ponedjeljak, 30. travnja 2018.

ZAŠTO JE OPTUŽNICA PROTIV UBIJENOG OSUMNJIČENOG TOLIKO ZNAČAJNA I GRAĐANIMA I ZLOČINCIMA

Neće biti teško ustanoviti ko su policijski službenici koji su nadzirali Davida Dragičevića danima i koji su konkretno bili na zadatku onog dana kada je ubijen.
Tako će se stići i do onih koji su ga mučili i ubili a onda i do nalogodavaca ovog monstruoznog zločina i zločinačkog pokušaja prikrivanja ubistva.


ZAŠTO JE OPTUŽNICA PROTIV UBIJENOG OSUMNJIČENOG TOLIKO ZNAČAJNA I GRAĐANIMA I ZLOČINCIMA

Nedavno je Okružno tužilaštvo u Banjaluci, podiglo optužnicu protiv preminule osobe i dostavilo je sudu na potvrdu.
Ništa neobično u zemlji gdje se zakoni i prava brutalno gaze a kriminal i korupcija su duboko ukorijenjeni u svim sferama vlasti.
Ja sam prvi, već odavno okarakterisao tužilaštvo kao mafijaški servis a potom i kao zločinačku fašističku organizaciju i to sve argumentovano a poslije toliko vremena i organizovanog prikrivanja zločinag danas su i mnogi drugi progledali.
Ali za ovako relativno banalan propust, reakcije su izuzetno oštre - recimo opis najpoznatijeg blogera na Balkanu, Slobodana Vasković a koji je upotrijebio izraz "monstrumi iz tužilaštva".
Gospodin Vasković, godinama ima veoma velik broj izvora informacija i nesumljivo je razotkrio najviše afera i mnoge argumentovano obrazložio ali u ovom slučaju je napravio ozbiljan previd.
Na dijelu optužnice koji se vidi može se uočiti datum 28.02.2018. i prema važećem zakonu poslije smrti osumnjičenog sve radnje se moraju obustaviti pa tako zaista ova optužnica nije trebala ni da se šalje u osnovni sud.
Pošto je ipak poslata, to se sada karakteriše kao monstruozni čin, ravan skoro ratnom zločinu, dok se opravdava postupanje sudije koji je gle čuda, sačinio neku zabilješku i tražio od tužioca da povuče optužnicu.
Ali zakon o krivičnom postupku obavezuje i sudije a ne samo okružne tužioce pa u ovom slučaju sudija nije imao šta da se dopisuje sa tužiocem, nego je morao primijeniti zakon i vrati optužnicu bez odlaganja, citiram član "Odlučivanje o optužnici":
(1) Odmah po prijemu optužnice sudija za prethodno saslušanje će ispitati da li je sud nadležan, da li postoje okolnosti iz člana 224. stav 1. tačka g) ovog zakona, te da li je optužnica propisno sastavljena u skladu sa članom 234. ovog zakona. Ukoliko sud nađe da optužnica nije propisno sastavljena, postupit će u skladu sa članom 79. st. 3. i 4. ovog zakona.
(2) Sudija za prethodno saslušanje može potvrditi ili odbiti sve ili pojedine tačke optužnice u roku od osam dana, a u složenim predmetima u roku od 15 dana od dana prijema optužnice. Ukoliko odbije sve ili pojedine tačke optužnice, sudija za prethodno saslušanje donosi rješenje koje se dostavlja tužiocu. Protiv ovog rješenja žalba se podnosi u roku od 24 časa. O žalbi odlučuje vijeće iz člana 24. stav 5. ovog zakona u roku od 72 časa.
(3) Prilikom potvrđivanja optužnice, sudija za prethodno saslušanje proučava svaku tačku optužnice i dokaze koje mu jedostavio tužilac da bi utvrdio postojanje osnovane sumnje.
(4) Pošto se potvrde pojedine ili sve tačke optužnice, osumnjičeni dobija status optuženog. Sudija za prethodno saslušanje dostavlja optužnicu optuženom i njegovom braniocu.
(5) Sudija za prethodno saslušanje dostaviće optužnicu optuženom koji je na slobodi bez odgađanja, a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 časa nakon potvrđivanja optužnice. Sudija za prethodno saslušanje obavijestiće optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora, da će ročište o izjašnjenju o krivici biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima, odnosno po isteku roka za ulaganje prethodnih prigovora, te da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnom pretresu.
(6) Nakon odbijanja svih ili pojedinih tačaka u optužnici, tužilac može podnijeti novu ili izmijenjenu optužnicu koja će biti zasnovana na novim dokazima. Nova, odnosno izmijenjena optužnica podnosi se na potvrđivanje.

Na prvi pogled, kako je to predstavljeno, postupak tužioca je monstruozan, dok sudija, kao pokazuje neku humanost ali postoje činjenice u pozadini o kojima se nije vodilo računa.
Podsjetit ću sada na konferenciju za štampu koju je organizovala policija i preskočiti sve one laži koje su izrekli te samo skrenuti pažnju da uopšte nisu pomenuli činjenicu da je David Dragičević bio pod istragom.
Tužilaštvo je poslije objelodanjivanja činjenice o postojanju optužnice otkrilo i to da su sprovođene istražne radnje i to vrlo vjerovatno "posebne istražne radnje" koje obuhvataju praćenje, nadzor i tehničko snimanje prostorija i komunikacija, prekrivene istražitelje, informatore i slično.
Čak i da nisu korištene sve opcije vezano za "posebne istražne radnje" sada je nesumnjivo da je David Dragičević praćen od strane policije.
Jedino što ostaje nejasno je to da li je u ovom predmetu, osumnjičeni David Dragičević ikada pozvan na saslušanje pred tužioca ili bar da se izjasni pred MUP-om.
Čak i da jeste saslušavan, policija će nastaviti da nadzire osumnjičenog, prati ga i moguće pretresa prilikom presretanja a posebno ako uopšte nije saslušavan, obavezno je prema zakonu to učiniti, prije podizanja optužnice.
Kako god, jasno je da su policajci u civilu pratili Davida Dragičevića i moguće dobili nalog da ga privedu na izjašnjenje o krivici ili je neko odlučio samovoljno da dobije dodatno priznanje ili izvuče informacije koje ga zanimaju.
Prema svim podacima dostupnim javnosti, David Dragičević je presretnut, pretučen te utopljen a sve to je pokušala da prikrije policija ili zato što su lično umiješani ili štite nekoga bliskog režimu.
Policija dakle nije htjela saopštiti javnosti da je preminuli bio pod istragom i praćen i to je trebalo ostati tajna.
Da Tužilaštvo nije poslalo optužnicu u sud tako bi i bilo i niko u ovoj zemlji, pri tome mislim na građane, ne bi znao za istražne radnje, ni činjenicu da je policija smišljeno nadzirala osumnjičenog.
Slanjem optužnice, postupajući tužilac jeste prekršio zakon ali je učinio nešto mnogo važnije - obavijestio je javnost o prijavi, o istrazi i o činjenici da je osumnjičeni prije ubistva, danima, mjesecima i u vrijeme ubistva te noći bio praćen od strane policije.
Oni koji su ga pratili, oni koji su ga presreli, koji su ga mučili i na kraju ubili, ne žele da se te činjenice razotkriju.
Podsjetit ću sada na još jedan bitan detalj koji jeste privukao pažnju ali ga niko još nije povezao sa ovom optužnicom.
U svim medijima je objavljeno da je više osoba iz tužilaštva odnosno visokog sudskog i tužilačkog vijeća dobilo prijeteće poruke na službeni mejl sa identičnom porukom citiran "BIĆEŠ UBIJEN".
Poruke su poslate 30.03.2018. odnosno istog dana kada je optužnica stigla u osnovni sud.
Detalji o podizanju optužnica i dostavljanju u sud, jesu tajna za 99% stanovnika ali nisu za mrežu kriminalne organizacije koja je instalirana unutar sistema.
Onima koji su učestvovali u istražnim radnjama i koji su željeli to prikriti bilo je jasno kakvu opasnost po njih bi izazvalo objavljivanje optužnice, šta bi značilo kada bi građani bili obaviješteni da su neki pripadnici policije mjesecima pratili Davida Dragičevića.
Oni su to naravno htjeli spriječiti a i sudija koji je primio optužnicu je prekršio zakon sačinjavajući zabilješku umjesto da optužnicu vrati.
U ovom trenutku ne može se sa sigurnošću tvrditi zašto sudija to nije učinio, da li je htio prikriti postojanje istražnih radnji prema ubijenom ili je pomogao da se to razotkrije.
U svakom slučaju potpuno je jasno da je policija pokušala sakriti činjenice o istražnim radnjama i slučaj na brzinu proglasiti za samoubistvo a podizanjem optužnice i slanjem u sud, okružni tužilac je to spriječio i sada cijela nacija zna istinu.
Neće biti teško ustanoviti ko su policijski službenici koji su nadzirali Davida Dragičevića danima i koji su konkretno bili na zadatku onog dana kada je ubijen.
Tako će se stići i do onih koji su ga mučili i ubili a onda i do nalogodavaca ovog monstruoznog zločina i zločinačkog pokušaja prikrivanja ubistva.
NARAVNO, SA OVIM MINISTROM, OVOM VLADOM, OVIM PREDSJEDNIKOM, OVIM MAFIJAŠKIM REŽIMOM, TO NEĆE BITI MOGUĆE JER SU UMJEŠANI I U MNOGE DRUGE ZLOČINE I PLJAČKE, KOJE PRIKRIVAJU GODINAMA, GESTAPOVSKIM METODAMA...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 27. travnja 2018.

MAFIJAŠKE METODE TUŽILAŠTVA I POLICIJE

PROTIV MRTVE OSOBE SE NE PODIŽE OPTUŽNICA !!!???
To oni dobro znaju i nema šansi da su pogriješili u tome.


MAFIJAŠKE METODE TUŽILAŠTVA I POLICIJE

S obzirom da su mi dobro poznate gestapovske metode tužilaštva i policije, pomislio sam na jednu mogućnost prije par dana kada je objavljen snimak o presretanju Davida Dragičevića na trgu u Banjaluci a to je.
DA JE TUŽILAŠTVO IZDALO NAREDBU ZA PRIVOĐENJE, (SASLUŠAVANJA) DAVIDA I DA JE TO TADA IZVRŠENO KAD SU GA PRESRELI.
Nije isključeno ni to da je neki moćnik iz MUP-a samovoljno naredio saslušavanje kako bi "dopunio" izvještaj protiv osumnjičenog koji je očito bio bazvrijedan i bez osnova za podizanje optužnice.
Pošto su ga pretukli, vjerovatno mučili da progovori, moguće gurali glavu u kofu s vodom i tako ubili, onda se krenulo u operaciju zataškavanja.

PROTIV MRTVE OSOBE SE NE PODIŽE OPTUŽNICA !!!???

To oni dobro znaju i nema šansi da su pogriješili u tome.

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE : Član "Obustava postupka u slučaju smrti osumnjičenog, odnosno optuženog"

Kada se u toku krivičnog postupka utvrdi da je osumnjičeni, odnosno optuženi umro, postupak će se obustaviti.

Jedina mogućnost i objašnjenje je to da su ga prijavili ranije, pokrenuli tajne istražne radnje:

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE :
POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE
Član "Vrste posebnih istražnih radnji i uslovi za njihovu primjenu"


(1) Protiv lica za koje postoje osnovi sumnje da je samo ili zajedno s drugim licima učestvovalo ili učestvuje u izvršenju krivičnog djela iz člana 227. ovog zakona mogu se odrediti posebne istražne radnje, ako se na drugi način ne mogu pribaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama.
(2) Istražne radnje iz stava 1. ovog člana su:
a) nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija,
b) pristup kompjuterskim sistemima i kompjutersko sravnjenje podataka,
v) nadzor i tehničko snimanje prostorija,
g) tajno praćenje i tehničko snimanje lica, transportnih sredstava i predmeta koji su u vezi sa njima,
d) prikriveni istražitelj,
đ) simulovani i kontrolirani otkup predmeta i simulovano davanje potkupnine,
e) korištenje prikrivenih istražitelja i korištenje informatora.
(3) Istražne radnje iz stava 2. ovog člana mogu se odrediti i prema licu za koje postoje osnovi sumnje da učiniocu, odnosno od učinioca krivičnog djela iz člana 227. ovog zakona prenosi informacije u vezi s krivičnim djelom, odnosno da učinilac koristi njegovo sredstvo telekomunikacije.
(4) Na razgovore lica iz stava 1. ovog člana i njegovog branioca shodno se primjenjuju odredbe o komunikaciji osumnjičenog i branioca.
(5) Pri izvršavanju mjera iz tač. d) i đ) stav 2. ovog člana policijski organi ili druga lica ne smiju preduzimati aktivnosti koje predstavljaju podstrekavanje na izvršenje krivičnog djela. Ako su preuzete takve aktivnosti, to je okolnost koja isključuje krivično gonjenje podstrekavanog lica za krivično djelo učinjeno u vezi s ovim radnjama.
(6) Prikriveni istražitelj je posebno obučeno ovlašteno službeno lice koje istražuje pod izmijenjenim identitetom.
Prikriveni istražitelj smije pod svojim izmijenjenim identitetom učestvovati u pravnom prometu. Ukoliko je to neophodno za formiranje i održavanje tog identiteta, mogu se izraditi, izmijeniti ili koristiti odgovarajuća dokumenta.

OVAJ ODJELJAK IZ KZRS "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE" SADRŽI JOŠ DESETAK ČLANOVA KOJI SU POSEBNO ZANIMLJIVI ZA SVE GRAĐANE JER SE KORISTE ZA PRAĆENJE I PRISLUŠKIVANJE BUKVALNO SVAKOG POJEDINCA KOJI SE NAĐE NA METI MAFIJAŠKOG REŽIMA.

Dakle, ne postoji nikakva mogućnost da se protiv preminule osobe podigne optužnica ali je sada savršeno jasno da je postojala prijava protiv Davida Dragičevića i da su primjenjivane posebne istražne radnje jer materijal za optužnicu ne bi ni postojao da nije bilo istražnih radnji.
Kriminalci iz policije i tužilaštva su poslije istrage, praćenja i ubistva "osumnjičenog" ko god da je to izvršio, pokušali predstaviti sve kao samoubistvo bezočno blateći preminulog tvrdnjama o izazivanju tuče, pljački i na kraju nevjerovatna tvdrnja da je "SKOČIO U KANAL".

Kao da je lično ministar tome prisustvovao, direktor policije i kompletno tužilaštvo.
Potrebno je izvršiti uvid i detaljno pregledati sve spise jer je jedino moguće da je optužnica podignuta ranije i postoji šansa da se to može pronači u dokumentima osim ako i to ne pokušaju lažirati, pa sad falsifikuju datume da prikriju istražne radnje prije smrti i praćenje Davida Dragičevića od strane agenata u civilu.
PREMA INFORMACIJAMA KOJE SAM ČUO POSLIJE PISANJA PRETHODNIH REDOVA U OBRAĆANJU DRAGANA ČAVIĆA NA BNTV, OPTUŽNICA JE PODIGNUTA 28.02.2018. ŠTO NEDVOSMISLENO POTVRĐUJE OPCIJU DA JE ŽRTVA PRAĆENA I PRISLUŠKIVANA KAKO DANIMA PRIJE TAKO I NA DAN UBISTVA...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 24. travnja 2018.

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-07-10-18-128-2017

Obavještavam vas da je lopovska fašistička banda - Republika Srpska, protiv mene podigla optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" za navodno krivično djelo "povreda ugleda suda". To je banda koja je opljačkala milijarde maraka novca građana i budžeta preko banaka pod kontrolom mafijaške Vlade, banda koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika u ortačku mafijašku zločinačku organizaciju Bobar grupu...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-07-10-18-128-2017

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10... T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist." i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od VSITV BIH da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala koji je prikupljan po mojoj pritužbi.

Obavještavam vas da je lopovska fašistička banda - Republika Srpska, protiv mene podigla optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" za navodno krivično djelo "povreda ugleda suda".
To je banda koja je opljačkala milijarde maraka novca građana i budžeta preko banaka pod kontrolom mafijaške Vlade, banda koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika u ortačku mafijašku zločinačku organizaciju Bobar grupu i banda koja je ubila mog oca prilikom testova u trovačnici UKC Banjaluka.
Potom su u slučaju prvog zločina sa ubijene djevojčice uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali ga benzinom da bi prikrili i ubistvo i krijumčarenje i pljačku a istoriju bolesti mog oca su sakrili skupa sa novcem i stvarima tek toliko da se zna o kakvim se fašistima i zlikovcima radi.
I to što su podigli optužnicu protiv mene nije uopšte problem jer već su me lažno optuživali za planiranje ubistva kriminalaca iz tužilaštva pa su priznali da je u pitanju neosnovana prijava ali sad, kako mi je saopšteno u policiji, jedno od imena koje se pominje u toj optužnici je upravo ime osobe Vakičić Željke a prema zakonu mora mi se omogućiti da dobijem sve podatke koji mogu da mi idu u prilog.
U to spada i dokumentacija koja se odnosi na pljačkašku aktivnost osobe Vakičić koja je privatno, izvan ročišta pokušala uz asistenciju drugog kriminalca Borovčanin Danka da mi otme laptop bez osnova, nezakonito a onda to pokušala prikriti i negirati.
No svejedno, možete vi toj osobi da date i medalju za hrabrost i časno obavljanje dužnosti, baš me briga ali u postupku koji lopovska mafijaška banda vodi protiv mene, prema zakonu i pravima iz Ustava, mora mi se predati sav materijal koji su takozvani državni organi prikupljali o meni.
To je sasvim dovoljno kao pravni osnov ali ću se dotaći i takozvanog testa javnog interesa koji je kao sproveden.
Naime, ovdje nije u pitanju javnost, niti se radi o nekoj medijskoj kući, radoznalim novinarima i slično, nego se radi o stranki u postupku, radi se o meni i tražim podatke o predmetu gdje sam ja stranka a sve povezano sa osobom koja je glavni akter optužnice podignute protiv mene.
Ne tražim podatke o kreditu recimo, koji je osoba Vakičić dobila kao uslov uz posao i obećanje da će postupati po nalozima mafije, (Vakičić kredit i pitanje je da li je podigla ijednu marku ili je time plaćen reket mafiji) a korisno je znati i kakva je osoba Borovčanin Danko, kriminalac koji je sa Vakičić Željkom dogovorio otimanje laptopa a sad laže u zabilješkama da bi prikrio zločine u koje je umješan i on i većina tužilaca i sudija. Prilog "Borovčaninovi kvaliteti" je samo mali i to blaži dio opisa od strane člana njegove porodice.
Tako da javnost zna kakvi se zločinci nalaze u sudskim zgradama. Ured disciplinskog tužioca je formalno okončao istragu i kako kažu nisu pronašli ništa nezakonito što znači da ne bi trebalo da se ti dokumenti kriju ali naravno to nije istina jer ti predmeti obiluju kriminalom, razbojništvima sudija i tužilaca i savršeno su sredstvo za ucjenjivanje istih.
Dakle Visoko sudsko i tužilačko vijeće je obavezno da mi preda taj materijal uz eventualnu mogućnost da neke dijelove zatamni gdje su recimo navedena imena osoba istražilaca.
Dalje, ističem da nisam tražio samo kopiju kompletnog spisa nego sam postavio jasno pitanje šta je ured utvrdio da li je osoba Vakičić izdala naredbu o oduzimanju laptopa ili je nije izdala.
O tome u donesenom rješenju ne postoji ni jedna jedina napisana riječ te ukazujem da je potrebno na to pitanje da se da jasan odgovor.
Tim prije što je osoba Vakičić, lagala i glumila da s oduzimanjem laptopa nema nikakve veze i nije to evidentirala u zapisnik a sudska policija se pismeno izjasnila da je laptop oduzet po njenoj naredbi no kako sam obaviješten, kasnije je kriminalac Borovčanin lično ili naredio nekom drugom da sastavi novu izjavu gdje su slagali kako svima oduzimaju laptope sa ciljem da se taj dokument dostavi uredu po mojoj pritužbi i osoba Vakičić oslobodi odgovornosti.
Dakle lažu svi i Vakičić Željka i načelnik sudske policije a sada laže i ured disciplinskog tužioca jer prikriva ime osobe koja je odgovorna za to razbojništvo a da bi zaštitio svoje pravne interese moram imati podatak ko je kriminalac koji je zloupotrijebio svoj položaj i zamišlja da je faraon u Egiptu koji može da radi šta god mu padne napamet a što se tiče vaše sugestije i savjeta za ombusmena to je takođe servis mafijaškog fašističkog režima no obratit ću mu se forme radi, poslije vaše odluke na moju žalbu a takođe ću zahtijevati i u krivičnom postupku da mi se dostavi taj materijal lažirane istrage UDT-a.
Uz ovu žalbu šaljem i krivičnu prijavu protiv jedne od kriminalaca iz zločinačke organizacije, (Prijava za nečinjenje i prikrivanje ubistva) pošto mi je, (uz vaše saučesništvo) zabranjen ulaz u mafijaški servis OJT Bijeljina sa ciljem da ne mogu dostavljati dokaze o kriminalu tajkunsko političke mafije čiji su sastavni dio, te očekujem da je proslijedite nadležnim organima u skladu sa odredbama ZKP-u. Iz nje se vidi da zbog nesankcionisanja kriminalaca, tužilaca i sudija od strane UDT-a nastaju nova krivična djela i uvlačenje sve više lica u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.


VSTV rješenje 01-07-10-18-128-2017.PRILOZI


Vakičić kredit
Borovčaninovi kvaliteti
Prijava za nečinjenje i prikrivanje ubistva


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 21. travnja 2018.

SLIKA DANA, GODINE, DECENIJE, SLIKA VIJEKA


Poznata je izreka : "SLIKA GOVORI VIŠE OD HILJADU RIJEČI"

SLIKA DANA, GODINE, DECENIJE, SLIKA VIJEKA

Ovo je jedna od takvih slika.
Simbolizuje jedinstvo, hrabrost, ljubav, volju, želju, upornost... sve najbolje iz ljudskog roda.
Tužno je to što su u pozadini ove slike dva izgubljena života. Strašno je to što se okolnosti i krivci za te zločine sinhronizovano i smišljeno prikrivaju od strane režima. I to se čini godinama, decenijama. Ne zna se ni broj žrtava čije ubice prikrivaju takozvana, policija, tužilaštvo, sud... Sve zbog veza sa političko tajkunskom mafijom. Zbog milijardi evra koje pljačkaju svake godine. Mafija se uvezala na svim nivoima da nas pljačka i ubija nekažnjeno.
Porodice ne mogu vratiti živote svojih stradalih.
Ali mogu učiniti da njihovo stradanje ne bude uzaludno. DA ZLOČINCI BUDU KAŽNJENI. I da ubuduće djeca i svi mi imamo sigurniji život. Na ovoj slici u ovom društvu ima mjesta za mnoge od nas koji cjenimo pravdu, istinu, čast, poštenje, dostojanstvo...

PRIDRUŽITE IM SE - PRIKLJUČITE NAM SE...

 
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 18. travnja 2018.

ZNA SE KO SU KRIVCI, KO SU SAUČESNICI, KO PRIKRIVA ZLOČINE

Okupimo se oko onoga što nas spaja. ŽRTVE PROTIV TIRANA, PLJAČKAŠA I ZLOČINACA, ISTINOM PROTIV LAŽI, POŠTENJEM PROTIV LOPOVLUKA. VRIJEME JE NARODE - ODAVNO BILO... SVAKI NOVI DAN NJIHOVOG TERORA JE OPASNOST ZA NEČIJI ŽIVOT. Kalendar odbrojava dane a zločinci drhte u svom strahu od naroda i istine. USTANIMO SVI POŠTENI I ČASNI LJUDI PROTIV MAFIJE KOJA NAS PLJAČKA I UBIJA.

ZNA SE KO SU KRIVCI, KO SU SAUČESNICI, KO PRIKRIVA ZLOČINE

Pripadnici udruženja građana "POKRET TREĆI BLOK" su godinama unazad i prije udruživanja, kao pojedinci javno prozivali kriminalna lica iz političke i tajkunsko finansijske mafije kao i korumpirane pripadnike istražnih i pravosudnih organa koji umjesto da gone i procesuiraju odgovorne za pljačke milijardi maraka svake godine i za monstruozna ubistva, oni podatke prikrivaju, lažiraju, falsifikuju i štite počinioce od šefova mafije naniže do direktnih izvršilaca.

