nedjelja, 30. lipnja 2019.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 097102 18 P

Mafijaški klan, Čolović, Borovčanin Luka&Danko, uz podršku Neškovića i Panića su umjesto da me odvezu u hitnu pomoć zbog tegoba sa disanjem usljed alergije na polen ambrozije, učinili sve da me što hitnije prebace na Sokolac i izbace na ulicu kao metu timu za likvidaciju koji je čekao. Dokaz za to je "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.". Mafijaški klan koji želi da me ubije je naravno mnogo brojniji te zahvaljujem sudiji koji nije htio da primjeni Član 23 Ustava RS što sam pismeno TRI puta zahtijevao, nego me izložio životnoj opasnost i napadima kriminalaca. Tako se razotkrio još jedan meni do tad nepoznat pripadnik koji me je fizički napao 22.05.2019. prilikom pokušaja da prikupim dio dokumentacije...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 097102 18 P

"Povjerenja u pravosuđe više nema. Čast i dostojanstvo sudija i tužilaca više ne postoje. Ništa drugo nismo ni zaslužili, jer smo ćutali kada je trebalo da govorimo.
Ovo je kraj pravosuđa i nema nade, gotovo je..."

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem i očekujem da će drugostepeni sud prema Članu 224 ZPP-u, stav "5. preinačiti prvostepenu presudu" ili "3. ukinuti prvostepenu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje" kada bi se postupalo u skladu sa odredbama zakona a ne kao u ovom postupku u kome su svi Članovi prekršeni uprkos mojim brojnim upozoravanjima uključujući pismeno obraćanje predsjedniku suda na koje je i odgovoreno. Podsjećam da NIKADA, ni po jednoj mojoj žalbi nije poštovan ni Član 215 a usmeno obrazloženje koje sam dobio za to, kršenje Člana 99 i smišljeno sprečavanje dokaznog postupka je bilo "DOKLE BISMO STIGLI, KAD BI SE SVE TO PRIMJENJIVALO.
Odgovor na to dokle se stiglo smišljenim kršenjem zakona je ukratko sadržan u uvodu, podebljanim tekstom pod navodnim znacima i nije moj stav nego citiram gospodina sudiju Branka Perića, koji je tačno za ovu moju žalbu opisao stanje u pravosuđu u tekstovima objavljenim na adresama "https://www.nezavisne.com/index/kolumne/O-sramoti-i-cutanju-Kad-Ruzica-Jukic-javno-osudjuje/539213" i "https://www.klix.ba/vijesti/bih/sudija-branko-peric-vstv-nema-vise-nikakav-kredibilitet-ovo-je-kraj-pravosudja-gotovo-je/190523123". Gospodin je inače prvi predsjednik VSTV i dugogodišnji ugledni sudija a nedavno nazvan "trećerazrednim" (uz g. Gorana Nezirovića koga sam citirao u ovom postupku na temu diskriminacije) od strane osobe koja nije vrijedna pomena u ovoj žalbi a dio je grupe koja je i dovela do toga da se prikrivaju zločini, ubistva i pljačke, smišljenim uništavanjem dokaza, lažima, korupcijom i kako se vidi čak i lažiranjem nadležnosti i zloupotrebom službenog položaja od strane pripadnika zvanično nenadležnih organa a stvarno pripadnika mafije. Ko želi može osim citiranih rečenica da pročita kompletne tekstove u kojima sudija Perić opisuje stanje u pravosuđu...

U skladu sa stavom 2 Člana 50 ZPP-u, "Vrhovni sud Republike Srpske može, na prijedlog stranke ili nadležnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa stvarno nadležni osnovni sud sa područja drugog okružnog suda ili drugi stvarno nadležni okružni sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi" predlažem da o ovoj žalbi odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud i to konkretno i isključivo Okružni sud u Istočnom Sarajevu. Razlog za to je naravno činjenica da su sve kriminalne radnje, lažiranje, montiranje, falsifikovanje dokumentacije, zapisnika itd uzrokovane i izvršene od strane pripadnika kriminalnog klana, koji su zaposleni u tužilaštvu i sudu na teritoriji djelovanja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Time bi se sudije tog suda upoznale sa metodama nekih osoba koje su instalirane u tim organima da štite interese mafije a i mogli bi pribaviti spise iz tužilaštva i suda iz tog kraja koje Osnovni sud u Bijeljini nije mogao da mi obezbjedi. Ukoliko se ovaj moj konkretan prijedlog za postupanje upravo navedenog suda ne bi prihvatio, dodajem da nema svrhe postupanje bilo kog drugog stvarno nadležnog suda osim onog koji bi prema zakonu trebalo da postupa...

DIO PREKRŠENIH ODREDBI IZ ZAKONA

- Član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" TEK POSLIJE MOJIH USMENIH ZAHTJEVA I POKUŠAJA TUŽENE DA TO SPRIJEČI, SUD MI JE DOZVOLIO DA UKRATKO UKAŽEM NA BRUTALNE LAŽI I KRIMINAL U DOKUMENTIMA KOJE JE PREDLOŽILA TUŽENA A ISTA IH UOPŠTE NIJE OBRAZLAGALA.
- Član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice". - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" - SUD UOPŠTE NIJE ODLUČIVAO O MOJIM ZAHTJEVIMA VEZANO ZA ČlANOVE 23 USTAVA RS I 131 - 136 ZPP.
- Član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" - OVA OBAVEZA NIJE POŠTOVANA OD STRANE TUŽENE A SUD TO NIJE SANKCIONISAO.
- Član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" NIJE NI POMENUTO, OSIM AKO JE NAVEDENO ŠABLONSKI PRIJE ROČIŠTA A NIJE NIKADA SAOPŠTENO.
- Član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" - KLJUČNO PRAVO DA DOKAZUJEM SVOJE TVRDNJE OBRAZLAGANJEM DOKUMENTACIJE MI NIJE DOZVOLJENO UPRKOS STALNOM INSISTIRANJU.
- Član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" - ANALOGNO ČLANU 99, POSTUPAK DOKAZIVANJA MI JE KAO STRANKI ONEMOGUĆEN
- Član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE, NITI SE IZJAŠNJAVALA O MOJIM DOKAZIMA A MENI DOKAZIVANJE NIJE DOZVOLJENO.
- Član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" - TUŽENA NIJE UOPŠTE DOKAZIVALA SVOJE "ČINJENICE" A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" - GLAVNA RASPRAVA UOPŠTE NIJE POSTOJALA NEGO SAMO PRAVO NA ZAVRŠNU RIJEČ
- NIJE MI OMOGUĆENO DA ISPITAM SVJEDOKE IZ TUŽILAŠTVA PA I SUDA KOJI SU SADA U OVOM POSTUPKU TREBALI OBJASNITI SVOJU NAVODNU NADLEŽNOST I LAŽI I BESMISLICE PISANE POPUT ONOG "IZJAŠNJENJA" TUŽILAŠTVA OD 26.03.2019.
- NIJE UOPŠTE POŠTOVANO PRAVILO O OBRTANJU TERETA DOKAZIVANJA.
- SUD PRAKTIČNI NIJE IZNOSIO NIKAKAV STAV O MOJIM TVRDNJAMA VEZANO ZA DOKAZE TUŽENE I NAVODIMA U ZAVRŠNOJ RIJEČI NEGO JE UMJESTO TUŽENE KOJA JE ĆUTALA OBRAZLAGAO NEBITNE TEME UKLJUČUJUĆI I NAVODNE PREKRŠAJE...

OBRAZLOŽENJE

S obzirom da se radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije, teret dokazivanje je na potencijalnom diskriminatoru o tužena je bila dužna prisustvovati i dokazivati nediskriminaciju, dokazivati tvrdnje iz podnesaka a ne da to čini sud u presudi i meni prebacuje da nisam u potpunosti dokazao da je odluka RJTRS vezana baš za konkretnu moju krivičnu prijavu.
Sadržaj odluke RJTRS bi razumio i osnovac te je jasno zašto tužena i sud nisu ni pokušali da se njome bave nego se smišljeno skreće pažnja ne dokumente koji nemaju veze sa nadležnošču, U tu svrhu je očito "uklonjen" prethodni sudija Destanović Senad, ponudom koju nije mogao odbiti kako ne bi konstatovao diskriminaciju tužene RS tim prije što mu je kako mi je lično rekao (u predmetu 80 0 P 043324 13 P 2 u prisustvu moje sestre koju sam tada zastupao) pobila porodicu a stradali su citiram ga i u drugom svjetskom ratu i u prvom svjetskom ratu. Cilj je bio da se ubistvo osmogodišnje ćerke moje sestre Ivone Bajo koje prikrivaju navedeni i mnogi drugi zločinci predstavi kao sitnica u odnosu na broj stradalih u ratu.
Očito je da tužilaštva i rade na toj liniji jer je za njih svako ubistvo sitnica u odnosu na milijarde koje opljačkaju svake godine u sastavu političko tajkunske mafije kojoj i pripadaju.
Ključni dokaz u ovom predmetu je dakle akt "T12 0 KTA 0000398 15" i kada se pročita taj dokument Republičkog tužilaštva vidljivo je da se njime nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:

"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

TIME SAM JA DOKAZAO DA OJTIS NIJE DOBIO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU KOJI SU NEZAKONITI OTVORILI PROTIV MENE.
Tužena nije dokazala niti uopšte dokazivala ništa niti je bila prisutna osim na jednom ročištu kada je jedino pokušavala mene spriječiti da govorim uopšte a svoj posao i obavezu prepustila po običaju nezakonito sudiji.
U dokumentu "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje ja uopšte nisam ni tražio nego kompletan spis i priliku da ispitujem svjedoke se i ne pominje šta piše u odluci RJTRS nego se pokušava insinuirati da se njome dodjeljuje nadležnost upravo za montirani predmet. TO JE SAVRŠEN PRIMJER BAHATOSTI, BEZOBRAZLUKA I KRIMINALA TUŽILAŠTVA KOJE JE NA ISTI NAČIN FALSIFIKOVALO DOKAZE U SLUČAJU UBISTVA IVONE BAJO TE SAKRILO MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA PRETVARAJUĆI SE DA O TOME "NEMA SAZNANJA" A TEK 2017-TE PISMENO TO I PRIZNALO POŠTO JE VIŠE SUDIJA PRETHODNO PRUŽALO ZAŠTITU ZA NJIHOVE MAFIJAŠKE I FAŠISTIČKE METODE...
Podsjećam da je tužena MORALA dokazati kako je nenadležni organ stekao nadležnost i to učiniti još u odgovoru što nije učinjeno i ne postoje nikakve činjenice i dokazi. Naknadno predati dokumenti nemaju nikakve veze sa dokazivanjem nadležnosti i bave se čak lažima o navodnim prekršajima. Iako sam priložio dokaz, pravosnažno "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." nadležnog suda u kom postupku ne samo da sam dokazao da nema prakršaja nego i da su načelnik Borovčanin i njegovi službenici smišljeno falsifikovali zabilješke i lagali pred sudom, u svojoj presudi 80 0 P 097102 18 P, ovaj sud me više puta "optužuje" za kršenje javnog reda i mira, što je suštinski vrijeđanje stranke.
Generalno ni tužena ni sud u presudi nije se uopšte bavio ključnom temom o nadležnosti, te se čak i ne navodi da je navodno stečena dokumentom republičkog tužilaštva, nego se samo pominje da ta NEKA odluka postoji i da je uz nju dostavljen i neki drugi materijal u OJTIS, što niko nije dokazivao a sud nije obezbjedio taj spis uprkos mojim mnogobrojnim zahtjevima. Tvrdnja suda da sam "odustao" od prava garantovanog Članom 23 Ustava nije tačna jer sam pradao 3 (TRI) zahtjeva na tu temu na koje sud NIKADA nije reagovao a nisam predao nijedan podnesak u kome odustajem od bilo čega a pozvao sam se i na članove 131 - 135 ZPP što takođe nije poštovano. Uz sve to i OJTIS je odbijao 2 godine da mi uruči taj dokumet, OJT Bijeljina uvid u predmete, sudska policija odbija uručiti kopije zabilješki kao i MUP dokumentaciju koju sam tražio što je uz pomoć suda imalo za cilj da mi maksimalno oteža uslove u postupku i favorizuje tuženu i prije svega da prikrije organizovani kriminal i gestapovske metode u dokumentima policije, tužilaštva i sudske policije.
Naprotiv prisiljen sam da izlažem život opasnosti da bih dobio dio materijala koji je sud bio obavezan da mi obazbijedi te sam čak fizički napadnut 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina od strane nepoznate osobe u civilnom odjelu. Taj događaj sam prijavio dežurnom tužiocu sat kasnije i naknadno utvrdio da se najvjerovatnije radi o prijatelju komandira PS Bijeljina II, Milana Neškovića, koji je u sadejstvu sa pomoćnikom Panić Srećkom, saučestvovao u pripremi pokušaja mog ubistva 27.09.2018. kada me je presrela patrola sudske policije OPET BEZ NAREDBE UZ SEBE, što se vidi u prilogu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.". Dakle tužena ni tada nije poslala sudsku policiju sa naredbom koju mi je obavezna uručiti što dodatno pokazuje da je prekršila zakon i 12.03.2018. Tvrdnje da nisam izneo primjedbe na zapisnik su besmislene s obzirom da sam dokazao više smišljenih lažiranja zapisnika od 12.03.2018. uključujuči i laž da je bio prisutan tužilac Nuić i navodno nešto izjavio.
Nadalje, dana 27.09.2018. što je produženi zločinački poduhvat iz dokumenata koje sud nije htio da mi obezbjedi a ja ih moram pribavljeti rizikujući život da me ubije neki psihopata se vidi da mi nije ukazana hitna pomoć koju sam tražio preko 20 puta nego je obrazac lažiran. Naime u dokazu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." neme potpisa nijednog službenika niti dva svjedoka a ni rukovodioca u dijelu vezanom za medicinsku pomoć.
Mafijaški klan, Čolović, Borovčanin Luka&Danko, uz podršku Neškovića i Panića su umjesto da me odvezu u hitnu pomoć zbog tegoba sa disanjem usljed alergije na polen ambrozije, učinili sve da me što hitnije prebace na Sokolac i izbace na ulicu kao metu timu za likvidaciju koji je čekao. Dokaz za to je "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.".
Mafijaški klan koji želi da me ubije je naravno mnogo brojniji te zahvaljujem sudiji koji nije htio da primjeni Član 23 Ustava RS što sam pismeno TRI puta zahtijevao, nego me izložio životnoj opasnost i napadima kriminalaca. Tako se razotkrio još jedan meni do tad nepoznat pripadnik koji me je fizički napao 22.05.2019. prilikom pokušaja da prikupim dio dokumentacije i za ovu žalbu. Radi se kako sam poslije utvrdio o prijatelju Nešković Milana, (bivšem članu komande posebne jedinice policije u Bijeljini od 1992-1995, poznat i kao "đenerale") Mitru Stankoviću.
U prilogu "Stanković, Panić i Nešković" su fotografije osobe koja me je napala u zgradi policije pred službenicima koji su ukočeno stajali te pripadnika PS Bijeljina II, koji su saučestvovali u pripremama za likvidaciju, neukazivanju medicinske pomoći, falsifikovanju dokumentacije a sada i u prikrivanju lica koja su tražila od njih da mi ne pruže ni hitnu pomoč ni bilo koje pravo navedeno u obrascu i predviđeno zakonom nego da me pošalju odmah timu za likvidaciju. Do ubistva nije došlo jer sam na autobusku stanicu otišao tek sat vremena pošto sam izbačen na ulicu te se ekipa razišla i ostao samo jedan koji me presreo i valjda iz radoznalosti zaustavio i postavljao pitanja, tvrdeći da je inspektor.
Grupe poput onih kojima je napadač na mene Stanković Mitar, komandovao su 1992, u radijusu od 100 metara od moje kuće pobili preko 20 ljudi među kojima i sedmoro djece, došavši im na kućna vrata u noćnim satima na isti način kako je Borovčanin poslao patrolu po mene. Isti ljudi koji su ubijali 1992 do 1995, izdavali sudske naredba, slali patrole i pucali u nenaoružane civile : RAJKO ČOLOVIĆ, BOROVČANIN LUKA, KOVAČEVIĆ NOVAK, BOROVČANIN DANKO, MITAR STANKOVIĆ, MILUTIN ERAKOVIĆ itd su umješani u ovaj pokušaj nelegalnog, nezakonitog i kriminalnog montiranja predmeta pred nenadležnim organima sa isključivim ciljem da me dovuku na nišan narko i auto mafiji iz Istočnog Sarajeva sa kojima su zajednički u tim kriminalnim poslovima.
Ja srećom nisam plašljiv pa je bahati napadač Stanković Mitar vidjevši to, pobjegao na sprat zgrade policije a niko od službenika nije smio da mi kaže o čemu se radi ali mnogi drugi građani su podlegli ovakvom teroru pa i likvidirani kao recimo poslednji primjer, neposredno pred ovu presudu, Slaviša Krunić. Timovi za likvidaciju i djeluju zbog uticaja ovakvih zlikovaca poput Stankovića i drugih koje sam imenovao ali i zbog nečinjenja sudija kako je opisao g. sudija Branko Perić.
Ja nisam ranije a neću ni sada pisati ni krivičnu prijavu niti pritužbu korumpiranom UDT-u protiv sudije Mićić Ljubiše, cjeneći njegovu ljubaznost i pristojnost. Umjesto toga može se sjetiti da porodica ubijenog Krunića i mnoge druge porodice likvidiranih ljudi mogu njemu i drugim sudijama, državnim tužiocima, inspektorima itd, koji se plaše primjeniti zakon i štititi garantovana prava da zahvale što su meta mafije.

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Stanković, Panić i Nešković

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 27. lipnja 2019.

DOPUNA PRITUŽBE I KRIVIČNE PRIJAVE

IZBOR IZ PRIJETNJI MAFIJAŠKIH DOUŠNIKA :
Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Ipak si viđen od nekoga. Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama. Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno...

