subota, 25. ožujka 2023.

OBAVJEST TUŽILAŠTVU O KRIMINALACIMA IZ POLICIJE

Iz dokumenata "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II" i drugih, Tužilaštvo BIH se može opširnije upoznati sa nekim detaljima monstruoznih zločina kriminalaca iz takozvanog MUP-a RS, koji je u stvari privatna banda mafije sa neformalnim šefom kartela, Dodik Miloradom, koji je javno pred kamerama obznanio formiranje "crne knjige" i praktično izdao nalog za likvidacije koje su uslijedile...

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021. i više drugih krivičnih prijava.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA

Za krivično djelo "Terorizam" i više drugih ozbiljnih krivičnih djela, navođenih u ranije dostavljenim prijavama.
 

OBAVJEST TUŽILAŠTVU O KRIMINALACIMA IZ POLICIJE

 

NA RUKE TUŽIOCU DUBRAVKU ČAMPARI

Napomena : Ova obavjest - krivična prijava se dostavlja navedenom tužiocu s obzirom da obrađuje komunikacije pripadnika kriminalnih grupa dostavljene od stranih istražnih organa a sa akcentom na pripadnike kartela unutar policije. Vezano za to ističem da sam mnogo prije nego što je taj materijal uopšte stigao, poslao više dopisa stranim službama, ambasadama itd od čega sada prilažem dokumente "Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH" od 04.12.2019. i "Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana" od 22.07.2020. Neću opširno opisivati brojna krivična djela koja sam pominjao u prethodnim krivičnim prijavama nego ću samo navesti najbitnije detalje a tužilac ako smatra da će mu pomoći u radu i razotkrivanju pripadnika kriminalnih grupa, može ovaj materijal spojiti sa već postojećim.
Vezano za pomenuti dokaz "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021." podvlačim da ne samo da nije reagovano od strane kriminalnih bosova u policiji i ne samo da se prikrivaju počinioci teških krivičnih djela, nego je svega nekoliko dana kasnije obješen sudija Luka Borovčanin, koga sam pominjao u navedenoj prijavi a bio je svjedok teških krivičnih djela, izvršenih od strane zločinaca iz policije. Prethodno takođe nije reagovano na obavezujući "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" ali je umjesto toga oko mjesec i po kasnije 30.06.2020. ubijen još jedan svjedok zločina policije, okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković. Policija, koja je lažljiva zločinačka teroristička organizacija a što sam dokazao u više sudskih postupaka je odmah izašla u javnost sa manipulacijama da se sumnja na samoubistvo te da će se o detaljima naknadno oglasiti a što nikada nije učinjeno.
Potom je 21.03.2020. ubijen načelnik kriminalističke policije g. Radenko Bašić, koji je takođe svjedok nekih krivičnih djela počev od prijetnji vješanjem pripadnicima pravosuđa o čemu je izdato "VSTV - saopštenje 14.08.2017." preko pokušaja mog ubistva uz angažovanje kriminalnih grupa, kojima je plasirana laž da ih cinkarim policiji. I na kraju je manje od mjesec dana nakon mog dopisa u OJT Bijeljina sa upozorenjem da su u životnoj opasnosti pripadnici tog tužilaštva i da ih je potrebno zaštititi, objavljeno početkom jula 2022-e da je preminuo zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad. Detalji o uzroku smrti nisu navedeni no s obzirom da sam i njega naveo kao svjedoka te da su od 4 u najmanje 3 slučaja u pitanju nasilne smrti, osnovano sumnjam da se u svim pomenutim primjerima radi o ubistvima. I ovde sam naveo samo osobe koje su imale značajne pozicije u policiji ili pravosuđu a opisaću detaljnije samo slučaj gdje je brutalna likvidacija nesporna i zvanično objelodanjena. Vezano za aktivnosti da se usmjere kriminalni klanovi na mene u tu svrhu je bilo angažovano više desetina osoba pod komandom i kontrolom kriminalaca iz policije od kojih ističem inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je laži o "cinkarenju" potvrdio - priznao nedavno ispod sopstvenog teksta na ličnom blogu što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak".
On je dugogodišnji službenik PU Prijedor, odakle je i ubijeni Bašić a logično je zainteresovan da ostane sakrivena njegova uloga u prijetnjama iz 2017-te, koje je opravdavao i podsticao na svom blogu u tekstu od 12.08.2017. koji dostavljam pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" da ne bih otkrio ime žrtve napada a koje se pominje u originalnom naslovu. U svojim tekstovima i prijavama sam godinama više puta ukazivao na to da su svjedoci u životnoj opasnosti a policija ne samo da ih nije zaštitila nego je kako je sad i javnosti poznato, učestvovala u pripremi likvidacije g. Bašića a ja tvrdim i mnogih drugih. Za Radovanovića je ubijeni načelnik bio nezgodan svjedok i time je sumnjivija njegova uloga te sam vezano za to poslao zahtjev u PU Prijedor, odakle je stigao dopis u kome se kaže da ne mogu - NEĆE da odgovore na pitanja o Radovanoviću sa kojim su navodno godinama u sukobu. Meni je jasno da je taj "sukob" lažan sa ciljem da se kriminalac i lažljivac Radovanović lakše ubaci u grupe i pokrete građana, prikuplja informacije i organizuje likvidacije a zašto vrh policije štiti pomenutog i krije podatke može se zaključiti iz pitanja koja sam postavio te obrazloženja u prilozima "Zahtjev za informacije za PU Prijedor" i "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" na koji nije uopšte odgovoreno, kao ni na mnoge prethodne od kojih sada prilažem samo još jedan "Zahtjev za informacije Sudskoj policiji i MUP-u". Iz prethodnih i narednih dokumenata "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II" Tužilaštvo BIH se može opširnije upoznati sa nekim detaljima monstruoznih zločina kriminalaca iz takozvanog MUP-a RS, koji je u stvari privatna banda mafije sa neformalnim šefom kartela, Dodik Miloradom, koji je javno pred kamerama obznanio formiranje "crne knjige" i praktično izdao nalog za likvidacije koje su uslijedile. Svi drugi detalji se mogu naći u pretodno dostavljenim prijavama a ukoliko smatrate potrebnim, dostaviću i druge dokaze koje možete tražiti putem mejlova, navedenih na dnu prijave.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH, Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Komentari na članak, `False flag` operacija, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije Sudskoj policiji i MUP-u, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

srijeda, 15. ožujka 2023.

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU OJT BIJELJINA

Još prije napada na mene i nastanka dokaza "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" 24.05.2019. sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima. U najmanje 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti a osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva. Povezanost stradalih osoba kao aktera ili svjedoka sa krivičnim djelima koje sam pominjao je u 3 slučaja vjerujem potpuno jasna, osim kod brutalne likvidacije načelnika Bašića o čemu sam ranije samo posredno opisivao vezu sa ciljem da jedan od glavnih krivaca ne bude upozoren te prikrije dokaze ili dodatno ugrozi živote drugih svjedoka...

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU OJT BIJELJINA

Veza : Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela - 24.05.2019.; Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - 10.06.2022. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI NA RUKE GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : A) 1. Smatrate li da Glavnom okružnom tužiocu OJT Bijeljina ili nekom od okružnih tužilaca, odnosno službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je glavni okružni tužilac OJT Bijeljina nakon mog dopisa "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala" obavjestila VSTV-e i da li je zatraženo da preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu službenika OJT Bijeljina i drugih pripadnika pravosudnih organa ? 3. Da li je OJT Bijeljina ustanovilo koji me je službenik MUP RS-e, fizički napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. te uz vrijeđanje i psovke prijetio da će me policija ubiti ako ne prekinem sa razotkrivanjem kriminala u MUP-u a koji napad sam prijavio istog dana usmeno dežurnom tužiocu te pismeno što je i evidentirano pečatom u prilogu "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" - te ako jeste, obavjestite me o imenu napadača ? 4. Da li je OJT Bijeljina ustanovilo koji su službenici PU Bijeljina odgovorni za skrivanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo po čemu se okružni tužilac pismeno oglašava u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017." iako je stanje dokaza sudski konstatovano u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." a što sam uz fotografije "Snimci dječjeg ruksaka" priložio uz dopis "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala" od 10.06.2022. ? 5. Da li će Glavni okružni tužilac, odnosno OJT Bijeljina, sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? 6. Ako je odgovor na pitanje iz tačke 5 potvrdan, obavjestite me kada mogu da dođem sa materijalnim dokazima i prezentujem ih vama lično, počev od 01.12.2022. pa nadalje, zavisno koliko vremena bude potrebno za pregled ovog zahtjeva, sačinjavanje te slanje odgovora na navedene mejlove. B) 1. Da li je OJT Bijeljina, poslije skoro 4 godine od dana kada je predata "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" ustanovilo koji me je službenik MUP-a RS-e, fizički napao u sred zgrade PU Bijeljina te uz psovke i uvrede prijetio ubistvom a koje sam uz mjere opreza izbjegao ali na žalost je u međuvremenu smrtno stradalo više svjedoka povezanih krivičnih djela ? 2. Koji je tužilac postupao po pomenutoj prijavi i pod kojim brojem je zavedena ? 3. Ako je OJT Bijeljina ustanovilo ime napadača na mene i nalogodavce za napad opisan u krivičnoj prijavi, pošaljite mi podatke o njima na mejlove navedene u sklopu adrese. Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti do 01.12.2022. a najkasnije u roku od 15 dana te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Još prije napada na mene i nastanka dokaza "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" 24.05.2019. sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima. Zatim - konkretno u dopisu poslatom i na adresu Tužilaštva BIH, što se može vidjeti u prilogu "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." sam istakao između ostalog na dnu teksta da je potrebno : "...preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni.". Manje od mjesec dana kasnije je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad, koga sam pomenuo na kraju druge strane pomenutog dopisa a na samom početku neposredno ispod naslova sam podsjetio da je prethodno :"...smrtno stradalo više osoba od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina i načelnika Radenka Bašića.". U najmanje 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti a osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva. Povezanost stradalih osoba kao aktera ili svjedoka sa krivičnim djelima koje sam pominjao je u 3 slučaja vjerujem potpuno jasna, osim kod brutalne likvidacije načelnika Bašića o čemu sam ranije samo posredno opisivao vezu sa ciljem da jedan od glavnih krivaca ne bude upozoren te prikrije dokaze ili dodatno ugrozi živote drugih svjedoka. S obzirom da se u međuvremeno dodatno razotkrio o čemo sam podneo obimnu krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH, nema više razloga da izostavljam njihova imena ta vam informativno šaljem i priloge iz kojih možete vidjeti na koji način su kriminalci - inspektor bloger Radovanović Borislav, Kostrešević Siniša i drugi, povezani sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa iz 2017-te, plasiranjem laži kriminalnim klanovima da sam "policijski doušnik" kako bi stvorili motive za moje ubistvo, te na kraju likvidacijom načelnika Bašića, koji je kao zaposleni na komandnom položaju u PU Prijedor, odakle je i Radovanović, imao pregled njegovih aktivnosti. Detalje o tome možete pročitati u prilozima : "VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor i Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.".
Samo je dakle iz PU Prijedor, poslat formalan odgovor ali u kome piše da ne mogu - NEĆE da odgovore na pitanja da li sam ja saradnik - informator policije ili kako to opisuje lažljivac Radovanović, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara", čime se nastavlja sa višegodišnjim obmanama da "cinkarim" narko dilere a koji potom bivaju nagovarani da "smeće" ubiju.
Istovremeno je u poslednjih godinu dana, dostavljenim dokazima od Europola, razotkriveno da je skoro kompletna policija sastavni dio narko mafije, čije su vođe, komunicirale preko aplikacije SKY, za koju su vjerovali da je zaštićena i šifrovana a u stvari im je podmetnuta smišljeno kao sredstvo za prikupljanje podataka o kriminalnim radnjama šefova kartela u policiji i ortaka sa ulice čije grupe formiraju, organizuju, štite i upravljaju njima upravo zlikovci iz policije.

PRILOZI

Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

nedjelja, 5. ožujka 2023.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE TERORISTIČKE KRIMINALNE GRUPE

Ovde dakle, takozvani MUP RS, nije nikakav profesionalni - državni javni organ, nego teroristički zločinački kartel, koji je odgovoran za brojne zločine, aktivno pokušava da me ubije i smišljeno skriva informacije koje bi doprinjele razotkrivanju istine, otklanjanju smrtne opasnost po mene i druge osobe te procesuiranju brojnih kriminalaca iz policijsko političke mafije. Sa druge strane, MUP nezakonito dostavlja informacije jednom od šefova mafije Dodik Miloradu, poznatom i kao autor "Crne knjige" a koji je neposredno nakon ubistva načelnika Bašića, obavjestio javnost o akciji policije i time alarmirao stvarne kriminalce da pobjegnu...

Veza : "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina (od 17.03.2021.), Dopuna krivične prijave protiv direktora policije i načelnika PU Bijeljina, Razotkrivanje lažljivog inspektora i `gebels` grupe, Teroristi iz policije nastavljaju da štite ortake iz mafijaškog kartela"... itd, te VSTV - saopštenje 14.08.2017. i Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Za krivično djelo "Terorizam" i više drugih ozbiljnih krivičnih djela, navođenih u ranije dostavljenim prijavama te ne bih da zamaram Tužilaštvo sa dodatnim ponavljanjima istog sadržaja.
 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE TERORISTIČKE KRIMINALNE GRUPE

 
Napominjem da ću osim Tužilaštvu BIH i VSTV-u, ovu prijavu, istovremeno poslati i na mejlove osoba zaposlenih u pravosudnim organima, koje su bile meta napada, odnosno žrtve kriminalnog kartela ili bi mogli biti u opasnosti jer Tužilaštvo BIH i VSTV-e, ništa nije uradilo punih 5 godina da spriječi dalje zločinačke aktivnosti terorističke organizacije a u međuvremenu je stradalo više osoba. S obzirom da sam u prethodnim krivičnim prijavama detaljno opisivao brojna krivična djela i ulogu komandnih struktura unutar takozvanog MUP-a RS u brojnim zločinima i prikrivanju počinilaca, ovom prilikom ću potencirati samo poslednji vid podrške teroristima uz minimalno podsjećanje na pozadinu događaja a koja se može pročitati u pomenutim već dostavljenim prijavama. Podsjetiću u startu na prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" od 17.03.2021. koji datum se može vidjeti na prilogu "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" ali i to da se dostavlja na bukvalno sve zvanične mejlove komandi MUP-a te Tužilaštvu BIH i Predsjedniku RS. S obzirom da MUP nije reagovao ne samo službeno nego ni poslije Dopis-a službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, nego nastavlja da čini krivična djela i prikriva pripadnike mafijaškog kartela, jasan je kontinuitet i produženo krivično djelo. U nedavnoj krivičnoj prijavi "Razotkrivanje lažljivog inspektora i `gebels` grupe" sam ukazao ne aktivnosti inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je dio velike grupe lica instrisanih od strane komande MUP-a da širi laži o tome da sam navodno policijski doušnik, koji cinkari pripadnike kriminalnih grupa i o tome dostavlja podatke, odnosno daje izjave policiji. Na taj način su me predstavili kao opasnost za veliki broj opasnih kriminalaca i doveli ih u zabludu da će zbog mojih "dojava" biti uhapšeni te da im je jedina opcija da me ubiju prije nego što pošaljem najvažnije dokaze. Primjer toga je opisao i sam Radovanović na svom blogu u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije".
Dakle i Radovanović i svi ostali pripadnici MUP-a su bili itekako svjesni kakvoj me opasnosti izlažu, svojim višegodišnjim lažima kao i instruisanjem više saradnika koji vjerovatno nisu imali predstavu o tome niti znali kakve su namjere kriminalaca iz policije. Stoga takve osobe nikada nisam prijavljivao ali u slučaju Radovanovića, koji je inspektor policije je stepen odgovornosti neuporedivo veći. Istovremeno su pomenuti saradnici iznosili usmene i pismene prijetnje prema pripadnicima pravosudnih organa sa namjerom da me dovedu u zabludu i izmanipulišu, kako bih uradio isto, što bi snimili podmukli zlokovci iz policije te mi tako "napakovali" do 12 godina zatvora. No u stilu izreke "KO DRUGOME JAMU KOPA - SAM U NJU PADA" došlo je do afere u kojoj je prijećeno vješanjem na koju je ragovalo čak i VSTV-e, saopštenjem od 14.08.2017. pa su se ekspresno u zataškavanje i prikrivanje svoje uloge u tome, umješali pomenuti inspektor bloger i bivši ministar bezbjednosti ali i kompletna bezbjednosna služba, tako da ta afera ni poslije 5 godina nema svoj epilog. Za neupućene je bitno istaći i to da je inspektor bloger, godinama predstavljao javnosti kako je "u sukobu" sa komandom policije čime je sticao povjerenje građana koji su bili žrtve kriminalaca iz MUP-a a s obzirom da PU Banjaluka nije nikako odgovorila na moj zahtjev, vezano za njegove laži a PU Prijedor, prikriva informacije, smatram da je time definitivno i Tužilaštvu BIH jasno da je u pitanju još jedna od obilja podmuklih prevara policije. Za kraj uvoda, podsjetiću na činjenicu da ne samo da nije reagovano na pomenuti "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" od 17.03.2021. nego je nekoliko dana kasnije obješen sudija Luka Borovčanin, koji je jedan od najvažnijih svjedoka, brojnih krivičnih djela a osim njega su samo nakon nastanka dopisa službe predsjednika 13.05.2020. smrtno stradali okružni tužilac Ninković Dragan iz OJTIS, načelnik Radenko Bašić te zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina Debeljević Milorad. Najmanje kod 3 osobe su u pitanju nasilne smrti uz osnovanu sumnju da se radi o ubistvima u sva 4 slučaja. Pošto je Radovanović nastavio da me opisuje kao "policijsku drukaru" i slično čime me i dalje izlaže životnoj opasnosti, tražio sam da o tome iznese dokaze pa kad to nije uradio poslao sam zahtjeve po osnovu ZOSPI-a u PU Banjaluka i PU Prijedor na šta je formalno odgovoreno samo iz PU Prijedor ali bez ijednog suštinskog odgovora, odnosno odgovor na zahtjev se odbija - citiram : "U skladu sa članom 6., 8. i 9. Zakona o slobodi pristupa informacija kojim su propisani izuzeci u postupanju javnih organa u cilju zaštite javne bezbjednosti i sprečavanja kriminala, zaštite povjerljivih interesa trećih lica i ispitivanje javnog interesa, obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu."
U prilogu ove prijave je "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. slika" te "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. dokument" koji je stigao, kako se može vidjeti iz priloga "Zahtjev i odgovor PU Prijedor - mejl" 27.10.2022. (dan kada je CIK-a, proglasila šefa mafije za pobjednika izbora - svaka slučajnost je sasvim namjerna) a zahtjev sam poslao 17.10.2022. što je 10 dana ranije, odnosno u zakonskom roku, koji iznosi 15 dana. No krivična odgovornost lica iz vrha komande MUP-a, (potpisano ime - službeno lice na odgovoru je sasvim nebitno) je u tome što su zloupotrijebili službeni položaj i nastavljaju prikrivati informacije čime me i dalje izlažu opasnosti po život a što ću dokazati u nastavku no prije toga ću citirati pitanja iz priloga "Zahtjev za informacije za PU Prijedor". "Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li je brutalno ubijeni Mihajlo Stupar, bio saradnik - informator PU Prijedor, kako to u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" od 16.05.2021. navodi inspektor bloger Radovanović Borislav. 2. Da li su inspektori PU Prijedor, nezakonito prisluškivali i pratili pomenutog Radovanović Borislava i o tome slali izvještaje u Banjaluku, kako on tvrdi u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića". 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Vidljivo je da se u odgovoru PU Prijedor pominju članovi 6,8, i 9 dok se - očito smišljeno izostavlja član 7, koji opisuje "povjerljive komercijalne interese `treće strane` te da li je ova odredba primjenjena. No neovisno od toga, nezakonito i neosnovano je izostavljena primjena člana 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive." S obzirom da je Ustavom Republike Srpske u članu 23, stav 3 propisano da : "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." jasno je da se neodgovaranjem na 3 od postavljenih 6 pitanja, grubo krši pravo garantovano Ustavom RS - na stranu to što me i dalje izlažu opasnosti po život i pomažu odnosno prikrivaju krivična djela inspektora sa kojim godinama pred građanima i javnosti glume sukob, zarad interesa šefova mafijaškog kartela. Izdvojiću i ponoviti pitanja na