Ovom prilikom nećemo navoditi nijedno ime jer želimo prije svega pružiti podršku i ponuditi pomoć i saradnju porodici Davida Dragičevića.
Niz zločina koji se prikrivaju je na žalost predug i pošto zločinci ostaju zaštićeni i na slobodi, posljadica toga su nova ubistva a zaštitnici ubica se više u svojoj bahatosti i bezobzirnosti više i ne trude da smisle bar iole logične izgovore nego žrtvu satanizuju na način koji ne bi prošao ni kod osnovaca.
NIJE POTREBNO DA SE OGRAĐUJEMO OD POSTUPAKA NAVODNIH ISTRAŽITELJA JER JE POZNATO DA SA NJIMA NEMAMO NIKAKVE VEZE NITI UTICAJA NA TOK, MONTIRANJE I PRIPREMANJE NJIHOVIH SAOPŠTENJA.
Pripadnici pokreta "TREĆI BLOK" su u više navrata pružali podršku građanima tokom njihovih borbi za prava koja im se brutalno otimaju.
NEĆEMO SADA POMINJATI NIJEDAN OD TIH PRIMJERA NEGO SAOPŠTAVAMO DA SMO TU I U BUDUĆNOST DA PRUŽIMO PODRŠKU SVIMA KOJIMA JE POTREBNA.
Zna se ko povlači konce u svim mafijaškim poslovima.
Građani znaju, koje su stranke u vladi.
ZNAMO KO JE MINISTAR POLICIJE, KO JE PREMIJER, KO JE PREDSJEDNIK...
ČULI SMO DA POZICIJE MOĆI ZA PLJAČKE, LIKVIDACIJE I PRIKRIVANJA ZLOČINA OBEZBJEĐUJU KUPOVINOM "PAPAKA".
GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC JE JAVNO PRED KAMERAMA PRIZNAO DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" TREBA I POLITIČKA VOLJA.
TE VOLJE DAKLE NEMA ALI OKRUŽNI TUŽIOCI NE NAPUŠTAJU MAFIJAŠKE SERVISE NEGO SVJESNO SAUČESTVUJU U PRIKRIVANJIMA NAVEDENIH KRUPNIH I NEDODIRLJIVIH RIBA.
Nećemo sada pominjati nijedno ime jer čekamo veliki narodni protest na kome će biti izgovorena ta imena JAVNO.
UBIJALI SU NEVINE GRAĐANE I PRIKRIVALI ZLOČINE GODINAMA.
SADA JE KAP PRELILA ČAŠU NARODNOG STRPLJENJA.
HRABRIH JE BILO I RANIJE.
MALO ALI JE BILO.
Neke od njih su likvidirali brutalno, neka ubistva predstavili kao samoubistva ili prirodne smrti.
Sve jadnije i sve providnije u svojoj monstruoznosti i bezobrazluku.
Ovaj put nisu imali strpljenja i ostavili su suviše očitih tragova.
TRAGOVA SVOJIH RUKU KOJE SU IM KRVAVE DO RAMENA.
Time su izazvali revolt svakog časnog građanina.
NE ZNA SE NI BROJ NEVINIH ŽRTAVA KOJE SU DO SADA UBILI ALI SVAKIM NOVIM DANOM OBIM I BRUTALNOST ZLOČINA KOJE PRIKRIVAJU SADA UBIJAJU STRAH KOD SVE VEĆEG BROJA GRAĐANA.
I sve je više onih koji su spremni javno da opišu zločine i prozovu zlikovce.
A SADA JE TU I MASA NARODA KOJA ĆE SVE DA SLUŠA.
Oni nemaju zajedničku vjeru ni nacionalnost jer njihova vjera je novac.
Neka ni nas ne razdvajaju različitosti takve vrste.
Okupimo se oko onoga što nas spaja.
ŽRTVE PROTIV TIRANA, PLJAČKAŠA I ZLOČINACA, ISTINOM PROTIV LAŽI, POŠTENJEM PROTIV LOPOVLUKA.
VRIJEME JE NARODE - ODAVNO BILO... SVAKI NOVI DAN NJIHOVOG TERORA JE OPASNOST ZA NEČIJI ŽIVOT.
Kalendar odbrojava dane a zločinci drhte u svom strahu od naroda i istine.
USTANIMO SVI POŠTENI I ČASNI LJUDI PROTIV MAFIJE KOJA NAS PLJAČKA I UBIJA.

PRAVDA ZA DAVIDA I SVE NEVINE ŽRTVE REŽIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 15. travnja 2018.

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Problem je što su nekompetentni i kriminalizovani ljudi došli na ključne pozicije u pravosuđu, otvorili vrata korupciji i dozvolili političarima da "poklope" pravosuđe i diktiraju određenim procesima u okviru pravosudnog sistema, putem svojih tužilaca i sudija, te ne dozvoljavaju da se te stvari pokrenu sa mrtve tačke...
Prethodna rečenica je citat iz izjave ministra bezbjednosti BIH objavljena baš na dan pripremnog ročišta u ovom postupku i opisuje, (veoma ublaženo) osobine osobe Marković Jelene...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ili isključen ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost, (što je dovoljno a čak i stav "ako između sudije i stranke teče neka druga parnica" je relevantan).” Prema odredbama ZPP-u, član 358, ovaj zahtjev se podnosi prije početka glavne rasprave a dozvoljeno je do završetka rasprave...
UVOD
Problem je što su nekompetentni i kriminalizovani ljudi došli na ključne pozicije u pravosuđu, otvorili vrata korupciji i dozvolili političarima da "poklope" pravosuđe i diktiraju određenim procesima u okviru pravosudnog sistema, putem svojih tužilaca i sudija, te ne dozvoljavaju da se te stvari pokrenu sa mrtve tačke...
Prethodna rečenica je citat iz izjave ministra bezbjednosti BIH objavljena baš na dan pripremnog ročišta u ovom postupku i opisuje, (veoma ublaženo) osobine osobe Marković Jelene.
Nije ona jedina na koju se to odnosi naravno ali da jeste unutar grupacije koju pominje ministar dokaz je "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" koje prilažem a u kome hijerarhijski viši sud opisuje postupanje sudije Marković, citiram rečenicu na drugoj strani tog rješenja koju sam uokvirio : "Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio.
To je potvrda da su moja upozorenja sudiji Marković tokom postupka bila argumentovana a suštinski se radi o smišljenim kriminalnim radnjama u sadejstvu sa Bobar grupom, (AD univerzal, kao dio grupe) sa ciljem da se prikriju materijalni dokazi ubistva, krijumčerenje u grupu za šta sam priložio dokaze tada te naravno pljačka milijardi maraka preko te grupe koja je danas razotkrivena. Svi predmeti u kojima sam stranka a posebno od sudije Marković će biti idealan dokazni materijal za postupke protiv pripadnika grupe koju pominje ministar...
RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
- OJT Istočno Sarajevo je dana 29.11.2017. kada mi je rođendan i kada je bilo prethodno ročište u ovom predmetu 80 0 Mal 080317 16 Mal, (slučajnost) podiglo optužnicu protiv mene za "povredu ugleda suda" a dokaz za to je "89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice" u prilogu, potpisane od strane predsjednika suda u Sokocu Luke Borovčanina, prema nezvaničnim podacima koje sam dobio rođaka kriminalca Borovčanin Danka. Ovaj dokument sam između ostalog htio predati sudiji Marković uz obrazloženje što ista nije dozvolila.
- U prilogu "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." o kome sam ranije upoznao sud i lično osobu Marković Jelenu, navedeno je i njeno ime što znači da je potencijalni svjedok ili čak podnosilac prijave protiv mene i biće akter u tom postupku.
- Po tom osnovu sam već predao zahtjev u predmetu "80 0 P 077873 16 P" te je sudija pravilno prekinula dalji rad ali je onda bila OBAVEZNA, da postupi prema članu 360 ZPP-u, stav 1 "Kada sazna da postoji neki od razloga za isključenje iz člana 357... sudija je dužan da prekine svaki rad na tom predmetu..." što sudija nije učinila.
- Podizanje optužnice i krivični postupak 89 0 K 058509 17 KPS je još više doveo u pitanje postupanje sudije Marković. Ne znam da li će je ovde tužena RS, predstaviti kao svjedoka, podnosioca prijave, oštećenu ili kako već a ja sam u jednom od više podnesaka sudu u Sokocu, (o čemu sam vas nedavno obavjestio u zahtjevu po tom predmetu) naveo u predlogu dokaza između ostalog osobu Marković Jelenu te predmete u kojima je postupala. Objavljeno u međuvremenu i na web lokaciji "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2018/01/24/4086716" - tačke 4 i 6.
- Osoba Marković Jelena je dana 05.02.2018. brutalno prekršila zakon i moja prava odbivši da primi dokumentaciju iako je jasno propisano da stranke mogu podnositi sudu podneske i predlagati dokaze do okončanja pripremnog ročišta, (a čak i kasnije ukoliko postoje zakonske okolnosti za to).
- Umjesto toga je usvojila gomilu beskorisnih spisa za koje niko nije obrazlagao koja im je svrha i šta se njima dokazuje a nisu uopšte navedeni u prilogu "Odgovor na tužbu 80 0 Mal 080317 16 Mal". Niko se lično nikada nije pojavio na ročištima u ime tužene RS da bi teoretski mogao to usmeno zatražiti a ovaj takozvani odgovor sadrži svega 3 besmislena reda bez navođenja zakonom obaveznih činjenica i dokaza kojima se osporava tužba. Očito su se pri usmenim dogovorima kako da u svom stilu rade na kriminalan način, osobe Radujko Milan i Marković Jelena, preračunale i odlučile da u spis ubace gomilu predmeta o kojima ja nemam nikakvih pismenih tragova da su ikada i sa kojim obrazloženjem predlagani.
- Naprotiv spise, dokaze i svjedoke, koje sam ja predložio i na zahtjev sudije dodatno doveo u vezu sa tužbom, sudija je odbacila bez ijedne riječi obrazloženja u stilu opisa višeg suda iz priloga Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2.
- Moj usmeni zahtjev za izuzeće sudije, osoba Marković nije htjela uvesti u zapisnik.
- Po mom pismenom zahtjevu u preinaci tužbe za primjenu članova 131-135 nije donesena nikakva odluka iako je članom 135 jasno propisano da stranka ne može uskratiti dokaze koje je prema zakonu dužna predati i sud to mora primjeniti baš kao o odredbu po kojoj se tužba smatra povučenom ako na ročište bez opravdanog razloga ne pristupi uredno obavješteni tužitelj.
- Na prethodnom ročištu 29.11.2017. sudija Marković Jelena nije mogla, nije znala ili nije htjela pronaći ili je uništila moj "Prijedlog za sudsku nagodbu 80 0 Mal 080317 16 Mal" te sam tada rekao da ću pronaći potvrdu o prijemu za uvid i dokazivanje predaje te doneti nove kopije. Kako sam istakao sudija je odbila primiti bilo šta pa i to te i te kopije sa potvrdama dostavljam u istoj pošiljci sa ovim zahtjevom. Nisam ih predao u pisarnici poslije ročišta 05.02.2018. jer nisam imao kopije potvrde o prijemu te sve šaljem sutradan 06.02.2018. uz zahtjev koji sam u međuvremenu napisao.
- Po mom pismenom prijedlogu za mjeru obezbjeđenja uz dokaze da tužena RS, falsifikuje rješenja i pušta ih u promet, unosi u spise pa kriminalno uklanja, uništava kompletan spis, prikriva dokaze ubistva, laže i neprekidno preko svojih službenika vrši teška krivična djela i bezočno otima ustavom garantovana prava, sudija Marković nije izustila nijedni riječ 05.02.2018. Napominjem da sam namjeravao traženi materijal koristiti kao dokaz a NIKO, ne može znati da li je relevantan za ovaj postupak dok ne bude detaljno pregledan, na stranu to što TUŽENA RS TO MORA DA MI PREDA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOH USTAVOM.
- Podnesak "Obavjest o nastavku diskriminacije" sa prilozima koji sudija Marković nije htjela prihvatiti bezočno gazeći zakon, dostavljam uz ovaj zahtjev u istoj pošiljki sa napomenom za novog sudiju da je to dio dokaznog materijala sa posebnim akcentom na to da načelnik sudske policije LAŽE bezočno i radi za mafiju još od 2010-te samo u ovom predmetu što se vidi iz priloga.
- Zapisnik po takvom kriminalnom postupanju nisam htio potpisati a na pitanje sudije "ZAŠTO !!!???" ali da to kažem u jednoj rečenici koju bi unela u zapisnik kao razlog odbijanja rekao sam : "ZATO ŠTO JE OVO PRIPREMNO ROČIŠTE NA KOME PREMA ZAKONU MOGU PREDAVATI PODNESKE I PREDLAGATI DOKAZE A VI TO NE DOZVOLJAVATE". Takav odgovor koji potpuno razotkriva njen kriminal, sudija onda nije htjela da zavede... uz usmeni savjet, (koji nisam tražio) da zahtjev za izuzeće podnesem pismeno...
- Predložio sam kao dokaz 2 predmeta u kojima je ranije postupala sudija Marković i to osim pomenutog 80 0 P 039221 i predmet 80 0 P 039976. S obzirom da bih ukazivao i na njen kriminalan rad jasno je da osoba Marković Jelena nije mogla objektivno odlučivati o tim dokazima.
- Zahtjev sudiji Marković 14.02.2017. je kako se vidi predat prije "odgovora" tužene RS i prije poziva na pripremno ročište u ovom postupku a na isti osoba Marković, kao sudija - kao sud, nije odgovorila. Nije jer se iz sadržaja vidi da je smišljeno u sadejstvu sa Bobar grupom prikrivala materijalni dokaz ubistva "DJEČJI RUKSAK" koji je privatno vlasništvo a jedna je od tema iz tužbenog zahtjeva.
Osoba Marković Jelena koja je saučesnik u prikrivanju ubistva iz predmeta 80 0 P 039221 16 što je svojim rješenjem konstatovao viši sud ne može objektivno odlučivati o tom predloženom dokazu.
- I na kraju samo predloženo "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" je dokaz kriminalnog rada osobe Marković na poziciji sudije o čemu takođe ona ne može objektivno odlučivati jer prikriva sopstveni i kriminal drugih na način kako je to opisao (blago) ministar bezbjednosti BIH. Objektivno i stvarno osoba Marković Jelena je saučesnik u fašističkom razbojničkom napadu mafije na porodicu Bajo, na mene lično i na građane a njeni zločini su takvi da je tretiram tako kao da je lično svojim rukama ubila djevojčicu Ivonu Bajo jer mnogo su veći zločinci okružni tužioci i sudije koji prikrivaju ubice od samih ubica...

Ovo je samo mali dio organizovanog kriminala osobe Marković Jelene a suštinski samo je prva stavka dovoljna za njeno isključenje što je i sama bila obavezna tražiti. Predlažem da se ovaj zahtjev usvoji, sudija Marković isključi i predmet dodjeli bilo kom sudiji koji se ne plaši mafije i postupa po zakonu a ne prema javno iznesenoj naredbi šefa mafije dodik milorada, prema kojoj se njihovi ljudi u institucijama trebaju boriti protiv svih onih koji su SNSD-u, (misli na sebe i svoje ortake kriminalce) nanijeli štetu...
PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017.
Odgovor na tužbu 80 0 Mal 080317 16 Mal
Zahtjev sudiji Marković 14.02.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 12. travnja 2018.

POKRET TREĆI BLOK U BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU

Nečijom nepažnjom, nemarom ili čak namjerom, sklonjen je materijalni dokaz sa mjesta zločina na kome je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo zadobila smrtonosne povrede još 23.07.2009. i danas zvanično nadležno tužilaštvo se pismeno izjašnjava da nema nikakvih saznanja o tome s obzirom da policija nije evidentirala oštećenja na tom materijalnom dokazu...

POKRET TREĆI BLOK U BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU

Dana 09.03.2018. pripadnici operativnog tima "POKRET TREĆI BLOK" bili su u akciji na terenu sa konkretnim ciljem da se provjeri rad institucija i reakcija na kriminalne radnje i dokaze koji su im pokušavani da se dostave od strane građana.
Naime nečijom nepažnjom, nemarom ili čak namjerom, sklonjen je materijalni dokaz sa mjesta zločina na kome je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo zadobila smrtonosne povrede još 23.07.2009. i danas zvanično nadležno tužilaštvo se pismeno izjašnjava da nema nikakvih saznanja o tome s obzirom da policija nije evidentirala oštećenja na tom materijalnom dokazu.
Cilj je dakle bio, da se traži objašnjenje od MUP-a, zašto to nije evidentirano i istraženo a argument da se radi o namjernom prikrivanju, su pismeni zahtjevi za pristup informacijama. Konkretno još 2011-te je upućen zahtjev vezan za oštećenje tog predmeta, na koji nikada nije odgovoreno a i u kasnijem periodu i naročito posljednjih godinu dana predavani su slični pismeni zahtjevi na koje takođe nije odgovoreno.
Kada smo pristupili u zgradu Centra javne bezbjednosti Bijeljina, dočekao nas je na ulazu ljubazni službenik koji je cijelo vrijeme bio pristojan i profesionalan ali su prilazili i drugi službenici koji nisu bili baš tako ljubazni.
Iako im je pokazan materijalni dokaz ubistva a radi se o dječjem ruksaku, dvostruko presječenog kaiša i opranog benzinom da se uklone tragovi ubistva, umjesto da se odmah hitno pokrenu istražne radnje, niko nije pokazao nikakav interes iz kriminalističke policije.
Prvo nam je rečeno da su svi nedostupni telefonski ali da sačekamo u hodniku no poslije nekih 20 do 30 minuta smo udaljeni u drugu prostoriju kako ne bismo čuli telefonske pozive i uputstva koja se izdaju policijskim službenicima.
Potom je pristupio jedan policijski službenik i saopštio da će nas primiti zamjenik načelnika centra te uzeo podatke od prisutnih iako za to nije bilo nekog osnova.
Ime, prezime, ime oca, mjesto boravka i adresa, sve vjerovatno sa ciljem da se istraži ko su osobe koje se usuđuju insistirati na svojim pravima i poštovanju zakona.
Da je to istina govori u prilog i činjenica da je oko pola sata kasnije, pristupio isti službenik i saopštio da ipak danas niko neće da nas primi te da dođemo u ponedjeljak ujutro u 9 sati.
S obzirom da smo sasvim sigurni da je ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice prekriveno namjerno prije 9 godina, kada je Bobar grupa i njen vlasnik, (pred čijom firmom je djevojčica stradala) bio na vrhuncu moći, po svoj prilici sada odgovorni iz istražnih organa treba da se konsultuju i saglase kako izaći iz ove situacije.
Sve u svemu, proveli smo u čekanju oko sat i po i na kraju nam je zamislite saopšteno da nema niko trenutno prisutan te samo možete da pretpostavite šta bi vam se desilo da lično imate životnu opasnost a potrebna vam je zaštita policije.
Kada smo izašli, jedan od članova operativnog tima je pošao da mobilnom telefonom fotografiše zgradu i okolinu ispred policijske stanici s obzirom da nije bila nikakva tabla sa zabranom fotografisanja.
Ali skoro odmah je izašao jedan policijski službenik i grubo nasrnuo na pripadnika tima pokušavši ga zastrašiti.
No s obzirom da su pripadnici pokreta hrabri i odlučni ljudi koji znaju prava iz ustava i zakona i ne plaše se ničega, niko od nas nije napustio lice mjesta niti smo osjetili strah.
Naprotiv, službenicima je objašnjeno da treba da poštuju zakone i poštuju prava građana a ne da ih pokušavaju uplašiti i spriječiti u dostavljanju dokaza o kriminalu na šta imaju puno pravo.
Ova priča naravno još nije završena i samo je uvod u aktivniji rad pokreta na terenu na taj način što će uvijek više osoba biti prisutno kao svjedoci prilikom pokušaja da građani ostvare svoja prava i ukažu na kriminal s obzirom da nadležne institucije koje su za to plaćene ne žele time da se bave nego saučestvuju u prikrivanju kriminala i pljački nad narodom.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

ponedjeljak, 9. travnja 2018.

OBAVJEST O NASTAVKU DISKRIMINACIJE

Pojedine osobe uopšte ne haju za zakon, prava iz ustava i pismene potvrde sudova i tužilaštva nego nastavljaju sa kabadahijskim ponašanjem. MUP RS, recimo uopšte NEĆE da poštuje odredbe ustava i zakona i preda materijal garantovan članom 23 Ustava RS, nego pričaju izmišljotine da materijal može dobiti samo sud i to ako dostavi pismenu naredbu. Vrijeme je da sud prekine samovolju i razbojništvo pripadnika mafije instalirane u državnim organima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

OBAVJEST O NASTAVKU DISKRIMINACIJE

U skladu sa odredbama zakona na koji sam se pismeno pozvao i pravima iz Ustava tražim da sud odmah izda naredbu tuženoj da mi uruči materijal koji je prikupljala o meni a koji namjeravam koristiti kao dokaz u postupku te da prekine sa bilo kakvim vidovima diskriminacije prema meni s obzirom da sam dostavio pismene dokaze da ne postoji nikakva mjera ograničenja i da se takav tretman primjenjivao prethodnih 8 godina nezakonito i kriminalno.
Također tražim da se tuženoj odredi precizan rok do kada mora da mi uruči materijal te da se nastavak ovog postupka zakaže minimum 7 dana poslije predaje dokumentacije kako bih kvalitetno mogao da pripremim i taj materijal.

Smatram da je ta naredba neophodna da bi ovaj postupak uopšte bio pravičan jer pojedine osobe uopšte ne haju za zakon, prava iz ustava i pismene potvrde sudova i tužilaštva nego nastavljaju sa kabadahijskim ponašanjem. MUP RS, recimo uopšte NEĆE da poštuje odredbe ustava i zakona i preda materijal garantovan članom 23 Ustava RS, nego pričaju izmišljotine da materijal može dobiti samo sud i to ako dostavi pismenu naredbu. Vrijeme je da sud prekine samovolju i razbojništvo pripadnika mafije instalirane u državnim organima.
Naime, pokušao sam obavijestiti načelnika sudske policije o pismenim izjašnjenjima sudova i tužilaštva te namjeri da predam tužilaštvu dokazni materijal o kome kako su se pismeno izjasnili nemaju saznanja, na šta sam obaviješten od pripadnika sudske policije da načelnik nema namjeru da primi materijal te mi je naloženo da izađem uz pokušaje primjene fizičke sile.
Srećom to sam spriječio izjavom da ću odmah pozvati policijsku stanicu na šta je sudski policajac zastao i otišao ponovo do načelnika koji se potom pojavio i istina prihvatio 3 dokumenta ali i dalje zauzimajući stav kako ima poseban tretman prema meni i porodici Bajo odnosno da neće obavještavati tužilaštvo o mojim dolascima.
Ne želim sada prepričavati taj događaj nego ću se pozvati na zvaničnu dokumentaciju i dokaze kako bi uvjerio sud da se ne radi o načelniku sudske policije Republike Srpske nego ta osoba gospodin Borovčanin Danko nastupa i postupa kao predstavnik mafije i prikriva najteže zločine, ubistva, pljačku i druge vrste kriminala.
Već sam predao sudu dopis pomenute osobe na funkciji načelnika sudske policije u kom me proglašava psihopatom, odnosno ludakom, lažući kako su svi postupci okončani a prikrivajući da postoji materijalni dokaz više krivičnih djela, te traži da se donese neko rješenje o zabrani pristupa što su odbili da učine i tužilaštvo i sudovi i pismeno potvrdili da tako nešto ne postoji niti je ikada postojalo.
Načelnik sudske policije takođe potvrđuje da nema ovlaštenja za takve mjere zabrane što znači da je potpuno svjestan kriminala koji čini i pokušava da od suda retroaktivno dobije neki dokument kojim bi pokrio svoje kriminalno postupanje.
Da bih dokazao takvo razbojništvo koje primjenjuje načelnik, morao sam dobiti pred prekršajnim sudom izjavu svjedoka sudskog policajca o tom tretmanu ali mnogo važnije a što sada prilažem je to da načelnik svjesno godinama širi laži što se vidi iz Zabilješke 1419/10. iz 2010-te godine gdje se po nalozima načelnika SP, laže da Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije nadležno a iz drugog priloga "Zabiljeska 06.08.2010." Okružnog tužilaštva u Bijeljini nastale samo nekoliko dana ranije vidi se da je postupajuća tužilac donijela odluku u predmetu za koji je načelnik uporno lagao da nisu nadležni a sve sa ciljem da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenje narkotika i pljačku preko Bobar grupe.
Posljedica ovakvog bahatog i bezobzirnog ponašanja načelnika SP je to da OT Bijeljina nema saznanja da je materijalni dokaz uklonjen sa lica mjesta presječenog kaiša, te opran benzinom a što je konstatovano u zapisnik suda, tek 6 godina kasnije prilikom preuzimanja predmeta. Dakle načelnik SP, koji uporno govori da nije nadležan za dokaze krivičnih djela i naređuje podređenima da to ne pišu u zabilješkama istovremeno sebi daje za pravo ne samo da opisuje građane kao ludake nego i da odlučuje da li je neki postupak okončan, je li utvrđeno šta je dokaz krivičnog djela a šta ne, šta je dokaz prekršaja a sve uz podmetanje falsifikovanog rješenja suda kao validnog dokumenta kojim je godinama pokušavao opravdati svoje razbojničke metode.
S obzirom da je načelnik sudske policije više puta krajnje bezobrazno opisivao mene i članove porodice Bajo kao psihopate i ludake, recipročno tome prilažem i dokument "Opis načelnika" u kome se vidi kako član njegove najuže porodice opisuje gospodina načelnika uz napomenu da je to blaži dio epiteta iznesenih ne od mene nego od člana načelnikove porodice.
Iako je ime te osobe vidljivo ja ga nemam namjeru pominjati niti ovaj prilog namjeravam uopšte koristi kao dokaz nego samo skrećem pažnju sudu s obzirom da nas je načelnik uporno opisivao kao ludake, kako treba imati u vidu da osoba poput njega koja ima haos u privatnom i ličnom životu, ne može adekvatno obavljati odgovoran posao na kome se nalazi.
Tim prije je neophodno odmah izdati pismenu naredbu SP-i da ne izlazi iz okvira zakonskih ovlaštenje, da prekine sa diskriminacijom građana i prikrivanjem kriminala. Sudska policija pod komandom načelnika Borovčanina nema nikakve veze sa zakonima RS, nego kako je javno pred kamerama naložio Dodik Milorad - "NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA ĆE SE BORITI PROTIV ONIH KOJI SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU".
Podsjećam da su poslije mojih tekstova na internetu i materijala koji sam preko posrednika posalo Interpolu, otkrivene milionske transakcije narko mafije preko Bobar banke a potom i astronomska pljačka više stotina miliona maraka preko iste banke a sve pod kontrolom ovde tužene RS.
Ono što još žele da sakriju je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i šverc narkotika u šta je umješano desetine kriminalaca iz Bijeljine i da parafraziram načelnika SP, njegovo uporno sprečavanje da se objelodani materijalni dokaz ubistva MOŽE SE OBJASNITI SAMO TIME DA JE ISTI PRIPADNIK TE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE a o njegovim kriminalnim radnjama imam obilje materijalnih dokaza...

PRILOZI

Zabilješka 1419/10
Zabiljeska 06.08.2010.
Opis načelnika

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 6. travnja 2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 17 GVLŽ

Kako se zna u ovoj zemlji se ne poštuju ni zakon ni prava iz ustava pa tako ni pravilo o obrtanju tereta dokazivanja što su sudovi i priznali da nije poštovano tokom prvog postupka ali koga briga za zakon kad šefovi mafije iz Predsedništva i vlade naređuju sudovima kako da rade i štite njihov kriminal pljačke koje se mjere milijardama evra svake godine....

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 17 GVLŽ

Na početku ukazujem da je Republika Srpska protiv mene pokrenula krivični postupak za povredu ugleda suda, (T17 0 KT 0006630 15, odnosno 89 0 K 058509 17 KPS) a među navedenim imenima koja su mi saopštena u policiji nalazi se i ime sudije Đonlić Mensura a o tome sam pismeno obavijestio osnovni i okružni sud, (Obavjest sudu o predmetu T17 0 KT 0006630 15) još 13.07.2017. i istakao da navedene sudije ne mogu postupati ni u jednom predmetu gdje sam ja stranka s obzirom da su akteri drugog postupka da li kao podnosioci prijave, da li kao svjedoci, oštećeni ili kako će ih već tužilaštvo predstaviti.
U tom dopisu prenio sam imena koja su navedena u zapisniku policije i priložio ga a onda 5 mjeseci kasnije 05.12.2017. sudija Đonlić Mensur, učestvuje u vijeću koje donosi ovu odluku na koju podnosim apelaciju jer prema zakonu za reviziju nema osnova...
No kako se zna u ovoj zemlji se ne poštuju ni zakon ni prava iz ustava pa tako ni pravilo o obrtanju tereta dokazivanja što su sudovi i priznali da nije poštovano tokom prvog postupka ali koga briga za zakon kad šefovi mafije iz Predsedništva i vlade naređuju sudovima kako da rade i štite njihov kriminal pljačke koje se mjere milijardama evra svake godine.
Ova prijava i podignuta optužnica u međuvremenu za povredu ugleda suda je sitnica u odnosu na to da me je tužena Republika Srpska već ranije lažno prijavila za ugrožavanje sigurnosti i planiranje ubistva kompletnog tužilaštva u Bijeljini a po čemu je bez ijednog dokaza i argumenta upravo sudija Đonlić Mensur izdao naredbu za pretres a poslije 3 godine istrage i angažovanja desetina ljudi koji su pokušali da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom, istraga je obustavljena od strane tužilaštva u Doboju jer kako je navedeno nema elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela. A evo jedino što su "našli" poslije 8 godina prisluškivanja i praćenja su "uvrede" iznesene sudijama koje sam opisivao kao saučesnike u kriminalu i prikrivanju ubistva.
Sudija Đonlić je dakle višestruko zainteresovan da radi na moju štetu s obzirom da pokušava legalizovati svoje nezakonite radnje i spriječiti da pred sudom ostvarim Ustavom garantovana prava i dokažem istinu o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu, dok je cijelo vrijeme trajala astronomska pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom zločinačke mafijaške Vlade Republike Srpske.
Što se tiče samih novih dokaza, radi se o pismenom izjašnjenja tužilaštva u kojem je bio zabranjen pristup da navodno nemaju nikakvih saznanja o oštećenju materijalnog dokaza skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice a koji je potom 5 godina bio u sudskom depou, odnosno za svo vrijeme ovog postupka i moje pokušaje da o tome obavijestim tužilaštvo i ukažem na nove dokaze Republika Srpska je tretirala kao pisanje ludaka, psihičke poremećaje i sprovodila fašističku diskriminaciju.
Iz žalbe na prvostepenu odluku izdvajam samo dio gdje se vidi da je okružni sud bio obmanut od strane tužilaštva i sudske policije te vjerovao da je vršeno vještačenje dokaza ubistva, citiram:
Prva činjenica je to da nijedan organ NIKADA nije vještačio, utvrdio, niti pokretao bilo kakve druge istražne radnje vezano za predmet "dječji ruksak" a koji je u vrijeme okončanog postupka bio u sudskom depou. I to je činjenica koja je tek sada jasna sudu s obzirom da je upravo Okružni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 058903 15 Gž, izneo mišljenje da je pomenuti predmet vještačen, citiram:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Dakle, ja sam znao da OJT Bijeljina nije izvršilo nikakve istražne radnje ali eto sud je smatrao da tako nešto nije moguće iako niko ispred tužene RS, to ničim nije dokazao. NIKO NIJE TADA ISTAKAO DA OJT BIJELJINA NEMA NIKAKVIH SAZNANJA O KRIVIČNOM DJELU VEZANO ZA OŠTEĆENJE TUĐE STVARI I VIŠE PRATEĆIH VEZANIH UZ TO.
Uzrok tome je naredba o zabrani pristupa jer pismeni podnesci nisu stizali do nadležne Stjepanović. Zato je bilo nužno odbiti predavanje dokaza u prizemlju jer ko zna gdje su završavali OBZIROM DA DO NADLEŽNE STJEPANOVIĆ KAKO PISMENO KAŽE NISU DOŠLI a sa druge strane takav postupak je diskriminacija. Zahtijevao sam da mi se uruči pismeno rješenje o zabrani pristupa i omogući pravo žalbe što nije učinjeno dana 13.05.2013.

Ali u međuvremenu sam čak došao i do novih važnih dokaza do pismenih izjašnjenja Osnovnog suda u Bijeljini, Okružnog suda u Bijeljini i Okružnog tužilaštva u Bijeljini gdje se priznaje da nijedan od tih organa nikada nije izdao rješenje o bilo kakvoj mjeri zabrane pristupa a uprkos tome taj fašistički tretman se primjenjivao prema svim srodnicima ubijene djevojčice i primjenjuje se i danas od strane sudske policije jer iako postoje ta izjašnjenja načelnik je izdao nalog podređenima da o mojim dolascima i dokazima koji svima pokazujem uopšte ne obavještava tužilaštvo.
Od ustavnog suda očekujem da usvoji ovu Apelaciju, naloži hitno ponovno suđenje za utvrđenje diskriminacije sa novim dokazima s obzirom da je sudija koji je učestvovao u donošenju odluke privatno zainteresovan i učesnik drugog postupka - krivičnog u kome sam ja optužen i naravno s obzirom da se primjenjuje fašistička diskriminacija a sada se vidi da za nju nikada nije postojalo nikakvo opravdanje, nikakvo pravosnažno rješenje niti se vodio bilo kakav postupak po kom bi ta zabrana uopšte bila donesena a sve naravno sa ciljem da se prikriju odgovorni ne samo za ubistvo nego iza promet narkoticima i pljačku milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade Republike Srpske.
I kako je opšte poznato, šef mafije Dodik Milorad je javno izdao naredbu njihovim ljudima u institucijama da se bore protiv lica koja su SNSD-u nanijeli štetu, odnosno koja su između ostalog "odgovorna" za istinu o pljački unutar Bobar grupe i njenu likvidaciju u skladu sa zakonom.

PRILOZI

Obavjest sudu o predmetu T17 0 KT 0006630 15
Prijedlog za ponavljanje postupka 80 0 P 053922 13 P
Rješenje 80 0 P 053922 17 Gvl
Žalba na rješenje 80 0 P 053922 17 Gvl
Rješenje 80 0 P 053922 17 gvlž

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3
(SPIS U SUDU) : 80 0 P 053922


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 3. travnja 2018.

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE I TUŽIOCA

Meni je sasvim svejedno koje će tužilaštvo da postupa i neka se sakupe svi tužioci Republike Srpske protiv mene, baš me briga ali pismeno sam ih upozorio i bili su obavezni optužnicu, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) predati nadležnom sudu u Bijeljini a ne sudu gdje oni imaju sjedište, kako bi se mogli bahatiti i prošetati par koraka iz kancelarije u kancelariju... Na osnovu članova 56 i 57 ZOVSITV-u:


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE I OKRUŽNOG TUŽIOCA

Ovo je jedna specifična situacija za koju ulažem pritužbu na rad, odnosno istovremeno na postupanje i okružnog tužioca Jovane Tomaš i predsjednika suda Luke Borovčanina za praktično, udruženi zločinački poduhvat jer su zloupotrijebili svoj položaj i pristrasno diskriminatorski prekršili odredbe krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku sa namjerom da mi nanesu štetu i otežaju odbranu.
Dakle, okružni javni tužilac Jovana Tomaš je zadužila predmet u kome sam ja okrivljen za "povredu ugleda suda" pošto je prema dokumentaciji tužilaštvo u Bijeljini pismeno zatražilo svoje izuzeće a onda republičko javno tužilaštvo dodijelilo taj predmet na postupanje okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu.
Nepoznato je kakvi su argumenti bili za izuzeće tužilaštva u Bijeljini i zašto su prihvaćeni jer nisu umiješani pripadnici tužilaštva u ovaj postupak nego pripadnici suda što se vidi iz opisa takozvanog krivičnog djela, no ne ulazim u to nego u zakonom predviđenu odredbu, da je za postupanje nadležan sud na čijoj teritoriji je pretpostavljeno krivično djelo izvršeno ili pokušana njegovo izvršenje.
Dakle, meni je sasvim svejedno koje će tužilaštvo da postupa i neka se sakupe svi tužioci Republike Srpske protiv mene, baš me briga ali pismeno sam ih upozorio i bili su obavezni optužnicu, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) predati nadležnom sudu u Bijeljini a ne sudu gdje oni imaju sjedište, kako bi se mogli bahatiti i prošetati par koraka iz kancelarije u kancelariju.
No ja nisam morao ni upozoravati, jer je to okružnom tužiocu sasvim jasno, što se vidi i iz formulacije optuženice, gdje sama tužiteljka piše da se radi o području opštine Bijeljina.
Ali zašto je onda optužnica predata sudu u Sokocu... zato što je postignut privatni sporazum sa predsjednikom suda da on tu optužnicu prihvati iako i on vrlo dobro zna da taj sud nije nadležan, ("89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. potvrda optužnice, 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. Poziv za ročište").
Nemam ja ništa protiv ni optužnice, ni suđenja protiv mene jer ću dokazati kakvi su kriminalci, okružni tužioci i sudije u Bijeljini i ovo mi je izuzetna prilika za to i zahvaljujem okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš što je podigla optužnicu ali naravno nije ju smjela predati u sud na Sokocu, nego u osnovni sud u Bijeljini. Dokaz da su u pitanju kriminalci najgore vrste je prilog "Materijalni dokaz ubistva" koji svim silama prikrivaju zločinci iz tužilaštva i suda da bi zataškali ubistvo djevojčice, krijumčarenje narkotika i pljačku milijardi maraka preko Bobar grupe.
Što se tiče predsjednika suda Luke Borovčanina koji je kako sam nezvanično saznao rođak kriminalca Danka Borovčnina, jednog od pripadnika bande iz Bijeljine, on nije imao nikakvog razloga da prihvati tu optužnicu jer ne postoji ni teoretska opcija da je krivično djelo izvršeno na teritoriji pod nadležnošću dva suda ili je započeto na teritoriji jednog a dovršeno na teritoriji drugog, da bi dolazilo do bilo kakvog sukoba nadležnosti.
S obzirom da ne postoji nikakav argument za prihvatanje optužnice od strane mjesno nenadležnog suda time je odgovornost predsjednika suda i veća ali nema nikakve sumnje da su njih dvoje zajednički napravili plan kako da zloupotrebe svoj položaj i prekrše zakon te se proglasi nadležnim za nešto što nisu smjeli.
Osnovni sud u Sokocu je za ovo nadležan kao i sud na Madagaskaru a sve je posljedica toga što su bahati i korumpirani kriminalci iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini zabranili pristup svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo u svoje prostorije te se isključivo zbog toga došlo u poziciju da me njihovi saučesnici žele natjerati da prelazim stotine kilometara i gubim svoje vrijeme na raspravljanje gluposti koji su sakupili pripadnici Okružnog tužilaštva i njihovi saučesnici iz policije.
Koliko su nesposobni i koliko je jadna ta optužnica vidi se iz formulacije gdje se termin "PORUGA" mijenja sasvim drugim izrazom "UVREDA" i još grublja greška u cijelih 10 redova takozvane "optužnice" je pogrešno upisano ime sudije iz Bijeljine što se nikako ne bi moglo dogoditi da je postupao tužilac mjesno nadležnog Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Uopšte je poznato da su tužilaštva i tužioci potpuno nesposobni i kad su mjesno nadležni a kakve gluposti se mogu desiti u ovim slučajevima vidljivo je iz tih desetak redova jadne i bijedne optužnice, koju ću razbucati pred bilo kojim sudom.
Ovaj izraz je naravno bio metaforički a odnosi se isključivo na snagu mojih argumenata u odnosu na besmislice koje je prikupilo tužilaštvo i njihovi agenti odnosno more plaćenika koji su me mjesecima a sad već i godinama pratili, prisluškivali i pokušali pronaći bilo kakvo krivično djelo od mog rođenja naovamo a što se vidi da nisu uspjeli...

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice
89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. potvrda optužnice
89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. Poziv za ročište
Materijalni dokaz ubistva


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902