nedjelja, 30. srpnja 2017.

OMBUDSMENU O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

Uz ovaj dopis prilažem materijal koji dokazuje kršenja prava s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

OMBUDSMENU O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

OČEKUJEM DA U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA I OVLAŠTENJIMA, ZAUSTAVITE OVAJ KRIMINAL I FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU KOJA SE NE VRŠI SAMO PREMA MENI I MOJIM SRODNICIMA NEGO I PREMA SVIM DRUGIM GRAĐANIMA KOJI NISU U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Punih 7 godina pripadnici mafije instalirani u državnim organima zloupotrebljavaju institucije i svoj položaj te osim više drugih prava garantovanih zakonom, krše i prava garantovana Ustavom RS, od kojih ističem ona opisana u članovima, 16, 23, 27, 32, te pravo na imovinu a prema članu 48 Ustava RS, ta prava se ne mogu ni ODUZETI niti OGRANIČITI. Dakle razlog mog obraćanja nisu ni prikrivanje kriminala niti neke pismene odluke tužilaštava ili sudova, nego kršenje prava na dobijanje materijala prikupljanog o meni, poslije odnošenja računara i danonoćnog nadzora, (član 23 i 27), neuručivanje pismenog rješenja o zabrani pristupa svim pripadnicima porodice Bajo i neomogućavanja prava žalbe na tu odluku, prikrivanje uništavanja privatne imovine, nesprovođenje bilo kakvih istražnih radnji o uzrocima uništavanja, odgovornima za prikrivanje materijalnih dokaza itd...
Uz ovaj dopis prilažem materijal koji dokazuje kršenja prava s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.

UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom. Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.

DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište. Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom 2011-te godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 27. Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23 i 27.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
Još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog. I na kraju prilažem dokument - dokaz da je cilj FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE, nad svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo bio da nadležno tužilaštvo OJT Bijeljina i nadležna Danica Stjepanović, "glume" i stvaraju privid kako NEMAJU POJMA, odnosno "nemaju saznanja" da je materijalni dokaz skinut i uklonjen sa ubijenog djeteta, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran benzinom da uklone tragove masi i ulja od kamiona kojim su u vrijeme ubistva dovezeni narkotici u Bobar grupu. Dakle u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna za spis KTA-596/09 i predmete "Dječji ruksak" i "Metalna korpa" Danica Stjepanović kaže "DA NE ZNA NIŠTA" o oštećenjima ruksaka, svaljujući krivicu na policiju i osoblje suda.
Činjenicu da je ona bila nadležna osoba, odnosno OJT Bijeljina za naredbe o istražnim radnjama, da su joj kroz ruke prošli svi ti predmeti je prećutala a da GNUSNO LAŽE kako nema saznanja o tome dokaz je moj dopis naslovljen na nju lično "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." uz mnoge druge postojeće mešu kojima su i ovde dostavljeni Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
DVD sa dokazima


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 27. srpnja 2017.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ČLANOVA 191 I 192 ZOP-A

Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih...
 

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

 
 

ZAHTJEV ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ČLANOVA 191 I 192 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr U ovom dopisu od velikog broja nezakonitih radnji i kršenja odredbi zakona izdvajam suštinski ključnu povredu suda a propisana obaveza je u članu 191 "Tok pretresa" stav : "(6) Ako okrivljeni ne prihvati odgovornost, sud će ga pozvati da iznese svoju odbranu, koju nije obavezan iznijeti, niti dati odgovor, kao ni dokaze". A istu temu obrađuje član 192 "Pravo stranaka na pretresu" stav "(1) Okrivljeni ima pravo da iznese svoju odbranu, ali nije obavezan da govori ili da iznosi dokaze". Zakon je dakle ostavio pravo izbora okrivljenom da iznese svoju odbranu ili da uopšte ne govori niti bilo šta dokazuje. Naprotiv zakon ne ostavlja sudu mogućnost izbora jer ne piše "SUD MOŽE" nego jasno se propisuje "SUD ĆE GA POZVATI DA IZNESE SVOJU ODBRANU". Potpuno sam siguran da se ne radi o nedovoljnoj stručnosti nego o svjesnoj namjeri da se otmu moja prava kako bih se spriječio da govorim. Ostavljam sudu da ODMAH na početku nastavka pretresa ispravi tu nezakonitu diskriminaciju i da mi riječ ili ću ja lično, pred svjedocima u zapisnik ukazati na to i zahtijevati poštovanje prava.
Ovom prilikom dostavljam i dokumentaciju iz predmeta OJT Bijeljina T14 0 KTA 0017872 16 koju sam dobio dopisom od 20.07.2017. Radi se o TREĆEM krivičnom predmetu po kome me je RS, saslušavala dana 07.07.2017. neposredno pred pretres u ovom postupku što je klasični pokušaj pritiska, zastrašivanja, zbunjivanja, koji na mene ne djeluje. Za taj predmet tada nisam dobio zapisnik jer sam formalno saslušavan kao svjedok no jasno mi je bilo da je to trebao biti uvod u novu lažnu optužnicu za "Ugrožavanje sigurnosti" u kojoj učestvuje g. Borovčanin kao i prethodni put 2010-te. S obzirom na odredbe ZKP-u i činjenicu da sam dobio materijal jasno je da od tog pokušaja neće biti ništa i da je plan g. Borovčanina propao. No materijal iz tog predmeta je direktno povezan sa ovim postupkom te tražim da se svi dokumenti uvrste kao dokaz koje ću i obrazložiti na pretresu a sada samo ukratko najbitnije veze: Odgovor OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017. osim datuma pokazuje i ko je podnosilac prijave protiv mene. SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. je taj akt a u njemu se vidi da se želi "inicirati" radnja OJT i to tako da opisuje "prezentaciju uživo" - što su video snimci u ovom postupku. Potom se pominju agresivnost i "okončani postupci", što je laž no jedan od okončanih je onaj u kome je g. Borovčanin učestvovao u grupi lica koji su na ovakav način dostavili materijal i lažno me prijavili za "ugrožavanje sigurnosti". Završen je odlukom da nema elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela poslije 30 mjeseci istražnih radnji ekipe od više desetina ljudi. Ali taj predmet je kao posljedicu ostavio prava iz članova 23 i 27 Ustava RS, koja zahtijevam od RS. I sada najzanimljiviji pasus : "S tim u vezi molimo vas da protiv istog pobudite krivično djelo i da od suda tražite da naloži njegov psihijatrijski pregled kao i da se istom paralelno s tim izrekne mjera zabrane." Ovde g. Borovčanin daje instrukcije tužilaštva da me optuže za NEKO krivično djelo, da sam očito potpuni LUDAK, zato što zahtijevam primjenu članova iz Ustava RS i potenciram završni dio DA SE IZREKNE MJERA ZABRANE. Podsjećam da g. Borovčanin već 8 godina primjenjuje tu mjeru zabrane i to ne samo za mene nego za sve srodnike djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo pokušava prikriti skupa sa saučesnicima. Na kraju je mnogo poštovani gospodin Borovčanin Danko još jednom istakao svije vrhunske ekspertske kvalitete iz oblasti psihijatrije, neurologije i psihologije napisavši da sa MOJA UPORNOST NE MOŽE PODVESTI POD NORMALNO PONAŠANJE. I na kraju uvaženi g. Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih. U cjelom tekstu g. Borovčanin uopšte ne pominje nijedan od zahtjeva koje sam napisao u dopisu koji je i priložio kao dokaz moje "NEVIĐENE PSIHIČKE POREMEĆENOSTI" ne osporava osnov i zakonitost nego pokušava izmoliti od suda i tužilaštva da bar sada donesu kakvo takvo rješenje kojim bi opravdao svoje fašističke metode prethodnih 8 godina. Kada ovako piše za OJT, potpuno je jasno da su instrukcije koje daje pripadnicima sudske policije još mnogo ekstremnije i da je događaj od 15.12.2016. iniciran naredbama koje Borovčanin izdaje ne obraćajući pažnju na moja upozorenja da ću se braniti od razbojničkog napada bilo koga u skladu sa relevantnim odredbama iz KZ-a i ustava. Ništa od ovoga nije navedeno u Zabilješci od 15.12.2016. koju je takođe diktirao g. Borovčanin, nego stoji besmislica "NIČIM IZAZVAN". Na dnu dopisa za sudsku policiju nalazi se popis priloga a to su Zahtjevi od 15.07.2016. za MUP, OJT Bijeljina, Osnovni i Okružni sud.
To su dakle dokumenti koji su direktno povezani sa danom 15.12.2016. a pominju se u zabilješci kao "žalbe i urgencije". Osim njih sada dostavljam i dopis Komande sudske policije iz Banjaluke od 28.04.2015. kojim se upućujem na obraćanje tužilaštvu prije spornog događaja te "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" nastalo neposredno poslije. Iz svega se vidi da je posljedica i cilj fašističke naredbe za koju sada priznaje da nema ovlaštenja bio da se spriječi dostava informacije o predmetu koji dokazuje više krivičnih djela za šta je odgovoran g. Borovčanin, onaj isti koji bi sada da upravlja i ovim postupkom i dostavlja smišljeno snimke dalje kamere da bi prikrio neke detalje koji su se odigrali. I na kraju onako "nebitno" prilažem materijal o čemu je trebalo da svjedoči inspektor Bojan Maksimović a to je "Otpust iz bolnice 17.12.2012." za moga oca koji je umro poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka, te je nestala kompletna istorija bolesti. 4 i po godine istrage organi RS, ne mogu da pronađu odgovorne. U tom slučaju su formirani predmeti pred OJT Bijeljina i Banjaluka "T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12" i naravno pošto mi je zabranjen pristup u OJT Bijeljina tretmanom za koji g. Borovčanin kaže da nema ovlaštenja. Pozvali su me iz OJT Banjaluka da dostavim dodatne informacije preko CJB Bijeljina. Sve u svemu prema g. Borovčaninu ja godinama "neosnovano" ometam njegov mir a istovremeno je smrt moga oca pod istragom skoro 5 godina, jedan predmet privatno vlasništvo je u posjedu RS, drugi predmet je uklonjen sa ubijene djevojčice, presječenog kaiša, opran benzinom a o tome RS, "nema pojma", podatke o otvaranju računara i nadzoru koji je vršila nada mnom mi se i dalje uskraćuju.
NEMAM NIŠTA PROTIV DA SE UTVRDE MOJE PSIHIČKE SPOSOBNOSTI I G. BOROVČANINA KAO I KRIVIČNA ODGOVORNOST SVAKOGA ZA OVO RAZBOJNIŠTVO KOJE SAM OPISAO A SAMO JE DIO DOKAZA KOJE IMAM. Na kraju ističem da ja nisam dužan dostavljati dokaze o "POČINJENOM PREKRŠAJU" kako je navedeno u rješenju sa pretresa od 07.07.2017. nego oslobađajući materijal i to kako sam napisao koji dokazuje kršenje prava, nužnu odbranu i krajnju nuždu, te tražim da mi se omogući obrazlaganje svih dokaza koje sam predložio i povezivanje sa temom jer je dio materijala vezan direktno za događaj, dio za raniji period a dio dokazuje nelegimitet kako RS, tako i njenog predsjednika i svih organa uključujući i ovaj sud. Naravno najavljujem i da ću pokrenuti pitanje kršanja mojih prava zbog ignorisanja skoro svih zahtijeva i prijedloga počev od tonskog snimanja i predmeta Prekršajnog suda o kojima sud nije doneo nikakvu odluku jer moji podnesci i dokazi za sudiju Sekulić, citiram "NE POSTOJE"...  

PRILOZI

 

Dokumenti iz T14 0 KTA 0017872 16 Sudska policija 28.04.2015. Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 Otpust iz bolnice 17.12.2012. Poziv u CJB za 03.03.2017.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902

ponedjeljak, 24. srpnja 2017.

DOSTAVA SLIKA IZ VIDEO SNIMAKA U PREDMETU 80 1 PR 082502 17 PR

SUDSKA POLICIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA INCIDENT - NAČELNIK BOROVČANIN, DOSTAVIO JE SUDU SNIMKE NAČINJENE DALJOM KAMEROM, KAKO BI U VELIKOM PROCENTU ONEMOGUĆIO REPRODUKCIJU I PREGLED DOGAĐAJA. Ja sam i iz dostavljenih snimaka izdvojio dovoljno da dokažem kriminalne radnje koje je naredio Borovčanin ali u nastavku očekujem od suda da zatraži pismeno objašnjanje od načelnika OCSP-e Bijeljina zašto je umjesto snimaka bliže kamere dostavio snimke kamere sa koje se događaj mnogo slabije vidi ???  

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

 
 

DOSTAVA SLIKA IZ VIDEO SNIMKA U PREDMETU 80 1 Pr 082502 17

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr Na prethodnom pretresu sam predložio da se kao svjedok ispita Mitrović Jovica, IKT Okružnog suda koji bi pojasnio prisutnima, stranama u postupku i sudu, šta mi to u stvari gledamo ??? S obzirom da je moj prijedlog odbijen, poslije analize snimaka obavještavam vas o sledećem: Razmak od 9 minuta između prvog i drugog snimka je zbog toga što se u to vrijeme nisam nalazio u prizemlju a za "sjeckanje" narednih dešavanja u 3 snimka nema logičkog objašnjenja osim ako se memorisanje vrši automatski u intervalima od po 3 minute. No najbitnije pitanje, zbog čega je za vrijeme od 3 minuta, sačinjen snimak od svega 7 sekundi je relevantno i za odlučivanje suda i za strane u postupku. Naime prema strukturi snimka ispostavlja se da kamere snimaju po jednu sliku svake sekunde što je za 3 minuta, (60*3) ukupno 180 slika. Od toga se kreira video zapis koji plejeri reprodukuju brzinom od 25 slika u sekundi, što je 180/25, oko 7 sekundi. Dakle slike, (frejmovi) koje smo gledali su snimci u razmacima od 1 sekunde. Uvjeren sam skoro stopostotno u istinitost ovog opisa no mnogo bi bolje bilo da je ove tehničke detalje izložio stručnjak suda. Ali prije nastavka opisa skrećem pažnju na veoma važan detalj. SUDSKA POLICIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA INCIDENT - NAČELNIK BOROVČANIN, DOSTAVIO JE SUDU SNIMKE NAČINJENE DALJOM KAMEROM, KAKO BI U VELIKOM PROCENTU ONEMOGUĆIO REPRODUKCIJU I PREGLED DOGAĐAJA.
Na disku koji prilažem između ostalog nalazi se snimak prizemlja gdje su vidljive kamere video nadzora uokvirene elipsama i to bliža "KAMERA 1" te mnogo dalja "KAMERA 2". Dalja kamera koju sam označio brojem 2 postavljenja je tako da snima pojas između prizemlja i 1. sprata, a snimak koji smo gledali je iz zone koje mnogo bolje "vidi" kamera 1. Na dnu priloga je jedan od snimaka načinjenih kamerom 2 a u donjem desnom uglu se vidi dio stepeništa i ograde. Kamera 1 se nalazi bliže ulazu i nikako ne može prikazati u istom kadru ulazna vrata i stepenište koje je iza nje !!!??? Ja sam i iz dostavljenih snimaka izdvojio dovoljno da dokažem kriminalne radnje koje je naredio Borovčanin ali u nastavku očekujem od suda da zatraži pismeno objašnjanje od načelnika OCSP-e Bijeljina zašto je umjesto snimaka bliže kamere dostavio snimke kamere sa koje se događaj mnogo slabije vidi ??? Sami snimci su rađeni u avi formatu sa rijetkim mpg4 video kodekom, te uz originalne snimke video nadzora dostavljam i 4 snimka nastala konverzijom istih te SVE slike, (frejmove) ekstraktovane iz njih. Konvertovane snimke sam imenovao kao "Snimak 1 - 4) a slike iz njih su u odgovarajućim folderima numerisane redom, primjer "Snimak 03 - 000" kao početni iz trećeg video zapisa sve do završnog "Snimak 03 - 177". U folderu "Snimak mix" su sve slike iz sva 4 video snimka te je moguće pratiti prelaz između recimo snimka 2 na snimak 3. Sud će moći pratiti na računaru tok ispitivanja i po potrebi postavljati pitanja i ako smatra da je potrebno zbog jasnoće predočiti svjedoku određenu sliku na monitoru a za šta nije više potrebna pomoć nekog stručnjaka. Uz ovaj dopis prilažem i zapisnike MUP-a i predlažem ih kao dokaz a vezane za istražne radnje protiv mene i to "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." broj "15-02/1-193/17" i "Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017." broj "15-02/1-195/17". Radi se o istražnim radnjama koje je naložilo OJT Istočno Sarajevo a materijal iz tih predmeta je povezan ili može uticati i na ovaj postupak.
Prvo, što se tiče "Povrede ugleda suda" svaki sudija koji je ili bi mogao svjedočiti u drugim postupcima treba da se izuzme iz svakog predmeta gdje bi mogao da odlučuje subjektivno te recimo "DA ME UNAPRIJED PRIJE BILO KAKVE DOKAZNE RADNJE OGLASI I OPISUJE KRIVIM". Predmet po optužbi za "neovlašteno tonsko snimanje" je direktno povezan sa događajem od 15.12.2016. jer je osoba Stjepanović koja je akter krivičnog predmeta naložila Borovčanin Danku, prema njegovom priznanju i izjavama drugih pripadnika sudske policije da mi ne dozvoli pristup i da je VIŠE NIKADA NE OBAVJEŠTAVA O MOJIM DOLASCIMA. Podsjećam da posjedujem predmet koji sam predočio i ovom sudu, materijalni dokaz više krivičnih djela a sve potkrijepljeno dokumentacijom Osnovnog suda u Bijeljini, OJT Bijeljina i MUP-a. Iz opisa krivičnog djela za koje se optužujem vidljivo je da se radi o mojim pokušajima da podnesem USMENU KRIVIČNU PRIJAVU, vezano za dokaze koje imam a to osoba Stjepanović Danica odbija te odmah potom se izdaje naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo čije je ubistvo Stjepanović pokušala da prikrije kao i krijumčarenje narkotika i pljačku preko Bobar grupe koja je bila u toku.
Iz priloga "Postupanje tuzioca" vidljivo je da sam ja u stvari podneo krivičnu prijavu i dostavio disk sa snimkom čak mjesec i po ranije, 08.08.2014. nego što u zapisniku piše da je načinjen te bi se dalo zaključiti da sam osmislio kompletan razgovor mnogo prije a onda kako se navodi "USMJERAVAO" osobu Stjepanovič da izgovara riječi koje sam zamislio uključujući i završni komentar da se slaže s mojom konstatacijom da je saučesnik ubistva. Ako se vidi da je snimak načinjen prije 24.09.2014. iz priloga se ne vidi kada stvarno jeste iako se može zaključiti de je u pitanju period kada je Stjepanović kao vršila neke istražne radnje što je bilo još 2009-te. Prema odredbama KZ-a čak i da postoje elementi krivičnog djela a nema ih ni po stavu jedan jer snimam svoje razgovore i izjave meni namjenjene ni po stavu 2, jer nije namjera zloupotrebe nego dokazivanje krivičnih djela i diskriminacije. Kako je moguće da nadležni tužilac u ovom krivičnom predmetu previdi ove činjenice ???
TAKO JER JE PREDMET SAMO ZAMKA ZA STJEPANOVIČ DANICU, KOJA ĆE U TIM OKOLNOSTIMA BITI LEGALNO I LAGANO SASLUŠANA U SVOJSTVU SVJEDOKA A NJENA IZJAVA I PRIZNANJE O AUTENTIČNOSTI ĆE BITI DOKAZ U POSTUPKU PROTIV NJE ZA MNOGO OZBILJNIJA KRIVIČNA DJELA. No za ovaj predmet, (80 1 Pr 082502 17 Pr) sada je bitno da je navodni prekršaj u stvari brutalni fašistički i razbojnički napad na mene i moja prava od strane sudske policije koja je zloupotrijebljena nezakonitim naredbama osmišljenim od strane Stejepanović i Borovčanina te očekujem da sve takozvane dokaze protiv mene sud odbaci jer su posljedica više nezakonitih radnji koje sam opisivao, koje ću ponoviti i dokazati a u pitanju je udar na privatno vlasništvo, (pravo na imovinu) te prava garantovana Ustavom RS, članovi 16, 23, 27, 48, pa i 32. Podsjećam da je moj prijedlog da se presluša audio snimak "Borovčanin.mp3" odbijen pod izgovorom da je nezakonito pribavljen te shodno tome tražim da sud zauzme identičan pristup jer je naredba kojom se sankcioniše grupacija ljudi prema krvnom srodstvu, (sa ubijenom osmogodišnjom djevojčicom) ne samo nezakonita, ne samo diskriminatorska ne samo pravno nemoguća nego najočigledniji primjer fašizma. U SUPROTNOM SUD JE OBAVEZAN DA TAKVU NEREDBU OGLASI ZAKONITIM I NORMALNOM U RS I BIH...  

PRILOZI

 

Kamere u zgradi Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017 Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017 Postupanje tuzioca - krivična prijava Disk sa slikama video snimaka

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902
 

petak, 21. srpnja 2017.

DOPIS PO ODGOVORU NA PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 053922 13 P


Ako je teza da je nešto "NEOSNOVANO" podložna subjektivnom viđenju stranaka pa i suda, tvrdnja da je nešto "NEBLAGOVREMENO" je čisto i isključivo u sferi matematike. Treba samo uporediti datume, izračunati dane i napisati koji je to stav koga člana prekršen, koji je zakonski rok prošao, da li onaj od 30 dana vezan za razloge ili onaj od 5 godina od pravosnažnosti presude. Tužena RS, ništa od toga nije navela te smatram da je krajnje neozbiljno od nje, pisati takve očigledne neargumentovane tvrdnje...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 053922 13 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

DOPIS PO ODGOVORU NA PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 053922 13 P

U svom odgovoru na prijedlog za ponavljanje postupka na koji ima pravo prema članu 260, tužena je zauzela stav da je prijedlog citiram "NEBLAGOVREMEN A I NEOSNOVAN".
Te je predložila da se ODBACI ILI ODBIJE.
Član 260 ZPP-u glasi :
"(1) Neblagovremene, nepotpune ili nedopuštene prijedloge za ponavljanje postupka odbacit će rješenjem prvostepeni sud bez održavanja ročišta. (2) Ako prvostepeni sud ne odbaci prijedlog, dostavit će primjerak prijedloga protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od 15 dana odgovori na prijedlog.
S obzirom da je prijedlog dostavljen protivnoj stranci, jasno je da sud nije smatrao ni da je neblagovremen ni nepotpun a ni nedopušten.
Ja sam u uvodnom dijelu prijedloga detaljno obrazložio koji su osnovi za ponavljanje, istakao vremenske rokove vezano za starost novih dokaza i doveo ih u vezu sa zakonski predviđenim terminima te ukazao ne samo zašto bi dokaz koji sada prilažem imao uticaj na povoljniju odluku suda po mene nego i to da je neutvrđivanje činjenica koje su sada dostupne dovelo do nove štete i diskriminacije koja i dalje traje.
ZOPP-u ne obavezuje stranku da u odgovoru na prijedlog za ponavljanje obrazlaže i dokazuje svoje tvrdnje o "neblagovremenosti" i "neosnovanosti" ali je obavezivalo u odgovoru na tužbu kao i shodno odredbama ZOZD-e na to da preuzme teret dokazivanja a svi zakoni su morali da se usklade sa ZOZD-e u roku od godinu dana od dana donošenja tog zakona.
Tužena RS, ništa od toga nije ispoštovala pa se to logično nastavlja i sada. Ako je teza da je nešto "NEOSNOVANO" podložna subjektivnom viđenju stranaka pa i suda, tvrdnja da je nešto "NEBLAGOVREMENO" je čisto i isključivo u sferi matematike.
Treba samo uporediti datume, izračunati dane i napisati koji je to stav koga člana prekršen, koji je zakonski rok prošao, da li onaj od 30 dana vezan za razloge ili onaj od 5 godina od pravosnažnosti presude.
Tužena RS, ništa od toga nije navela te smatram da je krajnje neozbiljno od nje, pisati takve očigledne neargumentovane tvrdnje, ničim obrazložene pa još dodajući "IMAJUĆI U VIDU CJELI SPIS I ODREDBE ZPP-U".
Očigledan primjer "COPY - PASTE" odgovora, koji se primjenjuje u bilo kom postupku samo sa izmjenom broja predmeta, datuma i stranaka pa se na osnovu njega ne može ni naslutiti o kakvom se konkretno sporu radi...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 18. srpnja 2017.

UTVRDJENJE POVREDE PRAVA GARANTOVANIM USTAVOM

Ruksak sa dvostruko presječenim kaišem se krije i 5 godina drži u sudskom depou a istovremeno se prikriva činjenica o tome kao i da Republika Srpska odnosno MUP i Okružno tužilaštvo nikada nigdje nisu evidentirali oštećenje na ruksaku niti vršili vještačenja ili bilo kakve istražne radnje. Da bi se prikrili zločini i osigurao nesmetan nastavak pljačke preko bankarskog sektora izdaje se usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva Republika Srpska...
 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

 
Predmet:
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

 
 

UTVRDJENJE POVREDE PRAVA GARANTOVANIM USTAVOM

PODSJEĆAM DA SE PO OVAKVIM TUŽBAMA MORA POSTUPATI PO HITNOM POSTUPKU I UNAPRIJED SE PROTIVIM SVAKOM POKUŠAJU DA SE OVA TUŽBA PRENESE U NADLEŽNOST BILO KOG DRUGOG SUDA UMJESTO MJESNO NADLEŽNOG I NAJBLIŽEG OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI, JER U KOMPLETNOJ RS VLADA BEZAKONJE I ORGANIZOVANI KRIMINAL U SVIM SUDOVIMA, TE PRAVNU ZAŠTITU NIGDJE NEĆU DOBITI ALI BAR NEĆE BITI PROBLEMA OKO PUTOVANJA U DRUGE GRADOVE, KAKO MENI TAKO NI SVJEDOCIMA. Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo! Diskriminacija je za rezultat imala više posledica a uskraćivanje ili bolje rečeno otimanje ustavom i zakonom garantovana prava, izvršeno je sa ciljem da se prikriju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo i sabotiranje istrage! U ovoj tužbi će biti navedeni samo događaji iz 2016-te godine, shodno zakonu i od suda se očekuje da utvrdi diskriminaciju za relevantni period, za koji će biti predočeni dokazi i predloženi svjedoci. Podaci koji se odnose na ranija dešavanja nisu predmet tužbenog zahtijeva, a pominju se zbog kontinuiteta i cjelovitijeg sagledavanja težine diskriminacije. Što se tiče same tužbe kumuliraću više antidiskriminacijska zahtjeva, predviđeno iz relevantnog Člana 12, "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije". Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS 2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) (1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila. 2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV) Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU (I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje: 1) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" te time nije omogućila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS! 2) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "O DOLASCIMA, ZAHTJEVIMA I DOKAZIMA O KRIVIČNIM DJELIMA KOJE DONOSI ZDENKO BAJO, NE OBAVJEŠTAVATI OT BIJELJINA, STJEPANOVIĆ DANICU, KOVAČEVIĆ NOVAKA, DEBELJEVIĆ MILORADA, GRUHONJIĆ MUHAMEDA, JER IH TO UZNEMIRAVA" te time nije omogućila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS! 3) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je tužena Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" čime je prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, te pravo na zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva, garantovano članom 23 i 27 Ustava RS! 4) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu dokumentaciju sačinjenu, pretresanjem, praćenjem, nadzorom komunikacija i drugim istražnim radnjama koje je primjenjivala, lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" te je time prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS! 5) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu privatno vlasništvo, predmet - "metalnu korpu" navedenu u dokumentu "Zapisniku o uvidu 080-0-Su-10-000012(-33) od 21.01.2010." niti informaciju zbog čega nije vraćena, traženu zahtjevom od 15.07.2016. čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k". 6) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu informaciju, ko je odgovoran za uništavanje materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" skinutog sa ubijene djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. a koji je vraćen dana 15.04.2015. sa oštećenjima konstatovanim u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" niti ko je odgovoran što se 5 godina o oštećenju tog materijalnog dokaza uklonjenog sa smrtno ranjene djevojčice Ivone bajo nisu vršile nikakve istražne radnje, čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k". 7) Dana 15.12.2016. ne poštujući prava navedena u prethodnih 6 tačaka i različitim postupanjem u odnosu na druge građane i o odnosu na zakonom propisanu proceduru, nezakonito oduzela pravo na "Nediskriminaciju" garantovano Ustavom BIH, član 2, stav 4 i Zakonom o zabrani diskriminacije. 8) Dana 15.12.2016. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS! 9) Dana 15.12.2016. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS! 10) Dana 15.12.2016. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS! (II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac Zdenko Bajo i porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE 15.04.2015. preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini, 10 predmeta koje su privatno vlasništvo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) a na moju primjedbu da jedan nedostaje, konkretno metalna korpa odgovoreno mi je da u naredbi postoji samo 10 stavki te da se po tom pitanju pismeno naknadno obratim sudu. Ali što je još važnije predmet pod stavkom 4 dječiji ruksak bio je veoma oštećen, konkretno dvostruko presječenog kaiša, veliki dio nedostaje a ostatak je tretiran nekim hemijskim sredstvom, koje je skinulo čak i originalnu žutu boju sa kaisa. Prihvatio sam sugestiju vezano za metalnu korpu ali nisam htio preuzeti druge predmete sve dok se u zapisniku ne konstatuje oštećenje što je i učinjeno u prisustvu izuzetno profesionalnog i ljubaznog osoblja osnovnog suda. Slike tog materijalnog dokaza se mogu vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
 
Važno je istaći da osim što se radi o privatnom vlasništvu, dječji ruksak nije tek tako neki predmet zaplijenjen prilikom pretresa nego je u pitanju materijalni dokaz koji se nalazio preko ramena djevojčice Ivone Bajo u trenutku kada je zadobila smrtonosni udarac od koga je izgubila život. Istovremeno kada je djevojčica probodena kroz grudni koš i pada na asfalt ispred AD Univerzal iz Bobar grupe u krug te firme ulazi kamion sa krijumčarenom robom, tačnije od 4 paketa koji su istovarili samo jedan je bio regularan a u ostala 3 su bili narkotici. Stoga portir AD Univerzal, uklanja dječji ruksak presječenog kaiša i zamrljanog mašću i uljem sa smrtno ranjene djevojčice a potom ga preuzima tužena Republika Srpska tačnije MUP i Okružno tužilaštvo u Bijeljini. S obzirom da se osim pomenutog šverca narkoticima, Republika Srpska bavila i pljačkom preko bankarskog sektora bilo je potrebno prikriti kako taj šverc tako i ubistvo te je pomenuti materijalni dokaz izuzet iz svih istražnih radnji odnosno sakrivena je činjenica od porodice, javnosti i prije svega od vještaka da je kaiš presječen, istovremeno kada je djevojčica ubijena. Prikrivanjem ovog materijalno dokaza i svih unutrašnjih povreda istraga se lažira i predstavlja kao da je smrt nastupila uslijed pada sa bicikla i povređivanja na žicu sa korpe. Ruksak sa dvostruko presječenim kaišem se dakle krije i narednih 5 godina drži u sudskom depou a istovremeno se prikriva činjenica o tome kao i da tužena Republika Srpska odnosno MUP i Okružno tužilaštvo nikada nigdje nisu evidentirali oštećenje na ruksaku niti vršili vještačenja ili bilo kakve istražne radnje. Da bi se prikrili zločini i osigurao nesmetan nastavak pljačke preko bankarskog sektora izdaje se usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska. Ali poslije naredbi suda i preuzimanja tog predmeta sa sudski konstatovanim oštećenjima u zapisniku, taj predmet postaje novi dokaz u spisu KTA-596/09, što bi prema zakonu o krivičnom postupku, moralo da dovede do novog pokretanja istrage a tužena Republika Srpska ima obavezu sada ne samo da ustanovi kako je došlo do presijecanja kaiša, ko ga je uklonio sa mjesta zločina i zašto nego i koje sve odgovoran za to što je prethodnih 7 godina ta činjenica prikrivala odnosno ko je sve odgovoran što je materijalni dokaz uklonjen što je prošao kroz ruke policije kroz ruke tužilaštva kao istražnih organa a niko od njih nije zabeležio pomenuta oštećenja. S obzirom da je već opljačkala 2 milijarde maraka od svojih građana, RS je na sve načine sprečavala da se otkrije istina o prikrivanju ovog zločina, odnosno oštećenja i sakrivanja materijalnog dokaza ubistva. S obzirom na rokove iz ZOZD-e navešću samo dan 15.12.2016. kao primjer a njemu su prethodili zahtjevi predati 15.07.2016. predati Republici Srpskoj, odnosno njenim organima MUP-u, Osnovnom i Okružnom sudu u Bijeljini, OJT Bijeljina i Sudskoj policiji, sve u prilozima. U tim zahtjevima sam se pozvao na prava garantovana Ustavom i naveo teme koje su sada sadržane u ovom tužbenom zahtjevu. Vidljivo je dakle da je od predaje zahtjeva do dana 15.12.2016. prošlo 5 mjeseci, odnosno 150 dana a rok za odgovor je 15 dana. Osim toga radi se o pravima garantovanim ustavom za koja nije ni potrebno pisati zahtjeve prema ZOSPI-a i što je najvažnije NE MOGU SE NITI ODUZETI NITI OGRANIČITI, prema članu 48 Ustava RS. NEMA DAKLE NIKO MOĆ DA RAZMATRA, ODLUČUJE I ANALIZIRA DA LI ĆE SE OVA PRAVA POŠTOVATI I TRAŽENO URUČITI, NI SUDSKA POLICIJA NI MUP, NI OJT BIJELJINA NITI OVAJ SUD KOJI BUDE POSTUPAO PO TUŽBI. Da je tužena RS postupala neprofesionalno i čak razbojnički ne samo dana 15.12.2016. dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna za spis KTA-596/09 i predmete "Dječji ruksak" i "Metalna korpa" Danica Stjepanović kaže "DA NE ZNA NIŠTA" o oštećenjima ruksaka, svaljujući krivicu na policiju i osoblje suda. Činjenicu da je ona bila nadležna osoba, odnosno OJT Bijeljina za naredbe o istražnim radnjama, da su joj kroz ruke prošli svi ti predmeti je prećutala a da GNUSNO LAŽE kako nema saznanja o tome dokaz je moj dopis naslovljen na nju lično od 30.04.2010. Radi se samo o jednom od više desetina dopisa u kojima sam ukazivao na postojanje materijalnog - NOVOG dokaza u vrijeme kada je bio u sudskom depou a ja imao samo fotografije. ISTINA JE DA JE STJEPANOVIĆ DANICA SA SVOJIM SAUČESNICIMA SMIŠLJENO PRIKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA DA BI ZATAŠKALA TAJ ZLOČIN, KRIJUMČARENJE NARKOTIKA I PLJAČKU PREKO BOBAR BANKE ALI KAKO JE TUŽENA RS, 7 GODINA ŠTITILA TU KRIMINALKU, SVE RADNJE I RAZBOJNIŠTVA OSOBE STJEPANOVIĆ SU I RADNJE RS, TE JE RS ODGOVORNA ZA SVE POSLJEDICE, ŠTETU I INCIDENTE UZROKOVANE PRIKRIVANJEM OVOG DOKAZA, PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IZDAVANJEM FAŠISTIČKIH NAREDBI. Dakle ne radi se o diskriminaciji u samo jednom danu nego, čitajte pažljivo o konstantnoj FAŠISTIČKOJ RAZBOJNIČKOJ DISKRIMINACIJI tokom cijele 2010-te, 2011-te, 2012-te, 2013-te, 2014-te, 2015-te, 2016-te, i evo sada 2017-te, godine. Treba vremena dok se to izgovori a tek da se trpi i preživi 8 godina... Osim dokaza koje prilažem, sa diskom na kome je izjava načelnika sudske policije o diskriminatorskoj naredbi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome se sudski konstatuje postojanje FAŠISTIČKE NAREDBE, da se saslušaju svjedoci, Borovčanin Danko, Mićić Zoran, iz sudske policije, te Danica Stjepanović i Kovačević Novak iz OJT Bijeljina, te trenutni predsjednici Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini i trenutni načelnik CJB Bijeljina kao i načelnik kriminalističke policije, sve vezano za kršenje prava iz članova 16,23,27 i 48 Ustava RS, neuručivanje materijala o pregledu računara i nadzorom, te uništavanju i prikrivanju oštećenja dječjeg ruksaka.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA 0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE 6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO, Ustavu RS i BIH te odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava! 7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334 Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe... Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI

 

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) Snimci dječjeg ruksaka Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016. Zahtjev OJT Bijeljina 15.07.2016. Zahtjev Okružnom sudu 15.07.2016.

Zahtjev MUP-u 15.07.2016. Zahtjev SPRS Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Zahtjev tuziocu 30.04.2010. Disk

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina
 
065831902

subota, 15. srpnja 2017.

KOMISIJI ZA RJEŠAVANJE REKLAMACIJA POTROŠAČA

NA OVU ŽALBU STIGLO JE POZITIVNO RJEŠENJE I NE SAMO TO NEGO JE TIME UPOTPUNJENA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE DA DRŽAVA KRADE TUŽBE GRAĐANA UPUŽENE U STRAZBUR I ŠALJE IM FALSIFIKOVANE "ODGOVORE" KAKO JE DOKUMENTACIJA ODBIJENA ŠTO JE DETALJNO OBRAZLOŽENO U TEKSTU "NEZAKONITI NADZOR I PRISLUŠKIVANJE, KRAĐA TUŽBI ZA STRAZBUR, FALSIFIKATI I OBMANJIVANJE GRAĐANA"...
 

Pošte Srpske A.D. Banjaluka Komisija za rješavanje reklamacija potrošača Kralja Petra I Karađorđevića 93a 78000 Banjaluka komisija.reklamacije@postesrpske.com

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902
 

POŠTAMA SRPSKE

 
 

ŽALBA - KOMISIJI ZA RJEŠAVANJE REKLAMACIJA POTROŠAČA

Veza : Rješenje broj 1/2.1.-02-753/17 od 28.02.2017. Navedenim rješenjem odbija se zahtjev za nadoknadu štete uz pozivanje na, POSEBNE USLOVE ZA VRŠENJE POŠTANSKIH USLUGA, član 96 stav 2, u kome postoji rok od 30 dana ali ne postoji klauzula da će zahtjev biti odbijen ako bude prekoračen, (to je u drugom članu). Nadalje u Rješenju potražnog postupka od 01.10.2016. se nigdje ne navodi da postoji neki rok od 30 dana ili bilo koji drugi. NE POSTOJI ČAK NIKAKVA OBAVJEST A KAMOLI UPUTA DA OŠTEĆENI KORISNIK MOŽE OSTVARITI PRAVO NA NADOKNADU ŠTETE.
Da li je to slučajno, smišljeno ili neka greška, ostavljam po strani ali je činjenica da se od strane Pošta Srpske, prikriva podatak da postoji opcija za naknadu štete i posebno da je taj propis, (POSEBNI USLOVI) u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima, koji definiše rokove zastarjevanja. Rokovi zastarjevanja su 10, 5, 3 godine, minimalni za komunala potraživanja je 1 godina a članom 364 jasno se precizira: "(1) Pravnim poslom ne može se odrediti duže ili kraće vreme zastarelosti od onog vremena koje je određeno zakonom. (2) Pravnim poslom ne može se odrediti da zastarelost neće teći za neko vreme." Članom 378, stav 3, definisano je da i potraživanja za poštanske usluge zastarjevaju za 1 godinu a to prema navedenom članu 364 znači da pošta NE MOŽE, taj rok povećavati na više od 1 godine u slučajevima kada potražuje naplatu svojih usluga, niti smanjivati rok zastarjevanja u slučajevima kada treba nadoknaditi štetu. Taj rok koji obavezuje Pošte Srpske u poslovanjima sa drugim poštama i dobavljačima odnosno korisnicima je 3 godine, definisan članom 374: "(1) Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora u prometu robe i usluga kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za tri godine. (2) Zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu. Dakle s obzirom da je prema potražnom rješenju pošiljka "NESTALA" na teritoriji druge zemlje, Pošte Srpske imaju rok od 3 godine da naplate štetu, dok svojim klijentima NEZAKONITO, internim propisom, skraćuju taj rok na samo 30 dana. TO OTVARA PROSTOR DA JAVNI ORGAN NAPLATI ŠTETU OD TREĆIH LICA I UMJESTO DA OBEŠTETI KLIJENTE, KOMPLETAN IZNOS NEZAKONITO PRISVOJI SEBI. Očekujem da će Komisija analizirati ove primjedbe, usvijiti ovu žalbu i preduzeti mjere da se "POSEBNI USLOVI" usaglase sa ZOO-a a u slučaju odbijanja, svoja ću prava braniti pred sudom i to u posebnom postupku prema Zakonu o zabrani diskriminacije uz pozivanje na pravne osnove iz ZOO-a...
Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902

srijeda, 12. srpnja 2017.

DOPUNA NA 13812-14 I 15957-16

 
UDT I VSTV SU SAUČESNICI U PLJAČKI NAD NARODOM, SAUČESNICI U PRIKRIVANJU ZLOČINA. VSTV I UDT SU FAŠISTIČKE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE OD NJIH NE OČEKUJEM NIKAKVO SANKCIONISANJE KOLEGA FAŠISTA NEGO EGZEKUCIJE NAD PROESIONALCIMA KAO ŠTO SU TO UČINILI NAD DIJANOM MILIĆ. ALI KOMPLETAN TEKST ĆE BITI OBJAVLJEN NA INTERNETU KAO DOKAZ GRAĐANIMA U KAKVOM FAŠISTIČKOM ZLOČINAČKOM REŽIMU ŽIVE I DA JE JEDINI IZLAZ GRAĐANSKA REVOLUCIJA I PROCESUIRANJE KOMLETNE VLASTI POČEV OD SUDIJA, TUŽILACA I NARAVNO POLITIČKIH LIDERA...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

 
 

DOPUNA NA 13812-14 I 15957-16

 
Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi: 1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.
OBRAZLOŽENJE
Nedavno je u medijima objavljeno kako je pokrenuta istraga protiv tužioca tužilaštva BIH B.M. zbog nestanka 55000 KM. Prenosim tekst objavljen na web lokaciji http://www.istinito.com/index.php/drustvo/3675-pokrenuta-istraga-protiv-tuzioca-boze-mihajlovica-zbog-nestanka-55-000-km : "Kancelarija disciplinskog tužioca po službenoj dužnosti pokrenula je istragu protiv tužioca Tužilaštva BiH Bože Mihajlovića. Kancelarija je po službenoj dužnosti, u skladu s nadležnošću, na osnovu medijskih objava, 4. januara 2017. godine registrovala predmet protiv zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Bože Mihajlovića u vezi s iznesenim navodima o mogućoj povredi dužnosti. "Kancelarija takođe može potvrditi da je 6. januara 2017. godine zaprimljena i pritužba tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Olega Čavke, u vezi s istim navodima i istim nosiocem pravosudne funkcije te će iz tih razloga pritužba biti razmotrena u prethodno registrovanom predmetu Kancelarije", kazali su za Klix iz Kancelarije disciplinskog tužioca." Na stranu to da li je osumnjičeni gospodin zaista počinio krivično djelo ili ne ovde je bitna činjenica da ni sudije ni tužitelji ne mogu i ne smiju činiti krivična djela tokom svojih službenih radnji, niti koristeći svoj položaj. Osim ovog primjera postoje i drugi slučajevi pretpostavljenih kriminalnih i neprimjerenih radnji od kojih se izdvaja primjer bivšeg odnosno bivših glavnh tužitelja. Vi u svom dopisu po predmetima 13812/14 i 15957/16 od 17.01.2017. iznosite stav da sudije i tužitelji ne mogu snositi odgovornost za izneseno miljenje izraženo prilikom donošenja odluke. Ali u ovom slučaju se ne radi ni o kakvom mišljenju nego je sudija Vakičić Željka uklonila, (uništila, jer mu se izgubio svaki trag) falasifikat iz spisa na koji sam pismeno prethodno ukazao. Falsifikat dakle ne postoji više u spisu 80 0 P 043325 13 P2 ali postoji primjerak kod mene jer sam ga dobio u kompletu dokaza pravobanilaštva. Sasvim pogrešno ste povezali pritužbu sa predmetom 80 1 Pr 000670 10 Pr jer na taj predmet i postupanje sudije Dragoljuba Đurića nisam ulagao prutužbu, nego samo na radnju sudije Vakičić Željke koja je smišljeno uklonila falsifikat koji je sačinio sudija Đurić za potrebe Kovačević Novaka.

ŠTA AKO SUDIJA DONESE ODLUKU DA TOKOM ROČIŠTA SILUJE STRANKU, DA JE MUČI, OTME JOJ NOVAC, ZADAVI JE ILI SVE TO URADI POSLIJE PRETRESA UZ NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI DA MU ASISTIRA I POMOGNE U SPROVOĐENJU "ODLUKE" KOJU JE DONEO ??? Sudija Vakičić je izvršila krivično djelo uklonivši falsifikat i o tome ne postoji nikakva odluka, nikakvo rješenje u spisu. Postoje samo pismeni tragovi da je Pravobranilaštvo dostavilo komplet od 28 priloga, među kojma i sporni falsifikat rješnja iz 2010-te ali pošto je sudija Vakičić vratila taj dokaz, sada se u samom spisu falifikat više ne nalazi. NEMA TU NIKAKVOG SUDSKOG POSTUPANJA, NIKAKVE SUDIJSKE ODLUKE, NEGO BRUTALNO KRIVIČNO DJELO. U izvršenju krivičnog djela je naravno asistirao Radujko Milan a sada to skupa pokušavaju prikriti. U prilogu "Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017." opisuje se šta sam konkretno tražio a podvlačim tačku 2 u kojoj pitam "OD KOG ORGANA JE PRAVOBRANILAŠTVO RS DOBILO POMENUTI DOKUMENT" - (FALSIFIKAT). U sudu taj falsifikt ne postoji a s obzirom na okolnosti i porjeklo drugih priloga, taj falsifikat je potekao iz OT Bijeljina, odnosno Kovačević Novaka. U svom odgovoru "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17" prvo ga opisuje kao navodni. Potom u narednom pasusu, nevješto se glumi neznanje zašto tražim podatke od kog organa je potekao, pošto ga posjedujem i na kome je jasno nanačeno ko je izdavalac istog. JA DAKLE NE PITAM KO JE IZDAO FALSIFIKAT, NITI KO GA JE SAČINIO NEGO OD KOG ORGANA GA JE DOBILO PRAVOBRANILAŠTVO RS ? G. Radujko neće da kaže od koga je dobio falsifikat, kao da ne može bilo ko pa i on na skenirani dokument, softwerski dodati neki pečat a onda se tobože čuditi kako to neko pita za izvor kada na dokumentu to jasno piše. Falsifikat nije navodni a dokaz za to je "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." Osnovnog suda u Bijeljini u kome jasno stoji da je na spornom dokumentu, udaren pečat pravosnažnosti. DA U SUDSTVU I TUŽILAŠTVU NEMATE PROFESIONALCE NEGO NAJOBIČNIJU BANDU, POSTOJI OBILJE DOKAZA A SVE SA CILJEM DA SE PLJAČKA NAROD I DRŽAVA. NE POSTOJI LAŽ I KRIMINAL KOJI SUDIJE I TUŽITELJI NISU SPREMNI DA IZVRŠE. Vjerujem da postoje i časni pojedinci ali oni su rijetkost. Poslednji dokaz koji prilažem je "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" i direktno odgovornom licu sudiji postavljam pitanje, kome su sve uručivane kopije spornog rješenja - FALSIFIKATA. Zahtjev nosi datum 22.02.2017. a danas je 25.03.2017. Rok za odgovor je 15 dana i nisam ga dobio iako je dvostruko prekoračen.
REZIME : Sudija Vakičić Željka je smišljeno uklonila falsifikat iz spisa na koji sam pismeno ukazao, jer ga je sačinio sudija Dragoljub Đurić za potrebe Kovačević Novaka i drugih kriminalaca iz OJT Bijeljina, da bi njime pravdali fašističke metode zabrane pristupa za sve srodnike djevojčice Ivone Bajo, koju je ubila pardržava banda prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu. Osim toga u toku je bila pljačke preko Bobar i druge dvije banke pod kontrolom mafijaškog režima od oko 2 milijarde maraka. UDT JE JOŠ 2010-TE OBAVJEŠTEN UZ DOKAZE O TOM RAZBOJNIŠTVU KRIMINALACA IZ OT BIJELJINA. UDT I VSTV SU SAUČESNICI U PLJAČKI NAD NARODOM, SAUČESNICI U PRIKRIVANJU ZLOČINA. VSTV I UDT SU FAŠISTIČKE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE OD NJIH NE OČEKUJEM NIKAKVO SANKCIONISANJE KOLEGA FAŠISTA NEGO EGZEKUCIJE NAD PROESIONALCIMA KAO ŠTO SU TO UČINILI NAD DIJANOM MILIĆ. ALI KOMPLETAN TEKST ĆE BITI OBJAVLJEN NA INTERNETU KAO DOKAZ GRAĐANIMA U KAKVOM FAŠISTIČKOM ZLOČINAČKOM REŽIMU ŽIVE I DA JE JEDINI IZLAZ GRAĐANSKA REVOLUCIJA I PROCESUIRANJE KOMLETNE VLASTI POČEV OD SUDIJA, TUŽILACA I NARAVNO POLITIČKIH LIDERA...

PRILOZI

 

Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017. Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu

 
Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902
 

nedjelja, 9. srpnja 2017.

ZAHTJEV SP ZA VIDEO SNIMAK

Više puta sam tokom poslednjih 7 godina, počev od 08.03.2010. upozoravao sudsku policiju da mora postupati u skladu sa zakonom, da mora poštovati ustav i garantovana prava i da ne smiju izvršavati naredbe koje su u suprotnosti sa navedenim. Posebno sam potencirao da NIKAKO NE SMIJU IZVRŠAVATI USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna.
 

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH

 
 

ZAHTJEV SP ZA VIDEO SNIMAK

Veza: Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 23, stav "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." a vezano za član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom" te Ustava BIH, član "2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačke "(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti i (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima".
ZAHTEVAM

1) VIDEO SNIMKE KAMERA SLUŽBENOG VIDEO NADZORA, VEZANO ZA DOGAĐAJ OPISAN U ZABILJEŠCI 1831/16 od 15.12.2016.


 
OBRAZLOŽENJE
Snimak je potreban kao dokaz za raspravu u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zakazanu za 18.05.2017. Više puta sam tokom poslednjih 7 godina, počev od 08.03.2010. upozoravao sudsku policiju da mora postupati u skladu sa zakonom, da mora poštovati ustav i garantovana prava i da ne smiju izvršavati naredbe koje su u suprotnosti sa navedenim. Posebno sam potencirao da NIKAKO NE SMIJU IZVRŠAVATI USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna. Osim toga sudska policija je izvršavala i naredbu načelnika Borovčanin Danka da ni u kom slučaju ne opisuje u zabilješkama činjenicu da su vidjeli slike i sam materijalni dokaz više krivičnih djela od kojih je najteže ubistvo Ivone Bajo. Radi se o ruksaku koji je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a pošto je skinut sa ubijene djevojčice sa kaiša su benzinom oprani tragovi masti te je skinuta i originalna boja.
Taj dokaz je naravno smišljeno sakriven od pripadnika mafijaške Bobar grupe u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom i okružnim tužiocem Stjepanović Danicom. Sada 7 godina kasnije u dokazu predatom sudu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." dotična Stjepanović kaže da "NEMA SAZNANJA" o navedenim oštećenjima a precizno su konstatovana u zapisniku Osnovnog suda o preuzimanju predmeta i sam predmet je fotografisan kako prije smještaja u depo od strane MUP-a tako i sa moje strane, poslije preuzimanja. Krivac za to što OT Bijeljina "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu ubistva je Danko Borovčanin. Ja ću i bez snimka ukoliko odbijete da mi ga predate dokazati odgovornost Borovčanina i laži sudske policije u navedenoj zabilješci ali od vaše odluke zavisi da li ćete se pridružiti Borovčanin Danku u kriminalu ili ćete poštovati Ustav te dati doprinos u razotkrivanju ubica, krijumčara i pljačkaša stotina miliona maraka preko Bobar grupe...
Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina zdenkobajo@gmail.com 065831902

četvrtak, 6. srpnja 2017.

OBAVJEST PO PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Obavještavam vas da sam 15 poslednjih godina nastanjen u Bijeljini a od 2009-te, kada je zločinačka fašistička organizacija RS prilikom krijumčarenja narkotika ubila osmogodišnju ćerku moje stestre Ivonu Bajo, sam samo jednom napustio teritoriju grada kada sam bio svjedok na ročištu u Općinskom sudu Tuzla. Dakle i ako teoretski zamislimo bilo kakvo krivično djelo mogao sam ga izvršiti samo na teritoriju pod nadležnošću OJT Bijeljina ili KT Tuzla.  

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

 
 

OBAVJEST PO PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Obavještavam vas da sam 15 poslednjih godina nastanjen u Bijeljini a od 2009-te, kada je zločinačka fašistička organizacija RS prilikom krijumčarenja narkotika ubila osmogodišnju ćerku moje stestre Ivonu Bajo, sam samo jednom napustio teritoriju grada kada sam bio svjedok na ročištu u Općinskom sudu Tuzla.
 
Dakle i ako teoretski zamislimo bilo kakvo krivično djelo mogao sam ga izvršiti samo na teritoriju pod nadležnošću OJT Bijeljina ili KT Tuzla. Naravno da je zakonom dozvoljen i prenos nadležnosti ali ako se radi o članu 370 onda nisu umješani pripadnici nijednog tužilaštva te nema razloga za njihova izuzeća, bilo da se radi o području Tuzle ili Bijeljine.
POSTUPANJEM OJT ISTOČNO SARAJEVO, KRŠE SE MOJA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U ŠTA SPADAJU I PREDISTRAŽNE RADNJE I POKUŠAVA ME SE NATJERATI DA PRELAZIM PAR STOTINA KILOMETARA DO DESTINACIJE KOJU NE POZNAJEM.
Stoga vas obavještavam da zbog finansijskih i zdravstvenih razloga neću pristupiti u OJT Istočno sarajevo. Tu je još i faktor sigurnost jer režimske plaćene ubice su već pokušavale da me ubiju a opasnost po život je mnogo veća na dugom putovanju i nepoznatom terenu, no to je nešto što jednog državnog službenika i ne zanima... Ako biste me bilo kada i na bilo koji način saslušavali, NEĆU ODGOVARATI NI NA JEDNO PITANJE NITI POTPISATI IJEDAN ZAPISNIK. To je u skladu sa pravima propisanim zakonom. Stoga je besmisleno da dolazim da bi se u istrazi i na dokumentaciji našlo jedno veliko NIŠTA. No poštujući vašu ličnost, pretpostavivši da ste moguće častan i stručan profesionalac za razliku od većine okružnih tužilaca, čiji (ne)rad sam detaljno proučio, predlažem da u skladu sa članom "Osnovne odredbe o ispitivanju" stav "(1) Ispitivanje osumnjičenog u istrazi vrši tužilac ili ovlaštena službena lica" da pitanja dostavite u OJT Bijeljina gdje bih čak i po telefonskom pozivu (a ako smatraju da je potrebno mogu mi uputiti i pismeni) došao do dežurnog tužioca i na zapisnik izjavio da: "NEĆU ODGOVARATI NI NA JEDNO PITANJE." Poslije se možemo sresti na sudu, naravno najbližem mome mjestu boravka, gdje ću se braniti sam i zahtijevati sve na šta prema zakonu imam pravo. Ovaj dopis šaljem odmah elektronskom poštom na mejl tužilaštva a štampani primjerak u toku dana poštom. Prijatan dan želim... DANA 05.07.2017. STIGLA SU PRED KAPIJU PATROLNA KOLA SA POZIVNICOM U POLICIJU. BIJELJINSKO TUŽILAŠTVO SE OČITO PLAŠI DA ME POZOVE A JA ĆU SVOJE OBEĆANJE ODRŽATI I OTIĆI U POLICIJU DA NE ODGOVORIM NI NA JEDNO PITANJE KOJE MI SE POSTAVI NEGO DA IM URUČIM ULTIMATUM...
 
