utorak, 30. studenoga 2021.

DODATAK KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KOMANDE SUDSKE POLICIJE

Dokazni materijal iz ove krivične prijave odnosi se na kriminalne radnje više pripadnika mafijaškog kartela ali sa naglaskom na pripadnike komande sudske policije. Prije svega načelnika OCSP u Bijeljini, Danka Borovčanina te Direktora SPRS, Željka Dragojevića, koji je godinama pismeno obavještavan o mafijaškim i fašističkim metodama zločinca Borovčanin Danka ali ga uz brojne dokaze i dalje uporno štiti, dok brojni svjedoci krivičnih dijela završavaju ispod zemlje...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :
 

DODATAK KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KOMANDE SUDSKE POLICIJE

 
Veza : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE I DRUGIH. Napomena : Samo u periodu od sredine 2020 do početka 2021, smrtno su stradala dva veoma važna svjedoka a koji su bili na veoma značajnim i uticajnim pozicijama u pravosuđu, dok se drugih žrtava ni broj ne zna. Stradavali su od strane Balkanske narko mafije, kako se razotkriva, osim klasičnih rafala, eksploziva, utapanja, vješanja, trovanja... i odsjecanjima glava i udova te mljevenjem u industrijskim mašinama za meso. Stradanja osoba D.N. i L.B. iz pravosuđa su najdirektnije povezana sa pitanjima koja sam postavio komandi SP u prilogu "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije". Da komanda SPRS nije prikrivala dokaze i činjenice, navedena lica bi vjerovatno i danas bili živi a nije isključeno da su za njihovu smrt odgovorne i neke osobe iz sudske policije, kao i iz nekih drugih organa ali ću se sada koncentrisati na odgovornost komande sudske policije. Dodajem da se ovime ne opisuje kompletna sudska policija kao teroristička i zločinačka organizacija i ističem da mi je upravo sudski policajac R.D. mnogo pomogao svojim humanim gestom, kada je komanda sudske policije odbila da mi pozove medicinsku pomoć zbog gušenja a on mi u toj situaciji svojim novcem, kupio bocu flaširane voda kako bi mi olakšao tegobe ne mogavši i ne usuđujući se suprotstaviti gestapovskim metodama svoje komande.

OBRAZLOŽENJE

Dokazni materijal iz ove krivične prijave odnosi se na kriminalne radnje više pripadnika mafijaškog kartela ali sa naglaskom na pripadnike komande sudske policije. Prije svega načelnika OCSP u Bijeljini, Danka Borovčanina te Direktora SPRS, Željka Dragojevića, koji je godinama pismeno obavještavan o mafijaškim i fašističkim metodama zločinca Borovčanin Danka ali ga uz brojne dokaze i dalje uporno štiti, dok brojni svjedoci krivičnih dijela završavaju ispod zemlje. U uvodu skrećem pažnju na moju krivičnu prijavu pod nazivom "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" koja je kako se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" napisana 12.03.2021. a i u samoj prijavi koju takođe prilažem se pri kraju pominje taj datum. Pomenuta prijava je osim što je upućena Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, bila istovremeno i zahtjev direktoru sudske policije da dostavi odgovore, vezano za teška krivična djela i time pokaže da eventualno želi raditi časno i profesionalno, što on nije učinio. Naime, zakonski rok za odgovor na takve zahtjeve je 15 dana ali umjesto da bude odgovoreno, nakon 15 dana, 27.03.2021. sahranjen je izuzetno važan svjedok teških krivičnih djela sudske policije, bivši pripadnik pravosuđa, gospodin L.B. Puno ime i poziciju koju je imao pomenuti gospodin ne navodim jer ne želim dodatno stvarati nelagodnost njegovoj porodici i prijateljima, ukoliko neko od njih bude imao priliku čitati tekst, posebno imajući u vidu činjenicu, kako se vidi iz priloga "Sahranjen L.B." da uzrok smrti uopšte nije naveden. Ni eventualna duga i teška bolest kao razlog, ni iznenadna smrt, ni tragična smrt, niti bilo šta drugo, što mi je odmah izazvalo dodatnu sumnju a u međuvremenu sam usmeno dobio informaciju da je pomenuti gospodin L.B. pronađen obješen a ta činjenica onda sakrivena od šire javnosti. Sva pitanja koja sam postavio u pomenutom zahtjevu su veoma bitna a posebno ističem dva uvodna koja citiram i ovde : "- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda". - Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu. Ove laži su pripadnici sudske policije mogli čuti isključivo od svoje komande, odnosno od Borovčanin Danka a svjedoci da im je tako ispričano su službenik sudske policije L.M. koji je i ispričao tu izmišljotinu 27.09.2018. te pripadnici MUP-a S.P. i M.S. kojima je plasirano takvo usmeno obrazloženje. Njihova puna imena su napisana u zabilješkama od tog dana i ne navodim ih sada da time ne izlažem dodatno njihove živote opasnosti od strane pripadnika kartela, koji bi na sve načine sprečavali razotkrivanje dokaza sopstvenog kriminala. S obzirom na okolnosti i činjenicu da sam o teškim krivičnim djelima, povezanim sa pripadnicima sudske policije i pomenutim gospodinom u prethodnom periodu dostavljao dokaze, kako Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, tako i tužilaštvima, krajnje je sumljiva ta smrt, pod bilo kojim okolnostima da je do nje došlo a posebno ako je istinita informacija o vješanju. No bez obzira kako je došlo do smrti pomenutog gospodina i pod kojim okolnostima je pronađen, postoje ozbiljne sumnje da je u pitanju ubistvo, koje su izvršili ili organizovali pripadnici mafijaškog kartela, protiv kojih je gospodin mogao svjedočiti. Da su u životnoj opasnosti mnogi svjedoci krivičnih dijela, upozoravao sam i pismeno, više puta prethodnih mjeseci i godina, kao recimo u dopisu "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" - napisanom 13.09.2019. koji prilažem a to upozorenje je navedeno u samom vrhu i doslovno ga citiram : "Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo..." Nakon što sam mjesecima pokušavao saznati uzrok smrti gospodina L.B. osnovano sumnjajući da je ubijen pa dobio usmenu informaciju da je pronađen obješen, uradio sam dodatno, koliko sam mogao sa svoje strane da spriječim dalja stradanja i u periodu od 01.10.2021. tokom 3 uzastopna radna dana, išao do Policijske stanice Bijeljina II, da ih lično i direktno upozorim na opasnost koja prijeti svjedocima događaja od 27.09.2018. i drugim povezanim radnjama. Nadam se da će Tužilaštvo BIH, ozbiljno shvatiti ovo upozorenje i ODMAH saslušati sve svjedoke, čime bi se eliminisali razlozi mafije za njihovo ubistvo. Pripadnici mafijaškog kartela, čija krivična djela pominjem su mnogobrojni a u najužem krugu onih, koji su bili direktno umiješani su pripadnici kako sam ih nazvao `Sokolačkog klana` bivši inspektor kriminalističke policije u Bijeljini Marković Dragoslav, načelnik sudske policije u Bijeljini Borovčanin Danko te donedavni pripadnici visokih pozicija u pravosudnim organima u Istočnom Sarajevu Rajko Čolović i Borovčanin Luka. Da aktivnosti navedenih pripadnika pravosuđa, nemaju nikakve veze sa zakonom, dokaz su priloženi dokumenti "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da su pomenuti, smišljeno i kriminalno lažirali nadležnost prema zakonu nenadležnih organa a cilj im je bio organizovanje i priprema likvidacije za koju su najviše bili zainteresovani bivši inspektor Marković i načelnik SP Borovčanin Danko.
Od obilja dokaznog materijala iz kojih se vidi nezakonitost postupanja izdvaja i prilažem još dokument Visokog sudskog i tužilačkog vijeća "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se od pomenutih traži da dostave eventualna rješenja o dodjeli nadležnosti ako ih imaju te dopis MPRS "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." kojima se takođe traži njihovo izjašnjenje. Zanimljivo je da ja uopšte nisam tražio izjašnjenje, niti slao bilo kakve dopise ministarstvu pravde, nego je to učinjeno od strane trećih lica, odnosno državnog organa po službenoj dužnosti a lako je uočljiva veza sa dokumentom "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." kojim se konstatuje da ne postoji krivični predmet u kome sam ja stranka u postupku i dopisa Ministarstva pravde, nastalog mjesec dana kasnije. Nakon svih ovih dokaza o svjesnom činjenju krivičnih dijela, pomenuta gospoda iz pravosudnih organa su metaforički dovedena pred zid i odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smijenjeni sa dotadašnjih pozicija koje su zauzimali. Na žalost, osim tragičnog smrtnog slučaja, krajem marta 2021-e, prethodno je 30.06.2020. smrtno stradao i bivši pripadnik tužilaštva u Istočnom Sarajevu gospodin D.N. a radi se o prostrelnoj rani iz vatrenog oružja, što je predstavljeno kao samoubistvo. U najkraćem - komanda sudske policije nije odgovorila na moj podneseni zahtjev a u međuvremenu su stvorene takve okolnosti da se sva odgovornost može prebaciti na gospodu, koja su u međuvremenu preminuli, odnosno a u šta sam uvjeren, smišljeno su ubijeni, kako ne bi mogli svjedočiti.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Sahranjen L.B.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; 08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.; Zabilješka 401-10 od 08.03.2010.; Zabilješka 1292-12, Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017.; Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.; Zapisnik 26.12.2017.; Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Zapisnik 30.01.2018.; Prijedlog komande SP od 13.02.2018.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; Naredba od 06.03.2018.; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

