subota, 15. veljače 2020.

SMIŠLJENI POKUŠAJ PRIKRIVANJA ČINJENICA

Da nisam bio pripremljen na ovakav scenario, pošto se sve tako i odigralo i da sam odmah krenuo ka autobuskoj stanici pa bio ubijen, ništa od ovih detalja ne bi ostalo zabeleženo, nego bi po ustaljenoj šemi MUP-a, bio predstavljen kao ludak, koji je bez ikakvog razloga izazvao tuču sa nepoznatim licima, opljačkao neku kuću, skočio pod šleper u Drinu ili ko zna šta već bi smislili da opravdaju moje ubistvo...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

SMIŠLJENI POKUŠAJ PRIKRIVANJA ČINJENICA

Tokom dokaznog postupka pred prekršajnim sudom u Bijeljini sam uspio razotkriti dio kriminalnih radnji i kršenje zakona. To je bilo u onoj mjeri koliko mi je postupajući sudija omogućio a moram reci da su neka važna pitanja bila spriječena a postavljena su sa ciljem da dokažem kršenje zakona o krivičnom postupku. Ali i pored toga iz izjava svih svjedoka se vidi da je skoro kompletan opis u službenim zabilješkama bio lažiran na šta jednim dijelom neću ni trošiti vrijeme a pri tome mislim na lažni opis razgovora pripadnika MUP-a sa mnom.
Potenciran prvo laž o nekom navodnom izdavanju naredbi da stanem, kada sam se okrenuo da odem, pošto se u stvari radilo o napadu sa leđa na mene bez ijedne prethodne riječi upozorenja, što su potvrdili sudski policajci, posebno detaljno Jelačić Srebrenko. Poslije tog napada i guranja na zid, nisam dozvolio da mi nasilno slome ruke na leđa nego sam se tome usprotivio sastavivši ih čvrsto ispred sebe te odmah ponudio da mi na miru stavi lisice ne želeći da dođe do povređivanja bilo koga.
Iako sam dakle mirno dozvolio stavljanje lisica i krenuo prema zgradi, potpuno bespotrebno i izuzetno grubo su mi prilikom ulaska gurali glavu prema zemlji, (potvrdio Panić) što je dovelo do naglog pogoršanja disanja i izazvalo i kasnije posebno tokom transporta, izuzetno velike tegobe. Prethodno je još važnija činjenica da sam ja pozvao policiju da interveniše su obzirom da su me pokušali prevariti lažući da me vode u osnovni sud u Bijeljini a pogotovo što uopšte nisu imali naredbu te sam pripadnicima MUP-a odmah saopstio da tužilaštvo i sud sa područja Istočnog Sarajeva nemaju nadležnost te da je jedini cilj svega da me odvuku tamo, ostave na ulici kako bi bio laka meta timu za likvidaciju koji je angažovan za tu priliku.
Takođe sam tražio od pripadnika MUP-a da sačine službenu zabilješku o ovom događaju, potencirajući član 8 ZOJRIM-i, (ugroženost i uznemirenost) kako bi ostao pisani trag, odnosno da bi na taj način spriječio terorističku organizaciju da izvrši ubistvo. Sve ovo su svjedoci potvrdili tokom dokaznog postupka ali u službenim zabilješkama ne postoji nijedna riječ o tome nego lažni opisi da sam navodno vikao i galamio bez ijedne jedine riječi šta je konkretno vikano ili galamljeno.
To je naravno smišljeno urađeno jer se htjelo prikriti stvarno stanje a da se istovremeno ja predstavim kao ludak, koji viče bez ikakvog razloga. I to da sam na licu mjesta tada izjavio kako je u stvari pravi cilj da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen timu za likvidaciju je priznato pred sudom ali nije zabilježeno te da nisam bio pripremljen na taj scenario, pošto se sve tako i odigralo i da sam odmah krenuo ka autobuskoj stanici pa bio ubijen, ništa od ovih detalja ne bi ostalo zabeleženo, nego bi po ustaljenoj šemi MUP-a, bio predstavljen kao ludak, koji je bez ikakvog razloga izazvao tuču sa nepoznatim licima, opljačkao neku kuću, skočio pod šleper u Drinu ili ko zna šta već bi smislili da opravdaju moje ubistvo.
Detalji o tome da sam više puta zahtijevao hitnu pomoć i od pripadnika MUP-a, i od sudske policije su smišljeno sakriveni u zabilješkama te se osoba kojoj je neophodna medicinska pomoć i životno ugrožena, gestapovskim metodama transportuje stotine kolometara a istovremeno se LAŽE, kako je bilo sve u redu i "nema" tragova povreda niti drugih zdravstvenih tegoba, iako je uz sve probleme sa disanjem, bila i povreda na ruci sa krvarenjem a naravno u dokumentaciji se lažira da "NEMA VIDLJIVIH POVREDA". Takođe i moj zahtjev da se od RTRS i Vrhovnog suda provjeri nadležnost niti je izvršen niti opisan a kako se vidi službenici ne znaju ni odredbe zakona vezane usko za njihov djelokrug rada i obaveze i smišljeno se drže u zabludi sa ciljem da budu poslušne marionete koje će izvršavati svaku nezakonitu naredbu i prikrivati šefove mafijaškog klana.
I na kraju prilažem nekoliko dokumenata koji najslikovitije objašnjavaju motive terorističke organizacije za ovu akciju, laži pred sudom, prethodno falsifikovanje dokumentacije i montiranje nelegalne optužnice, kao pomoćno sredstvo za nezakonite istražne radnje i pripremu likvidacije.
Iz dokumenta osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015" vidljivo je da je materijalni dokaz uklonjen sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, oštećen na taj način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostataka je zamrljana uljem ili mašću odnosno oprana nekim hemijskim sredstvom. Slikoviti prikaz toga se vidi na prilogu "Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva" gdje su u vrhu snimci koje je načinila policija a u donjem dijelu fotografije koje sam načinio poslije preuzimanja.
U prilogu "Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca" se prvo u vrhu vidi da okružni tužilac kao nadležna u ovom predmetu nema saznanja o tim oštećenjima, jer kako kaže policija to uopšte nije evidentirala a u donjem dijelu se vidi koja su odgovorna lica u policiji koja su prikrila taj materijalni dokaz ubistva a radi se Stanku Stanišiću, Vrućinić Siniši i Marković Dragoslavu.
Tom prilikom je kako se vidi u prilogu "Izjave aktera šverca i ubistva" odnosno iskaza vozača u krug firme "Univerzal" iz Bobar grupe, dovezeno 4 paketa neke robe, dok je direktor ujutru sa magacionerom zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa neke krijumčarene robe, nestala preko noći a kamion koji je to dovezao i uzrokovao pogibiju djevojčice je pobjegao sa lica mjesta i za njega se nije znalo narednih 7 dana, sve dok mi to nismo otkrili.
I na kraju su dva snimka "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" koja slikovito pokazuju da su svi državni službenici koji na bilo koji način izvrše krivično djelo, odnosno lažu ili falsifikuju dokumentaciju i dokaze, suštinski i saučesnici u prikrivanju ubistva ovog nevinog djeteta...

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU