srijeda, 12. lipnja 2019.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANOVA 84 ZPP-U, 15 I 24 ZZD-E


S obzirom da je teret dokazivanja na tuženoj Republici Srpskoj, odnosno da se prema zakonu o zabrani diskriminacije, obrće pravilo tereta dokazivanja, time je tužena Republika Srpska bila dužna doći na ročište i dokazivati eventualnu nediskriminaciju, odnosno izvoditi dokaze i obrazlagati dokumentaciju koju je predložila i priložila. Kako to nije učinila, jasno je da Republika Srpska odustaje od postupka i ja ubuduće smatram ako se postupak ipak nastavi da Republika Srpska ne postoji više u ovom predmetu, nego da se krši zakon na isti način kako je to pokušalo učiniti Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu u predmetu koji su lažirali i montirali...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 097102 18
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

Član 24 ZZD-E, (Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom), stav :(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANOVA 84 ZPP-U, 15 I 24 ZZD-E

U skladu sa članovima 84, Zakona o parničnom postupku te 15 i 24 Zakona o zabrani diskriminacije, tražim da sud prekine dalji rad u ovom predmetu i donese presudu, odnosno da prihvati glavni tužbeni zahtjev i tužbeni zahtjev za utvrđenje.
Tužbeni zahtjev vezano za krivična djela, sud će naravno odbaciti jer između ostalog nije nadležan da presuđuje po takvom zahtjevu.
S obzirom da je teret dokazivanja na tuženoj Republici Srpskoj, odnosno da se prema zakonu o zabrani diskriminacije, obrće pravilo tereta dokazivanja, time je tužena Republika Srpska bila dužna doći na ročište i dokazivati eventualnu nediskriminaciju, odnosno izvoditi dokaze i obrazlagati dokumentaciju koju je predložila i priložila.
Kako to nije učinila a stranka na kojoj je teret dokazivanja mora pristupiti na svako ročište, jasno je da Republika Srpska odustaje od postupka i ja ubuduće smatram ako se postupak ipak nastavi da Republika Srpska ne postoji više u ovom predmetu, nego da se krši zakon na isti način kako je to pokušalo učiniti Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu u predmetu koji su lažirali i montirali.
To što Tužilaštvo nije dostavilo kompletan traženi spis, ne daje osnov ni tuženoj ni sudu da odgađa raspravu jer je zastupništvo tužene bilo dužno obezbjediti taj dokaz još uz odgovor na tužbu ili najkasnije do pripremnog ročišta a ne da im ga ja obezbjeđujem ili sud da to čini umjesto njih.
Takođe iz dokaza koji već postoje, konkretno odluke republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju sam ja priložio uz tužbu i dokumenta koji je poslat iz tužilaštva, vidljivo je da su potpuno identični u sadržaju, te da se tim dokumentom ne daje nadležnost OJTIS-o, ni u kakvom predmetu protiv mene, nego naprotiv im se daje u rad, moja krivična prijava.
Ovaj sud nije dužan ni nadležan utvrđivati da li je do diskriminacije i kršenja zakona došlo umišljajem kako to ja tvrdim ili greškom, kako će krivci za ovaj kriminal, najvjerovatnije pokušati da predstave.
Zastupništvo tužene, ničim ne zaslužuje da bude privilegovano u ovom postupku i da im se daje dodatno vrijeme ili druge prilike a i za sud je najednostavnije rješenje da primijeni zakon i donesi presudu a zastupništvo tužene ukoliko smatra da može dokazati nadležnost neka svoje argumente iznese u žalbi.
TO JE U SKLADU I SA DOPISOM 080-0-Su-19-000025(-16) OD 05.03.2019. SUDA U BIJELJINI...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902