utorak, 30. srpnja 2019.

DEMONSTRACIJA SAMOVOLJE, BAHATOSTI I KRIMINALA KOJI ČINE PRIPADNICI MAFIJE


DA NIJE KRIMINALNO, BILO BI KOMIČNO, KAKVIM SE METODAMA I FALSIFIKATIMA KORISTE PRIPADNICI MAFIJE INSTALIRANI MEĐU DRŽAVNE TUŽITELJE I SUDIJE, DA BI ZAŠTITILI I PRIKRILI PRIPADNIKE KRIMINALNIH KLANOVA A GRAĐANIMA NANIJELI ŠTETU I ČAK SAUČESTVOVALI U RADNJAMA ZA PRIPREME I IZVRŠENJE LIKVIDACIJE...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA I ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA

DEMONSTRACIJA SAMOVOLJE, BAHATOSTI I KRIMINALA KOJI ČINE PRIPADNICI MAFIJE

DOSTAVLJA SE I : VSITV-U, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI, SIPA, MEDIJIMA I JAVNOSTI...

Već sam više puta opisivao kako su pripadnici mafije iz redova policije, tužilaštva i suda, pokušali na prevaru da me ubjede u svoju nadležnost, tako što su montirali predmet a kasnije i optužnicu protiv mene, pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu a koristeći za to kao izgovor, odluku republičkog tužilaštva kojom se u stvari moja krivična prijava protiv upravo sudija, tužilaca i pravobranilaštva dodjeljuje njima u rad.

Iako bi i prosječnom učeniku osnovne škole, tekst odluke "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." bio jasan, zločinci koji su planirali moje ubistvo su uprkos tome, otvorili predmet sa ciljem da pokrenu prije svega "posebne istražne radnje" i prikupljaju podatke kao pripremu za likvidaciju.
Ali čak da je i teoretski, republičko tužilaštvo dodijelilo njima u rad, bilo kakav predmet protiv mene, time se ne može mijenjati zakon o krivičnom postupku, prema kome je nadležnan sud sa područja gdje je pretpostavljeno krivično djelo izvršeno ili pokušano.
Dakle ni u takvim okolnostima, nije bilo moguće po zakonu da se optužnica "T17 0 KT 0006630 15" preda nenadležnom sudu, nego Osnovnom sudu u Bijeljini, na šta sam i pismeno upozoravao ali tada ulogu preuzima saučesnik mafije, Luka Borovčanin, koji nastavlja sa brutalnim kršenjem zakona i prihvata "89 0 K 058509 17 KPS" tu montiranu optužnicu.
Dokument o navodnoj nadležnosti su konstantno krili cijelo vrijeme, kako bi pokušali da me obmanu i navedu da dođem na njihovu teritoriju, gdje su čekali timovi za likvidaciju a tek nedavno su napisali neko besmisleno "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." kako bi pokušali opravdati svoje kriminalne radnje. U međuvremenu su te grupe izvele ili saučestvovale u više ubistava od kojih su najpoznatije, likvidacija Damira Ostojića, policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, Miloša Ostojića, Slaviše Krunića i pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića, koji srećom nije uspio te je razotkrivena jedna od tih grupa plaćenih ubica, saučesnika pripadnika mafije iz OJTIS-o, na koje sam više puta pismeno upozoravao.

Zanimljivo je da to izjašnjenje nije pisao ni Rajko Čalović kao glavni okružni tužilac, niti Jovana Tomaš, kao tužilac koja je podigla optužnicu, nego je angažovana sasvim druga osoba očito prisiljena i ucijenjena da brani i prikriva kriminal direktnih izvršilaca iako u normalnim okolnostima o predmetu koji vodi kriminalno, neće da se izjašnjava ni postupajući tužilac a kamoli neki kolega, koji u startu kaže medijima i zainteresovanima strankama da to nije njegov predmet i ne može ga komentarisati. PITANJE JE SAD KAKO OKRUŽNI TUŽILAC M.P. MOŽE 2019-TE "ZNATI", KOMENTARISATI I OBJAŠNJAVATI MOTIVE, POVODE I UZROKE ZA ODLUKE NEKOG DRUGOG OKRUŽNOG TUŽIOCA IZ 2015-TE.
U tom takozvanom izjašnjenju se na kraju navodi besmislica da je predmet u zastoju, zbog toga što ja ne želim da se odazovem na pozive a sudska policija "ne može" da izvrši naredbe, što kada se zna da je zakonom predviđena mjera pritvora i da su mnoge osobe u posljednje vrijeme i pritvarane jasno pokazuje o kakvim se lažnim izgovorima radi.
Kompletna republika i državni organi se tim navodnim izjašnjenjem izvrgavaju ruglu, tvrdeći da država nije sposobna suditi jednom pojedincu koji je cijelo vrijeme u svojoj kući, na adresi poznatoj svim akterima tog montiranog postupka i uz to učestvuje lično na bar desetak pretresa i rasprava u više sudskih postupaka pred sudom u Bijeljini.
Prava istina je naravno to da mafijaški klan ne smije zatražiti pritvor, jer bi prema zakonu morao da mi se omogući pravo žalbe u roku od 24 sata te bi po toj žalbi postupalo sudsko vijeće od 3 člana, koje nije bilo uključeno u planove za moju likvidaciju i naravno da bi tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, moralo prilikom traženja mjere pritvora priložiti i dokument na kome zasnivaju nadležnost a koji oni naravno nemaju te bi njihov podmukli plan bio razotkriven a ne sumnjam da među sudijama u vijeću, postoje časni profesionalci koji taj kriminal ne bi dozvolili.
No još je providniji i besmisleniji pokušaj da se objasni nadležnost, koju su lažirali, riječima da je republičko tužilaštvo postupajući po nekom dopisu Okružnog tužilaštva u Bijeljini, dodijelilo predmet protiv mene, tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, ne navodeći nijednom rječju, šta piše konkretno u toj odluci republičkog tužilaštva. Pokazaću sada slikovito, časnim profesionalcima u pravosuđu i građanima kakva "obrazloženja" koriste pripadnici mafije da bi ostvarili svoje ciljev Uz ovaj dopis prilažem i dva dokumenta, (vezano za imenovanja sudija i tužilaca) te ću koristiti istu argumentaciju, kakva je ona iz takozvanog "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koju su upotrijebili pojedini pripadnici tužilaštva i suda po predmetima koje su nelegalno montirali protiv mene :


Odlučujući po mojoj prijavi, koju sam sačinio na odgovarajućem obrascu i čiju prvu stranu prilažem, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je održalo sjednicu i donijelo odluku o imenovanjima kojom se prihvata moja prijava i imenujem na traženu poziciju. Očekujem da nadležni organ blagovremeno postupi po odluci te me obavijesti, kada mogu početi sa radom i u kojoj kancelariji.
DA NIJE KRIMINALNO, BILO BI KOMIČNO, KAKVIM SE METODAMA I FALSIFIKATIMA KORISTE PRIPADNICI MAFIJE INSTALIRANI MEĐU DRŽAVNE TUŽITELJE I SUDIJE, DA BI ZAŠTITILI I PRIKRILI PRIPADNIKE KRIMINALNIH KLANOVA A GRAĐANIMA NANIJELI ŠTETU I ČAK SAUČESTVOVALI U RADNJAMA ZA PRIPREME I IZVRŠENJE LIKVIDACIJE...

PRILOZI


Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev uručen 22.05.2019.
Stanković, Panić i Nešković
Pismo Mitra Stankovića
Mitar Stanković info
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prepiska sa informatorom
Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Prijavni obrazac
Izvještaj sa sjednice VSTV-a od 29. i 30.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 25. srpnja 2019.

KO JE I ZBOG ČEGA ISPLANIRAO AFERU `POTKOVICA` PREDSJEDNIKU VSTV-A

Zloupotreba položaja prilikom službenih radnji sa jedne strane i lažiranje odnosno falsifikovanje nadležnosti da bi se nekom smišljeno nanijela šteta te posebno stvorile okolnosti za ubistvo se drastično razlikuju i disciplinski postupak koji je pokrenut poslije mojih pritužbi bi trebao a dodajem i morao bi okončati karijere pripadnika mafije koji su učestvovali u svemu i smjestiti ih poslije krivičnog postupka na zasluženu robiju...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA I ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA

KO JE I ZBOG ČEGA ISPLANIRAO AFERU `POTKOVICA` PREDSJEDNIKU VSTV-A

DOSTAVLJA SE I : VSITV-U, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI, SIPA, MEDIJIMA I JAVNOSTI...
Montiranje nezakonite optužnice pred nenadležnim organima sa područja Istočnog Sarajeva, nije uopšte prvi put da se pokušava moje ubistvo a u tu svrhu su me zločinačke organizacije, MUP, tužilaštvo i sud lažno optužili još 2010-te, brutalnim falsifikovanjem tumačenja zakona, koristeći moje pisanje da će odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru i predstavivši to kao "ugrožavanje sigurnosti" kriminalaca koji su me lažno prijavili i još nekih lica koja o tome nisu znali ništa, niti su ovlastili ikog da me prijavljuje.
S obzirom da taj plan nije uspio, direktni planeri i počinioci koji su me lažno prijavili, nastupivši kao građani su postali ugroženi i zatražili pomoć od sudija da ih zaštite i oslobode odgovornosti što je sud i uradio iako sam pismeno upozoravao više puta, sve sudije da ne pružaju pomoć kriminalcima koji saučestvuju u prikrivanju ubistva, da meni njihova pomoć nije potrebna a ako budu činili krivična djela ja ću ih uočiti i objaviti što se i dešavalo.
Tako sam vremenom razotkrio veliki broj krivičnih dijela sudija i suda što je naravno izazvalo reakciju te mi se čak u jednom sudskom rješenju, (80 0 P 050285 14 Gž) direktno prijeti riječima da bih zbog banalnog opisivanja kako je neko zbog svojih privatnih interesa doneo nezakonitu odluku, učinio vrijeđanje te osobe i trebalo bi kako se kaže da zbog opisivanja naredbe koja se primjenjuje prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo u najmanju ruku budem kažnjen zbog toga.
Citiram taj dio iz rješenja : "u žalbi se iznose razna vrijeđanja ovog sudije što je neprihvatljivo a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička, što u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđanja državnih organa".
Ako je nesporna činjenica da su kazne uobičajene, kako novčane tako i zatvorske, postavlja se pitanje i to sam čak izjavio u zapisnik u jednom sudskom postupku, ako je kažnjavanje nešto što bi bilo minimum za mene i u najmanju ruku, šta bi onda po mišljenju suda za mene bila prava kazna.
Pošto je to bilo neposredno prije podizanja montirane "optužnice" odnosno prethodne istrage, više je nego jasno šta se time mislilo.
S obzirom da me ničim nisu mogli uplašiti njihovi saučesnici iz mafijaških krugova sa ulice, onda je napravljen plan da se po bilo kom osnovu formira predmet na lokaciji Istočnog Sarajeva, gdje su najveći mafijaški klanovi, da se prikupljaju podaci o meni, te da se navedem u zamku i likvidiram.
Ali, pošto izuzetno dobro poznajem zakonske odredbe, vjerovatno bolje od mnogih tužilaca, razotkrio sam njihov podmukli plan i došao, (preko republičkog tužilaštva) do dokumenta "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojim su pokušali lažirati nadležnost, te između ostalog podatke o tome dostavio Visokom sudskom i tužilačko vijeću i naravno predsjedniku gospodinu Milanu Tegeltiji.
Protiv članova mafijaškog klana je pokrenut disciplinski postupak o čemu sam obaviješten a lično predsjednik visokog sudskog i tužilačkog vijeće je naložio PISMENO, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) nenadležnim organima, odnosno Rajku Čaloviću i Luki Borovčaninu da mi dostave dokument o svojoj navodnoj nadležnosti i to blagovremeno kao i da ga o svemu obavijeste što oni naravno nisu učinili.
Predsjednik Vijeća je nesporno i ranije znao za obilje disciplinskih prekršaja i kriminalne radnje pomenutog dvojca ali je ovo bio jedinstven slučaj da su kao nenadležni, pokušali lažirati nadležnost sa ciljem da me ubiju što nije bio samo razlog za disciplinsku odgovornost nego i za krivični postupak i višegodišnje robije koje odavno zaslužuju.
Mafijaški klan kome pripadaju je mnogobrojniji i morali su brzo da reaguju a kao rezultat toga je javnosti poznata afera "POTKIVANJE" čiji je cilj bio da se diskredituje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kao jedina osoba koja je imala u svom posjedu svaki dokument, svaki dokaz njihovog kriminala, koji sam dostavljao prethodnih mjeseci.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće je naložilo tužilaštvu Istočno Sarajevo i osnovnom sudu u Sokocu, početkom oktobra 2018. da mi dostave dokaze o nadležnosti a ekipa koja je planirala uvući predsjednika u zamku i snimiti ga u kompromitujućoj situaciji je to izvršila već narednog mjeseca u novembru 2018-te.
Čalović Rajko, Luka Borovčanin, Novak Kovačević i njima slični su zločinci kojima su ruke krvave još iz rata a od organa kojima su na čelu su napravili sopstvene mafijaške servise i raširili na sve strane pipke uticaja mafijaške hobotnice u čemu su im ogromnu pomoć prižili saučesnici kriminalci iz MUP-a sa kojima su djelili plijen potekao od pljački političko tajkunske mafije ili od situiranih mafijačkih bosova, protiv koji su smišljeno sabotirali istrage.
Ali, zloupotreba položaja prilikom službenih radnji sa jedne strane i lažiranje odnosno falsifikovanje nadležnosti da bi se nekom smišljeno nanijela šteta te posebno stvorile okolnosti za ubistvo se drastično razlikuju i disciplinski postupak koji je pokrenut poslije mojih pritužbi bi trebao a dodajem i morao bi okončati karijere pripadnika mafije koji su učestvovali u svemu i smjestiti ih poslije krivičnog postupka na zasluženu robiju.
Kada se ima u vidu da niko od njih trenutno, nije član VSTV-a, što znači i manji uticaj te da im je poznata činjenica o pokrenutom postupku protiv njih a još više o brojnim kriminalnim radnjama koje su izvršili, onda i nije čudno što su pokušali da diskredituju kompletno VSITV-e.
U tu svrhu je angažovan inspektor Pandža, kao višegodišnji zaštitnik kriminalaca iz policije koji je naravno znao da se sve snima i da će biti upotrebljeno za pokušaj ucjenjivanja ili kompromitacije predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća sa ciljem da se skrene pažna javnosti, istrage protiv kriminalaca Čalović Rajka, Luke Borovčanina i ostalih obustave i oni izbjegnu zaslužene kazne.
Nemam uopšte namjeru nastupati kao "advokat" predsjednika VSTV-a ali na snimku koji je prikazan javnosti on niti prima neki novac, niti ga traži a niti mu se uopšte nudi. Čak ne obećava da će uticati da se predmet riješi na neki način, nego samo da će provjeriti o čemu se radi i zašto se toliko oteže što je čak pozitivno.
Predsjednik VSTV-a, Milan Tegeltija je ispravno shvatio i izjavio da se radi o pokušaju nekih kriminalnih krugova da preuzmu kontrolu u pravosuđu, no da li tačno zna i kojih krugova ili to nije znao, ostalo je za javnost tajna a evo ja otkrivam i njemu i javnosti ko je najviše zainteresovan za njegovu diskreditaciju i uklanjanje sa mjesta predsjednika, čime bi se stekli uslovi da se postupci protiv njih obustave.
U zemlji gdje se pljačkaju milijarde maraka, ubistva su svakodnevnica i mnoga su "neriješena" jedan banalni video snimak u kome nema nikakve nezakonite radnje, predsjednika VSTV-a je naduvan do neslućenih razmjera i "zasjenio" je prema broju članaka, vjesti u medijima i reakcijama političara, sve druge događaje zajedno u jednom dužem vremenskom periodu. Pripadnici mafije koje sam imenovao su u sadejstvu sa svojim saučesnicima iz politike, medija, policije itd, izvršili toliki udar na pripadnike VSTV-a da se čak traže kolektivne ostavke svih članova vijeća.
Lične odnosno "dobrovoljne ostavke" sadašnjih pripadnika VSTV-a su najidealnije rješenje za kriminalne klanove, čime bi izbjegli dalje zaoštravanje i lobiranje da se politički izglasa "ukidanje" VSTV, preko novog zakona, podjele na sudsko i tužilačko vijeće i slično, što je za njih same sporedno. GLAVNI CILJ MAFIJE JE DA SE URUŠI TRENUTNI PRAVNI POREDAK, UKINE VSTV-E I FORMIRA NEKI DRUGI ORGAN SA DRUGIM - NJIHOVIM ČLANOVIMA, KOJI BI UNIŠTILI DOKAZE NJIHOVOG KRIMINALA I SPASILI IH OD KRIVIČNOG PROGONA.
Osim ovog opšte poznatog slučaja ima i drugih primjera bezakonja i sabotiranja istraga te pokušaja kompromitacije pa čak i prijetnji okružnim tužiocima. Recimo postoji sukob vezan za istragu oko nestanka i ubistva Bojana Koprene, gdje je trenutno obustavljena istraga protiv dvojice osumnjičenih a otvoren predmet protiv policijskih inspektora, koji su prema svjedočenjima iznudili iskaze od jednog svjedoka a osumnjičenog su mučili satima udarcima nogama rukama i kocem. Iako je tužilaštvo izdalo naredbu za provođenje istražnih radnji, ministar unutrašnjih poslova, odbija da postupi po naredbi što nedvosmisleno znači - Da se pokušava sakriti izvršeni kriminal i počinioci. Zvanično su objavljeni sukobljeni stavovi iz policije i tužilaštva a nezvanično pripadnici tužilaštva su fizički ugroženi od vrha MUP-a i čak strahuju za svoje živote.
O BAZAKONJU I NAPADU NA USTAVNI POREDAK KOJI JE VRH MUP-A IZVRŠIO U SLUČAJU NEZAKONITE KONFERENCIJE PO UBISTVU DAVIDA DRAGIČEVIĆA, POKUŠAJU KRIMINALIZACIJE ŽRTVE, PRIKRIVANJU DOKAZA TE NAPADU NA GARANTOVANA PRAVA GRAĐANA I SPREČAVANJE SLOBODNOG KRETANJA NA JAVNOM MJESTU, ŠTO JE SAMO MALI DIO ZLOČINA KOJE ČINI REŽIM, VEĆ SE ZNA I U ZEMLJAMA EVROPE I SVIJETA, SVE DO UJEDINJENIH NACIJA.
U trenutnim okolnostima je za pripadnike mafije iz tužilaštva i suda, najveća opasnost sadašnji predsjednik VSTV-a, koji je upoznat sa detaljima njihovih zločinačkih aktivnosti i na njega je izvršen najveći udar, dok se recimo u medijima osim mojih članaka na internetu, slučaj montiranja optužnice i ne pominje. POKUŠAJTE SAMO ZAMISLITI ŠTA BI SE DESILO, KADA BI VSTV-E, ODNOSNO UDT, OBJAVILO DOKUMENTACIJU O TOME NA KOJI SU NAČIN, ČALOVIĆ RAJKO I BOROVČANIN LUKA, ZGAZILI ZAKONE, USTAVNI I PRAVNI POREDAK I SAMI SEBI DODJELILI NADLEŽNOST U NEČEMU GDJE PO ZAKONU NEMAJU PRAVO POSTUPANJA...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev uručen 22.05.2019.
Stanković, Panić i Nešković
Pismo Mitra Stankovića
Mitar Stanković info
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prepiska sa informatorom
Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Prijavni obrazac
Izvještaj sa sjednice VSTV-a od 29. i 30.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 23. srpnja 2019.

DESET GODINA MAFIJAŠKI REŽIM GESTAPOVSKIM METODAMA PRIKRIVA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE

Pripadnici mafijaškog klana iz Bobar grupe su u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, skinuli materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice koji je kako se vidi dvostruko presječenog kaiša, veći dio nedostaje a ostatak su oprali benzinom kako bi uklonili tragove masti i ulja sa kamiona koji je dovezao krijumčarenom robu i pobjegao sa mjesta zločina...

DESET GODINA MAFIJAŠKI REŽIM GESTAPOVSKIM METODAMA PRIKRIVA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE

NA DANAŠNJI DAN 23.07.2009. UBIJENA JE IVONA BAJO.
PODACI O TOME SU SAKRIVANI, FALSIFIKOVANO MJESTO ZLOČINA, UKLONJEN MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA SA ASVALTA, PRIJE DOLASKA ISTRAŽITELJA.
Punih 10 godina mafijaški režim prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Političko tajkunska i pravosudno policijska mafija, udruženim snagama rade ne samo na prikrivanju ovog zločina nego i mnogih drugih ubistava koja su izvršena prije a nažalost i u kasnijem periodu.
Za ovih 10 godina, razotkriveno je mnogo pripadnika kriminalnog klana iz policije, tužilaštava, sudova a i političara.
Poznat je i razlog zbog čega ti zločinci prikrivaju ovo teško ubistvo.
Mafijaški klan iz Federacije je krijumčario nelegalnu robu svojim saučesnicima u Republici Srpskoj, konkretno u zločinačku Bobar grupu, preko koje je kako se u međuvremenu razotkrilo opljačkano samo preko banke više stotina miliona maraka a preko cijele Bobar grupe u pitanju su milijarde.
To su motivi za prikrivanje ali ipak ono što je najvažnije je da postoje i materijalni dokazi prikrivanja ubistva a najsnažniji od njih je dječji ruksak koji je ubijena djevojčica nosila preko ramena, prilikom smrtonosnog ranjavanja.
Pripadnici mafijaškog klana iz Bobar grupe su u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, skinuli materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice koji je kako se vidi dvostruko presječenog kaiša, veći dio nedostaje a ostatak su oprali benzinom kako bi uklonili tragove masti i ulja sa kamiona koji je dovezao krijumčarenom robu i pobjegao sa mjesta zločina prije dolaska patrole policije.
Ovaj materijalni dokaz je "glogov kolac" za mafijaški režim i neoborivi dokaz njihovog saučesnistva u prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
Tek relativno nedavno se tužilaštvo izjasnilo pismeno da navodno o tom dokazu "nema saznanja" jer policija nije o tome ništa navela što je naravno gnusna laž jer godinama znaju za taj dokaz i izdali su usmenu gestapovsku naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice ne dozvoli pristup tužilaštvu, kako ne bi mogli donositi dokaze a u sklopu te razbojničke aktivnosti su čak uhapsili majku ubijene djevojčice i držali je zarobljenu bez potvrde o lišenju slobode.
Kako je vrijeme prolazilo i razotkrivani brojni saučesnici kriminalnog klana a pokušaji zastrašivanja i likvidacije članova porodice za koje su bile zadužene ekipe kriminalnih klanova iz narko i auto mafije nisu uspijevali, došlo je do eskalacije nervoze među šefovima mafije te su čak nedavno izvršili otvoreni napad u zgradi policije i prijetnje prebijanjem i ubistvom ako se više ikada bude dolazilo sa dokazima ubistva.
To nas naravno nije ni uplašilo ni obeshrabrilo i nastavićemo još intenzivnije borbu protiv mafijaškog režima.
Svi oni koji su bilo kada u bilo kom sudskom ili tužilačkom postupku, vidjeli ovaj materijalni dokaz ubistva a nisu reagovali nego su se pridružili mafiji u prikrivanju ubistva su jednaki zločinci pa i veći od onih koji su direktno odgovorni za ubistva.
Mnogo je još nerazjašnjenih ubistava i prikrivenih zločina ali ni u jednom drugom slučaju ne postoji ovako snažan materijalni dokaz prikrivanja ubistva kada su kriminalci iz policije i tužilaštva uklonuli dokaz iz istrage i oprali ga benzinom, krijući tu činjenicu od porodici i javnosti a sada se pretvaraju da o tome ništa nisu znali ili odbijaju uopšte da se izjasni kao recimo kriminalci iz policije.
Ali neće zločinci još dugo moći da izbjegavaju odgovore i vrlo brzo će morati da se izjasne, ko je odgovoran za prikrivanje ovog dokaza ubistva i samog ubistva a kada padnu sa vlasti zločinci koji su prikrivali ovo ubistvo, odmah će za njima i drugi... svi oni koji stoje iza brojnih neriješenih zločina u cijeloj zemlji.
PROTIV PORTIRA KOJI JE SKLONIO TORBU PRESJEČENOG KAIŠA, DIO NEDOSTAJE A VEĆINA OSTATKA JE OPRANA DA SE UKLONE TRAGOVI PODNESENA JE KRIVIČNA PRIJAVA, KAO I PROTIV AD UNIVERZAL.
U DANU UBISTVA KRIJUMČARENA JE "NEKA" ROBA I OD 4 DOVEZENA PAKETA 3 SU NESTALA PREKO NOĆI, DOK ISTOVREMENO NARKO MAFIJA PERE NOVAC PREKO BOBAR BANKE ISTOG VLASNIKA...
UKUPNO PREKO 4 MILIONA KM JE EVIDENTIRANO, A POTOM JE DIREKTOR UNIVERZALA UHAPŠEN KAO PRIPADNIK KRIMINALNE GRUPE... POLICIJA, TUŽILAŠTVA, SUDOVI... NISU NIKAKVI DRŽAVNI ORGANI NITI SU SERVISI GRAĐANA. ONI SU SERVISI MAFIJE I NJEN SASTAVNI DIO. ŠTO PRIJE TO NAROD SHVATI... PRIJE ĆEMO SRUŠITI OVAJ MAFIJAŠKI SISTEM KOJI NAS PLJAČKA I UBIJA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Andjele moj… evo 10 godina prođe… nikada nećeš saznati koliko mi nedostaješ

IVONA BAJO
23.07.2009 – 23.07.2019

Poželim te i nadam se doći ćeš mi makar u san, makar na tren. Nedostaješ, nedostaješ mi mnogo, stalno…
Poželim tvoj miris, tvoj pogled i osmjeh, tvoj mali snažni korak, i glasan govor i šapat…
Dođi i donesi mi samo svoj osmijeh. Sve ostalo imam.

Tvoja Buda
Anđele moj... 10 dugih godina je prošlo, skoro pa vječnost…

IVONA BAJO
23.07.2009 – 23.07.2019

Kažu proći će… manje boleće…
Kažu ! Ali ne prolazi…
Prolaze dani, prolazi život… ali bol ne prolazi,nedostajanje.
U mom srcu je sve ostalo isto, ništa se promjenilo nije... još si tu, još nedostaješ, još uvijek rane bole...

Tvoji najmiliji

Budimka Bajo Bollin

subota, 20. srpnja 2019.

ANGAŽOVANJE DOUŠNIKA I PRIPREME POKUŠAJA UBISTVA

Kada se jedan takav brutalni pokušaj ubistva, ne predstavi čak ni kao nanošenje tjelesnih povreda, nego samo "izazivanje opšte opasnosti" onda je jasno da je tužilaštvo, mnogo monstruoznija zločinačka organizacija, nego onaj koji ispalio metak. I to je dakle sistem prema kome zločinačka organizacija Republika Srpska, formira svoje batinaše i plaćene ubice, tako što ih vrbuje za neka sitna ili čak podmetnuta krivična djela a onda ih oslobađa od istraga u nekim postupcima, kako bi ih mogla upotrijebiti za premlaćivanja i likvidacije onih koji su smetnja njihovim pljačkaškim aktivnostima...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA I ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA

ANGAŽOVANJE DOUŠNIKA I PRIPREME POKUŠAJA UBISTVA

DOSTAVLJA SE I : VSITV-U, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI, SIPA, MEDIJIMA I JAVNOSTI...
Gomila doušnika, informatora i plaćenih ubica je tokom godina, bila angažovana da me špijunira i pokušava odvući na udaljenu lokaciju sa namjerom da me ubiju ali sada se evo prešlo i na to da državni službenici, odnosno Republika Srpska direktno izvršava fizičke napade i prijeti ubistvom.
Nije to nažalost usamljeni slučaj, nego je od podnošenja moje tužbe u otprilike posljednjih godinu dana, izvršeno više od 10 likvidacija a posljednje su ubistvo Slaviše Krunića kod Banjaluke i na sreću samo pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima.
Taj pokušaj ubistva je direktno povezan sa mnom, odnosno izvršioci pokušaja likvidacije su povezani sa mnom s obzirom da je putem posrednika ta grupa izvršila kontakt sa namjerom da me navuče u zamku, za šta prilažem, (Prepiska sa informatorom) dio komunikacije kao dokaze.
Kriminalna grupa koja je pokušala likvidaciju Vasiljevića, čiji su članovi uhapšeni i vođa te kriminalne grupi Jurošević koji nije uhapšen nisu jedini izvršioci pokušaja likvidacije, nego su saučesnici u tome sud i tužilaštvo a izvršioci su samo njihovi ortaci.
Slaviša Jurošević uživa punu zaštitu prije svega tužilaštva a potom i suda jer je izvršilac više napada sa prijetnjama prebijanja i prijetnjama ubistva i čak pokušajem ubistva.
Ovom prilikom ističem samo napad na novinarsku ekipu 2011-te, te pokušaj ubistva gospodina Pantića u domu zdravlja, kada je na istog pucao iz pištolja i pogodio ga a zločinačka organizacija tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koja je protiv mene montirala optužnicu su pokušaj ubistva prekvalifikovali u "izazivanje opšte opasnosti", (Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15) te je ubica u pokušaju osuđen na samo 800 KM.
Kada izletnici pored rijeke raspale roštilj pa se slučajno zapali trava, bukne plamen, bez da iko strada i bez materijalne štete, to je "izazivanje opšte opasnosti" a ovdje imamo slučaj da je nasilnik napao građanina, tukao ga, povrijedio a kada je ovaj otišao da mu se ukaže pomoć, otišao po pištolj, krenuo za žrtvom ušao je za njim u ambulantu i pucao sa namjerom da ubije i pogodio, ranivši čovjeka. To je prema tada važećem zakonu a i prema novom u relevantnom članu po stavu 5, bilo minimum 1 pa sve do 10 godina zatvorske kazne bez opcije da se može izreći novčana kazna uopšte. Tužilaštvo je dakle uzimanje oružja u ruke poslije fizičkog sukoba, odlazak za žrtvom u ambulantu i pucanje u istog, preformulisalo u "NEHATNO PUCANJE U VAZDUH NA SVADBI ILI SLAVI", da bi primjenili stav 4 i oslobodili svog saučesnika u zločinima, kako bi bio upotrebljiv za naredna zastrašivanja i likvidacije po potrebi.
Kada se jedan takav brutalni pokušaj ubistva, ne predstavi čak ni kao nanošenje tjelesnih povreda, nego samo "izazivanje opšte opasnosti" onda je jasno da je tužilaštvo, (OJTIS) mnogo monstruoznija zločinačka organizacija, nego onaj koji ispalio metak a istini za volju ovdje sud nije imao mnogo veliki dijapazon kazni na raspolaganju, osim što je mogao odbaciti tu besmislicu od optužnice i uputiti je disciplinskom tužiocu a naravno da ima osnova i za krivični progon tužioca.
I to je dakle sistem prema kome zločinačka organizacija Republika Srpska, formira svoje batinaše i plaćene ubice, tako što ih vrbuje za neka sitna ili čak podmetnuta krivična djela a onda ih oslobađa od istraga u nekim postupcima, kako bi ih mogla upotrijebiti za premlaćivanja i likvidacije onih koji su smetnja njihovim pljačkaškim aktivnostima.
Ali s obzirom da je u posljednje vrijeme, bilo mnogo likvidacija, neki iz tih grupa su u pritvoru, neki su u bjekstvu a mnogi se kriju iz straha da ne bi bili ne samo uhapšeni, nego ubijani i doneseni na lice mjesta, kao lažni izvršioci, poput recimo slučaja atentata na Slavišu Krunića, gdje je na licu mjesta ostavljen "atentator" a oko njega nema ni jedni kapi krvi.
Motive za likvidaciju Slaviše Krunića je otkrila porodica Dragičević, objavivši da su iz njegove agencije dobili dosta video snimaka, vezano za otmicu i likvidaciju Davida Dragičevića a nesumnjivo je da vlasnik zaštitarske firme ima, odnosno imao je obilje materijala sa dokazima o razbojništvu kriminalaca iz redova policije, koji nesmetano dilaju narkotike, koristeći se upravo kriminalnim grupama kao pomoćnim sredstvom, istim onim koje oslobađaju tužilaštva i sudovi.
Tako ću ja morati opet lično da odem, pošto sam zatražio video snimke sa napadom na mene i prijetnjom ubistvom a moguće da je već pripremljen scenarij za moje ubistvo, možda neki novoprimljeni policajac koji će da se igra pištoljem kao "slučaj Deurić" u Vlasenici.
Kako je poznato, tom prilikom je ispred zgrade suda ubijen građanin, koji je trebao svjedočiti u sudskom postupku a zvanična verzija je da je u pitanju slučajno ubistvo, no s obzirom da je Mladen Deurić, prijatelj osobe, koja je odavno angažovana da me kontaktira i navuče u zamku, meni je jasno da je ta pričica lažna.
Ko zna koliko je pripadnika kriminalnih grupa, kojima je prijetila dugogodišnja robija, primljeno na pozicije policajaca, sudskih policajaca pa i tužilaca i sudija, ministara itd, pošto su im prethodno sakriveni dokazi krivice ili gurnuti negdje duboko u fioke a sve sa ciljem da budu poslušni izvršioci kriminalnih radnji za slučaj potrebe.
No još direktnija veza od ovog primjera ubistva je pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića u kome je učestvovalo više lica a neki od njih su u prijateljskim vezama sa istom osobom, koja me pokušala namamiti u zamku. Ovom prilikom prilažem završni dio komunikacije, (Prepiska sa informatorom) koja se odigravala neposredno poslije podizanja optužnice protiv mene i u vrijeme kada se očekivao moj dolazak na Sokolac gdje bi me dočekao tim za likvidaciju.
Osoba koja me je pozivala na sastanak, moguće nije uopšte bila upoznata sa pravim planovima i vjerovatno je tada samo trebalo da me egzekutori vide i snime kako bi me lakše uočili prilikom dolaska na Sokolac a nije isključeno i da bi tada pokušali ubistvo odmah, da sam otišao. Ovaj događaj uopšte nisam ranije pominjao a bilo ih je mnogo i posebno nema svrhe prijavljivati ovakve događaje ni policiji ni tužilaštvu jer se radi o njihovim saučesnicima.
Ranije sam opisivao samo dva druga slučaja i to direktne prijetnje upućene preko interneta od osobe koja je bila zadužena da me prati u civilu a tekstove je pisala bukvalno u ime suda, (Replika na kriminal u vlasti - "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720") poručujući mi "da stavim prst na čelo i dobro razmislim ako već nije kasno".
Drugi slučaj je primjer doušnika koji je više puta angažovan da me kontaktira i navuče u zamku i to prvi put još 2010-te a 2017-te, samo petnaestak dana prije poziva u Istočno Sarajevo u tužilaštvo, došao je i 3 sata me ubjeđivao da idem sa njim kod neke osobe, ne navodeći ni gdje, ni njeno ime, ni čime se bavi.
Jedino što je otkrio je da bismo trebali ići u pravcu Ugljevika i dalje prema Tuzli a zanimljivo je da osoba za koju sam napisao da me vjerovatno napala 22.05.2019. ima prebivalište u Donjoj Tinji što je u istom pravcu.
Audio snimak od nešto manje od 5 minuta, pod nazivom "Agent.mp3" sam dostavio na disku, sudu u Sokocu, tužilaštvu u Istočnom Sarajevu te predao u Prekršajnom postupku 80 0 Pr 097548 18 Pr, koji je pokrenut protiv mene poslije falsifikovanja činjeničnog stanja od strane načelnika OC sudske policije u Bijeljini i instriusanja sudskih policajaca da lažno svjedoče na sudu protiv mene, što sam već dokazao u tom sudskom postupku.

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev uručen 22.05.2019.
Stanković, Panić i Nešković
Pismo Mitra Stankovića
Mitar Stanković info
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prepiska sa informatorom
Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Prijavni obrazac
Izvještaj sa sjednice VSTV-a od 29. i 30.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE KAO SERVISI MAFIJE

Prema zakonu o sudovima, zakonu o krivičnom postupku, i zakonu o tužilaštvima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu nemaju nadležnost za postupanje, niti su je ikada bilo kojim rješenjem dobili, te su gospoda Rajko Čalović i Luka Borovčanin najobičniji kriminalci koji su brutalno zloupotrijebili svoj položaj i lažirali predmete koje su po mom planiranom ubistvu, namjeravali adaktirati ili uništiti, kako bi prikrili svoje kriminalne radnje...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA I ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA

ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE KAO SERVISI MAFIJE

DOSTAVLJA SE I : VSITV-U, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI, SIPA, MEDIJIMA I JAVNOSTI...
22.05.2019. prilikom pokušaja da ostvarim više prava garantovanih ustavom i zakonima, te prijavim više lica za krivična djela, fizički sam napadnut u zgradi PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se više ikada pojavim u zgradi policije.
Ako i nije napad izveo na mene gospodin Stanković nego neki drugi službenik, ono što zasigurno znam je da je napadač na mene Ljubiša Mićić od koga sam u sudskom postupku 80 0 P 097102 18, više puta usmeno i 3 puta pismeno, tražio da primijeni Ustav i zakone, da zaštiti pravo garantovano članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48, ne može ni oduzeti ni ograničiti a što je sud i prema Ustavu i prema zakonu o sudovima dužan da obezbedi, dužan da štiti prava garantovana Ustavom i zakonima.
Iako sam u više dokumenata pismeno upozorio u sudskom postupku da ću svakoga onoga ko napadne na bilo koje moje pravo, tretirati i kao saučesnika u pokušaju mog ubistva i kao saučesnika u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, Ljubiša Mičić, odnosno sud, odnosno Republika Srpska su brutalno zgazili ustav i garantovana prava i oduzeli mi pristup dokumentaciji koju sam tražio a sve sa ciljem da pomognu, ne samo suprotnoj stranki, nego grupi kriminalaca koji su pokušali lažirati nadležnost koju prema zakonu nemaju kako bi stvorili uslove za moju likvidaciju.
I sad tu više nije u pitanju ni jedan pojedinac, nego je Republika Srpska zločinačka organizacija, sud je zločinačka organizacija, ne neki pojedini nego kompletan sudski sistem. Tužilaštvo je zločinačka organizacija, policija je zločinačka organizacija.
Kompletna, takozvana "Republika Srpska" je zločinačka organizacija, privatizovana i pod kontrolom mafije a svi navedeni organi su zločinačke organizacije, koje učestvuju i saučestvuju u najtežim krivičnim djelima.
MOJE VIŠEGODIŠNJE TVRDNJE I UPOZORENJA NA OVU TEMU PODRŽAVAJU I ISTAKNUTI PRIPADNICI PRAVOSUDNIH ORGANA, KAO ŠTO SU GOSPODA GORAN NEZIROVIĆ I BRANKO PERIĆ ŠTO JE POHVALNO I POKAZUJE DA POSTOJE SUDIJE KOJE NE ŽELE BITI SASTAVNI DIO MAFIJE.
Da je sud zločinačka organizacija, nije dokaz samo ovaj posljednji događaj kada mi je direktno prijećeno ubistvom, nego i više sudskih postupaka prethodnih godina počev od 2012. (80 0 P 043325 12 P2) u kojima sam zahtijevao da se poštuju Ustavom garantovana prava i da mi se uruči dokumentacija prema članu 23 Ustava Republike Srpske, što nikada sud nije htio da uradi ali je zato smišljeno prikrivao, čak i falsifikate sudskih rješenja koji su se pojavljivali i štitio pripadnike zločinačke organizacije, predstavljajući njihova krivična djela kao službene radnje.
IZMEĐU NN SLUŽBENIKA U CIVILU, KOJI U ZGRADI MUP-A, NAPADA MOJE PRAVO NA ŽIVOT GARANTOVANO ČLANOM 11, USTAVA RS I SUDIJE, ODNOSNO OKRUŽNOG TUŽIOCA, KOJI NAPADAJU NA PRAVA GARANTOVANA ČLANOVIMA 16, 23, 48... NEMA NIKAKVE RAZLIKE.
Ovom prilikom prilažem "Odgovor Debeljević Milorada na 80 0 P 034147 11 P" na moju tužbu gdje tvrdi da se uopšte ne poznajemo da sam sve događaje izmislio i da, što je najvažnije on lično, nikada nije službeno postupao u bilo kojoj pravnoj stvari vezano za mene. I poslije toga zvaničnog odgovora stranke koja je tužena, pošto sam dokazao da je sve istana a ne izmišljeno, sud brutalno falsifikuje činjenice i oslobađa krivce odgovornosti tvrdeći da su službeno postupali što je u svakom slučaju saučesnistvo u napadu na mene a i saučesnistvo u prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Za ovaj fizički napad, koji sam pomenuo i prijetnje ubistvom, vezan je drugi sudski postupak, (80 0 P 097102 18) u kome sam još u januaru 2018. zatražio dokumentaciju od MUP-a, što nije učinjeno a sud je saučestvovao u tom kriminalu i praktično dao podsticaj nasilnicima da prijete i ubijaju koga god žele.
Iako sam već naveo da je kompletna Republika Srpska, zločinačka organizacija kao i tužilaštvo i policija, ovdje ću akcenat staviti prije svega na sud kao zločinačku organizaciju, jer ima zakonom neku zaštitu, koja se zove krivično djelo "povreda ugleda suda" a koje je iskorišteno kao izgovor za lažiranje nadležnosti protiv mene, posebne istražne radnje i prikupljanje podataka kao preduslov za likvidaciju.
Iako u postupku po mojoj tužbi 80 0 P 097102 18, vezano za montiranu optužnicu protiv mene, (T17 0 KT 0006630 15) tužena Republika Srpska nije napisala ništa u svom odgovoru, čime bi opravdala nadležnosti a ni u podnesku koji je kasnije predala, iako nije htjela da dostavi čak ni predmet iz tužilaštva u kome sam ja optuženi, sud je dozvolio takvo bezakonje i zloupotrebu moći zločinačke organizacije Republike Srpske.
I ne samo to, zločinačka organizacija sud, se usudio, da moj zahtjev za dostavu kompletnog spisa ili kopije preinači i zatraži "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." naravno unaprijed dogovoreno, kojim pripadnici mafijaške mreže, pokušavaju nekako opravdati svoje gestapovske metode.
Iako dakle u odluci republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) jasno stoji da im se dostavlja moja krivična prijava koju sam podnio protiv pripadnika suda i pravobranilaštva pa je i osnovcu jasno da im se ne dostavlja prijava protiv mene, najpodmuklijom manipulacijom, pripadnici tužilaštva spajaju drugi materijal sa tom odlukom i tvrde kako je republičko tužilaštvo postupajući po nekom dopisu dodijelilo im u rad predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene.
Prema zakonu o sudovima, zakonu o krivičnom postupku, i zakonu o tužilaštvima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu nemaju nadležnost za postupanje, niti su je ikada bilo kojim rješenjem dobili, te su gospoda Rajko Čalović i Luka Borovčanin najobičniji kriminalci koji su brutalno zloupotrijebili svoj položaj i lažirali predmete koje su po mom planiranom ubistvu, namjeravali adaktirati ili uništiti, kako bi prikrili svoje kriminalne radnje.
I to što nije dostavljen čak ni spis iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, samo po sebi govori da se željelo spriječiti da dođem i do nekih drugih dokumenata o kriminalnim radnjama koje su vršene tokom prethodnih godina.
S obzirom da je nastupila "nestašica" plaćenika za likvidacije od kojih je dobar dio u pritvoru a ostatak u bjegstvu ili se pritajio, ugroženi pripadnici mafije iz policije sada lično prijete ubistvima na javnom mjestu i ne bi me uopšte iznenadilo da poslije pravnog nasilja i neke sudije te okružni tužioci, (recimo Marković, Gruhonjić, Kovačević...) krenu u fizičke napade na mene.
DA IZA MONTIRANE OPTUŽNICE STOJI MAFIJA A NE LEGALNI ORGAN DOKAZUJE I MOJ MOMENTALNI ZAHTJEV PO POZIVU ZA "ISPITIVANJE" U TO TUŽILAŠTVO, 22.06.2017. KADA SAM TRAŽIO PISMENI PRIMJERAK RJEŠENJA O NADLEŽNOSTI. SHVATIVŠI DA SU OTKRIVENI NIKAD NISU POSLALI DOKUMENT O NAVODNOJ NADLEŽNOSTI A POŠTO SAM PREŽIVIO SVE POKUŠAJE UBISTVA, ONDA SU IZMISLILI NEVIĐENU BUDALAŠTINU DA BI OPRAVDALI SVOJE GESTAPOVSKE METODE...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev uručen 22.05.2019.
Stanković, Panić i Nešković
Pismo Mitra Stankovića
Mitar Stanković info
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prepiska sa informatorom
Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Prijavni obrazac
Izvještaj sa sjednice VSTV-a od 29. i 30.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 10. srpnja 2019.

OTVORENI FIZIČKI NAPADI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE I PRIJETNJE UBISTVOM NA JAVNOM MJESTU

Je li u pitanju zaista gospodin zaposlen u policiji ili neki drugi službenik Republike Srpske, pa čak i civil sad je potpuno nevažno jer je Policijska uprava, odnosno kompletan MUP, odnosno Republika Srpska saučesnik u tom napadu i direktni izvršilac napada, odnosno prijetnji ubistvom. Dakle, potpuno je nevažno da li me napao taj gospodin ili neki drugi inspektor policije ili bilo koji službenik Republike Srpske, jer je napadač i saizvršilac na mene, na moja prava, na dostojanstvo i život prijeteći ubistvom, kompletna ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA Republika Srpska...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA I ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA

OTVORENI FIZIČKI NAPADI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE I PRIJETNJE UBISTVOM NA JAVNOM MJESTU

DOSTAVLJA SE I : VSITV-U, OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI, SIPA, MEDIJIMA I JAVNOSTI...
Poslije javnog objelodanjivanja "CRNE KNJIGE" od strane dodik milorada i mafijaškog terorističkog režima, sve kriminalne aktivnosti koje su ranije bile bar djelimično sakrivene, sada se događaju otvoreno, zakoni i pravo ne postoje a sve takozvane državne institucije i javni organi su privatizovani i rade isključivo za interese tajkunsko političke mafije...
Razlog za sve kriminalne radnje koje ću opisati je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, kao i učešće pripadnika mafije iz policije, tužilaštva i suda u pljački preko Bobar banke. Prilog "Dokazni predmeti" sadrži fotografije "dječjeg ruksaka" koji je uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice, kaiš je dvostruko presječen i dio nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva te je predmet sakriven iz istražnih radnji.
Da je opis predmeta istinit vidi se iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" sa datumom 15.04.2015. što je neposredno prije lažiranja nadležnosti i montiranja predmeta protiv mene od strane pripadnika mafije koji prikrivaju ovaj zločin. Formalni stav nadležnog tužioca Stjepanović Danice "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." je kako se vidi da o materijalnom dokazu "NEMA POJMA" što je obična i gnusna laž. Naprotiv i ona i pripadnici MUP-a i mnoge sudije vrlo dobro znaju za uklonjeni dokaz ovog zločina i smišljano saučestvuju u prikrivanju kao i pokušajima mog kriminalizovanja i ubistva jer su umješani ne samo u pljačku Bobar banke nego i brojne druge kriminalne radnje ili su ucjenjeni od mafije pa čak i u strahu ali ih to ne opravdava...
NITI NEKI POLICAJAC SMIJE PRIJETITI PREBIJANJEM I UBISTVOM, SAMO ZATO ŠTO JE POLICAJAC, NITI BILO KOJI SUDIJA ILI OKRUŽNI TUŽILAC MOŽE DA PRIMJENJUJE SOPSTVENE "ZAKONE" PROMJENLJIVE U ZAVISNOSTI OD KOLIČINE NOVCA I MOĆI KOJU IMA POJEDINA OSOBA NEGO SU SVI SKUPA DUŽNI DA DJELUJU U SKLADU SA ZAKONIMA DRŽAVE KOJA IM JE DODIJELILA POSAO KOJI OBAVLJAJU.
22.05.2019. prilikom pokušaja da ostvarim više prava garantovanih ustavom i zakonima, te prijavim više lica za krivična djela, fizički sam napadnut u zgradi PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se više ikada pojavim u zgradi policije.
Prethodno sam službeniku na ulazu predao obimnu dokumentaciju, na vrhu koje je bio "Zahtjev uručen 22.05.2019." gdje su između ostalog bile nevedene neke osobe iz MUP-a, koje sam imao namjeru prijaviti a manje od 10 minuta poslije toga neki od njih su se pojavili u zgradi što je sad potpuno očigledno bio prvi pokušaj zastrašivanja.
Da to predstavim slikovitije i bliže za druge građane: Žena koja želi prijaviti fizički napad i silovanje, neće biti u mogućnosti to da uradi, nego će takozvani državni organi pozvati silovatelja na lice mjesta, kako bi dodatno zastrašio žrtvu i natjerao je u bjegstvo. Time se u startu sprečava čak i podnošenje krivične prijave i naravno štite kriminalci, pljačkaši i ubice.
O samom tom događaju neću sada iznositi detalje, jer sam odmah potom napad, prvo prijavio usmeno tužiocu a zatim kad sam putem interneta došao do najvjerovatnijeg počinioca, sačinio sam i pismenu krivičnu prijavu. Osoba koja me je fizički napala i prijetila ubistvom je kako sam u prijavi naveo najvjerovatnije M.S, (Stanković, Panić i Nešković) a ranije se koliko znam nismo sretali.
Ali, je li u pitanju zaista taj gospodin ili neki drugi službenik Republike Srpske, pa čak i civil sad je potpuno nevažno jer je Policijska uprava, odnosno kompletan MUP, odnosno Republika Srpska saučesnik u tom napadu i direktni izvršilac napada, odnosno prijetnji ubistvom.
Ovu tvrdnju zasnivam na činjenici da se napad nije desio u nekom parku ili parkingu u gradu, niti na nekoj njivi, nego u zgradi MUP-a, pod video nadzorom, (saznao sam naknadno da ne postoje kamere u zgradi - zanimljivo) u prisustvu nekoliko uniformisanih policijskih službenika.
Iako sam izuzetno grubo fizički napadnut, vučen i guran prema izlazu, te izguran do ulaznih stepenica, nisam se fizički sukobljavao sa napadačem, očekujući da će policijski službenici reagovati po službenoj dužnosti i zaustaviti nasilnika.
Pošto se to nije desilo a nasilnik me je izgurao izvan zgrade, rekao sam da me nije uplašio i da mi uzalud prijeti, na šta me on iznenada pustio i trčeći otišao na sprat zgrade.
Odmah sam zahtijevao od prisutnih službenika da sačine zabilješku o događaju i preduzmu sve potrebne radnje da se krivično djelo i počinilac evidentiraju što su oni odbili uz izgovor da je u pitanju službenik a na moj zahtjev da mi kažu ime tog službenika što sam više puta ponovio, niko od prisutnih uniformisanih policajaca to nije htio da učini a svi su izgledali veoma uplašeno i to očito ne od mene nego od nasilnika koji me napao.
Ostavljam sada potpuno po strani samog napadača i koncentrišem se na krivična djela Republike Srpske a to je prije svega "nečinjenje" jer prisutni policajci su bili dužni da spriječi fizički napad, prijetnje prebijanjem i ubistvom a potom drugi dio, odnosno nastavak kriminala "produženo krivično djelo" je odbijanje da se sačini zabilješka i što je za mene najvažnije i najteže, grubi pokušaj prikrivanja počinioca, čije ime niko od službenika nije htio da mi saopšti.
U prilogu ovog dopisa su fotografije komandira policijske stanice Bijeljina II, Milana Neškovića i zamjenika Srećka Panića koje sam imao namjeru prijaviti, te vjerovatnog napadača Stankovića, (Stanković, Panić i Nešković) i snimak mog telefonskog poziva policijskoj stanici kritičnog dana.
Napominjem da sam prethodno od kraja septembra 2018-te do 22.05.2019. više puta pokušavao razgovarati sa komandirom PS Bijeljina II, vezano za neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog tegoba sa polenom ambrozije i istovremeno lažiranje činjeničnog stanja što se vidi u prilogu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.". Tada sam presretnut od pripadnika sudske policije koji nisu uz sebe imali naredbu, (Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.) te su me pokušali na pravaru ugurati u vozilo tvrdeći da me vode samo do suda u Bijeljini.
U pitanju je montirana optužnica "T17 0 KT 0006630 15" za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim organima za šta je nastupila apsolutna zastara krajem aprila 2019-te s obzirom da su prošle 4 godine od datuma navedenog u toj montiranoj optužnici.
Umjesto da mi se ukaže hitna pomoć, pripadnici policije su po NEČIJIM telefonskom instrukcijama lažirali dokumentaciju, kako bi me što hitnije prevezli na Sokolac gdje su čekale plaćene ubice. Iako sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć, sudska policija me je izbacila na ulicu u Sokocu što se vidi iz priloga "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." a zabilješke o tome mi komanda sudske policije odbija uručiti.
Na putu prema stanici tog dana me je presrela napoznata muška osoba i postavljala više pitanja, tvrdeći da je INSPEKTOR POLICIJE i pokušavajući da me zadrži. Srećom nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, pošto sam ostavljen na ulici, nego sam predvidio ovakav scenario te svratio u jedan od kafea da se javim sestri i prijateljima što je uz zadržavanje u Bijeljini bilo dovoljno da se ostatak tima za likvidaciju raziđe.
Pošto je komanda PS Bijeljina II, konstantno odbijala da se udostoji pojaviti na radnom mjestu i odgovori mi po čijem su nalogu lažirali dokumentaciju, tretirao sam ih kao saučesnike i odlučio prijaviti u PU Bijeljina te je tada i došlo do napada na mene u zgradi MUP-a i prijetnji ubistvom.
Oko 20 dana kasnije sam putem interneta dobio pismo od gospodina koga sam prijavio i to pismo u cijelosti prilažem uz ovaj dopis bez mojih intervencija, (Pismo Mitra Stankovića) da bi opis događaja bio potpuno vjerodostojan sa svake strane.
U tom pismu, gospodin negira da je on napadač i kaže da sam ga vjerovatno zamjenio sa nekim od inspektora te ističe da je tog dana bio na odmoru a mene lično i u pismu i u drugim porukama podržava u mojoj borbi da se otkrije počinilac napada i krivci za druga teška krivična djela za koje je kako kaže u međuvremenu saznao.
Nemam uopšte namjeru da demantujem tvrdnje tog gospodina, posebno iz razloga što sam napadnut u zgradi MUP-a a bili su prisutni i policijski službenici koju znaju ime napadača te se istina može lako utvrditi, osim ako to Republika Srpska ne želi po svom običaju sakriti.
Nevezano za sadržaj pisma o napadu i tvrdnje gospodina da s tim nema veze u pismu je neobičan detalj u kome pominje podatke o zaposlenju uz opasku da on nema namjeru ništa kriti nego to samo tako izgleda.
Ističem da u usmenoj prijavi tužiocu a ni kasnije u pismenoj, nisam pravio nikakve asocijacije na radno mjesto i prikrivanje podataka o zaposlenju nego sam to učinio u internet prepisci sa svojom sestrom, (Mitar Stanković info) što samo dodatno pokazuje da se provode posebne istražne radnje i ne samo da je policija pročitala tu prepisku, nego eto i osumnjičeni napadač zna šta sam pisao. U međuvremenu mi je 19.06.2019. zaključan fejsbuk profil pod imenom "Zdenko Bajo" preko koga sam slao i dobivao dio informacija i pristup se ne dozvoljava a što je nesumnjivo po zahtjevu državnih službi.
Ali kako sam već istakao, potpuno je nevažno da li me napao taj gospodin ili neki drugi inspektor policije ili bilo koji službenik Republike Srpske, jer je napadač i saizvršilac na mene, na moja prava, na dostojanstvo i život prijeteći ubistvom, kompletna ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA Republika Srpska.

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev uručen 22.05.2019.
Stanković, Panić i Nešković
Pismo Mitra Stankovića
Mitar Stanković info
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prepiska sa informatorom
Obavjest tužilaštva oštećenom po T17 2 KT 0002204 15
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Prijavni obrazac
Izvještaj sa sjednice VSTV-a od 29. i 30.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 5. srpnja 2019.

KAKO JE DRŽAVA SAMU SEBE OKARAKTETISALA KAO MAFIJAŠKI KLAN

IZ DOKUMENTA SUDA SE MOŽE VIDJETI DA SAM PREDAO OVAJ DOPIS 15.04.2019. NEKOLIKO DANA KASNIJE JE IZVRŠENA LIKVIDACIJA SLAVIŠE KRUNIĆA A POSLE MJESEC I PO, POKUŠAJ UBISTVA SLOBODANA VASILJEVIĆA. TIME SE SVE ONO ŠTO JE OPISANO MOŽE SHVATITI I KAO UPOZORENJE ILI PREDVIĐANJE NOVIH ZLOČINA ALI PRIJE SVEGA I PORUKA - KO SU ODGOVORNI I SAUČESNICI U TIM UBISTVIMA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

KAKO JE DRŽAVA SAMU SEBE OKARAKTETISALA KAO MAFIJAŠKI KLAN

SUDSKA UPRAVA, (PREDSJEDNIK I SEKRETAR SUDA SU PAŽLJIVO PROČITALI OVAJ TEKST I POSLALI OBAVJEST IAKO TO NIJE TRAŽENO NITI SU BILI DUŽNI SLATI ODGOVOR. PROČITAJTE I VI ČLANAK DA BISTE ZNALI KAKVA MAFIJA JE OKUPIRALA NAROD...
U prošlosti je bilo više sudskih postupaka gdje je u pozadini bio "pasivan" napad na moja prava, međutim postupak 80 0 P 097102 18. se razlikuje od svih prethodnih jer je izvršen aktivni razbojnički napad mafije na moju slobodu tako što su me nezakonito preseli bez naredbe i lišili slobode više sati a sve zasnovano na zločinačkom planu montiranja optužnice pred nenadležnim organima sa područja Istočnog Sarajeva, čiji pripadnici iz tužilaštva i suda godinama sarađuju sa narko i auto mafijom i odgovorni su za desetine neriješenih ubistava, likvidacija i pljački a iz tog kraja je i upućen tovar narkotika u Bobar grupu na dan kada je ubijena Ivona Bajo 23.07.2019. te su njihovi motivi potpuno jasni.
Prije oko 2 i po godine, jedan od šefova mafije, Dodik Milorad javno je pred kamerama objelodanio formiranje kako kaže "CRNE KNJIGE" u kojoj će biti zapisana imena svih onih koji su njemu i njegovim saučesnicima i ortacima načinili štetu te izdao upute, odnosno praktično naredbu svojim ljudima u institucijama da vodi borbu protiv tih imena, dodajući da to moraju da urade.
Pripadnici mafijaškog klana koji je odgovoran za pljačku milijardi evra godišnje i prikrivanje velikog broja ubistava i drugih zločina i ranije nisu imali nikakve veze sa zakonom, nego su bezočno kršili zakon i garantovana prava a ova konkretna naredba je praktično poziv za likvidaciju, ne samo mene nego i drugih osoba koji su na bilo koji način ometali njihovu zločinačku organizaciju ili razotkrivali kriminal koji vrše.
Pripadnici njegove zločinačke organizacije su me još 2010-te, kao građani, prijavili lažno za "ugrožavanje sigurnosti" u MUP-u što je iskorišteno za oduzimanje računara i neprekidan nadzor iako su svi znali počev od policije, preko tužioca do okružnog sudije da moje pisanje kako će svi oni koji prikrivaju ubistvo osmogodišnje Ivone Bajo, završiti u zatvoru nije prijetnja iz relevantnog člana krivičnog zakona.
Već tada su prikupljeni podaci korišteni da se dostave plaćenim ubicama koji su i pokušali ubistvo u junu te godine a kasnije više puta su slali svoje plaćenike sa zadatkom da me navedu u zamku.
Te aktivnosti mafije su potom nešto izgubile na intenzitetu ali onda, krajem 2014-te, ruši se mafijaška imperija "Bobar grupa" i razotkriva pljačka stotina milijardi samo preko Bobar banke, na šta sam ukazivao ranijih godina.
S obzirom da sam podatke o tome slao izvan zemlje, te preko posrednika i Interpolu, time sam praktično bio glavni "krivac" za razotkrivanje i razbijanje te mafijaške organizacije, koju su štitili njihovi saučesnici u tužilaštvima, sudovima, vladi, sve do samozvanog "glavnog baje" šefa bande, dodik milorada.
Paralelno s tim sam razotkrivao i obilje kriminalnih i zločinačkih aktivnosti, prije svega u tužilaštvu ali i u sudovima, uključujući kreiranje falsifikata sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, osnovnog suda u Bijeljini, za šta sam podnio više krivičnih prijava.
Jednu od njih sam kako se vidi u prilogu pod nazivom "Ko su falsifikatori" predao i osnovnom sudu u Bijeljini a poštom poslao na više adresa uključujući i Republičko tužilaštvo.
Za datume slanja poštom nemam podatke, dok se po pečatu vidi da je taj dokument predat sudu u januaru 2015-te a objavljen je 25.03.2015. i na internetu.
01.06.2015. glavni republički tužilac, donosi odluku "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" da se moja krivična prijava, protiv počinilaca krivičnog djela "falsifikovanje službene isprave" dodijeli u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ali mafijaška mreža smišlja plan da protiv mene pred nenadležnim organima formira nezakonite predmete, koristeći upravo tu odluku te se sačinjava pomoćni dokument takozvani "Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015." kao prijedlog da se protiv mene pokrene postupak za "povredu ugleda suda" koji je kasnije spojen sa tom odlukom Republičkog tužilaštva.
S obzirom na obilje laži i falsifikata tužilaštva nije isključeno da je taj dopis sačinjen naknadno sa lažnim datumom no suštinski to nije toliko ni bitno s obzirom na sadržaj tih dokumenata.
Postojanje tog nelegalnog predmeta pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu je javno razotkriveno tek dvije godine kasnije, krajem juna 2017-te ali sam mnogo ranije primjetio "posebne istražne radnje" s obzirom da su korišteni informatori koji su me kontaktirali a neki od njih pokušali navesti na udaljene lokacije gdje su me čekali timovi za likvidacije.
Kada to nije uspjelo, kriminalci iz mafijaškog režima, odlučuju iako nemaju nadležnost da i zvanično podignu optužnicu, predaju je saučesniku u sudu, kako bi me na taj način praktično prisilili da svojevoljno dođem na njihov teren na nišan plaćenim ubicama.
Istovremeno su krili dokument o svojoj navodnoj nadležnosti iako sam ga više puta tražio a pošto nisam htio da dajem legitimitet tom razbojništvu, nisam otišao po pozivu te onda pripadnik mafije, Luka Borovčanin izdaje naredbu svom rođaku Danku Borovčaninu da me prinudno dovedu što je i izvršeno, iako nisu imali uz sebe naredbu 12.03.2018.
Podsjećam da je samo 6 dana kasnije nestao a potom likvidiran, David Dragičević, čije ubistvo evo već više od godinu dana prikrivaju zločinci iz mafijaškog režima.
Zbog radnji povodom tog nelegalnog predmeta i montiranja nezakonite optužnice pred nenadležnim organima, podnio sam tužbu za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 097102 18, gdje sam onako usput, dokazao da je zločinac Luka Borovčanin, lažirao kompletan zapisnik o izjašnjenju, uključujući i prisustvo te navodnu izjavu okružnog tužioca Stanka Nuića.
Da gospodin Nuić ne samo da ništa nije izjavio, nego nije bio ni prisutan, dokaz je upravo taj zapisnik o izjašnjenju gdje ne samo da nema njegovog potpisa, nego njegovo ime nije ni štampano navedeno, što najbolje pokazuje smišljeno lažiranje činjeničnog stanja i kriminal Luke Borovčanina, Čalović Rajka, Borovčanin Danka i drugih saučesnika u tom zločinačkom planu.
U svom "odgovoru" na moju tužbu, Republika Srpska putem pravobranilaštva nije iznela ni jednu jedinu riječ o pitanju nadležnosti, koje je suštinsko, odnosno uopšte to nije ni pomenula nego je priložila dokaze o navodnim prekršajima koje je sačinio mafijaški dvojac Borovčanin "Danko&Luka" a čije sam laži prije svega falsifikate Borovčanin Danka razotkrio u prekršajnim postupcima.
I sam postupak po tužbi za utvrđenje diskriminacije je daleko od toga da bude zakonit ali je od više svjedoka i dokumenata koji sam predložio, sud uspio pribaviti bar spis iz tužilaštva u Bijeljini a iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu su poslali samo djelove predmeta, kako bi prikrili svoje mafijaške aktivnosti i posebne istražne radnje.
Uprkos nepristupanju zastupnika tužene, postupak se nezakonito produžava i čeka takozvano "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." i potpisuje ga osoba M.Đ. koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa tim predmetom sa zadatkom da pojašnjava i opravdava kriminalne radnje svojih kolega iz tog tužilaštva.
Cilj je prije svega da se pruži zaštita pripadnicima mafijaške mreže iz tog tužilaštva i Luki Borovčaninu protiv kojih sam podnio krivične prijave a vodi se i disciplinski postupak te bi svaka njihova izjava, bila dokaz protiv njih samih.
