ponedjeljak, 25. ožujka 2024.

REAKCIJE IZ POLICIJE NA KRIVIČNU PRIJAVU

Republika Srpska je privatni mafijaški servis koji je više puta organizovao pokušaje mog ubistva, između ostalog lažirajući nadležnosti nenadležnih Tužilaštva i Suda uz falsifikovanje dokumentacije, takozvanog MUPRS i sudske policije uz obilato saučesništvo OJT Bijeljina, nakon što je prethodno ubio ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu. Suludo je i pomisliti da bi zločinci iz policije, kojima su ruke krvave do ramena mogli prikupljati bilo kakve informacije za neko razotkrivanje kriminala. Jedino što ih zanima je da me ubiju a po mogućnosti da prethodno dobiju podatke o tome koga još da likvidiraju...

Veza : Krivična prijava "Likvidacije svjedoka se nastavljaju" od 22.10.2023. i više prethodnih povezanih prijava.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

NA RUKE - GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH
Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." vezano za "Terorizam" te više drugih krivičnih djela koje sam navodio u ranijim krivičnim prijavama.

REAKCIJE IZ POLICIJE NA KRIVIČNU PRIJAVU

UVODNE NAPOMENE :

Prethodna krivična prijava "Likvidacije svjedoka se nastavljaju" od 22.10.2023. je samo jedna od nekoliko desetina povezanih krivičnih prijava a koje se odnose na organizovani kriminal kompletne takozvane Republike Srpske kao ZLOČINAČKE OKUPATORSKE NEPRIJATELJSKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE, (ZONTO) koja je mafijaški kartel kontrolisan od sluga internacionalne mafije. Ovaj izraz sam upotrijebio u dokumentu "Krivična prijava protiv vođa policijske zločinačke terorističke organizacije i saučesnika" poslatom 10.12.2022. na adresu Tužilaštva BIH te - citiram iz uvoda "USTAVNOM SUDU BIH, RJTRS, VRHOVNOM SUDU RS, PU BANJALUKA, PU DOBOJ, PU ISTOČNO SARAJEVO, PU TREBINJE, PU PRIJEDOR, PU ZVORNIK, PU GRADIŠKA, PU MRKONJIĆ GRAD, PU FOČA te u PU BIJELJINA i za POLICIJSKE STANICE : PS BIJELJINA 1, PS BIJELJINA 2, PS JANJA, PS LOPARE, PS UGLJEVIK, PS ŠAMAC i PS PELAGIĆEVO". Republika Srpska je privatni mafijaški servis koji je više puta organizovao pokušaje mog ubistva, između ostalog lažirajući nadležnosti nenadležnih Tužilaštva i Suda uz falsifikovanje dokumentacije, takozvanog MUPRS i sudske policije uz obilato saučesništvo OJT Bijeljina, nakon što je prethodno ubio ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu. Sudovi u Bijeljini nisu nadležni za istražne radnje uopšte ali su u više postupaka napadali na prava garantovana Ustavom RS, prije svega na članove 23, 16 i 48, čime su omogućili prikrivanje dokaza i počinilaca krivičnih djela, pružanje podrške i zaštite što je rezultiralo sa više stradanja svjedoka, među kojima su 2 okružna tužioca, sudija i 2 kriminalistička inspektora. Nijedno tužilaštvo u RS nema nikakve veze sa zakonom i organizovano prikrivaju zločine mafijaškog režima o čemu imam gomile dokaza a sada prilažem moje obraćanje u OJT Bijeljina "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." proslijeđeno i Tužilaštvu BIH. Sam naslov dovoljno govori a iz sadržaja izdvajam dio : Na kraju očekujem da će Glavni okružni tužilac OJT Bijeljina u skladu sa svojim ovlaštenjima, proučiti materijal koji sam dostavio te naložiti trenutno pokretanje nove istrage sa novim tužicem ili će predmet preuzeti lično - sa osobom Stjepanović kao svjedokom, kome treba pružiti zaštitu tako što će se odmah saslušati i time eliminisati motiv kartela za njenim uklanjanjem a potom u sadejstvu sa Tužilaštvom BIH, preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni. Za sve dodatne informacije, možete me kontaktirati ili dostaviti obavjest na navedeni mejl kao najsigurniji oblik komunikacije s obzirom da u sklopu kriminalnih radnji MUP, krade i uništava pošiljke, čak i upućene sudu u Strazburu za šta takođe imam dokaze... Od tada je prošlo 17 mjeseci a ne samo da nije pokrenuta istraga, niti sam dobio obavjest o bilo čemu, nego je oko 20 dana kasnije objavljena vijest da je preminuo jedan od okružnih tužilaca - svjedoka, iz OJT Bijeljina a koga sam imenovao u tom dopisu. On je jedini koji je bar zvanično preminuo nenasilno dok su svi ostali stradali od vatrenog oružja ili vješanjem. Čak i da postoji častan i hrabar pripadnik OJT Bijeljina, kome pomenute likvidacije ne ukazuju ništa, ukoliko bi se usudio da istražuje krimunal unutar policije to bi moralo biti uz asistiranje organa BIH jer naravno kriminalci koji komanduju policijom neće prikupljati dokaze protiv sebe. Što se tiče poslednjeg u nizu ubistava - inspektora Nenada Markovića, koje je vjerovatno unaprijed planirano na to može ukazivati i činjenica da je u većinski srpskoj sredini, tempirano u vrijeme kada je dežurni tužilac iz drugog naroda a i sam predmet su kao vruć krompir izbjegli predstavnici većinskog naroda. Pošto se od policije ne može očekivati nikakva istina nego samo njihova podmetanja i lažiranja čiji dio može nekad biti i istinit, napisao sam u uvodu prethodne prijave : "- Inspektor Nenad Marković, koji je nedavno ubijen u Bijeljini je koliko ja znam bio najviše upoznat o svim detaljima kriminala pripadnika zločinačke terorističke organizacije koje opisujem u krivičnim prijavama. Radi se o kontinuiranim zločinačkim radnjama u poslednjih preko 10 godina i sasvim je realna mogućnost da je smišljeno likvidiran upravo iz tog razloga, odnosno da o svojim saznanjima ne bi mogao svjedočiti te svi koji budu čitali ovu krivičnu prijavu a posebno pripadnici Tužilaštva BIH, trebaju to imati u vidu. - Predlažem da Tužilaštvo BIH zbog složenih okolnosti preuzme predmet o kome ću pisati u svoju nadležnost jer bi u suprotnom ne samo došlo do prikrivanja dokaza i činjenica od strane odgovornih nego i do dodatnog ugrožavanja života službenika Tužilaštva i policije. Dakle ja ću vas formalno izvještavati o krivičnim djelima ZONTO RS a ako Tužilaštvo BIH i pored svega neće da radi na slučajevima organizovanog kriminala pripadnika svih takozvanih institucija u RS to je vaš izbor. Za kraj uvodnog dijela prilažem tekst "Nema gore partije od SNSD-a, kćerka me se stidi što sam njihov član" objavljen 31.10.2023. koji neću uopšte dodatno komentarisati osim dodatka dijela naslova "Lazar Prodanović “opleo” po svojoj partiji". Ovde dakle direktni svjedok - pripadnik vladajućeg režima, institucija, partije, potvrđuje da je ono što ja opisujem u krivičnim prijavama istinito a da li je to znak da se bliži kraj šefu mafije u RS, neka razmišljaju mnogobrojni pripadnici kartela.

OBRAZLOŽENJE

Kako se vidi, prilog "Likvidacije svjedoka se nastavljaju" sam poslao 22.10.2023. u 02:55. U pitanju je neradni dan - nedjelja a već sutradan su uslijedile reakcije policije, kojoj sam takođe proslijedio sadržaj prijave sa prilozima. Tako se na prilogu "Pozivi telefonom" može vidjeti da sam imao poziv već sutradan 23.10.2023. odnosno prvog narednog radnog dana u 16:35. Radi se o telefonu koji je djelimično u kvaru, (ne rade neki tasteri) te ga nikada ne nosim uz sebe a i zbog toga da me ne bi locirali preko njega. Pošto sam primjetio taj poziv sa broja 065991921 i saznao da je u pitanju službeni broj MUP RS, odlučio sam da iznenadim pozivatelja te sam ga pozvao sa drugog - ispravnog telefona, odnosno drugog broja što se može vidjeti na dnu priloga sa podnaslovom "MOJ POZIV 27.10.2023. U 13:40". S obzirom da je policija mafijaška teroristička organizacija, oni naravno ne suzbijaju kriminal nego ga organizuju a na pismene zahtjeve o konkretnim temama, pošto ne mogu dati zakonita objašnjenja, onda neće ni da odgovaraju, što se može dokazati u bezbroj primjera a sada prilažem samo jedan od njih "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" poslat 17.03.2021. Umjesto odgovora - samo nekoliko dana kasnije je obješen sudija Borovčanin Luka, jedan od ključnih svjedoka plana koji je policija napravila za pokušaj mog ubistva. Stoga njihove reakcije, (prethodno reakcije provokatora koje su mi slali) a time i dodatne informacije, izazivam tako što i prijavljenima iz policije šaljem sadržaj nekih prijava. To je bio takođe i cilj mog poziva telefonom a može se vidjeti iz sadržaja pdf fajla "Razgovor sa službenikom G.S." odnosno provjeriti i čuti iz istoimenog audio mp3 fajla. Pošto je kompletan sadržaj razgovora, zapisan u tekstualnom prilogu, neću potencirati sve detalje nego samo najvažnije činjenice a prva od njih je iznenađenje osobe koja se javila te da na moje jasno pitanje da li je pozivao moj broj 065831902 on odgovara "Pa neee, možda je neka greška... možda... vjerujte ne znam, zaista mi je nepoznato." Pošto sa ovakvim stavom - očito unaprijed pripremljenim odgovorom ne bi bilo nikakvih korisnih informacija, rakao sam nešto značajno što je očekivano dovelo do reakcije, odnosno prvo sam izgovorio sledeće "Pa ja siguran sam da nije greška jer to je broj iz policije a zvali ste me dan pošto sam poslao mejl Tužilaštvu i policiji, tako da ne može biti greška." na šta je uslijedilo pitanje "A otkud ti znaš da je broj iz policije ?". Napominjem da sam sve što izgovaram napisao normalnim fontom crne boje dok su riječi službenika napisane crvenim podebljanim tekstom. Pitanje o tome odakle ja znam da je broj iz policije je postavljano ponovo i uopšte nije bezazleno no prije svega je bitno da to ne moram posebno dokazivati jer je sagovornik priznao i potvrdio da je zaposlen u policiji duže vrijeme te da je broj koji me je pozvao službeni telefon.
Prije daljeg obrazlaganja ističem činjenicu koju nisam pomenuo u razgovoru a to je da poziv 23.10.2023. nije bio jedini što se može zaključiti po cifri (2) gore desno što označava 2 poziva sa tog broja. Slika desno,( koju sam kasnije fotografisao drugim telefonom jer taj stari model nema opciju slikanja ekrana) pokazuje da je prvi poziv sa tog broja bio 12.09.2023. u 13:16. Kako se kaže u sceni iz jednog filma "Oće centrala da pogriješi jednom ali neće 2 puta". Dakle - 2 poziva sa istog broja a vlasnik kaže da mu je nepoznato te dodaje da druge osobe nemaju pristup tom telefonu. Iz toga proizilazi a s obzirom da su nesporno bila 2 poziva ili da je laž službenika kako on nije zvao ili da je laž da drugi nemaju pristup ali od svega je važnija činjenica da on negira poziv dok moje primjedbe o planiranju ubistva, krijumčerenju narkotika i slično od strane policije ne samo da ne negira nego ih i ne dovodi pod sumnju. S obzorom da se službenik predstavio kao Goran Simeunović što je neobično, (možda po sugestiji kolega ili da tako zadobije moje povjerenje) prilažem i dodatne dokumenta na tu temu od čega prvo tekst "Policajac došao na uviđaj nakon krađe, pa iz kuće ukrao dukate" objavljen 19.10.2023. što je oko 20 dana nakon ubistva inspektora Markovića i najave ministra o "čišćenju" policije od kriminalaca. Nevezano za to da li je u pitanju stvarna krađa ili je službenik nevin osumnjičen to je jasna poruka svim ostalima šta im se mže desiti bez obzira da li su za nešto krivi ili ne jer im se bilo šta može po potrebi napakovati. Logično to vodi ka "zbijanju redova" i pomaganju čak i poštenih službenika kolegama kriminalcima a šta je od toga poziv službenika Simeunovića na moj broj može dati odgovor moje kretanje tog dana. U vrijema kada je upućen poziv bio sam u Bijeljini gdje su me prilikom prolaska vidjeli informatori policije - nekoliko njih od mnogih koji se bave nekim od "uličnih biznisa" koji su kao nezakoniti ali pošto predstavljaju izvore informacija, onda ih policija "ne vidi". Jedan od njih mi se čak i obratio te popričao o vremenu i političkim aktuelnostima a potom kada sam otišao dalje, očito javio svom zaštitniku iz policije da sam prošao od zgrade opštine prema robnoj kući. U gradu nesumnjivo ima obilje kriminalnih grupa od kojih su neke spremne ubiti bilo koga no preduslov za to je lociranje mete što se najbrže i nejefikasnije čini telefonskim pozivom. To je dakle jedina svrha pozivanja dan nakon što sam poslao krivičnu prijavu ne samo policiji i Tužilaštvu BIH, nego na preko 100 adresa medija, državnih organa i udruženja građana a viđen sam u gradu. U pomenutoj krivičnoj prijavi sam naveo više detalja koji su uznemirili kriminalne slojeve unutar policije a u nastavku su neki od njih : - S obzirom da se direktni ubica "ničega ne sjeća" uz nalaz i mišljenje "nepristrasnog" vještaka a znajući kako je okončano suđenje za brutalnu likvidaciju g. Branislava Garića, ne treba nikoga iznenaditi oslobađanje zbog privremene neuračunljivosti u nekoliko relevantnih minuta. Prilično je neobično i opsežno opisivanje detalja pred ubistvo gdje se praktično opisuje da je grupa ubica tražila svoju žrtvu a ono što ne piše a vrlo je vjerovatno je to da im je neko dojavio kada da dođu i možda čak namamio inspektora Markovića u zamku. Podvlačim da sam imao veliki broj primjera iz ličnog iskustva kada su se slali provokatori da me namame na neku lokaciju bez nekog posebnog razloga a znao sam da postoje grupe koje me žele ubiti. - "Nek odgovori nacelnik zasto je Markovica degradirao, zasto je bio u sukobu sa njim? Zasto su se svadjali u kancelariji pa ga ovaj premjestio na nize radno mjesto, kako je posteni nacelnik zvao i urgirao da se Markovic procesuira zato sto je usao u sukob sa jednim kriminalcem prije mjesec dana." - Realna je i opcija da je u sklopu svega, inspektor Marković poslat na zadatak da sprovede istragu među umješanima u kriminal i direktnim svjedocima za šta je "sukob" koji je pomenut u komentaru mogao biti korisna varka za sve one koji bi bili mete istrage. I naravno da bi u takvim okolnostima ugroženi reagovali tako da opasnost po sebe otklone koristeći neke od kriminalnih grupa koje su formirali prethodnih godina, kontrolišu ih i manipulišu njima direktno i indirektno preko brojne mreže provokatora koji će po zadatku reći kad treba i kome treba nešto "u povjerenju" a što na kraju dovodi do ovakvih ubistava. Službenik G.S. osim što je negirao poziv, ističe svoje sposobnosti i profesionalizam što je možda i moguće ali postoje i druga mišljenja kao recimo opis iz priloga "Optužnica za Bobar banku" objavljen još 31.07.2015. koji osim veze iz teksta sa Bobar grupom, odnosno ubistvom djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u tu bivšu kriminalnu organizaciju, sadrži i komentar nekog ili nekih časnih pripadnika policije. U uvodu je napisano "Danas objavljujemo pismo (bez korekcija) koje smo dobili od radnika Ministarstva unitrašnjih poslova Republike Srpske, koji tvrde da se pojedini policajci bave i preprodajom informacija i objavljujemo ga u cjelosti." te u nastavku izdvajam relevante dijelove za ovu temu : "Pojedinci u MUP-u RS su se toliko osilili, postali su bahati, da njihovo ponašanje baca ljagu na svakog policajca koji pošteno radi svoj posao za 600- 700 maraka mjesečno. Dok se jedni bogate i bahate, bruka ostaje na svima nama. - Siniša Radić zajedno sa Goranom Simeunovićem iz sela Kojčinovac kod Bijeljine, koji je zaposlen u CSB Bijeljina, pokriva šverc na Drini, područje je u nadležnosti policije u Janji. Od takozvanog “Stojanovog spomenika“ stoka se vozi do sela Amajlije kod Bijeljine, koje je poznato po prekodrinskom švercu robe. Dana 19.06.2014.godine oduzeto je osam grla stoke koje su u švercu preko Drine obezbjeđivali Radić i Simeunović, koji su tog dana radili u neobilježenom službenom vozilu i vozili su se u vrijeme prebacivanja stoke u pojasu rijeke Drine. Stoku su oduzeli policajci koji su gonili švercere sve do Amajlija. Radić i Simeunović su došli na mjesto hvatanja švercera, a Radić je tog dana bio dežurni rukovodni radnik. - Dojavu o švercu stoke preko Drine dao je Vasiljević Dragan, policajac, jer ga je prije toga Simeunović odao članu „Elezove„ grupe, Obućina Draganu, da je policiji prjavio da se u garaži kod kuće Obućina Dragana, nalazi ukraden automobil marke Audi A-6. Veza između Obućine i Simeunovića je Bradarić Milan „Kijo“. - Radić Siniša sve poslove pokrivanja šverca obavlja preko Simeunovića, koji je učestalo lično prisutan na mjestu gdje se švercuje sve, a u blizini te lokacije je imao kamp kućicu, a sada na tom mjestu pravi vikendicu. Simeunović Goran je 2002. godine i 2003. godine sa ostalim njemu poznatim policajcima „pao“ zbog reketiranja švercera stoke na području Amajlija. Druga tri policajca su ostala bez posla, a Simeunović je dobio samo premještaj zahvaljujući Marković Ljubiši, nekadašnjem šefu u CSB Bijeljina. Vođa policijske ekipe u kojoj je bio Simeunović, bio je policajac Trifković zvani „Trica“. Simeunović je kažnjen premještajem u drugu organizacionu jedinicu CSB Bijeljina. Simeunović je zbog korupcije 2009. godine bio raspoređen u Janju. Kada je za načelnika CSB Bijeljina došao Boro Grkinić zvani „Kaputić“, Simeunović je vraćen u CSB u Bijeljinu. Vraćanje Simeunovića u Bijeljinu izdejstvovao je Siniša Radić, koji se po tom pitanju mnogo založio kod Bore Grkinića, koji Radića jako uvažava kao švercerskog eksperta. Kada se malo rasčisti prašina sa toga, dođe se do saznanja da je mlađanog Sinišu u švercerskim poslovima prvo obučio i držao upravo Boro Grkinić, a zatim ga je u tome preuzeo poslije Bore Vasilije Andrić kao načelnik CJB Bijeljina, za kojeg je Siniša nastavio sa švercom i ucjenjivanjem švercera u Amajlijama. U znak zahvalnosti za ovakav brižan odnos Simeunović često organizuje sjedeljke i kotlić u svojoj vikendici koja se nalazi u blizini kafane „Tri dlake“. Pored šverca stoke, kafe, cigareta i nafte, Siniša Radić i Goran Simeunović nadziru i šverc tekstila koji se uvozi iz Turske, što je trenutno najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini. Ovaj biznis se zametnuo do neslućenih granica i premrežio je čitavu BiH. Princip carinjenja tekstila po težini i uz minimalne carinske tarife stvorio je ogromne prihode uvoznicima i prostor za manipulaciju pokroviteljima šverca ove vrste robe. Šverc tekstila od granice na Drini do odredišta, prati Siniša Radić sa svojim podanicima među kojim je Simeunović. - Dok se Radići, Simeunovići, Mandići, Jovičići i drugi u MUP-u bogate zloupotrebom službenog položaja, dotle narod grca u bijedi i neimaštini, a Lukaču se to „ne goni“ iz političkih razloga. U potpisu ovog teksta gdje je jedan d glavnih ličnosti upravo Goran Simeunović stoji "Zahvalni radnici MUP-a RS". E sada, iako sam lično protiv svakog kriminala a posebno ako to čini policija, ovi primjeri krađe dukata ili šverca stoke su isuviše sitni i nebitni da bih na njih obraćao pažnju - praktično se podrazumjeva da policajac tu i tamo nešto ukrade, šverca, laže, prikriva dokaze i slično a ionako su kako se može zaključiti ovo radili u slobodnom vremenu kao "hobi" pa makar nekad i sa službenim vozilom. No ako su meni nebitni, nesumnjivo je da su neprijatni svima koji su navedeni u tekstu a kako je iz sadržaja očigledno da su ga pisali drugi službenici policije, jasno je da su željeli i tada a i sada da otkriju o kome se radi i moguće nekoga i ubiju. Stoga je jasno da sam poziv na moj broj pa ni krijumčarenja ni ubistva, nisu bila važna za Simeunovića nego samo odakle ja znam da je broj registrovan u policiji ili da to kažemo na još razumljiviji način zanima ih "KOJI MI JE POLICAJAC TO REKAO ???. Što se tiče autora ovog teksta od prije 8 godina to je mogao biti i inspektor Marković, odnosno jedan od njih i to treba da bude jedan od pravaca istrage ka nalogodavcima. Više puta sam, posebno nakon ubistva načelnika Bašića, pisao da on nije bio nikakva opasnost za ulične dilere, nego za njihove ortake iz policije kojima je smetao a potpuno je isto i sa autorima pomenutog teksta. Tako da nisam ja njima neka posebna prijetnja jer imaju ucjenjene ili zastrašene lokalne tužioce ali mnogo ozbiljnije shvataju djelovanje časnih kolega, koji mogu slati materijal na druge nivoe izvan njihove kontrole i kako je očito zaključio sagovornik, koji su mi otkrili informacije o broju koji me je pozvao. Sa jedne strane je realna mogućnost da su ubistvo inspektora Markovića, isplanirali kriminalci iz policije uz svjesnu saradnju kriminalne grupe ili nakon što su ih izmanipulisali lažima a sa druge strane je ozbiljna opasnost da budu ubijeni i drugi službenici kao "insajderi" iz redova policije, koji bi mogli svjedočiti i pred sudom.
Da je kriminalcima koji komanduju policijom, mnogo stalo otkriti koji mi je službenik dojavio podatke o broju telefona, pokazuje činjenica da su već 31.10.2023. sa prvim mrakom,(oko 18 sati) zalupala na moja vrata 4 policajca, objašnjavajući da mi žele uručiti poziv. Baš prikladno vrijeme za to, rekao sam im da nije normalno dolaziti po mrklom mraku. Ali ono što je još neobičnije od dolaska po mraku je to da su zatražili ličnu kartu da iznesem te kada sam se vratio, umjesto da mi predaju poziv ili "poziv" tražili su da idem sa njima do vozila na ulici pa da tamo potpišem prijem. S obzirom da nije prvi put da mi se donose pozivi, ističem da ne samo da nikada niko nije tražio ličnu kartu nego posebno nije zahtijevano da izađem iz kuće i potpišem prijem u vozilu policije. Prije nekoliko godina sam u sudskim postupcima, prilagao tekst "Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami" iz koga se vidi na koji način se može izvršiti prevara - lažiranje policijskog rada a za pripremu ubistva ili pokušaja ubistva u sticaju sa više drugih krivičnih djela. Imajući od ranije iskustva o razbojničkim metodama policije i sa još aktuelnom prijetnjom da ću biti ubijen, izrečenom u zgradi PU Bijeljina te da napadača i brojne druge kriminalce krije sam komandni vrh, situacija da budem izvučen iz kuće i sjednem na ulici u vozilo sa jednim naoružanim tipom lijevo, jednim pored vozila a dvojicom iza sebe od kojih se neki možda već igra pištoljem nije mi se uopšte dopala - na stranu to što nema nikakvog zakonskog osnova da se potpisi o prijemu vrše u policijskom vozilu. Stoga sam im rekao da pošto me pokušavaju prevariti, neću ići do vozila, niti bilo šta potpisivati a da poziv mogu ostaviti u sanduče te zatvorio i zaključao vrata. Ovakav postupak - dolazak po mraku i insistiranje da sa ličnom kartom izađem iz kuće i odem do vozila mi ukazuje na pripremu ubistva. Da li direktno pred vozilom ili bi prvo uslijedilo saopštenje šefa koji je bio na vezi da je kao "upravo stigla" naredba da me odmah dovezu pa da završim u kanalu kao David Dragičević, nakon što mučenjem pokušaju izvući podatke ili na neki drugi način samo je pitanje odluke šefova koji su bijesni toliko da bi me zadavili svojim rukama.
Prvo što se tiče te komandne strukture već iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" je vidljivo da su u naslovu navedeni, prijavljeni a iz sadržaja tog i drugih dokumenata je jasno da prikrivaju kriminalce kojima komanduju. Stoga je komunikacija licem u lice sa jednim pa i više policajaca još i podnošljiva ali okretati im leđa je neprihvatljivo i bio bi bukvalno odlazak na klanje a već sam dokazao pred sudom da policija laže čim zine i da nisu ništa bolji od Gestapoa, (GEHEIME STAATS POLIZEI) što je skraćeni naziv za Njemačku tajnu policiju. Suludo je i pomisliti da bi zločinci iz policije, kojima su ruke krvave do ramena mogli prikupljati bilo kakve informacije za neko razotkrivanje kriminala. Jedino što ih zanima je da me ubiju a po mogućnosti da prethodno dobiju podatke o tome koga još da likvidiraju. Na kraju prilažem tekst "Netanyahu je spas od prosvjeda i teških optužbi našao u ekstremnoj desnici" od 16.10.2023. vezano za aktuelne ratne sukobe na teritoriji Palestine u kome se iznose činjenice o sudskom procesu protiv premijera Izraela i njegovim motivima da izazivanjem sukoba skrene pažnju sa kriminala i izbjegne doživotnu robiju. Neću detaljnije pojašnjavati vezu sa ovdašnjim događajima gdje se sudi lokalnom šefu mafije Dodik Miloradu, koji je isto tako zainteresovan da izbjegne kaznu ne samo za aktuelni postupak, nego i za mnoge zločine koji nisu trenutno pokrenuti a on i njegovi ortaci znaju da bi mogli biti pokrenuti. U medijima su se pojavile i vijesti da je Dodik prijetio pripadniku Tužilaštva BIH, što nisam siguran da je istina no ono što je poznato je to da duže vrijeme organizuju "spontane" proteste i prijete angažovanjem policije za zaštitu Dodika od hapšenja. A da su spremni ubiti ne samo mene nego i bilo kog inspektora, tužioca, sudiju... to je valjda svima jasno, baš kao što je i djeci iz vrtića jasno ko je lopov...

PRILOZI

Likvidacije svjedoka se nastavljaju, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; Nema gore partije od SNSD-a, kćerka me se stidi što sam njihov član, Pozivi telefonom, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Razgovor sa službenikom G.S.; Policajac došao na uviđaj nakon krađe, pa iz kuće ukrao dukate, Optužnica za Bobar banku, Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami, Netanyahu je spas od prosvjeda i teških optužbi našao u ekstremnoj desnici

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 15. ožujka 2024.

LIKVIDACIJE SVJEDOKA SE NASTAVLJAJU

Uvodna napomena : Inspektor Nenad Marković, koji je nedavno ubijen u Bijeljini je koliko znam bio najviše upoznat o svim detaljima kriminala pripadnika zločinačke terorističke organizacije koje opisujem u krivičnim prijavama. Radi se o kontinuiranim zločinačkim radnjama u poslednjih preko 10 godina i sasvim je realna mogućnost da je smišljeno likvidiran upravo iz tog razloga, odnosno da o svojim saznanjima ne bi mogao svjedočiti te svi koji budu čitali ovu krivičnu prijavu a posebno pripadnici Tužilaštva BIH, trebaju to imati u vidu...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." vezano za "Terorizam" te više drugih krivičnih djela koje sam navodio u ranijim krivičnim prijavama i obavještenjima, predlažem da Tužilaštvo BIH zbog složenih okolnosti preuzme predmet o kome ću pisati u svoju nadležnost jer bi u suprotnom ne samo došlo do prikrivanja dokaza i činjenica od strane odgovornih nego i do dodatnog ugrožavanja života službenika Tužilaštva i policije. Krivična prijava se šalje istovremeno i nekim od najodgovornijih lica :

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE MINISTRU / KOMANDIRU PS BIJELJINA 2 / KOMANDIRU PS BIJELJINA 1 / NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE / NAČELNIKU PU BIJELJINA

Te za razliku od svih ranijih primjera, materijal se sa prilozima istovremeno šalje Udruženjima građana i medijima pod nazivom :

LIKVIDACIJE SVJEDOKA SE NASTAVLJAJU

U vrijeme kada sam pisao "Zahtjev za PS Bijeljina 2" a poslat je kako se može vidjeti u prilogu 02.10.2023. ubijen je inspektor Nenad Marković, zaposlen upravo u toj policijskoj stanici. Kompletan sadržaj može pročitati svako ko želi a ovdje izdvajam sledeći dio : "Skrećem pažnju da sam vezano za temu zahtjeva, podnio više krivičnih prijava protiv vođa zločinačke terorističke organizacije od kojih ističem Dodik Milorada i Sinišu Kostreševića. Milorad Dodik je oktobra 2016 godine javno pred kamerama obznanio formiranje CRNE KNJIGE te izdao nalog pripadnicima mafije da se bore protiv imena koja su zapisana u toj knjizi. Privilegiju da budu u toj knjizi su kako je pojasnio `zaradiili` svi oni koji su im nanijeli štetu a njihovi ljudi u institucijama će morati da vode borbu protiv tih lica. Kostrešević Siniša, koji je trenutno direktor takozvanog MUP-a, odnosno direktor policije je u narednom periodu demonstrirao kako izgleda ta `borba` odnosno on i njegovi saučesnici su me godinama pokušavali ubiti a prilikom jednog od takvih pokušaja likvidacije u svemu su saučestvovali i asistirali pripadnici Policijske stanice Bijeljina 2, (neki od poznatijih zločina koje su izvršili su likvidacije Davida Dragičevića, Miloša Ostojića, Slaviše Krunića itd). Tom prilikom 27.09.2018. su izvršili više krivičnih dijela, ugrozivši mi direktno i život a potom pokušali sve prikriti falsifikujući dokumentaciju." S obzirom na ranija iskustva - na ovaj zahtjev ne bi bilo odgovoreno ni da nije došlo do ubistva inspektora a po isteku 15 dana zakonskog roka za odgovor, podnosim ovu krivičnu prijavu i ovom prilikom podvlačim činjenicu da je ubijeni inspektor bio jedan od najupućenijih svjedoka, vezano za detalje svih krivičnih djela koje sam opisivao u krivičnim prijavama a izvršavanih u periodu od jula 2009-te do njegove likvidacije. To bi mogao zaključiti svako ko samo analizira radna mjesta na kojima se nalazio a ja sam se mogao uvjeriti i lično, prilikom nekoliko susreta sa njim da zna sve detalje čak i o događajima od prije nekoliko godina u kojima nije direktno učestvovao nego je podatke dobivao posredno. Moje upozorenje da su svjedoci krivičnih djela u opasnosti nije upućeno samo tada na dan ubistva nego sam to činio desetine puta tokom prethodnih godina i usmeno i pismeno te su i za ovaj zločin ali i za više ranijih stradanja okružnih tužilaca, sudije i načelnika, odgovorna lica na komandnim pozicijama u policiji. Prilog "Koji su policajci u životnoj opasnosti od šefova mafijaškog kartela" poslat 21.02.2023. već svojim naslovom pokazuje ozbiljnost sadržaja a to je bilo 7 mjeseci prije ubistva inspektora Markovića. Ovaj tekst je osim na više adresa u policiji, poslat i Tužilaštvu BIH te očekujem da će istražiti ko je sve odgovoran za nepreduzimanje mjera ili čak za saučestvovanje u organizaciji ubistva. Vezano za to ističem da sam dobio "Poziv u PU Bijeljina za 17.07.2023." a na traženje Republičkog tužilaštva te sam opisao dio kriminalnih radnji vezano za krivičnu prijavu protiv trenutnog direktora policije i bivšeg glavnog tužioca u OJTIS-u. Dakle - neko je ipak reagovao na moja upozoravanja ali ne dovoljno brzo da bi se spriječilo još jedno ubistvo. Iz priloga "Koji su policajci u životnoj opasnosti od šefova mafijaškog kartela" izdvajam dio : "Kostrešević i Kovrlija su komandno najodgovorniji za kompletan kriminal u zadnjih preko 10 godina, vezano za teme i krivična djela koje opisujem te su direktno zainteresovani da ućutkaju svakoga ko bi mogao svjedočiti o nezakonitim naredbama koje su izdavali odnosno podsticali na krivična djela te ih sa te strane treba posmatrati kao potencijalne nalogodavce ubistva svakoga od lica koja sam navodio ali i brojnih drugih, upoznatim sa detaljima njihovih zločina. No sve ove monstruozne terorističke radnje kartela, povezuje ime najisturenijeg šefa bande Dodik Milorada, koji će nesumnjivo naložiti likvidacije i pomenute dvojice saučesnika i svakoga drugog iz vrha bande, ukoliko dobije podatke da bi isti mogli progovoriti, odnosno sklopiti sporazum sa domaćim tužilaštvom ili čak i nekim stranim istražnim organima, posebno stoga jer je rok trajanja sluge internacionalne mafije odavno na izmaku."
Od velikog broja pismenih upozoravanja na životnu opasnost po svjedoke, priložiću još nekoliko novijih i to prvo "Zahtjev za informacije načelniku pu bijeljina" u kome sam istakao da prema odredbama KZBIH : `Svako ko pruža pomoć izvršiocima i nalogodavcima - činjenjem ili nečinjenjem, odgovoran je za njihova krivična djela kao da ih je lično izvršio, počev od ubistva osmogodišnjeg djeteta te stradanja više svjedoka, preko više pokušaja likvidacije sve do brojnih "sitnijih" krivičnih djela.` Odgovor na postavljeno pitanje "DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE" naravno nisam dobio. To da sam doušnik, godinama smišljeno lažu okolo, pojedini policajci i njihovi ortaci i to plasiraju šefovima lokalnih narko grupa, odnosno kriminalnim klanovima, poput onog koji je ubio inspektora Markovića. Cilj toga je da me predstave kao opasnost po njih i generišu motive za ubistvo a sasvim je moguće da je i nastradali inspektor opisivan narko dilerima na takav način. S tim u vezi, prilažem fajl "Prepiska sa informatorom" u kome osoba čije ime sada neću navoditi (a ranije sam Tužilaštvu dostavljao inicijale), kaže da su u pitanju ljudi toliko moćni i uticajni da mogu manipulisati pojedincem kako žele.
Ovaj informator je angažovan da me kontaktira još dok je bio maloljetan, što ukazuje da su ga kriminalci iz policije vrbovali bukvalno u osnovnoj školi preko svojih starijih ortaka, narko dilera, vođa navijača i sličnih tipova preko kojih diluju narkotike, podmeću džointe djeci te tako ucjenjuju i njih i roditelje da pristupe njihovoj mafijaškoj mreži. Vrijeme prepiske koju sada prilažem je kraj 2017-te, kada se očekivalo da ću doći u Istočno Sarajevo zbog predmeta koji je nelegalno pokrenuo protiv mene bivši glavni tužilac u OJTIS-u, Čolović Rajko a u skladu sa odredbama pomenute "CRNE KNJIGE". Detalje o tome neću sada navoditi a ističem samo da je u narednom periodu, najbolji prijatelj ovog informatora, izvršio ubistvo koje je javnosti predstavljeno da je iz nehata no ja sam uvjeren da je u pitanju smišljena likvidacija profesionalca a zvanični ubica, očito takođe vrbovan kao osnovac je morao priznati da je on odgovoran. Tužilaštvu je poznato iz ranijih prijava o kom se ubistvu i kojim akterima radi. Pošto plan za moj svojevoljni dolazak na prevaru nije uspio jer sam tražio da mi se dostavi rješenje o dodjeli nadležnosti prama zakonu nelegalnim organima za teritoriju Bijeljine, planovi za likvidaciju se dižu na viši nivo te je 2018-te bilo više pokušaja ubistva sa brojnim angažovanim grupama i stvarnim saradnicima policije. S tim u vezi, prilažem tekst "Darko Elez i Nenad Nešić intenzivno sarađuju od maja 2018. godine" u kome se navodi da je upravo u Bijeljini, maja 2018-te, isplaćeno 200000 evra na ime zaštite i saradnje u mafijaškim poslovima. Kako u narednim mjesecima nisu uspjeli da me na prevaru preko brojnih provokatora namame na neku pustu lokaciju izvan grada, vrh bande je napravio plan u kome su učestvovali pripadnici PS Bijeljina 2 i sudske policije, 27.09.2018. kada su izvršili više krivičnih djela, falsifikovali dokumentaciju i potpise da bi me odvukli na nišan ortacima iz Istočnog Sarajeva kojima sam tako trebao biti laka meta. Ističem da sam dokaze o tome prezentovao pred Osnovnim sudom u Bijeljini u predmetu 100636, pravosnažno okončanom u moju korist o čemu Tužilaštvo BIH od ranije ima podatke. Ukratko - brojnim narko dilerima je slagano da ih cinkarim policiji i to osobama na koje ortaci tih dilera ne mogu uticati te su tako izmanipulisani da učestvuju u pokušajima mog ubistva a uz sve to im je isplaćen i novac te su neki iz straha od zatvora, neki ucjenjeni a neki zbog novca, spremni na svako krivično djelo pa i na ubistvo bilo koga.
No da nastavim sa opisom nekih od gomile dokumenata koji dokazuju da sam godinama upozoravao komandni vrh na prikrivanje zločina i opasnost po svjedoke a jedan od važnijih je "Zahtjev i obavještenje ministru unutrašnjih poslova" od 25.12.2022. na koji nikada nisam dobio odgovor a iz sadržaja sa treće strane izdvajam upozorenje : "Skrenuo sam pažnju da su i životi pomenutih inspektora ali i drugih osoba ugroženi te da je manji problem za njih što bi mogli biti uhapšeni a da mnogo ozbiljnija opasnost po njih, dolazi iz vrha kartela, koji bi da bi spriječio njihove izjave i svjedočenje pred tužiocima, neće oklijevati da ih ubije kao i ranije pomenute žrtve." A da se ne radi samo o dopisima iz poslednjih godinu dana može se vidjeti iz priloga "Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona" vezano za predmet iz 2018/19 godine, što je vidljivo iz broja predmeta a na drugoj strani je vidljiv datum na potvrdi pošte o prijemu - 11.09.2019. Ni na jedno pitanje vezano za ozbiljna i teška krivična djela, policija nije odgovorila ni meni niti je dostavila podatke Osnovnom sudu te je kao posljedica prikrivanja pripadnika bande koji su isplanirali zločinačku akciju i izmanipulisali neke službenike, stradalo više svjedoka među kojima sudija, 2 okružna tužioca i dva pripadnika kriminalističke policije. Nije suvišno napomenuti da je načelnik Bašić ubijen neposredno pred izjašnjenje Dodik Milorada u Tužilaštvu BIH, 3 dana nakon njegove posjete Prijedoru a inspektor Marković neposredno pred izjašnjenje iste osobe pred Sudom BIH. Vezano za to su svima poznati naknadna pamet i negiranje legitimiteta kako Tužilaštva tako i Suda BIH od strane Dodika i grupa "spontano" okupljenih "patriota" poslije čega se njihov "veliki vođa" ipak pojavio pred tim "nelegalnim" sudom koji ne priznaje a u čijem je formiranju saučestvovao. Kako sam ja sa druge strane reagovao u takvoj situaciji može se vidjeti iz priloga "Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS" od 03.10.2018. kada sam u uvodu napisao : "Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018." a na dnu "Predlažem da sud odredi mjeru pritvora za mene po zakonom propisanoj proceduri". Ovu opciju je naravno Dodik Milorad htio da izbjegne a za većinu koji ne poznaju zakon, pojasniću da sud pritvor može odrediti na pismeni i obrazloženi prijedlog tužioca - što oni nisu mogli učiniti pošto su lažirali nadležnost a sve i da su to uradili, moje je pravo da na eventualno rješenje o pritvoru uložim žalbu u roku od 24 sata po čemu onda odlučuje tročlano vijeće Okružnog suda u narednih 48 sati. Time bi se falsifikovani i lažirani predmeti okončali za 3 dana što nije naravno bio cilj vrha bande koji je sve to osmislio a na stranu to što u likvidaciju nije bilo ukalkulisano pomenuto sudsko vijeće kao ni krivična odgovornost za sve nakon razotkrivanja podmuklog plana. To sam potencirao i pojasnio u prilogu "Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige" od 17.10.2018. a u vrhu treće strane sam napisao, citiram : "To pitanje je izuzetno bitno a uopšte mi nije ni postavljeno što je nevjerovatno jer sam više od 10 puta najmanje, istakao i konstantno to ponavljam u svim dopisia da ne priznajem legitimitet ni Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu niti osnovnog suda u Sokocu te da su oba predmeta potpuno nelegalna i nezakonita i prema tome ni jedan sudija iz Sokoca ili bilo kog drugog suda izvan teritorije Bijeljine ne može biti nadležan, niti ga priznajem ni po zakonima Republike Srpske a sa druge strane ne priznajem ni Republiku Srpsku ni Federaciju Bosne i Hercegovine niti Bosnu i Hercegovinu u cjelini, niti ijedan njihov organ." Prilog "Srpski veteran tvrdi" ne sadrži nijednu riječ bitnu za temu no unutar njega se nalazi veza, odnosno vidljivo je da je gost emisije na tv kanalu bio Anatolij Milovanović, docent pravnih nauka i penzionisani pripadnik Specijalnih antiterorističkih jedinica Republike Srpske a u sklopu svog izlaganja od oko sat i po na web adresi "https://www.youtube.com/watch?v=3oi-W4x_K-8" opisao je način rada policije te sam taj isječak priložio u audio fajlu "Zašto se dodiku ne sudi za pljačke i ubistva" kao i najvažnije djelove u istoimenom tekstualnom dokumentu. S obzirom da prije svega unutar policije a djelom i u svim drugim organima, političkim partijama, udruženjima građana, kriminalnim klanovima itd, djeluju samozvane obavještajne službe a u stvari najobičnije bande, narko dilera, pljačkaša i ubica, nastalih na razvalinama nekadašnje OZNE i UDBE, pomenutog sam tako i okarakterisao a riječi sagovornika označio pojmom "NOVINAR" u pasusu koji slijedi : "NOVINAR : A šta je sa ovim napadima na Dodikovo profiterstvo ? UDBAŠ : Dodik je jedini političar na ovim prostorima koji je ušao u rat kao milioner. Njegova porodica je - mislim da su namještaj proizvodili, tako nešto. Znaš kako kaže ona narodna : "držte lopova". Temelji ratnog profiterstva u Republici Srpskoj i uopšte privrednog kriminala, nastali su tada u ratu i traju do danas. Tada je udaren temelj a bio je SDS na vlasti i ljudi koji recimo sada prozivaju Dodika. Ne branim ga. Nije on gadljiv na novac i ljudi oko njega. Oko njega ima svakakvog taloga, moralnog, duhovnog i svakog drugog. Ali i ovi koji ih napadaju su isti. Ajde da završimo našu priču. Da vidimo da li ćemo uspjeti da se osamostalimo i da se pripojimo Srbiji. Postoje dokumenti, sve je dokumentovano. Narod sve zna - tamo su male sredine. Svi sve znaju, svi znaju ko je šta imao, kako zarađuje. Sve je to po nekim fiokama i to ćemo jednog dana izvaditi. Ali nemoj da radimo to sada Samo napravićemo štetu..." Ovo "tumačenje" je jako bitno da bi se razumjelo kakvim se metodama služe pripadnici zločinačke terorističke organizacije da bi pred zbunjenim kolegama opravdali zbog čega se štite kriminalci - političari, narko dileri, šverceri, ubice... jer su kao korisni za "NAŠU STVAR", kakva god ona bila a isti izgovor imaju i ortaci iz Federacije BIH, koji štite iste strukture kriminalaca jer su "korisni" za `NJIHOVU STVAR`. U stvarnosti su i jedni i drugi zločinci najgore vrste, koji novac pribavljen na nezakonit način prisvajaju sebi a dio - mrvice prepuštaju direktnim izvođačima radova na ulici. Službenicima koji ne učestvuju u tome ili mogu biti opasni svjedoci pred sudom, namjenjen je metak, konopac, "srčani udar", "saobraćajka" ili neki drugi "zades", zavisno od sklonosti egzekutora. Ovde dakle vidimo u praksu simbiozu i sinhronizovanost formalne komande policije sa stavovima i objašnjenjima "penzionisanih" bezbjednjaka - udbaša, koji se usuđuje reći da su dokazi o kriminalu u nekim fiokama pa će ih kao jednog dana izvaditi. Za građane i medije je pitanje ko se i sa kojim pravom smije usuditi da prikriva dokaze bilo čijeg kriminala a sa druge strane vidljivo je da upravo to rade svi u policiji te tako prikrivaju dokaze i nalogodavce pokušaja mog ubistva kao i to ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te zašto o tome nije službeno i pismeno izvješteno Tužilaštvo. Istina je da sam ja to činio više puta pismeno na šta se nadležna pravila slijepa, gluva i nijema što i nije čudno jer bi u suprotnom vjerovatno završila kao neka od navedenih žrtava mafijaške hobotnice. Kada se ima u vidu ono što je pisao informator policije o "moćnim" ljudima koji manipulišu pojedincima kako god žele sa ovim što je izjavio pomenuti udbaš, jasno je da takvi uvlače u svoje zločinačke poslove i maloljetnu djecu te ih ucjenama, strahom i prevarama, prisiljavaju da umjesto njih a za njihovu korist, dilaju narkotike, pljačkaju, špijuniraju i što je najgore podmuklim trikovima namamljuju i uvlače naredne mlađe generacije u pakleni krug narkotika i kriminala. Za kraj opisa pozadine aktuelne situacije i ubistva inspektora, prilažem svoju krivičnu prijavu pod nazivom "Razotkrivanje nacističke terorističke bande" poslatu kako se vidi 13.02.2023. ne samo Tužilaštvu BIH, nego i svim komandnim strukturama PU Bijeljina te Ministru. Taj prilog neću opisivati detaljnije osim opisa sa dna : "Na kraju, pozivam sve da se suprotstave nacističkim zločincima poput Dodika i Kostreševića i ne izvršavaju njihove naloge te da ne štite novac koji su oni opljačkali niti pomažu u prikrivanju brojnih ubistava. Ne postoji primjer u istoriji ovakvih zlikovaca sa kim bi se mogli uporediti jer recimo, Gestapo, Treći rajh ili nacisti, koji god izraz da se koristi ili slični primjeri iz dalje prošlosti nisu adekvatni pošto su u pitanju strane trupe - neki osvajači koji pripadaju drugom narodu i govore strane jezike a ovi sada pljačkaju i ubijaju narod iz koga su ponikli i mogu se uporediti samo sa poglavnikom i satnicima iz NDH u periodu 1941 do 1945 na ovoj istoj teritoriji. Od dokaza za tvrdnje koje sam izneo tada, ovom prilikom prilažem fajlove "Crna knjiga" i "Raspakivanje nacističkih simbola".
Što se tiče reakcija policije nakon ubistva inspektora Markovića, veoma je neobična izjava ministra u prilogu od 04.10.2023. "Karan najavio - slijedi čišćenje u redovima MUP RS". Da li je u pitanju saučesništvo nekoga iz policije u pripremi likvidacije ili to što se vodi neki paralelan proces u tekstu nije pojašnjeno. Prilično je čudno i to da je izvršilac ubistva sin poslanika i "biznismena" milionera, (milijardera) ali možda su oni MOĆNI i UTICAJNI ljudi tako i htjeli. Uklonili su smetnju po sebe i istovremeno "riješili" slučaj. Neće im se razvlačiti godinama kao neprijatna likvidacija Milana Vukelića ispred zgrade MUP-a u Banjaluci. A kakav bi epilog moglo imati ovo ubistvo u Bijeljini, može se naslutiti iz priloga "Ekskluzivno otkrivamo - Kokanović se na šokantan način pokušao opravdati za ubistvo policijskog inspektora" te "Objavljeni novi detalji o ubistvu inspektora u BN". S obzirom da se direktni ubica "ničega ne sjeća" uz nalaz i mišljenje "nepristrasnog" vještaka a znajući kako je okončano suđenje za brutalnu likvidaciju g. Branislava Garića, ne treba nikoga iznenaditi oslobađanje zbog privremene neuračunljivosti u nekoliko relevantnih minuta. Prilično je neobično i opsežno opisivanje detalja pred ubistvo gdje se praktično opisuje da je grupa ubica tražila svoju žrtvu a ono što ne piše a vrlo je vjerovatno je to da im je neko dojavio kada da dođu i možda čak namamio inspektora Markovića u zamku. Podvlačim da sam imao veliko broj primjera iz ličnog iskustva kada su se slali provokatori da me namame na neku lokaciju bez nekog posebnog razloga a znao sam da postoje grupe koje me žele ubiti. Ovu prijavu završavam sa prilozima - tekstovima koje je potpisao jedan od pripadnika policije koji su širili laži o tome da sam ja cinkaroš i time me namještali kao metu klanovima koje su stvorili. Konkretno, ubica Kokanović je bukvalno pripadnik policije, njihov unuk ili bratić s obzirom da je ta porodica imala pripadnike u komandnim strukturama policije. Standardna šema, gdje se neko pozicionira na komandno mjesto sa koga omogućava srodnicima, kumovima, ortacima da pljačkaju nemilice sve što vide, diluju drogu, peru novac kroz kladionice i građevinske poslove a MOĆNI zaštitnik kupi kajmak i drži dokaze u fiokama, zarad "viših interesa". Sličan je primjer ali mnogo brutalniji u slučaju ubistva Edina Zejćirovića, gdje je vođa grupe takođe iz Brčkog i moguće da su i jedni i drugi formirani od strane istih ljudi. Što se tiče Radovanović Borislava, koga sam prijavio prije više od godinu dana a osim što me svojim lažima konstantno ugrožava i on i kompletna policija, taj je još 2017-te, podržavao i podsticao prijetnje vješanjem sudija a nedavno je najavio udar na "korumpirane policajce i njihove jarane u pravosuđu" te je upućivao i direktne prijetnje doduše uvijeno glavnom tužiocu Tužilaštva BIH i članu porodice. Kako se može vidjeti iz tekstova i posebno komentara, Radovanović više ne hvali prijatelja "Kostreša", (direktora policije) nego ga kritikuje što je svima nejasno. Meni nije jer sam pretpostavio i očekivao to kao reakciju na moje krivične prijave te se nakon toga plasiraju priče o sve intenzivnijim sukobima sa vrhom policije i konkretno sa direktorom što bi trebalo značiti da nisu sarađivali u pripremi pokušaja mog ubistva. Takođe se pominje i psihijatrijska dokumentacija Radovanovića što bi takođe bio efikasan vid odbrane za bilo koju optužnicu. Sa druge strane se može vidjeti da najveći broj čitalaca uopšte ne vjeruje u priče koje plasira Radovanović, odnosno da je njegov odlazak u zatvor insceniran unutar policije kao i njegovo "prebijanje" - opet čitaocima najasno zbog čega tačno ali logično da se zamagli veza sa direktorom policije. Oba ova priloga su veoma obimna i mogli bi se detaljnije komentarisati no to neću činiti pošto sam označio crvenom bojom neke važnije djelove a ovde ću citirati samo jedan komentar sa strane 13, priloga "Prebijanje u odbrani Dodikove časti" : "Nek odgovori nacelnik zasto je Markovica degradirao, zasto je bio u sukobu sa njim? Zasto su se svadjali u kancelariji pa ga ovaj premjestio na nize radno mjesto, kako je posteni nacelnik zvao i urgirao da se Markovic procesuira zato sto je usao u sukob sa jednim kriminalcem prije mjesec dana." Ovo je nešto što bi moralo i Tužilaštvo BIH da istraži ali i da reaguje pomenuti načelnik na koga god da se mislilo. Bilo da je istina ili laž u tom komentaru. Moje lično mišljenje je da bi i Ministar i Načelnik PU Bijeljina, Načelnik kriminalističke policije te Komandir PS Bijeljina 2, morali podnijeti ostavke nakon ubistva inspektora s obzirom da sam ih pismeno te neke službenike lično upozoravao da su svi svjedoci u životnoj opasnosti no što se tiče nekog saučesništva u ubistvu o tome ne donosim zaključke prerano. Naime s obzirom da sam pozvan dati izjavu još u julu 2023. očito je da su neke osobe reagovale i pokrenule radnje nakon mojih upozoravanja a to znači moguće i neko od navedenih ili svaki od njih. Realna je i opcija da je u sklopu svega, inspektor Marković poslat na zadatak da sprovede istragu među umješanima u kriminal i direktnim svjedocima za šta je "sukob" koji je pomenut u komentaru mogao biti korisna varka za sve one koji bi bili mete istrage. I naravno da bi u takvim okolnostima ugroženi reagovali tako da opasnost po sebe otklone koristeći neke od kriminalnih grupa koje su formirali prethodnih godina, kontrolišu ih i manipulišu njima direktno i indirektno preko brojne mreže provokatora koji će po zadatku reći kad treba i kome treba nešto "u povjerenju" a što na kraju dovodi do ovakvih ubistava.