četvrtak, 25. studenoga 2021.

PRETVARANJE LJUDI U DIGITALNE KONTROLISANE ROBOVE

Nismo daleko od trenutka kad će osim uzgajanja marihuane, kao nezakonito, biti proglašeno i sijanje krompira, paradajza, paprike, pasulja, kukuruza i svih drugih biljaka a jedini će dozvolu i monopol na bavljenje poljoprivredom imati korporacije pod izgovorima da su samo njihovi i to uglavnom genetski modifikovani proizvodi sigurni a da su nekada prirodni domaći proizvodi kvarljivi i opasni jer mogu širiti zarazu i slično. Možemo vidjeti da se nedavno u sred PLANDEMIJE, aprila 2021-e, na mala vrata nameću takvi zakoni kao da vlade i parlamenti nemaju druga važnija posla, boreći se sa "nevidljivim neprijateljem" nego proturaju jedan od najvažnijih segmenata Agende 21...

PRETVARANJE LJUDI U DIGITALNE KONTROLISANE ROBOVE

Mi smo za sad još uvjek u mogućnosti da povratimo svoju slobodu, da raspravljamo o "Agendi 21" i opasnostima koje ona donosi. Pojedinci mogu javno da govore i da djeluju u javnom prostoru. I to je ključno. Ljudi ne mogu da očekuju spasioca na bjelom konju, već su u obavezi da se edukuju, povezuju i djeluju. Postoji veoma snažan otpor Agendi 21 širom svijeta. Djeluje se lokalno. Morate se edukovati da prepoznate Agendu 21 i oštro joj se suprotstavite. Roditelji treba da pogledaju šta njihova deca uče u školi i ne dozvole da se školski programi svedu na ispiranje mozga. Morate budno pratiti šta se dešava sa vašom kulturom. Ljudi koji se bore, marginalizovani su, ismjevani i izrugivani u medijima. No, bez obzira na to milioni ljudi širom svijeta se bore i odbijaju Agendu 21. A za promociju plana se kao što se može lako primjetiti koriste i bore moćne korporacije posebno informatičke i farmaceutske, koje su spremne na sve da bi ostvarile profit. To podrazumjeva i izazivanje bolesti, trovanje, lažno predstavljanje efekata svojih proizvoda sa ciljem da se ljudima nametnu njihovi proizvodi. Jedna od takvih kompanija koja se trenutno ponajviše forsira i sada u aktuelnoj PLANDEMIJI je "Fajzer" poznat od ranije po prljavim radnjama i prevarama. Može se vidjeti u člancima objavljenim na internetu da je još 2009-e presuđeno da mora platiti preko 2 milijarde dolara odšteta zbog mita koji je davao promoterima da bi prikrivali štetne posljedice njihovih lijekova. Ali tada još uvjek nisu bili raširili svoje pipke svuda kao što je to situacija danas gdje bukvalno u svakoj vladi svjeta postoje instalirane sluge banaka, farmaceutskih kuća i drugih moćnih korporacija. Sa druge strane već se u nekim zemljama forsira totalna kontrola proizvodnje hrane. Nismo daleko od trenutka kad će osim uzgajanja marihuane, kao nezakonito, biti proglašeno i sijanje krompira, paradajza, paprike, pasulja, kukuruza i svih drugih biljaka a jedini će dozvolu i monopol na bavljenje poljoprivredom imati korporacije pod izgovorima da su samo njihovi i to uglavnom genetski modifikovani proizvodi sigurni a da su nekada prirodni domaći proizvodi kvarljivi i opasni jer mogu širiti zarazu i slično. Možemo vidjeti da se nedavno u sred PLANDEMIJE, aprila 2021-e, na mala vrata nameću takvi zakoni kao da vlade i parlamenti nemaju druga važnija posla, boreći se sa "nevidljivim neprijateljem" nego proturaju jedan od najvažnijih segmenata Agende 21. Sam naslov govori i više nego dovoljno : "UVODI SE POTPUNA KONTROLA SVIH IZVORA HRANE A FARMAMA SE ZABRANJUJE DA PROIZVODE SJEME ČAK I ZA SOPSTVENE POTREBE ILI ISHRANU ŽIVOTINJA". Nakon uvođenja medicinskog jednoglasja i potpune kontrole državnih i korporativnih medija, cenzure na društvenim mrežama, nakon uvođenja kontrola kretanja i najave Kovid pasoša, ograničenih prava na rad i mirnog okupljanja, čini se novi korak ka distopijskom društvu potpunog nadzora.
U Hrvatskoj se recimo uvodi potpuna kontrola svih izvora hrane kroz tri alata: Popis poljoprivrede, Zakon o sjemenu i potpuna kontrola ribolova, uvođenjem elektronskih uređaja za nadzor na svakoj ribarskoj mreži, užetu i parangalu. Popis poljoprivrede je plan koji ima za cilj da popiše apsolutno sve kapacitete za proizvodnju hrane kojima država raspolaže. Planirano je da se navede ne samo industrijska proizvodnja već i svako seosko porodično gazdinstvo. Znači svaka voćka, svako pile, svaka košnica i svaki metar obradive zemlje. Sve što postoji i što se može koristiti za proizvodnju hrane. Sprovodi se na teritoriji čitave EU-e po nalogu iz Brisela a svi podaci se dostavljaju Briselu, tačnije Evropskoj komisiji i Eurostatu. U Hrvatskoj je priprema započela, kada je donesen "Zakon o popisu poljoprivrede", 14. juna 2019. Popis je izvršen tokom jeseni 2020. godine a sproveli su ga popisivači u svakoj jedinici lokalne samouprave, koji su imali zadatak da popis izvrše na svojoj teritoriji. Projekat takođe ima svoju veb stranicu. Zanimljivo je da je detaljan popis poljoprivrede izvršen 1945. godine u okviru tzv. agrarne reforme u Jugoslaviji. Donet je „Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji“ kako bi se uvela ograničena poljoprivreda u kojoj država upravlja svim resursima. Svi glavni posjedi su ukinuti, odnosno nekima je oduzeta zemlja i podeljena drugima. Zašto se sada pravi nova lista, prosudite sami. Zakon o sjemenu je zasigurno najkontroverzniji aspekt priče o kontroli hrane. Još jedan zakon koji se slučajno donosi usred pandemije. O tome se mnogo pisalo čak i u glavnim medijima no mnogi članci su u međuvremenu nestali sa interneta. Ukratko, uvodi se potpuna kontrola sjemena, farmama je zabranjeno da proizvode sjeme čak i za sopstvene potrebe ili ishranu životinja. Tradicionalno sjeme je praktično zabranjeno, osim pod posebnim uslovima a uvode se i sertifikovana i patentom zaštićena sjemena velikih međunarodnih multinacionalnih korporacija. Vladajuća stranka, naravno, tvrdi da se sve ovo radi za naše dobro i da će EU isporučivati sjemena poljoprivrednicima a koja su „posebno otporna na posledice klimatskih promena". SAD SE VEĆ MOŽEMO ZAPITATI DA LI SE KLIMATSKE PROMJENE SLUČAJNE I PRIRODNE ILI SU SASTAVNI DIO PLANA KAO I PLANDEMIJA. Poljoprivredna i ekološka udruženja tvrde da će novi zakon dovesti do propasti porodičnih farmi. Zakon još nije donet ali ako ne usvoji, sigurni smo da će briselski zvaničnici u Vladi i Parlamentu uskoro pokušati ponovo, možda u malo izmjenjenom obliku. A sama Evropska unija je u procesu usvajanja novih propisa u oblasti proizvodnje semena. Sigurni smo da će i to biti predstavljeno kao da je za naše dobro. Uprkos svim tim „kopnenim“ zakonima i ograničenjima, Hrvatska je i dalje pomorska zemlja sa hiljadama ostrva i ostrvaca i uvjek se moglo preživjeti s mora, kao što su to ljudi vjekovima radili. Ali ne nadajte se puno jer oni su i na to mislili. 2020. godine pokrenut je veliki projekat kontrole ribarstva. Uvode se elektronski uređaji za praćenje, koji će biti obavezni na svakoj ribarskoj mreži a izrađuju se i parangali. Ovu šokantnu vijest jednom je objavio portal "Morski.hr". Ovdje možemo saznati kako je Hrvatska prva država EU koja je to primijenila, kako planiraju obilježiti svu ribolovnu opremu u sljedeće 3 godine i kako se projekt naravno finansira iz fondova EU. Sve će se nadgledati sa satelita a terenske kontrole će biti znatno pojačane, jer su nove službe ovlašćene za nadgledanje ribolova. Nisu rekli koje usluge ali vjerovatno ćemo uskoro saznati iz iskustva. Pogodno je spomenuti da su neke županije već počele osnivati vlastitu "korona policiju", sastavljenu od bivših vojnika, policajaca i zaštitara. Pored svega navedenog, nije slučajno što je pre nekoliko meseci usvojena nova `Uredba o ribarstvu`, koja značajno ograničava pojedine vrste ribolova u određenim posebnim zaštitnim zonama. Nakon što vidimo kako žele da nam ograniče pristup hrani, moramo se zapitati - zašto ? Zašto nam to rade, zašto baš sada za vreme takozvane pandemije i zašto uvek pod pritiskom Evropske unije ? Da li je moguće da su teoretičari zavjere bili u pravu i da zapadno društvo namjerava da se pretvori u totalitarno distopijsko društvo u kojem vlada potpuna kontrola svega ? Društvo u kojem ,,neposlušni“ neće moći da prežive jer neće imati pristup hrani. Oni to neće moći sami da proizvedu, dok će supermarketi biti rezervisani samo za poslušnike - ljude koji su špricani svim bućkurišima, koje nam vlasti serviraju i koji će danas ili sutra morati da budu čipovani ili još gore. Ako bi neko teoretski želio da uvede takav sistem, kontrola nad izvorima hrane sigurno bi bila presudna i nekako se čini da je u ,,novo normalnoj“ državi, kontrola hrane apsolutni prioritet za vladare. Nije teško vidjeti u kom smijeru sve ovo ide i ne zaboravimo, ipak je Henri Kisindžer davno rekao : "Kontrolirajte naftu i vi ćete kontrolisati nacije, kontrolišite hranu i kontrolisaćete ljude". Reklo bi se da su prije svega postigli kontrolu nad predsjednicima, ministrima i poslanicima koji im služe bez pogovora i izvršavaju sve naredbe koje dobivaju kako bi ljude pretvorili bukvalno u roblje ili stoku, kako im kad i gdje po potrebi odgovara da tretiraju narod...

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

subota, 20. studenoga 2021.

PRITUŽBA ZBOG OČIGLEDNOG KRŠENJA OBAVEZE ISPRAVNOG POSTUPANJA

Veza između ovih događaja i ubistva djevojčice Ivone je u tome što su u šverc narkotika za Bobar grupu, umješani pripadnici kartela sa područja Istočnog Sarajeva, kao dodirne zone sa Federacijom BIH, gdje se prebacuju i narkotici i ukradeni automobili a ubice bježe iz jednog u drugi entitet u zaštitu saučesnika a koji su nakon mojih dopisa VSTV-u smjenjeni i čak jedan tim ubica uhapšen, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića. Odgovornost Stjepanović Danice, koja nije samo saučestvovala u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, nego je time dovela do niza uzročno posljedično vezanih događaja sa više krivičnih djela i likvidacija je naravno u tome što ništa nije uradila da istraži, ko je, kako i zašto, uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Po osnovu člana "Disciplinski prekršaji tužilaca" (ZOVSITV), stavovi : "3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva;" - podnosi se
 

PRITUŽBA ZBOG OČIGLEDNOG KRŠENJA OBAVEZE ISPRAVNOG POSTUPANJA

 
U tekstu pritužbe ću ukratko, pokazati vezu između svjesnog nečinjenja, prekršaja i krivičnog djela OJT Stjepanović Danice sa smrtnim stradanjima više lica a ovde konkretno ističem dva pripadnika pravosudnih organa sa područja Istočnog Sarajeva. Napominjem da osnovano sumnjam u to da je i život prijavljenje Stjepanović u opasnosti od mafijaškog kartela - da bi bila životno ugrožena da je reagovala u skladu sa zakonom kada je na to bila obavezna i da je ugrožena sada kao svjedok više teških krivičnih djela a time i predstavlja opasnost po šefove kartela. Dokument "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." je nastao kako se vidi prije 4 godine i 9 mjeseci te je u predviđenom zakonskom opsegu, unutar 5 godina no prijavljena osoba Stjepanović Danica je imala obavezu i svaki naredni dan od 16.01.2017. kada je formalno "konstatovala" nepravilnost, nepažnju, nemar ili krivično djelo, kako god da ga je tretirala, te je morala postupati u skladu sa zakonom i ustanoviti o čemu se radi, sve do danas. Konkretno da li je neko ili više pripadnika MUP-a, uklonilo materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te su ga oprali hemijskim sredstvom i sakrili iz istražnih radnji, od tužilaštva, porodice i javnosti sa namjerom da zaštite počinioce i prikriju kako ubistvo tako i krijumčarenje narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje su istovremeno pljačkane stotine miliona maraka svake godine što je u međuvremenu razotkriveno.
Pozadina događaja je zaista obimna a osim što je više godina pokušavano moje ubistvo, iz priloga "Saopštenje za javnost 30.06.2020." se vidi nasilna smrt pripadnika tužilaštva u Istočnom Sarajevu, gospodina D.N. koja je opisana da "ukazuje na samoubistvo". Nekoliko mjeseci kasnije dolazi do druge smrti, ovog puta pripadnika suda sa područja Istočnog sarajeva što je opisano u prilogu "Sahranjen L.B." gdje ne postoje nikakvi detalji o uzroku smrti, što je veoma neobično i sumnjivo te sam pokušavao saznati detalje i konačno dobio usmenu informaciju da je pomenuti gospodin pronađen obješen. Ukoliko je to zaista tačno, onda je time veća životna opasnost i po osobu Stjepanović ali i neke druge svjedoke iz pravosuđa, MUP-a i sudske policije. Pomenuo sam da je pokušavano više puta moje ubistvo i u sklopu toga su pripadnici kartela otvorili nezakonite predmete pred prema zakonu nenadležnim organima OJTIS i sudu u Sokocu i sprovodili "posebne istrane radnje" sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije. Veza sa stradanjima - smrtima D.N. i L.B. postoji i sa mojim dopisima dostavljanim nekoliko dana ranije i to "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima" napisan 19.06.2020. te dostavljen nekoliko dana kasnije a ubrzo potom već 30.06.2020. dolazi do pomenutog "samoubistva". Takođe je ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA, poslati odgovornima iz komande sudske policije ali i Tužilaštvu BIH, dostavljena 12.03.2021. što se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" i umjesto da komanda sudske policije odgovori u zakonskom roku od 15 dana, 27.03.2021. je sahranjen L.B. svjedok brojnih krivičnih djela koja sam opisivao u tim dopisima i prijavama. SVO OVO BEZAKONJE, KRIVIČNA DJELA I SMRTNA STRADANJA SU SE MOGLA IZBJEĆI DA JE STJEPANOVIĆ RADILA POSAO NA KOJI JE OBAVEZNA. A da odgovorni u organima iz Istočnog Sarajeva, zaista nisu imali rješenja o dodjeli nadležnosti dokaz su dokumenti "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojima čak i VSTV-e, traži od odgovornih da objelodane dokaze o tome, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) što naravno nisu učinili jer su lažirali nadležnost, što se vidi iz dokumenata koje sam pribavio od Vrhovnog suda RS i Republičkog javnog tužilaštva, odnosno dokaza "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.".
Dio bezakonja, falsifikata, laži i više krivičnih djela, učinjenih samo u danu 27.09.2018. kada je bio jedan od pokušaja ubistava, razotkriven je pred sudom u Bijeljini, tokom dokaznog postupka i iz dokumentacije dostavljene u spis a prilažem "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" gdje je pravosnažno konstatovano da ja nisam prekršio zakon ni na koji način ali i da su zakon kršili službenici MUP-a i sudske policije, instruisani od komande i osoba sa područja Istočnog Sarajeva, koje su lažirali nadlenost i od kojih su neki da podsjetim, završili ispod zemlje.
Koliko su bjesni pripadnici mafijaškog kartela, zbog neuspjeha u pokušajima da me ubiju, dovoljno govori činjenica da me je pripadnik MUP-a u civilu, napao fizički objema rukama u zgradi PU Bijeljina, 22.05.2019. psujući, vrijeđajući me i prijeteći da ću biti ubijen a sve to pred portirom i 3 službenika iz dežurne kancelarije koji su bili uniformisani, te više osoba u civilu za koje naravno ne znam ko su stranke u prolazu a ko službenici MUP-a na zadatku. Tom prilikom sam uz pismeno predočene dokumente, tražio reakciju vezano za prikrivanje dokaza ubistva Ivone Bajo, ime inspektora koji je predao materijal tužilaštvu bez opisa u kakvom je stanju pomenuti dokaz a potpis inspektora je bio nečitak te objašnjenje za napad inspektora Dejana Minića na moje zdravlje i život 27.09.2018. u zgradi PS Bijeljina II, kada je nagovarao i podsticao službenike na činjenje krivičnih djela na moju štetu, falsifikovanje dokumentacije, činjenica i potpisa, neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja itd. Napad na mene 22.05.2019. može biti odgovornost pojedinca no nepreduzimanje bilo kakvih radnji od strane prisutnih 4 službenika u uniformama da to spriječe i zaustave a potom odbijanje da sačine zabilješku o tome i saopšte mi njegovo ime, kada je napadač pobjegao na sprat PU Bijeljina, već su dovoljni argumenti za saučesništvo, odnosno odgovornost kompletnog MUP-a RS. Uporno prikrivanje imena napadača i nakon prijema "Dopisa službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" nadvosmisleno karakteriše MUP RS kao napadača na mene i zločinačku terorističku organizaciju koja godinama smišljeno pokušava zaštititi zločince, odgovorne za ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Oni su spremni ubiti i svakog svjedoka, sudiju, okružnog tužioca... itd da bi izbjegli ličnu odgovornost za počinjena krivična djela. Veza između ovih događaja i ubistva djevojčice Ivone je u tome što su u šverc narkotika za Bobar grupu, umješani pripadnici kartela sa područja Istočnog Sarajeva, kao dodirne zone sa Federacijom BIH, gdje se prebacuju i narkotici i ukradeni automobili a ubice bježe iz jednog u drugi entitet u zaštitu saučesnika, tada Čolović Rajka i Borovčanin Luke a koji su nakon mojih dopisa VSTV-u smjenjeni i čak jedan tim ubica uhapšen, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića. Odgovornost Stjepanović Danice, koja nije samo saučestvovala u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, nego je time dovela do niza uzročno posljedično vezanih događaja sa više krivičnih djela i likvidacija je naravno u tome što ništa nije uradila da istraži, ko je, kako i zašto, uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja. Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM". Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE. Lako je uočljivo da je mafijaški kartel pokrenuo nezakonite predmete pred nenadležnim organima protiv mene u junu 2015-te, kao reakciju na moje pravne korake, nakon prijema materijalnog dokaza ubistva, što je konstatovano pomenutim zapisnikom samo mjesec i po ranije. Očekujem od VSTV-a i UDT-a da HITNO reaguju i spriječe dalje likvidacije svjedoka o teškom krivičnim djelima mafijaškog kartela a trenutno je Stjepanović Danica jedna od najugroženijih...

PRILOZI

Punomoć Budimke Bollin, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Sahranjen L.B.; Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Snimci dječjeg ruksaka

 

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

 

ponedjeljak, 15. studenoga 2021.

USPOSTAVLJANJE GLOBALNE FAŠISTIČKE DRŽAVE

Postoji direktna veza između korporacija koje sprovode Agendu 21 sa Hitlerovom Njemačkom. Simens, ABM, Dženeral Elektrik… su kompanije koje proizvode biometeriku, pametne mreže i sprovode manipulaciju populacije. Plan je zamišljen da bude potpuno implementiran do 2050-e a godina koja se često pominje u "Agendi 21" je 2020-ta i tu godinu možemo vidjeti kao prelomnu. PRIMJEĆUJE SE DA JE UPRAVO GODINA 2020-TA IZABRANA ZA GLOBALNU PREKOMPOZICIJU PLANETE KOJA SE VRŠI IZA MASKE LAŽNE PANDEMIJE...

