subota, 30. listopada 2021.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 21 PV

Žalba na rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv
Kako i koliko lažu i falsifikuju, pripadnici sudske policije i MUP-a, dokazao sam u sudskim postupcima "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr" a potom je i Ustavni sud BIH doneo odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", kojom je usvojio apelaciju i zaštitio prava, citiram sa strane 3, pod tačkom 6, da sam se kao apelant : "u svojoj odbrani pozivao na odredbe Ustava RS, i to na član 32, kao i na odredbe Zakona o javnom redu i miru koje svakom građaninu garantiraju slobodno iznošenje mišljenja o radu državnih organa i da za to ne smiju biti pozivani na odgovornost."...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Na osnovu člana 235 Zakona o prekršajima RS, podnosi se :

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 21 PV

Predlažem i očekujem da drugostepeni sud po ovoj žalbi a na osnovu dokaza, činjenica i predmeta "AP 1031/19 od 10.11.2020.", "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr", što ću pojasniti u nastavku, ukine "Rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv od 14.09.2021." i obustavi dalji postupak.

OBRAZLOŽENJE

Podsjećam da je nakon pokretanja predmeta "082502", protiv mene podneseno još 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i svaki od njih je kao i ovaj inicirao svojim kriminalnim postupcima, načelnik sudske policije Borovčanin Danko a koji je član mafijaškog kartela koji je godinama pokušavao da me ubije i to predstavi kao "zadesnu smrt". Istovremeno je konstantno napadao na prava garantovana ustavom i zakonima, sprečavajući da "Zdenko Bajo, njegova sestra i drugi srodnici Ivone Bajo, (ubijene osmogodišnje djevojčice) pristupe tužilaštvu i sudovima u Bijeljini" kako ne bi mogli predočiti materijalni dokaz ubistva a koji sam javno pokazivao svim prisutnima u zgradi 15.12.2016. (što se vidi na video snimku iz ovog predmeta) zahtijevajući da se prekine sa napadima na garantovana prava, da se prekine sa prikrivanjem zločina te upozoravajući da sudska policija izvršavajući navedeni usmeni nalog Borovčanina, višesrtuko krši zakon i saučestvuje u pomaganju ubicama, odnosno postaje saučesnik samog zločina. Ta moja javna upozoravanja uz prezentovanje pred prisutnim službenicima i kamerama su predstavljena kao "narušavanje reda i mira" uz obilje laži službenika, kako u zabilješkama tako i tokom postupka.
Kako i koliko lažu i falsifikuju, pripadnici sudske policije i MUP-a, dokazao sam u sudskim postupcima "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr" a potom je i Ustavni sud BIH doneo odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", kojom je usvojio apelaciju i zaštitio prava, citiram sa strane 3, pod tačkom 6, da sam se kao apelant :
"u svojoj odbrani pozivao na odredbe Ustava RS, i to na član 32, kao i na odredbe Zakona o javnom redu i miru koje svakom građaninu garantiraju slobodno iznošenje mišljenja o radu državnih organa i da za to ne smiju biti pozivani na odgovornost."
Pod tačkom 5, na istoj strani Ustavni sud BIH navodi tekst, koji citiram „Analiza izjava laži svjedoka i manipulacija sudije [...] u predmetu broj 80 0 Pr 082502 17 Pr“ gdje je ime sudije izostavio - sakrio Ustavni sud BIH, te ga ni ja neću sada navoditi a taj tekst je inače sastavni dio mog podneska sudu "Žalba na rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr" koji sa podnaslovom "ANALIZA IZJAVA SVJEDOKA" počinje na dnu strane 8 te žalbe i završava se na poslednjoj strani 12 rečenicom :
"POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA..."
Sudije Ustavnog suda BIH su prihvatile taj moj poziv te očekujem da će i pripadnici sudova u Bijeljini uvažiti i primjeniti odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", i zaštititi garantovana prava u svim situacijama kada su napadnuta a posebno u ovom slučaju kada se iznosi mišljenje, pismeno ili usmeno o radu državnih organa na bilo kom mjestu, uključujući i javne zgrade, MUP-a, sudova, tužilaštava i svake druge ako je bilo ko napao na garantovana prava građanina.
Pretpostavljam da sudsko vijeće nije bilo upoznato sa odlukom "AP 1031/19 od 10.11.2020.", Ustavnog suda BIH ali smatram i da i samo "Rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv od 14.09.2021." sadrži grešku, odnosno da je primjenjen pogrešan zakon.
Naime na strani 2 u drugom pasusu tog rješenja se obrazlaže :
"Pri odlučivanju sud je izrečenu novčanu kaznu zamijenio u kaznu zatvora u skladu sa članom 235. stav 3. a uz primjenu člana 6. stav 1. Zakona o prekršajima Republike Srpske, na taj način što je za svakih početih 50,00 KM odredio jedan dan zatvora."
Prema mojim saznanjima na dan 15.12.2016. koji je tema predmeta "80 1 Pr 082502 17 Pr" važio je : ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE, Broj: 01-992/14, datum: 02. jul 2014. godine, koji propisuje :
Članom 235 "Zamjena novčane kazne u kaznu zatvora", stav (3) "Zamjena novčane kazne u kaznu zatvora vrši se tako što se za svakih početih 100 KM određuje jedan dan zatvora, s tim što u tom slučaju kazna zatvora ne može biti kraća od jednog dana, ni duža od 60 dana, a ako poslije ove odluke suda kažnjeno lice isplati novčanu kaznu u cijelosti, kazna zatvora neće se izvršiti a ako je izvršenje kazne započeto, pa kažnjeno lice isplati preostali dio do punog iznosa izrečene novčane kazne, obustaviće se izdržavanje kazne zatvora."
A u vezi člana 6, "Vremensko važenje i primjena najblažeg zakona, odnosno propisa", stavovi (1) Na počinioca prekršaja primjenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja." i "(2) Ako je poslije izvršenja prekršaja izmijenjen zakon, odnosno propis, jednom ili više puta, primijeniće se zakon, odnosno propis koji je najblaži za počinioca."
Sigurno je da bi za bilo koga bila povoljnija manja novčana kazna ali u slučaju ako se novčani iznos zamjenjuje kaznom zatvora, onda je povoljnije da se obračunava veći iznos nego manji a pošto je u stavu 3, člana 235 ZOP-a, navedeno da "se za svakih početih 100 KM određuje jedan dan zatvora" što na sumu od 1700 KM, iznosi 17 dana, dok je pobijanim rješenjem obračunato 34 dana.
Nije isključeno ni to da ja imam pogrešan primjerak zakona a da je sudsko vijeće ispravno izvršilo "Zamjenu novčane kazne u kaznu zatvora" no to suštinski ne mjenja moj stav da nikakvu kaznu neću platiti pa makar iznosila samo minimalno mogućih prema dostupnim kovanicama "5 feninga" jer ne želim da time saučestvujem u teroru nad narodom, priznajući i prihvatajući kaznu za to što sam se borio i branio garantovana prava. Naprotiv, svaka kazna uključujući i zatvorsku je za mene nagrada i samo jedan od koraka u borbi sa mafijaškim terorističkim kartelom, odgovornim za ubistva stotina nevinih ljudi, pljačke milijardi evra i bjegstvo stotina hiljada građana od terora režima u druge zemlje.
Mafijaški kartel sa isturenim članom Borovčanin Dankom, pošto je napadao na ta prava, potom je i falsifikovao činjenice te instruisao svjedoke da lažno svjedoče pred sudom, dok se glavni akter događaja, službenik Lazić Milan, uopšte nije pojavio pred sudom, čime je dodatno izvršen napad na moja prava, propisana u ZOP-a, članom 9 "Prava lica okrivljenih za prekršaje" stav 2, tačka 5 : "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete"
Dalje, skrećem pažnju da sam u navedenim postupcima a posebno u predmetu ""80 0 Pr 100636 18 Pr", dokazao uz priložene dokumente "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." i "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" da je mafijaški kartel čiji je Borovčanin Danko pripadnik, više godina pripremao pokušaje mog ubistva na teritoriji Bijeljine, koji nisu uspjevali te su zbog izvršenja likvidacije formirali nezakonite predmete uz asistenciju saučesnika iz Istočnog Sarajeva, inače rođaka i prijatelja Borovčanin Danka i inspektora Marković Dragoslava, koji je materijalni dokaz ubistva djevojčice Ivone Bajo, uklonio sa mjesta zločina, oprao benzinom te podatke o tome prikrio od tužilaštva, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.).
Danko Borovčanin je imao zadatak spriječiti dostavljanje tog novog dokaza tužilaštvu i pokretanje istrage u skladu sa zakonom, zastrašivanjima, montiranjima prekršajnih i krivičnih postupaka te kad te metode nisu uspjele da me zaustave, isplanirali su likvidaciju uz korištenje timova plaćenih ubica. Jedan od dokumenata iz koga se vide nastojanja Borovčanina da pokrene krivični predmet protiv mene je "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." nastao samo par mjeseci prije događaja od 15.12.2016.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." se vidi da je i montiran nelegalni predmet protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom a kao izgovor za to iskorišten pomenuti dopis "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15". Vidljivo je da je taj nelegalni predmet otvoren još 2015-te i bio tajan sve do 2017-te. Nepoznat za mene ali ne i za Borovčanin Danka s obzirom da RJTRS-e, svojim dopisom dostavlja u rad moju krivičnu prijavu protiv više lica. Pošto se radilo o sačinjavanju falsifikata sudskog rješenja, koje je izvršio upravo Borovčanin Danko i djelio ga okolo kao izgovor za svoje fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima ubijene djevojčice, time su jasni i njegovi motivi. Falsifikat je inače iz predmeta "80 1 Pr 000670 10 Pr" za šta sam više puta prilagao dokaze, koje i sada posjedujem, tražio sam kompletan spis kao dokaz u postupku "80 1 Pr 082502 17 Pr" ali je i pored istražnih radnji koje su bile u toku po mojoj prijavi za falsifikat, pomenuti Borovčanin Danko, potegao svoje veze da se taj spis uništi a onda i da se ja kao svjedok i posjednik jedinih preostalih dokaza o tome - likvidiram, što srećom po mene nisu uspjeli.
