ponedjeljak, 30. siječnja 2023.

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Veza : Odluka u predmetu T20 0 KTA 0021363 21 od 17.10.2022. i VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Napomena : Pritužba se osim Tužilaštvu BIH, dostavlja informativno i VSTV-u s obzirom da je 14.08.2017. donesen zaključak i izdato saopštenje kojim su osuđeni napadi i prijetnje ubistvima pripadnicima pravosuđa te pozvane nadležne institucije da otkriju i sankcioniraju ovakvo nedopustivo djelovanje. Iako sam ja lično više puta pismeno upozoravao još od 2018-te da su u životnoj opasnosti svjedoci iz policije, suda i tužilaštva - ništa nije preduzeto a osim u vrijeme pisanja konkretne krivične prijave već stradalih, okružnog tužioca Ninković Dragana i sudije Luke Borovčanina u međuvremenu je ubijen načelnik policije Radenko Bašić a potom je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina Debeljević Milorad, bez opisa uzroka smrti. Potpuno istovjetno kao u slučaju sudije Borovčanina a za koga se krije od javnosti da je obješen. Od avgusta 2017-te je prošlo preko 5 godina i Tužilaštvo BIH je odgovorno ne samo za nepostupanje po ovoj mojoj i više drugih prijava nego i za stradanja ovih i više drugih svjedoka od tada do danas.
Na osnovu ZKPBIH, član "Naredba o sprovođenju istrage" stav "(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, Tužitelj će obavijestiti oštećenog i podnositelja prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnositelj prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu Tužitelja." podnosi se u zakonskom roku :

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Sugerišem da Tužilaštvo BIH analizira tekst pritužbe i dostavljene priloge te primjeni član "Obustava istrage" stav "(3) Tužilac, u slučajevima iz stava (1) tačke c) ovog člana, može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo". Smatram da je Tužilaštvo BIH, pogrešno tumačilo i primjenilo zakon što se obrazlaže riječima koje citiram doslovno : `Ovo krivično djelo podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja i to alternativno jednog od slijedećih „pokušaj promjene ustavnog poretka BiH ili pokušaj svrgavanja najviših institucija BiH“ i istovremeno alternativno jednog od slijedećih „upotreba fizičke sile ili prijetnja upotrebe fizičke sile „pri čemu bi u konkretnom slučaju prema navodima krivične prijave dolazio u obzir drugi oblik ovog krivičnog djela tj. pokušaj da se svrgnu najviše institucije BiH a koje se u konkretnom slučaju odnose na Tužilaštvo BiH, Oružane snage BiH, Državnu agenciju za istrage i zaštitu, VSTV te OSA-u. Također pod pojmom „svrgavanja“ podrazumijeva se onemogućavanje navedenih institucija da vrše svoje legalne funkcije tj. da u konkretnom slučaju provode svoje odluke posredstvom Državne agencije za istrage i zaštitu do kojeg pokušaja svrgavanja zapravo nije došlo jer pomenute institucije i dalje neometano obavljaju svoju funkciju, te da u konkretnom slučaju ne postoji postupanje usmjereno na namjeru pokušaja svrgavanja najviših institucija BiH odnosno da se spriječi provedba odluka Suda i Tužilaštva BiH, također nije ostvaren drugi zakonski element predmetnog krivičnog djela jer nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje zbog čega imajući u vidu navedena bitna obilježja ovog krivičnog djela se može zaključiti da se radnjama prijavljenog Milorada Dodika nisu stekla obilježja bića krivičnog djela Napad na ustavni poredak iz člana 156 KZ BIH te je odlučeno kao u dispozitivu Naredbe.` Prije daljeg obrazlaganja citiraću prvo kompletan član "Napad na ustavni poredak" koji glasi : "Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. U konkretnom slučaju radnje g. Dodika se mogu opisati ovako : "Ko prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina" U samom zakonu ne postoji nikakvo tumačenje o "podrazumijevanom kumulativnom ispunjenju dva zakonska obilježja" kao što je navedeno u odluci i obrazloženju Tužilaštva BIH. Osim toga se u obrazloženju minimizira pojam "prijetnjom upotrebe fizičke sile" a koje sam riječi u citiranom članu iz zakona označio podvučenom linijom. Tužilaštvo BIH iznosi stav "nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje" što ne odgovara stvarnom stanju s obzirom da je prijavljeni Dodik Milorad više puta iznosio stavove da ne priznaje organe Bosne i Hercegovine te da će spriječiti njihovo djelovanje. Osim što je potpuno jasno da se organi države mogu spriječiti u radu samo silom, koja nije samo fizička nego i oružana, više puta je prijećeno i angažovanjem MUP-a RS, koji bi izvršio to sprečavanje. Uz ovu pritužbu prilažem dokument koji sam nazvao "Zaključak vlade mila ronhila" sa vanredne sjednice od 10.15.2015. gdje u tački 4 piše da : Vlada i sve institucije RS, prekidaju saradnju sa Sudom BIH, Tužilaštvom BIH i SIPOM a u tački 5 piše da : Vlada RS, naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova RS da spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija RS. Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih. No da se vratim na obrazlaganje konkretnog krivičnog djela i podsjećam da sam krivičnu prijavu predao pod nazivom "PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO PROTIV INTEGRITETA BIH" što znači da se ne radi samo o jednoj radnji ili jednoj izjavi nego o kontinuitetu prijetnji tokom godina, gdje sam ukazao na javnu prijetnju formiranjem "crne knjige" te naredbom da Dodikovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv imena zapisanih u crnoj knjizi.
Samo taj nastup u stilu šefa mafije Pabla Eskobara, (kako je opisao g. Zdravko Krsmanović te ubrzo preminuo) bi u zemlji gdje vlada zakon i pravo bio dovoljan da ovdašnji šef mafije Dodik Milorad bude zauvjek uklonjen iz politike te smješten iza rešetaka ali na žalost u BIH je isti nastavio da čini krivična djela, učestvuje u pljačkama, pripremama likvidacija, transportima narkotika, (poslednji tovar od 73 kilograma kokaina u skladište Dodikovog tajkuna iz Doboja) a zadnjih mjeseci u pripremi falsifikovanja izbora, odnosno izborne krađe. S obzirom da je CIK BIH-e, uočila brojna neslaganja i nepravilnosti te naložila ponovno brojanje glasova, Dodik Milorad nastavlja kontinuitet napada na ustavno uređenje, javnim prijetnjama, kako članovima CIK-e, tako i političarima iz opozicije, narodu koji podržava političke protivnike, nazivajući ih izdajnicima, stranim plaćenicima itd ali i ističe da neće prihvatiti rezultate kojima bi se konstatovala izvršena krađa a preme dosada dostupnim informacijama, video smimcima, fotografijama i djelu prebrojanih mjesta, evidentno je da su izvršene brojne kriminalne radnje uključujući upotrebu sile na biralištima. U vrijeme dok pišem pritužbu, prijavljeni Dodik, poziva javno na otpor i proteste 25.10.2022. protiv organa BIH, na podršku svojim stavovima nepriznavanja rezultata i odluka CIK-a i veoma je realna i velika opasnost da dođe do fizičkih sukoba a i ubistava tog dana ili u skoroj budućnosti, posebno jer će većina ljudi biti nasilno pod prijetnjama i ucjenama dovedena iz javnih firmi u kojima su zaposleni. Ovde je dakle u konkretnom krivičnom djelu, suštinski najvažnija riječ "pokuša" što znači da se ovaj član uopšte ne odnosi na izvršenu radnju nego na "pokušaj prijetnjom sile" a to ne podrazumjeva samo napad naoružanim formacijama, koji bi se završio neuspješno i time ostao pokušaj, nego i poput pokušaja ubistva, to nije samo napad nožem ili ispaljen metak na žrtvu, bez smrtnog ishoda, nego i samo planiranje, priprema oružja, meterijala, angažovanje plaćenika itd i sve bez ijedne radnje direktnog napada na život to predstavlja krivično djelo. Tako su i ovde, stalne - u kontinuitetu, prijetnje g. Dodika da će prekinuti, zaustaviti ili spriječiti rad bilo kog državnog organa, krivično djelo a već je više puta pominjao da će policija RS, spriječiti djelovanje organa BIH. Uostalom, mogli smo vidjeti na primjeru, nakon likvidacije načelnika Radenka Bašića, da je upravo g. Dodik u medijima najavio akciju policije, nakon čega je brutalnom silom u stilu srednjovjekovne inkvizicije, nastupila horda maskiranih razbojnika izvan kontrole nadležnih sudova i tužilaštava, što je objavljeno ne samo u medijima nego i kao zvanično saopštenje Tužilaštva, koje i prilažem. Dakle, osim medija koji su objavili djelovanje policije u stilu srednjovjekovne inkvizicije a sve pod komandom Dodik Milorada, koji kako se i ističe u prilogu "Spremaju se prijave protiv direktora policije" nema nikakvu nadležnost u radu institucija RS a posebno ne MUP-a. Umjesto toga je najavio akciju i upozorio stvarne kriminalce da se sklone te su pohapšeni, prebijani i maltretirani nevini ljudi ali i članovi porodica ili prijatelji nepodobnih građana, političara, tužilaca itd. Ali neuporedivo značajniji dokaz za protivpravno djelovanje prijavljenog Dodik Milorada je prilog "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava" što je zvanično saopštenje RJT RS. U tekstu se između ostalog ističe da se radi o targeriranju pojedinih tužilaca sa ciljem stavljanja pod kontrolu Tužilaštava. Dalje se kaže da se time pokušavaju sakriti kako propusti tako i veze Dodika i policije sa kriminalnim grupama. Vezano za tvrdnju Tužilaštva BIH da se "podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja" već sam istakao da taj pojam "kumulativno" ne postoji u zakonu a sad ističem primjer kako bi to izgledalo besmisleno kad bi se primjenilo na član "Ubistvo predstavnika najviših institucija Bosne i Hercegovine" koji glasi "Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili sigurnosti Bosne i Hercegovine liši života službenu osobu institucija Bosne i Hercegovine pri vršenju njene službe ili člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine ili glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine kada nisu na dužnosti, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora." Ovde bi prijava protiv zamišljenog petostrukog ubice "člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine" bila odbačena jer nije došlo do "kumulativnog ispunjenja zakonskih obilježja" - konkretno nije ubijen glavni tužitelj Bosne i Hercegovine. Ili iz ZVSTV-u, član "Članstvo" tačka "(1) Vijeće čini petnaest (15) članova", stav "(g) jedan (1) član koji je sudija kantonalnog ili općinskog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg biraju sudije kantonalnih i općinskih sudova iz Federacije Bosne i Hercegovine pismenim glasanjem koje organizira predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine." Član iz stava "G" bi morao "kumulativno ispuniti" zakonska obilježja i biti istovremeno sudija i kantonalnog i općinskog suda što je apsurdno i nemoguće. Naprotiv kada preduslov za nešto podrazumijeva kumulativno ispunjenje 2 ili više uslova, onda se ne koristi veznik "ILI" nego "I" kao recimo u primjeru ZOS-a, odjel "USLOVI I MANDAT ZA VRŠENJE SUDIJSKE FUNKCIJE" gdje je propisano konkretno "Za sudiju može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove" : a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da ispunjava opšte zdravstvene uslove da obavlja poslove sudije, v) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom i g) da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj državi, pod uslovom da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom." Ovde u stavovima "V" i "G" imamo i primjere veznika "ILI" gdje naravno ne znači da kandidat mora kumulativno ispunjavati sve navedene uslove nego bilo koji uslov od navedenih u tim članovima a "kumulativno" samo sa stavovima "A" i "B". Imamo i primjer krivičnih djela "Napad na sudiju i državnog tužioca" ili "Ugrožavanje sigurnosti" gdje je kažnjiva samo prijetnja - usmena ili pismena, bez ijedne konkretne radnje, bez fizičkog kontakta i čak bez potenciranja da će otmica, prebijanje ili ubistvo biti izvršeno upotrebom fizičke sile, bez opisivanja načina i sredstava izvršenja itd. Ugrožavanje sigurnosti je izvršeno samo izrečenom ili napisanom prijetnjom i kažnjivo je po tom članu a kidnapovanje, teške tjelesne povrede, ubistvo itd, se tretiraju kao druga krivična djela a ne "ugrožavanje sigurnosti". DAKLE DA ZAKLJUČIM : DODIK MILORAD I SAUČESNICI SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO PRIJETNJOM DA ĆE SPRIJEČITI DJELOVANJE DRŽAVNIH ORGANA A U TU SVRHU JE IZMEĐU OSTALOG POMINJANO TE DONOŠENI ZAKLJUČCI I NAREDBE O DJELOVANJU POLICIJE KAO NAJVEĆE SILE U RS.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Zaključak vlade mila ronhila, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 20. siječnja 2023.

HOĆE LI POLICIJA RAZOTKRITI LAŽLJIVCE I KRIMINALCE U SVOJIM REDOVIMA

Na ovaj zahtjev iz PU Prijedor je poslat formalan odgovor ali u kome se navodi da ne mogu - NEĆE da se izjasne ni o jednom postavljenom pitanju, zbog "zaštite povjerljivih interesa trećih lica". To suštinski znači da je policija planirala i instalirala svoje špijune na terenu, glumeći sa nekima da je u sukobu, kako bi na prevaru manipulisali, prikupljali informacije a koje se potom koriste i zapripremu likvidacija. O tome da policija švercuje i diluje narkotike godinama, vjerovatno već i sve "mutacije" čuvenog "strašnog virusa" znaju sve detalje...

HOĆE LI POLICIJA RAZOTKRITI LAŽLJIVCE I KRIMINALCE U SVOJIM REDOVIMA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

POLICIJSKA UPRAVA PRIJEDOR

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li je brutalno ubijeni Mihajlo Stupar, bio saradnik - informator PU Prijedor, kako to u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" od 16.05.2021. navodi inspektor bloger Radovanović Borislav. 2. Da li su inspektori PU Prijedor, nezakonito prisluškivali i pratili pomenutog Radovanović Borislava i o tome slali izvještaje u Banjaluku, kako on tvrdi u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića". 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?

