četvrtak, 10. studenoga 2016.

ZAJEDNO U KRIMINALU - UDRUŽENI U LAŽIMA

Falsifikovana presuda je uz još neke naručene zabilješke sa lažima sudske policije poslata VSITV-u odnosno UDT-u kao protiv argumentacija mojim dokazima iz pritužbe i kao opravdanje za fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koju je tajkunsko politička banda ubila prilikom šverca u zločinačku organizaciju Bobar grupu 23.07.2009.
JADNO, BIJEDNO, ŽALOSNO, KRIMINALNO, ZLOČINAČKI...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 32,dostavljam dopis:

ZAJEDNO U KRIMINALU - UDRUŽENI U LAŽIMA

Osnovnom sudu u Bijeljini dostavljam primjerak dopisa

PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

izvorno upućenog Komandi Sudske policije Republike Srpske u Banjaluci koji na 8 štampanih stranica opisuje sa dokazima dio višegodišnjih laži i kriminala načelnika SP u Bijeljini te pojedinih pripadnika sudske policije u sadejstvu sa nekim osobama iz tužilaštva i sudova u Bijeljini.
Ova dokumentacije objašnjava zašto je Osnovni sud u Bijeljini dana 22.12.2010. sačinio falsifikat udarivši pečat pravosnažnosti na presudu koja je preinačena a postupak obustavljen.

Ta falsifikovana presuda je uz još neke naručene zabilješke sa lažima sudske policije poslata VSITV-u odnosno UDT-u kao protiv argumentacija mojim dokazima iz pritužbe i kao opravdanje za fašističke metode koje se primjenjuju prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koju je tajkunsko politička banda ubila prilikom šverca u zločinačku organizaciju Bobar grupu 23.07.2009.
JADNO, BIJEDNO, ŽALOSNO, KRIMINALNO, ZLOČINAČKI...
Zaboravivši šta su sve prethodno slagali i isfalsifikovali, krivci su tu presudu dostavili u spis 80 0 P 043325 13 P 2 a onda pošto sam razotkrio tu mahinaciju, Osnovni sud umjesti da službeno prijavi krivično djelo u sadejstvu sa PRS-e uklanja dokaz kriminala iz spisa.
Sve ovo je samo malo dio razbojništva pripadnika suda i sudske policije izvršenog sa namjerom da se prikrije ubistvo, krijumčarenje i višegodišnja pljačka milijardi evra od čega samo preko 3 banke pod kontrolom fašističkog mafijaškog režima 2 milijarde maraka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902