petak, 30. ožujka 2018.

PRIJAVA ZA NEČINJENJE I PRIKRIVANJE UBISTVA

Iz citiranog se vidi da sam dokaz ubistva pokazao svima a prešućuje se da sam jasno upozorio da je ONA - SUDIJA, obavezna pokrenuti te radnje i pozvati nadležne u skladu sa odredbama iz ZKP-u, no to nije ni bitno s obzirom da svaki službenik mora postupiti po obavezi bez da ga bilo ko upozorava a kako sam pomenuo postoje svjedoci koji mogu potvrditi i to da sam sudiji Sekulić skrenuo pažnju da je to njena obaveza.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE

ZA NEČINJENJE RADI PRIKRIVANJA UBISTVA I DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

PRIJAVA ZA NEČINJENJE I PRIKRIVANJE UBISTVA

Osoba Sekulić Cvijeta je izvršila više smišljenih krivičnih dijela na koja sada neću trošiti vrijeme i ukazat ću samo na njenu ulogu u prikrivanju dokaza ubistva i nepostupanju po obavezi iz zakona odnosno učinila je krivično djelo nečinjenjem iako sam je na to više puta upozoravao.
Radi se o materijalnom dokazu ubistva, uklonjenom sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, dvostruko posjećenog kaiša i opranog jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva.
Prije svega ističem da je svjedok, sudski policajac Sekulić Dušan tokom mog ispitivanja izjavio da je vidio kako pokazujem taj materijalni dokaz u zgradi a zanimljivo je da po naredbi načelnika Borovočanina to nije upisano u zabilješku.
Možda mnogo važnija činjenica je to da sam dana 07.07.2017. imao poziv u MUP kod 3 inspektora po 3 različita osnova a koji su bili prisutni istovremeno u istoj kancelariji kada sam im pokazao taj dokaz i rekao da ću za sat vremena biti u sudnici i tražiti od sudije Sekulić da postupi prema zakonu i pozove policiju da evidentiraju dokaz i dalje postupe prema zakonu.
Ja sam sudiju Sekulić više puta upozoravao na to tokom postupka a recimo konkretno tog dana kada sam ponovio upozorenje i podsjetio na obavezu, pokazavši materijalni dokaz i zahtijevao da postupi prema zakonu ona je brutalno izvrnula činjenice i u zapisnik navela da sam navodno upozorio na njenu obavezu ako se pojavi neki dokaz, smišljano prešućujući da dokaz postoji i da ga je vidjela skupa sa svima prisutnima od čega su dva važna svjedoka pripadnici dva nevladina pokreta odnosno organizacije koji to mogu posvjedočiti a njihova imena su navedena u zapisniku to jest gospođe Jasminka Halilović i Kuduzović Jasmina. Citiram kako je osoba Sekulić naložila da se unese u zapisnik na strani 2. od 07.07.2017. u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
"Takođe sudu predočava dokaz, odnosno torbu, koji je također jutros predočen kriminalističkim inspektorima u nadležnoj CJB a radi pokretanja adekvatnih postupaka".
Iz citiranog se vidi da sam dokaz ubistva pokazao svima a prešućuje se da sam jasno upozorio da je ONA - SUDIJA, obavezna pokrenuti te radnje i pozvati nadležne u skladu sa odredbama iz ZKP-u, no to nije ni bitno s obzirom da svaki službenik mora postupiti po obavezi bez da ga bilo ko upozorava a kako sam pomenuo postoje svjedoci koji mogu potvrditi i to da sam sudiji Sekulić skrenuo pažnju da je to njena obaveza.
Isti predmet koji sam uživo pokazivao prisutnima jasno se vidio i na video snimku prezentovanom na zidu ali osoba Sekulić Cvijeta nije ništa uradila da bi se pokrenule istražne radnje, nego je naprotiv čak i uručenje tog snimka razvlačila 3 mjeseca da bi u međuvremenu omogućila uništavanje drugog sudskog spisa "80 1 Pr 000670 10 Pr" iz koga sam dostavio falsifikovano rješenje u dva primjerka za sud i MUP i jasno ukazao da se radi o falsifikatu te zatražio pismeno da se priloži kao dokaz kompletan spis.
Umjesto da prijavi i to krivično djelo sudija Sekulić je dakle razvlačila postupak više mjeseci odugovlačeći sa uručivanjem snimaka a onda ga ekspresno okončala u sred sezone godišnjih odmora bez ijedne riječi o spisu koji sam zahtijevao da se uvrsti u dokazni materijal.
Zašto je to učinila, postalo je definitivno jasno naredbom Republičkog tužilaštva Republike Srpske u kojoj kažu da je spis uništen u međuvremenu, između podnošenja mog zahtjeva sudiji Sekulić i okončanja dokaznog postupka što dodatno potkrepljuje činjenicu da su sve njene radnje smišljene a posebno ističem njenu ulogu zbog prikrivanja materijalnog dokaza ubistva odnosno nepostupanja po obavezi iz zakona, o krivičnom djelu nečinjenjem a za šta je i sama bila obavezna da uradi, na stranu to što sam je više puta upozoravao pred svjedocima.

DOKAZ

Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 27. ožujka 2018.

OBAVJEST U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Pristojnost ne znači i zakonito postupanje jer naime tog dana pošto sam već pismeno upozorio da osnovni sud u Sokocu nije mjesno nadležan i da se time krši moje pravo na pravično suđenje te da nikada neću dobrovoljno pristupiti, presretnut sam od strane naoružanih službenika Republike Srpske i pod prijetnjom oružja zarobljen te transportovan vozilom na Sokolac.

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:
89 0 K 058509 17 KPS
OJT ISTOČNO SARAJEVO
ZDENKO BAJO

OBAVJEST U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Upozoravam sve učesnike postupka da imaju u vidu svoju odgovornost s obzirom da je članom 32 Ustava Republike srpske garantovano pravo građanima da slobodno iznose svoje mišljenje o radu državnih organa i da zbog toga, ne samo da ne smiju biti kažnjavani, niti trpjeti druge štetne posljedice, nego ne smiju biti, čak ni pozvani na odgovornost.
Osim naravno ako time nisu učinili krivično djelo a podsjećam i ističem da je samo Tužilaštvo u svojoj optužnici opisalo moje riječi kao navodne "uvrede" dok je sa druge strane element krivičnog djela predviđenog zakonom, drugi termin "poruga" što nikako nije isto.
Iz svega proizilazi da je tužilaštvo svijesno da ne postoji element krivičnog djela a uprkos tome se krši član 32 te 48 i pokušavam se pozvati na odgovornost.
Nije ovo dakle neko uobičajeno pretpostavljeno krivično djelo nego se radi o specifičnom članu vezanom za garantovano pravo koje se građanima ne smije oduzimati niti se smije ubacivati neki drugi termin u krivični zakon kako bi se građanima otimala prava koja imaju Ustavom.
Obaviještavam učesnike u postupku da ću ukoliko dođe do nastavka pred bilo kojim sudom zahtijevati da mi se odmah omogući izlaganje povodom kršenja prava na pravično suđenje a zapisnik o tome ću poslati odmah u Strazbur.
S obzirom da se radi o okolnostima koje su se već desile ranije, tražim naravno da mi se to omogući prije bilo kakvog izlaganja tužilaštva a ako to ne bude omogućeno onda će to biti moje prvo obraćanje.
Ovom prilikom ću samo ukratko istaći da je zapisnik sačinjen dana 12.03.2018. u potpunosti neregularan i jedina svijetla tačka u svemu je izuzetno ljubazan i korektan odnos gospodina sudije Borovčanin Luke prema meni kao stranki u postupku.
Ali ljubaznost i pristojnost ne znači i zakonito postupanje jer naime tog dana pošto sam već pismeno upozorio da osnovni sud u Sokocu nije mjesno nadležan i da se time krši moje pravo na pravično suđenje te da nikada neću dobrovoljno pristupiti, presretnut sam od strane naoružanih službenika Republike Srpske i pod prijetnjom oružja zarobljen te transportovan vozilom na Sokolac.
Povodom toga sam već poslao Apelaciju ustavnom sudu BIH, te pritužbu VSITV-u a predaću i krivičnu prijavu protiv sudije i okružnog tužioca koji stoje iza one besmislene optužnice i pokušaja da se na silu nametne nadležnost suda u Sokolcu, moga zarobljavanja itd. Istina je da službenici nisu bili grubi niti su me povrijedili ali je demonacija sile naoružanih pripadnika sudske policije sasvim dovoljna da opiše situaciju.
Tokom vožnje više puta sam osjećao mučninu i čak povraćao čemu su svjedoci bili dvojica pripadnika sudske policije a kada se sačinjavao zapisnik u sudu, činjenica o tome da sam prisilno doveden od strane sudske policije, uopšte nije navedena kao da sam dobrovoljno došao i u najboljem stanju.
Slična stvar bi se desila i prilikom vožnje autobusom jer osjećam mučninu u zagušljivom prostoru i to je samo jedan od aspekata povrede prava na pravično suđenje jer se zbog bahatosti tužilaštva pokušavam natjerati na putovanja od oko 6 sati svaki put za svako ročište, svako razgledanje spisa, bilo u tužilaštvu bilo u sudu.
Osim te vrlo bitne činjenice, da sam prisilno doveden a što nije uneseno u zapisnik sada ću istaći još samo jedno grubu povredu, odnosno falsifikovanje činjeničnog stanja.
Naime na pitanje sudije, rekao sam da mi optužnica nije jasna, te pošto je ponudio da je pročita on je to i učinio a kada je završio sa čitanjem, rekao sam da sudija Vlakčić Željka ne postoji i da mi zbog toga optužnica nije jasna i dodao da uvreda i poruga nisu isto što dodatno ukazuje da optužnica nikako nije jasna.
Sudija Borovčanin Luka je sve te detalje izbacio a u zapisnik su unesene već pripremljene šablonske rečenice.
Pošto takav zapisnik nisam potpisao on nema za mene nikakvu vrijednost i ne priznajem ga kao ni nadležnost suda a detalje o falsifikovanju zapisnika i drugim povredama prava na pravično suđenje ću istaći u usmenom obraćanju ukoliko dođe do nastavka postupka.
Stoga, da bi sve bilo dovedeno u okvire zakona sugerišem i sudiji i okružnom tužiocu da odmah zatraže svoje izuzeće zbog mjesne nenadležnosti te ukoliko republičko tužilaštvo bude insistiralo da postupa isto tužilaštvo onda neka takvu optužnicu predaju osnovnom sudu u Bijeljini koji je mjesno nadležan.
Jer naravno krivični postupak se vodi prema zakonu o krivičnom postupku a ne prema zakonu o tužilaštvima a osim toga prema članu 20, stav 2, zakona o tužilaštvima vidi se da tužilaštva mogu da dobiju u rad i predmete izvan svoga okruga, kako jasno stoji, bez obzira na nadležnost, što znači da iako su nadležni za postupanje u svom okrugu, mogu postupati i u drugim okruzima a ne da okrivljeni prelazi stotine kilometara zbog hirova tužilaštva.
Ja nemam novca ni za taksi ni za autobus a nemam namjeru da pljačkam banke ili bilo koga drugog kao što to radi Republika Srpska da bih obezbijedio sredstva za prevoz i svako ko pokuša da me nasilno odvodi pred nenadležni sud mora biti spreman na krivičnu odgovornost u budućnosti.
I na kraju pismeno dokazujem da argumenti tužilaštva kako će Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu biti objektivnije i nepristrasnije nemaju nikakvog osnova jer se vidi da sam odavno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu opisao kao zločinačku fašističku organizaciju.
Prilažem kompletan dokument iz predmeta T 17 0 KTP 0004186 13 otvorenog još 2013-te, gdje se to vidi a iz njega citiram konkretne riječi:
"Ovde je samo definitivno jasno da je Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal... OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU..."
I SADA BI KAO OJT ISTOČNO SARAJEVO BILO OBJEKTIVNO I NEPRISTRASNO PREMA MENI !!!???
A da sa druge strane, Okružno tužilaštvo u Bijeljini uopšte nema problema postupati u predmetima vezanim za mene, vidi se u dva primjera "OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16" i "OJT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16", gdje je postupala okružni tužilac Medić Mira i to u slučajevima gdje sam ja bio prijavljen od strane Borovčanin Danka, načelnika sudske policije za kako se može zaključiti ugrožavanje sigurnosti sudija i tužilaca a u drugom slučaju je moja prijava protiv okružnog tužioca Stjepanović Danice te niko nije tražio izuzeće tužilaštva iako se radi o njihovom pripadniku.
Prava istina je to da je OJT Bijeljina u sukobu sa sudovima u Bijeljini zbog svog bezobrazluka tokom godina a koje je kulminiralo poslije ubistva dječaka Stanka Gligorevića u dvorištu osnovne škole. Tada je okružni tužilac Stjepanović Danica, smišljeno plansko ubistvo, okarakterisala kao "ubistvo iz nehata" sa maksimalno zaprijećenom kaznom do 5 godina a onda poslije protesta građana bezočno prekršila obaveze propisane članom 57 ZOVSITV i komentarisala predmet na način da je "odgovornost" za malu kaznu prebacila na sud "žaleći" što još više građana nije došlo na proteste...
Stoga neka tužilaštvo prestane da glumi zakonitost, poštenje, objektivnost i nepristrasnost, neka prestanu glumiti da im je stalo do pravičnog suđenja jer to nije istina. Pravično suđenje i pravično njihovo postupanje ne postoji nigdje ali bar ću imati daleko povoljnije okolnosti i daleko više vremena pred mjesno nadležnim osnovnim sudom u Bijeljini.

