utorak, 30. siječnja 2018.

OKRUŽNOM SUDU PO ČLANOVIMA 49 - 52 ZPP-U

Iz svega je vidljivo da sudije Osnovnog suda, nemaju nikakvih problema da lično izvrše krivična djela, ne samo u predmetu nego i izvan njega a onda postupaju u drugom predmetu i odlučuju o svojim radnjama, te nema nikakvog razloga da se Osnovni sud u Bijeljini izuzima iz postupaka u kojima sam stranka. Nije to korektno ni prema sudijama drugih sudova koji bi morali pokrivati kriminal kolega iz Bijeljine a izvršen sa monstruoznim ciljem: DA SE PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, PRLIKOM ŠVERCA NARKOTICIMA OD STRANE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI


OBAVJEST PO ČLANOVINA 49 - 52 ZPP-U

OKRUŽNOM SUDU PO ČLANOVIMA 49 - 52 ZPP-U

Napomena : Osnovnom sudu u Bijeljini i Pravobranilaštvu RS, predati su nedavno prijedlozi za sporazum i ostavljen rok za odluku do kraja "Sedmice sudske nagodbe". Tim sporazumom nije tražen nikakav novac, nego samo poštovanje garantovanih prava i zakonskih obaveza. Ukoliko bi sporazum bio postignut, izbjeglo bi se odlučivanje u bar 3 predmeta a i eventualne odluke vezane za ovaj dopis, odnosno eventualni zahtjev Osnovnog suda za svoje izuzeće...

S obzirom da je ranije već, Osnovni sud u Bijeljini tražio pismeno svoje izuzeće iz predmeta u kojima sam ja stranka a bez mog znanja, ovim dopisom želim unaprijed da vas obavijestim da se protivim bilo kakvom izuzimanju postupaka iz rada mjesno nadležnog suda ukoliko se to ponovo zatraži.
Time bi bilo prekršeno moje pravo na pravično suđenje, koje logično treba da se odvija pred najbližim sudom a odlasci pred bilo koji drugi sud uzrokuju probleme oko prevoza, kako meni tako i svjedocima kojih bi trebao biti veći broj.
Naime, tokom ove godine su čak 3 postupka bila dodijeljena sudiji Marković, uprkos tome što je Republika Srpska još dvije godine ranije pokrenula krivični predmet protiv mene po članu "povreda ugleda suda" a ista sudija je jedan od aktera u tom predmetu a za sad nepoznato da li je lično podnosilac ili samo svjedok.

Pošto sam uz dokaze ukazao na tu činjenicu postupajuća sudija je u skladu sa zakonom, prekinula svaki dalji rad na tom predmetu do odluke predsjednika Osnovnog suda a ona bi logično trebalo da bude izuzimanje sudije ali vrlo vjerovatno i zahtjev za izuzeće kompletnog suda, jer kako sam istakao to je i ranije činjeno.
Ističem da za tako nešto nema razloga, jer postoje u osnovnom sudu, sudije u parničnom odijelu sa kojima nikada nisam imao kontakt, odnosno nisu održali nijedno ročište ni u jednom predmetu vezanom za mene.
S druge strane kada sam pismenim podnescima i u zapisnik, takođe pismeno ukazivao, da recimo sudija Vakičić ne može da vodi postupke i ocjenjuje o svom radu, konkretno o njenom učešću u prikrivanju i uklanjanju falsifikata rješenja suda, (učinjeno u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2) ista se oglušila o zakonsku obavezu i nastavila rad na tom predmetu te donijela odluku (Presuda 80 0 P 057426 14 P) da to što je sačinjen falsifikat i dijeljen okolo kako bi se njime opravdala diskriminacija prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, nije neka šteta jer nisam izvodio dokaze da sam zbog toga psihički poremećen odnosno da sam poludio.

Dakle i zakon pa čak i Ustavom garantovana prava su nebitni i ne postoje, te je prema njima jedini osnov za konstataciju diskriminacije, nalaz i mišljenje vještaka koji će pismeno napisati da je osoba psihički poremećena kao što je to pred sudom, na taj način recimo, "dokazao" Dodik Milorad, predsjednik u ovim sporovima tužene Republike Srpske.

Ja naprotiv, nisam poremećen, ni na taj ni na bilo koji drugi način ali insistiram i zahtijevam da se Ustav i garantovana prava poštuju, ne samo u mom slučaju, nego prema svim građanima, uključujući i sudije.
Dakle, ako je mogla sudija Vakičić odlučivati u nekom predmetu o svojim radnjama i načinu kako je pokušala prikriti i ukloniti falsifikat, onda može i bilo koji drugi sudija odlučivati o postupanju sudske policije, o postupanju MUP-a a najbliža dodirna točka je postupanje sudije prekršajnog suda, Đurić Dragoljuba koji je omogućio "trećim" licima uvid u spis u svom predmeta a koji su potom sačinili kopiju, napravli falsifikat i dijelili okolo, kako bi mi nanijeli štetu. Onda je isti sudija odbio da mi odgovori ko je i kada imao uvid u taj spis, (Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.) te je potom sinhronizovanom akcijom, znajući za taj moj zahtjev i krivičnu prijavu, (Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih od 18.01.2017.) isti spis uništen kako bi se sakrili tragovi o tome ko je pristupao spisu i sačinio falsifikat, (Naredba T12 1 KTK 0000296 17 od 25.09.2017.) ali na njihovu žalost, sam falsifikat nisu mogli da unište.
Cilj je bio da se ne otkrije, ime osobe koja je sačinila falsifikat ali odgovornost, Đurića, Vakičić, Radujka je nesporna.
Iako su znali da postoji krivična prijava i istraga, unjesto da se odgovori na moje pitanje, pokrenuta je akcija uništavanja spisa radi zaštite "trećih lica". U toj kriminalnoj radnji učestvovala je i sudija Sekulić, koja opet nije zatražila svoje izuzeće, kao ni prekršajni sud iako je saučesnik u falsifikovanju, nego je prikrila predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, koji sam pismeno zahtijevao da se izvede kao dokaz u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
Vidljivo je iz mog zahtjeva, (Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17) da tražim pred pretres 20.04.2017. da se pribavi više dokaza među kojima i sporni spis 80 1 Pr 000670 10 Pr i to ne samo sudski nego i primjerak iz MUP-a. Poslije toga, sudija Sekulić razvlači postupak i manipuliše sa uručivanjem video snimaka 3 mjeseca a u međuvremenu se uništava predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, kako je navedeno u Naredbi T12 1 KTK 0000296 17, to je učinjeno 08.05.2017.
I kada je taj kriminalni posao okončan, uručeni su mi snimci, nastavak pretresa zakazuje u sred kolektivnog odmora i uprkos tome što se 28.07.2017. nisu pojavila dva svjedoka od kojih i ključni Lazić Milan, iako je MUP zatražio odgađanje postupka, sudija Sekulić, ekspresno okončava predmet isti dan, bez saslušanja tih svjedoka i bilo kakve odluke o mojim zahtjevima, mjesecima ranije pismeno predatih u spis.
Iz svega je vidljivo da sudije Osnovnog suda, nemaju nikakvih problema da lično izvrše krivična djela, ne samo u predmetu nego i izvan njega a onda postupaju u drugom predmetu i odlučuju o svojim radnjama, te nema nikakvog razloga da se Osnovni sud u Bijeljini izuzima iz postupaka u kojima sam stranka. Nije to korektno ni prema sudijama drugih sudova koji bi morali pokrivati kriminal kolega iz Bijeljine a izvršen sa monstruoznim ciljem:
DA SE PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, PRLIKOM ŠVERCA NARKOTICIMA OD STRANE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.

PRILOZI


Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 27. siječnja 2018.

PREDSJEDNIKU SUDA PO ČLANU 360 ZPP-U

Republika Srpska, "nema pojma" o materijalnim dokazima ubistva uklonjenim sa mjesta zločina, "ne zna" ništa ni o krijumčarenju preko Bobar grupe, "ne zna" ni ko su odgovorni za pljačku milijardi maraka pod kontrolom vlade, "ne zna" da postoje niti kako glase garantovana prava iz ustava koje se ne mogu ni oduzeti niti ograničiti ali zato zna da primjenjuje fašističku diskriminaciju bez ikakvog pravosnažnog rješenja, prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice čije ubistvo svjesno prikriva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU SUDA PO ČLANU 360 ZPP-U

Član 360 ZPP-u, stav 1 : "Kada sazna da postoji neki od razloga za isključenje iz člana 357. stav 1. t. 1. do 6. ovog zakona ili čim sazna da je podnesen zahtjev za njegovo isključenje, sudija je dužan da prekine svaki rad na tom predmetu i da o razlozima za isključenje odmah obavijesti stranke i predsjednika suda, koji će da odluči o isključenju.
Zbog javnosti ističem da zapisnik sačinjen 23.10.2017. u predmetu 80 0 P 077873 16 P uopšte ne odgovara činjeničnom stanju što je uobičajeno ali neću da potenciran i pravim pitanje zbog toga jer je suštinski efekat isti.
Dakle, ja uopšte nisam zahtijevao, nego samo skrenuo pažnju da smatram kako postoje zakonom predviđeni osnovi za izuzimanje postupajućeg sudije a to je ista sudija prenijela svojim riječima onako kako je smatrala da je svrsishodnije vjerovatno.
Zakon je savršeno jasan po tom pitanju i nema razloga da sud ne postupi prema odredbama vezanim za izuzeće i isključenje ali ako sud nema hrabrosti da se suprostavi mafijaškom režimu, evo ja imam i neka bude da je to moj zahtjev.
Što se mene tiče, formalno je sasvim svejedno koji će sudija postupati jer ni Republiku Srpsku ni Bosnu i Hercegovinu ni sud ni bilo koji drugi organ ne smatram legitimnim.
Ali to što postoji zakonom propisani uslovi za izuzeće nekog sudije a ne poštuju se, u perspektivi može samo strankama da donese štetu jer uzmimo jedan hipotetički primjer da ne kažem bajku.

