četvrtak, 30. rujna 2021.

APELACIJA NA UDT DI 010959 21

Apelacija na UDT DI 010959 21
Pripadnici mafijaškog kartela u takozvanim institucijama RS i BIH, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu 23.07.2009., ubili su osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo te pokušali prikriti i ubistvo i krijumčarenje, što sam razotkrio te me nakon toga godinama pokušavaju likvidirati a sve predstaviti kao "zadesnu smrt". Jedan od šefova mafije, Dodik Milorad je čak javno, pred kamerama, objelodanio formiranje "Crne knjige" i dao instrukcije njihovim ljudima da vode borbu, (zastrašuju, ucjenjuju, proganjaju, vrijeđaju i ubijaju) one koji su zapisani u toj knjizi a što je bilo samo otvoreno opisivanje razbojničkog djelovanja, koje se vršilo neprekidno od rata nadalje...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA UDT DI 010959 21

S obzirom da trenutno vanrednu situaciju i mjere za zaštitu od zaraze, šaljem ovu apelaciju elektronskim putem da ne bih izložio opasnosti, osoblje Ustavnog suda BIH.
Ova apelacija se podnosi Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku "UDT DI 010959 21 od 11.06.2021." i njoj prethodne, zbog smišljenog kršenja više prava garantovanih Ustavom i to: prava na život, (više pokušaja ubistva) prava lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni, prava za ličnu slobodu i sigurnost, prava na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom, pravo na slobodu kretanja i prebivalište i pravo na nediskriminaciju.

SAŽETI OPIS DISKRIMINACIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA :

Pripadnici mafijaškog kartela u takozvanim institucijama RS i BIH, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu 23.07.2009., ubili su osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo te pokušali prikriti i ubistvo i krijumčarenje, što sam razotkrio te me nakon toga godinama pokušavaju likvidirati a sve predstaviti kao "zadesnu smrt". Jedan od šefova mafije, Dodik Milorad je čak javno, pred kamerama, objelodanio formiranje "Crne knjige" i dao instrukcije njihovim ljudima da vode borbu, (zastrašuju, ucjenjuju, proganjaju, vrijeđaju i ubijaju) one koji su zapisani u toj knjizi a što je bilo samo otvoreno opisivanje razbojničkog djelovanja, koje se vršilo neprekidno od rata nadalje.
Tako je 2015-te, formiran predmet protiv mene na teritoriji nenadležnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu a potom 2017-te i pred po zakonu nenadležnim sudom u Sokocu - lažirana je nadležnost sa osnovnim ciljem, ne da se vodi postupak, nego pošto na taj način budem lociran, izolovan i dostupan egzekutorima da budem ubijen.
Poznavanje zakona te zahvaljujući tome i predviđanje događaja su pomogli da izbjegnem likvidacije ali su u tom periodu ubijene mnoge druge osobe, među kojima i pripadnici tih nenadležnih organa, jer su bili svjedici kriminala i time opasni po vrh mafije.

OBRAZLOŽENJE APELACIJE :

Napominjem da je vezano za ove događaje više lica u posljednje 3 godine izgubilo živote, uključujući i pripadnike pravosuđa a za šta dijelimičnu odgovornost ima i Ustavni sud Bosne i Hercegovine jer nije spriječio kriminalne radnje još 2018. godine, kada je imao priliku za to.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio dvije odluke, povodom mojih podnesenih apelacija a koje su direktno povezane sa temom ove apelacije.
Jedna od njih je apelacija pod brojem AP 1031/19 koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio a vezana je za moju reakciju za otvoreni javni teroristički napad vrha "Saveza nezavisnih socijal demokrata" kada su najavili formiranje "crne knjige" i obračun sa svima, koji su im nanijeli štetu što je bio otvoreni poziv za likvidacije, kako mene tako i mnogih drugi osoba na šta sam reagovao opisujući na internet portalima njihove kriminalne radnje i zločine a što se pripadnicima mafije nije svidjelo te su me pokušali kaznama ućutkati.
Podsjetiću da je tom prilikom Dodik Milorad, izdao javno upustvo svojim ljudima u institucijama da moraju voditi borbu protiv tih imena iz njihove zločinačke knjige a jedan od oblika te borbe je bio opisan u mojoj "Apelaciji na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" po kojoj je Ustavni sud BIH donio odluku, (Ustavni sud po AP-1712/18). U toj odluci je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, odbacio moju Apelaciju kao "nedopuštenu" ocijenivši je preuranjenom.
Smatram da je na žalost to bila velika greška Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jer se radilo o zločinačkom razbojničkom napadu na mene od strane više lica, koji su lažirali nadležnost i otvorili nelegalne predmete protiv mene na teritoriji Istočnog Sarajeva, izvršavajući pomenuti nalog vrha mafije.
Istina, prilikom podnošenja te apelacije, nisam imao dokumente RJTRS i Vrhovnog suda RS, koji dokazuju lažiranje nadležnosti ali je i sama činjenica da organi u Istočnom Sarajevu nisu bili prema zakonu nadležni postupati na teritoriji Bijeljine bez odluka nadređenih organa a te odluke nisu prezentovali, bila dovoljna da Ustavni sud BIH zaustavi postupak.
Dokaz da je to što tvrdim istina je prije svega dokument Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske za Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) iz koga se vidi da im se dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica a ne nikakva prijava protiv mene.
Važno je istaći da je u toj mojoj prijavi, jedan od izvršilaca krivičnog djela falsifikovanja rješenja suda, bio načelnik Okružnog centra sudske policije u Bijeljini Danko Borovčanin a koji je potom aktivno učestvovao u montiranju nelegalnih predmeta i pokušajima mog ubistva. Dakle, umjesto da formiraju predmet po mojoj krivičnoj prijavi za falsifikovanje sudskog rješenja, pripadnici mafije su otvorili nelegalni tajni predmet protiv mene i pokrenuli "posebne istražne radnje" takođe nezakonito a sa osnovnim ciljem pripreme likvidacije.
Upravo se u dokumentu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." poziva na odluku "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" kao navodni osnov za otvaranje predmeta protiv mene a sam dokument je konstantno skrivan, sve dok ga nisam dobio direktno od RJTRS u maju 2018-te. Osim lažiranja nadležnosti koje je nesporno, velika je vjerovatnoća da je falsifikovan i potpis tužiteljice Jovane Tomaš na takozvanoj "optužnici" što se može zaključiti iz priloga "Potpisi i pečati" na koji nisam dobio odgovor ali je 5 dana potom, ubijen tužilac Dragan Ninković.
