subota, 30. listopada 2021.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 21 PV

Žalba na rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv
Kako i koliko lažu i falsifikuju, pripadnici sudske policije i MUP-a, dokazao sam u sudskim postupcima "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr" a potom je i Ustavni sud BIH doneo odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", kojom je usvojio apelaciju i zaštitio prava, citiram sa strane 3, pod tačkom 6, da sam se kao apelant : "u svojoj odbrani pozivao na odredbe Ustava RS, i to na član 32, kao i na odredbe Zakona o javnom redu i miru koje svakom građaninu garantiraju slobodno iznošenje mišljenja o radu državnih organa i da za to ne smiju biti pozivani na odgovornost."...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Na osnovu člana 235 Zakona o prekršajima RS, podnosi se :

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 21 PV

Predlažem i očekujem da drugostepeni sud po ovoj žalbi a na osnovu dokaza, činjenica i predmeta "AP 1031/19 od 10.11.2020.", "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr", što ću pojasniti u nastavku, ukine "Rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv od 14.09.2021." i obustavi dalji postupak.

OBRAZLOŽENJE

Podsjećam da je nakon pokretanja predmeta "082502", protiv mene podneseno još 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i svaki od njih je kao i ovaj inicirao svojim kriminalnim postupcima, načelnik sudske policije Borovčanin Danko a koji je član mafijaškog kartela koji je godinama pokušavao da me ubije i to predstavi kao "zadesnu smrt". Istovremeno je konstantno napadao na prava garantovana ustavom i zakonima, sprečavajući da "Zdenko Bajo, njegova sestra i drugi srodnici Ivone Bajo, (ubijene osmogodišnje djevojčice) pristupe tužilaštvu i sudovima u Bijeljini" kako ne bi mogli predočiti materijalni dokaz ubistva a koji sam javno pokazivao svim prisutnima u zgradi 15.12.2016. (što se vidi na video snimku iz ovog predmeta) zahtijevajući da se prekine sa napadima na garantovana prava, da se prekine sa prikrivanjem zločina te upozoravajući da sudska policija izvršavajući navedeni usmeni nalog Borovčanina, višesrtuko krši zakon i saučestvuje u pomaganju ubicama, odnosno postaje saučesnik samog zločina. Ta moja javna upozoravanja uz prezentovanje pred prisutnim službenicima i kamerama su predstavljena kao "narušavanje reda i mira" uz obilje laži službenika, kako u zabilješkama tako i tokom postupka.
Kako i koliko lažu i falsifikuju, pripadnici sudske policije i MUP-a, dokazao sam u sudskim postupcima "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr" a potom je i Ustavni sud BIH doneo odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", kojom je usvojio apelaciju i zaštitio prava, citiram sa strane 3, pod tačkom 6, da sam se kao apelant :
"u svojoj odbrani pozivao na odredbe Ustava RS, i to na član 32, kao i na odredbe Zakona o javnom redu i miru koje svakom građaninu garantiraju slobodno iznošenje mišljenja o radu državnih organa i da za to ne smiju biti pozivani na odgovornost."
Pod tačkom 5, na istoj strani Ustavni sud BIH navodi tekst, koji citiram „Analiza izjava laži svjedoka i manipulacija sudije [...] u predmetu broj 80 0 Pr 082502 17 Pr“ gdje je ime sudije izostavio - sakrio Ustavni sud BIH, te ga ni ja neću sada navoditi a taj tekst je inače sastavni dio mog podneska sudu "Žalba na rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr" koji sa podnaslovom "ANALIZA IZJAVA SVJEDOKA" počinje na dnu strane 8 te žalbe i završava se na poslednjoj strani 12 rečenicom :
"POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA..."
Sudije Ustavnog suda BIH su prihvatile taj moj poziv te očekujem da će i pripadnici sudova u Bijeljini uvažiti i primjeniti odluku "AP 1031/19 od 10.11.2020.", i zaštititi garantovana prava u svim situacijama kada su napadnuta a posebno u ovom slučaju kada se iznosi mišljenje, pismeno ili usmeno o radu državnih organa na bilo kom mjestu, uključujući i javne zgrade, MUP-a, sudova, tužilaštava i svake druge ako je bilo ko napao na garantovana prava građanina.
Pretpostavljam da sudsko vijeće nije bilo upoznato sa odlukom "AP 1031/19 od 10.11.2020.", Ustavnog suda BIH ali smatram i da i samo "Rješenje 80 0 Pr 082502 21 Pv od 14.09.2021." sadrži grešku, odnosno da je primjenjen pogrešan zakon.
Naime na strani 2 u drugom pasusu tog rješenja se obrazlaže :
"Pri odlučivanju sud je izrečenu novčanu kaznu zamijenio u kaznu zatvora u skladu sa članom 235. stav 3. a uz primjenu člana 6. stav 1. Zakona o prekršajima Republike Srpske, na taj način što je za svakih početih 50,00 KM odredio jedan dan zatvora."
