četvrtak, 25. kolovoza 2022.

ZAŠTO TAKOZVANA POLICIJA PRIKRIVA I ŠTITI ZLOČINCE

Sve ovo pokazuje i dokazuje da ni MUP RS ni bilo koji drugi organ ZORS-e, nemaju nikakve veze sa zakonom nego rade po instrukcijama jednog od šefova bande, DODIK MILORADA, koji je izdao javnu naredbu svojim slugama da se bore - LIKVIDIRAJU lica, čija su imena zapisana u `CRNOJ KNJIZI` njegove SNSD bande...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

NA RUKE - GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH

Veza : "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" od 17.03.2021. i više drugih krivičnih prijava. Već sam više puta pominjao da su zbog bezakonja i organizovanog kriminala unutar takozvanog MUP-a RS, stradali brojni svjedoci krivičnih djela, među kojima ističem pripadnike pravosudnih organa iz OJTIS-u i suda u Sokocu, g. Dragana Ninkovića i Luku Borovčanina a nedavno je brutalno likvidiran načelnik policije g. Radenko Bašić. Svi su bili upoznati sa nekim detaljima krivičnih djela vezano za pokušaje mog ubistva i ubistva djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu a koje je organizovala, štitila i prikrivala kriminalistička policija, odnosno zločinačka teroristička organizacija, koja se lažno predstavlja kao MUP RS. Bilo je tu i mnogo drugih žrtava, počev od policajaca Šehovića i Vujinovića preko Miloša Ostojića, sve do nedavnog gestapovsko inkvizitorskog ubistva premlaćivanjem, dugogodišnjeg policijskog saradnika i svjedoka brojnih zločina iz prošlosti. Jedino je izostala konferencija za štampu i saopštenje kako je premlaćeni "pobjegao te se okliznuo i upao u kanal pa utopio, prilikom čega su nastale brojne povrede i prelomi" kao u jednom prethodnom slučaju. Sad je još neophodnije da Tužilaštvo BIH reaguje hitno i naloži hapšenje svih lica o čijim zločinima sam dostavljao dokaze, inače se može desiti da "spontano" buknu požari po zgradama policijskih uprava i nestanu brojni materijalni dokazi - predmeti i dokumenti po uzoru na spaljivanje u zgradi IRB-a o čemu imamo komentar u prilogu "Treći krug". Kopija se dostavlja i na više drugih adresa pod naslovom :

ZAŠTO TAKOZVANA POLICIJA PRIKRIVA I ŠTITI ZLOČINCE

DODATAK KRIVIČNIH PRIJAVA PROTIV PRIPADNIKA MAFIJAŠKOG KARTELA

MINISTRU, DIREKTORU POLICIJE, NAČELNICIMA UPRAVA I ODJELA

Za krivična djela : "Terorizam", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Produženo krivično djelo", "Davanje lažnog iskaza", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija" i druga. Svjedoci : Sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić, Simić Mile, Dejan Minić, Stanko Stanišić, Zarić Milan, Radenko Knežević; sudije Malović Branka, Aleksandar Despenić i Siniša Lazarević, okružni tužilac Jovana Tomaš, Stanko Nuić, Mirza Đozo, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, ministar Anton Kasipović, administracija službe predsjednika RS i drugi, čija imena se kriju. Najvažniji dokazi : Predmet "80 0 Pr 100636 18 Pr", Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., - dostavljeni ranije.
S obzirom da neko možda prvi put čita jedan moj dopis, podsjećam da je osim ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i više pokušaja mog ubistva tokom godina, ZORS (zločinačka organizacija republika srpska) izvršila i otvoreni fizički napad na mene u zgradi PU Bijeljina uz psovke, uvrede i prijetnje ubistvom, parafraziram riječi službenika, čiji su napad objema rukama na mene posmatrali četvoro uniformisanih službenika i za mene nepoznat broj njih u civilu : "Bolje ti je da ideš dok se nisi uvalio u probleme a već si se dovoljno uvalio - hajd marš odavde i ne vraćej se više. Ako ikad više budeš tražio neka svoja prava - ubićemo te..." Taj događaj se desio 22.05.2019. i nikada ga niko iz MUP-a nije negirao, čak ni tokom sudskog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" tokom koga sam dokazao brojna krivična djela ZORS-e i nevezano za podatke koji se poslednjih mjeseci pojavljuju vezano za dokaze potekle od dekodirene aplikacija SKY i veze policije sa prometom narkotika, imam osnov i puno pravo da takozvanu policiju opisujem kao mafijaški kartel - narodski rečeno `bandu`. Svakog pripadnika MUP-a i bilo kog službenika "ZORS" tretiram kao člana kriminalnog kartela a svaki napad na moja prava kao POKUŠAJ UBISTVA, tim prije što mi je ubistvom i prijećeno i tako će ostati sve dok ne dobijem pismeno izvinjenje za moju sestru čije su jedino dijete ubili a za mene obavjest da namjera mog ubistva više ne postoji. Neposredno prije pisanja ove prijave, poslao sam na više adresa MUP-a, dopis "Enigma na nebu narko mafijaškog kartela" i ostavio im rok da me kontaktiraju na lični mejl do 05.05.2020. što nije učinjeno te je jasno da su se definitivno deklarisali kao pripadnici mafije a što Tužilaštvo BIH treba imati u vidu. U tom dokumentu sam nagovjestio neke moje kontakte sa stranim istražnim organima i službama inostranih poslova a sada prilažem djelom cenzurisan prilog "Mejl za ambasade 3" koji je poslat 03.06.2019. što je neposredno nakon pomenutog napad na mene. Ostale dopise i odgovore na njih kao i sadržane priloge neću posebno navoditi niti komentarisati. Dakle, pošto takozvana policija nije htjela da radi po zakonskim obavezama i odredbama, sad ima protiv sebe, gomilu dokaza preko Europola o sopstvenim kriminalnim i terorističkim aktivnostima što je bio prisiljen priznati i ministar lično. Ovom prilikom neću ukazivati na dokaze o ubistvu djevojčice Ivone Bajo nego na pokušaje mog ubistva koji su neprekidni od 2010-te a intenzivirani nakon što sam 2015-te, preuzeo predmete ubijene djevojčice i posebno "dječji ruksak" kao materijalni dokaz ubistva koji je policija uklonila sa mjesta zločina, oprala ga benzinom i sakrila.
Oko mjesec i po nakon toga, mafijaški kartel otvara protiv mene nelagalni predmet u OJTIS-u uz posebne istražne radnje kao preduslov za pripremu likvidacije. Da je predmet nelegalan uz falsifikovanje nadležnosti dokaz je "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" a da je potom nezakonito nastavljen i pred sudom u Sokocu, dokaz je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz koga se vidi da ne postoji uopšte predmet u kome sam stranka u postupku. I ovde uz podsjećanje da su g. Ninković i Borovčanin, pripadnici i svjedoci iz upravo ta dva organa iz Istočnog Sarajeva, postavljam pitanje, kako je i zašto zlikovac Borovčanin Danko, (načelnik sudske policije u Bijeljini) slagao službenicima sudske policije da je Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće a onda Vrhovni sud RS, donio rješenje o prenosu nadležnosti u Osnovni sud u Sokocu. Početkom oktobra 2021-e sam išao do PS Bijeljina II da ih upozorim usmeno na životnu opasnost, (po njih) i u razgovoru sa službenikom S.P. koji je sačinio zabilješku dana 27.09.2018. kada je mafijaški kartel izveo razbojnički teroristički napad na mene, skrenuo sam pažnju da prenese upozorenje i komandiru i drugim kolegama jer je klan spreman ubiti svakog svjedoka. Uz dokumente koje sam prezentavao kao dokaze, ukazao sam službeniku S.P. baš na taj detalj da je sudski policajac Lazić Milan, tvrdio kako je Vrhovni sud, prenio nadležnost u Sokolac a što mu je slagao načelnik Borovčanin Danko. Službenik S.P. se dobro sjeća tog i drugih bitnih detalja a koji nisu bili pismeno evidentirani u zabilješkama, što znači da ga je neophodno hitno saslušati u Tužilaštvi BIH, kako vrhu kartela ne bi palo na pamet da mu ugroze život. To im suštinski ne bi značilo ništa jer je jedini zakonski osnov da bi postupao sud u Sokocu, prethodno doneseno rješenje Vrhovnog suda RS a koje ne postoji i to je samo po sebi dovoljan dokaz no to ne opravdava MUP zbog čega uporno prikrivaju i štite zločinca Borovčanin Danka, tim prije što je on direktno odgovoran i za formiranje nezakonitih predmeta i za sva prateća krivična djela sa ciljem da prikrije svoju ulogu u prikrivanju ubistva Ivone Bajo i falsifikovanju sudskog rješenja iz 2010-te u šta je uvukao i doveo u problem više drugih lica iz suda i tužilaštva. Prije nego što obrazložim ta krivična djela i pozovem MUP da odmah reaguje te dostavi materijal i meni i Tužilaštvu BIH, podsjećam na prilog "Rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" koji sadrži odluke kako Osnovnog tako i Okružnog suda, čime je rješenje postalo pravosnažno te je konstatovano da ja nisam prekršio zakon ni na koji način ali i da su to činili službenici RS, te su u tom predmetu sadržani dokazi i izjave svjedoka o više krivičnih djela.
