaju naloge šefova bande.
Ubistva drugih lica, koja nisu direktno povezana sa događajima, kao što su David Dragičević, Slaviša Krunić, Miloš Ostojić, Edin Zejčirović itd su takođe posljedica sprege policije i kriminalnih grupa koje su stvorili te zaštite koju im pružaju pojedini državni tužioci.
Čolović Rajko je tada kao glavni okružni tužilac u OJTIS, formirao predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" lažirajući nadležnost (o čemu ću izneti dokaze u nastavku) a potom pune 2 godine, korištenjem "posebnih istražnih radnji" pokušavao da sa saučesnicima pripremi moje ubistvo te alternativno da mi napakuju neko ozbiljnije krivično djelo što je vjerovatno glavni razlog da su instruisali jednog od provokatora da upućuje prijetnje baš prema pripadnicima VSTV-a, kako bi zbog njihove lokacije, mjesta stanovanja provokatora i komunikacije sa mnom te lokacije samog OJTIS-u, mogao steći realnu nadležnost, pri čemu je `samo` trebalo da meni prikače odgovornost za prijetnje ili terorizam.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih sam došao, istraga o prijetnjama vješanjem pripadnicima VSTV-a je nakon intervencije i pritisaka na Tužilaštvo BIH, premještena u RJTRS a potom na neko od OJT u RS, pretpostavljam u OJTIS-o, koje je i odgovorno za stvaranje grupa provokatora, preko kojih su se pripremale likvidacije i upućivale pomenute prijetnje. U nastavku ću izneti dokaze o radnjama bivšeg glavnog tužioca u OJTIS, Rajka Čolovića i inspektor blogera, Radovanović Borislava, koji su kao članovi zločinačke organizacije, pokušavali godinama da me ubiju a kada to nije uspjelo, prešlo se na likvidacije svjedoka tog i drugih ozbiljnih krivičnih djela.
Pomenuti dvojac je naravno samo dio mnogo većeg mafijaškog klana i moguće da se čak nisu lično ni sretali iako su radili za iste ciljeve no sada ću se bazirati uglavnom na događaje u kojima uloge imaju oni. Motiv mafijaškog kartela da me ubije je činjenica da sam u potpunosti razotkrio njihov zločin - teško ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Dio materijala iz koga se to može vidjeti je sadržan u PDF fajlu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" a koji sam više puta dostavljao kao prilog nekih prethodnih prijava kao što je "Kakve zločine i zbog čega prikriva policija" od 03.11.2021. naslovljena `NA RUKE - GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH`.
Stoga zbog ograničenja u količini dokumentacije ne prilažem sada te dokaze nego ću ukratko opisati njihov značaj uz podsjećanje da uprkos tome što je MUP obavezan prema ZOPIUP-a da postupa po uputama i smjernicama predsjednika republike to nije učinjeno iako je dopis nastao u vrijeme vanrednog stanja što dodatno pojačava autoritet i ovlasti predsjednika RS.
Na trećoj strani pomenutog dopisa su snimci dječjeg ruksaka - materijalnog dokaza ubistva, koji je policija sa saučesnicima uklonila sa smrtno ranjene djevojčice, oprala ostatak presječenog kaiša benzinom te su ga sakrili od tužilaštva, porodice i javnosti, kako bi zaštitili mafijaške poslove preko Bobar banke i kompletne Bobar grupe a koji su djelimično razotkriveni prethodnih godina.
Na strani 4 je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." u kome je sudski konstatovano stanje materijalnog dokaza dok je na strani 5 "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina pismeno tvrdi da NEMA SAZNANJA o pomenutim u zapisniku konstatovanim oštećenjima i vidljivim na snimcima jer policija to nije evidentirala.
U nastavku na stranama 6, 7 i 8 su moji pismeni zahtjevi MUP-u, od kojih je prvi još iz 2011-e, vezano za pomenuti materijalni dokaz na šta nikada nije odgovoreno, niti su preduzete bilo kakve radnje da se odgovorni sankcionišu nego su umjesto toga uslijedile kontinuirane aktivnosti mafijaškog kartela unutar MUP-a, počev od zastrašivanja, montiranjima izmišljenih krivičnih djela i na kraju pokušajima likvidacija za šta su korišteni podaci prikupljeni "posebnim istražnim radnjama".
Napominjem da su i životi ovde prijavljenih sada u opasnosti kao i svih svjedoka te predlažem da Tužilaštvo BIH ali i UDT, hitno reaguju i saslušaju ova 2 pripadnika kartela te shodno njihovim reakcijama, odnosno spremnosti da razotkriju inspiratore i nalogodavce, prilagode svoje dalje postupanje. S obzirom da prethodni PDF fajl te još neke druge ne prilažem sada zbog ograničenja u slanju podataka na mejlove nego ih samo opisujem, ukoliko bilo ko želi da mu dostavim neki dodatni dokument, posebno iz tužilaštva - profesionalno ali i neki od svjedoka, koji smatraju da im je ugrožena sigurnost, može da ih zatraži preko mejlova navedenih u sastavu moje adrese.
