nedjelja, 30. siječnja 2022.

OBAVJEST USTAVNOM SUDU BIH O NEPOŠTOVANJU I NESPROVOĐENJU ODLUKA

Iako prvo konstatuje da je Ustavni sud, konstatovao NEUSTAVNOST ODLUKA, osoba koje sam prijavio, onda se ona, umjesto u krivični aspekt, upušta u filozofiranje i meditaciju te iznosi impresiju da ona "nalazi da kršenjem ustava nisu izvršena krivična djela" jer kako dalje kaže "pomenuta odluka izaziva više pitanje zakonske procedure donošenja, ne opravdanosti donošenja". Tako bi i za vješanje g. Miljića, značilo da nije kršenje njegovog prava na život, nego je samo pitanje procedure a ne i opravdanosti likvidacije, koja se kako se može zaključiti po tužiteljici mogla desiti i otrovima što bi se onda lako moglo predstaviti kao "prirodna smrt" nekoga ko je predstavljao smetnju za akcije terorista...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST USTAVNOM SUDU BIH O NEPOŠTOVANJU I NESPROVOĐENJU ODLUKA

Ovaj dopis je informativnog karaktera, kako za Ustavni sud BIH, tako i za javnost, koja ima pravo biti upoznata sa načinom na koji se primjenjuju, odnosno ne primjenjuju zakoni i kako se krše njihova prava, čak i nakon što je najviši sudski organ doneo odluku u kojoj je navedeno da naredbe - prisiljavanje građana da nose maske na licu, ustima i nosu te zabrana slobodnog kretanja, predstavljaju kršenja ljudskih prava i sloboda. Umjesto da se ova odluka po AP 3683/20 od 22.12.2020. poštuje i odmah a najkasnije nakon 30 dana prekine sa terorom, evo i danas imamo situaciju da su na ulazima u sve javne objekte i dalje naljepnice - oglasi o obaveznom korištenju maski i rukavica i to zbog toga jer se Vlade RS i Federacije, odnosno kantona nisu oglasile po ovom pitanju i nisu ukinule ove inkvizitorsko fašističke "mjere". Razlog je naravno to što su u ovoj situaciji vidjeli dodatnu priliku za pljačku, namještanjem tendera za maske, rukavice, medicinsku opremu itd a pokazalo se da su čak za terapije pacijenata u bolnicama koristili smišljeno i podmuklo znatno jeftiniji ali i opasan po život, KISEONIK ZA ZAVARIVANJE, umjesto ČISTOG MEDICINSKOG KISEONIKA, koji je lijek. Samo u jednoj bolnici odakle su stigli precizni podaci, (Trebinje) od 40 pacijenata kojima je davan takav kiseonik NIKO NIJE PREŽIVIO. S obzirom da sam uvjeren u to da je takozvana "pandemija" sa jedne strane izmišljotina a sa druge strane, monstruozan teroristički napad na stanavništvo kompletne planete od strane mafijaških, političko finansijsko terorističkih struktura, čiji je cilj uvođenje NWO - novog svjetskog poretka sa 5G mrežom i robotima u kome bi većina ljudi, uključujući i sudije bili višak, koga se žele osloboditi jer njihove poslove može i prema planu treba preuzeti AI - vještačka inteligencija. Na lokalnom nivou im u tome pomažu njihove sluge, koje su prethodnih decenija nametnuli i doveli na vlast sa zadatkom da sprovode njihove naloge i omoguće nesmetanu pljačku naroda i države te prenos vlasništva sa pojedinaca i društva na korporacije. Ali da ne idem suviše u pozadinu koja je obimna ukazaću na prilog "Obavjest po T20 0 KTAT 0020612 21" o nesprovođenju istrage, koji je potpisala, odnosno donijela odluku, tužiteljica Ozrenka Nešković a nakon što je podnesena moja "Pritužba na odluku T20 0 KTAT 0020612 21 od 05.07.2021." sa prilozima, to odluku je potvrdila tadašnja glavna tužiteljica Gordana Tadić, što se može vidjeti u prilogu "Rješenje T20 0 KTP 0020612 21 od 30.08.2021.". Ovde je bitno istaći činjenicu da su pomenute osobe, Nešković i Tadić, akteri jedne od najskandaloznijih afera u istoriji BIH, gdje su u društvu direktora OSA, Osmana Mehmedaića u kafanskoj atmosferi, raspravljali o metodama rada, nerada, glume, pravne države i slično te je tužiteljica Nešković izjavila, (prilog "Visoku korupciju uopšte ne rade") da "fali malo mesa narodu" ne mogu procesuirati VISOKU KORUPCIJU. Afera je osim u prilogu, opisivana u više lokalnih i stranih medija a ovde je izraz "MESO", metafora za neko spektakularno hapšenje ili bar najava kakvog takvog rada od strane tužiteljice Nešković, koja je bila šef odsjeka za organizovani kriminal a izjavu da "visoka korupcija se ne može raditi" nije potrebno dodatno pojašnjavati. To u praksi znači - kada se primjeni na ovu konkretnu krivičnu prijavu i "postupanje" tužiteljica da pripadnici mafijaškog kartela, odnosno političari koje sam prijavio, imaju zaštitu od Tužilaštava, kojima u stvarnosti i komanduju. U svojoj "nezavisnoj" odluci, tužiteljica Nešković navodi da sam dostavio prijavu, ("Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam" i "Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam - prilozi") 02.05.2021. no ne pominje se da sam u toj prijavi naveo da sam podnosio i ranije krivične prijave na tu temu što citiram doslovno a nalazi se odmah nakon OBRAZLOŽENJA : "Napominjem da sam u prethodnom periodu, napisao i poslao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine više krivičnih prijava, među kojima i neke čija je tema vezana za kršenje ustava i ljudskih prava garantovanih zakonom sa izgovorom "borbe" ili "rata" kako neki vole da kažu protiv `nevidljivog neprijatelja` odnosno takozvanog