Za lažno svjedočenje i falsifikovanje činjenica u predmetu "082502" sam podneo prijavu, (Krivična prijava za davanje lažnog iskaza) 28.08.2017. no vjerovatno je i ona uništena ili sakrivena kao mnogi drugi dokumenti ranije s obzirom da ni poslije 4 godine nemam nikakve podatke o rezultatima prijave a sa druge strane bilo je više sinhronizovanih akcija, koje su imale za cilj moje ubistvo.
Dana 15.12.2016. je Borovčanin Danko naredio službenicima da o mom dolasku i dokazima koji sam doneo ne obavještavaju ni tužilaštvo ni sudove, tvrdeći da postoji naredba kojom mi se zabranjuje pristup. Moje zahtjeve da mi se uruči ta naredba i upozoravanja da je postupanje sudske policije kriminalno je potom naložio službenicima da opisuju i predstave kao "kršenje reda i mira".
Ističem da sam osim dokaza prikrivanja ubistva, imao namjeru upozoriti i sudije da su u opasnosti od psihopata koji sprovode "posebne istražne radnje" iz predmeta "T17 0 KT 0006630 15" za koji tada još nisam znao gdje je i kada otvoren ali sam primjetio djelovanje doušnika, provokatora i špijuna, između ostalog i u tekstu "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI II DIO" objavljen 07.08.2015. neposredno po otvaranju predmeta pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu.
Uprkos fašističkim metodama Borovčanina, uspio sam telefonski kontaktirati sekretara Osnovnog suda i predati početkom 2017-te godine predsjedniku i sekretaru pomenuti tekst iz koga se vidi da su i sudije pod prismotrom nekog psihopate te sam zatražio da se sudija koji se pominje, obavjesti i preduzme potrebne radnje za zaštitu sigurnosti ali i da to imaju u vidu i ostale kolege. Ime sudije o kome su piše u tekstu neću navoditi a prilagao sam ga i u nekim predmetima kao recimo u "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada ni MUP, ni sudska policija ni OJTIS ni sud u Sokocu nisu dostavili nijedan dokaz o nadležnosti, što nisu ni mogli jer ne postoji i bila je lažirana.
Tokom tog postupka sam pismeno upozoravao na opasnost po život svjedoka, kako bih time odvratio ubice od toga no na žalost 30.06.2020. je objavljeno da je tužilac iz OJTIS, gospodin D.N. smrtno stradao i da se sumnja na samoubistvo za šta nikada nisu prezentovani dokazi. Glavni tužilac Čolović Rajko je nakon mojih dopisa VSTV-u i dostavljanja dokaza smjenjen, jedan sudija disciplinski kažnjen te na kraju smjenjen i predsjednik suda u Sokocu B.L. 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije bez ikakve informacije o uzroku smrti.
Osnovano sumnjam da se ovde uopšte ne radi o samoubistvu niti o prirodnoj smrti, nego vrh mafijaškog kartela uklanja svjedoke svog kriminala a kakvih primjera je na desetine prethodnih godina u zemljama Balkana, gdje djeluju narko karteli, Škaljarski i Kavački sa svojim pripadnicima i saučesnicima. Djevojčica Ivona je inače ubijena prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u tada moćnu i nedodirljivu Bobar grupu a danas već opšte poznato zločinačku organizaciju, preko koje se prao novac od narkotika i pljačkane stotine miliona a vjerovatno i milijarde maraka.
Da li se ovde radi o slučajnostima ili o prikrivenim ubistvima, pripadnika suda i tužilaštva sa područja Istočnog Sarajeva i ko bi za to imao interesa, neka svako sam za sebe procjeni i po tome postupa.
A da je Borovčanin Danko svjesno lagao i sprovodio fašističku diskriminaciju bez ikakvog donesenog rješenja, dokaz su dokumenti "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.", "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." i "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." a upravo iz sadržaja "Obavještenja" Osnovnog suda u Bijeljini se vidi koja je tema odnosno da ne postoji nikakvo rješenje o zabrani pristupa, što potvrđuju i okružni sud te tužilaštvo. SVI OVI DOKUMENTI SU NASTALI PO OKONČANJU DOKAZNOG POSTUPKA U PREDMETU 082502 21.
Očekujem od suda da će nevezano za odluku koju će donijeti po žalbi, ovaj materijal proslijediti Tužilaštvu BIH, kao dodatne dokaze o djelovanju mafijaškog kartela, odgovornog za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, više krivičnih djela pri pokušajima prikrivanja tog zločina i planiranju i pokušajima mog ubistva...

