utorak, 10. siječnja 2023.

SISTEMATSKO KRŠENJE ZAKONA I PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM OD STRANE POLICIJE

Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo inspektora Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Akademika Jovana Surutke br. 13 / 78000 Banja Luka - Bosna i Hercegovina / Tel/Fax: +387 51 303 992 / bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
 

SISTEMATSKO KRŠENJE ZAKONA I PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM OD STRANE POLICIJE

 
Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor. OČEKUJEM DA U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA I OVLAŠTENJIMA, ZAUSTAVITE OVAJ KRIMINAL I TERORISTIČKU DISKRIMINACIJU KOJA SE NE VRŠI SAMO PREMA MENI NEGO I PREMA SVIM DRUGIM GRAĐANIMA KOJI NISU U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Prije obrazlaganja kriminala takozvanog MUP-a RS, podsjećam da su dokumentom "VSTV - saopštenje 14.08.2017." prije više od 5 godina od strane najvišeg sudskog organa VSTV-a, osuđeni napadi i prijetnje vješanjem na sudije i tužioce te su pozvane nadležne institucije da razotkriju počinioce i nalogodavce te sankcionišu takvo nedopustivo djelovanje. Umjesto da se ova afera razrješi, kompletna policija i "bezbjednosne" službe su se angažovale da sve zataškaju pošto su u stvari sve to isplanirale i organizovale. Osim drugih pravaca pravnog djelovanja, obratio sam se Vladi RS i Predsjedniku RS na šta je reagovano što se može vidjeti u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." ali iako je osim službene obaveze, MUP RS dužan, prema ZOPIUP-a da postupa po uputama i smjernicama predsjednika RS, (član "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske", stavovi (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. i (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana.) nastavlje se sa bezakonjem i prikrivanjem pripadnika mafijaškog kartela.To i nije ništa neobično jer je policija ustrojena kao klasična teroristička mafijaška organizacija a što se razotkriva poslednjih godinu dana nakon dostavljanja podataka od Europola a u prilogu "Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana" je samo mali dio kriminalaca iz policije od kojih je nekoliko u međuvremenu hapšeno. Nekoliko od navedenih su iz Bijeljine kao i ja a godinama su pokušavali da me ubiju jer sam razotkrivao njihove zločine. No da sve ovo ima i mnogo ozbiljnije i tragičnije posljedice, osim plana da ja budem ubijen, ističem da je samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." smrtno stradalo više svjedoka upoznatih sa detaljima ozbiljnih krivičnih djela koja su u pozadini a navodim samo one na najodgovornijim pozicijama kao što su : Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima pozadine događaja do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva.
Na kraju uvoda podvlačim vezu sa događajima od prije 5 godina kada su što je mnogo poznatije javnosti, tadašnji ministar sigurnosti Mektić te inspektor bloger Radovanović Borislav, umjesto da sprečavaju napade i prijetnje ubistvima bilo kome, izašli u javnost te preko brojnih medija ismijavali žrtve napada i podržavali prijetnje vješanjem. U prilogu je dokument koji sam u poslatim krivičnim prijavama Tužilaštvu BIH, nazvao alternativnim imenom "`False flag` operacija" kako bih izbjegao pominjanje osobe žrtve napada a čije se lično ime nalazi u sklopu originalnog naslova, što se može i vidjeti. U sklopu svog teksta, inspektor bloger Radovanović je napisao : "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i `XX` i `YY`, pofalila dlaka sa glave." Do ove afere je došlo tako što je takozvani MUP RS, angažovao i instruisao više saradnika da me kontaktiraju, prikupljaju podatke i omoguće pripremu likvidacije a drugi pravac napada se odnosio na pokušaje manipulacije preko takvih saradnika, koji bi predlagali otmice ili ucjene političara, odnosno izgovarali su ili pisali ozbiljne prijetnje pripadnicima pravosuđa, stvarali utisak da u tome nema ničeg kriminalnog, kako bi me podstakli da uradim isto a za što je u stvari kažnjivo prema KZRS, član "Napad na sudiju i javnog tužioca" stavovi "(1) Ko napadne ili ozbiljno prijeti da će napasti sudiju ili javnog tužioca u vezi sa vršenjem sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do osam godina. (2) Ko primjenom sile, prijetnjom upotrebe sile ili na drugi način ometa ili spriječi sudiju ili javnog tužioca u vršenju sudijske ili tužilačke dužnosti, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (3) Ako je pri izvršenju djela iz st. 1. i 2. ovog člana nekom licu nanesena teška tjelesna povreda ili je djelo izvršeno prijetnjom ubistvom, otmicom, upotrebom oružja ili u sastavu grupe, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina. (4) Ako je usljed djela iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana nastupila smrt nekog lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. Što se tiče planova za pokušaje ubistva, inspektor Radovanović i mnogi drugi saradnici policije su plasirali laži, kako ja navodno cinkarim policiji pripadnike kriminalnih grupa, da šaljem podatke i dajem izjave policiji o njihovim poslovima a onda im se savjetovalo da je najpametnije da me ubiju prije nego pošaljem najvažnije dokaze koje ih mogu odvesti na robiju 5, 10 ili više godina, zavisno od osobe. O tome sam pisao još prije nekoliko godina a primjer takvog djelovanja je opisao i pomenuti inspektor u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". Dakle i Radovanović i svi ostali pripadnici MUP-a su bili itekako svjesni kakvoj me opasnosti izlažu, svojim višegodišnjim lažima kao i instruisanjem više saradnika koji vjerovatno nisu imali predstavu o tome niti znali kakve su namjere kriminalaca iz policije. Stoga takve osobe nikada nisam prijavljivao ali u slučaju Radovanovića, koji je inspektor policije je stepen odgovornosti neuporedivo veći. Istovremeno su kako sam već pomenuo, pomenuti saradnici iznosili usmene i pismene prijetnje prema pripadnicima pravosudnih organa sa namjerom da me dovedu u zabludu i izmanipulišu, kako bih uradio isto, što bi snimili podmukli zlokovci iz policije te mi tako "napakovali" do 12 godina zatvora. No u stilu izreke "KO DRUGOME JAMU KOPA - SAM U NJU PADA" došlo je do afere u kojoj je prijećeno vješanjem na koju je ragovalo čak i VSTV-e, saopštenjem od 14.08.2017. pa su se ekspresno u zataškavanje i prikrivanje svoje uloge u tome, umješali pomenuti inspektor bloger i bivši ministar bezbjednosti ali i kompletna bezbjednosna služba, tako da ta afera ni poslije 5 godina nema svoj epilog. Za neupućene je bitno istaći i to da je inspektor bloger, godinama predstavljao javnosti kako je "u sukobu" sa komandom policije čime je sticao povjerenje građana koji su bili žrtve kriminalaca iz MUP-a a s obzirom da PU Banjaluka nije nikako odgovorila na moj zahtjev, vezano za njegove laži a PU Prijedor, prikriva informacije, smatram da je time definitivno jasno da je u pitanju još jedna od obilja podmuklih prevara policije.
Pošto je Radovanović nastavio da me opisuje kao "policijsku drukaru" i slično, što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak" čime me i dalje izlaže životnoj opasnosti, tražio sam da o tome iznese dokaze pa kad to nije uradio poslao sam po osnovu ZOSPI-a "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" i "Zahtjev za informacije za PU Prijedor" na šta je formalno odgovoreno samo iz PU Prijedor ali bez ijednog suštinskog odgovora, odnosno odgovor na zahtjev se odbija - citiram : "U skladu sa članom 6., 8. i 9. Zakona o slobodi pristupa informacija kojim su propisani izuzeci u postupanju javnih organa u cilju zaštite javne bezbjednosti i sprečavanja kriminala, zaštite povjerljivih interesa trećih lica i ispitivanje javnog interesa, obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu." U prilogu je "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022." koji je stigao, kako se može vidjeti iz priloga 27.10.2022. a zahtjev sam poslao 17.10.2022. što je 10 dana ranije, odnosno u zakonskom roku, koji iznosi 15 dana. No krivična odgovornost lica iz vrha komande MUP-a, (potpisano ime - službeno lice na odgovoru je sasvim nebitno) je u tome što su zloupotrijebili službeni položaj i nastavljaju prikrivati informacije čime me i dalje izlažu opasnosti po život a što ću dokazati u nastavku no prije toga ću citirati pitanja iz priloga "Zahtjev za informacije za PU Prijedor". "Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije: 1. Da li je brutalno ubijeni Mihajlo Stupar, bio saradnik - informator PU Prijedor, kako to u svom tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" od 16.05.2021. navodi inspektor bloger Radovanović Borislav. 2. Da li su inspektori PU Prijedor, nezakonito prisluškivali i pratili pomenutog Radovanović Borislava i o tome slali izvještaje u Banjaluku, kako on tvrdi u tekstu "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije". 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 5. Da li je brutalno ubijeni načelnik Radenko Bašić s obzirom na položaj na kome se nalazio, imao ili mogao imati saznanja o pomenutim lažima Radovanovića ili drugim nezakonitim radnjama, što bi predstavljalo motiv, posebno imajući u vidu činjenicu da je Radovanović na svom blogu opisivao g. Bašića prije ubistva kao "nesposobnjakovića". 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Prethodno sam poslao "Zahtjev za informacije za PU Banjaluka" na koji nije uopšte bilo nikakvog odgovora - izdvajam pitanja : 1. Da li sam ja - Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva dostavljao bilo kakve informacije o bilo kome ikada u PU Banjaluka ? 2. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite datume kada su se pretpostavljene radnje desile. 3. Ako je odgovor na tačku 1. potvrdan, navedite imena ili inicijale inspektora, odnosno službenih lica, koja tvrde da su od mene dobijali bilo kakve informacije. 4. Ako je odgovor na tačku 1. negativan, odgovorite mi da li imate saznanja da sam bilo kada bio angažovan u bilo kojoj drugoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 5. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Da li je konkretno osoba A.S. iz Bijeljine a uhapšen 07.07.2018. u Banjaluci pod optužbom za "Terorizam" zbog objave na fejsbuku uz parolu "AKO FURAŠ BOMBU NA MURIJU ONDA JE I BACI" (ili slično tome), prilikom ispitivanja i zadržavanja psihički maltretiran i tjeran da mene optuži za neko krivično djelo a za šta imam informacije da je bio plan. 7. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU BANJALUKA ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ? Vidljivo je da se u odgovoru PU Prijedor pominju članovi 6,8, i 9 dok se - očito smišljeno izostavlja član 7, koji opisuje "povjerljive komercijalne interese `treće strane` te da li je ova odredba primjenjena. No neovisno od toga, nezakonito i neosnovano je izostavljena primjena člana 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive." S obzirom da je Ustavom Republike Srpske u članu 23, stav 3 propisano da : "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." jasno je da se neodgovaranjem na 3 od postavljenih 6 pitanja, grubo krši pravo garantovano Ustavom RS - na stranu to što me i dalje izlažu opasnosti po život i pomažu odnosno prikrivaju krivična djela inspektora sa kojim godinama pred građanima i javnosti glume sukob, zarad interesa šefova mafijaškog kartela. Zbog pokušaja da me ubiju i prikrivanju počinilaca te više drugih krivičnih djela poslao sam Tužilaštvu BIH, više krivičnih prijava od kojih izdvajam, "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" poslatu - kako se može vidjeti 17.03.2021. no umjesto zakonite reakcije policije, samo nekoliko dana kasnije je obješen jedan od svjedoka, krivičnih djela iz pomenute prijave, sudija Borovčanin Luka sa Sokoca. Načelnik Radenko Bašić, koji je ubijen 21.03.2022. je takođe svjedok nezakonitih radnji inspektora Radovanovića a bili su zaposleni u istoj upravi te je u tim okolnostima znao mnoge važne detalje a sada MUP, prikriva čak i informacije o meni lično. Izdvojiću i ponoviti pitanja na koja je MUP, morao odgovoriti jer se radi isključivo o meni i pravu garantovanom Ustavom RS : 3. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u PU Prijedor ili bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 4. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 6. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK PU PRIJEDOR ILI KOMPLETNOG MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?" Dakle, kada se pročitaju i analiziraju ova 3 pitanja, vidljivo je da se radi o suštinski jednom pitanju i krajnje bezazlenom za sigurnost bilo koga jer se svode na odgovor da li sam JA lično a ne bilo ko drugi, saradnik - informator policije ili nisam. Odbijanjem da mi odgovori na to jednostavno pitanje MUP ne samo da krši ustav i izlaže me opasnosti nego pokazuje i da stoji iza višegodišnjih laži na tu temu te brojnih pokušaja ubistva a pravi odgovor koji MUP RS, neće da pismeno potvrdi jer me želi zadržati kao metu kriminalnih bandi je - "ZDENKO BAJO NIKADA NIJE BIO INFORMATOR - SARADNIK MUPA RS. Ili - "ZDENKO BAJO JE `POLICIJSKA DRUKARA` - INFORMATOR" šta je sporno da se otkrije istina i zašto je MUP krije. Podsjećam da me je između ostalog, policija napala i prijetila ubistvom čak u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. o čemu sam davno podneo prijavu i tražio ime napadača koje MUP krije ali i djelovanje Minić Dejana 27.09.2018. kada je u unaprijed isplaniranoj i pripremljenoj akciji, izvršen razbojnički napad na mene, prvo u PS Bijeljina II, te je pomenuti inspektor spriječio pozivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja ali i provjere nadležnosti kod RJTRS i Vrhovnog suda RS, čije sam dokumente već mjesecima ranije dobio kao dokaz podmuklog plana za pripremu likvidacije na Sokocu, gdje sam odvučen i ostavljen na ulici kao "laka meta" jednom od kriminalnih klanova kojima su pričane laži da ih cinkarim Banjalučkoj policiji. Razbojničko djelovanje policije i saučesnika sam dokazao pred Osnovnim sudom u Bijeljini uprkos prikrivanju dokumentacije i prijetnji ubistvom prije postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome je sud konstatovao da ja nisam kršio zakon ni na koji način ali i da su to između ostalih činili pripadnici policije. Neodgovaranjem na 3 pitanja koja se tiču isključivo mene, MUP štiti isključivo inspektora Radovanović Borislava i njegove saučesnike iz policije koji su pokušavali da me ubiju, odnosno prethodno su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz sa mjesta zločina za šta sam prikupio obiman materijal i što je razlog brojnih napada na mene i pokušaja likvidacije. Ovde dakle, takozvani MUP RS, nije nikakav profesionalni - državni javni organ, nego teroristički zločinački kartel, koji je odgovoran za brojne zločine, aktivno pokušava da me ubije i smišljeno skriva informacije koje bi doprinjele razotkrivanju istine, otklanjanju smrtne opasnost po mene i druge osobe te procesuiranju brojnih kriminalaca iz policijsko političke mafije. Pošto su kršenja zakona i krivično djelo vezano za pitanja o meni potpuno jasna, osvrnuću se malo i na 3 preostala, gdje se u 2 slučaja radi o ubistvima gospode Stupara i Bašića. Da je MUP ikada vodio brigu o "zaštiti javne bezbjednosti, sprečavanju kriminala, zaštiti povjerljivih interesa trećih lica" i slično na šta se izgovara u svom odgovoru, onda ne bi ni došlo do ovih i mnogih drugih ubistava, nego bi davno reagovao na moja brojna pismena upozoravanja. Ja sam taj koji je pokušavao da spriječi ove i druge likvidacije a MUP ih je svojim prikrivanjima informacija i kriminalaca u svojim redovima ne samo omogućio nego i učestvovao u planiranjima. Nadalje, pošto su na žalost, pomenuti Mihajlo Stupar i Radenko Bašić, već ubijeni, nikakva informacija vezano za to ne bi ih dodatno ugrozila, nego naprotiv, prikrivanjem podataka se štite njihove ubice i nalogodavci. Navešću primjer serije ubistava u kojoj je recimo konstatovano da su sve žrtve istog zanimanja, ženskog pola, starosti 20 do 30 godina a ubistva su se dešavala nakon njihove druge smjene poslije 23 sata noću. Da li je javni interes, prikriti ove činjenice ili obavjestiti javnost i posebno ugroženu grupaciju, odnosno upozoriti građane iste sekunde. Ovde očito policija nije zaštitnik naroda nego njegov dželat. Podsjećam da su i Tužilaštva i Sudovi pa i Glavni tužilac Tužilaštva BIH, nedavno odgovarali za samo 24 sata na brojna pitanja jednog drugog blogera a koja ne samo da nisu imala bilo kakve veze sa njim lično, nego su dobrim djelom bila neprikladna i provokativna. Ovde u mom slučaju su sva pitanja vezana direktno za mene i ugrožavanje mog života te stradanjima drugih osoba, odnosno svjedoka, koji su povezani sa tematikom. No - to sada mogu navesti, pitanja o brutalno ubijanima Stuparu i Bašiću, nisam ni postavio, očekujući odgovor na njih, nego da bih skrenuo pažnju Tužilaštvu BIH, ko prikriva informacije o tome i posebno da se štiti inspektor bloger Radovanović, koji je još 2017-te podržavao i opravdavao prijetnje vješanjem a mene godinama lažno opisivao kao policijskog doušnika, čime mi je svjesno ugrožavao život uz kako se sada vidi, sadejstvo i pomoć komande MUP-a. Čak i pitanje broj 2 o tome da li su inspektori PU Prijedor, prisluškivali Radovanović Borislava te o tome slali izvještaje u Banjaluku, iako na prvi pogled nema veze sa mnom - u osnovi je bitno jer su takođe plasirane laži kako i ja navodno šaljem neke informacije inspektorima u Banjaluku. Iako je i ovako dovoljno jasno da je u pitanju ista "mafijaška kuhinja" sa istim lažima, bilo bi korisno saznati i neke dodatne detalje, posebno kad se ima u vidu činjenica da je 07.07.2018. u Banjaluci uhapšen A.S. pod optužbom za "Terorizam" da je tad bio jedan od brojnih pokušaja da budem uvučen u klopku i ubijen a pošto to nije uspjelo kao ni plan da se meni pripiše veza sa "terorizmom" onda je jednom od vrbovanih saradnika kriminalaca iz policije dat nalog da objavi na svom gledanom internet kanalu video u kome me je optužio da sam špijunirao i obavjestio policiju - da "moje izjave u policiji stoje" za konkretno hapšenje u Banjaluci. Planeri iz mafijaškog kartela u policiji su napravili mnogo propusta - između ostalih i objašnjenje o tome, kako neki youtuber zna da sam ja davao izjave policiji ??? Suštinski, meni odgovori na 3 pitanja o meni uopšte nisu potrebni jer ih znam. Nikada nisam bio saradnik policije, niti ću ikada biti jer su to zločinci najgore vrste, koji nisu samo ubili nevinu djevojčicu, ćerku moje sestre nego i hiljade drugih ljudi. A ovaj youtuber čije sam izjave objavio u video zapisu "Trajanski konj od 300 evra" na lokaciji `https://www.youtube.com/p9E1GDU0MWE` i svi ostali su instrukcije da lažu o tome kako sam navodni cinkaroš i da moje "izjave u SUP-u stoje" dobijali od zlikovaca iz policije za koje se u poslednjih godinu dana razotkrivaju podaci da su direktno organizovali promet i prodaju stotina kilograma narkotika. Vezano za ove podmukle pokušaje pripreme ubistva sam podneo prijave Tužilaštvu BIH a kopije dostavio i Radovanoviću i na zvanične mejlove komandi MUP-a na šta su reagovali novim predstavama za javnost, glumeći sukobe sa načelnicima pa čak i predsjednikom vlade a za eventualno ispitivanje pred tužiocem su smislili da me okarakterišu kao ludaka što se može vidjeti u prilogu "Strategija odbrane kartela". Ali to je nešto što će Tužilaštvo BIH da istražuje a sa druge strane policija me je preko svojih inspektora i njihovih saradnika opisivala u javnosti i pred kriminalnim klanovima kao cinkaroša, dovodeći me u životnu opasnost a sada na zvaničan zahtjev neće da se izjasni na pitanje da li sam njihov saradnik ili nisam, čime mi smišljeno nastavljaju ugrožavati život ali i krše prava garantovana ustavom i zakonima a što je u nadležnosti INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana, `False flag` operacija, Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije, Komentari na članak, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Strategija odbrane kartela

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902