nedjelja, 25. veljače 2018.

PRIJEDLOG TUŽIOCU U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Prema ovlaštenjima iz ZKP-u, prava i dužnosti tužioca, možete samostalno donositi odluke ali u stvarnosti ako postupite bez odobrenja VSTV-a mogli biste da završite kao Dijana Milić iz KT Tuzla a možda i kao heroj nacije jer danas 2018-te, političko tajkunska mafija i njihovi saradnici iz tužilaštava, suda i policije, ne smije ni na mene da krene a kamoli na jednog tužioca kao nekada što su činili...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU


PRIJEDLOG TUŽIOCU U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

OPCIJA A
1) Povucite optužnicu T17 0 KT 0006630 15 iz suda u Sokocu.
2) Ispravite pogrešno upisano ime sudije.
3) Predajte ispravljenu optužnicu mjesno nadležnom sudu u Bijeljini.
UKOLIKO OPTUŽNICA BUDE PRIHVAĆENA DOĆI ĆU NA SVAKI POZIV U OSNOVNI SUD U BIJELJINI A MOŽETE ME O BILO KOM PITANJU KONTAKTIRATI TELEFONOM...

OPCIJA B, (SAMO ZA HRABRE)
1) Povucite optužnicu T17 0 KT 0006630 15 iz suda u Sokocu.
2) Na osnovu materijala iz spisa koji ste predložili i kojeg sam vam ja dostavio, pokrenite istragu protiv kriminalaca iz suda i tužilaštva u Bijeljini.
3) Ponudite status svjedoka osobi Vakičić Željki u skladu sa članom 383 KZ i zakonskim ovlaštenjima koje imate.
4) Predložite mene za glavnog svjedoka kriminala zločinačke organizacije u Bijeljini.

Prema ovlaštenjima iz ZKP-u, prava i dužnosti tužioca, možete samostalno donositi odluke ali u stvarnosti ako postupite bez odobrenja VSTV-a mogli biste da završite kao Dijana Milić iz KT Tuzla a možda i kao heroj nacije jer danas 2018-te, političko tajkunska mafija i njihovi saradnici iz tužilaštava, suda i policije, ne smije ni na mene da krene a kamoli na jednog tužioca kao nekada što su činili.
Što se mene tiče sve je jasno. Možete zaista biti heroj nacije ili se pridružiti kriminalcima sa spiska koje sam razotkrio u do sada preko 800 objavljenih tekstova na internetu... ili nešto između toga...
Prijatan dan želim...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 20. veljače 2018.

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINACIJE STRANKE U POSTUPKU

Sudija Vakičić je donijela odluku da nastavi sa pregledom diska bez mog prisustva a mene je spriječila da lično to činim iako sam to pismeno zahtjevao a čak je išla toliko daleko u svom bezobrazluku da je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop na ulazu a to nije uopšte unijela u zapisnik iako sam to razbojništvo prijavio. Sudska policija se naknadno pismeno izjasnila da je otimanje laptopa izvršila po naredbi sudije Vakičić a ona to nikada nije htjela da potvrdi niti da zavede u zapisnike.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINACIJE STRANKE U POSTUPKU

U prilogu pritužbe su zapisnici sa ročišta i to prije svega "Zapisnik 17.02.2015. 80 0 P 039222 12 P" iz koga se vidi da je sudija Vakičić Željka održavala neka privatna ročišta bez mog prisustva kada je izvodila odnosno predočila kako je pokušavala izvoditi neke dokaze a nije bila sposobna za to.
Naime iz zapisnika koji je lično sudija sačinila se vidi da je uz asistenciju neimenovanog stručnjaka a to podvlačim - da nije navedeno ime te osobe, otvarala i pregledala sadržaj diska sa programskim paketima koje sam lično sačinio i to je uradila smišljeno bez mog prisustva, kako ja ne bih mogao ukazivati na važne detalje, čime je prekršila moje pravo na javnost suđenja garantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Dakle, iako sam već u samoj tužbi naveo da postoji kod za otključavanje programa prilikom instalacije, NAPISAO GA i na to upozorio i na prethodnom ročištu što se može vidjeti iz priloga "Zapisnik 24.12.2014. 80 0 P 039222 12 P" sudija Vakičić, nije bila sposobna ni da zapamti, niti da pročita to uputstvo te se jedan navodni pokušaj utvrđivanja činjenica tako i završio.
Sudija Vakičić je donijela odluku da nastavi sa pregledom diska ponovo bez mog prisustva a mene je spriječila da lično to činim iako sam to pismeno zahtjevao a čak je išla toliko daleko u svom bezobrazluku da je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop na ulazu a to nije uopšte unijela u zapisnik iako sam to razbojništvo prijavio.
Sudska policija se naknadno pismeno izjasnila da je otimanje laptopa izvršila po naredbi sudije Vakičić a sudija Vakičić to nikada nije htjela da potvrdi niti da zavede u zapisnike.
No sve te kriminalne radnje nisu uopšte predmet ove pritužbe nego isključivo NEZAKONITO I NEREGULARNO ODRŽAVANJE ROČIŠTA I IZVOĐENJE DOKAZA BEZ PRISUSTVA STRANKE KOJA JE TUŽILAC U PARNICI ŠTO JE SKANDAL BEZ PRESEDANA.
No kako sam istakao to oduzimanje laptopa nije tema ove pritužbe i o tome sam ranije podnio pritužbu, nego se sada radi isključivo o uskraćivanju mog prava da prisustvujem suđenju tako što je sudija Vakičić dva puta organizovala privatna ročišta gdje je radila šta joj je palo na pamet čime je srozala ionako nepostojeći ugled kako svoj tako i pravosuđa u cjelini.
Poslednji prilog iz koga se vidi da je i drugi put sudija Vakičić održavala privatno ročište bez mog prisustva je "Zapisnik 02.03.2015. 80 0 P 039222 12 P" a sačinjen je kao i prethodni iz nekih pratećih zabilješki sudije. Ne navodi se ni ko je asistirao sudiji Vakičić, niti datum kada se to dešavalo a na prvoj strani se vidi da su iz drugog pokušaja uspjeli izvršiti instalaciju nekih programa unoseći kao kod za otključavanje datum mog rođenja što sam više puta ranije pismeno i usmeno isticao. Uprkos tome podsjećam na ionako nelegalnom prethodno održanom PRIVATNOM ROČIŠTU, sudija Vakičić nije imala uopšte pregled predmeta odnosno po svemu sudeći tužbu nije pažljivo čitala a niti se koncentrisala tokom rasprava na činjenice nego isključivo na plan kako da mi nanese štetu, otme laptop uz nezakonitu naredbu sudskoj policiji, sakriva falsifikate koje sam razotkrivao i druge kriminalne aktivnosti na koje sada neću trošiti vrijeme.
PONOVO PODSJEĆAM DA JE PREDMET I TEMA PRITUŽBE ISKLJUČIVO ODRŽAVANJE DVA ROČIŠTA U PREDMETU U KOME SAM IMAO STATUS TUŽITELJA TE ZAHTIJEVAM OD VSTV-A I UDT-A DA SE BAVI SAMO TIME A NE NEKIM DRUGIM TEMAMA KAKO BI PO SVOM OBIČAJU PRIKRILI RAZBOJNIŠTVA SUDIJA I TUŽILACA...

PRILOZI

Zapisnik 17.02.2015. 80 0 P 039222 12 P
Zapisnik 24.12.2014. 80 0 P 039222 12 P
Zapisnik 02.03.2015. 80 0 P 039222 12 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 15. veljače 2018.

ULTIMATUM SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE


(otpremljeno 10.02.2018. kako se vidi na mejlu a 13.06.2018. oko 6 sati ujutro, poslata je patrola sudske policije da me vodi na Sokolac što nisu uspjeli te sledeći put očekujem naoružanu četu specijalne policije - one iste koja pljačka transporte novca po autoputevima mafijaške zločinačke zemlje koja ubija i pljačka narod)


POTPUNO JE JASNO DA TAJ ZLIKOVAC NIJE NI IMENOVAN ZA NAČELNIKA ZBOG SVOJIH STRUČNIH KVALITETA I DA BI POŠTOVAO ZAKON, NEGO DA BI EFIKASNO SAUČESTVOVAO U PLJAČKI I ZATAŠKAVANJU KRIMINALA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJOJ I SAM PRIPADA...
Da li će kriminalac Borovčanin Danko izvršavati usmene naredbe tužilaca, baš me briga, neka im jezikom liže cipele, to je njegov problem ali ja neću izvršavati ni njegove niti bilo čije fašističke naredbe.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE


ULTIMATUM SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Ukoliko moji zahtjevi ne budu ODMAH ispunjeni ubuduće ću javno sve radnje kriminalca Borovčanin Danka, njegove fašističke metode, prikrivanje ubistva i višegodišnje razbojništvo opisivati kao banditizam i fašizam sudske policije uz dodavanje imena ljudi iz komande u Banjaluci te predsjednika Vrhovnog suda RS, koje sam više puta pismeno obavještavao o gestapovskim metodama koje primjenjuje kriminalac Borovčanin, lažući, falsifikujući i opisujući sve srodnike ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bako kao psihopate a prikrivajući i naređujući drugima da ne pominju u zabilješkama materijalne dokaze ubistva koje sam donosio i javno pokazivao za šta sad postoje i video snimci kamera u zgradi suda kao dokaz razbojništva republike srpske i svih njenih organa.
JER POTPUNO JE JASNO DA TAJ ZLIKOVAC NIJE NI IMENOVAN ZA NAČELNIKA ZBOG SVOJIH STRUČNIH KVALITETA I DA BI POŠTOVAO ZAKON, NEGO DA BI EFIKASNO SAUČESTVOVAO U PLJAČKI I ZATAŠKAVANJU KRIMINALA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJOJ I SAM PRIPADA...
Zbog istine i zbog javnosti moram reći da uopšte ne sumnjam kako bi većina pripadnika sudske policije radila časno i pošteno u skladu sa zakonom, da živimo u pravnoj državi ali pošto je za vrijeme i poslije rata na površinu isplivala monstruozna klero fašistička struktura sa najgorim kriminalcima na pozicijama od predsjednika Republike preko ministara, okružnih tužilaca, sudija i na ključnim pozicijama u policiji pa je i sudska policija pretvorena u servis mafije.
Tako ni načelnik Borovčanin Danko nije nikakav izuzetak nego je spreman na najmonstruoznije zločine, laži i falsifikate kako bi saučestvovao u prikrivanju ubistva, pljački i drugih zločina organizovanog kriminala, tajkunskog političke mafije.
Pomenuti kriminalac je još 2010. lagao da Okružno tužilaštvo u Bijeljini nije nadležno u slučaju Ivone Bajo, (Zabilješka 1419-10) te tražio od podređenih da takođe lažu i čak je uhapsio majku ubijene djevojčice i mene poslije jedne takve laži držeći nas u svom privatnom zatvoru bez potvrde o lišenje slobode.
Kolika je to gnusna laž sa ciljem da prikrije ubistvo djevojčice, dokaz je postupanje tužilaštva upravo u tom slučaju samo 4 dana ranije, (Zabiljeska 06.08.2010.) a kriminalac Borovčanin je tim razbojničkim napadom spriječio dostavu dokaza o ubistvu, (Dječji ruksak) a 7 godina poslije toga tužilaštvo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) pismeno tvrdi da o tom dokazu "NEMAJU SAZNANJA". Odgovornost za ovo razbojništvo i prikrivanje ubistva je time prebačena sa tužilaštva na sudsku policiju...
Poslije nezakonitog zarobljavanja 10.08.2010. je u sadejstvu sa sudijom kriminalcem Đurić Dragoljubom sačinio falsifikat prvostepenog rješenja, (Rješenja sudova) gdje su udarali lažni pečat pravosnažnosti i tim falsifikatom opravdavali svoje fašističke metode sprečavanja pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice.
Iako sam godinama pismeno i usmeno upozoravao tog kriminalca da ne smije kršiti prava garantovana Ustavom i sprovoditi teror bez ikakve pismene naredbe isti se oglušavao na to a da je svjestan svog kriminala dokaz je i njegov dopis tužilaštvu u kome traži da se donesu neke mjere zabrane, (SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) i navodi kako sudska policija nema procesna ovlaštenja za tako nešto.
Prethodno sam pismeno zahtijevao da dobijem kopije tih navodnih naredbi a bezobrazluk je išao čak dotle da uopšte ne želi obavještavati tužilaštvo kada donosim ozbiljne dokaze krivičnih djela te je naložio i svojim podređenima da uopšte nikoga ne obavještavaju nego da me izbacuju kao stoku napolje čemu sam se naravno suprostavio te su tako nastali videosnimci koji dokazuju gestapovske metode kriminalca Borovčanin Danka.
Ali to više nije samo njegov kriminal jer on predstavlja sudsku policiju, on predstavlja Republiku Srpsku što znači da je sudska policija i Republika Srpska klasična zločinačka fašistička organizacija koja pljačka svoje građane ubija ih i prikriva najmonstruoznija krivična djela.
Da li će kriminalac Borovčanin Danko izvršavati usmene naredbe tužilaca, baš me briga, neka im jezikom liže cipele, to je njegov problem ali ja neću izvršavati ni njegove niti bilo čije fašističke naredbe.
Zar su usmene naredbe kriminalaca jače od Ustava i garantovanih prava. Da li će sutra neki kriminalac sudija ili tužilac izdati naredbu Borovčaninu da ubije nekog nepodobnog građanina a onda bi sudska policija naredila tom čovjeku da skoči sa najvišeeg sprata i razbije glavu o beton - da li su to metode državnih organa ili se radi o najmonstruoznijim fašističkim metodama.
Sudovi i tužilaštvo u Bijeljini su se nedavno pismeno izjasnili, (Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.) da nisu doneli nikakvo rješenje o mjerama zabrane prema meni niti imaju saznanja da postoji a kriminalac Borovčanin i dalje postupa kao da je oficir Gestapoa a ne službenik RS i priča i piše gluposti mješajući se u predmete za koje nije nadležan i ne smije znati da li je neki postupak u kome sam stranka okončan ili nije a on eto laže da jeste, kopira rješenja i falsifikuje ih kako bi podređene uvjerio da izvršavaju njegove fašističke naloge.
Stoga zahtijevam od sudske policije - komande u Bijeljini da mi odmah kada budem došao uruči kopije bilo kakvih naredbi o mjerama ograničenja koje važe za mene a koji tvrde da imaju ili da odštampaju i pripreme dokument kojim odgovaraju na moj, (Zahtjev SP 26.08.2016.) i da priznaju da ne postoji nikakvo ograničenje prema meni po uzoru na sudove i tužilaštvo i ubuduće neka poštuju važeće zakone inače svako ko pokuša da me spriječi u bilo kom pravu suočiće se uskoro sa optužbom za prikrivanje ubistva za početak pa nadalje za saučesništo u prikrivanju pljačke milijardi maraka preko Bobar grupe i drugih banaka pod kontrolom mafijaške fašističke vlade Republike Srpske na čelu sa kriminalcem, tiraninom i diktatorom mafijaškim bosom Dodik Miloradom...