PRILOZI

Pritužba na odluku T 17 0 KTP 0004186 13
OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16
OJT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 24. ožujka 2018.

KAKO TUŽILAŠTVA SPROVODE ISTRAGE I PODIŽU OPTUŽNICE

DA TUŽILAŠTVA NE RADE U INTERESU GRAĐANA NEGO ZA MAFIJU TO JE JASNO SVIMA.


MALO JE NEOBIČNO ŠTO NE ZNAJU DEFINISATI ELEMENTE KRIVIČNOG DJELA NI PROTIV OBIČNIH GRAĐANA... ALI TO DA NE ZNAJU NI IME GLAVNOG AKTERA, SVJEDOKA, KRIMINALCA, ŽRTVE ITD... E TO JE VEĆ PREVIŠE...
 

ZANEMARITE MJEŠANJE POJMOVA "PORUGA" I "UVREDA" TE OBRATITE PAŽNJU SAMO NA IME OSOBE NAVEDENE U "OPTUŽNICI":

STOGA SAM ZATRAŽIO ODGOVOR OD SUDA PO TOJ TEMI U ZAHTJEVU KOJI SLIJEDI :

KAKO TUŽILAŠTVA SPROVODE ISTRAGE I PODIŽU OPTUŽNICE

obrazac zahtjeva za pristup informacijama


OSNOVNOM SUDU BIJELJINAPREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina


Veza : 89 0 K 058509 17 KPS i T17 0 KT 0006630 15


Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.


Da li je u Osnovnom sudu u Bijeljini zaposlena kao sudija osoba VLAKČIĆ ŽELJKA, čije je ime navedeno u „optužnici“ T17 0 KT 0006630 15 ?

Kog datuma je tačno počela sa radom kao sudija u Osnovnom sudu u Bijeljini, osoba VAKIČIĆ ŽELJKA, te na kojim mjestima je radila, da li na neodređeno ili određeno vrijeme i da li je trenutno zaposlena ?

Da li se predmeti u Osnovnom sudu u Bijeljini dodjeljuju sudijama u rad slučajnim odabirim, (kompjuterski ili slično) , da li po odlukama neke određene osobe ili se koriste kombinacije obje metode ?

Podaci su mi potrebni kao dio dokaznog materijala u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS u kome sam optužen za „povredu ugleda suda“ a da ne bih bio prisiljen pozivati više osoba da lično svjedoče, zavisno od toga kakav materijal prezentuje tužilaštvo. Navedenim predmetima možete pristupiti putem službene mreže a za one koje to zanima, moji dopisi po tim predmetima su objavljeni na web stranicama: OBAVJEST PO PREDMETU T17 0 KT 0006630 15


ZLOČINAC PRED SUDOM


PRIGOVOR PO PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS OD 07.12.2017.


OBAVJEST PO PREDMETU T12 1 KTK 0000296 17


Neke dokumente još nisam objavio a najvažniji od njih je “PRIJEDLOG DOKAZA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS”
IZ ODGOVORA SE VIDI DA JE TUŽILAŠTVO ZABRLJALO ČAK I OKO IMENA. MOŽETE ONDA ZAMISLITI KAKO SE ZAVRŠAVAJU ISTRAGE ZA KOJE TREBA NEŠTO SABIRATI ILI ODUZIMATI...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 21. ožujka 2018.

OBAVJEST U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

U predmetu "80 0 P 057426 14 P" je sud, odnosno osoba Vakičić Željka u ime suda konstatovala postojanje falsifikata odnosno da je drugostepeno rješenje nalagalo obustavu postupka i preinaku a umjesto toga omogućeno je trećim licima da kopiraju rješenje osnovnog suda i na njega udare pečat pravosnažnosti te tako načine falsifikat kojim se opravdalo razbojništvo i fašističke metode primjenjivane prema porodici Bajo a naravno sačinjavanje falsifikata i njegovo puštanje u pravni promet je krivično djelo.

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

OBAVJEST U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Veza : Naredba T12 1 KTK 0000296 17 RJT od 25.09.2017.
Ističem da su dokumenti odnosno spis na koji ću ukazati istovremeno i novi dokaz u predmetu T12 1 KTK 0000296 17 te je tužilaštvo obavezno da postupi u skladu sa odredbama ZKP-u.
Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist."
Obavještavam Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i nadležnog tužioca da je u radu Republičkog javnog tužilaštva u Banjaluci predmet broj "T12 1 KTK 0000296 17" po mojoj prijavi za falsifikovanje Rješenja suda i pokušaj prikrivanja počinilaca i dokaza tog krivičnog djela.
Da je falsifikat sačinjen i da je to sudski utvrđeno, dokaz je spis broj "80 0 P 057426 14 P" koji ste i vi naveli kao dokaz u svojoj optužnici protiv mene.
Dakle u predmetu "80 0 P 057426 14 P" je sud, odnosno osoba Vakičić Željka u ime suda konstatovala postojanje falsifikata odnosno da je drugostepeno rješenje nalagalo obustavu postupka i preinaku a umjesto toga omogućeno je trećim licima da kopiraju rješenje osnovnog suda i na njega udare pečat pravosnažnosti te tako načine falsifikat kojim se opravdalo razbojništvo i fašističke metode primjenjivane prema porodici Bajo a naravno sačinjavanje falsifikata i njegovo puštanje u pravni promet je krivično djelo.
Kako je spis na koji sam ukazao RJT-u svojim dopisom a u kome je konstatovano postojanje falsifikata predmet rada Vašeg tužilaštva, odnosno logično sada je u vašem posjedu, predlažem da kontaktirate RJT-o po ovom predmetu i uspostavite saradnju a sugerišem i spajanje predmeta o čemu bi naravno odluku morao donijeti glavni republički tužilac tako da bi u tom postupku precizno moglo biti utvrđeno ko je sve i kako izvršio krivično djelo falsifikovanja i pokušaja uklanjanja dokaza te da li su moji opisi izvršilaca kao kriminalaca i zaštitnika fašističkog mafijaškog režima poruga što je element krivičnog djela ili su uvrede ili su naprotiv istina što ja i danas tvrdim.
O istoj temi obavijestit ću i vaše kolege u RJT, jer je na sceni pokušaj da dva tužiaštva zataškaju mafijaške metode sudija kriminalaca iz Bijeljine a da mene osude za "PORUGU" iako ste vi, odnosno OJT Istočno Sarajevo moje opise tih sudija i njihovih kriminalih radnji u optužnici okarakterisali kao "UVREDE". A sve sa ciljem da se zaštiti kriminalac Stjepanović Danica iz OJT Bijeljina i njeni saučesnici koji su pokušali sakriti dokaze ubistva osmogodišne djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u mafijašku Bobar grupu te tako omoguće nesmetan nastavak pljačke stotina miliona maraka.
Napominjem da su sudije kriminaci iz Bijeljine saznavši da sam podneo krivičnu prijavu protiv njih, odbile da mi dostave odgovor na zahtjev o tome kome je omogućeno da kopira rješenje, (Đurić Dagoljub, kao glavni krivac te saučesnici Vakičić Željka i Sekulić Cvijeta) a umjesto toga su uništili spis iako su ISTIČEM, znali da postoji krivična prijava a sasvim sigurno i koje tužilaštvo je vodi i ime tužioca...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 18. ožujka 2018.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-3970-17

Osmogodišnja Ivona Bajo, ćerka tužilje Budimke Bolin Bajo je ubijena prilikom šverca narkotika koji je vršen u firmu odbornika odnosno poslanika skupštine iz Bosne i Hercegovine, (čuvena zločinačka organizacija "Bobar grupa" preko koje je BIH opljačkala više stotina maraka od građana, samo preko Bobar banke) te su to ubistvo prikrili policijski inspektor, okružni tužilac, odnosno tužioci i sudije a u sklopu radnji prikrivanja tog ubistva vršen je fašistički teror nad gospođom Bollin i njenom porodicom...

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

BOLLIN PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-3970-17

Tema ove aplikacije je isključivo AP-3970-17, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njihova odluka a prilozi će poslužiti samo da se potkrijepi argumentaciju kojom se dokazuje neosnovanost te odluke.
Vidljivo je prije svega da je izvršeno spajanje više Apelacija što u suštini znači da je prethodno donesena odluka da se sve te apelacije odbace, prije bilo kakve rasprave ustavnog suda a ova odluka je onda praktično samo formalnost, obična farsa kao da je nešto odlučivano a ustvari nije ništa, nego se građanima otima pravo na pravično sudjenje.
Ovdje tužena Bosna i Hercegovina putem Ustavnog suda zauzima stav da pravo predviđeno zakonom na ponavljanje postupka nije neko pravo koje obavezuje državu, da to može ali ne mora po svom nahođenju da se radi i da svaki sudija prema simpatijama ili antipatijama odlučuje hoće li nekome omogućiti to pravo a ustavni sud čak neće ni da odlučuje od tome niti ga zanima da li postoje uslovi za ponavljanje suđenja i zaštitu prava građana.
Koliko je bezakonje u pitanju navešću preko nekog primjera kada je recimo čovjek osuđen za ubistvo na 20 godina i već je proveo nekoliko u zatvoru a u međuvremenu pravi ubica potpiše priznanje i videozapis priloži kao dokaz da je on izvršio ubistvo a onda sud ne prihvati to i ne dozvoliti ponavljanje suđenja a ustavni sud naravno slijedeći logiku koju je zauzeo u svom obrazloženju neće uopšte da razmatra odluku nižeg suda.
A zašto neće, zato što osim priloženih dokaza postoje i dokazi da su u ubistvu i prikrivanje ubistva saučestvovali policijski inspektor, okružni tužilac i sudija i naravno zato sud ne želi ponavljanje postupka, jer i u ovom primjeru je takav sličan slučaj.
Naime osmogodišnja Ivona Bajo, ćerka tužilje Budimke Bolin Bajo je ubijena prilikom šverca narkotika koji je vršen u firmu odbornika odnosno poslanika skupštine iz Bosne i Hercegovine, (čuvena zločinačka organizacija "Bobar grupa" preko koje je BIH opljačkala više stotina maraka od građana, samo preko Bobar banke) te su to ubistvo prikrili policijski inspektor, okružni tužilac, odnosno tužioci i sudije a u sklopu radnji prikrivanja tog ubistva vršen je fašistički teror nad gospođom Bollin i njenom porodicom.
Iz priloga "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" se vidi da je tužilji bio zabranjen pristup tužilaštvu kako ne bi mogla dostaviti dokaze o ubistvu a čak je bila zarobljena u privatnom zatvoru sudije i načelnika sudske policije, (bez ikakve pismene potvrde) te osuđena a vrhunac razbojništva je bio kada je drugostepenom sudskom odlukom to rješenje poništeno i odluka preinačena, ("Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp") a onda je Bosna i Hercegovina načinila kopiju rješenja, udarila nezakoniti nelegalni pečat pravosnažnosti i sačinila falsifikat, ("Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr") kojim je godinama opravdavala svoje fašističke metode.
Danas, poslije 8 godina prikrivanja ubistva, organi Bosne i Hercegovine se pismeno izjašnjavaju da nemaju pojma o materijalnom dokazu, uklonjenom za mjesta zločina, ("Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) koji se 5 godina nalazio u sudskom depou i niko nije evidentirao njegova oštećenja do preuzimanja, ("Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)") a nedavno su se Okružni sud u Bijeljini, Osnovni sud u Bijeljini i Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnili da nikada nisu izdali naredbu o zabrani pristupa, (Izjašnjenja organa BIH) punomoćniku gospođe Bolin a koja je primjenjivana više od 7 godina.
Svako kršenje prava punomoćnika i teror koji je vršen nad njim je u stvari kršenje prava gospođe Bolin jer je punomoćnik sprečavan da zaštiti ili ostvari prava garantovana Ustavom i zakonima, odnosno pravne interese gospođe Bolin a oštećeni predmet je privatno vlasništvo Bollin, na stranu to što je u pitanju materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice i sakriven.
Od suda za ljudska prava u Strazburu očekujem da će ukazati institucijama i sudovima Bosne i Hercegovine da je pravo na ponovni postupak i novo suđenje uz zakonom predviđene pretpostavke takođe jedno od prava na pravično suđenje koje je Bosna i Hercegovina dužna da obezbedi građanima.

PRILOZI


Ustavni sud - AP-3970-17
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenja organa BIH

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

četvrtak, 15. ožujka 2018.

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS O ZLOUPOTREBI SP

Bezobrazluk i razbojništvo Borovčanin Danka se najbolje ogleda u tome da je godinama ignorisao moja upozorenja da takva naredba ne može ni da se izda a kamoli da se sprovodi a u praksi je naredio sudskim policajcima da onemogući pristup i da u zabilješkama uopšte ne pominju materijalne dokaze o krivičnim djelima koje smo donosili. Shvativši da bi na kraju ipak mogao krivično odgovarati za svoje zločine, Borovčanin pokušava iznuditi od tužilaštva zabranu pristupa svojim pismenim podneskom no kao što se vidi to mu nije uspjelo jer nijedan organ nije izdao takvu naredbu.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS O ZLOUPOTREBI SP

Već sam vas obavještavao da je načelnik sudske policije Borovčanin Danko praktično privatizovao okružni centar u Bijeljini i koristi ga na nezakonit kriminalan način kako bi zaštitio interese mafije kojoj i sam pripada i prikrio mnogobrojne zločine.
Ovom prilikom dostavljam i nedavna pismena izjašnjenja Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini te Okružnog tužilaštva u Bijeljini iz kojih se jasno vidi da nikada nisu izdali nikakvo pismeno rješenje odnosno ne postoji pravosnažne rješenje kojom mi se uvodi bilo kakva mjera zabrane i tražim na osnovu Ustava i ZOSPI-a dokumentaciju o tome šta ste preduzeli povodom toga - kopije svih naredbi, dopisa i slično koje ste sačinili i uputili podređenima. NAPOMINJEM DA SAM PODNEO TUŽBU U KOJOJ ĆU DOKAZIVAT OVE BADITSKE METODE BOROVČANINA UKOLIKO PRAVOBRANILAŠTVO NE PRIHVATI SPORAZUM KOJI I OVDE PRILAŽEM. Možete se uvjeriti da tražim samo poštovanje zakona i prava i ništa više a novac me ne zanima...
To je definitivna potvrda i pravni dokaz da su moje tvrdnje tačne a da je Borovčanin iako svjestan odredbi ustava i zakona, zloupotrijebio svoj položaj i sprovodio razbojničku fašističku diskriminaciju nad svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo odnosno dokaze ubistva želi da prikrije skupa sa svojim saučesnicima. Ostale dokaze i materijale koje ću pomenuti sam već dostavio ranije uključujući i video snimke nadzornih kamera.
Da je Borovčanin naredio ne nezakonitu i ne samo kriminalnu nego fašističku diskriminaciju i razbojništvo nad kompletnom porodicom Bajo, svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone, dokaz je predmet Prekršajnog suda "80 1 Pr 004323 11 Pr" sudije Dević Smiljke koja je konstatovala u zapisnik priznanje sudskog policajca Zorana Mičića da izvršavaju naredbu kojom onemogućavaju pristup okružnom tužilaštvu svim srodnicima ubijene djevojčice.
Bezobrazluk i razbojništvo Borovčanin Danka se najbolje ogleda u tome da je godinama ignorisao moja upozorenja da takva naredba ne može ni da se izda a kamoli da se sprovodi a u praksi je naredio sudskim policajcima da onemogući pristup i da u zabilješkama uopšte ne pominju materijalne dokaze o krivičnim djelima koje smo donosili.
Shvativši da bi na kraju ipak mogao krivično odgovarati za svoje zločine, Borovčanin pokušava iznuditi od tužilaštva zabranu pristupa svojim pismenim podneskom no kao što se vidi to mu nije uspjelo jer nijedan organ nije izdao takvu naredbu.
No to ga nije spriječilo da u praksi sprovodi fašističku diskriminaciju i sprečava dostavu dokaza što se i vidi u službenoj zabilješki od 15.12.2016. kada je zabranio sudskim policajcima da uopšte pomenu kako sam donio materijalni dokaz ubistva, pokazao im i jasno su to vidjeli, no međutim, sudski policajac je na zapisniku Prekršajnog suda izjavio je vidio taj predmet a isti se vidi i na snimcima nadzornih kamera.
Radi se o ruksaku koji je djevojčica nosila preko ramena u trenutku smrtonosnog ranjavanja a krivci su isti uklonili sa mjesta zločina i oprali benzinom kako bi prikrili tragove ubistva krijumčarenje i pljačku više stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila godinama u toku.
Da se ne radi o nekakvoj izmišljotini ili foto montaži, dokaz je zapisnik o preuzimanju predmeta iz kojih se vidi da je ruksak preuzet u takvom stanju a Okružno tužilaštvo se pismeno izjašnjava sudu da o tome nema nikakvih saznanja jer navodno policija to nije navela u svojim izvještajima.
Ali da je taj predmet bio oštećen presječenog kaiša i opran benzinom odmah po ubistvu djevojčice vidi se i na snimcima koji je načinila upravo policija prije smještaja u sudski depo.
Borovčanin Danko je sve to znao jer osim pismenih obavještenje sa njim sam i usmeno razgovarao i objasnio mu kolika je važnost toga no međutim isti je na sebi svojstven, bahat način uzvratio da je oštećenje materijalnog dokaza ubistva opšte poznato i da je istraženo a što je obična laž što se i vidi iz izjašnjenja tužilaštva jer praktično danas i policija i sud i tužilaštvo pismeno tvrde da to praktično nisu ni primijetili.
Da li je to istina ili odgovorni lažu, druga je tema i biće uskoro razjašnjena ali je činjenica da je Borovčanin Danko bezočno zloupotrijebio sudsku policiju i naredio fašističku diskriminaciju nad kompletnom porodicom Bajo sa ciljem da se spriječi pristup tužilaštvo i formalno obavještavanje o postojanju više dokaza ubistva a sve je sada je to sasvim jasno bilo sa ciljem da se omogući nesmetan nastavak pljački preko Bobar grupe a takođe i sprečavanje istrage i procesuiranje krivaca za taj astronomski kriminal.
Od predsjednika Vrhovnog suda očekujem da ako već nije uputio pismenu naredbu sudskoj policiji o prestanku diskriminacije nad bilo kojim građanima da to sada učini i da mi dostavi kopiju primjerka te naredbe i svih dokumenata vezanih za moje dopise.
Formalno, pravno gledano ni policija ni sud a pogotovo tužilaštvo koje je jedini organ nadležan za pokretanje istrage, kažu da nemaju saznanja o postojanju dokaza krivičnog djela da nikada nisu izdali nikakvu naredbu o mjerama ograničenja a Borovčanin Danko tu diskriminaciju sprovodi i sprečava dostavu dokaza i razotkrivanje više krivičnih djela što više nije samo njegov kriminal nego kriminal sudske policije a za rad sudske policije direktno je odgovoran i Vrhovni sud pod čijom komandom je sudska policija.
Na kraju napominjem da sam u odnosu i sudova i tužilaštva i sudske policije primijetio neke promjene i pretpostavljam da je to pod vašim uticajem ali svejedno očekujem da dovedete sudsku policiju u okvire zakona i da mi dostavite kopiju dopisa sudskoj policiji u Bijeljini o tome ako ste ih upućivali.

PRILOZI


Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Prijedlog za sudsku nagodbu 80 0 P 077873 16 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 12. ožujka 2018.

PRIJAVA ZA SPREČAVANJE DOKAZIVANJA I PRIKRIVANJE POČINILACA

Ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti...

PRIJAVA ZA SPREČAVANJE DOKAZIVANJA I PRIKRIVANJE POČINILACA

Prvi materijalni dokaz uz ovu krivičnu prijavu je "Naredba T12 1 KTK 0000296 17" Okružnog tužilaštva u Banjaluci u kojoj se vidi da je jedan od predmeta istrage, spis "80 1 Pr 000670 10 Pr" uništen dana 08.05.2017.
To samo po sebi i ne bi predstavljao neki osnov za istragu krivičnog djela ali kada se ima uvid u priloženi zahtjev osnovnom sudu u Bijeljini odnosno konkretno "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017. a koji se direktno odnosi na uništeni spis onda je jasno da između njih postoji veza, posebno zato što sudija Đurić nije htio odgovoriti na taj zahtjev.
Nadalje prilažem i zahtjev osnovnom sudu u predmetu sudije Sekulić Cvijete "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" u kome tražim da se priloži predmet sudije Đurić Dragoljuba "80 1 Pr 000670 10 Pr" kao dokaz u postupku.
Iz priloga "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" predatog pred pretres 20.04.2017. vidi se da sam pismeno zahtijevao da se kao dokazi izvedu 4 predmeta Prekršajnog suda te čak da se izda naredba MUP-u da dostavi svoj primjerak predmeta 80 1 Pr 000670 10 Pr. Sve ovo se dešavalo prije datuma kada je navodno uništen taj predmet a prema podacima iz naredbe OJT Banjaluka to se desilo 08.05.2017.
DAKLE, UMJESTO DA USVOJI MOJ PRIJEDLOG ILI DA SE BAR PISMENO OČITUJE O TOME DA SE ODBIJA, SUDIJA SEKULIĆ PRIKRAVA TU ČINJENICU KAKO BI U SADEJSTVU SA OSTALIM NAVEDENIM MOGLI UNIŠTITI SPIS IAKO SVI DOBRO ZNAJU ZA FALSIFIKAT I DA JE POKRENUTA ISTRAGA O TOME.
I tako, znajući za moje pismene zahtjeve i za taj falsifikat, umjesto da odgovore, pruže objašnjenje i pokrenu istražne radnje, vezano za taj kriminal, osobe u sudu pokreću sasvim suprotnu akciju a to je da se kompletan spis izuzme i uništi što se vidi iz dokaza koji prilažem, odluke tužilaštva iz Banjaluke.
Skrećem pažnju da uništavanjem spisa, odgovorne osobe iz osnovnog suda nisu uopšte uništili falsifikat, nisu uništili dokaz krivičnog djela, nego su pokušale prikriti informacije, ko je, kada i kako imao pristup spisu i ko je sačinio kopiju dokumenta od koga je potom načinjen falsifikat.
Sve u svemu ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti. Taj dokument se dijelio drugim organima, kako bi meni lično i kompletnoj porodici Bajo nanio štetu a onda kada sam razotkrio postojanje tog falsifikata više osoba se udružilo da zaštite kriminalce koji su taj falsifikat sačinili i dijeli okolo vjerovatno čak i visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
I sama činjenica da sam krivičnu prijavu po kojoj je postupalo Okružno tužilaštvo u Banjaluci predao u januaru 2017. Okružnom tužilaštvu u Bijeljini jasno ukazuje da su pomenute sudije sigurno znale za tu prijavu a posebno kad se imaju u vidu zahtjevi sudiji Đuriću i sudiji Sekulić vezano za taj predmet.
Pri tome je posebno bitno da sam u predmet sudije Sekulić dostavio kopiju falsifikovanog rješenja iz uništenog predmeta "80 1 Pr 000670 10 Pr" i jasno ukazao da je u pitanju falsifikat, te činjenicu da je potrebno izvršiti uvid a znajući to sudija Sekulić je manipulisala predmetom i praktično saučestvovala u smišljenom uništavanju spisa koji tereti prije svega sudiju Đurić Dragoljuba, pošto je on omogućio u svom predmetu uvid u spis trećim licima a koji su za svoje potrebe napravili kopiju i sačinili falsifikat rješenja.
Suštinski ključni dokaz kriminala je upravo moj zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu koji sam predao u februaru 2017. neposredno poslije podnošenja krivične prijave upravo iz razloga što sam očekivao opet neki kriminalni postupak da bi se prikrili počinioci krivičnog djela falsifikata i njihovi saučesnici koji su to pokušali zataškati.

PRILOZI

Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 9. ožujka 2018.

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043325 13 P2

NAREDBA, RJEŠENJE NITI BILO ŠTA DRUGO O ZABRANI PRISTUPA NIKADA NIJE IZDATO, A SPROVODILA SE GODINAMA I SUD JE POVJEROVAO DA POSTOJI IAKO PREMA USTAVU RS NE BI UOPŠTE BILA MOGUĆA SUSPENZIJA NEKOG PRAVA I DISKRIMINACIJA PRAMA KRVNOM SRODSTVU.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043325 13 P2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043325 13 P2

Bijeljina 17.12.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da nijedan od dokaza koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta niti po pravosnažnosti presude nego su bitni dokazi nastali u prethodnom, (novembru) mjesecu 2017-te.
Novi dokazi priloženi ovom prijedlogu direktno su vezani su za povrede prava navedenih u ovom predmetu a nastalih kao posljedica NELEGALNE, NEZAKONITE I NEUSTAVNE diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, smrtno ranjene 23.07.2009. a kako je po okončanju ovog postupka razotkriveno, meterijalni dokaz ubistva je uklonjen sa lica mjesta i kako to pismeno tvrdi nadležno OJT Bijeljina u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nema o tome NIKAKVIH SAZNANJA.
No da se sa posljedica vratimo na dokaze po osnovnu kojih se predlaže ponavljanje a to je suštinski prilog odgovor "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." na moj "Zahtjev za informacije od 03.11.2017." Kako se vidi predloženi dokaz je nastao 17.11.2017. a uručen mi je poštanskom pošiljkom u narednim danima, te proizilazi da se ovaj prijedlog podnosi u zakonskom roku od 30 dana.
On je suštinski dovoljan kao NOVI DOKAZ, jer su postupci RS, odnosno Sudske policije RS, koja je fizički sprečavala pristup svim srodnicima ubijene djevojčice u OJT Bijeljina opravdavani navodnom naredbom tužilaštva. Uzrok dakle nije bilo nikakvo rješenje ni Osnovnog niti Okružnog suda ali se dokumenti, (odgovori na isti zahtjev) "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." prilažu kao dodatni argument da naredba koju je sud opravdavao kao razumnu i objektivnu sa uputom da sam (SMO) mogli da odemo i do pošte gdje nam pristup nije zabranjen, UOPŠTE NE POSTOJI...
Iz tih odgovora i posebno je važno priloga odgovor "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." se vidi da OJT Bijeljina, citiram "NIKADA NIJE IZDALO PRAVOSNAŽNO PISMENO RJEŠENJE O BILO KOJOJ MJERI ZABRANE PREMA ZDENKU BAJI NITI RASPOLAŽE SAZNANJEM DA JE NEKI DRUGI ORGAN IZDAO TAKVO RJEŠENJE". Iste tvrdnje pismeno ističu i sudovi u Bijeljini.
Iz svega proizilazi da je u prvobitno okončanom postupku, sud opravdavao diskriminaciju i postupke sudske policije, vjerujući na "usmenu riječ" načelnika Borovčanina da postoji neka naredba kao i na priloženom falsifikatu kojim se u odgovoru tužene RS, opet iz izvora iz sudske policije, opravdavao diskriminatorski tretman. Osim priloženog predlažem da se u ponovljenom postupku izvrši uvid u "Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr" koji sadrži dokaze da načelnik sudske policije nastavlja sa diskriminacijom i zabranom pristupa te sprečavanjem da se dokazi o ubistvu i teškom kriminalu dostave tužilaštvu iako ne postoji nikakva zabrana ni sada niti je izdata bilo kada ranije.
SADA JE IZ ODGOVORA OJT BIJELJINA JASNO DA NAREDBA, RJEŠENJE NITI BILO ŠTA DRUGO O ZABRANI PRISTUPA NIKADA NIJE IZDATO, A SPROVODILA SE GODINAMA I SUD JE POVJEROVAO DA POSTOJI IAKO PREMA USTAVU RS NE BI UOPŠTE BILA MOGUĆA SUSPENZIJA NEKOG PRAVA I DISKRIMINACIJA PRAMA KRVNOM SRODSTVU.

Stoga predlažem da sud prihvati ovaj prijedlog kako bi se u ponovljanom postupku otklonile posljedice diskriminacije te izdala naredba tuženoj odnosno sudskoj policiji da prekine sa primjenom svih aktivnosti kojima se nezakonito i neustavno diskriminiše tužilac i porodica Bajo...

PRIJEDLOG DOKAZA

Zahtjev za informacije od 03.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 6. ožujka 2018.

ZAHTJEV ZA SUDSKU NAREDBU U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist...

ZAHTJEV ZA SUDSKU NAREDBU U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


ZAHTJEV ZA DOSTAVU MATERIJALA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist." i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od suda da Republici Srpskoj, OJT-u Istočno Sarajevo, MUP-u RS, RTRS-u, Okružnom sudu u Bijeljini, OJT Bijeljina izda i dostavi :
NAREDBU
1) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, o skladištenju, pregledima, otvaranjima, vještačenjima i svim drugim radnjama o računaru Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela od Zdenka Baje, naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010.
2) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjenu nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" i naredbe 12 0 K 001162 10 Kpp i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Republika Srpska se obavezuje da u roku od 15 dana Zdenku Baji preda kompletnu dokumentaciju, sačinjenu nadzorom, praćenjem itd, nastalu od 14.12.2012. do 07.12.2017. u predmetu T17 0 KT 0006630 15 i bilo kom drugom postupku, osim one za koju se Republika Srpska pismeno izjasni da u ovom trenutku nije dostupna zbog potreba eventualnih krivičnih postupaka.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 3. ožujka 2018.

APELACIJA NA T12 1 KTP 0000296 17

Tužilaštvo nije nikakav državni organ nego servis mafije spreman da prikriva najmonstruoznije krivična djela, pljačke, ubistva i sve vrste organizovanog kriminala. To je potpuno jasno svim građanima u zemlji a dodatni dokaz za to je javno priznanje glavnog republičkog tužioca pred kamerama da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što jasno pokazuje i dokazuje, spregu mafije, politike i tužilaštva, tako da ova besmislena i jadna odluka nije nikakvo čudo.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T12 1 KTP 0000296 17

Sačinjavanjem falsifikata sa lažnim pečatom pravosnažnosti sa imenima moje sestre i mene te djeljenje istog uokolo godinama izvršen je i dalje se vrši udar na "Pravo na ličnu slobodu i sigurnost", "Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni", "Pravo na nediskriminaciju" i više drugih prava s obzirom da sudska policija bez ikakvog pismenog rješenja i danas sprečava sve srodnike ubijene djevojčice da pristupe u OJT Bijeljina i donesu materijalni dokaz ubistva a naravno to lančano dovodi do krivaca za krijumčarenje i pljačku milijardi KM, preko Bobar grupe.
Tužilaštvo nije nikakav državni organ nego servis mafije spreman da prikriva najmonstruoznije krivična djela, pljačke, ubistva i sve vrste organizovanog kriminala.
To je potpuno jasno svim građanima u zemlji a dodatni dokaz za to je javno priznanje glavnog republičkog tužioca pred kamerama da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što jasno pokazuje i dokazuje, spregu mafije, politike i tužilaštva, tako da ova besmislena i jadna odluka nije nikakvo čudo.
Odluka je zaista toliko jadna i bijedna da se iz nje ne može čak naslutiti ni o kom se krivičnom djelu radi, kakve su činjenice i dokazi a kamoli da je iznesena neka argumentacija u prilog odluke tužioca ili koja osporava moje argumente. Ne naprotiv ne postoji ni jedna jedina riječ o tome nego bahato i bezobrazno citiranje zakonskih odredbi a osoba koja je to potpisala i kolegij zasigurno ni pojma nemaju šta se nalazi u pritužbi, šta u spisu, niti kakvi su dokazni materijali.
Što se tiče uzroka događaja u pitanju je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu koji prikriva zločinačka organizacija a u cilju toga je kriminalac Danko Borovčanin, načelnik SP, godinama lagao da Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije nadležno te je 10.08.2010. uhapsio majku ubijene djevojčice i mene te nas držao u svom "privatnom zatvoru" bez potvrde o lišenju slobode a potom nam je suđeno u Prekršajnom sudu - predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr.
Taj razbojnički fašistički napad i montirani postupak okončan je 22.12.2010. odlukom Okružnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pžp, kojim se prvostepena presuda preinačava a postupak obustavlja no kriminalci, sudija Đurić Dragoljub i Borovčanin Danko su odlučili da naprave kopiju prvostepenog rješenja, udare na njega pečat pravosnažnosti i onda to dijele okolo opravdavajući fašističke metode koje su primjenjivali prema porodici Bajo.
Taj falsifikat je kružio sve do kraja 2013. kada ga je Radujko Milan iz pravobranilaštva priložio u spis po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 a kada sam razotkrio taj falsifikat pisanim podneskom onda su kriminalci Vakičić Željka kao sudija i Radujko Milan kao pravobranilac prizemnim manevrom pokušali ukloniti taj falsifikat iz spisa, međutim ostao je primjerak kod mene kao dokaz.
Pošto sam 18.01.2017. podnio krivičnu prijavu protiv kriminalaca, Đurić Dragoljuba, Vakičić Željke i ostalih, onda pripadnici te kriminalne grupe znajući za prijavu, pokreću radnje kako bi uništile spis i dokaze svog kriminala što je tužiocu poslužilo kao izgovor da ne vrši nikakvu radnju, ne saslušava svjedoke i laže kako ne postoje dokazi o tome iako sam priložio kopiju falsifikata.
Ali kriminalci, budući da godinama lažu bezgranično i zaboravili su šta su sve uradili i slagali a najbitnija činjenica je da sam u drugom sudskom postupku 80 0 P 057426 14 P, priložio taj falsifikat kao dokaz i upravo je ponovo sudija kriminalac Vakičić Željka, konstatovala u svom rješenju postojanje falsifikata što sam i naveo u pritužbi te poslao kompletno riješenje kao dokaz.
I na kraju "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017. pokazuje i dokazuje da sam pismeno zahtijevao odgovor od sudije Đurića vezano za taj predmet sa naglaskom na to kome su uručivane kopije rješenja čiji se falsifikat pojavio. On kako sam i očekivao nije odgovorio na to nego je znajući za istragu i prijavu pokrenuo radnje za uništavanje spisa a pokušaj da izvršim uvid prije podnošenja pismenog zahtjeva nije uspio jer to mi nije dozvoljeno. Ovde sada sudija Đurić nije odgovoran samo za sačinjavanje falsifikata nego i za uklanjanje odnosno uništavanje dokaza o tome ko je imao pristup spisu i sačinio falsifikat a s obzirom da je taj dokument djelio okolo Borovčanin Danko, jasno je da je on i saučestvovao u sačinjavanju.
Budući da je tužilaštvo servis mafije što sam na početku konstatovao, kriminalci iz kolegija, naravno nisu ni čitali pritužbu jer imaju zadatak da pomognu u prikrivanju zločina svojih saučesnika kriminalaca, sudija i okružnih tužilaca kako bi svi skupa nastavili sa pljačkom građana Bosne i Hercegovine.
Od ustavnog suda tražim da poništi ovu kriminalnu odluku, vrati postupak na početak i naloži novu istragu sa akcentom da se izvrši uvid u spis osnovnog suda u Bijeljini 80 0 P 057426 14 P, te saslušaju svjedoci kriminalci Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Milan Radujko te svjedok službenik suda Latinović Mile čiji se potpis nalazi na falsifikatu a kompletan opis razbojništva nalazi se u prilogu dokumentu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015" Osnovnog suda u Bijeljini gdje su predsjednik i sekretar suda, precizno konstatovali sve radnje u vezi sačinjavanja falsifikata i njegovog uklanjanja.

PRILOZI

Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih
Falsifikat 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Pritužba na T12 1 KTK 0000296 17

Odluka T12 1 KTP 0000296 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
(SPISI U POSJEDU SUDA) :
80 0 P 043325 13 P 2
80 0 P 057426 14 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902