ponedjeljak, 30. svibnja 2022.

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

Laž koja je ispričana službenicima SP od strane komande je jasan dokaz da su smišljano učestvovali u pripremi pokušaja ubistva ne samo ranije nego i nakon nastanka dokaza gdje je navedeno da ne postoji nijedan krivični predmet u kome sam stranka te je očito da ne postoji rješenje o prenosu nadležnosti, koje sam tražio prethodnim zahtjevom ako postoji i komanda sudske policije će morati dati odgovor Tužilaštvu BIH sa kojim ciljem je svim službenicima OKSP u Bijeljini ispričala tu laž te ih slala da me presreću, kidnapuju i odvlače na udaljenu teritoriju Istočnog Sarajeva, znajući da je nadležnost lažirana - zbog čega ako ne sa ciljem da njihovim saučasnicima egzekutorima sa Sokoca budem isporučen kao laka meta na tacni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se : DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE :

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

Ukoliko mi direktor sudske policije u roku od 48 sati ne dostavi odgovore na pitanja o ozbiljnom ugrožavanju mog života u čemu je učestvovala komanda sudske policije, očekujem od Tužilaštva BIH da njega i druge odgovorne iz SP, tretira kao ubice u pokušaju, pripadnike kartela i u najkrećem roku ih liši slobode jer predstavljaju opasnost po brojne svjedoke i nevine građane. Ako za 48 sati - ne računajući neradne dane ne dobijem na lični mejl odgovore na pitanja, dokumente koje sam tražio i pismeno izvinjenje za razbojnički tretman "neodgovornih pojedinaca" sudsku policiju ću javno tretirati i opisivati kao bandu a direktora saučesnikom zločinca Borovčanin Danka, kao da je lično ubio nevinu djevojčicu i izdavao naredbe za kršenje zakona i pripremu mog ubistva te ću preduzeti dodatne pravne radnje da isti dobije zasluženu kaznu. Nadam se samo da će Tužilaštvo BIH biti brže od profesionalnih ubica, koji po nalozima šefova mafijaškog kartela ZORS, likvidiraju sve one koji bi mogli svjedočiti pred sudom protiv njih. Stavke koje slijede sam naveo 12.03.2021. - prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" na koji tada nije bilo odgovora ali je umjesto toga 15 dana kasnije sahranjen sudija L.B. svjedok lažiranja nadležnosti od strane ZORS i pokušaja likvidacije. Čak i da se radilo o "prirodnoj" smrti uzrokovanoj stresom ili samoubistvu, postoji odgovornost direktora SP, zbog prikrivanja dokaza a osnovana je sumnja da su u navedene smrti - ubistva direktno umješani pomenuti Borovčanin Danko i drugi pripadnici SP, odnosno ZORS-e. Slijede stavke iz pomenutog dokumenta :

ZAHTJEVAM

- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda". - Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu. - Da li su službenici sudske policije, kada su me zajedničkom akcijom sa pripadnicima kriminalističke policije i asistencijom doušnika, preseli 27.09.2018. saopštili komandi da sam ih upozoravao, kako krše zakon jer mi ne uručuju nikakvu naredbu, lažu da trebamo do suda u Bijeljini i da su predmeti nelegalni, montirani sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen tamo kao laka meta timu plaćenih ubica. - Da li su vam službenicima sudske policije saopštili da su me skupa sa pripadnicima MUP-a, napali kukavički s leđa i kada sam dobrovoljno ponudio da mi stave lisice, prilikom ulaska u zgradu divljački su mi gurali glavu prema zemlji, što je izazvalo dodatne i izuzetno teške tegobe i gušenje a koje tegobe inače imam zbog polena ambrozije - ili zbog zaprašivanja iz aviona i drugim oblicima trovanja, što se lažno predstavljalo kao alergija na ambroziju a danas kao "korona". - Da li vam pripadnici sudske policije saopštili da sam preko 20 puta u Policijskoj stanici Bijeljina II, tražio hitnu medicinsku pomoć te su me isti predali sudskoj policiji, saopštivši da će me SP odvesti u hitnu pomoć na osnovu dogovora koji su postigli a to sam naveo u krivičnoj prijavi protiv pripadnika MUP-a od 24.05.2019. godine. - Da li su vam službenici sudske policije saopštili da sam nakon izlaska iz Policijske stanice Bijeljina II, više puta od njih zahtijevao da me odvezu u hitnu pomoć, jer imam teških problema sa disanjem i gušim se. - Službenici su se zaustavili pred zgradom sudova u Bijeljini te otišli u komandu a kada su se vratili na moj ponovni zahtjev su rekli da samo moraju izvršavati dobijenu naredbu i transportovati me na Sokolac te postavljam pitanje da li je nalog da mi se ne ukaže hitna pomoć doneo neko iz komande sudske policije ili osoba izvan sudske policije i konkretno ime te osobe. - Zbog čega su me službenici sudske policije izbacili na ulicu u Sokocu, iako sam ih upozoravao da je upravo to plan da budem tamo ostavljen kao laka meta, umjesto ako već sud i tužilaštvo nisu odredili pritvor da me vrate natrag u Bijeljinu gdje svejedno idu.