VSTV-U / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - TUŽILAŠTVU BIH

DOPUNA PRITUŽBE I KRIVIČNE PRIJAVE

Veza : Rješenje VSTV-a, 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018. i prijava "Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom".
Već sam dostavio dokaze o tome da su pripadnici mafijaške mreže izvršili više kriminalnih radnji i suprotno odluci Republičkog tužilaštva, zamijenili predmete u tužilaštvu u Bijeljini i Istočnom Sarajevu te protiv mene montirali i lažirali nezakonitu optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" pred nenadležnim tužilaštvom i sudom.
Razlog za to je moje višegodišnje pisanje o prikrivanju ubistva osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a u čemu učestvuju, zaključno sa prethodno navedenim, sljedeće osobe : Danica Stjepanović, Novak Kovačević, Gruhonjić Muhamed, Marković Dragoslav, Čalović Rajko, Jovana Tomaš, Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i više drugih lica.
Ovom prilikom skrećem pažnju na jedan drugi segment a to su "posebne istražne radnje" koje su s obzirom da je optužnica nezakonita i same nelegalne a sprovode se samo po ovom predmetu od polovine 2015.
To je potpuno jasno s obzirom na činjenicu da je optužnica protiv mene podignuta 29.11.2017. a povod za nju je dopis republičkog tužilaštva od 01.06.2015. što je oko dve i po godine ranije.
Ne postoji nikakav drugi razlog za toliko odugovlačenje nego primjena posebnih istražnih radnji a tom prilikom se pokušalo pronaći, odnosno inscenirati i napakovati neko drugo mnogo teže krivično djelo, korištenjem provokatora i doušnika koji su me ubjeđivali i nagovarali da sudije čak treba ubijati i vješati, da treba kidnapovati političke vođe sa ciljem da i ja nešto slično izgovorim ili napišem što bi se snimilo kao dokaz protiv mene a sa druge strane angažovani su plaćenici koji su prikupljali podatke o meni i pokušali me namamiti na udaljenu lokaciju kako bi me tamo likvidirali.
S obzirom da ništa od toga nije uspjelo na kraju se podiže i nezakonita optužnica isključivo sa ciljem da se natjeram navodno "dobrovoljno" tamo gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko i auto mafije.
Podsetiću sada na tekst iz avgusta 2015. jednog od plaćenika koji me nadzirao pod nazivom "Replika na kriminal u vlasti" a koji sam dostavio predsjedniku i sekretaru suda još prije dvije godine mnogo prije nego što se razotkrilo postojanje predmeta i prije podizanja optužnice protiv mene.
Nisam tražio nikakvu zaštitu za sebe nego sam ukazao na potencijalnu opasnost i za sudiju koja se pominje u tom tekstu pa citiram završni dio :
Stavi prst na čeloi zapitaj se , ako nije kasno! Šta si tražio kod auta sive boje marke citroen, parkirano prvo do pješačkog od doma za kulturu ka opštini. Tvoje auto nije. Ja možda znam čije je! Dali možda nisi čuvar nečeg ili već šta? To veče je gostovao Haris Džinović u jednoj diskoteci u BIjeljini. Blizu nije bila ni jedna uniformisana osoba. Nekom si dobacio (ali nije vlasnik auta), slučajan prolaznik, ženskog roda. Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Postoji zlatna izreka: što nije milo tebi ne čini ni drugome! Ne poželi nešto što ne pripada tebi. Ipak si viđen od nekoga. Postji izreka da "i zidovi mogu da progovore". Svijet je mali ako nisi znao! E sad vidiš da nikakve veze nema sa datumom a ni sudijama, a ipak si se upecao na paukovu mrežu, ima i mnogo, mnogo više od ovoga! Nema nikakve veze ni sa Okružnim sudom ni sa Osnovnim sudom. Naslov: "SUD BIJELJINE" je poslužio kao mamac, šlag na tortu ako niste znali! Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama. Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno! Znam i imam o vama da dam mnogo više podataka, čak i od vaše majke koja vas je rodila. Sudijka je previše poštena i tako nešto joj je strano (nema u riječniku). Za sav svoj rad ona ima punu podršku Ustava i zakona kao i nas poštenog naroda. Ali eto, uvijek se nađe neko da sa lakoćom i ovakve slične slučajeve rješava. Neko ko ima budno oko da sudijki niko ništa nažao ne učini, zar nije tako ljudski! Za javnost za sada toliko!

Objavio/la vnikola u 11:01, 2 komentar(a), print, #
http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720
Ovde ne samo da se vidi praćenje i posebne istražne radnje nego se upućuju i otvorene prijetnje a zbog sabotaže prava garantovanog ustavom u članu 23 konstantno sam izložen opasnosti po život. Bilo je još mnogo sličnih plaćenika koji su me čak kontaktirali a jedan od primjera sam dostavio u audio snimku kako sudu u Sokocu tako i Prekršajnom odjelu suda u Bijeljini, pod nazivom "Agent.mp3" a sada ću u prilogu opisati događaje od prošle godine koji se nastavljaju i posljednjih nekoliko dana.
Da li su osobu Trajana Jankovića angažovali pripadnici policije po nalogu Tužilaštva ili se to radi bez naredbe po nalozima iz "crne knjige" za mene je sporedno ali ističem iz video snimaka koji se nalazi na internetu a predao sam ih i sudu u Bijeljini u predmetu 80 0 P 097102 18 P, vidljivo je da je dotični saslušavan u policiji i očito tada vrbovan sa kasnijim zadatkom da mene špijunira i pokušava navesti u klopku.
Detaljniji opis svega na 13 strana je u prilogu "Trajanski konj od 300 evra" a ovde samo napominjem da je operativni nadzor nad osobom koju su poslali na mene imao agent "Erak" odnosno Milutin Eraković a iz priloženih slika se vidi da je još od rata u vezi sa optuženima za ratne zločine Goranom Sarićem i Ljubišom Borovčaninom.
Šta je radio Rajko Čalović tada, nije mi poznato ali znam da je Novak Kovačević bio vojni tužilac dok o ulozi Danka Borovčanina i njegovim zločinačkim aktivnostima sam iznio već ranije obilje dokaza.
Treći član, klana Borovčanin, Luka Borovčanin je samo u ovoj lažiranoj optužnici izvršio više krivičnih dijela od čega ističem da je lažirao zapisnik 12.03.2018. u potpunosti od čega je najznačajnija laž da je tužilac bio prisutan i navodno nešto izjavio a ne postoji ne samo njegov potpis nego čak ni štampano ime.
Ovdje se dakle radi o produženom zločinačkom poduhvatu još od rata ne samo za ratne zločine nego i za pljačku, krađu oružja i prikrivanje, odnosno šverc naoružanja o čemu podatke dobijam od bivšeg pripadnika specijalne policije.
Ovdje je konkretno, angažovani doušnik, iznio javno više laži od kojih ističem njegovu izjavu da sam ja navodno podnio prijave policiji, protiv više lica, (njega i njegovih prijatelja) što znači da svi oni koji su uhapšeni proteklih godina i koji su u opasnosti da budu hapšeni, odnosno osuđeni, sada imaju nacrtanu metu i mnogi od njih su spremni da ispale rafal u mene kako bi to izbjegli...

PRILOG

Trajanski konj od 300 evra

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 24. lipnja 2019.

TREĆI ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP-U


Ovde ne samo da se vidi praćenje i posebne istražne radnje nego se upućuju i otvorene prijetnje a zbog sabotaže prava garantovanog ustavom u članu 23 konstantno sam izložen opasnosti po život. Bilo je još mnogo sličnih plaćenika koji su me čak kontaktirali a jedan od primjera sam dostavio u audio snimku kako sudu u Sokocu tako i Prekršajnom odjelu suda u Bijeljini a sada ću u prilogu opisati događaje od prošle godine koji se nastavljaju i posljednjih nekoliko dana...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:
80 0 P 097102 18
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

TREĆI ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP-U

Ukoliko se ovaj postupak nastavi uprkos nedolasku na ročište i nepoštovanje obrtanja tereta dokazivanja od strane tužene RS, tražim da sud izda naredbu tuženoj, odnosno njenim organima, precizno opisanu u prethodnim zahtjevima a sada samo dostavljam dodatne argumente o nezakonitim radnjama i zloupotrebi posebnih istražnih radnji koje maksimalno mogu da se produžavaju do 6 mjeseci poslije čega moram o njima biti obavješten i dobiti pristup prikupljanom materijalu. Identičan tekst se dostavlja i VSITV-u te Tužilaštvu BIH.
Već sam dostavio dokaze o tome da su pripadnici mafijaške mreže izvršili više kriminalnih radnji i suprotno odluci Republičkog tužilaštva, zamijenili predmete u tužilaštvu u Bijeljini i Istočnom Sarajevu te protiv mene montirali i lažirali nezakonitu optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" pred nenadležnim tužilaštvom i sudom.
Razlog za to je moje višegodišnje pisanje o prikrivanju ubistva osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a u čemu učestvuju, zaključno sa prethodno navedenim, sljedeće osobe : Danica Stjepanović, Novak Kovačević, Gruhonjić Muhamed, Marković Dragoslav, Čalović Rajko, Jovana Tomaš, Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i više drugih lica.
Ovom prilikom skrećem pažnju na jedan drugi segment a to su "posebne istražne radnje" koje su s obzirom da je optužnica nezakonita i same nelegalne a sprovode se samo po ovom predmetu od polovine 2015.
To je potpuno jasno s obzirom na činjenicu da je optužnica protiv mene podignuta 29.11.2017. a povod za nju je dopis republičkog tužilaštva od 01.06.2015. što je oko dve i po godine ranije.
Ne postoji nikakav drugi razlog za toliko odugovlačenje nego primjena posebnih istražnih radnji a tom prilikom se pokušalo pronaći, odnosno inscenirati i napakovati neko drugo mnogo teže krivično djelo, korištenjem provokatora i doušnika koji su me ubjeđivali i nagovarali da sudije čak treba ubijati i vješati, da treba kidnapovati političke vođe sa ciljem da i ja nešto slično izgovorim ili napišem što bi se snimilo kao dokaz protiv mene a sa druge strane angažovani su plaćenici koji su prikupljali podatke o meni i pokušali me namamiti na udaljenu lokaciju kako bi me tamo likvidirali.
S obzirom da ništa od toga nije uspjelo na kraju se podiže i nezakonita optužnica isključivo sa ciljem da se natjeram navodno "dobrovoljno" tamo gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko i auto mafije.
Podsetiću sada na tekst iz avgusta 2015. jednog od plaćenika koji me nadzirao pod nazivom "Replika na kriminal u vlasti" a koji sam dostavio predsjedniku i sekretaru suda još prije dvije godine mnogo prije nego što se razotkrilo postojanje predmeta i prije podizanja optužnice protiv mene.
Nisam tražio nikakvu zaštitu za sebe nego sam ukazao na potencijalnu opasnost i za sudiju koja se pominje u tom tekstu pa citiram završni dio :
Stavi prst na čeloi zapitaj se , ako nije kasno! Šta si tražio kod auta sive boje marke citroen, parkirano prvo do pješačkog od doma za kulturu ka opštini. Tvoje auto nije. Ja možda znam čije je! Dali možda nisi čuvar nečeg ili već šta? To veče je gostovao Haris Džinović u jednoj diskoteci u BIjeljini. Blizu nije bila ni jedna uniformisana osoba. Nekom si dobacio (ali nije vlasnik auta), slučajan prolaznik, ženskog roda. Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Postoji zlatna izreka: što nije milo tebi ne čini ni drugome! Ne poželi nešto što ne pripada tebi. Ipak si viđen od nekoga. Postji izreka da "i zidovi mogu da progovore". Svijet je mali ako nisi znao! E sad vidiš da nikakve veze nema sa datumom a ni sudijama, a ipak si se upecao na paukovu mrežu, ima i mnogo, mnogo više od ovoga! Nema nikakve veze ni sa Okružnim sudom ni sa Osnovnim sudom. Naslov: "SUD BIJELJINE" je poslužio kao mamac, šlag na tortu ako niste znali! Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama. Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno! Znam i imam o vama da dam mnogo više podataka, čak i od vaše majke koja vas je rodila. Sudijka je previše poštena i tako nešto joj je strano (nema u riječniku). Za sav svoj rad ona ima punu podršku Ustava i zakona kao i nas poštenog naroda. Ali eto, uvijek se nađe neko da sa lakoćom i ovakve slične slučajeve rješava. Neko ko ima budno oko da sudijki niko ništa nažao ne učini, zar nije tako ljudski! Za javnost za sada toliko!

Objavio/la vnikola u 11:01, 2 komentar(a), print, #
http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720
Ovde ne samo da se vidi praćenje i posebne istražne radnje nego se upućuju i otvorene prijetnje a zbog sabotaže prava garantovanog ustavom u članu 23 konstantno sam izložen opasnosti po život. Bilo je još mnogo sličnih plaćenika koji su me čak kontaktirali a jedan od primjera sam dostavio u audio snimku kako sudu u Sokocu tako i Prekršajnom odjelu suda u Bijeljini, pod nazivom "Agent.mp3" a sada ću u prilogu opisati događaje od prošle godine koji se nastavljaju i posljednjih nekoliko dana.
Da li su osobu Trajana Jankovića angažovali pripadnici policije po nalogu Tužilaštva ili se to radi bez naredbe po nalozima iz "crne knjige" za mene je sporedno ali ističem iz video snimaka koji se nalazi na internetu a predao sam ih i sudu u Bijeljini u predmetu 80 0 P 097102 18 P, vidljivo je da je dotični saslušavan u policiji i očito tada vrbovan sa kasnijim zadatkom da mene špijunira i pokušava navesti u klopku.
Detaljniji opis svega na 13 strana je u prilogu "Trajanski konj od 300 evra" a ovde samo napominjem da je operativni nadzor nad osobom koju su poslali na mene imao agent "Erak" odnosno Milutin Eraković a iz priloženih slika se vidi da je još od rata u vezi sa optuženima za ratne zločine Goranom Sarićem i Ljubišom Borovčaninom.
Šta je radio Rajko Čalović tada, nije mi poznato ali znam da je Novak Kovačević bio vojni tužilac dok o ulozi Danka Borovčanina i njegovim zločinačkim aktivnostima sam iznio već ranije obilje dokaza.
Treći član, klana Borovčanin, Luka Borovčanin je samo u ovoj lažiranoj optužnici izvršio više krivičnih dijela od čega ističem da je lažirao zapisnik 12.03.2018. u potpunosti od čega je najznačajnija laž da je tužilac bio prisutan i navodno nešto izjavio a ne postoji ne samo njegov potpis nego čak ni štampano ime.
Ovdje se dakle radi o produženom zločinačkom poduhvatu još od rata ne samo za ratne zločine nego i za pljačku, krađu oružja i prikrivanje, odnosno šverc naoružanja o čemu podatke dobijam od bivšeg pripadnika specijalne policije.
Ovdje je konkretno, angažovani doušnik, iznio javno više laži od kojih ističem njegovu izjavu da sam ja navodno podnio prijave policiji, protiv više lica, (njega i njegovih prijatelja) što znači da svi oni koji su uhapšeni proteklih godina i koji su u opasnosti da budu hapšeni, odnosno osuđeni, sada imaju nacrtanu metu i mnogi od njih su spremni da ispale rafal u mene kako bi to izbjegli...

PRILOG

Trajanski konj od 300 evra


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 21. lipnja 2019.

DOKAZ DA JE TUŽILAŠTVO SMIŠLJENO LAŽIRALO NADLEŽNOST

Prema podacima iz predmeta suda u Sokocu i spisa 80 0 P 097102 18 P u Osnovnom sudu u Bijeljini, po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, Osnovni sud u Sokocu se pismeno izjasnio da uopšte nema nikakav dokaz o nadležnosti tužilaštva u Istočnom Sarajevu a iz tog tužilaštva su već dvije godine na više mojih zahtjeva, odbijali da mi dostave taj dokument kako bi me pokušali prevariti i navesti da svojevoljno dođem na njihovu teritoriju, gdje bi me presrele plaćene ubice, koje su i ovdje prethodnih godina pokušavali da me odvedu na udaljenu lokaciju i likvidiraju...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU I REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU RS

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

0

ZDENKO BAJO

Napomena : Ovaj dokument se dostavlja navedenim organima sa zahtjevom da preduzmete zakonom propisane radnje kako bi pripadnici mafijaškog klana koji su pokušali da na pravaru montiraju nezakonitu optužnicu, nezakonito me nadziru koristeći "posebne istražne radnje" i pripreme uslove za moju likvidaciju, dobiju zakonom predviđene kazne. Pri tome mislim da dostavite kopije ovih dokaza u VSTV-e, odnosno UDT-a, Tužilaštvu BIH i centrali SIPA.
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.

DOKAZ DA JE TUŽILAŠTVO SMIŠLJENO LAŽIRALO NADLEŽNOST

S obzirom da je godinama u toku protivpravni razbojnički i fašistički napad na mene od strane zločinačke, terorističke organizacije RS i BIH a posebno tužilaštva, koristim se pravom iz člana "Nužna odbrana" i iznosim stav da kompletno tužilaštvo, sva okružna tužilaštva u RS i kantonalna tužilaštva u Federaciji BIH tretiram kao okupatorske bande gdje je još OJT Bijeljina, najmanje zločinačka od svih ostalih.
Isto mišljenje kao i ja ima Glavni republički tužilac, samo što je koristio manje precizne riječi, citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIJIH `RIBA` POTREBNA JE I POLITIČKA VOLJA" što kristalno jasno znači da svi tužioci rade po nalogu političko tajkunske mafije i umjesto da rade po zakonu, oni prikrivaju njihove zločine i pljačku. Ministar sigurnosti BIH je mnogo konkretniji i opisuje tužilaštvo riječima "LOPOVSKA I MAFIJAŠKA ORGANIZACIJA" a s obzirom na pristup informacijama on o tome ima obilje dokaza. Ovime želim spriječiti svaki naredni pokušaj pripadnika mafije iz tužilaštava da manipuliše sa nadležnošću jer su SVI ISTA BANDA...
Polazni dokument koji obrazlažem je takozvano "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." poslato Osnovnom sudu u Bijeljini po predmetu 80 0 P 097102 18 P a koje je nastalo poslije mog pismenog zahtjeva da se dostavi kompletan njihov spis kako bi se utvrdilo ko su odgovorni za lažiranje nadležnosti, što oni nisu htjeli da učine nego je dat zadatak tužiocu M. Đ. koji ranije nije imao nikakvih dodirnih tačaka sa predmetom da opravdava kriminalne radnje drugih lica.
Naime u takozvanom izjašnjenju se lažno tvrdi kako je Republičko tužilaštvo dodijelilo njima u rad predmet protiv mene za povredu ugleda suda poslije "Dopisa OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.". Tačnije, izbjegava se obrazloženje teksta odluke i preciziranje koji im se predmet dostavlja ali se već u narednom redu pominje da je to "PREDMET PROTIV BAJO ZDENKA" a šta zaista piše u odluci RJT vidi se u prilogu "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" koji u cjelosti citiram:
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

Da je priča o dodjeli predmeta protiv Zdenka Baje, gnusna laž vidi se iz ovog teksta odluke Glavnog republičkog tužioca jer u stvari njima dodijeljuje na postupanje moju krivičnu prijavu protiv više lica za sačinjavanje falsifikata.
Povodom tog krivičnog djela sam tokom godina podnio više krivičnih prijava, kako sam dolazio do novih dokaza a sada prilažem dopis pod nazivom "Ko su falsifikatori" na kome se vidi da je predat Osnovnom sudu u Bijeljini 16.01.2015. a poštom sam ga poslao na više drugih adresa uključujući i Republičko tužilaštvo.
Kako se vidi u prilogu tog dopisa je bila i moja krivična prijava te sudska rješenja iz kojih se moglo vidjeti da se radi o falsifikovanju.
Nije mi poznato da li se odluka Glavnog republičkog tužioca, odnosila na dopis dostavljen poštom od mene ili je to učinio neko od predsjednika sudova po službenoj dužnosti, odnosno neko drugi kome sam dostavio ili je čak reagovano na moj članak objavljen na internetu u 25.03.2015. na adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/03/25/3811798".
U svakom slučaju, ono što je potpuno sigurno je da u odluci Republičkog tužilaštva nema ni pomena o nekom predmetu protiv mene a dopis tužilaštva u Bijeljini se uopšte ne pominje što je nelogično jer kako se vidi u jednom drugom slučaju "RTRS T12 0 KTA 0000367 14 od 05.12.2014." koji prilažem, kada glavni republički tužilac postupa po takvom prijedlogu iz decembra 2014-te, onda se navodi datum i broj tog dopisa.
Sa druge strane čak i da su teoretski dobili neki predmet protiv mene u nadležnost, prema Zakonu o krivičnom postupku, morali su optužnicu predati mjesno nadležnom sudu u Bijeljini na šta sam ih pismeno upozorio a ne osnovnom sudu u Sokocu, koji prema Zakonu o sudovima niti je nadležan, niti može sam sebi dodjeljivati nadležnost, nego je to isključivo u nadležnosti Vrhovnog suda RS.
Prema podacima iz predmeta suda u Sokocu i spisa 80 0 P 097102 18 P u Osnovnom sudu u Bijeljini, po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, Osnovni sud u Sokocu se pismeno izjasnio da uopšte nema nikakav dokaz o nadležnosti tužilaštva u Istočnom Sarajevu a iz tog tužilaštva su već dvije godine na više mojih zahtjeva, odbijali da mi dostave taj dokument kako bi me pokušali prevariti i navesti da svojevoljno dođem na njihovu teritoriju, gdje bi me presrele plaćene ubice, koje su i ovdje prethodnih godina pokušavali da me odvedu na udaljenu lokaciju i likvidiraju.
Zbog toga nisu ni htjeli da dostave kompletan spis, sudu u Bijeljini, kako bi prikrili sve svoje kriminalne radnje a zanimljivo je da na dnu tog izjašnjenja piše da se postupak ne vodi zbog toga što se ne odazivam na pozive a sudska policija ne može realizovati naredbe, što je praktično ismijavanje i sa zakonom i sa Republikom Srpskom jer je zakonom predviđena mjera pritvora u takvim slučajevima.
Pripadnici kriminalnog klana koji su lažirali predmete se naravno ne usuđuju zatražiti pritvor, jer bi to moralo pismeno da se predloži i obrazloži, uključujući i dokaz o nadležnosti, pa čak kad bi sud i prihvatio takav prijedlog tužilaštva morala bi mi se omogućiti žalba u roku od 24 sata o kojoj bi moralo odlučivati sudsko vijeće u narednih 48 sati kada bi se zločinački plan razotkrio.
S obzirom da nije ni bila namjera, vođenje nekog postupka, nego isključivo priprema uslova za moju likvidaciju, pritvor nikada nije zatražen, pošto plan nije predviđao pripadnike sudskog vijeća ni drugostepeni sud i njihovo uključivanje u ove nezakonite radnje.
Razlog za ovaj kriminal i pokušaj mog ubistva je moje višegodišnje pisanje krivičnih prijava i objavljivanje članaka na internetu, vezano za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenje narkotika u Bobar grupu u šta su umiješani pripadnici policije i tužilaštva u Bijeljini, kao dolaznoj destinaciji a naravno i pripadnici policije tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva kao polazne tačke, odnosno centra auto i narko mafije, odgovorne za desetine nerješenih likvidacija tokom godina, ne samo na tom području nego u cijeloj zemlji, uključujući i načelnike policijskih stanica...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
RTRS T12 0 KTA 0000367 14 od 05.12.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 18. lipnja 2019.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DJELO `POVREDA RAVNOPRAVNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA`

VIŠE JE NEGO JASNA VEZA IZMEĐU FORMIRANJA "CRNE KNJIGE" I MAFIJAŠKO GESTAPOVSKIH METODA PRIPADNIKA KRIMINALNE GRUPE NAKON TOGA A OVDE SU NA ŽALOST NAVEDENI SAMO NEKI PRIMJERI OD VIŠE STOTINA SLUČAJEVA TOTALNOG BEZAKONJA PRIPADNIKA DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA...

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DJELO `POVREDA RAVNOPRAVNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA`

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, članova "Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina", stav :
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine koja na osnovu razlike u rasi, boji kože, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti, političkom ili drugom uvjerenju, polu, seksualnom opredjeljenju, jeziku, obrazovanju, društvenom položaju ili socijalnom porijeklu, uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena Ustavom Bosne i Hercegovine, ratificiranim međunarodnim ugovorom, zakonom Bosne i Hercegovine, drugim propisom Bosne i Hercegovine ili općim aktom Bosne i Hercegovine, ili koja na osnovu ove razlike ili pripadnosti ili kojem drugom položaju daje pojedincima neopravdane povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
"Zloupotreba položaja ili ovlaštenja", stav :
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
"Napad na ustavni poredak" :
Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
"Zločini protiv čovječnosti", stav :
h) progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim u ovom zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

Vezano za relevantne članove iz krivičnog zakonika RS, Evropske konvencije o ljudskim pravima i Zakona o javnim okupljanjima RS, član 30, stav:
(1) Drugi javni skupovi su okupljanja građana čija je svrha ostvarivanje državnih, vjerskih, humanitarnih, kulturno umjetničkih, sportskih i drugih interesa, koja nemaju za cilj ostvarivanje prihoda i ne prijavljuju se...

A posebno za član iz KZRS "Povreda prava na javno okupljanje", stavovi :
(1) Ko uskrati ili ograniči pravo građana na mirno okupljanje ili javno održavanje skupa koji su u skladu sa zakonom, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Ko silom, ozbiljnom prijetnjom, obmanom ili na drugi način spriječi ili omete mirno okupljanje ili održavanje javnog skupa koji su u skladu sa zakonom, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do dvije godine.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Protiv osoba: Dodik Milorad, Lukač Dragan, Radojičić Igor, Ilić Darko, Ćulum Darko i drugi podnosi se:

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA KRIVIČNO DJELO `POVREDA RAVNOPRAVNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA`

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA OD KOJIH SU NEKA NAVEDANA U UVODU, TE :
Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Organizirani kriminal, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Napad na ustavni poredak i druga..
Formalni uvod za događaje koje ću navesti i mnoge druge je javni istup, (Crna knjiga) 30.10.2016. čak pred kamerama Dodik Milorada, koji je objelodanio formiranje "Crne knjige" u kojoj će kako kaže, biti zapisana imena svih onih koji su SNSD-u načinili štetu te dao instrukcije NJIHOVIM ljudima u institucijama da vode borbu protiv tih imena.
Ovdje je veoma bitno istaći da nije rečeno kako se treba boriti protiv kriminala i korupcije ili počinilaca krivičnih djela, niti protiv grupa koje djeluju protiv državnih organa, nego isključivo su u pitanju imena koja su kako je jasno rekao, načinila štetu SNSD-u, što praktično znači da su to oni koji ometaju njega, pripadnike stranke i tajkune, koji su sa njima u sadejstvu da neometano pljačkaju građane i budžet.
MUP Republike Srpske postavio je prije nekoliko dana uniformisane i naoružane patrole, pored crkvenog hrama u Banjaluci, koje po svojim procjenama i naredbama nadređenih, odlučuju koji građani mogu da prođu a koji ne, iako niko od njih ne predstavlja opasnost, ne prijeti nikome, ne čini krivična djela niti prekršaje, (Postupamo po zahtjevu crkvene opštine, PZD nije zabranjena organizacija ali se zna gdje je mjesto za okupljanje).
Iako je i ovaj primjer dovoljan da pokaže bezakonje i zloupotrebu položaja, odnosno teror prema pojedinim građanima to je sitnica u odnosu na ono što se dešavalo ranije i dalje se dešava na ulicama i trgovima u Banjaluci.
Naime krajem 2018. i početkom 2019. MUP je izveo naoružane i čak maskirane jedinice policije na ulicu rastjerujući građane, tukući i maltretirajući ih, ("Dugim cijevima na vlastiti narod" i "Policija ponovno rastjeruje građane koji prosvjeduju") pod izgovorom da čine prekršaje okupljajući se bez podnesenog pismenog zahtjeva.
To je naravno obična laž i kriminalni čin, jer zakonom nigdje nije definisano da postoje samo određena mjesta za okupljanje a što je najvažnije u zakonu o javnim okupljanjima član 30 je precizno navedeno da se vjerski, humanitarni, kultirni, sportski itd, skupovi koji nemaju za cilj ostvarivanje novčanih prihoda ne moraju uopšte prijavljivati.
Kada se zna da je predhodnih nekoliko mjeseci grupa pod nazivom "Pravda za Davida" organizovala više skupova sa ciljem da se dođe do istine o ubistvu Davida Dragičevića i onima koji to prekrivaju, istovremeno optužujući upravo ljude iz vrha komandnog lanca policije da su smišljeno pokušali prikriti to ubistvo, onda je potpuno jasno da su isti ti ljudi iz vrha policije, iritirani i UPLAŠENI, opravdanim zahtjevima građana a u strahu od dugogodišnje zatvorske kazne, brutalno zloupotrijebili svoj položaj i policiju te naložili naoružanim službenicima da rastjeruju građane, kako krivci nikada ne bi bili otkriveni a time bi i oni izbjegli zasluženu kaznu.
Poslednji primjeri tih gestapovskih metoda su opisani u novinskim člancima "Policija večeras privodila i nije dozvolila približavanje aktivista grupe Pravda za Davida hramu" te "Zabranjeno sjediti na klupama - Policija rastjerala građane i pisala prekršajne naloge" i "Policijska bruka i sramota" a u jednom od priloga "Prekršajni nalog od 16.06.2019." se vidi da je teror otišao toliko daleko pa se i svako pitanje policajcu uključujući i zahtjev da se predstave tretira, (naravno nezakonito) kao ometanje.
Izraženo mišljenje o postupanju policije moglo bi teoretski da se tretira samo kao vrijeđenje, (DA NIJE ISTINITO) a nikako bilo čije izneseno mišljenje ne može ometati policiju u radu. NIJE VALJDA DA SE STIDE SVOJIH METODA ČIJE FAŠISTIČKE PRIRODE SU I SAMI ITEKAKO SVJESNI...
No to nije jedini primjer u kome policija brutalno krši ustavni poredak, zakone i prava građana a u tu svrhu, ističem nedavnu izjavu ministra policije Dragana Lukača, (Dragan Lukač - Postoje nova saznanja o slučaju Davida Dragičevića) u kojoj tvrdi da su došli do novih podataka vezano za ubistvo Davida Dragičevića ali ih neće iznositi, nego će to ako bude smatralo za posebno učiniti tužilaštvo, koje je i nadležno za to.
Ovoj izjavi ministra ne bi se imalo i nema se šta prigovoriti, kada ne bi postajao drastično suprotan primjer od 26.03.2018. kada je vrh policije, (prilog sa web stranice MUP-a RS "U Policijskoj upravi Banja Luka iznesene utvrđene činjenice o nestanku i pronalasku Davida Dragičevića") U GEBELSOVSKOM STILU, nezakonito organizovao konferenciju za štampu i javno bez ikakve provedene a kamoli završene istrage, iznosio navodne dokaze i podatke iz krivičnog postupka, iako za to nisu imali dozvolu tužioca, niti je tužilaštvo okončalo bilo kakvu istragu po tim pitanjima.
Podsjećam da je David Dragičević samo dva dana ranije, navodno zvanično pronađen u kanalu, tek je bila izvršena obdukcija i dakle uopšte nije bilo vremena za čak i površnu istragu a kamoli detaljnu no uprkos tome su ljudi iz policije, izašli sa stavom da je u pitanju "ZADESNA" smrt, iako su postojale teške povrede, konstatovane obdukcijom a da sve bude gore, oni su se usudili, takođe bez ikakve istrage da ubijenog optuže za pljačku, kako bi ga kriminalizovali i lakše proveli svoj podmukli plan da ubistvo predstave kao zadesnu smrt, iako naravno nisu imali nijednog svjedoka, koji bi to potvrdio, niti bilo kakav drugi dokaz.
Postoji tu naravno, mnogo više kriminalnih radnji, kao što je pozivanje na videosnimke na kojima se čak i ne može razaznati ko je u pitanju a uzeti su nezakonito posredstvom civila a ne policijskih službenika te sakrivanje materijalnog dokaza jednog od djelova odjeće ubijenog, kako bi se prikrilo ubistvo ali ovdje je suštinski udar na ustavni poredak i zakone, to što je MUP, nasilno preuzeo ovlaštenja tužilaštva i dao sebi za pravo, da samostalno vrši istrage i optužuje građane za krivična djela iako prema zakonu o krivičnom postupku, isključivo tužilac može voditi istragu i podizati optužnice a naravno svako se po zakonu smatra nevinim dok se EVENTUALNA KRIVICA ne utvrdi u sudskom postupku pravosnažnom presudom.
VIŠE JE NEGO JASNA VEZA IZMEĐU FORMIRANJA "CRNE KNJIGE" I MAFIJAŠKO GESTAPOVSKIH METODA PRIPADNIKA KRIMINALNE GRUPE NAKON TOGA A OVDE SU NA ŽALOST NAVEDENI SAMO NEKI PRIMJERI OD VIŠE STOTINA SLUČAJEVA TOTALNOG BEZAKONJA PRIPADNIKA DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA...

PRILOZI

Crna knjiga
Postupamo po zahtjevu crkvene opštine, PZD nije zabranjena organizacija ali se zna gdje je mjesto za okupljanje
Dugim cijevima na vlastiti narod
Policija ponovno rastjeruje građane koji prosvjeduju
Policija večeras privodila i nije dozvolila približavanje aktivista grupe Pravda za Davida hramu
Zabranjeno sjediti na klupama - Policija rastjerala građane i pisala prekršajne naloge
Policijska bruka i sramota
Prekršajni nalog od 16.06.2019.
Dragan Lukač - Postoje nova saznanja o slučaju Davida Dragičevića
U Policijskoj upravi Banja Luka iznesene utvrđene činjenice o nestanku i pronalasku Davida Dragičevića

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 15. lipnja 2019.

KRIVIČNA PRIJAVA I PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA

Predsjednik suda, Luka Borovčanin je bezočno lažirao i zapisnik o izjašnjenju od 12.03.2018. lažući da je bio prisutan okružni tužilac Stanko Nuić i navodno nešto izjavio a u tom dokumentu, ne samo da nema potpisa pomenutog gospodina, nego nije čak ni štampano navedeno njegovo ime. 6 DANA KASNIJE NESTAO JE A POTOM LIKVIDIRAN DAVID DRAGIČEVIĆ. Takav scenario za sebe sam izbjegao upozoravajući sestru i neke prijatelje telefonski i porukama da je cilj svega moje ubistvo što su pročitali službenici zaduženi za "posebne istražne radnje" i prenijeli šefovima mafije...

MINISTARSTVU SIGURNOSTI BIH / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Napomena : Dostavlja se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te Ministarstvu sigurnosti, vezano za njihove nadležnosti a informativno Sudu, Republičkom tužilaštvu i javnosti putem interneta.
Na osnovu Krivičnog zakona i Zakona o VSITV-u, vezano za lažiranje nadležnosti u predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.

KRIVIČNA PRIJAVA I PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA

Polazni osnov za pritužbu i krivičnu prijavu je lažiranje nadležnosti pripadnika mafije, zaposlenih u prema zakonu nenadležnim organima, (Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu) odnosno od strane više lica, prije svega Rajka Čolovića, Jovane Tomaš i Luke Borovčanina, te više drugih osoba iz tih organa i Okružnog tužilaštva u Bijeljini a sve sa ciljem da me nezakonito prate i nadziru te pripremne okolnosti i uslove za moju likvidaciju, kako bi prikrili ranija druga teška krivična djela za koja su odgovorni i to prije svega "teško ubistvo" osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini.
Polazni dokument koji obrazlažem je takozvano "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." poslato Osnovnom sudu u Bijeljini po predmetu 80 0 P 097102 18 P a koje je nastalo poslije mog pismenog zahtjeva da se dostavi kompletan njihov spis kako bi se utvrdilo ko su odgovorni za lažiranje nadležnosti, što oni nisu htjeli da učine nego je dat zadatak tužiocu M. Đ. koji ranije nije imao nikakvih dodirnih tačaka sa predmetom da opravdava kriminalne radnje drugih lica.
Naime u takozvanom izjašnjenju se lažno tvrdi kako je Republičko tužilaštvo dodijelilo njima u rad predmet protiv mene za povredu ugleda suda poslije "Dopisa OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.". Tačnije, izbjegava se obrazloženje teksta odluke i preciziranje koji im se predmet dostavlja ali se već u narednom redu pominje da je to "PREDMET PROTIV BAJO ZDENKA" a šta zaista piše u odluci RJT vidi se u prilogu "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" koji u cjelosti citiram:
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

