subota, 25. prosinca 2021.

MOTIVI KOMANDE SUDSKE POLICIJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

Umjesto da sudija i pravobranilac, postupe prema obavezi iz zakona i prijave krivično djelo, oni su napravili dogovor sa Borovčaninom da se dokaz ukloni, tako što su svi prilozi pravobranilaštva vraćeni njima a onda je dokaz krivičnog djela falsifikata uništen, no jedan primjerak je ipak ostao kod mene. Detaljan opis, kako je falsifikat unesen u spis a potom i kako je uklonjen, može se vidjeti po stavkama u dokumentu Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS : Veza : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE I DRUGIH.
MOTIVI KOMANDE SUDSKE POLICIJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
Razlog za sve je uloga, prije svega Borovčanin Danka a time i kompletne komande sudske policije u teškim krivičnim djelima, vezanim za ubistvo i pokušaj prikrivanja ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu a samo dio izvršene pljačke koji se trenutno procesuira, iznosi oko 125 miliona maraka, dok je u vrijeme ubistva nevine djevojčice, Bobar grupa bila zaštićena svim sredstvima državnog aparata. Komanda sudske policije je nakon što sam im u martu 2010-te, predao disk sa dokazima, odnosno fotografijama materijalnog dokaza ubistva, umjesto da to po službenoj dužnosti prijavi, sačinila dokument "Zabilješka 401-10 od 08.03.2010." u kojoj je taj najvažniji detalj prećutala a mene su opisali kao praktično psihički poremećenog ludaka, čije se ponašanje ne može predvidjeti. Ta zabilješka je ekspresno iskorištena kao izgovor za "posebne istražne radnje" protiv mene uz lažno iznesenu bojazan i lažnu tvrdnju da sam pišući kako će krivci završiti u zatvoru, time navodno uputio `ozbiljne prijetnje po život i tijelo` i ugrožavao sigurnost više lica. Podsjećam da je to standardna šema i izgovor mafijaškog kartela unutar terorističkog režima da pokrene radnje praćenja, snimanja itd sa ciljem da se prikupljaju podaci o onima koji su smetnja mafiji te da se pripremi likvidacija od kojih su najpoznatija ubistva Milana Vukelića, Davida Dragićevića i Slaviše Krunića. Podaci koji se od tada prikupljaju o meni su dakle, imali za cilj pokušaj zastrašivanja, eventualno ucjenjivanja i pripremu likvidacije a izneseni opis o "ludaku čije se ponašanje ne može predvidjeti" se savršeno uklapa u već ustaljene scenarije "samoubistava" kojima se zamaskiraju brojne likvidacije, koje vrše pripadnici mafijaških kartela. Opisivanja mene kao psihički poremećenog narkomana se vidi i u dokumentu "Zabilješka 1292-12" sačinjenoj u septembru 2012-te, kada sam doneo fotografije materijalnog dokaza ubistva te ih prezentovao službenicima, što je ponovo smišljeno sakriveno a umjesto toga su me opisivali kao ludaka. Nastavak teških krivičnih dijela i fašističkih metoda Borovčanin Danka se vidi iz pdf fajla "Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima" koji sadrži dokument "Zabilješka 1260-10" od 10.08.2010. kada su majci ubijene djevojčice i meni plasirali gnusnu laž da OJT Bijeljina nije više nadležna za taj slučaj, nego je navodno, predmet, prebačen u Doboj. A da je načelnik Borovčanin i komanda sudske policije, svjesno plasirala gomile laži svojim službenicima i nezakonito sprečavala pristup članovima porodice ubijene djevojčice, dokaz je odluka tužilaštva u Bijeljini u predmetu KTA 596/09, (takođe sadržana u pomenutom pdf fajlu) donesena 06.08.2010. što je samo 4 dana prije pomenute zabilješke sudske policije i umjesto da nam bude predata ta odluka, zločinac Borovčanin je majku ubijene djevojčice i mene držao u svom privatnom zatvoru 5 sati bez ikakve pismene potvrde o lišenju slobode u međuvremenu pišući pomenute laži u zabilješci, odnosno u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. Sve to je vidljivo u pdf fajlu "Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima" a događaj od 10.08.2010. je pravosnažno okončan odlukom Okružnog suda u Bijeljini, tako što smo sestra i ja oslobođeni krivnje, no zločinac Borovčanin Danko je falsifikovao rješenje iz tog predmeta i uz pomoć saučesnika, udario pečat pravosnažnosti te ga smišljeno dijelio naokolo na našu štetu, kako bi imao kakvo takvo opravdanje za fašističke metode sprečavanja pristupa i otimanja garantovanih prava svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. Taj falsifikat se pojavio u predmetu pred osnovnim sudom u Bijeljini po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, kada ga je predložilo Pravobranilaštvo RS, nakon što su ga dobili od Borovčanin Danka, što sam razotkrio u svom dopisu "Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2" od 22.12.2013. iz koga citiram taj dio : "Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?" Umjesto da sudija Vakičić Željka i pravobranilac Radujko Milan postupe prema obavezi iz zakona i prijave to krivično djelo, oni su napravili dogovor sa Borovčaninom da se taj dokaz ukloni, tako što su svi prilozi pravobranilaštva vraćeni njima a onda je dokaz krivičnog djela falsifikata uništen, no jedan primjerak je ipak ostao kod mene. Detaljan opis, kako je falsifikat unesen u spis a potom i kako je uklonjen, može se vidjeti po stavkama u dokumentu Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." koji takođe prilažem. Po tom osnovu sam podnio više krivičnih prijava tokom vremena, kako sam dolazio do novih podataka a jedna od njih je predata Osnovnom sudu u Bijeljini pod nazivom "Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima" a istu sam slao poštom na više adresa. Iz sadržaja tog pdf fajla i odluke "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" može se lako zaključiti da je upravo ta moja krivična prijava o falsifikatu dodijeljena u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu no kriminalac Borovčanin Danko je potegao svoje veze da bi tu prijavu uništio i da bi umjesto nje bila otvorena tajna istraga protiv mene za navodnu "povredu ugleda suda", pošto sam opisivao krivična djela više lica, uključujući i sudiju, (T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) vezano za falsifikovanje i prikrivanje ubistva.
Osim samog formiranja predmeta protiv mene za banalno krivično djelo gdje je predviđena kazna bila novčana do 6 mjeseci zatvora, protiv mene su pokrenute i tajne `posebne istražne radnje` sa lažnom "pretpostavkom" da predstavljam opasnost po život sudijama i tužiocima za šta je izmjenama i dopunama krivičnog zakona, (Napad na sudiju i javnog tužioca) predviđena kazna do 12 godina zatvora. To je dakle bio jedan smjer zločinačkih aktivnosti protiv mene - da me uz pomoć brojnih doušnika snimaju i pokušaju navesti da izgovorim bilo koju prijetnju nekom pripadniku pravosuđa, što bi bilo iskorišteno za višegodišnju zatvorsku kaznu, no glavni cilj je bio priprema likvidacije, odnosno prethodno prikupljanje informacija o kretanju, kako bi se organizovalo ubistvo. Manijakalna želja zločinca Borovčanin Danka da protiv mene pokrene bilo kakav predmet, odnosno kako on to piše da se "pobudi" krivično djelo koje bi on svojim uticajem, proslijedio na teritoriju saučesnika u Istočnom Sarajevu se vidi i iz njegovog dopisa "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.". Pri tome nikako ne treba zaboraviti i glavni razlog Borovčaninovih kriminalnih radnji a to je sprečavanje mene i bilo koga da zvanično formalno dostavimo dokaz o ubistvu djevojčice Ivone Bajo u Tužilaštvo, što je činio godinama primjenjujući fašističke metode zabrane pristupa, svim srodnicima nevino ubijenog djeteta. A da su te zločinačke i fašističke metode Borovčanina bile zaista takve i nezakonite, dokaz su zvanični odgovori Okružnog suda, odnosno Okružnog tužilaštva i Osnovnog suda u Bijeljini, ("Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." i "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.") iz kojih se vidi da ni jedan od tih organa nije donio nikakvo rješenje o zabrani pristupa, koju je zločinac Borovčanin uporno sprovodio i kako se vidi iz njegovog dopisa, svjestan je činjenice da na to nema nikakva zakonska prava niti osnov. Kada ni te zločinačke i fašističke metode zastrašivanja Borovčanina tokom godina, nisu uspjele u odvraćanju od toga da dostavim materijalne dokaze ubistva, onda se najintenzivnije prešlo na pokušaje likvidacije, tako što su mi slali više doušnika sa zadatkom da me kontaktiraju te pokušaju odvesti na neku udaljenu lokaciju, gdje bi likvidacija bila lako izvedena.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Sahranjen L.B.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; 08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.; Zabilješka 401-10 od 08.03.2010.; Zabilješka 1292-12, Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017.; Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.; Zapisnik 26.12.2017.; Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Zapisnik 30.01.2018.; Prijedlog komande SP od 13.02.2018.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; Naredba od 06.03.2018.; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902