JA SAM GLAVNI BAJA


Pretpostavimo da bi sudija umjesto postupanja prema nalozima mafijaškog fašističkog režima Dodik Milorada, primijenila članove iz Ustava i zaštitila garantovana prava te u potpunosti usvojila moj tužbeni zahtjev odnosno donijela presudu u moju korist onako kako sam i predložio.
Tuženoj Republici Srpskoj odnosno njenom pravnom zastupništvu bilo bi dovoljno samo da u žalbi istakne kako je sudija prema odredbama zakona morala biti izuzeta, (član 208, stav : (1) Presuda se može pobijati: "1) zbog povrede odredaba parničnog postupka;) odnosno da nije mogla voditi ovaj postupak da bi ta presuda pala i predmet bio vraćen na novo postupanje novom sudiji.
Predmeti drugih parnica bi se nepotrebno priklapali i analizirali svjedoci bez efekta, dokazi takođe beskorisno izvodili a ja bih izgubio vrijeme u dokazivanju terora i kriminala koji pojedinci vrše zloupotrebljavajući odgovorne i moćne pozicije koje zauzimaju.
Ko je u krivičnom predmetu T17 0 KT 0006630 15 protiv mene podneo prijavu nije ni važno, da li ovde postupajuća sudija ili neko drugi jer je taj predmet otvorila RS, koja je stranka i u ovoj parnici i dužna je znati, kako da reaguje u ovakvoj situaciji.
Suviše je toga o čemu RS "NEMA SAZNANJA" a što je direktan uzrok za obilje kriminala koji sam razotkrio poslednjih godina. Republika Srpska, "nema pojma" o materijalnim dokazima ubistva uklonjenim sa mjesta zločina, "ne zna" ništa ni o krijumčarenju preko Bobar grupe, "ne zna" ni ko su odgovorni za pljačku milijardi maraka pod kontrolom vlade, "ne zna" da postoje niti kako glase garantovana prava iz ustava koje se ne mogu ni oduzeti niti ograničiti ali zato zna da primjenjuje fašističku diskriminaciju bez ikakvog pravosnažnog rješenja, prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice čije ubistvo svjesno prikriva...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 24. siječnja 2018.

PRIJEDLOG DOKAZA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

ZAHVALJUJEM TUŽIOCU I SUDIJI ZA PODIZANJE I POTVRDU OPTUŽNICE ČIME SU MI POMOGLI I PRUŽAJU PRILIKU DA PRED SUDOM DOKAŽEM DIO ZLOČINAČKIH, PLJAČKAŠKIH I FAŠISTIČKIH METODA KOJE PRIMJENJUJE NELEGALNI, NEZAKONITI, DIKTATORSKI, OKUPATORSKI REŽIM DODIK MILORADA...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


PRIJEDLOG DOKAZA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Prije svega ističem da ne postoji krivično djelo, nego tužilaštvo zamišlja da je KZRS, buvlja pijaca na kojoj oni mogu izmišljati pojmove i krivična djela po svom nahođenju. Član 370 jasno propisuje da se za krivičnu radnju smatra PORUGA, a nikako UVREDA. U KZRS, ne postoji krivično djelo UVREDA i sud nema nadležnost po osnovu KZRS, procjenjivati i ocjenjivati da li je neka riječ uvreda te je dužan odmah odbaciti ovakvu besmislenu optužnicu.
Ukoliko ipak dođe do sudskog postupka, (naravno pred mjesno nadležnim sudom) svoju odbranu ću zasnivati u slijedećim fazama :
0) MATERIJAL KOJI DOKAZUJE NELAGALNOST REPUBLIKE SRPSKE I SVIH NJENIH ORGANA
1) DIO MATERIJALA KOJI DOKAZUJE RAZLIKE IZMEĐU PORUGE I UVREDE
Poruga - objašnjenje riječi i popis sinonima iz izvora "dictionares24.com" i "LZ Miroslav Krleža", Uvreda - objašnjenje riječi i popis sinonima iz izvora "dictionares24.com" i "LZ Miroslav Krleža", Djelo Petra Kočića "Jazavac pred sudom" kao najpoznatiji i najmjerodavniji primjer izlaganja suda poruzi i moj tekst napisan specijalno za ovu "optužnicu" pod nazivom "Zločinac pred sudom", (http://glasistine.pravda-istina.org/zlocinac-pred-sudom/) kao primjer poruge i ismijavanja - kako to izgleda kada se neko ili nešto zaista opisuje na podrugljiv način. Osim toga ću detaljno obraditi navedene pojmove, razlike između njih a sve vezano za član član 370 KZRS i član 32 Ustava RS.
2) MATERIJAL KOJI ZAHTIJEVAM DA MI SE PREDA OD STRANE RS NAREDBOM SUDA - KOMPLETAN MATERIJAL PRIKUPLJAN O MENI PO BILO KOM OSNOVU OD 2010 KADA ME JE TUŽILAŠTVO DOKAZANO I UTVRĐENO, (T15 0 KT 0002365 10 OD 14.12.2012.) LAŽNO PRIJAVILO ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI" SVE DO 07.12.2017. I TRENUTNO POSLEDNJEG POKUŠAJA LAŽNOG OPTUŽIVANJA KOJE ĆU TEK DOKAZATI U BUDUĆNOSTI.
3) KOMPLETAN PREDMET T17 0 KT 0006630 15 BEZ INTERNIH DOKUMENATA I DOPISA TUŽILAŠTVA KOJE TREBA IZBACITI.
4) SASLUŠANJE SVJEDOKA KOJEG TUŽILAŠTVO NAVODI U OPTUŽNICI - VLAKČIĆ ŽELJKE, TE SVJEDOKA KOJI SU NAVEDENI U ZAPISNIKU MUPA, (MARKOVIĆ JELENA, ĐURIĆ DRAGOLJUB, ALEKSANDAR MATKOVIĆ, ĐONLIĆ MENSUR, ŽELJKA VAKIČIĆ, LJUBIŠA MIĆIĆ, DEVIĆ SMILJKA I DESTANOVIĆ SENAD).
5) PREDLAŽEM SPAJANJE OVOG PREDMETA SA PREDMETOM PO NAVODNOM KRIVIČNOM DJELU "NEOVLAŠTENO SNIMANJE" I PRIJAVI BOROVČANIN DANKA IZ SUDSKE POLICIJE O ČEMU SU SAČINJENI ZAPISNICI ISTOG DANA 07.07.2017. KADA SAM OD RANIJE IMAO ZAKAZAN PRETRES U PREKRŠAJNOM SUDU...
6) PREDLAŽEM UVID U SVE PREDMETE SUDIJA NAVEDENIH KAO SVJEDOCI U KOJIMA SAM JA STRANKA TE VEZANO ZA NJIHOVO SVJEDOČENJE POSEBAN AKCENAT ĆE BITI NA TOME DA LI SU, KADA EVENTUALNO I ZBOG ČEGA PRIMIJENILI ČLAN 100 ZPP-U ILI GA NISU PRIMJENILI.
7) KOMPLETAN MATERIJAL NA PRILOŽENOM DVD-U KOJI DOSTAVLJAM U 3 KOPIJE. JEDNA ZA TUŽILAŠTVO A 2 U SPIS, ODNOSNO 1 ZA SUD I DRUGI ZA MENE S OBZIROM DA ZBOG MJESNE NENADLEŽNOSTI NIKADA NEĆU DOBROVOLJNO PRISTUPITI NITI U JEDAN SUD IZVAN BIJELJINE, TE UKOLIKO SE NAREDI MOJE PRIVOĐENJE KORISTIĆU TAJ DISK A OD SUDA TRAŽIM DA MI OBEZBIJEDI RAČUNAR ILI LAPTOP NA PRETRESU.
Da sam i tužilaštvo upozorio na nenadležnost i zahtijevao podatke dokaz su dokumenti "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15" upućen u OJT Istočno sarajevo" i "Zahtjev za informacije 89".
8) PREZENTACIJA I OBRAZLAGANJE DOKUMENTACIJE KOJA DOKAZUJE DA JE SVE ONO ŠTO JE TUŽILAŠTVO U OPTUŽNICI OPISALO KAO UVREDE U STVARI ISTINA...
9) DODATNE DOKAZE I SVJEDOKE PREDLOŽIĆU PO UVIDU U MATERIJAL IZ OPTUŽNICE I MATERIJAL KOJI JE RS PO BILO KOM OSNOVU PRIKUPLJALA O MENI.
10) UKOLIKO JE SUDIJA BOROVČANIN LUKA U RODBINSKOJ VEZI SA KRIMINALCEM BOROVČANIN DANKOM, NAČELNIKOM SUDSKE POLICIJE KOJI JE BEZ PISMENOG RJEŠENJA NAREDIO FAŠISTIČKI TEROR NAD SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO UBIJENE PRILIKOM ŠVRECA NARKOTIKA IZMEĐU PREVENT I BOBAR GRUPE A KOGA ĆU ZASIGURNO PREDLOŽITI KAO SVJEDOKA, PREDLAŽEM DA, (SUDIJA) POSTUPI U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA...
U novembru 2017. dobio sam pismena izjašnjenja Okružnog suda, Osnovnog suda i OJT Bijeljina, (nalaze se na disku) da nikada nisu izdali pismeno rješenje o bilo kom obliku zabrane pristupa a koja je primjenjivana neprekidno od 2010-te sve uz pomoć, podršku i opravdavanje svakog od sudija koji su navedeni poimenice u zapisniku MUP-a od 07.07.2017. i mnogih drugih čija ću imena ja otkriti...

OBRAZLOŽENJE :
Republika Srpska, odnosno tužilaštvo izvršili su razbojnički fašistički napad na moju porodicu, mene lično i na prava garantovana Ustavom.
U skladu sa pravima iz Ustava Republike Srpske kao i pravom iz zakona o krivičnom postupku tražim od suda da izda naredbu tužilaštvu, Republici Srpskoj, posebno sudskoj policiji i MUP-u da odmah prekinu sa razbojničkim fašističkim metodama koje primjenjuju te da mi odmah uruče materijal na šta su obavezni a na njega imam pravo garantovano članom 23 Ustava Republike Srpske, koje se prema članu 48 istog Ustava ne može ni oduzeti ni ograničiti, niti bilo ko ima prava i mogućnosti da raspravlja i odlučuje o primjeni i poštovanju tih prava.
Skrećem pažnju da ovo nije prvi put da tužilaštvo zloupotrebljava svoja ovlaštenja i lažno me prijavljuje jer naime još 2010. su to učinili i izmanipulisali MUP i Okružni sud u Bijeljini, lažima da je nekim osobama ugrožena sigurnost.
Isto onako kako sad lažno pokušavaju predstaviti da su uvrede i to subjektivni osjećaj nekoga, isto što i poruga, tada su moje pisanje da će, zbog prikrivanja zločina odgovorni završiti u zatvoru, predstavili kao ugrožavanje sigurnosti i izdejstvovali od policije i suda pretres prostorija i otimanje računara sa koga su potom izbrisali sve podatke, kako o sopstvenim zločinima tako i privatne, pratili su me i nadzirali danima 24 sata dnevno i ništa od tog materijala nikada nisu htjeli da uruče, čime su smišljeno prekršili zakon.
Naprotiv, angažovali svoje plaćene ubice, informatore, prikrivene istražitelje i druge plaćenike, da me prate, snimaju, pokušavaju iznuditi neku izjavu i izvuku me iz kuće i vjerovatno likvidiraju na nepoznatoj lokaciji kao Vukelić Milana, koga su potpuno na isti način lažno optužili, pratili pa podatke predali egzekutorima a prilažem samo jedan od mnogih snimaka koje imam iz kojih se to može vidjeti, (na disku "Agent.mp3") a takođe i na Internetu postoji članak "Replika na kriminal u vlasti" - "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720" iz koga se vidi da je Republika Srpska prikupljala podatke ne samo o meni nego i o mojoj porodici i omogućila trećim licima da dođu u posjed toga.
Takođe je što je još važnije, osoba Đurić Dragoljub, zaposlen kao sudija, omogućio trećim licima, uvid u svoj predmet te su načinili kopiju i udarali lažni pečat pravosnažnosti, odnosno sačinili falsifikat Rješenja 80 1 Pr 000670 10 P koji su dijelili okolo i opravdavali kako tako svoje fašističke metode a taj falsifikat je pravobranilaštvo Republike Srpske koristilo u dokaznom postupku kao izgovor za fašističku diskriminaciju u predmetu 80 0 P 043325 13 P2.
Kada sam pismeno razotkrio taj kriminal, sudija Vakičić Željka i Radujko Milan iz pravobranilaštva su u privatnoj prepisci u jednom primerku pokušali izvesti providnu mahinaciju da uklone taj falsifikat i onemoguće otkrivanje osoba koji su ga sačinile.
Iako sam pismeno upozorio i sud i pravobranilaštvo da su dužni prema zakonu o krivičnom postupku prijaviti krivično djelo oni to nisu nikada učinili nego su nastavili sa radnjama kako bi zaštitili počinioce te sam bio prisiljen lično da podnesem krivičnu prijavu protiv osoba sudija Đurić Dragoljuba i Vakičić Željke za saučesnistvo u sačinjavanju falsifikata odnosno u pokušaju uklanjanja.
Potom sam u februaru 2017. predao pismeni zahtjev Osnovnom sudu, odnosno sudiju Đurić Dragoljubu da odgovori ko je imao uvid u spis pošto meni to službe u sudu nisu omogućile i na taj zahtjev nikada nije odgovoreno jer su se štitili počinioci.
Istovremeno na Prekršajnom sudu u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zahtijevam da se kao dokaz priložiti i spis iz koga je sačinjen falsifikat, takođe predajući kopiju falsifikovanog rješenja, no sudija Sekulić Cvijeta razvlači postupak do jula, (upravo do dana 07.07.2017.) tek mi tada predaje video snimke tražene mjesecima ranije i onda iz tada nepoznatih razloga zakazuje nastavak u sred kolektivnog godišnjeg odmora i okončava postupak bez prisustva dvoje svjedoka.
O spornom predmetu nije navedena niti jedna riječ od strane sudije a ispostavilo se i zbog čega jer u odluci tužilaštva iz Banjaluke "T12 1 KTK 0000296 17" vidi se da je predmet uništen maja 2017. poslije podnošenja moje krivične prijave i zahtjeva predatog sudu, što znači da su navedene osobe kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata prvo omogućili nepozvanim licima uvid u spis i kopiranje rješenja a potom je sačinjen falsifikat i korišten kao izgovor za fašističke metode tužilaštva te djeljen od VSTV-a naniže.
Identitet tih lica su pokušali zaštititi sudija Vakičić Željka i Radujko Milan, uklanjanjem falsifikata iz predmeta i na kraju naravno opet sudija Đurić Dragoljub i Sekulić Cvijeta. Sve to je detaljno opisano kao i njihovi motivi u prilogu "Ministarstvu bezbjednosti o pravosudnoj mafiji" na koji mi je odgovoreno da je materijal proslijeđen na dalje postupanje. OVO VIŠE NIJE UOPŠTE KRIMINAL SUDIJA POJEDINACA NEGO KRIMINAL SUDA I KRIMINAL REPUBLIKE SRPSKE...
Bitno je istaći da oni svojim kriminalnim radnjama nisu uspjeli uništiti sačinjeni falsifikat, nego je cilj bio da se unište tragovi o tome ko je i kada pristupao spisu ali postoje svjedoci, osim sudije Đurić Dragoljuba a naravno lako je zaključiti ko je imao motiv s obzirom da su taj falsifikat koristili načelnik sudske policije Borovčanin Danko i pripadnici tužilaštva u Bijeljini na čelu sa Kovačević Novakom i Stjepanović Danicom.
Iz navedenog proizilazi da postoji osnovana sumnja da će odgovorni za težak kriminal unutar organa Republike Srpske uništiti i ostalu dokumentaciju koju su prikupljali o meni a bili su je dužni predati te potkrepljujući svoju argumentaciju opisanim kriminalnim radnjama tražim od suda da odmah naredi Republici Srpskoj, odnosno tužilaštvu da mi preda kompletan materijal koji su prikupljali zaključno sa danom 07.12.2017. kada je potvrđena ova optužnica.

PRILOZI

Poruga
Uvreda
DOPIS MB BIH SA PRILOZIMA
DVD SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 21. siječnja 2018.

APELACIJA NA 80 0 P 056780 17 REV 2 I REV 3 OD 05.05.2017.

PREMA IZNESENOM A POTPUNO POGREŠNOM STAVU VRHOVNOG SUDA REVIZIJU NE MOŽE IZJAVITI DOKTOR MATEMATIKE, FIZIKE, MEDICINE... ALI JE MOŽE NAPISATI I PREDATI OSOBA BEZ IKAKVE KVALIFIKACIJE, BEZ IJEDNOG ZAVRŠENOG RAZREDA ŠKOLE, AKO JE OPUNOMOĆENA OD NEKOG SVOG ROĐAKA KOJI JE STRANKA U POSTUPKU A IMA POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT !!!??

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 056780 17 REV 2 I REV 3 OD 05.05.2017.