Ostavljanje na ulici u Sokocu, gdje je između suda i autobuske stanice već čekala ekipa plaćenih ubica, nedvosmisleno znači da je komanda sudske policije saučestvovala u pokušaju mog ubistva, kao što godinama saučestvuje u pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, koje se desilo, prilikom šverca narkotika u čemu takođe saučestvuje komanda sudske policije. Alternativno, direktor sudske policije umjesto odgovora na ova pitanja, koja komandu sudske policije direktno dovoze u vezu sa teškim krivičnim djelima, može na moj mejl poslati kopije slijedećih dokumenata : 1. Prijedlog Osnovnog suda u Bijeljini za Vrhovni sud, kojim se traži izuzeće tog suda u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" i prenos nadležnosti na neki drugi sud. 2. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se predmet protiv mene za "povredu ugleda suda", dodijeljuje u rad Osnovnom sudu u Sokocu. 3. Odluka Republičkog tužilaštva RS, kojom se predmet protiv mene, konkretno za "povredu ugleda suda" dostavlja na postupanje Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ili čak bilo kakva druga odluka RTRS o dodjeli predmeta i prenosu nadležnosti na OJTIS u kojoj je navedeno da sam ja prijavljen za bilo koje krivično djelo.
Sudska policija Republike Srpske je u direktnoj vezi sa Vrhovnim sudom RS, odnosno lično Predsjednik vrhovnog suda, upravlja radom sudske policije te će vam biti lako doći do navedenog dokumenta ako postoji. Takođe postoji Okružni centar sudske policije u Bijeljini, koji će na isti način lako moći da dođe do prijedloga Osnovnog suda za prenos nadležnosti a o čemu su službenici sudske policije pričali da je podnesen prijedlog i izvršen prenos nadležnosti. Sve ove teme bile su predmet dokaznog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, gdje sam dokazao krivična djela, gnusne laži i falsifikate pripadnika sudske policije a po nalozima komande sudske policije.