virusa. Neću ponavljati argumente ranije iznosene nego ću skrenuti pažnju ne samo tužilaštvu, nego i svim građanima da je prvo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 22.12.2020. (120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine) donio odluku po podnesenoj apelaciji AP 3683/20, da su naredbe i mjere obaveznog nošenja maski i zabranama kretenja, nezakonite, odnosno predstavljaju kršenja garantovanih prava i sloboda iz Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima." Jedna od tih mojih prijava koje pominjem a moguće i prva napisana u cjelom svijetu na tu temu je "Javna krivična prijava za terorizam" i poslata kako se vidi iz priloga "Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl" još 21.05.2020. što je čak godinu dan prije one po kojoj se "izjašnjava" tužiteljica i 7 mjeseci prije odluke Ustavnog suda BIH a samo 2 mjeseca nakon uvođenja "korona terora" u zemlji. Tada sam opisao i da je g. Desimir Miljić, glavni zdravstveno sanitarni inspektor, između prve i druge sjednice, OBJEŠEN, nakon čega je uvedena vanredna situacija a potom i vanredno stanje.
Tužiteljica Nešković nastupa bukvalno kao branilac prijavljenih i opravdava njihovo razbojništvo, citiram : "Bitna obilježja krivičnog djela se ne mogu naći u radnjama službenih lica entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine u odluci u dopustivosti i meritumu br. AP-3683/20 od 22.12.2020. godine konstatuje da Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-6301/20 od 9. novembra 2020. godine i Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 62-20/2020 od 12. oktobra 2020. godine jesu neustavne, dok ovo Tužilaštvo nalazi da njihovim donošenjem nisu izvršena navedena krivična djela. Naime, pomenuta odluka izaziva više pitanje zakonske procedure donošenja, ne opravdanosti donošenja u doba pandemija virusa COV1D-I9." Dakle iako prvo konstatuje da je Ustavni sud, konstatovao NEUSTAVNOST ODLUKA, osoba koje sam prijavio, onda se ona, umjesto u krivični aspekt, upušta u filozofiranje i meditaciju te iznosi impresiju da ona "nalazi da kršenjem ustava nisu izvršena krivična djela" jer kako dalje kaže "pomenuta odluka izaziva više pitanje zakonske procedure donošenja, ne opravdanosti donošenja". Tako bi i za vješanje g. Miljića značilo da nije kršenje njegovog prava na život, nego je samo pitanje procedure a ne i opravdanosti likvidacije, koja se kako se može zaključiti po tužiteljici mogla desiti i otrovima što bi se onda lako moglo predstaviti kao "prirodna smrt" nekoga ko je predstavljao smetnju za akcije korona terorista. Sve navedeno i više drugih detalja se može pročitati u prilozima a u prijavi od 02.05.2021. sam prvenstveno istakao da je već nekoliko mjeseci prošlo od odluke Ustavnog suda BIH a da se ona ne samo da ne poštuje, nego u praksi imamo i bukvalno fašističke metode terora nad narodom : "Istina je da u posljednjem periodu na teritoriji Republike Srpske, nisu izričito donošene naredbe o zabrani kretanja, odnosno takozvanom policijskom času, kao ni o obaveznom nošenju maske ali u praksi ta odluka o nošenju maski nikada nije povučena, nego se uporno održava, napisi o obaveznom korištenju maski su i dalje bukvalno na svim ulaznim vratima javnih objekata, iako je prošlo 130 dana od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine a svi organi su imali rok od 30 dana da primijene tu odluku. Sa druge strane u Federaciji Bosne i Hercegovine se uopšte nisu obazirali na pomenutu odluku Ustavnog suda, te su nastavili sa terorističkim aktivnostima, što je kulminiralo opše poznatim slučajem, kada su dva policajca i mogu reći dva zlikovca u uniformama, napali građanima pred ulazom u zgradu, te ga maltretirali, šamarali i udarali rukama i nogama a sve smo mogli vidjeti i na video snimcima, (Policajci pretukli mladića - iživljavali se nad momkom jer je kršio epidemiološke mere) odnosno čitati u medijima. Izvinjenje komande policije nakon tog događaja, bljutavo je i suvoparno i očito je i uslijedilo, samo zbog toga što je postojao video snimak a najvažnije od svega je to da takozvani službenici policije zasigurno ne bi primjenjivali ovakve gestapovske metode da na to nisu instruirani od svojih komandi. Gledao sam u više filmova i serija scene tretmana okupacionih i kvislinških trupa, raznih tajnih policija i slično i mogu reći da su pokazivali veće manire i profesionalnost od ovih današnjih, kako ih neki zovu "korona fašista". S obzirom da je jedna od zaštitnica mafijaškog kartela Gordana Tadić u međuvremenu, definitivno smjenjena sa dužnosti a kako se vidi iz vijesti tokom postupka "Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH", ista je manipulisala sa postupkom dodjela predmeta, odnosno da pojasnim - usmjeravala je prijave onim tužiteljima koji će zaštititi pripadnike mafije, čiji su i sami pripadnici. Nadam se da Ustavni sud ima mehanizme da nakon promjena u Tužilaštvu BIH, osigura provođenje svojih odluka i utiče da se procesuiraju svi javni tužioci koji su smišljeno opstruisali istrage i štitili odabrane ili kako je to opisala tužiteljica Nešković - NE PROCESUIRAJU VISOKU KORUPCIJU...

PRILOZI

Obavjest po T20 0 KTAT 0020612 21, Pritužba na odluku T20 0 KTAT 0020612 21 od 05.07.2021.; Pritužba na odluku T20 0 KTAT 0020612 21 - prilozi, Rješenje T20 0 KTP 0020612 21 od 30.08.2021.; Visoku korupciju uopšte ne rade, Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam, Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam - prilozi, Javna krivična prijava za terorizam, Javna krivična prijava za terorizam - prilozi, Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl, Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

četvrtak, 20. siječnja 2022.

PRITISCI KOMANDE SUDSKE POLICIJE NA PRAVOSUĐE

Umjesto da počnu raditi zakonito, zločinci iz sudske policije, organizuju novi pokušaj likvidacije, početkom narednog mjeseca a kad ni to nije uspjelo, nagovaraju saučenike da me namame na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi svoje saučesnike - ubice, obavjestili iste sekunde ako bih ušao u zgradu. Ne znam kako se neko čije sam zločine opisao i okarakterisao ga kao bandu, može usuditi da mi dođe sat vremena prije izlaska sunca, lupa na vrata poput SS patrola gestapoa i izdaje neku naredbu. Kako god - o ovim događajima je pravosnažno presuđeno u 3 sudska spisa : Predmet 80 0 Pr 092159 17 Pr, Predmet 80 0 Pr 097548 18 Pr i Predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, gdje je konstatovano da ja nisam kršio zakon nego službenici i oni koji su ih poslali a na sve to su pripadnici sudske policije na moja pitanja u dokaznom postupku, odgovarali da NE ZNAJU ZAKONSKE ODREDBE, vezano za `naredbe` po kojima su angažovani...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS : Veza : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE I DRUGIH.

