subota, 25. siječnja 2020.

MUP SAČINIO I SUDU PODMETNUO FALSIFIKATE

S obzirom da se akcija protiv mene 27.09.2018. planirala i oslanjala na predmete tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva za koje nisu nadležni a MUP nije dostavio nikakav dokaz o nadležnosti u ovaj predmet, time je potpuno jasno da je i ova naredba suštinski falsifikat jer ju je sačinio nenadležni organ i to isključivo kao pomoćno sredstvo u pripremljenom planu za moje dovlačenje na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je čekao tim za likvidaciju koji je godinama u saučesništvo i pod zaštitom Rajka Čolovića i kompletnog tužilaštva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

MUP SAČINIO I SUDU PODMETNUO FALSIFIKATE

Napomena : Dopis će biti dostavljen i predsjedniku suda i u dovoljnom broju primjeraka u predmet. Dokumenti koji će biti pomenuti su već sastavni dio spisa, dostavljeni od strane PS Bijeljina II, te ih neću sada prilagati, nego uz dodatak krivične prijave na već postojeći predmet vezan za događaje od 27.09.2018. i 22.05.2019. Od suda očekujem samo da ne sakriva i ne uništava dokaze kao u slučaju falsifikovanja rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, kada su falsifikat načinili Borovčanin Danko sa saučesnicima a njihov kriminal smišljeno prikrili osobe Vakičić Željka i Radujko Milan a potom je osoba Sekulić Cvijeta takođe smišljeno, saučestvovala u uništavanju dokaza krivičnog djela sve sa ciljem da meni nanesu štetu a pomognu i zaštite ne samo falsifikatore, nego pljačkaše, krijumčare i ubice djevojčice Ivone Bajo te pomogli stvaranju uslova za planiranje i pripremu pokušaja mog ubistva...
Na pretresu održanom 02.10.2019. u predmetu broj 80 0 Pr 100636 18 Pr, ukazao sam na nekoliko falsifikata koje je sačinio MUP Republike Srpske, kreirajući dokumente koje su priložili uz podneseni zahtjev.
Zanemariću sada sva druga bitna dešavanja tog dana te skrećem pažnju samo na falsifikovanje dokumentacije ali i na činjenicu da su pripadnici MUP-a koji se kriju a izdavali su naredbe direktnim učesnicima, istovremeno i pripadnici mafijaškog klana koji je planirao moje ubistvo pošto je već prethodno uklonio materijalne dokaze ubistva djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika u koje je takođe umješan vrh MUP-a i kompletne RS. Time je prekinuta sva veza sa zakonim i profesionalošću, lažno se predstavljaju kao institucije sistema a u stvari imaju legitimitet kao i svaka druga teroristička organizacija.
Naime tokom ispitivanja sudskog policajca Jelačić Srebrenka, predočio sam mu dokument sudske policije "Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari SU/SP-3-1114/18 od 27.09.2018" i ukazao na dva potpisa u donjem desnom uglu, ističući da se radi o falsifikatu potpisa jedne osobe, jer je očito, oba potpisa sačinilo isto lice.
Na to je sudski policajac Srebrenko Jelačić, izjavio i na moje ponovljeno pitanje potvrdio i drugi put da je on lično napisao oba potpisa, odnosno i u svoje ime i u ime kolege Radić Dragana. Svi prisutni su to čuli i nadam se da je sudija taj odgovor naveo u zapisniku a i ako nije na osnovu dokumenta se jasno vidi da je potpis druge osobi falsifikovan.
Odmah potom sam svjedoku predočio druga dva dokumenta gdje je na prvom, (Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.) umjesto potpisa neka žvrljotina a ispod linije je naknadno dodato ime Radić Dragana. S obzirom da je rukopis potpuno isti, (kao na prethodnom "Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari") lako je zaključiti da je i taj potpis djelo svjedoka Srebrenka Jelačića ili je sa druge strane on možda lažno svjedočio.
Na narednom dokumentu, (Potvrda o predaji privremeno oduzetih predmeta 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.) nalazi se samo žvrljotina koju je u ime sudske policije, kao i na prvom očito sačinio neki pripadnik MUP-a, te sam postavio pitanja svjedoku Jelačiću da li je to njegov potpis odnosno, ko je u ime sudske policije na prvom dokumentu upisao ime sudskog policajca Dragana Radića.
Iako sam ovim razotkrio krivično djelo falsifikovanja službene isprave, postupajući sudija Lazarević Siniša nije dozvolio da svjedok odgovori na ovo pitanje te je umjesto da postupi prema ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" spriječio da se otkrije istina i praktično time pomagao krivcima.