OBRAZLOŽENJE

Inspektor Radovanović Borislav i više drugih osoba su tokom dužeg vremenskog perioda, plasirali smišljene laži kojima su tvrdili da ja "cinkarim" policiji pripadnike kriminalnih grupa, počev od sitnijih prestupa do krađa, učešća u prometu i prodaji narkotika itd. O tome imam i druge ozbiljnije dokaze a ovom prilikom prilažem samo jedan dokument u kome u komentarima na njegovom blogu, ispod teksta koji je on potpisao, Radovanović Borislav, tvrdi da sam ja "policijska drukara". Prema drugim podacima koje navodi može se zaključiti da su on i njegovi ortaci te laži plasirali prije 2018-te a ja imam saznanja da su to činili od 2015-te pa sve do danas.
Cilj i plan Radovanovića i ortaka je bio da izmanipulišu i uvjere pripadnike kriminalnih grupa sa kojima sarađuju da me ubiju, podmećući im laž da podatke šaljem u Banjaluku, gdje postoji vjerovatno i neki pošteni policajac koji može pokrenuti istražne radnje, preko SIPA, Tužilaštva BIH ili RJTRS od čega ih prijatelji iz PU Bijeljina ne mogu zaštititi te se onda kao jedino rješenje nameće likvidacija "doušnika" prije nego "u Banjaluku pošalje najvažnije i po njih najopasnije dokaze". To predstavlja vezu sa pitanjem vezano za ubijenog g. Stupara, odnosno na isti način su Radovanović i ortaci plasirali laži o meni kao "policijskom doušniku" čime su brojne kriminalne grupe bile motivisane da i mene ubiju. O tome sam podneo krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH sa podnaslovom "RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE" u kojoj sam sve detaljnije pojasnio a njen sadržaj bez priloga poslao i na mejlove prijavljenog Radovanovića, te MUP-a i VSTV-a. Vidljivo je da nakon što me je prvobitno godinama opisivao epitetima : "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara", nakon što sam ga obavjestio o prijavi te zatražio da objavi dokaze za svoje laži - inspektor bloger Radovanović Borislav, sada odjednom prestaje sa tim opisima te me u prilogu "Strategija odbrane kartela" proglašava za "ludaka" koji je "ozbiljno prolupao", "mentalno poremećena osoba" sa "mentalnim poremećajem" i slično. Uprkos tome što sam konkretno zahtijevao da se izjasni o prethodnim višegodišnjim lažima vezano za navodna "cinkarenja" policiji, dotični nijednom rječju ne pominje više te laži nego isključivo insinuira "poremećaje" što je očigledan pokazatelj na koji način planira zasnovati svoju odbranu u slučaju da bude saslušavan pred Tužilaštvom BIH, što je naravno pogrešno jer nisam ja pisao tekstove u kojima se opravdavaju i podržavaju prijetnje vješanjem pripadnika pravosudnih organa nego on - te bi shodno tome, Radovanović trebalo da glumi sopstveni psihički poremećaj, kako bi izbjegao krivičnu odgovornost. Drugi pravac udara na mene je bio pokušaj da se preko instruisanih saradnika pokušam isprovocirati i navesti da izreknem ili napišem ozbiljne prijetnje po život i tijelo sudijama ili javnim tužiocima - ugledajući se na njihove primjere. To je dovelo do afere na koju je morao reagovati čak i najviši pravosudni organ što se vidi u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017." Podsjećam da je prije 5 godina inspektor Radovanović pisao u tekstu povodom te afere : "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave". Da ovo ima i mnogo ozbiljnije i tragičnije posljedice, osim plana da ja budem ubijen, ističem da je samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." smrtno stradalo više svjedoka upoznatim sa detaljima ozbiljnih krivičnih djela koja su u pozadini a navodim samo one na najodgovornijim pozicijama kao što su : Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima kriminala od ubistva djevojčice Ivone Bajo, preko brojnih drugih krivičnih djela do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva. Stoga očekujem da mi dostavite odgovor na postavljena pitanja na navedene mejlove. Poštanske pošiljke se presreću i kradu, odnosno uništavaju za šta sam izvodio dokaze i pred sudom. Ja ću se sa ili bez vašeg odgovora od mafijaškog kartela, lažljivaca i ubica braniti sam te o svemu obavjestiti Tužilaštvo BIH a ukoliko ustanovite da je inspektor Radovanović lažljivac kao što tvrdim, potrebno je što vam je vjerujem poznato, ustanoviti kakvi su mu motivi za to i da li je povezan sa nekim od navedenih ili drugih ubistava svjedoka...

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017. Komentari na članak Strategija odbrane kartela Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com / Zdenkobajo@gmail.com 065831902


Na ovaj zahtjev iz PU Prijedor je poslat formalan odgovor ali u kome se navodi da ne mogu - NEĆE da se izjasne ni o jednom postavljenom pitanju, zbog "zaštite povjerljivih interesa trećih lica". To suštinski znači da je policija planirala i instalirala svoje špijune na terenu, glumeći sa nekima da je u sukobu, kako bi na prevaru manipulisali, prikupljali informacije a koje se potom koriste i zapripremu likvidacija. O tome da policija švercuje i diluje narkotike godinama, vjerovatno već i sve "mutacije" čuvenog "strašnog virusa" znaju sve detalje...

utorak, 10. siječnja 2023.

SISTEMATSKO KRŠENJE ZAKONA I PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM OD STRANE POLICIJE

Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo inspektora Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Akademika Jovana Surutke br. 13 / 78000 Banja Luka - Bosna i Hercegovina / Tel/Fax: +387 51 303 992 / bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
 

SISTEMATSKO KRŠENJE ZAKONA I PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM OD STRANE POLICIJE

 
Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor. OČEKUJEM DA U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA I OVLAŠTENJIMA, ZAUSTAVITE OVAJ KRIMINAL I TERORISTIČKU DISKRIMINACIJU KOJA SE NE VRŠI SAMO PREMA MENI NEGO I PREMA SVIM DRUGIM GRAĐANIMA KOJI NISU U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Prije obrazlaganja kriminala takozvanog MUP-a RS, podsjećam da su dokumentom "VSTV - saopštenje 14.08.2017." prije više od 5 godina od strane najvišeg sudskog organa VSTV-a, osuđeni napadi i prijetnje vješanjem na sudije i tužioce te su pozvane nadležne institucije da razotkriju počinioce i nalogodavce te sankcionišu takvo nedopustivo djelovanje. Umjesto da se ova afera razrješi, kompletna policija i "bezbjednosne" službe su se angažovale da sve zataškaju pošto su u stvari sve to isplanirale i organizovale. Osim drugih pravaca pravnog djelovanja, obratio sam se Vladi RS i Predsjedniku RS na šta je reagovano što se može vidjeti u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." ali iako je osim službene obaveze, MUP RS dužan, prema ZOPIUP-a da postupa po uputama i smjernicama predsjednika RS, (član "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske", stavovi (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. i (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana.) nastavlje se sa bezakonjem i prikrivanjem pripadnika mafijaškog kartela.To i nije ništa neobično jer je policija ustrojena kao klasična teroristička mafijaška organizacija a što se razotkriva poslednjih godinu dana nakon dostavljanja podataka od Europola a u prilogu "Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana" je samo mali dio kriminalaca iz policije od kojih je nekoliko u međuvremenu hapšeno. Nekoliko od navedenih su iz Bijeljine kao i ja a godinama su pokušavali da me ubiju jer sam razotkrivao njihove zločine. No da sve ovo ima i mnogo ozbiljnije i tragičnije posljedice, osim plana da ja budem ubijen, ističem da je samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." smrtno stradalo više svjedoka upoznatih sa detaljima ozbiljnih krivičnih djela koja su u pozadini a navodim samo one na najodgovornijim pozicijama kao što su : Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima pozadine događaja do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva.
Na kraju uvoda podvlačim vezu sa događajima od prije 5 godina kada su što je mnogo poznatije javnosti, tadašnji ministar sigurnosti Mektić te inspektor bloger Radovanović Borislav, umjesto da sprečavaju napade i prijetnje ubistvima bilo kome, izašli u javnost te preko brojnih medija ismijavali žrtve napada i podržavali prijetnje vješanjem. U prilogu je dokument koji sam u poslatim krivičnim prijavama Tužilaštvu BIH, nazvao alternativnim imenom "`False flag` operacija" kako bih izbjegao pominjanje osobe žrtve napada a čije se lično ime nalazi u sklopu originalnog naslova, što se može i vidjeti. U sklopu svog teksta, inspektor bloger Radovanović je napisao : "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i `XX` i `YY`, pofalila dlaka sa glave." Do ove afere je došlo tako što je takozvani MUP RS, angažovao i instruisao više saradnika da me kontaktiraju, prikupljaju podatke i omoguće pripremu likvidacije a drugi pravac napada se odnosio na pokušaje manipulacije preko takvih saradnika, koji bi predlagali otmice ili ucjene političara, odnosno izgovarali su ili pisali ozbiljne prijetnje pripadnicima pravosuđa, stvarali utisak da u tome nema ničeg kriminalnog, kako bi me podstakli da uradim isto a za što je u stvari kažnjivo prema KZRS, član "Napad na sudiju i javnog tužioca" stavovi "(1) Ko napadne ili ozbiljno prijeti da će napasti sudiju ili javnog tužioca u vezi sa vršenjem sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do osam godina. (2) Ko primjenom sile, prijetnjom upotrebe sile ili na drugi način ometa ili spriječi sudiju ili javnog tužioca u vršenju sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (3) Ako je pri izvršenju djela iz st. 1. i 2. ovog člana nekom licu nanesena teška tjelesna povreda ili je djelo izvršeno prijetnjom ubistvom, otmicom, upotrebom oružja ili u sastavu grupe, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina. (4) Ako je usljed djela iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana nastupila smrt nekog lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. Što se tiče planova za pokušaje ubistva, inspektor Radovanović i mnogi drugi saradnici policije su plasirali laži, kako ja navodno cinkarim policiji pripadnike kriminalnih grupa, da šaljem podatke i dajem izjave policiji o njihovim poslovima a onda im se savjetovalo da je najpametnije da me ubiju prije nego pošaljem najvažnije dokaze koje ih mogu odvesti na robiju 5, 10 ili više godina, zavisno od osobe. O tome sam pisao još prije nekoliko godina a primjer takvog djelovanja je opisao i pomenuti inspektor u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". Dakle i Radovanović i svi ostali pripadnici MUP-a su bili itekako svjesni kakvoj me opasnosti izlažu, svojim višegodišnjim lažima kao i instruisanjem više saradnika koji vjerovatno nisu imali predstavu o tome niti znali kakve su namjere kriminalaca iz policije. Stoga takve osobe nikada nisam prijavljivao ali u slučaju Radovanovića, koji je inspektor policije je stepen odgovornosti neuporedivo veći. Istovremeno su kako sam već pomenuo, pomenuti saradnici iznosili usmene i pismene prijetnje prema pripadnicima pravosudnih organa sa namjerom da me dovedu u zabludu i izmanipulišu, kako bih uradio isto, što bi snimili podmukli zlokovci iz policije te mi tako "napakovali" do 12 godina zatvora. No u stilu izreke "KO DRUGOME JAMU KOPA - SAM U NJU PADA" došlo je do afere u kojoj je prijećeno vješanjem na koju je ragovalo čak i VSTV-e, saopštenjem od 14.08.2017. pa su se ekspresno u zataškavanje i prikrivanje svoje uloge u tome, umješali pomenuti inspektor bloger i bivši ministar bezbjednosti ali i kompletna bezbjednosna služba, tako da ta afera ni poslije 5 godina nema svoj epilog. Za neupućene je bitno istaći i to da je inspektor bloger, godinama predstavljao javnosti kako je "u sukobu" sa komandom policije čime je sticao povjerenje građana koji su bili žrtve kriminalaca iz MUP-a a s obzirom da PU Banjaluka nije nikako odgovorila na moj zahtjev, vezano za njegove laži a PU Prijedor, prikriva informacije, smatram da je time definitivno jasno da je u pitanju još jedna od obilja podmuklih prevara policije.