PRITISCI KOMANDE SUDSKE POLICIJE NA PRAVOSUĐE

Bilo je više takvih situacija, kada su grupe plaćenih ubica čekale na udaljenoj lokaciji a poslati doušnici nisu uspjeli i pored višesatnih pokušaja da me odvuku u pripremljenu klopku te očito dolazi do promjene plana pa Borovčanin Danko i saučesnici, nagovaraju ortake sa područja Istočnog Sarajeva da mi se uputi poziv na izjašnjenje, kako bi nakon dolaska na tu teritoriju bio laka meta plaćenicima. No znajući veoma dobro zakone, odmah sam pismeno zatražio kopiju rješenja od tužilaštva u Istočnom Sarajevu koja naravno nije postojala i nikada mi nije uručena, kao ni kasnije bilo kakvo riješenje o prenosu nadležnosti na sud u Sokocu. Kriminalne radnje zločinca Borovčanin Danka sa osobom L.B. se mogu vidjeti iz niza dokumenata, počev od poziva na izjašnjenje "89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice" i istovremeno obavještenja na rok od 15 dana za prethodne prigovore, što je nemoguće da se dešava istovremeno. Naime, prema zakonu, obavezno je optuženom omogućiti period od 15 dana za prethodne prigovore i tek onda eventualno, ukoliko se ti prigovori odbiju da se uputi poziv za izjašnjenje. Iz teksta poziva za izjašnjenje je potpuno jasno da je sve bila obična farsa i da je potpuno nebitno, kakvi bi bili moji prigovori, odnosno da je 26.12.2017. u vrijeme katoličkog Božića, pred novu godinu, bilo planirano moje ubistvo a ne nikako neki postupak za koji su svi znali da je nezakonit. Skrećem pažnju da je u tom periodu, došlo i do manipulacije sa navodnim poštanskim pošiljkama, gdje se prvo vidi "Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017." upućene meni i sa mojim potpisom kao i one upućene sudskoj policiji, (Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.) koje su izuzetno nejasne s obzirom na to da je koverat plave boje. Iz priloga "Zapisnik 26.12.2017." se vidi da je moj postupak bio potpuno u skladu sa zakonom, pošto sam dostavio prigovore i nije bilo nikakvog razloga da pristupim sudu, što nije osporavano ni u samom zapisniku a primjerak je uručen i predstavniku tužilaštva, koji je to potvrdio svojim potpisom. Ponovo ističem i postavljam pitanje: "Zbog čega mi je uopšte upućen poziv na izjašnjenje ako sam imao pravo na prethodne prigovore a potom i tužilaštvo 8 dana vremena za odgovor na taj prigovor" - zbog čega, osim ako u stvari nisu htjeli da me ubiju odmah po izlasku iz zgrade. Potom je "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" je kako se vidi doneseno 11.01.2018. i navodno poslato poštom za šta bi dokaz trebao biti "Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018." istog datuma. No taj dokument, iako je skeniran za razliku od prethodnih dostavnica koje su mutne - ovaj je savršeno vidljiv i bez ijedne mrlje a može se vidjeti apsolutno nemoguć detalj, da je samo dva dana nakon sačinjavanja rješenja 13.01.2018. navodno pokušana druga dostava. Da je to laž jasno je iz činjenice da je teško mogla biti i prva dostava pokušana tog dana a po pravilima pošte, nakon prve dostave se ostavlja obavjest o roku od 5 dana da se pošiljka preuzme u pošti i tek onda je moguća druga dostava. No kada je kriminalna grupa svjesna da se bavi nezakonitim aktivnostima, onda tu i nema mjesta za logiku, nego svaka radnja i sredstvo su im dobro opravdanje za cilj koji želi ostvariti a to je bila želja da me ubiju. Dokaz za lažiranje prisustva tužioca je "Zapisnik 30.01.2018." što se lako može vidjeti iz činjenice da nema ni njegovog potpisa, niti štampanog imena, što sam obeležio na dnu zapisnika. Nakon što su se uvjerili da i u tom segmentu, izuzetno dobro poznajem zakone, odnosno znam da organi u Istočnom Sarajevu nisu nadležni i ne mogu voditi postupak bez rješenja o prenosu nadležnosti, zločinac Borovčanin Danko, upućuje dopis "Prijedlog komande SP od 13.02.2018." u kome predlaže da se izda nova naredba za moje dovođenje "po pronalasku" kako je napisao. To je u praksi značilo da bi nakon takve naredbe, kriminalac Borovčanin Danko, mogao organizovati radnje nadzora, praćenja, uvlačenja u zamku i mog presretanja uz pomoć saučesnika kriminalca Marković Dragoslava iz kriminalističke policije, koji je uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, oprao ga benzinom i sakrio iz istražnih radnji.
Zločinac Borovčanin u svom dopisu, piše da navodno "od ranije izbjegavam sudsku policiju" što je obična laž a prava istina je da on i drugi kriminalci iz komande sudske policije, bježe od mene i kriju se jer nemaju opravdanja za svoje fašističke metode. Citiram svoj opis na kraju dopisa "Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017.". "Do daljnjeg, sudsku policiju tretiram kao najobičniju bandu i nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati nijednu naredbu koja je u suprotnosti sa ustavom, zakonima i mojim pravnim interesima. ZA BILO KAKAV EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORAN JE BOROVČANIN DANKO..." U predhodnom djelu tog dopisa sam kratko i jasno objasnio, opisao i dokazao razbojništvo sudske policije i okarakterisao ih kao BANDU. Umjesto da počnu raditi zakonito, zločinci iz sudske policije organizuju novi pokušaj likvidacije, početkom narednog mjeseca a kad ni to nije uspjelo, nagovaraju Rajka Čolovića da me preko tek primljene tužiteljice Jovane Tomaš, dovuče na teritoriju Istočnog sarajeva, gdje bi svoje saučesnike ubice, obavjestili iste sekunde ako bih ušao u zgradu pod nadzorom sudsko policijske mafije. Ne znam kako se neko čije sam zločine opisao i okarakterisao ga kao bandu, može usuditi da mi dođe sat vremena prije izlaska sunca, lupa na vrata poput SS patrola gestapoa i izdaje neku naredbu. Kako god - o ovim događajima je pravosnažno presuđeno u 3 sudska spisa : Predmet 80 0 Pr 092159 17 Pr, Predmet 80 0 Pr 097548 18 Pr i Predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, gdje je konstatovano da ja nisam kršio zakon nego službenici i oni koji su ih poslali a na sve to su pripadnici sudske policije na moja pitanja u dokaznom postupku, odgovarali da NE ZNAJU ZAKONSKE ODREDBE, vezano za naredbe po kojima su angažovani. Zločinac Borovčanin Danko sačinjava još jedan "Prijedlog komande SP od 06.03.2018." da bi se kreirala naredba za moje dovođenje po pronalasku, što onda osoba L.B. i čini, (Naredba od 06.03.2018.) pišući da je u pitanju, kako je navedeno "trajna" naredba. Podsjećam da u Zakonu o krivičnom postupku, ne postoje izrazi ni za "naredbu po pronalasku" ni "trajnu naredbu" nego je jasno predviđeno da ako je osumnjičeni ili optuženi nedostupan, odnosno izbjegava dolaske, sud može doneti rješenje o pritvoru na pismeni i obrazloženi prijedlog tužioca. No to naravno nije odgovaralo ni tužilaštvu niti drugima iz mafijaškog kartela jer bi tužilac uz prijedlog za pritvor, morao to obrazložiti i dostaviti čak navodno rješenje o prenosu nadležnosti koje nije postojalo. A onda, sve i kad bi neki sudija donio rješenje o pritvoru, postoji obaveza u zakonu da mi se omogući žalba na tu odluku u roku od 24 sata, pa onda Sudsko vijeće Okružnog suda, mora u narednih 48 sati odlučivati po toj žalbi. Pošto niko iz Okružnog suda u Istočnom Sarajevu nije bio učesnik u ovom zločinačkom planu a pogotovo ne tročlano sudsko vijeće, taj postupak obavezan zakonom, naravno nisu htjeli ni mogli da ih poštuju, nego se pristupilo ideji Borovčanina o bukvalno 24-satnom, otvorenom