utorak, 25. veljače 2020.

MUP NE ŽELI NIKAKVE GRAĐANE KAO SVJEDOKE SVOG RAZBOJNIŠTVA

Preko 20 građana od kojih 7-o djece, nastanjenih u radijusu od 100 metara od moje kuće su poslije "BEZBJEDOSTI" uz pripadnke MUP-a, streljani i bačeni u Drinu a potom je MUP, kada je otkriven ovaj zločin, ubice helikopterima evakuisao na Sokolac, odakle su i došli a gdje su sada planirali da me ubiju isti zločinci i njihovi nasljednici...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

MUP NE ŽELI NIKAKVE GRAĐANE KAO SVJEDOKE SVOG RAZBOJNIŠTVA

Policijska stanica Bijeljina II je morala uz zahtjev dostaviti i rješenja ako eventualno postoje o prenosu nadležnosti u organe u Istočnom Sarajevu što nisu učinili jer je ta "nadležnost" u stvari lažirana a od pitanja ističem samo ono koje sam postavio vezano za ulogu inspektora Dejana Minića, gdje je bio konkretnog dana, odnosno šta je radio. Naime, prilikom razgovora sa Srećkom Panićem, vidio sam da gleda iza mene i kada sam se okrenuo, primijetio Dejana Minića kako rukama i gestikulacijama daje znake, odnosno izdaje naloge Srećku Paniću šta da radi, kako se ispostavilo da lažira dokumentaciju i što prije me transportuje za Sokolac, bez ukazane hitne pomoći koju sam više puta tražio.
O tim detaljima u dokumentima nije navedena nijedna riječ a podsjećam da su pred sudom svjedoci Srebrenko Jelačić i Srećko Panić iznijeli dva detalja o tome. Gospodin Jelačić potvrđuje da je prilikom preuzimanja od pripadnika MUP-a čuo da se žalim zbog tegoba sa disanjem, uzrokovanih polenom ambrozije, što je kako se vidi smišljeno izostavljeno, čime su me pripadnici MUP-a izložili životnoj opasnosti nepoštovanjem službene dužnosti i neukazivanjem medicinske pomoći, istovremeno prikrivajući da se to uopšte desilo.
Srećko Panić u svojoj izjavi čak pominje da sam imao manju povredu na ruci koja je krvarila što je zaista istina ali je mnogo manje bitno i neuporedivo manje opasno od problema sa gušenjem. No čak i takva povreda je morala biti evidentirana što nije učinjeno nego se smišljeno laže u dokumentaciji da nema nikakvih vidljivih povreda.
Pitanje o tome, gdje se nalazio gospodin Nešković tog dana i da li je on lično izdao naredbu da mi se ne ukaže hitna pomoć nisam ni postavljao svjedoku, jer je on kao komandir te policijske stanice direktno odgovoran za svo ovo razbojništvo, falsifikovanje dokumenata i potpisa kao i za neukazivanje hitne pomoći. Gospodin Nešković je dakle prethodno saučestvovao u planiranju ovih razbojničkih aktivnosti kao pripremu za moje ubistvo na teritoriji Istočnog Sarajeva a onda naredio da se činjenični opis falsifikuje kao i potpisi službenika da o tome ne bi ostao nikakav trag što ću pojasniti u nastavku.
Nešković iznosi svoj lični stav a opet se krije iza više lica govoreći u množini "smatramo da glasno vikanje riječima `U pomoć, policija` predstavlja prekršaj" čime se bukvalno šalje poruka građanima da je nezakonito pozivati policiju, bilo šta da se dešava jer će biti optuženi. Sada u žalbi poslije više laži izrečenih ranije, gospodin Nešković piše da su time navodno oštećeni maloljetnici osnovne škole i slučajni prolaznici koji kako kaže nisu zadržani na licu mjesta niti su evidentirani a to "opravdava" tvrdnjom da je navodni prekršaj počinjen u prisustvu 3 policijska službenika.
JEDINA ISTINA JE DA MUP NE ŽELI NIKAKVE GRAĐANE KAO SVJEDOKE SVOG RAZBOJNIŠTVA KOJI BI MOGLI POKVARITI NJIHOVE LAŽI I FALSIFIKATE PA UMJESTO STVARNIH "UZNEMIRENIH" GRAĐANA, PLANSKI SE PODMEĆU SLUŽBENICI POD KOMANDOM DA FALSIFIJUJU I LAŽU A IZMIŠLJAJU NEPOSTOJEĆI "PROLAZNICI" I TO SVE OD STRANE NEŠKOVIĆA, KOJI NITI JE BIO PRISUTAN NITI JE MOGAO TAKAV OPIS PROČITATI U DOKAZNOM MATERIJALU JER NE POSTOJI.
Osim što ima problema sa zakonskim odredbama, gospodin Nešković ima ozbiljnih problema i sa matematikom jer su dva pripadnika MUP-a, Srećko Panić i Mile Simić te dva pripadnika sudske policije Lazić Milan i Jelačić Srebrenko, ukupno 4 službenika dok on u svojoj žalbi to sabira kao 3, (TRI) ??? Možda zato što je službenik Simić odbio da laže pred sudom te nije ni svjedočio.
Ali najvažnija u ovom dijelu je njegova izmišljotina o nekim maloljetnim učenicima i slučajnim prolaznicima te se postavlja pitanje, odakle mu sada uopšte taj podatak, kada nijedna riječ o tome nije navedena ni u dokaznoj dokumentaciji ni u zahtjevu niti su o tome uopšte bilo šta govorili svjedoci u dokaznom postupku.
Ovdje se dakle gospodin Nešković, žali da sud "nije kao činjenice utvrdio" ovaj opis koji niti je postojao u dokumentima, niti je pomenut u svjedočenjima te je dakle, sadašnja izmišljotina u žalbi, navodno neko činjenično stanje koje je sud kao propustio da utvrdi. Gospodin Nešković takođe laže i da nije ostvarivan fizički kontakt jer je i policajac Lazić Milan priznao pred sudom da je fizički spriječio moje kretanje čime je i ostvario fizički kontakt.
Potpuno je nebitno da li je moje dozivanje bilo čujno i u prostorijama policijske stanice s obzirom da je svjedok Panić potvrdio da se nalazio u dvorištu a onda gospodin Nešković, ponovo iznosi lažne tvrdnje o kako kaže izazivanju uznemirenosti "NEODREĐENOG" broja građana čiji broj piše da ne zna ali se po njemu očito radi o "stotinama uznemirenih". On dakle nije izvršio ništa da utvrdi da li je ijedan građanin uznemiren a prije svega je neophodno da se građanin obrati policiji lično sa takvom tvrdnjom a ne da policijski službenik kao baba vračara tvrdi da je uznemiren neodređeni broj građana i time opravdava svoje razbojničku ponašanje.
Slijedi nova laž gospodina Neškovića, tvrdnjom da sam po obavljenom razgovoru ponovo počeo da dozivam u pomoć, iako se nalazim u prisustvu pripadnika kako on kaže "opšte" policije i sudske policije. U izjavama svjedoka nema ničeg od ovih podataka no ovdje je zanimljivo da sebe i pripadnike MUP-a naziva "OPŠTOM" policijom. Izgleda da je to jedini pojam koji je "zapamtio" tokom "studiranja"
I sada slijedi jedan posebno zanimljiv detalj u kome gospodin Nešković piše da sam ja tom prilikom iznio niz optužbi na račun prisutnih pripadnika sudske policije, stavljajući akcenat na zloupotrebu službenog položaja od strane istih, potencijalnu otmicu i lišenje života.
Pitanje za gospodina Neškovića na koje će on morati odgovarati u krivičnom postupku je, odakle on sve ovo zna, odnosno kako zna da sam bilo koga optuživao, pominjao otmicu i planove za lišenje života ako ništa od toga nije napisano u službenoj zabilješci, niti u njegovom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. Odgovor je sasvim jasan a to je da je gospodin Nešković vrlo dobro znao šta se dešava i saučestvovao u falsifikovanju dokumentacije i tek sada kada nije uspio plan da moju samoodbranu predstave kao prekršaj a pošto su o tome govorili svjedoci pred sudom, da bi se odbranio od istrage protiv sebe piše ove podatke.
Naprotiv, nijedna riječ o tome da sam upozoravao na nezakonitost te da je u pitanju nelegalna radnja pred nenadležnim organima sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ubijen, ništa od toga nije navedeno u službenoj zabilješci niti u zahtjevu gospodina Neškovića i tek sada kada su svjedoci o tome govorili pred sudom on iznosi ove podatke ne objašnjavajući zbog čega tada nisu navedeni a da sam kojim slučajem upao u postavljenu zamku i ubijen, nijedan dokument i nijedan dokaz o svemu ovome ne bi postojao.
I kako sam obrazložio tokom postupka s obzirom da mi nije uručena nikakva naredba, niti rješenja o prenosu nadležnosti a pripadnici MUP-a su odbijali da o tome sačine zabilješku, rekao sam da se iz tih razloga udaljavam riječima "do viđenja". U lažiranoj zabilješci i zahtjevu se piše izmišljotina kako je službenik MUP-a krenuo za mnom, izdao mi naredbu da se zaustavim te da će me lišiti slobode što je naravno laž a dokazao sam da su me bez ikakvih riječi ili naredbi napali s leđa i gurnuli na zid, što su svjedoci i potvrdili.
Gospodin Nešković, sada uopšte ne pominje te izmišljene detalje, odnosno da je prvobitna naredba po kojoj kao nisam postupio bila da se zaustavim a svjedok Srećko Panić je na pitanje sudiji zbog čega je izdao takvu naredbu, odgovorio da su to navodno od njega tražili sudski policajci što je takođe laž jer svjedoci iz sudske policije niti su to naveli u zabilješci, niti su tvrdili da su tražili od MUP-a da me zaustavlja.
Kako je to predviđeno zakonom, sudska policija po uručivanju naredbe ne što je obavezna, ukoliko optuženi odnosno osumnjičeni odbije da krene sa njima, može primijeniti sredstva prinude odnosno silu bez uplitanja Neškovićeve, Lukačeve i Dodikove "opšte" policije.
Ali kako je iz svjedočenja dokazano, sudski policajac uopšte ne zna tih nekoliko riječi iz zakona, kojim se definiše njegovo postupanje kao što ni pripadnici MUP-a ne znaju ili neće da primjenjuju zakon vezano za svoja ovlaštenja. Ovdje je potpuno nebitno da li gospodin Nešković Milan ima potrebna pravna znanja i stručnost a svjesno ih krši ili je do diplome došao na nelegalan način, opštepoznat u posljednje vrijeme gdje se fakulteti "završavaju" za jedan dan a diplome falsifikuju sa istom lakoćom, kako su pripadnici MUP-a, falsifikovali dokumentaciju i potpise za ovaj postupak.
Potom se navodi nova laž gospodina Neškovića, gdje moje zadržavanje opravdava zakonskom formulacijom koja kako kaže definiše zadržavanje lica na mjestu izvršenja krivičnog djela. Ni o takvoj definiciji nema nijedne riječi ni u zabilješci ni u zahtjevu gospodina Neškovića a naprotiv Srećko Panić na pitanje sudije zbog čega je izdao naredbu iznosi novu laž da je to kao učinio, zbog toga što su to od njega tražili pripadnici sudske policije, što takođe niti je negdje ranije zapisano niti su to sudski policajci izjavili tokom svjedočenja a u zabilješci je naveo da je razlog opasnost od ponavljanja prekršaja, što valjda znači da su se prepali kako ću zvati policiju iz druge stanice da interveniše.
Da nema kraja lažima gospodina Neškovića, vidi se u nastavku gdje izmišlja neko navodno naređenje "da se odmaknem od policijskog službenika" s obzirom kako kaže da sam se nalazio na distanci koja nije bezbedna po policijskog službenika. Ni o ovoj novoj izmišljotini gospodina Neškovića ne postoji nijedna riječ u dokumentaciji, niti su to pominjali svjedoci tokom dokaznog postupka a posebno je zanimljiva tvrdnja kako naravno navodno nije bila bezbedna distanca po policijskog službenika kojih je podsjećam bilo 4 a ja potpuno sam dok prethodno iznosi stav da ja nisam bio u opasnosti niti u situaciji koja ukazuje na predstojeću opasnost s obzirom da sam se nalazio u prisustvu policijskih službenika.
Preko 20 građana od kojih 7-o djece, nastanjenih u radijusu od 100 metara od moje kuće su poslije "BEZBJEDOSTI" uz pripadnke MUP-a, streljani i bačeni u Drinu a potom je MUP, kada je otkriven ovaj zločin, ubice helikopterima evakuisao na Sokolac, odakle su i došli a gdje su sada planirali da me ubiju isti zločinci i njihovi nasljednici. Ako ovaj primjer izgleda neprikladan i "star" podsjetimo se na pljačku vozila banke na auto putu koju su izveli pripadnici MUP-a i bili pod zaštitom istog sve dok od Interpola nisu stigla vještačenja DNK i ukazala na izvršioce. Od nebrojeno primjera razbojništva MUP-a izdvojiću još samo slučaj, (Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami) o kome sam dostavio prilog u dokaznom materijalu. Radi se o otmici žene u 7-om mjesecu trudnoće, ubistvu njenog još nerođenog djeteta a sve izvršeno pošto su MM i RP u policijskim uniformama i sa LAŽNIM nalogom za naknadu od 500 KM dobijenih od RK, obmanuli nesrećnu ženu, oteli je iz kuće te je poslije gestapovskog medicinskog zahvata u stilu dr. Mengelea, ostavljena na livadi.
Od likvidacija čak i načelnika policije u Istočnom Sarajevu neposredno po okončanju rata, ubistva Bobana Blagojevića, preko monstruozne likvidacije Milana Vukelića, koji je raznesen eksplozivom poslije konstantnih prijetnji kriminalaca iz policije, ubistva Ivone Bajo, pa sve do likvidacija Dragičevića i Krunića, pruža se krvavi trag terorističke frakcije u MUP-u, koja drži pod kontrolom i u strahu i one malobrojne čestite profesionalne službenike i sada se g. Nešković usuđuje pominjati neku "bezbjednost" uz prisustvo "opšte" i sudske policije za koje imam bezbroj dokaza o smišljenim lažima, falsifikatima, kriminalu i zločinima u koje su umješani.

