ponedjeljak, 30. studenoga 2020.

ZAŠTO SUDSKA POLICIJA ŠTITI ZLOČINCE

Podsjećam da je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ugušena u sopstvenoj krvi, nakon smrtonosnog ranjavanja prilikom šverca narkotika a otac Krunoslav Bajo, poslije eksperimentisanja sa novim lijekovima za potrebe farmako mafije u trovačnici UKC Banjaluka se ugušio, povraćenom hranom tokom transporta za Bijeljinu. Materijalni dokaz ubistva djevojčice je uklonjen i opran benzinom a istorija bolesti oca sa upisanim nazivima lijekova je nestala i na sve to se na namonstruozniji način lažirala dokumentacija na dan kada me komanda sudske policije sa saučenicima pokušala ubiti. Ovako nešto bih očekivao od Gestapoa ili ustaške satnije no evo i sudska policija pokazuje da ne zaostaje ni pedalj iza njih kao ni MUP...

ZAŠTO SUDSKA POLICIJA ŠTITI ZLOČINCE

Skrećem pažnju da će ovaj materijal, osim komandi sudske policije, biti poslat i Vrhovnom sudu Republike Srpske, Republičkom javnom tužilaštvu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te sudovima u Bijeljini. Ukoliko se nastavi sa podrškom pripadnicima terorističke organizacije i prikrivanjem njihovih imena, činjenica i dokaza, materijal će biti dostavljen i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kao krivična prijava, za nova krivična djela.
Pojedini pripadnici sudske policije su već izvršili više teških krivičnih djela a zbog prikrivanja, podrške i zaštite počinilaca i komanda sudske policije i kompletna sudska policija, trenutno imaju status terorističke organizacije, te upozoravam sve institucije da sve dok mi ne dostave puno ime i prezime osobe ili osoba, koja je ili koje su naložile napad na moje zdravlje i život 27.09.2018. tretiraju kompletnu sudsku policiju kao terorističku organizaciju a od svih pripadnika sudske policije, tražim da do daljnjeg dok mi ne dostave to ime ili imena, izbjegavaju bilo kakve kontakte sa mnom i da drže distancu od najmanje 2 metra, jer ih tretiran kao teroriste, posebno stoga jer osim što se pred sudom "hvale" da ne znaju zakonske odredbe, pripadnici sudske policije su poznati i po tome da se igraju sa oružjem te prvim metkom "slučajno" pogode žrtvu u glavu.
Komandi sudske policije, ostavljam rok do 5. decembra 2020. da meni lično dostave traženo ime na navedeni mejl, te da isti podatak dostave, Vrhovnom sudu RS, Republičkom javnom tužilaštvu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kom slučaju bi i odgovorna lica i kompletna sudska policija u cjelini krenula iz statusa terorističke organizacije, prema statusu zvanične institucije a do čega joj je veoma dalek put.
Istine radi, među sudskim policajcima, sigurno ima ljudi, koji žele časno i pošteno da obavljaju dužnost u što sam se lično uvjerio a jedan od njih, gospodin Radić Dragan je svojim humanim gestom, vjerovatno i doprineo da preživim, pošto mi je njegov načelnik Borovčanin Danko, brutalnim i zločinačkim metodama, uskratio hitnu pomoć, koju sam tražio zbog gušenja. Zatražio sam od policijskih službenika, kojima je bilo vidno neprijatno zbog zločina kome prisustvuju, da uzmu moj novac i kupe mi bar bocu flaširane vode, na šta je gospodin Radić rekao da ne može uzeti moj novac, koji je popisan, te mi sa kioska doneo vodu, plativši je svojim novcem.
Na žalost, svi službenici su natjerani od strane načelnika da prisilno "zaborave" i ovaj događaj i sve bitne činjenice te da potpišu zabilješku, koju je načelnik svojeručno lažirao a to sam dokazao u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koji je postao pravosnažan...
U nastavku ću bez mnogo opisa i navođenja relevantnih odredbi iz zakona i ustava, predočiti dio dokumenata iz kojih se vide konstantne laži, falsifikati i krivična djela sudske policije, izvršena sa ciljem da se prikriju odgovorni za pokušaj mog ubistva i ubistvo osmogodišnje devojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, preko koje se istovremeno pljačkalo stotine miliona maraka godišnje a vjerovatno i milijarde.

Ukazujem prvo na najnoviju odluku ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031-19" od 10. novembra 2020. koju još nisam dobio ali je očito neko odlučio da se dostavi medijima i objavio a odnosi se na predmet, koji je protiv mene pokrenuo načelnik Okružnog centra sudske policije u Bijeljini.
Ustavni sud je konstatovao kršenje mojih prava i time su 3 vezana postupka, koji su svi pokrenuti od strane sudske policije, okončana u moju korist a uzrok svemu je monstruozan fašistički tretman koji je sprovodila sudska policija godinama.
Naime fotografija koju ustavni sud pominje, nastala je, odnosno prikazuje metaforički, upravo tretman sudske policije, koja je bez ikakvog donesenog rješenja, sprovodila neku naredbu o zabrani pristupa tužilaštvu, Zdenku Bajo, majci ubijene djevojčice Ivone, Budimki Bajo i svim srodnicima djevojčice, čije ubistvo smišljeno prikriva sudska policija.
Da je nastup sudske policije upravo fašistički, dokaz je "Zapisnik sažetak 80 1 Pr 004323 11 Pr".
A da nikada nije postojalo nikakvo rješenje, niti legalna naredba o zabrani pristupa, dokazuju "Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva" te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017."
Vezano za taj razbojnički i fašistički tretman sudske policije, poslao sam aplikaciju ili kako se ovdje češće kaže, tužbu sudu u Strazburu što se vidi iz dokumenta "Prijemni list pošte" od 24.06.2016.
Kako povratnica iz Strazbura nije stizala, pokrenuo sam postupak kod pošte i dobio izvještaj da je pošiljka "nestala" odnosno "izgubljena". U stvarnosti su takozvane "bezbjednosne službe" koristeći nezakonito pokretnute "posebne istražne radnje" zaustavile moju pošiljku i ukrali a onda su poslali svog čovjeka u civilu da mi ostavi na stolu pred ulaznim vratima falsifikovani dopis "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." kao iz suda u Strazburu a kog "dostavljača" sam lično vidio kroz prozor, misleći u tom trenutku da se radi o nekom radniku komunalnih službi.
U navedenom prilogu "Falsifikat obavjest od 15.09.2016." se upravo navodi datum 24.06.2016.
Dokument "Uporedba potpisa falsifikata" vizuelno pokazuje da se ne radi ni o kakvom ručnom potpisu, nego o kompjuterski sačinjenoj kopiji, koja mi je dostavljena.
Da bih imao dokaz o ovoj gestapovskoj krađi dokumentacije i materijala, koji dokazuje fašističke metode, koje se primjenjuju prema porodice ubijene djevojčice, pokrenuo sam postupak za nadoknadu štete, što sam i postigao "Rješenje pošte od 12.04.2017."
Iz svega se vidi da je moja pošiljka "nestala" a onda su zbog neusklađenog rada u tajnoj mafijaškoj paradržavnoj službi, pogriješili i dostavili mi falsifikat navodne odluke suda u Strazburu, jer....
KAKO JE MOGUĆE DA SUD ODLUČUJE O APLIKACIJI KOJA JE ZVANIČNO IZGUBLJENA ???
Ili da budemo precizniji, službe mafijaškog, fašističkog, terorističkog režima, presreću i kradu tužbe građana za Strazbur a onda im šalju falsifikovane navodne odluke tog suda, kojim se kao tužba odbacuje.
Paralelno s aktivnostima za pribavljanje ovog dokaznog materijala, sačinio sam novu digitalnu dokumentaciju od više stotina fajlova, svaki pojedinačno precizno numerisan i poslat u elektronskom obliku sestri u Švajcarsku, da ih odštampa i odatle pošalje za Strazbur.
Da su pošiljke poslate vidljivo je iz dokumenta "Cirih pošta" te je takođe stigla i potvrda o prijemu iz Strazbura.
Nakon toga, nisam dobio nikakvo obaveštenje od suda u Strazburu, ni da se ta aplikacija odbacuje, niti da je usvojena, te osnovano sumnjam da je zaista usvojena u moju korist ali je odluka o tome presretnuta i "zagubljena".
Argument da je zaista tako je to što je otprilike od 2017. sudska policija prestala da mi zabranjuje pristup u tužilaštvo, te sam iz tog razloga i zatražio ranije pomenuta izjašnjenja sudova i tužilaštva, gdje je jasno navedeno da niko od njih nikada nije donio rješenje o zabrani pristupa.
Meni dakle, nikakva odluka nije stigla ali se iz svega može zaključiti da je sud u Strazburu doneo odluku u moju korist i da to znaju tajne službe, te se prestale sa dotadašnjim fašističkim metodama, bar u tom pogledu ali su intenzivirani pokušaji likvidacije.
Prije nego što dođemo do toga, skrećem pažnju na podmukle metode i bezobrazluk sudske policije, koja me je u svojim zabilješkama opisivala kao psihički poremećenog narkomana što se vidi iz dokaza "Zabilješka 1292-12".
To što me sudska policije opisuje kao ludaka mi je suštinski kompliment, jer to rade da bi prikrili svoje zločine i zločine onih koji su ubili osmogodišnju djevojčicu a sve to su činili, namjerno prećutkujući da sam donosio materijalne dokaze o njenom ubistvu, koje su svi vidjeli.
Opis da sam psihički poremećeni narkoman se nalazi na drugoj strani pomenute zabilješke a na prvoj strani je lažni opis plakata na kome sam doneo fotografiju materijalnog dokaza ubistva.
Da pravi sadržaj nema ni 10% povezanosti sa lažima koje napisala sudska policija, vidljivo je iz priloga "Protestni plakat" koji je sadržan i u sudskom spisu.
Koristeći riječi sudske policije da je moje ponašanje moguće samo zbog dejstva narkotika ili psihičkog poremećaja, tvrdim da je ovakva razmjera kriminala, laži, bezobrazluka i fašističke diskriminacije, koju čini sudska policija uz sve to smišljeno prikrivajući zločince, moguće objasniti samo time, što je sudska policija teroristička organizacija, koja radi pod komandom, za interese i u sastavu mafije a psihičku snagu, pravno i opšte znanje, moje u odnosu na kompletnu sudsku policiju sam dokazao više puta prad sudom, uvjek suočen sa unaprijed pripremljenom gomolom laži, falsifikata i instruisanja svjedoka da lažu i pred sudom.
Posljedica terorističkog i fašističkog postupanja sudske policije je to da Okružno tužilaštvo u Bijeljini, formalno "nema nikakvih saznanja" o pomenutom materijalnom dokazu ubistva, što se jasno vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017."
Dakle, pojedini kriminalci iz kriminalističke policije su uklonili materijalni dokaz sa ubijene djevojčice, oprali ga benzinom i o tome nisu izvjestili tužilaštvo a onda su zločinci iz komande sudske policije u Bijeljini, godinama sprečavali porodicu da to dostavi, kako bi prikrili ne samo taj zločin, nego i šverc narkotika u kome su godinama saučestovali.
O razbojništvu zločinaca i kriminalističke policije, napisao sam ove godine više tekstova i o svemu obavijestio predsjednika Republike, na šta je reagovano, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) upućen i ministru.
Ministar je nešto kasnije imao javni nastup u TV emisiji, gdje je jasno opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da postupaju službenici a prije svega da svaku nezakonitu naredbu moraju odbiti.
I da djelimično opišemo dio pokušaja likvidacije, koju su planirali pripadnici terorističke organizacije od kojih izdvajam nekoliko imena "Sokolačkog klana" : inspektor Marković Dragoslav, Borovčanin Danko, Rajko Čolović i Borovčanin Luka.
Osim nabrojanih i drugih brojnih krivičnih dijela, sudska policija je sačinila falsifikat rješenja Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je pravosnažnim rješenjem Okružnog suda završeno u moju korist.
Iako je dakle drugostepenim rješenjem, preinačena odluka osnovnog suda i postupak obustavljen, pripadnik terorističke organizacije, Danko Borovčanin je sam ili u sadejstvu sa saučesnicima udario pečat pravosnažnosti i sačinio falsifikat, kako bi imao opravdanje, pred komandom u Banjaluci i prikrio svoje krivično djelo.
Kada sam otkrio taj falsifikat, pokušao sam doći do podataka ali je Borovčanin pokrenuo veze da se materijal sakrije i uništi, te sam podnio krivičnu prijavu, koju je potom Republičko tužilaštvo Republike Srpske, odlukom "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" dodijelilo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Potom, pomenuti klan odlučuje da iskoristi tu odluku i montira nelegalni predmet protiv mene a moje dokaze sakrije ili uništi.
Nesporno je da je Rajko Čolović kao glavni okružni tužilac, morao učestvovati u montiranju nelegalne optužnice a da li su nešto znali o tome tužilac Biljana Petrović i Dragan Ninković, koji su međuvremenu smrtno stradali, ostaje da se vidi u narednom periodu.
S obzirom da sam veoma dobro poznavao zakon, zatražio sam od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, kopiju rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti, što naravno nikada nije dostavljeno jer ga nisu ni imali.
Da bih dokazao, kako se radi o smišljenom kriminalu a nikako ne o grešci, što bi sigurno bilo pokušano da se tako predstavi, kopije zahtjeva sam slao i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje je reagovalo prvo dopisom "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." koji je poslat meni te tužilaštvu i sudu na Sokocu.
Drugi dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." je poslat poslije razbojničkog napada na mene i pokušaja likvidacije 27.09.2018.
Na moj zahtjev i dopis Vijeća reagovala je samo sudija Branka Malović, koja se izjašnjava, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) da ne raspolaže nikakvim rješenjem, ne postoji u sudskom spisu nego se "vjeruje" jednoj strani u postupku - tužilaštvu sa kojom sam prema ZKP-u ravnopravan, da navodno ima legalno rješenje a koje odbija dostaviti ne samo meni, duže od godinu dana, nego ga ne dostavlja ni sudu ni VSTV-u. Tim odgovorom čiji je datum lažiran jer je posljedica prethodno pomenutog dopisa VSTV-a od 04.10.2018. a primio sam ga više od 7 dana poslije lažnog datuma, sudija ostavlja utisak da je obmanuta od tužilaštva i što se mene tiče skida odgovornost sa sebe, vezano za učešće u planiranju likvidacije ali ne i Borovčanin Luka, koji je lagao da postoji nadležnost tužilaštva i posebno gnusno lažirao zapisnik sačinjavajući ga tako da je lažirao prisustvo Stanka Nuića 12.03.2018 a krivična djela vezano za povredu zakona od strane sudije i ne pominjem.
NAPOMINJEM DA JE MAFIJAŠKI DVOJAC "ČOLOVIĆ - BOROVČANIN" DIREKTNO ODGOVORAN ZA ZATAŠKAVANJE BROJNIH LIKVIDACIJA U ISTOČNOM SARAJEVU I DUGOGODIŠNJE PRUŽANJE PODRŠKE EKIPAMA PLAĆENIH UBICA OD KOJIH JE JEDNA UHAPŠENA TEK PO UKLANJANJU ČOLOVIĆA SA POZICIJE GLAVNOG TUŽIOCA A POSLIJE POKUŠAJA UBISTVA SLOBODANA VASILJEVIĆA. ČOLOVIČ I BOROVČANIN SU DALEKO VEĆI KRIMINALCI OD ONIH KOJI SU TRENUTNO PRITVORENI I KOJIMA SE SUDI JER BEZ NJIOVE ZAŠTITE NE BI BILO TAKVIH UBILAČKIH TIMOVA...

PRILOZI : AP-1031-19, Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr, Izjašnjenja okružnog suda i tužilaštva, Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017., Prijemni list pošte, Falsifikat obavjest od 15.09.2016., Uporedba potpisa falsifikata, Rješenje pošte od 12.04.2017., Cirih pošta, Zabilješka 1292-12, Protestni plakat, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020., Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018., Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018., Sokolac sud odgovor od 03.10.2018., UDT DI 009312 19 od 27.01.2020., Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Zahtjev za informacije VSRS, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr - strana 11, Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami, Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902