utorak, 18. srpnja 2017.

UTVRDJENJE POVREDE PRAVA GARANTOVANIM USTAVOM

Ruksak sa dvostruko presječenim kaišem se krije i 5 godina drži u sudskom depou a istovremeno se prikriva činjenica o tome kao i da Republika Srpska odnosno MUP i Okružno tužilaštvo nikada nigdje nisu evidentirali oštećenje na ruksaku niti vršili vještačenja ili bilo kakve istražne radnje. Da bi se prikrili zločini i osigurao nesmetan nastavak pljačke preko bankarskog sektora izdaje se usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva Republika Srpska...
 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

 
Predmet:
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

 
 

UTVRDJENJE POVREDE PRAVA GARANTOVANIM USTAVOM

PODSJEĆAM DA SE PO OVAKVIM TUŽBAMA MORA POSTUPATI PO HITNOM POSTUPKU I UNAPRIJED SE PROTIVIM SVAKOM POKUŠAJU DA SE OVA TUŽBA PRENESE U NADLEŽNOST BILO KOG DRUGOG SUDA UMJESTO MJESNO NADLEŽNOG I NAJBLIŽEG OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI, JER U KOMPLETNOJ RS VLADA BEZAKONJE I ORGANIZOVANI KRIMINAL U SVIM SUDOVIMA, TE PRAVNU ZAŠTITU NIGDJE NEĆU DOBITI ALI BAR NEĆE BITI PROBLEMA OKO PUTOVANJA U DRUGE GRADOVE, KAKO MENI TAKO NI SVJEDOCIMA. Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo! Diskriminacija je za rezultat imala više posledica a uskraćivanje ili bolje rečeno otimanje ustavom i zakonom garantovana prava, izvršeno je sa ciljem da se prikriju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo i sabotiranje istrage! U ovoj tužbi će biti navedeni samo događaji iz 2016-te godine, shodno zakonu i od suda se očekuje da utvrdi diskriminaciju za relevantni period, za koji će biti predočeni dokazi i predloženi svjedoci. Podaci koji se odnose na ranija dešavanja nisu predmet tužbenog zahtijeva, a pominju se zbog kontinuiteta i cjelovitijeg sagledavanja težine diskriminacije. Što se tiče same tužbe kumuliraću više antidiskriminacijska zahtjeva, predviđeno iz relevantnog Člana 12, "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije". Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS 2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) (1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila. 2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV) Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU (I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje: 1) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" te time nije omogućila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS! 2) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "O DOLASCIMA, ZAHTJEVIMA I DOKAZIMA O KRIVIČNIM DJELIMA KOJE DONOSI ZDENKO BAJO, NE OBAVJEŠTAVATI OT BIJELJINA, STJEPANOVIĆ DANICU, KOVAČEVIĆ NOVAKA, DEBELJEVIĆ MILORADA, GRUHONJIĆ MUHAMEDA, JER IH TO UZNEMIRAVA" te time nije omogućila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS! 3) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je tužena Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" čime je prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, te pravo na zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva, garantovano članom 23 i 27 Ustava RS! 4) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu dokumentaciju sačinjenu, pretresanjem, praćenjem, nadzorom komunikacija i drugim istražnim radnjama koje je primjenjivala, lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" te je time prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS! 5) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu privatno vlasništvo, predmet - "metalnu korpu" navedenu u dokumentu "Zapisniku o uvidu 080-0-Su-10-000012(-33) od 21.01.2010." niti informaciju zbog čega nije vraćena, traženu zahtjevom od 15.07.2016. čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k". 6) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu informaciju, ko je odgovoran za uništavanje materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" skinutog sa ubijene djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. a koji je vraćen dana 15.04.2015. sa oštećenjima konstatovanim u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" niti ko je odgovoran što se 5 godina o oštećenju tog materijalnog dokaza uklonjenog sa smrtno ranjene djevojčice Ivone bajo nisu vršile nikakve istražne radnje, čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k". 7) Dana 15.12.2016. ne poštujući prava navedena u prethodnih 6 tačaka i različitim postupanjem u odnosu na druge građane i o odnosu na zakonom propisanu proceduru, nezakonito oduzela pravo na "Nediskriminaciju" garantovano Ustavom BIH, član 2, stav 4 i Zakonom o zabrani diskriminacije. 8) Dana 15.12.2016. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS! 9) Dana 15.12.2016. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS! 10) Dana 15.12.2016. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS! (II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac Zdenko Bajo i porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE 15.04.2015. preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini, 10 predmeta koje su privatno vlasništvo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) a na moju primjedbu da jedan nedostaje, konkretno metalna korpa odgovoreno mi je da u naredbi postoji samo 10 stavki te da se po tom pitanju pismeno naknadno obratim sudu. Ali što je još važnije predmet pod stavkom 4 dječiji ruksak bio je veoma oštećen, konkretno dvostruko presječenog kaiša, veliki dio nedostaje a ostatak je tretiran nekim hemijskim sredstvom, koje je skinulo čak i originalnu žutu boju sa kaisa. Prihvatio sam sugestiju vezano za metalnu korpu ali nisam htio preuzeti druge predmete sve dok se u zapisniku ne konstatuje oštećenje što je i učinjeno u prisustvu izuzetno profesionalnog i ljubaznog osoblja osnovnog suda. Slike tog materijalnog dokaza se mogu vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
 