PRILOZI


Zabilješka 1419-10
Zabiljeska 06.08.2010.
Dječji ruksak
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Rješenja sudova

SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 10. veljače 2018.

ZAHTJEV ZA VSTV-E PO UDT 15417-16

Zahtjev za VSTV-e po UDT: 15417-16 DA JE TAKOZVANA DRŽAVA U STVARI NAJOBIČNIJA BANDA KOJOM UPRAVLJA TAJKUNSKO POLITIČKA MAFIJA DOKAZ JE I OVAJ ODGOVOR VSTV-A KOJIM SE ODBIJA PRISTUP INFORMACIJAMA, ODNOSNO KOPIJI PREDMETA A ŠTO JE NAJVAŽNIJE UOPŠTE SE NE ODGOVARA NA JASNO PITANJE DA LI JE SUDIJA NAREDILA ODUZIMANJE LAPTOPA ILI NIJE...

ZAHTJEV ZA VSTV-E PO UDT 15417-16


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH

PREDMET : ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


U skladu sa ZOSPI.a zahtijevam od VSITV-a da mi odgovori :

1) DA LI JE SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA PREMA REZULTATIMA VAŠE ISTRAGE NAREDILA ODUZIMANJE MOG LAPTOPA ILI NIJE ???
2) Zahtijevam od vas da mi dostavite kopiju kompletnog predmeta UDT: 15417/16, formiranog po mojoj pritužbi.


