ponedjeljak, 30. svibnja 2022.

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

Laž koja je ispričana službenicima SP od strane komande je jasan dokaz da su smišljano učestvovali u pripremi pokušaja ubistva ne samo ranije nego i nakon nastanka dokaza gdje je navedeno da ne postoji nijedan krivični predmet u kome sam stranka te je očito da ne postoji rješenje o prenosu nadležnosti, koje sam tražio prethodnim zahtjevom ako postoji i komanda sudske policije će morati dati odgovor Tužilaštvu BIH sa kojim ciljem je svim službenicima OKSP u Bijeljini ispričala tu laž te ih slala da me presreću, kidnapuju i odvlače na udaljenu teritoriju Istočnog Sarajeva, znajući da je nadležnost lažirana - zbog čega ako ne sa ciljem da njihovim saučasnicima egzekutorima sa Sokoca budem isporučen kao laka meta na tacni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se : DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE :

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

Ukoliko mi direktor sudske policije u roku od 48 sati ne dostavi odgovore na pitanja o ozbiljnom ugrožavanju mog života u čemu je učestvovala komanda sudske policije, očekujem od Tužilaštva BIH da njega i druge odgovorne iz SP, tretira kao ubice u pokušaju, pripadnike kartela i u najkrećem roku ih liši slobode jer predstavljaju opasnost po brojne svjedoke i nevine građane. Ako za 48 sati - ne računajući neradne dane ne dobijem na lični mejl odgovore na pitanja, dokumente koje sam tražio i pismeno izvinjenje za razbojnički tretman "neodgovornih pojedinaca" sudsku policiju ću javno tretirati i opisivati kao bandu a direktora saučesnikom zločinca Borovčanin Danka, kao da je lično ubio nevinu djevojčicu i izdavao naredbe za kršenje zakona i pripremu mog ubistva te ću preduzeti dodatne pravne radnje da isti dobije zasluženu kaznu. Nadam se samo da će Tužilaštvo BIH biti brže od profesionalnih ubica, koji po nalozima šefova mafijaškog kartela ZORS, likvidiraju sve one koji bi mogli svjedočiti pred sudom protiv njih. Stavke koje slijede sam naveo 12.03.2021. - prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" na koji tada nije bilo odgovora ali je umjesto toga 15 dana kasnije sahranjen sudija L.B. svjedok lažiranja nadležnosti od strane ZORS i pokušaja likvidacije. Čak i da se radilo o "prirodnoj" smrti uzrokovanoj stresom ili samoubistvu, postoji odgovornost direktora SP, zbog prikrivanja dokaza a osnovana je sumnja da su u navedene smrti - ubistva direktno umješani pomenuti Borovčanin Danko i drugi pripadnici SP, odnosno ZORS-e. Slijede stavke iz pomenutog dokumenta :

ZAHTJEVAM

- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda". - Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu. - Da li su službenici sudske policije, kada su me zajedničkom akcijom sa pripadnicima kriminalističke policije i asistencijom doušnika, preseli 27.09.2018. saopštili komandi da sam ih upozoravao, kako krše zakon jer mi ne uručuju nikakvu naredbu, lažu da trebamo do suda u Bijeljini i da su predmeti nelegalni, montirani sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen tamo kao laka meta timu plaćenih ubica. - Da li su vam službenicima sudske policije saopštili da su me skupa sa pripadnicima MUP-a, napali kukavički s leđa i kada sam dobrovoljno ponudio da mi stave lisice, prilikom ulaska u zgradu divljački su mi gurali glavu prema zemlji, što je izazvalo dodatne i izuzetno teške tegobe i gušenje a koje tegobe inače imam zbog polena ambrozije - ili zbog zaprašivanja iz aviona i drugim oblicima trovanja, što se lažno predstavljalo kao alergija na ambroziju a danas kao "korona". - Da li vam pripadnici sudske policije saopštili da sam preko 20 puta u Policijskoj stanici Bijeljina II, tražio hitnu medicinsku pomoć te su me isti predali sudskoj policiji, saopštivši da će me SP odvesti u hitnu pomoć na osnovu dogovora koji su postigli a to sam naveo u krivičnoj prijavi protiv pripadnika MUP-a od 24.05.2019. godine. - Da li su vam službenici sudske policije saopštili da sam nakon izlaska iz Policijske stanice Bijeljina II, više puta od njih zahtijevao da me odvezu u hitnu pomoć, jer imam teških problema sa disanjem i gušim se. - Službenici su se zaustavili pred zgradom sudova u Bijeljini te otišli u komandu a kada su se vratili na moj ponovni zahtjev su rekli da samo moraju izvršavati dobijenu naredbu i transportovati me na Sokolac te postavljam pitanje da li je nalog da mi se ne ukaže hitna pomoć doneo neko iz komande sudske policije ili osoba izvan sudske policije i konkretno ime te osobe. - Zbog čega su me službenici sudske policije izbacili na ulicu u Sokocu, iako sam ih upozoravao da je upravo to plan da budem tamo ostavljen kao laka meta, umjesto ako već sud i tužilaštvo nisu odredili pritvor da me vrate natrag u Bijeljinu gdje svejedno idu.
Ostavljanje na ulici u Sokocu, gdje je između suda i autobuske stanice već čekala ekipa plaćenih ubica, nedvosmisleno znači da je komanda sudske policije saučestvovala u pokušaju mog ubistva, kao što godinama saučestvuje u pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, koje se desilo, prilikom šverca narkotika u čemu takođe saučestvuje komanda sudske policije. Alternativno, direktor sudske policije umjesto odgovora na ova pitanja, koja komandu sudske policije direktno dovoze u vezu sa teškim krivičnim djelima, može na moj mejl poslati kopije slijedećih dokumenata : 1. Prijedlog Osnovnog suda u Bijeljini za Vrhovni sud, kojim se traži izuzeće tog suda u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" i prenos nadležnosti na neki drugi sud. 2. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se predmet protiv mene za "povredu ugleda suda", dodijeljuje u rad Osnovnom sudu u Sokocu. 3. Odluka Republičkog tužilaštva RS, kojom se predmet protiv mene, konkretno za "povredu ugleda suda" dostavlja na postupanje Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ili čak bilo kakva druga odluka RTRS o dodjeli predmeta i prenosu nadležnosti na OJTIS u kojoj je navedeno da sam ja prijavljen za bilo koje krivično djelo.
Sudska policija Republike Srpske je u direktnoj vezi sa Vrhovnim sudom RS, odnosno lično Predsjednik vrhovnog suda, upravlja radom sudske policije te će vam biti lako doći do navedenog dokumenta ako postoji. Takođe postoji Okružni centar sudske policije u Bijeljini, koji će na isti način lako moći da dođe do prijedloga Osnovnog suda za prenos nadležnosti a o čemu su službenici sudske policije pričali da je podnesen prijedlog i izvršen prenos nadležnosti. Sve ove teme bile su predmet dokaznog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, gdje sam dokazao krivična djela, gnusne laži i falsifikate pripadnika sudske policije a po nalozima komande sudske policije.
Dokaz da ne pominjem opasnost po živote svjedoka tek sada nego sam to činio i ranije - prije stradanja pomenutih pripadnika pravosuđa je dokument "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" koji prilažem. Početkom oktobra 2021-e sam razgovarao sa pripadnikom PS Bijeljina II i upozorio da njemu i drugim svjedocima prijeti životna opasnost te zatražio da upozori i kolege da povećaju opreznost kako ne bi završili pod zemljom poput navedenih pripadnika pravosuđa i tom prilikom je službenik S.P. potvrdio da se sjeća nekih bitnih detalja na dan 27.09.2018. a koje komanda sudske policije želi sakriti. Citiram sa dna 5 strane priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" dio koji sam napisao 12.03.2021. mnogo prije razgovora sa njim : "...podsjećam da je pripadnik MUP-a, prilikom preuzimanja saopštio da će me sudska policija odvesti u hitnu pomoć a radi se o službeniku S.P. koji će uvjeren sam sjetiti se tog detalja, imajući u vidu da je komanda sudske policije za ove inkvizitorske metode, pokušala skinuti sa sebe odgovornost i prebaciti sve na njega." Osim toga službenik S.P. se dobro sjeća laži sudske policije, (izgovorene od službenika L.M.) da je navodno Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće te da je potom Vrhovni sud RS, donio rješenje o prenosu nadležnosti u Osnovni sud u Sokocu. Nadam se da će Tužilaštvo BIH što prije saslušati svjedoka iz PS Bijeljina II, vezano za ove laži komande sudske policije a koje su ispričali službenicima nakon što sam ih upozorio da je predmet protiv mene montiran, (lažirana nadležnost nenadležnih organa) a što je uz lažan opis događaja ipak opisano u prilogu "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018." . Pravo stanje događaja je opisano u prilogu "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." a audio snimak napisanog je izveden kao dokaz pred sudom u Bijeljini i sastavni je dio spisa. Laž koja je ispričana službenicima SP od strane komande je jasan dokaz da su smišljano učestvovali u pripremi pokušaja ubistva ne samo ranije nego i nakon nastanka dokaza "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." gdje je navedeno da ne postoji nijedan krivični predmet u tom sudu u kome sam stranka te je očito da ne postoji rješenje o prenosu nadležnosti, (koje sam tražio prethodnim zahtjevom ako postoji) i komanda sudske policije će morati dati odgovor Tužilaštvu BIH sa kojim ciljem je svim službenicima OKSP u Bijeljini ispričala tu laž te ih slala da me presreću, kidnapuju i odvlače na udaljenu teritoriju Istočnog Sarajeva, znajući da je nadležnost lažirana - zbog čega ako ne sa ciljem da njihovim saučasnicima egzekutorima sa Sokoca budem isporučen kao laka meta na tacni. Istorijat zločina pojedinih osoba sa Sokoca je opisan u prilogu `“Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice` gdje na drugoj strani nakon navedenih više imena piše "Većina njih živi danas u RS-u, (Sokolac)." te da su nakon razotkrivanja ratnog zločina - ubistva preko 20 civila, uključujući i nekoliko djece, citiram iz članka "...pobjegli helikopterima MUP-a na Pale." Za ovaj ratni zločin je odgovorna policija i ne samo to nego i za prikrivanje počinilaca a oni koji su to počinili, spremni su naravno ubiti i mene i bilo koga drugog da bi se zahvalili onima koji ih godinama štite. Zbog toga je odabran Sokolac kao mjesto gdje je montiran nezakoniti predmet, mjesto gdje se nalazi više ratnih zločinaca i njihovih zaštitnika iz policije i pravosuđa a nije ništa manje bitno da je i zločinac Borovčanin Danko iz tog kraja. Ima dobre veze sa ratnim zločincima i pitanje je gdje je bio i šta je radio Danko Borovčanin na dan kada su 1992-e, ubijeni civili u Bijeljini. Ovaj članak i ratni zločin neću dalje komentarisati osim što ističem da se kao jedan od odgovornih ističe osoba G.S. inače visoki komandant policije tada a kasnije uticajan na trenutne strukture. Ta osoba se nalazi na prilogu `TRI RATNA DRUGA` u sredini gornje fotografije a ispod nje sa naslovom "NAKON `SLUŽBENOG PUTA` U HAG SLIJEDI SARADNJA SA ŠEFOM KARTELA" je treći na slici zanimljivog prezimena Borovčanin - kao i Danko. Kako se vidi radi se o kampanji mafijaškog kartela u Bijeljini, gradu u kome živim i u kome godinama kartel pokušava da me "zadesno" ubije ili da izvršim "samoubistvo" odnosno da stradam u sukobu sa "slučajnim mirnim prolaznicima". Fotografiju `Tri ratna druga` sam dobio od propadnika tajne službe - bivšeg službenika specijalne policije, koji mi to nije dosatavio zato što me podržava i želi razotkriti zločince nego da bi me ZORS predstavio kao opasnost onima koji su na slici i drugima. Neko ko je došao u posjed nekih dokumenata, dokaza i fotografija o djelovanju narko mafije i ratnih zločinaca te me kao potencijalnu opasnost po njih imaju interesa ukloniti i sarađivati sa onima koji bi izvršili ubistvo. Direktne radove na instruisanju doušnika, provokatora i prikrivenih istražitelja je vršila prva osoba sa slike, koji je iako konstantno u civilu, kako sam obavješten i dalje zvanično inspektor MUP-a a nezvanično pripadnik tajne obavještajne službe koja za interese ZORS formira i komanduje kriminalnim grupama, prvenstveno korištenim za promet i prodaju narkotika a po pisanju novinara S.V. samo u Bijeljini taj klan broji preko 100 "vojnika". Dakle, prva osoba sa slike M.E. (a na tu originalnu fotografiju iz rata sam dodao sličice današnjeg izgleda i upisao njihova puna imena) je učestvovao u posebnim istražnim radnjama protiv mene pred pripremu pokušaja likvidacije 2015 do 2018-te, kada je angažovano više desetina doušnika i "statista" oko lažne grupe "Pravda za Davida - Bijeljina" gdje je pod vodstvom provokatora T.J. i uz sadejstvo PU Bijeljina i nekih novinara organizovano više skupova na trgu čiji je osnovni cilj bio da se pokušaju od mene dobiti neke informacije a onda da budem ubijen na putu za Banjaluku ili u samom gradu što sam izbjegao. Detalje o tome sam objavio u tekstu "Trajanski konj od 300 evra", koji sada prilažem kao pdf fajl. Vidljivo je da sam još tada opisao aktivnosti inspektora M.E. i njegovu ulogu oko pripreme i nadzora doušnika a onda je nakon nastanka priloga "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." nastavio sa tim radnjama.
Neposredno nakon toga dolazi do stradanja D.N. a ubrzo pred kamerama ministar ima intervju u kome iznosi tačne ali s obzirom na dotadašnju praksu prilično neobične stavove koji su šokirali većinu pripadnika ZORS. Najbitnije izjave sam citirao u prilogu "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." a sada izdvajam jednu od njih : "Otkud meni pravo da dovedem bilo kog inspektora u tu situaciju da sutra bude krivično odgovoran ? Drugo, njega "Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima" obavezuje... ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga... da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti..." Ovde se može povući paralela sa nastupom ministra kao reakcija na dopis službe predsjednika RS na šta je i obavezan prema ZOPIUP-a ali reakcije direktora sudske policije nema nakon pismenog stava Vrhovnog suda da ne postoji krivični predmet u kome sam stranka a sudska policija je izvršavala naredbe nekih kriminalaca čija imena sada krije a bili su takođe dužni odbiti sve nezakonite naredbe. ZORS umjesto da preko MUP-a i Sudske policije, razotkrije nalogodavce pokušaja mog ubistva i ubice Ivone Bajo, ponovo je preko M.E. i drugih, aktivirao stare i pripremio nove doušnike za praćenje, prikupljanje informacija i pripremu novog pokušaja likvidacije. Oko godinu i po sam se pravio da ništa ne sumnjam sve dok nisam saznao od doušnika `XX` da je prijatelj ne samo sa pomenutim, nego i sa pripadnikom PU Bijeljina koji me je napao u njihovoj zgradi prijeteći ubistvom. Očito im je jedan od glavnih ciljeva bio da saznaju jesam li otkrio ko je napadač a pošto sam sliku najvjerovatnijeg napadača prethodno poslao Tužilaštvu BIH, otkrio sam to i doušniku `XX` uz opasku da to prenese instruktorima te da mi se više ne javlja. Naime, doušnik je, (moguće i nesvjestan šta je plan) pokušavao da me "ukalupi" u šablon, prema kome bih svaki dan trebalo da se sastanem sa njim u određenom kafeu, što bi bilo idealno za profesionalnog ubicu kao preduslov. Prilikom jednog od njegovih poziva, došao sam ranije i prisustvovao prizoru kad inspektor M.E. u civilu prilazi direktno stolu doušnika i sjeda kod njega. Iako se on ne vidi spolja i sa ulaznih vrata, inspektor je nepogrešivo došao do doušnika a ja sam mu zašao iza leđe oko centralnog masivnog stuba i sjeo iza njih te pratio dalji tok. Uglavnom da ne opisujem dalje "sposobnosti" obavještajnih službi ZORS, poslije ovoga je bilo besmisleno da i dalje glimim "naivka" te sam jasno rekao i tom i drugom glavnom doušniku u 2021-oj, osobi `YY` šta da prenesu šefovima i da mi se više ne obraćaju. Imena doušnika ne navodim čak ni kao inicijale jer ne želim da ih profesionalne ubice mafijaškog kartrela ZORS ubiju kao nezgodne svjedoke. Taj drugi doušnik - od pomenutog M.E, i njegovog informatora, preko G.S. sa slike (a od koga takođe postoji link ka jednom od doušnika/ca) do trećeg LJ.B. zatvara puni krug jer je zaposlen u njegovoj firmi i kako kaže : "njegov gazda je pripadnik tajne službe, kome ne treba novac od narkotika pošto ima neograničen račun od te službe". Preciznije, sve što poželi može da uzme a to će mu platiti služba preko računa u banci na koji nema limit. Pojašnjavajući dalje "rad" tih službi naveo je da su to "ozbiljni ljudi" koji ne mogu dozvoliti da neki idioti, (poput mene očito) ometaju sistem i da takve treba eliminisati, navodeći kao primjere ubistva Džona Kenedija i Zorana Đinđića kao ekstremnije primjere a sitnije, (opet poput mene) koji su likvidirani ili koje treba ubiti, njima se ni broj ne zna. Razloge za ubistvo Đinđića nije pojasnio a ubistvo Kenedija je opravdavao time što je "švaleraš", "saradnik mafije" i "narkoman". Ako na prvi pogled ovo izgleda nepovezano sa temom, moram reći da se ovde ne radi o jednostavnom dobivanju podataka jer neće nijedan doušnik reći da "služba" koju vode "ozbiljni ljudi" mora štititi sistem i pobiti ljude kao što su recimo Slaviša Krunić jer je bio "švaleraš" ili Davida Dragičevića, zato što je "narkoman" ili Milana Vukelića zato što je "lud". Mene naravno treba ubiti zbog opisa koje je komanda sudske policije navodila u svojim zabilješkama a "naravno" da to što su ubili ćerku moje sestre prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, preko čije banke su prali taj prljavi i krvavi novac, "nema nikakve veze" sa motivima za likvidaciju. Ovde je i posebno zanimljivo pitanje - odakle doušnik zna da je njegov "gazda" ozbiljan čovjek, pripadnik tajne službe sa računom u banci bez limita. Vjerovatno se "gazdi" i drugim "ozbiljnim ljudima" ne bi svidjelo to što takve povjerljive informacije cure pa još dolaze do mene, koga žele likvidirati što prije bude moguće. Tema oko tog "gazde" koji je treći na slici "Tri ratna druga" je dodatno složenija zbog njegovog "službenog puta" u Hag pa se stidljivo pojavljuje u društvu šefa kartela Dodik Milorada te krije vlasništvo ili suvlasništvo iza drugih osoba. To je opisano u prilogu "Ratni zločinac obnavlja oružje" gdje se kao formalni vlasnik pominje osoba S.R. koji sa LJ.B. i Dodikom ima razgranate poslovne odnose - od trgovine polovnim šatorima do prometa oružja. Doušnik `YY` nije precizirao koji od te dvojice "gazda" ima račun tajne službe bez limita ili ga možda imaju obojica. Ako se tu nekad nađe koji ukradeni umjetnički predmet, poput pozlaćene ikone, poneka vreća sa bijelim praškom ili kofer sa kešom od par miliona to je sve "zakonito" i njihova je "pošteno stečana dividenda" kako je jednom prilikom rekao Dodik a nakon što je njegov kum uhvaćen na granici prema Hrvatskoj sa milionskim "džeparcem" koji nije prijavio iako je dozvoljeno "svega" 10000. Ovo je kao i neke brojne druge komentare, šef kartela morao izjaviti javno da se neki pošteni profesionalac, zaposlen u ZORS ne bi zeznuo i "greškom" procjenio da tu ima elemenata krivičnih djela. Ovo je samo jedan manji ali ozbiljniji dio angažovanja doušnika, koji rade na prikupljanju informacija za pripremu likvidacije a za konstantnu izloženost životnoj opasnosti je direktno odgovorna komanda sudske policije i njen direktor koji prikrivaju podatke i dokumentaciju o nalogodavcima krivičnih djela. Podsjećam da je još od 2015-te pa do kraja 2017-te na prikupljanju podataka i pripremi likvidacije bila angažovana i grupa iz Vlasenice, čiji je član nešto kasnije primljen u sudsku policiju te je ubio svjedoka pred sudom, navodno se igrajući pištoljem. Taj događaj je opisan u prilogu "Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019." a pripadnik te grupe doušnika A.D. koji je označem crvenim krugom na slici unutar priloga je instruisan da me kontaktira i početkom 2017-te je dolazio u Bijeljinu da se sretne sa mnom sa kako se ispostavilo glupim izgovorom. Nakon što je otišao iz kafea, pratio sam ga i vidio da se sastao sa osobom koja odgovara izgledu sudskog policajca Deurića. Koliko je samo naizgled bezazlena ta grupa a u stvarnosti izuzetno opasna i konektovana na zločince iz ZORS, vidljivo je iz naše komunikacije iz priloga "Prepiska sa informatorom A.D." gdje pominje "moćne ljude" koji mogu manipulisati pojedincem kako god žele. Toliko da recimo ucjenama prisile pojedinca da učestvuje u ubistvu svjedoka ratnih zločina, koje izvršava profesionalac a on ispriča kako je "slučajno" opalio metak. Time se daje jasna poruka svima pa čak i zaštićenim svjedocima da njihova zaštita prestaje pred sudom i pred sudskom policijom ukoliko se bilo ko usudi da nakon ovoga dođe svjedočiti. A.D. i saučesnik koji je s njim došao u Bijeljinu, (najvjerovatnije upravo M.D.) su imali zadatak da me vizuelno snime i detektuju na terenu kada se pojavim na nišanu profesionalnih ubica, odnosno da me uvuku u zamku. To je vidljivo i iz nastavka komunikacije kada A.D. nastoji da se sastanemo a na moje poruke odgovara sa zadrškom čak i 5 dana jer se morao konsultovati sa nalogodavcima. Vrijeme tih poziva je bilo nekoliko dana nakon što je protiv mene podignuta nezakonita optužnica za povredu ugleda suda u OJTIS 29.11.2017. na moj rođendan a onda ekspresno potvrđena 07.12.2017. od strane trećeg Borovčanina, koji je 3,5 godine kasnije, smrtno stradao direktnom krivicom komande sudske policije koja je kriminalno prikrivala dokaze tako da sada preminuli - ubijeni ne može ispričati da li mu je i ko podmetnuo falsifikat o navodnom prenosu nadležnosti. A da je sudska policija (prije svih Borovčanin Danko), sklona falsifikovanju, dokazao sam pred sudom u više postupaka no ovde je možda i najbitnije to da su falsifikovali Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini na moju štetu što sam razotkrio i podneo krivične prijave. Upravo ta moja prijava je dodjeljena u rad OJTISU a onda je Borovčanin Danko potegao svoje veze sa Rajkom Čolovićem da se pomenuta prijava uništi a umjesto za nju, protiv mene pokrene nezakoniti predmet i posebne istražne radnje da bi pripremio likvidaciju i eliminisao me kao potencijalnu i konstantnu opasnost po svoje mafijaške aktivnosti i zločine svojih ortaka, počev od ratnih zločina, ubistva civila u Bijeljini, preko ubistva Ivone Bajo do prometa narkoticima koji konstantno traju godinama pod zaštitom kriminalaca iz sudske policije, MUP-a i drugih pripadnika mafije iz ZORS-e.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020.; Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Lukač otkrio nove dokaze, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020.; Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.; Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; “Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice, `Tri ratna druga`, Trajanski konj od 300 evra, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Ratni zločinac obnavlja oružje, Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Prepiska sa informatorom A.D.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 20. svibnja 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE : Kopija ove krivične prijave će biti poslata i na zvanični mejl "sudske policije" čija je komanda samo jedan dio mafijaškog kartela Republike Srpske, odnosno Zločinačke Organizacije Republike Srpske - u daljem tekstu "ZORS" ali bez priloga koji će biti dostavljeni samo Tužilaštvu BIH. To iz razloga da ne bih izlagao životnoj opasnosti pripadnike terorističke grupe ali prije svega i druge osobe koji su svjedoci teških krivičnih djela a njihova su imena navedena u priloženom materijalu. Sa istom svrhom ću u tekstu krivične prijave, (uglavnom) navoditi samo inicijale aktera ili svjedoka krivičnih djela a nihov potpuni identitet će Tužilaštvo BIH moći da ustanovi iz pomenutih priloga. To što su pojedine osobe, čak i na izuzetno važnim pozicijama pokazale da se ne idetifikuju sa mafijaškim režimom - pojedine sudije te Glavni republički tužilac ili Predsjednik Vrhovnog suda, koji su mi dostavili ključne dokaze ne znači da ZORS, kao mafijaški kartel ne postoji i ne djeluje, nego da postoje časne osobe koje ne žele da saučestvuju u kriminalu niti da podržavaju izvršioce zločina. S tim u vezi, napominjem da iako se prijava odnosi na sve pripadnike ZORS-a, težište je na odgovornosti komande sudske policije RS, posebno direktora, koga sam godinama uz dokaze obavještavao o razbojničko fašističkim metodama načelnika OCSP u Bijeljini, zločinca Borovčanin Danka na šta nije reagovano nego je omogućeno pomenutom da uz sadejstvo sa direktorom planira, priprema i organizuje više pokušaja mog ubistva, pri tome utičući na saučesnike iz nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva da protiv mene pokrenu nezakonite predmete i posebne istražne radnje sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije. Dio dokaza o tome sam izneo u predmetu "80 0 Pr 100636 18" vezano za događaje od 27.09.2018. pred Osnovnim sudom u Bijeljini gdje je pravosnažnim rješenjem konstatovano da ja nisam kršio zakon ni na koji način ali i to da je zakon kršila sudska policija i njihovi saučesnici iz ZORS-a. Da se radilo o razbojničkom terorističkom napadu na mene sa ciljem organizacije ubistva, čega su svi akteri na komandnim pozicijama bili svjesni, (osim nekih uniformisanih službenika, koji nisu bili upućeni) dokaz je i omalovažavanje Osnovnog suda u Bijeljini sa njihove strane jer nisu dostavili ne samo dokaze o eventualnom prenosu nadležnosti, nego se nisu udostojili da bar nekim dokumentom, obavještenjem - priznanjem o "nenamjernoj" grešci informišu sud, nego su do kraja postupka nastojali da preko falsifikovane dokumentacije i "svjedoka" instruisanih da lažno svjedoče o nekim temama a drugih da se "ne sjećaju", izdejstvuju osuđujuće rješenje za mene što im je tada već bilo sporedno a glavni cilj im je bio da što je moguće više prikriju namjere da me ubiju i tako izbjegnu krivičnu odgovornost ne samo za pokušaj mog ubistva nego i za ubistvo i organizovano zataškavanje ubistva djevojčice Ivone Bajo. To je potpuno jasno jer na pismene zahtjeve koje sam poslao na prijedlog postupajućeg sudije, nije odgovorila ni sudska policija, (prilog "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji") ni MUP ali ni OJTIS-u niti Osnovni sud u Sokocu a dokaz da je takaz zahtjev poslat na sve navedene adrese je prilog "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.". Ni na moje naknadne pismene zahtjeve kao što je recimo "Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020." nije odgovarano čime je sudska policija, nastavila da vrši konstantne napade na moja prava garantovana Ustavom i zakonima, koje sam i citirao u prethodno navedenom dopisu ali i da neprekidno ugrožava moj život i živote svjedoka, štiteći nalogodavce i šefove bande za čije interese rade. Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni. Podatke o tome istovremeno - dio po dio i po odobrenju stranih obavještajnih službi, objavljuje istraživački novinar S.V. no sasvim nekorektno se u javnosti izostavlja ogroman doprinos komande sudske policije, koja je izuzetno zaslužna za organizaciju i djelovanje mafije na terenu. Dio od više desetina članaka na tu temu se može vidjeti u prilozima "Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen" i "Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja" a da su dokazi o kriminalu unutar ZORS, obimni i da se ne mogu prikriti, dokaz su i priznanja o tome koja dolaze iz Vlade, odnostro ministra a od obilja takvih vjesti prilažem "Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u" i "Lukač otkrio nove dokaze" te samo iz jednog od navedenih članaka citiram pasus : "Nažalost pojavio se određeni broj policijskih službenika i ne samo njih nego i pripadnika drugih policijskih agencija u BiH koji su imali određenu saradnju sa kriminalnim krugovima, sarađivali sa njima, čak i učestvovali u određenim krivičnim djelima, kazao je Lukač. S obzirom da koristimo u operativne svrhe pomenute aplikacije koje su nam na raspolaganju, znamo gdje i kako da usmjerimo naše akcije, ali se susrećemo sa određenim problemima jer se radi o aplikaciji koja je korištena skoro 10 godina, gdje su razmijenjeni milioni informacija i korištena kodna imena, kazao je Lukač i naveo da će biti potrebno dosta vremena da bi se otkrila prava imena i povezali sve one kriminalne radnje kojima su se oni bavili a to su najteža ubistva i šverc droge u ogromnim količinama. Nijedan načelnik, pa ni direktor policije Republike Srpske ako se dokaže bilo kakva odgovornost daje počinio krivično djelo neće biti zaštićen ni od tužilaštva, niti od MUP-a Republike Srpske - kazao je Lukač, odgovarajući na pitanje poslanika Nebojše Vukanovića da li su tačne informacije da su pojedinici u MUP RS, pojedini načelnici i direktor policije Siniša Kostrešević umiješani u kriminalne radnje." ZA TO VRIJEME DIREKTOR I KOMANDA SUDSKE POLICIJE "MUDRO" ĆUTE. Osim toga zbog prikrivanja dokaza i izvršilaca krivičnih djela, direktor sudske policije i komanda iz OCSP u Bijeljini ne samo da konstantno ugrožavaju moj život nego su odgovorni i za stradanja drugih lica, svjedoka krivičnih djela, među kojima su najvažniji pripadnik OJTIS, okružni tužilac D.N. te Osnovnog suda u Sokocu L.B. što je vidljivo u prilozima "Saopštenje za javnost 30.06.2020." i "In memoriam L.B.". Prvi je što je javno objavljeno, stradao od vatrenog oružja dok se uzrok smrti druge osobe krije od javnosti a poslije višemjesečnih nastojanja da saznam uzrok dobio sam usmenu informaciju da je pomenuti gospodin nađen obješen. Obojica su pripadnici organa koji su nezakonito lažirali nadležnost protiv mene za "povredu ugleda suda" na inicijativu zločinca Borovčanin Danka te su bili neugodni svjedoci za teroriste iz ZORS-a. O ulozi Danka Borovčanina u zločinačkim radnjama postoje dokazi još od 2010-te, kada su sastavili zabilješku u kojoj su me opisali kao ludaka, izostavivši "sitnicu" da sam im predao fotografije materijalnog dokaza ubistva nevine djevojčice te su taj "inicijalni akt" dostavili MUP-u, sa prijedlogom da se protiv mene pokrenu "odgovarajuće" radnje.
To je onda poslužilo kao "dokaz i argument" da zločinci iz kriminalističke policije koji su svjesno sakrili dokaz ubistva, zatraže i izdejstvuju protiv mene "posebne istražne radnje" koje se koriste za pripremu likvidacije. Upravo ovih dana, novinar S.V. objavljuje dokaze, uključujući i fotografije koje su razmjenjivale profesionalne ubice o tome da su za pripreme nekih ubistava, korišteni podaci obavještajnih službi a da su te informacije prodavali ljudi na najvišim pozicijama i to bivši ministar bezbjednosti M.D. te iz OSA, direktor O.M.8-ca. Isti onaj koji je snimljen kako u zgradi Tužilaštva BIH, tokom razgovora sa osobama G.T. i O.N. kaže da "treba narodu dat malo mesa" na šta mu se odgovara riječima "al ne možemo visoku korupciju radit". To kad se "prevede" na jezik razumljiviji tom narodu koji pominju znači da će u stvari "psima" kako nas tretiraju a ne narodu, baciti par kostiju u vidu hapšenje i optužnica protiv "sitnih ribica" a neće procesuirati krupne šefova mafije iz ZORS i sestrinskog entiteta jer rade sa njima i za njihove interese - na žalost. U likvidacijama koje su navedene od strane pomenutog novinara, učestvovao je naravno "bivši" pripadnik policije M.L. a povezuje se i sa drugim ubistvima uključujući dizanje u vazduh Milana Vukelića, pred zgradom MUP-a u Banjaluci. Uvjeren sam da je osim ovih ubistava i drugih koje pominje S.V. i likvidacija Slaviše Krunića, Davida Dragičevića, pripremljena uz sadejstvo sa "obavještajnim službama" koje su ih ali i mnoge druge držali pod posebnim nadzorom koristeći lažne i glupe prijave svojih saučesnika iz kartela. A da je komanda sudske policije nastavila aktivno rat - borbu protiv mene i nastojala pripremiti likvidaciju, vidljivo je i iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome traže da se "pobudi" krivično djelo, insinuiraju ugroženost neimenovanih sudija ili tužilaca, ponovo me opisuju kao poremećenog psihopatu a ja sa svoje strane, onima ko ignoriše materijalni dokaz ubistva koji pokazujem a onda me opisuje kao ludaka sve takve ću opisivati kao zločince i članove bande. A da je Borovčanin Danko monstruozni zlikovac, lažljivac, fašista, (godinama zabranjivao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice) i falsifikator, dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome samo par mjeseci kasnije OJT Bijeljina pismeno navodi da "NEMA SAZNANJA" o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva. Nakon nastanka tog dekumenta svi članovi bande su se dodatno uznemirili i intenzivirali radnje za moju eliminaciju na bilo koji način te se angažuju plaćene ubice da me uz pomoć doušnika uvuku u klopku. Jedan od tih pokušaja sam dokumentovao u audio zapisu "Agent.mp3" koji sam već dostavljao ranije a kad ni to nije uspjelo, Borovčanin utiče na svog ortaka Čolović Rajka da montira nelegalan predmet protiv mene uz simboličnu zaprijećenu kaznu sa ciljem ne da se vodi postupak, nego da budem namamljen na teren plaćenih ubica - ratnih zločinaca iz 1992, koji će me čekati pred vratima pri izlasku i pobrinuti se da se u Bijeljinu ne vratim živ. Znajući da organi ZORS u Istočnim Sarajevu nemaju nadležnost ni prema sopstvenim zakonim to sam pismeno istakao i zatražio kopije eventualno donesenih rješenja o prenosu, prvo od OJTIS a poslije i od Osnovnog suda u Sokocu, što mi naravno nikada nije dostavljeno pošto rješanja o prenosu nikada nisu donesena. Zločinac Borovčanin koji je nagovorio saučesnike u Istočnom Sarajevu da nezakonito pokrenu predmete protiv mene je tako i njih doveo u neprijatnu situaciju pa pokušava lično da pripremi i organizuje LOV na mene neprekidno, 24 sata dnevno šaljući "Prijedlog komande SP od 06.03.2018." u kome pišući u množini kaže da "SUGERIŠEMO JOŠ JEDNOM SUDU DA IZDA NOVU NAREDBU ZA NJEGOVO DOVOĐENJE "PO PRONALAŽENJU". Ovde je prvo uočljivo da je Borovčanin već ranije uticao na sud šta i kako da radi jer piše "još jednom" a šta je sve dogovarao i sugerisao nezvanično - usmeno ili preko SKY aplikacije možemo da zamislimo. I izraz "po pronalaženju" otkriva namjere zlikovca Borovčanina da izdejstvuje LOV na mene gdje bi tražio asistenciju MUP-a da me preko doušnika lociraju i kidnapuju bez naredbe i lažući da trebamo do suda u Bijeljini. U stvarnosti je plan bio da budem odvučen na Sokolac i tamo ostavljen kao laka meta njegovim ortacima iz kartela, kako onima koji su izvršioci ratnog zločina u Bijeljini 1992-e, tako i mladim - "novonormalnim" naraštajima mafijaških klanova sa Sokoca i okoline. A kakav je postupak predviđen zakonom vidi se iz priloga "OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020." koji je potpisao predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Ukoliko je optuženi nedostupan - ne želi da dođe pred sud, odbija to i slično, okružni tužilac treba sačiniti prijedlog za pritvor, koji MORA BITI OBRAZLOŽEN. NE NAVODE SE NI OVDE NITI BILO GDJE U ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU NEKE `SUGESTIJE` NAČELNIKA ILI DIREKTORA SUDSKE POLICIJE. Ono što se takođe ovdje ne pominje, osim problema da bi uz taj "obrazloženi" prijedlog za pritvor trebalo da bude priloženo i rješenje o prenosu nadležnosti - koje ne postoji, sve i kad bi takav prijedlog, NEZAKONITO odredio bilo koji sudija, u tom slučaju bi mi se moralo omogućiti pravo žalbe u roku od 24 sata po kojoj bi odlučivalo TROČLANO sudsko vijeće iz Okružnog suda u Istočnom Sarajevu a koji nije bio predviđen planovima bande ubica te je zločinac Borovčanin odlučio da izdejstvuje lov na mene, lažući i sopstvenim službenicima i pripadnicima MUP-a da je Vrhovni sud RS, po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini, prenio nadležnost na Sud u Sokocu. Prema ovoj opciji sam javno u prisustvu sudije B.M. te daktilografa i 3 sudska policajca upitao zbog čega tužilac, tada prisutni M.Đ. ne zatraži pritvor čime bi se sve ovo završilo za 3 dana, obrazloživši prisutnima zakonsku proceduru koju sam upravo opisao. Nevezano za razbojništva sudske policije o tome sam više puta pisao i na druge adrese kao što je recimo u prilogu "Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS" u kome sam taj dio uokvirio pravougaonikom pri dnu dokumenta. Istu temu sam pomenuo i u dokazu "Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige" koji prilažem kao pdf fajl iz koga sa strane 3 citiram dio, takođe označen crvenom bojom : "...predložio sam i ponavljam da bih prihvatio dobrovoljno, isključivo mjeru pritvora, koja mi se može dostaviti i putem mejla, te bih odmah postupio po uputama iz tog obavještenja. Ali to bi naravno za tužilaštvo bilo mnogo teže izvodljivo jer bi morali obrazložiti zbog čega traže takvu mjeru i priložiti dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnosti što je za njih nemoguća misija." I na kraju sam o ovim podmuklim mainacijama obavjestio Okružni sud u Istočnom Sarajevu, nakon čega su konačno prestali pokušaji da budem ubijen pomoću nelegalnih predmeta iz tog područja. Iz sadržaja priloga "Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu", izdvajam dio uokviren pravougaonikom na dnu druge strane. `Koristi se u zakonu nepostojeći pojam "trajna naredba" a izbjegava se mjera pritvora koja je predviđena upravo iz razloga što bi prijedlog trebalo obrazložiti i opravdati nadležnost dokumentom što sudija ne bi mogao prihvatiti pa čak i da se to desi poslije moje žalbe koja mi se mora omogućiti u roku od 24 sata u sve bi bio uključen viši sud te bi kriminalni plan bio razotkriven i prekinut. S obzirom da je više lica bilo angažovano da me kontaktira i pokuša odvesti na udaljenu teritoriju sa raznoraznim izgovorima bio sam siguran da je sve nezakonito sa ciljem moje likvidacije pa sam o svemu upoznao sestru i prijatelje kako bi spriječio plan mafijaškog klana.` Direktor sudske policije sad ima priliku da se distancira od navedenog kriminalca Borovčanin Danka, koji osim što je pokušavao da organizuje moje ubistvo, godinama sprečava dostavljenje dokaza i razotkrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, primjenjujući fašističke metode i instukcije šefa kartela Dodik Milorada javno izdate pred kamerama da "njihovi ljudi u institucijama vode borbu protiv lica iz CRNE KNJIGE" i da to moraju da urade" što su na djelu pokazali pripadnici ZORS, 27.09.2018. i u drugim prilikama, sve do toga da su me - bijesni zbog više neuspjelih pokušaja "zadesne smrti" napali fizički, vrijeđali, psovali i prijetili ubistvom u zgradi PU Bijeljina. Samo ovaj mali dio razbojništava je i više nego dovoljan da potpuno osnovano nazivam kompletnu RS, mafijaškim kartelom, navezano za dokaze o brojnim monstruoznim zločinima koje objavljuje novinar S.V. a podvlačim i činjenicu da me je sa ciljem prikrivanja ubistva nevine djevojčice, komanda sudske policije opisivala u dokumentima kao ludaka, poremećenog psihopatu i narkomana, smišljeno prešutkujući i prikrivajući činjenicu da sam donosio fotografije i sam materijalni dokaz ubistva za koji se pod pritiskom suda, okružni tužilac izjašnjava pismeno tek 2017-t da "NEMA SAZNANJA" o tome. Zasluga za to organizovanje prikrivanje zločina je direktno na komandi sudske policije i direktoru koji ima poslednju priliku da se distancira od kartela i dostavi mi na mejl podatke koje sam ranije već tražio a sada ponavljam uz podnaslov :

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020.; Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Lukač otkrio nove dokaze, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020.; Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.; Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; “Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice, `Tri ratna druga`, Trajanski konj od 300 evra, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Ratni zločinac obnavlja oružje, Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Prepiska sa informatorom A.D.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

utorak, 10. svibnja 2022.

PRAVA JE ISTINA DA U POLICIJI NEMA MJESTA ZA PROFESIONALCE A IMA ISKLJUČIVO ZA KRIMINALCE

Umjesto da rade u skladu sa zakonom i razotkriju kriminalce u svojim redovima, MUP godinama planira i priprema moje ubistvo, prikupljajući informacije i pripremajući logističku podršku svojim saučesnicima i ortacima iz narko i auto mafije koji su imali zadatak da izvrše likvidaciju. Neću sada opisivati nijedan od takvih pokušaja ubistva nego samo podsjećam da je uzrok svega to što su MUP i njihovi ortaci, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo a onda su zločinci iz kriminalističke policije uklonili sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva - dječji ruksak, te ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili od tužilaštva...

MUP-U REPUBLIKE SRPSKE - NA RUKE MINISTRU

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009. ITD...

PRAVA JE ISTINA DA U POLICIJI NEMA MJESTA ZA PROFESIONALCE A IMA ISKLJUČIVO ZA KRIMINALCE

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA - član "Kontrola nad radom Ministarstva" : Kontrolu nad radom Ministarstva ostvaruju predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, odnosno Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, Vlada, Ustavni sud, redovni sudovi i građani. Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske : (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana. Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV MUP-A RS

