petak, 30. kolovoza 2019.

PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE ZBOG NEMARA I PRISTRASNOG POSTUPANJA

Prethodnih godina su pripadnici klana izvršili ili saučestvovali u više likvidacija a samo ove godine su ubijeni Miloš Ostojić i Slaviša Krunić dok je Slobodan Vasiljević srećom preživio napad. Ubijali su jer nisu pohapšeni odgovorni za ubistvo Ivone Bajo i umjesto da budu na izdržavanju kazne, ostali su na slobodi i nastavili sa pljačkom i ubistvima...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE ZBOG NEMARA I PRISTRASNOG POSTUPANJA

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

OBRAZLOŽENJE
Kao prvi prilog i dokaz ove pritužbe prilažem dokument ureda disciplinskog tužioca "Odluka po UDT 16893/17 od 19.02.2019.".
Ta pritužba je kako se i navodi u obaveštenju, bila vezana za moj zahtjev za pristup informacijama i predmete koji su privatno vlasništvo od 15.07.2016. po kojem nije postupljeno.
Ured disciplinskog tužioca me dalje obavještava da je prema izvršenim provjerama ustanovljeno da je počinjen propust referenta te zahtjev nije ni dostavljen sudskoj upravi a da je predsjednik suda protiv odgovornog referenta preduzeo potrebne mjere.
Time je suštinski, ured disciplinskog tužioca ustanovio da za kršenja mojih prava nije odgovoran niko iz sudske uprave s obzirom da o svemu nisu imali nikakvih saznanja zbog propusta nekog drugog službenika.
Ali sa druge strane, to da li je na moja prava izvršen napad, krivicom nekog sudije, okružnog tužioca, sudskog policajca ili službenika suda, suštinski je nebitno, jer svi oni nastupaju u ime Republike Srpske.
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, koji je vodila sudija Sekulić Cvijeta se odnosi na dan 15.12.2016. kada sam lično došao da ostvarim svoja prava, tražena navedenim zahtjevom a kojom prilikom su pripadnici sudske policije krajnje drsko i bezobrazno bacili dokumentaciju na pod i odbili o mom dolasku obavijestiti osnovni sud i tužilaštvo.
Moja upozorenja pripadnicima sudske policije da prekinu sa napadima na garantovana prava i prikrivanjem dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice, koje sam donio sa namjerom da predam tužiocu i pokazao svim prisutnima, (Snimci dokaza krivičnih djela) su po naredbi kriminalca Borovčanin Danka, predstavljana kao kršenje javnog reda i mira a potom je u tom napadu na moja prava saučestvovala i sudija Sekulić Cvijeta, odbivši da ustanovi sve činjenice, uključujući i ovu do koje je došao ured disciplinskog tužioca.
Detaljniji i pregledniji snimci materijalnog dokaza ubistva se mogu vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje je u vrhu snimak MUP-a, neposredno poslije ubistva osmogodišnje djevojčice a ispod su snimci načinjeni poslije preuzimanja iz sudskog depoa 2015-te. Dakle od 2009. do 2015. je ovaj predmet skinut sa ubijene djevojčice skrivan a porodica proglašavana ludacima sve sa ciljem da se zataška šverc i pljačka preko Bobar grupe u čemu udio imaju mnogi kriminalci instalirani u državnim organima.
To je dakle `ručni rad` mafijaškog klana iz istražnih organa a kakvi su monstrumi u pitanju može se vidjeti na slici "Ručni rad policije". Vidljiva je rana na grudima djevojčice koja je nanesena istim predmetom, koji je presjekao i kaiš ruksaka koji je nosila preko ramena.
Zlikovci su dakle taj ruksak sklonili, oprali benzinom i sakrili da bi ubistvo predstavili kao samopovređivanje. I sada je u tom zločinu saučesnik i Sekulić Cvijeta, sve zbog milijardi opljačkanih preko Bobar grupe.
Postoji više dokumenata koji dokazuju prekršaje i čak krivična djela sudije Sekulić Cvijete a ovom prilikom, zbog jednostavnosti priložiću samo jedan i to dokument pod nazivom "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17".
U popisu mojih zahtjeva, vezano za dokumentaciju i svjedoke, izdvajam materijal koji sam tražio upravo pomenutim zahtjevom od 15.07.2016. a koji je obrađivao i ured disciplinskog tužioca, ustanovivši odgovornost službenika Republike Srpske.
Što se tiče svjedoka koje sam predložio, od navedenih izdvajam gospodina Aida Hanušića, predsjednika osnovnog suda i Dijanu Savić Božić, sekretara osnovnog suda u Bijeljini.
Sudija Sekulić Cvijeta je odbila sve moje prijedloge vezano za dokumentaciju i svjedoke, iako je bila dužna utvrditi sve činjenice, odnosno da li postoji bilo čija odgovornost, zbog napada na moja prava garantovana ustavom i zakonima a ona to nije učinila.
Da je pozvala bilo koga iz sudske uprave da svjedoči, isti su mogli na pretresu posvjedočiti da moj zahtjev od 15.07.2016. čiju sam kopiju priložio u postupku, nikada nije došao do njih zbog greške službenika suda, odnosno da ne postoji nikakva moja odgovornost nego brutalni napad sudske policije na prava garantovana ustavom.
Odgovornost sudije Sekulić Cvijete je utoliko veća, pošto se radi i o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a za šta su odgovorni inspektori, Marković Dragoslav, Siniša Vrućinić, Stanko Stanišić i drugi koji su uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji, da bi prikrili krijumčarenje u Bobar grupu.
Taj materijalni dokaz sam i doneo kritičnog dana, pokazivao ga svim prisutnim službenicima a takođe sam ga doneo i na pretres tražeći od sudije Sekulić da postupi prema zakonu i o materijalnom dokazu krivičnog djela, obavijesti nadležne organe na šta je obavezna zakonom o krivičnom postupku, što ona nije učinila iako je taj moj zahtjev unijela u zapisnik.
Cijelim tim postupkom je dirigovao i manipulisao, kriminalac Danko Borovčanin, načelnik sudske policije koji je godinama nezakonito primjenjivao fašističke metode i zabranjivao pristup pripadnicima porodice ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, kako bi nas spriječio da dostavimo dokaze o ubistvu i pokrenemo istragi a sve sa ciljem da prikrije šverc narkotika iz Istočnog Sarajeva, preko Bijeljine, te dalje do Banjaluke i Evropske unije u koji je umiješan on i njegovi saučesnici iz narko mafije sa područja Istočnog Sarajeva.
Prethodnih godina su pripadnici tog klana izvršili ili saučestvovali u više likvidacija a samo ove godine su ubijeni Miloš Ostojić i Slaviša Krunić dok je Slobodan Vasiljević srećom preživio napad. Ubijali su jer nisu pohapšeni odgovorni za ubistvo Ivone Bajo i umjesto da budu na izdržavanju kazne, ostali su na slobodi i nastavili sa pljačkom i ubistvima.
TI ZLOČINI I DESETINE UBISTAVA IZ RANIJEG PERIODA ZAKLJUČNO SA LIKVIDACIJOM DVOJICE POLICAJACA U SARAJEVU SU DIREKTNO NA SAVJESTI I SUDIJI SEKULIĆ I SVIM DRUGIM SUDIJAMA I OKRUŽNIM TUŽIOCIMA, SVIM PRIPADNICIMA PRAVOSUĐA I POLICIJE, KOJIMA SAM GODINAMA DOSTAVLJAO DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO...

PRILOZI

Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka
Ručni rad policije
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 25. kolovoza 2019.

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV VIŠE LICA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

Napadač na mene je mogao biti obavješten samo od drugih lica iz MUP-a, pošto sam tražio da se o mom dolasku i materijalu koji sam doneo obavjeste, načelnici PU Bijeljina i kriminalističke policije te komandir PS Bijeljina. Umjesto da postupi prema zakonu i uzme u obradu dokaze krivičnih djela koje sam doneo, MUP je poslao NN batinaša da me UPLAŠI, IZBACI, OTJERA, PSUJE I ZAPRIJETI UBISTVOM ako se ikada više vratim...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV VIŠE LICA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

PREDMET : KTA - 25395
ČINJENICE :
Ističem da fizički napad na mene 22.05.2019. koji sam opisao u krivičnoj prijavi, nije izvršilo samo NN lice, nego je kompletan MUP RS, napadač i počinilac direktnog krivičnog djela. Zatim saučestvuje, nečinjenjem - propuštanjem da se napadač prvo upozori, pa propuštanje da se spriječi u fizičkom napadu i prijetnjama. Još gore od toga je odbijanje MUP-a da sačini zabilješku o kompletnom događaju i pokrene postupak za sankcionisanje počinioca a bilo je osnovano i njegovo momentalno lišenje slobode. I na kraju MUP RS je aktivno učestvovao u prikrivanju počinioca jer ne samo da nisu službeno reagovali ni uradili ništa od prethodno navedenog nego su i na više mojih ponovljenih pitanja da mi kažu ime napadača, službenici u portirnici i dežurnoj službi prikrili počinioca, samo mi saopštivši da je u pitanju službenik MUP-a. I NAPADAČ I PRISUTNI SLUŽBENICI SU BILI UČESNICI U TIM RADNJAMA KAO SLUŽBENICI MUPA U IME I ZA INTERESE MUP-A...

Na sve to dodajem da je napadač na mene mogao biti obavješten samo od drugih lica iz MUP-a, pošto sam tražio da se o mom dolasku i materijalu koji sam doneo obavjeste, načelnici PU Bijeljina i kriminalističke policije te komandir PS Bijeljina. Umjesto da postupi prema zakonu i uzme u obradu dokaze krivičnih djela koje sam doneo, MUP je poslao NN batinaša da me UPLAŠI, IZBACI, OTJERA, PSUJE I ZAPRIJETI UBISTVOM ako se ikada više vratim.
Vratio sam se 21.06.2019. da pitam komandu PS Bijeljina da li će i dalje stajati kao "ležeći policajci" ako me neko napadne te da li će sarađivati u razotkrivanju napadača i nalogodavaca. Poslije oko sat i po čekanja, (konsultacija i priprema unutar MUP-a, pozvan sam u kancelarije komandira i zamjenika, koji su tom prilikom bili IZUZETNO LJUBAZNI I KOREKTNI, te mi saopštili da ONI ne mogu, da nije kolegijalno da prave pritisak na službenike kako bi uticali na njih da otkriju ime napadača ali da će imena onih koji su tog dana bili na portirnici i dežurnoj službi dostaviti tužilaštvu ukoliko se to zatraži, kako bi isti mogli dati izjave inspektorima kriminalističke policije.
I to je nešto što smatram da se obavezno mora spriječiti. Svjedoci, pripadnici MUP-a nikako ne bi trebalo da se ispituju od strane pripadnika MUP-a vezano za napadača kojeg je MUP, poslao na mene. Ispitivanje bi zbog nepristrasnosti trebalo obaviti okružni tužilac, posebno jer su i svjedoci iz policije u opasnosti, tolikoj da bi bili ugroženi i njihovi životi u zavisnosti od toga kako bi svjedočili pred nekim od inspektora koji je moguće lično poslao batinaša da mi prijeti ubistvom.
Tada mi je saopšteno i da u zgradi PU Bijeljina nema video nadzora, odnosno ne postoje snimci koje sam pismenim zahtjevom prethodno tražio. U vrijeme kada bukvalno svaki kiosk ima kamere za nadzor, situacija da ih nema MUP, samo potvrđuje da je kriminal i nasilje u prostorijama MUP-a, redovna pojava te se kao takva a nezakonita prikriva i "nepostojanjem" potrebe za video nadzor. Sa druge strane postavljaju se kamere i angažuju snimatelji za praćenje građana na trgovima, parkovima, klupama oko crkve a mene lično je pratilo više agenata u civilu dok se komunukacije snimaju neprekidno.
Uz sve to napominjem da je suštinski u pitanju "produženo krivično djelo" jer se radi o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje su izvršili, inspektor Marković Dragoslav, NN lice čiji potpis se vidi na dokumentu "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." koji prilažem te više drugih lica iz MUP-a na način da su uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen predmetom koji je ubio djevojčicu. Veći dio kaiša nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi koji ukazuju na ubistvo i uzrok presjecanja te o tom dokazu nisu obavjestili tužilaštvo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) iako su fotografisali taj materijalni dokaz.
Sve ovo se može vidjeti iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su na vrhu snimci policije a ispod slike koje sam načinio lično poslije preuzimanja a stanje u kome se nalazio materijalni dokaza je konstatovano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Da postoji frakcija u MUP-u, koja smišljeno prikriva zločine, pljačke i ubistva ima nebrojeno primjera i dokaza a sada navodim samo 3, kao argument da saslušavanje svjedoka ako se želi koliko toliko nepristrasna istraga, mora obaviti tužilac a nikako inspektori kriminalističke policije koji su i prikrili kako ubistvo Ivone Bajo tako i mnoge druge zločine.
1 : Skrećem pažnju da je u Banjaluci sličan slučaj, vezan za istragu oko nestanka i ubistva Bojana Koprene, gdje je trenutno obustavljena istraga protiv dvojice osumnjičenih a otvoren predmet protiv policijskih inspektora, koji su prema svjedočenjima iznudili iskaze od jednog svjedoka a osumnjičenog su mučili satima udarcima nogama rukama i kocem. Iako je tužilaštvo izdalo naredbu za provođenje istražnih radnji, ministar unutrašnjih poslova, odbija da postupi po naredbi što nedvosmisleno znači - Da se pokušava sakriti izvršeni kriminal i počinioci. Zvanično su objavljeni sukobljeni stavovi iz policije i tužilaštva a nezvanično pripadnici tužilaštva su fizički ugroženi od vrha MUP-a i čak strahuju za svoje živote.
2 : Neposredno po pronalaženju tijela Davida Dragičevića, MUP je samo 2 dana kasnije, 26.03.2018. organizovao konferenciju za štampu na kojoj je nezakonito i neovlašteno iznosio podatke iako tada predmet bukvalno nije ni otvoren u nadležnom tužilaštvu. Ispostavilo se da su tada iznesene gomile laži zasnovane na navodnim podacima koje su prikupljali građani a MUP je uništio materijalni dokaz - dio odjeće ubijenog. S tim u vezi osim istrage o ubistvu, otvoreni su i postupci protiv službenika MUP-a za "sprečavanje dokazivanja" te građanina za brisanje snimaka video nadzora.
3 : Milan Vukelić, (poput mene podnosio prijave i pisao o kriminalu pripadnika mafije) je dao izjavu pred kamerama, prije nego što je ubijen (video zapis "Banjaluka - Milan Vukelic 11 godina od ubistva" na web adresi "https://www.youtube.com/watch?v=Jh79dJ8aKAk" u kojoj ističe od 2:15 do 2:45 da mu je prijećeno u prostorijama MUP-a, između ostalog riječima "PREKINI, PREKINI DA PIŠEŠ, IMAŠ ŽENU I DVOJE DJECE". Neposredno poslije toga je dignut u vazuh eksplozivom, daljinskom komandom i to upravo kod zgrade MUP-a, koji praktično jedini ima ljudstvo i tehniku za takve likvidacije. Unutrašnja kontrola je prema komentaru novinarke iznela stav da je službenik D.M. postupao u skladu sa ovlašćenjima, ne precizirajući da li ubijenog proglašavaju lažljivcem ili smatraju da je normalno i zakonito prijetiti nekoj osobi i njegovoj porodici. ISTRAGA O OVOJ MONSTRUOZNOJ LIKVIDACIJI KOJA JE IMALA ZA UVOD PRIJETNJE MUP-A ŽRTVI JE I POSLIJE 12 GODINA "U TOKU" A POČINIOCI I NALOGODAVCI "NEPOZNATI"...
Ovo je samo mali dio od obilja primjera kriminala pripadnika MUP-a, koji se kreće od pljački transporta novca na autoputu preko dilanja narkotika do ubistava ali je primjer 3 skoro identičan situaciji koju sam ja doživio te neću dalje navoditi detalje o takvim slučajevima. U najboljem slučaju MUP, koji je na moja pitanja prisutnim službenicima, krio ime napadača će se izjasniti da niko nije dobro vidio lice te osobe a ako bi me ubili u međuvremenu onda me još mogu optužiti da sam sve izmislio. Iako godinama ne vozim automobil da bih smanjio mogućnost likvidacije eksplozivom to nije ni blizu sigurnosti a posebno ne od rafala iz automatskog oružja.
Samo nekoliko dana poslije napada na mene, došlo je do pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima od strane lica čije je prijetnje prijavljivao prethodnih godina a isti su imali podršku i zaštitu policije.
Osoba koja je u prijateljskim vezama sa nekim od napadača, angažovana je da me kontaktira i dogovori sastanak od 15. do 22. decembra 2017-te. Takvih primjera je bilo mnogo a ističem samo još pokušaj osobe da me odvede u pravcu Ugljevika i Tuzle, (što odgovara mjestu stanovanja M.S.) na sastanak sa NN licem o kome nije htio da kaže nikakve podatke. Audio snimak razgovora o tome je u fajlu Agent.mp3" ranije dostavljen na diskovima sudu u Bijeljini u predmetu 80 0 Pr 097548 18 Pr i predat inspektoru Maksimović Bojanu.
PRIJEDLOZI :
Kao podnosilac krivične prijave kome su kršena prava garantovana Ustavom i zakonima a na sve to sam fizički napadnut i prijećeno mi je ubistvom, predlažem da tužilaštvo izvrši sljedeće radnje :
- Da se od Policijske uprave Bijeljina, odnosno MUP-a, zatraži ime službenika koji je od 11 do 13 sati, 22.05.2019. bio na portirnici zgrade.
- Da se od Policijske uprave Bijeljina zatraže imena službenika koji su bili u dežurnoj službi od 11 do 13 sati 22.05.2019.
- Da se od Policijske uprave Bijeljina, zatraži necenzurisan dokument, (koji sam predao uz prijavu sa sakrivenim imenima) o primopredaji lica lišenog slobode na dan 27.09.2018. na kome će se vidjeti imena službenika sudske policije koja su me pruzeli.
- Da se od MUP-a, zatraži ime službenika koji se potpisao na drugoj strani priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." s obzirom da sam poslije zahtjeva MUP-u da otkriju njegovo ime, umjesto toga napadnut uz prijetnje ubistvom.
- Da se od sudske policije, zatraže imena službenika koja su me 27.09.2018. prevozili u osnovni sud na Sokocu.
- Da se od sudske policije zatraže zabilješke policijskih službenika od 27.09.2018. kako bi se vidjelo jesu li zabilježili da sam zahtijevao hitnu medicinsku pomoć, zbog teških problema sa polenom ambrozije i višestrukog povraćanja tokom transporta.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina, pripadniku MUP-a, Panić Srećku koji je sačinjavao dokumentaciju 27.09.2018. i da se izjasni o mom zahtjevu za medicinsku pomoć, odnosno o činjenici da je upisao kako nisam tražio pomoć a nije se potpisao ni on, ni dva svjedoka, niti rukovodilac što je predviđeno u obrascu.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina za sva 3 pripadnika sudske policije koji su me transportovali za Sokolac i da im se postave pitanja vezano za moje zahtjeve za hitnu pomoć, te šta se dešavalo tokom transporta, odnosno da li sam više puta povraćao i da li su me u takvom stanju ostavili na ulicama Sokoca i po čijoj naredbi je sve to izvršavano.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina za policijskog službenika sa ulaza u policijsku stanicu na dan 22.05.2019. a kako smo nesporno ustanovili u prisustvu komandira to je Z.M. te da se ispita o svojim aktivnostima po mom dolasku, koga je sve obavjestio o tome i naravno ko je osoba koja me napala u njegovom prisustvu.
- Da se pozovu u OJT Bijeljina, službenici iz policijske stanice Bijeljina koji su bili u dežurnoj službi dana 22.05.2019 i da se ispitaju o događaju i imenu osobe koja me je napala u zgradi kao i zbog čega nisu službeno reagovali.