Dokaz da ne pominjem opasnost po živote svjedoka tek sada nego sam to činio i ranije - prije stradanja pomenutih pripadnika pravosuđa je dokument "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" koji prilažem. Početkom oktobra 2021-e sam razgovarao sa pripadnikom PS Bijeljina II i upozorio da njemu i drugim svjedocima prijeti životna opasnost te zatražio da upozori i kolege da povećaju opreznost kako ne bi završili pod zemljom poput navedenih pripadnika pravosuđa i tom prilikom je službenik S.P. potvrdio da se sjeća nekih bitnih detalja na dan 27.09.2018. a koje komanda sudske policije želi sakriti. Citiram sa dna 5 strane priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" dio koji sam napisao 12.03.2021. mnogo prije razgovora sa njim : "...podsjećam da je pripadnik MUP-a, prilikom preuzimanja saopštio da će me sudska policija odvesti u hitnu pomoć a radi se o službeniku S.P. koji će uvjeren sam sjetiti se tog detalja, imajući u vidu da je komanda sudske policije za ove inkvizitorske metode, pokušala skinuti sa sebe odgovornost i prebaciti sve na njega." Osim toga službenik S.P. se dobro sjeća laži sudske policije, (izgovorene od službenika L.M.) da je navodno Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće te da je potom Vrhovni sud RS, donio rješenje o prenosu nadležnosti u Osnovni sud u Sokocu. Nadam se da će Tužilaštvo BIH što prije saslušati svjedoka iz PS Bijeljina II, vezano za ove laži komande sudske policije a koje su ispričali službenicima nakon što sam ih upozorio da je predmet protiv mene montiran, (lažirana nadležnost nenadležnih organa) a što je uz lažan opis događaja ipak opisano u prilogu "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018." . Pravo stanje događaja je opisano u prilogu "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." a audio snimak napisanog je izveden kao dokaz pred sudom u Bijeljini i sastavni je dio spisa. Laž koja je ispričana službenicima SP od strane komande je jasan dokaz da su smišljano učestvovali u pripremi pokušaja ubistva ne samo ranije nego i nakon nastanka dokaza "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." gdje je navedeno da ne postoji nijedan krivični predmet u tom sudu u kome sam stranka te je očito da ne postoji rješenje o prenosu nadležnosti, (koje sam tražio prethodnim zahtjevom ako postoji) i komanda sudske policije će morati dati odgovor Tužilaštvu BIH sa kojim ciljem je svim službenicima OKSP u Bijeljini ispričala tu laž te ih slala da me presreću, kidnapuju i odvlače na udaljenu teritoriju Istočnog Sarajeva, znajući da je nadležnost lažirana - zbog čega ako ne sa ciljem da njihovim saučasnicima egzekutorima sa Sokoca budem isporučen kao laka meta na tacni. Istorijat zločina pojedinih osoba sa Sokoca je opisan u prilogu `“Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice` gdje na drugoj strani nakon navedenih više imena piše "Većina njih živi danas u RS-u, (Sokolac)." te da su nakon razotkrivanja ratnog zločina - ubistva preko 20 civila, uključujući i nekoliko djece, citiram iz članka "...pobjegli helikopterima MUP-a na Pale." Za ovaj ratni zločin je odgovorna policija i ne samo to nego i za prikrivanje počinilaca a oni koji su to počinili, spremni su naravno ubiti i mene i bilo koga drugog da bi se zahvalili onima koji ih godinama štite. Zbog toga je odabran Sokolac kao mjesto gdje je montiran nezakoniti predmet, mjesto gdje se nalazi više ratnih zločinaca i njihovih zaštitnika iz policije i pravosuđa a nije ništa manje bitno da je i zločinac Borovčanin Danko iz tog kraja. Ima dobre veze sa ratnim zločincima i pitanje je gdje je bio i šta je radio Danko Borovčanin na dan kada su 1992-e, ubijeni civili u Bijeljini. Ovaj članak i ratni zločin neću dalje komentarisati osim što ističem da se kao jedan od odgovornih ističe osoba G.S. inače visoki komandant policije tada a kasnije uticajan na trenutne strukture. Ta osoba se nalazi na prilogu `TRI RATNA DRUGA` u sredini gornje fotografije a ispod nje sa naslovom "NAKON `SLUŽBENOG PUTA` U HAG SLIJEDI SARADNJA SA ŠEFOM KARTELA" je treći na slici zanimljivog prezimena Borovčanin - kao i Danko. Kako se vidi radi se o kampanji mafijaškog kartela u Bijeljini, gradu u kome živim i u kome godinama kartel pokušava da me "zadesno" ubije ili da izvršim "samoubistvo" odnosno da stradam u sukobu sa "slučajnim mirnim prolaznicima". Fotografiju `Tri ratna druga` sam dobio od propadnika tajne službe - bivšeg službenika specijalne policije, koji mi to nije dosatavio zato što me podržava i želi razotkriti zločince nego da bi me ZORS predstavio kao opasnost onima koji su na slici i drugima. Neko ko je došao u posjed nekih dokumenata, dokaza i fotografija o djelovanju narko mafije i ratnih zločinaca te me kao potencijalnu opasnost po njih imaju interesa ukloniti i sarađivati sa onima koji bi izvršili ubistvo. Direktne radove na instruisanju doušnika, provokatora i prikrivenih istražitelja je vršila prva osoba sa slike, koji je iako konstantno u civilu, kako sam obavješten i dalje zvanično inspektor MUP-a a nezvanično pripadnik tajne obavještajne službe koja za interese ZORS formira i komanduje kriminalnim grupama, prvenstveno korištenim za promet i prodaju narkotika a po pisanju novinara S.V. samo u Bijeljini taj klan broji preko 100 "vojnika". Dakle, prva osoba sa slike M.E. (a na tu originalnu fotografiju iz rata sam dodao sličice današnjeg izgleda i upisao njihova puna imena) je učestvovao u posebnim istražnim radnjama protiv mene pred pripremu pokušaja likvidacije 2015 do 2018-te, kada je angažovano više desetina doušnika i "statista" oko lažne grupe "Pravda za Davida - Bijeljina" gdje je pod vodstvom provokatora T.J. i uz sadejstvo PU Bijeljina i nekih novinara organizovano više skupova na trgu čiji je osnovni cilj bio da se pokušaju od mene dobiti neke informacije a onda da budem ubijen na putu za Banjaluku ili u samom gradu što sam izbjegao. Detalje o tome sam objavio u tekstu "Trajanski konj od 300 evra", koji sada prilažem kao pdf fajl. Vidljivo je da sam još tada opisao aktivnosti inspektora M.E. i njegovu ulogu oko pripreme i nadzora doušnika a onda je nakon nastanka priloga "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." nastavio sa tim radnjama.
Neposredno nakon toga dolazi do stradanja D.N. a ubrzo pred kamerama ministar ima intervju u kome iznosi tačne ali s obzirom na dotadašnju praksu prilično neobične stavove koji su šokirali većinu pripadnika ZORS. Najbitnije izjave sam citirao u prilogu "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." a sada izdvajam jednu od njih : "Otkud meni pravo da dovedem bilo kog inspektora u tu situaciju da sutra bude krivično odgovoran ? Drugo, njega "Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima" obavezuje... ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga... da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti..." Ovde se može povući paralela sa nastupom ministra kao reakcija na dopis službe predsjednika RS na šta je i obavezan prema ZOPIUP-a ali reakcije direktora sudske policije nema nakon pismenog stava Vrhovnog suda da ne postoji krivični predmet u kome sam stranka a sudska policija je izvršavala naredbe nekih kriminalaca čija imena sada krije a bili su takođe dužni odbiti sve nezakonite naredbe. ZORS umjesto da preko MUP-a i Sudske policije, razotkrije nalogodavce pokušaja mog ubistva i ubice Ivone Bajo, ponovo je preko M.E. i drugih, aktivirao stare i pripremio nove doušnike za praćenje, prikupljanje informacija i pripremu novog pokušaja likvidacije. Oko godinu i po sam se pravio da ništa ne sumnjam sve dok nisam saznao od doušnika `XX` da je prijatelj ne samo sa pomenutim, nego i sa pripadnikom PU Bijeljina koji me je napao u njihovoj zgradi prijeteći ubistvom. Očito im je jedan od glavnih ciljeva bio da saznaju jesam li otkrio ko je napadač a pošto sam sliku najvjerovatnijeg napadača prethodno poslao Tužilaštvu BIH, otkrio sam to i doušniku `XX` uz opasku da to prenese instruktorima te da mi se više ne javlja. Naime, doušnik