Za krivična djela : "Terorizam", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Produženo krivično djelo", "Davanje lažnog iskaza", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija" i druga. Svjedoci : Sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić, Dejan Minić, Stanko Stanišić, Zarić Milan, Radenko Knežević; sudija Malović Branka,Aleksandar Despenić i Siniša Lazarević, okružni tužilac Jovana Tomaš, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, ministar Anton Kasipović, administracija službe predsjednika RS, Ministar Dragan Lukač i drugi čija imena se kriju a novodim njihove uloge u tekstu. Najvažniji dokazi : Predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr", Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zahtjev za informacije 29.01.2018.,Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.,
U prethodnom periodu sam podneo više krivičnih prijava protiv pripadnika MUP-a i ovo se može tretirati kao nastavak ili dopuna toga a inspirisano je javnim nastupom građanina Dodik Milorada koji je u tv emisiji izneo optužbe prema pripadnicima nekih stranaka za saradnju sa mafijaškim klanovima a neposredno nakon toga je došlo do pokušaja ubistva u Istočnom Sarajevu, što ću kasnije u tekstu obrazložiti. Nije direktno vezano za teme o kriminalu ali podsjetiću da je MUP jedan duži period nastupao kao srednjovjekovna inkvizicija zastupajući interese globalne farmako mafije i zastupnika novog svjetskog poretka, saučestvujući u lažiranju pandemije i dodatnoj pljački naroda. Da je u pitanju bilo kršenje ljudskih prava konstatovao je Ustavni sud BIH u više postupaka kao recimo "AP-1239-21" no niko iz vlade niti iz MUP-a ne uklanja naljepnice i obavjesti koje na bukvalno svakim vratima javnih zgrada i dalje podstiču na kršenje garantovanih prava i sloboda. Vezano za navedeni dokument "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." poslije skoro 2 godine od nastanka, očigledno je da MUP RS nema nikakve veze sa zakonom i republikom nego je u pitanju monstruozna teroristička i zločinačka organizacija, kako sam je odavno opisao i što je još važnije dokazao pred sudom u više postupaka. Istraživački novinar S.V. već nekoliko mjeseci piše o razmjerama kriminala unutar policije, uključujući i veliki broj imena, pripadnika mafijaškog kartela za šta ja lično nemam dokaze ali da su opisi MUP-a kao okosnice narko klana i centrale za sve značajnije kriminalne aktivnosti tačni u to sam sasvim siguran i kako sam pomenuo, mafijaške i gestapovske metode, kojih se ne bi postidjeli ni nacisti iz Aušvica sam dokazao pred sudom u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr". Iako sam odavno obavjestio komandni vrh MUP-a, čak i o imenima službenika koji su činili teška krivična djela, podstrekivali druge službenike da krše zakon i garantovana prava, falsifikuju činjenične opise i potpise, nastavlja se sa zaštitom kriminalaca koji su umješani. S tim u vezi je i moj komentar kroz naslov koji sam dao na članak "Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u" jer čak i ako g. ministar zaista iskreno misli ono što je navedeno, stvarnost na terenu pokazuje nešto sasvim drugo i razotkriva da "U POLICIJI NEMA MJESTA ZA PROFESIONALCE A IMA ISKLJUČIVO ZA KRIMINALCE". Nije ovo prvi ovakav istup ministra i ističem izuzetan nastup u tv emisiji iz koje sam izdvojio nekoliko izjava a citiranih u prilogu "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.". Izrečenom se nema šta prigovoriti no na žalost ja sam prethodnih više godina i pismeno i usmeno upozoravao pripadnike MUP-a na sličan način ali umjesto da rade u skladu sa zakonom i razotkriju kriminalce u svojim redovima, MUP godinama planira i priprema moje ubistvo, prikupljajući informacije i pripremajući logističku podršku svojim saučesnicima i ortacima iz narko i auto mafije koji su imali zadatak da izvrše likvidaciju. Neću sada opisivati nijedan od takvih pokušaja ubistva nego samo podsjećam da je uzrok svega to što su MUP i njihovi ortaci, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo a onda su zločinci iz kriminalističke policije uklonili sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva - dječji ruksak, te ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili od tužilaštva.
Potpis inspektora koji je predao predmete i odgovoran je uz Marković Dragoslava za zataškavanje zločina je na dokumentu nečitak a MUP je godinama krio njegovo ime no napokon sam uspio otkriti da se radi o Stanišić Stanku. No naravno, nisu za to odgovorni samo oni nego kompletan MUP ima status mafijaškog kartela. Dokazi o tome su sadržani u prilozima pomenutog dokumenta "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." a zločinci iz policije koji su umješani u šverc narkotika i prikrivanje ubistva su logično direktno zainteresovani da me ubiju i time otklone opasnost od sebe. Koliko su bjesni zbog toga što njihovi planovi da me "zadesno" ubiju ili da izvršim "samoubistvo" nisu uspjeli, pokazuje i činjenica da me je MUP napao fizički 22.05.2019. psujući i vrijeđajući te prijeteći da ću biti ubijen ako ikada više budem tražio neka "svoja prava". Pripadnik MUP-a je napad izvršio u zgradi PU Bijeljina pred više uniformisanih službenika i nepoznatim brojem onih u civilu a kada nije uspio da me uplaši, pobjegao je na sprat uz zaštitu kompletnog MUP-a, koji ne samo da ga nije spriječio nego na moje zahtjeve da se napad službeno evidentira, nije se reagovalo, krije se ime napadača a ubrzo je poslat službenik iz "marice" na ulaz da drži odstupnicu dok napadač sa sprata pobjegne preko zadnjeg izlaza. I nakon dopisa Predsjednika RS, MUP nastavlja sa prikrivanjima kriminala a sa druge strane nastavlja i sa "posebnim istražnim radnjama" protiv mene, koje mi same po sebi ne nanose nikakvu štetu a zločinci niti su ikada saznali niti će saznati išta osim onoga što ja želim da saznaju, no poznato je da se ovakve informacije prikupljaju protiv onih koji su mete za likvidaciju. Iako se štiti i prikriva napadač na mene, vjerovatno sam otkrio o kome se radi i krajem 2021-e poslao fotografiju i njegovo ime u Tužilaštvo BIH a nedavno sam tu informaciju smišljeno plasirao jednom od doušnika MUP-a, koji je nakon toga žurno 2 puta u kratkom razmaku išao do taoaleta da "telefonira". Odgovorni u MUP-u sad ima opciju da nastave štititi ubice u pokušaju i zlikovce koji su ubili i pokušavaju godinama prikriti ubistvo djevojčice Ivone Bajo ili da i sami budu uhapšeni kao saučesnici zbog pomoći zločincima nakon izvršenja krivičnih djela. No ako je identitet pripadnika MUP-a koji me je napao 22.05.2019. pod znakom pitanja, nesporno je da je inspektor Dejan Minić, odnosno kompletna kriminalistička policija izvršila više krivičnih djela 27.09.2018. u napadu na moj život i prava, kada su pripremili i pokušali organizovati moje ubistvo na teritoriji svojih saučesnika u Istočnom Sarajevu, što je upravo bila tema predmeta "80 0 Pr 100636 18 Pr". Podsjećam da je slično kao i meni, godinama ranije g. Milanu Vukeliću, prijetio jedan od zlikovaca iz MUP-a a onda je raznesen eksplozivom izpred njihove zgrade pa se punih 14 godina prikrivaju izvršioci i nalogodavci te je više nego jasno da je istu sudbinu policija pripremala i meni a mnogi zločinci unutar MUP-a i dalje nastoje da me ubiju, sve uz nečinjenje načelnika, direktora pa i samog ministra da to spriječe i procesuiraju kriminalce za koje sam dostavio nesporne dokaze. A sad da analiziram članke "Čim se pojavio kao mogući kandidat, Dodik optužio Šarovića i SDS za veze sa ubistvima" i "Nove optužbe Milorada Dodika na račun Mirka Šarovića" koji su kako se vidi objavljeni 30.12.2021. i 31.12.2021. te priloge "Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja" i "Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen". Građanin Dodik Milorad, koji nije niti na jednoj državnoj funkciji u RS je pred kamerama za javnost izneo podatke o svojim saznanjima, vezano za izjave uhapšenih pripadnika narko kartela te da su sarađivali sa nekim strankana opozicije. Ja lično nemam dokaze da je ono što je Dodik izjavio tačno no vjerujem da jeste jer dobro znam da kriminalci iz policije formiraju ne samo kriminalne klanove nego i političke stranke, te su njihovi ljudi konstantno u svim političkim partijama a gdje su kriminalci iz policije tu su i pripadnici narko mafije. Kako god, diskutabilno je to da građanin Dodik uopšte zna šta su izjavili uhapšeni i pitanje je da li ovo razotkrivanje kriminala pred kamerama ima za cilj borbu protiv mafije ili je u pitanju samo pokušaj zastrašivanja konkurenata pred izbore. No ono što je mnogo važnije od političke pozadine je zemljotres koji je ova izjava izazvala u samim narko mafijaškim krugovima te je očito kao direktna posljedica eve tv emisije, samo 2-3 dana kasnije, došlo do sukoba između pripadnika kartela te pokušaja ubistva 02.01.2022. koje je pokušala zataškati kriminalna hobotnica unutar MUP-a i OJTIS-u. Iz sadržaja jednog od tekstova se vidi da je jedan od najvažnijih pripadnika kartela, osoba iz Bijeljine Ž.R. koja je nesumnjivo zainteresovana i za moje ubistvo a poznato je od ranije da su me kriminalci iz policije planirali ubiti odvlačenjem na prevaru prvo na izolovanu lokaciju u blizini Bijeljine a onda u sadejstvu sa zločincem Rajkom Čolovićem da me navuku na teritiriju Istočnog Sarajeva gdje bih bio laka meta njihovim egzekutorima. Podsjećam da je kriminalac Čolović, lažirao nadležnost i otvorio nezakoniti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" bez odgovarajućeg rješenja o dodjeli nadležnosti iz RJTRS a onda taj falsifikat podmetnuo tek primljenoj tužiteljici J.T. i bivšem predsjedniku suda u Sokocu, koji je kao nezgodan svjedok vjerovatno naknadno likvidiran. U nastavku citiram opise koje je izneo istraživačk novinar S.V.

"Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja...