Oni naravno a potom ni pravobranilaštvo nisu imali odgovor ni objašnjenje na koji način su stekli nadležnost to je onda neki tužilac koji s tim nema nikakve veze, dobio zadatak da objašnjava dokument Republičkog tužilaštva i kako se vidi ni on ne objašnjava nadležnost nego po običaju tužilaštva mijenja teze i tvrdi da je "po dopisu tužilaštva iz Bijeljine, Republičko tužilaštvo, donijelo neku odluku što je naravno gnusna laž.
U dokumentu Republičkog tužilaštva na kome navodno zasnivaju nadležnost ne pominje se nijednom riječju neki dopis tužilaštva iz Bijeljine a pogotovo ne broj tog dopisa i predmeta.
Sa druge strane iz teksta se vidi da, ne samo da im se ne daje u rad bilo kakav predmet protiv mene, nego naprotiv im se dostavlja moja krivična prijava protiv više lica iz suda, tužilaštva i pravobranilaštva za sačinjavanje falsifikata a potom i njegovo uklanjanje iz pravnog prometa odnosno sudskog predmeta.
Tako je dakle potpuno jasno da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, nikada nije dobilo neki predmet protiv mene u rad nego su pokušali na prevaru montirati nadležnost u čemu im je pomoć pružio takođe kriminalac Borovčanin Luka, koji opet nije dobio nikakav predmet od Vrhovnog suda Republike Srpske, nego je pokušao lažirati svoju nadležnost, koristeći se istim dopisom republičkog tužilaštva koji kako se vidi nema nikakve veze sa predmetom protiv mene i povredom ugleda suda.
Kako izgleda kada Republičko tužilaštvo odlučuje o prijedlogu nekog Okružnog tužilaštva vidi se u prilogu "RTRS T12 0 KTA 0000367 14 od 05.12.2014. gdje je navedeno i da postoji akt OJT Bijeljina te njegov broj i datum.
Aktivni saučesnik ovog mafijaškog klana je osoba Marković Jelena koja je u jednoj godini vodila 3 predmeta po mojim tužbama i iako sam je upozoravao na ove nezakonite radnje i zahtijevao da izda naredbu organima Republike Srpske da dostave podatke o meni jer se pokušava moje ubistvo ona je to izričito odbila i pisala gomile laži u svojim presudama uključujući i tu da se protiv mene i dalje vodi postupak za "ugrožavanje sigurnosti" iako je okončan još 2012-te što ona vrlo dobro zna.
Time je direktno ugrozila moj život i saučestvovala u pripremi ubistva te uz kršenja drugih prava garantovanih Ustavom prema članu 48, lično je odgovorna za te radnje kao i sve druge sudije koje smišljeno krše prava garantovana Ustavom, te se u takvim slučajevima ne mogu kriti iza svog imuniteta niti ja zbog odbrane svojih prava od sudije kriminalca, mogu biti odgovoran za "povredu ugleda suda".
DAVANJE SVE 3 MOJE TUŽBE 2016-TE U RAD MARKOVIĆ JELENI IMALO JE ZA CILJ MOJE PROVOCIRANJE NJENIM INKVIZITORSKIM METODAMA I STVARANJE PREDUSLOVA ZA NOVU OPTUŽBU PROTIV MENE ILI EVENTUALNO OPTUŽNICU PROTIV NJE, KOJU JE ODAVNO ZASLUŽILA U MNOGIM PREDMETIMA GDJE JE RADILA ZA MAFIJU.
Ali za kriminal koji je činila ona i druge sudije osnovnog suda, kršeći garantovana prava nisu samo oni odgovorni nego i pripadnici Okružnog suda a ovdje ću izdvojiti radnje njenog supruga Milenka Markovića iz 3 predmeta te je očito da su zajednički djelovali za interese mafije prikrivajući ubistvo i pljačku novca preko Bobar grupe.
U predmetu gdje je predsjednik sudskog vijeća upravo Milenko Marković, (Rješenje 80 0 P 050285 14 Gž) izriče mi se otvorena prijetnja, neposredno prije događaja kad je formirana nelegalna, montirana optužnica i kaže da bih "u najmanju ruku trebao biti kažnjen zbog navodnog vrijeđanja državnih organa" pošto sam naredbu monstruma Kovačević Novaka o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta opisao kao fašističku.
Na zapisnik suda 10.02.2015. u predmetu "80 0 P 056780 14 P" (što je neposredno pred pokretanje lažiranog i nelegalnog predmeta u OJTIS, sam o toj temi, izjavio, citiram dio :
"Maloprije sam, objasnio da se ovdje ne iznosi moj stav ni o jednom državnom organu nego o samoj naredbi koja je bila tajna, usmena i nije djelo nijednog organa nego pojedinca koji je zloupotrebio svoj položaj izdajući takvu naredbu. Još važnije ovom navodu je izraz "u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca". Postavlja se pitanje: ako je moje kažnjavanje nešto što bi trebalo da se učini u najmanju ruku, šta bi po mišljenju suda bila prava kazna za mene. Smatram da je ovo još jedno jasno upozorenje da prekinem sa svojim pokušajima u dokazivanju krivičnih djela ili mogu da se suočim sa još težim posljedicama, nekom novom lažnom prijavom ili možda da citiram sud nekom "pravom" kaznom."
OVDE MI SUDSKO VIJEĆE, (MILENKO MARKOVIĆ, IVICA SEKULIĆ I VEDRANA STOJANOVIĆ) OTVORENO PRIJETE NEKOM "PRAVOM" KAZNOM, KAKVA SE NEPOSREDNO POSLIJE POKUŠALA REALIZOVATI OVOM MONTIRANOM OPTUŽNICOM I POKUŠAJEM LIKVIDACIJE...
Kada se tome dodaju višegodišnji pokušaji zločinca danka borovčanina, koji je čak pismeno tražio da se "POBUDI" krivično djelo sa ciljem da se prebaci na teritoriju njegovih saučesnika iz Istočnog Sarajeva, onda je jasno da su u pripremama ove montirane optužnice učestovali pripadnici mafije iz sudova u Bijeljini, sudske policije i tužilaštva u Bijeljini.
Druga značajna laž je u "Presudi 80 0 P 058903 15 Gž" gdje je opet, Milenko Marković predsjednik vijeća je tvrdnja da je tužilaštvo u Bijeljini izvršilo sve potrebne radnje, uključujući i vještačenje torbe Ivone Bajo.
Iste laži je više puta, na isti način forsirala Marković Jelena, što dodatno pokazuje njihov zajednički smišljeni plan. Da oboje gnusno lažu dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." upravo kriminalke Danice Stjepanović, koja pismeno tvrdi da "nema nikakvih saznanja" o oštećenju dječjeg ruksaka, koji su zločinci uklonili sa ubijenog djeteta, kako bi prikrili ne samo to ubistvo nego i krijumčarenje narkotika u Bobar grupu.
To što su neki okružni tužioci i sudije pripadnici mafijaške mreže, naravno ne znači da su i sve njihove kolege umiješane ali generalno je potpuno jasno da su svi takozvani državni organi u službi mafije i izvršavaju naredbu trenutno zvanično vrhovnog mafijaškog bosa, Dodik Milorada sa jedne strane a sa druge strane njegovih saučesnika Čović Dragana i Izetbegović Bakira u Federaciji BIH.
Stoga zbog buduće zaštite svojih prava a zbog protivpravnog razbojničkog napada na mene, koji vrše tužilaštva i sudovi, montirajući nelegalne optužnice, javno izjavljujem i potpisujem da su sva tužilaštva najobičnije lopovske fašističke bande gdje je još tužilaštvo u Bijeljini najmanje loše te nema nikakvog razloga da me zbog "povrede ugleda suda" procesuira bilo koje drugo tužilaštvo.
Nadalje izjavljujem da je kompletna Republika Srpska i Bosna i Hercegovina kao i kompletan sudski sistem zločinačka i teroristička organizacija, sastavni dio mafije a u kom sistemu su sudovi u Bijeljini još najbolji i najprofesionalniji, tako da nema ni pravnog osnova da mi bilo koji drugi sud, zločinačke organizacije Republike Srpske sudi u nekim novim montiranim postupcima, koji će svakako pripadnici mafije pripremiti bolje nego što su do sada.
I da zaokružim razbojništvo Milenka Markovića, koji je u predmetu "80 0 P 043347 12 Gž" gdje sam tužio pripadnike mafije, koji su me lažno prijavili kao građani, istina bio samo član sudskog vijeća ali su tu sudovi oslobodili dvojicu kriminalaca, tvrdeći da su službeno postupali, što je naravno laž jer nisu priložili nijedan dokument kojim bi to dokazali a iz izjašnjenja "IT-44-15 12.01.2016." Glavnog republičkog tužioca, se vidi da je u ime tužilaštva u Bijeljini postupao samo okružni tužilac gospodin Šabić Muris.
Sve su to bila krivična djela i zločini počinjeni iza maske okružnih tužilaca i sudija ali u ovom poslednjem slučaju su zločinci koji nemaju nadležnost pokušali na prevaru montirati predmete protiv mene i kada su razotkriveni, nisu ovde pred sudom u Bijeljini iznijeli nikakvo objašnjenje, niti dokazali svoju nadležnost a pravobranilaštvo Republike Srpske, uprkos tome se pojavljuje u predmetu i zastupa i brani ne Republiku Srpsku, nego pripadnike mafijaške mreže koji su učestvovali u ovom razbojničkom planu.
Stajući iza tih mafijaških radnji grupe kriminalaca, pravobranilaštvo Republike Srpske, pruža zaštitu tim zločincima i na taj način deklariše kompletnu državu kao mafijaški klan...

PRILOZI

Ko su falsifikatori
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
RTRS T12 0 KTA 0000367 14 od 05.12.2014.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
IT-44-15 12.01.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902