utorak, 30. studenoga 2021.

DODATAK KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KOMANDE SUDSKE POLICIJE

Dokazni materijal iz ove krivične prijave odnosi se na kriminalne radnje više pripadnika mafijaškog kartela ali sa naglaskom na pripadnike komande sudske policije. Prije svega načelnika OCSP u Bijeljini, Danka Borovčanina te Direktora SPRS, Željka Dragojevića, koji je godinama pismeno obavještavan o mafijaškim i fašističkim metodama zločinca Borovčanin Danka ali ga uz brojne dokaze i dalje uporno štiti, dok brojni svjedoci krivičnih dijela završavaju ispod zemlje...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :
 

DODATAK KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KOMANDE SUDSKE POLICIJE

 
Veza : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE I DRUGIH. Napomena : Samo u periodu od sredine 2020 do početka 2021, smrtno su stradala dva veoma važna svjedoka a koji su bili na veoma značajnim i uticajnim pozicijama u pravosuđu, dok se drugih žrtava ni broj ne zna. Stradavali su od strane Balkanske narko mafije, kako se razotkriva, osim klasičnih rafala, eksploziva, utapanja, vješanja, trovanja... i odsjecanjima glava i udova te mljevenjem u industrijskim mašinama za meso. Stradanja osoba D.N. i L.B. iz pravosuđa su najdirektnije povezana sa pitanjima koja sam postavio komandi SP u prilogu "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije". Da komanda SPRS nije prikrivala dokaze i činjenice, navedena lica bi vjerovatno i danas bili živi a nije isključeno da su za njihovu smrt odgovorne i neke osobe iz sudske policije, kao i iz nekih drugih organa ali ću se sada koncentrisati na odgovornost komande sudske policije. Dodajem da se ovime ne opisuje kompletna sudska policija kao teroristička i zločinačka organizacija i ističem da mi je upravo sudski policajac R.D. mnogo pomogao svojim humanim gestom, kada je komanda sudske policije odbila da mi pozove medicinsku pomoć zbog gušenja a on mi u toj situaciji svojim novcem, kupio bocu flaširane voda kako bi mi olakšao tegobe ne mogavši i ne usuđujući se suprotstaviti gestapovskim metodama svoje komande.

