četvrtak, 30. siječnja 2020.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

S obzirom da sam doneo dokaze o više teških krivičnih djela te tražio materijal garantovan ustavom i zakonima i da je o tome obavješten vrh PU Bijeljina, nema nikakve sumnje da je plaćeni ubica poslat od strane pripadnika terorističke organizacije zaposlenih u MUP-u RS. Imajući to u vidu, kao i metode koje su korištene prilikom likvidacije Davida Dragičevića, potom prikrivanje tog zločina i više drugih teških zločina poput likvidacije Milana Vukelića koja je klasičan teroristički akt, dizanjem u vazduh tempiranim eksplozivom na javnom mjestu, suludo bi bilo i pomisliti da bi MUP RS, koji vrši organizovana krivična djela, provodio bilo kakvu profesionalnu istragu o ovom kriminalu...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

Smatram da po obimu i veličini teritorije na kojoj su vršena krivična djela, odnosno imaju prebivalište pripadnici kriminalnog klana, nadležnost bi trebalo da imaju organi na nivou BIH no o tome će odluku donositi drugi a ja ću svim organima iz naslova dostaviti ovaj materijal naslovljen kao :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Iako kriminalne radnje nisu okončane, može se reći da je finalizacija razbojništva izvršena dana 22.05.2019. kada je poslije više prethodnih neuspješnih pokušaja mog ubistva, došlo do fizičkog napada na mene i prijetnji likvidacijom direktno u prizemlju zgrade PU Bijeljina, pred više uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu učinili ništa da spriječe napad na mene, nego nisu htjeli o tome sačinjavati nikakvu zabilješku niti pokretati postupak a ime napadača su prikrili od mene. S obzirom da sam doneo dokaze o više teških krivičnih djela te tražio materijal garantovan ustavom i zakonima i da je o tome obavješten vrh PU Bijeljina, nema nikakve sumnje da je plaćeni ubica poslat od strane pripadnika terorističke organizacije zaposlenih u MUP-u RS. Imajući to u vidu, kao i metode koje su korištene prilikom likvidacije Davida Dragičevića, potom prikrivanje tog zločina i više drugih teških zločina poput likvidacije Milana Vukelića koja je klasičan teroristički akt, dizanjem u vazduh tempiranim eksplozivom na javnom mjestu, suludo bi bilo i pomisliti da bi MUP RS, koji vrši organizovana krivična djela, provodio bilo kakvu profesionalnu istragu o ovom kriminalu. Olakšavajuća okolnost je činjenica da je dobar dio kriminalnih radnji i pokušaja prikrivanja razotkriven pred sudom u Bijeljini u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" tokom svjedočenja nekih od aktera događaja a dokumente iz tog predmeta prilažem kao dio dokaza.
Što se tiče sudija i okružnih tužilaca u RS, ukoliko bi se neko i usudio raditi zakonito i objektivno, pripadnici terorističke grupe neće oklijevati da prijete i njima sve do direktnog udara na život. Stoga je i zbog sigurnosti okružnih tužilaca u RS, najbezbjednije da istražne radnje vrši pripadnik Tužilaštva BIH uz asistenciju pripadnika SIPA, koji nisu povezani sa terorističkom grupom ako je to uopšte moguće ustanoviti. Na žalost ni to ne garantuje nikakav uspjeh jer je izvršeno više krivičnih djela i na teritoriji Federacije od kojih izdvajam ubistvo dva policajca na dužnosti, (Adis Šehović i Davor Vujinović). Zločin je izvršen 26.10.2018. nepunih mjesec dana od događaja iz ove prijave a izvršioci su pripadnici iste ekipe koja je pripremana da i mene ubije mjesec dana ranije a poslije izvršenog ubistva kao što je poznato ubice su i pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva u zaštitu pripadnika terorističke organizacije.
Osim navedenog krivičnog djela, koje generalno opisuje karakter kriminalnog klana izvršana su i druga kao : "Davanje lažnog iskaza", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija".
U ovoj krivičnoj prijavi stavljam poseban akcenat na krivično djelo " Terorizam" jer smatram da su sadržani svi elementi predviđeni zakonom s obzirom da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi više lica formalno zaposlenih u državnim organima a koji su brutalnom i svjesnom zloupotrebom službenog položaju izvršili više krivičnih dijela i obmanuli više službenih lica sa ciljem da me nezakonito odvuku na udaljenu lokaciju i ostave kao metu svojim saučesnicima iz kriminalnih klanova angažovanih da me ubiju, citiram:
"(1) Ko u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana ili prisiljavanja organa vlasti Republike Srpske da nešto izvrše ili ne izvrše, ili u cilju ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura Republike Srpske, izvrši jedno od sljedećih djela koje može nanijeti ozbiljnu štetu Republici Srpskoj: 1) napad na život lica koji može prouzrokovati njegovu smrt, 2) napad na tjelesni integritet nekog lica, 3) protivpravno zatvaranje lica, držanje zatvorenog lica ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugom licu s ciljem da se on ili neko drugi prisili da nešto učini, ne učini ili trpi, ili uzimanje talaca."
NAČIN NA KOJI SE PRIPREMALO IZVRŠENJE KRIVIČNIH DJELA, POVOD, KONTINUITET I METODI RADA SE MOGU UPOREDITI SA SISTEMOM KOJI JE RAZRADIO GESTAPO SA JEDINOM RAZLIKOM DA LIKVIDACIJE NE VRŠE LIČNO SLUŽBENICI NEGO SE ŽRTVE ISPORUČUJU SAUČESNICIMA IZ NARKO I AUTO MAFIJE.
Protiv mene je pokrenuta nezakonita akcija od strane više lica zaposlenih u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i Sudu u Sokocu, koji prema zakonu nemaju nadležnost izvan teritorije nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, odnosno nekoliko opština u toj regiji je pod nadležnošću Sokolačkog suda. Čelni ljudi u tim organima; Rajko Čolović i Borovčanin Luka su to vrlo dobro znali te prvo pokušali mene pravariti da imaju nadležnost a potom i više drugih službenika, uključujuči i neke od aktera događaja od 27.09.2018. Nezakonite radnje bez zakonskog osnova su pokrenute u OJTIS još u junu 2015 te su se angažovali doušnici i prikupljali podaci uz više pokušaja da me odvedu na udaljenu lokaciju bez nekog logičnog objašnjenja što sam prepoznao kao pripremu za likvidaciju. Najočigledniji prikaz načina na koji se pokušavalo uvlačenje u klopku kao pripremua za ubistvo je audio snimak "Agent.mp3" koji sam na disku dostavio još 2018-te u predmete suda u Bijeljini, predao inspektoru Maksimović Bojanu i slao na više adresa za šta nemam dokaze prijema.
Neposredno poslije ovih događaja i mojih dopisa VSTV-u, Rajko Čolović je uklonjen sa mjesta glavnog okružnog tužioca u OJTIS, bez ikakvog zvaničnog obrazloženja u javnosti. Na tu poziciju je imenovana Vukadin Anica a pokušaj Luke Borovčanina da preuzme kontrolu nat tim tužilaštvom je osujećen, odnosno sugerisano je da sam povuče kandidaturu da ne bi javno bili iznošeni argumenti protiv. I to na neki način pokazuje kolike su razmjere kriminala osoba koje su umješane u djelovanje terorističke grupe.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902