lovu na mene, po osnovu neke nezakonite trajne naredbe, koju je zločinac Borovčanin Danko i sproveo. Iako je u pomenutom prilogu "Naredba od 06.03.2018." bilo navedeno da dovođenje, treba biti izvršeno 20.03.2018. Borovčanin Danko je to učinio 12.03.2018. koristeći činjenicu da sam dokaze o krivičnim djelima prezentovao i pripadnicima PU Bijeljina u petak 9. marta a oni su mi logično, saopštili da tada niko od nadležnih nije prisutan te mi rekli da dođem 12 marta u 9 sati i o tome obavijestili Borovčanin Danka, koji je organizovao presretanje. Ja sam sa svoje strane u međuvremenu o tome i o najvjerovatnijem toku događaja, obavijestio sestru i neke prijatelje, jer znajući da se sve komunikacije snimaju, imao sam namjeru pokvariti planove mafije i izbjeći likvidaciju, što sam srećom i uspio. Iz dokaza "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018." se vidi da je do tog presretanja i došlo, no ne prilažem ga zbog toga, nego da bih dokazao novo lažiranje navodnog prisustva tužioca Stanka Nuića a koga uopšte nije bilo tom prilikom u kancelariji. Osoba L.B. lažno tvrdi da je tužilac Nuić, navodno nešto rekao, kao što je laž i da su mu uručeni neki dokumenti te postavljam pitanje : "ako je zaista tako a ja sam bio prisutan i tvrdim da je to laž, zašto tužilac Stanko Nuić, nije svojim potpisom potvrdio prijem tih dokumenata i svoje prisustvo". Naprotiv ni u ovom dokazu - zapisniku ne samo da ne postoji potpis, nego nije čak ni odštampano ime tužioca. To jasno pokazuje bahatost i organizovani kriminal, svjesnim kršenjem svih pravila postupka, na stranu to što je nadležnost smišljeno lažirana. Vidljivo je da tužiteljice Jovane Tomaš, kojoj je odmah po imenovanju 2017-te, podmetnut lažirani i montirani, nezakoniti predmet protiv mene, uopšte nema ni u jednom dokumentu ni u jednoj fazi postupka, (odsutna zbog bolovanja) nego je angažovano nekoliko drugih tužilaca, koji "nemaju pojma ni o čemu" niti o detaljima predmeta ni o postojanju nadležnosti ali bi bili idealni da predmet okončaju zbog "zadesne smrti" optuženog. Pokušaji mog ubistva su nastavljeni i u narednom periodu, no kako je plan bio da se to predstavi kao "zadesna smrt" ili kao "samoubistvo" a ja nisam da tako kažem "sarađivao" i dobrovoljno upadao u zamke, onda se pristupilo otvorenim mafijaškim metodama i pokušajem likvidacije u kome su učestvovali pripadnici mafijaškog kartela iz sudske policije, iz MUP-a i pravosudnih organa iz Istočnog Sarajeva, što se može vidjeti iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." gdje je jasno napisano da je zločinac Borovčanin Danko, poslao službenike bez primjerka naredbe da me na prevaru uvuku u vozilo, tvrdeći da idemo samo do suda u Bijeljini. Nije u zabilješci napisano ali pripadnici MUP-a su čuli da sudski policajac L.M. kao opravdanje, tvrdi da je sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće pa je Vrhovni sud prenio nadležnost na Sokolac, što je praktično jedini mogući zakoniti osnov za prenos nadležnosti. No pošto sada nedvosmisleno znamo da Vrhovni sud ne samo da nije prenio nadležnost, nego konstatuje da uopšte ne postoji krivični predmet u kome sam stranka u postupku a ni osnovni sud u Bijeljini nije zatražio izuzeće, postavlja se pitanje - "zbog čega je Danko Borovčanin tu laž ispričao svojim službenicima".
Naravno, zbog toga da bi im stvorio iluziju kako je sve po zakonu a posebno kada se ima u vidu činjenica da u prethodnom periodu, uopšte nisam izbjegavao sudsku policiju, nego sam im jasno rekao da je nadležnost lažirana i da nemam namjeru ići sa njima s obzirom da je sve nezakonito i ne želim završiti kao David Dragičević. Taj najvažniji detalj da sudska policija nije uz sebe imala naredbu za dovođenje je smišljeno izostavljen u dokazu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju je sačinio Borovčanin i naterao službenike da je potpišu ali je sa druge strane navedeno da su postupali po toj naredbi, iako su službenici, pokušali predstaviti da su me slučajno sreli jer su htjeli prikriti posebne istražne radnje i organizovanu akciju za pripremu likvidacije. Dakle, organizovanje posebnih istražnih radnji, kontrola komunikacija, kretanja i uvlačenja u zamku se pokušala sakriti a sudovi u Bijeljini su u postupku koji je vođen, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) konstatovali da tom prilikom ja nisam ni na koji način prekršio zakon, nego da to učinili takozvani državni službenici.
Ni sudska policija, (prilog "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji") ni MUP ali ni sud u Sokocu ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu iako su dobili pismene zahtjeve da osnovnom sudu u Bijeljini dostave eventualna rješenja o prenosu nadležnosti ako postoje i tako dovedu u pravne okvire svoje postupke, niko to nije učinio jer rješenja naravno ne postoje, što nedvosmisleno znači da je na mene izveden razbojnički teroristički napad po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno objelodanio jedan od šefova mafijaškog kartela dodik milorad, koji je u zadnje vrijeme poznat i po prometovanju ukradenim zlatnim ikonama, šatorima, industrijskim kiseonikom itd a na žalost i glavni zdravstveno sanitarni inspektor, gospodin Desimir Miljić je kao prepreka za nametanje lažne pandemije i uvođenje vanrednog stanja, nađen obješen početkom marta 2020-te, nakon prve zajedničke sjednice sa dodikom. Svjedoci D.N. i L.B. su poslije svega sa velikom dozom vjerovatnoće ubijeni da ne bi mogli svjedočiti o nalogodavcima planiranja mog ubistva, ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika a njihovo ubistvo se takođe želi predstaviti kao "samoubistvo" ili prirodna smrt. Dokazi da je djevojčica Ivona Bajo ubijena a taj zločin i šverc narkotika prikrili kriminalci iz policije Marković Dragoslav i saučesnici se nalaze u pdf fajlu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" gdje je na strani 4 "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." u kome je konstatovano da je materijalni dokaz ubistva "dječji ruksak" dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom. Na strani 5 je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina pismeno ističe da o tim oštećenjima "NEMA SAZNANJA" jer ih policija nije evidentirala a kako izgleda pomenuti dokaz, može se vidjeti na strani 3 pdf fajla, (Snimci dječjeg ruksaka) gdje su u vrhu fotografije policije na dan ubistva, što nedvosmisleno dokazuje da je zločin smišljeno prikriven a u donjem djelu su snimci koje sam lično načinio nakon preuzimanja iz suda. Prema datumu preuzimanja a to je 15.04.2015. nakon čega sam u narednih mjesec dana pokrenuo pravne korake za utvrđivanje odgovornosti prikrivanja dokaza i vremenu pokretanja montiranog predmeta protiv mene bez rješenja o nadležnosti, početkom juna 2015-te što je samo 45 dana kasnije, može se sa sigurnošću zaključiti da je to bila reakcija mafijaškog kartela, nakon mog razotkrivanja njihovog kriminala sa osnovnim ciljem da me ubiju i izbjegnu kazne koje su zaslužili prema krivičnom zakonu. Borovčanin Danko je i dalje na slobodi i dalje komanduje službenicima da lažu, falsifikuju, čine krivična djela a više osoba je smrtno stradalo u međuvremenu i pitanje je ko je sljedeći na redu a samo Tužilaštvo BIH može zaustaviti dalje njegove i zločine saučesnika iz kriminalističke policije, čije su ruke krvave do ramena...

