četvrtak, 30. siječnja 2020.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

S obzirom da sam doneo dokaze o više teških krivičnih djela te tražio materijal garantovan ustavom i zakonima i da je o tome obavješten vrh PU Bijeljina, nema nikakve sumnje da je plaćeni ubica poslat od strane pripadnika terorističke organizacije zaposlenih u MUP-u RS. Imajući to u vidu, kao i metode koje su korištene prilikom likvidacije Davida Dragičevića, potom prikrivanje tog zločina i više drugih teških zločina poput likvidacije Milana Vukelića koja je klasičan teroristički akt, dizanjem u vazduh tempiranim eksplozivom na javnom mjestu, suludo bi bilo i pomisliti da bi MUP RS, koji vrši organizovana krivična djela, provodio bilo kakvu profesionalnu istragu o ovom kriminalu...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

Smatram da po obimu i veličini teritorije na kojoj su vršena krivična djela, odnosno imaju prebivalište pripadnici kriminalnog klana, nadležnost bi trebalo da imaju organi na nivou BIH no o tome će odluku donositi drugi a ja ću svim organima iz naslova dostaviti ovaj materijal naslovljen kao :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Iako kriminalne radnje nisu okončane, može se reći da je finalizacija razbojništva izvršena dana 22.05.2019. kada je poslije više prethodnih neuspješnih pokušaja mog ubistva, došlo do fizičkog napada na mene i prijetnji likvidacijom direktno u prizemlju zgrade PU Bijeljina, pred više uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu učinili ništa da spriječe napad na mene, nego nisu htjeli o tome sačinjavati nikakvu zabilješku niti pokretati postupak a ime napadača su prikrili od mene. S obzirom da sam doneo dokaze o više teških krivičnih djela te tražio materijal garantovan ustavom i zakonima i da je o tome obavješten vrh PU Bijeljina, nema nikakve sumnje da je plaćeni ubica poslat od strane pripadnika terorističke organizacije zaposlenih u MUP-u RS. Imajući to u vidu, kao i metode koje su korištene prilikom likvidacije Davida Dragičevića, potom prikrivanje tog zločina i više drugih teških zločina poput likvidacije Milana Vukelića koja je klasičan teroristički akt, dizanjem u vazduh tempiranim eksplozivom na javnom mjestu, suludo bi bilo i pomisliti da bi MUP RS, koji vrši organizovana krivična djela, provodio bilo kakvu profesionalnu istragu o ovom kriminalu. Olakšavajuća okolnost je činjenica da je dobar dio kriminalnih radnji i pokušaja prikrivanja razotkriven pred sudom u Bijeljini u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" tokom svjedočenja nekih od aktera događaja a dokumente iz tog predmeta prilažem kao dio dokaza.
Što se tiče sudija i okružnih tužilaca u RS, ukoliko bi se neko i usudio raditi zakonito i objektivno, pripadnici terorističke grupe neće oklijevati da prijete i njima sve do direktnog udara na život. Stoga je i zbog sigurnosti okružnih tužilaca u RS, najbezbjednije da istražne radnje vrši pripadnik Tužilaštva BIH uz asistenciju pripadnika SIPA, koji nisu povezani sa terorističkom grupom ako je to uopšte moguće ustanoviti. Na žalost ni to ne garantuje nikakav uspjeh jer je izvršeno više krivičnih djela i na teritoriji Federacije od kojih izdvajam ubistvo dva policajca na dužnosti, (Adis Šehović i Davor Vujinović). Zločin je izvršen 26.10.2018. nepunih mjesec dana od događaja iz ove prijave a izvršioci su pripadnici iste ekipe koja je pripremana da i mene ubije mjesec dana ranije a poslije izvršenog ubistva kao što je poznato ubice su i pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva u zaštitu pripadnika terorističke organizacije.
Osim navedenog krivičnog djela, koje generalno opisuje karakter kriminalnog klana izvršana su i druga kao : "Davanje lažnog iskaza", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija".
U ovoj krivičnoj prijavi stavljam poseban akcenat na krivično djelo " Terorizam" jer smatram da su sadržani svi elementi predviđeni zakonom s obzirom da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi više lica formalno zaposlenih u državnim organima a koji su brutalnom i svjesnom zloupotrebom službenog položaju izvršili više krivičnih dijela i obmanuli više službenih lica sa ciljem da me nezakonito odvuku na udaljenu lokaciju i ostave kao metu svojim saučesnicima iz kriminalnih klanova angažovanih da me ubiju, citiram:
"(1) Ko u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana ili prisiljavanja organa vlasti Republike Srpske da nešto izvrše ili ne izvrše, ili u cilju ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura Republike Srpske, izvrši jedno od sljedećih djela koje može nanijeti ozbiljnu štetu Republici Srpskoj: 1) napad na život lica koji može prouzrokovati njegovu smrt, 2) napad na tjelesni integritet nekog lica, 3) protivpravno zatvaranje lica, držanje zatvorenog lica ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugom licu s ciljem da se on ili neko drugi prisili da nešto učini, ne učini ili trpi, ili uzimanje talaca."
NAČIN NA KOJI SE PRIPREMALO IZVRŠENJE KRIVIČNIH DJELA, POVOD, KONTINUITET I METODI RADA SE MOGU UPOREDITI SA SISTEMOM KOJI JE RAZRADIO GESTAPO SA JEDINOM RAZLIKOM DA LIKVIDACIJE NE VRŠE LIČNO SLUŽBENICI NEGO SE ŽRTVE ISPORUČUJU SAUČESNICIMA IZ NARKO I AUTO MAFIJE.
Protiv mene je pokrenuta nezakonita akcija od strane više lica zaposlenih u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i Sudu u Sokocu, koji prema zakonu nemaju nadležnost izvan teritorije nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, odnosno nekoliko opština u toj regiji je pod nadležnošću Sokolačkog suda. Čelni ljudi u tim organima; Rajko Čolović i Borovčanin Luka su to vrlo dobro znali te prvo pokušali mene pravariti da imaju nadležnost a potom i više drugih službenika, uključujuči i neke od aktera događaja od 27.09.2018. Nezakonite radnje bez zakonskog osnova su pokrenute u OJTIS još u junu 2015 te su se angažovali doušnici i prikupljali podaci uz više pokušaja da me odvedu na udaljenu lokaciju bez nekog logičnog objašnjenja što sam prepoznao kao pripremu za likvidaciju. Najočigledniji prikaz načina na koji se pokušavalo uvlačenje u klopku kao pripremua za ubistvo je audio snimak "Agent.mp3" koji sam na disku dostavio još 2018-te u predmete suda u Bijeljini, predao inspektoru Maksimović Bojanu i slao na više adresa za šta nemam dokaze prijema.
Neposredno poslije ovih događaja i mojih dopisa VSTV-u, Rajko Čolović je uklonjen sa mjesta glavnog okružnog tužioca u OJTIS, bez ikakvog zvaničnog obrazloženja u javnosti. Na tu poziciju je imenovana Vukadin Anica a pokušaj Luke Borovčanina da preuzme kontrolu nat tim tužilaštvom je osujećen, odnosno sugerisano je da sam povuče kandidaturu da ne bi javno bili iznošeni argumenti protiv. I to na neki način pokazuje kolike su razmjere kriminala osoba koje su umješane u djelovanje terorističke grupe.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 25. siječnja 2020.

MUP SAČINIO I SUDU PODMETNUO FALSIFIKATE

S obzirom da se akcija protiv mene 27.09.2018. planirala i oslanjala na predmete tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva za koje nisu nadležni a MUP nije dostavio nikakav dokaz o nadležnosti u ovaj predmet, time je potpuno jasno da je i ova naredba suštinski falsifikat jer ju je sačinio nenadležni organ i to isključivo kao pomoćno sredstvo u pripremljenom planu za moje dovlačenje na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je čekao tim za likvidaciju koji je godinama u saučesništvo i pod zaštitom Rajka Čolovića i kompletnog tužilaštva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

MUP SAČINIO I SUDU PODMETNUO FALSIFIKATE

Napomena : Dopis će biti dostavljen i predsjedniku suda i u dovoljnom broju primjeraka u predmet. Dokumenti koji će biti pomenuti su već sastavni dio spisa, dostavljeni od strane PS Bijeljina II, te ih neću sada prilagati, nego uz dodatak krivične prijave na već postojeći predmet vezan za događaje od 27.09.2018. i 22.05.2019. Od suda očekujem samo da ne sakriva i ne uništava dokaze kao u slučaju falsifikovanja rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, kada su falsifikat načinili Borovčanin Danko sa saučesnicima a njihov kriminal smišljeno prikrili osobe Vakičić Željka i Radujko Milan a potom je osoba Sekulić Cvijeta takođe smišljeno, saučestvovala u uništavanju dokaza krivičnog djela sve sa ciljem da meni nanesu štetu a pomognu i zaštite ne samo falsifikatore, nego pljačkaše, krijumčare i ubice djevojčice Ivone Bajo te pomogli stvaranju uslova za planiranje i pripremu pokušaja mog ubistva...
Na pretresu održanom 02.10.2019. u predmetu broj 80 0 Pr 100636 18 Pr, ukazao sam na nekoliko falsifikata koje je sačinio MUP Republike Srpske, kreirajući dokumente koje su priložili uz podneseni zahtjev.
Zanemariću sada sva druga bitna dešavanja tog dana te skrećem pažnju samo na falsifikovanje dokumentacije ali i na činjenicu da su pripadnici MUP-a koji se kriju a izdavali su naredbe direktnim učesnicima, istovremeno i pripadnici mafijaškog klana koji je planirao moje ubistvo pošto je već prethodno uklonio materijalne dokaze ubistva djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika u koje je takođe umješan vrh MUP-a i kompletne RS. Time je prekinuta sva veza sa zakonim i profesionalošću, lažno se predstavljaju kao institucije sistema a u stvari imaju legitimitet kao i svaka druga teroristička organizacija.
Naime tokom ispitivanja sudskog policajca Jelačić Srebrenka, predočio sam mu dokument sudske policije "Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari SU/SP-3-1114/18 od 27.09.2018" i ukazao na dva potpisa u donjem desnom uglu, ističući da se radi o falsifikatu potpisa jedne osobe, jer je očito, oba potpisa sačinilo isto lice.
Na to je sudski policajac Srebrenko Jelačić, izjavio i na moje ponovljeno pitanje potvrdio i drugi put da je on lično napisao oba potpisa, odnosno i u svoje ime i u ime kolege Radić Dragana. Svi prisutni su to čuli i nadam se da je sudija taj odgovor naveo u zapisniku a i ako nije na osnovu dokumenta se jasno vidi da je potpis druge osobi falsifikovan.
Odmah potom sam svjedoku predočio druga dva dokumenta gdje je na prvom, (Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.) umjesto potpisa neka žvrljotina a ispod linije je naknadno dodato ime Radić Dragana. S obzirom da je rukopis potpuno isti, (kao na prethodnom "Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari") lako je zaključiti da je i taj potpis djelo svjedoka Srebrenka Jelačića ili je sa druge strane on možda lažno svjedočio.
Na narednom dokumentu, (Potvrda o predaji privremeno oduzetih predmeta 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.) nalazi se samo žvrljotina koju je u ime sudske policije, kao i na prvom očito sačinio neki pripadnik MUP-a, te sam postavio pitanja svjedoku Jelačiću da li je to njegov potpis odnosno, ko je u ime sudske policije na prvom dokumentu upisao ime sudskog policajca Dragana Radića.
Iako sam ovim razotkrio krivično djelo falsifikovanja službene isprave, postupajući sudija Lazarević Siniša nije dozvolio da svjedok odgovori na ovo pitanje te je umjesto da postupi prema ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" spriječio da se otkrije istina i praktično time pomagao krivcima.
Prema izjavama ovog svjedoka i opisanim falsifikatima te nekim drugim argumentima, (napisano vrijeme 12:10 pa prekriženo i navedeno 12:35) zaključujem da dokumenti nisu ni sačinjeni ni potpisani onda kada je to trebalo, (neki nisu uopšte, nego je i potpis falsifikovan) jer su me prvo što hitnije transportovali za Sokolac, gdje je čekao tim za likvidaciju a svi dokumenti su naknadno dovršeni, odnosno sačinili su ih i potpisali, što se dodatno zaključuje i iz činjenice da mi tog dana nijedan od tih dokumenata nije uručen, nego tek 15 dana kasnije. Poslije mog pismenog zahtjeva, Policijska uprava Bijeljina mi dostavlja te dokumente ali sa zatamnjenim dijelom gdje se nalazi ta falsifikovana imena što je očito imalo za cilj da prikrije ove falsifikate.
Prilikom predočavanja dokaza "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 18 KPS od 06.09.2018." od osnovnog suda u Sokocu, svjedok Jelačić se prvo izjašnjava da to nije uopšte naredba po kojoj su postupali a potom na podpitanja i intervenciju sudije se poslije dužeg vremena ispravlja i tvrdi kako jeste ta naredba a šta je konačno navedeno u zapisniku još uvijek nemam točne podatke.
Vezano za tu naredbu, suda u Sokocu istakao sam usmeno i više puta u pisanim dopisima, da je nezakonita, pošto se radi o smišljenom krivičnom djelu i lažiranju nadležnosti od strane tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu za šta nemaju zakonom propisano rješenje, odnosno odluku ni republičkog tužilaštva niti vrhovnog suda Republike Srpske.
S obzirom da se akcija protiv mene 27.09.2018. planirala i oslanjala na predmete tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva za koje nisu nadležni a MUP nije dostavio nikakav dokaz o nadležnosti u ovaj predmet, time je potpuno jasno da je i ova naredba suštinski falsifikat jer ju je sačinio nenadležni organ i to isključivo kao pomoćno sredstvo u pripremljenom planu za moje dovlačenje na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je čekao tim za likvidaciju koji je godinama u saučesništvo i pod zaštitom Rajka Čolovića i kompletnog tužilaštva.
Važno je istaći da je svjedok Jelačić potvrdio moje više puta ranije pismeno iznesene tvrdnje da je plan mafije da me odvuku na Sokolac i ostave na ulici, što sam po izjavi svjedoka rekao svim prisutnima 27.09.2018 u Bijeljini. Potom je nekoliko sati kasnije kako je izjavio na pitanje predstavnika MUP-a, sudija Malović rekla da sam slobodan, (pošto sam izveden to lično nisam čuo ali nesumnjivo nijednu odluku nije donela bez NAREDBE, Borovčanin Luke a sudski policajci bez NAREDBE, Borovčanin Danka).
Tako su me pripadnici sudske policije, poslije više puta tražene hitne pomoći, povraćanja tokom transporta sa teškim posljedicama izbacili na ulice Sokoca dok je tim za likvidaciju čekao u objektu "CAFFE ICEBERG" što sam ustanovio oko sat i po kasnije a nalazi se neposredno ispred autobuske stanice i pored njega sam morao proći. Srećom nisam krenuo odmah te se ekipa razišla misleći da sam otišao na drugi način ostavivši samo jednog koji me je i presreo ali sam se nije usudio da me napadne.
Na moja pitanje vezano za više zahtjeva za hitnu pomoć zbog gušenja, uzrokovanog polenom ambrozije i izuzetno grubim - nepotrebno grubim postupanjem, prilikom ulaska u zgradu, koje je dodatno pogoršalo tegobe, svjedok Jelačić je izjavio da je čuo za to ali u dokumentu gdje je to predviđeno nije ništa naveo ni on ni njegove kolege.
Saslušavanje svjedoka pripadnika MUP-a, koji je sačinio dokument "Prava lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018." je odgođeno ali sam pismeno ukazao i sada ističem da je dokument lažiran jer mi ni jedno pravo nije saopšteno, posebno ne pitanje o medicinskoj pomoći što se može vidjeti u rubrici ako lice odbija medicinsku pomoć.
U tim slučajevima je predviđeno da se osim osobe koja sačinjava dokument, potpišu dva svjedoka i rukovodilac što je ukupno 4 lica a ne postoji nijedan potpis te taj dokument jasno ukazuje ne samo da je u pitanju falsifikat, nego i koliko je mafijaški klan žurio da me transportuje na nišan timu za likvidaciju.
Ovdje više uopšte nije bitan samo pripadnik MUP-a Srećko Panić, koji je sačinio i potpisao dokument, nego sve osobe koje su učestvovale u ovom razbojništvu i naređivale kako njemu tako i drugim policijskim službenicima da lažu, falsifikuju i čine krivična djela.
Ja ću ukoliko se postupak nastavi, odnosno ako do tada ostanem živ i ako MUP po svom običaju ne sakrije ključne svjedoke, postaviti ta pitanja i njima a sudija neće imati nikakav zakonski osnov da me spriječi u tome, što naravno ne znači da će zakon biti poštovan.
Stoga ću ova dosadašnja saznanja i dokaze o falsifikovanju, odmah dostaviti predsjedniku suda i u prekršajni predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr te sačiniti krivične prijave kako bi istina ostala zapisana i zabeležena...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ponedjeljak, 20. siječnja 2020.