Piše: Slobodan Vasković Blizak poslovni prijatelj Milorada Dodika, Vrha NarkoRežima i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, Dvostruki Ubica u pokušaju, Aleksandar Mičić, zvani Aco Makedonac, proveo je još ove Božićne praznike na slobodi a već sljedeće iza rešetaka, osim ukoliko Kavački NarkoKartel kojem pripada ne pobijedi pravosudne i policijske organe u BiH. Što se neće desiti! Kavački kartel u RS vode Igor Dodik, Siniša Kostrešević (Banjaluka), Dejan llić Tigar, Zoran Stevanović, Siniša Mijatović (Zvornik), Ljuban Ećim (Beograd). Najveći perači novca Kavčana su Aleksandar Mičić, zvani Aco Makedonac i Nenad Nešić. Njihov najsnažniji politički zaštitnik je Milorad Dodik. Imali su uske veze sa Klanom Veljka Belivuka i kriminalnim koncernom Slaviše Kokeze. Istina, NarkoKartel i dalje drži čvrsto pod kontrolom dio pravosudnih i policijskih struktura, među kojima je i OJT Istočno Sarajevo, čiji je tužilac (nisu mi saopštili njegovo ime iz OJT), okarakterisao klasični pokušaj ubistva - četiri hica u leđa narkodilera Gorana Sikime, koja je ispalio jedan od najvećih perača narkonovca Kavčana Aco Makedonac, kao “Ugrožavanje sigurnosti”. Da se vratim narko "biznismenu" Aci Makedoncu, koji je u noći 01/02.. o.g. ispalio niz hitaca u leđa narkodilera Sikime, raznjevši mu, između ostalog, slezenu koja mu je prilikom operativnog zahvata izvađena u KCUS-u u Sarajevu. Kao što ima razgranate pravosudne veze (OJT Istočno Sarajevo), policijske veze (direktor Policije i Narko’ General" Siniša Kostrešević, Branimir Šehovac, načelnik PU Istočno Sarajevo, Vahidin Šahinpašić, glavni istražilac SIPA, sa kojim je, takođe, često na vezi - ranije “Skaj”-em, sada drugim aplikacijama, (o čemu ću šire u nastavku teksta), političke veze sa vrhom režima u RS, tako ima i razgranate narko veze, jer je za Kavčane prao novac a drogu uzimao od Bojana Cvijetića, preko Aleksandra Nikolića, i prodavao, preko dilerske mreže, na teritoriji Istočnog Sarajeva. Cvijetić, Nikolić,... uhapšeni su tokom akcije “Transporter" (16.11.2021 godine), Petar Dukić se, naknadno, predao ali Aco Makedonac je ostao na slobodi i iskoristio tu priliku da, između ostalog, pokuša ubiti narkodilera Sikimu. Aco Makedonac je još uvijek nedodirljiv; Bar još neko vrijeme, jer, bez obzira na sav uticaj koji ima, kao i na prečesto druženje sa Miloradom Dodikom, Mičić će završiti iza rešetaka; Kao i Šehovac i Narko ”General" i dežurni tužilac iz noći 01/02.2022. koji je direktno učestvovao u prikrivanju zločina pokušaja likvidacije. Za kraj da navedem da je Šahinpašić, putem “Skaj” aplikacije bio na vezi sa Darkom Elezom, koji je, zbog brojnih zločina u Sudu BiH osuđen na petnaest godina, uz uslov da sarađuje sa bezbjednosnim organima BiH i Srbije. Šahinpašić i Elez su u međusobnoj komunikaciji koristili jednu osobu sa Pala, tako da je veza bila indirektna."
Iz sadržaja je jasno da je u ovaj neviđeni kriminal duboko umješana policija a ne samo neke političke stranke ali izgleda da niko nije primjetio uzročno posljedičnu vezu sa informacijama koje su "procurile" iz istražnih organa do građanina Dodika a preko njega u javnost sa sukobima unutar mafije i pokušajima ubistva zbog straha ko je progovorio i preventive da još neko ne progovori. Vezano za to potenciraću događaje koji su direktno povezani sa mnom i za koje imam dokaze te počinjem sa dokumentom iz 2019-te "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome sam preko suda upozorio da su svi svjedoci krivičnih djela u životnoj opasnosti. Pominjani dopis službe predsjednika je nastao 13.05.2020. a već naredni mjesec se pojavilo "Saopštenje za javnost 30.06.2020." u kome se vidi da je jedan od svjedoka, okružni tužilac iz OJTIS, gospodin D.N. završio sa metkom u tijelu dok je likvidacija predstavljena kao "samoubistvo". Još neobičniji je slučaj bivšeg predsjednika suda u Sokocu, gospodina L.B. za koga je u dokumentu "In memoriam L.B." saopšteno na sajtu VSTV da je preminuo, bez uzroka smrti što se ne navodi ni u članku "Sahranjen L.B." no tu bar imamo datum sahrane a to je 27.03.2021. Iz oba priloga se vidi da je gospodin bio predsjednik suda do 21.03.2021. a onda "umire" bukvalno odmah nakon smjene. Kako je došlo da te smjene može se vidjeti iz priloga "Imenovanje B.M." gdje je VSTV imenovalo novog predsjednika suda u Sokocu 04.03.2021. a koju funkciju treba preuzeti 22.03.2021. 5 dana kasnije je sahranjen bivši predsjednik što znači da je bio živ još svega 2-3 dana no što je mnogo neobičnije i monstruoznije, kako sam poslije dužih nastojanja saznao, gospodin je pronađen obješen a to je za uži krug poznanika predstavljano kao samoubistvo dok je od javnosti sakriveno. Nije navažna ni činjenica da je neposredno ranije u BIH, 03.03.2021. isporučen saučesnik nekih pripadnika OJTIS, Suda u Sokucu i PU Istočno Sarajevo, što se može vidjeti u članku "Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora" a već sutradan je VSTV-e, imenovalo novu osobu na mjesto predsjednika suda u Sokocu, (Imenovanje B.M.) gdje se vidi da na dužnost stupa 22.03.2021. Dotadašnji predsjednik o kome je pomenuti Elez znao mnogo toga je sahranjen samo 5 dana kasnije, što znači da je smrt, "smrt" ili ubistvo izvršeno bar dan ili dva ranije. Da je Darko Elez upoznat sa mnogim kriminalnim djelima je opšte poznato, uključujući i uloge pripadnika policije, tužilaštva i suda i sve je ispričao još dok je bio u Srbiji a podsjetimo da je bivša glavna tužiteljica išla lično u Beograd prije izručenja Eleza, tako da su i njegovi dugogodišni saučesnici znali kakva im opasnost prijeti kad se objave svjedočenja Eleza. Ono što sve ovo povezuje sa pokušajima mog ubistva i ubistvom djevojčice Ivone Bajo je predmet "Lutka" i Slaviša Bobar, što se može vidjeti u prilogu "Slavisa Bobar hapšenje" a pomenuti Bobar je bio na mjestu zločina kada je ubijena djevojčica Ivona pred AD "Univerzal" i kada se preuzimao tovar narkotika što se vidi iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva". Slaviša Bobar je tad bio u kancelariji a kamion je dovezao 4 paketa "ROBE" dok je direktor ujutro sa magacionerom raspakovao samo PAKET. KRIMINALISTIČKA POLICIJA OČITO "NE ZNA" NI DA BROJI JER "NIJE PRIMJETILA" DA SU TRI PAKETA ROBE, NAKON UBISTVA DJEVOJČICE, NESTALA PREKO NOĆI IZ MAGACINA, POD KONTROLOM ELEZOVOG ORTAKA BOBARA I NARAVNO UZ ZAŠTITU ZLOČINACA IZ REDOVA MUPA...

PRILOZI

AP-1239-21, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Čim se pojavio kao mogući kandidat, Dodik optužio Šarovića i SDS za veze sa ubistvima, Nove optužbe Milorada Dodika na račun Mirka Šarovića, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sahranjen L.B.; Imenovanje B.M.; Sporazum s Tužilaštvom - Darko Elez u cijelosti priznao krivicu, osuđen na 15 godina zatvora, Slavisa Bobar hapšenje

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902