subota, 5. studenoga 2016.

PRITUŽBA PO PRIJAVI ZA FALSIFIKAT

Osoba L.M. koja je navedena kao jedna od osumnjičenih je prema podacima koje sam prikupio poslije podnošenja prijave udarila pečat pravosnažnosti na prvostepenu presudu iako je toga dana dobila odluku drugostepenog suda o preinačavanju i obustavljanju postupka, što tu presudu čini falsifikatom i nema logičnog objašnjenja za takvu radnju sve dok se ne uzme u obzir da je taj falsifikat uz zabilješke sudske policije dostavljen VSITV-u kao izgovor za FAŠISTIČKE METODE postupanja prama svim srodnicima Ivone Bajo čije se ubistvo prikrivalo i danas prikriva.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0012900 14 2

Istina je da sam u krivičnoj prijavi citirao 2 kompletna člana iz KZRS a koja se i pominju u odluci ali sam u tekstu naveo i druga krivična djela, (pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja) o čemu ne postoji nikakav komentar tužilaštva.
Nadalje, uočljivo je da tužilaštvo navodi dva konkretna imena i to u cijelosti bez cenzure a ja ću ipak sada navesti samo inicijale, (L.M i R.M.) a ja uopšte nisam napisao nijedno jedino ime u svojoj krivičnoj prijavi te se postavlja pitanje kako je tužilaštvo došlo do imena ovih osoba ako ne postoji njihova odgovornost ???
Stoga tvrdnja kako "nema dokaza da su se u njihovim radnjama stekla obilježja ovih krivičnih djela" nije utemeljena a u svakom slučaju se ne obrazlaže nijednom činjenicom koja bi potvrdila da ono što je učinjeno nisu krivična djela.
Stoga podsjećam da postoji nesporan dokaz o postojanju falsifikata, dokaz da je unesen u pravni promet u jedan sudski spis i dokaz da kada sam pismeno razotkrio falsifikat, onda isti uklonjen iz dokaznog materijala.

Osoba L.M. koja je navedena kao jedna od osumnjičenih je prema podacima koje sam prikupio poslije podnošenja prijave udarila pečat pravosnažnosti na prvostepenu presudu iako je toga dana dobila odluku drugostepenog suda o preinačavanju i obustavljanju postupka, što tu presudu čini falsifikatom i nema logičnog objašnjenja za takvu radnju sve dok se ne uzme u obzir da je taj falsifikat uz zabilješke sudske policije dostavljen VSITV-u kao izgovor za FAŠISTIČKE METODE postupanja prama svim srodnicima Ivone Bajo čije se ubistvo prikrivalo i danas prikriva.
Dakle osoba L.M. je aktivan i svestan učesnik u krivičnom djelu osim ako neko drugi nije falsifikovao njegov potpis, dok R.M. nema nikakve veze sa sačinjavanjem falsifikata a u pravni promet ga je uneo ne znajući da je neregularan. Ovde tužilaštvo zanemaruje jedan važan korak a to je KO JE PRAVOBRANILAŠTVU RS, dostavio taj falsifikat, ime te osobe i šta se htjelo postići unošenjem tog "dokaza".
Zatim se zanemaruje odgovornost osobe V. Ž. sudije Osnovnog suda u Bijeljini koja je imala u spisu falsifikat pa pošto sam je pismeno obavjestio o tome umjesto da sačuva dokaze izvršenja i prijavi krivično djelo, prema obavezi iz ZKP-a, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" dozvoljava da se falsifikat ukloni a tek tada postoje radnje u kojima učestvuje R.M. ili neko drugi iz Pravobranilaštva RS.
DAKLE OSOBE V. Ž. i R.M. su pismeno obavješteni od mene o postojanju falsifikata, znaju obaveze iz zakona i umjesto da postupe po tome prave plan da dokaz uklone iz spisa, što su i učinili tako što su svi dokumenti vraćeni Pravobranilaštvu RS, navodno zbog slabe čitljivosti a potom dostavljeni ponovo bez tog falsifikata i još nekoliko dokumenata ali ništa bolje vidljivih nego ranije, neki čak i lošije.
U cijeloj ovoj priči najveću odgovornost i najteža krivično djela, (Zloupotreba službenog položaja, Sprečavanje dokazivanja, Pomoć učiniocu poslije izvršenja, Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, stav 2, radnja PRIKRIJE ISPRAVU) izvršila je sudija V.Ž. koja se u odluci tužilaštva uopšte ne pominje i to je samo dio njenog kriminala jer je u presudi koju je potom donijela falsifikovala čak i datum i godinu izvršenja diskriminacije, te fašističke metode koje su primjenjivane prema mojoj porodici opravdavala "činjenjem istovrsnog prekršaja" za šta nije postojao nijedan dokaz u spisu s obzirom da je radnjama koje sam opisao uklonila materijal potekao od prekršajnog suda uključujući i falsifikat.
Predlažem da OT Bijeljina ponovo pokrene istragu i sasluša sve aktere uključujući i sudiju V.Ž. te ustanovi ko je Pravobranilaštvu podmetnuo sporni falsifikat. Nevezano za odluku po ovoj pritužbi ja ću zahtijevati uvid i kopiranje djelova spisa koji daju odgovore na ova sporna pitanja ILI IH NE DAJU...
I NEĆU SE ZAUSTAVITI SVE DOK SE NE OBJAVI ISTINA O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO
U početku je to bila samo osoba D.S. okružni tužilac, sada ih ima na desetine i svako ko želi da se priključi kriminalnom klanu koji stoji iza tog ubistva, krijumčarenja i pljačke milijardi maraka preko bankarskih malverzacija, samo neka izvoli, tragove toga neće moći sakriti kao ni ovi prethodni...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902