četvrtak, 30. ožujka 2017.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039221 12 P

AD Univerzal je dana 23.07.2009. uklonio putem svog portira, materijalni dokaz ubistva, torbu, (dječji ruksak) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, da bi prikrio dolazak kamiona koji je dovezao i istovario 3 paketa krijumčarene robe. Nebitno je o čemu se radilo ali je poznato da je Bobar banka prala novac narko mafije kao i da je preko nje u sadejstvu sa AD Univerzal i drugim povezanim pravnim licima iz Bobar grupe opljačkano više stotina miliona maraka. Javno je saopšteno da je preko Bobar, BIB i Banke Srpske, opljačkano oko 2 milijarde maraka a iza te krađe stoji Vlada RS, koja je te banke imala pod kontrolom.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039221 12 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)
Tuženi:
UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)
Vrijednost spora:
500000 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039221 12 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo, posljedica udruženog zločinačkog poduhvata MUP-a, OT Bijeljina i Sudova u Bijeljini koji su 7 godina prikrivali materijalni dokaz ubistva a lažno predstavljali da su na njemu vršene istražne radnje i vještačenja, za šta ću sad priložiti dokaze...
Bijeljina 28.01.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.

OBRAZLOŽENJE
Podsjećam da je Osnovni sud u Bijeljini u dogovoru sa tuženim AD Univerzal lažno predstavio - FALSIFIKOVAO moj tužbeni zahtjev kao da sam tražio odštetu zbog ubistva djevojčice Ivone Bajo, što naravno nije tačno. Radilo se o povredama prava tokom sada već 7 godina a koja su uzrokavana radnjama tuženog pa posebno skrećem pažnju na uklanjanje sa lica mjesta materijalnog dokaza torbe, (dječjeg ruksaka) od strane portira AD Univerzal. Citiram tačku koja to jasno kaže:
"3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana."
Ukratko, AD Univerzal je dana 23.07.2009. uklonio putem svog portira, materijalni dokaz ubistva, torbu, (dječji ruksak) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, da bi prikrio dolazak kamiona koji je dovezao i istovario 3 paketa krijumčarene robe. Nebitno je o čemu se radilo ali je poznato da je Bobar banka prala novac narko mafije kao i da je preko nje u sadejstvu sa AD Univerzal i drugim povezanim pravnim licima iz Bobar grupe opljačkano više stotina miliona maraka. Javno je saopšteno da je preko Bobar, BIB i Banke Srpske, opljačkano oko 2 milijarde maraka a iza te krađe stoji Vlada RS, koja je te banke imala pod kontrolom.

Zato su se u prikrivanje tog kriminala uključili prvo MUP i OT Bijeljina a potom i sudovi. Poslednji dokaz saučesništva sudova, odnosno sudija u prikrivanju ubistva Ivone Bajo je odluka drugostepenog suda u Presudi 80 0 P 058903 15 Gž, (dokaz u posjedu suda) u kojoj sudsko vijeće iznosi stav, citiram:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Dakle punih 7 godina je plasirana i podržavana laž da je OT Bijeljina uzor nepogrešivosti i savršenstva te se bilo kakva tvrdnja ili dokaz da su nešto uradini nepropisno ili nezakonito odbacivala i isticale suprotne tvrdnje bez ikakvih dokaza za to. Ali sada je došao kraj lažima jer su se svi organi RS, izjasnili pismeno da NEMAJU POJMA, kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva koje je sa mjesta zločina uklonio ovde tuženi AD Univerzal.
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega desetak dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".

U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama u toku. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoje i u ovom postupku moje tvrdnje o tome.
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je sud dozvolio izvođenje dokaza vezanim za tužbeni zahtjev a ne za izmišljenu tužbu koja nema veze sa pravnim osnovom koji sam istakao i da je upućen poziv svjedocima kao što je Sofrenić Blagiša.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke a time je štitila i ovde tuženog AD Univerzal, preko koga se odvijalo krijumčarenje i pljačka novca iz Bobar banke.
Suštinski su dovoljni dokazi iz 2017-te odnosno od poslednjih nekoliko dana, porjeklom iz Osnovnog suda i OT Bijeljina a prilažem i starije dokumente, (Odgovori OT i CJB Bijeljina) gdje se osim OT Bijeljina i MUP izjašnjava da ne zna ništa o oštećenjima te odgovornost prebacuju jedni na druge pa čak i na sud.
Dakle, pravni osnov tužbe nije bilo ni ubistvo Ivone Bajo, ni krijumčarenje u AD Univerzal, ni pljačka preko Bobar banke, kao ni pranje novca narko mafije, nego smišljeno uklanjanje materijalnog dokaza, (privatnog vlasništva) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, od strane tuženog, što je kao posljedicu imalo kršenje više prava ličnost, povredu ugleda i časti. Za to nije odgovoran samo tuženi nego i saučesnici iz policije, tužilaštva i sudova, koji su svi skupa servis tajkunsko političke mafije, konkretno u ovom slučaju Bobar Gavrila i Dodik Milorada. Odgovornost za pljačku preko Bobar banke osim njih imaju i svi službenici policije, OT Bijeljina i sudije koje su postupale o ovom predmetu, (i svim drugim predmetima u kojima sam stranka u postupku).
DA SU SUDU BILE POZNATE OVE ČINJENICE, DA NIJEDAN ORGAN RS, NEMA POJMA KAKO JE OŠTEĆENA TORBA, KOJU JE UKLONIO SA MJESTA ZLOČINA OVDE TUŽENI AD UNIVERZAL, ZAŠTO JE JE UKLONIO, KAKO JE PRESJEČEN KAIŠ I ČIME, ZAŠTO JE OPRAN BENZINOM, ZAŠTO JE TUŽENI POMOGAO KAMIONU DA POBJEGNE I TO SVE PRIKRIJE U IZJAVAMA, POSTUPAK BI OČITO, (UZ NEPRISTRASNOG SUDIJU) BIO SASVIM DRUGAČIJI I POVOLJNIJI PO MENE...


PRILOZI


Predmet 80 0 P 058903
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 27. ožujka 2017.

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0017537

POZNATO VAM JE DA JE VLADA POKRALA OKO 2 MILIJARDE MARAKA VAŠEG NOVCA PREKO 3 BANKE KOJE KONTROLIŠE MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM. TO JE SAMO MALI DIO UKUPNE PLJAČKE NAD NARODOM I DRŽAVOM. SASTAVNI DIO MAFIJE JE TUŽILAŠTVO, KOJE JE PRAKTIČNO NAJOBIČNIJA BANDA PLAĆENIH UBICA ZADUŽENA DA PRIKRIVA ZLOČINE POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE. OJT BIJELJINA JE PERJANICA FAŠISTIČKOG REŽIMA I PREMA METODIMA RADA SE MOŽE UPOREDITI SA GESTAPOOM. PITANJE JE DA LI UOPŠTE POSTOJI TAMO IKO KO RADI ZAKONITO A JOŠ JEDAN KRIMINALAC KOGA SAM RAZOTKRIO JE MEDIĆ MIRA. NIJE NI PRSTOM MAKLA DA URADI BILO KAKVU ISTRAŽNU RADNJU. ŽENA NEMA POJMA KAKO JE SKLONJEN MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA A I NEĆE DA ISTRAŽUJE JER JE I SAMA PRIPADNIK BANDE...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0017537

Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da OT Bijeljina zatraži svoje izuzeće jer se radi o oštećenom predmetu, materijalnom dokazu iz spisa OT Bijeljina, prijavljena osoba je iz OT Bijeljina a ovde postupajuća okružni tužilac nije uzela materijalni dokaz iako sam ga doneo u kancelariju što znači da nije vršila nikakve istražne radnje na njemu niti je imala namjeru da ih vrši.
Osim toga s obzirom da okružni tužilac smatra samo da nema dokaza da su prijavljena lica izvršila krivična djela a ne i da nisu izvršena od nekih drugih lica, potrebno je pokrenuti istragu protiv NN lica i utvrditi koja su to lica odgovorna za uklanjanje materijalnog dokaza sa lica mjesta, njegovo pranje hemijskim sredstvom i višegodišnje skrivanje, kako tog predmeta tako i ignorisanje mojih dopisa kojima sam o tome obavještavao.

Dana 17.01.2017. poštanskom pošiljkom primio sam list papira - CEDULJKU, na kojoj ne postoji nikakav naslov. Jedino iz teksta se može zaključiti da bi se trebalo raditi o obavjesti da su neke neimenovane osobe uz potpisnika donijele naredbu o nesprovođenju istrage po mojoj prijavi za nesavjestan rad u službi, zloupotrebu službenog položaja i oštećenje tuđe stvari, pod izgovorom da ne postoje osnovi sumnje da su prijavljena lica učinila ta krivična djela.
Naredna dva dana sam pokušao izvršiti uvid u spis da bih sačinio pritužbu ali mi to nije omogućeno. Prvo mi je 18.01.2017- saopšteno poslije dužeg čekanja da je nadležna bila zauzeta sa strankom te da dođem sutradan kada će mi biti omogućen uvid. Međutim 19.01.2017. sudska policija, (Jurković Mirko) me obavještava da neću dobiti spis na uvid nego da podnesem pismeni zahtjev prema ZOSPI-a koji će biti razmatran.
Kako je rok za pritužbu 8 dana a rok za odgovore na zahtjeve 15 dana, jasno je da se radi o grubom kršenju zakona i prava jer ja ne tražim neku opštu informaciju nego spis po mojoj prijavi zbog ulaganja pritužbe na koju imam zakonom definisan rok dvostruko kraći od 15 dana za koliko bih eventualno mogao dobiti traženi spis prema ZOSPI-a.
Zahtjev sam podneo 20.01.2017. tražeći da mi se omogući uvid u roku od 48 sati ali kako to nije sasvim sigurna opcija, predajem ovu pritužbu bez ikakvog uvida ističuči da :
- NISU VRŠENE NIKAKVE ISTRAŽNE RADNJE NA OŠTEĆENOM PREDMETU
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE UTVRDILA KAKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA PRIVATNOG VLASNIŠTVA - DJEČJEG RUKSAKA
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE UTVRDILA KO JE ODGOVORAN ZA OŠTEĆENJE OPISANO U ZAPISNIKU SUDA O PREUZIMANJU
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE UTVRDILA KO JE ODGOVORAN ZBOG TOGA ŠTO JE RUKSAK ZAVRŠIO U DEPOU BEZ OPISA OŠTEĆENJA
- OKRUŽNI TUŽILAC NE SPORI KRIVIČNA DJELA NEGO SAMO IMENOVANE OSOBE
- OKRUŽNI TUŽILAC UOPŠTE NIJE ZATRAŽIO DA MU SE DOSTAVI MATERIJALNI DOKAZ
- OKRUŽNI TUŽILAC NIJE NAVELA NIJEDNU RADNJU NA KOJOJ ZASNIVA SVOJU ODLUKU
- DOSTAVLJENI DOPIS OD 16.01.2017. NE SADRŽI NIKAKVE RAZLOGE NITI IMA NA SEBI BILO KAKAV NASLOV

Ukoliko mi unutar roka od 8 dana bude omogućen uvid u spis, na ovu pritužbu dostaviću dopunu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

petak, 24. ožujka 2017.

ZAHTJEV TUŽIOCU ŠABICU

U slučaju daljeg napada na moju porodicu, naše živote i garantovana prava, braniću se od mafije lično, jasno i glasno, podnoseći u zgradi i ispred zgrade usmenu krivičnu prijavu protiv pripadnika mafije koji su odgovorni ne samo za kršenje mojih prava, nego i za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, pljačku milijardi evra od naroda i države, te brutalni napad na živote, imovinu i prava svih "običnih", (časnih i poštenih) građana...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
OKRUŽNOM TUŽIOCU ŠABIĆ MURISU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV TUŽIOCU ŠABICU

Veza: KTA 246/10

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17, 23, 27 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu.".


ZAHTEVAM

1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, Okružnog suda u Bijeljini, potpisanoj od strane sudije Đonlić Mensura, 24.03.2010. a zatraženoj od strane MUP-a i okružnog tužioca Šabić Murisa te držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.

Za očekivati je bilo da okružni tužilac Šabić Muris, postupa u skladu sa zakonom i navede koje riječi smatra prijetećim, da službeno ODMAH, dostavi sudu podatke o pregledu računara, da provjeri ispravnost i na kraju da poštuje članove 23 i 27 Ustava RS i dostavi mi traženi materijal.
Naime prva i osnovna radnja prilikom pregleda računara je bekapovanje, (kopiranje) podataka sa hard diska, tako da iako su originalni podaci uništeni, očito je da postoje negdje u tajnim kriminalnim paradržavnim službama.
Stoga zahtijevam da okružni tužilac Šabić Muris, pronađe traženu dokumentaciju, bilo u spisima OT Bijeljina, bilo u spisima policije ako je propustio da traži taj materijal od tog organa i u ime OT Bijeljina donese 2, (DVA) rješenja, kojima mi OT Bijeljina, direktno odgovorna za štetu koja mi je nastala kršenjem prava iz člana 23, predaje kopije materijala iz tačaka 1 i 2 ovog zahtjeva i o tome me obavjesti pismeno, telefonski i na mejl, zbog sigurnosti.
Krajnji rok za ispunjenje prava garantovanih Ustavom RS je 31.01.2017. a u slučaju daljeg napada na moju porodicu, naše živote i garantovana prava, braniću se od mafije lično, jasno i glasno, podnoseći u zgradi i ispred zgrade usmenu krivičnu prijavu protiv pripadnika mafije koji su odgovorni ne samo za kršenje mojih prava, nego i za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, pljačku milijardi evra od naroda i države, te brutalni napad na živote, imovinu i prava svih "običnih", (časnih i poštenih) građana...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

utorak, 21. ožujka 2017.

APELACIJA NA 80 0 P 039221 14 REV

Materijalni dokaz "TORBA" je upravo stavka 4 iz Zapisnika o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) a tamo zavedena kao "dječji ruksak". Dakle tu torbu ili ruksak je sa smrtno ranjene djevojčice, uklonio portir AD Univerzal a onda su taj dokaz ubistva sakrili inspektor Marković Dragoslav i okružni tužilac Stjepanović Danica, odnosno Republika Srpska, te su potom 5 narednih godina primjenjivali fašističke metode da bi taj dokaz ostao sakriven

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 039221 14 Rev

Na početku iznosim dokaze da je kompletna sudska vlast u RS, "zločinačka organizacija" kao uostalom i Tužilaštva i policija i svi su odgovorni i saučesnici u pljački 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom vlade. Važna poluga pljačke je bila Bobar banka, iz Bobar grupe, čiji je sastavni dio i AD Univerzal, te je trebalo zaštititi i vlasnika i Bobar grupu u ovoj parnici da bi se pljačka nesmetano nastavila. Ustavni sud BIH je obavezan da po službenoj dužnosti proslijedi dokaze o krivičnim djelima iz ove Apelacije, nadležnim organima BIH na dalje postupanje.

Prvi prilog za to je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. u kome je zvanično konstatovano da je stavka 4 "dječji ruksak" oštećena tako da joj je dvostruko presječen kaiš, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan uljem ili mašću.
Vizuelno se to može vidjeti na prilogu "Dokazni predmeti" a uočava se da je čak i metalna vođica rajfešlusa slomljena usljed nekog snažnog udarca. A onda iz priloga "Odgovori OT i CJB Bijeljina" vidi se da takozvani istražni organi RS a u stvar servisi mafije, OT Bijeljina i MUP, priznaju da "nemaju pojma" kako je došlo do oštećenja predmeta i svaljuju krivicu jedni na druge, pa čak i na sud. Osnovni sud na zahtjev prema ZOSPI-a uopšte nije odgovorio. Dakle svi organi RS, su primjenjivali fašističke metode zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, kako bi prikrili pomenuti kriminal i zaštitili vlasnika Bobar Gavrila.
Da je taj sporni predmet i cijeli događaj direktno povezan sa parnicom vidi se iz tužbenog zahtjeva koji citiram:

TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, uzrokovanog lažnim prikazom događaja, (DA JE DJEVOJČICA IVONA BAJO VIĐENA KAKO HODA, KRIVUDA, ISKAŠLJAVA KRV I PADA, a naknadno osporeno u izjavama MUP-u i Tužilaštvu), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (pomaganje u bjegstvu kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu i prikrivanje postojanja istog, sve dok to nisam lično otkrio), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
4)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
Materijalni dokaz "TORBA" je upravo stavka 4 iz Zapisnika o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) a tamo zavedena kao "dječji ruksak". Dakle tu torbu ili ruksak je sa smrtno ranjene djevojčice, uklonio portir AD Univerzal a onda su taj dokaz ubistva sakrili inspektor Marković Dragoslav i okružni tužilac Stjepanović Danica, odnosno Republika Srpska, te su potom 5 narednih godina primjenjivali fašističke metode da bi taj dokaz ostao sakriven i "priznali da nemaju pojma o tome" tek kad su se okončale neke parnice među kojima i ova.
OVDE SE DAKLE NE RADI SAMO O PRISTRASNOSTI SUDIJA NEGO O SMIŠLJENOM RAZBOJNIŠTVU PRIPADNIKA ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE KOJI NA SAVJESTI IMAJU UBISTVO, KRIJUMČARENJE, PLJAČKU I KO ZNA ŠTA SVE JOŠ...
A sada prelazim na analizu presude koja je takođe u prilogu, (Presuda 80 0 P 039221 14 Rev).
U obrazloženju Vrhovnog suda RS, navodi se koji su to bili osnovi, odnosno razlozi zbog kojih sam potraživao nematerijalnu štetu a napominjem da mi novac uopšte nije bio cilj, te sam ponudio da odustanem od kompletnog iznosa ukoliko se AD Univerzal, distancira od radnji portira, što nije prihvaćeno, jer bi se razotkrio kriminal u Bobar grupi. Naime parnična tužba mi je ostala jedini način da u sudski spis unesem dokaze o kriminalu s obzirom da su kriminalci iz OT Bijeljina saučesnici u prikrivanju pljačke banaka,( 2 milijarde preko 3 banke) krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Stoga je osoba Marković Jelena, takođe kriminalac, sve moje dokaze i odbacila, kako ne bi postali dio spisa.
Dakle u opisu suda se pominje, nanošenje duševnog bola zbog lažnog opisa događaja, zbog pomaganja u bjegstvu i prikrivanju postojanja kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu te zbog uklanjanja materijalnog dokaza, (torba) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo. Taj opis se nalazi na prvoj strani Presude 80 0 P 039221 14 Rev, uokviren crvenim pravougaonikom i sa podvučenim djelovima koji opisuju razloge za naknadu štete.
Ali osoba Marković Jelena, (kao sudija) je "falsifikovala" moj tužbeni zahtjev i ophodila se prema njemu kao da sam tražio odštetu zbog UBISTVA. Taj kriminal je nastavio potom Okružni sud, pa Vrhovni, jer je kompletna sudska vlast u RS, fašistička zločinačka organizacija uključena u pljačku banaka, resursa i imovine naroda. To se vidi i na drugoj strani presude gdje se pominje "zadesna smrt" Ivone Bajo iako ponavljam na tome nisam zasnivao tužbu. Osoba, (sudija Marković Jelena) je napisala GNUSNU LAŽ da je "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD", (druga strana presude uokvireno i podvučeno) što u dokumentaciji OT Bijeljina nikada nigdje nije napisano a sada prilažem dokaz, IT-3/10 od 05.02.2010. u kome OT Bijeljina opisuje sve "radnje" i sve ono što su "utvrdili" a o tome da je "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD" nema ni pomena.
Tako su i tužilaštvo i sve sudije koje su radile na ovom predmetu saučesnici u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, kao da su je lično ubili. Dodatni dokaz za to i razbojništvo koje je izvršila osoba Marković Jelena su moji zahtjevi prema ZOSPI-a, upravo o spornim temama. Prvi od njih od 08.08.2013. potencira upravo falsifikovanje tužbenog zahtjeva koje je izvršila kriminalka Marković a da je kriminalka, dokaz je i to što na ova dva pitanja nikada nije odgovoreno jer ne postoji ni u jednom dokumentu ono što je slagala, te citiram pitanja sa dna tog dokaza:
"Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da mi dostavi kopiju dokumenta, podneska, moje izjave ili bilo čega u kome tvrdim: 1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !"