Pošto je Radovanović nastavio da me opisuje kao "policijsku drukaru" i slično, što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak" čime me i dalje izlaže životnoj opasnosti, tražio sam da o tome iznese dokaze pa kad to nije uradio poslao sam po osnovu ZOSPI-a "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" i "Zahtjev za informacije za PU Prijedor" na šta je formalno odgovoreno samo iz PU Prijedor ali bez ijednog suštinskog odgovora, odnosno odgovor na zahtjev se odbija - citiram : "U skladu sa članom 6., 8. i 9. Zakona o slobodi pristupa informacija kojim su propisani izuzeci u postupanju javnih organa u cilju zaštite javne bezbjednosti i sprečavanja kriminala, zaštite povjerljivih interesa trećih lica i ispitivanje javnog interesa, obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu." U prilogu je "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022." koji je stigao, kako se može vidjeti iz priloga 27.10.2022. a zahtjev sam poslao 17.10.2022. što je 10 dana ranije, odnosno u zakonskom roku, koji iznosi 15 dana. No krivična odgovornost lica iz vrha komande MUP-a, (potpisano ime - službeno lice na odgovoru je sasvim nebitno) je u tome što su zloupotrijebili službeni položaj i nastavljaju prikrivati informacije čime me i dalje izlažu opasnosti po život a što ću dokazati u nastavku no prije toga ću citirati pitanja iz priloga "Zahtjev za informacije za PU Prijedor". "Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li je brutalno ubijeni Mihajlo Stupar, bio saradnik - informator PU Prijedor, kako to u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" od 16.05.2021. navodi inspektor bloger Radovanović Borislav. 2. Da li su inspektori PU Prijedor, nezakonito prisluškivali i pratili pomenutog Radovanović Borislava i o tome slali izvještaje u Banjaluku, kako on tvrdi u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića". 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Prethodno sam poslao "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" na koji nije uopšte bilo nikakvog odgovora - izdvajam pitanja : 1. Da li sam ja - Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva dostavljao bilo kakve informacije o bilo kome ikada u PU Banjaluka ? 2. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite datume kada su se pretpostavljene radnje desile. 3. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite imena ili inicijale inspektora, odnosno službenih lica, koja tvrde da su od mene dobijali bilo kakve informacije. 4. Ako je odgovor na tačku 1. negativan, odgovorite mi da li imate saznanja da sam bilo kada bio angažovan u bilo kojoj drugoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 5. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Da li je konkretno osoba A.S. iz Bijeljine a uhapšen 07.07.2018. u Banjaluci pod optužbom za "Terorizam" zbog objave na fejsbuku uz parolu "AKO FURAŠ BOMBU NA MURIJU ONDA JE I BACI" (ili slično tome), prilikom ispitivanja i zadržavanja psihički maltretiran i tjeran da mene optuži za neko krivično djelo a za šta imam informacije da je bio plan. 7. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU BANJALUKA ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ? Vidljivo je da se u odgovoru PU Prijedor pominju članovi 6,8, i 9 dok se - očito smišljeno izostavlja član 7, koji opisuje "povjerljive komercijalne interese `treće strane` te da li je ova odredba primjenjena. No neovisno od toga, nezakonito i neosnovano je izostavljena primjena člana 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive." S obzirom da je Ustavom Republike Srpske u članu 23, stav 3 propisano da : "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." jasno je da se neodgovaranjem na 3 od postavljenih 6 pitanja, grubo krši pravo garantovano Ustavom RS - na stranu to što me i dalje izlažu opasnosti po život i pomažu odnosno prikrivaju krivična djela inspektora sa kojim godinama pred građanima i javnosti glume sukob, zarad interesa šefova mafijaškog kartela. Zbog pokušaja da me ubiju i prikrivanju počinilaca te više drugih krivičnih djela poslao sam Tužilaštvu BIH, više krivičnih prijava od kojih izdvajam, "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" poslatu - kako se može vidjeti 17.03.2021. no umjesto zakonite reakcije policije, samo nekoliko dana kasnije je obješen jedan od svjedoka, krivičnih djela iz pomenute prijave, sudija Borovčanin Luka sa Sokoca. Načelnik Radenko Bašić, koji je ubijen 21.03.2022. je takođe svjedok nezakonitih radnji inspektora Radovanovića a bili su zaposleni u istoj upravi te je u tim okolnostima znao mnoge važne detalje a sada MUP, prikriva čak i informacije o meni lično. Izdvojiću i ponoviti pitanja na koja je MUP, morao odgovoriti jer se radi isključivo o meni i pravu garantovanom Ustavom RS : 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Dakle, kada se pročitaju i analiziraju ova 3 pitanja, vidljivo je da se radi o suštinski jednom pitanju i krajnje bezazlenom za sigurnost bilo koga jer se svode na odgovor da li sam JA lično a ne bilo ko drugi, saradnik - informator policije ili nisam. Odbijanjem da mi odgovori na to jednostavno pitanje MUP ne samo da krši ustav i izlaže me opasnosti nego pokazuje i da stoji iza višegodišnjih laži na tu temu te brojnih pokušaja ubistva a pravi odgovor koji MUP RS, neće da pismeno potvrdi jer me želi zadržati kao metu kriminalnih bandi je - "ZDENKO BAJO NIKADA NIJE BIO INFORMATOR - SARADNIK MUPA RS. Ili - "ZDENKO BAJO JE `POLICIJSKA DRUKARA` - INFORMATOR" šta je sporno da se otkrije istina i zašto je MUP krije. Podsjećam da me je između ostalog, policija napala i prijetila ubistvom čak u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. o čemu sam davno podneo prijavu i tražio ime napadača koje MUP krije ali i djelovanje Minić Dejana 27.09.2018. kada je u unaprijed isplaniranoj i pripremljenoj akciji, izvršen razbojnički napad na mene, prvo u PS Bijeljina II, te je pomenuti inspektor spriječio pozivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja ali i provjere nadležnosti kod RJTRS i Vrhovnog suda RS, čije sam dokumente već mjesecima ranije dobio kao dokaz podmuklog plana za pripremu likvidacije na Sokocu, gdje sam odvučen i ostavljen na ulici kao "laka meta" jednom od kriminalnih klanova kojima su pričane laži da ih cinkarim Banjalučkoj policiji. Razbojničko djelovanje policije i saučesnika sam dokazao pred Osnovnim sudom u Bijeljini uprkos prikrivanju dokumentacije i prijetnji ubistvom prije postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome je sud konstatovao da ja nisam kršio zakon ni na koji način ali i da su to između ostalih činili pripadnici policije. Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo inspektora Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije. Ovde dakle, takozvani MUP RS, nije nikakav profesionalni - državni javni organ, nego teroristički zločinački kartel, koji je odgovoran za brojne zločine, aktivno pokušava da me ubije i smišljeno skriva informacije koje bi doprinjele razotkrivanju istine, otklanjanju smrtne opasnost po mene i druge osobe te procesuiranju brojnih kriminalaca iz policijsko političke mafije. Pošto su kršenja zakona i krivično djelo vezano za pitanja o meni potpuno jasna, osvrnuću se malo i na 3 preostala, gdje se u 2 slučaja radi o ubistvima gospode Stupara i Bašića. Da je MUP ikada vodio brigu o "zaštiti javne bezbjednosti, sprečavanju kriminala, zaštiti povjerljivih interesa trećih lica" i slično na šta se izgovara u svom odgovoru, onda ne bi ni došlo do ovih i mnogih drugih ubistava, nego bi davno reagovao na moja brojna pismena upozoravanja. Ja sam taj koji je pokušavao da spriječi ove i druge likvidacije a MUP ih je svojim prikrivanjima informacija i kriminalaca u svojim redovima ne samo omogućio nego i učestvovao u planiranjima. Nadalje, pošto su na žalost, pomenuti Mihajlo Stupar i Radenko Bašić, već ubijeni, nikakva informacija vezano za to ne bi ih dodatno ugrozila, nego naprotiv, prikrivanjem podataka se štite njihove ubice i nalogodavci. Navešću primjer serije ubistava u kojoj je recimo konstatovano da su sve žrtve istog zanimanja, ženskog pola, starosti 20 do 30 godina a ubistva su se dešavala nakon njihove druge smjene poslije 23 sata noću. Da li je javni interes, prikriti ove činjenice ili obavjestiti javnost i posebno ugroženu grupaciju, odnosno upozoriti građane iste sekunde. Ovde očito policija nije zaštitnik naroda nego njegov dželat. Podsjećam da su i Tužilaštva i Sudovi pa i Glavni tužilac Tužilaštva BIH, nedavno odgovarali za samo 24 sata na brojna pitanja jednog drugog blogera a koja ne samo da nisu imala bilo kakve veze sa njim lično, nego su dobrim djelom bila neprikladna i provokativna. Ovde u mom slučaju su sva pitanja vezana direktno za mene i ugrožavanje mog života te stradanjima drugih osoba, odnosno svjedoka, koji su povezani sa tematikom. No - to sada mogu navesti, pitanja o brutalno ubijanima Stuparu i Bašiću, nisam ni postavio, očekujući odgovor na njih, nego da bih skrenuo pažnju Tužilaštvu BIH, ko prikriva informacije o tome i posebno da se štiti inspektor bloger Radovanović, koji je još 2017-te podržavao i opravdavao prijetnje vješanjem a mene godinama lažno opisivao kao policijskog doušnika, čime mi je svjesno ugrožavao život uz kako se sada vidi, sadejstvo i pomoć komande MUP-a. Čak i pitanje broj 2 o tome da li su inspektori PU Prijedor, prisluškivali Radovanović Borislava te o tome slali izvještaje u Banjaluku, iako na prvi pogled nema veze sa mnom - u osnovi je bitno jer su takođe plasirane laži kako i ja navodno šaljem neke informacije inspektorima u Banjaluku. Iako je i ovako dovoljno jasno da je u pitanju ista "mafijaška kuhinja" sa istim lažima, bilo bi korisno saznati i neke dodatne detalje, posebno kad se ima u vidu činjenica da je 07.07.2018. u Banjaluci uhapšen A.S. pod optužbom za "Terorizam" da je tad bio jedan od brojnih pokušaja da budem uvučen u klopku i ubijen a pošto to nije uspjelo kao ni plan da se meni pripiše veza sa "terorizmom" onda je jednom od vrbovanih saradnika kriminalaca iz policije dat nalog da objavi na svom gledanom internet kanalu video u kome me je optužio da sam špijunirao i obavjestio policiju - da "moje izjave u policiji stoje" za konkretno hapšenje u Banjaluci. Planeri iz mafijaškog kartela u policiji su napravili mnogo propusta - između ostalih i objašnjenje o tome, kako neki youtuber zna da sam ja davao izjave policiji ??? Suštinski, meni odgovori na 3 pitanja o meni uopšte nisu potrebni jer ih znam. Nikada nisam bio saradnik policije, niti ću ikada biti jer su to zločinci najgore vrste, koji nisu samo ubili nevinu djevojčicu, ćerku moje sestre nego i hiljade drugih ljudi. A ovaj youtuber čije sam izjave objavio u video zapisu "Trajanski konj od 300 evra" na lokaciji `https://www.youtube.com/p9E1GDU0MWE` i svi ostali su instrukcije da lažu o tome kako sam navodni cinkaroš i da moje "izjave u SUP-u stoje" dobijali od zlikovaca iz policije za koje se u poslednjih godinu dana razotkrivaju podaci da su direktno organizovali promet i prodaju stotina kilograma narkotika. Vezano za ove podmukle pokušaje pripreme ubistva sam podneo prijave Tužilaštvu BIH a kopije dostavio i Radovanoviću i na zvanične mejlove komandi MUP-a na šta su reagovali novim predstavama za javnost, glumeći sukobe sa načelnicima pa čak i predsjednikom vlade a za eventualno ispitivanje pred tužiocem su smislili da me okarakterišu kao ludaka što se može vidjeti u prilogu "Strategija odbrane kartela". Ali to je nešto što će Tužilaštvo BIH da istražuje a sa druge strane policija me je preko svojih inspektora i njihovih saradnika opisivala u javnosti i pred kriminalnim klanovima kao cinkaroša, dovodeći me u životnu opasnost a sada na zvaničan zahtjev neće da se izjasni na pitanje da li sam njihov saradnik ili nisam, čime mi smišljeno nastavljaju ugrožavati život ali i krše prava garantovana ustavom i zakonima a što je u nadležnosti INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana, `False flag` operacija, Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije, Komentari na članak, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Strategija odbrane kartela

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902