USPOSTAVLJANJE GLOBALNE FAŠISTIČKE DRŽAVE

Agenda 21 od nas zahtijeva da napustimo stari način razmišljanja o sebi, naciji, državi i svijetu i da počnemo da mislimo sasvim drugačije. Nova svijest. Da li vam to zvuči poznato ? Nije li to san svakog totalitarnog projekta ? A za promjenu svjesti koja po planovima Agende 21 treba da se odigra tokom jedne do dvije generacije, obrazovanje je od najvećeg značaja. Obrazovni sistem je od kraja 19. vijeka osmišljen tako da zaglupi populaciju i stvori čovjeka koji će pristati na život u Novom svjetskom poretku. Ovo što se danas odigrava u kontekstu obrazovanja predstavlja završnicu igre koja je pripremana od 1880-tih. Američki edukatori su slati u Njemačku gdje su trenirani na filozofiji i psihologiji koja je podučavala da ljudsko biće ne posjeduje dušu te da se može programirati, poput automata ili robota - biološkog androida. Socijalni inženjering, manipulacija, razne tehnike kontrole, primjenjeni su kako bi pojedinac postao dio zupčanika sistema. Obrazovanje po UN Agendi 21 će se standardizovati globalno po istim principima zaglupljivanja i modelovanja svijesti kako bi se kreirala „nova svest“ i „novi čovjek“, apsolutno nesvjestan sila koje njime upravljaju. Ako želite da preuzmete zemlju bez upotrebe vojske kako ćete to učiniti ? Jasno - putem medija i obrazovnog sistema. I to je upravo ono što se događa. Ako to nije preuzimanje šta je drugo ? Odavno gledamo kako se djeca, još kao šestogodišnjaci, pretvaraju u žrtve propagandne mašinerije. Totalna manipulacija dječjih umova u učionicama; svaki magazin, film, TV program, novina i udžbenik rade na djeci i nama ostalima po diktatu održivog razvoja. Korišćenje zemljišta, planovi za upravljanje vanrednim situacijama, planovi za sprovođenje zakona, propis hrane, ograničenja energije, zakonodavne i pravne odluke - sve nas usmjerava i formatizuje da bespogovorno prihvatimo Agendu za 21. vijek kao akcioni plan za egzistenciju u okviru jedinstvene Svjetske fašističke države. Održivi razvoj ne tiče se recikliranja već se tiče promjene razmišljanja i kontrole pravca kojim će se ljudska vrsta kretati u budućnosti. To je urađeno pomoću globalizacije koja u osnovi predstavlja standardizaciju svih sistema. Da bi kontrolisali svijet u eri elektronike, neophodno je sve standardizovati nakon čega možete veoma jednostavno da manišulišete. To je plan koji se sada realizuje. Zbog toga imate regionalizaciju svuda u svetu umjesto nacionalnih granica. Regionalizacija predstavlja osnov rekonfiguracije svijeta i idealan metod za konačno uništenje nacionalnih država. Uspostavljanje kontrole i dominacije nad društvom u Globalistanu, realizuje se upotrebom jezika, obrazovnog sistema i medija. Na prvom mjestu - ključna riječ ili kod za primjenu Agende 21 je „održivi razvoj“. Druga riječ je „pametni rast“ a treća „divljina“. „Komisija za prirodnu sredinu i razvoj“ UN-a, definisala je ključan pojam: „svjetski održivi razvoj“ u svojoj knjizi: „Naša zajednička budućnost“ i kao našu obavezu istakla neophodnost da danas živimo i radimo pod imperativom da ne ugrozimo buduće generacije i da idemo u susret njihovim potrebama. Zvuči sjajno! Veličanstveno, zar ne? Jer, ko bi želeo da ugrozi budućnost svojim potomcima? Tom prilikom je izneta teza da sve što mi, ljudi, radimo danas na planeti, predstavlja otvorenu opasnost za buduće generacije. Da su ljudi najobičnije štetočine i da su svojim delovanjem doveli život na planeti u pitanje. I tada su ta komisija UN kao i Generalna skupština UN zadale zadatak da se izradi akcioni plan o održivom razvoju koji bi bio primjenjen na čitav svijet. Agenda 21 je taj akcioni plan održivog razvoja. Za impementaciju Agende 21 koriste se ključne reči, odnosno kodovi. Naročito ih koristi nevladina organizacija koja je u tu svrhu formirana pod nazivom „Međunarodni savjet lokalnih ekoloških inicijativa (ICLEI). Ova organizacija ima za zadatak sprovođenje ciljeva Agende 21 širom svijeta. Taj "savjet" zaobilazi vlade nacionalnih država i cilja direktno na gradove koje uvezuje u megagradove, orijentisane ne više prema državi, već prema regijama. To je način da se zaobiđu pravne granice i poništi pravo pojedinca da pozove svoju vladu na odgovornost zbog onog što se dešava u njihovom neposrednom okruženju.
Ključne riječi u ovom procesu su, razumije se – „globalizacija“, „fleksibilnost“, „zeleno“ i zapravo gotovo sve se plasira u formi brige za prirodnu sredinu a u tu svrhu se formiraju brojne lažne ekološke – „zelene“ organizacije i grupe. I sve što se odigrava i što će se odigravati u okviru realizacije akcionog plana "Agende 21" biće pokriveno zelenom maskom. Grupe se formiraju pod različitim nazivima poput „Zeleni savjet za unapređenje životne sredine“; „Zelena inicijativa“ i slično. Zapamtite: Agenda 21 - Održivi razvoj je globalni plan koji se sprovodi lokalno. Plan sadrži dva bitna elementa : Prvi je „pametni rast“ i tiče se urbanih prostora na planeti. Ideja globalista je da izmjeste populaciju iz ruralnih, prigradskih oblasti i malih gradova u veoma prenaseljene gradske centre. Da bi to uradili gradovi moraju ići u visinu i smanjivati se po širini što znači da će se područja gradova smanjivati po veličini ali će zgrade biti mnogo više. Drugi dio plana je – „divljina“ a to se odnosi na prostor gde su nekada bila sela, predgrađa, šume i livade. Ljudima će pristup u te oblasti biti strogo ograničen. Sada se govori da divlje životinje moraju da imaju životni prostor koji mi, ljudi bezobzirno uništavamo. Naravno, najbogatiji, oni koji su osmislili Agendu 21 su najviše doprineli uništavanju prirodne sredine, biljnog i životinjskog svijeta kao i naroda koji su živjeli u skladu sa prirodom a sada će se teret tih zlodjela prevaliti na čovječanstvo. Sa jedne strane, dakle, ljudi će biti prinuđeni da žive u ljudskim staništima koja se po Agendi 21, nazivaju „ostrva za ljudsko stanovanje“. Redukovaće se vlasništvo nad privatnim automobilima, privatne kuće neće postojati, sve što budemo radili biće strogo nadzirano i kontrolisano, unos kalorija će biti propisan, izgubićemo kontrolu nad svojim tijelima. Gradovi će biti prenaseljeni i u njima će živjeti frustrirani ljudi a to će uticati na porast nasilja. Ukoliko izgubite mogućnost da svoje nezadovoljstvo iskažete političarima, kroz pravni sistem ili medije, ta strašna frustracija kanališe se kroz nasilje. U tom slučaju će vlada imati izgovor da vas strpa u zatvor. Drugi način da se ispolji frustracija je pasivnost, povlačenje u sebe. U uslovima monitoringa u okviru školskog sistema i industrije zdravlja, procjena vašeg mentalnog zdravlja rezultiraće masovnim drogiranjem stanovništva. Agenda 21 se fokusira na hranu, vodu, zemlju i populaciju. Kada čitate programe i tekstove o bioetici i tehnologiji, jasno vidite da su ti sadržaji ispražnjeni od bilo kakvog etičkog stanovišta i da dominira ideja o transformaciji živog svijeta i oživljavanju tehnologije. Agenda 21 će se svakako odraziti na to šta i koliko jedemo i ko će imati pristup hrani. U velikim megalopolisima, totalno ćemo zavisiti od biotehnologije u proizvodnji vode i hrane i to je ono što izaziva najveću zabrinutost jer ovo jeste nastavak eugeničkih planova. Postoji direktna veza između korporacija koje sprovode Agendu 21 sa Hitlerovom Njemačkom. Simens, ABM, Dženeral Elektrik… su kompanije koje proizvode biometeriku, pametne mreže i sprovode manipulaciju populacije. Plan je zamišljen da bude potpuno implementiran do 2050-e a godina koja se često pominje u "Agendi 21" je 2020-ta i tu godinu možemo vidjeti kao prelomnu. PRIMJEĆUJE SE DA JE UPRAVO GODINA 2020-TA IZABRANA ZA GLOBALNU PREKOMPOZICIJU PLANETE KOJA SE VRŠI IZA MASKE LAŽNE PANDEMIJE.
NASTAVLJA SE U TEKSTU I VIDEO ZAPISU `PRETVARANJE LJUDI U DIGITALNE KONTROLISANE ROBOVE`...

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

srijeda, 10. studenoga 2021.

POLICIJA JE PRIVATNA MAFIJAŠKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

O uzrocima smrti bivšeg predsjednika suda u Sokocu, nije moguće pronaći nijedan detalj no zanimljivo je da je prethodno pokušavao preuzeti kontrolu nad OJTIS-u, umjesto smjenjenog Čolovića te postati predsjednik VSTV-a, nakon Milana Tegeltije, što nije uspio a onda je 21.03.2021. smjenjen odlukom VSTV-a pa sahranjen samo 6 dana kasnije - 27.03.2021. Potpuno je jasno da su moguće sve opcija ali ne i "prirodna smrt". Sličan primjer je i kod g. Gavrila Bobara koji je "umro" 30.09.2014. upravo na dan kada je njegova "Bobar banka", čiji je RS bila suvlasnik, imala rok da nadomjesti "nestale" desetine miliona maraka a podsjećam da je Ivona Bajo, ubijena upravo prilikom šverca jednog od transporta narkotika u Bobar grupu, koje je organizovala i nadzirala policija, što objašnjava i njihovu želju da me ubiju...

PREDSJEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE / TUŽILAŠTVU BOSNE I HEREGOVINE OBAVJEŠTENJE / KRIVIČNA PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima.

POLICIJA JE PRIVATNA MAFIJAŠKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

MUP RS je sa svojim saučesnicima, ubio osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika iz Sarajeva u Bobar grupu. Materijalni dokaz tog zločina, (dječji ruksak - sadržan u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.") su uklonili sa ubijenog djeteta i oprali benzinom te taj detalj prikrili od tužilaštva i javnosti, što je konačno razotkriveno u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." koji je takođe unutar pomenutog pdf. priloga. Tokom svih godina nakon ubistva djevojčice, zločinci iz MUP-a su pokušavali na sve načine da me zastraše, lažno optužuju za nepostojeće prekršaje i krivična djela, kako bi imali izgovor za pokretanje "posebnih istražnih radnji" kao preduslova za pripremu likvidacije, koja je krajnje sredstvo ako svi pokušaju ucjena, pritisaka i prijetnji ne daju rezultate koje žele. Stanje u kome je preuzet pomenuti materijalni dokaz je konstatovano dokumentom "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." nakon čega se dodatno intenziviraju pokušaji mog ubistva. Prethodno su moje tvrdnje da je materijalni dokaz uklonjen i opran benzinom opisivali kao buncanje "pijanog i drogiranog ludaka" no nastankom sudskog dokumenta u kome se to opisuje, očito sam postao mnogo veća opsnost po šefove mafije nakon čega su mnogo aktivnije radili na pokušajima likvidacije.
Koliko su bjesni zbog neuspjeha u tome, dovoljno govori da me je pripadnik MUP-a u civilu, napao fizički objema rukama u zgradi PU Bijeljina, 22.05.2019. psujući, vrijeđajući me i prijeteći da ću biti ubijen a sve to pred portirom i 3 službenika iz dežurne kancelarije koji su bili uniformisani, te više osoba u civilu za koje naravno ne znam ko su stranke u prolazu a ko službenici MUP-a na zadatku. Tom prilikom sam uz pismeno predočene dokumente tražio reakciju vezano za prikrivanje dokaza ubistva Ivone Bajo, ime inspektora koji je predao materijal tužilaštvu bez opisa u kakvom je stanju pomenuti dokaz a potpis inspektora je bio nečitak te objašnjenje za napad inspektora Dejana Minića na moje zdravlje i život 27.09.2018. u zgradi PS Bijeljina II, kada je nagovarao i podsticao službenike na činjenje krivičnih djela na moju štetu, falsifikovanje dokumentacije, činjenica i potpisa, neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja itd. Napad na mene 22.05.2019. može biti odgovornost pojedinca no nepreduzimanje bilo kakvih radnji od strane prisutnih 4 službenika u uniformama da to spriječe i zaustave a potom odbijanje da sačine zabilješku o tome i saopšte mi njegovo ime, kada je napadač pobjegao na sprat PU Bijeljina, već su dovoljni argumenti za saučesništvo, odnosno odgovornost kompletnog MUP-a RS. Uporno prikrivanje imena napadača i nakon prijema "Dopisa službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" nadvosmisleno karakteriše MUP RS kao napadača na mene i zločinačku terorističku organizaciju koja godinama smišljeno pokušava zaštititi zločince, odgovorne za ubistvo djevojčice Ivone Bajo. U takvim okolnostima, kada mi MUP, prijeti ubistvom i to niti je povukao i kaznio odgovorne a čak krije njihova imena, posebno imajući u vidu da pripadnici MUP-a, bez izuzetka, lažu u zabilješkama i izjavama, slušajući naredbe zločinaca iz komande, svakog pripadnika MUP-a ali u svakog službenika RS, tretiram kao teroristu, ubicu u pokušaju, svaki fizički kontakt kao pokušaj ubistva od kog ću se braniti i prisiljen sam da se golim rukama branim od zločinaca iz policije i njihovih saučesnika. Za prethodnih oko godinu dana sam podneo više krivičnih prijava protiv najodgovornijih lica iz MUP-a RS, prethodno ih obavjestivši da su dužni postupati u skladu sa zakonom, umjesto što saučestvuju u izvršenjima najtežih krivičnih djela. Primjer toga je "OBAVJEST I ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" pisano 29.10.2020. potom "UPOZORENJE DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" od 18.01.2021. i "ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" od 17.03.2021. Poslednja 2 dopisa su istovremeno poslata i Tužilaštvu BIH ali niko nije htio da radi prema obavezama iz zakona što sam i očekivao jer su prethodnih godina izvršili ogroman broj najmonstruoznijih zločina a logično je da takvi nemaju nikakve veza sa odgovornošču i profesionalizmom. Slične dopise sam slao i načelniku kriminalističke policije u Bijeljini te komandirima policijskih stanica a vezano za teška krivična djela koja prikrivaju i propisanu obavezu - "ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA" član "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske", stavovi "(1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana.". Iako je prošlo 16 mjeseci od nastanka dokaza "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji je podsjećam kreiran u vrijeme vanrednog stanja, MUP nastavlja sa kriminalom i odmah nakon mog dopisa od 29.10.2020. angažuju se doušnici i provokatori od kojih je jedan poslat čak da mi lupa na vrata i pokušava nagovoriti da pođem sa njim na udaljenu lokaciju. Kako su se završavale takve akcije policije i kriminalnih bandi koje su stvorili, javnost je saznala nakon hapšenja klana "VELJE NEVOLJE" u Beogradu. Žrtvama koji su povjerovali pripadnicima ovakvih kartela koje kontroliše policija su odsjecane glave i udovi, mljeveni su u industrijskim mašinama za meso te ostaci bacani ribama u rijeku u slično a i u RS takođe postoje i lokalne navijačke grupa ali i grupe navijača Crvene zvezde i Partizana, kakva je bila pomenuta grupa iz Srbije. Svi oni su uz kriminalce, prije svega iz policije, te nekih drugih organa sastavni dio narko mafijaških kartela, poznatih pod imenom "Škaljarci" i "Kavčani" a koji se bave nabavkom, prometom i rasturanjem kokaina, heroina, marihuane i drugih opijata. U prethodnim godinama je sa ciljem potpunog preuzimanja navijačkih grupa, ubijeno više navijačkih vođa da bi na njihovo mjesto došli kriminalci kojima upravlja policija a jedna od takvih likvidacija je i ubistvo Aleksandra Pantića u Bijeljini, 15.09.2018. u vrijeme kada je MUP RS, najintenzivnije pokušavao i mene da ubije. Te planirane likvidacije sam preživio vjerovatno samo zato jer su ih htjeli predstaviti kao "ZADESNE SMRTI" ili "SAMOUBISTVO" a za šta je preduslov bio da nasjednem na priče njihovih provokatora i pojavim se na mjestima gdje bi me "SLUČAJNO" pregazio kamion, zakačio zalutali metak prilikom bjegstva pljačkaša nekog kioska ili kladionice itd. Sa druge strane, samo od datuma kada je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20", pod zemljom su završila 2 izuzetno važna svjedoka vezano za teme koje sam opisivao u prethodnim prijavama ali i druga krivična djela a to su g. Dragan Ninković iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, 30.06.2020. te g. Luka Borovčanin, bivši predsjednik suda u Sokocu. Stradanje g Ninkovića je policija, ODMAH u medijima, predstavila kao "samoubistvo" o čemu detalji nikad nakon toga nisu objelodanjeni a s obzirom da je dobro poznato kakvi su zločinci i lažljivci pripadnici MUP-a, njihova tvrdnja je više nego sumnjiva, posebno pošto se dešava neposredno nakon što je MUP, primio "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" i samo nekoliko dana nakon što sam poslao pismeni zahtjev u OJTIS, vezano za krivična djela bivšeg glavnog tužioca Rajka Čolovića sa kojima je g. Ninković bio dobro upoznat. O uzrocima smrti bivšeg predsjednika suda u Sokocu, nije moguće pronaći nijedan detalj no zanimljivo je da je prethodno pokušavao preuzeti kontrolu nad OJTIS-u, umjesto smjenjenog Čolovića te postati predsjednik VSTV-a, nakon Milana Tegeltije, što nije uspio a onda je 21.03.2021. smjenjen odlukom VSTV-a pa sahranjen samo 6 dana kasnije - 27.03.2021. Potpuno je jasno da su moguće sve opcija ali ne i "prirodna smrt". Sličan primjer je i kod g. Gavrila Bobara koji je "umro" 30.09.2014. upravo na dan kada je njegova "Bobar banka", čiji je RS bila suvlasnik, imala rok da nadomjesti "nestale" desetine miliona maraka. Već tad je bilo poznato da je narko mafija vršila transakcije preko te banke a potom je razotkrivena pljačka preko Bobar banke za šta recimo Tužilaštvo BIH, vodi postupak vrijedan 125 miliona maraka sa 15 optuženih a podsjećam da je Ivona Bajo, ubijena upravo prilikom šverca jednog od transporta narkotika u Bobar grupu, koje je organizovala i nadzirala policija, što objašnjava i njihovu želju da me ubiju ali i nepostupanje po "odlukama i smjernicama predsjednika Republike Srpske" što su obavezni "ZAKON-om O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA". Skrećem pažnju i na to da je krajem marta 2021, kada je umro, "preminuo" ili ubijen g. Luka Borovčanin, organizovana akcija hapšenja više sudija, zbog kriminala i korupcije a Borovčanin koga sam ja lično uz obilje dokaza prijavio je mogao ispričati mnoge detalje i svjedočiti o ulogama šefova mafije iz MUP-a u krivičnim djelima. Uz sve to "smrt" g. Borovčanina se dešava neposredno nakon nastanka priloga "ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA DIREKTORU POLICIJE I NAČELNIKU PU BIJELJINA" od 17.03.2021. koji sam pomenuo a iz koga na kraju izdvajam citat sa strana 4 i 5 - doslovno bez ikakvih dodatnih komentara, izostavljenih djelova ili drugih izmjena u odnosu na original, što se može provjeriti : "U organizaciji pokušaja ubistva su učestvovali i kriminalci iz Istočnog Sarajeva, bivši glavni okružni tužilac Rajko Čolović i bivši predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, koji su montirali, odnosno lažirali nadležnost bez odgovarajućih odluka za prenos nadležnosti od Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske. O njihovoj ulozi neću uopšte trošiti riječi, posebno imajući u vidu da je Čolović smijenjen sa te pozicije odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) a takođe je nedavno i jednom sudiji, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) izrečena disciplinska mjera - `javna opomena` zbog krivičnih dijela prilikom saučestvovanja u pokušaju ubistva, napadima na moja prava i prikrivanju ubistva Ivone Bajo. Za krivična djela pomenutih kriminalaca iz Istočnog Sarajeva, samo kao dokaz da govorim istinu, prilažem dokaz "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." iz koje se vidi da nadležnost zasnivaju na dopisu Republičkog tužilaštva od 01.06.2015. koji su uporno krili od mene i nikada nisu htjeli da mi dostave no taj dopis sam dobio direktno od Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a iz njega se vidi da se u OJTIS ne šalje nikakva prijava protiv mene, nego naprotiv moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, načinjenog na moju štetu a za šta je prije svega odgovoran načelnik sudske policije Borovčanin Danko, koji je i saučestvovao u pokušaju likvidacije.
Iz dopisa "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." se takođe vidi da ne postoji nikakav predmet u kome sam stranka u postupku, što nedvosmisleno znači da je i Luka Borovčanin lažirao nadležnost suda u Sokocu, koji je konstantno tretirao kao svoje privatno vlasništvo u kome je isključivo njegova riječ zakon. Pomenuti kriminalni dvojac je direktno odgovoran za zataškavanje brojnih likvidacija, krađa automobila i dilovanje narkotika, koje su vršene na području Istočnog Sarajeva od rata do danas. Uz sve to na pismene pozive da dostave pravni osnov svog djelovanja na dan 27.09.2018. u predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, niko iz MUP-a, Sudske policije, OJTIS i Suda u Sokocu to nije učinio jer naravno, zakonski osnov ne postoji, nego se radilo u brutalnom lažiranju i samovlašću sa ciljem pripreme likvidacije. Razlog za pokušaje mog ubistva 27.09.2018. i više puta ranije je učešće pripadnika mafijaškog klana u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika iz Sarajeva u Bobar grupu a pod organizacijom i nadzorom MUP-a Republike Srpske. Iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva" se vidi da su vozači dovezli 4 paketa robe u firmu "Univerzal" iz Bobar grupe a direktor je ujutru zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa vrijedne "robe" nestala preko noći, odnosno preuzeli su ih i odnijeli kriminalci iz MUP-a i njihovi saučesnici a da bi to prikrili, uklonili su materijalni dokaz ubistva sa ubijene osmogodišnje djevojčice." Događaj od 27.09.2018. bio je predmet sudskog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini te sugerišem da Tužilaštvo BIH, zatraži kompletan spis od Osnovnog suda u Bijeljini a dokumenti - dokazi koji se pominju u citatu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.", "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da su Čolović i Borovčanin lažirali nadležnost te otvorili nezakonite predmete protiv mene bez obaveznih odluka nadređenih organa a onda u sadejstvu sa zločincima iz MUP-a RS, organizovali i sprovodili takođe nezakonite "posebne istražne radnje" čiji je osnovni cilj bio prikupljanje podataka za organizovanje likvidacije. Pozivam Tužilaštvo BIH da ODMAH reaguje i naloži hapšenja odgovornih lica iz MUP-a RS jer su u životnoj opasnosti brojni drugi svjedoci, odnosno osobe za koje kriminalni kartel, smatra da su im nanjeli štetu. Time mislim da je i Predsjednik RS u opasnosti jer su mafijaški bosovi izuzetno bjesni zbog nastanka dokumneta "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20" a već je u prošlosti jedan predsjednik RS, "preminuo" nakon sukoba sa najistaknutijim šefom mafije u RS, dok je glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor RS, obješen pored rijeke jer je bio smetnja za sprovođenje specijalne psihološko propagandne operacije na teritoriji RS.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 5. studenoga 2021.

PLAN ZA TOTALNO POROBLJAVANJE ČOVJEČANSTVA

Plan za totalno porobljavanje čovječanstva
"Plan 21" ili "Agenda za 21. vijek" prihvaćena je od 179 zemalja članica UN-a, juna 1992-e godine. Veliko je pitanje da li je većina od tadašnjih potpisnika uopšte shvatala šta će se dešavati 30 godina kasnije i kako bi planeta prema globalistima trebalo da se preoblikuje do 2030-e a potom do kraja 21-og vijeka. Agenda 21 je šematski plan, akcioni plan za uspostavljanje apsolutne kontrole nad svom vodom, zemljom, svim biljkama, mineralima, infrastrukturom, sredstvima za proizvodnju, edukacijom, energijom, informacijama i svim ljudskim bićima na svijetu, akcioni plan za preotimanje svega na planeti od strane globalnog korporativnog sistema, predvođenog svjetskom vladom...

PLAN ZA TOTALNO POROBLJAVANJE ČOVJEČANSTVA

Agenda 21 je plan UN za pokoravanje čovječanstva, nametanje svjetske vlade i preotimanje svih resursa na planeti...
O toj temi je pisano povremeno prethodnih godina ali nije shvatana ozbiljno i često je proglašavana kao jedna od takozvanih "teorija zavjere" a i sada je poprilično skriveno, kakve su namjere plana.
Tek nakon globalnog projekta sa izmišljenom takozvanom zarazom i uvođenjima vanrednog stanja, odnosno neviđenih mjera u stilu srednjovjekovne inkvizicije, ljudi su u većem procentu počeli primjećivati da tu nešto nije u redu, mada i dalje ima onih koji slijepo vjeruju teroristima iz lokalnih vlada i njihovih kriznih štabova.
Nećemo tačno imenovati kakav je naziv lažne pandemije, ili boje reći "PLANDEMIJE" pošto je uvedena i neviđena cenzura te se svaka izražena sumnja i neslaganje sa planovima globalista, pljuje u startu i često briše, čak i ako je izneseno od stane vrhunskih naučnika, doktora nauka, ljekara, nobelovaca a forsiraju se kao "sveto pismo" mišljenja, stavovi, prognoze i predviđanja perjanica globalizma kao što je recimo Bil Gejts.
U ovom video zapisu i tekstu će biti opisani neki segmenti plana koji je zvanično promovisam 1992 godine a koliko se sve ono što se trenutno dešava u svijetu iza kulisa takozvane "borbe sa nevidljivim neprijateljem" poklapa sa agendom, procjenite sami.

Agenda 21 je šematski plan, akcioni plan za uspostavljanje apsolutne kontrole nad svom vodom, zemljom, svim biljkama, mineralima, infrastrukturom, sredstvima za proizvodnju, edukacijom, energijom, informacijama i svim ljudskim bićima na svijetu.
Agenda 21 Ujedinjenih nacija predstavlja najveću strategiju - akcioni plan za preotimanje svega na planeti od strane globalnog korporativnog sistema, predvođenog svjetskom vladom. Ništa se neće odraziti na život svakog čovjeka na planeti u fizičkom i ekonomskom smislu više od Agende 21.
Radi se o totalnom preuzimanju društva, država, ljudi i prirodne sredine, koje ima za cilj uspostavljanje totalne i totalitarne kontrole, privatizaciju cjelokupne baštine čovječanstva i depopulaciju planete.
Tokom poslednjih trideset godina vođeni su parnični postupci građana protiv države u slučajevima kada su smatrali da su oštećeni u postupku eksproprijacije gdje su se vidjele prve naznake sprovođenja globalnog plana.
Tokom ovih sudskih postupaka, razotkrio se uticaj koji je strategija tzv. „održivog razvoja“ imala na privatnu svojinu i individualne slobode. Od 2002. godine, počele da se sprovode revolucionarne promjene u upotrebi zemlje. Postalo je veoma teško utvrditi šta ljudi mogu legalno da urade sa svojom zemljom i koliko bi njihova zemlja mogla da vrijedi. I to je nakon 2000. godine postao veoma veliki problem. Uneseno je mnogo promjena u pravilima koja su određivala šta privatni vlasnici mogu da rade sa svojim imanjem.
Radilo se o uvođenju sve većeg i većeg broja ograničenja : regulativa, restrikcija i zabrana koje je propisivala Vlada. Ove zabrane su išle dotle da je ljudima zabranjeno da bilo šta grade na svojoj zemlji, osobito ako se nalazila u poljoprivrednoj, ruralnoj ili prigradskoj oblasti. Ti ljudi više nisu mogli da dobiju nikakve dozvole, kako bi razvijali svoje imanje.
Radilo o promjenama u čitavim SAD u svakom okrugu, gradu i državi a uzrok svega je Agenda 21 UN o održivom razvoju.
Ukoliko čujete za Agendu 21 UN u diskursu kontrolisanih vladinih medija o njoj će se govoriti kao o neobavezujućem dokumentu koji nema nikakav uticaj na vlade država.
To je laž.
Način na koji ona radi je sledeći :
"Plan 21" ili "Agenda za 21. vijek" prihvaćena je od 179 zemalja članica UN-a, juna 1992-e godine.
Veliko je pitanje da li je većina od tadašnjih potpisnika uopšte shvatala šta će se dešavati 30 godina kasnije i kako bi planeta prema globalistima trebalo da se preoblikuje do 2030-e a potom do kraja 21-og vijeka.
Ono što se tada događalo sa SAD i ostalim zemljama širom svijeta je da su zemlje potpisnice sporazuma, počele da rade na sopstvenim, lokalnim planovima - sopstvenim Agendama 21. To je bio sledeći dirigovani potez.
Agenda 21, formalno nije obavezujući sporazum ali onda su sve zemlje načinile svoj lokalni Agenda 21 plan.
Šest mjeseci nakon što je postao predsednik SAD, tokom godišnjice usvajanja Agende 21, Bil Klinton je formirao „Predsjedničko veće za održivi razvoj“. I to je put kojim je ovaj neobavezujući dogovorni plan UN-a, postao obavezujuća politika pravila i regulativa u SAD.
Vladine i nevladine organizacije su se udružile sa privatnim fondacijama, korporacijama i farmaceutskim kompanijama. Ta družina je počela da traga za načinima da globalni plan UN realizuje lokalno na prostoru SAD.
I otpočeli su tako što su dali višemilionski grant Američkoj asocijaciji za planiranje koja se bavi planiranjem zemljišta. Oni su obučili sve planere u SAD i dali im grant od više miliona dolara kako bi promjenili regulative za korišćenje zemljišta u SAD.
I asocijacija je to i uradila – napravila je plan pod nazivom: „pametni rast“.
Osim toga, Predsjedničko vijeće za održivi razvoj je prepoznalo da se narodu neće dopasti saznanje da se njihova zemlja pretvorila u diktaturu i da žive pod totalitarnom vlašću, tako da je sledeća stvar koju je Vjeće objavilo bila knjiga pod nazivom: „Održiva Amerika - novi konsenzus“.
To je veoma važna knjiga. U njoj se kaže da je Amerikancima neophodan novi konsenzus po kome ljudi moraju misliti kolektivistički, da ljudi moraju da budu usmjeravani i da se njima mora rukovoditi tako da misle da je čitav plan koji realizuju - `njihova ideja`.
Da bi se to postiglo koristi se metoda kontrole uma razvijena od strane REND korporacije odmah nakon Drugog svjetskog rata. Ovu tehniku koristi vlada a ona se koristi i na sponzorisanim sastancima građana.
Radi se o zaista briljantnoj metodologiji za realizaciju užasnog plana. Ona je dizajnirana tako da neutralizuje opoziciju. To je metodologija koja se ne zasniva na pristanku ljudi već na iluziji da su je ljudi prihvatili, pa čak oni sami i kreirali, tako što su stvorili asocijacije susjeda, organizacije i asocijacije u koje učlanjuju ljude voljne da u tome učestvuju i koji čak misle da su važni, značajni, da kreiraju nešto dobro za zajednicu, dok su u stvari samo oruđe za implementaciju ovog plana.
Građanima se servira iluzija da je sve to njihova sopstvena ideja. To je ono što se dešava širom u svim malim gradovima, oblastima i državama SAD, Kanade, Australije, Britanije, Novog Zelanda i širom svijeta. Ideološki koncept za primjenu toga je komunitarizam. Radi se o političkoj i socijalnoj filozofiji koja kaže da individualna i socijalna prava nisu aksiom i konstanta, već da ona moraju da budu balansirana sa pravima zajednice a u slučaju Agende 21 radi se o globalnoj zajednici. U uslovima u kojima se prava individue određuju od strane Svjetske vlade, pojedinac je uvjek na gubitku.
Ovakav koncept je u potpunoj suprotnosti sa ustavom SAD, koji kaže da se čovek rađa sa pravima i da mu ta prava ne može oduzeti vlada. Ono što vlada mora da radi je da ta prava podržava. I sada se zahtjeva od pojedinca da svoja prava preda Globalnoj zajednici. Da bi se to uradilo, koristi se kovanica: „nova svijest“.
MOŽETE LAKO PRIMJETITI DA JE TAJ IZRAZ EVOLUIRAO U POJAM "NOVA NORMALNOST" KOJI JE UBAČEN U UPOTREBU BUKVALNO ISTOVREMENO KADA JE ZAPOČET GLOBALNI "KORONA PROJEKAT".

NASTAVLJA SE U TEKSTU I VIDEO ZAPISU `USPOSTAVLJANJE GLOBALNE FAŠISTIČKE DRŽAVE`...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902