Podsjećam da sam u mojoj apelaciji na rješenje po prigovorima, opisao događaj od 12. marta 2018. a samo 6 dana kasnije, odnosno 2 dana nakon što sam podneo "Apelaciju na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" u sličnim okolnostima, otet je i ubijen David Dragičević u Banjaluci.
Drugi ključan datum je 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu a samo nekoliko dana prije toga u Bijeljini je ubijen Aleksandar Pantić od strane pripadnika navijačke grupe, koja je pod kontrolom MUP-a.
Mjesec dana nakon toga u Sarajevu su ubijeni policajci Vujinović i Šehović a ubice su pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva u zaštitu kod svojih saučesnika.
Ubrzo nakon toga 1. januara 2019. na teritoriji Istočnog Sarajeva, ubijen je Miloš Ostojić a u aprilu Slaviša Krunić, nakon čega su se osumnjičeni za ubistvo krili na istoj teritoriji te iz straha od likvidacije predali policiji u Federaciji BIH.
Neuspješan pokušaj likvidacije je bio na Slobodana Vasiljevića u Šekovićima u junu 2019-te, što je srećom preživio a budući da je bivši glavni okružni tužilac Rajko Čolović tada već bio smijenjen, napadači su ubrzo pohapšeni.
Dodajem a što je veoma bitno za ovaj slučaj da je 30. juna 2020. ubijen pripadnik Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, gospodin Dragan Ninković a njegova smrt je u javnosti predstavljena kao "samoubistvo".
Pomenuti gospodin je bio veoma dobro upoznat sa kriminalom Rajka Čolovića a važno je istaći da sam samo nekoliko dana prije te tragedije, poslao pismeni zahtjev u OJTIS sa važnijim pitanjima od kojih je najznačajnije, ko je osoba, koja je 2015. otvorila nelegalni predmet protiv mene.
I na kraju, bivši predsjednik suda u Sokocu, Luka Borovčanin za čije sam rješenje o prethodnim pregovorima podnio pomenutu Apelaciju je smijenjen 21.03.2021. a samo 6 dana kasnije 27.03.2021 je sahranjen, bez ikakvog obrazloženja u medijima, kakav je uzrok smrti.
Što se tiče pomenutog Luke Borovčanin a i suda u Sokocu u kome je bio predsjednik, dokaz da je i za taj predmet lažirana nadležnost je dokument vrhovnog suda Republike Srpske, (Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) iz koga se vidi da ne postoji nijedan predmet u kome sam ja stranka u krivičnom postupku.
Dakle, prvo je u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, lažirana nadležnost, tako što je moja krivična prijava uništena a onda iskorišten dopis republičkog tužilaštva uz koji je bila dostavljena moja prijava da se protiv mene formira nelegalan predmet.
A onda je 2017. taj predmet podmetnut tek primljenoj tužiteljici Jovani Tomaš i napisana optužnica, koja umjesto da se preda nadležnom sudu u Bijeljini, dostavljena je predsjedniku suda u Sokocu Luki Borovčaninu, koji je nezakonito potvrdio optužnicu, iako nije postojalo nikakvo rješenje Vrhovnog suda o prenosu nadležnosti.
Namjera mafijaškog kartela i nije bila da se vodi postupak, nego da se prikupe informacije za pripremu likvidacije na teritoriju Bijeljine a kada im to i poslije više pokušaja nije uspjelo, odlučili su da me namame na teritoriju Istočnog Sarajeva, koristeći nelegalne predmete...

PRILOZI

UDT DI 010959 21 od 11.06.2021.; AP 1031/19, Ustavni sud po AP-1712/18, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Potpisi i pečati, Apelacija na Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; Rješenje T12 1 KTP 0001341 21 od 18.01.2021.; Disciplinska tužiteljica zatražila izricanje mjera za Gordanu Tadić, Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ponedjeljak, 20. rujna 2021.

PODRŠKA POLICIJE I TUŽILACA MAFIJAŠKIM KARTELIMA

Pojedini kriminalci iz policije i tužilaštva koji nezadovoljni što nisu prema planu zataškali ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja djelovanja Sokolačkog klana u Bobar grupu i kada sam razotkrio njihove zločine, oni to nezadovoljstvo i bijes iskazuju tako što mene lažno prijavljuju i pokušavaju da me zastraše a potom više godina i da ubiju...

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

Na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

PODRŠKA POLICIJE I TUŽILACA MAFIJAŠKIM KARTELIMA

ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGE
Na osnovu ZAKONA O JAVNIM TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE, član 20. stav "(1) U okviru djelokruga svog rada određenog članom 9. ovog zakona, glavni republički tužilac može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima, sprovoditi krivične istrage i gonjenje pred okružnim i osnovnim sudovima kad god smatra da okružna tužilaštva ne primjenjuju Krivični zakon Republike Srpske ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti okružnog tužilaštva" vezano za član 17 "Tužilaštva sprovode istražne radnje i gone učinioce krivičnih djela u skladu sa zakonima Republike Srpske i ulažu pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti" i član 9, stav "(1) Glavni republički tužilac vrši nadzor nad radom okružnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupka" te Zakona o krivičnom postupku član "Obustava istrage" stav 3, podnosim zahtjev Glavnom republičkom tužiocu da na osnovu dokumenata, odnosno dokaza koje dostavljam, LIČNO SPROVEDE ISTRAGU I GONJENJE POČINILACA KRIVIČNIH DJELA, jer okružna tužilaštva NEĆE, - NE ŽELE ili NE SMIJU primjenjivati Krivični zakon Republike Srpske i Zakon o krivičnom postupku. Ili alternativno u skladu sa prvim djelom stava 1 iz člana 20, (može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva okružnim tužilaštvima) da pomenuti materijal preda na postupanje tužiocu - republičkom ili okružnom za koga zna da je častan, pošten, hrabar, profesionalan, pouzdan, nekorumpiran... ako osim vas takav uopšte postoji.
Prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" je dokument na osnovu koga je bivši glavni tužilac u OJTIS-u, Rajko Čolović, lažirao nadležnost što se vidi iz činjenice da se u rad dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica a ne prijava protiv mene. Ovde je važno istaći da se radi o prijavi za falsifikovanje sudskog rješenja, koje je izvršio pomenuti Borovčanin Danko sa saučesnicima te je i zbog toga bio lično zainteresovan da izbjegne sopstvenu odgovornost i sa tim ciljem inicira montiranje nelegalnih predmeta i priprema moje ubistvo.
Te aktivnost je sprovodio godinama a najbolje se vide iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome traži da se protiv mene "pobudi" krivično djelo, što je nezakonit pojam i potpudno apsurdan ali njegova namjera se razotkriva neredne godine, jer nakon bezuspješnih pokušaja likvidacije na teritoriji Bijeljine, mafijaški klan odlučuje da montire nelegalni predmet protiv mene na osnovu "pobuda" Borovčanin Danka i saučesnika, gdje su smatrali da će me njihovi egzekutori lako locirati, izolovati i ubiti. Sa druge strane, ako na osnovu odluke od 01.06.2015. kojom se MOJA PRIJAVA, dostavlja u rad jednom tužilaštvu, neko formira predmet protiv mene i niko za to ne bude sankcionisan, onda odgovornost za nezakonitost ima i Republičko tužilaštvo RS. Uopšte nije nije isključeno da je osim "Sokolačkog klana" koji čine Rajko Čolović, Marković Dragoslav, Borovčanin Danko i Borovčanin Luka u zavjeru oko lažiranja nadležnosti, nelegalne posebne istražne radnje i pripreme pokušaja likvidacije u sve bio umješan i neko iz RJTRS. Takođe postoji realna mogućnost da je potpis tužioca Jovane Tomaš na optužnici od 29.11.2017. (što je rođendanski poklon mafije za mene) takođe falsifikovan a nesporno je da je ona imenovana u OJTIS tek marta 2017-te dok je lažirani predmet protiv mene otvoren još 2015-te od strane Čolovića a onda prevarom podmetnut novoj i neiskusnoj tužiteljici. Ogovornost pripadnika RJTRS se vidi i iz priloga "Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020." u kojoj osoba Dragica Glušac, priznaje da uopšte nije izvršila nijednu jedinu radnju po mojoj prijavi da kako obrazlaže ne bi šikanirala prijavljene. Na trećoj strani Glušac iznosi LAŽI da sam ja navodno nezadovoljan ishodom postupka pred sudom u Sokocu po optužnici OJTIS-u ne navodeći kakav je taj "ishod". Naime, nakon 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu, nije održana nijedna rasprava a nakon što sam obavjestio VSTV-e i Okružni sud u Istočnom Sarajevu o ovom razbojništvu, došlo je do smjene Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.), disciplinskog kažnjavanja sudije koji je saučestvovao u napadima na moja prava i život, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) a montirani predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" je prema zakonu zastario najdalje do kraja aprila 2019-te.
Na žalost, 30.06.2020. je ubijen važan svjedok ovog i drugih kriminalnih radnji Rajka Čolovića, gospodin Dragan Ninković, tužilac iz Istočnog Sarajeva a to je predstavleno kao "samoubistvo". I na kraju je odlukom VSTV-a bivši predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, smjenjen sa ta pozicije 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije 27.03.2021. bez ikakvih informacija o uzroku smrti. Dragica Glušac ima direktnu odgovornost za ovo jer je u prijavi po kojoj nije htjela da radi, opisala preminulog kao svjedoka, koji je obmanut. Dakle osoba Glušac navodi na dnu treće strane naredbe T12 1 KTAO 0001341, citiram : "Iz prijave i priloženih dokaza očigledno proizilazi da je podnosilac prijave, kao što je već pomenuto, nezadovoljan postupanjem prijavljenih službenih lica - koja su postupala u postupku koji je vođen protiv njega, da zbog toga pokušava da ukaže na njemu određene nezakonite radnje, koje se odnose na postupanje prijavljenih lica a zatim da prikaže da je sve rađeno po planu i nalozima prijavljenog Dodik Milorada, koji je u vrijeme podnošenja prijave obnašao funkciju Predsjednika Republike Srpske a od dana 07.10.2018. godine i srpskog člana Predsjedništa BiH. Nezadovoljan ishodom sudskog postupka koji je vođen protiv njega kod Osnovnog suda u Sokocu, po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu broj: TI7 0 KT 0006630 15 od 29.11.2017. godine, podnosilac prijave svoje nezadovoljstvo izražava kroz prijavljivanje postupajućih tužilaca i ostalih lica." UMJESTO DA GLUMI VIDOVNJAKINJU I "TUMAČI" MOJE MOTIVE, NAVEDENA OSOBA BI MORALA DA SE BAVI POSLOM ZA KOJI JE NAROD PLAĆA A NE DA PRUŽA ZAŠTITU PRIPADNICIMA MAFIJE I SAUČESTVUJE U NJIHOVIM ZLOČINIMA. Već sam istakao da lažirani predmeti protiv mene nemaju ishod jer nisu ni nastavljeni a što se tiče toga ko je "NEZADOVOLJAN" pa to izražava lažnim prijavljivanjem, tu su u pitanju upravo pojedini kriminalci iz policije i tužilaštva koji nezadovoljni što nisu prema planu zataškali ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja djelovanja Sokolačkog klana u Bobar grupu i kada sam razotkrio njihove zločine, oni to nezadovoljstvo i bijes iskazuju tako što mene lažno prijavljuju i pokušavaju da me zastraše a potom više godina i da ubiju. Ovaj slučaj nije usamljen a najpoznatiji primjeri su ubistvo Davda Dragičevića, 18.03.2018. što je samo 6 dana nakon što sam 12.03.2018. prvi put odvučen na Sokolac a protiv ubijenog su takođe provođene posebne istražne radnje kao preduslov za pripremu likvidacije. Aleksandar Pantić je ubijen sredinom septembra 2018-te u Bijeljini od strane navijačke grupe pod kontrolom policije što je desetak dana prije 27.09.2018. kada je pokušano moje ubistvo na Sokocu. Policajci Šehović i Vujinović su ubijeni mjesec dana kasnije a ubice pobjegle na teritoriju pod kontrolom saučenika Čolovića i ostalih iz Istočnog Sarajeva. I Slaviša Krunić je ubijen nakon banalne prijave koja je poslužila kao izgovor za posebne istražne radnje a tijelo navodnog ubice je doneseno na put i ostavljeno što se može zaključiti iz činjenice da oko njega nema ni kapi krvi, odnosno da je ubijen na drugom mjestu te onda donet na mjesto zločina da bi se osnovna odgovornost prebacila na njega i presjekle veze sa nalogodavcima. Nije isključeno da će ostali optuženi biti oslobođeni zbog nedostatka i kompromitacije dokaza. Na žalost ovo je samo mali dio zločina lokalnih mafijaških kartela čiji su sastavni dio pojedini pripadnici tužilaštava i prije svega policije, koji su kako vidimo spremni ubiti i dojučerašnje saučesnike ali i sve druge službenike koji bi mogli svjedočiti protiv njih...

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Snimci dječjeg ruksaka itd), Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Potpisi i pečati, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Naredba T12 1 KTAO 0001341 20 od 23.12.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; UDT 18065-18 od 30.12.2020.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 10. rujna 2021.

ZLOČINAČKI PLANOVI GLOBALISTA I NJIHOVIH LOKALNIH SLUGA

Zanimljivo je da su predvidjeli završetak pandemije nakon 18 mjeseci, što je otprilike ovih dana, (septembar 2021-e) međutim očekivali su čak 65 miliona smrtnih slučajeva, što nije ni blizu, čak ni sa naduvanim brojkama pa je sad pitanje - hoće li zaista uskoro završiti ovu izmišljenu "pandemiju" ili će nastaviti, dok ne strada predviđenih 65 milijuna ljudi...
 

ZLOČINAČKI PLANOVI GLOBALISTA I NJIHOVIH LOKALNIH SLUGA

 
Poslije 18 meseci neviđenih laži, vezanih za izmišljenu pandemiju, valjda je svima koji misle svojom glavom jasno o kakvoj se prevari radi a onima koji su u sve ovo povjerovali ne vrijedi više ni govoriti, niti iznositi bilo kakve dokaze. Na žalost mnogi ljudi su i smrtno stradali jer za njih nije bilo liječenja od drugih bolesti, veliki broj je ostao bez posla, mnogi mali biznisi su propali a skoro sve poslove preuzele velike kompanije. A da je to sve ranije isplanirano, može se još uvijek naći u dokumentima dostupnim na internetu, gdje je recimo 18. oktobra 2019. objavljena web stranica pod nazivom "Događaj 201", (Event 201) odnosno scenario tog događaja. Na prevedenoj verziji plana tog događaja, opisuje se da se radi o simuliranju izbijanja novog korona virusa, koji se prenosi sa slijepih miševa na svinje pa na ljude i da kraju postaje prenosiv sa osobe na osobu, što dovodi do teške pandemije. Posebno je zanimljivo to što se tvrdi da će biti više prenosiv u zajednici od strane ljudi sa blagim simptomima, što je suštinski uvod u današnje stanje gdje se ljudi bez ikakvih simptoma, proglašavaju zaraženima na osnovu naštimanih takozvanih testova. Ovdje u scenariju, vidimo kako su predvidjeli da njihove vakcine neće biti dostupne u prvoj godini, što su vremenom izmjenili i plasirali u promet za samo nekoliko dana više vrsta. Zanimljivo je da su predvidjeli završetak pandemije nakon 18 mjeseci, što je otprilike ovih dana, (septembar 2021-e) međutim očekivali su čak 65 miliona smrtnih slučajeva, što nije ni blizu, čak ni sa naduvanim brojkama pa je sad pitanje - hoće li zaista uskoro završiti ovu izmišljenu "pandemiju" ili će nastaviti sa trovanjima dok ne strada predviđenih 65 milijuna ljudi. Veoma sličan scenario je bio i za igrani film iz 2011-te, pod nazivom "Zaraza", (Contagion) a gdje je takođe bilo riječi o smrtonosnom virusu koji je izazvao nekoliko sumnjivih smrtnih slučajeva na raznim krajevima svijeta a potom je proglašena pandemija na svjetskom nivou. Na kraju tog filma je kratak insert koji gledaocima pojašnjava na koji način je izbila pandemija i opet se može vidjeti da je za uzročnika odabran slijepi miš, koji preko farme svinja, navodno prenosi zarazu na ljude... Kako se vidi, neke građevinske mašine, rade u džungli, pomjeraju drveće i uplaše koloniju slijepih miševa. Jedan od tih miševa, dolazi na bananu, odgrize komad i sa tim komadom odleti u farmu svinja. I sa krova te farme ispusti komadić, koji potom pojede neko prasence. Onda neki od kupaca, izabere upravo to prasence, kupuje ga i odnosi u restoran. Naravno, već ste shvatili da je to prasence zaraženo. Kuvar ga priprema i za vrijeme rada, dobija poziv da je u posjetu stigla jedna prijateljica sa kojom se pozdravlja. I prilikom toga je zaražuje. I to je to...
Sa druge strane naravno za svo ovo vrijeme se ne provjeravaju a ni ranije se nisu kontrolisale posljedice zaprašivanja vazduha i zemljišta iz aviona a ako to neko i pomene, proglašava se teoretičarem zavjere. Možemo vidjeti da je još 2015-te u jednom članku, izražena sumnja da se sredstvima kojima zaprašuju vazduh izaziva epidemija sa simptomima nalik gripi. Takođe se iznosi teorija da vlade namjerno prskaju ljude štetnim supstancama, kako bi eksperimentisali sa efektima ili čak eliminisali bolesne i starije ljude iz populacije. Sve više se iznosi i pretpostavka da se tu radi o eksperimentima vezanim za manipulaciju vremenskim prilikama, odnosno izazivanju suša ili obilnih kiša, zavisno od toga šta se želi u određenim krajevima. Podsjećam i na to da su nas godinama zasipali vijestima o alergijama na različite biljke a posebno na ambroziju krajem ljeta i početkom jeseni. Interesantno je da se sada osim gripe i raznih drugih bolesti ne pominje više ni alergija da polen ambrozije a osim toga zanimljiv je i prikaz tog polena koji opisuju kao kuglu sa šiljcima, odnosno malim kukicama koje se kače za sluzokožu gornjih disajnih organa, stvarajući velike alergijske probleme, kijanje, svrab, curenje iz nosa, suzne i crvene oči, kašalj, otežano disanje sa osjećajem nedostatka vazduha. Ovdje ne samo da su navedeni simptomi praktično potpuno isti kao kod lažirane pandemije, nego i opis takozvanog korona virusa je potpuno isti kao onaj, kako su ranije opisivali polen ambrozije. Još je mnogo otrovnih supstanci, kojima nas godinama i decenijama zasipaju, posebno materijama iz grupe pesticida i herbicida a sada podsjećam samo na jedan članak, kada je objavljeno da je u zemljištu 33 hiljade puta više piralena od dozvoljenog. Sve to naravno sada niko ne pominje kao ni negativne efekte elektromagnetnog zračenja, nakon užurbane instalacije 5G mreže ali i njoj prethodnih generacija. Šta je pravi cilj svega ili jedan od ciljeva, može se vidjeti na članku Svjetskog ekonomskog foruma, objavljenog 14. jula 2020-te, pod nazivom "Kovid 19 - veliki reset". Kako se vidi, Klaus Švab kao osnivač i izvršni presednik Svjetskog ekonomskog foruma je sa kolegom, objavio knjigu svega 3-4 mjeseca nakon proglašenja navodne pandemije, opisujući je kao priliku za `veliki reset`. Dakle ne samo da su uspjeli napisati knjigu za 3 mjeseca, nego je i odštampana te dostupna za kupovinu na Amazonu. I umjesto da kao njegovi brojni vršnjaci širom svijeta bude šćućuren u nekoj sobici pod maskom i ustaje oko 3 sata ujutro da bi otišao do samoposluge, pomenuti gospodin Švab je "hrabro" razrađivao planove za kako kaže "odlazak u bolji svijet". Siguran sam da je svima jasno kako je ova knjiga u stvari napisana prije lažne pandemije, vjerovatno i godinama ranije a izmišljena takozvana "pandemija" korona virusa je samo iskorištena kao izgovor da bi globalni mafijaški kartel, pokušao sprovesti svoje planove i uvesti novi svjetski poredak. Ovaj prethodni poredak koji kažu da je loš su takođe oni kreirali pa onda možete zamisliti na šta bi ličio novi svijet ako im dozvolimo da nas prave budalama i dalje te komanduju šta moramo a šta ne smijemo da radimo...

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902