utorak, 20. veljače 2018.

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINACIJE STRANKE U POSTUPKU

Sudija Vakičić je donijela odluku da nastavi sa pregledom diska bez mog prisustva a mene je spriječila da lično to činim iako sam to pismeno zahtjevao a čak je išla toliko daleko u svom bezobrazluku da je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop na ulazu a to nije uopšte unijela u zapisnik iako sam to razbojništvo prijavio. Sudska policija se naknadno pismeno izjasnila da je otimanje laptopa izvršila po naredbi sudije Vakičić a ona to nikada nije htjela da potvrdi niti da zavede u zapisnike.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG DISKRIMINACIJE STRANKE U POSTUPKU

U prilogu pritužbe su zapisnici sa ročišta i to prije svega "Zapisnik 17.02.2015. 80 0 P 039222 12 P" iz koga se vidi da je sudija Vakičić Željka održavala neka privatna ročišta bez mog prisustva kada je izvodila odnosno predočila kako je pokušavala izvoditi neke dokaze a nije bila sposobna za to.
Naime iz zapisnika koji je lično sudija sačinila se vidi da je uz asistenciju neimenovanog stručnjaka a to podvlačim - da nije navedeno ime te osobe, otvarala i pregledala sadržaj diska sa programskim paketima koje sam lično sačinio i to je uradila smišljeno bez mog prisustva, kako ja ne bih mogao ukazivati na važne detalje, čime je prekršila moje pravo na javnost suđenja garantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Dakle, iako sam već u samoj tužbi naveo da postoji kod za otključavanje programa prilikom instalacije, NAPISAO GA i na to upozorio i na prethodnom ročištu što se može vidjeti iz priloga "Zapisnik 24.12.2014. 80 0 P 039222 12 P" sudija Vakičić, nije bila sposobna ni da zapamti, niti da pročita to uputstvo te se jedan navodni pokušaj utvrđivanja činjenica tako i završio.
Sudija Vakičić je donijela odluku da nastavi sa pregledom diska ponovo bez mog prisustva a mene je spriječila da lično to činim iako sam to pismeno zahtjevao a čak je išla toliko daleko u svom bezobrazluku da je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop na ulazu a to nije uopšte unijela u zapisnik iako sam to razbojništvo prijavio.
Sudska policija se naknadno pismeno izjasnila da je otimanje laptopa izvršila po naredbi sudije Vakičić a sudija Vakičić to nikada nije htjela da potvrdi niti da zavede u zapisnike.
No sve te kriminalne radnje nisu uopšte predmet ove pritužbe nego isključivo NEZAKONITO I NEREGULARNO ODRŽAVANJE ROČIŠTA I IZVOĐENJE DOKAZA BEZ PRISUSTVA STRANKE KOJA JE TUŽILAC U PARNICI ŠTO JE SKANDAL BEZ PRESEDANA.
No kako sam istakao to oduzimanje laptopa nije tema ove pritužbe i o tome sam ranije podnio pritužbu, nego se sada radi isključivo o uskraćivanju mog prava da prisustvujem suđenju tako što je sudija Vakičić dva puta organizovala privatna ročišta gdje je radila šta joj je palo na pamet čime je srozala ionako nepostojeći ugled kako svoj tako i pravosuđa u cjelini.
Poslednji prilog iz koga se vidi da je i drugi put sudija Vakičić održavala privatno ročište bez mog prisustva je "Zapisnik 02.03.2015. 80 0 P 039222 12 P" a sačinjen je kao i prethodni iz nekih pratećih zabilješki sudije. Ne navodi se ni ko je asistirao sudiji Vakičić, niti datum kada se to dešavalo a na prvoj strani se vidi da su iz drugog pokušaja uspjeli izvršiti instalaciju nekih programa unoseći kao kod za otključavanje datum mog rođenja što sam više puta ranije pismeno i usmeno isticao. Uprkos tome podsjećam na ionako nelegalnom prethodno održanom PRIVATNOM ROČIŠTU, sudija Vakičić nije imala uopšte pregled predmeta odnosno po svemu sudeći tužbu nije pažljivo čitala a niti se koncentrisala tokom rasprava na činjenice nego isključivo na plan kako da mi nanese štetu, otme laptop uz nezakonitu naredbu sudskoj policiji, sakriva falsifikate koje sam razotkrivao i druge kriminalne aktivnosti na koje sada neću trošiti vrijeme.
PONOVO PODSJEĆAM DA JE PREDMET I TEMA PRITUŽBE ISKLJUČIVO ODRŽAVANJE DVA ROČIŠTA U PREDMETU U KOME SAM IMAO STATUS TUŽITELJA TE ZAHTIJEVAM OD VSTV-A I UDT-A DA SE BAVI SAMO TIME A NE NEKIM DRUGIM TEMAMA KAKO BI PO SVOM OBIČAJU PRIKRILI RAZBOJNIŠTVA SUDIJA I TUŽILACA...

PRILOZI

Zapisnik 17.02.2015. 80 0 P 039222 12 P
Zapisnik 24.12.2014. 80 0 P 039222 12 P
Zapisnik 02.03.2015. 80 0 P 039222 12 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902