PRILOZI

Pravično vođenje postupka
Razriješen Saša Labotić
Primjeri razbojništva policije
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 20. veljače 2020.

ODGOVOR PO ŽALBI PS BIJELJINA II NA RJEŠENJE 80 0 PR 100636 18 PR

Ovaj tekst ne pišem zbog sebe, nego zbog građana i časnih službenika, policije, suda, tužilaštva, kako bi znali sa kakvom monstruoznom mafijaškom organizacijom su suočeni a pripadnici klana koji je pobio moju porodicu i pokušava ubiti i mene, neka drhte od straha čitajući dokaze koje iznosim i strahuju kada će biti uhapšeni a detalji o njihovim zločinima izneseni pred organe države i pred sud javnosti...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Prema zakonu o krivičnom postupku, zakonu o tužilaštvima i zakonu o sudovima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji djelovanja Okružnog suda u Bijeljini a od 2015-te, sve do sada ni meni lično, niti u ovaj predmet, uprkos pismenim zahtjevima, niko od njih a ni sudska policija ni MUP, odnosno PS Bijeljina II, koji su svoje kriminalne radnje opravdavali naredbama, komandama, nalozima navedenih organa i prenosom nadležnosti na njih, nisu dostavili nijedno rješenje o tome kao dokaz. S obzirom da je u pitanju protivpravna radnja, koja je očigledno nezakonita a akteri su je svjesno izvršavali te sada pokušavaju sakriti saučesnike i dodatno falsifikovati dokumentaciju, skrećem pažnju sudu na navedene neregularnosti i činjenicu da niko od njih nije djelovao prema zakonima i u interesu RS, nego kao član i pripadnik mafijaške terorističke organizacije i tako ih treba i tretirati, od Rajka Čolovića do Nešković Milana, koji sada jedini od pripadnika zločinačke organizacije, nastavlja sa činjenjem krivičnih djela, lažima, falsifikatima, prikrivanjem dokaza i počinilaca izvšenih krivičnih djela, iako je višestruko upozoravan, pismenim dopisima i dokazima koje sam dostavio...

ODGOVOR PO ŽALBI PS BIJELJINA II NA RJEŠENJE 80 0 PR 100636 18 PR

Ovaj tekst ne pišem zbog sebe, nego zbog građana i časnih službenika, policije, suda, tužilaštva, kako bi znali sa kakvom monstruoznom mafijaškom organizacijom su suočeni a pripadnici klana koji je pobio moju porodicu i pokušava ubiti i mene, neka drhte od straha čitajući dokaze koje iznosim i strahuju kada će biti uhapšeni a detalji o njihovim zločinima izneseni pred organe države i pred sud javnosti.
Od zločinačke terorističke organizacije MUP RS, sam više puta pismeno tražio dokumentaciju po pravima garantovanim ustavom i zakonima a konkretno vezano za ovaj događaj i predmet, podneo sam pismeni "Zahtjev za informacije 29.01.2018." sa navedenim brojevima predmeta OJTIS i suda u Sokocu a kopiju sam priložio u ovaj spis kao dokaz. Na taj zahtjev nije odgovoreno ni poslije mojih usmenih intervencija jer je zločinačka organizacija htjela nastaviti sa izvršavanjem monstruoznih planova i to je dadatni dokaz o smišljenoj razbojničkoj akciji u kojoj sam napadnut od strane pripadnika mafije, (pri tome ne mislim doslovno na službenike izvršioce, nego na kriminalce koji su im izdavali nezakonite naredbe). NE U IME REPUBLIKE SRPSKE NEGO ZA INTERESE BANDE KOJOJ PRIPADAJU.
Nakon što sam u dokaznom postupku razotkrio večinu laži i falsifikata za koje je direktno odgovoran g. Nešković Milan, on sada u žalbi izmišlja nove laži, pišući besmislice koje nisu ni pominjane ranije. Vjerovatno i najveća od njih je laž da je MUP izdao naredbu da se zadržim "KAKO BI ONI UTVRDILI STVARNO STANJE" ??? Podatke o tome šta je "UTVRDIO" g. Nešković nije navodio u podnesenom zahtjevu a ne navodi ih ni sada u žalbi, što samo pokazuje da je SVJESTAN KRIMINALA KOJI JE IZVRŠIO, te sada novim lažima, pokušava prikriti svoju ulogu u svemu. Ovde se ne radi samo o napadu na mene i stvaranju uslova za likvidaciju, nego je g. Nešković i MUP RS, teroristička organizacija koja je smišljeno uklonila materijalni dokaz ubistva sa osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, oprala kaiš benzinom da bi zataškala šverc narkotika u Bobar grupu, kojim između ostalog finansiraju svoje doušnike i plaćene ubice.
MUP RS NIJE NIKAKAV DRŽAVNI ORGAN SA KREDIBILITETOM NEGO JE ODAVNO PRETVOREN U NAJOBIČNIJU BANDU, KOJA JE PORED BROJNIH DRUGIH ZLOČINA 2009-TE POČELA SA UBIJANJEM ČLANOVA MOJE PORODICE, POTOM ZATAŠKAVANJEM ZLOČINA, BROJNIM LAŽNIM OPTUŽBAMA I POKUŠAJIMA UBISTVA UZ KORIŠTENJE GESTAPOVSKIH METODA.
Još 2010-te me je zločinački MUP RS, smišljano lažno optužio za ugrožavanje sigurnosti svojih saučesnika kriminalaca, (na isti način kao Milana Vukelića, koga su potom i ubili) jer sam napisao da će svi koji prikrivaju ubistvo završiti u zatvoru i to sa potpisom slao institucijam uključujući VSITV-e. Iako je svima savršeno jasno da upozorenje zatvorskom kaznom nije "ugrožavanje sigurnosti" ta lažna optužba i prijava je iskorištana da se počne sa procesom konstantnog nadzora koji nikada nije prekinut, proglašavanjem ludakom, psihopatom i slično. Tada 2010-te nije postojao nijedan izvještaj o prekršaju protiv mene, kamoli o krivičnom djelu a u međuvremenu su pripadnici mafijaškog klana upotrijebili sva sredstva koja imaju da me uplaše, lažno prijavljuju, falsifikuju, lažu, pokušavaju ubiti i formiraju tajni dosije kakav po obimnosti nema niko u ovoj zemlji. I nije to ništa posebno novo jer je istorija prepuna primjera organizovanih zločina takozvane države i njenih službenika, od nekadašnjih carstava preko rimokatoličke inkvizicije, do fašističkih, nacističkih, staljinističkih tajnih policija sve do ove lukačeve i dodikove privatne mafijaške organizacije.
S obzirom na sve zločinačke radnje koje su izvršene pod komandom g. Neškovića, tretiram ga kao pripadnika mafijaškog klana kao da je lično svojim rukama ubio nedužnu djevojčicu, jer sva ova razbojništva se i čine sa ciljem da se taj podmukli zločin kriminalaca iz policije prikrije. Ali da su u pitanju kriminalci najgore vrste a nikako profesionalci već je utvrđeno u dokazima koje sam priložio, poteklih od suda i tužilaštva iz kojih se vidi stanje materijalnog dokaza ubistva i konstatacija da MUP to uopšte nije evidentirao. Kolike su razmjere zločina koji su počinjeni od strane policije osim ovog, možemo samo da pretpostavljamo a svakodnevno se suočavamo sa novim primjerima učešća policije u organizovanom kriminalu.
U svojoj takozvanoj "žalbi" gospodin Nešković Milan, piše da blagovremeno izjavljuju žalbu, ne navodeći ko su lica koja to čine. Da je djelovao u ime organa kojim formalno komanduje, trebao je napisati da Policijska stanica Bijeljina II izjavljuje žalbu ali naravno on nema nikakve veze sa zakonom i pravom i radi isključivo za ciljeve mafijaškog klana. Za njih bi bilo veoma korisno ako bi za svoje kriminalne radnje našli neko opravdanje u ovom postupku, predstavivši mene kao ludaka koji je "bez ikakvog razloga" činio prekršaje te da sakriju svoju ulogu u pripremanju nezakonitih predmeta, nelegalnih posebnih istražnih radnji, neukazivanje hitne pomoći i pripremu ubistva i to stavili kao protiv argument po mojoj krivičnoj prijavi protiv odgovornih za ova razbojništva.
Formalni razlog za žalbu je zakonom predviđeno formulacija "zbog navodno pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja" ali potom u obrazloženju se ne precizira kako i šta je to pogrešno, odnosno šta je po njegovom misljenju nepotpuno utvrđeno.
Ističem ponovo da mi konkretnog dana, 27.09.2018. nije uručen nijedan dokument, vezano za ovu nezakonitu akciju, iako je to obavezno zakonom te sam više puta tražio gospodina Nešković Milana da bi dobio taj materijal i da bismo razjasnili sve detalje što je isti izbjegavao, uporno se krijući i nagovarajući službenike da me se riješe i udalje na bilo koji način pod različitim lažnim izgovorima i na kraju kada sam posljednji put htio da razgovaram sa Nešković Milanom, (neposredno potom 22.05.2019.) poslat je pripadnik MUP-a u civilu da me napadne fizički u zgradi policijske uprave Bijeljina što je i učinio, iznoseći više prijetnji i uvreda od kojih ističem prijetnju da će me ubiti, ukoliko se više ikada pojavim da tražim neka svoja prava.
Neposredno prije toga, saopštio sam službeniku na ulazu da imam dokaze o više krivičnih dijela i između ostalog želim prijaviti i gospodina Nešković Milana a ubrzo se na ulazu, odnosno u prizemlju pojavio, njegov zamjenik Srećko Panić. Da li je on prenio informacije gospodinu Neškovića, koji je potom poslao plaćenog ubicu da me napadne ili su u sve uključeni i neki drugi ljudi koji su nezadovoljni što ne mogu da vrše teror po svom nahođenju, očekujem da utvrdi istraga u krivičnom postupku po mojoj prijavi a na tu prijavu sam dostavio i materijal odnosno svjedočenja iz ovog postupka koja se drastično razlikuju od opisa u zabilješci i zahtjevu koji je pisao gospodin Nešković.
Uz sve to sam pred sudom pokazao i dokazao da su dokumenti policijske stanice, kriminalni falsifikati i to ne samo zbog smišljeno lažnog činjeničnog opisa, što je sitnica nego i zbog više falsifikovanih potpisa u nekoliko dokumenata.
Osim toga, gospodin Nešković je prilikom sačinjavanja zahtjeva imao sve te dokumente pred sobom a morao ih je dostaviti u dva primjerka što nije učinio, kako bi od mene sakrio dokaze o navedenim krivičnim djelima. Nadalje, tokom postupka sam uputio pismene zahtjeve, između ostalog i MUP-u, koji je mogao pismeno odgovoriti sudu i dostaviti kakve god nove činjenice ili po svom običaju izmišljotine želi ali ni to nisu uradili jer žele prikriti brutalno kriminalno postupanje tog dana i činjenicu da su sve izvršene radnje nezakonite, inicirane od strane pripadnika mafijaškog klana koji su isplanirali moje ubistvo a koji sada pokušavaju da se sakriju i izbjegnu odgovornost. Zbog važnosti i potpunijeg uvida citiram ovde sva pitanja postavljena MUP-u na koja nisu htjeli da dostave odgovore sudu :
"U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:

1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju, Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO, LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI, PRIJETNJE I POKUŠAJE UBISTVA.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja..."

Na ovaj zahtjev dakle nije odgovoreno niti su dostavljeni bilo kakvi dokazi u spis suda ali iz sadržaja pitanja se vidi da su imala uticaj na naredne radnje pripadnika MUP-a, uključujući pripremu i svjedočenje Srećka Panića te sadržaj "žalbe" Neškovića.

PRILOZI

Pravično vođenje postupka
Razriješen Saša Labotić
Primjeri razbojništva policije
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 15. veljače 2020.

SMIŠLJENI POKUŠAJ PRIKRIVANJA ČINJENICA

Da nisam bio pripremljen na ovakav scenario, pošto se sve tako i odigralo i da sam odmah krenuo ka autobuskoj stanici pa bio ubijen, ništa od ovih detalja ne bi ostalo zabeleženo, nego bi po ustaljenoj šemi MUP-a, bio predstavljen kao ludak, koji je bez ikakvog razloga izazvao tuču sa nepoznatim licima, opljačkao neku kuću, skočio pod šleper u Drinu ili ko zna šta već bi smislili da opravdaju moje ubistvo...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

SMIŠLJENI POKUŠAJ PRIKRIVANJA ČINJENICA

Tokom dokaznog postupka pred prekršajnim sudom u Bijeljini sam uspio razotkriti dio kriminalnih radnji i kršenje zakona. To je bilo u onoj mjeri koliko mi je postupajući sudija omogućio a moram reci da su neka važna pitanja bila spriječena a postavljena su sa ciljem da dokažem kršenje zakona o krivičnom postupku. Ali i pored toga iz izjava svih svjedoka se vidi da je skoro kompletan opis u službenim zabilješkama bio lažiran na šta jednim dijelom neću ni trošiti vrijeme a pri tome mislim na lažni opis razgovora pripadnika MUP-a sa mnom.
Potenciran prvo laž o nekom navodnom izdavanju naredbi da stanem, kada sam se okrenuo da odem, pošto se u stvari radilo o napadu sa leđa na mene bez ijedne prethodne riječi upozorenja, što su potvrdili sudski policajci, posebno detaljno Jelačić Srebrenko. Poslije tog napada i guranja na zid, nisam dozvolio da mi nasilno slome ruke na leđa nego sam se tome usprotivio sastavivši ih čvrsto ispred sebe te odmah ponudio da mi na miru stavi lisice ne želeći da dođe do povređivanja bilo koga.
Iako sam dakle mirno dozvolio stavljanje lisica i krenuo prema zgradi, potpuno bespotrebno i izuzetno grubo su mi prilikom ulaska gurali glavu prema zemlji, (potvrdio Panić) što je dovelo do naglog pogoršanja disanja i izazvalo i kasnije posebno tokom transporta, izuzetno velike tegobe. Prethodno je još važnija činjenica da sam ja pozvao policiju da interveniše su obzirom da su me pokušali prevariti lažući da me vode u osnovni sud u Bijeljini a pogotovo što uopšte nisu imali naredbu te sam pripadnicima MUP-a odmah saopstio da tužilaštvo i sud sa područja Istočnog Sarajeva nemaju nadležnost te da je jedini cilj svega da me odvuku tamo, ostave na ulici kako bi bio laka meta timu za likvidaciju koji je angažovan za tu priliku.
Takođe sam tražio od pripadnika MUP-a da sačine službenu zabilješku o ovom događaju, potencirajući član 8 ZOJRIM-i, (ugroženost i uznemirenost) kako bi ostao pisani trag, odnosno da bi na taj način spriječio terorističku organizaciju da izvrši ubistvo. Sve ovo su svjedoci potvrdili tokom dokaznog postupka ali u službenim zabilješkama ne postoji nijedna riječ o tome nego lažni opisi da sam navodno vikao i galamio bez ijedne jedine riječi šta je konkretno vikano ili galamljeno.
To je naravno smišljeno urađeno jer se htjelo prikriti stvarno stanje a da se istovremeno ja predstavim kao ludak, koji viče bez ikakvog razloga. I to da sam na licu mjesta tada izjavio kako je u stvari pravi cilj da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen timu za likvidaciju je priznato pred sudom ali nije zabilježeno te da nisam bio pripremljen na taj scenario, pošto se sve tako i odigralo i da sam odmah krenuo ka autobuskoj stanici pa bio ubijen, ništa od ovih detalja ne bi ostalo zabeleženo, nego bi po ustaljenoj šemi MUP-a, bio predstavljen kao ludak, koji je bez ikakvog razloga izazvao tuču sa nepoznatim licima, opljačkao neku kuću, skočio pod šleper u Drinu ili ko zna šta već bi smislili da opravdaju moje ubistvo.
Detalji o tome da sam više puta zahtijevao hitnu pomoć i od pripadnika MUP-a, i od sudske policije su smišljeno sakriveni u zabilješkama te se osoba kojoj je neophodna medicinska pomoć i životno ugrožena, gestapovskim metodama transportuje stotine kolometara a istovremeno se LAŽE, kako je bilo sve u redu i "nema" tragova povreda niti drugih zdravstvenih tegoba, iako je uz sve probleme sa disanjem, bila i povreda na ruci sa krvarenjem a naravno u dokumentaciji se lažira da "NEMA VIDLJIVIH POVREDA". Takođe i moj zahtjev da se od RTRS i Vrhovnog suda provjeri nadležnost niti je izvršen niti opisan a kako se vidi službenici ne znaju ni odredbe zakona vezane usko za njihov djelokrug rada i obaveze i smišljeno se drže u zabludi sa ciljem da budu poslušne marionete koje će izvršavati svaku nezakonitu naredbu i prikrivati šefove mafijaškog klana.
I na kraju prilažem nekoliko dokumenata koji najslikovitije objašnjavaju motive terorističke organizacije za ovu akciju, laži pred sudom, prethodno falsifikovanje dokumentacije i montiranje nelegalne optužnice, kao pomoćno sredstvo za nezakonite istražne radnje i pripremu likvidacije.
Iz dokumenta osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015" vidljivo je da je materijalni dokaz uklonjen sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, oštećen na taj način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostataka je zamrljana uljem ili mašću odnosno oprana nekim hemijskim sredstvom. Slikoviti prikaz toga se vidi na prilogu "Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva" gdje su u vrhu snimci koje je načinila policija a u donjem dijelu fotografije koje sam načinio poslije preuzimanja.
U prilogu "Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca" se prvo u vrhu vidi da okružni tužilac kao nadležna u ovom predmetu nema saznanja o tim oštećenjima, jer kako kaže policija to uopšte nije evidentirala a u donjem dijelu se vidi koja su odgovorna lica u policiji koja su prikrila taj materijalni dokaz ubistva a radi se Stanku Stanišiću, Vrućinić Siniši i Marković Dragoslavu.
Tom prilikom je kako se vidi u prilogu "Izjave aktera šverca i ubistva" odnosno iskaza vozača u krug firme "Univerzal" iz Bobar grupe, dovezeno 4 paketa neke robe, dok je direktor ujutru sa magacionerom zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa neke krijumčarene robe, nestala preko noći a kamion koji je to dovezao i uzrokovao pogibiju djevojčice je pobjegao sa lica mjesta i za njega se nije znalo narednih 7 dana, sve dok mi to nismo otkrili.
I na kraju su dva snimka "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" koja slikovito pokazuju da su svi državni službenici koji na bilo koji način izvrše krivično djelo, odnosno lažu ili falsifikuju dokumentaciju i dokaze, suštinski i saučesnici u prikrivanju ubistva ovog nevinog djeteta...

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 10. veljače 2020.

LAŽNO SVJEDOČENJE PRED SUDOM

Razlozi i motivi za ove terorističke akcije su prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu u pljački milijardi maraka izvršenih ne samo preko Bobar banke i grupe nego i na stotine drugih načina u koje je umješan mafijaški političko tajkunski vrh režima dodik milorada...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

LAŽNO SVJEDOČENJE PRED SUDOM

Iako su upozoreni da moraju govoriti istinu kao i na posljedice, sva 3 svjedoka su djelimično lagali a djelimično se "nisu sjećali" detalja za koje im je naređeno da ih ne pominju. Laži je začudo bilo mnogo manje nego u ranijim prilikama ali osim dokaza koje sam priložio i razlike u svjedočenjima ukazujem i na činjenicu da je prilikom svjedočenja Srećka Panića u prostoriju ušao sudski policajac Dragan Radić, koji je bio prisutan i 27.09.2018. te je on svjedok i mojih poziva za pomoć i svjedok LAŽI pred sudom kako to navodno nisu čuli. Ovaj detalj teško može biti slučajnost, odnosno lako je moguće da je prisustvo Radića unaprijed isplanirano upravo zbog toga da bi mogao svjedočiti protiv službenika koji lažu pred sudom i onih koji su lažirali nadležnost kako bi me ubili.
Ako to i nije bilo planirano onda skrećem pažnju onima koji će raditi po prijavi na tu činjenicu i podatak da imaju svjedoka Radić Dragana iz sudske policije koji je bio prisutan i tokom nelegalne akcije 27.09.2018., nepotrebnih grubosti, neukazivanja pomoći itd, transporta do Sokoca, ostavljanja tamo na ulici i na kraju djelimičnom lažnom svjedočenju drugih osoba pred sudom. Napominjem da su sve laži imale za cilj da "presjeku" vezu između svjedoka i onih koji su im izdavali naredbe, što su neporno, Borovčanin Danko, Minić Dejan, Nešković Milan a ko je još bio uključen iz MUP-a i tužilaštva, ostalo je skriveno zbog laži svjedoka.
Već i samo sačinjavanje dokumentacije sa lažnim sadržajem i FALSIFIKOVANIM potpisima je djelom "lažno svjedočenje" s obzirom da se taj materijal priprema za sudski postupak a laži pred sudom uprkos upozorenju i zakletvi su još ozbiljnije krivično djelo.
Srećom ni službenici sudske policije a ni pripadnici MUP-a, nisu znali odredbe zakona što je Jelačić i priznao prilikom svjedočenja, izjavivši da mu uopšte nije poznato kako sudski policajci treba da postupaju prilikom izvršenja naredbi a pripadnik MUP-a Srećko Panić je u svojoj zabilješci naveo da službenici sudske policije niti su imali naredbu uz sebe niti su mi je uručili a pokušali su da me odvedu i spriječili kretanje.
Svjedočeći pred sudom i Lazić i Jelačić kao i Panić su potvrdili da prilikom tog događaja uopšte nisu imali naredbu uz sebe a u zabilješci se takođe neosnovano tvrdi da sam ja narušavao javni red i mir što je sud odbacio i oslobodio me odgovornosti a na dnu je navedeno da je zabilješka sastavljena "znanja radi i daljnjeg postupanja" ne pominjući ni krivični a ni prekršajni postupak.
Naprotiv službene zabilješke sačinjene u prethodna dva slučaja, vezano za djelovanje nenadležnih organa načelnik Borovčanin je završavao riječima da se sačinjavaju upravo za potrebe prekršajnih postupaka, (primjer je "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.") što dodatno ukazuje da je ovu zabilješku isfalsifikovao poslije svjedočenja sudskih policajaca pred prekršajnim sudom. Najveća laž i najteže krivično djelo u ovoj zabilješci je rečenica da je sprovođenje proteklo bezbjedno i bez problema jer sam još u Bijeljini zahtjevao hitnu medicinsku pomoć zbog gušenja polenom ambrozije što su na najpodmukliji način izbjegli i pripadnici MUP-a i sudske policije ali su dio toga priznali svjedočeći pred sudom.
Konkretno i od pripadnika sudske policije sam zahtjevao da odmah obavijeste načelnika i da mi se obezbedi hitna pomoć zbog gušenja što nije učinjeno te su me u takvom teškom stanju transportovali, dajući mi samo 3 najlonske kese te je jedan od njih, Radić Dragan svojim novcem kupio flaširanu vodu da mi bar malo olakša stanje. Do dolaska u Sokolac sam povraćao više puta od čega dva puta sa teškim posljedicama pa su čak sudski policajci zaustavljali vožnju i izvodili me napolje da izbacim kese i umijem se a sve to uopšte nije navedeno u ovoj zabilješci.
O tim tegobama i zahtjevima za hitnu pomoć sam odmah obavijestio i sudiju Branku Malović sa pitanjem hoće li mi ona obezbjediti hitnu pomoć na šta uopšte nije reagovala a na kraju je kako su sudski policajci naveli u zabilješci, usmeno naložila da me puste na slobodu što praktično znači da su me izbacili na ulicu, gdje su već na putu do autobuske stanice čekali plaćenici spremni da me ubiju.
Svjedočeći pred sudom godinu dana kasnije sva 3 ispitana svjedoka su ispričali kako sam još tada unaprijed upozoravao da su sud u Sokocu i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nenadležni te da im je isključivi cilj da me tamo odvuku i ostave kao metu za likvidaciju što se na kraju i desilo. Detalje po ovom usmenom nalogu o puštanju na slobodu ne znam jer sam prethodno izveden iz sudnice upravo da to ne bih čuo.
Podsjećam da sam prethodno 12. marta 2018. takođe poslije planske akcije MUP-a i sudske policije, odveden nezakonito pred nenadležni sud u Sokocu ali tom prilikom su me i vratili nazad u Bijeljinu a sad međutim kada sam i od MUP-a i od sudske policije i od suda u Sokocu tražio hitnu pomoć, zbog teškog stanja i gušenja ne samo da mi nije obezbijeđena medicinska pomoć, nego se poslije svega ostavljam na ulicama Sokoca, nekoliko stotina kilometara udaljen od kuće.
Ovde skrećem pažnju na detalj da sam na isti datum prethodne godine 27.09.2017. imao izuzetno težak napad gušenja, toliko da nisam mogao govoriti i skoro nikako disati te sam porukama preko prijateljice zatražio hitnu pomoć. Ona i njen suprug su me odvezli u hitnu pomoć a prijatelji koji su primjetili moje stanje i da nisam na vezi su napravili te večeri uzbunu javivši policiji da dođe u kontrolu. Tako su i pripadnici kriminalne grupe došli do informacija u kako sam teškom stanju bio zbog gušenja ambrozijom te su akciju podesili na isti datum očekujući da ću biti veoma slab i laka meta. To se nije desilo jer iako imam probleme mjesecima uz korištenje anti alergijskih tableta i česta umivanja i pijenje vode olakšavaju stanje no poslije nehumanog i neosnovano grubog tretmana došlo je do pogoršanja i 27.09.2018. Kompletnu prepisku sa grupnog čata za dane 27.09.2017. i 27.09.2018. vezano za ovu temu sam pradao sudu u Bijeljini.
Pošto se već iz svjedočenja službenika pred sudom vidi da sam to predvidio, mogu otkriti i da sam unaprijed isplanirao šta da uradim kada dođem u ovakvu situaciju te nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, nego tek oko sat i po kasnije, pošto sam uspostavio komunikaciju sa sestrom i nekim prijateljima a do tada se grupa za likvidaciju razišla.
Ostavili su samo jednog, iznervirani zbog čekanja ne samo tog dana nego i više puta prethodnih mjeseci te je iz kafe bara "Iceberg" izašla nepoznata muška osoba, presrela me i postavila više pitanja, predstavivši se kao inspektor. O tome sam već pisao neposredno poslije događaja i te dokumente slao na više lokacija, uključujući Visoko sudsko i tužilačku vijeće, tako da neću sada detaljnije. U nastavku skrećem pažnju na dokumentaciju sačinjenu od strane policijske stanice Bijeljina II tom prilikom.
Suštinski najvažnija činjenica navedena u prilogu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." Srećka Panića je to da sudska policija uopšte nije imala uz sebe naredbu a izmišljene dijelove o toku razgovora sa njim sam razotkrio tokom sudskog postupka i o tome će biti detaljnije riječi u nastavku. Dalje skrećem pažnju na falsifikate u tim dokumentima i to prvo "Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018" za koju je sudski policajac Jelačić Srebrenko pred sudom priznao da je potpisao i svoje i ime kolege Radić Dragana što je suštinski falsifikat.
Nadalje skrećem pažnju na dokument MUP-a "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018." u kome je Srećko Panić na mjestu predviđenom za potpis primaoca, napisao neku žvrljotinu a onda je nekada kasnije, Jelačić Srebrenko ispod te linije ponovo isfalsifikovao potpis svog kolege Radić Dragana, što se može lako konstatovati poredeći taj potpis sa prethodnim.
I na sledećem dokumentu MUP-a "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." je na mjestu predviđenom za potpis, Srećko Panić napisao sličnu žvrljotinu no ničijeg potpisa nema ispod a na vrhu dokumenta je prvo upisano vrijeme 12:10 te prekriženo i napisano 12:35, što pokazuje da je sve lažirano, odnosno da su me hitno transportovali za Sokolac a sve dokumente sačinili naknadno.
To potvrđuje i činjenica da mi nijedan od tih dokumenata nije tada uručen a navedeno je lažno i glupo da to nije učinjeno jer sam navodno odbio da ih primim. Narednih desetak do 15 dana sam više puta dolazio u policijsku stanicu, tražeći te dokumente koje nisam dobio te sam bio prisiljen pismeno ih tražiti od Policijske uprave Bijeljina.
Kopije koje su mi poslate nekoliko dana kasnije su bile zatamnjene na mjestima potpisa a kada sam konačno od suda dobio primjerke na kojima to nije sakriveno, postalo je jasno da se time htio prikriti kriminal, odnosno više falsifikata koji su izvršeni na tim dokumentima. Činjenica da "Izvještaj o prekršaju" i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nisu napisani sve dok ja nisam pismeno podnio zahtjev policijskoj upravi, dodatno ukazuju da je komandir Nešković Milan umiješan u ovaj kriminal, vjerujući da ću tad biti ubijen i ne preduzimajući ništa dok detalji o tome nisu razotkriveni u Policijskoj upravi Bijeljina.
Dokaz "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." to dodatno potvrđuje s obzirom da mi nije saopštene nijedno pravo a više puta sam zahtijevao hitnu pomoć što je smišljeno ignorisano i izostavljeno a da je to uobičajeno ponašanje policije vidjelo se nedavno na primjeru hapšenja senatora Svetozara Mihajlovića u Bijeljini kome takođe nije omogućena medicinska pomoć iako je nedavno operisan. Svjedočeći pred sudom, Jelačić Srebrenko potvrđuje da je čuo za moje zahtjeve za hitnu pomoć prilikom preuzimanja od MUP-a, (Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr na strani 11) te precizirao da sam im to saopštio. Svjedok Panić Srećko u dokazu "Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019." na strani 5 priznaje da mi je nasilno gurana glava prema zemlji prilikom ulaska u zgradu, zahtjeve za hitnu pomoć lažno negira iako ih je čuo i sudski policajac Jelačić. S druge strane opisuje na 6 strani zapisnika "ogrebotinu na jednoj ruci" što sam i ja više puta pismeno navodio ali tih detalja uopšte nema u dokumentaciji policije.
Tada sam i odveden u toalet da operem krv što sam uradio očekujući da će pozvati medicinsku pomoć no cilj toga je u stvari bio da se sakrije - opere krv kako bi u dokumentu napisali da "NISU UOČENE NIKAKVE POVREDE". Zaista dostojno srednjovjekovne inkvizicije. Pomenuti dokaz u djelu o medicinskoj pomoći ništa od toga ne pominje nego se lažno piše da sam odbio izjašnjavanje. U tom slučaju bilo bi potrebno da se potpišu i 3 svjedoka, uključujući komandira Nešković Milana, koji se vjerovatno krio u susjednoj prostoriji skupa sa Minić Dejanom koga sam nesporno vidio. Nedostatak potpisa, Panić na sudu "objašnjava" time da hitna pomoć nije ni dolazila "jer nije bilo razloga" ni za to ni za odbijanje. Osim što dokazi pokazuju da je sve to laž, prilažem i dokument "Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012." gdje su u sličnoj situaciji, kada zaista nisam imao nikakvih tegoba niti sam tražio medicinsku pomoć, na predviđenom mjestu DVA potpisa od kojih je zanimljivo jedan od njih baš Minić Dejan, koji je kasnije postao inspektor, zahvaljujući "ZABORAVNOSTI" i riječima "NE SJEĆAM SE" vezano za uvrede od sudske policije upućene meni riječima "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA NEGO TE TREBA ODVEST NA SOKOLAC".
Ta "visokuomna" primjedba Zorana Mićića, koju je očito čuo od načelnika Borovčanina, pokazuje sada da su još odavno pravljeni planovi za moje odvođenje na Sokolac. Sve ovo je zabeleženo u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr. Tom prilikom su oduzete i fotografije materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo koje MUP smišljeno prikriva gestapovskim metodama. Ove smišljene laži i "zaboravnost" službenika su dakle konstantno forsirane po naredbama pripadnika terorističke grupe koji se pokušavaju sakriti a pred podređenima je izbor ili da odbiju nezakonite naredbe i time rizikuju gubitak posla ili čak života ili da LAŽU i tako napreduju u karijeri. Naravno razlozi i motivi za ove terorističke akcije su prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu u pljački milijardi maraka izvršenih ne samo preko Bobar banke i grupe nego i na stotine drugih načina u koje je umješan mafijaški političko tajkunski vrh režima dodik milorada.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 5. veljače 2020.

SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

Pripadnici terorističke organizacije su mnogobrojni a u uvodu ću navesti samo nekoliko imena lica za koje postoje neoborivi dokazi o smišljenim krivičnim djelima a to su osim navedenog Rajka Čolovića i Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i Milan Nešković i to samo za dan 27.09.2018. Odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i krijumčarenja su inspektori Marković Dragoslav, Stanko Stanišić kao i tehničar Siniša Vučinić i nesumljivo su zainteresovani za moju likvidaciju, odnosno nesporno su pripadnici terorističke organizacije...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

Kada pokušaji ubistva djelovanjem samo pripadnika timova za egzekucije nisu uspjeli, pripadnici terorističke grupe, odlučuju da se lično angažuju i koriste službeni položaj da me odvuku plaćenim ubicama. U postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, nastalo je više dokaza o kriminalnim radnjama koje prilažem a na početku ukazujem na pismene zahtjeve, (Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji i Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona) koje sam po sugestiji sudije poslao u OJTIS, PU Bijeljina, Sudskoj policiji i sudu u Sokocu.
Na tim prilozima predatom sudu u Bijeljini u spis su čak i skenirane potvrde pošte kao dokaz, (Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.) a iako je već u sklopu dokaza PS Bijeljina II, bila dužna dostaviti rješenja o prenosu nadležnosti kao opravdanje za izvršene radnje to nije učinjeno ni tokom postupka što je jasan pokazatelj da se radi o smišljenom kriminalu. Osim toga odmah ukazujem i na dokaze "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da Vrhovni sud RS nije doneo nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti pošto ne postoji nikakav krivični predmet a da je RTRS, dodijelilo moju krivičnu prijavu na postupanje u OJTIS a ne neku prijavu protiv mene.
Radi se o prijavi za falsifikovanje i prikrivanje dokaza o tome, protiv više lica iz suda, tužilaštva, sudske policije i pravobranilaštva, koji su direktno zainteresovani da svoj kriminal prikriju i uz pomoć Rajka Čolovića, montiraju nelegalni predmet a potom i nezakonitu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnicu od 29.11.2017." pred nenadležnim organom.
S obzirom da je okružni tužilac Jovana Tomaš, koja je zvanično potpisala optužnicu, (ima naznaka da je i njen potpis falsifikovan) stupila na dužnost tek u aprilu 2017-te a predmet se vodi od 2015-te, jasno je da je odgovornost za lažiranje na Rajku Čoloviću a da li je lično vodio predmet ili je obmanio i nekog drugog tužioca ostalo je skriveno jer iz OJTIS, konstantno odbijaju da mi uruče ijedan dokument iako prema zakonu imam pravo na svaki papirić iz spisa. Jasno je da se radi o prikrivanju dokaza sopstvenog kriminala no nelogično je da taj predmet preuzima Jovana Tomaš od bilo koga osim ako to i nije bio plan - da se predmet da u rad novom tužiocu koga su pripadnici terorističke grupe obmanuli o postojanju nadležnosti. SVE PO INSTRUKCIJAMA ŠEFA TERORISTIČKE GRUPE DODIK MILORADA I JAVNO OBJELODANJENE "CRNE KNJIGE" TE IZNESENE NAREDBE I PRIJETNJE BORBOM A SUŠTINSKI LIKVIDACIJAMA SVIH NEPODOBNIH KOJI IH OMETAJU U PLJAČKANJU.
U ovoj krivičnoj prijavi ću takođe kao dokaze priložiti dokumente osnovnog suda u Bijeljini, (Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019. i Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.) sa posebnim naglaskom na izjave svjedoka te dokumentaciju koju je MUP dostavio u tom postupku, (Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018. i Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018.) ali ukazujem i na pozadinu događaja odnosno na nezakonito otvaranje predmeta u Istočnom Sarajevu 2015. te činjenicu da se ime tužioca koji je vodio taj predmet u početku i dalje krije kao i navodno rješenje o prijenosu nadležnosti no nesporno je da je glavnu ulogu u tome morao imati Rajko Čolović kao glavni okružni tužilac.
Takođe skrećem pažnju da je neposredno po pozivu krajem juna 2017. poslatog od strane okružnog tužioca Jovane Tomaš, te mog pismenog zahtjeva da mi se dostavi kopija rješenja o prenosu nadležnosti, preminula tužilac tog tužilaštva Biljana Petrović a kako sam nedavno pročitao u tekstu Slobodana Vasiljevića, radi se u stvari o pogibji u saobraćajnoj nesreći te je potpuno osnovana pretpostavka da to nije nikakva slučajnost, nego vrlo moguće planirano ubistvo tužiteljice, koja je praktično znala sve o brojnim kriminalnim djelima Rajka Čolovića i drugih članova terorističke organizacije.
S obzirom da su nesporno u ovaj kriminal umiješani i pripadnici terorističke organizacije i iz MUP-a, također podsjećam da je 2010-te, na sličan način stradao i tadašnji načelnik kriminalističke policije Aleksandar Teodorović, samo nekoliko dana pošto sam mu skupa sa sestrom dostavio dokazni materijal o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, te švercu narkotika koji se tada vršio u Bobar grupu a što je osim poznate pljačke preko Bobar banke, suštinski glavni razlog za sve kriminalne radnje narednih godina sve do danas.
Pripadnici terorističke organizacije su mnogobrojni a u uvodu ću navesti samo nekoliko imena lica za koje postoje neoborivi dokazi o smišljenim krivičnim djelima a to su osim navedenog Rajka Čolovića i Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i Milan Nešković i to samo za dan 27.09.2018. Odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i krijumčarenja su inspektori Marković Dragoslav, Stanko Stanišić kao i tehničar Siniša Vučinić i nesumljivo su zainteresovani za moju likvidaciju, odnosno nesporno su pripadnici terorističke organizacije a svi ostali koje ću ovdje navesti su bili svjesni kršenja zakona a da li su lično pripadnici terorističke organizacije ili su svoje postupke izvršavali strahujući za posao ili sopstveni život, objasniće lično u budućnosti.
S obzirom da je akcenat na događaje od dana 27. septembra 2018. radnje koje su tada izvršene i sačinjeni dokumenti te svjedočenja svjedoka pred sudom o tom događaju, skrećem prije svega pažnju na prilog "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.".
Već sam u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a i u dva prethodna pred prekršajnim sudom, dokazao da se zabilješke lažiraju a svjedoci instruišu da lažno svjedoče a sada skrećem pažnju na činjenicu da su zabilješku potpisala 4 lica, koja su samo djelimično bila akteri opisanih događaja što je čini praktično falsifikatom, odnosno te zabilješke sačinjava načelnik Danko Borovčanin i takve daje službenicima sa naredbom da ih potpišu.
U vrhu se navodi veza sa dokumentima osnovnog suda u Sokocu i Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji podvlačim nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili. Dalje se navodi da je zabilješka sačinjena 27. septembra 2018. što je suštinski nemoguće jer su 3 od navedenih policajaca putovali vozilom na Sokolac i nisu se mogli vratiti do kasnih sati kada je 4. službenik Lazić Milan već napustio službene prostorije.
Dalje se u zabilješci tvrdi da su službenici postupali po navedenoj naredbi te je kako se kaže patrola u sastavu Lazić i Jelačić primijetila mene na ulici kneza Ive od Semberije. Naprotiv svjedočeći pred sudom pomenuti službenici, posebno Jelačić Srebrenko detaljno navode da nisu uopšte postupali po toj naredbi, nego tvrdi da se radilo o slučajnom susretu, što je takođe laž na koju su natjerani, jer se radilo o smišljenoj planskoj akciji sudske policije MUP-a i tužilaštva uz angažovanje provokatora.
U sve je nesporno bio uključen inspektor Minić Dejan, koga sam vidio u prostorijama policijske stanice Bijeljina II, kako stoji iza mojih leđa i daje znake Srećku Paniću te čim je primijetio da sam ga ugledao, odmah je pobjegao u drugu prostoriju. Službenici sudske policije su dakle pred sudom svjedočili potpuno suprotno, tvrdeći da tada nisu postupali po naredbi koja se pominje u zabilješci jer im je naređeno da prikriju učesnike terorističke organizacije koji su im izdavali naredbe.
Skrećem pažnju da sam prije godinu dana tražio kopiju ove službene zabilješke od sudske policije na šta mi je odgovoreno da je ona dio krivičnog predmeta, što je obična laž i nije mi dostavljena te osnovano sumnjam i potpuno sam uvjeren da je ova službena zabilješka dodatno falsifikovana i uopšte ne odgovara onoj prvobitno sačinjenoj. U ovoj zabilješki sudske policije se smišljeno prikriva činjenica da službenici uopšte nisu imali naredbu uz sebe niti su mi je uručili na moj zahtjev a za to je direktno odgovoran načelnik Borovčanin Danko koji ih je uputio na teren bez primjerka naredbe, želeći da sakrije nelegalnost cijelog postupka.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902