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Sahranjen L.B.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; 08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.; Zabilješka 401-10 od 08.03.2010.; Zabilješka 1292-12, Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017.; Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.; Zapisnik 26.12.2017.; Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Zapisnik 30.01.2018.; Prijedlog komande SP od 13.02.2018.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; Naredba od 06.03.2018.; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ponedjeljak, 10. siječnja 2022.

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINATORSKOG TRETMANA

Da sve bude još neobičnije i sumnjivije i nekoliko dana pred stradanje tužioca D.N. sačinio sam i poslao u OJTIS "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima". Iz pitanja koja sam postavio se može vidjeti o kakvim se ozbiljnim kriminalnim radnjama radi. Odgovor nisam dobio a svjedok koji je znao mnoge detalje o tim temama je nađen sa smrtonosnom prostrelnom ranom. Znajući dobro, kakvi su zločinci, lažljivci i falsifikatori, pojedini pripadnici MUP-a i Sudske policije, što sam i dokazao u više predmeta pred sudom, posebno u već pomenutom 80 0 Pr 100636 18 Pr, osnovano sumnjam da su navedena gospoda ubijena i da se za javnost sve pokušava predstaviti kao samoubistvo ili prirodna smrt a u međuvremenu desetine i stotine ljudi, stradavaju od strane pripadnika Balkanske narko mafije, koja uklanja svjedoke na trasi "Crna Gora - Srbija - Kosovo - Federacija BIH, Republika Srpska - Hrvatska - ITD...

VSITV-U BIH - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINATORSKOG TRETMANA

