srijeda, 30. studenoga 2016.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP 343-16 (AP-4351-14)

Da bi zaštitili vlasnike Nijaza Hastora, (Asa auto i Haak trans) odakle je dovezene roba njihovim prevoznikom i Bobar Gavrila, vlasnika AD Univerzal iz Bobar grupe, saučesnici iz policije i tužilaštva su prvo prikrili da je kamion uopšte dolazio a sa lica mjesta su uklonili materijalni dokaz ubistva "dječji ruksak" (u prilozima) skinut sa ubijenog djeteta pošto je traka sa vozila koja je pukla i ubila djevojčicu, dvostruko presjekla kaiš. Dio nedostaje a sa većine ostatka su kriminalci benzinom oprali mast ili ulje od kamiona, te taj materijalni dokaz ubistva prikrili od vještaka, porodice i javnosti kako bi poslije 6 mjeseci LAŽNE ISTRAGE, zatvorili slučaj kao "pad sa bicikla".

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU PO AP 343-16 (AP-4351-14) - 80 0 P 039976 14

Odluka Ustavnog suda BIH, pod navedenim brojem donesena je 20.06.2016. te je krajnji rok za obraćanje Sudu u Strazburu 30.12.2016.
Suštinsko kršenje prava je SMIŠLJENO primjenjivanje odredaba iz zakona kao nižih pravnih akata umjesto relevantnog prava garantovanog Ustavom Republike Srpske u članu 48, stav "Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem"...
Danas je poznato kako je u Bosni i Hercegovini samo preko 3 banke pod kontrolom vlade, opljačkano oko 2000000000 (dvije milijarde) maraka a to je samo manji dio pokradenog. U svrhu bezobzirnog sticanja nezakonitog novca političari, tajkuni, državni službenicu ne ustručavaju se ni trgovine oružjem ili narkotika. U jednoj od banaka preko koje se pljačkalo, Bobar banci 25.02.2012. otkrivene su transakcije narko klana Darka Šarića ali naravno bez posljedica po vlasnika ili bilo koga drugog a ranije 23.07.2009. prilikom jednog od transporta narkotika tehnički neispravnim kamionom, usmrćena je djevojčica Ivona Bajo.
Da bi zaštitili vlasnike Nijaza Hastora, (Asa auto i Haak trans) odakle je dovezene roba njihovim prevoznikom i Bobar Gavrila, vlasnika AD Univerzal iz Bobar grupe, saučesnici iz policije i tužilaštva su prvo prikrili da je kamion uopšte dolazio a sa lica mjesta su uklonili materijalni dokaz ubistva "dječji ruksak" (u prilozima) skinut sa ubijenog djeteta pošto je traka sa vozila koja je pukla i ubila djevojčicu, dvostruko presjekla kaiš. Dio nedostaje a sa većine ostatka su kriminalci benzinom oprali mast ili ulje od kamiona, te taj materijalni dokaz ubistva prikrili od vještaka, porodice i javnosti kako bi poslije 6 mjeseci LAŽNE ISTRAGE, zatvorili slučaj kao "pad sa bicikla".

Dokaz da je vršeno krijumčarenje, (01 Dokazi o kriminalu institucija u BIH) su izjave vozača i direktora, (Izjave aktera sverca i ubistva). Iz djelova tih izjava se vidi da su vozači dovezli 4 paketa robe a direktor je sa magacionerom zatekao samo PAKET. Poslednji dokaz koji sada prilažem a koji se odnosi na kriminal BIH je dokument "Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije". Na njemu je dio snimaka koji su sakrivani 3 godine od porodice i vještaka kako bi se ubistvo predstavilo kao pad i zaštitile milijarde stečene pljačkom i drugim kriminalnim radnjama.
Kada sam po prekidu istrage krajem januara 2010-te uspio da po dozvoli suda izvršim uvid u izuzete predmete, primjetio sam da je kaiš ruksaka (torbe) dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom, te u skladu sa zakonom postavio pismeno pitanje o tome i ponudio ga kao novi dokaz za pokretanje istrage. Kriminalci koji su prikrili ubistvo nemajući odgovor na pitanje kako je došlo do presjecanja kaiša a posebno ne mogavši taj dokaz prihvatiti kao novi i pokrenuti istragu, izdali su naredbu sudskoj policiji da citiram: "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA", (strana 2 Zapisnika 80 1 Pr 004323 11 Pr) što je ne samo diskriminatorski nego i fašistički tretman jer se primjenjuje prema grupi lica povezanih krvnim srodstvom sa osmogodišnjom djevojčicom čije ubistvo prikrivaju organi BIH.
S obzirom da nije uručena u pismenom obliku niti omogućena žalba,
prekršeno je pravo garantovano Ustavom Republike Srpske, član 16 a prema članu 48 tog ustava za to su odgovorni direktni izvršioci i ne mogu se pravdati ničijim naređenjem.
Prema članu 48 Ustava RS, mogao sam podneti tužbu protiv svakog policajca koji je ikada izvršavao tu FAŠISTIČKU NAREDBU, ali sam je podneo samo protiv nalogodavca Kovačević Novaka, (glavni okružni tužilac) i Borovčanin Danka, (načelnik sudske policije).

