ponedjeljak, 10. siječnja 2022.

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINATORSKOG TRETMANA

Da sve bude još neobičnije i sumnjivije i nekoliko dana pred stradanje tužioca D.N. sačinio sam i poslao u OJTIS "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima". Iz pitanja koja sam postavio se može vidjeti o kakvim se ozbiljnim kriminalnim radnjama radi. Odgovor nisam dobio a svjedok koji je znao mnoge detalje o tim temama je nađen sa smrtonosnom prostrelnom ranom. Znajući dobro, kakvi su zločinci, lažljivci i falsifikatori, pojedini pripadnici MUP-a i Sudske policije, što sam i dokazao u više predmeta pred sudom, posebno u već pomenutom 80 0 Pr 100636 18 Pr, osnovano sumnjam da su navedena gospoda ubijena i da se za javnost sve pokušava predstaviti kao samoubistvo ili prirodna smrt a u međuvremenu desetine i stotine ljudi, stradavaju od strane pripadnika Balkanske narko mafije, koja uklanja svjedoke na trasi "Crna Gora - Srbija - Kosovo - Federacija BIH, Republika Srpska - Hrvatska - ITD...

VSITV-U BIH - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINATORSKOG TRETMANA

Formalno se ova pritužba odnosi na postupanje sekretara u OJTIS i nekih drugih lica, vezano za predmet T17 0 KT 0006630 15. Imena tih lica ne navodim jer, kako ću dokazati u nastavku, OJTIS, krije ko je osoba koja je 2015-te, otvorila nezakoniti predmet protiv mene a od 2017-te je u nekoliko prilika vezano za taj predmet bilo angažovano najmanje 4 različita tužioca. Sam sekretar, organizacijski gledano nije tužilac no pritužbu i ne dostavljam zbog namjere da bilo ko bude disciplinski kažnjen, nego da bih ukazao VSITV-u na ozbiljnost situacije i opasnost po živote brojnih svjedoka krivičnih djela, među kojima su i pripadnici tužilaštava i sudova. Naime, već godinama upozoravam na takve opasnosti a ovom prilikom prilažem pdf fajl "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje je to navedeno u samom vrhu i doslovno citiram : "Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo..." Ovaj dokument sam napisao 13.09.2019. i samo je jedan od velikog broja sličnih nastalih prije i poslije njega ali je najdirektnije povezan sa narednim tragičnim događajima. Naime iz opisa dokumenta se može vidjeti da je u pozadini ozbiljan kriminal u kome su pripadnici OJT Istočno sarajevo i Suda u Sokocu, lažirali nadležnost i otvorili nezakonite predmete protiv mene sa namjerom da pripreme likvidaciju, odnosno pomognu saučesnicima da me ubiju. Uprkos ovakvim pismenim upozoravanjima na opasnost, 30.06.2020. tragično je stradao pripadnik OJTIS, gospodin D.N. (prilog "Saopštenje za javnost 30.06.2020.) koji je bio važan svjedok brojnih krivičnih djela. Nakon smjene sa dotadašnje pozicije predsjednika suda 21.03.2021., stradao je gospodin L.B. samo par dana nakon toga što se može vidjeti iz priloga "Sahranjen L.B.". Neposredno prije toga 12.03.2021. sam napisao "Zahtjev i krivičnu prijava direktoru sudske policije" sa dokazima o krivičnim djelima komande sudske policije o kojima su mogli svjedočiti stradala gospoda a kako se vidi, pripadnik OJTIS-u je preminuo od vatrenog oružja dok se o uzrocima smrti bivšeg predsjednika suda ne navodi ništa u članku. Ni eventualna duga i teška bolest kao razlog, ni iznenadna smrt, ni tragična smrt, niti bilo šta drugo, što mi je odmah izazvalo dodatnu sumnju a u međuvremenu sam usmeno dobio informaciju da je pomenuti gospodin L.B. pronađen obješen a ta činjenica onda sakrivena od šire javnosti. Sva pitanja koja sam postavio u pomenutom zahtjevu su veoma bitna a posebno ističem dva uvodna koja citiram i ovde : "- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda". - Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu. Nakon što sam mjesecima pokušavao saznati uzrok smrti gospodina L.B. osnovano sumnjajući da je ubijen pa dobio usmenu informaciju da je pronađen obješen, uradio sam dodatno, koliko sam mogao sa svoje strane da spriječim dalja stradanja i u periodu od 01.10.2021. tokom 3 uzastopna radna dana, išao do Policijske stanice Bijeljina II, da ih lično i direktno upozorim na opasnost koja prijeti svjedocima događaja od 27.09.2018. i drugim povezanim radnjama. Nadam se da će i VSTV-e zaštititi sudije i tužioce od opasnosti u narednom periodu. Da sve bude još neobičnije i sumnjivije i nekoliko dana pred stradanje tužioca D.N. sačinio sam i poslao u OJTIS "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima". Iz pitanja koja sam postavio se može vidjeti o kakvim se ozbiljnim kriminalnim radnjama radi. Odgovor nisam dobio a svjedok koji je znao mnoge detalje o tim temama je nađen sa smrtonosnom prostrelnom ranom. Znajući dobro, kakvi su zločinci, lažljivci i falsifikatori, pojedini pripadnici MUP-a i Sudske policije, što sam i dokazao u više predmeta pred sudom a posebno u već pomenutom 80 0 Pr 100636 18 Pr, osnovano sumnjam da su navedena gospoda ubijena i da se za javnost sve pokušava predstaviti kao samoubistvo ili prirodna smrt. Odgovorna lica iz OJTIS i suda u Sokocu, koja su lažirala nadležnost, nisu reagovali čak ni nakon dopisa VSTV-a, što se vidi u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se jasno traže kopije odluka kojim zasnivaju svoju navodnu nadležnost. Oni to nisu učinili, nego je reakcija na to bila proizvodnja afere bivšem predsjedniku VSTV-a, poznate po nazivu "Potkovica" uz pomoć pripadnika mafije, inspektora Pandže a onda ubrzo i druge, nakon čega je gospodin, koji je potpisao navedeni dokument bio prisiljen odstupiti sa mjesta predsjednika. U međuvremenu, osoba L.B. pokušava nakon smjene Rajka Čolovića, preuzeti mjesto glavnog tužioca u OJTIS-u, a potom i upražnjeno mjesto Predsjednika VSTV-a, sa ciljem da iskontroliše predmete i dokaze o njihovim krivičnim djelima i ni u jednom ne uspijeva te nakon sopstvene smjene sa mjesta predsjednika suda 21.03.2021. dolazi do njegove smrti, odnosno kako sam usmeno obavješten, nađen je obješen. Očekujem od VSTV-a da utiče na odgovorne u OJTIS-u da mi dostave odgovore na pitanja i pošalju kopije traženih dokumenata na moj mejl `Zdenkobajo@gmail.com` jer nije u pitanju samo kršenje zakona i udar na moja prava, nego se prikrivanjem dokaza i činjenica, konstantno izlažu životnoj opasnosti svi svjedoci višegodišnjih događaja, kada je pokušavano moje ubistvo a sve kao posljedica ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu za šta sam prikupio neoborive dokaze.
Da je u pitanju zaista diskriminacija i prikrivanje dokaza kriminala, vidi se iz dokumenata "IT 24-19" i "IT 27-19" u kome OJTIS-u, odgovara na pitanja po zahtjevu jednog novinara a vezano za treće lice, dok meni kao nekakvoj stranci u postupku, koja ima zakonom garantovana prava da dobije sve dokumente koji mu mogu ići u prilog to se uskraćuje jer se želi sakriti lažiranje nadležnosti i montiranje predmeta. Dokaz da se radi o smišljenom kriminalu i svjesnom lažiranju su dokumenti "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.". Zbog nepostupanja po navedenom dopisu VSTV-a a zbog ozbiljnih krivičnih djela, prvo je smijenjen bivši glavni tužilac OJTIS-u, Rajko Čolović a onda i bivši predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka. Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." se vidi da je upravo dopis "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" kojim se moja krivična prijava dostavlja u rad, iskorišten da se montira predmet protiv mene a dokazi iz moje prijave u kojoj je glavni krivac za falsifikovanje sudskog rješenja, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, unište.
Nije suvišno napomenuti da je pomenuti Borovčanin Danko, porijeklom sa područja Istočnog Sarajeva, kao i bivši inspektor Marković Dragoslav koji je sa ubijene djevojčice Ivone Bajo sa saučesnicima skinuo materijalni dokaz ubistva, oprao ga benzinom i sakrio iz istražnih radnji za šta imam dokaze, što je direktna veza sa bivšim predsjednikom suda i bivšim gravnim tužiocem Čolovićem kao pripadnicima "Sokolačkog mafijaškog klana". Još jedan dodatni dokaz da je predmet protiv mene falsifikovan, nezakonit i fiktivno vođen za interese mafije je prilog "Optužnice - sajt OJTIS" sa zvanične web stranice, gdje ne postoji predmet između 08.11.2017. i 14.05.2018. a "kafkijanska optužnica" protiv mene je "podignuta" 29.11.2017. na moj rođendan, što bi se moralo nalaziti između navedenih datuma. Naprotiv fantomsku optužnicu sam pokušavao mjesecima da pronađem sve do 2019-e i nikada je nisam vidio da postoji na sajtu, nakon čega je smjenjen Rajko Čolović te nisam više istraživao taj dio njegovog kriminala. Kako se vidi, nezakoniti predmet u OJTIS je otvoren protiv mene 2015-te i korišten da se prikupljaju podaci za pripremu likvidacije koja je više puta pokušavana a kada ni ubistvo planirano 08.06.2017. nije uspjelo, predmet se "podmeće" tek primljenoj tužiteljici Jovani Tomaš, (prilog "Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.") koja dobiva zadatak da me pozove, (Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.) odnosno navuče u klopku za koju uvjeren sam nije ni znala da je pripremljena niti da je predmet nezakonit. Moja reakcija na to je bio dopis "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017." u kome sam jasno naveo : "POSTUPANJEM OJT ISTOČNO SARAJEVO, KRŠE SE MOJA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U ŠTA SPADAJU I PREDISTRAŽNE RADNJE I POKUŠAVA ME SE NATJERATI DA PRELAZIM PAR STOTINA KILOMETARA DO DESTINACIJE KOJU NE POZNAJEM. Stoga vas obavještavam da zbog finansijskih i zdravstvenih razloga neću pristupiti u OJT Istočno sarajevo. Tu je još i faktor sigurnost jer režimske plaćene ubice su već pokušavale da me ubiju a opasnost po život je mnogo veća na dugom putovanju i nepoznatom terenu, no to je nešto što jednog državnog službenika i ne zanima... Istovremeno sam poslao "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." kojim između ostalog tražim kopiju rješenja o nadležnosti OJTIS u ovom predmetu i počev od tada, pripadnici OJTIS-u su morali biti svjesni da su u krivičnom djelu, krše se zakoni i moja prava i ne dostavlja nijedan od traženih dokumenata a sa druge strane stradaju svjedoci kriminala. Osim već navedenih, podsjećam da je nakon ovog mog zahtjeva, ubrzo smrtno stradala bivša tužiteljica Biljana Petrović, nakon saobraćajke u kojoj su svi ostali nepovrijeđeni a ona "posavjetovana" da za svaki slučaj obavi preglede u medicinskoj ustanovi iz koje onda nije izašla živa. Prema informacijama koje sam dobio, radilo se zvanično o unutrašnjim povredama no nakon svega što se izdešavalo i ova tragedija je sumnjiva jer mafija ima egzekutore i u bolnicama. Spremni su da kradu bebe porodiljama, daju pacijentima eksperimentalne lijekove kao zamorcima, guše ih kiseonikom za zavarivanje itd... Naredni prilog koji dokazuje direktno kršenje zakona i mojih prava je "Zahtjev i obavještenje za OJTIS" sačinjen za potrebe predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, što je dodatni napad na mene jer mi se planski otežavala pozicija pred sudom i razbojnički teroristički napad na mene i pokušaj ubistva koji