Ali to nije naravno jedina laž koju je izmislila i napisala zločinka Marković u sadejstvu sa kriminalcima iz OT Bijeljina, s tim de je išla i korak dalje pa slagala da je "utvrđeno kako je žica probola krvni sud" te sam u drugom zahtjevu istog dana 08.08.2013. postavio pitanje, citiram:
"Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da me obavijesti da li je na osnovu Obavjesti OT Bijeljina od 04.01.2010. izvedena insinuacija o tome da je "žica probola krvni sud" ili postoji neki drugi dokument u kome to vještak ili tužilac tvrde..."
Ni na ovo nije bilo odgovora jer su sudovi, tužilaštva, policija i kompletna RS, najobičnija LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA, za šta je dokaz usmena fašistička naredba koja se primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo. Dokaz za postojanje rješenja - usmene naredbe je Zapisnik "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." čiji relevantni dio prilažem. Tretman dostojan ideologa trećeg rajha a sve u cilju prikrivanja i neometanog nastavka pljačke koju vrši dodikova tajkunsko politička banda u sadejstvu sa sudijsko tužilačkom mafijom...
U nastavku druge strane, (drugi uokvireni pravougaonik) ponovo se ide linijom falsifikata i laži kao da sam tvrdio da je AD Univerzal skrivio pogibiju Ivone Bajo, te obrazlaže da je nisam ni aktivno legitimisan, (kao ujak) za takav oblik nadoknade. Dakle kriminalka, Marković bezočno falsifikuje dokaze i tužbeni zahtjev unoseći nepostojeću optužbu odgovornosti za ubistvo a o krijumčarenju koje sam zaista pominjao i priložio dokaze, (Izjave aktera šverca i ubistva) nema ni pomena.
Iz izjava vozača vidljivo je da su dovezli 4 paketa robe, (narkotika) a direktor je ujutru sa magacionerom zatekao samo PAKET, što znači da su 3 paketa pod nadzorom portira, (koji je uklonio materijalni dokaz sa ubijene djevojčice, pomogao kamionu da pobjegne i to sve prećutao) nestala preko noći. Tada je vlasnik, Bobar Gavrilo još bio živ i u punoj političkoj moći a kako se zna političko tajkunska banda je isisavala novac iz Bobar banke, što je danas razotkriveno ali u vrijeme vođenja ovog postupka je bilo sakriveno tako da su tužioci i sudije u Bijeljini obični kriminalci saučesnici te pljačke i zbog toga su prikrili ovo ubistvo nevine djevojčice koje se desilo prilikom šverca tehnički neispravnim kamionom.
Da su i u Vrhovnom sudu RS, falsifikatori i lažljivci, vidi se na kraju druge strane, treći uokvireni pravougaonik, gdje se iznosi LAŽ, da sam "TVRDNJE TOKOM POSTUPKA MJENJAO" i to obrazlaže dalje ovako:
1) PRVO SAM TVRDIO DA JE PORTIR TUŽENOG UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA SA MJESTA ZLOČINA
2) POTOM SAM NA ROČIŠTU NAVEO DA NE TVRDIM DA JE DOŠLO DO UBISTVA NAMJERNO, DA JE TO NESRETAN SLUČAJ
Dakle, potpuno dve različite stvari, mafijaški sud predstavlja kao mjenjanje tvrdnji. Tako bi moju tvrdnju da sam geodetske struke po zanimanju a potom da sam radio poslove konobara, konduktera i pekara, okarakterisali kao "MJENJANJE TVRDNJI". Ne postoji laž koju sudije i tužioci kriminalci, neće napisat da bi zaštitili svoje gospodare iz tajkunsko političke mafije sa kojima skupa pljačkaju građane.
Nova gnusna laž Vrhovnog suda, (po svemu sudeći napisana prema stavovima koje je dostavila osoba Marković Jelena) je na početku treće strane a tvrdi se da je "ČITAN SPIS KTA-596/09" u dokaznom postupku. Dokaznog postupka nije uopšte bilo a sudija je samo na stol donijela gomilu uvezanih fascikli koje nisu ni razvezane a kamoli da ih je neko čitao. Uostalom kako se vidi iz tužbe tema zahtjeva uopšte nije bila pogibija Ivone Bajo, niti se tvrdilo da je za ubistvo odgovoran AD Univerzal ni smišljeno niti iz nehata. O prikrivanju torbe ili ruksaka, prikrivanju kamiona nijedan sud se nije izjašnjavao nijednom riječju iako je upravo to tema tužbenih zahtjeva.
U nastavku se pominje da je o meni "stvorena slika kao o poremećenoj osobi, pošto sam pokušao objaviti dokaze koje je tuženi prikrio" i da sam spriječen "da se sazna istina o događaju". Evo sada po okončanju postupka pred sudovima u RS, postoje dokazi da je upravo TORBA - RUKSAK, NESTALA SA MJESTA ZLOČINA, A TUŽILAŠTVO I POLICIJA "NEMAJU POJMA" O TOME ŠTO ZNAČI DA NI SUDIJA MARKOVIĆ JELENA NIJE O TOME U OBIMNOJ DOKUMENTACIJI MOGLA NIŠTA DA PRONAĐE SVE I DA JU JE ČITALA A NIJE NEGO JE PREPISALA INSTRUKCIJE KOJE JE DOBILA IZ MAFIJAŠKOG SERVISA OT BIJELJINA.
U predmetu, koji je okončan Rješenjem Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 039221 13 Gž, 12.12.2013. došlo je do grubog kršenja odredaba parničnog postupka i oduzimanja prava na pravično suđenje. Osim što je Osnovni sud po prihvatanju tužbe odbacio SVE priložene dokaze tužbe, odbio saslušanje svjedoka i odbio narediti dostavu podataka o krivičnim prijavama predatih u OT Bijeljina još 2010-te, izvršeno je i falsifikovanje mog tužbenog zahtijeva, te dokumenta OT Bijeljina, kako bi se pomoglo tuženom AD Univerzal i njegovom vlasniku Bobar Gavrilu da izbjegnu ne samo odgovornost za štetu, koja je nebitna, nego prije svega krivičnu, za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja dana 23.07.2009.
U prilogu Apelacije su Zahtijevi za pristup informacijama, predati 08.08.2013. kojima tražim da mi se dostave dokumenti u kojima navodno tvrdim slijedeće:
1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !
Naime u obrazloženju presude, navodi se da ne postoje dokazi da je tuženi odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu za smrt bliske osobe, što ja nikada nisam napisao ili izjavio, niti sam tražio odštetu zbog smrti i srodstva, nego zbog duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem, te povredom ugleda i časti, zbog slike koja je stvorena o meni kao poremećenoj osobi, pošto sam pokušao dostaviti i objelodaniti dokaze koje je prikrio tuženi.
Drugi zahtijev pokazuje da je falsifikovana Obavijest iz spisa KTA - 596/09, te je u presudi naveden neistinit sadržaj. Radi se u tvrdnji citiram "da je žica probola krvni sud" a što ne postoji u pomenutom spisu. Najbolji dokaz da se radi o falsifikatima je činjenica da dokumenti koje sam tražio nisu mogli biti pronađeni od strane Osnovnog suda, te iste nisam ni dobio. Umjesto toga pozvan sam u sud da pojasnim o čemu se radi što sam i učinio:
Navodi na koje se sud pozivao ne postoje niti u jednom dokumentu i niko ne može da ih pronađe, što znači da je odluka zasnovana na falsifikatima i neistinitima sadržajima...
Glavne rasprave, praktično u ovom predmetu nije ni bilo. Izbacivanjem SVIH 25 priloga koje sam dostavio, predmet je u potpunosti obesmišljen, te je sud "utvrđivao" činjenično stanje po mom tužbenom zahtijevu isključivo koristeći se predloženim dokazom druge stranke, koji nema nikakve veze sa osnovom tužbe. Podatke o mojim krivičnim prijavama koje se odnose na tužbeni zahtijev sud je odbio da zatraži od OT Bijeljina, jer je postupajuća sudija znala da su sakrivene.
Prema posljednjim usmenim saznanjima iz prijemne službe OT Bijeljina, nepoznato je gdje se te prijave nalaze, a uz veliku dozu sigurnosti, uvjerenja sam da su "greškom" ubačene u drugi spis, tako da su ih OT Bijeljina i Sud smišljeno prikrili.
Zahtijev za podatke o tim prijavama predat još 08.03.2013. na koji nikada nije odgovoreno, pokazuje da su Kovačević Novak iz OT Bijeljina i sudija Marković Jelena, sinhronizovano djelovali na prikrivanju prijava i dokaza o krivičnim djelima.
Posljedica odbacivanja svih dokaza koje sam predložio je kršenje člana 99 ZOPP-u, stav 1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava. Iako sam spremio detaljan dokazni materijal, nije mi omogućeno da o tome kažem ijednu riječ, čime se pomoglo tuženoj strani. Iz presude je jasno da sud nije utvrdio, niti se uopšte bavio istinitosti nijedne moje tvrdnje iz tužbenog zahtijeva, nego se bavio opravdavanjem stava tužene strane koja nema nikakve veze sa radnjama na kojima zasnivam tužbu. Da priloženi dokazi nisu odbačeni, dokazao bih ne samo navode iz tužbenog zahtijeva, nego i krivična djela više lica, što je i bio jedini razlog da mi se to ne dozvoli u prvom postupku. DA BI SE ONA PRIKRILA ! A dokaz za to je "Prijedlog po clanu 81" iz koga se vidi da sam mnogo prije presude predvidio na koji način će sud pomagati tuženom da izbjegne odgovornost...
Naime, pošto je postupajuća sudija donijela Rješenje o odbacivanju svih mojih prijedloga, bilo mi je jasno da ima namjeru pomoći tuženoj strani, čiji je vlasnik "težak" stotine miliona maraka i pod zaštitom je predsjednika RS. Stoga sam tim podneskom upozorio na posljedice i skrenuo pažnju da iz spisa koji je predložila tužena strana neće doći do odgovora na teme iz tužbenog zahtijava, u slučaju čega treba primjeniti relavantni član iz ZOPP-u.
No nemajući drugu mogućnost, postupajuća sudija nastavlja po očito dogovorenom planu sa zastupnikom tuženog, te odstupa od tužbenog zahtijeva, kršeći član 2 ZOPP-u i obrazlaže presudu na osnovu odgovora tužene strane, koja nema nikakve veze sa tužbenim zahtijevom.
Uz sve to prepravljen je odnosno falsifikovan sadržaj Obavještenja OT Bijeljina od 04.01.2010. što se jasno vidi iz zahtijeva koji sam uputio Osnovnom sudu 08.08.2013. Da bi prikrili šverc (vjerovatno kokaina) koje su izvršili režimski tajkuni Federacije BIH i RS, te ubistvo djevojčice, više osoba je već počinilo niz krivičnih djela o čemu sam objavio neoborive dokaze na internetu i dostavio ih domaćim i stranim istražnim organima, a sada se tome priključilo i nekoliko sudija Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini. Sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca g. Švraka Mahmuta da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" kao i predsjednika RS Dodik Milorada, da zbog "špekulativnih presuda" sudije treba biti sramota, "da se džabe pozivaju na zakone" da će Vlada RS nastaviti dalje bez obzira na sudske presude, te da će predložiti ukidanje Specijalnog tužilaštva, odnosno suda.

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Presuda 80 0 P 039221 14 Rev
IT-3/10
Zahtjev 08.03.2013. A

Zahtjev 08.03.2013. B
80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011.
Izjave aktera sverca i ubistva
Presuda 80 0 P 039221 12 P
Okruzni sud za 80 0 P 039221 12 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 18. ožujka 2017.

ZAHTJEV ZA DOSTAVU DOKAZNE DOKUMENTACIJE

U pitanju je napad na mene od strane pripadnika fašističke zločinačke organizacije, koji su pokrali samo preko 3 banke u RS oko 2 milijarde maraka a njihovi pripadnici unutar RS, (Dodik Milorad, Marković Dragoslav, Stjepanović Danica, Kovačević Novak, Gruhonjić Muhamed, Debeljević Milorad, Borovčanin Danko i drugi) zloupotrebljavaju svoj položaj, krše zakone, Ustav RS i prava koja su mi garantovana tim Ustavom, od kojih ističem prava iz članova 16, 23, 27, 48, te pravo na imovinu.

REPUBLICI SRPSKOJ
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV ZA DOSTAVU DOKAZNE DOKUMENTACIJE

Veza : Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka 15-01/2-211.1-72/17
Prije svega ističem da događaj o kome se govori u zahtjevu nije nikakav prekršaj nego napad na mene od strane pripadnika fašističke zločinačke organizacije, koji su pokrali samo preko 3 banke u RS oko 2 milijarde maraka a njihovi pripadnici unutar RS, (Dodik Milorad, Marković Dragoslav, Stjepanović Danica, Kovačević Novak, Gruhonjić Muhamed, Debeljević Milorad, Borovčanin Danko i drugi) zloupotrebljavaju svoj položaj, krše zakone, Ustav RS i prava koja su mi garantovana tim Ustavom, od kojih ističem prava iz članova 16, 23, 27, 48, te pravo na imovinu.

Toga dana sam napadnut, (moja prava su napadnuta) i branio sam ih tako što sam jasno i glasno upozorio da se krše, pozvao SVE lično i sve organe da prestanu sa tim, da prestanu sa napadima na moju porodicu i mene, da prestanu sa napadima na naša prava, jer očito mafija pismena upozorenja ne vidi, ne čuje i ne razumije. Osim toga zbog bahatosti, bezobrazluka i kriminala pripadnika OT Bijeljina i komande sudske policije, mogao je biti izložen opasnosti i život jednog sudije o čemu sam imao namjeru dostaviti dokaze a to sam uradio nekoliko dana kasnije tako što sam ih predao Sekretaru i Predsjedniku Osnovnog suda.
TEORETSKI AKO IMAM DOKAZE O TERORISTIČKOM NAPADU NA ZGRADU SUDA U KOME MOŽE STRADATI DESETINE OSOBA, PRISTUP ĆE MI BITI ONEMOGUĆEN I DOSTAVA DOKAZA ZABRANJENA JER VEĆ 7 GODINA UMJESTO DA GONE POČINIOCE KRIVIČNIH DJELA I ODGOVORE NA PITANJA I ZAHTJEVE O MOJOJ PRIVATNOJ IMOVINI, PRIPADNICI OT BIJELJINA PRIKRIVAJU SVE PLJAČKE, UBISTVA I DRUGA KRIVIČNA DJELA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJOJ I SAMI PRIPADAJU.
Ukoliko sud odluči da pokrene postupak braniću se pravima vezanim za "Nužnu odbranu" i "Krajnju nuždu" te odredbom da sud ne može svoju odluku zasnivati na dokazima i činjenicama do kojih se došlo kršenjem ustava i ljudskih prava i izvodiću dokaze o teme u čemu me niko ne može i ne smije sprečavati.
Osim toga kako sam već istakao nije u pitanju prekršaj nego više krivičnih djela izvršenih protivpravno od strane službenika RS i sudske policije koja izvršava njihove fašističke naredbe sa zadatkom da prikrije njihove zločine te je Prekršajni sud obavezan da se oglasi NENADLEŽNIM za krivična djela.
O tome ću po potrebi dostaviti dokaze sudu i suprotnoj strani u postupku - ako ga bude.
Stoga predlažem kao najbezbolnije rješenje za RS da sud odbaci zahtjev jer će u suprotnom RS i odgovorni pojedinci, snositi teške posljedice tako što ću pred pripadnicima udruženja građana i medijima dokazivati njene fašističke napade na mene, kriminal i razbojništva koja čini i pokušava prikriti.
S druge strane ako sud pokrene postupak i uputi mi pismeni poziv...

ZAHTEVAM
1) Dostavu uz poziv, kompletnog dokaznog materijala koji će koristiti druga strana u postupku.
2) Audio snimanje kompletnog postupka te ako ne postoji potrebna oprema, odlaganje istog sve dok mafijaška Vlada RS ne obezbjedi uslove za to jer je pokrala novac za funkcionisanje osnovnih sudova.
3) U svrhu ekonomičnosti postupka da se prvo utvrde eventualne povrede Ustava, garantovanih prava i kontinuitet napada na mene od kojih sam se branio tog dana, jer ukoliko je to tačno onda nema potrebe izvoditi dokaze o "prekršaju" što će ako se desi, trajati satima a vjerovatno i danima.
4) Da se obezbjedi sudnica dovoljno velika da može primiti do 10 građana, novinara i pripadnika nevladinih organizacija.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 15. ožujka 2017.

REVIZIJA NA 80 0 P 058903 15 Gž (80 0 P 058903 14 P)

OVAKVO POSTUPANJE NIJE NESPOSOBNOST NEGO SMIŠLJENI ORGANIZOVANI KRIMINAL KOJI IM JEDINO OBEZBJEĐUJE DA PLJAČKAJU SVE ŠTO STIGNU A DA SVE PREPREKE UKLANJAJU FAŠISTIČKIM METODAMA, POŠTO SU SA EKSPLOZIVIMA I AUTOMATSKIM ORUŽJEM OSTAVILI TOLIKO KRVAVIH TRAGOVA DA SE VIŠE SAKRIVATI NE MOGU... I SVI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJE SU UMJEŠANE U KRIMINAL SAMI SU KRIVI ZA TO A JA ĆU NASTAVITI DA OBJAVLJUJEM DOKAZE O TOME SVE DOK NAROD NE SRUŠI OVAJ MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM I ZLOČINCE SMJESTI IZA REŠETAKA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 15 Gž
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
100000 KM
Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, kao i člana 240 ZOPP-u, stavovi 1, 2 i 3, podnosi se vanredni pravni lijek:

REVIZIJA NA 80 0 P 058903 15 Gž (80 0 P 058903 14 P)

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.

20.06.2014. na dan kada je opisana diskriminacija, Bobar grupa i njen vlasnik bili su javno na vrhuncu moći, a nekoliko mjeseci kasnije stanje se drastično promjenilo. Danas je opšte poznato da je preko Bobar banke opljačkano više stotina miliona maraka a preko 3 banke pod kontrolom Vlade RS ukupno oko 2 milijarde maraka. Dana 23.07.2009. kada je ubijena Ivona Bajo, vršeno je krijumčarenje narkotika u Bobar grupu, a kamion koji je dovezao robu su 7 dana prikrivali OT Bijeljina i policija jer su prikrivali i pljačku koja je bila u toku.
U tome im sada pružaju podršku i saučestvuju u kriminalu, pljački i prikrivanjima zločina, Osnovni i Okružni sud u Bijeljini, obrtanjem teza, izmišljanjem nepostojećih odredbi, ignorisanjem važećih te brutalnim gaženjem prava garantovanih Ustavom RS, od čega ističem samo ove:
1) Neuručivanjem odluke - naredbe, da se ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA, i omogućavanje žalbe na tu odluku, prekršeno je GARANTOVANO pravo iz člana 16 Ustava RS.
2) Neuručivanjem dokumentacije koju je RS prikupljala o meni poslije lažne prijave, A - pregledom i vještačenjem privremeno oduzetog računara, te B - danonoćnim nadzorom i prikupljanjem informacija, prekršeno je GARANTOVANO pravo iz člana 23 Ustava RS.

ZA SUDOVE U BIJELJINI NE POSTOJI USTAV NITI GARANTOVANA PRAVA PA OVE ČLANOVE "NITI SU VIDJELI" NITI OBRAZLAGALI NIJEDNOM RIJEČJU A BAVILO SE SVIME DRUGIM ŠTO ILI NEMA VEZE SA TUŽBOM ILI JE SMIŠLJENO FALSIFIKOVANO STANJE.


Obrazloženje

U svojoj odluci drugostepeni sud je pogrešno primjenio materijalno pravo, derogirao potpuno kompletan ZOZD-e, što i samo sudsko vijeće potvrđuje na strani 4 presude.
Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Međutim, iz samih dokaza koje je priložio tužilac i koje je prvostepeni sud pravilno cijenio a naročito iz dokaza Okružnog tužilaštva Bijeljina broj A 326/12 od 15.11.2012. godine proizilazi da tužilac nije diskriminisan u ostvarivanju svojih prava na slobodan pristup informacijama na prijavljivanje krivičnog djela na pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu na pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4. Ustava BiH na pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite i pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju i da stoga njegov tužbeni zahtjev nije osnovan.
Ovde se dakle ističe i priznaje da je ako sud ne odbaci tužbu, (kao neosnovanu) i parnica otpočne, teret dokazivanja na NAVODNOM PREKRŠIOCU. To što je parnica pokrenuta znači da sam ja kao tužilac ispunio uslov iz člana 12 i tužena RS, se morala pojaviti da izvodi dokaze a ne da sudovi u svojim presudama tumače šta po njima koji dokaz znači. Obaveza je stranaka u postupku da izvode dokaze a s obzirom na pravilo obrtanja tereta dokazivanja sud je imao obavezu da nedolazak potencijalnog diskriminatora tretira kao odustajanje od postupka i priznanje krivice te usvoji tužbeni zahtjev. U nastavku navodim šta o tome kaže VSITV-e:
Teret dokazivanja je institut procesnog prava koji daje odgovor na pitanje na kojoj od stranaka leži teret dokazivanja odlučnih činjenica, odnosno ko snosi štetne posljedice ukoliko činjenično stanje ostane nerazjašnjeno. Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji. Prema ZZD žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“). Standard vjerovatnosti koji je tužitelj dužan dokazati podrazumjeva dokazanost činjenice da je došlo do njegovog stavljanja u nepovoljniji položaj, te da bi bilo moguće da je do toga došlo zbog direktne ili indirektne diskriminacije. Drugačije rečeno, vjerovatnost postoji ukoliko se u sudskom postupku odluka o postojanju diskriminacije čini izglednijom od odluke da diskriminacije nije bilo, a ti izgledi se zasnivaju na dokazima na kojima se temelji postojanje vjerovatnosti da je došlo do diskriminacije. (Postupci za zaštitu od diskriminacije - Goran Nezirović, član VSITV BIH)
I OVDE JE SVE JASNO. POŠTO TUŽENA NIJE IZREKLA NIJEDNU RIJEČ, NIJE DOKAZIVALA NITI DOKAZALA NIŠTA, SUD JE BIO DUŽAN DA PRIMJENI ČLAN 126, ZPP I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV.
Pravobranilaštvo RS je moralo dokazivati nediskriminacija kako god to misli da treba te bih se ja tome suprotastavio svojom argumentacijom što je smišljeno izbjegnuto jer odbrane za fašističke metode i objašnjenja za njih nema pa se zato umjesto toga u presudama falsifikuju članovi zakona i ustava, falsifikuju tačke iz tužbenog zahtjeva i pokušava im se dati drugo značenje da bi se kako tako, opravdale unaprijed dogovorene presude.
Naredne teze drugostepenog suda odnosi se na tačku 9:
Kako je utvrđeno da je Okružno tužilaštvo u Bijeljini zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti podnijelo krivičnu prijavu protiv tužioca Zdenka Baje MUP-u RS CJB Bijeljina i da je tužilac povodom te prijave saslušavan i da do danas nije podignuta optužnica, te kako je tužilac zaštićen pretpostavkom nevinosti sve dok se suprotno ne utvrdi u zakonom propisanom postupku, to je zaključeno da zahtjev tužioca iz stava i tačka 9. nije osnovan.
...u smislu da tužilac nije predlagao dokaze na okolnost dužine trajanja i intenziteta trpljenja istih, niti je ukazivao u čemu se sastoji povreda prava ličnosti i na koji način su se te povrede reflektovale na ličnost tužioca.

Ovde se bezočno podmeču prava iz ZKP-u, koja optuženi ima za vrijeme istražnih radnji, odnosno po podizanju optužnice. Nadalje slijedi insinuacija da DO DANAS NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA" što je smišljeni lažan opis jer je pravo stanje takvo da je donesena NAREDBA O NESPROVOĐENJU ISTRAGE, još 14. decembra 2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10. Jasno je time da je prijava bila lažna dok sud opisom da optužnica nije podignuta, aludira da će možda i biti i da sam još pod istragom po toj prijavi.
Sasvim je nebitno to što me štiti pretpostavka nevinosti jer prema članu 23 Ustava RS IMAM PRAVO DA TRAŽIM I DOBIJEM dokumentaciju koji su javni organi odnosno tužena RS, prikupljali o meni. A kako me "ŠTITI" pretpostavka nevinosti najbolje pokazuje usmena FAŠISTIČKA NAREDBA, o zabrani pristupa SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE, čije ubistvo prikrivaju kriminalci iz OT Bijeljina, upravo oni koji su me lažno prijavili.
Neću da trošim vrijeme Vrhovnog suda i ukazujem na sve falsifikate koji su izvršeni u presudama te skrećem samo pažnju na PRIVATNO VLASNIŠTVO - TORBU, za koju drugostepeni sud tvrdi da je vještačena, citiram:
...da je Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga.

Dokaze da je to GNUSNA LAŽ, dostavljam u prilogu "Odgovori OT i CJB Bijeljina" od 26.10.2015. i 18.11.2015. što je poslije donošenja prvostepene presude u ovom postupku. Iz tih odgovora - dokaza se vidi da OT Bijeljina i MUP, nisu vršili nikakve istražne radnje a kamoli vještačenje torbe te prebacuju odgovornost i krivicu jedni na druge pa čak i na Osnovni sud.
Osnovni sud je odbijao da se izjasni o tom predmetu, prvo ignorisanjem tog i nekih drugih pitanja te odgovaranjem na svega 2 a potom na zahtjev od 15.07.2016. nije uopšte odgovoreno a onda sudija Savić Jovan postupa kao profesionalac i obavještava me u prilogu "Sudija Savić obavjest 11.01.2017." na kraju druge strane da SUD NEMA NIKAKVIH SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA TORBE, (DJEČJI RUKSAK) JER TO NIJE NAVEDENO NI U ZAHTJEVU POLICIJE, (KOJE JE ODOBRILO OT BJELJINA) ZA DEPONOVANJE NI U ZAPISNIKU O PRIJEMU.
To je dakle privatna imovina a istovremeno i novi dokaz za slučaj "smrti" - UBISTVA, Ivone Bajo, jer je bila neoštećena, preko njenog ramena dok je djevojčica bila živa a kada je probodena kroz grudni koš, uklonjena je sa ubijenog djeteta, oprana benzinom i sakrivena, izuzeta iz svih istražnih radnji jer nijedan organ tužene RS, po okončanju sada i drugog stepena postupka, "NEMA POJMA" kako je došlo do toga.
To naravno nije istina jer je ruksak uklonio potrir AD Univerzal, pošto je pomogao kamionu da pobjegne sa krijumčarenim narkoticima ostavivši 3 od njih u magacinu a potom su materijalni dokaz sakrili policija i tužilaštvo a sada im sudovi u Bijeljini pomažu da ostanu nekažnjeni.
Ovde se koristi izraz "NAVODNA OŠTEĆENJA" što je diplomatski pristup sudije koji se obraća odgovornima u OT Bijeljina. Sudija vrlo dobro zna da su oštećenja stvarna jer su konstatovana u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Posebno je zanimljivo da se nadležna Danica Stjepanović, konstantno protivala tome da se privatne stvari vrate porodici a onda je naprasno pristala neposredno po donošenju prvostepene presude u ovom postupku. Kako izgledaju ta oštećenja opisana u zapisniku suda, može se vidjeti na prilogu "Dokazni predmeti".
Takođe je lažna sledeća tvrdnja drugostepenog suda, citiram:
"...niti je tužilac dokazao postojanje izuzetno teške povrede prava ličnosti tužioca odnosno postojanje naročito jakog stepena duševne boli i straha koji jedino opravdava dosudu naknade nematerijalne štete po tom osnovu, u smislu da tužilac nije predlagao dokaze na okolnost dužine trajanja i intenziteta trpljenja istih, niti je ukazivao u čemu se sastoji povreda prava ličnosti i na koji način su se te povrede reflektovale na ličnost tužioca.
TEŠKE povrede prava su jasno navedene u tačkama 2 i 9, koje se odnose na OTIMANJE prava garantovanim članovima 16 i 23, Ustava RS. Ne postoje teže povrede prava od kršenja onih koja se prema članu 48 Ustava RS, ne mogu oduzeti niti ograničiti a kako se vidi dok je ovakvih sudija ne mogu se ostvariti...
Dužina trajanja je jasna iz dokaza koje sam priložio. Prijavljen sam lažno 19.03.2010. i odmah su počele gestapovske metode tužene RS, prema mojoj porodici i meni a koje traju i danas. Strahove i duševnu bol nisam ni navodio kao osnov, niti sam psihički poremećan kao što je to samozvani predsjednik tužene RS, dokazao u parničnom postupku. Ja sam 7 godina u crnoj knjizi fašističkog mafijaškog režima i nisu me uplašili a mafijaški bos Dodik Milorad se trese od straha i urla na sva zvona kako ga progone, kako je Tužilaštvo BIH, politički organ, kako je nepravedno na crnoj listi SAD, na kojoj su kriminalci, svjetski teroristi i narkodileri.
Još jedno grubo vrijeđanje istine i povreda materijalnog prava je u narednom opisu:
"U žalbi se navodi da je predmet tužbenog zahtjeva pravo tužioca da odluku koja se tiče njegovih prava dobije u pismenom obliku što predstavlja uopštene navode žalbe, a može se pretpostaviti da se to odnosi na tačke 3., 4., 5., 6. i 7., 8. i 9 . izreke tužbenog zahtjeva..."
Navedeno je dakle 7 tačaka koje se ne odnose na povredu prava garantovanog ustavom a tačka 2, koja se upravo na to odnosi, povreda prava garantovanog članom 16 Ustava RS, se ignoriše smišljeno da bi se nanjela šteta meni a zaštitio kriminalac Kovačević Novak, koji je tu naradbu izdao u usmenom obliku sudskoj policiji jer nemaju odgovor za materijalni dokaz ubistva TORBU, što se sad i dokazalo da je istina pošto o tome POJMA NEMAJU. Da je sud smišljeno prekršio zakon, dokaz je tačka 2 koju citiram u cjelosti:
"2. Tužena Republika Srpska dana 20.06.2014. godine nije predala pismeno rješenje o zabrani pristupa u Okružno tužilaštvo Bijeljina tužiocu Zdenku Baji čime je nezakonito oduzela pravo garantovano članom 16. Ustava Republike Srpske da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
OVAKVO POSTUPANJE NIJE NESPOSOBNOST NEGO SMIŠLJENI ORGANIZOVANI KRIMINAL KOJI IM JEDINO OBEZBJEĐUJE DA PLJAČKAJU SVE ŠTO STIGNU A DA SVE PREPREKE UKLANJAJU FAŠISTIČKIM METODAMA, POŠTO SU SA EKSPLOZIVIMA I AUTOMATSKIM ORUŽJEM OSTAVILI TOLIKO KRVAVIH TRAGOVA DA SE VIŠE SAKRIVATI NE MOGU... I SVI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJE SU UMJEŠANE U KRIMINAL SAMI SU KRIVI ZA TO A JA ĆU NASTAVITI DA OBJAVLJUJEM DOKAZE O TOME SVE DOK NAROD NE SRUŠI OVAJ MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM I ZLOČINCE SMJESTI IZA REŠETAKA...