REZIME :
S obzirom da sam napadnut u zgradi policijske uprave Bijeljine, to nije više napad jednog pojedinca, nego praktično napad ministarstva unutrašnjih poslova, čiji pripadnici su osim direktnog napada, koji je izvelo NN lice, (za mene nepoznato ali ne i za MUP) saučestovali u tome i nečinjenjem ne preduzevši ništa, ni da upozore napadača, ni da pismeno evidentiraju zabilješkom taj događaj, niti poslije mojih zahtijeva da to učine a nisu mi htjeli saopštiti ni njegovo ime što sam više puta zahtijevao poslije napada.
Tu je i dodatno krivično djelo, "pomoć učiniocu poslije izvršenja" a vezano za materijal koji sam tražio tog dana u pitanju je i "produženo krivično djelo" s obzirom da MUP prikriva počinioca koji je uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice Ivone Bajo koji je opran hemijskim sredstvom, kaiš je dvostruko presječen i dio nedostaje, te je taj materijalni dokaz uklonjen iz istražnih radnji i o tome nije obaviješten nadležni tužilac odnosno tužilaštvo, iako je MUP načinio snimke tog predmeta što se vidi iz priloženog dokaza.
Sugerišem da se o ovome obavijesti postupajući tužilac iz tog predmeta KTA-596/09 i poručujem da ću u narednim danima ponovo zahtjevati od kriminalističke policije da saopšti ime osobe koja je potpisala zahtjev za deponovanje a nije navela u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva, kao i da odmah preduzmu sve radnje u vezi toga na koje su obavezni zakonom, te ako tom prilikom budem ubijen, na bilo koji način, ovim putem ukazujem da su odgovorni za to oni isti, koji su naredili napad na mene i prikrivanje materijalnog dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo a ime osobe od koje može početi istraga je navedeno na dokumentu. Potom inspektor Marković Dragoslav, te bivši i trenutni načelnici u PU Bijeljina, koje sam godinama pismeno obavještavao o prikrivanju dokaza ubistva i unjesto da postupe kao profesionalci, cjelo vrijeme štite zločince a na kraju šalju batinaša da me napadne i prijeti ubistvom...

PRILOZI

Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 20. kolovoza 2019.

PLG DOPIS INSTITUCIJAMA

O hiljadama slučajeva kriminala i diskriminacije nad pojedinim građanima ne vrijedi ni trošiti riječi. Stoga je neophodno da se za svoja prava građani sami izbore jer od državnih organe nemaju i neće dobiti ne samo zaštitu nego ni podršku s obzirom da isti štite interese organizovanog kriminala...

___________________________________________
___________________________________________

OBAVJEŠTENJE UDRUŽENJA "POD LUPOM GRAĐANA"


PLG DOPIS INSTITUCIJAMA

Udruženje "POD LUPOM GRAĐANA" je formirano sa željom da se građani uključe u procese i borbu za uspostavljanje pravnog poretka, te vladavinu zakona i poštovanje ljudskih prava na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Nažalost, trenutno ne funkcioniše pravna država a unutar državnih organa caruju kriminal i korupcija.
Svakodnevno se objavljuju nove afere sa podacima o pokradenim milionima, pa i milijardama maraka.
Dovoljno je podsjetiti samo na primjere krađe novca preko Poreske uprave i bankarskog sektora u koje su umješani ljudi iz političkog vrha i državni službenici.
O hiljadama slučajeva kriminala i diskriminacije nad pojedinim građanima sada i ovde ne vrijedi ni trošiti riječi.
Stoga je neophodno da se za svoja prava građani sami izbore jer od državnih organe nemaju i neće dobiti ne samo zaštitu nego ni podršku s obzirom da isti štite interese organizovanog kriminala.
Ali naravno uvjek postoje časni ljudi i profesionalci te im ovom prilikom upućujemo poziv za saradnju.
Predlažemo da u najskorije vrijeme primite predstavnike našeg udruženja kako bismo vam iznijeli neke primjedbe građana, čuli vaša objašnjenja i odgovore, te po mogućnosti dogovorili saradnju u narednom periodu.
Očekujemo da nam pismeno odgovorite o mogućnosti sastanka i razgovora sa vašim predstavnikom, službom za kontakte sa javnošću, portparolom, sekretarom ili drugim ovlaštenim licima.
Nadamo se da ćemo za ljudska prava i poštovanje zakona moći da se borimo zajedno.
U suprotnom to bi značilo da ne želite uspostavu pravne države i poštovanje ljudskih prava, te biste nam onda u tom slučaju bili protivnik na koga ćemo morati uprijeti prstom, kako na organ u cjelini tako i na pojedince, jer...
BEZ PODRŠKE SAUČESNIKA U INSTITUCIJAMA, PLJAČKA NARODNOG NOVCA NE BI BILA MOGUĆA...

Ovaj moj tekst, napisan prije 2 godine, kao pomoć i sugestija udruženju građana - kako bi trebalo da se radi... nikada nije korišten. Posljedica toga je da za obespravljene građane nije bilo nikakve pomoći ni koristi a radovati se mogu samo režim i njegove sluge...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 15. kolovoza 2019.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO 80 0 P 097102 18 P

NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
PO PREDMETU 80 0 P 097102 18 P

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO 80 0 P 097102 18 P

Od Suda se očekuje da ustanovi da su u konkretnom slučaju prekršena navedena prava Zdenka Baje i da odluči na koji način će oštećeni dobiti zadovoljenje, te da ukaže državi Bosni i Hercegovini koja su zakonska rješenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom dijelu i kako treba da izmijeni praksu rada državnih organa...
Skrećem pažnju na predmet "Damjanović - Maktouf", (Aplikacije br. 2312/08 i 34179/08) gdje je konstatovana nezakonita primjena pogrešnog zakona te povlačim paralelu sa ovim postupkom u kome se višestruko primjenjuje pogrešan zakon. Konkretno, nije primjenjen "Zakon o zabrani diskriminacije" i obaveza diskriminatora da dokazuje "nediskriminaciju". Prethodno nije poštovan "Zakon o krivičnom postupku", "Zakon o sudovima" i "Zakon o tužilaštvima" te je suprotno odredbama tih zakona protiv Zdenka Baje, pokrenut krivični postupak pred nenadležnim organima.
Do obraćanja sudu u Strazburu dolazi prije okončanja mogućih pravnih lijekova u domaćoj zemlji te ću s obzirom na propise, pojasniti zašto bilo kakva pravna borba, ovdje nema nikakvoga smisla niti je uopšte moguća. NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...
Naime, 22.05.2019. prilikom pokušaja da dođem do nekih dokumenata, potrebnih i za ovaj postupak te da ostvarim prava garantovana Ustavom i prijavim više lica za više krivičnih dijela, uključujući pokušaj mog ubistva, fizički sam napadnut u zgradi policijske uprave u Bijeljini, od strane službenika u civilu, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se ikada više pojavim.
Dva dana kasnije sam predao pismenu prijavu, (prilog "09 Krivična prijava po napadu od 22.05.2019. sa prilozima) na kojoj je vidljiv prijemni pečat od 24.05.2019. a u prilozima su i fotografije nekih od aktera te snimak poziva policiji na broj 122 u 11:38, 22.05.2019. na koji nisu htjeli da reaguju jer su odgovorni za prethodna krivična djela i napad na mene uz prijetnju ubistvom, službenici MUP-a, odnosno službenici Bosne i Hercegovine, koja smišljeno krši ustav i ljudska prava.
Iako je napadač, upotrijebio aktivnu fizičku silu, vukao me i gurao prema izlazu, konstantno prijeteći ubistvom, niko od prisutnih uniformisanih službenika nije reagovao, niti sačinio zabilješku a nisu mi htjeli reći ni njegove ime, te sam potom lično prijavio toj događaj dežurnom tužiocu i naknadno saznao ime napadača a u pitanju je Stanković Mitar, pripadnik MUP-a Republike Srpske.
Ali, da se ne radi samo o izolovanom događaju, dokaz je i ovaj kompletan postupak u kome sam više puta usmeno i čak 3 puta pismeno zahtjevao da sud izda naredbu Republici Srpskoj odnosno njenim organima da mi uruči podatke na koje imam pravo garantovano Ustavom, članom 23, što sud nije htio da učini.
Veoma bitna činjenica je i to da Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovine, krade poštanske pošiljke, upućene za Strazbur što se vidi iz priloženog dokaza lažno tvrdeći da su izgubljene a potom šalje nepoznate osobe u civilu sa falsifikovanim pismom, navodno iz Strazbura gdje se tvrdi kako su te "nestale i izgubljene" pošiljke odbačene.
OVDE ILI JE U PITANJU KRAĐA I FALSIFIKOVANJE DOKUMENTA SUDA U STRAZBURU ILI JE POŠILJKA PRESRETNUTA, OTVORENA I NJEN SADRŽAJ IZMENJEN NA TAJ NAČIN DA BI BIO ODBAČEN. KAKO GOD, APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA O POŠILJCI KOJA JE IZGUBLJENA BILO KOJI SUD MOŽE DONOSITI BIO KAKVU ODLUKU...
Kompletan postupak je bio potpuno nezakonit i prekršena je ključna odredba o teretu dokazivanja pa predstavnik tužene ne samo da ništa nije dokazivao nego se nije ni pojavio na ročištu a meni sud nije dozvolio izvođenja dokaza nego samo završnu riječ. Povod za sve, odnosno razlog tužbe za diskriminaciju je potpuno nezakonito i nelegalno montiranje optužnice protiv mene, pred nenadležnim organima, tužilaštvo i sudom u Istočnom Sarajevu, koji su falsifikovali nadležnost sa ciljem da me odvuku na udaljenu teritoriju, kao metu plaćenim ubicama, što su i pokušali, istovremeno krijući dokument na osnovu koga navodno imaju nadležnost.
Čak ni u ovom postupku, nisu htjeli da dostave kompletan spis, nego samo neko "izjašnjenje" koji nisam ni tražio ali iz njega se vidi da su lažirali nadležnost, jer se pozivaju na dokument Republičkog tužilaštva, kojim se u stvari moja krivična prijava dostavlja njima u rad a ne nikakva prijava protiv mene.
Na dnu pomenutog "Izjašnjenja od 26.03.2019." se tvrdi kako se krivični postupak protiv mene neprestano "odlaže" jer ne želim pristupiti a sudska policija "ne može realizovati naredbe za dovođenje". U pitanju je naravno potpuna besmislica jer sam kako je očigledno dostupan i pojavljujem se čak u drugim postupcima pred sudom a pripadnici mafijaške grupe koja je montirala optužnicu se ne usuđuju zatražiti pritvor koji je uobičajen u zakonu o krivičnom postupku u ovakvim slučajevima. Ne smiju zatražiti pritvor jar ga moraju obrazložiti i pri tom dostaviti dokaz o nadležnosti a ako bi takav prijedlog sud i odobrio uprkos falsifikovanju nadležnosti u roku od 24 sata mi se mora omogućiti žalba a po njoj postupa viši sud u roku od 48 sati. Taj viši sud nije bio planiran kao ni bilo kakav postupak nego je cilj bio da me dovuku na udaljenu teritoriju kojom haraju narko i auto mafija sa ciljem da me tamo likvidiraju. TAJ PLAN BI TRAŽENJEM PRITVORA, VIŠI SUD OKONČAO ZA 3 DANA, TE PRITVOR NIJE NIKAD NI ZATRAŽEN, NEGO SE VIŠE OD GODINU DANA POKUŠAVALO NEZAKONITO PRESRETANJE I NASILNO ODVOĐENJE SLANJEM PATROLA BEZ PISMENE NAREDBE.
S obzirom da su mojom krivičnom prijavom, bili prijavljeni pripadnici suda, tužilaštva, i komanda sudske policije, umiješani u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, šverc narkotika i pljačku stotina miliona, preko Bobar banke, odlučili su da montiraju optužnicu protiv mene, pokrenu "posebne istražne radnje" kradu poštu itd. i prikupljaju podatke, koje su dostavljali plaćenim ubicama.
Opšte je poznato da je u Bosni i Hercegovini, veliki broj neriješenih ubistava i sve više ima likvidacija vatrenim oružjem, eksplozivom, metalnim palicama i slično.
Građanima se od strane sudova, smišljeno otimaju, Ustavom garantovana prava, kako ne bi došli do dokumentacije potrebne za pravnu borbu a vrhunac svega je otvorena prijetnja ubistvom od strane državnog službenika, što je u suštini isto ono što rade sudije, otimajući građanima njihova prava u sudnici.

PRAVA PREKRŠENA TOKOM POSTUPKA ODNOSNO TOKOM DISKRIMINACIJE
Pravo na pravicno sudjenje čl, 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima; Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom, po čl 16 Ustava RS; Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi; Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom; Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni; Pravo na ličnu slobodu i sigurnost; Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.
O kršenju prava tokom postupka dovoljno govori samo to da sam predao 3, (TRI) pismena "Zahtjeva za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" čije kopije prilažem i umjesto da sud postupi po njima i zaštiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezan, (Zakonom o sudovima) to nije učinjeno nego sam umjesto toga 22.05.2019. kada sam lično tražio dokumente, fizički napadnut u PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako ponovo dođem.
KAKO SE RADI O POVREDAMA ZOZD-E, SMATRAM DA JE PO APLIKACIJI, (ZAHTJEVU) POTREBNO POSTUPATI HITNO, KONSTATOVATI POVREDE GARANTOVANIH LJUDSKIH PRAVA I PROGLASITI OSPORENU PRESUDU NEVAŽEĆOM...
U ovom predmetu se diskriminacija i kriminal ogleda u tome da je nenadležno tužilaštvo iz Istočnog Sarajevo, pokušalo lažirati nadležnost i tako otvoriti predmet protiv mene, konstantno krijući dokumentaciju i prije svega navodno rješenje o nadležnosti. To se nastavilo i po mojoj tužbi kada sud i poslije više mojih zahtijeva, UKLJUČUJUĆI TRI PISMENA, nije obezbijedio ni spis iz OJTIS niti ijedan dokument od materijala koji sam tražio a ni svjedoke. Pribavljeno je samo "IZJAŠNJENJE" tužilaštva, KOJE UOPŠTE NISAM TRAŽIO i uz njega što je ipak više nego dovoljno da dokaže kriminal i diskriminaciju, dostavljen je dokument republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koga se jasno vidi brutalni i kriminalni pokušaj falsifikovanja nadležnosti.
Pošto sud nije htio da mu omogući ravnopravne uslove i pravo na pravično suđenje prisiljen sam bio da izlažem život opasnosti da bih dobio dio materijala koji je sud bio obavezan da mi obezbijedi te sam čak fizički napadnut 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina od strane nepoznate osobe u civilnom odjelu. Taj događaj sam prijavio dežurnom tužiocu sat kasnije i naknadno utvrdio da se najvjerovatnije radi o Stanković Mitru, nekadašnjem članu komande posebne ratne jedinice iz policijske stanice Bijeljina, dakle sa područja gdje postoje brojni ratni zločini nad civilima a krivci su i danas zaposleni u javnim organima, uključujući, MUP, tužilaštva i sudove.
DIO PREKRŠENIH ODREDBI IZ ZAKONA
- Član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" TEK POSLIJE MOJIH USMENIH ZAHTJEVA I POKUŠAJA TUŽENE DA TO SPRIJEČI, SUD MI JE DOZVOLIO DA UKRATKO UKAŽEM NA BRUTALNE LAŽI I KRIMINAL U DOKUMENTIMA KOJE JE PREDLOŽILA TUŽENA A ISTA IH UOPŠTE NIJE OBRAZLAGALA.
- Član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice". - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" - SUD UOPŠTE NIJE ODLUČIVAO O MOJIM ZAHTJEVIMA VEZANO ZA ČlANOVE 23 USTAVA RS I 131 - 136 ZPP.
- Član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" - OVA OBAVEZA NIJE POŠTOVANA OD STRANE TUŽENE A SUD TO NIJE SANKCIONISAO.
- Član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" NIJE NI POMENUTO, OSIM AKO JE NAVEDENO ŠABLONSKI PRIJE ROČIŠTA A NIJE NIKADA SAOPŠTENO.
- Član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" - KLJUČNO PRAVO DA DOKAZUJEM SVOJE TVRDNJE OBRAZLAGANJEM DOKUMENTACIJE MI NIJE DOZVOLJENO UPRKOS STALNOM INSISTIRANJU.
- Član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" - ANALOGNO ČLANU 99, POSTUPAK DOKAZIVANJA MI JE KAO STRANKI ONEMOGUĆEN
- Član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE, NITI SE IZJAŠNJAVALA O MOJIM DOKAZIMA A MENI DOKAZIVANJE NIJE DOZVOLJENO.
- Član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" - TUŽENA NIJE UOPŠTE DOKAZIVALA SVOJE "ČINJENICE" A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" - GLAVNA RASPRAVA UOPŠTE NIJE POSTOJALA NEGO SAMO PRAVO NA ZAVRŠNU RIJEČ
- NIJE MI OMOGUĆENO DA ISPITAM SVJEDOKE IZ TUŽILAŠTVA PA I SUDA KOJI SU SADA U OVOM POSTUPKU TREBALI OBJASNITI SVOJU NAVODNU NADLEŽNOST I LAŽI I BESMISLICE PISANE POPUT ONOG "IZJAŠNJENJA" TUŽILAŠTVA OD 26.03.2019.
- NIJE UOPŠTE POŠTOVANO PRAVILO O OBRTANJU TERETA DOKAZIVANJA.
- SUD PRAKTIČNI NIJE IZNOSIO NIKAKAV STAV O MOJIM TVRDNJAMA VEZANO ZA DOKAZE TUŽENE I NAVODIMA U ZAVRŠNOJ RIJEČI NEGO JE UMJESTO TUŽENE KOJA JE ĆUTALA OBRAZLAGAO NEBITNE TEME UKLJUČUJUĆI I NAVODNE PREKRŠAJE...
OBRAZLOŽENJE
S obzirom da se radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije, teret dokazivanje je na potencijalnom diskriminatoru o tužena je bila dužna prisustvovati i dokazivati nediskriminaciju, dokazivati tvrdnje iz podnesaka a ne da to čini sud u presudi i meni prebacuje da nisam u potpunosti dokazao da je odluka RJTRS vezana baš za konkretnu moju krivičnu prijavu.
Sadržaj odluke RJTRS bi razumio i osnovac te je jasno zašto tužena i sud nisu ni pokušali da se njome bave nego se smišljeno skreće pažnja ne dokumente koji nemaju veze sa nadležnošču, U tu svrhu je očito "uklonjen" prethodni sudija Destanović Senad, (bošnjak) a predmet predan u rad drugom, (nacionalno podobnom) sudiji koji je na isti način ranije kriminalne radnje pripadnika tužilaštva izvršene izvan radnih obaveza, proglašavao "SLUŽBENIM", sa tom razlikom da su ovaj put u pitanju pripadnici mafije zaposleni u nenadležnim organima a koji su pokušali lažirati nadležnost sa ciljem da me navedu, dovedu ili dovuku na svoju teritoriju i na nišan svojim saučesnicima iz narko i auto mafije.
Ključni dokaz u ovom predmetu je dakle akt "T12 0 KTA 0000398 15" i kada se pročita taj dokument Republičkog tužilaštva vidljivo je da se njime nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:

"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

TIME SAM JA DOKAZAO DA OJTIS NIJE DOBIO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU KOJI SU NEZAKONITI OTVORILI PROTIV MENE.
Tužena nije dokazala niti uopšte dokazivala ništa niti je bila prisutna osim na jednom ročištu kada je jedino pokušavala mene spriječiti da govorim uopšte a svoj posao i obavezu prepustila po običaju nezakonito sudiji.
U dokumentu "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje ja uopšte nisam ni tražio nego kompletan spis i priliku da ispitujem svjedoke se i ne pominje šta piše u odluci RJTRS nego se pokušava insinuirati da se njome dodjeljuje nadležnost upravo za montirani predmet.
TO JE SAVRŠEN PRIMJER BAHATOSTI, BEZOBRAZLUKA I KRIMINALA TUŽILAŠTVA KOJE JE NA ISTI NAČIN FALSIFIKOVALO DOKAZE U SLUČAJU UBISTVA IVONE BAJO TE SAKRILO MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA PRETVARAJUĆI SE DA O TOME "NEMA SAZNANJA" A TEK 2017-TE PISMENO TO I PRIZNALO POŠTO JE VIŠE SUDIJA PRETHODNO PRUŽALO ZAŠTITU ZA NJIHOVE MAFIJAŠKE I FAŠISTIČKE METODE...
Podsjećam da je tužena MORALA dokazati kako je nenadležni organ stekao nadležnost i to učiniti još u odgovoru što nije učinjeno i ne postoje nikakve činjenice i dokazi. Naknadno predati dokumenti nemaju nikakve veze sa dokazivanjem nadležnosti i bave se čak lažima o navodnim prekršajima. Iako sam priložio dokaz, pravosnažno "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." nadležnog suda u kom postupku ne samo da sam dokazao da nema prakršaja nego i da su načelnik Borovčanin i njegovi službenici smišljeno falsifikovali zabilješke i lagali pred sudom, u svojoj presudi 80 0 P 097102 18 P, ovaj sud me više puta "optužuje" za kršenje javnog reda i mira, što je suštinski vrijeđanje stranke.
Osim priloga "06 Zahtjevi za primjenu članova iz ustava i zakona" koji sadrži 4 pismena zahtjeva i upozoranja sudu da poštuje i primjeni zakon i prava garantovana ustavom, prilažem i "07 Zahtjev predsjedniku suda i odgovor" u kome sam jasno i precizno naveo dio najvažnijih odredbi koje se krše i u odgovoru dobio stav predsjednika suda da sud primjenjuje sve odredbe koje sam naveo uključujući i onu o obrtanju tereta dokazivanja a što ipak nije zaustavilo sudiju da nastavi sa planskim kršenjam zakona. Zašto je to tako pokazala je nedavna afera nazvana "potkivanje" gdje se na video snimku moglo vidjeti da predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ovde tužene Bosne i Hercegovine i inspektor policijske agencije SIPA, u kafani iznuđuju od stranaka novac a onda se utiče na sudske postupke. U ovom slučaju se radilo o kriminalu više sudija i državnih tužitelja te je sistemom "spojenih posuda" pružena zaštita pripadnicima kriminalne grupe i na taj način što su meni oteta sva zakonom predviđena prava pa čak mi nije omogućen uvid u spis u kome sam krivično optužen. NEVJEROVATNO...
Generalno ni tužena ni sud u presudi nije se uopšte bavio ključnom temom o nadležnosti, te se čak i ne navodi da je navodno stečena dokumentom republičkog tužilaštva, nego se samo pominje da ta NEKA odluka postoji i da je uz nju dostavljen i neki drugi materijal u OJTIS, što niko nije dokazivao a sud nije obezbjedio taj spis uprkos mojim mnogobrojnim zahtjevima. Tvrdnja suda da sam "odustao" od prava garantovanog Članom 23 Ustava nije tačna jer sam pradao 3 (TRI) zahtjeva na tu temu na koje sud NIKADA nije reagovao a nisam predao nijedan podnesak u kome odustajem od bilo čega a pozvao sam se i na članove 131 - 135 ZPP što takođe nije poštovano. Uz sve to i OJTIS je odbijao 2 godine da mi uruči taj dokumet, OJT Bijeljina uvid u predmete, sudska policija odbija uručiti kopije zabilješki kao i MUP dokumentaciju koju sam tražio što je uz pomoć suda imalo za cilj da mi maksimalno oteža uslove u postupku i favorizuje tuženu i prije svega da prikrije organizovani kriminal i gestapovske metode u dokumentima policije, tužilaštva i sudske policije.

PRILOZI

01 Krađa pošiljki za sud u Strazburu
02 Tužba za utvrđenje diskriminacije sa prilozima
03 Odgovor tužene na tužbu 80 0 P 097102 18
04 Izjašnjenje tužilaštva sa prilozima
05 Prijava za falsifikovanje sa prilozima od 16.01.2015
06 Zahtjevi za primjenu članova iz ustava i zakona
07 Zahtjev predsjedniku suda i odgovor
08 Presuda 80 0 P0 097102 18 P od 30.04.2019.
09 Krivična prijava po napadu od 22.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 10. kolovoza 2019.

HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA

Naveo sam samo dio ubistava a ovaj pokušaj je posebno specifičan jer su uhapšeni i posebno organizator Slaviša Jurošević godinama pod zaštitom policije i Rajka Čolovića. A NAPADAČI SU I SVE NAVEDENE SUDIJE KOJI SU PODRŽAVALI GODINAMA OVAKAV BANDITIZAM KABADAHIJA IZ POLICIJE I NAPADALI NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM A KOJA SU OBAVEZNI DA ŠTITE...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - TUŽILAŠTVU BIH - SIPI

HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA

UVOD : ZOVSITV - "Disciplinski prekršaji sudija", "Disciplinski prekršaji tužilaca". KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE - NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE Broj: 02/1-021- 641/17. Datum : 15. jun 2017. godine, Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017. Članovi "Napad na sudiju i javnog tužioca", "Povreda ugleda suda", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca".
Dana 23.07.2009. prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, transportom iz Sarajeva smrtno je ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a predmet ubistva i materijalni dokaz ubistva, (dječji ruksak, dvostruko presječenog kaiša) uklanjaju pripadnici mafije i u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, peru kaiš hemijskim sredstvom da bi prikrili zločin te uklanjaju dokaz iz istražnih radnji.
Do kraja 2014-te razotkrivam veći broj pripadnika MUP-a, tužilaštva i suda koji su saučestvovali u prikrivanju ubistva i krijumčarenja a pri tome su čak sačinili falsifikat sudskog rješenja. Pošto sam podneo prijavu o tome i te detalje objavio na internetu, pravi se plan da se formira predmet protiv mene u Istočnom Sarajevu, pokrenu posebne istražne radnje, pokuša "napakovati" neko ozbiljnije krivično djelo te se pripremaju timovi za likvidaciju uz obilje, agenata, špijuna, informatora, doušnika... koje u nastavku nazivam zajedničkimj imenom PROVOKATORI.

PRITUŽBA I PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA NAPAD NA PRAVA IZ USTAVA I ZAKONA

Protiv Mićić Ljubiše, Marković Jelene, Sekulić Cvijete, Malović Branke, Borovčanin Luke, Tomaš Jovane i Čolović Rajka zbog kršenja prava garantovanim članom 23 Ustava RS, odnosno "povreda načela nepristrasnosti" i više drugih disciplinskih prekršaja, što je za posljedicu imalo prikrivanje dokumentacije vezane direktno za mene i nastavak prijetnji ubistvom i fizičkih napada čak u zgradi MUP-a, od strane policajca u civilu, pred uniformisanim službenicima koji su to posmatrali i prikrili počinioca koji je pošto me nije uspio uplašiti i otjerati, pobjegao na sprat PU Bijeljina.