PRAVIČNO VOĐENJE POSTUPKA

REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

PRAVIČNO VOĐENJE POSTUPKA

OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Pravično vođenje postupka - član 105
(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogućava se pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se počiniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija.
(2) Prije donošenja pravosnažne odluke o prekršaju, okrivljenom može biti ograničeno ostvarivanje sloboda i prava samo pod uslovima propisanim ovim zakonom. (3) Ako ovim zakonom nisu uređena pojedina pitanja prekršajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske: Osnovna načela, Mjesna nadležnost, Spajanje i razdvajanje postupka, Prenošenje mjesne nadležnosti, Posljedice nenadležnosti, Izuzeće, Branilac, Podnesci i zapisnici, Rokovi, Troškovi krivičnog postupka, Imovinskopravni zahtjevi, Pretresanje stana, prostorija i lica, Privremeno oduzimanje predmeta i imovine, Ispitivanje osumnjičenog, Saslušanje svjedoka, Uviđaj i rekonstrukcija, Vještačenje, Glavni pretres, Žalba na presudu prvostepenog suda, Postupak protiv pravnih lica, Postupak za primjenu mjera bezbjednosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude, Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći, Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica bez osnova osuđenih i neosnovano lišenih slobode.
Vezano za ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU, Glava I - OSNOVNA NAČELA, član 10. "Zakonitost dokaza" :
(1) Zabranjeno je od osumnjičenog, optuženog ili bilo kojeg drugog lica koje učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu. (2) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim bitnim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i medunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ovog zakona. (3) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana.
Kao i relevantni član 106, Zakona o prekršajima :
Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi
Član 106. (1) Postojanje ili nepostojanje činjenica na kojima zasniva odluku, sud cijeni po svom slobodnom uvjerenju, pri čemu nije ograničen posebnim formalnim pravilima. (2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.
ISTIČEM DA JE REPUBLIKA SRPSKA PREKRŠILA ZKP-U, LAŽIRAJUĆI NADLEŽNOST NENADLEŽNIH SUDA U SOKOCU I OJTIS, PREKRŠILA JE ZAKON O TUŽILAŠTVIMA, ZAKON O SUDOVIMA TE KONVENCIJU O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA, ČLANOVE 6 "PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE", 14 "ZABRANA DISKRIMINACIJE, 17 "ZABRANA ZLOUPOTREBE PRAVA", USTAV RS, ČLANOVE 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 45 KAO I 48 IZ KOGA POTENCIRAM STAV "PRAVA I SLOBODE ZAJAMČENI OVIM USTAVOM NE MOGU SE ODUZETI NI OGRANIČITI". REPUBLIKA SRPSKA NE SAMO DA JE PREKRŠILA SVE MOGUĆE ZAKONE KOJI SU RELEVANTNI NEGO JE INKVIZITORSKO GESTAPOVSKIM METODAMA POKUŠALA NA PREVARU DA ME NAVEDE A ONDA I PRISILNO ODVUČE NA UDALJENU LOKACIJU I UBIJE U SADEJSTVU SA SVOJIM NARKO MAFIJAŠKIM KLANOVIMA, LAŽIRAJUĆI I MONTIRAJUĆI PREDMETE PRED ZAKONOM NENADLEŽNIM ORGANIMA ZA ČIJE POSTUPANJE NE POSTOJE ZAKONOM PROPISANE ODLUKE VRHOVNOG SUDA RS I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA.

PRILOZI

Primjeri razbojništva policijske terorističke bande
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja, svakom rješenje izdato u sudovima RS-a

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

srijeda, 15. siječnja 2020.

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV MUP-U

Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom. Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva...