DOKAZI - SPISI DOSTUPNI SUDU

"AP 1031/19 od 10.11.2020.", "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr"

DOKAZI - PRILOZI

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Krivična prijava za davanje lažnog iskaza
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

srijeda, 20. listopada 2021.

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU

Ponavljanje godina 1720,1820,1920, pojedine ljude ali i ljubitelje teorija zavjere, dodatno je uplašilo, sada kada se novi virus širi svijetom, 2020 i 2021 godine, bez nagovještaja kraja, bar za sada. Izgleda da na svakih 100 godina izbije neka pandemija...

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU

Mnogi ljudi su tokom 2020. i 2021-e, uočili podudarnost koja je u najmanju ruku čudna. Naime, na svakih 100 godina, svijet se suočavao sa nekom užasnom epidemijom koja je odnosila veliki broj života. Najprije se 1720. godine, pojavila takozvana ”crna smrt” odnosno kuga. Ovo je bio posljednja velika epidemija bubonske kuge u Evropi. Od bolesti je prema ostavljenim podacima, stradalo oko 100000 ljudi. 50.000 tokom dvije godine u gradu Marseju, kao i još 50000 u sjevernim provincijama i gradovima. Doba kuge imalo je drastičan uticaj na evropsku populaciju, nepovratno izmijenivši socijalnu strukturu. Takođe je pogodilo i katoličku crkvu, koja je kao nadmoćna vjerska institucija bila u prevlasti u to doba, što je rezultiralo progonom manjina kao što su bili Židovi, Muslimani, stranci prosjaci i gubavci. Smatra se da su kugu doneli mornari koji su prethodno posjetili Kipar u kome je zaraza harala. Evropa se od tog gubitka još oporavljala kada je, nepunih 100 godina kasnije, izbila prva pandemija kolere. Kolera je izbila u Bengalu 1816. godine ali se do 1820. proširila cijelom Indijom. Stotine hiljada Indijaca i desetine hiljada Britanskih trupa, umrlo je tokom ove pandemlje. Početni simptomi su obično naglo nastali bezbolni vodenasti proljev i povraćanje. Gubitak tečnosti stolicom u odraslih, može biti veći od 1 litra po satu no obično je mnogo manji. Izbijanje kolere se proširilo sve do Kine i Indonezije, gdje je više od 100000 ljudi podleglo samo na ostrvu Java te Kaspijskog mora u Evropi odnosno Aziji, nakon čega je utihnulo. Španska groznica pojavila se na kraju Prvog svetskog rata i u tri talasa se širila zemljom. Trajala je od 1918 do marta 1920. Ipak, najveći broj žrtava tzv. "španske gripe" zabilježen je u samo nekoliko jesenjih mjeseci 1918. Iako su ljudske civilizacije već odavno bile upoznate sa bolešću zvanom grip ili influenca, prije 1918. godine niko nije pretpostavljao da posljedice gripa mogu biti toliko dramatične. Od influence je prema statistikama, umrlo oko 50 miliona ljudi, što znači da je odnijela pet puta više života nego Prvi svjetski rat. Većina žrtava bila je starosti između 20 i 40 godina a muškarci su bili neproporcionalno pogođeni - vjerovatno zato što je pandemija započela u prenatrpanim vojnim kampovima na Zapadnom frontu i raširila se kako su se trupe vraćale kući poslije Prvog svjetskog rata. A posledice po ekonomiju bile su ogromne. Žrtve Prvog svetskog rata i Španskog gripa dovele su do prave ekonomske katastrofe. U mnogim zemljama nije ostalo mladih da nastave porodični posao, vode farme, obučavaju se za profesije i zanate, vjenčaju i podižu djecu kako bi zamjenili milone izgubljenih. Manjak muškaraca doveo je do takozvanog problema 'viška žena', kada milioni žena nisu mogle da nađe odgovarajuće partnere. Manjak radnika u SAD, do kog je doveo grip baš kao i Prvi svjetski rat, utro je put ženama ka priključivanju radnoj snazi - što je možda i bio jedan od ciljeva rata i pandemije. Direktna posljedica veće zaposlenosti žena je manje rađanje djece u porodicama te se od uobičajenih 4, 5, 6-oro i više djece kod seoskih porodica, došlo do 3, 2, 1-o ili nijedno djete u savremenim brakovima i vezama muškaraca i žena da ne kažem, gej, lezbo i ostalim varijantama, koje se sve više promovišu. Naučnici su obavili istraživanje i na bebama rođenim tokom pandemije španskog gripa i otkrili da su one bile sklone sticanju zdravstvenih stanja kao što su srčane bolesti, za razliku od djece rođene prije ili poslije izbijanja pandemije. Podaci o broju vakcinisanih protiv bilo koje bolesti za vrijeme rata nisu dostupni javnosti, odnosno dobro su sakriveni, tako da se ne može praviti paralela i dokazati veza između vakcinisanja protiv recimo tifusa sa smrtima koje su narednih mjeseci pripisivane "španskoj gripi". Uprkos njegovim lekcijama, španski gnp je na mnoge načine zaboravljena pandemija. Ali u očima javnosti Španski grip je ostao u sjenci Prvog svjetskog rata, djelom zbog činjenice da je nekoliko vlada cenzurisalo medije i sprečavalo ih da izveštavaju o posledicama gripa tokom trajanja rata. Loše pokrivena, ova kriza je uglavnom izostala i iz istorijskih knjiga i popularne kulture. Čak i u godini stogodišnjice pandemije (2018) nećete pronaći nikakva memorijama obeležavanja a vrlo malo groblja je organizovalo komemoraciju žrtvama koje su podnijeli ljekari i sestre. A nećete naći ni mnogo romana, pesama ili slika iz tog perioda koji se odnose na pandemiju 1918. godine. Čak i izdanje enciklopedije Britanike iz 1924 godine nije čak ni pomenulo pandemiju u pregledu godina sa najistaknutijim događajima 20 vijeka, dok su prve istorijske čitanke koje se bave zarazom izašle 1968 godine. Ponavljanje godina 1720,1820,1920, pojedine ljude ali i ljubitelje teorija zavjere, dodatno je uplašilo, sada kada se novi korona virus širi svijetom, 2020 i 2021 godine, bez nagovještaja kraja, bar za sada. Izgleda da na svakih 100 godina izbije neka pandemija - komentar je koji se često ponavlja na društvenim mrežama. Podsjetimo, Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, (ECDC) izdao je početkom 2020-te, saopštenje da je virus stigao do Evrope, sa tri slučaja zabilježena u Francuskoj. Kazali su da ovo "nije neočekivan" razvoj događaja. Ali da ”činjenica da su slučajevi identifikovani, dokazuje da otkrivanje i dijagnoza novog virusa pokazuje visok nivo spremnosti za sprečavanje mogućih infekcija”. Većina zemalja EU ima planove i mjere sprečavanja ove vrste infekcije. Evropa ima dobro opremljene laboratorije koje mogu potvrditi vjerovatne slučajeve, kao i bolnice koje su spremne da na odgovarajući način liječe pacijente - navedeno je u saopštenju. Za to vrijeme u Kini se građene velike bolnice za smještaj i liječenje oboljelih. Medicinski eksperti iz cijelog svijeta su radili na kontroli i suzbijanju ove bolesti. No uprkos svemu u martu 2020-te je proglašena pandemija praktično u svim zemljama svijeta sa do sad nezabilježenim, takozvanim "mjerama" koje su uključivale obavezno nošenje maski i to ne samo u zgradama nego često i na otvorenom prostoru te karantine za sve koji su kako kažu "pozitivni" na testiranju ali i zabrane kretanja za zdravo stanovništvo. Sve to iako ne postoji smrtnost, pogotovo ne takva kojoj je obdukcijama dokazana veza sa takozvanom novom zarazoma koja bi bila veća u odnosu na prethodne godine. Najave takozvanog "velikog reseta" ili kako drugačije kažu "izgradimo ponovo bolji svijet" što se potencira praktično odmah po proglašenju vanrednih stanja, nagovještava da se iza svega krije nešto sasvim drugo a da je pandemija samo pokriće i izgovor odnosno izmišljotina uz koju se vrši globalno preuređivanje svijetske ekonomije, industrije, energetike, finansija i svih drugih oblasti počev od prosvjete do medicine. Ukidanje zabrane kretanja u nekim zemljama, pokazalo je neke činjenice koje su se krile iza zavjese a sada su sve uočljivije. Naime, sve su češće nestašice nafte, benzina ali i prehrambenih proizvoda u marketima a vlade se prave nevješte i izgovaraju da nema dovoljno radnika, trgovaca, vozača itd, no pitanje je : Ko je i zašto dozvolio ili tačnije ko je i zašto rastjerao - otpustio ili kako god da to nazovemo, sve te radnike. Jer ako je sve bilo normalno još 2019-te a i ranije, znači da tad nije nedostajalo radne snage. Vlade ne žele reći da su nestašice i haos posljedica pandemije jer osim što to nije tačno odmah bi se postavilo i pitanje njihove odgovornosti jer su donosile ludačke mjere zabrane kretanja i bavljenja poslovima, iako su znale da će to na kraju dovesti do katastrofe. Zaključak je da im je haos i bio cilj. Otpuštanje stotina miliona radnika na globalnom nivou, koji u svijetu robota i 5G mreže više neće biti potrebni. A i zalihe nafte nisu neograničene te se kako se sve jasnije vidi, kretanje automobilima, vozovima, avionima itd, onemogućava i zabranjuje sve većem procentu ljudi, koje vlade i prateći političko tajkunski mafijaški karteli, smatraju nižim bićima, robovima i čak stokom, (sjetimo se samo izraza - "imunitet krda") da bi oni mogli i narednih decenija i vjekova uživati u svemu tome i u prirodi. S druge strane za narod se pripremaju takozvani "pametni gradovi" i otimanje kompletne imovine uz stalno sledovanje opijata kroz špriceve što nam se najavljuje parolom : NEĆETE POSJEDOVATI NIŠTA I BIĆETE SREĆNI. Naravno, ne kažu da SVI nećemo imati ništa, nego da MI nećemo imati ništa a ONI planiraju na samo da zadrže sve što već imaju, nego da preuzmu i svu imovinu koju mi imamo i bukvalno kompletnu planetu da preuzmu pod svoju kontrolu i vlasništvo. Svo zemljište, okeane, rijeke, rude, minerale, biljke, životinje ali i ljudska bića, što će im biti mnogo lakše ako ih genetski modifikuju i ubrizgaju nano čipove za praćenje i nadzor. Vaše je samo da potrčite u prve redove i prihvatite ono što vam nude...

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

nedjelja, 10. listopada 2021.

POVAMPIRENJE SREDNJOVJEKOVNE INKVIZICIJE

Povampirenje srednjovjekovne inkvizicije
Ni MUP ni sudska policija ali ni Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud u Sokocu, nisu dostavili nijedan dokument kojim bi u pravne okvire, doveli razbojnički teroristički napad na mene a ja sam sa druge strane, priložio više dokumenata, uključujući i pomenute dopise Republičkog javnog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da su predmeti lažirani, odnosno montirani...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

POVAMPIRENJE SREDNJOVJEKOVNE INKVIZICIJE

Više puta sam pismeno zahtjevao, duže od godinu dana i od Tužilaštva u Istočnom Sarajevu i Suda u Sokocu da mi dostave kopiju rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti, što nikada nije učinjeno čak i poslije dopisa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.".
Umjesto toga, aktivno se pokušavalo ubistvo, posebno 27. septembra 2108. godine, koje sam srećom izbjegao te ponovo obavijestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje ponovo nalaže predsjedniku suda u Sokocu i Glavnom okružnom tužiocu u OJTIS-u, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) da dostave kopije riješenja što ponovo nisu učinili.
Nakon toga i više mojih drugih dopisa sa dokazima dostavljenim vijeću, dolazi do smjene glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, Rajka Čolovića o čemu sam obaviješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." a potom se izriče disciplinska mjera "javna opomena sudiji, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) zbog saučestvovanja u napadima da moja prava i život.
Na kraju je došlo i do smenjivanja bivšeg predsjednika suda u Sokocu Luke Borovčanina 21.03.2021. no s obzirom da je gospodin ubrzo nakon toga sahranjen, dokument o tome ne dostavljam.
Vezano za događaj od 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu, pred sudom u Bijeljini je vođen postupak, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) u kome je utvrđeno da ja nisam ni na koji način prekršio zakon ali i da su zakon kršili takozvani državni službenici, što se vidi iz obrazloženja donesenog rješenja.
Ni MUP ni sudska policija ali ni Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud u Sokocu, nisu dostavili nijedan dokument kojim bi u pravne okvire, doveli razbojnički teroristički napad na mene a ja sam sa druge strane, priložio više dokumenata, uključujući i pomenute dopise Republičkog javnog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da su predmeti lažirani, odnosno montirani.
Materijal iz tog spisa je zaista obiman a ovom prilikom prilažem zabilješku MUP-a od tog dana, (Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.) na kojoj se vidi da sudska policija nije imala naredbu uz sebe u trenutku kada sam napadnut.
Ali ta izuzetna bitna činjenica se uopšte ne pominje u zabilješci sudske policije "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju je u stvari sačinio pomenuti zločinac Danko Borovčanin i naredio službenicima da je potpišu.
Tom prilikom je ispoljena takva monstruoznost od pripadnika MUP-a i sudske policije u stilu srednjovjekovne inkvizicije, jer sam tražio hitnu pomoć zbog gušenja, koja mi zločinački smišljeno nije ukazana a u dokumentaciji je lažno navedeno da sam se odbio izjasniti o tome.
Tokom prekršajnog postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, sudski policajac Jelačić Srebrenko je svjedočeći pred sudom potvrdio da je čuo kako tražim hitnu pomoć zbog gušenja, što nedvosmisleno dokazuje da se radilo o smišljenom napadu na moje zdravlje i život još prije pokušaja ubistva.
Na kraju zabilješke "SP 1774-18 od 27.09.2018." je navedeno da sam kao pušten na slobodu a u stvari sam u teškom zdravstvenom stanju, bukvalno izbačen da ulice Sokoca, što je i bio cilj mog odvlačenja, jer je između suda i autobuske stanice, čekala grupa plaćenih ubica da izvrši likvidaciju.
Zamku sam izbjegao jer nisam odmah krenuo, nego sam sačekao oko sat i po i u jednom kafeu uspostavio vezu sa sestrom, obavijestivši je o svemu. Potom sam konačno krenuo prema autobuskoj stanici gdje me je kod kafea "Iceberg" presrela i počela ispitivati nepoznata muška osoba no s obzirom da je bio sam, nije se usudio da me napadne.
Povodom tog događaja sam poslao dopis pod nazivom "Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom" koje je predmet proslijedilo Republičkom tužilaštvu Republike Srpske, koje kako se vidi iz priloga "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020." nije htjelo da sprovede ni jednu jedinu radnju po toj prijavi sa izgovorom da bi se time "šikanirali" prijavljeni.
Po mojoj pritužbi ta kriminalna naredba je potvrđena, (Rješenje T12 1 KTP 0001341 21 od 18.01.2021.) na šta sam učinio posljednji pravni korak, uloživši pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te istovremeno krivičnu prijavu.
Kako se vidi iz donesene odluke "UDT DI 010959 21 od 11.06.2021." pružena je zaštita pripadnicima mafijaškog kartela.
Iznosi se nevjerovatno besmislena i nezakonita tvrdnja : "da je dužnost tužioca da primjenjuje zakon, onako kako ga on razumije i tumači" što je podvučeno crvenom linijom oko sredine tog dokumenta.
Ovdje se dakle iznosi stav da uopšte nije bitno, kakvi su zakoni, kako glase pojedine odredbe, niti kakva je sudska praksa i prethodno okončani predmeti, nego se prednost i prioritet daje svakom pojedinom tužiocu da radi po svom nahođenju, kako mu padne na pamet - da uništi prijavu koja mu je dodijeljena te otvori predmet izvan nadležnosti protiv podnosioca te prijave, da iznuđuje priznanja, zabijanjem eksera pod nokte, bičevanjem, prebijanjem i slično, da siluje ili ubije svjedoke ili osumnjičene itd - jer tako "razumije i tumači zakon".
U konkretnom slučaju, pripadnici organa iz tužilaštva i suda, koji prema zakonu nemaju nadležnost za postupanje su ignorisali važeći zakon i odlučili da mogu raditi na drugoj teritoriji bez odluka viših organa a pri tome sam ja prema zakonu ravnopravan u krivičnom postupku sa tužilaštvom što je propisano članom "Jednakost u postupanju". Potom je tužilac po mojoj prijavi odbio da izvrši ijednu jedinu radnju jer "ne želi šikanirati" svoje kolege zločince.
I stav Ureda disciplinskog tužioca o imunitetu je sasvim pogrešan jer se pozivaju na imunitet u krivičnom i parničnom postupku a ova njihova odluka, nema veze ni sa jednim ni sa drugim, nego je donesena u disciplinskom postupku, vezano za disciplinske prekršaje sudija i tužilaca. Čak i taj imunitet vezano za krivični i parnični postupak nije apsolutan jer stavom 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" je predviđeno da imunitet neće spriječiti taj postupak :
"(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti. (2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca."
Osim toga, ovde se ne radi uopšte o "službenim dužnostima" jer OJTIS i Sud u Sokocu, odnosno njihovi pripadnici ne mogu službeno postupati na teritoriji Bijeljine niti bilo kojoj drugoj izvan regiona pod nadležnošću Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, dok za to eventualno ne dobiju odgovarajuća rješenja viših organa.
Bez tih rješenja, OJTIS-u i Sud u Sokocu imaju legitimitet na teritoriji Bijeljine kao i svaka druga teroristička organizacija.
Time je više nego jasno da je protiv mene počinjena višestruka diskriminacija, što potkrepljujem prilozima vezanim za disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice, Tužilaštva Bosne i Hercegovine iz kojih se vidi, ("Disciplinska tužiteljica zatražila izricanje mjera za Gordanu Tadić" i "Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH") da je zatražena disciplinska mjera te da je prvostepenom odlukom pomenuta glavna tužiteljica razriješena dužnosti.
Podsjetiću da je u odluci po mojoj pritužbi, izrečen stav da tužioci imaju imunitet i zbog toga nisu izrečene nikakve sankcije a izriču se glavnoj tužiteljici koja postaje "nepodobna" a takvi se ućutkavaju, procesuiraju i likvidiraju kao recimo prije desetak godina Dijana Milić iz KT u Tuzli.
Nakon opisanih događaja, pokušaji ubistva uz angažovanje doušnika i provokatora su nastavljeni a čak sam napadnut u zgradi Policijske uprave u Bijeljini od strane službenika u civilu 22.05 2019. te mi je uz fizički nasrtaj i vrijeđanje prijećeno ubistvom "ako ikada više dođem tražiti bilo kakva prava" no pošto me nije uplašio, pomenuti službenik je pobjegao na sprat što su sve gledali prisutni uniformisani službenici i pružili mu zaštitu te kompletan MUP, to čini neprekidno do danas, prikrivajući njegovo ime.
Nevezano za odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po ovoj apelaciji, očekujem da će ovaj materijal u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, biti proslijeđen Tužilaštvu Bosne i Hercegovine uz sugestiju da se hitno pokrene istraga protiv pripadnika mafijaškog kartela povezanih sa ovim događajima...

PRILOZI

UDT DI 010959 21 od 11.06.2021.; AP 1031/19, Ustavni sud po AP-1712/18, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Potpisi i pečati, Apelacija na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; Rješenje T12 1 KTP 0001341 21 od 18.01.2021.; Disciplinska tužiteljica zatražila izricanje mjera za Gordanu Tadić, Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902