U Tužbi (odjel 02) sam jasno istakao taj pravni osnov:
Član 16. (IZ USTAVA) Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA) Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

Niko nikada, ni tuženi lično, niti ijedan od 4 suda u BIH, nije osporio, pomenuo ili komentarisao pravni osnov iz NAJVIŠEG pravnog akta, nego su primjenjene odredbe NIŽIH zakona, (Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o tužilaštvima) te se šteta pripisala državi a ne direktnim počiniocime koji su tako oslobođeni i parnične i krivične odgovornosti što danas i ne čudi jer su u pitanju milijarde pokradenih evra u čemu udio imaju i sudije a najveći broj transakcija kojima je pljačkan novac je i vršen preko IP adrese VSTV-a BIH iz suda u Republici Srpskoj.
U odjelu (03) je poziv suda sa jasno istaknutom vrijednošću spora od 30000 KM, što je potom Vrhovni sud negirao, nezakonito razdvajajući odštetne iznose tuženih, te odgovori u kojima se ne osporava pravni osnov iz člana 48 Ustava RS, nego se poziva na niže zakonske akte, lažno tvrdeći, (Kovačević Novak) da je sve bilo po zakonu iako mi rješenje o zabrani pristupa nije uručeno niti omogućeno pravo žalbe, dok Borovčanin Danko čak kaže da su navodi u tužbi NEISTINITI, te da je sudska policija dužna izvršavati naloge suda i tužilaštva a onda IZMIŠLJA, stavlja u zagradu riječi, (usmene i pismene), što ne postoji u zakonu nego je kao njegovo tumačenje odredbi.
Tokom rasprava sud nije dozvolio nikakav dokazni postupak, niti mi je uručen zapisnik te prilažem nadalje pod stavkom, (04 Presuda 80 0 P 039976 12 P) stranice te presude iz kojih se vidi da je potpuno ignorisan Ustav i da su umjesto njega primjenjene odredbe nižih zakonskih akata kako bi se pomoglo tuženima i osigurao nastavak pljačke koju vrše organi BIH.
U odjeljku (05 Žalba na 80 0 P 039976 12 P) potencirao sam propuste prvostepenog suda ali i Okružni sud u Bijeljini nastavlja da štiti kriminalce te daje prioritet odredbama nižih zakona nad Ustavom.
Ta odluka je priložena u odjeljku "06 Presuda okružni sud 80 0 P 039976 14 Gž".
Na tu odluku je izjavljena Revizija, (07 Revizija tužbe 80 0 P 039976 12 P) sa prilogom A-326/12 gdje tuženi Kovačević Novak prvi put priznaje izdavanje usmene naredbe ali navodno samo protiv mene a ne protiv svih srodnika Ivone Bajo kako je opisao sudski policajac Zoran Mićić...
Vrhovni sud je odbacio Reviziju jer navodno ne ispunjava uslov o minimumu vrijednosti spora od 30000 KM iako postoji stav ZOPP-u, u članu 237 "Revizija".
"(3) Izuzetno, Vrhovni sud Republike Srpske može dopustiti reviziju u svim predmetima, ako ocijeni da bi odlučivanje po reviziji bilo od značaja za primjenu prava u drugim slučajevima."
Očito je da MAFIJAŠKI REŽIM u BIH, nema namjeru dopustiti primjenu prava garantovanih ustavom...
Odluku Vrhovnog suda nisam primio po zakonom predviđenoj proceduri, nego sam posredno saznao da je donesena i zatražio je pismeno prema pravu iz ZOSPI-a, što se vidi u odjeljku "08 Rješenje 80 0 P 039976 14 Rev".
Po prijemu kopije odluke Vrhovnog suda RS, podneo sam apelaciju Ustavnom sudu BIH, (prilog "09 Apelacija na predmet 80 0 P 039976 12 P") na šta je ekspresno uslijedila odluka "10 Ustavni sud AP 343/16" u kojoj se uopšte ne obazire na kršenje zakona nego se odluke nižih sudova prihvataju kao ispravne.


Ovaj predmet se može uporediti sa slučajem "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" u kome sudovi Bosne i Hercegovine smišljeno nisu htjeli da primjenjuju zakon koji je važio u vrijeme izvršenja, (SFRJ) nego su forsirali naknadni zakon FAŠISTIČKE OKUPATORSKE MAFIJAŠKE takozvane BOSNE I HERCEGOVINE...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 25. studenoga 2016.

ZVORNIČKOM SUDU PO 83 0 P 020967 13 P

Motiv za sve je prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika tajkuna mafijaškog fašističkog režima. Pošiljka je krenula od Asa auta prevoznikom Haak trans vlasnika Nijaza Hastora do AD Univerzal vlasnika Bobar Gavrila, što znači da su u pitanju milijarde evra vrijednosti koje brane instalirani kadrovi SNSD-a, SDA i HDZ-a na pozicijama inspektora, tužilaca i sudija u svim organima BIH. Sudije iz Bijeljine su sa namjerom da pomognu kriminalcima iz OT Bijeljina, kriminalcima tajkunima, mafijaškom bosu Dodik Miloradu i njegovim SDA i HDZ ortacima iz federacije, načinili obilje krivičnih djela pa sad očekuju da njihova zlodjela brane kolege iz Zvornika, prebacujući teret i odgovornost na nekog drugog ko bi sada trebao i sam kršiti zakon da bi njihov kriminal zataškao...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Tužilac : Zdenko Bajo
Tužena : Republika Srpska

OBAVJEST PO PREDMETU 83 0 P 020967 13 P

Veza: Rješenje 83 0 P 020967 13 P od 14.09.2016. o zakazivanju pripremnog ročišta za 27.09.2016.
U skladu sa ZOPP-u, dostavljam ovo obavještenje u 2 primjerka te ističem:
1) Svake godine 2 do 3 mjeseca imam u periodu od avgusta do novembra, tegobe izazvane polenom ambrozije koje se ogledaju najdrastičnije u veoma otežanom disanju i gušenju pri najmanjim naporima uključujući i hodanje, te stoga ne mogu da se udaljavam više od par stotina metara od kuće, ponekad pri većim koncentracijama i ne izlazim te stoga neću pristupiti na zakazano pripremno ročište.
2) Ne postoji nijedna tužba koju sam poslao Osnovnom sudu u Zvornik, te mi je nejasno o kom se predmetu uopšte radi s obzirom da sam protiv manjih ili većih kriminalnih grupa podneo preko 20 tužbi.
3) O čemu god da se radi Osnovni sud u Zvorniku nije mjesno nadležan sud, te bi bilo kakav postupak izvan Bijeljine bio diskriminacija prema meni i povreda prava na pravično suđenje.
4) Osim dodatnih troškova za prevoz meni, to bi donjelo troškove i drugoj stranki te svjedocima koji bi o kojoj god tužbi da se radi bili svi iz Bijeljine osim ako sud ne planira unaprijed odbiti saslušavanje svih svjedoka i tako me dodatno diskriminisati.
5) Nemam nikakvih podataka, kako je ovaj predmet iz 2013-te godine, zadržavan preko 3 godine, te po čijem je eventualno prijedlogu dodijeljen sudu u Zvorniku, po kakvoj argumentaciji i zašto je to prihvaćeno.
6) Predlažem da Osnovni sud u Zvorniku donese Rješenje kojim se oglašava mjesno nenadležnim i vrati predmet na odlučivanje drugostepenom sudu.
7) Mogu samo pretpostaviti da je Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće uz mogućnost da su prethodno izuzeće tražile i sve sudije. Obavještavam Osnovni sud u Zvorniku da sam više puta od 2011-te pismeno upozoravao Sud u Bijeljini uz priložene dokaze o teškim krivičnim djelima za koje su odgovorni pripadnici iz OT Bijeljina te napomenuo da mi nikakva pomoć od sudija nije potrebna ali i da ne pružaju pomoć kriminalcima iz tužilaštva jer će i sami činiti krivična djela i ostaviti tragove u zapisnicima koje ću ja objaviti na internetu te će time degradirati sud u kome postupaju.
8) S obzirom da to nisu shvatili ozbiljno sudije iz Bijeljine su počinile do sada obilje teških krivičnih djela, falsifikata dokumenata i zakonskih odredbi, brutalno su kršili ljudska prava, bezočno lagali, izmišljali nepostojeće "činjenice" nisu dozvoljavali izvođenje dokaza pa je čak neređeno sudskoj policiji da mi oduzme laptop na ulazu da ne bih lično mogao izvoditi dokaze autorstva nad programima čije je programske kodove uništila RS, lažno me optuživši za ugrožavanje sigurnosti kriminalaca iz tužilaštva.
9) Motiv za sve to je prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika tajkuna mafijaškog fašističkog režima. Pošiljka je krenula od Asa auta prevoznikom Haak trans vlasnika Nijaza Hastora do AD Univerzal vlasnika Bobar Gavrila, što znači da su u pitanju milijarde evra vrijednosti koje brane instalirani kadrovi SNSD-a, SDA i HDZ-a na pozicijama inspektora, tužilaca i sudija u svim organima BIH.

10) Sudije iz Bijeljine su sa namjerom da pomognu kriminalcima iz OT Bijeljina, kriminalcima tajkunima, mafijaškom bosu Dodik Miloradu i njegovim SDA i HDZ ortacima iz federacije, načinili obilje krivičnih djela pa sad očekuju da njihova zlodjela brane kolege iz Zvornika, prebacujući teret i odgovornost na nekog drugog ko bi sada trebao i sam kršiti zakon da bi njihov kriminal zataškao.
11) Pljačka i kriminal preko Bobar grupe je za razliku od 2012. i 2013. razotkrivena, te su sada poznati i motivi okružnih tužilaca i sudija za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, zataškavanje krijumčarenja i za diskriminaciju nad svim srodnicima ubijene djevojčice.
Ovo je samo manji dio činjenica kojima raspolažem a dokaze o kriminalu policijsko, tužilačko sudijske mafije objavio sam na preko 650 članaka na internet blogu "KRIMINAL U VLASTI" te sugerišem da se moj prijedlog prihvati i predmet vrati mjesno nadležnom sudu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 20. studenoga 2016.