PREDLAŽEM DA USTAVNI SUD OVU APELACIJU USVOJI I PRIHVATI KOMPLETAN TUŽBENI ZAHTJEV ILI ALERNATIVNO DA PREDMET VRATI NA PONOVNO POSTUPANJE
U Rješenju 80 0 P 056780 17 Rev 2 od 05.05.2017. povrijeđeno je od strane Vrhovnog suds RS, moje prava na pravično suđenje jer mi se uskraćuje pravo da se lično zastupam pred sudom. To pravo je definisano i u ZPP-u u članu 292.
Član 301b na koji se poziva Vrhovni sud je mješavina propisa o zastupanju fizičkih i pravnih lica, (nastavlja se na član 301 u kome se to navodi). Nezamislivo je zabranjivati fizičkom licu, pojedincu da sam sebe zastupa posebno što to propisuje i član 292, stav "(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)."
Očito su i poslednje izmjene i dopune zakona nastale prepisivanjem odredbi iz zemalja EU, pa se nešto pogrešno ili loše prevelo. U nastavku citiram dio iz zakona koji se odosi na punomoćnike a koji " NISU OBAVEZNI" učesnici u postupku nego samo kod pravnih lica a fizička lica ih mogu angažovati ili ne :
XII – PUNOMOĆNICI
Član 300. (1) Stranke mogu poduzimati radnje u postupku osobno ili preko punomoćnika. (2) Stranka koju zastupa punomoćnik može uvijek doći pred sud i davati izjave pored svog punomoćnika, ali suprotnu stranu, svjedoke i vještake može ispitivati samo preko punomoćnika, ako je on prisutan na glavnoj raspravi.
Član 301. (1) Punomoćnik može biti advokat, advokatsko društvo ili uposlenik službe za besplatnu pravnu pomoć, kao i za pravne osobe uposlenik te pravne osobe, a za fizičke osobe bračni odnosno vanbračni drug stranke ili srodnik stranke po krvi ili po tazbini. (2) Ako sud utvrdi da punomoćnik koji je advokat ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Zakonom o advokaturi, sud će o tome izvijestiti nadležnu advokatsku komoru i ako je to moguće, stranku koju advokat zastupa.
Član 301a. Ako u imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 50.000 KM, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo lica koja imaju položen pravosudni ispit.
Član 301b. U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat. Izuzetno od stava 1. ovog člana, stranka može sama izjaviti reviziju, ako ima položen pravosudni ispit, odnosno za stranku reviziju može izjaviti punomoćnik koji je, prema odredbama ovog ili drugog zakona, ovlašćen da zastupa stranku, a koji ima položen pravosudni ispit.“
To u praksi znaći da recimo notar koji zbog bolesti ne može lično predati reviziju, može je napisati pošto ima ima položen pravosudni ispit a onda je uz punomoć predati srodnik koji niti je pisao reviziju niti ima položen pravosudni ispit.
Koliko je besmislen taj dio tumačenja zakona najbolje govori stav 1, člana 301b "U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat." što bi značilo da advokat ima mogućnost da kao svog zastupnika opunomoći nekog konobara, taksistu, zidara, rudara, varioca, koji onda može napisati i predati reviziju pošto je stranka koju zastupa advokat... NEVJEROVATNO...
OVAKO PREMA IZNESENOM A POTPUNO POGREŠNOM STAVU VRHOVNOG SUDA REVIZIJU NE MOŽE IZJAVITI DOKTOR MATEMATIKE, FIZIKE, MEDICINE... ALI JE MOŽE NAPISATI I PREDATI OSOBA BEZ IKAKVE KVALIFIKACIJE, BEZ IJEDNOG ZAVRŠENOG RAZREDA ŠKOLE, AKO JE OPUNOMOĆENA OD NEKOG SVOG ROĐAKA KOJI JE STRANKA U POSTUPKU A IMA POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT !!!???

Što se tiče Rješenja 80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017. vidi se da je doneseno istog dana a nosi dodatak "3" iako je moralo biti rješavano ranije jer se radi o prijedlogu za dopunu presude. Dakle rješenje je samo formalno sa unaprijed pripremljenom odlukom bez namjere da se rade bilo kakve analize i postupa po zakonu. U obrazloženju se navodi da revizija nije dozvoljena jer postupak navodno nije završen a vidljivo je iz datuma da je rješenje doneseno 17.10.2016. dok je pravosnažno završen 17.11.2016. što se vidi u Rješenju 80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017. a u vrijeme kada sam izjevio reviziju imao sam oba ta rješenja. Dakle postupak je bio završen. No i da nije tako, zakonom je dozvoljena revizija ne samo na presudu nego i na rješenja.
Vidljivo je da Vrhovni sud uopšte nije razmatrao zakonitost postupanja nižih sudova nego je izneo stav da revizija nije dozvoljena ali sa netačnim i neosnovanim obrazloženjem.
Citiram, član na koji se pozvao Vrhovni sud RS:
"Član 254. (1) Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen. (2) Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude. (3) Revizija je uvijek dopuštena protiv rješenja drugostepenog suda kojim se podnesena žalba odbacuje, odnosno kojim se potvrđuje rješenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije. (4) U postupku u povodu revizije protiv rješenja na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe ovog zakona o reviziji protiv presude.
Član 247. (1) Nedopuštenu reviziju odbacit će revizijski sud rješenjem, kao i neblagovremenu ili nepotpunu reviziju, ako to, u granicama svojih ovlaštenja, nije učinio prvostepeni sud. (2) Revizija je nedopuštena ako ju je izjavila osoba koja nije ovlaštena na podnošenje revizije, ili osoba koja je odustala od revizije, ili ako osoba koja je izjavila reviziju nema pravni interes za podnošenje revizije ili ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje se po zakonu ne može podnijeti.
Na sve ovo dadajem i član 237 kojim se propisuje podnošenje Revizije : "(1) Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravomoćne presude donesene u drugom stepenu u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude. (2) „Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 30.000 KM, a u privrednim sporovima 50.000 KM.”
Dakle uslov za podnošenje Revizije protiv PRESUDE je da vrijednost spora bude preko 30000 KM i to je slučaj odnosno u pitanju je presuda kojom se okončava prvobitni postupak, te se i zove PRESUDA, kako Osnovnog tako i Okružnog suda. U članu 247 nema pomena ni o kakvim kumulativnim uslovima, nego se jasno propisuje stavom (1) "Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen."
U ovom slučaju se i radi o RJEŠENJU a ne o PRESUDI a uslov za dopuštenost REVIZIJE PROTIV RJEŠENJA je da predmet ima vrijednost spora veću od minimalno propisanih 30000 KM a ovde se radi o 1000000 KM.
Okolnosti u kojima revizija ne bi bila dozvoljena se pojašnjavaju u stavu 2 člana 254 "Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude."
TO ZNAČI DA REVIZIJA PRITIV RJEŠENJA NIJE DOPUŠTENA SAMO AKO NE BI BILA DOPUŠTENA NI PROTIV PRAVOSNAŽNE PRESUDA ODNOSNO AKO JE VRIJEDNOST SPORA MANJA OD PROPISANIH 30000 KM.
S obzirom da je vrijednost spora veća od 30000 KM, a zakonom je dozvoljeno da se revizija podnese i protiv rješenja a ne samo protiv presude time je revizija, bila zakonita, dozvoljena i opravdana a RS je pogrešnom primjenom zakona povrijedila moja prava na pravično suđenje i više prava garantovanih ustavom.

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 056780 17 Rev 2 od 05.05.2017.
Rješenje 80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017.
Dopis uz rješenja od 03.10.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 18. siječnja 2018.

PRITUŽBA ZA NEPOŠTOVANJE OBAVEZE IZ ZAKONA

Materijalni dokaz, (torba ili ruksak) je inače uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je povrede zadobila prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a kamion koji je dovezao tu robu je pobjegao te materijalni dokazi uklonjeni kako bi se prikrilo i ubistvo i šverc i pljačka preko Bobar grupe...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA NEPOŠTOVANJE OBAVEZE IZ ZAKONA

U prilogu dostavljam zapisnik sa glavne rasprave u predmetu 80 0 P 056780 14 P od 06.10.2015. iz koga se vidi da sam ponudio kao dokaz predmet "Dječji ruksak" odnosno torbu - materijalni dokaz izvršenja više krivičnih dijela i upozorio da bez obzira da li će sudija usvojiti taj dokaz, dužna je da postupi prema obavezi iz zakona i prijavi krivično djelo, sačuva dokaze izvršenja i odmah obavijesti nadležne, citiram taj dio sa strane 2 i 3, (uokvireno pravougaonicima a ovde dio o upozorenju i podvučen).
"Sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem priklopljenih predmeta:
Na predhodnom ročištu istakao sam činjenicu da u službenoj zabilješci OT Bijeljina IT-3/10 ne postoji nijedna riječ objašnjenja za više krivičnih djela koje sam ja podnosio ili imao namjeru da podnesem u čemu sam sprečavan. Ovom prilikom potenciram da ne postoji nijedna rijeć objašnjenja o oštećenju tuđe stvari koja je moje privatno vlasništvo, te pozivam predstavnika tužene ili sud da me demantuju u ovom ako imaju argumente prije nego što dalje nastavim. S obzirom da ne postoji ništa vezano za krivično djelo oštećenje tuđe stvari pozivam se ponovo na čl. 81. i tražim od suda da prihvati kao dokaz materijalni predmet. Nevezano za to da li će sud prihvatiti ovaj dokaz, sud je obavezan prema ZKP-u čl. "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" da prijavi krivično djelo, osim već navedenog člana i "nesavjestan rad u službi" te "zloupotreba službenog položaja" a vezano za usvojeni dokaz specijalnog tužilaštva KTA-ST-122/10 u kome se navodi da se istraga protiv Stjepanović Danice neće sprovoditi zato što nisu dostavljeni dokazi da je ovaj materijalni dokaz (dječiji ruksak) oštećen na način kako sam to opisao. Ukoliko to postupajuća sudija ne učini izvršiće krivično djelo KZ RS čl. 8. stav 2.- nečinjenjem.
Nakon toga sud imajući u vidu da je tužitelj ponovo predložio dokaz ,,torba“ koji je već ranije predlagao i koji dokaz je sud odbijao i o čemu je sud već odlučivao, sud donosi sledeće:
RJEŠENJE
Odbija se prijedlog tužitelja da se ovaj dokaz uvrsti u dokazni fond imajući u vidu da isti nije vezan za predmet spora i tužbeni zahtjev.
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba.
Tužitelj želi da se izjasni na naprijed navedeno te sud istom ukazuje na to da se mora voditi računa o ekonomičnosti postupka, te da isti može ukratko da se izjasni a da posebna žalba kao što je već sud naveo nije dozvoljena.
Tužitelj izjavljuje: Tvrdnja suda da se navedeni predmet ne tiče predmeta spora nije tačna. S obzirom da su iz OT Bijeljina tvrdili kako mi je pristup zabranjen jer konstatno podnosim podneske u kojima su isti navodi i činjenice vezano za spis KTA-596/09 a sada sam upravo dokazao da to nije istina. Dakle OT Bijeljina mi zabranjuje pristup svojim lažnim tvrdnjama a sud to ne želi da utvrdi."