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV MUP-U

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUPU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV, MUP-U, PU BIJELJINA, KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI, POLICIJSKOJ STANICI

31.12.2019. godine pozvan sam u telefonskom pozivu od pripadnika Policijske stanice Bijeljina II, poslije čega sam i otišao tamo.
Poziv je uslijedio poslije mojih odlazaka prethodnog dana i tog jutra sa osnovnim pitanjem da li MUP želi raditi po zakonu i sarađivati sa građanima u razotkrivanju krivičnih djela i ostvarivanju prava garantovanih ustavom i zakonima.
Teme o kojima smo razgovarali su izuzetno ozbiljne ali su suštinski sporedne, (kao i imena službenika) za ovaj tekst u odnosu na to da su pripadnici Policijske stanice Bijeljina II, izrazili spremnost da sarađuju sa građanima u okviru svojih nadležnosti te se sa istim motivom obraćam i Policijskoj stanici Bijeljina, Kriminalističkoj policiji, Policijskoj upravi Bijeljina, odnosno kompletnom MUP-u Republike Srpske.
S tim u vezi, podsjećam da me je MUP 22.05.2019. fizički napao u zgradi Policijske uprave Bijeljina, preko službenika u civilu, vrijeđao i uputio ozbiljnu prijetnju ubistvom, ukoliko se ikad više pojavim a što su sve mirno gledali prisutni uniformisani službenici.
Ne samo da nisu spriječili napadača nego su pošto nije uspio da me uplaši i pobjegao na sprat, odbili da o tome sačine zabilješku i da mi bar kažu njegovo ime, što suštinski znači da je MUP organizator, odnosno saučesnik tog napada.
Pitanja vezano za taj događaj i više krivičnih dijela izvršenih od strane pripadnika MUP-a 27.09.2018. sam postavio u pismenom zahtjevu po sugestiji sudije za potrebe predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, na šta MUP nije odgovorio čime je pokazao da prikriva počinioce krivičnih djela. Uprkos tome sam pred sudom dokazao ne samo da sam lično postupao u skladu sa zakonom nego i da su pripadnici MUP-a, izvršili više krivičnih djela, uključujući lažne opise, falsifikovanja, zloupotrebu položaja, saučesništvo u više krivičnih djela a na sve to lažno svjedočenje pred sudom u tom postupku, što je nesporno dokazano svjedočenjem službenika sudske policije pod komandom Borovčanin Danka, koji je da bi odagnao odgovornost sa sebe a pritisnut dokazima, tražio od podređenih da čak i bez mojih direktnih pitanja, optuže službenika MUP-a i PS Bijeljina II za činjenje krivičnih djela. TO SE JASNO MOŽE VIDJETI IZ SVJEDOČENJA U DOKAZNOM POSTUPKU O ČEMU IMATE ZAPISNIKE.
Pitanja iz zahtjeva od 11.09.2019. svojim sadržajem pokazuju veličinu i monstruoznost kriminala koji su vršili pojedini pripadnici MUP-a te ih citiram kompletna :

"U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:
1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju iste Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...

Podvlačim važnost tema pod brojevima 5 - 12 te 14, 15 i 17. i ističem da MUP, ne samo da nijednim dokumentom nije demantovao svoju vezu sa napadom na mene u sopstvenoj zgradi nego to za ovih preko 6 mjeseci niko nikada nije ni na koji način negirao, niti me optužio da lažem što pokazuje da je sve što sam opisao istina a da su se odgovorni za napad povukli ne želeći da komentarisanjem i negirnjem skrenu pažnju na sebe.
Tokom 2019-te godine, predao sam više krivičnih prijava od čega ističem prijavu za terorizam i više drugih krivičnih dijela, koja je putem ministarstva bezbjednosti, prosleđena tužilaštvu Bosni i Hercegovine vezano za ove događaje, pokušaj mog ubistva i prikrivanje ubistva Ivone Bajo.
Osobi koja me je napala 22.05.2019. mogu samo da čestitam na hrabrosti da otvoreno izvede takav čin i na tome što je uradio, jer me je time samo dodatno motivisao da sam istražujem, čije se ime nalazi na dokumentu u zahtjevu za deponovanje predmeta nađenih na mjestu ubistva Ivone Bajo. I komandiru PS Bijeljina II se zahvaljujem što me je optužio za prekršaje jer sam zahvaljujući tome došao da izjava svjedoka i brojnih drugih dokaza o kriminalu.
Posebno je bitan materijalni dokaz ubistva "dječiji ruksak" koji je dvostruko presječenog kaiša i taj presječeni dio nedostaje a onda je skinut sa smrtno ranjene djevojčice, dok je kamion koji je dovezao švercovanu robu u firmu mafijaške Bobar grupe, pobjegao a ruksak je potom opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi masti i ulja potekle vjerovatno od tog kamiona.
Policijski službenik Vrućinić Siniša je sačinio foto dokumentaciju na kojoj se jasno vidi izgled materijalnog dokaza ubistva a Stanko Stanišić, čije sam ime nedavno otkrio je taj koji je potpisao zahtjev za deponovanje ne navodeći u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva te se tužilaštvo 16.01.2017. konačno izjašnjava da o tom podatku nema nikakvih saznanja.
Narednih mjeseci sam preduzeo više radnji da bi se istražilo prikrivanje ubistva i došlo do počinilaca među kojima je i "Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017." koju prilažem i umjesto profesionalne reakcije, pravi se plan za moje ubistvo i u tu svrhu lažira nadležnost i montira optužnica 29.11.2017. u čemu saučestvuje i MUP. Na "Zahtjev za informacije od 29.01.2018." vezan direktno za tu optužnicu i montirane predmete, MUP takođe nije htio da odgovori, kako bi mogao održati "posebne istražne radnje" i aktivnosti za pripreme ubistva.
Sa aspekta krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku to je suštinski, prikrivanje dokaznog materijala a pošto ni MUP-u ni tužilaštvo "nisu otkrili" kako je došlo do presijecanja kaiša, čime je presječen, ko je skinuo dokaz sa ubijenog djeteta, ko ga je oprao benzinom i zbog čega, to su sve podaci koji predstavljaju nove dokaze u tom predmetu, te je shodno odredbama zakona, potrebno ponovo pokrenuti istragu no prethodno MUP, mora da se izjasni o ovim detaljima.
Ukoliko MUP, ima bilo kakav podatak vezano za dječiji ruksak i njegovo uništavanje, zahtijevam da mi ga odmah dostavi na mejl a to sam tražio pismeno još prije 9 godina što se vidi u prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011." i najbolje pokazuje kojim se mafijaškim metodama služe pojedini pripadnici MUP-a. Pismenim izjašnjenjem tužilaštva od 16.01.2017. sva odgovornost za ovaj monstruozni zločin i njegovo prikrivanje je na PU Bijeljina i MUP-u RS.
Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom.
Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva.
Ukoliko MUP to ne učini odmah a najkasnije do 15.01.2020. to znači da je u pitanju smišljeni kriminal i saučesništvo MUP-a u ubistvu krijumčarenju i prikrivanju ubistva te ću u tom pravcu i preduzeti dalje korake a ovaj dokument koristiti kao dodatni dokaz protiv odgovornih pripadnika terorističke organizacije.
A ako MUP, postupi profesionalno vezano za materijalni dokaz ubistva, vidljiv na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" te sačini pismeno izjašnjenje šta o tome zna ili "ne zna" ništa i shodno tome preduzme dalje radnje obavezne zakonom, neću insistirati na nekim drugim temama navedenim u pitanjima a o vašoj odluci i reakciji će biti vođena evidencija te sve proslijeđeno tužilaštvu BIH i saopšteno javnosti...

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje MUP-u od 11.09.2019.
Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017.
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ponedjeljak, 13. siječnja 2020.

BRANITI SE ILI BITI UBIJEN

Narod je očigledno ostao bez ikakve zaštite, takozvane države i praktično je u situaciji da se bukvalno bori ne samo za opstanak nego i goli život. I šta danas da rade, pošteni i časni građani da li da čekaju mirno na dan kada će biti ubijeni ili da uzmu pravdu u svoje ruke, obračunaju se sa ubicama i tako odbrane svoje živote. Jedno je u svemu ovome sasvim sigurno a to je da, političari, policija, tužilaštvo, sudovi, vlada, poslanici, nisu uopšte na strani naroda, nego su sastavni dio mafije, saučesnici zločinaca i ubica koji nas skupa pljačkaju i ubijaju...

BRANITI SE ILI BITI UBIJEN

Prije nekoliko dana u Splitu je izvršeno trostruku ubistvo.
Prema informacijama koje su se potom pojavile u javnosti, ubistvo je izvršio momak, čijem bratu su ubijeni prijetili.
Iako se kaže da o mrtvima treba govoriti samo najbolje, neobično je da se o ubijenima pisalo kao o osobama koje su duboko u kriminalu.
Sa druge strane, krajem prošle godine je u Brčkom izvršeno neviđeno mučko ubistvo, koje se sa punim pravom može nazvati zločinom.
Trojica ubica su satima mučili a onda ubili momka i bacili ga u rijeku. Kasnije su se pojavili podaci o 4-om saučesniku i ko zna koliko ih ima a i u događaju u Splitu se pominje da je postojao 4-ti čovjek i ko zna koliko ih ima umješanih u mafijaške mreže.
Nekome ova dva događaja mogu izgledati nepovezano odnosno da nemaju nikakve veze jedan sa drugim a neko drugi može uočiti i sličnosti.
Tri monstruma, nasilnika i kriminalaca su izvršili ubistvo u Bosni a onda je momak u Hrvatskoj ubio drugu trojicu da bi spasio svoga brata od takve sudbine.
Narod je očigledno ostao bez ikakve zaštite, takozvane države i praktično je u situaciji da se bukvalno bori ne samo za opstanak nego i goli život.
I nije to jedina slična situacija, naprotiv postoji stotine ubistava gdje se počinioci smišljeno štite a policija i tužilaštvo podmeću lažne dokaze i uništavaju prave da bi pomogli kriminalcima.
Najpoznatiji takvi slučajevi u posljednje vrijeme su ubistva i prikrivanja tih zločina nad Dženanom Memićem i Davidom Dragičevićem.
U slučaju ubistva Dženana Memića policija i tužilaštvo su prikrili postojeće dokaze i svjedoke a podmetnuli lažne krivice, proglasivši ubistvo za saobraćajnu nesreću.
Podmetnuti krivci sada negiraju odgovornosti a porodica Memić, potpuno podržava taj stav i konstantno optužuje tužilaštvo za saučešnistvo u prikrivanju zločina.
U slučaju ubistva Davida Dragičevića, policija je neviđenim gebelsovskim metodama, optužila ubijenog mladića za kriminal i provalu bez ijednog dokaza i bez ikakve provedeni istrage o tome.
Vrlo brzo se razotkrilo da su u pitanju bile obične laži i da su čak pripadnici policije podmetali dokaze a sa druge strane uklonili materijalni dokaz, odnosno dio odjeće ubijenog za šta su trenutno optužena dvojica policijskih službenika.
I šta danas da rade, pošteni i časni građani da li da čekaju mirno na dan kada će biti ubijeni ili da uzmu pravdu u svoje ruke, obračunaju se sa ubicama i tako odbrane svoje živote.
Pravi odgovor nije lako dati jer zavisi od konkretne situacije, da li je nekome zaista ozbiljno ugrožen život ili ne a opet ako se opasnost potcijeni to vam može biti posljednji dan u životu.
Jedno je u svemu ovome sasvim sigurno a to je da takozvana pravna država, političari, policija, tužilaštvo, sudovi, vlada, poslanici, nisu uopšte na strani naroda, nego su sastavni dio mafije, saučesnici zločinaca i ubica koji nas skupa pljačkaju i ubijaju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

petak, 10. siječnja 2020.

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU U PREDMETU T13 0 KT 0014576 12

Iz otpusne liste se jasno vidi da je dva dana imao tretman, nakon čega se stanje pogoršalo i umjesto da se u kliničkom centru u Banjaluci, pacijentu pruži intenzivna njega on se bez ikakvog logičnog objašnjenja, transportuje satima u Bijeljinu prilikom čega povraća i guši se. Očekujem da će glavni okružni tužilac, naložiti novo otvaranje istrage u ovom predmetu te da će drugi tužilac ustanoviti sve ove detalje koji je gospodin Labotić smišljeno prikrio da bi zataškao nesavjesni rad osoba koje koriste građane kao zamorčiće na kojima testiraju nove lijekove farmaceutske industrije u zamjenu za novčanu nadoknadu...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BANJALUCI

Na osnovu ZKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU U PREDMETU T13 0 KT 0014576 12

U prilogu ovog zahtjeva je jedan od više novinskih članaka, odnosno vijesti iz medija (Razriješen Saša Labotić) u kojima je objavljeno da je gospodin Saša Labotić, razriješen sa dužnosti okružnog javnog tužioca.
Jedan od razloga za to, zvanično objavljen je taj što je pomenuti gospodin skrivao činjenicu da je pravosnažno osuđen za krivično djelo, prilikom prijavljivanja za posao okružnog tužioca.
Time je u najmanju ruku svjesno obmanuo Visoko sudsko i tužilačko vijeće u namjeri da dobije posao a potpuno je jasno da su takve osobe podložne ucjenama, odnosno da su spremne voditi istrage na nezakonit način ako to od njih traže oni, koji su spremni platiti ili nešto kompromitujuće znaju o njima.
S tim u vezi su svi predmeti koje je vodio gospodin Labotić Saša, potencijalno sumljivi ali naravno ovom prilikom ističem samo argumente za ponovno otvaranje istrage, vezanu za smrt Krunoslava Baje, koji je kako je navedeno u dokumentaciji, (Otpust iz bolnice 17.12.2012.) u izuzetno teškom stanju transportovan iz Kliničkog centra u Banjaluci do Bijeljine, sanitetskim vozilom usljed čega je preminuo.
Obdukcija koja je izvršena je jasno pokazala da su u disajnim putevima pronađeni ostaci neostvarene hrane i sluzi što pokazuje da je u tako teškom stanju povraćao i ugušio se tim sadržajem a što je tužilac potpuno ignorisao.
Na "Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12" poslat u avgustu 2017-te mi nikada nije odgovoreno a osim navedenog sam postavio pitanja gdje su nestale lične stvari Krunoslava Baje, odnosno dio odjeće i novčanik sa novcem a tražio sam, citiram :
1) Kopiju kompletnog spisa T13 0 KT 0014576 12
ODGOVORE NA PITANJA:
a) Kojim je lijekovima tretiran Krunoslav Bajo neposredno prije smrti ?
b) S kojim je obrazloženjem i po čijem nalogu transportovan u Bijeljinu u tako teškom stanju ?
c) Da li je pronađena zdravstvena knjižica Krunoslava Baje ?
d) Zašto je transportovan bez istorije bolesti i da li je ista pronađena i gdje ?
e) Zašto su u Banjaluci ostali jakna, novčanik i novac Krunoslava Baje i šta se s njima desilo ?
f) Da li je zatraženo stručno mišljenje o kvalitetu lijekova kojima je tretiran pacijent ?

Naravno najvažnije je to da je nestala zdravstvena knjižica i kompletna istorija bolesti sa očiglednim ciljem da se sakrije kojim je to novim lijekovima tretiran preminuli Krunoslav Bajo, odnosno suštinski neispitani lijekovi su testirani na Krunoslavu Baji koji je praktično korišten kao zamorčić. Ako se naknadno pojavila "Istorija bolesti" jasno je da je falsifikovana s obzirom da je morala biti uz pacijenta prilikom transporta a ne da kako mi je saopšteno "NESTANE".
Iz otpusne liste se jasno vidi da je dva dana imao tretman, nakon čega se stanje pogoršalo i umjesto da se u kliničkom centru u Banjaluci, pacijentu pruži intenzivna njega on se bez ikakvog logičnog objašnjenja, transportuje satima u Bijeljinu prilikom čega povraća i guši se.
Nestanak svega navedenog a prije svega istorije bolesti i prikrivanje koji su lijekovi testirani na preminulom Krunoslavu Baji uz pronađene tragove povraćene hrane u disajnim putevima, jasno ukazuju da uzrok smrti nisu tragovi tumora nego gušenje tim sadržajem a pogoršano stanje su očigledno izazvali ti novi lijekovi te je pacijent, koji je na svojim nogama u dobrom stanju otputovao za Banja Luku, poslije samo 3 dana zapao u komu.
Očekujem da će glavni okružni tužilac, naložiti novo otvaranje istrage u ovom predmetu te da će drugi tužilac ustanoviti sve ove detalje koji je gospodin Labotić smišljeno prikrio da bi zataškao nesavjesni rad osoba koje koriste građane kao zamorčiće na kojima testiraju nove lijekove farmaceutske industrije u zamjenu za novčanu nadoknadu.
I naravno prilikom nove istrage potrebno je ispitati ulogu i motive g. Saše Labotića u ovom predmetu, zašto je i pod čijim uticajem ignorisao sve navedene činjenice uključujući nestanak istorije bolesti.
Za rad novog tužioca uz sve prethodno, ističem i sledeće :
1) Na strani 4 obdukcionog nalaza, (podvučeno crvenom linijom) konstatovano je da su pronađeni ostaci povraćene, nesvarene hrane, te žilavi gnojoliki sadržaj i vodnjikava sluz u usnoj šupljini, ždrijelu i dušnici.
2) U otpusnoj listi konstatovano je da je pacijent tretiran 2 dana, (od 12. do 14.12.2012.) u KC Banjaluka, te je tretman prekinut zbog toga što mu se pogoršalo stanje. NIKO NIJE ISTRAŽIVAO VEZU IZMEĐU TERAPIJE I IZNENADNOG POGORŠANJA...
3) Krunoslava Baju je u KC Banjaluka dopratio Petrović Mitar, (njegov podstanar i danas nastanjen na adresi Majke Jevrosime 20, 76300 Bijeljina) te je svjedok da je knjižica predata u KC Banjaluka, a bio je prisutan i dana 17.12.2012. u bolnici Sveti vračevi u Bijeljini kada je saopšteno da je "NESTALA" istorija bolesti, te sugerišem da se taj svjedok pozove u CJB ili OT Bijeljina kako bi dao iskaz o tome.
DA LI JE NORMALNO PACIJENTA U TEŠKOM STANJU TRANSPORTOVATI SATIMA U MEDICINSKU USTANOVU NIŽE KLASE ???

PRILOZI

Razriješen Saša Labotić
Otpust iz bolnice 17.12.2012.
Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 5. siječnja 2020.

ZASTARJELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen. Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

ZASTARJELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka - član 99
(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi:
1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen i
2) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna veća od 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju dužem od 15 dana, kada protekne dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen.
(2) Za poreske, carinske i finansijske prekršaje zakonom se mogu odrediti rokovi duži od rokova iz stava 1. ovog člana, ali ne duži od tri godine.
(3) Zastarjelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka prema odgovornom licu u pravnom licu cijeni se prema zastarjelosti za preduzimanje prekršajnog postupka prema pravnom licu ako je za isti prekršaj propisana kazna i za pravno lice.
Razlozi za obustavljanje postupka - član 181.
Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da:
1) sud nije stvarno nadležan za vođenje prekršajnog postupka, 2) je postupak vođen bez zahtjeva ovlašćenog podnosioca, 3) je okrivljeni u toku prekršajnog postupka umro ili je okrivljeno pravno lice prestalo da postoji brisanjem iz sudskog registra, 4) okrivljeni ima diplomatski imunitet, 5) je podnosilac zahtjeva od započinjanja do završetka pretresa odustao od zahtjeva, 6) je okrivljeni za isti prekršaj već pravosnažno proglašen odgovornim, oslobođen ili je zahtjev protiv njega pravosnažno odbijen ili je postupak protiv njega pravosnažno obustavljen ili je okrivljeni u krivičnom postupku pravosnažno proglašen krivim za djelo koje obuhvata i obilježja prekršaja,
7) je nastupila zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka i
8) postoje i druge okolnosti koje isključuju vođenje prekršajnog postupka.
Vezano za datum 27.09.2018. navodnog prekršaja naveden u Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, 15-01-3-211-30-1619-18 te ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU, članovi 7 i 24, koji su takođe navedeni u pomenutom zahtjevu a za koje je predviđena novčana kazna od 100 KM do 300 KM u članu 7 i novčana kazna od 500 KM do 1.500 KM u članu 24, što je zbirno maksimalno 1800 KM, ističem da su još pred pretres održan 02.10.2019. nastupile zakonom predviđene okolnosti za obustavljanje postupka, istaknute podebljanim tekstom s obzirom da se postupak ne može voditi - član 99, stav 1) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen.
DANA 27.09.2019. PROTEKLA JE GODINA DANA OD NAVODNOG PREKRŠAJA TE JE SUD OBAVEZAN PRIMJENITI NAVEDENE ODREDBE I OBUSTAVITI POSTUPAK...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com