ZAHTJEV SP PO ISTEKU ROKA

Republika Srpska je najobičnija lopovska fašistička banda, koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo prilikom krijumčarenja narkotika mafijaške osovine Hastor - Bobar, odnosno mafijaškog bosa Dodik Milorada sa strane RS a ko je od strane mafijaške Federacije BIH, da li Čović, Izetbegović, Lagumdžija za ovaj dokument nije bitno. Naravno banda je mnogo veća jer osim krijumčarenja narkotika, pranja novca i drugih finansijskih malverzacija opljačkane su milijarde evra a samo preko 3 banke pod kontrolom lopovske vlade RS, oko 2 milijarde KM od čega 10 miliona namjenjenog funkcionisanju Osnovnih sudova. Najveći dio transakcija mafijaške mreže izvršen je preko IP adrese VSITV-a iz Osnovnog suda u RS, što sve skupa znači da su članovi bande osim pomenutog bosa i članovi vlade, sudije, okružni tužioci, komanda sudske policije, inspektori MUP-a... kad stignu između dilovanja narkotika, likvidacija nepodobnih i pljački transportnih vozila po autoputu...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
ZAHTJEV SP PO ISTEKU ROKA

ZAHTJEV ZA URUČENJE DOKUMENTACIJE
U prilogu su zahtjevi predati drugim zločinačkim organizacijama, koje osim sudske policije rade u interesu mafije i smišljeno lažu, falsifikuju, krše zakonske odredbe i uskraćuju prava garantovana zakonom i ustavom.
15 dana po predaji ovih zahtjeva sve traženo je postalo moje vlasništvo a bilo je i ranije jer se prava garantovana ustavom u skladu sa članom 48 ne mogu oduzeti niti ograničiti.
Od sudske policije posebno zahtijevam uručenje pismenih naredbi koje su mi usmeno saopštene:
A) ZDENKU BAJI, NJEGOVOJ SESTRI I DRUGIM SRODNICIMA IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA

B) O DOLASCIMA, DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA KOJE DONOSI I ZAHTJEVIMA LICA ZDENKA BAJE NE OBAVJEŠTAVATI KOVAČEVIĆ NOVAKA, STJEPANOVIĆ DANICU, GRUHONJIĆ MUHAMEDA I DEBELJEVIĆ MILORADA
Takođe zahtjevam pismeni odgovor i objašnjenje:

1) PO ČIJOJ NAREDBI, (IME I PREZIME) JE SUDSKA POLICIJA ODUZELA MOJE PRIVATNO VLASNIŠTVO "LAPTOP" DANA 09.07.2014. GDJE JE TAČNO ODUZET LAPTOP TE GDJE, (U KOJOJ PROSTORIJI) JE VRAĆEN I PO ČIJEM NALOGU ???

Republika Srpska je najobičnija lopovska fašistička banda, koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo prilikom krijumčarenja narkotika mafijaške osovine Hastor - Bobar, odnosno mafijaškog bosa Dodik Milorada sa strane RS a ko je od strane mafijaške Federacije BIH, da li Čović, Izetbegović, Lagumdžija za ovaj dokument nije bitno.
Naravno banda je mnogo veća jer osim krijumčarenja narkotika, pranja novca i drugih finansijskih malverzacija opljačkane su milijarde evra a samo preko 3 banke pod kontrolom lopovske vlade RS, oko 2 milijarde KM od čega 10 miliona namjenjenog funkcionisanju Osnovnih sudova. Najveći dio transakcija mafijaške mreže izvršen je preko IP adrese VSITV-a iz Osnovnog suda u RS, što sve skupa znači da su članovi bande osim pomenutog bosa i članovi vlade, sudije, okružni tužioci, komanda sudske policije, inspektori MUP-a... kad stignu između dilovanja narkotika, likvidacija nepodobnih i pljački transportnih vozila po autoputu.
Ukoliko ZLOČINAČKA FAŠISTIČA ORGANIZACIJA RS, pokuša da mi uskrati bilo šta od onoga što sam tražio u najskorijem periodu imaće u skladu sa pravima i članovima iz ustava i zakona koje sam naveo u zahtjevima predatim 15.07.2016. prezentaciju uživo, dokaza kriminala direktno u zgradi i ispred zgrada "Gestapoa" sve sa imenima članova bande...
Svakog okružnog tužioca, sudiju, inspektora, sudskog policajca... itd, tretiram kao člana bande, slugu mafije i nikada ni pod kojim uslovima neću priznavati njihova rješenja, naredbe niti izvršavati bilo kakve usmene naredbe koje su u suprotnosti sa mojim pravima i pravnim interesima. Svako ko mi se nađe na putu u tome direktno je odgovoran i krivično i parnično u skladu sa odredbom člana 48 ustava RS a komanda sudske policije je odgovorna da o tome obavjesti sve pripadnike sudske policije.

PRILOZI

ZAHTJEV OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
ZAHTJEV OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
ZAHTJEV CJB-U BIJELJINA
ZAHTJEV OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 15. studenoga 2016.

REVIZIJA NA 80 0 P 039222 16 GVLŽ

Prije svega važno je istaći da je preko Bobar banke u Bijeljini pokradeno više stotina miliona KM a saučesnici i logistička podrška u tome su okružni tužioci i sudije u Bijeljini. Pripadnici zločinačke organizacije su nesporno i akteri ovog postupka, osobe Vakičić Željka i Đonlić Mensur, (druga lica sada neću pominjati).
Osim brojnih kriminalnih radnji počinjenih tako što je smišljeno kršila zakonske odredbe, osoba Vakičić je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop kako bi me spriječila u izvođenju dokaza što nije ušlo niti u jedan dokument ovog spisa, te sam to razbojništvo morao dokazivati naknadno. Osoba Đonlić Mensur je kao pripadnik mafije izdao naredbu da mi se računar oduzme, omogućio da se podaci unište, odbio da mi dostavi podatke o otvaranju što je obavezno ZOKP-u, odbio da izvrši kontrolu ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao prilikom primopredaje, (prilog "Zahtjev za kontrolu") a onda odbija godinama da mi uruči materijal o otvaranju računara i nadzoru nada mnom koji tražim u skladu sa garantovanim pravom iz čana 23 Ustava RS i na kraju ovog višegodišnjeg razbojništva ta osoba ĐONLIĆ MENSUR, bi kao trebala nepristrasno da predsjedava vjećem koje je donijelo odluku u navedenom rješenju !!!???
No pošto su sudovi u Bijeljini ustrojeni kao klasične zločinačke fašističke organizacije od njih i ne očekujem ništa drugo nego organizovani kriminal. Ne bi bilo nikakvo čudo da osoba Đonlić Mensur, recimo skrivi saobraćajnu nesreću i nanese povrede pješaku a onda predsjedava sudskim vjećem u postupku za nadoknadu štete koji je pokrenuo oštećeni.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
1000000 (milion) KM

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 039222 16 Gvlž od 13.10.2016.

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.

Rješenje doneseno 13.10.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

a) Osoba Đonlić Mensur je bio sudija u krivičnom postupku koji je naredio oduzimanje računara, predmeta ovog parničnog spora i morao je zatražiti svoje izuzeće iz sudskog vijeća zbog sukoba interesa i pristrasnosti.
b) Osoba Đonlić Mensur bi bio svjedok u ponovljenom postupku gdje bi opisivao sve svoje kriminalne radnje koje su i uzrokovale podnošenje tužbe.
c) Osoba Đonlić Mensur kao jedan od krivaca za nastalu štetu bi prema ZOO, bio potencijalno odgovoran za nadoknadu troškova s obzirom da tužena ima pravo u zakonskom roku namiriti se od lično odgovornih lica...

OBRAZLOŽENJE
Prije svega važno je istaći da je preko Bobar banke u Bijeljini pokradeno više stotina miliona KM a saučesnici i logistička podrška u tome su okružni tužioci i sudije u Bijeljini. Pripadnici zločinačke organizacije su nesporno i akteri ovog postupka, osobe Vakičić Željka i Đonlić Mensur, (druga lica sada neću pominjati). Osim brojnih kriminalnih radnji počinjenih tako što je smišljeno kršila zakonske odredbe, osoba Vakičić je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop kako bi me spriječila u izvođenju dokaza što nije ušlo niti u jedan dokument ovog spisa, te sam to razbojništvo morao dokazivati naknadno.
Ja sam dakle pismeno zahtijevao da mi se omogući izvođenje dokaza na laptopu a onda je osoba Vakičić Željka izdala usmenu naredbu sudskoj policiji da mi se oduzme dokazno sredstvo. To ista osoba u dokumentu, 080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016. (koji istina potpisuje sekretar ali je izvor Vakičić) opisuje riječima "Navedeni računar se privremeno nalazio na portirnici, samo do davanja odobrenja postupajućeg sudije za korištenje računara na zakazanom ročištu". No u drugom prilogu "Osnovni sud odgovor od 12.07.2016." ista osoba Vakičić na kraju druge strane lično priznaje da ne postoji nijedan pisani dokument vezan za davanje odobrenja za korištenje računara, (laptopa).
Iz ova dva priloga se vidi da je osoba Vakičić izdala naredbu da mi se otme laptop i tako me spriječi da lično izvodim dokaze a to razbojništvo nije nigdje evidentirano niti je uopšte donosila odluku da mi dozvoli korištenje laptopa. Ovde je još bitno da je BEZ MOG PRISUSTVA, u 2 navrata vršila uvid uz pomoć stručne osobe, što se može tretirati kao vještačenje a o uvidu je stručno lice iznjelo svoj stav : DA SU SVI PROGRAMI RAĐENI NA ISTI NAČIN TE DA SU ISTI KORACI PRILIKOM INSTALACIJE, a kad se ima u vidu da je jedan od koraka unošenje koda za raspakivanje 29111965, koji je datum mog rođenja, da se programi raspakuju u folder "Zdenko" što je moje ime, jasno je da je sud uvidom i vještačenjem utvrdio moje autorstvo nad programima ali osoba Vakičić nije ni jednom riječju pomenula vezu koda za raspakivanje i datuma mog rođenja navedenog u prilogu "Naredba za pretres" koji je potpisala osoba Đonlić Mensur, a koja je evo predsjedavala sudskim vijećem i donosila odluku o posljedicama kriminala koje je on lično izvršio.

DAKLE OSOBA ĐONLIĆ MENSUR NIJE UOPŠTE SMIO BITI ČLAN SUDSKOG VIJEĆA OVOG PARNIČNOG JER JE BIO SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK U KRIVIČNOM POSTUPKU, KOJI JE BEZ IJEDNOG ARGUMENTA IZDAO NAREDBU ZA ODUZIMANJE RAČUNARA NA ČIJEM SU HARD DISKU BILI PROGRAMSKI KODOVI A KOJI SU I PREDMET OVE PARNICE.
Drugim riječima, osoba Đonlić Mensur je kao pripadnik mafije izdao naredbu da mi se računar oduzme, omogućio da se podaci unište, odbio da mi dostavi podatke o otvaranju što je obavezno ZOKP-u, odbio da izvrši kontrolu ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao prilikom primopredaje, (prilog "Zahtjev za kontrolu") a onda odbija godinama da mi uruči materijal o otvaranju računara i nadzoru nada mnom koji tražim u skladu sa garantovanim pravom iz čana 23 Ustava RS i na kraju ovog višegodišnjeg razbojništva ta osoba ĐONLIĆ MENSUR, bi kao trebala nepristrasno da predsjedava vjećem koje je donijelo odluku u navedenom rješenju !!!???
No pošto su sudovi u Bijeljini ustrojeni kao klasične zločinačke fašističke organizacije od njih i ne očekujem ništa drugo nego organizovani kriminal. Ne bi bilo nikakvo čudo da osoba Đonlić Mensur, recimo skrivi saobraćajnu nesreću i nanese povrede pješaku a onda predsjedava sudskim vjećem u postupku za nadoknadu štete koji je pokrenuo oštećeni.
Kako je RS, što je opšte poznato opljačkala samo preko 3 banke 2 milijarde maraka, to je i svaki sudija kao pripadnik vlasti saučesnik u krađi, saučesnik u lažnoj prijavi protiv mene i uništavanju programskog koda, saučesnik u prikrivanju krijumčarenja narkotika 23.07.2009. i prikrivanju ubistva Ivone Bajo istog dana. Svakoga sudiju, okružnog tužioca, inspektora... smatram saučesnikom u svemu navedenom i u ubistvu, kao da su je svojim rukama lično proboli kroz grudni koš.
Motivi su njihovi dakle jasni a očito ima i mnogo pojedinačnih te prilažem i dokaz "Stambeni kredit". Iz njega se vidi da je osoba Vakičić, 2007-e, bezuspješno konkurisala u Apelacionom sudu u Brčkom a onda je dobila i posao i kredit 2009-te u Bijeljini. Kredit je bio preko lopovske Hypo banke, koju je u kriminalu naslijedila mafijaška Bobar banka a osoba Vakičić sada otplaćuje svojim kriminalnim postupanjem kredite iz prošlosti i prikriva zločine onih koji su je postavili na mjesto sudije a ista stvar je i sa ostalim kriminalcima sudijama u Bijeljini.

Ali da se vratim argumentaciji vezano za pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje te prvo citiram "razlog" zbog koga se odbija moj prijedlog:
"Naime, i ako se prihvate tvrdnje tužitelja da su na oduzetom računaru vršene istražne radnje (što je bilo i za očekivati, jer je to cilj oduzimanja, inače bi taj postupak bio besmislen), te da je pri tom, moguće je i počinjena određena šteta tužitelju, to ipak nije dovoljno da se donese povoljnija odluka za tužitelja. Naime, obim i visina počinjene štete se mora izvjesno dokazati, a teret dokazivanja je bio na tužitelju, u skladu sa pravilima postupka iz člana 7 ZPP-a RS. Da bi se to valjano utvrdilo, u prethodnom postupku je bilo nužno stručno vještačenje (po vještaku informatičko-tehničke struke) koji bi utvrdio stanje tužiteljevog vraćenog računara, te imajući u vidu tužiteljeve navode, stručno, objektivno i razložno objasniti je li on ispravan, šta mu nedostaje, mogu li se ti nedostaci otkloniti i koliko bi to sve koštalo."
A sada citiram "razloge" iz pravosnažne presude od 01.06.2015.:
"Za svoju odluku prvostepeni sud je dao jasne i argumentovane razloge koji imaju činjeničnu i pravnu osnovu, a stečeno uvjerenje opravdao savjesnom i brižljivom ocjenom svakog dokaza ponaosob, svih dokaza u njhovoj međusobnoj povezanosti, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, zbog čega činjenično utvđenje i pravni zaključak prvostepenog suda ispravnim prihvata i ovaj sud. Ovo iz razloga što i pod predopstavkom da je tačna tvrdnja tužioca da su programi uništeni, iz podataka spisa prizilazi da postoji samo lice koje je štetu pretrpilo, a to je tužilac, ali, da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu, tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena, što u ovom sporu nije slučaj. Stoga nema osnova za odgovornost tužene za štetu, niti po Zakonu o obligacionim odnosima-čl.154 st. č1.266 st2, („Sl.list SFRJa br.29/78 do 57/89, te „Sl.glasnik RS“ br. 17/93 do 74/04), niti po č1.17 stl. Ustava Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“ br.21/92 do 117/05), niti po čl.102 Zakon o radu.(„Sl. glasnik RS“ br.55/07). Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja, pa tvrdnja žalbe,da je tužilac autor uništenih programa kod ovakvog stanja činjenica ne može biti od uticaja na drugačiju odluku suda u konkretnom sporu."
Iz obrazloženja ovde pobijanog rješenja se vidi da sudsko vijeće uopšte ne zna šta je predmet spora i osnov za nadoknadu štete. Nije uopšte bitan računar niti sam tražio odštetu od par stotina maraka za kvar na njemu nego se radi o programskom kodu za oko 130 instalacijskih paketa, koje niko ponovo ne može napisati niti znati njihovu vrijednost ali može tužena RS da mi ih vrati ako je vještačila računar i bekapovala (kopirala sadržaj hard diska) o čemu je godinama odbijala da se izjasni. Dalje ono što osobi Đonliću i sudskom vijeću sada izgleda logično "da su vršene istražne radnje i vještačenje na oduzetom računaru jer bi inače taj postupak bio besmislen" nije bilo logično sudskom vijeću kod pravosnažnosti prvostepene presude jer tvrde da "Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja".


Dakle prvo sudsko vijeće kod potvrde prvostepene presude ima stav da nije bilo istražnih radnji na računaru, (koje su mogle dovesti do uništavanja podataka) i te istražne radnje su se krile godinama a sada drugo vijeće kaže da je logično što je računar pregledan jer bi da to nije učinjeno sve bilo besmisleno...
IMA LI KRAJA GLUPOSTIMA KOJE PIŠU I POTPISUJU TAKOZVANE SUDIJE FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA ???
Na kraju podvlačim da sam zahtijevao kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara što je kriminalac Đonlić odbio da izvrši, pa je jasno da je time htio sakriti činjenicu da su svi podaci sa hard diska izbrisani i to je radnja kojom se dokazuje uzročno posljedična veza. Pošto je znao da su podaci izbrisani, nije htio izvršiti kontrolu i nikada nije dostavio podatke o pregledu što je bilo LOGIČNO da učini ali nije pošto je kriminalac najgore vrste kao i Vakičić...
Informativno obavještavam FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU BANDU RS da im nije uspio plan o presretanju i otimanju materijala koji sam poslao za Strazbur. Iz priloga "Pošte srpske" vidi se da je moja pošiljka "nestala" što sam predvidio kao mogućnost.

Neću sada navoditi druga razbojništva lopovske bande RS oko ovoga, nego joj samo "zabijam prst u oko" dokazom da je materijal poslat u Strazbur iz Švajcarske, (prilog "Cirih pošta").
O SVIM DALJIM RADNJAMA FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA BIĆE OBAVJEŠTENA JAVNOST I SUD U STRAZBURU...

PRILOZI

080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.
Osnovni sud odgovor od 12.07.2016.
Naredba za pretres
Zahtjev za kontrolu
Stambeni kredit
Pošte srpske
Cirih pošta


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 10. studenoga 2016.

ZAJEDNO U KRIMINALU - UDRUŽENI U LAŽIMA

Falsifikovana presuda je uz još neke naručene zabilješke sa lažima sudske policije poslata VSITV-u odnosno UDT-u kao protiv argumentacija mojim dokazima iz pritužbe i kao opravdanje za fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koju je tajkunsko politička banda ubila prilikom šverca u zločinačku organizaciju Bobar grupu 23.07.2009.
JADNO, BIJEDNO, ŽALOSNO, KRIMINALNO, ZLOČINAČKI...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 32,dostavljam dopis:

ZAJEDNO U KRIMINALU - UDRUŽENI U LAŽIMA

Osnovnom sudu u Bijeljini dostavljam primjerak dopisa

PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

izvorno upućenog Komandi Sudske policije Republike Srpske u Banjaluci koji na 8 štampanih stranica opisuje sa dokazima dio višegodišnjih laži i kriminala načelnika SP u Bijeljini te pojedinih pripadnika sudske policije u sadejstvu sa nekim osobama iz tužilaštva i sudova u Bijeljini.
Ova dokumentacije objašnjava zašto je Osnovni sud u Bijeljini dana 22.12.2010. sačinio falsifikat udarivši pečat pravosnažnosti na presudu koja je preinačena a postupak obustavljen.

Ta falsifikovana presuda je uz još neke naručene zabilješke sa lažima sudske policije poslata VSITV-u odnosno UDT-u kao protiv argumentacija mojim dokazima iz pritužbe i kao opravdanje za fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koju je tajkunsko politička banda ubila prilikom šverca u zločinačku organizaciju Bobar grupu 23.07.2009.
JADNO, BIJEDNO, ŽALOSNO, KRIMINALNO, ZLOČINAČKI...
Zaboravivši šta su sve prethodno slagali i isfalsifikovali, krivci su tu presudu dostavili u spis 80 0 P 043325 13 P 2 a onda pošto sam razotkrio tu mahinaciju, Osnovni sud umjesti da službeno prijavi krivično djelo u sadejstvu sa PRS-e uklanja dokaz kriminala iz spisa.
Sve ovo je samo malo dio razbojništva pripadnika suda i sudske policije izvršenog sa namjerom da se prikrije ubistvo, krijumčarenje i višegodišnja pljačka milijardi evra od čega samo preko 3 banke pod kontrolom fašističkog mafijaškog režima 2 milijarde maraka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 5. studenoga 2016.