OBRAZLOŽENJE
Ovdje se radi o brutalnom napadu na moja prava i ismijavanju sa nadležnostima.
Moja pritužba se nije uopšte odnosila na neka uskraćivaja prava na predlaganje i izvođenje dokaza, bila ona zakonita ili nezakonita nego isključivo na nezakonito neosnovano i neobrazloženo oduzimanje laptopa koje je naredila da se izvrši sudija Vakičić Željka a ured disciplinskog tužioca o tome nije napisao ni jednu jedinu riječ.
Umjesto toga piše se o nekom "izvođenju dokaza na pripremnom ročištu" iako to zakonom nije uopšte moguće nego isključivo na glavnoj raspravi te o nadležnostima sudske policije a koje uopšte nisu bila tema pritužbi niti je UDT, nadležan za sudsku policiju niti za krivična djela nego isključivo za disciplinske prekršaje.
Takođe uopšte nije bila tema to da li su moja prava kršena na glavnoj raspravi ili nisu i o tome uopšte nisam ni postavljao pitanje pritužbi jer znam da bi se ured disciplinskog tužioca oglasio nenadležnim i napisao kako sudije i tužioci imaju slobodu da postupaju onako kako smatraju i za to ne mogu biti odgovorni.
Naprotiv ovdje je sudija Vakičić zloupotrijebila svoju funkciju i izvan ročišta, izvan rasprava, izvan predmeta, izdala naredbu sudskoj policiji da mi oduzme laptop a o tome uopšte nije sačinila nikakvu evidenciju niti postoji trag u samom predmetu ali postoji pismena izjava sudske policije da je sudija Vakičić izdala tu naredbu i besmislice tipa kako nema dokaza o tome samo štete ionako nepostojećem ugledu pravosuđa.
Ukoliko ne dobijem odgovor i traženu dokumentaciju u skladu sa pravima iz Ustava podnijet ću tužbu protiv Republike Bosne i Hercegovine i tražiti da nadležni iz UDT-a a svjedoče o svom kriminalnom radu.

ODGOVOR VSTV-A:
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 5. veljače 2018.

PRIJEDLOG ZA SUDSKU MJERU OBEZBJEDJENJA PO 80 0 MAL 080317 16 MAL

PODSJEĆAM DA JE POSLIJE ISTOVJETNIH RADNJI KOJE JE TUŽENA PREDUZIMALA PREMA VUKELIĆ MILANU, NEVIN ČOVJEK RAZNESEN EKSPLOZIVOM NA KOMADE OD STRANE LICA KOJA SU I DANAS "NEPOZNATA" ODNOSNO POD ZAŠTITOM TUŽENE ALI JE OČITO DA SU IMALI SVE PODATKE O KRETANJU I NAVIKAMA ŽRTVE KOJU SU LIKVIDIRALI ZBOG INTERESA MAFIJE.

PRIJEDLOG ZA SUDSKU MJERU OBEZBJEDJENJA PO 80 0 MAL 080317 16 MAL


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

Na osnovu ZPP-u, člana 269, stav (1) Mjera obezbjedjenja može se odrediti:
1) Ako predlagač obezbjedjenja učini vjerovatnim postojanje potraživanja ili prava, 2) ako postoji opasnost da bi bez takve mjere protivnik obezbjedjenja mogao spriječiti ili znatno otežati ostvarenje potraživanja, posebno time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati odnosno promijeniti postojeće stanje stvari ili na neki drugi način štetno uticati na prava predlagača obezbjedjenja. Član 273, stavovi:
(1) Radi obezbjedjenja drugih prava ili održavanja postojećeg stanja, mogu se izreći slijedeće mjere obezbjedjenja:
1) zabrana protivniku obezbjedjenja da poduzima određene aktivnosti ili nalog da poduzme određene aktivnosti u cilju održavanja postojećeg stanja ili sprječavanja nastanka štete suprotnoj stranci;
2) ovlaštenje predlagaču obezbjedjenja da poduzme određene aktivnosti;
te člana 276, stav:
(1) Mjera obezbjedjenja može se predložiti prije pokretanja i tokom sudskog postupka te nakon završetka tog postupka, sve dok izvršenje ne bude provedeno.
ističem:

PRIJEDLOG ZA ODREDJIVANJE MJERE OBEZBJEDJENJA U PREDMETU 80 0 Mal 080317 16 Mal

Predlažem da sud donese sljedeće:

R J E Š E N J E

Radi obezbjedjenja potraživanja koje predlagač Zdenko Bajo iz Bijeljine ima prema protivniku predlagača RS, u sporu kod Osnovnog suda u Bijeljini pod brojem 80 0 Mal 080317 16 Mal, odredjuju se mjere obezbjedjenja:
1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača (Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp) a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS.
2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača.
3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari.
4. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po bilo kakvim drugim prijavama ili osnovama kao što su predmeti po "povredi ugleda suda", "neovlašteno snimanje" i nedefinisana prijava sudske policije odnosno od strane ovde tužene RS.
5. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini ODMAH stavi KOMPLETNU dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji po bilo kojim osnovama iz tačaka 1 do 4.
6. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.

Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara, te konstantno izbjegava i odbija poštovati svoju obavezu i prava garantovana Ustavom RS, član 23 i 27 da mi podatke o tome preda. Da je tužena obustavila istražne radnje protiv mene obavješten sam dopisom T15 0 KT 0002365 10 od 26.09.2013. ali uprkos svim zahtjevima uporno odbija uručiti mi dokumentaciju o tome iako je to pravo garantovano ustavom a radi se i o podacima na računaru koji su moje intelektualno vlasništvo.
Već sam ukazao i zahtijevao da se tuženoj izda naredba kojom bi se obavezala da mi preda dokumentaciju u skladu sa članovima ZPP-u ali sada postoje nove okolnosti za koje ću priložiti dokaze te predlažem i mjeru obezbjeđenja s obzirom da je tužena RS, sklona ne samo kršenju zakona i prava nego i falsifikovanju, prikrivanju i uništavanju dokaza.
Kao uvod podsjećam na privatno vlasništvo "Dječji ruksak" uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a koji je tužena RS, vratila u oštećenom stanju, praktično uništenog i tek 7 godina poslije istrage pismeno saopštava da o oštećenjima "NEMA SAZNANJA", (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.). Na tu "SITNICU" prema kojoj istražni organi tužene nisu ustanovili kako je i čime presječen kaiš ruksaka koji je ubijena djevojčica imala na sebi prilikom ranjavanja i da li to ima veze sa povredama koje su uzrokovale smrt, dodajem da je tužena RS prema pismenim dokazima koje prilažem UNIŠTILA, kompletan predmet pošto sam vezano za njega podneo pismenu krivičnu prijavu.
Prvi prilog je "Naredba T12 1 KTK 0000296 17" iz koga se vidi da je 08.05.2017. uništen predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr. Tužena RS je vodila navodno istragu od tome a uništava predmet da bi sakrila podatke o tome ko je sačinio falsifikat a prijavu o tome sam predao mnogo ranije, (Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih od 18.01.2017.).
Onda je Tužena RS, odnosno Osnovni sud, odbio da mi odgovori ko je i kada imao uvid u taj spis, (Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.) te je potom sinhronizovanom akcijom, znajući za taj moj zahtjev i krivičnu prijavu, isti spis uništen kako bi se sakrili tragovi o tome ko je pristupao spisu i sačinio falsifikat.
Iako je tužena RS znala da postoji krivična prijava i istraga, umjesto da se odgovori na moje pitanje, pokrenuta je akcija uništavanja spisa radi zaštite "trećih lica". U toj kriminalnoj radnji učestvovala je i sudija Sekulić, koja opet nije zatražila svoje izuzeće, kao ni prekršajni sud iako je saučesnik u falsifikovanju, nego je prikrila predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, koji sam pismeno zahtijevao da se izvede kao dokaz u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
Vidljivo je iz mog zahtjeva, (Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17) da tražim pred pretres 20.04.2017. da se pribavi više dokaza među kojima i sporni spis 80 1 Pr 000670 10 Pr i to ne samo sudski nego i primjerak iz MUP-a. Poslije toga, sudija Sekulić razvlači postupak i manipuliše sa uručivanjem video snimaka 3 mjeseca a u međuvremenu se uništava predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, kako je navedeno u Naredbi T12 1 KTK 0000296 17, to je učinjeno 08.05.2017.
SVI OVI DOKUMENTI KOJE SAM PREDAVAO, (OSIM NARAVNO NAREDBE) SU NASTALI I DOŠLI U POSJED TUŽENE MNOGO PRIJE UNIŠTAVANJA SPORNOG SPISA ŠTO ZNAČI DA JE PREDMET UNIŠTEN SMIŠLJENO, POSEBNO IMAJUĆI U VIDU DA SU AKTERI SAČINJAVANJA FALSIFIKATA I NJEGOVOG PRIKRIVANJA IMALI UVID I TE DOPISE I ZAHTJEVE KOJE SAM URUČIVAO.
I kada je taj kriminalni posao okončan, uručeni su mi snimci, nastavak pretresa zakazuje u sred kolektivnog odmora i uprkos tome što se 28.07.2017. nisu pojavila dva svjedoka od kojih i ključni Lazić Milan, iako je MUP zatražio odgađanje postupka, sudija Sekulić, ekspresno okončava predmet isti dan, bez saslušanja tih svjedoka i bilo kakve odluke o mojim zahtjevima, mjesecima ranije pismeno predatih u spis.
Iz svega je vidljivo da tužena Republika Srpska uporno i brutalno krši ustavom garantovana prava, da uništava predmete i dokumentaciju a onda hladno izjavi kako o tome nema saznanja ili da je spis uništen uprkos istražnim radnjama. S druge strane podaci o mojoj porodici i meni dostupni su raznim psihopatama, koji ih kopiraju, sačinjavaju falsifikate, prate me i ugrožavaju ne samo mene nego i pojedine sudije. Primjer toga je tekst "Replika na kriminal u vlasti" iz koga se vidi da autor prati sudiju Vakičić i mene iako me prema slici sa interneta ne može prepoznati. Dakle jasno je da je imao uvid u podatke prikupljane o meni posebno imajući u vidu ovaj navod:
"Stavi prst na čeloi zapitaj se , ako nije kasno! Šta si tražio kod auta sive boje marke citroen, parkirano prvo do pješačkog od doma za kulturu ka opštini. Tvoje auto nije. Ja možda znam čije je! Dali možda nisi čuvar nečeg ili već šta? To veče je gostovao Haris Džinović u jednoj diskoteci u BIjeljini. Blizu nije bila ni jedna uniformisana osoba. Nekom si dobacio (ali nije vlasnik auta), slučajan prolaznik, ženskog roda. Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Postoji zlatna izreka: što nije milo tebi ne čini ni drugome! Ne poželi nešto što ne pripada tebi. Ipak si viđen od nekoga. Postji izreka da "i zidovi mogu da progovore". Svijet je mali ako nisi znao! E sad vidiš da nikakve veze nema sa datumom a ni sudijama, a ipak si se upecao na paukovu mrežu, ima i mnogo, mnogo više od ovoga! Nema nikakve veze ni sa Okružnim sudom ni sa Osnovnim sudom. Naslov: "SUD BIJELJINE" je poslužio kao mamac, šlag na tortu ako niste znali! Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama. Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno! Znam i imam o vama da dam mnogo više podataka, čak i od vaše majke koja vas je rodila."
Osim o meni, tužena RS je prikupljala podatke i o članovima porodice, prijateljima itd i samo na taj način se moglo doći do podataka o mojoj majci recimo koju pominje. Ovaj članak sa interneta je već dostavljen sudu i predsjedniku lično a nalazi se na web lokaciji "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/391972".
PODSJEĆAM DA JE POSLIJE ISTOVJETNIH RADNJI KOJE JE TUŽENA PREDUZIMALA PREMA VUKELIĆ MILANU, NEVIN ČOVJEK RAZNESEN EKSPLOZIVOM NA KOMADE OD STRANE LICA KOJA SU I DANAS "NEPOZNATA" ODNOSNO POD ZAŠTITOM TUŽENE ALI JE OČITO DA SU IMALI SVE PODATKE O KRETANJU I NAVIKAMA ŽRTVE KOJU SU LIKVIDIRALI ZBOG INTERESA MAFIJE.
Stoga postoji realna opasnost da će tužena uništiti i podatke koje je prikupljala o meni poslije svojih lažnih prijava a sve sa monstruoznim ciljem:
DA SE PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, PRILIKOM ŠVERCA NARKOTICIMA OD STRANE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Stoga tražim da Sud odmah izda naredbu tuženoj po svim navedenim tačkama te da mi se u skladu sa ustavom i odredbama zakona uruče kopije kompletne dokumentacije...

PRILOZI

Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih od 18.01.2017.
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902