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 3. srpnja 2017.

NEZAKONITI NADZOR I PRISLUŠKIVANJE, KRAĐA TUŽBI ZA STRAZBUR, FALSIFIKATI I OBMANJIVANJE GRAĐANA

VAŽNO UPOZORENJE SVIM GRAĐANIMA KOJI SU SLALI ILI IMAJU NAMJERU POSLATI TUŽBU ZA STRAZBUR. PARADRŽAVNE SLUŽBE VAS PRISLUŠKUJU, NADZIRU KOMUNIKACIJE, SNIMAJU, PRESREĆU POŠILJKE A POTOM VAM ŠALJU FALSIFIKOVANA OBAVJEŠTENJE ZA TUŽBE KOJE SU UKRALI. PROVJERITE SVOJU DOKUMENTACIJU I OBAVJESTITE PRIJATELJE. UPOREDITE POTPISE SA OVIMA KOJE MOŽETE PREUZETI IZ PRILOŽENIH DOKUMENATA. AKO SU POTPUNO IDENTIČNI, TO JE ZNAK DA STE DOBILI FALSIFIKAT, DA VAM I TAKVIM GESTAPOVSKIM METODAMA OTIMAJU PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE POŠTO SU VAM OVDE VEĆ OTELI SVE...

NEZAKONITI NADZOR I PRISLUŠKIVANJE, KRAĐA TUŽBI ZA STRAZBUR, FALSIFIKATI I OBMANJIVANJE GRAĐANA

U ovom tekstu kojim dokazujem smišljeno razbojništvo fašističkog mafijaškog režima, maksimalno ću smanjiti riječi i opise a akcenat stavljam na skenirane dokumente koji dokazuju gestapovske metode takozvanih državnih i paradržavnih službi.
Za uvod navodim samo da je tajkunsko politička mafija 23.07.2009. ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca između firmi Nijaza Hastora i Gavrila Bobara, koji je kako se danas zna u to vrijeme i kasnije pljačkao astronomske iznose preko Bobar banke u saučesništvu sa suvlasnikom, Vladom RS. Mafija me je po otkrivanju dokaza njihovog kriminala lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti članova bande, te izdejstvovala odnošenje računara, danonoćnu stražu pred kućom u 3 smjene, prisluškivanje, praćenje i nadzor komunikacija. Istraga o tome je zatvorena krajem 2012-te jer je prijava bila neosnovana ali je prikupljani materijal do danas ostao sakriven iako prema članu 23 ustava RS, građani imaju pravo da dobiju sve podatke. Prisluškivanje i praćenje je očito ostalo nezakonito na snazi a evo i jednog od najupečatljivijih dokaza:
1) Prvi dokazni dokument je otpremnica - PRIJEMNI LIST, pošte u Bijeljini, gdje su uokvireni svi bitni podaci, od datuma, broja pošiljke, naplaćene poštarine po 2 osnova, težina paketa i potpis sa datumom a na dnu je uplatnica na dodatnih 10 KM.
2) S obzirom da i poslije 2 mjeseca nije stigla povratnica, praktično sasvim siguran da je paket ukraden, obratio sam se pošti i kao rezultat je stigao sledeći izvještaj u kome na strani 1 kažu da je odgovornost na poštama u Francuskoj. Na strani 4 tog izvještaja, vidljivo je da je u dnu upisana Ljubljana, a u sredini u koloni 8, nedostaje podatak za spornu pošiljku. Prema svemu bi se zaključilo da paket nije stigao ni u Sloveniju a kamoli u Francusku ali ostavimo nelogičnosti oko toga i nastavimo sa važnijim dokazima.
Iako sam upozorio da imam rok do 25.09.2016. da pošaljem drugi paket za Strazbur ako je prvi izgubljen i dobio uvjeravanja da će se istraga hitno sprovesti to se nije desilo a pomenuti izvještaj je stigao poslije datuma koji sam naveo kao istek roka od 6 mjeseci od odluke ustavnog suda. Jedina korisna stvar je to što sam prema ponašanju službe ocjenio da imaju naredbu o kontroli mojih pošiljki što treba da ostane tajna i taj podatak ne smiju da mi otkrivaju. 3) No, pretpostavivši da će se služiti trikovima nisam im rekao pravi datum jer je rok isticao 25.10.2016. Stoga sam bio prisiljen da ponovo pripremim oko 2 gigabajta podataka i pošaljem u Cirih preko internet servisa a tamo je isti odštampan i poslat za Strazbur u 3 pošiljke što se vidi na narednoj slici.
Već tada sam imao dokaze o krađi paketa i falsifikovanju ali sam preduzeo još jednu radnju te tražio odštetu za izgubljeni paket. 4) Poslije duže procedure, odbijanja i žalbe dobio sam rješenje kojim mi se odobrava nadoknada novca plaćenog za "IZGUBLJENI" paket i istovremneno sam dobio i 54.10 KM uz uplatnicu, što se sve može vidjeti na narednim skeniranim dokumentima.
Sada, imamo prema zvaničnoj dokumentaciji državnog servisa "Pošta Srpske" nesporne dokaze da je paket koji sam poslao za Strazbur zagubljen i to kako kažu odgovorna je Francuska što ja nisam baš uspio uočiti. 5) Ali sada dolazi najvažniji dio jer otprilike u isto vrijeme kada pošta istražuje nestanak paketa, sačinjava se FALSIFIKAT obavještenja iz Strazbura te sam taj dopis dobio skoro istovremeno kada i izvještaj pošte o gubitku pošiljke. DAKLE, SADA IMAMO DOKUMENTACIJU KOJA KAŽE DA JE MOJA TUŽBA ODBIJENA ... ONA ISTA TUŽBA KOJA SE NALAZILA U PAKETU KOJI JE IZGUBLJEN I KOJI NIKADA NIJE STIGAO U STRAZBUR !!!???
Vidljivo je da se pominje isti datum 24.06.2016., (datim slanja iz Bijeljine a ne prijema eventualno u Strazburu) a potpisnik je B. Pleše. 06) Krajem 2016. poslao sam još jednu manje bitnu tužbu za Strazbur predviđajući da će se desiti ista stvar. I zaista ekspresno dobijam obavjest identičnog sadržaja sa potpisom iste osobe:
Gledajući samo ovakvo obavještenje prosječni građanin ima uvjerenje da njegovoj tužbi nešto nedostaje, ne zna se šta i ne može se ni saznati jer se odbija bilo kakva komunikacija. Ali pošto mi već znamo da je paket "ZAGUBLJEN" i da nije stigao u Strazbur, onda je jasno da obavjest od suda o tužbi iz zagubljene pošiljke ne može uopšte postojati odnosno da je u pitanju FALSIFIKAT. Zanimljivo je takođe da se obavjesti šalju u oba slučaja tačno 7 dana poslije datuma kada je navodno održano zasjedanje i da je oba puta u pitanju četvrtak !!!??? Svako može samostalno da odštampa ova 2 dopisa i uporedi ne tekst nego potpise. Nije uopšte u pitanju potpis hemijskom olovkom nego isječak iz skenirane crno bijele kopije koja se programom za obradu slika nanese na već spremljeni tekst i onda šalje građanima bez povratnice i bez obaveze da potpišete prijem. Ovu obavjest sam pronašao na stolu ispred kuće. 7) I na kraju sam načinio montažu od te dvije obavjesti sa naglaskom na potpise. Ovde ne treba biti grafolog koji bi vještačio da su dva slična potpisa potekla od iste oobe. Jasno se vidi da je u pitanju jedan IDENTIČAN POTPIS, koji je korišten za ko zna koliko falsifikata.
VRIJEME JE DA ZAUSTAVIMO I SRUŠIMO TU BANDU SA VLASTI