utorak, 25. travnja 2023.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE PREDSJEDNIKU VSTV

Zahtjev za informacije 126
Još prije napada na mene 22.05.2019. i prijetnji ubistvom u zgradi PU Bijeljina sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima ali uprkos tome je smrtno stradalo više osoba od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina i načelnika Radenka Bašića...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE PREDSJEDNIKU VSTV

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAŠKOM VIJEĆU
Na ruke : PREDSJEDNIKU VSTV

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja i dostavite kopije relevantnih dokumenata ako postoje na dole navedene mejlove :

1. Smatrate li da Predsjedniku VSTV-a ili nekom od članova, odnosno službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ?
2. Da li je VSTV-e nakon mojih prethodnih obavještenja od kojih je poslednja "Krivična prijava protiv organizovane terorističke kriminalne grupe" preduzelo sve neophodne mjere za zaštitu života sudija, državnih tužilaca i drugih službenika u pravosudnim organima ?
3. Da li su nakon nastanka priloga "VSTV - saopštenje 14.08.2017." kada je VSTV, pozvalo da se otkrije i sankcionira nedopustivo djelovanje, (prijetnje vješanjem) nadležne institucije, poslije više od 5 godina, uradile išta u razotkrivanju i procesuiranju izvršilaca i nalogodavaca, ovih ne samo kriminalnih nego i terorističkih radnji.
4. Da li je VSTV-e upoznato sa činjenicom da je inspektor bloger Radovanović Borislav 2 dana prije objavljivanja prethodno pomenutog saopštenja, napisao na ličnom blogu tekst, koji sam zbog zaštite žrtve prijetnji dostavljao pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" a u kome podržava i opravdava prijetnje riječima citiram : "Treba ih hapsiti, a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i XX i YY, pofalila dlaka sa glave ?"
5. Da li VSTV-e, primjećuje povezanost inspektor blogera Radovanović Borislava sa osobom koja je uputila prijetnje ?
6. Da li je VSTV-e upoznato sa činjenicom da je isti - inspektor bloger Radovanović Borislav, (ortak direktora policije koji ga sada štiti) tokom 2022-e napisao više tekstova u kojima podstiče i opravdava prijetnje pripadnicima pravosuđa a što sam prijavio Tužilaštvu BIH te ću u obrazloženju i opisati neke od tih prijetnji.
7. Da li su nakon dopisa "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." tadašnji glavni tužilac OJTIS i tadašnji Predsjednik suda u Sokocu, kako je zatraženo "blagovremeno informisali o preduzetim radnjama" VSTV-e a s obzirom da meni nisu dostavili nikakva rješenja o dodjeli nadležnosti niti Sudu u Bijeljini za potrebe predmeta "80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje sam uprkos opstrukcija i čak prijetnji ubistvom u zgradi PU Bijeljina, dokazao da su navodne nadležnosti lažirane kao i dokumenti i potpisi službenika policije ?
8. Da li je VSTV-u poznato da je vezano za ove događaje nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." na koji takozvani MUPRS nije reagovao iako je obavezan ZOPIUP-a nego je nastavljeno sa prikrivanjem pripadnika mafije ?
9. Da li je VSTV-u poznato da je umjesto zakonom obavezujuće reakcije MUP-a, došlo do stradanja više svjedoka krivičnih djela, (opisanim u prilozima dopisa i drugim dokumentima) od kojih ističem nasilnu smrt okružnog tužica g. Dragana Ninovića 30.06.2020. sudije Luke Borovčanina krajem marta 2021. načelnika Radenka Bašića 21.03.2021. te zamjenika glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada, početkom jula 2022-e.
10. Da li je VSTV-u poznato da je sudija Luka Borovčanin, stradao samo nekoliko dana nakon slanja krivične prijave, (Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl) a u kojoj sam ga pominjao kao aktera i svjedoka.
11. Da li je VSTV-u poznato da je nakon što je inspektor bloger Radovanović Borislav, podržavao i opravdavao - bukvalno podsticao prijetnje vješanjem, sudija Luka Borovčanin kao svjedok više krivičnih djela, pronađen upravo obješen a da je ta činjenica skrivena od javnosti te sam je saznao tek 6 mjeseci kasnije ?
12. Da li je VSTV-e, upoznato sa činjenicom da je ubijeni načelnik Radenko Bašić, bio zaposlen u PU Prijedor kao i inspektor Radovanović i dobro znao čime se isti bavio prethodnih godina ?
13. Da li je VSTV-e upoznato sa činjenicom da sam pismeno zatražio od glavnog tužioca OJT Bijeljina da zaštiti tužioce i druge službenike, upozorenjem "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala" poslato na dan vidljiv iz priloga "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." a da je manje od mjesec dana kasnije objavljena smrt jedne od osoba koje sam pomenuo u dopisu - g. Debeljević Milorada ?
14. Uviđa li VSTV-e da je MUPRS, odgovoran u najmanju ruku nepostupanjem, (a ja tvrdim i planiranjem) za smrt više svjedoka od kojih su najmanje 3 stradali nasilno uz osnovanu sumnju da se u svim slučajevima radi o ubistvu ?
15 . Da li VSTV-e ima saznanja da sam ja Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva, bilo kada bio angažovan kao saradnik - informator neke policijske agencije, tužilaštva, bilo kog drugog organa ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ?

Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti do 01.12.2022. a najkasnije u roku od 15 dana te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Još prije napada na mene 22.05.2019. i prijetnji ubistvom u zgradi PU Bijeljina sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima. Zatim - konkretno u dopisu poslatom i na adresu Tužilaštva BIH, što se može vidjeti u prilogu "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." sam istakao između ostalog na dnu teksta da je potrebno : "...preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni.".
Manje od mjesec dana kasnije je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad, koga sam pomenuo na kraju druge strane pomenutog dopisa a na samom početku neposredno ispod naslova sam podsjetio da je prethodno :"...smrtno stradalo više osoba od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina i načelnika Radenka Bašića.".
U najmanje 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti a osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva. Povezanost stradalih osoba kao aktera ili svjedoka sa krivičnim djelima koje sam pominjao je u 3 slučaja vjerujem potpuno jasna, osim kod brutalne likvidacije načelnika Bašića o čemu sam ranije samo posredno opisivao vezu sa ciljem da jedan od glavnih krivaca ne bude upozoren te prikrije dokaze ili dodatno ugrozi živote drugih svjedoka.
S obzirom da se u međuvremeno dodatno razotkrio o čemu sam podneo obimnu krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH, nema više razloga da izostavljam njihova imena ta vam informativno šaljem i priloge iz kojih možete vidjeti na koji način su kriminalci - inspektor bloger Radovanović Borislav, Kostrešević Siniša i drugi, povezani sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa iz 2017-te, plasiranjem laži kriminalnim klanovima da sam "policijski doušnik" kako bi stvorili motive za moje ubistvo, te na kraju likvidacijom načelnika Bašića, koji je kao zaposleni na komandnom položaju u PU Prijedor, odakle je i Radovanović, imao pregled njegovih aktivnosti.
Detalje o tome možete pročitati u prilozima : "VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor i Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.".
Samo je dakle iz PU Prijedor, poslat formalan odgovor ali u kome piše da ne mogu - NEĆE da odgovore na pitanja da li sam ja saradnik - informator policije ili kako to opisuje lažljivac Radovanović, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara", čime se nastavlja sa višegodišnjim obmanama da "cinkarim" narko dilere a koji potom bivaju nagovarani da "smeće" ubiju.
Istovremeno je u poslednjih godinu dana, dostavljenim dokazima od Europola, razotkriveno da je skoro kompletna policija sastavni dio narko mafije, čije su vođe, komunicirale preko aplikacije SKY, za koju su vjerovali da je zaštićena i šifrovana a u stvari im je podmetnuta smišljeno kao sredstvo za prikupljanje podataka o kriminalnim radnjama šefova kartela u policiji i ortaka sa ulice čije grupe formiraju, organizuju, štite i upravljaju njima upravo zlikovci iz policije.
Detaljnije o zločinima kriminalaca iz policije sam pisao u više krivičnih prijava a sada prilažem "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" iz koje izdvajam prijetnje inspektor blogera Radovanovića koji nastavlja sa pružanjem podrške napadima na pripadnike pravosuđa a ovaj put su to bile "stotine ugroženih policajaca". Na kraju citiram stavove koje je pisao u svojim tekstovima na internetu - izvori navedeni u tekstu prijave :
"Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!"
Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu.
...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije.
Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu."

Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima.
Pošto ni nakon dokaznog dokumenta "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." nije preduzeto ništa da bi zločinci iz policije bili pohapšeni i procesuirani, ubili su i pripadnika MUP-a, načelnika Bašića a onda to iskoristili kao izgovor za nezakonite radnje pod komandom šefova kartela, Dodik Milorada, Siniše Kostreševića i drugih a koje su saopštenjem osudili i pripadnici tužilaštva, što vam je vjerujem poznato.

PRILOZI

Krivična prijava protiv organizovane terorističke kriminalne grupe, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

subota, 15. travnja 2023.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VOĐA POLICIJSKE ZLOČINAČKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE I SAUČESNIKA

Krivicu za nastanak ove krivična prijave snosi prije svega trenutni "direktor policije" g. Kostrešević Siniša, njegov ortak u kriminalu, inspektor bloger g. Radovanović Borislav i na kraju kompletan "MUPRS" s obzirom da su uz brojne druge nezakonite aktivnosti, godinama širili laži među svojim saučesnicima iz kriminalnih klanova da sam navodno "cinkaroš" koji ih prijavljuje neimenovanim "inspektorima iz drugih uprava" čime su im nametali motiv da me pokušavaju ubiti...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VOĐA POLICIJSKE ZLOČINAČKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE I SAUČESNIKA

Vođe zločinačke terorističke organizacije je neophodno hitno pritvoriti kako ne bi uticali na svjedoke i ugrožavali živote bilo kome a takozvani "MUPRS" što prije ukinuti i potom eventualno formirati servis koji bi bio u službi naroda a ne udarna pesnica mafije. Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; VSTV - saopštenje 14.08.2017. i više drugih krivičnih prijava kao i dokumenata navedenih u popisu priloga.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Krivicu za nastanak ove krivična prijave snosi prije svega trenutni "direktor policije" g. Kostrešević Siniša, njegov ortak u kriminalu, inspektor bloger g. Radovanović Borislav i na kraju kompletan "MUPRS" s obzirom da su uz brojne druge nezakonite aktivnosti, godinama širili laži među svojim saučesnicima iz kriminalnih klanova da sam navodno "cinkaroš" koji ih prijavljuje neimenovanim "inspektorima iz drugih uprava" čime su im nametali motiv da me pokušavaju ubiti. Na javna pitanja prvo inspektor blogeru a potom zvanična po osnovu ZOSPI-a, "direktor policije" odnosno "MUPRS" neće da odgovori na pitanje da li sam saradnik - informator policije ili nisam, čime ne samo da krše zakon nego nastavljaju da me izlažu životnoj opasnosti i predstavljaju kao metu svojim ortacima koji su od "raspakivanja" svojih "ćaskanja" o vrećema "bijelog praška" i milijardama "šarenih papirića" koje su "prali" prethodnih godina, sada u sve većoj panici i psihozi od mogućeg hapšenja te su spremni da bi pokušali izbjeći takav scenario, ubiti bilo koga a ne samo mene - sudije, državne tužioce, policajce i svakoga koga im manipulatori iz vrha kartela predstave kao "doušnika" ili čak samo kao "nezavisnog" službenika na koga ne mogu uticati. Iako je u startu bila namjera da se napiše kratak tekst to zbog obima organizovanog kriminala jednostavno nije moguće te će zbog količine priloga i ograničenja u megabajtima za slanje na neke mejlove, tekst najvjerovatnije biti podjeljen na dva djela a onda poslat isti dan, prvi pa drugi dio ili u razmaku od nekoliko dana, što su manje bitni detalji.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VOĐA POLICIJSKE ZLOČINAČKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE I SAUČESNIKA

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." A u vezi krivičnog djelo "Terorizam" i više drugih ozbiljnih krivičnih djela, navođenih u ranije dostavljenim prijavama.
Dostavlja se i USTAVNOM SUDU BIH, RJTRS, VRHOVNOM SUDU RS, PU BANJALUKA, PU DOBOJ, PU ISTOČNO SARAJEVO, PU TREBINJE, PU PRIJEDOR, PU ZVORNIK, PU GRADIŠKA, PU MRKONJIĆ GRAD, PU FOČA te u PU BIJELJINA i za POLICIJSKE STANICE : PS BIJELJINA 1, PS BIJELJINA 2, PS JANJA, PS LOPARE, PS UGLJEVIK, PS ŠAMAC i PS PELAGIĆEVO.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Uz pitanja : ŠTA JE POLICIJA URADILA DA SPRIJEČI LIKVIDACIJE SVJEDOKA NA KOJE SAM GODINAMA UPOZORAVAO ? ŠTA JE TUŽILAŠTVO BIH URADILO DA ZAŠTITI SLUŽBENIKE SUDOVA, TUŽILAŠTAVA I GRAĐANE ? ŠTA JE VSITV URADILO DA ZAŠTITI SUDIJE I TUŽIOCE OD PRIJETNJI I OSVETE MAFIJAŠKOG KARTELA ? I sa odgovorima : VSTV I TUŽILAŠTVO BIH KAO I DRUGA BROJNA TUŽILAŠTVA I SUDOVI, KONSTANTNO ŠTITE PRIPADNIKE POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE A POLICIJA PLANIRA, PRIPREMA I ORGANIZUJE TRGOVINU NARKOTICIMA, LIKVIDACIJE, PLJAČKE...
POJMOVI U TEKSTU Zločinačka okupatorska neprijateljska teroristička organizacija, (MUPRS i slični servisi mafije) = "ZONTO". Kostrešević Siniša & Dodik Milorad i drugi = "Vođa ZONTO". Policijski službenik = "Član ZONTO". Kriminalni karteli, klanovi, dileri narkotika, ubice, pljačkaši i slično = "Ortaci ZONTO". Zločinačka organizacija Republika Srpska = "ZORS" Zločinačka organizacija Federacija Bosne i Hercegovine = "ZOFBIH" Zločinačka organizacija Bosna i Hercegovina = "ZOBIH" Iako nema posebnog razloga da objašnjavam ovakve skraćenice, podsjetiću da su me članovi "ZONTO" iz takozvane policije, nakon što su 2009-te ubili ćerku moje sestre, naredne 2010-te lažno prijavili za "ugrožavanje sigurnosti" nekih svojih ortaka, manipulišući nekim pripadnicima tužilaštva i suda da podrže, odobre i narede "posebne istražne radnje" bez ikakvog pravnog osnova, samo sa ciljem da me zastraše, zaustave ili u krajnjem slučaju koriste prikupljane podatke za ubistvo. Pošto to nije uspjelo - završeno je 14.12.2012. po predmetu T15 0 KT 0002365 10 "NAREDBOM DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" sa obrazloženjem da "je iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.". Poslije pune 2 i po godine neprekidnog praćenja mene i kompletne porodice je donesena takva odluka a u međuvremenu je 2011-te, nakon boravka u bolnici preminula baka ubijene djevojčice a djed je pao u komu 14.12.2012. što je isti datum koji nosi prethodno pomenuta naredba. Istorija bolesti, novac i stvari su nestali iz trovačnice UKC Banjaluka. Moje primjedbe da mafija ima svoje ljude svuda pa i u bolnicama i među "zabrinutim prijateljima" koji savjetuju neke tretmane, nisu ozbiljno shvatali i tako su završili život a bilo je i nekoliko pokušaja mog ubistva te je rezultat lažne prijave članova "ZONTO" to da su istrijebili kompletnu moju porodicu, koja je prethodno boravila na dole navedenoj adresi.
UVOD Ukratko ću podsjetiti na neka od najbitnijih krivičnih djela zločinačke organizacije MUPRS-e i njenog vođe Kostrešević Siniše : - Dana 22.05.2019. me je "ZONTO" uz vrijeđanje, psovke i prijetnje da ću biti ubijen, napala fizički u zgradi PU Bijeljina preko svog člana u civilu a sve su to gledali 4 uniformisana službenika te za mene nepoznat broj "maskiranih" u `prolaznike`. - Nakon što me tim napadom nije uspio uplašiti, član "ZONTO" je pobjegao na sprat a "ZONTO" mu je pružila zaštitu tada nesačinjavanjem zabilješke i krijući njegovo ime a potom to čini naredne 3 i po godine, neprekidno do danas. - U periodu od 22.05.2019. kada sam nesporno napadnut u zgradi PU Bijeljina pa do danas mi je konstantno ugrožen život, krivicom vođa "ZONTO" koji štite svoje ortake narko dilere i ubice a više lica - svjedoka uključujući nekoliko pripadnika, suda, tužilaštva i policije je smrtno stradalo. - Dana 27.09.2018. "ZONTO" je izršavajući javnu naredbu jednog od vođa, Dodik Milorada po odredbama iz "crne knjige" pokušala da organizuje moje ubistvo na teritoriji Istočnog Sarajeva, falsifikujući činjenice, dokumentaciju, potpise aktera ali i nadležnost, prema zakonu nenadležnih organa a što sam dokazao u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr". - Mjesecima i godinama ranije "ZONTO" je pokušavala da me ubije i na druge načine - prvenstveno šireći laži među svojim ortacima iz narko i auto mafije da ih navodno cinkarim, stvarajući im tako motiv da izvrše likvidaciju a u čemu su ključne uloge imali navodni inspektori poput Radovanović Borislava a u stvari članovi "ZONTO" i njen vođa Kostrešević. - Dana 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika, koje je "ZONTO" vršila sa područja Sarajeva u magacine "Bobar grupe" ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a članovi "ZONTO" su sa smrtno ranjenog djeteta, uklonili materijalni dokaz ubistva, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji kako bi zataškali pomenutu trgovinu i promet narkoticima te pranje novca preko Bobar banke.
- Dokaze o ovom zločinu su osim više mojih dostava, poslati uz "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." po kojem "ZONTO" i njene vođe nisu htjeli da postupaju iako ih pozitivni zakonski propisi, (šta god to značilo ili ne značilo za članove "ZONTO") obavezuju na reakciju, čime su pokazali da su klasična zločinačka organizacija.
OBRAZLOŽENJE Prema odredbama KZBIH, svaki pripadnik policije, koja je pokušavala da me ubije i višestruko napadala na moja prava, koja prikriva ubistvo nevine djevojčice a koju je usmrtila krijumčareći narkotike sa ortacima je direktno odgovoran kao da me lično pokušava ubiti - kao da je lično ubio osmogodišnje dijete, počev od vođe Kostreševića pa nadalje do zadnjeg člana u hijerarhiji zločinačke organizacije. Krivični zakon BIH je suviše siromašan pojmovima i izrazi koji se koriste ne mogu ni približno predstaviti obim i količinu zločina te monstruoznosti policije na čelu sa direktorom i suačesnicima. Poređenja sa nekim klanovima, poput Turkovićevog, Ždralinog, Elezovog, Belivukovog, Zvicerovog i sličnih su neprikladna jer je policija mnogo gora zločinačka organizacija i za njene metode rada je potrebno koristiti izraze koje obično i koristim ali ovom prilikom ću se držati maksimalno pojmova iz KZBIH s obzirom da ću materijal poslati na sve zvanične adrese gdje vjerovatno postoje i osobe koje nisu članovi "ZONTO". S obzirom da materijal šaljem i na adrese nekih policijskih uprava, koje nisu ranije bile upoznate sa detaljima i obimom kriminala koji opisujem, skrećem pažnju svima da prema citiranim odredbama, svaki pripadnik policije i svaki službenik bilo kog organa RS i BIH, trenutno ima status teroriste, ubice u pokušaju, falsifikatora, ubice osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te saučesnika u brojnim drugim zločinima koji će biti pominjani u prijavi. Stoga upozoravam sve načelnike uprava, odjela, komandire i sve druge službenike da ne izvršavaju nezakonite naloge vođe zločinačke organizacije od kojih ću neke imenovati, nego da pročita stavove, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) koje je pred kamerama izneo aktuelni ministar, sredinom 2020-te i to ne zbog njega samoga, nego zato što je opisao kako treba da bude zakonito postupanje svakog pojedinačno. Naprotiv, svi koji budu saučestvovali u kriminalu i štitili počinioce već izvršenih krivičnih djela, uprkos ovim upozorenjima, moraju biti spremni da odgovaraju za svoje postupke. Ova krivična prijava je usmjerena na pripadnike zločinačke terorističke organizacije sa naglaskom na ulogu jednog od njenih vođa - Kostrešević Siniše, koji je postavljen da sa mjesta direktora policije štiti interese mafije. Više puta je od njega traženo da razotkrije počinioce krivičnih djela unutar policije te prestane da ih štiti a pošto nije odgovorio ni na poslednji "Zahtjev za informacije 122" po osnovu ZOSPI-a, očekujem da ga Tužilaštvo BIH hitno pritvori. Pošto na pitanja nije htio odgovoriti kao direktor policije, onda neka odgovara kao osumnjičeni vođa zločinačke organizacije. Sama prijava je i nastala isključivo kao posljedica laži policije i odbijanja da odgovore na konkretno pitanje "DA LI SAM JA NJIHOV SARADNIK - INFORMATOR" a koju su izmišljotinu plasirali da bi na mene nahuškali svoje ortake iz narko mafijaških poslova prije svega ali i drugih zločina koje je policija izvršavala. U dobro informisanim krugovima, pomenutog Kostreševića nazivaju "narko general" aludirajući na kodno ime preko SKY aplikacije i ulozi oko prometa narkotika no ja se neću baviti time, nego njegovom ulogom u planiranjima i pokušajima takozvane policije da me ubije te saučestvovanjem i zaštiti izvršilaca tog i drugih krivičnih djela a sve kriminalne klanove u zemlji je formirala i njima upravlja takozvana policija kao klasična zločinačka organizacija i centar svih vidova organizovanog kriminala. Podsjetiću na sličan primjer, kada je policija prijetila g. Milanu Vukeliću mjesecima baš kao što su prijetili i meni a onda su ga raznijeli eksplozivom ispred sopstvene zgrade. I naravno da policija krije i štiti ubice i nalogodavce jer Vukelić je ukazivao na kriminal građevinske mafije, koja je u stvari drugo lice narko mafije. To je ista mafija - isti ljudi koji novac pribavljen prodajom narkotika "peru" u građevinskom sektoru a u oba slučaja je policija sastavni dio mafije. I još jedno bitno poređenje vezano za seriju ubistava u kojoj su planirali i mene da likvidiraju a pomenuću samo najpoznatije primjere Dragičevića, Ostojića, Krunića, Šehovića, Vujinovića, Zejćirovića gdje postoje i video snimci mučenja. Direktni izvršioci su u rangu "nestašne dječice" kada se porede sa monstruoznošću kriminalaca iz policije koji stvaraju, organizuju, štite i komanduju takvim kriminalnim klanovima. Tekst ove prijave biće poslat osim Tužilaštvu BIH i na zvanične mejlove prijavljenog Kostreševića i svih policijskih uprava sa pozivom načelnicima da ne izvršavaju nezakonite naredbe i upute vođe zločinačke organizacije niti njegovih ortaka. Sam Kostreševiću će imati mogućnost da skine bar dio ljage i sramote koju na sebi ima policija a za šta je s obzirom na mjesto i ulogu, direktor policije najodgovorniji ali o tome ću u posebnom dodatku. Što se tiče takozvane policije, odnosno "MUPRS" opisana je o nekim odredbama krivičnog zakona kao što je član "Organiziranje terorističke grupe" stavovi "(1) Ko organizira terorističku grupu ili na drugi način udružuje najmanje tri lica radi izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova : Terorizam, Finansiranje terorističkih aktivnosti, Javno podsticanje na terorističke aktivnosti, Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti ili Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti - kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ko postane pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana ili na bilo koji drugi način učestvuje u aktivnostima terorističke grupe, uključujući pružanje finansijske i bilo koje druge pomoći, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (3) Pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana koji otkrije grupu prije nego što je u njenom sastavu ili za nju počinio krivično djelo, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine a može biti i oslobođen kazne." kao i u odjelu "DOGOVOR, PRIPREMANJE, UDRUŽIVANJE I ORGANIZIRANI KRIMINAL" No najprecizniji opis policije, kakva je u stvarnosti je postojao ranije i koliko sam upoznat od "pojave" terorizma je taj opis izbačen iz upotrebe i uvedeni novi termini no da podsjetim javnost šta je u stvari policija : Zločinačka organizacija je udruženje od najmanje tri lica, čiji članovi su se udružili radi vršenja krivičnih djela. Djelovanje zločinačke organizacije višeg stepena usmjereno je i prema ostvarivanju i zadržavanju nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima, pri čemu se koristi zastrašivanjem ili nasiljem, radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. Zločinačku organizaciju, odlikuje visok stepen povezanosti članova, unutrašnja organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline, te podjele rada. Zločinačka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala. PRETHODNE RIJEČI SAVRŠENO OPISUJU TAKOZVANU POLICIJU I NE SAMO LOKALNU NEGO NA GLOBALNOM NIVOU ALI OVDE SU PREDMET PRIJAVE VOĐA OVDAŠNJE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE I NJENI ČLANOVI. 22.05.2019. sam fizički napadnut u zgradi PU Bijeljina uz psovke, uvrede i prijetnje ubistvom a potom je pošto me nije uspio uplašiti, napadač pobjegao na sprat dok su sve to posmatrali nekoliko uniformisanih službenika te svi skupa sa direktorom kriju ime napadača. Razlog za taj napad su prethodni neuspjeli pokušaji likvidacije i to što sam razotkrio dokaze o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone, prilikom krijumčarenja narkotika koje je vršila policija u Bobar grupu. Nakon tog datuma je smrtno stradalo više svjedoka povezanih krivičnih djela a djelom opisanih u prilogu "Prijava za povredu zakona od strane sudije ili javnog tužioca" od 25.12.2018. S obzirom da su neke osobe pomenute u ovom i drugim dokumentima u međuvremenu preminule, odnosno ubijene, izbjegavaću da pominjem neka imena no mogu se vidjeti u priloženim dokazima. Suština je u tome da pripadnici terorističke organizacije iz PU Bijeljina, koji su prikrili ubistvo djevojčice, nisu mogli više izmanipulisati nikog iz sudova i tužilaštva u Bijeljini te su se obratili za pomoć ortacima iz Istočnog Sarajeva koji su nezakonito montirali predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" uz pokušaje da mi napakuju "napad na sudiju ili javnog tužioca" iako prema zakonima nemaju nadležnost izvan svoje teritorije - osim ako ne dobiju pismeno rješenje o dodjeli određenog predmeta.
Nadležnost dakle nisu imali ali su mjesno povezani sa transportima narkotika koji prelaze iz Federacije BIH u RS, upravo na njihovoj teritoriji i pod njihovom zaštitom. Od tada je prošlo 4 godine i odavno sam čak i pred sudom dokazao pokušaj falsifikovanja nadležnosti no u vrijeme pisanja prijave je bilo svega 3 mjeseca od pokušaja ubistva 27.09.2018. u razbojničkoj akciji mafije te sam tada napisao pri vrhu treće strane : "...sada su svjesni da sam razotkrio njihov plan i imam dokaze da nemaju nadležnost ali se pokušavaju praviti naivni i kada budu dotjerani, metaforički do zida, izjaviće sigurno da su sve uradili greškom što naravno nije istina jer sam ih više od 10 puta upozoravao da nisu nadležni i tražio kopiju dokaza o navodnoj nadležnosti." te na samom dnu "Zaključno sa danom pisanja ove krivične prijave a to je 24. decembar 2018. nisam dobio nikakav dokument od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu o njihovoj nadležnosti ali već duže vrijeme nisam primijetio nikakve aktivnosti na tom planu kakve su činili u prethodnom periodu. To bi moglo značiti da su prekinuli nezakonite radnje ali i da je tako to ih ne amnestira od odgovornosti i za sve svoje razbojničke aktivnosti moraju dati objašnjenje..." Moja primjedba "da će se dotjerani do zida izgovarati navodnom greškom" je bila opcija koju vrh mafije nije želio da rizikuje niti da čeka "objašnjenja" prijavljenih te su svjedoci, odnosno akteri iz OJTIS i suda u Sokocu, smrtno stradali i to 30.06.2020. okružni tužilac g. Dragan Ninković a krajem marta 2021-e, (tačan datum nije objavljen) je obješen sudija Luka Borovčanin iz Sokoca. Potom je ubijen načelnik g. Radenko Bašić te zamjenik okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad - bez opisa o uzroku smrti. ZA SVE OVE NASILNE SMRTI, DIREKTNU ODGOVORNOST SNOSI DIREKTOR POLICIJE I MUPRS. Naknadno sam pribavio materijal i zaključio da je osim nadležnosti, najvjerovatnije falsifikovan i potpis okružnog tužioca J.T. o čemu sam postavio pitanje u pismenom zahtjevu za OJTIS "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl" od 20.06.2020. Odgovor o tome i nekim drugim važnim pitanjima nisam dobio ali je umjesto toga, kako sam već pomenuo, svjedok krivičnih djela g. Ninković Dragan, dobio metak u glavu 10 dana kasnije. Slično je i sa vješanjem sudije Borovčanina koji je sahranjen 10 dana nakon što sam napisao dokaz koji navodim kao vezu "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina". Nema nikakve sumnje da se radi o likvidacijama svjedoka zločina "ZONTO" i ortaka.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Zahtjev za informacije 122, Prijava za povredu zakona od strane sudije ili javnog tužioca, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, Gdje su do sada bili zakoni i prava garantovana ustavom, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Dvostruki državni udar mafijaškog klana, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije od 29.01.2018.; Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Skaj prepiska Šmrka i Ćuka, Uhapšeni pripadnik „škaljarskog klana“ Milivoje Todorović par sati prije hapšenja dobio putni list u GK Frankfurt, Vlasnik Bobar banke odgovoran za propast banke

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

srijeda, 5. travnja 2023.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

U poslednjih godinu dana je dostavljenim dokazima od Europola, razotkriveno da je skoro kompletna policija sastavni dio narko mafije, čije su vođe, komunicirale preko aplikacije SKY, za koju su vjerovali da je zaštićena i šifrovana a u stvari im je podmetnuta smišljeno kao sredstvo za prikupljanje podataka o kriminalnim radnjama šefova kartela u policiji i ortaka sa ulice čije grupe formiraju, organizuju, štite i upravljaju njima upravo zlikovci iz policije...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Politička volja i pravosudna mafija, (ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGE) od 25.08.2021. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE Na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : 1. Smatrate li da Glavnom republičkom tužiocu RJTRS ili nekom od tužilaca RJTRS, odnosno službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je RJTRS, nakon mog ZAHTJEV-A ZA POKRETANJE ISTRAGE sa podnaslovom "Politička volja i pravosudna mafija" od 25.08.2021. preduzelo sve potrebne mjere za zaštitu službenika RJTRS i drugih pripadnika pravosudnih organa ? 3. Da li je RJTRS ustanovilo koji me je službenik MUP RS-e, fizički napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. te uz vrijeđanje i psovke prijetio da će me policija ubiti ako ne prekinem sa razotkrivanjem kriminala u MUP-u a što je opisano u materijalu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" dostavljenom uz pomenuti zahtjev ? 4. Da li je RJTRS ustanovilo koji su službenici PU Bijeljina odgovorni za skrivanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo po čemu se okružni tužilac pismeno oglašava u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017." iako je stanje dokaza sudski konstatovano u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." a što je takođe dostavljeno u materijalu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" ? 5. Da li je RJTRS ustanovilo koji su službenici PS Bijeljina II odgovorni i po čijim su nalozima činili krivična djela 27.09.2018. što je pravosnažno konstatovano dokazom "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" u predmetu pred sudom u Bijeljini a takođe dostavljeno kao prilog zahtjeva sa podnaslovom "Politička volja i pravosudna mafija" ? 6. Da li će Glavni republički tužilac RJTRS, odnosno RJTRS, sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti do 01.12.2022. a najkasnije u roku od 15 dana te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Ističem prije svega da u vrijeme pisanja zahtjeva "Politička volja i pravosudna mafija" nisam imao informacije na koji način je došlo do smrti g. Luke Borovčanina te sam pri dnu treće strane samo naveo da je : "...odlukom VSTV-a, bivši predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, smjenjen sa te pozicije 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije 27.03.2021. bez ikakvih informacija o uzroku smrti.". Naknadno sam dobio usmene informacije da je sudija Borovčanin pronađen obješen te vezano za to skrećem pažnju na aferu iz 2017-te kada je pripadnicima pravosuđa prijećeno upravo vješanjima o čemu se oglasilo VSTV-e, priloženim saopštenjem iz 2017-te. Istovremeno su se sa tim ismijavali i pružali podršku prijetnjama, pripadnici mafijaških struktura u policiji, Mektić Dragan te inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "`False flag` operacija"). Još prije napada na mene 22.05.2019. sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima. Zatim - konkretno u dopisu poslatom i na adresu Tužilaštva BIH, što se može vidjeti u prilogu "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." sam istakao između ostalog na dnu teksta da je potrebno : "...preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni.". Manje od mjesec dana kasnije je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad, koga sam pomenuo na kraju druge strane pomenutog dopisa a na samom početku neposredno ispod naslova sam podsjetio da je prethodno :"...smrtno stradalo više osoba od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina i načelnika Radenka Bašića.".
U najmanje 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti a osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva. Povezanost stradalih osoba kao aktera ili svjedoka sa krivičnim djelima koje sam pominjao je u 3 slučaja vjerujem potpuno jasna, osim kod brutalne likvidacije načelnika Bašića o čemu sam ranije samo posredno opisivao vezu sa ciljem da jedan od glavnih krivaca ne bude upozoren te prikrije dokaze ili dodatno ugrozi živote drugih svjedoka. S obzirom da se u međuvremeno dodatno razotkrio o čemu sam podneo obimnu krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH, nema više razloga da izostavljam njihova imena ta vam informativno šaljem i priloge iz kojih možete vidjeti na koji način su kriminalci - inspektor bloger Radovanović Borislav, Kostrešević Siniša i drugi, povezani sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa iz 2017-te, plasiranjem laži kriminalnim klanovima da sam "policijski doušnik" kako bi stvorili motive za moje ubistvo, te na kraju likvidacijom načelnika Bašića, koji je kao zaposleni na komandnom položaju u PU Prijedor, odakle je i Radovanović, imao pregled njegovih aktivnosti. Detalje o tome možete pročitati u prilozima : "VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor i Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.". Samo je dakle iz PU Prijedor, poslat formalan odgovor ali u kome piše da ne mogu - NEĆE da odgovore na pitanja da li sam ja saradnik - informator policije ili kako to opisuje lažljivac Radovanović, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara", čime se nastavlja sa višegodišnjim obmanama da "cinkarim" narko dilere a koji potom bivaju nagovarani da "smeće" ubiju.
Istovremeno je u poslednjih godinu dana, dostavljenim dokazima od Europola, razotkriveno da je skoro kompletna policija sastavni dio narko mafije, čije su vođe, komunicirale preko aplikacije SKY, za koju su vjerovali da je zaštićena i šifrovana a u stvari im je podmetnuta smišljeno kao sredstvo za prikupljanje podataka o kriminalnim radnjama šefova kartela u policiji i ortaka sa ulice čije grupe formiraju, organizuju, štite i upravljaju njima upravo zlikovci iz policije. Može se vidjeti da sam mnogo prije nego su stigli pomenuti dokazi iz Europola u svom zahtjevu za pokretanje istrage od 25.08.2021. ali i ranijim, opisivao zločine i monstruoznost kriminalaca iz policije - citiram opis sa dna prve strane : "Svi su oni u potpunosti ili djelimično, povezani sa transportom narkotika, koji preko takozvanih "Škaljarskog" i "Kavačkog" klana, biva djelom prebacivan preko zemalja na Balkanu dalje prema zemljama na sjeveru i zapadu Evrope a djelom distribuiran po gradovima i ulicama u BIH, gdje lokalni narko dileri pod kontrolom mafijaških bosova iz kriminalističke policije, rasturaju narkotike manjim grupama i pojedincima, koje su prethodno sami uvukli u ovisnost, djelovanjem svojih doušnika i informatora, preko navijačkih grupa i slično.". Pošto u međuvremenu nije preduzeto ništa da bi zločinci iz policije bili pohapšeni i procesuirani, ubili su i pripadnika MUP-a, načelnika Bašića a onda to iskoristili kao izgovor za nezakonite radnje pod komandom šefova bande, Dodik Milorada, Siniše Kostreševića i drugih a koje su saopštenjem osudili i pripadnici tužilaštva, što vam je vjerujem poznato.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Politička volja i pravosudna mafija, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor i Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902