je, (moguće i nesvjestan šta je plan) pokušavao da me "ukalupi" u šablon, prema kome bih svaki dan trebalo da se sastanem sa njim u određenom kafeu, što bi bilo idealno za profesionalnog ubicu kao preduslov. Prilikom jednog od njegovih poziva, došao sam ranije i prisustvovao prizoru kad inspektor M.E. u civilu prilazi direktno stolu doušnika i sjeda kod njega. Iako se on ne vidi spolja i sa ulaznih vrata, inspektor je nepogrešivo došao do doušnika a ja sam mu zašao iza leđe oko centralnog masivnog stuba i sjeo iza njih te pratio dalji tok. Uglavnom da ne opisujem dalje "sposobnosti" obavještajnih službi ZORS, poslije ovoga je bilo besmisleno da i dalje glimim "naivka" te sam jasno rekao i tom i drugom glavnom doušniku u 2021-oj, osobi `YY` šta da prenesu šefovima i da mi se više ne obraćaju. Imena doušnika ne navodim čak ni kao inicijale jer ne želim da ih profesionalne ubice mafijaškog kartrela ZORS ubiju kao nezgodne svjedoke. Taj drugi doušnik - od pomenutog M.E, i njegovog informatora, preko G.S. sa slike (a od koga takođe postoji link ka jednom od doušnika/ca) do trećeg LJ.B. zatvara puni krug jer je zaposlen u njegovoj firmi i kako kaže : "njegov gazda je pripadnik tajne službe, kome ne treba novac od narkotika pošto ima neograničen račun od te službe". Preciznije, sve što poželi može da uzme a to će mu platiti služba preko računa u banci na koji nema limit. Pojašnjavajući dalje "rad" tih službi naveo je da su to "ozbiljni ljudi" koji ne mogu dozvoliti da neki idioti, (poput mene očito) ometaju sistem i da takve treba eliminisati, navodeći kao primjere ubistva Džona Kenedija i Zorana Đinđića kao ekstremnije primjere a sitnije, (opet poput mene) koji su likvidirani ili koje treba ubiti, njima se ni broj ne zna. Razloge za ubistvo Đinđića nije pojasnio a ubistvo Kenedija je opravdavao time što je "švaleraš", "saradnik mafije" i "narkoman". Ako na prvi pogled ovo izgleda nepovezano sa temom, moram reći da se ovde ne radi o jednostavnom dobivanju podataka jer neće nijedan doušnik reći da "služba" koju vode "ozbiljni ljudi" mora štititi sistem i pobiti ljude kao što su recimo Slaviša Krunić jer je bio "švaleraš" ili Davida Dragičevića, zato što je "narkoman" ili Milana Vukelića zato što je "lud". Mene naravno treba ubiti zbog opisa koje je komanda sudske policije navodila u svojim zabilješkama a "naravno" da to što su ubili ćerku moje sestre prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, preko čije banke su prali taj prljavi i krvavi novac, "nema nikakve veze" sa motivima za likvidaciju. Ovde je i posebno zanimljivo pitanje - odakle doušnik zna da je njegov "gazda" ozbiljan čovjek, pripadnik tajne službe sa računom u banci bez limita. Vjerovatno se "gazdi" i drugim "ozbiljnim ljudima" ne bi svidjelo to što takve povjerljive informacije cure pa još dolaze do mene, koga žele likvidirati što prije bude moguće. Tema oko tog "gazde" koji je treći na slici "Tri ratna druga" je dodatno složenija zbog njegovog "službenog puta" u Hag pa se stidljivo pojavljuje u društvu šefa kartela Dodik Milorada te krije vlasništvo ili suvlasništvo iza drugih osoba. To je opisano u prilogu "Ratni zločinac obnavlja oružje" gdje se kao formalni vlasnik pominje osoba S.R. koji sa LJ.B. i Dodikom ima razgranate poslovne odnose - od trgovine polovnim šatorima do prometa oružja. Doušnik `YY` nije precizirao koji od te dvojice "gazda" ima račun tajne službe bez limita ili ga možda imaju obojica. Ako se tu nekad nađe koji ukradeni umjetnički predmet, poput pozlaćene ikone, poneka vreća sa bijelim praškom ili kofer sa kešom od par miliona to je sve "zakonito" i njihova je "pošteno stečana dividenda" kako je jednom prilikom rekao Dodik a nakon što je njegov kum uhvaćen na granici prema Hrvatskoj sa milionskim "džeparcem" koji nije prijavio iako je dozvoljeno "svega" 10000. Ovo je kao i neke brojne druge komentare, šef kartela morao izjaviti javno da se neki pošteni profesionalac, zaposlen u ZORS ne bi zeznuo i "greškom" procjenio da tu ima elemenata krivičnih djela. Ovo je samo jedan manji ali ozbiljniji dio angažovanja doušnika, koji rade na prikupljanju informacija za pripremu likvidacije a za konstantnu izloženost životnoj opasnosti je direktno odgovorna komanda sudske policije i njen direktor koji prikrivaju podatke i dokumentaciju o nalogodavcima krivičnih djela. Podsjećam da je još od 2015-te pa do kraja 2017-te na prikupljanju podataka i pripremi likvidacije bila angažovana i grupa iz Vlasenice, čiji je član nešto kasnije primljen u sudsku policiju te je ubio svjedoka pred sudom, navodno se igrajući pištoljem. Taj događaj je opisan u prilogu "Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019." a pripadnik te grupe doušnika A.D. koji je označem crvenim krugom na slici unutar priloga je instruisan da me kontaktira i početkom 2017-te je dolazio u Bijeljinu da se sretne sa mnom sa kako se ispostavilo glupim izgovorom. Nakon što je otišao iz kafea, pratio sam ga i vidio da se sastao sa osobom koja odgovara izgledu sudskog policajca Deurića. Koliko je samo naizgled bezazlena ta grupa a u stvarnosti izuzetno opasna i konektovana na zločince iz ZORS, vidljivo je iz naše komunikacije iz priloga "Prepiska sa informatorom A.D." gdje pominje "moćne ljude" koji mogu manipulisati pojedincem kako god žele. Toliko da recimo ucjenama prisile pojedinca da učestvuje u ubistvu svjedoka ratnih zločina, koje izvršava profesionalac a on ispriča kako je "slučajno" opalio metak. Time se daje jasna poruka svima pa čak i zaštićenim svjedocima da njihova zaštita prestaje pred sudom i pred sudskom policijom ukoliko se bilo ko usudi da nakon ovoga dođe svjedočiti. A.D. i saučesnik koji je s njim došao u Bijeljinu, (najvjerovatnije upravo M.D.) su imali zadatak da me vizuelno snime i detektuju na terenu kada se pojavim na nišanu profesionalnih ubica, odnosno da me uvuku u zamku. To je vidljivo i iz nastavka komunikacije kada A.D. nastoji da se sastanemo a na moje poruke odgovara sa zadrškom čak i 5 dana jer se morao konsultovati sa nalogodavcima. Vrijeme tih poziva je bilo nekoliko dana nakon što je protiv mene podignuta nezakonita optužnica za povredu ugleda suda u OJTIS 29.11.2017. na moj rođendan a onda ekspresno potvrđena 07.12.2017. od strane trećeg Borovčanina, koji je 3,5 godine kasnije, smrtno stradao direktnom krivicom komande sudske policije koja je kriminalno prikrivala dokaze tako da sada preminuli - ubijeni ne može ispričati da li mu je i ko podmetnuo falsifikat o navodnom prenosu nadležnosti. A da je sudska policija (prije svih Borovčanin Danko), sklona falsifikovanju, dokazao sam pred sudom u više postupaka no ovde je možda i najbitnije to da su falsifikovali Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini na moju štetu što sam razotkrio i podneo krivične prijave. Upravo ta moja prijava je dodjeljena u rad OJTISU a onda je Borovčanin Danko potegao svoje veze sa Rajkom Čolovićem da se pomenuta prijava uništi a umjesto za nju, protiv mene pokrene nezakoniti predmet i posebne istražne radnje da bi pripremio likvidaciju i eliminisao me kao potencijalnu i konstantnu opasnost po svoje mafijaške aktivnosti i zločine svojih ortaka, počev od ratnih zločina, ubistva civila u Bijeljini, preko ubistva Ivone Bajo do prometa narkoticima koji konstantno traju godinama pod zaštitom kriminalaca iz sudske policije, MUP-a i drugih pripadnika mafije iz ZORS-e.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020.; Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Lukač otkrio nove dokaze, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020.; Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.; Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; “Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice, `Tri ratna druga`, Trajanski konj od 300 evra, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Ratni zločinac obnavlja oružje, Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Prepiska sa informatorom A.D.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902