Kako je vidljivo na početku zapisnika, raspravi je prisustvovala tada profesor a danas predsjednik udruženja građana Halilović Jasminka, koja može posvjedočiti da sam više puta ukazivao na ovu obavezu a što nije ulazilo u zapisnik. No njeno svjedočenje nije ni potrebno jer je sudski zapisnik više nego dovoljan dokaz.
Taj materijalni dokaz, (torba ili ruksak) je inače uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je povrede zadobila prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a kamion koji je dovezao tu robu je pobjegao te materijalni dokazi uklonjeni kako bi se prikrilo i ubistvo i šverc i pljačka preko Bobar grupe.
Opis oštećenja predmeta je konstatovan u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a vizuelno se može vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" dok je posljedica prekršaja sudije Vakičić to što OT Bijeljina ni danas "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu, što se vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Sudija Vakičić Željka iako je imala sve dokaze o tome, imala dokumente koji pokazuju da mi je sudska policija neosnovano bez ikakvog pismenog rješenja zabranjivala ulaz i sprečavala da lično prijavim krivično djelo, je ignorisala moja upozorenja, svjesno radeći za kriminalce koji su vršili pljačku preko Bobar grupe jer tada su te neosporne činjenice još uvijek bile prikrivene.
Danas kada i djeca u osnovnoj školi znaju razmjene pljačke više stotina, miliona preko Bobar banke sve ima drugu dimenziju.
Naime svi relevantni organi, odnosno Osnovni sud u Bijeljini, Okružni sud u Bijeljini i Okružno tužilaštvo u Bijeljini su se pismeno izjasnili da nikada nisu izdali naredbu o zabrani pristupa ili nekoj drugoj sankciji kojom mi se ograničava sloboda kretanja ili uvodi bilo kakva druga mjera ograničenja, Prilozi "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." zatim "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017."),
To što je načelnik sudske policije uprkos mojim usmenim i pismenim upozorenjima vršio fašističku diskriminaciju i sprečavao fizički sve srodnike ubijene djevojčice da pristupe tužilaštvu i dostave dokaze je jedna strana problema a druga koja je u vašoj nadležnosti je zloupotreba položaja i disciplinski prekršaj sudije Vakičić koja je u sudnici upozorena na dokaz krivičnog djela, na dokaze više teških krivičnih djela, upozorena na svoju obavezu ali je to ignorisala, isključivo sa ciljem da prikrije i zaštiti kriminalce koji su učestvovali u zataškavanju ovog monstruoznog zločina i pljačke preko Bobar grupe.

PRILOZI

Zapisnik 80 0 P 056780 14 P od 06.10.2015.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 15. siječnja 2018.

OBAVJEST PO PREDMETU T12 1 KTK 0000296 17

Na sceni je pokušaj da dva tužiaštva zataškaju mafijaške metode sudija kriminalaca iz Bijeljine a da mene osude za "PORUGU" iako je OJT Istočno Sarajevo moje opise tih sudija i njihovih kriminalih radnji u optužnici okarakterisalo kao "UVREDE". A sve sa ciljem da se zaštiti kriminalac Stjepanović Danica iz OT Bijeljina i njeni saučesnici koji su pokušali sakriti dokaze ubistva osmogodišne djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u mafijašku Bobar grupu te tako omoguće nesmetan nastavak pljačke stotina miliona maraka.

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA BANJALUKA

OBAVJEST PO PREDMETU T12 1 KTK 0000296 17

Veza : Naredba po navedenom predmetu RJT od 25.09.2017.
Ističem da su dokumenti odnosno spis na koji ću ukazati istovremeno i novi dokaz u ovom predmetu te je tužilaštvo obavezno da postupi u skladu sa odredbama ZKP-u.
Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist."
Obavještavam Republičko tužilaštvo u Banjaluci i nadležnog tužioca da je u radu Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo predmet broj "T17 0 KT 0006630 15" u kome sam ja osumnjičen za "povredu ugleda suda".
Tema tog predmeta i navodnog krivičnog djela, odnosno dokaz je spis broj "80 0 P 057426 14 P" na koji sam vama i ukazivao u svojoj pritužbi a u kome je sud odnosno osoba Vakičić Željka u ime suda konstatovala postojanje falsifikata odnosno da je drugostepeno rješenje nalagalo obustavu postupka i preinaku a umjesto toga omogućeno je trećim licima da kopiraju rješenje osnovnog suda i na njega udare pečat pravosnažnosti te tako načine falsifikat kojim se opravdalo razbojništvo i fašističke metode primjenjivane prema porodici Bajo a naravno sačinjavanje falsifikata i njegovo puštanje u pravni promet je krivično djelo.
Kako je spis na koji sam ukazao u kome je konstatovano postojanje falsifikata predmet rada drugog tužilaštva, odnosno logično sada je u njihovom posjedu, predlažem da kontaktirate Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu po ovom predmetu i uspostavite saradnju a sugerišem i spajanje predmeta o čemu bi naravno odluku morao donijeti glavni republički tužilac tako da bi u tom postupku precizno moglo biti utvrđeno ko je sve i kako izvršio krivično djelo falsifikovanja i pokušaja uklanjanja dokaza te da li su moji opisi izvršilaca kao kriminalaca i zaštitnika fašističkog mafijaškog režima poruga što je element krivičnog djela ili su uvrede ili su naprotiv istina što ja i danas tvrdim.
O istoj temi obavijestit ću i vaše kolege u istočnom Sarajevu jer je na sceni pokušaj da dva tužiaštva zataškaju mafijaške metode sudija kriminalaca iz Bijeljine a da mene osude za "PORUGU" iako je OJT Istočno Sarajevo moje opise tih sudija i njihovih kriminalih radnji u optužnici okarakterisalo kao "UVREDE". A sve sa ciljem da se zaštiti kriminalac Stjepanović Danica iz OT Bijeljina i njeni saučesnici koji su pokušali sakriti dokaze ubistva osmogodišne djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u mafijašku Bobar grupu te tako omoguće nesmetan nastavak pljačke stotina miliona maraka.
Napominjem da su sudije kriminaci iz Bijeljine saznavši da sam podneo krivičnu prijavu protiv njih, odbile da mi dostave odgovor na zahtjev o tome kome je omogućeno da kopira rješenje, (Đurić Dagoljub) a umjesto toga su uništili spis iako su ISTIČEM, znali da postoji krivična prijava a sasvim sigurno i koje tužilaštvo je vodi i ime tužioca...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 12. siječnja 2018.

PRIJEDLOG 4 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

SADA JE IZ ODGOVORA OJT BIJELJINA JASNO DA NAREDBA, RJEŠENJE NITI BILO ŠTA DRUGO O ZABRANI PRISTUPA NIKADA NIJE IZDATO, A SPROVODILA SE GODINAMA I SUD JE POVJEROVAO DA POSTOJI IAKO PREMA USTAVU RS NE BI UOPŠTE BILA MOGUĆA SUSPENZIJA NEKOG PRAVA I DISKRIMINACIJA PRAMA KRVNOM SRODSTVU.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