Formalno se ova pritužba odnosi na postupanje sekretara u OJTIS i nekih drugih lica, vezano za predmet T17 0 KT 0006630 15. Imena tih lica ne navodim jer, kako ću dokazati u nastavku, OJTIS, krije ko je osoba koja je 2015-te, otvorila nezakoniti predmet protiv mene a od 2017-te je u nekoliko prilika vezano za taj predmet bilo angažovano najmanje 4 različita tužioca. Sam sekretar, organizacijski gledano nije tužilac no pritužbu i ne dostavljam zbog namjere da bilo ko bude disciplinski kažnjen, nego da bih ukazao VSITV-u na ozbiljnost situacije i opasnost po živote brojnih svjedoka krivičnih djela, među kojima su i pripadnici tužilaštava i sudova. Naime, već godinama upozoravam na takve opasnosti a ovom prilikom prilažem pdf fajl "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje je to navedeno u samom vrhu i doslovno citiram : "Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo..." Ovaj dokument sam napisao 13.09.2019. i samo je jedan od velikog broja sličnih nastalih prije i poslije njega ali je najdirektnije povezan sa narednim tragičnim događajima. Naime iz opisa dokumenta se može vidjeti da je u pozadini ozbiljan kriminal u kome su pripadnici OJT Istočno sarajevo i Suda u Sokocu, lažirali nadležnost i otvorili nezakonite predmete protiv mene sa namjerom da pripreme likvidaciju, odnosno pomognu saučesnicima da me ubiju. Uprkos ovakvim pismenim upozoravanjima na opasnost, 30.06.2020. tragično je stradao pripadnik OJTIS, gospodin D.N. (prilog "Saopštenje za javnost 30.06.2020.) koji je bio važan svjedok brojnih krivičnih djela. Nakon smjene sa dotadašnje pozicije predsjednika suda 21.03.2021., stradao je gospodin L.B. samo par dana nakon toga što se može vidjeti iz priloga "Sahranjen L.B.". Neposredno prije toga 12.03.2021. sam napisao "Zahtjev i krivičnu prijava direktoru sudske policije" sa dokazima o krivičnim djelima komande sudske policije o kojima su mogli svjedočiti stradala gospoda a kako se vidi, pripadnik OJTIS-u je preminuo od vatrenog oružja dok se o uzrocima smrti bivšeg predsjednika suda ne navodi ništa u članku. Ni eventualna duga i teška bolest kao razlog, ni iznenadna smrt, ni tragična smrt, niti bilo šta drugo, što mi je odmah izazvalo dodatnu sumnju a u međuvremenu sam usmeno dobio informaciju da je pomenuti gospodin L.B. pronađen obješen a ta činjenica onda sakrivena od šire javnosti. Sva pitanja koja sam postavio u pomenutom zahtjevu su veoma bitna a posebno ističem dva uvodna koja citiram i ovde : "- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda". - Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu. Nakon što sam mjesecima pokušavao saznati uzrok smrti gospodina L.B. osnovano sumnjajući da je ubijen pa dobio usmenu informaciju da je pronađen obješen, uradio sam dodatno, koliko sam mogao sa svoje strane da spriječim dalja stradanja i u periodu od 01.10.2021. tokom 3 uzastopna radna dana, išao do Policijske stanice Bijeljina II, da ih lično i direktno upozorim na opasnost koja prijeti svjedocima događaja od 27.09.2018. i drugim povezanim radnjama. Nadam se da će i VSTV-e zaštititi sudije i tužioce od opasnosti u narednom periodu. Da sve bude još neobičnije i sumnjivije i nekoliko dana pred stradanje tužioca D.N. sačinio sam i poslao u OJTIS "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima". Iz pitanja koja sam postavio se može vidjeti o kakvim se ozbiljnim kriminalnim radnjama radi. Odgovor nisam dobio a svjedok koji je znao mnoge detalje o tim temama je nađen sa smrtonosnom prostrelnom ranom. Znajući dobro, kakvi su zločinci, lažljivci i falsifikatori, pojedini pripadnici MUP-a i Sudske policije, što sam i dokazao u više predmeta pred sudom a posebno u već pomenutom 80 0 Pr 100636 18 Pr, osnovano sumnjam da su navedena gospoda ubijena i da se za javnost sve pokušava predstaviti kao samoubistvo ili prirodna smrt. Odgovorna lica iz OJTIS i suda u Sokocu, koja su lažirala nadležnost, nisu reagovali čak ni nakon dopisa VSTV-a, što se vidi u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se jasno traže kopije odluka kojim zasnivaju svoju navodnu nadležnost. Oni to nisu učinili, nego je reakcija na to bila proizvodnja afere bivšem predsjedniku VSTV-a, poznate po nazivu "Potkovica" uz pomoć pripadnika mafije, inspektora Pandže a onda ubrzo i druge, nakon čega je gospodin, koji je potpisao navedeni dokument bio prisiljen odstupiti sa mjesta predsjednika. U međuvremenu, osoba L.B. pokušava nakon smjene Rajka Čolovića, preuzeti mjesto glavnog tužioca u OJTIS-u, a potom i upražnjeno mjesto Predsjednika VSTV-a, sa ciljem da iskontroliše predmete i dokaze o njihovim krivičnim djelima i ni u jednom ne uspijeva te nakon sopstvene smjene sa mjesta predsjednika suda 21.03.2021. dolazi do njegove smrti, odnosno kako sam usmeno obavješten, nađen je obješen. Očekujem od VSTV-a da utiče na odgovorne u OJTIS-u da mi dostave odgovore na pitanja i pošalju kopije traženih dokumenata na moj mejl `Zdenkobajo@gmail.com` jer nije u pitanju samo kršenje zakona i udar na moja prava, nego se prikrivanjem dokaza i činjenica, konstantno izlažu životnoj opasnosti svi svjedoci višegodišnjih događaja, kada je pokušavano moje ubistvo a sve kao posljedica ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu za šta sam prikupio neoborive dokaze.
Da je u pitanju zaista diskriminacija i prikrivanje dokaza kriminala, vidi se iz dokumenata "IT 24-19" i "IT 27-19" u kome OJTIS-u, odgovara na pitanja po zahtjevu jednog novinara a vezano za treće lice, dok meni kao nekakvoj stranci u postupku, koja ima zakonom garantovana prava da dobije sve dokumente koji mu mogu ići u prilog to se uskraćuje jer se želi sakriti lažiranje nadležnosti i montiranje predmeta. Dokaz da se radi o smišljenom kriminalu i svjesnom lažiranju su dokumenti "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.". Zbog nepostupanja po navedenom dopisu VSTV-a a zbog ozbiljnih krivičnih djela, prvo je smijenjen bivši glavni tužilac OJTIS-u, Rajko Čolović a onda i bivši predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka. Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." se vidi da je upravo dopis "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" kojim se moja krivična prijava dostavlja u rad, iskorišten da se montira predmet protiv mene a dokazi iz moje prijave u kojoj je glavni krivac za falsifikovanje sudskog rješenja, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, unište.