Prema izjavama ovog svjedoka i opisanim falsifikatima te nekim drugim argumentima, (napisano vrijeme 12:10 pa prekriženo i navedeno 12:35) zaključujem da dokumenti nisu ni sačinjeni ni potpisani onda kada je to trebalo, (neki nisu uopšte, nego je i potpis falsifikovan) jer su me prvo što hitnije transportovali za Sokolac, gdje je čekao tim za likvidaciju a svi dokumenti su naknadno dovršeni, odnosno sačinili su ih i potpisali, što se dodatno zaključuje i iz činjenice da mi tog dana nijedan od tih dokumenata nije uručen, nego tek 15 dana kasnije. Poslije mog pismenog zahtjeva, Policijska uprava Bijeljina mi dostavlja te dokumente ali sa zatamnjenim dijelom gdje se nalazi ta falsifikovana imena što je očito imalo za cilj da prikrije ove falsifikate.
Prilikom predočavanja dokaza "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 18 KPS od 06.09.2018." od osnovnog suda u Sokocu, svjedok Jelačić se prvo izjašnjava da to nije uopšte naredba po kojoj su postupali a potom na podpitanja i intervenciju sudije se poslije dužeg vremena ispravlja i tvrdi kako jeste ta naredba a šta je konačno navedeno u zapisniku još uvijek nemam točne podatke.
Vezano za tu naredbu, suda u Sokocu istakao sam usmeno i više puta u pisanim dopisima, da je nezakonita, pošto se radi o smišljenom krivičnom djelu i lažiranju nadležnosti od strane tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu za šta nemaju zakonom propisano rješenje, odnosno odluku ni republičkog tužilaštva niti vrhovnog suda Republike Srpske.
S obzirom da se akcija protiv mene 27.09.2018. planirala i oslanjala na predmete tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva za koje nisu nadležni a MUP nije dostavio nikakav dokaz o nadležnosti u ovaj predmet, time je potpuno jasno da je i ova naredba suštinski falsifikat jer ju je sačinio nenadležni organ i to isključivo kao pomoćno sredstvo u pripremljenom planu za moje dovlačenje na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je čekao tim za likvidaciju koji je godinama u saučesništvo i pod zaštitom Rajka Čolovića i kompletnog tužilaštva.
Važno je istaći da je svjedok Jelačić potvrdio moje više puta ranije pismeno iznesene tvrdnje da je plan mafije da me odvuku na Sokolac i ostave na ulici, što sam po izjavi svjedoka rekao svim prisutnima 27.09.2018 u Bijeljini. Potom je nekoliko sati kasnije kako je izjavio na pitanje predstavnika MUP-a, sudija Malović rekla da sam slobodan, (pošto sam izveden to lično nisam čuo ali nesumnjivo nijednu odluku nije donela bez NAREDBE, Borovčanin Luke a sudski policajci bez NAREDBE, Borovčanin Danka).
Tako su me pripadnici sudske policije, poslije više puta tražene hitne pomoći, povraćanja tokom transporta sa teškim posljedicama izbacili na ulice Sokoca dok je tim za likvidaciju čekao u objektu "CAFFE ICEBERG" što sam ustanovio oko sat i po kasnije a nalazi se neposredno ispred autobuske stanice i pored njega sam morao proći. Srećom nisam krenuo odmah te se ekipa razišla misleći da sam otišao na drugi način ostavivši samo jednog koji me je i presreo ali sam se nije usudio da me napadne.
Na moja pitanje vezano za više zahtjeva za hitnu pomoć zbog gušenja, uzrokovanog polenom ambrozije i izuzetno grubim - nepotrebno grubim postupanjem, prilikom ulaska u zgradu, koje je dodatno pogoršalo tegobe, svjedok Jelačić je izjavio da je čuo za to ali u dokumentu gdje je to predviđeno nije ništa naveo ni on ni njegove kolege.
Saslušavanje svjedoka pripadnika MUP-a, koji je sačinio dokument "Prava lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018." je odgođeno ali sam pismeno ukazao i sada ističem da je dokument lažiran jer mi ni jedno pravo nije saopšteno, posebno ne pitanje o medicinskoj pomoći što se može vidjeti u rubrici ako lice odbija medicinsku pomoć.
U tim slučajevima je predviđeno da se osim osobe koja sačinjava dokument, potpišu dva svjedoka i rukovodilac što je ukupno 4 lica a ne postoji nijedan potpis te taj dokument jasno ukazuje ne samo da je u pitanju falsifikat, nego i koliko je mafijaški klan žurio da me transportuje na nišan timu za likvidaciju.
Ovdje više uopšte nije bitan samo pripadnik MUP-a Srećko Panić, koji je sačinio i potpisao dokument, nego sve osobe koje su učestvovale u ovom razbojništvu i naređivale kako njemu tako i drugim policijskim službenicima da lažu, falsifikuju i čine krivična djela.
Ja ću ukoliko se postupak nastavi, odnosno ako do tada ostanem živ i ako MUP po svom običaju ne sakrije ključne svjedoke, postaviti ta pitanja i njima a sudija neće imati nikakav zakonski osnov da me spriječi u tome, što naravno ne znači da će zakon biti poštovan.
Stoga ću ova dosadašnja saznanja i dokaze o falsifikovanju, odmah dostaviti predsjedniku suda i u prekršajni predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr te sačiniti krivične prijave kako bi istina ostala zapisana i zabeležena...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com