PRILOZI

Zahtjev za PS Bijeljina 2, Koji su policajci u životnoj opasnosti od šefova mafijaškog kartela, Poziv u PU Bijeljina za 17.07.2023.; Zahtjev za informacije načelniku pu bijeljina, Prepiska sa informatorom, Darko Elez i Nenad Nešić intenzivno sarađuju od maja 2018. godine, Zahtjev i obavještenje ministru unutrašnjih poslova, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Srpski veteran tvrdi, Zašto se dodiku ne sudi za pljačke i ubistva, Razotkrivanje nacističke terorističke bande, Crna knjiga, Raspakivanje nacističkih simbola, Karan najavio - slijedi čišćenje u redovima MUP RS, Ekskluzivno otkrivamo - Kokanović se na šokantan način pokušao opravdati za ubistvo policijskog inspektora, Objavljeni novi detalji o ubistvu inspektora u BN, Prebijanje u odbrani Dodikove časti, Jesu li u zatvorskom prebijanju učestvovali moji `prijatelji` Kostrešević i Jevđenić

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

utorak, 5. ožujka 2024.

DOPUNA PRIJAVE ZA POVREDE SLOBODE IZRAŽAVANJA MISLI I TERORIZAM

 
Moramo se zapitati - ZAŠTO PANDEMIJA KOJA JE UPRAVO PROGLAŠENA MARTA 2020-TE NE BI MOGLA DA SE OKONČA ZA 1 MJESEC, 6 MJESECI ILI BAR ZA GODINU DANA ??? Da se radilo o prirodnim okolnostima, niko ne bi mogao znati da će se neka pandemija pojaviti niti koliko će trajati i naravno ako bi nestala u proljeće 2021-e ne bi bilo nikakvog osnova da se vrši vakcinacija još cijele 2 godine do 15.05.2023. kada je predviđen završetak eksperimenta. KADA SE ANALIZIRAJU SVI PODACI I DOGAĐAJI U TE 3 GODINE, JASNO JE DA NIJE POKRENUTA STUDIJA NITI PLASIRANE VAKCINE ZBOG "IZNENADNE PANDEMIJE" NEGO JE LAŽIRANA NEPOSTOJEĆA PANDEMIJA KAO POKRIĆE ZA PROVOĐENJE EKSPERIMENTA I VAKCINISANJE ŠTO VEĆEG BROJA LJUDI IZ SASVIM DRUGIH RAZLOGA OD ONIH KOJI SU JAVNO PREZENTOVANI...

Veza : Krivična prijava za povrede slobode izražavanja misli i terorizam od 10.04.2022.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, podnosi se :

DOPUNA PRIJAVE ZA POVREDE SLOBODE IZRAŽAVANJA MISLI I TERORIZAM

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi : Terorizam, Finansiranje terorističkih aktivnosti, Javno podsticanje na terorističke aktivnosti, Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti, Organiziranje terorističke grupe, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Krivični zakonik Republike Srpske - članovi : Samovlašće i Povreda slobode izražavanja misli. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine - član : Stvaranje monopolističkog položaja na tržištu UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA - Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

OBRAZLOŽENJE

Krivična prijava za povrede slobode izražavanja misli i terorizam je kako se može videti, (prilog "Krivična prijava za povrede slobode izražavanja misli i terorizam - mejl") poslata 10.04.2022. a onda je oko mesec i po kasnije, 24.05.2022. proslijeđena prijavljenima iz platforme "Raskrinkavanje.ba". To je učinjeno nakon određenog vremenskog perioda zato jer je dokazni materijal bio dostupan na internetu 30 dana te na taj način nisu mogli doći do njega, nego samo do teksta prijave koji sam im poslao. Danas u prvoj polovini oktobra 2023. je već velikom dijelu javnosti jasno da je prethodna pandemija bila lažna sa sasvim drugim namjerama no u vreme podnošenja prijave još je uveliko bio na snazi teror nad narodom cijelog svijeta u čemu su svjesno saučestvovali prijavljeni iz redakcije `Raskrinkavanje.ba`. Na početnoj stranici `Platforma - Raskrinkavanje` vidljivo je da su i danas itekako aktivni s obzirom da su vidljivi tekstovi iz meseca oktobra a najnoviji su od datuma 11.10.2023. Na dnu stranice je natpis `Raskrinkavanje 2022` ispod koga se nalaze 2 simbola koja ću u nastavku detaljnije opisati. Malo je neobično zbog čega je u pomenutom natpisu godina 2002 a ne trenutna 2023 za šta ćemo možda takođe dobiti odgovor iz priloženih dokumenata. Prije svega skrećem pažnju na drugi simbol koji vodi na web stranicu pod nazivom "Meta-in program za provjeru činjenica treće strane" a u istoimenom prilogu je tekst koji sam preveo uz pomoć gugl translatora. Iz opisa tog priloga možemo vidjeti da je "Meta" krovna kuća za Fejsbuk, Instagram i Watsap, koji su veoma popularni u javnosti i što je za ovu prijavu najbitnije - navode da se oslanjaju na kako kažu sertifikovane provjerivače činjenica te u nastavku da navodno vode borbu protiv dezinformacija što ne mogu sami pa se iz tog razloga i oslanjaju na pomenute „nezavisne“ provjerivače. Riječ `nezavisni` sam napisao pod navodnim znacima jer je sasvim jasno da neko ko prima novac od bilo koga ne može biti nezavisan a posebno ako ih plaćaju isti oni ljudi koji su smislili plan lažne pandemije i proizveli gomilu vakcina sa namjerom da ih na prevaru uz neviđenu propagandu plasiraju stanovništvu.
A sada ću pojasniti šta predstavlja prvi simbol sa početne stranice platforme `Raskrinkavanje` koji vodi na web stranicu "Ifcn kodeks principa" odnosno `Kodeks principa međunarodne mreže za provjeru činjenica u poynteru`. Taj tekst je takođe preveden uz pomoć gugl translatora a iz sadržaja se navodi da je Raskrinkavanje smatrano usklađenim sa njihovim principima kada je podvrgnuto utvrđenom procesu. No sa lijeve strane je vidljivo da je njihov navodni sertifikat izdat 22.03.2022. i istekao 22.03.2023. što je navedeno i slovima u zagradi. Prije svega smatram da je jasno da nijedna strana organizacija ne može izdavati sertifikat bilo kome da djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine kao samozvano "Ministarstvo istine" no čak i kad bi to bilo zakonski moguće, činjenica je da je taj navodni sertifikat - sve i da je regularan, istekao u martu 2023 godine te se "Platforma Raskrinkavanje.ba" već 7 mjeseci lažno predstavlja kao "nezavisna" platforma za provjeru činjenica i nastavlja sa još težim krivičnim djelima nego ranije kada su imali navodnu potvrdu za regularnost svog rada. Metaforički rečeno "Raskrinkavanje.ba" se predstavlja kao sudski vještak iako nemaju nikakav odgovarajući dokument za to pa, čak bi se moglo reći da obavljaju funkciju tužilaštva ili suda iako nisu imenovani iz VSTV na te dužnosti. Uprkos tome, oni se usuđuju da po svom nahođenju presuđuju da li je nešto istina ili je kako kažu laž, odnosno "Teorija zavjere". Samo njihovo iznošenje mišljenja kao novinara ili pojedine osobe o bilo čemu nije sporno i na to imaju puno pravo no problem je i kriminalna radnja u tome što se njihova "tumačenja" i iznesena "mišljenja" koriste da bi svi drugi koji su nepodobni i ne misle po njihovim diktatima, bili cenzurisani te da se njihovim objavama drastično smanjuje vidljivost ili se potpuno brišu sa svih internet medija. Osoblje platforme "Raskrinkavanje.ba" je itekako svijesno da njihovi tekstovi služe kao pokriće za tu cenzuru - za to su napravili ugovore i kao nagradu primaju novac te su kako sam pojasnio u prijavi samo tokom "udarne" plandemijske 2020-te inkasirali skoro 200 hiljada dolara a u periodu 2018 - 2021, preko 620 hiljada dolara. Osim toga što je mnogo ozbiljnije su suodgovorni za brojne zdravstvene probleme i smrtne posljedice kod ljudi koje su uvjeravali da su vakcine "sigurne i učinkovite" a u sadejstvu sa pomenutim ortacima, brisana su sva upozorenja koje sam i ja lično ali i mnogi drugi pisali da treba biti oprezan sa tim i da osim što može doći do nuspojava te takozvane "vakcine" nisu uopšte testirane i u stvari se plasiraju kao eksperimentalno sredstvo što se može vidjeti u prilozima koje ću u nastavku opisati. Platforma "Raskrinkavanje.ba" kao što se može videti i dalje na svojoj početnoj stranici drži "značku" navodnog "Sertifikata" odnosno njihov simbol iako na to više nemaju pravo. No to je mnogo manji problem od činjenice da svjesno čine krivična djela i nastavljaju se lažno predstavljati kao navodni "nezavisni i sertifikovani" provjerivači činjenica, iako za to više nemaju ni taj sumnjivi "sertifikat". Što se toga tiče - dodatni dokaz za lažno predstavljanje i svjesna krivična djela je prilog "Verifikovani potpisnici IFCN kodeksa principa" gdje na jednoj od stranica organizacije koja izdaje te "sertifikate" a čija je web adresa na dnu priloga ne postoji "Raskrinkavanje.ba" u popisu verifikovanih "provjerivača činjenica" a između slova "P" i "S" se pod slovom "R" nalaze bratske ili sestrinske platforme iz Srbije i Crne Gore. Ovde je u pitanju zločin internacionalne mafije čiji je "Raskrinkavanje.ba" samo jedan dio ali su u zoni djelovanja Tužilaštva BIH, vezano za svoje kriminalne aktivnosti oko cenzure i gebelsovske propagande koju su vršili nad narodom. Što se tiče ostalih aktera organizovanog zločina, prilažem u ovom dijelu dokument "SZO proglasio kraj pandemije" 05.05.2023. U pitanju je privatni servis internacionalne mafije čiji je glavni finansijer fondacija Bila Gejtsa koji se bavi proizvodnjom i promocijom vakcina te sistemom za praćenje i nadzor aktivnosti tijela za šta je od strane "Microsofta" podnesen patent - vidljivo u prilogu "WO2020060606 sistem kriptovalute korištenje podataka o aktivnosti tijela". Dakle, lažna pandemija je razvlačena 3 godine sve do maja 2023, kada je tempiran završetak eksperimenata sa vakcinama što ću pojasniti u nastavku.
Na pomenutom patentu su vršene radnje i prethodnih godina što je razumnjivo no datum objave je 26.03.2020. što se poklapa sa vremenom proglašenja lažne pandemije. Osnovana je sumnja da se nano tehnologija patenta WO2020060606 plasira u tijela ljudi upravo preko vakcina a iz priloga "Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - bos" odnosno originalnog teksta "Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - eng" se vidi da je u pitanju eksperimentalni program - studija u kome se već na početku navodi da bi učesnici, odnosno građani morali biti upoznati o tome prije vakcinisanja. Datum objave je kao i svi drugi važniji detalji uokviren crvenom bojom a radi se o 30.04.2020. što je neposredno nakon objave prethodnog patenta ali mnogo prije nego što su "vakcine" bilo kog proizvođača proizvedene. Ovde je dovoljno pomenuti da za "virus HIV" zvanično ne postoji vakcina iako su prošle decenije od prvog pojavljivanja te je neobično da su za "strašni smrtonosni" kovid bili sigurni da će uspjeti u pronalasku lijeka. Formalno i nisu jer i jeste u pitanju eksperiment. Na vrhu treće strane pdf priloga je napisano da se radi o kliničkom ispitivanju, ispod toga da se radi o "STUDIJI" a onda što je najvažnije da je početak eksperimenta 29.04.2020. a planirani završetak 15.05.2023. što je preko 3 godine. Potom je navedeno više starosnih skupina - svaka sa opisom "Eksperimentalno" te par "Placebo" grupa a onda kategorisane primarne i sekundarne posljedice - nuspojave nakon vakcinacije, kojih je 37 u prvoj, odnosno 26 u drugoj grupi. Navodi se i vremenski okvir praćenja od citiram "2 godine nakon konačne doze". Tekst sa 14-te strane ću zbog važnosti doslovno citirati : "Odabir učešća u studiji važna je lična odluka. Razgovarajte sa svojim doktorom i članovima porodice ili prijateljima o odluci da se pridružite studiji. Da biste saznali više o ovoj studiji, vi ili vaš ljekar možete kontaktirati istraživačko osoblje studije koristeći dolje navedene kontakte". Dakle u pitanju je eksperiment za koji je svako trebalo dobrovoljno da se prijavi ako želi i da o tome lično odluči a u praksi je vršena neviđena propaganda, teror i prisiljavanje ljudi da se vakcinišu te im je u suprotnom zabranjivan pristup nekim lokacijama, putovanja i obavljanje posla, odnosno dobijali su otkaze. Od miliona sličnih slučajeva, pomenuću samo planeterno poznati primjer, najtrofejnijeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića, kome nije dozvoljavano igranje na nekim turnirima a u Australiji je čak bio uhapšen i pritvoren te izveden pred sud jer nije bio vakcinisan. Velika je lista zločinaca koji su učestvovali u ovom monstruoznom projektu a uloga osoblja "Raskrinkavanje.ba" je bila da uvjerava javnost kako su vakcine "PROVJERENE, SIGURNE, UČINKOVITE" dok su prikrivani podaci i brisani tekstovi u kojima se ukazivalo suprotno, odnosno da nije bilo nikakve provjere da se radi o eksperimentu sa neizvjesnim ishodom. Navedeno je i to da volonteri - dobrovoljci moraju biti zdravi, dok su u stvarnosti vakcinisani teški bolesnici i penzioneri koji su u globalu svi sa zdravstvenim tegobama. Podaci o tome da svaki pojedinac mora biti sposoban za davanje ličnog potpisanog pristanka, nakon obaveznog upoznavanja - informisanja o detaljima kao i isključivanje rizičnih grupa iz eksperimenta su takođe smišljeno prikrivani a sva upozorenja o tome cenzurisana i brisana zaslugom prijavljenih i njihovih ortaka. Moramo se zapitati - ZAŠTO PANDEMIJA KOJA JE UPRAVO PROGLAŠENA MARTA 2020-TE NE BI MOGLA DA SE OKONČA ZA 1 MJESEC, 6 MJESECI ILI BAR ZA GODINU DANA ??? Da se radilo o prirodnim okolnostima, niko ne bi mogao znati da će se neka pandemija pojaviti niti koliko će trajati i naravno ako bi nestala u proljeće 2021-e ne bi bilo nikakvog osnova da se vrši vakcinacija još cijele 2 godine do 15.05.2023. kada je predviđen završetak eksperimenta. KADA SE ANALIZIRAJU SVI PODACI I DOGAĐAJI U TE 3 GODINE, JASNO JE DA NIJE POKRENUTA STUDIJA NITI PLASIRANE VAKCINE ZBOG "IZNENADNE PANDEMIJE" NEGO JE LAŽIRANA NEPOSTOJEĆA PANDEMIJA KAO POKRIĆE ZA PROVOĐENJE EKSPERIMENTA I VAKCINISANJE ŠTO VEĆEG BROJA LJUDI IZ SASVIM DRUGIH RAZLOGA OD ONIH KOJI SU JAVNO PREZENTOVANI. Kao logičan nastavak ovog zločina na svjetskom nivou sluge internacionalne mafije, prekidaju eksperimente na lokalnom nivou i to ne 05.05.2023. kada to čini SZO, nego tek nakon 15.05.2023. kada je okončan eksperiment farmako mafije pa prvo 3 dana kasnije, (prilog "Vlada RS ukinula vanredno stanje zbog pandemije") 18.05.2023. se to čini u jednom a potom "Donesena naredba o prestanku epidemije zarazne bolesti covid-19 na području fbih" u drugom dijelu BIH.
Sa druge strane u vrijeme kada su policajci naoružani dugim cijevima - automatskim puškama, sprovodili inkvizitorsko gestapovski teror nad narodom, političari su pljačkali a bolnice i druge institucije se sprdale nad građanima, organizujući ritualne plesove bukvalno u svim zemljama što se može vidjeti na prilogu "Jerusalema covid hospital dancing" gdje je obuhvaćen samo mali dio od nebrojenih primjera ovih nenormalnih i neobjašnjivih postupaka. Neobjašnjivih da je u pitanju stvarna smrtonosna bolest ali kad je sve izmišljeno i lažirano a bolnice prazne, onda osoblje nema druga posla nego da pleše po praznim sobama i hodnicima dok hronični bolesnici kojima je zabranjem pristup, umiru po kućama. Lokalni oblici ovog bukvalno satanističkog rituala se mogu vidjeti u prilozima "Pogledajte kako izgleda ples “jerusalema” u izvedbi zaposlenika zeničkog delta trade" te "Poliklinika muminović među prvima snimila video za popularni izazov jerusalema dance chalenge" i "Pošte Srpske u Jerusalema izazovu". Iz sadržaja ovih primjera ludila izdvajam nekoliko rečenica : "Na zarazni ritam nisu imuni ni sveštenici, ni predsjednici država, ni sportisti, ni vatrogasci, ni policija a naročito dobro pjesma se primila među zdravstvenim radnicima. Svijet se rasplesao u istom ritmu – od medicinskih sestara u Francuskoj i Švedskoj, vatrogasaca u Kejptaunu, uličnih prolaznika u Budimpešti, sveštenika u Kanadi, prolaznika u Italiji, zdravstvenih radnika u Južnoafričkoj Republici, Zimbabveu, SAD i Australiji, do putnika na aerodromima". Možemo li zamisliti situaciju da milioni ljudi "umiru od smrtonosnog nepoznatog virusa" a da za to vrijeme medicinsko osoblje, policajci, poštari, političari, sveštenici itd, plešu po zgradama i parkinzima !!!???. To je uporedivo sa događajem da gori zgrada sa stotinama stanara a vatrogasci pjevaju na ulici ili da to približimo relevantnoj profesiji da recimo postoji stotine hiljada komunikacija narko mafije preko aplikacije `SKY` i hiljade kriminalaca koji i dalje djeluju u BIH a tužioci umjesto da rade na istragama, plešu ispred zgrade i još se hvale time. Podsjetiću samo još na činjenicu da se praktično od februara 2022-e, nigdje u medijima ne pominju ni "pozitivni" ni "umrli" ni mjere, nego je sva pažnja usmjerena na rat u Ukrajini ali se uprkos tome nastavlja sa sprovođenjem PLANDEMIJE sve do datuma predviđenog za okončanje gebelsovskih eksperimenata. U narednom dijelu ću ukazati na nekoliko primjera posljedica ovog zločinačkog projekta te u tu svrhu prilažem fajl "Premijer Novog Zelanda Chris Hipkins tvrdi da niko nije bio primoran da uzima vakcine protiv Covida uprkos donošenju mandata dok je on bio ministar" gdje sam naslov dovoljno kaže o tome kako direktni izvršioci pokušavaju prikriti sopstvenu odgovornost i metode terora koji su primjenjivali tvrdeći da su ljudi dobrovoljno primali vakcine, odnosno da su sami krivi oni koji su stradali. Prilog "Zašto je smrtnost u Njemačkoj trenutno tako visoka" i pored drastične cenzure koja vlada u svijetu pokazuje da se postepeno probijaju vijesti o povećanju smrtnosti nakon vakcinacije a iz teksta "Nismo testirali zaustavlja li cjepivo širenje virusa" saznajemo da je svjetska javnost bila namjerno obmanjivana da se “ljudi cijepe radi drugih”, čime su osobito mediji i na druge načine država i društvo ‘pritiskali’ mlade ljude, pa i djecu dok u stvarnosti nije bilo nikakvih podataka o efektima doza koje su nametane ljudima. Oni koji su smrtno stradali su bar okončali muke no veliki broj ljudi koji je preživio sa teškim tjelesnim oštećenjima se sada suočava sa dodatnim problemima što se vidi u prilogu "Liječenje samo ako slažete da ozljeda nije od cjepiva". Tako se ljudi bukvalno ucjenjuju da ne smiju ni pomenuti da su zdravstveni problemi nastali nakon primljene vakcine da bi im osiguranje platilo liječenje. Naredni dokument "Postoji li veza između bitno povećane smrtnosti djece i cijepljenja protiv covid-19" otkriva kako povećenu smrtnost i kod djece tako i zataškavanje od strane medija i "neovisnih provjerivača činjenica". I na kraju ovog segmenta dokaznog materijala, prilažem fajlove "U Izraelu je umrlo dijete koje je korišteno za promociju vakcinacije" i "Vijesti o smrti Yonatan Erlichman i nekrolog - videozapis covid-19 Izraelskog djeteta" gdje je u 2 teksta opisan isti događaj - smrt od srčanog udara osmogodišnjaka koji je sa 5 godina korišten za promociju vakcinacije i više puta vakcinisan. Primjetno je da se ta činjenica izbjegava u kontrolisanim medijima a "Raskrinkavanje.ba" začudo nije ovo proglasilo za lažnu vijest. Nakon ukazivanja na dio posljedica vakcinacije sprovedene lažiranjem pandemije, predočavam neke od dokumenata koji pokazuju šta se krije iza ovog zločinačkog projekta i počinjem sa dokumentom "Ciljevi održivog razvoja" gdje je u sklopu Agende 2030, planirano da se vakcine koriste za bukvalno svaki problem i povod koji se nameće ljudima. Fajl "ID2020 i partneri pokreću program za obezbeđivanje digitalnog ID-a sa vakcinama" pokazuje da takozvani digitalni identitet ili da kažem razumljivije "čipovanje ljudi" je pokrenut 2019-te, (koja li slučajnost neposredno pred pojavu "smrtonosnog" virusa). Ovaj tekst i posebno naknadni dodatak na dnu "Ova objava je ažurirana u 16:58 26. marta 2020. kako bi se pojasnilo da je cilj programa da omogući ljudima da prime vakcinu i dokažu da su je primili a ne da prati pojedince, kako tvrde neki teoretičari zavjere" pokazuje da vakcine sadrže materijal koji može uz pomoć elektronskih aparata dokazati da je neko tu vakcinu i primio. Dakle ne radi se samo o materijalu koji bi trebalo zaustaviti virus ako ga uopšte ima, nego vakcine sadrže nešto što se može registrovati nekim skenerima, mobilnim telefonima uz specijalne aplikacije i slično. Da je čipovanje ljudi u pozadini lažne pandenije vidi se i u prilogu "Pristup NEC sistemu uzimanja otisaka prstiju od novorođenčadi prelazi sa isporuke vakcinacije na legalnu identifikaciju" koji otkriva da je plan za budućnost, vakcinisanje - čipovanje djece odmah po rođenju dok se sve ono što je ranije proglašavano kao "teorija zavjere" razotkriva u prilogu sa sajta Svjetskog ekonomskog foruma "Proširena tehnologija može promijeniti način na koji živimo ali samo uz odgovarajuću podršku i viziju" iz koga citiram dio : "Tehnologija će postati više isprepletena s tijelom u obliku implantata, ali će se i neprimjetno integrirati s okolinom - možda imate senzore u stolici, na primjer. Krećemo li se prema 'hrabrom novom svijetu'? Koliko god zastrašujuće zvučali implantati sa čipovima, oni su dio prirodne evolucije koju su nosivi uređaji nekada prošli. Slušni aparati ili naočare više ne nose stigmu. Oni su dodaci i čak se smatraju modnim predmetom. Isto tako, implantati će evoluirati u robu. Ako to zvuči malo vjerovatno, razmislite o alternativama koje trenutno koristimo. Lijekovi često pokazuju neželjene efekte jer utječu na više bioloških procesa u isto vrijeme. Neko na dugotrajnom liječenju možda želi isprobati implantat koji umjesto toga šalje vrlo precizne električne ili optičke impulse. Ugradnja implantata je očito invazivnije od uzimanja naočara. Općenito, implantati će biti povezani sa zdravstvenim stanjima. Stepen u kojem će određeni uređaj postati uobičajen ovisit će o funkcionalnosti tehnologije i koliko je ona integrirana u vaše tijelo i svakodnevni život (stil). Nošenje ekvivalenta psećem nosu u spravi kao što je vaš telefon ili nosivom uređaju kao što je ogrlica može biti zgodno da nanjušite COVID-19 ili alergene u hrani." I kao "dezert" ovog dijela, prilažem tekst od "Raskrinkavanja.ba" pod nazivom "Izjave o “potkožnom nadzoru” i “hakiranju ljudi” Yuvala Hararija nemaju veze s mikročipovima" u kome tumače da njihov "guru" Harari nije mislio ono što je rekao nego misli nešto sasvim drugo. Kada se ima u vidu prethodni tekst sa sajta Svjetskog ekonomskog foruma u kome otkrivaju namjere za korištenje implantata - elektronskih uređaja u tijelu, onda ovaj tekst iz "Raskrinkavanja.ba" gdje se to negira liči na pokušaj osnovca da napravi svemirski brod. Ta količina besmisla se ne može opisivati te je potrebno pročitati od početka do kraja njihova "premudra" tumačenja. Za kraj prilažem 3 teksta koji ukazuju na buduće događaje a posebno nakon očitog zamora vijestima iz Ukrajine i potrebu da se skrene pažnja i pripremi nova lažna pandemija što se vidi u prilogu "Određivanje prioriteta bolesti za istraživanje i razvoj u vanrednim situacijama" sa sajta SZO, gdje pošto više ne mogu uplašiti ljude "strašnim" kovidom, koriste imaginarnu bolest koja je naravno još smrtonosnija i opisuju je ovako : `Bolest X predstavlja saznanje da bi ozbiljna međunarodna epidemija mogla biti uzrokovana patogenom za sada nepoznatom da uzrokuje bolesti kod ljudi. Plan istraživanja i razvoja eksplicitno nastoji omogućiti ranu međusektorsku spremnost za istraživanje i razvoj koja je također relevantna za nepoznatu „bolest X“.` Naravno - vakcine su spremne za bilo koju bolest. Pripreme za novu izmišljotinu se sprovode i lokalno što je vidljivo u prilogu "U Srpskoj raste broj zaraženih - soj se prenosi brže" od 20.09.2023. koji nisam uopšte uvrstio zbog teksta nego zbog komentara čitalaca, koji u velikom procentu izražavaju nepovjerenje pa se čak i ismijavaju sa ovim najavama a posebno je zanimljiv ovaj komentar : "Koga ovaj bjelosvjetski sljam vise pravi budalama!!’ Dali smo mi toliki idioti da vjerujemo u sve lazi i obmane koje nam serviraju!!!" Poslednji prilog je tekst "Napokon i naši mediji o smrtonosnom zagađenju zraka - zastrašujuće" iz koga se vidi da se besomučno trovanje iz aviona planski prikriva godinama a sve zdravstvene posljedice i bolesti pripisuju izmišljenim pandemijama.
Zanimljivo je da se za "klimatske promjene" koje se pominju u tekstu i u poslednje vrijeme jako promovišu u medijima, predviđaju iste mjere kao i za "pandemiju" a to su ograničavanje kretanja i vakcinacija što je navedeno u već pomenutom prilogu "Ciljevi održivog razvoja" sa podnaslovom "VAKCINE = UBLAŽAVANJE UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA" sa "pojašnjenjem" : `Utjecaj klimatskih promjena utiče na zdravlje i dobrobit, sredstva za život i sigurnost ljudi, posebno na najsiromašnije i najugroženije zajednice, kao što su ljudi u pokretu. Imunizacija je ključna za izgradnju otpornosti ljudi i sistema na i smanjenje rizika od izbijanja bolesti uzrokovanih klimatskim promjenama, kao što su žuta groznica, kolera i ebola, posebno u urbanim, krhkim sredinama i okruženjima nakon katastrofe`. Nisam priložio nijedan dokument o tome ali postoje i mogu se naći brojni tekstovi u kojima se takođe a možda i više od vakcina i zaključavanja ljudi govori da je potrebno intenzivirati borbu protiv "dezinformacija" što znači da "Raskrinkavanje.ba" i ortaci moraju još marljivije raditi na cenzuri da bi dobili nove dolarske nagrade od svojih nalogodavaca.

PRILOZI

Krivična prijava za povrede slobode izražavanja misli i terorizam, Krivična prijava za povrede slobode izražavanja misli i terorizam - mejl, Platforma - Raskrinkavanje, Meta-in program za provjeru činjenica treće strane, Ifcn kodeks principa, SZO proglasio kraj pandemije, WO2020060606 sistem kriptovalute korištenje podataka o aktivnosti tijela, Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - bos, Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - eng, Vlada RS ukinula vanredno stanje zbog pandemije, Donesena naredba o prestanku epidemije zarazne bolesti covid-19 na području fbih, Jerusalema covid hospital dancing, Pogledajte kako izgleda ples “jerusalema” u izvedbi zaposlenika zeničkog delta trade, Poliklinika muminović među prvima snimila video za popularni izazov jerusalema dance chalenge, Pošte Srpske u Jerusalema izazovu, Premijer Novog Zelanda Chris Hipkins tvrdi da niko nije bio primoran da uzima vakcine protiv Covida uprkos donošenju mandata dok je on bio ministar, Zašto je smrtnost u Njemačkoj trenutno tako visoka, Nismo testirali zaustavlja li cjepivo širenje virusa, Liječenje samo ako slažete da ozljeda nije od cjepiva, Postoji li veza između bitno povećane smrtnosti djece i cijepljenja protiv covid-19, U Izraelu je umrlo dijete koje je korišteno za promociju vakcinacije, Vijesti o smrti Yonatan Erlichman i nekrolog - videozapis covid-19 Izraelskog djeteta, Ciljevi održivog razvoja, ID2020 i partneri pokreću program za obezbeđivanje digitalnog ID-a sa vakcinama, Pristup NEC sistemu uzimanja otisaka prstiju od novorođenčadi prelazi sa isporuke vakcinacije na legalnu identifikaciju, Proširena tehnologija može promijeniti način na koji živimo ali samo uz odgovarajuću podršku i viziju, Izjave o “potkožnom nadzoru” i “hakiranju ljudi” Yuvala Hararija nemaju veze s mikročipovima, Određivanje prioriteta bolesti za istraživanje i razvoj u vanrednim situacijama, U Srpskoj raste broj zaraženih - soj se prenosi brže, Napokon i naši mediji o smrtonosnom zagađenju zraka - zastrašujuće

PODNOSILAC

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902