OBRAZLOŽENJE

Dokazni materijal iz ove krivične prijave odnosi se na kriminalne radnje više pripadnika mafijaškog kartela ali sa naglaskom na pripadnike komande sudske policije. Prije svega načelnika OCSP u Bijeljini, Danka Borovčanina te Direktora SPRS, Željka Dragojevića, koji je godinama pismeno obavještavan o mafijaškim i fašističkim metodama zločinca Borovčanin Danka ali ga uz brojne dokaze i dalje uporno štiti, dok brojni svjedoci krivičnih dijela završavaju ispod zemlje. U uvodu skrećem pažnju na moju krivičnu prijavu pod nazivom "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" koja je kako se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" napisana 12.03.2021. a i u samoj prijavi koju takođe prilažem se pri kraju pominje taj datum. Pomenuta prijava je osim što je upućena Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, bila istovremeno i zahtjev direktoru sudske policije da dostavi odgovore, vezano za teška krivična djela i time pokaže da eventualno želi raditi časno i profesionalno, što on nije učinio. Naime, zakonski rok za odgovor na takve zahtjeve je 15 dana ali umjesto da bude odgovoreno, nakon 15 dana, 27.03.2021. sahranjen je izuzetno važan svjedok teških krivičnih djela sudske policije, bivši pripadnik pravosuđa, gospodin L.B. Puno ime i poziciju koju je imao pomenuti gospodin ne navodim jer ne želim dodatno stvarati nelagodnost njegovoj porodici i prijateljima, ukoliko neko od njih bude imao priliku čitati tekst, posebno imajući u vidu činjenicu, kako se vidi iz priloga "Sahranjen L.B." da uzrok smrti uopšte nije naveden. Ni eventualna duga i teška bolest kao razlog, ni iznenadna smrt, ni tragična smrt, niti bilo šta drugo, što mi je odmah izazvalo dodatnu sumnju a u međuvremenu sam usmeno dobio informaciju da je pomenuti gospodin L.B. pronađen obješen a ta činjenica onda sakrivena od šire javnosti. Sva pitanja koja sam postavio u pomenutom zahtjevu su veoma bitna a posebno ističem dva uvodna koja citiram i ovde : "- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda". - Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu. Ove laži su pripadnici sudske policije mogli čuti isključivo od svoje komande, odnosno od Borovčanin Danka a svjedoci da im je tako ispričano su službenik sudske policije L.M. koji je i ispričao tu izmišljotinu 27.09.2018. te pripadnici MUP-a S.P. i M.S. kojima je plasirano takvo usmeno obrazloženje. Njihova puna imena su napisana u zabilješkama od tog dana i ne navodim ih sada da time ne izlažem dodatno njihove živote opasnosti od strane pripadnika kartela, koji bi na sve načine sprečavali razotkrivanje dokaza sopstvenog kriminala. S obzirom na okolnosti i činjenicu da sam o teškim krivičnim djelima, povezanim sa pripadnicima sudske policije i pomenutim gospodinom u prethodnom periodu dostavljao dokaze, kako Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, tako i tužilaštvima, krajnje je sumljiva ta smrt, pod bilo kojim okolnostima da je do nje došlo a posebno ako je istinita informacija o vješanju. No bez obzira kako je došlo do smrti pomenutog gospodina i pod kojim okolnostima je pronađen, postoje ozbiljne sumnje da je u pitanju ubistvo, koje su izvršili ili organizovali pripadnici mafijaškog kartela, protiv kojih je gospodin mogao svjedočiti. Da su u životnoj opasnosti mnogi svjedoci krivičnih dijela, upozoravao sam i pismeno, više puta prethodnih mjeseci i godina, kao recimo u dopisu "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" - napisanom 13.09.2019. koji prilažem a to upozorenje je navedeno u samom vrhu i doslovno ga citiram : "Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo..." Nakon što sam mjesecima pokušavao saznati uzrok smrti gospodina L.B. osnovano sumnjajući da je ubijen pa dobio usmenu informaciju da je pronađen obješen, uradio sam dodatno, koliko sam mogao sa svoje strane da spriječim dalja stradanja i u periodu od 01.10.2021. tokom 3 uzastopna radna dana, išao do Policijske stanice Bijeljina II, da ih lično i direktno upozorim na opasnost koja prijeti svjedocima događaja od 27.09.2018. i drugim povezanim radnjama. Nadam se da će Tužilaštvo BIH, ozbiljno shvatiti ovo upozorenje i ODMAH saslušati sve svjedoke, čime bi se eliminisali razlozi mafije za njihovo ubistvo. Pripadnici mafijaškog kartela, čija krivična djela pominjem su mnogobrojni a u najužem krugu onih, koji su bili direktno umiješani su pripadnici kako sam ih nazvao `Sokolačkog klana` bivši inspektor kriminalističke policije u Bijeljini Marković Dragoslav, načelnik sudske policije u Bijeljini Borovčanin Danko te donedavni pripadnici visokih pozicija u pravosudnim organima u Istočnom Sarajevu Rajko Čolović i Borovčanin Luka. Da aktivnosti navedenih pripadnika pravosuđa, nemaju nikakve veze sa zakonom, dokaz su priloženi dokumenti "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da su pomenuti, smišljeno i kriminalno lažirali nadležnost prema zakonu nenadležnih organa a cilj im je bio organizovanje i priprema likvidacije za koju su najviše bili zainteresovani bivši inspektor Marković i načelnik SP Borovčanin Danko.
Od obilja dokaznog materijala iz kojih se vidi nezakonitost postupanja izdvaja i prilažem još dokument Visokog sudskog i tužilačkog vijeća "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se od pomenutih traži da dostave eventualna rješenja o dodjeli nadležnosti ako ih imaju te dopis MPRS "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." kojima se takođe traži njihovo izjašnjenje. Zanimljivo je da ja uopšte nisam tražio izjašnjenje, niti slao bilo kakve dopise ministarstvu pravde, nego je to učinjeno od strane trećih lica, odnosno državnog organa po službenoj dužnosti a lako je uočljiva veza sa dokumentom "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." kojim se konstatuje da ne postoji krivični predmet u kome sam ja stranka u postupku i dopisa Ministarstva pravde, nastalog mjesec dana kasnije. Nakon svih ovih dokaza o svjesnom činjenju krivičnih dijela, pomenuta gospoda iz pravosudnih organa su metaforički dovedena pred zid i odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smijenjeni sa dotadašnjih pozicija koje su zauzimali. Na žalost, osim tragičnog smrtnog slučaja, krajem marta 2021-e, prethodno je 30.06.2020. smrtno stradao i bivši pripadnik tužilaštva u Istočnom Sarajevu gospodin D.N. a radi se o prostrelnoj rani iz vatrenog oružja, što je predstavljeno kao samoubistvo. U najkraćem - komanda sudske policije nije odgovorila na moj podneseni zahtjev a u međuvremenu su stvorene takve okolnosti da se sva odgovornost može prebaciti na gospodu, koja su u međuvremenu preminuli, odnosno a u šta sam uvjeren, smišljeno su ubijeni, kako ne bi mogli svjedočiti.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Sahranjen L.B.; Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; 08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.; Zabilješka 401-10 od 08.03.2010.; Zabilješka 1292-12, Javno upozorenje Borovčanin Danku od 15.05.2017. s prilozima, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj 80 0 P 043325 13 P 2, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Ko su falsifikatori od 16.01.2015. s prilozima, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; 89 0 K 058509 17 KPS od 07.12.2017. dostava optužnice, Normalan izgled skenirane dostavnice od 11.12.2017.; Normalan izgled skenirane dostavnice za SP od 02.02.2018.; Zapisnik 26.12.2017.; Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Zapisnik 30.01.2018.; Prijedlog komande SP od 13.02.2018.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; Naredba od 06.03.2018.; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902