koja je MUP, morao odgovoriti jer se radi isključivo o meni i pravu garantovanom Ustavom RS : 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Dakle, kada se pročitaju i analiziraju ova 3 pitanja, vidljivo je da se radi o suštinski jednom pitanju i krajnje bezazlenom za sigurnost bilo koga jer se svode na odgovor da li sam JA lično a ne bilo ko drugi, saradnik - informator policije ili nisam. Odbijanjem da mi odgovori na to jednostavno pitanje MUP ne samo da krši ustav i izlaže me opasnosti nego pokazuje i da stoji iza višegodišnjih laži na tu temu te brojnih pokušaja ubistva a pravi odgovor koji MUP RS, neće da pismeno potvrdi jer me želi zadržati kao metu kriminalnih bandi je - "ZDENKO BAJO NIKADA NIJE BIO INFORMATOR - SARADNIK MUPA RS. Ili - "ZDENKO BAJO JE `POLICIJSKA DRUKARA` - INFORMATOR" šta je sporno da se otkrije istina i zašto je MUP krije. Ovo je pitanje koje Tužilaštvo BIH treba postaviti svim umješanim akterima od direktora policije naniže. Podsjećam da me je između ostalog, policija napala i prijetila ubistvom čak u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. o čemu sam davno podneo prijavu i tražio ime napadača koje MUP krije ali i djelovanje Minić Dejana 27.09.2018. kada je u unaprijed isplaniranoj i pripremljenoj akciji, izvršen razbojnički napad na mene, prvo u PS Bijeljina II, te je pomenuti inspektor spriječio pozivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja ali i provjere nadležnosti kod RJTRS i Vrhovnog suda RS, čije sam dokumente već mjesecima ranije dobio kao dokaz podmuklog plana za pripremu likvidacije na Sokocu, gdje sam odvučen i ostavljen na ulici kao "laka meta" jednom od kriminalnih klanova kojima su pričane laži da ih cinkarim Banjalučkoj policiji. Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo lažljivca i bandita Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije. Ovde dakle, takozvani MUP RS, nije nikakav profesionalni - državni javni organ, nego teroristički zločinački kartel, koji je odgovoran za brojne zločine, aktivno pokušava da me ubije i smišljeno skriva informacije koje bi doprinjele razotkrivanju istine, otklanjanju smrtne opasnost po mene i druge osobe te procesuiranju brojnih kriminalaca iz policijsko političke mafije. Sa druge strane, MUP nezakonito dostavlja informacije jednom od šefova mafije Dodik Miloradu, poznatom i kao autor "Crne knjige" a koji je neposredno nakon ubistva načelnika Bašića, obavjestio javnost o akciji policije i time alarmirao stvarne kriminalce da pobjegnu. Bazakonje ortaka u kriminalu, Dodik Milorada i komande policije je uočilo i RJTRS-e te objavilo u saopštenju "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava". Nije na odmet podsjetiti na činjenicu da je isti bio u Prijedoru samo 3 dana prije likvidacije g. Bašića te da je policija bukvalno njegov i privatni servis mafije uz ogradu da vjerovatno ima i onih službenika koji nisu direktno umješani u kriminal. Pošto su kršenja zakona i krivično djelo vezano za pitanja o meni potpuno jasna, osvrnuću se malo i na 3 preostala, gdje se u 2 slučaja radi o ubistvima gospode Stupara i Bašića. Da je MUP ikada vodio brigu o "zaštiti javne bezbjednosti, sprečavanju kriminala, zaštiti povjerljivih interesa trećih lica" i slično na šta se izgovara u svom odgovoru, onda ne bi ni došlo do ovih i mnogih drugih ubistava, nego bi davno reagovao na moja brojna pismena upozoravanja. Ja sam taj koji je pokušavao da spriječi ove i druge likvidacije a MUP ih je svojim prikrivanjima informacija i kriminalaca u svojim redovima ne samo omogućio nego i učestvovao u planiranjima. Nadalje, pošto su na žalost, pomenuti Mihajlo Stupar i Radenko Bašić, već ubijeni, nikakva informacija vezano za to ne bi ih dodatno ugrozila, nego naprotiv, prikrivanjem podataka se štite njihove ubice i nalogodavci. Navešću primjer serije ubistava u kojoj je recimo konstatovano da su sve žrtve istog zanimanja, ženskog pola, starosti 20 do 30 godina a ubistva su se dešavala nakon njihove druge smjene poslije 23 sata noću. Da li je javni interes, prikriti ove činjenice ili obavjestiti javnost i posebno ugroženu grupaciju, odnosno upozoriti građane iste sekunde. Ovde očito policija nije zaštitnik naroda nego njegov dželat. Podsjećam da su i Tužilaštva i Sudovi pa i Glavni tužilac Tužilaštva BIH, nedavno odgovarali za samo 24 sata na brojna pitanja jednog drugog blogera a koja ne samo da nisu imala bilo kakve veze sa njim lično, nego su dobrim djelom bila neprikladna i provokativna. Ovde u mom slučaju su sva pitanja vezana direktno za mene i ugrožavanje mog života te stradanjima drugih osoba, odnosno svjedoka, koji su povezani sa tematikom. No - to sada mogu navesti, pitanja o brutalno ubijanima Stuparu i Bašiću, nisam ni postavio, očekujući odgovor na njih, nego da bih skrenuo pažnju Tužilaštvu BIH, ko prikriva informacije o tome i posebno da se štiti inspektor bloger Radovanović, koji je još 2017-te podržavao i opravdavao prijetnje vješanjem a mene godinama lažno opisivao kao policijskog doušnika, čime mi je svjesno ugrožavao život uz kako se sada vidi, sadejstvo i pomoć komande MUP-a. Čak i pitanje broj 2 o tome da li su inspektori PU Prijedor, prisluškivali Radovanović Borislava te o tome slali izvještaje u Banjaluku, iako na prvi pogled nema veze sa mnom - u osnovi je bitno jer su takođe plasirane laži kako i ja navodno šaljem neke informacije inspektorima u Banjaluku. Iako je i ovako dovoljno jasno da je u pitanju ista "mafijaška kuhinja" sa istim lažima, bilo bi korisno saznati i neke dodatne detalje, posebno kad se ima u vidu činjenica da je 07.07.2018. u Banjaluci uhapšen A.S. pod optužbom za "Terorizam" da je tad bio jedan od brojnih pokušaja da budem uvučen u klopku i ubijen a pošto to nije uspjelo kao ni plan da se meni pripiše veza sa "terorizmom" onda je jednom od vrbovanih saradnika kriminalaca iz policije dat nalog da objavi na svom gledanom internet kanalu video u kome me je optužio da sam špijunirao i obavjestio policiju - da "moje izjave u policiji stoje" za konkretno hapšenje u Banjaluci. Planeri iz mafijaškog kartela u policiji su napravili mnogo propusta - između ostalih i objašnjenje o tome, kako neki youtuber zna da sam ja davao izjave policiji ??? Suštinski, meni odgovori na 3 pitanja o meni uopšte nisu potrebni jer ih znam. Nikada nisam bio saradnik policijske bande, niti ću ikada biti jer su to zločinci najgore vrste, koji nisu samo ubili nevinu djevojčicu, ćerku moje sestre nego i hiljade drugih ljudi.
A ovaj youtuber čije sam izjave objavio u video zapisu "Trajanski konj od 300 evra" na lokaciji `https://www.youtube.com/p9E1GDU0MWE` i svi ostali su instrukcije da lažu o tome kako sam navodni cinkaroš i da moje "izjave u SUP-u stoje" dobijali od zlikovaca iz policije za koje se u poslednjih godinu dana razotkrivaju podaci da su direktno organizovali promet i prodaju stotina kilograma narkotika. Tužilaštvo BIH nije punih 5 godina reagovalo ni nakon saopštenja VSTV od 14.08.2017. vezano za prijetnje vješanjem ali je nakon mog dopisa u više stranih istražnih organa, reagovao Europol i poslao informacije o ortakluku policije i narko mafije o čemu sam tek nedavno obavjestio javnost u tekstu "ENIGMA NA NEBU NARKO MAFIJAŠKOG KARTELA". Posljedica toga su brojna hapšenja kriminalaca iz policije i saučesnika ali i otkrivanja tovara narkotika i napori policije koja se svim silama trudi da bude slijepa i gluva kako za ove transporte tako i za ulogu šefova mafijaškog kartela na čelu sa Dodik Miloradom.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. slika, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022. dokument, Zahtjev i odgovor PU Prijedor - mejl, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902