Da je priča o dodjeli predmeta protiv Zdenka Baje, gnusna laž vidi se iz ovog teksta odluke Glavnog republičkog tužioca jer u stvari njima dodijeljuje na postupanje moju krivičnu prijavu protiv više lica za sačinjavanje falsifikata.
Povodom tog krivičnog djela sam tokom godina podnio više krivičnih prijava, kako sam dolazio do novih dokaza a sada prilažem dopis pod nazivom "Ko su falsifikatori" na kome se vidi da je predat Osnovnom sudu u Bijeljini 16.01.2015. a poštom sam ga poslao na više drugih adresa uključujući i Republičko tužilaštvo.
Kako se vidi u prilogu tog dopisa je bila i moja krivična prijava te sudska rješenja iz kojih se moglo vidjeti da se radi o falsifikovanju.
Nije mi poznato da li se odluka Glavnog republičkog tužioca, odnosila na dopis dostavljen poštom od mene ili je to učinio neko od predsjednika sudova po službenoj dužnosti, odnosno neko drugi kome sam dostavio ili je čak reagovano na moj članak objavljen na internetu u 25.03.2015. na adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/03/25/3811798".
U svakom slučaju, ono što je potpuno sigurno je da u odluci Republičkog tužilaštva nema ni pomena o nekom predmetu protiv mene a dopis tužilaštva u Bijeljini se uopšte ne pominje što je nelogično jer kako se vidi u jednom drugom slučaju "RTRS T12 0 KTA 0000367 14 od 05.12.2014." koji prilažem, kada glavni republički tužilac postupa po takvom prijedlogu iz decembra 2014-te, onda se navodi datum i broj tog dopisa.
Sa druge strane čak i da su teoretski dobili neki predmet protiv mene u nadležnost, prema Zakonu o krivičnom postupku, morali su optužnicu predati mjesno nadležnom sudu u Bijeljini na šta sam ih pismeno upozorio a ne osnovnom sudu u Sokocu, koji prema Zakonu o sudovima niti je nadležan, niti može sam sebi dodjeljivati nadležnost, nego je to isključivo u nadležnosti Vrhovnog suda RS.
Oni su to vrlo dobro znali i zato je "optužnicu" i prihvatio predsjednik suda Luka Borovčanin, kako bi je nezakonito potvrdio, uprkos nenadležnosti, lažući da je Republičko tužilaštvo, (Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS) dodijelilo predmet protiv mene Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Predsjednik suda, Luka Borovčanin je bezočno lažirao i zapisnik o izjašnjenju od 12.03.2018. lažući da je bio prisutan okružni tužilac Stanko Nuić i navodno nešto izjavio a u tom dokumentu, ne samo da nema potpisa pomenutog gospodina, nego nije čak ni štampano navedeno njegovo ime.
6 DANA KASNIJE NESTAO JE A POTOM LIKVIDIRAN DAVID DRAGIČEVIĆ. Takav scenario za sebe sam izbjegao upozoravajući sestru i neke prijatelje telefonski i porukama da je cilj svega moje ubistvo što su pročitali službenici zaduženi za "posebne istražne radnje" i prenijeli šefovima mafije.
Prema podacima iz predmeta suda u Sokocu i spisa 80 0 P 097102 18 P u Osnovnom sudu u Bijeljini, po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, Osnovni sud u Sokocu se pismeno izjasnio da uopšte nema nikakav dokaz o nadležnosti tužilaštva u Istočnom Sarajevu a iz tog tužilaštva su već dvije godine na više mojih zahtjeva, odbijali da mi dostave taj dokument kako bi me pokušali prevariti i navesti da svojevoljno dođem na njihovu teritoriju, gdje bi me presrele plaćene ubice, koje su i ovdje prethodnih godina pokušavali da me odvedu na udaljenu lokaciju i likvidiraju.
Zbog toga nisu ni htjeli da dostave kompletan spis, sudu u Bijeljini, kako bi prikrili sve svoje kriminalne radnje a zanimljivo je da na dnu tog izjašnjenja piše da se postupak ne vodi zbog toga što se ne odazivam na pozive a sudska policija ne može realizovati naredbe, što je praktično ismijavanje i sa zakonom i sa Republikom Srpskom jer je zakonom predviđena mjera pritvora u takvim slučajevima.
Pripadnici kriminalnog klana koji su lažirali predmete se naravno ne usuđuju zatražiti pritvor, jer bi to moralo pismeno da se predloži i obrazloži, uključujući i dokaz o nadležnosti, pa čak kad bi sud i prihvatio takav prijedlog tužilaštva morala bi mi se omogućiti žalba u roku od 24 sata o kojoj bi moralo odlučivati Sudsko vijeće u narednih 48 sati kada bi se zločinački plan razotkrio.
Dodatni dokaz da je Luka Borovčanin pripadnik mafijaške mreže je i moj "Zahtjev za informacije 115" u kome tražim izjašnjenje da li je Odluka "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" koju je dobio uz "optužnicu" identična onoj koju su poslali sudu u Bijeljini ili je podmetnut neki falsifikat na šta isti nije htio odgovoriti, što je očekivano, jer bi svaki odgovor kompromitovao i njega i saučesnike iz kriminalnog klana. S obzirom da nije ni bila namjera, vođenje nekog postupka, nego isključivo priprema uslova za moju likvidaciju, pritvor nikada nije zatražen, pošto plan nije predviđao pripadnike sudskog vijeća ni drugostepeni sud i njihovo uključivanje u ove nezakonite radnje.
Razlog za ovaj kriminal i pokušaj mog ubistva je moje višegodišnje pisanje krivičnih prijava i objavljivanje članaka na internetu, vezano za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenje narkotika u Bobar grupu u šta su umiješani pripadnici policije i tužilaštva u Bijeljini, kao dolaznoj destinaciji a naravno i pripadnici policije, tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva kao polazne tačke, odnosno centra auto i narko mafije, odgovorne za desetine nerješenih likvidacija tokom godina, ne samo na tom području nego u cijeloj zemlji, uključujući i načelnike policijskih stanica...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15

Ko su falsifikatori
RTRS T12 0 KTA 0000367 14 od 05.12.2014.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za informacije 115

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 12. lipnja 2019.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANOVA 84 ZPP-U, 15 I 24 ZZD-E


S obzirom da je teret dokazivanja na tuženoj Republici Srpskoj, odnosno da se prema zakonu o zabrani diskriminacije, obrće pravilo tereta dokazivanja, time je tužena Republika Srpska bila dužna doći na ročište i dokazivati eventualnu nediskriminaciju, odnosno izvoditi dokaze i obrazlagati dokumentaciju koju je predložila i priložila. Kako to nije učinila, jasno je da Republika Srpska odustaje od postupka i ja ubuduće smatram ako se postupak ipak nastavi da Republika Srpska ne postoji više u ovom predmetu, nego da se krši zakon na isti način kako je to pokušalo učiniti Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu u predmetu koji su lažirali i montirali...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 097102 18
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

Član 24 ZZD-E, (Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom), stav :(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANOVA 84 ZPP-U, 15 I 24 ZZD-E

U skladu sa članovima 84, Zakona o parničnom postupku te 15 i 24 Zakona o zabrani diskriminacije, tražim da sud prekine dalji rad u ovom predmetu i donese presudu, odnosno da prihvati glavni tužbeni zahtjev i tužbeni zahtjev za utvrđenje.
Tužbeni zahtjev vezano za krivična djela, sud će naravno odbaciti jer između ostalog nije nadležan da presuđuje po takvom zahtjevu.
S obzirom da je teret dokazivanja na tuženoj Republici Srpskoj, odnosno da se prema zakonu o zabrani diskriminacije, obrće pravilo tereta dokazivanja, time je tužena Republika Srpska bila dužna doći na ročište i dokazivati eventualnu nediskriminaciju, odnosno izvoditi dokaze i obrazlagati dokumentaciju koju je predložila i priložila.
Kako to nije učinila a stranka na kojoj je teret dokazivanja mora pristupiti na svako ročište, jasno je da Republika Srpska odustaje od postupka i ja ubuduće smatram ako se postupak ipak nastavi da Republika Srpska ne postoji više u ovom predmetu, nego da se krši zakon na isti način kako je to pokušalo učiniti Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu u predmetu koji su lažirali i montirali.
To što Tužilaštvo nije dostavilo kompletan traženi spis, ne daje osnov ni tuženoj ni sudu da odgađa raspravu jer je zastupništvo tužene bilo dužno obezbjediti taj dokaz još uz odgovor na tužbu ili najkasnije do pripremnog ročišta a ne da im ga ja obezbjeđujem ili sud da to čini umjesto njih.
Takođe iz dokaza koji već postoje, konkretno odluke republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju sam ja priložio uz tužbu i dokumenta koji je poslat iz tužilaštva, vidljivo je da su potpuno identični u sadržaju, te da se tim dokumentom ne daje nadležnost OJTIS-o, ni u kakvom predmetu protiv mene, nego naprotiv im se daje u rad, moja krivična prijava.
Ovaj sud nije dužan ni nadležan utvrđivati da li je do diskriminacije i kršenja zakona došlo umišljajem kako to ja tvrdim ili greškom, kako će krivci za ovaj kriminal, najvjerovatnije pokušati da predstave.
Zastupništvo tužene, ničim ne zaslužuje da bude privilegovano u ovom postupku i da im se daje dodatno vrijeme ili druge prilike a i za sud je najednostavnije rješenje da primijeni zakon i donesi presudu a zastupništvo tužene ukoliko smatra da može dokazati nadležnost neka svoje argumente iznese u žalbi.
TO JE U SKLADU I SA DOPISOM 080-0-Su-19-000025(-16) OD 05.03.2019. SUDA U BIJELJINI...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 9. lipnja 2019.

ŽALBA NA RJEŠENJE 13 0 P 005022 18 GVL

Nije ovo naravno jedini zločin i pljačka koju prikrivaju kriminalci iz tužilaštva i policije jer kako je poznato preko banaka pod kontrolom Vlade je opljačkano najmanje 2 milijarde maraka a brojni su zločini koje se pokušavaju zataškati počev od ubistava direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića i načelnika policijskih stanica na području Istočnog Sarajeva, preko monstruozne likvidacije Milana Vukelića dizanjem eksplozivom u vazduh, pred sjedištem MUP-a u Banjaluci pa do gestapovskih metoda, otmice, premlaćivanja i likvidacije Davida Dragičevića što je u potpunosti ogolilo fašističku prirodu mafijaškog režima Dodik Milorada i Dragana Lukača, koji su praktično uveli policijsku huntu i zabranu svih prava i sloboda građanima...