Vezano za "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" ukazujem da se iz sadržaja vidi kako prijavljeni Rajko Čolović kao tadašnji glavni okružni tužilac u OJTIS te tadašnji predsjednik suda L.B. nisu postupili prema nalogu VSTV-a i nisu dostavili nikakve kopije rješanja o dodjeli nadležnosti za predmete koje su formirali u prema zakonu nenadležnim organima.
Vidljivo je da se u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." traži KOPIJA ODLUKE NA OSNOVU KOJE OJTIS I SUD U SOKUCU ZASNIVAJU SVOJU `NADLEŽNOST` a ne neka "IZJAŠNJENJA - INFORMACIJE" koje uz to sadrže i laži.
S obzirom na to da je tadašnji predsjednik suda L.B. u međuvremenu stradao - obješen je na način kako je prijećeno u pomenutoj aferi iz 2017-te, neću ukazivati na njegove propuste direktno, nego samo na ono što je uzrokovano manipulacijama g. Rajka Čolovića i Borislava Radovanovića, odnosno navešću detalje kojima bi ih žrtve mogle teretiti a što je jasan motiv za činjenje novih krivičnih djela.
Iz priloga "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." (a koji planski tada nisam ni pominjao da imam) se vidi da ne postoji nijedan krivični predmet u kome sam stranka u postupku što znači da Osnovni sud u Sokocu, nikako nije mogao djelovati na teritoriji Bjeljine jer je nadležnost jasno defionisana ZKP-u i Zakonom o sudovima a ni OJTIS-u nije dobilo nikakvu krivičnu prijavu protiv mene nego moju krivičnu prijavu protiv više lica za sačinjavanje i puštanje u promet falsifikata sudskog rješenja o čemu sam detalje opisao uz dokaze u nedavnoj prijavi pod nazivom "Zahtjev i krivična prijava Pravobranilaštvu RS".
Ovi detalji su bitni jer je jedan od odgovornih za falsifikovanje, načelnik sudske policije Danko Borovčanin, ispričao laž službenicima da je navodno "Osnovni sud u Bijeljini zatražio izuzeće te je Vrhovni sud RS, donio rješenje o prenosu nadležnosti na Osnovni sud u Sokocu" a detalje o razbojničkom terorističkom napadu na mene 27.09.2018. sam dokazao u sudskom postupku iz koga prilažem "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" dok je kompletan spis, dokaz smišljenog pokušaja ubistva.
Republika Srpska, koja me je tog dana napala na ulicama Bijeljine, preko svojih terorističkih servisa MUP-a RS i Sudske policije te nenadležnih OJTIS i Suda u Sokocu a bez prema sopstvenim zakonima obavezujućih rješenja o dodjeli nadležnosti iz RJTRS i Vrhovnog suda RS, ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda. Uostalom, imali smo postupak `80 0 Pr 100636 18 Pr` pred sudom u Bijeljini, kada sam dokazao razbojništvo RS no prethodno sam pismeno pozvao i zahtijevao i od MUP-a i Sudske policije, te suda u Sokocu i od OJTIS da dostave sudu dokaze o pravnom osnovu za svoje djelovanje te pošto niko od njih to nije učinio a i ne može jer ne postoje, ostaje činjenica da je kompletna RS ali i BIH obična lokalna banda u službi internacionalne mafije. To što ima i poštenih službenika - profesionalaca, koji nisu dio mafije ne mjenja suštinu i karakter bande.
Iz priloga "Zahtjev za informacije 112" se takođe može vidjeti da sam tražio "KOPIJU" navodne `ODLUKE` na osnovu koje kao mjesno nenadležni tvrde da su dobili nadležnost što ponavljam nije dostavljeno ni VSTV-u a kamoli meni. Osim toga u sastavu materijala koje sam dobio od VSTV kao priloge rješenja od 30.01.2023. na trećoj strani PDF fajla je moj dokument pod nazivom "PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS" pisan 03.10.2018. u kome sam jasno napomenuo da :
"Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS i T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Kao jedini prilog uz taj dopis a što se i vidi na dnu - sam dostavio dokaz "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji se nalazi na četvrtoj strani PDF fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" odnosno, odgovorni za lažiranje nadležnosti su shvatili da ja imam dokaze o njihovom pokušaju lažiranja nadležnosti i prema tome prilagodili dalje radnje. Konkretno u dokumentu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." napisano je doslovno slijedeće :
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"
TIME SAM DOKAZAO VSTV-U DA OJTIS NIJE DOBILO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU, KOJI SU NEZAKONITO OTVORILI PROTIV MENE, NEGO SE NAPROTIV RADI O MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI PROTIV VIŠE LICA, ČIJA KRIVIČNA DJELA JE ČOLOVIĆ POKUŠAVAO PRIKRITI.

PRILOZI

VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Dodatak krivične prijave o zločincima sa crnom knjigom, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije 112, Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017.; Potpisi i pečati, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije 122, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Ubijeni načelnik Bašić istraživao kriminal i korupciju glavnog tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902