Napomena : U nastavku je samo manji dio materijala koji posjedujem.
16.01.2015. - Predajem dopis "Ko su falsifikatori" sa krivičnom prijavom.
07.05.2015. - Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15.
13.05.2015. - Provokator H.P.G. (komšinica OJTIS) me kontaktira putem interneta.
01.06.2015. - RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15.
04.06.2015. - Odluka RJT, T12 0 KTA 0000398 15 stiže u OJTIS i uprkos tome što se njome dodjeljuje moja krivična prijava njima u rad, Rajko Čolović formira nezakonit predmet protiv mene za sasvim drugo krivično djelo i njime zadužuje NN tužioca. U narednom periodu se angažuju provokatori i pokreću nezakonite "posebne istražne radnje sa ciljem da mi se "napakuje" mnogo ozbiljnije krivično djelo.
07.08.2015. - Provokator N.V, objavljuje tekst "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI" na web adresi "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720" u kome opisuje praćenje i nadzor nada mnom te mi upućuje upozorenja i prijetnje.
24.04.2016. - U 23:06, me kontaktira provokator S.K. riječima "Jeli ovo sve moguce da se desava u Bijeljini?". Specifičnost je bila da se u narednom periodu, više desetina puta u audio razgovorima izgovarala ista rečenica ; "Šta misle te sudije, dal će se desiti i njima nešto i njihovoj djeci", sa očitom namjerom da izgovorim neku prijetnju koja bi se iskoristila protiv mene preko člana "Napad na sudiju i javnog tužioca".
15.07.2016. - Predajem pismene zahtjeve u OJT Bijeljina, PU Bijeljina, Okružni sud u Bijeljini i Osnovni sud u Bijeljini, vezano za pravo iz člana 23 ustava RS i prikrivanjem dokaza ubistva Ivone Bajo na šta NIKAD nisam dobio odgovore.
26.08.2016. - Danko Borovčanin, načelnik OCSP u Bijeljini, (kao reakciju na zahtjev od 15.07.2016. i moje traženje da nadležni reaguju) sačinjava dopis "SU-SP-3-331-10" kojim traži da se "pobudi" NEKO krivično djelo protiv mene. Isti je godinama nezakonito sprečavao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i kreirao falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10, za šta sam podneo prijavu. Iako je potegao sve veze i spriječio sva svjedočenje njegovo autorstvo se može dokazati dokumentom A-326/12 koji je Novak Kovačević poslao VSTV-u, gdje na kraju navodi da prilozi koje šalje potiču od sudske policije.
11.01.2017. - U 01:15 me kontaktira provokator A.D. sa šifrovanim porukama koje su me trebale zainteresovati.
27. i 28.01.2017. - Provokator A.D. traži da se sastanemo sa izgovorom da ima dokaze o kriminalu koje bi objavio. Nalazimo se u kafe kladionici "Admiral" kod autobuske stanice. Dokaze mi ne daje a po rastanku ga pratim i vidim njegov susret sa instuktorom.
09.03.2017. - VSTV-e, imenuje Jovanu Tomaš za okružnog tužioca u OJTIS.
01.04.2017. - Jovana Tomaš, stupa na dužnost i daje joj se u rad "LAKI" predmet T17 0 KT 0006630 15, protiv mene, koji je do tad vodio za mene još uvjek NN tužilac, bez zakonskog osnova i bez rješenja o nadležnosti.
12.04.2017. - Sačinjavam i potom predajem "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" kojim od sudije Cvijete Sekulić tražim materijal po pravu garantovanim članom 23 Ustava RS. Umjesto da mi omogući to pravo, sudija Sekulić dodatno napada na moja prava i uz više drugih krivičnih djela je saučestvovala u uništavanju spisa 80 1 Pr 000670 10, u kome je načinjen falsifikat sudskog rješenja.
08.06.2017. - Provokator J.S. poslije više prethodnih kontaktiranja, pokušava preko 3 sata da me ubjedi i odvede od kuće u pravcu Ugljevika i Tuzle, kod NN osobe sa stvarnim ciljem da me likvidira tim koji je čekao. Dio razgovora s njim u trajanju 04:40, sam više puta dostavljao sudu, tužilaštvu i policiji pod nazivom Agent.mp3.
15.06.2017. - NSRS, izglasava novi "KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE" sa novim članom "Napad na sudiju i javnog tužioca" pripremljenog specijalno za mene i po potrebi druge protivnike mafijaškog klana.
22.06.2017. - OJT, Jovana Tomaš mi upućuje PRVI "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15" za već 29.06.2017. što je samo 7 dana po sačinjavanju poziva.
27.06.2017. - Odmah po prijemu sačinjavam i šaljem pismeni "Zahtjev za informacije za OTIS" kojim upozoravam na nenadležnost i tražim kopiju rješenja o nadležnosti, koje ni tad a ni kasnije nisu iz OJTIS, htjeli da mi dostave.
28.06.2017. - Provokator H.P.G se raspituje da li ću ići sutradan u Istočno Sarajevo.
05.07.2017. - Šaljem "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15" prije svega Tomaš Jovani, (upozoravam da mi se priprema ubistvo) koja je uz prethodni zahtjev morala shvatiti da je obmanuta i da nije nadležna ali ona ili neko drugi uprkos tome nastavlja rad na nezakonitom predmetu.
13.07.2017. - Novi "KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE" se objavljuje u Službenom glasniku RS.
12.08.2017. - Provokator B.R. objavljuje tekst "Od koga policija štiti Ružicu Jukić" kojim brani i opravdava neposredno ranije iznesene prijetnje vješanjem provokatora H.P.G. upućene pripadnicima pravosuđa i praktično podstiče druge građane da čine isto. Paralelno je konstantno više provokatora angaživano da snimi audio ili u poruci neku slučnu prijetnju na kakvu pokušavaju da me nagovore. Isti provokator koji "brani" prijetnje vješanjem je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika vijeća kao dio plana za diskreditaciju kompletnog VSTV-a.
14.08.2017. - VSTV, izdaje saopštenje kojim osuđuje uvrede i prijetnje vješanjem, te poziva nadležne institucije da otkriju i sankcionišu ovakvo nedopustivo djelovanje.
14.08.2017. - Provokator H.P.G. odmah po okončanju sjednice VSTV biva informisana o zaključcima i to od onih koji su je angažovali a u 15:26, me kontaktira te potom u audio razgovoru traži "savjete" sa opaskom da joj je NEKO, sugerisao da se u narednom periodu primiri.
14.08.2017. - Avaz i više drugih medija u 18:10 objavljuje tekst "Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita" i sa navedenim punim imenom provokatora, što pokazuje da je provokator H.P.G. znala sve detalje, prije njih a odmah po okončanju sjednice VSITV-a.
15.08.2017. - Udruženje sudija u Federaciji BiH, saopštenjem osuđuje uvrede i prijetnje vješanjem.
18.08.2017. - VSTV objavljuje "In memoriam" za preminulu Biljanu Petrović. Radi se o okružnom tužiocu iz OJTIS, koje je angažovalo provokatore a njena smrt je kako je navedeno IZNENADNA, svega 4 dana po pozivu VSTV-a da se otkriju i sankcionišu osobe koje stoje iza prijetnji vješanjem. Preminula osoba je bez ikakve sumnje znala detalje o angaživanju provokatora i upute kako da djeluju te je njena smrt svakako sumnjiva, posebno ako je ona prije Jovane Tomaš, bila obmanuta o "dodjeljenoj" nadležnosti i vodila predmet T17 0 KT 0006630 15.
13.11.2017. - Objavljen članak "Darko Elez izašao iz zatvora" poslije čega njegovi saučesnici iz tužilaštva i policije umješani u šverc narkotika intenziviraju pripreme za moju likvidaciju s obzirom da Elez kontroliše veliku broj pripadnika klanova u Istočnom Sarajevu. Donosi se odluka o podizanju lažirane optužnice sa ciljem da me dovedu na nišan timu za likvidaciju.
29. i 30.11.2017. - Provokator B.R. mi u mejl porukama prijeti "pravnim" posljedicama i kaznama.
29.11.2017. - Na moj rođendan, Tomaš Jovana podiže i predaje optužnicu protiv mene, nenadležnom sudu sa samo inicijalima u potpisu za razliku od poziva u kome je prezime kompletno.
07.12.2017. - Luka Borovčanin potvrđuje "optužnicu" i šalje odmah poziv za izjašnjenje, iako je zakonom predviđena procedura dostave optužnice i prethodnih prigovora. Naravno da mafiju ne zanima zakon nego želi što prije da me dovede na nišan plaćenim ubicama.
14.12.2017. - Provokator S.K. poziva preko fejsbuk mesindžera u 17:04, citiram iz fejsbuk arhive "Duljina: 129 min", sve pokušavajući da uz konstantno ponavljanje rečenice o sudijama i njihovim porodicama, izgovorim bilo šta, što bi moglo koristiti za neku pravu optužnicu umjesto lažirane za koju mi je par dana ranije poslat poziv.
15. do 22.12.017. - Kontaktira me ponovo provokator A.D. i traži sastanak. Cilj je bio da me snime plaćene ubice kako bi me lakše uočili po dolasku na Sokolac koji se očekivao 26.12.2017. A.D, je u prijateljskim vezama sa sudskim policajcem Deurićem, (ubio stranku pred sudom u Vlasenici) i sa nekima iz ekipe za pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića, kao i sa samim Vasiljevićem.
20.12.2017. - Kreiram i šaljem uz prethodne prigovore, sudiji Luki Borovčaninu "Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS". Sve je dakle prije odluke o prigovorima a moje pravo iz člana 23 ustava se krši i krije dokumentacija koja bi dokazala falsifikovanje nadležnosti čime sam izlagan više puta životnoj opasnosti.
23.12.2017. - Provokator S.K. poslije više kraćih razgovora prethodnih dana, poziva preko fejsbuk mesindžera u 01:35. Za 97 minuta trajanja audio poziva, samo 3 dana pred moj očekivani dolazak na Sokolac, opet se pokušava standardnim "mamcem" isprovocirati neka prijetnja od mene bio kome.
11.01.2018. - Sudija Borovčanin Luka, odbacuje moje prigovore "rješenjem" i navodno prema podacima iz predmeta 80 0 P 097102 18, šalje poštom uz poziv. Dostava neuredna ali Pravobranilaštvo RS nije dostavilo kopiju tog poziva iako u podnesku navodi da je prilaže, što sam ukazao tokom rasprave. Narednih mjeseci, sudska policija, (pod komandom kriminalca Borovčanin Danka koji je sačinio falsifikat sudskog rješenja) nekoliko puta pokušava da me transportuje za Sokolac za koje vrijeme NIKO NIJE DOSTAVIO NIKAKAV DOKAZ O NADLEŽNOSTI.
29.01.2018. - Predajem u PU Bijeljina "Zahtjev za informacije" vezano za pravo iz člana 23 ustava RS i za predmete 89 0 K 058509 17 KPS i T17 0 KT 0006630 15 na koji NIKAD DO DANAS, nisam dobio odgovor.
12.03.2018. - Odlazim na ranije dogovoreni sastanak u PU Bijeljina, (vezano za zahtjev od 29.01.2018) prethodno više puta upozorivši sestru da organi iz Istočnog Sarajeva nisu nadležni što dobro znaju te je jedini logičan cilj svega, moj "dobrovoljni" dolazak ili prisilno odvođenje i ostavljanje kao mete pripremljenim timovima za likvidaciju. Tim upozorenjima koja su ostala zabeležena sam pokušao odvratiti mafijaški klan od toga. Previđanje se ostvaruje te me sudska policija presreće pri povratku sa lažima da imaju naredbu. Naredba je sačinjena tek po dolasku na Sokolac a sudija Borovčanin je LAŽIRAO u zapisniku prisustvo OJT, Stanka Nuića i navodne njegove riječi. Ni njegov potpis a čak ni štampano navedeno ime ne postoji u tom zapisniku. Srećom prijatelji objavljuju na mrežama moje hapšenje te mafija odustaje od plana ubistva uz ubjeđivanja da je za mene najbolje da na sledeći poziv dođem dobrovoljno da ne bi NAREDILI PRITVOR.
18.03.2018. - Mafijaški klan vrši otmicu a potom likvidaciju Davida Dragičevića, koju GESTAPOVSKIM METODAMA, pokušavaju prikriti svi organi RS.
03.04.2018. - Sudija Malović Branka sačinjava "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS" u kome navodi da IMAM PRAVO RAZMATRATI SVE SPISE I PREDMETE KOJI MI IDU U KORIST. Ovo pravo naravno nije poštovano nego svi sudovi, sva tužilaštva, MUP i sudska policija GESTAPOVSKIM metodama pod uticajem kriminalaca poput Čolovića, Kovačevića, Borovčanina, Markovića, Stjepanović itd... krše sva garantovana prava i rade za interese tajkunsko političke mafije sa kojom u sadejstvu pljačkaju narod i likvidiraju nepodobne.
04.04.2018. - Pošto mi je 12.03.2018. sudija Borovčanin uručio "rješenje" o odbijanju prigovora na kome je naveden broj odluke Republičkog tužilaštva na osnovu koje trvdi da je nadležan, zatražio sam kopiju direktno od RJT, što se i desilo, odlukom glavnog republičkog tužioca "IT-7/18". Uz nju mi je poslata i odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz čijeg sadržaja se i definitivno vidi da je Rajko Čolović lažirao nadležnost za predmet protiv mene i obmanuo bar neke svoje kolege dok su mu neki drugi bili saučesnici.
03.09.2018. - Sačinjavam i potom predajem sudiji Marković Jeleni "Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P" uz upozorenje da mi je zbog uskraćivanja navedenih prava i djelovanjem plaćenih ubica ugrožen život. Sudija Marković je saučesnik u pokušajima mog ubistva i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, (što je suštinski konstatovao Okružni sud "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" od 13.04.2017.) te je samo nastavila sa falsifikatima i kriminalom napadajući ponovo na pravo iz člana 23 ustava RS. Ubrzo po donošenju navedenog rješenja 80 0 P 039221 16 Gvl 2, od 13.04.2017. je Rajko Čolović, koji je od ranije štitio kriminalne radnje sudije Marković, natjerao je Tomaš Jovanu da me pozove na nišan njegovim saučesnicima iz narko i auto mafije.
05.09.2018. - Kreiram i šaljem "Zahtjev za informacije" u OJTIS, kojim tražim kopije svih rješenja, odluka i naredbi vezanih za predmet T17 0 KT 0006630 15 u kome sam kao stranka optužen pred nenadležnim organom. Na zahtjeve nije bilo odgovora što je imalo za posljedicu da od mene bude sakrivena uloga NN tužioca, koji je vodio predmet prije Jovane Tomaš.
27.09.2018. - Presretnut sam od strane sudske policije, uz asistenciju provokatora koje sam bio svjestan (nisu imali naredbu uz sebe) te transpotovan u Sokolac i ostavljen na ulici kao meta ubicama iako sam zbog tegoba uzrokovanih polenom ambrozije tražio hitnu pomoć te više puta povraćao sa teškim posljedicama.
04.10.2018. - Predsjednik VSTV-a, Milan Tegeltija poslije mog zahtjeva za pristup informacijama, sačinjava akt "Vstv 014-07-10-28-181-2018" koji se šalje "na ruke" gospode Čolović Rajka i Borovčanin Luke te meni. U dokumentu se traži da postupe BLAGOVREMENO po mom zahtjevu kojim tražim dokument o njihovoj nadležnosti i da ga informišu a obavještavaju se i da ću ja biti informisan o ovom dokumentu. S OBZIROM DA NISU IMALI NIKADA RJEŠENJE O NADLEŽNOSTI, NISU GA NI DOSTAVILI NEGO SE UMJESTO TOGA PRAVI PLAN ZA DISKREDITACIJU PREDSJEDNIKA I KOMPLETNOG VSTV-A.
23.11.2018. - Realizuje se plan pokušaja diskreditacije sačinjavanjem video snimka uz asistenciju inspektora Pandže. Cilj je bio satanizacija kompletnog VSTV-a sa predsjednikom na čelu, koja je vršena konstantnom medijskom hajkom suštinski banalnog događaja u kome predsjednik VSTV-a niti čini neku kriminalnu radnju niti nagovještava da će učiniti. Radnje i riječi inspektora se pokušavaju pripisati predsjedniku VSTV-e sa ciljem da se skrene pažnja na taj snimak, po mogućnosti ukloni predsjednik ili čak uruši kompletno VSTV-e, kako bi kriminal pripadnika mafije koje sam razotkrio poslije lažiranja nadležnosti i njihove ranije veze sa klanovima i timovima za likvidacije ostale sakrivene.
08.10.2018. - Kreiram i šaljem sudiji Branki Malović "Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda" prema pravu iz člana 23 ustava i ZKP-u na koje imam i kao stranka pravo. Tražena naredba nije naravno izdata.
09.10.2018. - Kreiram i šaljem "Zahtjev za SP i sud u Sokocu" načelniku Borovčanin Danku i sudiji Branki Malović u kome tražim odgovorne za neukazivanje hitne pomoći dana 27.09.2018. OBJAŠNJENJE NARAVNO NISAM DOBIO.
26.10.2018. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju dvojicu policajaca u Federaciji BIH na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
01.01.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju Miloša Ostojića u Istočnom Sarajevu na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
18.03.2019. - Kreiram i šaljem sudiji Mićić Ljubiši u predmetu 80 0 P 097102 18, "Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" vezano za moju tužbu za utvrđenje diskriminacije uzrokovane radnjama u lažiranom predmetu "T17 0 KT 0006630 15" tražeći prije svega kompletan spis ili kopiju spisa iz OJTIS. Sam naslov pokazuje da su postojala još 2 prethodna zahtjeva po tom osnovu na koje sudija Ljubiša Mićić nije reagovao, nego je moja prava kršio a pomogao i tuženoj RS i pripadnicima mafijaškog klana jer je umjesto tog spisa i drugih dokumenata i svjedoka koje sam zahtjevao da obezbjedi, suprotno mom zahtjevu, tražio i uneo u predmet BEZVRIJEDNO "izjašnjenje od 26.03.2019." potpisano ne od Jovane Tomaš niti od Rajka Čolovića, nego od OJT Mirze Đozo. Time je sudija Mićić uz kršenje mojih prava u tom postupku, postao i saučesnik pokušaja mog ubistva, prikrivanja ubistva Ivone Bajo i praktično direktan uzročnik i podstrekač napada NN lica na mene i prijetnji ubistvom 22.05.2019.
22.04.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju Slavišu Krunića u Trnu kod Banjaluke, na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
22.05.2019. - Prilikom pokušaja da ostvarim prava garantovana ustavom RS uz dokaze prikrivanja ubistva Ivone Bajo koje sam doneo i zahtijevao da MUP, preduzme zakonom obavezujuće radnje, poslije oko sat čekanja, komanda MUP-a u PU Bijeljina je poslala NN batinaša da me verbalno i fizički napadne i prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim. Poslije moje naknadne pismene krivične prijave, telefonski sam obavješten da se u OJT Bijeljina vodi predmet KTA - 25395. ZA OVO RAZBOJNIŠTVO, DIREKTNO SU ODGOVORNE SVE SUDIJE OD KOJIH SAM PRETHODNIH GODINA TRAŽIO ZAŠTITU PRAVA IZ ČLANA 23 USTAVA RS, A PRIJE SVEGA : SEKULIĆ CVIJETA, MARKOVIĆ JELENA, BOROVČANIN LUKA, MALOVIĆ BRANKA I MIĆIĆ LJUBIŠA, OD KOJIH SAM ZAHTIJEVAO ZAŠTITU PRAVA POSLIJE OTVARANJU PREDMETA T17 0 KT 0006630 15.
01.06.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, pokušavaju likvidaciju Slobodana Vasiljavića u Istočnom Sarajevu na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti. Naveo sam samo dio ubistava a ovaj pokušaj je posebno specifičan jer su uhapšeni i posebno organizator Slaviša Jurošević godinama pod zaštitom policije i Rajka Čolovića a dio napadača je u vezama sa provokatorom A.D. koji je pokušao da me namami u klopku decembra 2017-te.
11.06.2019. - Nastalo je "Pismo Mitra Stankovića" koga sam naveo u prijavi kao najvjerovatnijeg napadača. U tom pismu on negira svoje učešće tvrdeći da sam ga zamjenio sa nekim od inspektora. To suštinski nije ni važno jer je napadač na mene kompletan MUP, ne samo NN lice nego i službenici koji su sve to mirno gledali, odbili sačiniti zabilješku i otkriti mi ime napadača. A NAPADAČI SU I SVE NAVEDENE SUDIJE KOJI SU PODRŽAVALI GODINAMA OVAKAV BANDITIZAM KABADAHIJA IZ POLICIJE I NAPADALI NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM A KOJA SU OBAVEZNI DA ŠTITE...

PRILOZI

Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
HPG provokator - start
Od koga policija štiti Ružicu Jukić 12.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
Biljana Petrović - in memoriam 18.08.2017.
HPG provokator - djelovi prepiske
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Darko Elez izašao iz zatvora 13.11.2017.
Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P
Zahtjev za informacije 05.09.2018.
Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda
Zahtjev za SP i sud u Sokocu
Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u
Pismo Mitra Stankovića od 11.06.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 5. kolovoza 2019.

PRITUŽBA I PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA NAPAD NA PRAVA IZ USTAVA I ZAKONA

Poslije iznenadne "smrti" Biljane Petrović, više niko nema, ne smije ili neće povezivati nezakonito otvaranje lažiranog predmeta i angažovanje provokatora sa uputama da provociraju prijetnje sa tekstovima i komentarima koje su pisali. S obzirom da je tim saopštenjem, vijeće pozvalo nadležne institucije da reaguju i ustanove koje su odgovorne osobe a tužilac Biljana Petrović je znala sve detalje o tome, nije isključeno da njena smrt nije prirodna, odnosno da je mafija uklonila nezgodnog svjedoka i to predstavila kao prirodnu smrt...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - TUŽILAŠTVU BIH - SIPI

PRITUŽBA I PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA NAPAD NA PRAVA IZ USTAVA I ZAKONA

Protiv Mićić Ljubiše, Marković Jelene, Sekulić Cvijete, Malović Branke, Borovčanin Luke, Tomaš Jovane i Čolović Rajka zbog kršenja prava garantovanim članom 23 Ustava RS, odnosno "povreda načela nepristrasnosti" i više drugih disciplinskih prekršaja, što je za posljedicu imalo prikrivanje dokumentacije vezane direktno za mene i nastavak prijetnji ubistvom i fizičkih napada čak u zgradi MUP-a, od strane policajca u civilu, pred uniformisanim službenicima koji su to posmatrali i prikrili počinioca koji je pošto me nije uspio uplašiti i otjerati, pobjegao na sprat PU Bijeljina.
UVOD : ZOVSITV - "Disciplinski prekršaji sudija", "Disciplinski prekršaji tužilaca". KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE - NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE Broj: 02/1-021- 641/17. Datum : 15. jun 2017. godine, Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017. Članovi "Napad na sudiju i javnog tužioca", "Povreda ugleda suda", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca".
Dana 23.07.2009. prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, transportom iz Sarajeva smrtno je ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a predmet ubistva i materijalni dokaz ubistva, (dječji ruksak, dvostruko presječenog kaiša) uklanjaju pripadnici mafije i u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, peru kaiš hemijskim sredstvom da bi prikrili zločin te uklanjaju dokaz iz istražnih radnji.
Do kraja 2014-te razotkrivam veći broj pripadnika MUP-a, tužilaštva i suda koji su saučestvovali u prikrivanju ubistva i krijumčarenja a pri tome su čak sačinili falsifikat sudskog rješenja. Pošto sam podneo prijavu o tome i te detalje objavio na internetu, pravi se plan da se formira predmet protiv mene u Istočnom Sarajevu, pokrenu posebne istražne radnje, pokuša "napakovati" neko ozbiljnije krivično djelo te se pripremaju timovi za likvidaciju uz obilje, agenata, špijuna, informatora, doušnika... koje u nastavku nazivam zajedničkimj imenom PROVOKATORI.
ČINJENIČNI OPIS I POZADINA KRIMINALNIH AKTIVNOSTI :
U ovoj pritužbi i prijavi, ističem više osoba koje su postupale u više predmeta a zajedničko je to što su izvršile napad na pravo garantovano članom 23, Ustava Republike Srpske a koje su kao sudije prema zakonu o sudovima, dužni da štite.
Ovdje se čak ne radi o nekom propustu, nego o smišljenom kriminalu s obzirom da sam se na pravo iz člana 23, pozivao pismeno i to više puta a što su navedene sudije i okružni tužioci ignorisali i smišljeno pružile pomoć ne samo drugoj strani nego i pripadnicima mafijaškog klana koji su izvršili više teških krivičnih djela.
Dakle uopšte ne govorim o tome, kakve su presude donosili i sa kojim obrazloženjem, nego isključivo o pristrasnosti prema drugoj stranci i onemogućavanju mene kao po zakonu ravnopravne stranke da dođem do materijala koji kriju pripadnici mafije u organima Republike Srpske.
Posljedica svega nije dakle samo kriminalno postupanje i kriminalne presude nego i praktično ohrabrivanje, podržavanje i podstrekivanje pripadnika mafijaškog klana da osim što su me ranije napadali i prijetili prekriveno, sada su to počeli da čine javno čak u zgradi policije te sam 22.05.2019. fizički napadnut od strane NN batinaša a koga su poslali šefovi MUP-a sa sprata policijske uprave Bijeljina.
Druga važna činjenica je to da je zbog sabotaže prava iz člana 23 ustava RS, meni i danas nepoznat sadržaj lažirane optužnice, odnosno predmeta T17 0 KT 0006630 15, koji je protiv mene pokrenulo nenadležno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i prije svega nije mi poznato ime tužioca koji je otvorio taj predmet.
Naime meni je poziv za izjašnjenje poslala Jovana Tomaš 22.06.2017. a prije nekoliko dana sam istraživao imenovanja i došao do podatka da je ista imenovana za tužioca tek oko dva mjeseca ranije što znači da nikako nije mogla otvoriti i voditi predmet u 2015. godini.
S obzirom da je nadležnost lažirana, odnosno falsifikovana to je upravo tužilac koji je otvorio predmet morao pred sudom da objašnjava kako je to i zašto učinio, da li je uopšte imao uvid u podmetnuti akt T12 0 KTA 0000398 15, republičkog tužilaštva kojim se u stvari moja krivična prijava daje njima u rad ili ga je neko obmanuo.
Istraživanje o tom imenovanju sam obavio poslije slušanja video intervjua Slobodana Vasiljevića koji je preživio pokušaj likvidacije od strane grupe kriminalaca sa područja Istočnog Sarajeva.
Zanimljivo je da su pripadnici te grupe pokušali preko svog prijatelja, provokatora A.D. da me kontaktiraju i uvuku u sličnu zamku za likvidaciju kao i to da je organizator likvidacije na Vasiljevića, Slaviša Jurošević, dugogodišnji kriminalac, koga konstantno i smišljeno štite pripadnici tužilaštva u Istočnom Sarajevu te su čak pokušaj ubistva uz korištenje vatrenog oružja i ranjavanje žrtve preformulisali u "izazivanje opšte opasnosti" te je Jurošević dobio samo simboličnu novčanu kaznu.
Za takvu pristrasnost i suštinski saučesništvo sa plaćenim ubicama, najveću odgovornost snosi glavni okružni tužilac Rajko Čolović ali naravno i tužioci koji su radili na tim predmetima a pomenuta grupa je samo jedna od više njih koje su pokušavale i mene navesti u zamku i likvidirati. Ostavljanje na slobodi ovakvih plaćenika, odnosno konstantna pomoć i saučesništvo Čolovića i njegovih saučesnika ima za cilj da uvjek posjeduju uticaj i moć nad pojedincima koji će po potrebi izvršavati likvidacije nad protivnicima mafijaškog klana.
Preživjeli Slobodan Vasiljević je dakle pomenuo da u predmetu po napadu na njega radi mlada tužiteljka što me asociralo na Jovanu Tomaš te sam istraživao i ustanovio da je imenovana tek 2017-te a u nastavku se pominje da je tužilac Biljana Petrović u međuvremenu preminula.
S obzirom da je u pitanju tužilac, koja je praktično po nalogu Rajka Čolovića prekvalifikacijom pokušaja ubistva u "izazivanje opšte opasnosti" "oslobodila" plaćenog ubicu, Slavišu Juroševića, ista je znala mnogo o nezakonitim aktivnostima Čolovića, njegovim vezama sa kriminalnim krugovima i nezakonitim "posebnim istražnim radnjama" te angažovanjem provokatora koji su me kontaktirali prethodnih godina a posebno H.P.G. komšinicu tužilaštva, koja je po angažovanju javno prijetila vješanjem pripadnika pravosuđa. Poslije iznenadne "smrti" Biljane Petrović, više niko nema, ne smije ili neće povezivati nezakonito otvaranje lažiranog predmeta i angažovanje provokatora sa uputama da provociraju prijetnje sa tekstovima i komentarima koje su pisali.
Ovdje je dakle veoma neobično to da pomenuta okružni javni tužilac, "umire" iznenada svega 4 dana poslije održane sjednice i saopštenja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, vezano za uvrede i prijetnje vješanjem pripadnicima pravosuđa a izrečene od strane jednog od angažovanih provokatora.
S obzirom da je tim saopštenjem, vijeće pozvalo nadležne institucije da reaguju i ustanove koje su odgovorne osobe a tužilac Biljana Petrović je znala sve detalje o tome, nije isključeno da njena smrt nije prirodna, odnosno da je mafija uklonila nezgodnog svjedoka i to predstavila kao prirodnu smrt.
U prilogu je više sudskih dokumenata i novinskih članaka te prije svega tekst "Hronologija važnijih događaja po datumima" na koji skrećem pažnju jer se samo čitanjem tih povezanih događaja može steći uvid u razmjere kriminala iza koga stoje pripadnici mafijaškog klana...

PRILOZI

Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
HPG provokator - start
Od koga policija štiti Ružicu Jukić 12.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
Biljana Petrović - in memoriam 18.08.2017.
HPG provokator - djelovi prepiske
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Darko Elez izašao iz zatvora 13.11.2017.
Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P
Zahtjev za informacije 05.09.2018.
Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda
Zahtjev za SP i sud u Sokocu
Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u
Pismo Mitra Stankovića od 11.06.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902