su izveli Sudska policija, MUP, Tužilaštvo i Sud, odnosno Republika Srpska po javnom nalogu šefa mafije dodik milorada, (prilog "Crna knjiga") gdje su date instrukcije njihovim ljudima - pripadnicima mafije da vode borbu protiv imena upisanih u CRNOJ KNJIZI - taj pokušaj likvidacije se nastojao potom predstaviti kao moj prekršaj. Na dnu tog priloga je i dodatni dokaz - potvrda pošte o prijemu na dan 11.09.2019. a iz sadržaja zahtjeva na koji naravno nije odgovoreno ni meni ali ni Osnovnom sudu u Bijeljini, izdvajam pasus uokviren crvenim pravougaonikom : Umjesto profesionalnog postupanja, Marković Dragoslav, inače porijeklom sa Sokoca je skupa sa saučesnicima Borovčanin Dankom, Novakom Kovačevićem, Lukom Borovčaninom i drugim ortacima sa područja Istočnog Sarajeva, sačinio plan za moju likvidaciju, prilikom čega su korišteni klanovi koje su slali u Bijeljinu da me navuku u klopku a kad to nije uspjelo, odlučeno je da me dovuku njima na nišan u vrijeme, kada će oni znati točan sat i mjesto a za šta je zloupotrebljeno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i falsifikovana nadležnost te su obmanuli više službenika koji za ovo falsifikovanju nadležnosti nisu znali. Pitanja koja sam postavio u tom zahtjevu jasno pokazuju o kakvim se teškim krivičnim djelima radi a da je osim nespornog falsifikovanja nadležnosti, najvjerovatnije falsifikovan i potpis tužiteljice Tomaš, može se vidjeti iz priloga "Potpisi i pečati". Uprkos brojnim opstrukcijama, lažima i falsifikatima, MUP-a i sudske policije, uzrokovanih falsifikatima tužilaštva i suda, Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, konstatovao da ja nisam prekršio zakon ni na koji način, nego da su to činili takozvani državni službenici. Rješenja iz tog predmeta ne dostavljam jer čak i da nije okončan u moju korist to ne bi umanjilo odgovornost pripadnika OJTIS, zbog napada na moja prava i uskraćivanje dokumentacije a ako želi, VSTV može kroz elektronski sistem, ostvariti uvid i u donesena rješenja i dokazni postupak u kome sam dokazao dio krivičnih djela izvršenih dana 27.09.2018. kada je organizovana i pokušana likvidacija. Poslednji prilog koji dostavljem je "Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva" kojim sam ponovo pokušao doći do dokumenata i činjenica na koje ne samo da imam zakonsko pravo, nego su i dokazi teških krivičnih djela i naravno sve se i dalje krije a u međuvremenu desetine i stotine ljudi, stradavaju od strane pripadnika Balkanske narko mafije, koja uklanja svjedoke na trasi "Crna Gora - Srbija - Kosovo - Federacija BIH, Republika Srpska - Hrvatska - ITD". Mafijaški kartel već godinama pokušava da me ubije i to predstavi kao `zadesnu smrt` ili "samoubistvo" a što je vjerovatno i jedini razlog zbog čega sam još uvjek živ - to što nisam "sarađivao" sa njihovim doušnicima, koji su me trebali odvesti u klopku. Na žalost, mnogi drugi nisu bili svjesni sa kakvim zločincima imaju posla te su završavali "samoupucani" ili "samoobješeni" a monstruozne afere se razotkrivaju jedna za drugom...

PRILOZI

Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Sahranjen L.B.; Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; IT 24-19, IT 27-19, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Optužnice - sajt OJTIS, Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.; Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.; Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Crna knjiga, Potpisi i pečati, Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902