Nije suvišno napomenuti da je pomenuti Borovčanin Danko, porijeklom sa područja Istočnog Sarajeva, kao i bivši inspektor Marković Dragoslav koji je sa ubijene djevojčice Ivone Bajo sa saučesnicima skinuo materijalni dokaz ubistva, oprao ga benzinom i sakrio iz istražnih radnji za šta imam dokaze, što je direktna veza sa bivšim predsjednikom suda i bivšim gravnim tužiocem Čolovićem kao pripadnicima "Sokolačkog mafijaškog klana". Još jedan dodatni dokaz da je predmet protiv mene falsifikovan, nezakonit i fiktivno vođen za interese mafije je prilog "Optužnice - sajt OJTIS" sa zvanične web stranice, gdje ne postoji predmet između 08.11.2017. i 14.05.2018. a "kafkijanska optužnica" protiv mene je "podignuta" 29.11.2017. na moj rođendan, što bi se moralo nalaziti između navedenih datuma. Naprotiv fantomsku optužnicu sam pokušavao mjesecima da pronađem sve do 2019-e i nikada je nisam vidio da postoji na sajtu, nakon čega je smjenjen Rajko Čolović te nisam više istraživao taj dio njegovog kriminala. Kako se vidi, nezakoniti predmet u OJTIS je otvoren protiv mene 2015-te i korišten da se prikupljaju podaci za pripremu likvidacije koja je više puta pokušavana a kada ni ubistvo planirano 08.06.2017. nije uspjelo, predmet se "podmeće" tek primljenoj tužiteljici Jovani Tomaš, (prilog "Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.") koja dobiva zadatak da me pozove, (Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.) odnosno navuče u klopku za koju uvjeren sam nije ni znala da je pripremljena niti da je predmet nezakonit. Moja reakcija na to je bio dopis "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017." u kome sam jasno naveo : "POSTUPANJEM OJT ISTOČNO SARAJEVO, KRŠE SE MOJA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U ŠTA SPADAJU I PREDISTRAŽNE RADNJE I POKUŠAVA ME SE NATJERATI DA PRELAZIM PAR STOTINA KILOMETARA DO DESTINACIJE KOJU NE POZNAJEM. Stoga vas obavještavam da zbog finansijskih i zdravstvenih razloga neću pristupiti u OJT Istočno sarajevo. Tu je još i faktor sigurnost jer režimske plaćene ubice su već pokušavale da me ubiju a opasnost po život je mnogo veća na dugom putovanju i nepoznatom terenu, no to je nešto što jednog državnog službenika i ne zanima... Istovremeno sam poslao "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." kojim između ostalog tražim kopiju rješenja o nadležnosti OJTIS u ovom predmetu i počev od tada, pripadnici OJTIS-u su morali biti svjesni da su u krivičnom djelu, krše se zakoni i moja prava i ne dostavlja nijedan od traženih dokumenata a sa druge strane stradaju svjedoci kriminala. Osim već navedenih, podsjećam da je nakon ovog mog zahtjeva, ubrzo smrtno stradala bivša tužiteljica Biljana Petrović, nakon saobraćajke u kojoj su svi ostali nepovrijeđeni a ona "posavjetovana" da za svaki slučaj obavi preglede u medicinskoj ustanovi iz koje onda nije izašla živa. Prema informacijama koje sam dobio, radilo se zvanično o unutrašnjim povredama no nakon svega što se izdešavalo i ova tragedija je sumnjiva jer mafija ima egzekutore i u bolnicama. Spremni su da kradu bebe porodiljama, daju pacijentima eksperimentalne lijekove kao zamorcima, guše ih kiseonikom za zavarivanje itd... Naredni prilog koji dokazuje direktno kršenje zakona i mojih prava je "Zahtjev i obavještenje za OJTIS" sačinjen za potrebe predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, što je dodatni napad na mene jer mi se planski otežavala pozicija pred sudom i razbojnički teroristički napad na mene i pokušaj ubistva koji su izveli Sudska policija, MUP, Tužilaštvo i Sud, odnosno Republika Srpska po javnom nalogu šefa mafije dodik milorada, (prilog "Crna knjiga") gdje su date instrukcije njihovim ljudima - pripadnicima mafije da vode borbu protiv imena upisanih u CRNOJ KNJIZI - taj pokušaj likvidacije se nastojao potom predstaviti kao moj prekršaj. Na dnu tog priloga je i dodatni dokaz - potvrda pošte o prijemu na dan 11.09.2019. a iz sadržaja zahtjeva na koji naravno nije odgovoreno ni meni ali ni Osnovnom sudu u Bijeljini, izdvajam pasus uokviren crvenim pravougaonikom : Umjesto profesionalnog postupanja, Marković Dragoslav, inače porijeklom sa Sokoca je skupa sa saučesnicima Borovčanin Dankom, Novakom Kovačevićem, Lukom Borovčaninom i drugim ortacima sa područja Istočnog Sarajeva, sačinio plan za moju likvidaciju, prilikom čega su korišteni klanovi koje su slali u Bijeljinu da me navuku u klopku a kad to nije uspjelo, odlučeno je da me dovuku njima na nišan u vrijeme, kada će oni znati točan sat i mjesto a za šta je zloupotrebljeno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i falsifikovana nadležnost te su obmanuli više službenika koji za ovo falsifikovanju nadležnosti nisu znali. Pitanja koja sam postavio u tom zahtjevu jasno pokazuju o kakvim se teškim krivičnim djelima radi a da je osim nespornog falsifikovanja nadležnosti, najvjerovatnije falsifikovan i potpis tužiteljice Tomaš, može se vidjeti iz priloga "Potpisi i pečati". Uprkos brojnim opstrukcijama, lažima i falsifikatima, MUP-a i sudske policije, uzrokovanih falsifikatima tužilaštva i suda, Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, konstatovao da ja nisam prekršio zakon ni na koji način, nego da su to činili takozvani državni službenici. Rješenja iz tog predmeta ne dostavljam jer čak i da nije okončan u moju korist to ne bi umanjilo odgovornost pripadnika OJTIS, zbog napada na moja prava i uskraćivanje dokumentacije a ako želi, VSTV može kroz elektronski sistem, ostvariti uvid i u donesena rješenja i dokazni postupak u kome sam dokazao dio krivičnih djela izvršenih dana 27.09.2018. kada je organizovana i pokušana likvidacija. Poslednji prilog koji dostavljem je "Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva" kojim sam ponovo pokušao doći do dokumenata i činjenica na koje ne samo da imam zakonsko pravo, nego su i dokazi teških krivičnih djela i naravno sve se i dalje krije a u međuvremenu desetine i stotine ljudi, stradavaju od strane pripadnika Balkanske narko mafije, koja uklanja svjedoke na trasi "Crna Gora - Srbija - Kosovo - Federacija BIH, Republika Srpska - Hrvatska - ITD". Mafijaški kartel već godinama pokušava da me ubije i to predstavi kao `zadesnu smrt` ili "samoubistvo" a što je vjerovatno i jedini razlog zbog čega sam još uvjek živ - to što nisam "sarađivao" sa njihovim doušnicima, koji su me trebali odvesti u klopku. Na žalost, mnogi drugi nisu bili svjesni sa kakvim zločincima imaju posla te su završavali "samoupucani" ili "samoobješeni" a monstruozne afere se razotkrivaju jedna za drugom...

PRILOZI

Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Sahranjen L.B.; Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; IT 24-19, IT 27-19, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Optužnice - sajt OJTIS, Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.; Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.; Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Crna knjiga, Potpisi i pečati, Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902