petak, 21. srpnja 2017.

DOPIS PO ODGOVORU NA PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 053922 13 P


Ako je teza da je nešto "NEOSNOVANO" podložna subjektivnom viđenju stranaka pa i suda, tvrdnja da je nešto "NEBLAGOVREMENO" je čisto i isključivo u sferi matematike. Treba samo uporediti datume, izračunati dane i napisati koji je to stav koga člana prekršen, koji je zakonski rok prošao, da li onaj od 30 dana vezan za razloge ili onaj od 5 godina od pravosnažnosti presude. Tužena RS, ništa od toga nije navela te smatram da je krajnje neozbiljno od nje, pisati takve očigledne neargumentovane tvrdnje...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 053922 13 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

DOPIS PO ODGOVORU NA PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 053922 13 P

U svom odgovoru na prijedlog za ponavljanje postupka na koji ima pravo prema članu 260, tužena je zauzela stav da je prijedlog citiram "NEBLAGOVREMEN A I NEOSNOVAN".
Te je predložila da se ODBACI ILI ODBIJE.
Član 260 ZPP-u glasi :
"(1) Neblagovremene, nepotpune ili nedopuštene prijedloge za ponavljanje postupka odbacit će rješenjem prvostepeni sud bez održavanja ročišta. (2) Ako prvostepeni sud ne odbaci prijedlog, dostavit će primjerak prijedloga protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od 15 dana odgovori na prijedlog.
S obzirom da je prijedlog dostavljen protivnoj stranci, jasno je da sud nije smatrao ni da je neblagovremen ni nepotpun a ni nedopušten.
Ja sam u uvodnom dijelu prijedloga detaljno obrazložio koji su osnovi za ponavljanje, istakao vremenske rokove vezano za starost novih dokaza i doveo ih u vezu sa zakonski predviđenim terminima te ukazao ne samo zašto bi dokaz koji sada prilažem imao uticaj na povoljniju odluku suda po mene nego i to da je neutvrđivanje činjenica koje su sada dostupne dovelo do nove štete i diskriminacije koja i dalje traje.
ZOPP-u ne obavezuje stranku da u odgovoru na prijedlog za ponavljanje obrazlaže i dokazuje svoje tvrdnje o "neblagovremenosti" i "neosnovanosti" ali je obavezivalo u odgovoru na tužbu kao i shodno odredbama ZOZD-e na to da preuzme teret dokazivanja a svi zakoni su morali da se usklade sa ZOZD-e u roku od godinu dana od dana donošenja tog zakona.
Tužena RS, ništa od toga nije ispoštovala pa se to logično nastavlja i sada. Ako je teza da je nešto "NEOSNOVANO" podložna subjektivnom viđenju stranaka pa i suda, tvrdnja da je nešto "NEBLAGOVREMENO" je čisto i isključivo u sferi matematike.
Treba samo uporediti datume, izračunati dane i napisati koji je to stav koga člana prekršen, koji je zakonski rok prošao, da li onaj od 30 dana vezan za razloge ili onaj od 5 godina od pravosnažnosti presude.
Tužena RS, ništa od toga nije navela te smatram da je krajnje neozbiljno od nje, pisati takve očigledne neargumentovane tvrdnje, ničim obrazložene pa još dodajući "IMAJUĆI U VIDU CJELI SPIS I ODREDBE ZPP-U".
Očigledan primjer "COPY - PASTE" odgovora, koji se primjenjuje u bilo kom postupku samo sa izmjenom broja predmeta, datuma i stranaka pa se na osnovu njega ne može ni naslutiti o kakvom se konkretno sporu radi...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU