utorak, 30. lipnja 2020.

ŠEFOVI MAFIJAŠKOG KLANA ŽRTVUJU SVOJE POMAGAČE

Šefovi mafijaškog klana žrtvuju svoje pomagače
Jedan dio informatora, doušnika i provokatora je imao zadatak da mi napakuje neko teže krivično djelo, kao što je "napad na sudiju ili javnog tužioca" konstantnim prijetnjama koje su upućivali prema određenim osobama sa ciljem da i mene isprovociraju da kažem ili napišem nešto slično što bi se iskoristilo za ozbiljniji postupak gdje je zaprijećena kazna do 12 godina zatvora. Drugi pravac je bio prikupljanje informacija, snimanje komunikacija, kretanje, kontakti i slično, te pokušaji pojedinih špijuna da me odvuku na neku udaljenu lokaciju, gdje je već čekao tim ubica...

ŠEFOVI MAFIJAŠKOG KLANA ŽRTVUJU SVOJE POMAGAČE

Odlukom Okružnog suda u Bijeljini broj "80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020." prethodno prvostepeno rješenje osnovnog suda u Bijeljini je postalo pravosnažno.
Tema tog sudskog predmeta je događaj od 27.09.2018. kada je grupa pripadnika terorističke organizacije, pokušala da organizuje moju likvidaciju na taj način što su zloupotrijebili službenike sudske policije i MUP-a te me transportovali na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je već čekao spreman tim za likvidaciju.
Prethodno je član mafije Rajko Čolović, koji je instaliran na poziciju glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, falsifikovao nadležnost i pokrenuo protiv mene predmet za "povredu ugleda suda" te su aktivirane i "posebne istražne radnje" od juna 2015. u dva glavna pravca.
Jedan dio informatora, doušnika i provokatora je imao zadatak da mi napakuje neko teže krivično djelo, kao što je "napad na sudiju ili javnog tužioca" konstantnim prijetnjama koje su upućivali prema određenim osobama sa ciljem da i mene isprovociraju da kažem ili napišem nešto slično što bi se iskoristilo za ozbiljniji postupak gdje je zaprijećena kazna do 12 godina zatvora.
Drugi pravac je bio prikupljanje informacija, snimanje komunikacija, kretanje, kontakti i slično, te pokušaji pojedinih špijuna da me odvuku na neku udaljenu lokaciju, gdje je već čekao tim ubica.
Kada sve to nije uspjelo, odlučili su u vrhu terorističke organizacije da dodatno rizikuju objelodanivši postojanje predmeta te me formalno pozovu na izjašnjenje u Istočno Sarajevo sa pravim povodom u pozadini, da naravno samo dođem tamo, kada bi odmah bilo javljeno njihovim ubicama da me sačekaju prilikom izlaska iz zgrade i obave naručeni posao na mnogo jednostavniji način, pošto im je meta došla na nišan.
Ja sam naravno, znajući veoma dobro zakone, odmah pismeno zatražio kopiju rješenja o dodjeli nadležnosti i od tužilaštva u Istočnom Sarajevom a potom kada je uključen sud u Sokocu i od njih ali su pripadnici mafije, koji su pokrenuli nelegalne predmete to izbjegavali ne znajući da sam u međuvremenu pribavio dokaze od republičkog tužilaštva i vrhovnog suda iz kojih se vidi da su oni falsifikovali odnosno lažirali nadležnost.
Pošto sam im postajao sve veća opasnost, jer sam bukvalno u potpunosti prikupio dokaze o njihovoj umiješanosti u ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu i njihovim pokušajima da prikriju taj zločin, odlučili su da sprovedu plan o mom presretanju i odvođenju na teritoriju Istočnog Sarajeva, tako što je pripadnik terorističke organizacije Borovčanin Danko, poslao službenike sudske policije da me presretnu i lažu kako treba da me odvedu samo do suda u Bijeljini ali im nije dao nikakvu pismenu naredbu suda o tome a koju su prema zakonu obavezni da mi uruče.
Pošto to nisu uradili, jer nisu imali tu naredbu, pozvao sam pripadnike policijske stanice "Bijeljina II" koji su bili u blizini da obave posao za koji su plaćeni novcem građana i konstatuju tu činjenicu, odnosno prekršaj no iako su se pripadnici MUP-a uvjerili da sudska policija nema naredbu, odbili su sačiniti zabilješku o tome čime bi bezakonje ostalo sakriveno.
Znajući da mi je život u opasnosti, pogotovo ako se sve ove činjenice zataškaju, rekao sam prisutnima da ukoliko neće da provjere nadležnost i sačine zabilješku o tome, ja idem i "doviđenja" te krenuo, na šta sam poslije samo dva koraka napadnut sa leđa od strane 4 policajca.
Gurnuli su me na zid obližnje zgrade i pokušali nasilno zavrnuti ruke na leđa, čemu sam se suprostavio i sa dva kratka trzaja sastavio ruke pa glasno ponudio da ću dozvoliti da mi stavi lisice ako to žele jer mi je odgovaralo hapšenje, poslije čega se morala sačiniti zabilješka o ovom događaju.
Tom prilikom je došlo do neviđenog falsifikovanja dokumentacije, laži i kršenja zakona, što sam sve dokazao u sudskom postupku a sada neću dodatno isticati nego se koncentrišem na za ovaj tekst bitne detalje, prije čega citiram dio iz obrazloženja suda u Rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr :
Nadalje, iz izjava svih naprijed saslušanih svjedoka, odnosno odlučnih činjenjica koje su iz istih utvrđene, nespornim je konstatovano da sudski policajci Okružnog Centra sudske policije Bijeljina, kod sebe nisu imali predmetnu Naredbu Osnovnog suda Sokolac a na koju su se pozivali da po istoj postupaju prilikom njenog izvršavanja, odnosno prinudnog dovođenja okrivljenog pred Osnovni sud Sokolac a i sam okrivljeni je sudske policajce pozivao da mu uruče navedenu naredbu (što takođe ne spore saslušani policijski službenici).
Odbrana okrivljenog u toku postupka pravilno ukazuje da postupanje sudskih policajaca na naprijed navedeni način nije u skladu sa odredbom iz člana 183. stav 5 ZKP-a RS koja glasi: „Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno.“

Iako sam dakle, dobrovoljno ponudio da mi se stavi lisice, prilikom uvođenja u zgradu su mi izuzetno grubo nasilno gurali glavu prema zemlji, što je bilo nepotrebno, osim ako me nisu htjeli spriječiti da vidim ko je sve prisutan u prostorijama od špijuna i doušnika, odnosno nadređenih komandira.
Kako imam teškoća, uzrokovanih alergijom na polen ambrozije taj događaj je izazvao da udahnem dio alergičnog sadržaja u pluća što je dovelo do gušenja.
Iz tog razloga sam od službenika Srećka Panića, koji je sačinjavao zabilješku, zatražio hitnu pomoć. On je tom prilikom gledao iza mene a kad sam se okrenuo, vidio sam inspektora Dejana Minića, koga od ranije poznajem, kako mu daje znake rukama odrečno, odnosno instruiše ga da mi se ne ukazuje medicinska pomoć.
Pošto sam ga ugledao i pomenuo njegovo ime, inspektor Minić je odmah pobjegao nazad u susjednu prostoriju a ja sam zatražio od prisutnih da mi bar donesu čašu vode do dolaska hitne pomoći.
Čašu vode sam srećom dobio, međutim hitnu pomoć, ne samo da nisu zvali, nego je dokumentacija brutalno falsifikovana i između ostalog napisano da sam se odbio izjasniti po pitanju medicinske pomoći, što je gnusna laž, jer sam taj zahtjev ponovio bar 20 puta.
Ali da ne dužim mnogo o tome, pošto je moja namjera bila da pomognem, upravo tom službeniku Srećku Paniću, pošto su šefovi mafije za kompletan ovaj događaj, pokušali svu odgovornost prebaciti na njega a presjeći komandne veze prema sebi.
To je izvršeno na taj način da su u sudskom postupku, instruirali svjedoka S.J. da izjavi, kako je čuo da sam tražio hitnu pomoć u policijskoj stanici a Srećko Panić je prethodno nagovoren, iako se zakleo da će govoriti istinu, da izjavi - slaže kako to nije čuo.
Glumeći zabrinutost za njega, krivci i podstrekači izvršenja krivičnih djela su mu govorili, kako je pogriješio u nečemu to je trebao uraditi drugačije ali sve to može ispraviti, ukoliko bude lagao pred sudom i naravno ne pominje njihovu ulogu u svemu.
Tako je na moje pitanje da li poznaje Dejana Minića i gdje je u tom trenutku bio, svjedok Srećko Panić odgovorio da ga poznaje, da je to inspektor ali je onda slagao da ne zna gdje je bio, što je jasno da je laž, jer sam istog vidio u zgradi.
Svjedok Panić je sve to ispričao na završnom pretresu a pošto je već na prethodnom, jedan od drugih svjedoka J.S. izjavio pred sudom da je čuo, kako sam od policije u njihovoj zgradi tražio hitnu pomoć.
I on je naravno instruisan da tako izjavi, jer moje pitanje uopšte nije bilo, šta se dešavalo u policijskoj stanici, nego da li je moje zahtjeve za hitnu pomoć sudskoj policiji, prenio svome načelniku, na šta je on odgovorio da "nije čuo" moje zahtjeve njima, što je naravno gnusna laž, te onda dodao da je čuo u policijskoj stanici da se žalim na alergiju i gušenje.
Cilj toga je bio da se presječe odgovornost ka načelniku sudske policije Borovčaninu i drugim saučesnicima iz Istočnog Sarajeva a sva odgovornost, svali na pripadnika policije Srećka Panića.
On jeste prekršio proceduru propisanu zakonom, što je uostalom i dokazano pred sudom ali ja naravno ne želim da odgovornost za sve zločine uključujući pokušaj mog ubistva i ubistvo Ivone Bajo, padne na nekoga ko sa tim nema veze a da se glavni krivci izvuku nekažnjeni, te sam pokušao gospodinu Srećku Paniću, dostaviti dokumente, odnosno dokazni materijal iz koga se vidi, odgovornost prvo načelnika sudske policije a onda lančano stiže i do drugih krivaca iz MUP-a i nenadležnih organa u Istočnom Sarajevo.
U tu svrhu sam podneo krivičnu prijavu prije formiranja prekršajnog predmeta u osnovnom sudu u Bijeljini a pri sačinjavanju te prijave sam predvidio da će pripadnici mafije, pokušati da se izvuku i svu odgovornost prebace na Srećka Panića te sam ubacio rečenicu koja će ih razotkriti, citiram :
"Zločinci iz policije su mi umjesto ukazivanja hitne pomoći, saopštili da me predaju sudskoj policiji, koja će me navodno odvesti u hitnu pomoć, iako su oni bili dužni to da učine i kako se vidi napisali da nisam ni tražio intervenciju. Očigledno su šefovi mafijaškog klana intervenisali telefonima, pokušavajući na sve načine da me što prije dovuku na Sokolac, timu ubica koji je već čekao na nišan, te iako sam i od sudske policije zatražio da me odvedu u hitnu pomoć, oni to nisu učinili a na pitanje jesu li obavijestili svog komandira, zločinca o tome, niko od njih nije odgovorio ali im se na licu vidjelo da su to učinili a kriminalaca Borovčanin Danko, naravno nije izvršio svoju profesionalnu obavezu nego je zastupao interese mafije koja je planirala da me ubije."
Prijava je predata 24.05.2019. dva dana nakon što sam napadnut u zgradi PU Bijeljina od strane pripadnika MUP-a u civilu, koji mi je prijetio i ubistvom ako ikada više dođem tražiti neka prava. Citirani dio je na dnu treće strane te prijave a kompletan sadržaj je objavljen na internetu na web lokaciji "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2019/05/30/4151496" i "https://pravdaistina.cloudaccess.host/prijava-protiv-vise-lica-i-nn-lica-za-vise-krivicnih-djela".
Osim toga, postoji detalj koji nisam napisao ni tada, niti je bilo gdje zabeležen.
Poslije mojih više uzastopnih zahtjeva da se pozove hitna pomoć, Srećko Panić je rekao : "Evo predaću te sudskoj policiji i oni će te svojim vozilom odvesti u hitnu pomoć" što sam čuo i ja i svi prisutni a siguran sam da će se ovog detalja, gospodin Panić sjetiti te apelujem na njegove prijatelje ili kolege da mu dostave ovaj materijal, posebno ukoliko ja ne budem to mogao lično učiniti.
Dakle, kada sam 24.06.2020. u policijskoj stanici Bijeljina II, na portirnici tražio Srećka Panića, saopšteno mi je, da tog dana nije na poslu a neće biti ni sutradan i savjetovano da se narednih dana javim telefonom i raspitam.
Tog trenutka, sa desne strane u prostoriju ulazi, upravo inspektor Dejan Minić, koji je 27.09.2018. instruisao i nagovarao Srećka Panića da izvršava krivična djela, da ne postupa u skladu sa pravilima i koji kao ni njegova komanda nisu htjeli da preuzmu dio odgovornosti i pomognu kolegi Srećku Paniću, nego su se sakrivali tokom sudskog postupka, iako sam po sugestiji suda, poslao pismene zahtjeve i MUP-u i sudskoj policiji i nenadležnim organima na teritoriji Istočnog Sarajeva.
Jedna od zajedničkih tački u tim zahtjevima je bila, da svaki od tih organa, dostavi pismene dokaze o prenosu nadležnosti, vezano za događaje od spornog dana, ukoliko postoje a to niko od njih nije učinio.
Kada se ima u vidu da sam ja priložio dokaze, od republičkog tužilaštva i vrhovnog suda iz kojih se vidi da je to bio pokušaj lažiranja nadležnosti, onda je potpuno jasno da tu nema nikakvog postupanja državnih organa, nego se radi o razbojničkom terorističkom napadu mafijaškog klana na mene, sa planom da budem ubijen na udaljenoj teritoriji.
Time su sve takozvane "državne institucije" pokazale da nemaju nikakve veze sa zakonima, da su pripadnici mafije zaposleni u njihovim redovima, izvršili teška krivična djela a sada im se od strane "institucija" pruža podrška, čime se takozvana država, odnosno republika, kako RS tako i BIH u cjelini, deklariše kao klasična mafijaško teroristička organizacija. Pojedinci koji su reagovali i distancirali se od terorističke grupe, (kao služba predsjednika recimo) pokazuju da ne žele biti saučesnici mafije u prikrivanjima teških zločina.
Kako sam poslije 24.06.2020. saznao u narednih nekoliko dana su pokrenute nove radnje protiv mene u kojima je očito učestvovao i Dejan Minić i načelnik sudske policije Borovčanin uz angažovanje doušnika, preko koga sam i saznao za te radnje, no ovom prilikom, naravno neću pominjati detalje, niti ime osobe, preko koje sam obaviješten o tome.
Na kraju ću još samo prezentovati dokaze, iz kojih se vidi organizovani kriminal, izvršen od strane načelnika Borovčanin Danka, koji je sastavio službenu zabilješku, onako kako je on htio i prikrio događaje koji su se odigrali te izostavio najbitniji detalj a to je da sudska policija nije uz sebe imala naredbu niti su mi je uručili na moj zahtjev.
Ne postoji ni podatak da sam zahtijevao hitnu pomoć i imao teške napade prilikom transporta, gušenje i povraćanje a laže se da je sve proteklo u redu, no na kraju se dodaje da sam "pušten na slobodu" što u prevodu znači, izbačen na ulicama Sokoca, kao meta timu ubica, koji je čekao na putu prema autobuskoj stanici.
Da je načelnik Borovčanin, brutalno lažirao činjenični opis, dokaz je zabilješka policijske stanice "Bijeljina II" koju je potpisao Srećko Panić a u kojoj je jasno naveo da sudska policija nije imala naredbu uz sebe a to je potom i dokazano u sudskom postupku.
Pošto sam podnio krivičnu prijavu protiv mafijaškog klana za "Terorizam i druga krivična djela" tužilaštvu Bosne i Hercegovine, pripadnici mafije na višim pozicijama su se uplašili i pokušali svu odgovornost usmjeriti na policajca Srećka Panića a sve dokaze o svom učešću prikriti te ovim javnim tekstom, ukazujem na njihove veze sa teškim krivičnim djelima.
Srećko Panić jeste prekršio zakon ali tada nije znao pozadinu svega, jeste i lažno svjedočio pred sudom, što je pravno gledano mnogo teže, pošto je bio svjestan šta čini, no pošto je izmanipulisan od strane pripadnika mafije na višim nivoima, imao sam namjeru dostaviti mu ovaj materijala i ukazati, koje dokaze može prezentovati ako i kada bude pokrenut postupak protiv njega.
Pripadnici terorističke grupe, koji se kriju u sjenci, glume prijatelje i Paniću i drugima koje nagovaraju na krivična djela a sa druge strane, ne smiju da izađu javno pred mene i pokažu to svoje navodno znanje i sposobnost, su se uplašili, jer im je jasno da će Srećko Panić, kada se protiv njega pokrene postupak, progovoriti i otkriti njihov udio u zločinačkom planu, posebno kada se ima u vidu činjenica da sam i bez svjedočenja Srećka Panića, dokazao kakav je to monstruozni kriminal u pitanju i koji zločinci iza tog plana stoje.
Obaviješten sam, (dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.") da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smijenilo Rajka Čolovića sa pozicije glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu a služba predsjednika Republike mi je poslala dopis "01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." iz koga se vidi da je materijal proslijeđen pripadnicima MUP-a a na šta niko još nije reagovao.
No i sama činjenica da postoji dokument iz koga se vidi da je u arhivi predsjednika Republike, materijal koji dokazuje ne samo pokušaj mog ubistva, nego i ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca koji je teroristička grupa vršila iz područja Sarajeva u Bobar grupu, je veoma značajna i visi kao mač nad glavama pripadnika mafije, koji su svjesni da više ne mogu prekrivati svoju odgovornost te bi mogli u želji da smanje količinu dokaznog materijala protiv sebe, pokušati ne samo ponovno moje ubistvo, nego i likvidacije policijskih službenika, koji su svjedoci njihovih krivičnih dijela, na sličan način kako su ubijeni pripadnici MUP-a u Sarajevu, oktobra 2018-te a ubice pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva pod zaštitu istih kriminalaca koji su umiješani i u ove opisane događaje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

subota, 20. lipnja 2020.

JAVNI POZIV TUŽILAŠTVU NA SARADNJU SA GRAĐANIMA

Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima
Osim, da se tako izrazim, blagih krivičnih dijela, vezano za falsifikovanje nadležnosti i težih kao što su saučesnistvo u planiranju i pokušajima mog ubistva, Rajko Čolović je godinama štitio grupu plaćenih ubica, koja je uhapšena tek poslije njegovog smjenjivanja a nakon napada na Slobodana Vasiljevića...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

NA RUKE : GJOT VUKADIN ANICA - OJT JOVANA TOMAŠ

JAVNI POZIV TUŽILAŠTVU NA SARADNJU SA GRAĐANIMA

S obzirom na okolnosti, odnosno stanje uzrokovano proglašenom pandemijom, šaljem ovaj zahtjev elektronskim putem na službeni mejl da bi se izbjegla opasnost od zaraze službenih lica te tražim da mi na isti način bude odgovoreno na mejl Zdenkobajo@gmail.com, što je i sigurnije, posebno imajući u vidu da se dio pošiljki presreće i uništava za šta imam pismene dokaze od Pošta Srpske.
Dopisom UDT DI 009312 19 od 27.01.2020. pismeno sam obaviješten da je nekadašnjem glavnom okružnom tužiocu Rajku Čoloviću prestao mandat.
Da pomenuta osoba, nije više na poziciji glavnog tužioca, znao sam još polovinom predhodne 2019. pošto je objavljeno da je na tu poziciju imenovana gospođa Anica Vukadin.
Ostalo je nejasno, odnosno nisu objavljeni razlozi, zbog kojih gospodin Čolović, više nije glavni tužilac, iako je njegov mandat isticao tek u decembru te godine, no s obzirom da sam protiv njega podnio više pritužbi, zbog teške zloupotrebe službenog položaja i više krivičnih dijela, izvršenih sa ciljem da se nezakonito prikupljaju podaci o meni i iskoriste za pripremu ubistva, pretpostavljao sam da su te činjenice povezane.
Danas je poznato a i u nekoliko sudskih predmeta u Bijeljini su kao dokaz priloženi dokumenti iz kojih se jasno vidi da je gospodin Čolović zloupotrijebio svoj položaj, kako bi falsifikovao nadležnost te pokrenuo nezakoniti predmet protiv mene i posebne istražne radnje a kada svi pokušaji da budem ubijen na teritoriji Bijeljine, od strane pripadnika mafije nisu uspjeli, odlučeno je da se predmet dodijeli u rad novom tužiocu te isprovocira moj dolazak ili prisilno dovođenje na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bih bio laka meta plaćenim ubicama.
Detalje o tim pokušajima ubistva neću sada opisivati, nego ću samo istaći da sam osim već navedenih činjenica ustanovio da gospođa Jovana Tomaš stupa na dužnost okružnog tužioca tek 2017. dok je predmet protiv mene otvoren dvije godine ranije, što asocira da ga ona nikako nije mogla otvoriti i da je po svoj prilici i sama prevarena, odnosno obmanuta od strane tadašnjeg glavnog tužioca ili nekog posrednika kako bi vjerovala da je sve po zakonu.
Neposredno poslije jednog pokušaja ubistva, (jun 2017.) dobio sam poziv da dođem u tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i izjasnim se pred tužiocem na šta sam odmah zatražio pismeno rješenje o prenosu nadležnosti, koje tada nisam dobio ali je moguće tom prilikom tužilac Tomaš Jovana, shvatila da nije sve zakonito u tom predmetu ili je sa druge strane, neke daljnje korake preduzeo tadašnji glavni okružni tužilac Rajko Čolović.
Osim, da se tako izrazim, blagih krivičnih dijela, vezano za falsifikovanje nadležnosti i težih kao što su saučesnistvo u planiranju i pokušajima mog ubistva, Rajko Čolović je godinama štitio grupu plaćenih ubica, koja je uhapšena tek poslije njegovog smjenjivanja a nakon napada na Slobodana Vasiljevića.
I što je posebno bitno, gospodin Čolović je pripadnik terorističke organizacije, koja je ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre, prilikom šverca narkotika koji su sa teritorije Sarajeve dopremljeni u Bobar grupu a potom godinama pokušava prikriti ubistvo, što nisu uspjeli, pošto sam razotkrio sve detalje tog zločina i ta činjenica je glavni motiv mafijaškog klana koji želi da me ubije i otkloni opasnost od sebe.
S obzirom da postoje i drugi saučesnici koji su tada učestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva devojčice te pokušajima mog ubistva, koji se nastavljaju i danas, očekujem od tužilaštva, posebno trenutnog glavnog tužioca gospođe Vukadin Anice i tužioca Tomaš Jovane, koja je bila zadužena nelegalnim predmetom da postupe u skladu sa zakonom, da sarađuju sa građanima u ostvarenju njihovih prava te da ne prikrivaju dokaze, izvršioce i činjenice izvršenih krivičnih djela.
Na osnovu prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te člana 48, kao i prava iz ZKP-u i Zakona o slobodi pristupa informacijama. U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava podnosim :

ZAHTJEV I JAVNI POZIV ZA OJTIS

U skladu sa pravima iz Ustava i zakona očekujem da mi odgovorite na naredna pitanja u elektronskoj poruci kao što je to činjeno i od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i kabineta predsjednika Republike...
... te po mogućnosti pošaljete i skenirane kopije najbitnijih dokumenata:

Ko je tužilac, koji je otvorio 2015. predmet T17 0 KT 0006630 15 ?
Kog datuma je okružni tužilac Tomaš Jovana, stupila na dužnost u OJTIS ?
Kog dana je okružni tužilac Jovana Tomaš, zadužila predmet broj T17 0 KT 0006630 15 ?
Da li je tužilac Tomaš Jovana, potpisala poziv na ispitivanje, koji mi je upućen dana 22.06.2017. ?
Da li je OJT, Tomaš Jovana u vrijeme kada je zadužena predmetom broj T17 0 KT 0006630 15, posjedovala navodno rješenje kojim se taj spis dodijeljuje u rad njihovom tužilaštvu ili je o postojanju istog bila obmanuta ?
Da li je tužilac Jovana Tomaš, poslije slanja mog zahtjeva za dostavu navodnog rješenja, zatražila asistenciju policijske uprave Bijeljina i moje izjašnjavanje u toj ustanovi ili je to učinio neki drugi službenik tužilaštva ?
Da li je okružni tužilac Tomaš Jovana, potpisala optužnicu 29.11.2017. ili je njen potpis falsifikovan od strane drugog lica ?
Da li je okružni tužilac Tomaš Jovana, privremeno prekinula posao zbog bolovanja prije 29.11.2017 ili poslije tog datuma ?
Da li su okružni tužilac Tomaš Jovana i sadašnji glavni okružni tužilac Vukadin Anica, ikada vidjeli bilo kakvo rješenje kojim se bilo kakav predmet u kome sam ja osumnjičeni, dodjeljuje u rad njihovom tužilaštvu ?
Da li danas pomenute osobe, imaju saznanja da je u stvari dopis "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojim se opravdava podizanje optužnice protiv mene, dodijelio okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, moju krivičnu prijavu protiv kriminalne grupe zbog falsifikovanja rješenja osnovnog suda u Bijeljini ?


Osim odgovara na prethodna pitanja tražim da mi na navedeni mejl dostavite skenirane dokumente :

1. Kopiju odluke, ukoliko postoji kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad okružnom tužiocu Jovani Tomaš.
2. Kopiju odluke, ukoliko postoji, kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, prethodno još 2015 dodjeljuje nepoznatom XX tužiocu.
3. Kopiju odluke nepoznatog XX tužioca, ukoliko postoji a kojom se nalažu posebne istražne radnje.
4. Ukoliko se predhodni dokumenti, vezano za nepoznatog XX tužioca, smatraju tajnim, onda bilo koji dokument iz koga se vidi koji je tužilac postupao u navedenom predmetu prije Jovane Tomaš.


Ukoliko na ova moja pitanja ne bude odgovoreno, želim zbog javnosti i građana da istaknem, kako prema dosad prikupljenim dokazima i činjenicama, proizilazi da okružni tužilac Tomaš Jovana, niti je znala za falsifikovanje nadležnosti, niti je saučestvovla u krivičnim djelima i pokušajima mogu ubistva ali imaće priliku i ona i trenutni glavni tužilac da se izjasne po tom pitanju ako žele.
Ako to ipak ne učine, neće biti u pitanju samo obična pristrasnost, nego će direktno pružiti pomoć i podršku, pripadnicima monstruozne i opasne terorističke organizacije, koja je odgovorna za više teških krivičnih dijela pljački, likvidacija, silovanja, premlaćivanja u posljednjih 25 godina od završetka rata do danas...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

srijeda, 10. lipnja 2020.

BANDITIZACIJA TAKOZVANIH INSTITUCIJA OD STRANE MAFIJAŠKIH BOSOVA

Banditizacija takozvanih institucija od strane mafijaških bosova
Konkretno u ovom slučaju je izvršen razbojnički teroristički napad grupe koja je planirala moje ubistvo u kome je načelnik sudske policije Borovčanin, poslao službenike bez primjerka naredbe za dovođenje, predsjednik suda u Sokocu, takođe Borovčanin, prethodno lažirao nadležnost, kao i glavni okružni tužilac u OJTIS, Čolović, koji je falsifikovao nadležnost sopstvenog tužilaštva. Od više drugih krivičnih djela, ističem samo još činjenicu da je inspektor Minić, podsticao, službenike MUP-a da krše zakon, prava građana i falsifikuju dokumente a komandir Nešković se tome priključio u sastavljanju dokumentacije kada je izostavio ključne događaje i tek u svojoj žalbi pominje da sam upozoravao na nezakonitost i lažiranje nadležnosti i na planiranje ubistva...

BANDITIZACIJA TAKOZVANIH INSTITUCIJA OD STRANE MAFIJAŠKIH BOSOVA

Prije nekoliko godina dostavio sam pismeno predsjedniku suda, nekoliko primjedbi vezano za pogrešnu primjenu zakona i izneo sugestije o eventualnim izmjenama. U međuvremenu se Zakon o prekršajima i ZOJRIM i izmjenio te uz povećanje obima i broja članova došlo je i do nekih izmjena o kojima sam ranije pisao. Da li je moj dopis imao uticaja ili ne nije ni važno, koliko je značajno da se recimo pravo iz člana 32 Ustava RS, dodatno istaklo u članu 7, ZOJRIM, dio "osim ako se navedeno ne odnosi na javno iznešeno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija".
Na žalost, iako postoji u zakonu a ranije je bilo definisano ustavom, ovo pravo i odredba se ne poštuje no neću sada obrazlagati taj član nego 2 druga koja se od strane drugostepenog i prvostepenog suda krše na štetu građana. To što sam oslobođen krivnje u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" ne mjenja suštinu jer je važno da i druge osobe koje ne poznaju zakon budu zaštićene od strane suda a ne da im se prava oduzimaju i odredbe zakona prekrajaju na njihovu štetu.
Na drugoj strani Rješenja 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020. Okružnog suda u Bijeljini navodi se, citiram :
"Što se tiče navoda okrivljenog da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka u konkretnom slučaju i koji se poziva na odredbe čl. 99. Zakona o prekršajima RS, isti su ocjenjeni kao neosnovani jer je čl. 103. st. 3. Zakona o prekršajima RS propisano „zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima protiv počinioca prekršaja“ dok je st. 4. istog člana propisano „svakim prekidom zastarjelost počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide zastarjelost u svakom slučaju nastupa kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je propisano u čl. 99. ovog zakona“, pa je žalba u ovom dijelu neosnovana."
Prije svega ističem da ja nisam podnosio nikakvu žalbu nego "ODGOVOR NA ŽALBU PS BIJELJINA II" i u tom odgovoru samo pomenuo, citiram :
"Još prije nego što je dokazni postupak uopšte počeo, sačinio sam dokument vezano za zastarijevanje ali nisam htio da ga predam ni na drugom pretresu, niti na trećem, sve do završne riječi jer sam htio da dobijem izjave svjedoka a da sam to učinio odmah, rizikovao bih da postupak bude prekinut u slučaju kada bi se doslovno poštovao zakon i tako ne bi došao do mnogih važnih dokaza. Bio sam uvjeren da ću biti oslobođen krivnje između ostalog i zbog toga što sam postupao isključivo po zakonu za razliku od službenika, kojima su komandovali Nešković i Borovčanin ali čak i da se to nije desilo za mene su mnogo važniji dokazi do kojih sam došao."
Kako se može vidjeti pojam "ZASTARJEVANJE" se samo POMINJE u mom odgovoru, bez ikakvog pozivanja da je trebalo biti primjenjeno. Dakle u tom dokumentu uopšte nisam isticao da je "NASTUPILA ZASTARJELOST" te se postavlja pitanje odakle drugostepenom sudu taj pojam i takav stav. Istina je da sam to istakao na pretresu - kome drugostepeni sud nije prisustvovao a kako se radilo o žalbi PS Bijeljina II, nije bilo nikakvog razloga da se ova moja "BEZAZLENA" i nebitna rečenica analizira.
No, sa druge strane, iz dokaznog postupka se vidi da sam uprkos ograničenjima koja su bila i opravdana od strane suda ali i neka neopravdana, uspio dokazati istinitost sopstvenih tvrdnji i što je još važnije, smišljeni kriminal, laži, falsifikovanja pripadnika MUP-a i sudske policije te čak jasno tokom ispitivanja, kreirao materijal, koji dokazuje da svjedoci lažu i pred sudom iako su prethodno pročitali zakletvu.
S obzirom da je u pozadini svega, više teških krivičnih djela na štetu mojih prava, zdravlja i života, asistiranje u pokušaju ubistva kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, pripadnici MUP-a koji su podnijeli zahtjev za prekršajni postupak su shvatili da su njihove zločinačke radnje razotkrivene, da zbog njih mogu i trebaju dobiti zaslužene zatvorske kazne, te su krivca za to vidjeli u sudu, smatrajući da je postupak trebao biti prekinut čime bi svjedoci bili spašeni od sopstvenih laži pred sudom što je dodatno krivično djelo.
Pravo stanje može se vidjeti iz odredbi člana 103 ZOP, koji citiram u cjelosti :
Član 103. Tok i prekid zastarjelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka i izvršenja zaštitnih mjera
(1) Zastarjelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka počinje od dana kada je prekršaj izvršen. (2) Zastarjelost ne teče za vrijeme za koje se po zakonu gonjenje, odnosno izvršenje zaštitne mjere ne može otpočeti ili nastaviti. (3) Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi gonjenja počinioca prekršaja ili izvršenja zaštitne mjere. (4) Svakim prekidom zastarjelost počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slučaju nastaje kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je propisano u čl. 99. i 101. ovog zakona. (5) Ako je riječ o kazni zatvora iz opozvane uslovne osude, zastarjelost počinje teći danom pravosnažnosti odluke o opozivu. (6) Zastarjelost izvršenja kazne zatvora, odnosno zatvora kojima je zamijenjena neplaćena novčana kazna i zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera ne teče za vrijeme njihovog izvršavanja. (7) Na rokove zastarjelosti prekršajnog gonjenja i izvršenja prekršajne sankcije primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme učinjenog prekršaja.

A sada ponavljam stav 3, koji glasi : "Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi gonjenja počinioca prekršaja ili izvršenja zaštitne mjere." te se vidi da je drugostepeni sud u svom "Rješenju" izostavio riječi "radi gonjenja počinioca prekršaja ili izvršenja zaštitne mjere" i prepravio ih u sasvim drugačiji smisao : "protiv počinioca prekršaja".
Dakle, zakonom je predviđeno da se zastarjevanje prekida ukoliko okrivljeni izbjegava postupak te sud zbog toga preduzima procesne radnje za njegovo gonjenje ili izvršavanje zaštitne mjere. To je precizno i jasno navedeno u članu 103, stav 3, te očekujem od predsjednika sudova da obezbjede primjenu tog i svih drugih članova na propisani način a ne na štetu građana, posebno imajući u vidu, smišljeni kriminal policije koja na najmonstruozniji način, krši zakon, čini krivična djela a onda falsifikuje dokumentaciju i laže pred sudom, sve po naredbama kriminalaca koji su na višim pozicijama u hijerarhiji mafije.
Drugi važan član koji se ne primjenjuje tokom dokaznog postupka a garantuje se zakonom je iz člana 9, stav 2, tačka 5, citiram :
"(2)Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbjedi prisustvo i saslušnje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Ovo nije navod iz zakona koji imam na računaru, te bi eventualno mogao biti pogrešna odredba koja je možda izmjenjena ili neka druga greška nego citiram iz poziva koji sud šalje okrivljenom na pretres a član 9, je njegov sastavni dio, na drugoj strani.
Kada sam se pozvao na ovo pravo, prvostepeni sud je odbio da ga primjeni, prepravljajući dio "da se obezbjedi prisustvo i saslušnje svjedoka" u "da obezbjedi prisustvo i saslušnje svjedoka". čime sud PRAVO građanina - okrivljenog, izbacivanjem samo jedne riječi "SE" pretvara u "OBAVEZU".
Očekujem od predsjednika sudova da će osigurati građanima i ovo pravo i uticati na sudije da obezbijede prava građanima i obezbjede prisustvo svjedoka, koji su relevantni za događaj na način da su akteri dešavanja ili su direktno uticali na radnje koje su predmet pretresa.
Konkretno u ovom slučaju je izvršen razbojnički teroristički napad grupe koja je planirala moje ubistvo u kome je načelnik sudske policije Borovčanin, poslao službenike bez primjerka naredbe za dovođenje, predsjednik suda u Sokocu, takođe Borovčanin, prethodno lažirao nadležnost, kao i glavni okružni tužilac u OJTIS, Čolović, koji je falsifikovao nadležnost sopstvenog tužilaštva. Od više drugih krivičnih djela, ističem samo još činjenicu da je inspektor Minić, podsticao, službenike MUP-a da krše zakon, prava građana i falsifikuju dokumente a komandir Nešković se tome priključio u sastavljanju dokumentacije kada je izostavio ključne događaje i tek u svojoj žalbi pominje da sam upozoravao na nezakonitost i lažiranje nadležnosti i na planiranje ubistva.
Podsjetiću da je Minić, prije nekoliko godina svjedočeći pred sudom uglavnom korektno, instruisan da "ZABORAVI" dio kada sudski policajac kaže da mi ne treba dati nikakva prava nego me treba odvest na Sokolac. Minić je kao nagradu za "ZABORAVNOST" napredovao do mjesta inspektora, sa koga je učestvovao u napadu na moja prava, zdravlje i život. I ostali "svjedoci" su instruisani "da zaborave ove riječi koje je očito sudskoj policiji servirao načelnik Borovčanin a onda više puta u sadejstvu sa saučesnicima pokušavao da realizuje taj plan koji se trebao okončati "zadesnom" smrću na Sokocu.
AKO NEKO MISLI DA NIJE TAKO, NEKA ODGOVORI ZBOG ČEGA MI NIJE OMOGUĆENO DA ISPITAM PRIPADNIKE MAFIJE IZ ISTOČNOG SARAJEVA I POSTAVIM PITANJA KAKO SU, KOJIM DOKUMENTOM I PO KOJIM ZAKONSKIM ODREDBAMA STEKLI NADLEŽNOST U PREDMETIMA KOJI SU KORIŠTENI ZA MOJE PRAĆENJE, ANGAŽOVANJE INFORMATORA, SNIMANJE KOMUNIKACIJA I ODVOĐENJE NA SOKOLAC.
Podsjećam da su sudski policajci i pripadnik MUP-a, pred sudom svjedočili da NE ZNAJU, zakonske odredbe vezano za radnje koje su vršili i svima navedenima bi ostalo da odgovore isto tako ili da priznaju saučesništvo u pokušaju mog ubistva, ubistvu Ivone Bajo, pokušajima prikrivanja tog zločina i drugim krivičnim djelima.
Dakle, da nisam bio spreman na ovakav scenario i da sam odmah kad sam ostavljen na ulicama Sokoca, krenuo ka autobuskoj stanici, upao bih u klopku plaćenih ubica koji su sjedili u kafeu "Iceberg" a u dokumentima PS Bijeljina II, sastavljenim 27.09.2018, i naknadno za potrebe postupka, nema nijedne riječi o tome.
Kako se može vidjeti iz zabilješke sudske policije koja mi je uskraćena i bila nedostupna prije ispitivanja svjedoka, sudski policajci po diktatu Borovčanina navode da su postupali po naredbi, izostavljajući činjenicu da je nisu imali uz sebe a onda iako sam više puta tražio hitnu pomoć zbog gušenja, tvrdio da je plan moje odvlačenje i ostavljenje na Sokocu, to se i desilo a onda su telefonom obavješteni plaćenici u kafeu da sam izbačen na ulicu.
Detalje o tome neću sada obrazlagati a na kraju dodajem samo činjenicu da sud ne može zasnivati odluku na dokazima do kojih se došlo krženjem zakona o krivičnom postupku i drugih prava garantovanim ustavom i zakonima a što mi se konstantno onemogućavalo u svim postupcima. Podsjećam i napominjem da "svjedoci" nisu lagali samo sada u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" nego i u svim ranijim postupcima čega su sudije bili svjesni no očito nisu očekivali da će pripadnici mafije ići toliko daleko u zločinima da će pokušati likvidaciju na teritoriji Istočnog Sarajeva, angažovanje pripadnika terorističke grupe instalirane u OJTIS, Sudu u Sokocu, MUP-u i Sudskoj policiji.
Završni citat je iz dokumenta koji sam predao (a sada prilažem) uz "Odgovor" pod nazivom "OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA" gdje ističem pomenuti član 10. "Zakonitost dokaza" i mnoge druge ali ne pominjem "ZASTARJEVANJE", koje se potencira u obrazloženju :

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Pravično vođenje postupka - član 105
(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogućava se pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se počiniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija.
(2) Prije donošenja pravosnažne odluke o prekršaju, okrivljenom može biti ograničeno ostvarivanje sloboda i prava samo pod uslovima propisanim ovim zakonom. (3) Ako ovim zakonom nisu uređena pojedina pitanja prekršajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske: Osnovna načela, Mjesna nadležnost, Spajanje i razdvajanje postupka, Prenošenje mjesne nadležnosti, Posljedice nenadležnosti, Izuzeće, Branilac, Podnesci i zapisnici, Rokovi, Troškovi krivičnog postupka, Imovinskopravni zahtjevi, Pretresanje stana, prostorija i lica, Privremeno oduzimanje predmeta i imovine, Ispitivanje osumnjičenog, Saslušanje svjedoka, Uviđaj i rekonstrukcija, Vještačenje, Glavni pretres, Žalba na presudu prvostepenog suda, Postupak protiv pravnih lica, Postupak za primjenu mjera bezbjednosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude, Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći, Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica bez osnova osuđenih i neosnovano lišenih slobode.
Vezano za ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU, Glava I - OSNOVNA NAČELA, član 10. "Zakonitost dokaza" :
(1) Zabranjeno je od osumnjičenog, optuženog ili bilo kojeg drugog lica koje učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu. (2) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim bitnim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i medunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ovog zakona. (3) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana.
Kao i relevantni član 106, Zakona o prekršajima :
Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi
Član 106. (1) Postojanje ili nepostojanje činjenica na kojima zasniva odluku, sud cijeni po svom slobodnom uvjerenju, pri čemu nije ograničen posebnim formalnim pravilima. (2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.
ISTIČEM DA JE REPUBLIKA SRPSKA PREKRŠILA ZKP-U, LAŽIRAJUĆI NADLEŽNOST NENADLEŽNIH SUDA U SOKOCU I OJTIS, PREKRŠILA JE ZAKON O TUŽILAŠTVIMA, ZAKON O SUDOVIMA TE KONVENCIJU O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA, ČLANOVE 6 "PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE", 14 "ZABRANA DISKRIMINACIJE, 17 "ZABRANA ZLOUPOTREBE PRAVA", USTAV RS, ČLANOVE 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 45 KAO I 48 IZ KOGA POTENCIRAM STAV "PRAVA I SLOBODE ZAJAMČENI OVIM USTAVOM NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI". REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA.
Ovim postupkom, došao sam tokom ispitivanja do dokaza o krivičnim djelima koja su smišljeno počinili pripadnici mafije, pri čemu ne mislim samo na direktne izvršioce nego na nalogodavce, Neškovića, dvojice Borovčanina, Čolovića, Minića pa sve do vrha mafije, kreatora "CRNE KNJIGE", Dodik Milorada, Lukač Dragana i drugih sluga, novog svjetskog poretka, stranih agenata i špijuna koje sam tako opisivao i ranije a sada su svoje pravo pljačkaško i zločinačko lice pokazali u terorističkoj akciji na svjetskom nivou - lažnoj "KORONA PANDEMIJI" organizovanoj pljački, uvođenjem nelegalnog i nepotrebnog vanrednog stanja za šta je kao preduslov obješen glavni sanitarni zdravstveni inspektor RS, Desimir Miljić...

PRILOZI

Poziv na pretres, strana 2
Pravično vođenje postupka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com