PRIJEDLOG 4 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Napomena: U ovom predmetu već postoji prijedlog koji je u fazi rješavanja ali sam u međuvremenu došao do novog dokaza, po drugom osnovu, te ga prilažem sada u novom prijedlogu...
Bijeljina 17.12.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da nijedan od dokaza koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta niti po pravosnažnosti presude nego su bitni dokazi, (DOKAZ) nastali u prethodnom, (novembru) mjesecu 2017-te.
Novi dokazi priloženi ovom prijedlogu direktno su vezani su za povrede prava navedenih u ovom predmetu, (tačka b) a nastalih kao posljedica NELEGALNE, NEZAKONITE I NEUSTAVNE diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, smrtno ranjene 23.07.2009. a kako je po okončanju ovog postupka razotkriveno, meterijalni dokaz ubistva je uklonjen sa lica mjesta i kako to pismeno tvrdi nadležno OJT Bijeljina u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nema o tome NIKAKVIH SAZNANJA.
No da se sa posljedica vratimo na dokaze po osnovnu kojih se predlaže ponavljanje a to je suštinski prilog odgovor "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." na moj "Zahtjev za informacije od 03.11.2017." Kako se vidi predloženi dokaz je nastao 17.11.2017. a uručen mi je poštanskom pošiljkom u narednim danima, te proizilazi da se ovaj prijedlog podnosi u zakonskom roku od 30 dana.
On je suštinski dovoljan kao NOVI DOKAZ, jer su postupci RS, odnosno Sudske policije RS, koja je fizički sprečavala pristup svim srodnicima ubijene djevojčice u OJT Bijeljina opravdavani navodnom naredbom tužilaštva. Uzrok dakle nije bilo nikakvo rješenje ni Osnovnog niti Okružnog suda ali se dokumenti, (odgovori na isti zahtjev) "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." prilažu kao dodatni argument da naredba koju je sud opravdavao kao razumnu i objektivnu sa uputom da sam (SMO) mogli da odemo i do pošte gdje nam pristup nije zabranjen, UOPŠTE NE POSTOJI...
Iz tih odgovora i posebno je važno priloga odgovor "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." se vidi da OJT Bijeljina, citiram "NIKADA NIJE IZDALO PRAVOSNAŽNO PISMENO RJEŠENJE O BILO KOJOJ MJERI ZABRANE PREMA ZDENKU BAJI NITI RASPOLAŽE SAZNANJEM DA JE NEKI DRUGI ORGAN IZDAO TAKVO RJEŠENJE". Iste tvrdnje pismeno ističu i sudovi u Bijeljini.
Iz svega proizilazi da je u prvobitno okončanom postupku, sud opravdavao diskriminaciju i postupke sudske policije, vjerujući na "usmenu riječ" načelnika Borovčanina da postoji neka naredba kao i na zabilješkama, opet iz izvora iz sudske policije u kojima su me opisivali kao poremećenog psihopatu, te se tako opravdavao diskriminatorski tretman. Osim priloženog predlažem da se u ponovljenom postupku izvrši uvid u "Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr" koji sadrži dokaze da načelnik sudske policije nastavlja sa diskriminacijom i zabranom pristupa te sprečavanjem da se dokazi o ubistvu i teškom kriminalu dostave tužilaštvu iako ne postoji nikakva zabrana ni sada niti je izdata bilo kada ranije.
SADA JE IZ ODGOVORA OJT BIJELJINA JASNO DA NAREDBA, RJEŠENJE NITI BILO ŠTA DRUGO O ZABRANI PRISTUPA NIKADA NIJE IZDATO, A SPROVODILA SE GODINAMA I SUD JE POVJEROVAO DA POSTOJI IAKO PREMA USTAVU RS NE BI UOPŠTE BILA MOGUĆA SUSPENZIJA NEKOG PRAVA I DISKRIMINACIJA PRAMA KRVNOM SRODSTVU.

Stoga predlažem da sud prihvati ovaj prijedlog kako bi se u ponovljanom postupku otklonile posljedice diskriminacije te izdala naredba tuženoj odnosno sudskoj policiji da prekine sa primjenom svih aktivnosti kojima se nezakonito i neustavno diskriminiše tužilac i porodica Bajo...

PRIJEDLOG DOKAZA

Zahtjev za informacije od 03.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 9. siječnja 2018.

DISKRIMINACIJA I POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

DA LI JE TUŽENA RS POSTAVILA SUDIJU MARKOVIĆ U 3 PARNIČNA PREDMETA DA POSTUPA OBJEKTIVNO I NEPRISTRASNO ILI SA ZADATKOM DA POKUŠA PRIBAVITI MATERIJAL ZA KRIVIČNI PREDMET T17 0 KT 0006630 15, POŠTO TO NISU USPJELI PRIKRIVENI ISTRAŽITELJI I INFORMATORI KOJE JE ANGAŽOVALA DA OD MENE IZNUDE NEKU OZBILJNIJU PRIJETNJU, POŠTO PORUGA I EVENTUALNA UVREDA NISU ISTO TE JE JEDINA OPCIJA DA ME OSUMNJIČI ZA NEŠTO DRUGO I IZMJENI OPTUŽNICU...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 077873 16 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

DISKRIMINACIJA I POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

U nastavku postupka zahtijevaću da mi se omogući da usmeno na zapisnik obrazložim kršenja prava s obzirom da je to potrebno zbog podnošenja Aplikacije Sudu u Strazburu ili da sud donese rješenje kojim mi se to zabranjuje. Sve priloge koje sada prilažem, predlažem kao dodatne dokaze u ovom postupku, što će pokazati kontinuitet diskriminacije kako prije konkretnog datuma tako i poslije...
Već sam obavjestio sud da postoji krivični predmet T17 0 KT 0006630 15 u kome sam osumnjičen za "povredu ugleda suda" te ukazao da postoji mogućnost da je ovde postupajuća sudija Marković Jelena jedan od aktera.
Iz priloga "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." se to i vidi. Ovde tužena RS, je dakle još 2015-te otvorila taj predmet protiv mene, sudija Marković je u njemu svjedok ili podnosilac prijave a potom istoj osobi daje u postupanja sva 3 parnična predmeta koja su se pojavila a gdje sam ja stranka. Prema trenutnom zvaničnom popisu na sajtu suda "Parnično odjeljenje" ima 7 sudija od kojih 4 nikada nisu okončali neki moj predmet presudom i nisu na popisu osoba krivičnog predmeta a ovde se sve 3 moje tužbe sada daju u rad sudiji Marković za šta je matematička vjerovatnoća 1/343.
DA LI JE TUŽENA RS POSTAVILA SUDIJU MARKOVIĆ U 3 PARNIČNA PREDMETA DA POSTUPA OBJEKTIVNO I NEPRISTRASNO ILI SA ZADATKOM DA POKUŠA PRIBAVITI MATERIJAL ZA KRIVIČNI PREDMET T17 0 KT 0006630 15, POŠTO TO NISU USPJELI PRIKRIVENI ISTRAŽITELJI I INFORMATORI KOJE JE ANGAŽOVALA DA OD MENE IZNUDE NEKU OZBILJNIJU PRIJETNJU, POŠTO PORUGA I EVENTUALNA UVREDA NISU ISTO TE JE JEDINA OPCIJA DA ME OSUMNJIČI ZA NEŠTO DRUGO I IZMJENI OPTUŽNICU...
S tim u vezi veoma je značajan "poseban" način postupanja sudije Marković Jelene koja mi konstantno ne dozvoljava da koristim stolicu i sto za dokumentaciju nego nalaže da sjedim na klupi kao da sam došao u svojstvu javnosti ili u park a materijal mogu samo da poredam po podu ispred sebe. To nisam doživio nikad niti od jednog drugog sudije a očit je primjer diskriminacije i pokušaja da se stranka ponizi, uplaši i onemogući u kvalitetnom zastupanju svojih interesa jer praktično nema mogućnost čitati dokumente nego sve mora izlagati "iz glave". To mene ne može omesti jer sve argumente i imam u glavi ali to sudija nije mogla znati i ne poznaje moje intelektualne mogućnosti.
Prema ovim dokumentima i važećim zakonskim odredbama osoba Marković Jelena, akter krivičnog predmeta otvorenog 2015-te, nema šta da traži ni u jednom drugom postupku te očekujem da će postupke nastaviti druge osobe. Inače možemo očekivati da u međuvremenu tužena RS, premjesti osobu Marković na poziciju krivičnog sudije ili okružnog tužioca, pa da izvodi dokaze ili mi presuđuje po događajima u kojima je učestvovala...
Formalno je sudija Marković zatražila svoje izuzeće ali je to očigledna manipulacija tužene RS, posebno ako se ima u vidu da se ne pominje krivični predmet nego moja "pisanja", (krivične prijave, pritužbe i slično) po internetu.
Prilog "Naredba T12 1 KTK 0000296 17" povezan je sa falsifikatom rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, koji je načinjen tako što je Osnovni sud u Bijeljini omogućio trećim licima uvid i kopiranje tog spisa a onda su na načinjenu kopiju udarili lažni i neregularni pečat pravosnažnosti.
Iz ove naredbe se vidi da je Osnovni sud u Bijeljini odnosno tužena RS, uništila taj predmet 08.05.2017. iako je podnesena krivična prijava vezana za njega. 28.12.2016. sam o tome obavjestio sud a već sam priložio kao dokaz "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017. na koji nikada nije odgovoreno.
DAKLE, UMJESTO DA SE IZJASNI PO TOM ZAHTJEVU, TUŽENA RS, JE UNIŠTILA PREDMET O KOME SAM PODNEO ZAHTJEV.
STOGA JE POTREBNO DA SUD ODMAH IZDA NAREDBU TUŽENOJ RS DA MI PREDA MATERIJAL O PREGLEDU RAČUNARA I NADZORU NADA MNOM JER POSTOJI OPASNOST DA ĆE NA ISTI NAČIN BITI UNIŠTENI...
Napominjem da time nije uništen dokaz krivičnog djela koji sam i ovde priložio, nego samo podaci o tome koje su osobe kopirale rješenje i sačinile falsifikat. Ali postoje sudski predmeti gdje je evidentirano prilaganje tog falsifikata od strane RS, pokušaj uklanjanja i što je najvažnije sudski je utvrđeno da je u pitanju falsifikat i to u postupku 80 0 P 057426 14 P, te taj predmet takođe predlažem kao dokaz kao i predmet 80 0 P 043325 13 P2.
Iz njega izdvajam i prilažem sada "Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2" iz koga se vidi prvo da je tužena pustila u pravni promet falsifikat, te u obrazloženju objašnjavala i opravdavala tim falsifikatom fašističke metode prema svim srodnicima ubijene djevojčive Ivone Bajo. S tim u vezi tražim da se kao svjedoci pozovu sudije, Đurić Dragoljub, Vakičić Željka, pravobranilac Radujko Milan, koji je sačinio taj odgovor i zna izvor falsifikata, te predsjednik suda Hanušić Aid, inače već predložen i po drugim osnovama.
Cijela ova kriminalna mahinacija sa falsifikatom imala je za cilj da spriječi porodicu ubijene djevojčice da dostavi podatke o materijalnom dokazu uklonjenom sa ubijene djevojčice odnosno posljedica toga i diskriminacije je to da OJT Bijeljina "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima predmeta "Dječji ruksak" što se vidi iz već priloženog dokaza "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.". Taj predmet uz dokument kojim sud konstatuje oštećenja predlažem i sada kao dokaz te tražim od suda da postupi prema obavezi iz ZOKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela".
Predmet "dječji ruksak" koji je tema ove tužbe bio je i jedna od tačaka parnice 80 0 P 039221 12 P i umjesto da utvrđuje sve činjenice o tome tužena RS, se bavila NEPOTREBNIM temama, što nije samo moj stav nego i Okružnog suda u Bijeljini u već priloženom dokazu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" Vezano za taj predmet i neodgovaranje na zahtjeve o privatnom vlasništvu "dječjem ruksaku" potrebno je saslušati osobu Marković Jelenu - sudiju. Suštinski u preko 20 postupaka prilagao sam kao dokaz fotografije materijalnog dokaza uklonjenog sa ubijene djevojčice a koji je privatno vlasništvo i poslije svega tužena iznosi stav preko OJT Bijeljina da o tome "NEMA SAZNANJA". To je još jedan razlog da osoba Marković ne može postupati u ovom predmetu.
Na oklonosti tužbe osim već navedenih predlažem i da se saslušaju svjedoci Šabić Muris - okružni tužilac, Đonlić Mensur - sudija, vezano za kršenje prava iz člana 23 Ustava RS, te Inspektor Marković Dragoslav i načelnik kriminalaističke policije Kovrlija Darko, vezano za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva i neodgovaranje na zahtjeve.
Tužena RS mi je neosnovano oduzela laptop pred jedno ročište i pokušala prikriti taj događaj za šta sam već priložio dokaze te na te okolnosti predlažem svjedoke Lazić Milan - sudski policajac i opet sudija Vakičić. U daljem tekstu ću ukazati na nastavak diskriminacije i dokaze koji su nastali ili koje sam dobio poslije poslednjeg ročišta.
Prvi prilog je "Odgovor OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017." a uz njega su mi dostavljeni dokazi "Zahtjev SP 26.08.2016." i "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. Iz njih se vidi da zahtijevam pismene naredbe o sankcijama i diskriminaciji koja se provodi te upozoravam da je to nezakonito i da se prestane sa tim. Umjesto da mi uruči naredbe, načelnik SP, odnosno tužena traži da se "POBUDI" krivično djelo protiv mene, opisuje me kao POREMEĆENOG PSIHOPATU, prešutkuje moje zahtjeve i što je najvažnije saznanja o materijalnom dokazu ubistva da bi me tako proglasio ludakom a onda sam PRIZNAJE DA NEMA OVLAŠTENJA DONOSITI ODLUKE O MJERAMA ZABRANE I PROVODITI IH BEZ PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA.
Taj dokument pokazuje i dokazuje uz druge predate dokaze da je tužena RS, svjesna bezakonja koje čini ali u tome istrajava. Posljedica toga je i događaj od 15.12.2016. kada sudska policija uopšte nije htjela da obavjesti ni OJT Bijeljina ni Osnovni sud o mom dolasku i zahtjevima koje sam predočio te predlažem da se priklopi i izvede kao dokaz spis 80 1 Pr 082502 17 Pr sa kompletnim materijalom. Ističem da se u njemu nalaze i snimci video nadzora, načinjene kamerama u zgradi suda i na te okolnosti predlažem svjedoke Lazić Milana, Sekulić Dušana i Čivić Omera. Na snimcima se vidi kako pokazujem svima materijalni dokaz ubistva i tražim da se obavjesti nadležno tužilaštvo, što po naredbi Borovčanina nije uopšte pomenuto u zabilješci ali je svjedok Sekulić potvrdio na pretresu a vidljivo je i na snimcima.
Ukoliko predmet ne bude dostupan pošto je žalbeni postupak u toku, naknadno ću dostaviti snimke koje sam dobio od suda ili ću ih za svaku sigurnost priložiti odmah na pratećem disku.

PRILOZI

Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Odgovor OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Disk sa dokazima


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 6. siječnja 2018.

PRITUŽBA ZA PRIKRIVANJE DOKAZA KRIMINALA

Svjedok koji zasigurno zna od koga je potekao falsifikat je gospodin Radujko Milan iz pravobranilaštva Republike srpske a prema podacima koje imam to je poznato i načelniku sudske policije Borovčanin Danku koji je taj falsifikat koristio kao izgovor za fašističke metode koje je neovlašteno primjenjivao prema svim srodnicima ubijene djevojčice.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZA PRIKRIVANJE DOKAZA KRIMINALA

Napomena : Ne radi se o predmetu u kome je konkretno postupao određeni sudija nego o više radnji sa više lica koji su svjesno učestvovali u prikrivanju dokaza i počinilaca krivičnog djela te umjesto da poštuju zakonsku obavezu o prajavljivanju krivičnog djela, isti su prvo pokušali da zataškaju kriminal a onda da unište tragove i dokaze o osobama koje su izvršili krivična djela iako sam ih o tome pismeno obavjestio...
U neprimjereno ponašanje su umješana slijedaća lica:
Hanušić Aid - predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini, Đurić Dragoljub, Sekulić Cvijeta, i Vakičić Željka - svi sudije Osnovnog suda u Bijeljini.
Prvi prilog na koji ukazujem je "Naredba T12 1 KTK 0000296 17 od 25.09.2017. gdje na drugoj strani stoji da je tužilaštvo pokušalo pribaviti spise od Osnovnog suda u Bijeljini ali nije uspjelo jer je predmet uništen 08.05.2017. Na prvi pogled nema odgovornosti osoba koje sam naveo ali kada se analiziraju naredni dokazi vidjeće se da su svi vršili nezakonite i kriminalne radnje sa ciljem da prikriju počinioca krivičnog djela odnosno da unište tragove ko je i kada pristupao predmetu i sačinjavao kopije rješenja pa isto falsifikovao.
Ističem da se ne radi samo o banalnim disciplinskim prekršajima nego o organizovanom udruženom zločinačkom poduhvatu grupe lica. Kriminal koji ih povezuje je falsifikat koji se pojavio u decembru 2013. u predmetu 80 0 P 043325 13 P2, sudije Vakičić Željke. S obzirom da je sada 2017. godina sve radnje i svi postupci su unutar posljednjih 5 godina.
Dakle krajem 2013. je Pravobranilaštvo RS u spis sudije Vakičić, dostavilo falsifikovani dokument na koji sam odmah pismeno ukazao ali umjesto da postupi po zakonu, sudija Vakičić je prizemnim manevrom pokušala prikriti taj falsifikat tako što je se privatnom prepiskom sa pravobranilaštvom dogovorila da kompletan materijal vrati nazad.
Opis tih radnji je precizno konstatovan u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." a takođe prilažem i primjerak falsifikovanog "Rjesenja 80 1 Pr 000670 10 Pr" na kome je lažni pečat pravosnažnosti te "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" iz koga se vidi da je postupak OBUSTAVLJEN a prethodno rješenje PREINAČENO...
Više puta sam pokušao ustanoviti od koga je pravobranilaštvo dobilo pomenuti falsifikat ali su oni uporno izbjegavali da otkriju kriminalni izvor a iz priloženih dokumenata "PRS JP 18-17 od 07.04.2017." i "PRS JP 18-17 od 09.02.2017." se to i vidi.
Potom sam od sudije Đurić Dragoljuba, pokušao da dobijem podatak, kome je omogućeno da kopira sudski spis i od toga sačini falsifikat što sam zatražio zahtjevom ali je isti odbio da odgovori i time pružio zaštitu kriminalcima, prilog "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017.
Istovremeno sam podnio krivičnu prijavu protiv osoba Vakičić Željke i Đurić Dragoljuba, (koja i jeste osnov za krivični predmet tužilaštva) zbog saučestvovanja u sačinjavanju falsifikata i njegovom prekrivanju. Još ranije sam uz priložene dokaze obavjestio pismeno Sud - predsjednika suda Hanušića dopisom "Dokaz da sud smišljeno falsifikuje presude".
Do toga je došlo neposredno poslije razgovora sa predsjednikom i sekretarom suda u kome su potvrdili postojanje falsifikata ali uz stav da ne smatraju kao ja da je u pitanju SMIŠLJANI KRIMINAL, nego da je to po njima samo "GREŠKA". Detaljno sam obrazložio i dokazao da se ne radi o grešci.
Sve sa ciljem da se kako tako objasni fašistička diskriminacija porodice Bajo i nastavi sa prikrivanjem ubistva osmogodišnje Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu i naravno pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke. Pošto sudija Đurić Dragoljub nije odgovarao onda sam pismeno uputio dopis predsjedniku suda odnosno sudu te zatražio pismeno izvinjenje suda zbog sačinjavanja tog falsifikata "Zahtjev sudu za izvinjenje" i podatke o tome ko je imao pristup spisu te da se sud ogradi od tog kriminalnog akta.
To je prema datumima jedini dokument nastao poslije uništavanja spisa ali sud odnosno predsjednik Hanušić nije našao za shodno ni da me o tome obavjesti a kamoli da se ogradi ili izvine i to ne meni nego majci ubijene djevojčice a čije ubistvo udruženim snagama prikrivaju sudovi i tužilaštvo u Bijeljini.
Dakle ni na taj pismeni zahtjev nije odgovoreno, čime se predsjednik suda Hanušić Aid svrstao u grupu mafijaške mreže koja čini i prikriva krivična djela.
I na kraju sam pismeno zahtjevao da se u predmetu sudije Sekulić 80 1 Pr 082502 17 Pr, izvede kao dokaz kompletan predmet iz koga je sačinjen falsifikat i naravno priložio kopiju tog falsifikata ali sudija Sekulić je i taj kao i skoro desetak drugih zahtijeva potpuno ignorisala odnosno prikrila činjenicu o postojanju falsifikata. Iz priloga "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" predatog pred pretres 20.04.2017. vidi se da sam pismeno zahtijevao da se kao dokazi izvedu 4 predmeta Prekršajnog suda te čak da se izda naredba MUP-u da dostavi svoj primjerak predmeta 80 1 Pr 000670 10 Pr. Sve ovo se dešavalo prije datuma kada je navodno uništen taj predmet a prema podacima iz naredbe OJT Banjaluka to se desilo 08.05.2017.
DAKLE, UMJESTO DA USVOJI MOJ PRIJEDLOG ILI DA SE BAR PISMENO OČITUJE O TOME DA SE ODBIJA, SUDIJA SEKULIĆ PRIKRAVA TU ČINJENICU KAKO BI U SADEJSTVU SA OSTALIM NAVEDENIM MOGLI UNIŠTITI SPIS IAKO SVI DOBRO ZNAJU ZA FALSIFIKAT I DA JE POKRENUTA ISTRAGA O TOME.
I tako, znajući za moje pismene zahtjeve i za taj falsifikat, umjesto da odgovore, pruže objašnjenje i pokrenu istražne radnje, vezano za taj kriminal, osobe u sudu pokreću sasvim suprotnu akciju a to je da se kompletan spis izuzme i uništi što se vidi iz dokaza koji prilažem, odluke tužilaštva iz Banjaluke.
Skrećem pažnju da uništavanjem spisa, odgovorne osobe iz osnovnog suda nisu uopšte uništili falsifikat, nisu uništili dokaz krivičnog djela, nego su pokušale prikriti informacije, ko je, kada i kako imao pristup spisu i ko je sačinio kopiju dokumenta od koga je potom načinjen falsifikat.
Sve u svemu ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti. Taj dokument se dijelio drugim organima, kako bi meni lično i kompletnoj porodici Bajo nanio štetu a onda kada sam razotkrio postojanje tog falsifikata više osoba se udružilo da zaštite kriminalce koji su taj falsifikat sačinili i dijeli okolo vjerovatno čak i visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
Svjedok koji zasigurno zna od koga je potekao falsifikat je gospodin Radujko Milan iz pravobranilaštva Republike srpske a prema podacima koje imam to je poznato i načelniku sudske policije Borovčanin Danku koji je taj falsifikat koristio kao izgovor za fašističke metode koje je neovlašteno primjenjivao prema svim srodnicima ubijene djevojčice.

PRILOZI

Naredba T12 1 KTK 0000296 17
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
PRS JP 18-17 od 07.04.2017.

PRS JP 18-17 od 09.02.2017.
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Dokaz da sud smišljeno falsifikuje presude
Zahtjev sudu za izvinjenje
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 3. siječnja 2018.

PRIJEDLOG ZA SUDSKU NAGODBU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Ukoliko Republika Srpska ne prihvati predloženi sporazum biću prisiljen da svoja prava branim sam na način kao i do sada te sa mnogo više javnih istupa i podnošenja usmenih krivičnih prijava protiv pojedinaca odgovornih za prikrivanje zločina i napade na prava garantovana ustavom kao što se desilo 15.12.2016. a taj događaj bi bio samo vrh ledenog brijega u odnosu na naredne do kojih će doči ako napadi na mene ne prestanu...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

PRIJEDLOG ZA SUDSKU NAGODBU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Napomena : Ovim prijedlogom ako se usvoji bi se obuhvatili svi postupci koji su trenutno u prvostepenom postupku odnosno predmet 80 0 P 077873 16 P i za sada tužba za koju nemam podatke o broju te vjerujem da je zatraženo postupanje drugog suda a radi se o događajima od 15.12.2016. sa naslovom: "UTVRĐENJE POVREDE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM"... Ovaj prijedlog će biti predat u ovom predmetu, kao i u drugima, poslat poštom Pravobranilaštvu RS u Banjaluku, dostavljena kopija Predsjedniku suda. Tako bi bili prekinuti postupci koji su neprijatni za bilo kog sudiju a u kojima bih izvodio dokaze o neviđenim kriminalnim radnjama pojedinaca kako dokumentima tako i ispitivanjem svjedoka koji su odgovorni.
S obzirom da je u toku "Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH od 6. do 17. novembra 2017." ali i nevezano za to jer sam slične prijedloge iznosio i ranije, sugerišem da druga strana u postupcima Republika Srpska, prihvati predloženi sporazum - "NAGODBU" uz mogućnost djelimičnih manjih izmjena. Ističem da je suštinski predložen minimum ispod koga se ne može ići, odnosno mogu odustati samo od tačke "5 d". Neću isticati prednosti ni za sebe ni za Republiku Srpsku jer ako sami nadležni pojedinci ne uvide kakvu će korist i uspjeh u javnosti ostvariti zbog "razotkrivanja" novih činjenica i dokaza onda ne vrijedi ni da ja to obrazlažem. Stoga se predlaže slijedeće:

1) Republika Srpska se obavezuje da će Zdenku Baji predati kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, o skladištenju, pregledima, otvaranjima, vještačenjima i svim drugim radnjama o računaru Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela od Zdenka Baje, naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010.
2) Republika Srpska se obavezuje da će Zdenku Baji predati kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjenu nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" i naredbe 12 0 K 001162 10 Kpp i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Republika Srpska se obavezuje da će Zdenku Baji predati kompletnu dokumentaciju, sačinjenu nadzorom, praćenjem itd, nastalu od 14.12.2012. do 01.11.2017. osim one za koju se Republika Srpska pismeno izjasni da u ovom trenutku nije dostupna zbog potreba eventualnih krivičnih postupaka.
3 a) Ovim sporazumom se ni na koji način ne utiče na tok i ishod krivičnih postupaka po predmetima koje Republika Srpska vodi ili će pokrenuti protiv Zdenka Baje a kojih prema pismenim podacima postoje 3 pokrenuta, bez ijedne podignute optužnice, (povreda ugleda suda, neovlašteno snimanje i "nedefinisano djelo" po prijavi Borovčanin Danka).
4) Republika Srpska se obavezuje da će poslije otkrića novih dokaza u predmetu KTA - 596/09, uočenih od strane osoba "X1", "X2" itd, iz organa "Y1", "Y2" itd, te "Izjašnjenja po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." ponovo pokrenuti istragu po predmetu KTA - 596/09, vezano za utvrđivanje činjenica oko pogibije Ivone Bajo.
5) Republika Srpska se obavezuje da će sazvati konferenciju za medije i objelodaniti otkrića novih dokaza u predmetu KTA - 596/09 i to :
a) "Dječji ruksak" poginule Ivone Bajo, čiji je kaiš dvostruko presječen u trenutku ranjavanja djevojčice te uklonjen sa lica mjesta prije dolaska istražitelja što je dovelo do toga da ne bude predmet prvobitnih istražnih radnji. Predmet prezentovati medijima sa svim uočenim oštećenjima, konstatovanim zapisnikom i naknadno uočenim od strane službenika RS.
b) Unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom nisu bile poznate vještaku Busarčević Miroslavu, te je svoje mišljenje zasnivao samo na fotografiji površinske rane a nemajući saznanja niti o jednoj unutrašnjoj povredi što se vidi iz vještačenja.
c) Do izuzimanja dokaza i činjenica iz istražnih radnji došlo je nepažljivim radnjama neovlaštenih lica - građana ili tehničkom greškom pri transportu materijala a o detaljima tek treba da se utvrde sve činjenice te se u ovom trenutku ne mogu obrazlagati javnosti.
d) Neslaganja oko dovezene robe prilikom pogibije Ivone Bajo, (o čemu predmet vodi KT Sarajevo) odnosno 4 dovezena paketa a samo jedan od njih zatečen sledećeg jutra u magacinu. (OVA TAČKA "d" NIJE OBAVEZNA).
6) Republika Srpska se obavezuje da će uspostaviti punu profesionalnu saradnju sa Zdenkom Bajom i porodicom Bajo, vezano za istražne radnje oko pogibije Ivone Bajo, odnosno novo otkrivene dokaze i činjenice, te da će pri kontaktima sa porodicom poštovati sva ustavom i zakonima garantovana prava i obaveze.
7) Republika Srpska se obavezuje da će otkloniti i sve druge negativne posljedice i nastalu štetu Zdenku Baji i porodici Bajo uzrokovane činjenicom da punih osam godina članovima porodice nije omogućeno da o novim dokazima upoznaju nadležne organe, kao što je zabrana pristupa i suspenzija pojedinih prava bez pismenog rješenja.

Ukoliko Republika Srpska ne prihvati predloženi sporazum do kraja "sedmice sudske nagodbe" 17.11.2017. biću prisiljen da svoja prava branim sam na način kao i do sada te sa mnogo više javnih istupa i podnošenja usmenih krivičnih prijava protiv pojedinaca odgovornih za prikrivanje zločina i napade na prava garantovana ustavom kao što se desilo 15.12.2016. a taj događaj bi bio samo vrh ledenog brijega u odnosu na naredne do kojih će doči ako napadi na mene ne prestanu. ZA SVA DALJA USAGLAŠAVANJA I POSTIZANJE NAGODBE MOŽETE ME POZVATI NA NAVEDENI BROJ TELEFONA...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902