OSNOVNOM SUDU U DOBOJU - OKRUŽNOM SUDU U DOBOJU

Predmet: 13 0 P 005022 18 Gvl

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

ŽALBA NA RJEŠENJE 13 0 P 005022 18 GVL

ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA...
Veza : Predmet 80 0 P 043325 13 P2 iz Osnovnog suda u Bijeljini.
Za Sudsko vijeće Okružnog suda u Doboju, ističem prije svega informaciju i činjenicu da su pripadnici mafijaške mreže iz policije i tužilaštva u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe uklonili sa ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, materijalni dokaz ubistva, odnosno "dječiji ruksak" čije sam fotografije priložio uz prijedlog i oprali ga jakim hemijskim sredstvom kako bi prikrili ne samo ubistvo nego i krijumčarenje narkotika kamionom koji je prilikom ulaska u krug "AD Univerzal" ubio djevojčicu a onda pobjegao prije dolaska policije.
Svi oni koji su pružali podršku i koji je budu pružali u budućnosti zločincima iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini da izbjegnu zasluženu kaznu su istovremeno i saučesnici u prikrivanju ubistva osmogodišnje devojčice uključujući i ovdje postupajuću sudiju Prešić Vojku.
Prije svega skrećem pažnju da u ovom postupku uopšte nije predmet ispitivanje zakonitosti rada takozvanih organa u nekom krivičnom postupku nego diskriminacija prema meni i otimanje zakonom garantovanih prava.
S tim u vezi postavlja se pitanje, zašto onda kada sam ukazivao na kriminal i nezakonitosti rada tužilaštva donoseći nove dokaze i tražeći da mi se omogući prijavljivanje krivičnih djela onda to nije bio predmet ispitivanja u tom krivičnom postupku nego su zločinci iz sudske policije i MUP-a, hapsili majku ubijene djevojčice i mene te pokretali prekršajne postupke a onda se taj sud nije oglašavao nenadležnim.
Ali da pređem na najbitnije teme u nastavku obrazlaganja žalbe.
Ističem prije svega da dopis osnovnog suda u Bijeljini suštinski nije bitan jer praktično krivični postupak nije ni postojao nego je taj predmet otvoren isključivo zbog toga da bi se deponovale stvari koje je ubijena djevojčica imala uz sebe i gospodin sudija ni na koji način nije imao dodira sa istragom te podvlačim da se isključivo zahvaljujući njegovoj profesionalnosti došlo do ovih dokumenata i dokaza.
Najbitniji dokument je u stvari izjašnjenje Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini od 16.01.2017. potpisano od strane kriminalke Danice Stjepanović u kome ona pismeno tvrdi da "nema saznanja" ne o načinu oštećenja kaiševa kako je to pogrešno napisala sudija, nego kaže da nema nikakvih saznanja ni da su oštećeni što se jasno vidi, jer ta oštećenja naziva „navodnim".
Danica Stjepanović je zločinac najgore vrste i naravno gnusno laže da o tome nema nikakvih saznanja pošto sam više puta pismeno obaveštavao tužilaštvo o tome i zahtijevao da mi bude odgovoreno.
Iz samog tužbenog zahtjeva koji je ovdje postupajuća sudija prepisala, ističem dio gdje je traženo da citiram "tužilaštvo u Bijeljini u roku od 15 dana objelodani Baji Zdenku kao zastupniku Bajo Bollin Budimke, stav po pitanju materijalnog dokaza - torbe, čije su fotografije predate još u februaru 2010. koja je materijalni dokaz ubistva, presječenog kaiša, opranog hemijskom sredstvom te o stavu vještaka trasologa da mu nisu dostavljeni podaci o unutrašnjim povredama a audio snimak je dostavljen još 2010. godine".
To nije dakle neka nova činjenica koja se pojavila iznenada po okončanju postupka nego je nepobitna činjenica konstantno od 2009 do 2018 a to što sud nije htio da sasluša predstavnike tužilaštva kao svjedoke i utvrdi tu činjenicu niti je tužena RS na kojoj je teret dokazivanja iznela bilo kakav podatak o tome je smišljeno saučesnistvo suda u prikrivanju zločina.
I ovde je sada ključno pitanje i primjer smišljenog brutalnog fašističkog kršenja garantovanih prava, pitanje je zašto zločinac Danica Stjepanović nije tada 2012-te ili kasnije tokom postupka iznijela pismeno taj stav kako navodno "nema saznanja" nego tek 2017-te, kada je pomislila da je prošlo dovoljno vremena od trenutka kada su oprali benzinom materijalni dokaz i naravno kada je bila prisiljena odgovoriti ne meni, nego gospodinu sudiji koji je to od nje tražio.
Dakle pošto kako kaže tužilac Stjepanović, 2017-te "nema saznanja" o oštećenju ruksaka, odnosno torbe, logično je da "nije ništa znala" ni onda u vrijeme vođenja ovog postupka te je ta činjenica bila poznata i tada ali meni nije bila dostupna, pošto su mi zločinci zabranili pristup a na pismene zahtjeve nisu htjeli odgovarati kako bi glumili da nemaju pojma o dokazima ubistva i krijumčarenja.
Stav suda u tom i drugim postupcima, (recimo "Presuda 80 0 P 058903 15 Gž" na strani 3) je bio da je tužilaštvo navodno preduzelo sve potrebne radnje i vještačenja, uključujući i vještačenje torbe, (dječjeg ruksaka) što naravno nije istina.
Pismeno izjašnjenje Danice Stjepanović da navodno nema saznanja o oštećenju dječijeg ruksaka i stanju u kome se nalazi je u najmanju ruku dokaz da nije izvršila sve potrebne radnje, koje je bila dužna da ih izvrši a u stvarnosti znači da je smišljeno sa svojim saučesnicima, sakrila taj dokaz ubistva djevojčice da bi prikrila tajkune iz Bobar grupe i Asa auta, koji su krijumčarili narkotike a kako je poznato u Bobar banci su otkrivene transakcije narko mafije Darka Šarića te nešto kasnije se ispostavilo da je opljačkano stotine miliona maraka, što su zločinci iz političko tajkunski mafije godinama prikrivali po sistemu, kako kaže glavni republički tužilac da je za procesuiranje "krupnijih riba" potrebna i politička volja.
Pravi razlog za izdavanje i primjenu, usmene fašističke naredbe, kojom se zabranjuje pristup tužilaštvu svim srodnicima osmogodišnje ubijene djevojčice je to da bi ti zločinci mogli glumiti kako "nemaju saznanja" i kada budu dovedeni do zida da moraju nešto napisati oni će slagati kako o svemu nisu ništa znali.
Ovde je dakle veoma bitna ta ključna činjenica a to je da nikada od 2009. do danas dječji ruksak nije vještačen a sud je u vrijeme vođenja postupka "vjerovao" i naveo sasvim pogrešan podatak - da je taj materijalni dokaz vještačen.
Sudija Vakičić Željka koja je tada postupala je smišljeno saučestvovala u zaštiti kriminalaca iz tužilaštva i izvršila više kriminalnih radnji među kojima i krivično djelo uklanjanja falsifikata iz spisa koje je prethodno dostavilo pravobranilaštvo, ne znajući da je u pitanju falsifikat što se vidi iz priloga "Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015." a dobio sam je tek u januaru 2019-te odnosno mogao sam ostvariti uvid, poslije naredbe gospodina sudije Destanović Senada po mojoj tužbi "80 0 P 097102 18" za utvrđenje diskriminacije zbog montirane optužnice u OJTIS i suda u Sokocu do koje je došlo pošto su kriminalci iz tamošnjih tužilaštva i suda lažirali nadležnost.
Važno je istaći da taj predmet "T14 KTA 0012900 14 2" i zabilješku iz njega kao i sve druge dokumente, kriminalci iz tužilaštva i policije prikrivaju neprekidno godinama upravo zahvaljujući podršci sudova koji neće da štite prava a diskriminaciju ne vide ni u fašističkim metodama zločinaca iz mafijaškog režima. Primjer toga je "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" iz koga se vidi da je zabranjen pristup i dostava dokaza svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice"
Da sudiju Vakičić Željku uopšte nije zanimalo da utvrđuje činjenice nego je dobila i izvršila zadatak da odbaci tužbu, (čime je "otplatila" dug za imenovanje i kredit od 25000 KM) dokaz je i to što se moja tužba i tužbeni zahtjevi odnose na dan 05.09.2012. a sudija Vakičić je u svojoj presudi, opisivala događaj od 13.05.2013. što je cijelih 9 mjeseci kasnije a radi se o događajima iz druge tužbe čiju je presudu prepisala od svog kolege Matković Aleksandra.
Nije ovo naravno jedini zločin i pljačka koju prikrivaju kriminalci iz tužilaštva i policije jer kako je poznato preko banaka pod kontrolom Vlade je opljačkano najmanje 2 milijarde maraka a brojni su zločini koje se pokušavaju zataškati počev od ubistava direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića i načelnika policijskih stanica na području Istočnog Sarajeva, preko monstruozne likvidacije Milana Vukelića dizanjem eksplozivom u vazduh, pred sjedištem MUP-a u Banjaluci pa do gestapovskih metoda, otmice, premlaćivanja i likvidacije Davida Dragičevića što je u potpunosti ogolilo fašističku prirodu mafijaškog režima Dodik Milorada i Dragana Lukača, koji su praktično uveli policijsku huntu i zabranu svih prava i sloboda građanima.
Ti monstrumi pljačkaju milijarde maraka svake godine i ubijaju sve koji im se nađu na putu uključujući i pripadnike državnih organa, odnosno spremni su da ubiju i neposlušne tužioce, sudije i pravobranioce pa sa te strane i imam razumijevanja za ovako nezakonito rješenje ovdje postupajuće sudije.
SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO".

PRILOZI

Presuda 80 0 P 058903 15 Gž
Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902