Važno je istaći da osim što se radi o privatnom vlasništvu, dječji ruksak nije tek tako neki predmet zaplijenjen prilikom pretresa nego je u pitanju materijalni dokaz koji se nalazio preko ramena djevojčice Ivone Bajo u trenutku kada je zadobila smrtonosni udarac od koga je izgubila život. Istovremeno kada je djevojčica probodena kroz grudni koš i pada na asfalt ispred AD Univerzal iz Bobar grupe u krug te firme ulazi kamion sa krijumčarenom robom, tačnije od 4 paketa koji su istovarili samo jedan je bio regularan a u ostala 3 su bili narkotici. Stoga portir AD Univerzal, uklanja dječji ruksak presječenog kaiša i zamrljanog mašću i uljem sa smrtno ranjene djevojčice a potom ga preuzima tužena Republika Srpska tačnije MUP i Okružno tužilaštvo u Bijeljini. S obzirom da se osim pomenutog šverca narkoticima, Republika Srpska bavila i pljačkom preko bankarskog sektora bilo je potrebno prikriti kako taj šverc tako i ubistvo te je pomenuti materijalni dokaz izuzet iz svih istražnih radnji odnosno sakrivena je činjenica od porodice, javnosti i prije svega od vještaka da je kaiš presječen, istovremeno kada je djevojčica ubijena. Prikrivanjem ovog materijalno dokaza i svih unutrašnjih povreda istraga se lažira i predstavlja kao da je smrt nastupila uslijed pada sa bicikla i povređivanja na žicu sa korpe. Ruksak sa dvostruko presječenim kaišem se dakle krije i narednih 5 godina drži u sudskom depou a istovremeno se prikriva činjenica o tome kao i da tužena Republika Srpska odnosno MUP i Okružno tužilaštvo nikada nigdje nisu evidentirali oštećenje na ruksaku niti vršili vještačenja ili bilo kakve istražne radnje. Da bi se prikrili zločini i osigurao nesmetan nastavak pljačke preko bankarskog sektora izdaje se usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska. Ali poslije naredbi suda i preuzimanja tog predmeta sa sudski konstatovanim oštećenjima u zapisniku, taj predmet postaje novi dokaz u spisu KTA-596/09, što bi prema zakonu o krivičnom postupku, moralo da dovede do novog pokretanja istrage a tužena Republika Srpska ima obavezu sada ne samo da ustanovi kako je došlo do presijecanja kaiša, ko ga je uklonio sa mjesta zločina i zašto nego i koje sve odgovoran za to što je prethodnih 7 godina ta činjenica prikrivala odnosno ko je sve odgovoran što je materijalni dokaz uklonjen što je prošao kroz ruke policije kroz ruke tužilaštva kao istražnih organa a niko od njih nije zabeležio pomenuta oštećenja. S obzirom da je već opljačkala 2 milijarde maraka od svojih građana, RS je na sve načine sprečavala da se otkrije istina o prikrivanju ovog zločina, odnosno oštećenja i sakrivanja materijalnog dokaza ubistva. S obzirom na rokove iz ZOZD-e navešću samo dan 15.12.2016. kao primjer a njemu su prethodili zahtjevi predati 15.07.2016. predati Republici Srpskoj, odnosno njenim organima MUP-u, Osnovnom i Okružnom sudu u Bijeljini, OJT Bijeljina i Sudskoj policiji, sve u prilozima. U tim zahtjevima sam se pozvao na prava garantovana Ustavom i naveo teme koje su sada sadržane u ovom tužbenom zahtjevu. Vidljivo je dakle da je od predaje zahtjeva do dana 15.12.2016. prošlo 5 mjeseci, odnosno 150 dana a rok za odgovor je 15 dana. Osim toga radi se o pravima garantovanim ustavom za koja nije ni potrebno pisati zahtjeve prema ZOSPI-a i što je najvažnije NE MOGU SE NITI ODUZETI NITI OGRANIČITI, prema članu 48 Ustava RS. NEMA DAKLE NIKO MOĆ DA RAZMATRA, ODLUČUJE I ANALIZIRA DA LI ĆE SE OVA PRAVA POŠTOVATI I TRAŽENO URUČITI, NI SUDSKA POLICIJA NI MUP, NI OJT BIJELJINA NITI OVAJ SUD KOJI BUDE POSTUPAO PO TUŽBI. Da je tužena RS postupala neprofesionalno i čak razbojnički ne samo dana 15.12.2016. dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna za spis KTA-596/09 i predmete "Dječji ruksak" i "Metalna korpa" Danica Stjepanović kaže "DA NE ZNA NIŠTA" o oštećenjima ruksaka, svaljujući krivicu na policiju i osoblje suda. Činjenicu da je ona bila nadležna osoba, odnosno OJT Bijeljina za naredbe o istražnim radnjama, da su joj kroz ruke prošli svi ti predmeti je prećutala a da GNUSNO LAŽE kako nema saznanja o tome dokaz je moj dopis naslovljen na nju lično od 30.04.2010. Radi se samo o jednom od više desetina dopisa u kojima sam ukazivao na postojanje materijalnog - NOVOG dokaza u vrijeme kada je bio u sudskom depou a ja imao samo fotografije. ISTINA JE DA JE STJEPANOVIĆ DANICA SA SVOJIM SAUČESNICIMA SMIŠLJENO PRIKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA DA BI ZATAŠKALA TAJ ZLOČIN, KRIJUMČARENJE NARKOTIKA I PLJAČKU PREKO BOBAR BANKE ALI KAKO JE TUŽENA RS, 7 GODINA ŠTITILA TU KRIMINALKU, SVE RADNJE I RAZBOJNIŠTVA OSOBE STJEPANOVIĆ SU I RADNJE RS, TE JE RS ODGOVORNA ZA SVE POSLJEDICE, ŠTETU I INCIDENTE UZROKOVANE PRIKRIVANJEM OVOG DOKAZA, PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IZDAVANJEM FAŠISTIČKIH NAREDBI. Dakle ne radi se o diskriminaciji u samo jednom danu nego, čitajte pažljivo o konstantnoj FAŠISTIČKOJ RAZBOJNIČKOJ DISKRIMINACIJI tokom cijele 2010-te, 2011-te, 2012-te, 2013-te, 2014-te, 2015-te, 2016-te, i evo sada 2017-te, godine. Treba vremena dok se to izgovori a tek da se trpi i preživi 8 godina... Osim dokaza koje prilažem, sa diskom na kome je izjava načelnika sudske policije o diskriminatorskoj naredbi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome se sudski konstatuje postojanje FAŠISTIČKE NAREDBE, da se saslušaju svjedoci, Borovčanin Danko, Mićić Zoran, iz sudske policije, te Danica Stjepanović i Kovačević Novak iz OJT Bijeljina, te trenutni predsjednici Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini i trenutni načelnik CJB Bijeljina kao i načelnik kriminalističke policije, sve vezano za kršenje prava iz članova 16,23,27 i 48 Ustava RS, neuručivanje materijala o pregledu računara i nadzorom, te uništavanju i prikrivanju oštećenja dječjeg ruksaka.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA 0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE 6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO, Ustavu RS i BIH te odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava! 7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334 Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe... Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI

 

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) Snimci dječjeg ruksaka Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016. Zahtjev OJT Bijeljina 15.07.2016. Zahtjev Okružnom sudu 15.07.2016.

Zahtjev MUP-u 15.07.2016. Zahtjev SPRS Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Zahtjev tuziocu 30.04.2010. Disk

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina
 
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU