ponedjeljak, 30. studenoga 2020.

ZAŠTO SUDSKA POLICIJA ŠTITI ZLOČINCE

Podsjećam da je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ugušena u sopstvenoj krvi, nakon smrtonosnog ranjavanja prilikom šverca narkotika a otac Krunoslav Bajo, poslije eksperimentisanja sa novim lijekovima za potrebe farmako mafije u trovačnici UKC Banjaluka se ugušio, povraćenom hranom tokom transporta za Bijeljinu. Materijalni dokaz ubistva djevojčice je uklonjen i opran benzinom a istorija bolesti oca sa upisanim nazivima lijekova je nestala i na sve to se na namonstruozniji način lažirala dokumentacija na dan kada me komanda sudske policije sa saučenicima pokušala ubiti. Ovako nešto bih očekivao od Gestapoa ili ustaške satnije no evo i sudska policija pokazuje da ne zaostaje ni pedalj iza njih kao ni MUP...

ZAŠTO SUDSKA POLICIJA ŠTITI ZLOČINCE

Skrećem pažnju da će ovaj materijal, osim komandi sudske policije, biti poslat i Vrhovnom sudu Republike Srpske, Republičkom javnom tužilaštvu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te sudovima u Bijeljini. Ukoliko se nastavi sa podrškom pripadnicima terorističke organizacije i prikrivanjem njihovih imena, činjenica i dokaza, materijal će biti dostavljen i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kao krivična prijava, za nova krivična djela.
Pojedini pripadnici sudske policije su već izvršili više teških krivičnih djela a zbog prikrivanja, podrške i zaštite počinilaca i komanda sudske policije i kompletna sudska policija, trenutno imaju status terorističke organizacije, te upozoravam sve institucije da sve dok mi ne dostave puno ime i prezime osobe ili osoba, koja je ili koje su naložile napad na moje zdravlje i život 27.09.2018. tretiraju kompletnu sudsku policiju kao terorističku organizaciju a od svih pripadnika sudske policije, tražim da do daljnjeg dok mi ne dostave to ime ili imena, izbjegavaju bilo kakve kontakte sa mnom i da drže distancu od najmanje 2 metra, jer ih tretiran kao teroriste, posebno stoga jer osim što se pred sudom "hvale" da ne znaju zakonske odredbe, pripadnici sudske policije su poznati i po tome da se igraju sa oružjem te prvim metkom "slučajno" pogode žrtvu u glavu.
Komandi sudske policije, ostavljam rok do 5. decembra 2020. da meni lično dostave traženo ime na navedeni mejl, te da isti podatak dostave, Vrhovnom sudu RS, Republičkom javnom tužilaštvu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kom slučaju bi i odgovorna lica i kompletna sudska policija u cjelini krenula iz statusa terorističke organizacije, prema statusu zvanične institucije a do čega joj je veoma dalek put.
Istine radi, među sudskim policajcima, sigurno ima ljudi, koji žele časno i pošteno da obavljaju dužnost u što sam se lično uvjerio a jedan od njih, gospodin Radić Dragan je svojim humanim gestom, vjerovatno i doprineo da preživim, pošto mi je njegov načelnik Borovčanin Danko, brutalnim i zločinačkim metodama, uskratio hitnu pomoć, koju sam tražio zbog gušenja. Zatražio sam od policijskih službenika, kojima je bilo vidno neprijatno zbog zločina kome prisustvuju, da uzmu moj novac i kupe mi bar bocu flaširane vode, na šta je gospodin Radić rekao da ne može uzeti moj novac, koji je popisan, te mi sa kioska doneo vodu, plativši je svojim novcem.
Na žalost, svi službenici su natjerani od strane načelnika da prisilno "zaborave" i ovaj događaj i sve bitne činjenice te da potpišu zabilješku, koju je načelnik svojeručno lažirao a to sam dokazao u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koji je postao pravosnažan...
U nastavku ću bez mnogo opisa i navođenja relevantnih odredbi iz zakona i ustava, predočiti dio dokumenata iz kojih se vide konstantne laži, falsifikati i krivična djela sudske policije, izvršena sa ciljem da se prikriju odgovorni za pokušaj mog ubistva i ubistvo osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje se istovremeno pljačkalo stotine miliona maraka godišnje a vjerovatno i milijarde.

Ukazujem prvo na najnoviju odluku ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031-19" od 10. novembra 2020. koju još nisam dobio ali je očito neko odlučio da se dostavi medijima i objavio a odnosi se na predmet, koji je protiv mene pokrenuo načelnik Okružnog centra sudske policije u Bijeljini.
Ustavni sud je konstatovao kršenje mojih prava i time su 3 vezana postupka, koji su svi pokrenuti od strane sudske policije, okončana u moju korist a uzrok svemu je monstruozan fašistički tretman koji je sprovodila sudska policija godinama.
Naime fotografija koju ustavni sud pominje, nastala je, odnosno prikazuje metaforički, upravo tretman sudske policije, koja je bez ikakvog donesenog rješenja, sprovodila neku naredbu o zabrani pristupa tužilaštvu, Zdenku Bajo, majci ubijene djevojčice Ivone, Budimki Bajo i svim srodnicima djevojčice, čije ubistvo smišljeno prikriva sudska policija.
Da je nastup sudske policije upravo fašistički, dokaz je "Zapisnik sažetak 80 1 Pr 004323 11 Pr".
A da nikada nije postojalo nikakvo rješenje, niti legalna naredba o zabrani pristupa, dokazuju "Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva" te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017."
Vezano za taj razbojnički i fašistički tretman sudske policije, poslao sam aplikaciju ili kako se ovdje češće kaže, tužbu sudu u Strazburu što se vidi iz dokumenta "Prijemni list pošte" od 24.06.2016.
Kako povratnica iz Strazbura nije stizala, pokrenuo sam postupak kod pošte i dobio izvještaj da je pošiljka "nestala" odnosno "izgubljena". U stvarnosti su takozvane "bezbjednosne službe" koristeći nezakonito pokretnute "posebne istražne radnje" zaustavile moju pošiljku i ukrali a onda su poslali svog čovjeka u civilu da mi ostavi na stolu pred ulaznim vratima falsifikovani dopis "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." kao iz suda u Strazburu a kog "dostavljača" sam lično vidio kroz prozor, misleći u tom trenutku da se radi o nekom radniku komunalnih službi.
U navedenom prilogu "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." se upravo navodi datum 24.06.2016.
Dokument "Uporedba potpisa falsifikata" vizuelno pokazuje da se ne radi ni o kakvom ručnom potpisu, nego o kompjuterski sačinjenoj kopiji, koja mi je dostavljena.
Da bih imao dokaz o ovoj gestapovskoj krađi dokumentacije i materijala, koji dokazuje fašističke metode, koje se primjenjuju prema porodice ubijene djevojčice, pokrenuo sam postupak za nadoknadu štete, što sam i postigao "Rješenje pošte od 12.04.2017."
Iz svega se vidi da je moja pošiljka "nestala" a onda su zbog neusklađenog rada u tajnoj mafijaškoj paradržavnoj službi, pogriješili i dostavili mi falsifikat navodne odluke suda u Strazburu, jer....
KAKO JE MOGUĆE DA SUD ODLUČUJE O APLIKACIJI KOJA JE ZVANIČNO IZGUBLJENA ???
Ili da budemo precizniji, službe mafijaškog, fašističkog, terorističkog režima, presreću i kradu tužbe građana za Strazbur a onda im šalju falsifikovane navodne odluke tog suda, kojim se kao tužba odbacuje.
Paralelno s aktivnostima za pribavljanje ovog dokaznog materijala, sačinio sam novu digitalnu dokumentaciju od više stotina fajlova, svaki pojedinačno precizno numerisan i poslat u elektronskom obliku sestri u Švajcarsku, da ih odštampa i odatle pošalje za Strazbur.
Da su pošiljke poslate vidljivo je iz dokumenta "Cirih pošta" te je takođe stigla i potvrda o prijemu iz Strazbura.
Nakon toga, nisam dobio nikakvo obaveštenje od suda u Strazburu, ni da se ta aplikacija odbacuje, niti da je usvojena, te osnovano sumnjam da je zaista usvojena u moju korist ali je odluka o tome presretnuta i "zagubljena".
Argument da je zaista tako je to što je otprilike od 2017. sudska policija prestala da mi zabranjuje pristup u tužilaštvo, te sam iz tog razloga i zatražio ranije pomenuta izjašnjenja sudova i tužilaštva, gdje je jasno navedeno da niko od njih nikada nije donio rješenje o zabrani pristupa.
Meni dakle, nikakva odluka nije stigla ali se iz svega može zaključiti da je sud u Strazburu doneo odluku u moju korist i da to znaju tajne službe, te se prestale sa dotadašnjim fašističkim metodama, bar u tom pogledu ali su intenzivirani pokušaji likvidacije.
Prije nego što dođemo do toga, skrećem pažnju na podmukle metode i bezobrazluk sudske policije, koja me je u svojim zabilješkama opisivala kao psihički poremećenog narkomana što se vidi iz dokaza "Zabilješka 1292-12".
To što me sudska policije opisuje kao ludaka mi je suštinski kompliment, jer to rade da bi prikrili svoje zločine i zločine onih koji su ubili osmogodišnju djevojčicu a sve to su činili, namjerno prećutkujući da sam donosio materijalne dokaze o njenom ubistvu, koje su svi vidjeli.
Opis da sam psihički poremećeni narkoman se nalazi na drugoj strani pomenute zabilješke a na prvoj strani je lažni opis plakata na kome sam doneo fotografiju materijalnog dokaza ubistva.
Da pravi sadržaj nema ni 10% povezanosti sa lažima koje napisala sudska policija, vidljivo je iz priloga "Protestni plakat" koji je sadržan i u sudskom spisu.
Koristeći riječi sudske policije da je moje ponašanje moguće samo zbog dejstva narkotika ili psihičkog poremećaja, tvrdim da je ovakva razmjera kriminala, laži, bezobrazluka i fašističke diskriminacije, koju čini sudska policija uz sve to smišljeno prikrivajući zločince, moguće objasniti samo time, što je sudska policija teroristička organizacija, koja radi pod komandom, za interese i u sastavu mafije a psihičku snagu, pravno i opšte znanje, moje u odnosu na kompletnu sudsku policiju sam dokazao više puta prad sudom, uvjek suočen sa unaprijed pripremljenom gomolom laži, falsifikata i instruisanja svjedoka da lažu i pred sudom.
Posljedica terorističkog i fašističkog postupanja sudske policije je to da Okružno tužilaštvo u Bijeljini, formalno "nema nikakvih saznanja" o pomenutom materijalnom dokazu ubistva, što se jasno vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017."
Dakle, pojedini kriminalci iz kriminalističke policije su uklonili materijalni dokaz sa ubijene djevojčice, oprali ga benzinom i o tome nisu izvjestili tužilaštvo a onda su zločinci iz komande sudske policije u Bijeljini, godinama sprečavali porodicu da to dostavi, kako bi prikrili ne samo taj zločin, nego i šverc narkotika u kome su godinama saučestovali.
O razbojništvu zločinaca i kriminalističke policije, napisao sam ove godine više tekstova i o svemu obavijestio predsjednika Republike, na šta je reagovano, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) upućen i ministru.
Ministar je nešto kasnije imao javni nastup u TV emisiji, gdje je jasno opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da postupaju službenici a prije svega da svaku nezakonitu naredbu moraju odbiti.
I da djelimično opišemo dio pokušaja likvidacije, koju su planirali pripadnici terorističke organizacije od kojih izdvajam nekoliko imena "Sokolačkog klana" : inspektor Marković Dragoslav, Borovčanin Danko, Rajko Čolović i Borovčanin Luka.
Osim nabrojanih i drugih brojnih krivičnih dijela, sudska policija je sačinila falsifikat rješenja Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je pravosnažnim rješenjem Okružnog suda završeno u moju korist.
Iako je dakle drugostepenim rješenjem, preinačena odluka osnovnog suda i postupak obustavljen, pripadnik terorističke organizacije, Danko Borovčanin je sam ili u sadejstvu sa saučesnicima udario pečat pravosnažnosti i sačinio falsifikat, kako bi imao opravdanje, pred komandom u Banjaluci i prikrio svoje krivično djelo.
Kada sam otkrio taj falsifikat, pokušao sam doći do podataka ali je Borovčanin pokrenuo veze da se materijal sakrije i uništi, te sam podnio krivičnu prijavu, koju je potom Republičko tužilaštvo Republike Srpske, odlukom "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" dodijelilo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Potom, pomenuti klan odlučuje da iskoristi tu odluku i montira nelegalni predmet protiv mene a moje dokaze sakrije ili uništi.
Nesporno je da je Rajko Čolović kao glavni okružni tužilac, morao učestvovati u montiranju nelegalne optužnice a da li su nešto znali o tome tužilac Biljana Petrović i Dragan Ninković, koji su međuvremenu smrtno stradali, ostaje da se vidi u narednom periodu.
S obzirom da sam veoma dobro poznavao zakon, zatražio sam od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, kopiju rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti, što naravno nikada nije dostavljeno jer ga nisu ni imali.
Da bih dokazao, kako se radi o smišljenom kriminalu a nikako ne o grešci, što bi sigurno bilo pokušano da se tako predstavi, kopije zahtjeva sam slao i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje je reagovalo prvo dopisom "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." koji je poslat meni te tužilaštvu i sudu na Sokocu.
Drugi dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." je poslat poslije razbojničkog napada na mene i pokušaja likvidacije 27.09.2018.
Na moj zahtjev i dopis Vijeća reagovala je samo sudija Branka Malović, koja se izjašnjava, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da ne raspolaže nikakvim rješenjem, ne postoji u sudskom spisu nego se "vjeruje" jednoj strani u postupku - tužilaštvu sa kojom sam prema ZKP-u ravnopravan, da navodno ima legalno rješenje a koje odbija dostaviti ne samo meni, duže od godinu dana, nego ga ne dostavlja ni sudu ni VSTV-u. Tim odgovorom čiji je datum lažiran jer je posljedica prethodno pomenutog dopisa VSTV-a od 04.10.2018. a primio sam ga više od 7 dana poslije lažnog datuma, sudija ostavlja utisak da je obmanuta od tužilaštva i što se mene tiče skida odgovornost sa sebe, vezano za učešće u planiranju likvidacije ali ne i Borovčanin Luka, koji je lagao da postoji nadležnost tužilaštva i posebno gnusno lažirao zapisnik sačinjavajući ga tako da je lažirao prisustvo Stanka Nuića 12.03.2018 a krivična djela vezano za povredu zakona od strane sudije i ne pominjem.
NAPOMINJEM DA JE MAFIJAŠKI DVOJAC "ČOLOVIĆ - BOROVČANIN" DIREKTNO ODGOVORAN ZA ZATAŠKAVANJE BROJNIH LIKVIDACIJA U ISTOČNOM SARAJEVU I DUGOGODIŠNJE PRUŽANJE PODRŠKE EKIPAMA PLAĆENIH UBICA OD KOJIH JE JEDNA UHAPŠENA TEK PO UKLANJANJU ČOLOVIĆA SA POZICIJE GLAVNOG TUŽIOCA A POSLIJE POKUŠAJA UBISTVA SLOBODANA VASILJEVIĆA. ČOLOVIČ I BOROVČANIN SU DALEKO VEĆI KRIMINALCI OD ONIH KOJI SU TRENUTNO PRITVORENI I KOJIMA SE SUDI JER BEZ NJIOVE ZAŠTITE NE BI BILO TAKVIH UBILAČKIH TIMOVA...

PRILOZI : AP-1031-19, Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr, Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva, Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017., Prijemni list pošte, Falsifikat obavjest od 15.09.2016., Uporedba potpisa falsifikata, Rješenje pošte od 12.04.2017., Cirih pošta, Zabilješka 1292-12, Protestni plakat, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018., Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018., Sokolac sud odgovor od 03.10.2018., UDT DI 009312 19 od 27.01.2020., Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Zahtjev za informacije VSRS, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr - strana 11, Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami, Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

srijeda, 25. studenoga 2020.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORISTIČKI NAPAD NA NAROD I USTAVNI POREDAK

Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina......
Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORISTIČKI NAPAD NA NAROD I USTAVNI POREDAK

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam"
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.
Napad na ustavni poredak
Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
Pomaganje neprijatelju
1) Građanin Bosne i Hercegovine koji za vrijeme rata pomaže neprijatelju u provodjenju prinudnih mjera, prema stanovništvu Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
Zločini protiv čovječnosti
(1) Ko, kao dio širokog ili sistematičnog napada usmjerenog bilo protiv kojeg civilnog stanovništva, znajući za takav napad, učini koje od ovih djela: a) lišenje druge osobe života (ubistvo); b) istrebljenje; c) odvođenje u ropstvo, d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva; e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; f) mučenje; g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilnu trudnoću, prisilnu sterilizaciju ili bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja; h) progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim u ovom zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine; i) prisilni nestanak osoba; j) zločin aparthejda; k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (2) U smislu stava 1. ovog člana sljedeći pojmovi imaju ovo značenje: a) Napad usmjeren bilo protiv kojeg civilnog stanovništva jest ponašanje koje uključuje višestruko činjenje djela iz stava 1. ovog člana bilo protiv kojeg civilnog stanovništva na osnovi ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije da se učini takav napad. b) Istrebljenje uključuje namjerno nametanje takvih životnih uvjeta, a posebno uskraćivanje pristupa hrani i lijekovima, koji mogu posljedovati uništenjem dijela stanovništva. c) Odvođenje u ropstvo jest vršenje nad osobom bilo kojeg ili svih ovlašćenja inače vezanih za pravo svojine, uključujući vršenje takvog ovlašćenja pri trgovanju ljudima, posebno ženama i djecom. d) Deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva jest prisilno iseljenje osoba s teritorije na kojoj su zakonito prisutne protjerivanjem ili drugim mjerama prisile, bez osnova dopuštenih po međunarodnom pravu. e) Mučenje jest namjerno nanošenje snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje osobi zadržanoj od strane počinioca ili pod nadzorom počinioc, izuzimajući bol ili patnju koja je posljedica isključivo izvršenja zakonitih sankcija. f) Prisilna trudnoća jest nezakonito zatočeništvo žene kojoj je prisilno prouzrokovana trudnoća, s namjerom da se utiče na etnički sastav bilo kojeg stanovništva ili da se učine druge teške povrede međunarodnog prava. g) Progon jest namjerno i teško, međunarodnom pravu suprotno uskraćivanje osnovnih prava, zbog pripadnosti skupini ljudi ili zajednici. h) Prisilni nestanak osoba jest hapšenje, pritvaranje ili otimanje osoba, od strane ili s dopuštenjem, podrškom ili pristankom države ili političke organizacije, uz odbijanje da se prizna takvo lišenje slobode ili da se pruži informacija o sudbini ili o mjestu gdje se nalaze takve osobe, s namjerom da se uklone od zaštite zakona na duže vrijeme. i) Zločin aparthejda su nečovječne radnje slične prirode radnjama iz stava 1. ovog člana, učinjene u kontekstu institucionaliziranog režima sistematskog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad bilo kojom drugom rasnom skupinom ili skupinama ljudi, učinjene s namjerom održavanja takvog režima.
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE, član "Samovlašće" :
(1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da ce napasti na život ili tijelo, ili u sastavu organizovane grupe, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do tri godine.
(3) Ko djela iz prethodnih stavova ucini za drugoga, kaznice se kaznom propisanom za ta djela. (4) Gonjenje za djelo iz stava 1. ovog clana preduzima se po prijedlogu. I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Na osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske, podnosi se krivična prijava za teroristički napad na narod i ustavni poredak a vezano za Krivični zakon Bosne i Hercegovine, članove "Terorizam, Napad na ustavni poredak, Pomaganje neprijatelju, Zločini protiv čovječnosti, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja" i Krivični zakon Republike Srpske član "Samovlašće".
Odredbe koje su bliže vezane za izvršena krivična djela, istaknute su podebljanim slovima a detalji su u obrazloženju.

OBRAZLOŽENJE

Krivična djela, izvršava veća grupa lica sa jasnom hijerarhijskom strukturom i u sadejstvu i nalozima nalogodavaca iz inostranstva i ovo njihovo djelovanje treba posmatrati kao ratni napad, psihološki rat, propagandni, hemijski, medijski rat, protiv naroda Bosne i Hercegovine, udar na ekonomiju, na suverenitet, zdravlje, prava i slobode svih građana.
Od priloženih dokaznih materijala, ističem prvo članak pod nazivom "Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika" objavljen na portalu buka a web adresa se vidi ispod naslova. U tom članku je istaknuta činjenica da Milorad Dodik prijeti gradu i glasačima, neposredno poslije održanih lokalnih izbora, jer mu se nije svidjelo koga su građani izabrali za gradonačelnika te između ostalog prijeti da će prekinuti finansiranje Banjaluke, kao da je u pitanju njegov lični budžet.
Kakve su prijetnje iznesene javno pred kamerama može se čuti u video prilogu a linkovi na kojima se može čuti i taj i drugi snimci biće navedeni na kraju krivične prijave.
Prijetnje upućuje Dodik Milorad koji podsjećam i to je posebno važno, nije ni na jednoj državnoj ili službenoj funkciji u organima Republike Srpske a ponaša se kao da je Republika Srpska njegova privatna imovina.
"Sporazum nije potpisala Socijalistička partija Republike Srpske. Koalicija će sada odlučiti da li će s njima ići ili neće ići, to podrazumijeva da ukoliko odlučimo da ih ne prihvatimo u većinu u gradu, da će svi njihovi kadrovi biti eliminisani u roku 24 sata iz bilo kog mjesta gdje je nadležnost Vlade.
Mi ćemo naći načina da se putem izmjena određenih dokumenata, ovlada svim elementima upravljanja, koji su potrebni, vezano za nesmetano funkcionisanje ovih gradova a usput da vam još nešto kažem bez obzira koliko bilo arogantno ili ne.
Ukoliko nešto ostane izvan nadležnosti skupštine, promijenićemo i zakon i statut, pa ćemo to stavit u nadležnost skupštine, sve je demokratski.
Nijedan prijedlog gradonačelnika neće biti podržan, eto taman da je Ajnštajn. Eto pa maši ti glavom, koliko god hoćeš.
Da vidimo, kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi subvencionirali svake godine. Zašto bi onda to Republika radila, imamo mi i druge opštine, gdje treba pomoći da se grije.
Imamo neka druga mjesta, gdje moramo i prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa, dok ne vidimo na koji način će se grad politički razvijati i odnositi ali u svakom slučaju, hoću da kažem da mislim da je ovo velika greška onih koji su smatrali da imaju samo svoje pravo i na ovaj način definitivne ja im neću oprostiti ovo što su uradili Igoru.
ovo nije nikakva prijetnja, to je moj lični stav, imam pravo na to.
Uzeću svako biračko mjesto i vidjeću gdje god je dobio gradonačelnik, nek on ide i riješava, mi nećemo vise. Demokracija, šta ćeš."
Ovde je izrečeno više blažih ili ozbiljnijih prijetnji a posebno bih izdvojio posljednju u kojoj Dodik kaže da će pregledati sve spiskove svih biračkih mjesta i vidjeti gdje je ko kako glasao. To bih povezao sa njegovom "crnom knjigom", koju je objelodanio još prije 4 godine u vezi čega je rekao da će njegovi ljudi u institucijama da se bore protiv imena, zapisanih u toj "crnoj knjizi" i da to moraju da urade.
Tu najavu formiranja "crni knjige" u bukvalno nacističkom stilu, ćemo predočiti u orginalu u video snimku.
“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo,”
Od tada pa do danas, bilo je više teških krivičnih dijela napada na život i tijelo građana od čega ističem samo slučajeve teškog ubistva Davida Dragičevića u Banja Luci, što je MUP na najmonstruozni način pokušao da prikrije i likvidaciju Slaviše Krunića.
Vezano za ubistva Dragičevića, još uvijek javnosti nije saopšten nijedan jedini detalj, vezano za moguće ubice a kod likvidacije Slaviše Krunića u toku je suđenje osumnjičenima, bez ikakve naznake da se istražuje ko su nalogodavci tog zločina.
Jedno od, da tako kažem blažih krivičnih dijela je pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića o čemu se pisalo u više članaka a ovdje je priložen jedan pod naslovom "Opasno vrijeme za novinare u Bosni Hercegovini", objavljen na portalu Dojče Vele. Link se takođe vidi ispod naslova a iz sadržaja teksta izdvajam dio u kome se kaže da su međunarodni predstavnici u Bosni Hercegovini, novinarska druženja iz regije i cijela javnost stala u odbranu slobode medija, nakon napada na novinara Vladimira Kovačevića, što je tužilaštvo u Banja Luci okvalifikovalo kao pokušaj ubistva.
Policija radi na rasvjetljavanju slučaja ali se postavlja pitanje, šta dalje. Šta dalje, kad je riječ o medijima, medijskim slobodama i pravima novinara. Dalje iz sadržaja teksta se iznosi stav u kome se kaže : "Ako predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik sebi da za pravo da prijeti, da kaže da zna ko je odgovoran, da zna ko pokreće novinare, nevladine organizacije ili javno te prijetnje izgovara posredstvom medija, onda možemo biti svjesni da je on jedan od najodgovornijih za ovu atmosferu straha.
Vezano za ovaj napad i pokušaj ubistva, ističem činjenicu da je Vladimir Kovačević, više puta izveštavao iz Banjaluke sa skupova građana pod nazivom "Pravda za Davida" gdje su građani tražili akciju policije i tužilaštva, odgovornost i procesuiranje onih koji su izvršili ubistvo a Milorad Dodik je na to reagovao, kao i neki njegovi saradnici kao da su pitanju neke "obojene revolucije" koje se finansiraju iz inostranstva, da su novinari "strani plaćenici" što je očito jasna meta za djelovanje ubica.
Da li je nalog za likvidaciju izdao lično, autor "crne knjige" ili neko od saučesnika terorističke organzacije na nižim komandnim nivoima, suštinski nije bitno, jer je u pitanju udruženi zločinački poduhvat te organzacije pa odgovornost snose svi članovi, posebno vođe.
U nastavku ću predočiti dio dokaznog materijala, vezano za terorističke aktivnosti, povodom vojne, odnosno ratne akcije pod nazivom "COVID-19". Da je COVID-19, odnosno koronavirus u stvari vojni projekat i bukvalno rat na nivou cijelog svijeta, dokaz je i to da je ove godine, manje preminulih nego prethodnih godina, što se vidi u članku pod nazivom "Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine". U tekstu tog članka su navedeni tačni podaci, koliko je osoba preminulo u Bosni i Hercegovini, po entitetima i ukupno se generalno vidi da je u prvih pola godine, preminulo oko 2 hiljade osoba manje nego prethodne godine, što je nelogično ako je u pitanju smrtonosni virus. Trebalo bi naime da je umrlih nekoliko puta više, nego prethodnih godina.
Dodik Milorad je inače i doveden ovdje, nasilno na vlast, kao čovjek saradnik i saučesnik stranih obaveštajnih službi, kada su ga predstavili kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" i između ostalog nasilno smijenili, legalno izabranog tadašnjeg predsjednika doktora Nikolu Poplašena, da bi Dodik Milorad, mogao nesmetano poslije toga, dvije decenije da uništava ekonomiju i privredu Republike te pljačka građane i budžet za interese svoje i stranih nalogodavaca.
Korona virus, odnosno COVID-19, dakle uopšte nije virus, opasan po zdravlje, nego se tu kriju sasvim drugi planovi i ciljevi a u sklopu toga prilažem dokument pod naslovom "COVID-19 - veliki reset". Radi se o članku objavljenom na web adresi, svjetskog ekonomskog foruma i to je takođe istoimena knjiga a vidi se da je objavljena i promovisana u Ženevi 14. jula 2020. bez pominjanja pandemije kao strašne opasnosti a umjesto toga se kako si vidi potencira, reset svjetske ekonomije, privrede, finansijskog sistema, energetike, telekomunikacija, što smo imali prilike i da vidimo tokom ove godine sa ubrzanim uvođenjem 5G mreže, koja bi prema njihovim planovima u sadejstvu sa robotima, trebalo da dovede do tog velikog reseta, otpuštanja stotina miliona pa i milijardi radnika te njihovom zamjenom sa robotima i vještačkom inteligencijom.
Pandemija je proglašena polovinom marta 2020. a pomenuta knjiga objavljena polovinom jula, što je 4 mjeseca kasnije. Sad možemo i da raspravljamo da li je bilo moguće za 4 mjeseca napisati knjigu. Ja sam naravno siguran da je nemoguće i da je sve pisano i pripremljeno prethodnih godina a lažna pandemija je prijektovana kao izgovor za sprovođenje tih planova. Stoga ćemo da pokažemo nešto, što se desilo u 2019-toj godini, 18. oktobra u Njujorku. "Događaj 201 - scenario" u kome se kaže da taj događaj simulira izbijanje novog koronavirusa, koji se prenosi sa slijepih miševa na svinje pa na ljude. Virus na kraju postaje efikasan i prenosi se osobe na osobu, što dovodi do teške pandemije. Patogen i bolest, koju on uzrokuje su oblikovani prema Sarsu ali prenosiviji u zajednici od strane ljudi sa blagim simptomima.
Ovde prije svega skrećem pažnju da je virus, koji je korišten u toj simulaciji, upravo korona virus koji se neposredno poslije toga "slučajno" i pojavio. Dalje se opisuje da bolest započinje na farmi svinja u Brazilu a zatim se sve brže širi u zdravstvenim ustanova i na kraju, nijedna zemlja ne može zadržati kontrolu, ne postoji mogućnost da vakcina bude dostupna u prvoj godini.
Budući da je cijela ljudska populacija osjetljiva, tokom početnih mjeseci pandemije, kumulativni broj slučajeva, eksponencijalno se povećava udvostučujući se svake sedmice a kako se slučajevi i smrtni slučajevi akumuliraju, ekonomske i društvene posljedice, postaje sve teže. Scenario se završava na 18-mjesečnoj tački sa 65 miliona smrtnih slučajeva. Pandemija će se nastaviti nekim tempom, dok ne bude djelotvoranog cjepiva.
I završni komentar na ovaj tekst je to da se predviđanje njegovim scenarijem od 18 mjeseci pandemije, podudara sa prvim reakcijama takozvanih stručnjaka iznesenih u martu 2020. godine, kada je proglašena pandemija bez ikakve potrebe a koji su takođe isticali da će pandemija da traje godinu i po dana i čak konkretno do septembra 2021. godine najmanje.
Dovoljno se prisjetiti sličnih slučajeva takozvanih pandemija "ptičje gripe" i "svinjske gripe" koje su isto tako najavljivane kao opasne i smrtonosne a nisu ovako dugo trajale ni blizu negu su za cilj imale zaradu farmako mafije na vakcinama. Potpuno je jasno da niko ne može znati, koliko bi eventualno neka pandemija trajala ali može naravno iznositi podatke onako kako su planirali.
Autori scenarija su "Fondacija Bil i Melinda Gejts", koja koje li slučajnosti promoviše vakcine te svjetski ekonomski forum, (oni što planiraju COVID RESET) i zadivljujuće je kako su "predvidjeli" skoro u dlaku stvarnu "pandemiju" sa jedinom razlikom da je umjesto iz Brazila, virus krenuo iz Kine. Gejts, odnosno Mikrosoft je inače ranije patentirao digitalni sertifikat - čip kome je namjena ugradnja u tijela ljudi a naziv patenta je "WO2020060606 cryptocurrency system using body activity data" koji najvećem broju ljudi na planeti nije uopšte potreban no "igrom slučaja" se sve "potrefilo" da se pojavio "sasvim slučajno" virus koji je predviđen scenarijem te su potrebne i vakcine i digitalni sertifikat koje takođe promoviše Bil Gejts.
Ali da Gejts i njegovi ortaci nisu nikakvi proroci dokaz je scenario igranog filma "Zaraza" iz 2011-te, što je čak 8 godina prije simulacije pandemije i "stvarne pandemije". Osim same radnje koja je slična simulaciji i današnjim "stručnim" mjerama, zanimljivo je i da je širenje virusa krenulo na isti način kako predviđa simulacija 8 godina kasnije. Sa slijepog miša, koji je jeo bananu pa odletio sa komadom u farmu svinja te ispustio taj komadić koji je prethodno "zarazio" da bi ga onda, pojelo jedno od prasića. Odmah potom baš to prase se prodaje jednom kupcu te završava u restoranu, pa se prilikom obrade vilice, zarazi i kuvar te prenese virus jednoj gošći, koja to onda prenese na Američki kontinent. Da ovo nije izmišljeno, možete se uvjeriti gledanjem završnice tog filma, kada se otkriva upravo ovaj način širenja zaraze.
Motivi, uzroci i razlozi ovog projekta u suštini nisu bitni za ovu krivičnu prijavu no pomenuću da su posljedica višegodišnje pljačke na svjetskom nivou, uzrokovane štampanjem dolara i evra bez pokrića, za koje se onda kupuju stvarne vrijednosti, zemljište, rude, minerali, energenti a sa druge strane, poslije više od 100 godina neprekidnog eksploatisanja, nafte je sve manje.
Drugim riječima, moglo se živjeti i ovako trošiti nafta, istim tempom, recimo još 10 do 20 godina i onda bi sve stalo ili da se izmisli nepostojeći virus, zaustavi 99 % običnih ljudi, koje politički mafijaški kartel smatra stokom, da se njima oduzmu sva prava, uključujući pravo na kretanje a time i korištenje fosilnih goriva, da bi njima ostalo sve.
Matematski predstavljeno, ako bi za 7 - 8 milijardi ljudi, koliko je sad na Zemlji, trenutna količina nafte bila dovoljna za samo 10 godina, onda bi vladarima svijeta i najbližim slugama, recimo da ih ima čak 7 miliona što je hiljadu puta manje od 7 milijardi... njima bi ta nafta trajala 10 hiljada godina.
Naravno, matematika ne funcioniše bukvalno tako, jer oni, svaki pojedinačno troše nekoliko puta ili nekoliko desetina puta više od prosječnog čovjeka ali u svakom slučaju, operacija koju su pokrenuli, omogućila bi im da preostale rezerve nafte, gasa i uglja, mogu koristiti više stotina pa i hiljada godina u budućnosti, pod uslovom da resetuju svjetsku ekonomiju i finansije, onako kako su najavili. Šta planiraju sa "viškom" ljudi, možete svi da sami zamislite a u tome može pomoći javni nastup Bila Gejtsa, (video snimak pod nazivom "Inovacijama do nule") u kome kaže da ako naprave jako dobar posao sa vakcinama mogli bi smanjiti broj ljudi za 10 do 15 posto. I usput da se zamislimo da li ove vakcine koje se sad forsiraju, imaju za cilj da očuvaju živote i broj ljudi ili da smanje taj broj.
Ovo objašnjenje nije bitno za samu krivičnu prijavu ali će pomoći da se sagledaju razlozi i motivi, zbog čega je izmišljen nepostojeći virus, moguće insceniran na pojedinim mjestima sa hemijskim sredstvima i elektro magnetnim talasima sa kojima su se izazivali simptomi slični gripu. Pripadnici terorističke organizacije u Republici Srpskoj i Bosni Hercegovini u cjelini, rade dakle po instrukcijama šefova iz inostranstva, koji su ih i doveli na vlast a čak se može detektovati tačan datum, kada su stigle te instrukcije i u svrhu toga predočavam novinski članak pod nazivom "Državna tajna Dodika i Radončića", objavljen 09.03.2020. u kome Fahrudin Radončić, kaže novinarima da je sa Dodikom "riješio" jedan ekstremno riskantan bezbjednosni problem i da je riječ o državnoj tajni. Dalje kaže da se radi o nečemu što spada u apsolutno državnu tajnu, formulacija da se radi o ekstremno važnom pitanju, koje može naškoditi državnim i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine je točna ali to je juče riješeno... Može se zaključiti da je ovim tekstom poslata poruka šefovima da je naredba stigla, da je shvaćena i da će biti izvršena iako su neposredno prije toga premijer Višković u RS i dr. Nestorović u Srbiji izjavii da je virus izmišljen odnosno da je najsmješniji virus u istoriji koji postoji samo na fejsbuku. Kako vidimo kad se lokalnim šefovima zaprijeti i izdaju naredbe, oni odmah progledaju i učine da svi ispod njih vide isto... ili ih neće biti.
Neposredno poslije toga, pokrenuta je procedura i uvedeno vanredno stanje no prije uvođenja, 13.03.2020. objavljena je vijest u više medija a prilažem ovaj pod naslovom "Ubio se glavni zdravstveni inspektor Republike Srpske". Šok u Banjaluci a u samom članku se navodi da se gospodin ubio, bez ikakvog dokaza i istrage te pojašnjava da je beživotno tijelo Miljića, pronađeno obješeno u blizini rijeke Vrbas u Banjalučkom naselju Lazarevo. Dalje kažu da vladaju šok i nevjerica jer se glavni zdravstveno sanitarni inspektor ubio u vrijeme sve aktuelnijih priča virusu korona.
I opet na kraju, potencira se da je Policijska uprava, potvrdila kako je prijavljeno "samoubistvo".
Uz podsjećanje da je na isti način od strane policije i likvidacija Davida Dragičevića, pokušana da se predstavi kao samoubistvo, skrećem pažnju na mnogo bitniji detalj... da je gospodin Miljić kao glavni zdravstveni inspektor, trebao biti vođa kriznog štaba u Republici Srpskoj i kao najstručniji da ocijenjuje i procijenjuje, postoje li uslovi za vanredno stanje i proglašenje pandemije ili ne postoje, da predlaže mjere i da koordinira rad. Sa njegovim ubistvom uklonjena je najstručnija osoba a poslušnici svjetske mafije su onda mogli da rade šta i kako žele a kako su to činili vidjećemo u nastavku.
U više novinskih članaka, objavljena je reakcija, jednog od članova kriznog štaba, premijera Republike Srpske, pod nazivom "Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi". Radi se o portalu "Srpska info" i kaže presednik vlade Radovan Višković da poziva sud da preuzme odgovoranost za zdravlje građana, ukoliko smatra da republički štab za vanredne situacije ne radi dobro svoj posao.
Radi se o reakciji na rješenje suda u korist građanina, gdje se konstatuje da tako kažemo, nezakonito djelovanje kriznog štaba i umjesto da poštuje sudsku vlast, on kao član izvršne vlasti na ovaj način ne samo da ponižava i potcjenjuje sud, nego se može izvesti zaključak da se radi o prijetnji sudijama, šta i kako da rade ubuduće, što se nedvosmisleno može uočiti u rečenici : "Višković smatra da je presuda suda izolovan slučaj, te da takvu praksu neće nastaviti druge sudije.
Ovdje je dakle, više nego jasno da je u pitanju pritisak na sudove i pokušaj izbjegavanja odgovornosti. S druge strane, tužilaštvo ovu konstataciju suda o tome da je zakon prekršen, može koristi kao dokazni materijal u krivičnom postupku, protiv teroristicke grupe.
Što se samog takozvanog kriznog štaba tiče, potpuno je jasno, bukvalno svakom građaninu da nije u pitanju nikakav krizni štab, nego privatna grupa Dodik Milorada, kojom on komanduje, iako ističem ponovo, nije ni na jednoj jedinoj državnoj funkciji u Republici Srpskoj.
U novinskom članku pod nazivom "Dodik najavio zatvaranje škola" od 24. oktobra 2020. godine, navodi se da će nastava u školama u Republici Srpskoj, najvjerovatnije biti prekinuta, zbog "pogoršane" epidemiološke situacije, što je izjavio član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U daljem dijelu teksta se navodi da su potvrđena 582 nova slučaja koronavirusa od 1200 testiranih i da je to najveći broj novooboljelih. Potom Dodik poziva političke partije da ne održavaju javne skupove tokom izborne kampanje za lokalne izbore zakazane za 15. novembar - što je udar na izborna prava, kako političkih partija tako i građana.
Očito je ovo urađeno zbog toga što su imali saznanja o svom lošem rejtingu te su pokušali spriječiti konkurente da ostvare još bolji rezultat. U nastavku teksta se navode još neke brojke, vezano za takozvanu epidemiju, što nećemo sada dalje analizirati, pošto za to postoji drugi pogodniji članak a kako Dodik Milorad donosi odluke, možemo vidjeti u video prilogu u kome se otkriva da umjesto stručnjaka, istinskog stručnjaka, koji je obješen prije više od pola godine, odluke se donose tako, što Dodik Milorad vijeća sa svojim unucima o uvođenju mjera.
Sadržaj te Dodikove izjave pred kamerama, citiram u cjelosti :
"Mene čini najsretnijim naravno, boravak sa unucima i od njih svašta čujem. Sada samo ne mogu da kažem koji ounuk ali kaže :
`Deda, šta namjeravaš sada s ovom školom, vidiš da je sve veći broj đaka s ovom koronom, hoćete li to zatvarati il nećete ?`
Ja kažem... pa morate ići u školu.
Pa biće ti krivo, šta misliš da neko od nas dobije koronu, možda je najbolje da ti to ipak zatvoriš.
Tako da svašta čuješ od njih."
Naravno i mi možemo reći da je ovo svašta, svašta možemo da čujemo ali nažalost, ne radi se ni o kakvoj šali, nego su iste večeri mediji objavili da se škole zatvaraju a takozvani krizni štab je poslušno izvršio naredbu diktatora, diktatora sa jedne strane a sa druge strane izvršioca i sluge stranih šefova.
Mnogo gore od svega je nažalost katastrofalna situacija u koju su dovedeni građani i zdravstvo u celini, što se može vidjeti iz novinskog članka portala Mondo, pod nazivom : "Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih". U nastavku u tekstu članka piše da je porodica Cvijić, danima bezuspješno tražila odgovor službe hitne pomoći u Banja Luci o tome ko je donio odluku da se ne izlazi na intervenciju, kada je član njihove porodice Srđan Cvijić u noći 28. na 29. septembar 2020. dobio težak napad.
Ovdje se može uočiti da je jedan od glavnih razloga za ovu lažnu korona pandemiju, nedostatak energenata. Hitna pomoć je očito dobila nalog da ne troše naftu i benzin i kako dalje kaže od dispečera je dobio odgovor : "prošetajte do hitne pomoći" a kad je objasnio se brat guši, da ne može da diše i hoda, predložili su mu da zove taksi. Srđan je preminuo iste noći u urgentnom centru u UKC Republike Srpske u Banjaluci a uzrok smrti nije do kraja utvrđen. Zapitajmo se kako sad niko ne zna uzrok a kod inspektora Miljića su odmah objavili uzrok.
U toku telefonskog razgovora su mu sugerisali da je vjerovatno u pitanju alergijski bronhitis i da bi trebali doći te on kaže da nema vozilo da doveze brata i kako nisu mogli da prošetaju jer se njegov brat gušio, nije mogao da diše, pozvali su taksi. Brat je već gubio svijest, pokušali su izvaditi jezik ali već je bio zgrčen. Nije pomoglo ni umjetno disanje ni masaža srca a na kraju kad su stigli na parking ispred hitne pomoći, bila su pakirana 3 ili 4 slobodna vozila.
Ovo na žalost nije jedini slučaj, nego samo jedan od najsvježijih primjera a tokom prethodnih meseci, veliki broj ljudi je stradao od raznih bolesti, koje ima, jer nije mogao da dobije zdravstvenu pomoć, zbog toga što je kompletan sistem angažovan da se bori protiv izmišljenog virusa i vrši testiranja a pravi bolesnici umiru bespomoćni.
Da je u pitanju monstruozna prevara i da se ne radi ni o kakvoj stvarnoj pandemije virusa, nego takozvanoj pandemiji testova i to lažnih testova, možemo vidjeti u članku pod nazivom "U RS, 537 novih slučajeva korona virusa". Preminulo 8 osoba a u bolnicama oko 700 ljudi i u samom tekstu piše : "U protekla 24 sata u RS, testirano je 1148 laboratorijskih uzoraka, koronavirus potvrđen kod 537 osoba a preminulo 8 ljudi. Ne kaže se od čega su preminuli, nego se ovakvim tekstom daje asocijacija da se radi o koronavirusu i još zanimljivije u nastavku piše:
Najviše "novoobolelih" ponovo iz Banjaluke a novi slučajevi registrovani u još 34 grada. Dakle ovdje se koristi riječ "novooboljeli" što bi trebalo značiti da se radi o bolesnicima, što ćemo kasnije pojasniti. Dosad u Republici Srpskoj, potvrđeno 22254 slučaja koronavirusa a preminula je 541 osoba, pozitivnih na COVID-19. Ovo je zaista takođe bitna činjenica, gdje se priznaje da je samo testom i to je pitanje da li je istinit test, utvrđeno prisustvo virusa a ne i da je COVID-19, odnosno korona uzrok smrti. I na kraju se kaže da je u Banjaluci trenutno 450 oboljelih od koronavirusa u UKC-u i na samom dnu ministar izjavljuje da osim tih 450 ima još 600 do 700 u cijeloj Republici Srpskoj.
Kada se sabere 450 i 600, to dođe negdje oko hiljadu ukupno oboljelih u cijeloj Republici Srpskoj a kad se vratimo na početak teksta, piše da je samo tog dana registravano 537, kako kažu "novooboljelih" što bi trebalo da znači da od onih hiljadu registrovanih koliko ih ukupno ima na cijeloj teritoriji, više je od polovine njih "obolilo" tog dana.
Pošto znamo da se svakodnevno plasiraju vijesti o često više stotina "novooboljelih" iz svega je potpuno jasno da se radi o lažima, jer ovih 537, čak i da su pozitivni na korona virus, to ne znači da su oboljeli a što se smišljeno lažno predstavlja, kako bi se u javnosti održala medijska histerija lažnog koronavirusa i lažne pandemije.
Da se smišljeno lažiraju rezultati testova, vidimo na primjeru članka medicinske struke, koji tako i nosi naslov : "Riječ struke o pouzdanosti PCR testova" od 1. oktobra 2020. a u samom tekstu se kaže : "Test kojim se regije od interesa genoma virusa Sars-cov-2, umnožavaju, kao na jednom molekularnom kopir aparatu, dobijamo količinu na osnovu koje, možemo izvoditi različite zaključke u forenzici, istraživanjima hrane i slično. Onda slijedi podnaslov - "PCR : kopir mašina za gene".
U nastavku se pojašnjava : "Najprostije rečeno PCR metoda je ringla, na kojoj zagrijavamo i hladimo uzorak uz potrebne hemikalije u određenom broju ciklusa. Preporuka broja ciklusa varira od proizvođača kita i protokola, kao i od vlastitog iskustva laboratorije ali generalno 35 do 40 ciklusa je neki standard u ovom slučaju.
Vrijednost koja se najviše spominje kao granična je 100 kopija, (gen od interesa) po mililitru transportnog medija, kod izrazito senzitivnih kitova, mada postoje operativni kitovi, čiji je senzitivitet manji što generalno nije problem jer smo svjedoci debate da se prag pozitiviteta povisi.
Dakle ovdje vidimo da se djelovi uzorka iz brisa umnožavaju 35 do 40 puta i prema objašnjenjima stručnjaka, ukoliko bi se umnožavanje spustilo na 30 puta, ne bismo imali uopšte nikoga pozitivnog a ukoliko bi se povećalo na 40 ili 50 puta, svi ljudi na planeti bi bili pozitivni.
Ovo je uporedivo sa zamišljenim testom na milionere u BIH. Da se zatečeni novac kod svakog građanina na računima u banci, "multiplikuje" odnosno umnoži matematički 40 puta, te bismo imali sve milionere a ako neki i nije onda povećamo sa 40 ciklusa, na neki veći broj kako bi uskladili "senzitivitet" sve dok ne dobijemo sve milionere u zemlji. Oni koji su milioneri bez ikakvog umnožavanja se tako ne bi ni na koji način razlikovali od ostalih ali možda je to baš i cilj "testiranja".
Naučik Keri Malis, koji je otkrio ovaj test, izvorno kreiran da detektuje virus HIV-a, dao je svoje mišljenje o ovom testu i zloupotrebama testiranja, što možemo da vidimo u video snimku, gdje odgovara na pitanja novinara :
"Želim da postavim pitanje Keriju... kako zloupotrebljavaju PCR test, da bi procijenili navodne slobodne viroze RNK, koji su možda ili nisu prisutni ?
Ne bih rekao da zloupotrebljavaju, mislim da se ne može PCR test zloupotrijebiti ali mogu se zloupotrijebiti rezultati i interpretacija rezultata. Na primjer ako uopšte mogu da pronađu virus u vama, ako pravilno koriste PCR test, možete skoro sve da otkrijete kod svakoga, počinjete shvatati budističku misao da se sve sadrži u svemu ostalom.
Ako možete da pojačate jedan molekule do nečega što može da se izmjeri a PCR to može, onda imamo jako mali broj molekula, makar jedan koji nije u vašem tijelu. U tom slučaju može da se zloupotrijebi. Ako za nešto tvrdite da izgleda značajno testirati za virus i tvrditi da to ima neko značenje, po meni je problematično a ne da se PCR koristi za zloupotrebu.
Da li je problem procjena ?
To nije procjena to je stvarna kvantitativna stvar, koja nam govori o prirodi i onome što se tu nalazi. Dozvoljava vam da uzmete malecnu količinu bilo čega i to napravite mjerljivim a onda na sastancima govorite, kako je to važno. To nije zloupotreba, već loša interpretacija mjerenja. To uopšte nije točno, to nije dobro kao što su naša mjerenja za jabuke.
Jabuka je jabuka... ako imate stvari, koje su kao jabuka, zalijepite ih i pomislićete da je to jabuka. PCR je odvojen od toga, zato što je to samo proces, koji se koristi da se od nečega, napravi više od toga i to je to. Taj test ne govori da li ste bolesni, ne govori da ono što imate u sebi vas oštećuje."
RAKLO BI SE DA UPRAVO IMAMO NA SCENI ZLOUPOTREBU REZULTATA I ZLOUPOTREBU INTERPRETACIJA REZULTATA...
Iz više priloženih dokaza, kao i drugih koji su opšte poznati proteklih mjeseci, potpuno je jasno da ne postoji nikakva pandemija virusa da se radi o projektu na svjetskom nivou a pošto su u pitanju političari najmoćniji u zemlje i njihovi saučesnici, sasvim je vjerovatno da se tužilaštvo neće usuditi raditi ovaj slučaj odmah, no prijava i dokazni materijal se mogu sačuvati i sačekati da dođe vrijeme, kada će trenutni političari biti skinuti sa vlasti a nadam se da ću to vrlo brzo da se desi...

LINKOVI VIDEA :

https://www.facebook.com/zdenkobajo/videos/5329936987031687
https://youtu.be/ZKmKQSACZqw
https://www.dailymotion.com/video/x7xp5tr

PRILOZI

Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika
Crna knjiga
Opasno vrijeme za novinare u BiH
Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine
Covid-19 - the great reset
Događaj 201 - scenario

Državna tajna Dodika i Radončića
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi
Dodik najavio zatvaranje škola
Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih
U RS 537 novih slučajeva korona virusa
Riječ struke o pouzdanosti PCR testova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

petak, 20. studenoga 2020.

DA LI JE POLICIJA KRENULA U EFIKASNIJU BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima. Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA / UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE / DIREKTORU POLICIJE

DA LI JE POLICIJA KRENULA U EFIKASNIJU BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Ovaj dopis se informativno dostavlja i predsjedniku Republike, čija je služba prije 6 mjeseci uputila ministarstvu unutrašnjih poslova materijal o teškim krivičnim djelima, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) a koji sam prethodno dostavio, te takođe informativno, ministru unutrašnjih poslova, koji je oko mjesec dana kasnije javno u TV emisiji opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da djeluje jedan profesionalni pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova.
Dokument službe predsjednika i tekstualni izbor, po mojoj procjeni najzanimljivijih iznesenih stavova ministra su i ovdje priloženi ali i pored toga i mojih više dopisa ministarstvu, niko od nadležnih nije reagovao, nego su nastavili da prikrivaju teška krivična djela pripadnika terorističke organizacije od kojih veliki dio imaju među svojim redovima. Radi se o zločinu teškog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te višegodišnjim pokušajima prikrivanja tog ubistva od strane pripadnika kriminalistike policije i drugih osoba u sklopu čega je izvršeno više drugih krivičnih djela, falsifikata, lažnih prijava, lažnog svjedočenja pred sudom, ugrožavanje života, učestvovanja u pokušajima ubistva, sprečavanje dokazivanja i drugih krivičnih djela, što sve zbirno čini i produženo krivično djelo sa osnovnim ciljem da se zaštite pripadnici mafije, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu, preko koje je godinama pljačkano stotine miliona maraka a vjerovatno i milijarde.

Na službenoj internet stranici ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dana 17.11.2020. objavljena je vijest pod naslovom `Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`.
Pomenuta vijest iz rubrike "Novosti" sadrži i kratak opis radnji za koje se prijavljeno lice N.N. sumnjiči no mnogo je zanimljivije da se iznosi stav kako je povreda zakona utvrđena presudom suda Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da sudovi u parničnom postupku imaju obavezu propisanu u članu 12, (stav "U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca, vezan za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim") da poštuju odluku suda iz krivičnog postupka ukoliko postoji a ne obratno, odnosno sigurno je da nikada nijedan sud izvan krivičnog postupka neće izaći iz svoje nadležnosti i presuditi bilo kome da je počinio krivično djelo no u svojim odlukama može utvrditi i konstatovati određene radnje iz kojih se onda može i izvesti zaključak da se radi o krivičnim djelima.
Stoga je za svaku pohvalu ako je neko iz kriminalističke policije, počeo osim redovnih aktivnosti i da analizira sudske odluke, kako bi došao do dodatnih dokaza o krivičnim djelima ili je što je vjerovatnije postupano po javnoj uputi "glavnog epidemiologa" izrečenoj u medijima poslije svađe sa osumnjičenim. Isti "epidemiolog" je nakon likvidacije Milana Vukelića "objesnio" da ni on ni bilo ko iz SNSD, nemaju veze sa zločinom i u skladu sa tim punih 13 godina nema ni ubica ni nalogodavaca.
Da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, posvetilo ovom izvještaju od 17.11.2020. veliku važnost, dokaz je i veliki broj vijesti u medijima objavljenih isti dan na tu temu od čega prilažem članak iz "Glasa Srpske" gdje se čak navodi i ime osumnjičenog, (Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja) no ovdje ću potencirati samo njegov komentar a u kome kaže da je "sve radio u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Republike Srpske" - što je poruka da će ako bude postupka on otkriti i ko je sve iz vlade i drugih organa učestvovao u unosnim poslovima.
S obzirom da sam u dokumentaciji ranije dostavljanoj MUP-u, izneo dokaze i imena više pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, koji su činili teška krivična djela a MUP niti je reagovao, niti je iko od pomenutih kriminalaca a ni MUP-u cjelini, dao bilo kakvo objašnjenje, mogu zaključiti da su i oni sve radili u skladu sa odlukama i naredbama svojih nadređenih, koji ih cijelo vrijeme štite i prikrivaju teška krivična djela.
Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima.
Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti.
Tako je barem bilo u prethodnom periodu na možda se nešto promijenilo te očekujem da će odgovorni iz Policijske uprave Bijeljina, Uprave kriminalistike policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova na isti način reagovati, vezano za dokumente sudova i tužilaštva na koje ću ukazati, (u nastavku su istaknuti podebljanim slovima) te hitno pokrenuti istražne radnje, obavijestiti javnost o svemu, kao i mene na navedeni mejl, posebno imajući u vidu da je kod mene materijalni dokaz ubistva i prikrivanja tog zločina, koji sam preuzeo od suda.
U uvodu, kao manje značajno, pominjem odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031/19" od 10.11.2020. gdje se konstatuje da su prekršena moja prava.
Ovaj predmet je formalno pokrenuo kriminalac Danko Borovčanin, inače načelnik sudske policije u Bijeljini, koji je i umiješan u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, tako što je godinama usmeno izdavao naredbe svojim službenicima da zabrane pristup meni, majci ubijene djevojčice i svim njenim srodnicima u tužilaštvo, kako ne bismo mogli dostaviti dokazni materijal o ubistvu, usput nalažući službenicima da me u dokumentaciji opisuju kao psihički poremećenog narkomana a prikrivajući da sam donosio dokaze ubistva koje su vidjeli.
Pomenuti tretman je klasični primjer fašizma ili nacizma i to sam upravo slikovito prikazao fotografijom zbog koje me je prijavio.
To se može vidjeti i iz opisa njegove prijave jer je objavljena u tekstu gdje se opisuju njegovi zločini i krivična djela službenika sudske policije, koje je on instruisao da primjenjuju fašističke metode.
U sklopu svojih zločinačkih aktivnosti, kriminalac Borovčanin Danko je 2010. držao majku ubijene djevojčice i mene u praktično privatnom zatvoru, jer tokom 5 sati zarobljavanja, nije uručio nikakav dokument o lišenja slobode a postupak koji je pokrenuo je okončan pravosnažnom oslobađajućom odlukom, koju je poslije toga kriminalac Borovčanin falsifikovao, udarajući pečat pravosnažnosti na rješenje prvostepenog suda te to rješenje dijelio unaokolo kao pokriće i dokaze za svoje nacističke metode.
Kada sam nekoliko godina kasnije razotkrio ovaj falsifikat, zločinac Borovčanin je potegao svoje veze u svim državnim službama kako bi to zataškao i uništio kompletan spis, iako je krivična prijava bila u obradi a kada sam preuzeo od suda materijalni dokaz ubistva i pokrenuo pravne radnje, onda je napravljen plan da me ubiju po svaku cijenu.
Upravo za tu svrhu su pripadnici terorističke organizacije i montirali nelegalni predmet na teritoriji Istočnog Sarajeva uz saučesništvo svog člana Rajka Čolovića, što je iskorišteno za posebne istražne radnje i prikupljanje podataka za pripremu likvidacije.
Te sitnice o angažovanju doušnika i provokatora, koji su pokušavali da me odvuku u klopku i ubiju, neću sada uopšte opisivati, nego ističem dan 27.09.2018. kada je Borovčanin, znajući da je nadležnost tužilaštva i suda iz Istočnog Sarajeva falsifikovana, poslao službenike bez kopije naredbe da me presretnu i odvuku na Sokolac, gdje je čekala ekipa za likvidaciju.
Vezano za taj dan, vođen je postupak pred sudovima u Bijeljini "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji je pravosnažno okončan a u kome je sud zaključio da ja nisam ni na koji način prekršio zakon te da su zakon prekršili službenici sudske policije i MUP-a, što je osnov da ministarstvo unutrašnjih poslaova reaguje na isti način, kako je to učinjeno u slučaju opisanom u vijesti od 17.11.2020.
Pošto sam o tome iznosio više činjenica i dostavljao dokaze, neću to činiti ovom prilikom a naravno sve je sadržano u pomenutom predmetu sudova u Bijeljini.
Pomenuću samo činjenicu da je pripadnik kriminalističke policije Dejan Minić, tog dana, direktno napao na moje zdravlje i život te podsticao druge službenike da čine krivična djela o čemu sam više puta postavio pismena pitanja, uključujući i zahtjev da se materijal dostavi sudu u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a što nije učinjeno, te je to dodatni pokušaj da mi se nanese šteta i prikriju počinioci krivičnih djela.
Bukvalno svi dokumenti načinjeni tog dana su falsifikovani i prikrivena činjenica da sam upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva te tražio provjeru od Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva što nije učinjeno a takođe je prećutano i da sam ukazao na to da je plan da budem odvučen na udaljenu teritoriju i ubijen.
IZ SVEGA JE JASNO DA JE MUP MJESECIMA I GODINAMA AKTIVAN SAUČESNIK U NAPADIMA NA MENE I POKUŠAJIMA LIKVIDACIJE ŠTO JE KULMINIRALO 27.09.2018. KADA JE IZVRŠEN RAZBOJNIČKI TERORISTIČKI NAPAD NA MOJA PRAVA I ŽIVOT A MUP JE DA BI TO PRIKRIO FALSIFIKOVAO SLUŽBENU DOKUMENTACIJU, POKUŠAVAJUĆI SAKRITI ČINJENICE I OMOGUĆITI PRIPREMU UBISTVA, ŠTO JE DOKAZANO U SUDSKOM POSTUPKU U KOME UZ SVE TO, NI MUP NITI IJEDAN DRUGI ORGAN NISU DOSTAVILI DOKUMENTACIJU KOJA BI DALA PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVO EVENTUALNO ZAKONITO DJELOVANJE, DOK SAM JA SA DRUGE STRANE DOSTAVIO DOKUMENTE VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA IZ KOJIH SE NEDVOSMISLENO JASNO VIDI DA JE U PITANJU TERORISTIČKI NAPAD UZ POKUŠAJ LAŽIRANJA NADLEŽNOSTI, ZBOG ČEGA JE SMJENJEN ČOLOVIĆ RAJKO, FORMALNO PRVI U MONTIRANJU NELEGALNIH POSTUPAKA A OSTALIMA MUP PRUŽA POMOĆ DA IZBJEGNU ODGOVORNOST, KRIJUĆI INFORMACIJE, DOKUMENTE I IMENA OSTALIH UČESNIKA U NAPADU KOJI SU SE KRILI U POZADINI...
Da je to istina dokaz je stav policijske stanice Bijeljina II, iznesen u žalbi na rješenje "80 0 Pr 100636 18 Pr", gdje se tek prvi put u njihovim dokumentima, pominje da sam upozorio na plan za moje ubistvo.
Ti detalji su razotkriveni, odnosno razotkrio sam ih tokom dokaznog postupka te se postavlja pitanje, zbog čega je MUP prikrivao te činjenice u ranije sačinjenim dokumentima, odnosno da budem direktan u slučaju da je plan uspio i da su me ubili tog dana, ništa od svega ne bi bilo zabilježeno u dokumentaciji te bi moje ubistvo po ustaljenoj šemi bilo proglašeno kao "zadesna smrt".
I za kraj, podvlačim ponovo najznačajnije dokumente suda i tužilaštva, koji su više puta dostavljani a sastavni su dio materijala koji je predsjednik Republike Srpske proslijedila MUP-u.
U dokumentu osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano je u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva.
Dječji ruksak, koji je ubijena djevojčica imala na sebi za vrijeme smrtonosnog ranjavanja je potom uklonjen sa mjesta zločina. Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen predmetom koji je i ubio djevojčicu a potom su pripadnici kriminalistčke policije u sadejstvu sa saučesnicima, oprali ostatak kiša jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu u firmu "Univerzal" iz Bobar grupe, istovario 4 paketa te pobjegao prije dolaska istražitelja.
Ujutru je direktor sa magacionerom zatekao samo paket, što dokazuje da je tokom noći pod nadzorom portira, nestalo 3 paketa u kojima očito nisu bili auto dijelovi, nego narkotici koji se pod zaštitom pojedinih kriminalaca iz MUP-a oba entiteta, preuzimaju iz Crne Gore i Kosova, te transportuju putevima Bosne i Hercegovine.
I na kraju iz dokumenta Okružnog tužilaštva u Bijeljini se vidi da, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) kako piše nadležni tužilac "nema saznanja" o pomenutom predmetu, čije je stanje konstatovao sud jer policija o tome nije izvijestila.
S obzirom da se radi o monstruoznim i teškim krivičnim djelima, uključujući teško ubistvo maloljetne djevojčice za šta je zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, koja bi praktično bila doživotna robija za mnoge od njih, pripadnici terorističke organizacije su godinama pokušavali da me ubiju.
Jezgro te mafijaške mreže se može opisati kao `Sokolački klan` a u njemu su "penzionisani" inspektor Marković Dragoslav, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Čolović Rajko te dvojac Borovčanin Danko i Luka, inače načelnik sudske policije, odnosno predsjenik suda u Sokocu.
Rajko Čolović je zbog lažiranja nadležnosti i neizvršavanja naloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smijenjen prije oko godinu i po a ostali kriminalci, očito pokušavaju da prikriju tragove svoje umiješanosti u čemu im pomaže MUP RS, prikrivajući dokaze i činjenice o navedenim krivičnim djelima.
Marković Dragoslav je inače direktno učestvovao u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, pranju tog dokaza hemijskim sredstvom a u čemu su mu podršku pružili službenici Stanišić Stanko i Siniša Vrućinić, koji mogu sada izabrati hoće li biti svjedoci tih krivičnih dijela ili će biti saučesnici.
Nije zanemarljiva ni činjenica da je poslije pomenutog pokušaja mog ubistva i uklanjanja Rajka Čolovića, uhapšena jedna od grupa plaćenih ubica, poslije napada na Slobodana Vasiljevića a nedavno je uhapšeno više lica sa teritorije Sokoca, zbog sumnje za činjenje ratnih zločina a koje grupe se godinama ranije štićene od strane mafijaških šefova, Čolovića i Borovčanina.
S obzirom da su svi navedeni iz "Sokolačkog klana" naravno iz tog kraja a potenciram bivšeg inspektora Markovića, osnovano je sumnjati da su pripadnici pomenutih grupa i nekih drugih iz narko i auto mafije bili angažovani za pokušaj izvršenja likvidacije.
Za kraj ću podsjetiti na još jednu sitnicu a to je da je neko od njih ili saučesnika poslao službenika u civilu da me fizički napadne čak u zgradi Policijske uprave Bijeljina, psuje, prijeti ubistvom, ukoliko ikada više dođem tražiti neka prava, istovremeno me vukući grubo i gurajući vani sa očitim ciljem da me uplaši a kada to nije uspjelo, pobjegao je na sprat te uz asistenciju drugih pripadnika MUP-a, evakuisan na zadnji izlaz a njegovo ime se prikriva sve do danas.
Veoma je značajno da li je ta osoba saučesnik u navedenim zločinima ili je izmanipulisana od strane nekoga drugoga i posebno postupanje Dejana Minića u zgradi Policijske stanice Bijeljina II, da li je djelovao po instrukcijama, recimo Danka Borovčanina ili Rajka Čolovića direktno a možda i preko nekog posrednika, ne znajući šta se krije u pozadini svega.
Prikrivanje svih ovih i drugih činjenica od strane MUP-a, nije samo novo krivično djelo "pomoć učiniocu poslije izvršenja" i srodna krivična djela, nego je i direktan udar na moj život, jer pripadnici terorističke organizacije i dalje angažuju provokatore, špijune i plaćene ubice da me kontaktiraju i pokušaju uvući u klopku, uključujući i dolaske u moje dvorište i lupanje na vrata.
Pitanje je samo da li je osoba koju su nedavno poslali, prije oko 15 dana, imala u torbi pištolj sa prigušivačem ili neki smrtonosni otrov, kako bi me u skladu sa trenutnim pogodnim okolnostima, proglasili žrtvom korona virusa.
Nepostupanjem po svemu navedenom i prikrivanjem dokaza i počinilaca teških krivičnih dijela, MUP RS, direktno nastavlja sa ugrožavanjem mog života i omogućava zločincima pripreme likvidacije i angažovanje plaćenih ubica, kako bi me eliminisali a koje regrutuje iz kriminalnih miljea u zamjenu za prikrivanje dokaza o njihovim prethodnim krivičnim djelima.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`
Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja
AP-1031/19
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

nedjelja, 15. studenoga 2020.

REŽIM POKUŠAVA SPRIJEČITI TEKSTOVE I MIŠLJENJA O ZLOČINIMA KOJE PRIKRIVA

Činjenica je da dodik nije predstavljen kao hitler. Niti ima docrtane brčiće niti bilo koji znak nacista a nemaju ih ni druge osobe. Meni bi sad bilo najlakše poslije ove odluke ustavnog suda da napišem kako i jesam htio predstaviti dodika kao hitlera no to nije tačno. Istina je da smatram obojicu osobama sličnog mentalnog sklopa. Tirani, diktatori, zločinci, velike galamdžije i kabadahije, hrabri kad je oko njih gomila tjelohranitelja, policije, vojske, ulizica, poltrona, hrabri kad njih 100 i više napadaju jednog a najobičnije kukavice da se sami suprotstave bilo kome. I naravno, hitler je iza sebe imao svjetski moćnu vojnu silu a dodik ima samo gomilu kriminalaca koja bi se razbježala pred jednom SS jedinicom... hrabri su samo kad napadaju goloruke penzionere...

REŽIM POKUŠAVA SPRIJEČITI TEKSTOVE I MIŠLJENJA O ZLOČINIMA KOJE PRIKRIVA

O zločinima, pljačkama i ubistvima za koja su odgovorni kriminalci iz režima neću trošiti riječi jer su te činjenice poznate svima. No to što nemilice kradu i ubijaju sve koji im se nađu na putu im nije bilo dovoljno, nego su htjeli zabraniti svakome da kad ga napadnu, pokušaju ubiti, opljačkati ili slično da ih nazove, lopovima, ubicama, zločincima. Čak i da se njihovi zločinački planovi koje su pred kamerama javno otkrili, predstave u slici i riječi i to su pokušali spriječiti, prijetnjama, kaznama, pokušajima ubistva.
Nisu uspjeli jer sam nastavio da opisujem kriminalce iz terorističkog režima još aktivnije i sa novim dokazima do kojih vjerovatno ne bih ni došao da me nisu pokušali uplašiti. Najzad, Ustavni sud je doneo odluku kojom se priznaje pravo na slobodu izražavanje i to nije samo moje pravo, nego generalno svako koga su pokušavali zastrašivati u iskazivanju mišljanja a da pri tome nije činio krivično djelo, može se pozivati na odluku broj AP-1031/19 na licu mjesta a po potrebi pred sudovima te krivično prijaviti svakog službenika koji eventualno nastavi sa napadima na garantovana prava i poslije upozorenja.
U konkretnom slučaju sam objavio članak - internet verziju moje žalbe na prvostepenu presudu, unutar koga sam objavio fotografiju kojom u nekoliko preciznih riječi opisujem i vrh režima i one koji izvršavaju zločinačke naloge, što je jako zasmetalo jednom zlikovcu koji me je i prijavio, kako zbog sebe tako i da se dodvori kriminalcima na višim pozicijama. No da se ne bavimo mnogo pripadnicima terorističke organizacije, ovde je zanimljivo da je Ustavni sud doneo odluku 10.11.2020. i ja je još nisam dobio, (rokovi za dostavu su i do mjesec ili dva) a vjest o tome je objavljena u medijima što znači da je mnogo važnija nego što se na prvi pogled čini. U sadržaju teksta ćete vidjeti da iza svega stoje zločinci odgovorni za pljačke, krijumčarenja, ubistva i pokušaje likvidacije koji odavno treba da su na robiji a možda je ova odluka uvod u to.
Fotografija, koju sam montirao se može jednim djelom shvatiti i kao satira, kako je opisao ustavni sud ali samo u manjem procentu.
Trebalo bi biti logično da ja najbolje znam šta je namjera i poruka.
Prvo, činjenica je da dodik nije predstavljen kao hitler. Niti ima docrtane brčiće niti bilo koji znak nacista a nemaju ih ni druge osobe. Meni bi sad bilo najlakše poslije ove odluke ustavnog suda da napišem kako i jesam htio predstaviti dodika kao hitlera no to nije tačno. Istina je da smatram obojicu osobama sličnog mentalnog sklopa. Tirani, diktatori, zločinci, velike galamdžije i kabadahije, hrabri kad je oko njih gomila tjelohranitelja, policije, vojske, ulizica, poltrona, hrabri kad njih 100 i više napadaju jednog a najobičnije kukavice da se sami suprotstave bilo kome. I naravno, hitler je iza sebe imao svjetski moćnu vojnu silu a dodik ima samo gomilu kriminalaca koja bi se razbježala pred jednom SS jedinicom... hrabri su samo kad napadaju goloruke penzionere.
Prijavu protiv mene je podneo zločinac Danko Borovčanin, načelnik sudske policije, koji je saučestvovao u pokušajima mog ubistva te prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, tako što je izdao usmenu naredbu službenicima, bez ikakvog sudskog rješenja da se meni, majci ubijene djevojčice i svim njenim srodnicima ne dozvoli pristup tužilaštvu, kako ne bismo mogli dostaviti dokaze o njenom ubistvu.
U prijavi je zločinac i napisao naziv članka : "ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR" objavljen na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2017/10/26/4076166" a svjedoci koji lažu su upravo službenici kriminalca Borovčanina koje je on instruisao da čine krivična djela i lažu.
Druge osobe na slici nemaju nikakvu ličnu ulogu, dakle nebitna su njihova imena, nego simbolizuju režim, koji izvršava naloge jednog mafijaškog bosa i u potpunosti je usmjeren na pljaču naroda i zemlje, spreman da ubije svakog ko im zasmeta te stoga slika nije poređenje dodika sa hitlerom, nego kompletnog režima i RS i BIH u cjelini sa Trećim rajhom, sa Inkvizicijom sa najobičnijom terorističkom bandom.
Podsjećam da je režim mnogo prije nastanka slike ubio recimo Milana Vukelića pred zgradom MUP-a, nakon što su mu prijetili zločinci iz policije a neposredno po nastanku slike su ubili Davida Dragičevića.
U Federaciji je ubijen Dženan Memić, pa policajci Šehović i Vojinović, opljačkane su milijarde preko Bobar banke, Alumine, Grand trejda, hiljada namještenih tendera.
U konkretnom slučaju to je metafora odnosa zločinca Borovčanina i sudske policije, koja je poput bande iskorištena da gazi i pljuje po grobu osmogodišnje djevojčice i štiti njene ubice.
Srećom, ima službenika koji ne učestvuju rado u tome te mi je čak pružena pomoć od strane sudskog policajca na dan kada su me pokušali ubiti, što će vjerujem biti korišteno prilikom dokazivanja u krivičnom postupku protiv pripadnika terorističke organizacije.
Taj tretman sam okarakterisao kao fašizam, (nacizam ili diskriminaciju, kako god ko to vidi) a uz to je Bprovčanin, prisiljavao službenike da lažu u dokumentima i pred sudom, falsifikovao sudske presude i uticao na postupke kako bi prikrio ubistvo i izbjegao odgovornost.
Činjenica je da je dodok javno objavio "Crnu knjigu" i izdao nalog da se njegovi ljudi bore protiv onih koji su tu zapisani.
Činjenica je da ima ogroman broj pljački i ubistava i da se prikrivaju.
Fotografija je u prijavi opisana kao "uvredljiva" bez navođenja koga je uvrijedila a na pitanje sudije kako bih je ja okarakterisao, odgovorio sam da je to prikaz stvarnog stanja i čak da je pravo stanje u zemlji još mnogo gore, jer ovo su samo riječi a prolivena krv i nevine žrtve se ne vide na slici.
Članak sa novinarskim komentarom o odluci Ustavnog suda možete pročitati na web adresi "https://pravda-istina.org/ustavni-sud-bih-presudio-protiv-rezimske-cenzure-i-zastitio-ustavom-garantovano-pravo" pod nazivom `USTAVNI SUD BIH PRESUDIO PROTIV REŽIMSKE CENZURE I ZAŠTITIO USTAVOM GARANTOVANO PRAVO`...
U apelaciji poslatoj Ustavnom sudu, moji izneseni argumenti su prihvaćeni te su prethodno donesena sudska rješenja poništena i očuvano pravo na slobodu izražavanja. Na žalost između tog napada na mene i pokušaja zastrašivanja, ućutkivanja i cenzure, bilo je još nekoliko ubistava, koja se prikrivaju, nekad izvršioci a nalogodavci uvjek te brutalan teroristički i fašistički napad na građane, koji su na bilo koji način tražili istinu i kažnjavanje odgovornih za ubistvo Davida Dragičevića pa čak i na one koji su podržavali porodicu, izgovorili riječ "PRAVDA" ili samo sjeli na klupu pored koje eventualno može proći neko od onih koji prikrivaju zločin. Policija je da bi šefove mafije zaštitila od stresa, primjenjvala gestapovske metode, baš u skladu sa fotografijom kojom sam predstavio režim.
Uz sve to evo već mjesecima se sprovodi teror nad kompletnim narodom, izuzimajući režimlije koji prave korona derneke. Prisiljavaju se građani da nose maske, vrši se stalno zastrašivanje i propaganda sluga novog svjetskog poretka, koji žele uništiti ekonomiju, poljoprivrednike, stočare, male trgovine, ugostitelje i kompletnu "srednju klasu" da bi na tim razvalinama uspostavili novi ekonomski, finansijski i politički sistem uz pomoć vakcina, 5G mreže, čipovanja ljudi, robotizacije, totalnog nadzora i porobljavanja.
U svemu tome glavnu ulogu imaju političari koji su pokradeni novac izneli uglavnom u strane banke i da bi ga mogli podići spremni su zavesti svaki teror, uključujući eksperimente nad narodom pa makar od vakcina stradao i poslednji službenik. Sve im je uzalud jer njihovim gospodarima, čak i ako sprovedu plan i dalje će trebati radnici ali neće političari, ni policajci ni sudovi.
Za nagrade i kazne će biti zadužene kamere, 5G i centralni računar a kako će navedeni proći sa vakcinama neka sami promisle. Što se tiče novca koji su pokrali... nikad ga neće vidjeti jer odavno više nije na njihovim tajnim računima.
U nastavku je kompletan tekst apelacije, (koja je prihvaćena) bez ikakvih izmjena u odnosu na original :

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 19 PŽP

OČEKUJEM OD USTAVNOG SUDA BIH DA PO HITNOM POSTUPKU USVOJI OVU APELACIJU, UKINE DONESENO RJEŠENJE I ZAŠTITI PRAVO GARANTOVANO USTAVOM...
U donesenom rješenju osim već navedenih prava koje sam opisao u žalbi dodatno se vrši diskriminacija i nastavlja sa kršenjem prava.
I umjesto da se recimo demantuje argumentovano, neka od mojih iznesenih tvrdnji, ovdje se kaže da svjedočenje Danka Borovčanina niko nije predložio.
Da to nije istina dokaz je "Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." Policijske stanice, gdje se na drugoj strani predlaže izvođenje (JEDINOG) dokaza saslušanjem svjedoka Danka Borovčanina.
S obzirom da je na policijskoj stanici teret dokazivanja i da su oni predložili svjedoka na njima je i bilo da obezbijede saslušavanje tog svjedoka i ispitivanja kako od njih tako i da se meni omogući da ispitam svjedoka koga su predložili.
Umjesto toga, taj svedok se uopšte nije pojavio bez ijedne riječi obrazloženja a što je najvažnije niko nije izvodio dokaze vezano za taj zahtjev i nije naveden nijedan argument zašto je to eventualno prekršaj.
Tako je dakle zakonom predviđeni dokazni postupak, vezano za "uvredljivu" fotografiju u potpunosti izbačen, a kako se vidi u prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018." sud, odnosno sudija je iznosio svoje impresije da citiram sudiju "pridodati tekst kod lica na slici kao i kod građana izaziva osjećaj da se radi o uvredljivom i uznemirujućem sadržaju".
U prilogu "Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019." sud, odnosno sudija, pogrešno tvrdi da je Danko Borovčanin moj svjedok i time se smišljeno falsifikuje dokazna dokumentacija iz koje se vidi da je svjedok predložen od strane policijske stanice i isti je, (Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.) inicirao prekršajni postupak, čak napisavši da je taj dopis "pokretanje prekršajnog postupka" za šta on nema zakonsko ovlaštenje.
Sa druge strane ja sam istakao da je pravo garantovano Ustavom u članu 32 da građani iznose mišljenje o radu državnih organa što je sastavni dio i člana 7 zakona o javnom redu i miru a koje pravo se pokušava brutalno oteti ne samo meni, nego svim građanima.
Takođe je sporno i tretiranje javnog mjesta jer prije svega internet nije definisan u zakonu o javnom redu i miru kao javno mjesto i naravno kako sam istakao sjedište "Bloger.ba" je na teritoriji Federacije BIH a ne samo da se ne nalazi na području nadležnosti suda u Bijeljini, nego nije uopšte u Republici Srpskoj.
Zaista je nevjerovatno da u bilo kom postupku sud zasniva svoju odluku samo na podnesenom zahtjevu i opisu jedne strane a da se o tome ne izvodi nikakav dokazni postupak niti saslušava predloženi svjedok a onda se lažno tvrdi na dnu strane 2, drugostepenog rješenja, kako tog svjedoka niko nije ni predložio nijednim zahtjevom.
Koliko je doneseno rješenje ozbiljno i koliko je zasnovano na činjenicama, dokazuje upravo taj ključni detalj u spomenutom rješenju gdje se tvrdi da niko nije predložio saslušavanje svedoka dok međutim, to se jasno vidi iz podnesenog zahtjeva što nedvosmisleno znači da gospodin sudija uopšte nije izvršio nikakav uvid u spis nego se postupa po nalozima dodik milorada i odredbama iz CRNE KNJIGE koju je šef mafijaškog fašističkog režima objavio javno pred kamerama. Na kraju prilažem i originalni snimak, (Dodik najavio crnu knjigu) na koji sam uneo riječi koje je tada izjavio a koje ne samo da su izazvale uznemirenost i strah kod svih časnih i poštenih građana negu su i klasičan primjer fašističko banditskog nastupa tipičnog za šefove narko kartela a ne za jednog političara...

KRŠENJA ZAKONA TOKOM POSTUPKA

1) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje : Datum objavljivanja članka nije 07.11.2017. nego 26.10.2017.
2) Prekršeno pravilo o teretu dokazivanja jer PS Bijeljina II nije izvodila nikakve dokaze, nije saslušavala svjedoke, nije iznela nijedan argument, niti izgovorila ijednu riječ, vezano za navodni prekršaj objavljivanjem fotografije.
3) Povrijeđeno pravo definisano članom 9, stav 5 jer mi navedenog "svjedoka" Borovčanin Danka, RS nije omogućila da saslušam i ispitam.
4) U dopisu SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017. Sudska policija pokreće prekršajni postupak, (navedeno u naslovu) za šta nema ovlaštenje.
5) Ne postoji podatak niti je izveden ikakav dokaz, koji se to građanin uznemirio ili negodovao zbog "uvredljive" fotografije niti kakve je štetne posljedice izazvala.
6) U "Zahtjevu za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." navodi se kao JEDINI DOKAZ, saslušanje svjedoka Danka Borovčanina a do čega uopšte nije došlo jer se isti nije pojavio pred sudom.
7) Donesenim rješenjem 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018. se lična mržnja Danka Borovčanina, uzrokovana strahom zbog zločina koje je počinio, predstavlja kao "uznemirenost" bez ikakvog dokazivanja i favorizuje u odnosu na pravo garantovano članom 32 Ustava RS.

PRILOZI

Zahtjev za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017.
Dopis borovčanina SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017.
Rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018.
Žalba na rješenje 80 0 Pr 092159 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 092159 19 Pžp od 30.01.2019.
Dodik najavio crnu knjigu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902