četvrtak, 25. studenoga 2021.

PRETVARANJE LJUDI U DIGITALNE KONTROLISANE ROBOVE

Nismo daleko od trenutka kad će osim uzgajanja marihuane, kao nezakonito, biti proglašeno i sijanje krompira, paradajza, paprike, pasulja, kukuruza i svih drugih biljaka a jedini će dozvolu i monopol na bavljenje poljoprivredom imati korporacije pod izgovorima da su samo njihovi i to uglavnom genetski modifikovani proizvodi sigurni a da su nekada prirodni domaći proizvodi kvarljivi i opasni jer mogu širiti zarazu i slično. Možemo vidjeti da se nedavno u sred PLANDEMIJE, aprila 2021-e, na mala vrata nameću takvi zakoni kao da vlade i parlamenti nemaju druga važnija posla, boreći se sa "nevidljivim neprijateljem" nego proturaju jedan od najvažnijih segmenata Agende 21...

PRETVARANJE LJUDI U DIGITALNE KONTROLISANE ROBOVE

Mi smo za sad još uvjek u mogućnosti da povratimo svoju slobodu, da raspravljamo o "Agendi 21" i opasnostima koje ona donosi. Pojedinci mogu javno da govore i da djeluju u javnom prostoru. I to je ključno. Ljudi ne mogu da očekuju spasioca na bjelom konju, već su u obavezi da se edukuju, povezuju i djeluju. Postoji veoma snažan otpor Agendi 21 širom svijeta. Djeluje se lokalno. Morate se edukovati da prepoznate Agendu 21 i oštro joj se suprotstavite. Roditelji treba da pogledaju šta njihova deca uče u školi i ne dozvole da se školski programi svedu na ispiranje mozga. Morate budno pratiti šta se dešava sa vašom kulturom. Ljudi koji se bore, marginalizovani su, ismjevani i izrugivani u medijima. No, bez obzira na to milioni ljudi širom svijeta se bore i odbijaju Agendu 21. A za promociju plana se kao što se može lako primjetiti koriste i bore moćne korporacije posebno informatičke i farmaceutske, koje su spremne na sve da bi ostvarile profit. To podrazumjeva i izazivanje bolesti, trovanje, lažno predstavljanje efekata svojih proizvoda sa ciljem da se ljudima nametnu njihovi proizvodi. Jedna od takvih kompanija koja se trenutno ponajviše forsira i sada u aktuelnoj PLANDEMIJI je "Fajzer" poznat od ranije po prljavim radnjama i prevarama. Može se vidjeti u člancima objavljenim na internetu da je još 2009-e presuđeno da mora platiti preko 2 milijarde dolara odšteta zbog mita koji je davao promoterima da bi prikrivali štetne posljedice njihovih lijekova. Ali tada još uvjek nisu bili raširili svoje pipke svuda kao što je to situacija danas gdje bukvalno u svakoj vladi svjeta postoje instalirane sluge banaka, farmaceutskih kuća i drugih moćnih korporacija. Sa druge strane već se u nekim zemljama forsira totalna kontrola proizvodnje hrane. Nismo daleko od trenutka kad će osim uzgajanja marihuane, kao nezakonito, biti proglašeno i sijanje krompira, paradajza, paprike, pasulja, kukuruza i svih drugih biljaka a jedini će dozvolu i monopol na bavljenje poljoprivredom imati korporacije pod izgovorima da su samo njihovi i to uglavnom genetski modifikovani proizvodi sigurni a da su nekada prirodni domaći proizvodi kvarljivi i opasni jer mogu širiti zarazu i slično. Možemo vidjeti da se nedavno u sred PLANDEMIJE, aprila 2021-e, na mala vrata nameću takvi zakoni kao da vlade i parlamenti nemaju druga važnija posla, boreći se sa "nevidljivim neprijateljem" nego proturaju jedan od najvažnijih segmenata Agende 21. Sam naslov govori i više nego dovoljno : "UVODI SE POTPUNA KONTROLA SVIH IZVORA HRANE A FARMAMA SE ZABRANJUJE DA PROIZVODE SJEME ČAK I ZA SOPSTVENE POTREBE ILI ISHRANU ŽIVOTINJA". Nakon uvođenja medicinskog jednoglasja i potpune kontrole državnih i korporativnih medija, cenzure na društvenim mrežama, nakon uvođenja kontrola kretanja i najave Kovid pasoša, ograničenih prava na rad i mirnog okupljanja, čini se novi korak ka distopijskom društvu potpunog nadzora.
U Hrvatskoj se recimo uvodi potpuna kontrola svih izvora hrane kroz tri alata: Popis poljoprivrede, Zakon o sjemenu i potpuna kontrola ribolova, uvođenjem elektronskih uređaja za nadzor na svakoj ribarskoj mreži, užetu i parangalu. Popis poljoprivrede je plan koji ima za cilj da popiše apsolutno sve kapacitete za proizvodnju hrane kojima država raspolaže. Planirano je da se navede ne samo industrijska proizvodnja već i svako seosko porodično gazdinstvo. Znači svaka voćka, svako pile, svaka košnica i svaki metar obradive zemlje. Sve što postoji i što se može koristiti za proizvodnju hrane. Sprovodi se na teritoriji čitave EU-e po nalogu iz Brisela a svi podaci se dostavljaju Briselu, tačnije Evropskoj komisiji i Eurostatu. U Hrvatskoj je priprema započela, kada je donesen "Zakon o popisu poljoprivrede", 14. juna 2019. Popis je izvršen tokom jeseni 2020. godine a sproveli su ga popisivači u svakoj jedinici lokalne samouprave, koji su imali zadatak da popis izvrše na svojoj teritoriji. Projekat takođe ima svoju veb stranicu. Zanimljivo je da je detaljan popis poljoprivrede izvršen 1945. godine u okviru tzv. agrarne reforme u Jugoslaviji. Donet je „Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji“ kako bi se uvela ograničena poljoprivreda u kojoj država upravlja svim resursima. Svi glavni posjedi su ukinuti, odnosno nekima je oduzeta zemlja i podeljena drugima. Zašto se sada pravi nova lista, prosudite sami. Zakon o sjemenu je zasigurno najkontroverzniji aspekt priče o kontroli hrane. Još jedan zakon koji se slučajno donosi usred pandemije. O tome se mnogo pisalo čak i u glavnim medijima no mnogi članci su u međuvremenu nestali sa interneta. Ukratko, uvodi se potpuna kontrola sjemena, farmama je zabranjeno da proizvode sjeme čak i za sopstvene potrebe ili ishranu životinja. Tradicionalno sjeme je praktično zabranjeno, osim pod posebnim uslovima a uvode se i sertifikovana i patentom zaštićena sjemena velikih međunarodnih multinacionalnih korporacija. Vladajuća stranka, naravno, tvrdi da se sve ovo radi za naše dobro i da će EU isporučivati sjemena poljoprivrednicima a koja su „posebno otporna na posledice klimatskih promena". SAD SE VEĆ MOŽEMO ZAPITATI DA LI SE KLIMATSKE PROMJENE SLUČAJNE I PRIRODNE ILI SU SASTAVNI DIO PLANA KAO I PLANDEMIJA. Poljoprivredna i ekološka udruženja tvrde da će novi zakon dovesti do propasti porodičnih farmi. Zakon još nije donet ali ako ne usvoji, sigurni smo da će briselski zvaničnici u Vladi i Parlamentu uskoro pokušati ponovo, možda u malo izmjenjenom obliku. A sama Evropska unija je u procesu usvajanja novih propisa u oblasti proizvodnje semena. Sigurni smo da će i to biti predstavljeno kao da je za naše dobro. Uprkos svim tim „kopnenim“ zakonima i ograničenjima, Hrvatska je i dalje pomorska zemlja sa hiljadama ostrva i ostrvaca i uvjek se moglo preživjeti s mora, kao što su to ljudi vjekovima radili. Ali ne nadajte se puno jer oni su i na to mislili. 2020. godine pokrenut je veliki projekat kontrole ribarstva. Uvode se elektronski uređaji za praćenje, koji će biti obavezni na svakoj ribarskoj mreži a izrađuju se i parangali. Ovu šokantnu vijest jednom je objavio portal "Morski.hr". Ovdje možemo saznati kako je Hrvatska prva država EU koja je to primijenila, kako planiraju obilježiti svu ribolovnu opremu u sljedeće 3 godine i kako se projekt naravno finansira iz fondova EU. Sve će se nadgledati sa satelita a terenske kontrole će biti znatno pojačane, jer su nove službe ovlašćene za nadgledanje ribolova. Nisu rekli koje usluge ali vjerovatno ćemo uskoro saznati iz iskustva. Pogodno je spomenuti da su neke županije već počele osnivati vlastitu "korona policiju", sastavljenu od bivših vojnika, policajaca i zaštitara. Pored svega navedenog, nije slučajno što je pre nekoliko meseci usvojena nova `Uredba o ribarstvu`, koja značajno ograničava pojedine vrste ribolova u određenim posebnim zaštitnim zonama. Nakon što vidimo kako žele da nam ograniče pristup hrani, moramo se zapitati - zašto ? Zašto nam to rade, zašto baš sada za vreme takozvane pandemije i zašto uvek pod pritiskom Evropske unije ? Da li je moguće da su teoretičari zavjere bili u pravu i da zapadno društvo namjerava da se pretvori u totalitarno distopijsko društvo u kojem vlada potpuna kontrola svega ? Društvo u kojem ,,neposlušni“ neće moći da prežive jer neće imati pristup hrani. Oni to neće moći sami da proizvedu, dok će supermarketi biti rezervisani samo za poslušnike - ljude koji su špricani svim bućkurišima, koje nam vlasti serviraju i koji će danas ili sutra morati da budu čipovani ili još gore. Ako bi neko teoretski želio da uvede takav sistem, kontrola nad izvorima hrane sigurno bi bila presudna i nekako se čini da je u ,,novo normalnoj“ državi, kontrola hrane apsolutni prioritet za vladare. Nije teško vidjeti u kom smijeru sve ovo ide i ne zaboravimo, ipak je Henri Kisindžer davno rekao : "Kontrolirajte naftu i vi ćete kontrolisati nacije, kontrolišite hranu i kontrolisaćete ljude". Reklo bi se da su prije svega postigli kontrolu nad predsjednicima, ministrima i poslanicima koji im služe bez pogovora i izvršavaju sve naredbe koje dobivaju kako bi ljude pretvorili bukvalno u roblje ili stoku, kako im kad i gdje po potrebi odgovara da tretiraju narod...

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902