Prema mojim saznanjima na dan 15.12.2016. koji je tema predmeta "80 1 Pr 082502 17 Pr" važio je : ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE, Broj: 01-992/14, datum: 02. jul 2014. godine, koji propisuje :
Članom 235 "Zamjena novčane kazne u kaznu zatvora", stav (3) "Zamjena novčane kazne u kaznu zatvora vrši se tako što se za svakih početih 100 KM određuje jedan dan zatvora, s tim što u tom slučaju kazna zatvora ne može biti kraća od jednog dana, ni duža od 60 dana, a ako poslije ove odluke suda kažnjeno lice isplati novčanu kaznu u cijelosti, kazna zatvora neće se izvršiti a ako je izvršenje kazne započeto, pa kažnjeno lice isplati preostali dio do punog iznosa izrečene novčane kazne, obustaviće se izdržavanje kazne zatvora."
A u vezi člana 6, "Vremensko važenje i primjena najblažeg zakona, odnosno propisa", stavovi (1) Na počinioca prekršaja primjenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja." i "(2) Ako je poslije izvršenja prekršaja izmijenjen zakon, odnosno propis, jednom ili više puta, primijeniće se zakon, odnosno propis koji je najblaži za počinioca."
Sigurno je da bi za bilo koga bila povoljnija manja novčana kazna ali u slučaju ako se novčani iznos zamjenjuje kaznom zatvora, onda je povoljnije da se obračunava veći iznos nego manji a pošto je u stavu 3, člana 235 ZOP-a, navedeno da "se za svakih početih 100 KM određuje jedan dan zatvora" što na sumu od 1700 KM, iznosi 17 dana, dok je pobijanim rješenjem obračunato 34 dana.
Nije isključeno ni to da ja imam pogrešan primjerak zakona a da je sudsko vijeće ispravno izvršilo "Zamjenu novčane kazne u kaznu zatvora" no to suštinski ne mjenja moj stav da nikakvu kaznu neću platiti pa makar iznosila samo minimalno mogućih prema dostupnim kovanicama "5 feninga" jer ne želim da time saučestvujem u teroru nad narodom, priznajući i prihvatajući kaznu za to što sam se borio i branio garantovana prava. Naprotiv, svaka kazna uključujući i zatvorsku je za mene nagrada i samo jedan od koraka u borbi sa mafijaškim terorističkim kartelom, odgovornim za ubistva stotina nevinih ljudi, pljačke milijardi evra i bjegstvo stotina hiljada građana od terora režima u druge zemlje.
Mafijaški kartel sa isturenim članom Borovčanin Dankom, pošto je napadao na ta prava, potom je i falsifikovao činjenice te instruisao svjedoke da lažno svjedoče pred sudom, dok se glavni akter događaja, službenik Lazić Milan, uopšte nije pojavio pred sudom, čime je dodatno izvršen napad na moja prava, propisana u ZOP-a, članom 9 "Prava lica okrivljenih za prekršaje" stav 2, tačka 5 : "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete"
Dalje, skrećem pažnju da sam u navedenim postupcima a posebno u predmetu ""80 0 Pr 100636 18 Pr", dokazao uz priložene dokumente "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." i "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" da je mafijaški kartel čiji je Borovčanin Danko pripadnik, više godina pripremao pokušaje mog ubistva na teritoriji Bijeljine, koji nisu uspjevali te su zbog izvršenja likvidacije formirali nezakonite predmete uz asistenciju saučesnika iz Istočnog Sarajeva, inače rođaka i prijatelja Borovčanin Danka i inspektora Marković Dragoslava, koji je materijalni dokaz ubistva djevojčice Ivone Bajo, uklonio sa mjesta zločina, oprao benzinom te podatke o tome prikrio od tužilaštva, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.).
Danko Borovčanin je imao zadatak spriječiti dostavljanje tog novog dokaza tužilaštvu i pokretanje istrage u skladu sa zakonom, zastrašivanjima, montiranjima prekršajnih i krivičnih postupaka te kad te metode nisu uspjele da me zaustave, isplanirali su likvidaciju uz korištenje timova plaćenih ubica. Jedan od dokumenata iz koga se vide nastojanja Borovčanina da pokrene krivični predmet protiv mene je "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." nastao samo par mjeseci prije događaja od 15.12.2016.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." se vidi da je i montiran nelegalni predmet protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom a kao izgovor za to iskorišten pomenuti dopis "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15". Vidljivo je da je taj nelegalni predmet otvoren još 2015-te i bio tajan sve do 2017-te. Nepoznat za mene ali ne i za Borovčanin Danka s obzirom da RJTRS-e, svojim dopisom dostavlja u rad moju krivičnu prijavu protiv više lica. Pošto se radilo o sačinjavanju falsifikata sudskog rješenja, koje je izvršio upravo Borovčanin Danko i djelio ga okolo kao izgovor za svoje fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima ubijene djevojčice, time su jasni i njegovi motivi. Falsifikat je inače iz predmeta "80 1 Pr 000670 10 Pr" za šta sam više puta prilagao dokaze, koje i sada posjedujem, tražio sam kompletan spis kao dokaz u postupku "80 1 Pr 082502 17 Pr" ali je i pored istražnih radnji koje su bile u toku po mojoj prijavi za falsifikat, pomenuti Borovčanin Danko, potegao svoje veze da se taj spis uništi a onda i da se ja kao svjedok i posjednik jedinih preostalih dokaza o tome - likvidiram, što srećom po mene nisu uspjeli.
Za lažno svjedočenje i falsifikovanje činjenica u predmetu "082502" sam podneo prijavu, (Krivična prijava za davanje lažnog iskaza) 28.08.2017. no vjerovatno je i ona uništena ili sakrivena kao mnogi drugi dokumenti ranije s obzirom da ni poslije 4 godine nemam nikakve podatke o rezultatima prijave a sa druge strane bilo je više sinhronizovanih akcija, koje su imale za cilj moje ubistvo.
Dana 15.12.2016. je Borovčanin Danko naredio službenicima da o mom dolasku i dokazima koji sam doneo ne obavještavaju ni tužilaštvo ni sudove, tvrdeći da postoji naredba kojom mi se zabranjuje pristup. Moje zahtjeve da mi se uruči ta naredba i upozoravanja da je postupanje sudske policije kriminalno je potom naložio službenicima da opisuju i predstave kao "kršenje reda i mira".
Ističem da sam osim dokaza prikrivanja ubistva, imao namjeru upozoriti i sudije da su u opasnosti od psihopata koji sprovode "posebne istražne radnje" iz predmeta "T17 0 KT 0006630 15" za koji tada još nisam znao gdje je i kada otvoren ali sam primjetio djelovanje doušnika, provokatora i špijuna, između ostalog i u tekstu "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI II DIO" objavljen 07.08.2015. neposredno po otvaranju predmeta pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu.
Uprkos fašističkim metodama Borovčanina, uspio sam telefonski kontaktirati sekretara Osnovnog suda i predati početkom 2017-te godine predsjedniku i sekretaru pomenuti tekst iz koga se vidi da su i sudije pod prismotrom nekog psihopate te sam zatražio da se sudija koji se pominje, obavjesti i preduzme potrebne radnje za zaštitu sigurnosti ali i da to imaju u vidu i ostale kolege. Ime sudije o kome su piše u tekstu neću navoditi a prilagao sam ga i u nekim predmetima kao recimo u "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada ni MUP, ni sudska policija ni OJTIS ni sud u Sokocu nisu dostavili nijedan dokaz o nadležnosti, što nisu ni mogli jer ne postoji i bila je lažirana.
Tokom tog postupka sam pismeno upozoravao na opasnost po život svjedoka, kako bih time odvratio ubice od toga no na žalost 30.06.2020. je objavljeno da je tužilac iz OJTIS, gospodin D.N. smrtno stradao i da se sumnja na samoubistvo za šta nikada nisu prezentovani dokazi. Glavni tužilac Čolović Rajko je nakon mojih dopisa VSTV-u i dostavljanja dokaza smjenjen, jedan sudija disciplinski kažnjen te na kraju smjenjen i predsjednik suda u Sokocu B.L. 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije bez ikakve informacije o uzroku smrti.
Osnovano sumnjam da se ovde uopšte ne radi o samoubistvu niti o prirodnoj smrti, nego vrh mafijaškog kartela uklanja svjedoke svog kriminala a kakvih primjera je na desetine prethodnih godina u zemljama Balkana, gdje djeluju narko karteli, Škaljarski i Kavački sa svojim pripadnicima i saučesnicima. Djevojčica Ivona je inače ubijena prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u tada moćnu i nedodirljivu Bobar grupu a danas već opšte poznato zločinačku organizaciju, preko koje se prao novac od narkotika i pljačkane stotine miliona a vjerovatno i milijarde maraka.
Da li se ovde radi o slučajnostima ili o prikrivenim ubistvima, pripadnika suda i tužilaštva sa područja Istočnog Sarajeva i ko bi za to imao interesa, neka svako sam za sebe procjeni i po tome postupa.
A da je Borovčanin Danko svjesno lagao i sprovodio fašističku diskriminaciju bez ikakvog donesenog rješenja, dokaz su dokumenti "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.", "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." i "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." a upravo iz sadržaja "Obavještenja" Osnovnog suda u Bijeljini se vidi koja je tema odnosno da ne postoji nikakvo rješenje o zabrani pristupa, što potvrđuju i okružni sud te tužilaštvo. SVI OVI DOKUMENTI SU NASTALI PO OKONČANJU DOKAZNOG POSTUPKA U PREDMETU 082502 21.
Očekujem od suda da će nevezano za odluku koju će donijeti po žalbi, ovaj materijal proslijediti Tužilaštvu BIH, kao dodatne dokaze o djelovanju mafijaškog kartela, odgovornog za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, više krivičnih djela pri pokušajima prikrivanja tog zločina i planiranju i pokušajima mog ubistva...

DOKAZI - SPISI DOSTUPNI SUDU

"AP 1031/19 od 10.11.2020.", "80 0 Pr 092159 17 Pr", "80 0 Pr 097548 18 Pr" i "80 0 Pr 100636 18 Pr"

DOKAZI - PRILOZI

Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Krivična prijava za davanje lažnog iskaza
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902