PRITUŽBA PO PRIJAVI ZA FALSIFIKAT

Osoba L.M. koja je navedena kao jedna od osumnjičenih je prema podacima koje sam prikupio poslije podnošenja prijave udarila pečat pravosnažnosti na prvostepenu presudu iako je toga dana dobila odluku drugostepenog suda o preinačavanju i obustavljanju postupka, što tu presudu čini falsifikatom i nema logičnog objašnjenja za takvu radnju sve dok se ne uzme u obzir da je taj falsifikat uz zabilješke sudske policije dostavljen VSITV-u kao izgovor za FAŠISTIČKE METODE postupanja prama svim srodnicima Ivone Bajo čije se ubistvo prikrivalo i danas prikriva.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0012900 14 2

Istina je da sam u krivičnoj prijavi citirao 2 kompletna člana iz KZRS a koja se i pominju u odluci ali sam u tekstu naveo i druga krivična djela, (pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja) o čemu ne postoji nikakav komentar tužilaštva.
Nadalje, uočljivo je da tužilaštvo navodi dva konkretna imena i to u cijelosti bez cenzure a ja ću ipak sada navesti samo inicijale, (L.M i R.M.) a ja uopšte nisam napisao nijedno jedino ime u svojoj krivičnoj prijavi te se postavlja pitanje kako je tužilaštvo došlo do imena ovih osoba ako ne postoji njihova odgovornost ???
Stoga tvrdnja kako "nema dokaza da su se u njihovim radnjama stekla obilježja ovih krivičnih djela" nije utemeljena a u svakom slučaju se ne obrazlaže nijednom činjenicom koja bi potvrdila da ono što je učinjeno nisu krivična djela.
Stoga podsjećam da postoji nesporan dokaz o postojanju falsifikata, dokaz da je unesen u pravni promet u jedan sudski spis i dokaz da kada sam pismeno razotkrio falsifikat, onda isti uklonjen iz dokaznog materijala.

Osoba L.M. koja je navedena kao jedna od osumnjičenih je prema podacima koje sam prikupio poslije podnošenja prijave udarila pečat pravosnažnosti na prvostepenu presudu iako je toga dana dobila odluku drugostepenog suda o preinačavanju i obustavljanju postupka, što tu presudu čini falsifikatom i nema logičnog objašnjenja za takvu radnju sve dok se ne uzme u obzir da je taj falsifikat uz zabilješke sudske policije dostavljen VSITV-u kao izgovor za FAŠISTIČKE METODE postupanja prama svim srodnicima Ivone Bajo čije se ubistvo prikrivalo i danas prikriva.
Dakle osoba L.M. je aktivan i svestan učesnik u krivičnom djelu osim ako neko drugi nije falsifikovao njegov potpis, dok R.M. nema nikakve veze sa sačinjavanjem falsifikata a u pravni promet ga je uneo ne znajući da je neregularan. Ovde tužilaštvo zanemaruje jedan važan korak a to je KO JE PRAVOBRANILAŠTVU RS, dostavio taj falsifikat, ime te osobe i šta se htjelo postići unošenjem tog "dokaza".
Zatim se zanemaruje odgovornost osobe V. Ž. sudije Osnovnog suda u Bijeljini koja je imala u spisu falsifikat pa pošto sam je pismeno obavjestio o tome umjesto da sačuva dokaze izvršenja i prijavi krivično djelo, prema obavezi iz ZKP-a, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" dozvoljava da se falsifikat ukloni a tek tada postoje radnje u kojima učestvuje R.M. ili neko drugi iz Pravobranilaštva RS.
DAKLE OSOBE V. Ž. i R.M. su pismeno obavješteni od mene o postojanju falsifikata, znaju obaveze iz zakona i umjesto da postupe po tome prave plan da dokaz uklone iz spisa, što su i učinili tako što su svi dokumenti vraćeni Pravobranilaštvu RS, navodno zbog slabe čitljivosti a potom dostavljeni ponovo bez tog falsifikata i još nekoliko dokumenata ali ništa bolje vidljivih nego ranije, neki čak i lošije.
U cijeloj ovoj priči najveću odgovornost i najteža krivično djela, (Zloupotreba službenog položaja, Sprečavanje dokazivanja, Pomoć učiniocu poslije izvršenja, Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, stav 2, radnja PRIKRIJE ISPRAVU) izvršila je sudija V.Ž. koja se u odluci tužilaštva uopšte ne pominje i to je samo dio njenog kriminala jer je u presudi koju je potom donijela falsifikovala čak i datum i godinu izvršenja diskriminacije, te fašističke metode koje su primjenjivane prema mojoj porodici opravdavala "činjenjem istovrsnog prekršaja" za šta nije postojao nijedan dokaz u spisu s obzirom da je radnjama koje sam opisao uklonila materijal potekao od prekršajnog suda uključujući i falsifikat.
Predlažem da OT Bijeljina ponovo pokrene istragu i sasluša sve aktere uključujući i sudiju V.Ž. te ustanovi ko je Pravobranilaštvu podmetnuo sporni falsifikat. Nevezano za odluku po ovoj pritužbi ja ću zahtijevati uvid i kopiranje djelova spisa koji daju odgovore na ova sporna pitanja ILI IH NE DAJU...
I NEĆU SE ZAUSTAVITI SVE DOK SE NE OBJAVI ISTINA O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO
U početku je to bila samo osoba D.S. okružni tužilac, sada ih ima na desetine i svako ko želi da se priključi kriminalnom klanu koji stoji iza tog ubistva, krijumčarenja i pljačke milijardi maraka preko bankarskih malverzacija, samo neka izvoli, tragove toga neće moći sakriti kao ni ovi prethodni...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902