PRILOZI

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Sudija Savić obavjest 11.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 12. ožujka 2017.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043325 13 P2

Prava garantovana ustavom se prema članu 48 ne mogu ne samo oduzeti nego ni ograničavati i niko nema pravo od običnog građanina, preko policajca, tužilaštva, suda, itd... niko ne može dovoditi u pitanje ta prava niti odlučivati da li će biti poštovana i primjenjivana...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043325 13 P2
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043325 13 P2

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sudovi u Bijeljini suspendovali zakon i ne primjenjuju odredbe ZOZD-e, koji je stupio na snagu 2009-te a u kome jasno stoji da je na potencijalnom diskriminatoru teret dokazivanja. To priznaje čak i vijeće Okružnog suda u Bijeljini u predmetu 80 0 P 058903 14 P ali uprkos tome zakon se ne poštuje nego je druga stranka u postupku bila povlaštena kao i u ovom postupku i oslobođena zakonske obaveze da DOKAZUJE NEDISKRIMINACIJU, citiram obrazloženje sudskog vijeća:
"Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave."
Iako se priznaje da nije poštovan zakon u prvostepenom postupku, Okružni sud u Bijeljini legalizuje to bezakonje i to sve obrazlažući tvrdnjama koje niko nije ne samo dokazivao nego nisu uopšte iznesene ni u odgovoru tužene a kamoli na ročištu. To je u suprotnosti sa stavom VSITV-a, koji takođe citiram:
"Teret dokazivanja je institut procesnog prava koji daje odgovor na pitanje na kojoj od stranaka leži teret dokazivanja odlučnih činjenica, odnosno ko snosi štetne posljedice ukoliko činjenično stanje ostane nerazjašnjeno. Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji. Prema ZZD žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“). Standard vjerovatnosti koji je tužitelj dužan dokazati podrazumjeva dokazanost činjenice da je došlo do njegovog stavljanja u nepovoljniji položaj, te da bi bilo moguće da je do toga došlo zbog direktne ili indirektne diskriminacije. Drugačije rečeno, vjerovatnost postoji ukoliko se u sudskom postupku odluka o postojanju diskriminacije čini izglednijom od odluke da diskriminacije nije bilo, a ti izgledi se zasnivaju na dokazima na kojima se temelji postojanje vjerovatnosti da je došlo do diskriminacije. (Postupci za zaštitu od diskriminacije - Goran Nezirović, član VSITV BIH)."


Bijeljina 28.01.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.

OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da nijedan od dokaza koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta niti po pravosnažnosti presude nego su svi dokazi nastali u ovom, (januaru) mjesecu 2017-te a neke nešto starije prilažem samo informativno da bih dokazao da je kršenje prava bilo namjerno a nikako slučajno.
Novi dokazi priloženi ovom prijedlogu vezani su za povrede prava iz tačaka 1-8, tužbenog zahtjeva, (sve osim devete) a potenciraću prava garantovana članom 23. Ustava Republike Srpske i pravo na imovinu vezano za informacije koje sam tražio o privatnom vlasništvu "dječjem ruksaku, (torbi).

Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije 9 dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".

Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ništa nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoji i u ovom postupku više tačaka, (4-8) koje su direktno vezane za oštećenje privatne imovine i kršenje prava vezanim za tu temu.
I ovde se vidi zašto je neophodno i zakonom propisano da diskriminator preuzima teret dokazivanja jer niko ništa nije dokazivao a sud je kao aksiom uzeo tezu da je "OT Bijeljina, savršena i nepogrešiva" pa je izveo i sasvim pogrešne zaključke, ne računajući to da se zbog nepoštovanja pravila o obrtanju tereta dokazivanja, sud bavio sasvim pogrešnim datumom iz naredne godine, (13.05.2013.9 umjesto onog koji je naveden u tužbi a to je 05.09.2012.
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, kako je to vjerovao sud, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
Što se tiče drugog osnova za ponavljanje postupka, tu je u pitanju dokumentacija koju je tužena RS, prikupljala o meni pošto me je smišljeno lažno prijavila a mora mi predati svaki papirić koji je sačinila, nadzorom, praćenjem, pretresanjem... sa jedne strane a sa druge sve podatke o otvaranju i istražnim radnjama vršenim na oduzetom računaru što se vidi iz priloga "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.". O kršenjima tog prava sud se nijednom riječju nije odredio u presudama.
Podsjećam da ni po ovom osnovu OT Bijeljina, odnosno tužena RS, nije htjela da se izjasni ranije a naravno nije uopšte dokazivala u ovom postupku da mi je predala materijal na koji imam pravo garantovanom članom 23 Ustava RS:
"Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Više puta sam pokušavao da ostvarim pravo garantovano članom 23 Ustava RS ali se tužena RS, konstantno na to oglušuje i odbija poštovati zakone i ljudska prava. Poslednji od tih pokušaja je "Zahtjev tužiocu Šabicu" od 20.01.2017. koji prilažem uz ovaj prijedlog.
Prava garantovana ustavom se prema članu 48 ne mogu ne samo oduzeti nego ni ograničavati i niko nema pravo od običnog građanina, preko policajca, tužilaštva, suda, itd... niko ne može dovoditi u pitanje ta prava niti odlučivati da li će biti poštovana i primjenjivana...

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Zahtjev tužiocu Šabicu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 9. ožujka 2017.

APELACIJA NA 80 0 P 058903 15 GŽ

Zakon je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 058903 15 Gž

Skrećem pažnju da se radi o posebnoj vrsti tužbe za utvrđenje diskriminacije o čemu postoji poseban zakon a član 24 "(Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom)" glasi:
"(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon. (2) Svi zakoni i opšti propisi biće usaglašeni s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. (3) Ovaj zakon ne prejudicira odredbe i uslove koji su utvrđeni u međunarodnim ugovorima i sporazumima s vjerskim zajednicama, čime se ne dira u njihovu djelatnu, normativnu i organizacionu autonomiju i princip punog uživanja prava vjerskih sloboda i izražavanja.
Zakon je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.
Podsjećam i pozivam se na presudu Suda za ljudska prava u Strazburu, koji je presudio da u tom slučaju nije primjenjen adekvatan zakon, te je zbog toga Aplikacija usvojena i naloženo BIH da ponovi postupak.
U ovom slučaju drugostepeni sud je pogrešno primjenio materijalno pravo, derogirao potpuno kompletan ZOZD-e, što i samo sudsko vijeće potvrđuje na strani 4 presude.
Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Međutim, iz samih dokaza koje je priložio tužilac i koje je prvostepeni sud pravilno cijenio a naročito iz dokaza Okružnog tužilaštva Bijeljina broj A 326/12 od 15.11.2012. godine proizilazi da tužilac nije diskriminisan u ostvarivanju svojih prava na slobodan pristup informacijama na prijavljivanje krivičnog djela na pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu na pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4. Ustava BiH na pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite i pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju i da stoga njegov tužbeni zahtjev nije osnovan.
Ovde se dakle ističe i priznaje da je ako sud ne odbaci tužbu, (kao neosnovanu) i parnica otpočne, teret dokazivanja na NAVODNOM PREKRŠIOCU. To što je parnica pokrenuta znači da sam ja kao tužilac ispunio uslov iz člana 12 i tužena RS, se morala pojaviti da izvodi dokaze a ne da sudovi u svojim presudama tumače šta po njima koji dokaz znači. Obaveza je stranaka u postupku da izvode dokaze a s obzirom na pravilo obrtanja tereta dokazivanja sud je imao obavezu da nedolazak potencijalnog diskriminatora tretira kao odustajanje od postupka i priznanje krivice te usvoji tužbeni zahtjev.
Prema članu 23 Ustava RS IMAM PRAVO DA TRAŽIM I DOBIJEM dokumentaciju koji su javni organi odnosno tužena RS, prikupljali o meni. A kako me "ŠTITI" pretpostavka nevinosti najbolje pokazuje usmena FAŠISTIČKA NAREDBA, o zabrani pristupa SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE, čije ubistvo prikrivaju kriminalci iz OT Bijeljina, upravo oni koji su me lažno prijavili.
Potenciraću prava garantovana članom 23. Ustava Republike Srpske i pravo na imovinu vezano za informacije koje sam tražio o privatnom vlasništvu "dječjem ruksaku, (torbi) a povrede tih prava su bile navedene u tačkama 4 i 9, tužbenog zahtjeva. Slična je situacija i sa nekim drugim tačkama, kao recimo 5 i 6, ali ću se zadržati i obrazložiti samo materiju iz prve dve navedene tačke.
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega 8 dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.

Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".

Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoji i u ovom postupku pod tačkom 4 tužbenog zahtjeva pitanje o tome te je citiram u cjelosti:
"4. Tužena Republika Srpska nije u svom dopisu od 26.06.2014. godine odgovorila na jasno postavljeno pitanje iz zahtjeva od 20.06.2014. godine ,,Ko je presjekao kaiš torbe Ivone Bajo (spis KTA-596/09) čime je presječen, gdje je nestao dio, ko je uklonio taj dokaz sa lica mjesta i ko je veći dio ostatka kaiša oprao jakim hemijskim sredstvom čime je putem svog organa Okružnog tužilaštva Bijeljina nezakonito oduzela tužiocu Zdenku Baji pravo na slobodan pristup informacijama."
I ovde se vidi zašto je neophodno i zakonom propisano da diskriminator preuzima teret dokazivanja jer niko ništa nije dokazivao a sud je kao aksiom uzeo tezu da je "OT Bijeljina, savršena i nepogrešiva" pa je izveo i sasvim pogrešan zaključak koji navodim:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. neposredno po pravosnažnosti presude priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, kako je to vjerovalo sudsko vijeće prilikom donošenja presude, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.

Što se tiče kršenja prava iz članova 23 i 27 Ustava RS, tu je u pitanju dokumentacija koju je tužena RS, prikupljala o meni pošto me je smišljeno lažno prijavila a mora mi predati svaki papirić koji je sačinila, nadzorom, praćenjem, pretresanjem... sa jedne strane a sa druge sve podatke o otvaranju i istražnim radnjama vršenim na oduzetom računaru što se vidi iz priloga "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.". Podsjećam da ni po ovom osnovu OT Bijeljina, odnosno tužena RS, nije htjela da se izjasni ranije a naravno nije uopšte dokazivala u ovom postupku da mi je predala materijal na koji imam pravo garantovanom članom 23 Ustava RS:
"Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Prava garantovana ustavom se prema članu 48 ne mogu ne samo oduzeti nego ni ograničavati i niko nema pravo od običnog građanina, preko policajca, tužilaštva, suda, itd... niko ne može dovoditi u pitanje ta prava niti odlučivati da li će biti poštovana i primjenjivana...

PRILOZI

Presuda 80 0 P 058903 15 Gž
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 6. ožujka 2017.

ZAHTJEV SP ZA ZABILJEŠKE

OVAJ ZAHTJEV U PISMENOJ FORMI JE ODBIO DA PRIMI BOROVČANIN DANKO, KRIMINALAC KOJEG JE MAFIJA POSTAVILA NA MJESTO NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI, KAKO BI SAUČESTVOVAO U PRIKRIVANJIMA PLJAČKE PREKO BOBAR GRUPE I SVIH DRUGIH ZLOČINA TAJKUNSKO POLITIČKE BANDE. ALI...
DIREKTOR SUDSKE POLICIJE U BANJALUCI JE PROFESIONALNO ODGOVORIO NA ZAHTJEV I POSLAO DIO DOKUMENTACIJE. ISTINA NIJE IMAO HRABROSTI NI POMENUTI FAŠISTIČKI TRETMAN KOJI BANDA POD KONTROLOM KOVAČEVIĆ NOVAKA I BOROVČANINA SPROVODI NAD SVIM SRODNICIMA UBIJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, NO I OVO JE POSTUPAK VRIJEDAN HVALE.

ZAHTJEV SP ZA ZABILJEŠKE

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(4) Nediskriminacija."


ZAHTEVAM

1. Sve zabilješke pripadnika sudske policije vezane za mene, (Zdenka Baju) sačinjene dana 15.12.2016. a koje je sudska policija već dostavila MUP-u RS, - Policijskoj stanici Bijeljina. Kako sam obavješten postoji najmanje 1 zabilješka pod brojem 1831/16.
2. Sve druge zabilješke pripadnika sudske policije vezane za mene, (Zdenka Baju) sačinjene tokom 2016-te godine ukoliko postoje.
3. Da mi Sudska policija ODMAH uruči rješenja u pismenom obliku o FAŠISTIČKIM USMENIM NAREDBAMA, prema meni i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja izvršava, kršeći Ustav RS, garantovana ljudska prava i saučestvujući tako u pljački građana, ubijanjima i prikrivanjima zločina, te ime osobe koja je naredila da mi se oduzme privatno vlasništvo -LAPTOP a što sam već ranije pismenim zahtjevom tražio.


Ukoliko ODMAH ne dobijem tražene zabilješke, odgovornim ću smatrati načelnika sudske policije, zahtijevati od suda da mu naredi dostavu istih i da mu naredi da svjedoči na suđenju i objasni svoje kriminalno postupanje te razbojništva koja čini sudska policija pod njegovom komandom iako sam ga više puta pismeno upozoravao da prekine sa kršenjima zakona i ustava.
Krajnji rok za ispunjenje prava garantovanih Ustavom RS je 31.01.2017. a u slučaju daljeg napada na moju porodicu, naše živote i garantovana prava, braniću se od mafije lično, jasno i glasno, podnoseći u zgradi i ispred zgrade usmenu krivičnu prijavu protiv pripadnika mafije koji su odgovorni ne samo za kršenje mojih prava, nego i za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, pljačku milijardi evra od naroda i države, te brutalni napad na živote, imovinu i prava svih "običnih", (časnih i poštenih) građana...


ODGOVOR SU-SP-232/15 OD 25.01.2017.
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com