Tokom tog postupka je upućen dopis "Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona" na koji MUP nije dostavio sudu nijedan dokument i nijedan odgovor, kojim bi eventualno doveo u okvire zakona svoje postupke. Nije jer ne postoje a to nisu učinili ni OJTIS-a ni sud u Sokocu a niti Sudska policija, kojima su poslati slični zahtjevi što se vidi iz prioga "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019." Sudska policija i MUP RS su nesporno kršili zakon i činili krivična djela i to smišljeno ali bar imaju neki zakonski osnov za djelovanje dok sa druge strane OJTIS-u i Sud u Sokocu, bez odgovarajućih prema zakonu obaveznih rješenja o dodjeli nadležnosti, imaju legitimitet na teritoriji Bijeljine kao i svaka druga teroristička organizacija. Sve ovo pokazuje i dokazuje da ni MUP RS ni bilo koji drugi organ ZORS-e, nemaju nikakve veze sa zakonom nego rade po instrukcijama jednog od šefova bande, DODIK MILORADA, koji je izdao javnu naredbu svojim slugama da se bore - LIKVIDIRAJU lica, čija su imena zapisana u `CRNOJ KNJIZI` njegove SNSD bande. MUP RS je direktno organizovao pokušaj mog ubistva i preko inspektora Minić Dejana, instruisao 27.09.2018. službenike PS Bijeljina II, da ne provjeravaju moje tvrdnje u RJTRS i Vrhovnom sudu te da falsifikuju dokumentaciju i potpise, ugrožavajući mi život i zdravlje a tek prilikom sačinjavanja dokaza "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" se na drugoj strani pominje da sam upozoravao na mogućnost lišenja života što su oni navodno htjeli da provjere. Pozivam ih sada da ODMAH, Tužilaštvu BIH i meni dostave dokumente o tome šta su ustanovili - da li je i zbog čega načelnik sudske policije Danko Borovčanin tvrdio službenicima da je Vrhovni sud RS, prenio nadležnost na Sokolac te ko je naredio da mi se ne ukaže hitna pomoć zbog gušenje što sam tražio preko 20 puta a onda se to prikrilo i falsifikovala dokumentacija. Na kraju ću da objasnim zbog čega je zločinac Danko Borovčanin uticao da se protiv mene pokrenu predmeti pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, osim toga što je umješan u prikrivanje ubistva Ivone Bajo i što je odatle dovezen tovar narkotika u Bobar grupu. Tokom 2010-te, pomenuti kriminalac Borovčanin je fizički sprečavao mene, Budimku Bollin Bajo i sve druge srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo da dostave dokaze o ubistvu, LAŽUĆI da OJT u Bijeljini više nije nadležno te nas je dana 10.08.2010. držao u svom privatnom zatvoru - bez potvrde o lišenju slobode te pokrenuo prekršajni postupak iako nije imao nadležnost. Važno je istaći da sam neposredno prije toga sa sestrom bio kod tadašnjeg načelnika kriminalističke policije, kome smo predali neke dokaze a on je uz obećenje da će pokrenuti potrebne radnje sugerisao i da se obratimo tužilaštvu u čemu smo onda spriječeni od strane Borovčanina a načelnik Aco Teodorović je 5 dana nakon našeg razgovora s njim smrtno stradao. Zvanično je saopšteno da je doživio infarkt tokom vožnje te skrenuo sa puta a ja sam uvjeren da su ga otrovali kriminalci iz policije koji su oprali benzinom materijalni dokaz ubistva čije sam snimke predao načelniku. Kad se ovome dodaju sumnjive smrti, odnosno likvidacija g. Bašića, Ninkovića i sudije Borovčanina, koji je prema izvorima iz medija umro bez navedenog razloga samo par dana nakon što je smjenjen sa mjesta predsjednika suda, sve djeluje još monstruoznije. Može li iko sa zrncem zdravog razuma povjerovati da je neko godinama bio na mjestu predsjednika suda, da sam o njegovim saznanjima oko krivičnih djela više puta izvještavao VSTV, koje ga smjenjuje a onda on `umire prirodnom` smrću. Osnovano sumnjam da je u pitanju nešto drugo a Tužilaštvo BIH ima ovlaštenja, mogućnosti a i obavezu da to ispita pa čak i sumnjivu smrt g. Bobara u čiju su firmu dovoženi narkotici, preko čije banke se prao novac narko mafije i vršila pljačka a isti je `umro` na dan kada je njegova banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju - nadoknadi nestali, odnosno opljačkani novac. Predmet koji je pokrenuo Borovčanin je nakon moje žalbe obustavljen a rješenje PREINAČENO, što se može vidjeti u prilogu "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" no pod uticajem Borovčanin Danka, izvršeno je falsifikovanje te na prvostepeno rješenje nezakonito udaren pečat pravosnažnosti što se vidi u prilogu "Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr", čime je zločinac opravdavao fašističke metode diskriminacije i zabrane pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta. No to nije kraj jer je poslije moje tužbe za utvrđenje diskriminacije došlo do toga da se prethodno opisani falsifikat pojavio kao "dokaz" pravobranilaštva nakon što im ga je dao zlikovac Borovčanin a što sam ja pismeno obrazložio postupajućoj sudiji te potom Borovčanin u svoj kriminal uvlači i sudiju i Pravobranilaštvo, tražeći da se ti dokazi povuku i unište što sam dokazao podnošenjem zahtjeva administraciji Osnovnog suda te je u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." odgovoreno na moja pitanja i precizno opisano kako je u spis unesen falsifikat te kako je uklonjen. Nakon više mojih krivičnih prijava na tu temu, donesena je odluka da se jedna od njih prenese u nadležnost OJTIS-u, na šta je zločinac Borovčanin Danko da bi izbjegao zasluženu kaznu, uticao na svog saučesnika Rajka Čolovića da se dokazi protiv njega unište a protiv mene kao sve veće opasnost protiv njega i kartela, pokrene tajni predmet i posebne istražne radnje kao preduslov za pripremu likvidacije. Za posebne istražne radnje su bili angažovani brojni doušnici i pripadnici MUP-a ali i lažni "disidenti" sa teritorije cijele RS i kompletnog MUP-a, kao što je recimo B.R. inspektor iz Prijedora, koji mi je prijetio u porukama nekoliko dana krajem novembra 2017-te a posebno 29. datuma. Desetak dana kasnije se ispostavilo da je upravo tog dana, protiv mene podignuta nezakonita optužnica i to kako sam ustanovio najvjerovatnije falsifikovanjem potpisa tužiteljice J.T. Na pismeni zahtjev o tom falsifikatu, nisam nikad dobio odgovor a o aktivnostima lažnog "štrajkača" i "disidenta" Radovanovića je naravno sve znao ubijeni načelnik Bašić, koga je Radovanović neposredno pred ubistvo, opisivao kao "nesposobnjakovića" što se vidi u prilogu "Otkud droga gdje joj mjesto nije" na dnu treće strane. Nakon što je g. Bašić ubijen, Radovanović ga opisuje kao "cijenjenog kolegu" za koga je "emotivno vezan" a ovaj članak više nisam mogao naći na njegovom blogu "Zabranjeni analitičar" no srećom ga je prenio portal "Infomedia Balkan". Ovde se pominje i nelegalna droga u fiokama policije što je manje više "normalno" i ne vidim to kao razlog za likvidaciju no Radovanović Borislav je umješan i u neke druge radnje, koje sam u prethodnim prijavama pojasnio Tužilaštvu BIH a koje su izazvale izuzetno ozbiljne posljedice, opasne i za njega ali i za mnoge druge pripadnike kartela - toliko ozbiljne da bi ubili svakog policajca, tužioca ili sudiju, koji bi mogli svjedočiti o tome protiv njih. Ukoliko MUP ne reaguje ODMAH i ne dostavi podatke Tužilaštvu BIH i meni, podsjećam da je nedavno pritvoreno više osoba, među kojima J.S. iz suda u Bijeljini, koji nije vršio nikakve istražne radnje, vezano za ubistvo Ivone Bajo i nije lično odgovoran ali odlično zna ko je sve i kako prikrivao materijalne dokaze ubistva a bili su obavezani razotkriti zločin te detalje o tome može ispričati Tužilaštvu. Osobe Ž.R. i S.K. su takođe iz Bijeljine i dobro upoznati sa kriminalnim krugovima u MUP-u i političko tajkunskoj sferi a osoba Ž.R. s obzirom da ima jako dug staž u narko kartelu, sigurno ima saznanja o odgovornima za ubistvo i prikrivanje ubistva Ivone Bajo te će ih rado ispričati u zamjenu za povoljniji tretman. Dodaću još izjavu Darka Kovrlije iz vremena kada nisam imao nijedan dokaz i kada je MUP glumio da vodi neku istragu te je tad Kovrlija na moje riječi da želim razotkrivanje pune istine, rekao da se prava istina nikada neće saznati. Prevario se i on i ostali kriminalci iz policije jer sam otkrio sve detalje njihovih podmuklih pokušaja prevare i zataškavanja a sad je na Tužilaštvu BIH, koliko će ih još držati na slobodi uz opasnost da još nekoga ubiju. Da citiram riječi ministra od prije par mjeseci : "Bolje vam je da se sami javite Tužilaštvu, nego da nakon izjava drugih, po vas bude poslata `pozivnica` i ekipa za transport." IZBOR JE ISKLJUČIVO DO VAS...

PRILOZI

Treći krug, Enigma na nebu narko mafijaškog kartela, Mejl za ambasade 3, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp, Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. ; Otkud droga gdje joj mjesto nije

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

subota, 20. kolovoza 2022.

ENIGMA NA NEBU NARKO MAFIJAŠKOG KARTELA

Dokumenti "Otvoreni poziv Tužilaštvu BIH da zaustavi djelovanje mafijaškog kartela" i "Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH" pokazuju zbog čega su pokrenute aktivnosti Tužilaštva BIH te Europola, koje su pokazale da je veliki broj pripadnika MUP-a, umješan u organizovani kriminal sa naglaskom na promet i prodaju narkotika, pranje novca i organizovane likvidacije svjedoka, čija su imena zapisana u "crnoj knjizi" koju je javno obznanio jedan od šefova kartela. Uz sve to da pomenem i sitnicu, kako me je MUP, napao fizički te uz psovke, uvrede i prijetnje prijetio ubistvom i sve to u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. što je bukvalno "objava rata" na šta sam ja odgovorio navedenim pravnim sredstvima a ne plašim se ni časne viteške borbe sa bilo kojim pripadnikom policije - recimo sa dva para rukavica u ringu po sportskim pravilima ako se iko usuđuje na tako nešto, umjesto što koristi gomile doušnika, sitnih pripadnika kartela i napade s leđa....
Informativno vam se dostavlja dopis sa prilozima pod naslovom :

ENIGMA NA NEBU NARKO MAFIJAŠKOG KARTELA

MINISTRU, DIREKTORU POLICIJE, NAČELNICIMA UPRAVA I ODJELA

Od brojnih materijalnih doaza i dokumenata, prvo skrećem pažnju na pdf fajl "Otvoreni poziv Tužilaštvu BIH da zaustavi djelovanje mafijaškog kartela" koji je napisan 09.05.2021. što je znatno prije likvidacije načelnika R.B. U tom kao i u više drugih dopisa sam upozoravao - citiram sa dna dokumenta da su : "...mnogi drugi u životnoj opasnosti te ih je sve potrebno što prije saslušati." Drugi pdf fajl, pod nazivom "Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH" napisan je 04.12.2019. što je prije nastanka dokumenta "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" i prije nego su smrtno stradali okružni tužilac D.N. i sudija L.B. Svi su visoki službenici, MUP-a, Tužilaštva i Suda i svi svjedoci teških krivičnih djela sa akcentom na više pokušaja mog ubistva, za šta je motiv, ubistvo djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, koje su organizovali, vršili i štitili te pokušavaju prikriti, kako ubistvo djevojčice, tako i krijumčarenje, pranje novca i druga krivična djela, pojedini pripadnici MUP-a. Na "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" MUP nije reagovao iako je obavezan zakonom te je shodno tome za smrt ne samo 3 navedena svjedoka nego i mnogih drugih, direktno odgovoran.
Pomenuti dokumenti "Otvoreni poziv Tužilaštvu BIH da zaustavi djelovanje mafijaškog kartela" i "Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH" pokazuju zbog čega su pokrenute aktivnosti Tužilaštva BIH te Europola, koje su pokazale da je veliki broj pripadnika MUP-a, umješan u organizovani kriminal sa naglaskom na promet i prodaju narkotika, pranje novca i organizovane likvidacije svjedoka, čija su imena zapisana u "crnoj knjizi" koju je javno obznanio jedan od šefova kartela. Uz sve to da pomenem i sitnicu, kako me je MUP, napao fizički te uz psovke, uvrede i prijetnje prijetio ubistvom i sve to u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. što je bukvalno "objava rata" na šta sam ja odgovorio navedenim pravnim sredstvima a ne plašim se ni časne viteške borbe sa bilo kojim pripadnikom policije - recimo sa dva para rukavica u ringu po sportskim pravilima ako se iko usuđuje na tako nešto, umjesto što koristi gomile doušnika, sitnih pripadnika kartela i napade s leđa. Neki od službenika MUP-a, istina rijetki su upoznati sa time da sam još prije ubistva Ivone Bajo, kreirao preko 130 programskih paketa među kojima i aplikaciju za kodiranje i dekodiranje poruka pod nazivom "Enigma" a instalacijski koraci i startni ekran se vide na istoimenoj slici. Za nekoga ko zna kreirati jedan ovakav program nije nikakav problem načiniti drugi sa drugim nazivom - po želji i sve što je potrebno uraditi je da se članovi kriminalnih klanova ubjede kako je u pitanju sigurna - kriptovana komunikacija. Ovako nešto je da ima ikakve veze sa zakonom, mogao koristiti MUP RS i druge službe u BIH ali na žalost to nije slučaj, nego su brojni pripadnici policije i saučesnici iz kartela, ostavili na hiljade tragova i dokaza krivičnih djlela - svaki pojedinačno na hiljade a koje su neprekidno i TAJNO, pratile strane obavještajne službe. Sve do trenutka kada su odlučili da to objave. Od tada su svi mnogo oprezniji i ne ostavljaju više tragove na aplikacijama. Ali sada je kasno jer je prikupljeno dovoljno dokaza - bar prema njihovoj procjeni. Nadam se da među komandnim osobljem MUP-a još ima poštenih osoba, koji nisu okrvavili ruke i posebno da nisu umješani u ubistvo djevojčice Ivone Bajo te ih pozivam da me u skladu sa zakonom i obavezi, kontaktiraju na navedeni mejl, vezano za "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima", i daju odgovore na pitanja o krivičnim djelima za koja sam dostavio dokaze te da o svemu obavjeste i Predsjednika RS, kako je propisano zakonom. Sve imajući u vidu činjenicu da osim javne i otvorene prijetnje ubistvom, MUP mi konstantno ugrožava život i kršenjem prava garantovanog članom 23 Ustava RS i umjesto da meni uruči podatke koji su prikupljani, isti se koriste za planiranja i organizaciju pokušaja likvidacije, kojih je bilo više tokom prethodnih godina. Ovaj dopis kako se može vidjeti neće biti poslat ni Tužilaštvu BIH, niti bilo kome drugom - ne direktno ali vjerujem da je sad jasno da se i moje ali i sve vaše komunikacije prate, tako da će sve što javno radim, doći tamo gdje je potrebno. Očekujem da na lični mejl, dobijem adekvatan odgovor od časnih pripadnika MUP-a ako takvih ima do 05.05.2022. a ako se to ne desi, sugerišem hitnu i adekvatnu reakciju Europola i Tužilaštva BIH...

PRILOZI

Otvoreni poziv Tužilaštvu BIH da zaustavi djelovanje mafijaškog kartela, Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Enigma

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 5. kolovoza 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV AD KOMUNALAC

U pitanju je nezakonita aktivnost kojom bez sklopljenog ugovora, AD "Komunalac" nameće građanima "poslovni odnos" i dostavlja račune bez obzira na to da li vrši "uslugu" odvoza otpada ili ne. Pri tome nastupa kao žargonski rečeno klasičan "reketaš" koji ni nakon pismenih upozoravanja da su njihove aktivnosti nezakonite te zahtjeva da obustavi dalje radnje i isporuke računa za usluge koje ne vrši i neće ni biti potrebne na naznačenoj lokaciji - oni to i dalje uporno čine. Iz svega priloženog se može zaključiti da je AD Komunalac bio više puta upozoravan da čini krivična djela, krši zakon i odluku Ustavnog suda RS, te se ni u kom slučaju ne može izgovarati na "neznanje" ili "pravnu zabludu" a zbog čega i poslije pomenute odluke te brisanja nezakonitog stava, kojim je "opravdavao" svoje nezakonito poslovanje i `reketiranje` građana bez potpisanih ugovora, nastavlja sa kriminalnim djelima, neka objasni Tužilaštvu...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine - članovi : "Pripremanje krivičnog djela, Organizirani kriminal" te Krivičnog zakonika Republike Srpske - članovi "Neizvršenje sudske odluke, Prevara, Iznuda, Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju" u vezi sa članovima Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine - "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema svakome ko na teritoriji Bosne i Hercegovine počini krivično djelo, Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine na pravna lica, Primjena općeg dijela ovog zakona, Odgovornost pravne osobe, Primjena ovog zakona prema mjestu učinjenja djela u vezi s krivičnom odgovornošću pravnih osoba, Osnovi odgovornosti pravne osobe, Granice odgovornosti pravne osobe za krivično djelo, Produženo djelo i krivična odgovornost pravnih osoba", podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV AD KOMUNALAC

I ODGOVORNIH LICA

Miloša Crnjanskog, 76300 Bijeljina, info@comunalacbn.com, 055/206601
Ova krivična prijava se dostavlja Tužilaštvu BIH s obzirom da se ne radi o samo jednom slučaju nego AD "Komunalac" iz Bijeljine u kontinuitetu čini krivična djela čak i nakon odluke Ustavnog suda RS, kojom se to jasno konstatuje a dostaviće se informativno i prijavljenom pravnom licu. Smatram da Tužilaštva u RS, nemaju nikakav legitimitet te da su servisi mafije, kao i kompletan MUP, (osim rijetkih pojedinaca) i njihovo postupanje nema svrhe no na Tužilaštvu BIH je da procjeni hoće li otvoriti predmet ili prijavu proslijediti u RJTRS. U pitanju je nezakonita aktivnost kojom bez sklopljenog ugovora, AD "Komunalac" nameće građanima "poslovni odnos" i dostavlja račune bez obzira na to da li vrši "uslugu" odvoza otpada ili ne. Pri tome nastupa kao žargonski rečeno klasičan "reketaš" koji ni nakon pismenih upozoravanja da su njihove aktivnosti nezakonite te zahtjeva da obustavi dalje radnje i isporuke računa za usluge koje ne vrši i neće ni biti potrebne na naznačenoj lokaciji - oni to i dalje uporno čine. Prevara koju čine je očigledna iz materijalnih dokaza, tako da je neću opširno opisivati tim prije što sam na nezakonitost i krivična djela upozoravao u pismenim obraćanjima koje prilažem uz prijavu. Suštinski AD Komunalac je svjestan da je njihovo poslovanje utemeljeno na nezakonitom i neustavnom stavu, koji je čak i obrisan a sada to što su jedno vrijeme kršili zakon, pokušavaju predstaviti kao novi osnov i argument da imaju pravo nastaviti sa kršenjem zakona. Prema takvoj "logici" bi svako ko je falsifikovao neku dokumentaciju i uselio se nezakonito u stan, preuzeo vlasništvo nad nekim nekretninama, robama i slično ili čak kupovao stvari falsifikovanim novcem te onda činjenicu da je neko vrijeme bio nezakonito u posjedu određenih roba, koristio kao izgovor da ostane vlasnik nekretnine ili nastavi falsifikovati novčanice. Obrazloženje počinjem sa poslednjim nastalim dokumentom a to je "Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022." u kome AD "Komunalac" konačno po prvi put priznaje da mu je poznata odluka "Ustavni sud Republike Srpske U-27-17 od 28.03.2018." te opisuju da citiram iz crvenim pravougaonikom označenog dijela u dokumentu "Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022." : `Utvrđuje se da član 5, stav 3. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada, (SG Grada Bijeljina 5/13) nije u skladu sa Ustavom RS i Zakonom o komunalnim djelatnostima`. Nakon iznošenja svoje impresije da Ustavni sud nije osporio član 5 nego samo stav 3, (koji je sastavni dio člana 5. čime je neustavan i sam član, što piše i u opisu odluke), AD Komunalac dodaje da je pomenuti stav 3 potom brisan no uprkos tome se nastavlja sa nezakonitim radnjama koje su se opravdavala upravo tim stavom a koji zbog toga i ne žele da citiraju te stoga ja navodim taj sporni - neustavni stav iz priloga "Sluzbeni glasnik grada bijeljina 5-03 od 05.03.2013." : 3. Na teritoriji gdje se obavlja komunalna djelatnost, prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada, korisnik komunalne usluge je obavezan plaćati cijenu odvoza komunalnog otpada i ako nema zaključen ugovor o odvozu komunalnog otpada sa davaocem komunalne usluge. Na drugoj strani svog odgovora AD "Komunalac" ponavlja da je stav sudske prakse takav da je sud mišljenja kako obaveza plaćanja za uslugu postoji i ako ne postoji zaključeni ugovor jer je nevodno tuženi uslugu `prihvatio` i `koristio` te mora biti plaćena pošto nije besplatna. Ta "sudska praksa" je imala "pravni osnov" sve do pomenute odluke Ustavnog suda, koja se tiče upravo pitanja postojanja ugovora i utvrđuje da - citiram iz odluke U-27/17 : "Sud je, u postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 3. Odluke, prije svega, ocijenio da iz sadržaja navedenih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima proizlazi da je obligacioni odnos između davaoca komunalne usluge zbrinjavanja otpada iz stambenih i poslovnih prostora i korisnika usluge, ugovornog karaktera, odnosno da je, kao i svaki ugovorni odnos i ovaj uređen pojedinačnim ugovorom i da, shodno tome, nema osnova za naplatu usluga koje nisu izvršene na osnovu takvog ugovora."
Ovde je posebno bitan dio - "nema osnova za naplatu usluga koje nisu izvršene na osnovu takvog ugovora." Time je jasno da `sudska praksa` koja je uspostavljena prije te odluke mora da se mijenja jer ne može nijedan niži sud nastaviti sa tom praksom i time negirati i omalovažavati odluku Ustavnog suda. Ako bi se to desilo onda bi niži sudovi bukvalno stavljali van snage odluku Ustavnog suda i njegov stav da nema osnova za naplatu usluge bez zaključenog ugovora, mjenjali tvrdnjom da obaveza plaćanja za uslugu postoji i ako ne postoji zaključeni ugovor - što je u potpunoj suprotnosti i kontradiktorno jedno drugom Ustavni sud RS, čak dodaje da : "Korisnik ima pravo na raskid ugovora ako davalac te usluge ne može obezbijediti propisani kvalitet, ako tehničke karakteristike sistema ne omogućavaju njeno korišćenje ili ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima". U navedenom stavu Ustavnog suda su navedene 3 opcije te izdvajam treću koja je prethodno istaknuta podebljanim slovima : "Korisnik ima pravo na raskid ugovora ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima". Dakle, jasno se potencira mogučnost da čak i ako postoji pismeno zaključeni ugovor, svaki korisnik ga može raskinuti ako za njega postoji povoljnije rješenje. To da li time nanosi štetu drugima ili prirodi, može i treba da ustanovljava komunalna policija i ako utvrdi nezakonitosti da u skladu sa zakonom podnese prijavu nadležnom organu a što može učiniti i svaki pojedinac. No u konkretnom slučaju ovde ugovor uopšte i ne postoji a na moj zahtjev da se prekine sa nezakonitim naplatama koje i nisu potrebne i neće se vršiti, AD Komunalac se ponaša kao da tražim od njih prijem u radni odnos te to `odbijaju` i prijete tužbom za naplatu "usluga" koje ne vrše a uz to im je poznato da je takva radnja u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda RS - čime predstavlja i krivično djelo koga su svjesni. I umjesto da dostave ugovor kao dokaz i eventualne fotografije vršenja svoje "usluge" AD Komunalac se poziva na podatke iz Katastra i izjavama svog "kontrolora" - (klasična "radio mileva"), koji me nisu kontaktirali ni telefonski ni mejlom ni fizički, niti na bilo koji drugi način. Moje je lično pravo i lični razlozi da odlučim gdje ću živjeti i stanovati a o detaljima nisam dužan nikoga obavještavati, tim prije što postoje višegodišnji pokušaji mafijaškog narko kartela da me ubije, nakon ubistva članova porodice o čemu sam Tužilaštvu BIH dostavio više krivičnih prijava prethodnih godina. Ostao sam živ između ostalog zbog toga što pravna i fizička lica ne obavještavam šta planiram, gdje se krećem niti gdje boravim i ne namjeravam o tome obavještavati ni AD Komunalac niti ću sada iznositi bilo kakve detalje o tome. Činjenica je da objekat na adresi "Majke Jevrosime 20" kako se vidi na slici, nije ni stan niti poslovni prostor nego "kuća sa dvorištem". Fotografije su snimljene krajem 2018-te i vidljivo je da kuća nije ni na trgu niti uz ulicu pa čak ni na seoskom putu nego se radi o djelu parcele u privatnom vlasništvu više lica a koja se zajednički koristi, što se može vidjeti i na prilozima "Satelitski snimak" te "Katastar - fotogrametrijski snimak" a pismeno se to konstatuje u prilogu "Komisija RUGIP od 17.12.2019." sa detaljima u prilogu "Privremeni list nepokretnosti 6123-0" gdje se ta parcela 4130/4, opisuje "u naravi" kao `nekategorisani put`. Dakle radi se o privatnom putu koji su vlasnici parcele 4130, nakon podjele na 3 djela izdvojili za zajedničke potrebe. Tako dakle, AD Komunalac, hoće nasilno da naplaćuje nepostojeće usluge na privatnom putu a u centru grada danima ne čisti trotoare te ih čak opasuje gumama i žutim trakama, kao da je u pitanju mjesto zločina čime ometa pješake i ugrožava njihovu bezbjednost, ostavivši im bukvalno svega 20 centimetara širok prolaz pored ulice, što se vidi na prilogu "Primjer nerada AD Komunalac". Iz priloga "Obavjest i zahtjev za AD `Komunalac` Bijeljina - mejl" se vidi da obavještavam AD Komunalac da nikakav ugovor između nas ne postoji i da ne postoji pravni osnov za naplate, (smišljeno ne pominjući odluku Ustavnog suda RS) da otpad u narednom periodu neće biti odlagan niti će biti stanara kojima bi bile potrebne njihove usluge te ZAHTIJEVAM da ih obustave i ne dostavljaju račune dok im se ne obrate novi vlasnici odnosno stanari. Ni u jednom trenutku ne pominjem gdje živim, gdje boravim, privremeno ili povremeno, kad će i ko doći da stanuje, niti tražim da neko dođe u kontrolu na privatnu parcelu. Prilog "Račun broj 336821 od 31.11.2021." pokazuje da je fakturisano 49,51 a uplaćeno 62 KM, što je evidentirano i u prilogu "Račun broj 369402 od 31.12.2021." gdje postoji i simbolična preplata i nikakav dug. No kako AD, znači "Akcionarsko društvo" što podrazumjeva i neke "akcije" i "akcionare" koji ne rade u javnom interesu nego im je cilj isključivo profit pa ma on bio i nezakonit, pomenuto akcionarsko društvo, smatrajući da ne poznajem zakone i posebno ne odluku Ustavnog suda RS, vezano za njihove aktivnosti, sačinjavaju "Odgovor komunalca 27.01.2022." i "Dopis AD Komunalac 03-890-22 od 08.03.2022." u kojima kopiraju ustaljene fraze iz dokumenata od prethodnih godina, nastalih prije odluke Ustavnog suda, koju i ne pominju. Stoga ih u svom dopisu "Obavjest po 03-215-22 od 27.01.2022." upozoravam i na tu odluku i na činjenicu da čine krivična djela te da ću ako nastave sa time podnijeti krivičnu prijavu. Pomenuti dopis takođe prilažem ali ga zbog argumentacije i važnosti citiram u cjelosti :

"AD „KOMUNALAC“

AD „KOMUNALAC“ Miloša Crnjanskog 7 76300, Bijeljina info@komunalacbn.com

OBAVJEST PO 03-215/22 OD 27.01.2022.

Zahvaljujem na tome što ste mi dostavili "Odgovor na zahtjev" pod brojem 03-215/22 od 27.01.2022. Preciznije, poslao sam vam "Obavjest i zahtjev" a ne "reklamaciju" niti "prigovor". Dakle, nije u pitanju nikakva žalba na kvalitet ili količinu bilo čega, nego obavjest i zahtjev po novim okolnostima. Konkretno da na adresi Majke Jevrosime 20 od 01.01.2022. do daljnjeg neće biti odlagan otpad te da ubuduće neće biti potrebne vaše aktivnosti, kao i da u skladu sa tim što nećete pružati nikakve usluge, iste i ne naplaćujete nezakonito, odnosno da ne dostavljate "Račun"-e, dok vas ne kontaktiraju eventualni novi stanari. Sa žaljenjem konstatujem da niste dobro razumjeli sadržaj jer ste odgovorili da je neka "komisija" zahtjev odbila kao neosnovan. Uz to se pozivate na "stav suda i sudske prakse" ne navodeći ni broj ni datum predmeta no kako god ponavljam vaš citat : "U slučaju kad ne postoji pismeno zaključen ugovor između stranaka, ovaj sud je mišljenja da obaveza plaćanja za uslugu postoji, ako je usluga faktički vršena, odnosno da je uslugu tuženi, kao korisnik, faktički koristio, čime je prihvatio i koja tad mora biti i plaćena, jer usluga nije besplatna, te jer su stranke tad u obligacionom odnosu faktičkog davaoca i primaoca usluge, u vezi sa čl. 262 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima. U protivnom bi se tuženi neosnovano obogatio za cijenu pružene usluge." Uz opasku da bi AD "KOMUNALAC" bio taj koji se neosnovano bogati jer želi naplatiti nešto što ne čini, podsjećam vas da je Ustavni sud na sjednici održanoj 28. marta 2018. godine, donio "ODLUKU" U-27/17, kojom je vaše višegodišnje djelovanje, okarakterisao nezakonitim. Osim broja i datuma, odluke Ustavnog suda, koji je kako uvjeren sam da znate, hijerarhijski iznad neimenovanog suda, čiji ste "stav" citirali, navodim i najvažnije detalje iz Odluke U-27/17, koja vam mora biti poznata te možete provjeriti autentičnost :
"Utvrđuje se da član 5. stav 3. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 5/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Republike Srpske” br. 124/11 i 100/17). Korisnik ima pravo na raskid ugovora ako davalac te usluge ne može obezbijediti propisani kvalitet, ako tehničke karakteristike sistema ne omogućavaju njeno korišćenje ili ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima, vodeći računa o mjerama iz člana 5. ovog zakona, kao i to da se uslovi pod kojima se korisniku komunalne usluge može odobriti da ne koristi neku komunalnu uslugu ili da je prestane koristiti detaljnije propisuju u odluci iz člana 6. stav 2. ovog zakona (član 9a. st. 2. i 3). Da se pružanje i korišćenje komunalnih usluga vrši na osnovu ugovora zaključenog između davaoca komunalne usluge i korisnika i da se ugovori zaključeni sa korisnikom komunalnih usluga koji te usluge koriste za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva zaključuju u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita prava potrošača u Republici Srpskoj. Sud je, u konkretnom predmetu, imao u vidu da je, saglasno Zakonu o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske” br. 6/12, 63/14 i 18/17), usluga od opšteg ekonomskog interesa i usluga održavanja čistoće i druga javna usluga propisana zakonom i da se pružanje ekonomske usluge potrošaču zasniva na ugovornom odnosu između potrošača i trgovca (član 46. st. 1. i 2). Sud je, u postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 3. Odluke, prije svega, ocijenio da iz sadržaja navedenih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima proizlazi da je obligacioni odnos između davaoca komunalne usluge zbrinjavanja otpada iz stambenih i poslovnih prostora i korisnika usluge, ugovornog karaktera, odnosno da je, kao i svaki ugovorni odnos, i ovaj uređen pojedinačnim ugovorom i da, shodno tome, nema osnova za naplatu usluga koje nisu izvršene na osnovu takvog ugovora. Skupština Grada Bijeljina je propisujući mogućnost naplate cijene komunalne usluge i ako nema zaključenog ugovora između vršioca i korisnika ove usluge, kao u osporenoj odredbi člana 5. stav 3. Odluke, po ocjeni Suda, izašla iz okvira ovlašćenja lokalne zajedinice da obezbijedi organizovano obavljanje komunalne djelatnosti iz člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima. Pored navedenog, Sud je ocijenio da osporena odredba člana 5. stav 3. Odluke, nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i zbog toga što je Skupština Grada Bijeljina, propisujući obavezu plaćanja cijene komunalne usluge i bez zaključivanja ugovora između davaoca i korisnika ove usluge, postupila suprotno i navedenim odredbama člana 16. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno ovakvom intervencijom u slobodu ugovornih strana utvrdila neosnovanu naplatu usluga prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada. Činjenica da osporeni član 5. stav 3. Odluke nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima čini ovaj član i neustavnim sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, a kako nije ni u funkciji izvršenja zakona, suprotan je i članu 102 stav 1. tačka 6. Ustava. Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, u skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, o ustavnosti osporene odredbe člana 5. stav 3. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada, odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. Na osnovu izloženog, Sud je odlučio kao u izreci ove odluke. Vjerujem da ste se uvjerili da na adresi Majke Jevrosime 20 nema otpada, odnosno da ne vršite nikakav rad niti usluge za tu adresu te stoga sugerišem da ne pokušavate neosnovano da se bogatite, dostavljajući račune za nepostojeće "robe ili usluge", posebno imajući u vidu činjenicu da su nezakonite radnje do 28.03.2018. i Odluke U-27/17, još i mogle biti rezultat "Pravne zablude" opisane u KZRS ali svaka slična radnja nakon tog datuma, predstavlja ne samo neosnovano bogaćenje nego i više krivičnih djela, navedenih u istom zakonu. Neću ih sada citirati jer nisu potrebni a nadam se da neće ni biti potrebno da se koriste u nekoj krivičnoj prijavi. Sve naravno zavisno od toga da li će krivično djelo biti učinjeno i pored ovih upozorenja. Prijatan dan i uspješno poslovanje želim..."
Tek nakon mog dopisa "Upozorenje za AD Komunalac od 03.04.2022." u kome ih ponovo upozoravam na kršenje zakona i odluku Ustavnog suda, AD Komunalac, počinje ozbiljnjije da shvata situaciju i angažuje pravnu službu da iznese neki svoj stav i tumačenje te odluke. nakon čega je nastao njihov "Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022." koji sam opisao na početku prijave. Ovaj moj dopis prilažem kao skenirani dokument sliku ali i njega u cjelosti navodim tekstualno u nastavku :

"AD „KOMUNALAC“

AD „KOMUNALAC“ Miloša Crnjanskog 7 76300, Bijeljina info@komunalacbn.com

UPOZORENJE ZA AD KOMUNALAC !

Iako sam vas već obavjestio da je Ustavni sud doneo odluku kojom vaše poslovanje i propisi na koje se pozivate nisu u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima a ni sa Ustavom Republike Srpske, vi i dalje nastavljate sa bezakonjem što predstavlja smišljeno krivično djelo. Besmislice o "urednom pružanju" komunalne usluge, neću uopšte da komentarišem, kao ni insinuacije o nekim "materijalnim dokazima" koje tražite a za šta ne postoje osnove ni u jednom zakonu. I neke tvrdnje za „dug“ na dan 08.02.2022. od 15,06 KM su i neosnovane i glupe jer po čemu je to bitan 8-i dan u mjesecu kao datum za bilo šta. Činjenica je da u vrijeme kada sam vam poslao "Obavjest i zahtjev" nije postojao nikakav dug - na stranu to što konstantno kršite zakon. Tvrdim da ne samo 23.02.2022. nego ni bilo kog dana ove godine, nisam imao susret, razgovor, kontakt ni sa kakvim "ovlaštenim" ili neovlaštenim radnikom vašeg "društva". Ako već želite da nešto utvrđujete, onda ustanovite da li postoji otpad, koji se eventualno odlaže na adresi Majke Jevrosime 20, koji vi navodno odvozite ili ne postoji. S tim u vezi tvrdim da odvozite isključivo otpad od prethodne - susjedne zgrade i ako želite dokazati suprotno, onda fotografišite mjesto i provjerite da li je kompletan otpad od predhodne adrese ili ne umjesto da izmišljate nepostojeće usluge. S obzirom da ste na vrijeme upozoreni i obavješteni o odluci Ustavnog suda U-27/17 od 28.03.2018. godine, jasno je da svjesno nastavljate sa krivičnim djelima i neosnovanim bogaćenjem. DAKLE - NIKAKAV OTPAD SA ADRESE MAJKE JEVROSIME 20, VI NE ODVOZITE I NEMATE OSNOV DA TRAŽITE BILO KAKVU PROTIV VRIJEDNOST. Zahtijevam da poništite račune koje ste neosnovano i nelegalno načinili nakon mog obavještenja i UPOZORAVAM vas da ću ukoliko nastavite sa pokušajima reketiranja i daljeg dostavljanja računa za nepostojeće "usluge", protiv AD Komunalac i odgovornih lica podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH za više krivičnih djela za šta su predviđene ozbiljne novčane i zatvorske kazne. Ukoliko ne znate da je Ustavni sud, hijerarhijski iznad Okružnih i Osnovnih sudova, konsultujte se sa vašom pravnom službom jer će Tužilaštvo BIH, dobiti i Odluku Ustavnog suda i moja upozoravanja u prilozima prijave ako budem prisiljen da je napišem, te vam neće vrijediti „opravdanje“ da niste bili svjesni kako kršite zakon i činite krivična djela. U međuvremenu bi mogli da čistite otpad sa trotoara grada, umjesto da ga opasujete žutim trakama kao da je u pitanju mjesto zločina. Prijatan dan i uspješno poslovanje želim..."
Iz svega priloženog se može zaključiti da je AD Komunalac bio više puta upozoravan da čini krivična djela, krši zakon i odluku Ustavnog suda RS, te se ni u kom slučaju ne može izgovarati na "neznanje" ili "pravnu zabludu" a zbog čega i poslije pomenute odluke te brisanja nezakonitog stava, kojim je "opravdavao" svoje nezakonito poslovanje i `reketiranje` građana bez potpisanih ugovora, nastavlja sa kriminalnim djelima, neka objasni Tužilaštvu. Na kraju skrećem pažnju da je AD Komunalac, prije mog zahtjeva obračunavao svoje "usluge" po cijeni od 0,167 po metru kvadratnom, što je iznosilo ukupno 10,02 KM bez PDV-a a nakon toga po 0,111 što je ukupno 6,66 KM, bez PDV-a. Prethodna cijena je bila 66 posto viša a za šta ne postoji nikakvo objašnjenje a naravno ni ugovor u kome bi to bilo definisano, osim ako nije u pitanju neka vanredna potreba za novcem koji "akcionarima" nedostaje. Dokaz da je to tako su računi iz 2021-e te prilog "Račun broj 78949 od 31.03.2022." iz koga se vidi da AD Komunalac, iako je u više dopisa upozoravan da krši zakon, iako ne odvozi nikakav otpad sa adrese navedene na računu i dalje pokušava "reketirati" građane te naplaćivati neosnovano nepostojeće "usluge" sve bez ikakvog ugovora koji je neophodni preduslov, kako je i konstatovao Ustavni sud Republike Srpske...

PRILOZI

Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022.; Ustavni sud Republike Srpske U-27-17 od 28.03.2018.; Sluzbeni glasnik grada bijeljina 5-03 od 05.03.2013.; Majke Jevrosime 20, Satelitski snimak, Katastar - fotogrametrijski snimak, Komisija RUGIP od 17.12.2019.; Privremeni list nepokretnosti 6123-0, Primjer nerada AD Komunalac, Obavjest i zahtjev za AD `Komunalac` Bijeljina - mejl, Račun broj 336821 od 31.11.2021.; Račun broj 369402 od 31.12.2021.; Odgovor komunalca 27.01.2022.; Dopis AD Komunalac 03-890-22 od 08.03.2022.; Obavjest po 03-215-22 od 27.01.2022.; Upozorenje za AD Komunalac od 03.04.2022.; Račun broj 78949 od 31.03.2022.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902