nedjelja, 30. listopada 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GENERALŠTABA MAFIJAŠKOG KARTELA UNUTAR POLICIJE I SAUČESNIKA

Praktično u PU Bijeljina se tvrdi da u radno vrijeme ne postoji niko ko bi komandovao kriminalističkom policijom, niti bilo ko da reaguje na prijavu, ubistva, pljačke, pronalaska kesa sa opljačkanim novcem ili narkoticima ili čak na neku informaciju da 40 britanskih agenata sprema otmicu jednog od šefova kartela, Dodik Milorada, ne bi bilo nikoga da reaguje. Konstantnim nepostupanjem i prikrivanjem podataka i dokaza, MUP pokazuje da je u startu svjesno prikrio ovaj zločin, nakon čega je pobijeno više svjedoka kako ovog tako i drugih teških krivičnih djela od kojih su uz već pomenute najpoznatija ubistva Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i Miloša Ostojića...

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

(VSITV-U / USTAVNOM SUDU / VRHOVNOM SUDU / PREDSJEDNIKU RS / OKRUŽNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA / TUŽILAŠTVIMA / GRAĐANIMA)
U uvodu podsjećam na to kako me je takozvani MUP RS napao i uz psovke i uvrede prijetio ubistvom 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina : "Bježi odmah odavde dok te nisam izbacio. Nije važno ko sam ja, kažem ti da sebi ne praviš probleme a već si se u dovoljno problema uvalio. Nemaš pojma šta će ti se desiti, ubićemo te ako ikad više dođeš tražiti neka prava - marš odavde i ne vraćaj se više." Ovo je sažetak događaja iz koga se vidi da sam pitao za ime ali se "ljubazni" pripadnik MUP-a nije htio predstaviti. Sve su posmatrali nekoliko uniformisanih policajaca, koji ne samo da nisu zaustavili napadača, nego kada je pobjegao na sprat, nisu htjeli sačiniti zabilješku o napadu niti da otkriju njegovo ime. S obzirom da ni nakon 3 godine i više desetina pismenih obraćanja uz krivične prijave, komanda MUP-a neće da se distancira od ovog i drugih mnogo težih povezanih krivičnih djela, jasno je da je kompletna policija, klasična zločinačka teroristička organizacija te je u skladu sa uvodnom odredbom, svaki pripadnik MUP-a RS, počinilac krivičnih djela - čak potencijalni ubica, te mi je nadalje ostala jedina opcija da prema njima u slučaju bilo kakvog napada na moj život ili pravne interese, primjenim "nužnu odbranu" i "krajnju nuždu". PODSJEĆAM DA JE NA SLIČAN NAČIN POLICIJA PRIJETILA MILANU VUKELIĆU A NEKOLIKO MJESECI KASNIJE JE RAZNESEN EKSPLOZIVOM ISPRED ZGRADE MUP-A I NARAVNO SVE DO DANAS 15 GODINA NAKON TOG ZLOČINA, KRIJU SE UBICE I NALOGODAVCI. Zanimljiva je konstatacija napadača da sam se "uvalio u probleme već dovoljno" što pokazuje da je upoznat sa prethodnim višegodišnjim planovima i pokušajima da me ubiju i zato što nisu uspjevali, toliko su iznervirali pojedine osobe da nisu mogli suzdržati bijes te sam napadnut javno u zgradi Bijeljinske policije. U međuvremenu je ubijeno više svjedoka krivičnih djela, koje sam opisivao ali je uz pomoć stranih istražnih službi, razotkrivena monstruozna zločinačka mreža unutar policije, odgovorna za brojna ubistva, promet i prodaju narkotika kao i sve druge oblike kriminala. Na žalost, većina od članova kartela je još uvjek na slobodi i predstavlja opasnost za druge svjedoke. Nekoliko puta sam u prethodnom periodu sugerisao Tužilaštvu BIH da hitno preduzme mjere i zaštiti službenike sudova i tužilaštva, bilo da su nevini svjedoci ili su i sami činili krivična djela, jer vrh mafije neće oklijevati da ih ubije. Smišljenim kršenjem zakona - prikrivanjem počinilaca i dokaza krivičnih djela, nepostupanjem po obavezujućoj odluci Predsjednika RS, napadima na moja prava garantovana ustavom i zakonima a posebno prava iz člana 23 Ustava RS, MUP RS, ne samo da mi konstantno ugrožava život, nego su odgovorni i za više ubistava drugih osoba od kojih ću neka pomenuti u nastavku. Ova i više prethodnih krivičnih prijava koje sam poslao se odnose na više krivičnih djela izvršenih nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a sva izvršena sa ciljam prikrivanja tog zločina i pokušajima mog ubistva. Iako bi neka od njih, kao lažno prijavljivanje i falsifikovanje sudskog rješenja iz 2010-te, u drugim okolnostima zastarjela - s obzirom na članove navedene u uvodu, Tužilaštvo ih sve treba imati u vidu i tretirati kao JEDINSTVENU CJELINU, zločinačke aktivnosti pripadnika mafijaškog kartela, odnosno "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i druga zbog kojih se podnosi :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GENERALŠTABA MAFIJAŠKOG KARTELA UNUTAR POLICIJE I SAUČESNIKA

PRIJAVA PROTIV PRIPADNICE MAFIJE "M.Š." Dana 29.06.2022. u vrijeme od oko 11:30 do 12:30, bio sam u PU Bijeljina i tražio da MUP postupi po obavezama iz zakona, konkretno po materijalu sadržanom u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" čiju sam kopiju doneo te predočio uz relevantne članove Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, "Kontrola nad radom Ministarstva - Kontrolu nad radom Ministarstva ostvaruju predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, odnosno Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, Vlada, Ustavni sud, redovni sudovi i građani." te "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske - (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana."
U startu sam im predočio i javno iznesene stavove ministra UP - prilog "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." koje su iznesene neposredno po nastanku pomenutog dopisa iz kabineta Predsjednika RS. Ovim nastupom se kako sam shvatio, ministar distancirao od kriminalnih radnji i upozorio sve službenike ne samo da su dužni raditi po zakonu nego i odbiti svaku nezakoniti naredbu. Ministar je u stvari protumačio član 28 iz ZOPIUP-a iz koga od 4 stava izdvajam "(2) Policijski službenik nije dužan da izvrši naredbu ukoliko bi time učinio krivično djelo po krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine". Nu ulaznom šalteru i u dežurnoj službi su se nalazili službenici MUP-a, Zarić i Hamidović, koji su bili korektni i pristojni te me je Hamidović pitao šta tražim od njih da se uradi na šta sam odgovorio da postupe po obavezi iz zakona i odlukama Predsjednika republike te da su to morali uraditi prije više od 2 godine. Da sam i tada i ranije upozoravao da su u životnoj opasnosti brojni svjedoci kriminala no uprkos tome je oko mjesec i po nakon nastanka dopisa, smrtno stradao OJT iz Istočnog Sarajeva g. Dragan Ninković, potom krajem marta 2021-e, sudija Borovčanin Luka iz Sokoca te na kraju, krajem marta 2022-e, načelnik policije Radenko Bašić i da su svi svjedoci nekog od segmenata krivičnih djela koja sam opisivao i sadržanih u dopisu Predsjednika RS. To su na žalost samo osobe na značajnijim pozicijama u državnim organima a broj stradalih svjedoka je mnogo veći i za njihovu smrt je odgovornost isključivo na MUP-u, koji umjesto da štiti zakon, prema podacima dostavljenih iz Europola, aktivno radi na prometu i distribuciji narkotika a svaku istragu o tome opstruiše i uklanja svjedoke i dokaze. Sve ovo sam i nešto detaljnije ispričao prisutnim službenicima a osim pomenutih su bile prisutne i 2 službenice, koje su samo slušale i nisu komentarisale te ih nisam ni pitao za imena niti ih navodim. Vidljivo je bilo da su svi upoznati sa onim o čemu sam govorio i da im je veoma neprijatno zbog činjenice da su i oni pripadnici MUP-a a u kome ne učestvuju u kriminalu niti su to željeli a praktično kompletan komandni vrh, većina načelnika i inspektora su policiju pretvorili u zločinačku terorističku organizaciju, zbog čega su iz zemlje pobjegle stotine hiljada ljudi a na hiljade ih je stradalo. Potom sam službenicima PS Bijeljina saopštio da vezano za pomenuti dopis se od njih traži da saopšte ime osobe koja me je uz psovke i uvrede, napala fizički obema rukama 22.05.2019. istovremeno prijeteći da ću biti ubijen te sve dok ne dobijem dokument sa imenom napadača, PS Bijeljina ima status saučesnika, kako u tom krivičnom djelu tako i onima koji su mu prethodili i uzrokovali sam napad. Službenik Hamidović je potom pitao gdje se dogodio taj napad - da li zato kako bi ustanovio mjesnu nadležnost ili konstatovao da oni ne mogu biti saučesnici krivičnog djela na nekom stadionu, u šumu, njivi i slično na šta sam ga obavjestio da se taj napad na mene desio tu u zgradi na dva metra od ulaznih vrata dežurne službe dok su sve to posmatrali prisutnih 4 uniformisana službenika, koji niti su reagovali sami ni nakon mojih zahtjeva da sačine zabilješku o napada i saopšte ime, što i PS Bijeljina i kompletan MUP, nakan toga i trajno obilježava kao zločinačku organizaciju i to ne samo zbog tog napada i prijetnji ubistvom nego zbog brojnih drugih zločina za koje je odgovorna policija. Zatim sam prisutne upoznao da i prije i nakon toga pripadnici kartela unutar MUP-a pokušavaju da me ubiju i to predstave kao zadesnu smrt, samoubistvo i slično a kada dođem onda se kriju i traže da se laže kako nisu tu. Zatražio sam da se obavjeste inspektori Dejan Minić, (vezano za događaje od 27.09.2018.) kada su pojedini pripadnici policije planirali i pokušali da me ubiju uz sadejstvo saučesnika iz Istočnog Sarajeva, gdje su tadašnji glavni tužilac i predsjednik suda lažirali nadležnost te bez po zakonu obaveznih odluka RJTRS i Vrhovnog suda RS, otvorili nelegalne predmete protiv mene za "povredu ugleda suda" koji su bili u stvari samo sredstvo za pripremu likvidacije.
Tada je Minić, (vezano za pomenuti nastup ministra) činio krivična djela i tražio od službenika PS Bijeljina II da rade isto, odnosno da krše zakonske propise, falsifikuju dokumentaciju i opise događaja, te da ne provjeravaju moje tvrdnje o lažiranju - telefonski u Vrhovnom sudu i RJTRS i da ne pozivaju hitnu pomoć, koju sam tražio zbog gušenja a da u dokumentaciji lažno napišu da sam se odbio izjasniti. Sve to naravno po nalozima viših komandnih struktura iznad Minića a sa osnovnim ciljem da budem odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici kao laka mete ekipama ubica, koje su prethodnih mjeseci i godina bezuspješno pokušavali da me izoluju i ubiju na teritoriji opštine Bijeljina. U postupku 80 0 Pr 100636 18, pred sudom u Bijeljini sam dokazao pomenuti kriminal i predao dokaze potekle od Vrhovnog suda, RJTRS i VSTV-a, dok ni MUP, ni glavni tužilac ni predsjednik suda nisu ni na zahtjev VSTV-a dostavili rješenja o dodjeli nadležnosti, koje nisu ni imali te su smjenjeni sa tadašnjih pozicija a potom je došlo i do stradanja svjedoka iz organa u kojima su radili, među kojima i sam bivši predsjednik Borovčanin Luka je nakon smjene nađen obješen a ta se činjenica smišljeno sakrila od šire javnosti dok se za uži krug to lažno predstavilo kao samoubistvo.
Veza prva dva ubistva je dakle jasna a šta je znao i zašto je ubijen načelnik Bašić sam objasnio u prethodnim prijavama Tužilaštvu BIH ne dostavljajući priloge policiji, kako time krivci ne bi bili upoznati sa detaljima i povećali opreznost. To se pokazalo ispravnim jer je nedavno došlo do prvo prikrivenih i uvijenih prijetnji "STOTINA ČESTITIH I UGROŽENIH POLICAJACA" pripadnicima pravosuđa a ubrzo nakon toga i ozbiljnih prijetnji iz redova policije što ne čudi jer su uspaničeni nakon objavljivanja podataka o njihovoj ulozi u prometu narkotika. Inače u tekstovima koje objavljuje novinar Vasković se MUP, opisuje kao narko kartel što je suviše blag i površan opis jer nisu u pitanju samo narkotici nego brojna druga krivična djela koje organizuje i nadzire MUP u sadejstvu sa lokalnim klanovima, koje stvaraju pojedini zločinci iz policije. I na kraju pojašnjenja službenicima sam zatražio da se obavjesti inspektor Stanko Stanišić, zbog uloge u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, kada su pripadnici kartela švercovali narkotike sa područja Sarajeva u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice - dječji ruksak koji su potom oprali hemijskim sredstvom te sakrili iz istrage, odnosno kako se pismeno izjašnjava tužilaštvo o tome nemaju saznanja jer to policija nije evidentirala.
Pojasnio sam da MUP, ima obavezu ustanoviti da li je Stanišić Stanko, sačinio ikakav dokument o tome i ako jeste ko je odgovoran za njegov nestanak a ako nije to bi bilo sprečavanje dokazivanja i smišljeno prikrivanje ubistva i krijumčarenja - što je očigledno slučaj te bi MUP bio obavezan da to tretira kao novi dokaz te da se u sadejstvu sa Tužilaštvom i obavezom iz ZKP-u uz novi dokaz ponovo pokrene istraga. Konstantnim nepostupanjem i prikrivanjem podataka i dokaza, MUP pokazuje da je u startu svjesno prikrio ovaj zločin, nakon čega je pobijeno više svjedoka kako ovog tako i drugih teških krivičnih djela od kojih su uz već pomenute najpoznatija ubistva Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i Miloša Ostojića. Stavio sam do znanja da pomenuti inspektori Minić i Stanišić, učestvuju u prikrivanju kriminala - da se kriju ali da moguće danas nisu na poslu te da se u tom slučaju obavjesti ured načelnika kriminalističke policije, zamjenik i svi drugi koji su u zgradi, nadležni da postupe ne samo po eventualnom događaju tog dana nego su morali reagovati prije više od dvije godine po prijemu materijala iz ureda Predsjednika RS ali i ranije na moja brojna pismena i usmena upozoravanja i zahtjeve. Od strane prisutnih službenika mi je potom saopšteno da su inspektori Minić i Stanišić na odmoru, da je na odmoru i načelnik Srđan Gajić a da ne postoji niko ko obavlja posao njegovog zamjenika, niti da preuzima tu dužnost u slučaju da načelnika nema. Praktično u PU Bijeljina se tvrdi da u radno vrijeme ne postoji niko ko bi komandovao kriminalističkom policijom, niti bilo ko da reaguje na prijavu, ubistva, pljačke, pronalaska kesa sa opljačkanim novcem ili narkoticima ili čak na neku informaciju da 40 britanskih agenata sprema otmicu jednog od šefova kartela, Dodik Milorada, ne bi bilo nikoga da reaguje. Upoznao sam službenike Zarića i Hamidovića da ću podnijeti prijavu i o svemu obavjestiti Tužilaštvo BIH te da ako to bude smatrano za potrebnim može biti zatraženo i njihovo svjedočenje o tome da MUP nije i neće da postupa po obavezama iz zakona i da u sred radnog vremena, saopštavaju da nema nikoga ko bi mogao postupati po bilo kakvoj prijavi ili krivičnom djelu. Skrenuo sam pažnju da su i životi pomenutih inspektora ali i drugih osoba ugroženi te da je manji problem za njih što bi mogli biti uhapšeni a da mnogo ozbiljnija opasnost po njih, dolazi iz vrha kartela, koji bi da bi spriječio njihove izjave i svjedočenje pred tužiocima, neće oklijevati da ih ubije kao i ranije pomenute žrtve. Iako mi je saopšteno da nikoga nema u kriminalističkoj policiji, nakon mog odlaska je angažovan jedan od njihovih doušnika da me "slučajno" sretne i eventualno sazna sa kim se sastajem, odnosno koga treba da obavjestim o tome šta se dešavalo u PU Bijeljina. Inspektori u kriminalističkoj policiji, naravno nikada nisu prisutni kada treba raditi nešto zakonito ali zato neprekidno prave planove kako da me ubiju, kuda i uz čiju pomoć da transportuju narkotike, gdje i koliki "reket" da naplate i druge slične redovne aktivnosti. Sutradan sam telefonski pozivao i obavjestio, Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu te predsjednika suda u Sokocu, upoznavši ih sa činjenicom da sam podneo više krivičnih prijava i posebno u novijima tražio hitnu reakciju i zaštitu svjedoka od strane Tužilaštva BIH, da smatram kako su ugroženi još neki pripadnici tih organa te da lično procjene imaju li moja upozoravanja osnova i preduzmu aktivnosti na povećanju zaštite osoblja. Razgovori sa osobljem tužilaštva i suda kao i sa samom sadašnjim predsjednicom su bili korektni i vjerujem da je shvaćena ozbiljnost situacije. Prilog "Pozivi 30.06.2022." pokazuje koji su brojevi pozivani u koje vrijeme, koliko su trajali i sve je automatski snimljeno. Portparol PU Bijeljina na više poziva nije bio uz telefone navedene na sajtu 055225450 i 065963161, dok je Portparol MUP-a - 051338937, takođe korektno saslušala moje upozoravanje te saopštila da je sve zabeležila no poziv u ured direktora policije se pokazao kao razgovor ne sa policijskim organom nego sa portparolom mafije. S obzirom da je prema podacima dostavljenim iz Europola o kontaktima između članova kartela, direktor policije imao kodni naziv "general" tako sam i ovaj dopis naslovio kao "prijava protiv generalštaba" a službenica kojoj sam se predstavio i pitao za njene ime je odbila da se predstavi pa sam joj zato dao alternativno ime "MADAM ŠARKA" u daljem tekstu M.Š. što u prvom djelu pokazuje da se radi o jednoj ženi, dami koliko to ona može da se nazove a u drugom djelu opisujem njen karakter. Podsjećam da sam neposredno prije napada i prijetnji ubistvom 22.05.2019. upitao pripadnika MUP-a u civilu kako mu je ime te je i on tada takođe odbio saopštiti identitet pa sam ga alternativno nazvao "batinaš" a potom MUP, krije ne samo njega nego i mnogo ozbiljnija krivična djela što preme odredbama iz zakona koje sam citirao u uvodu i službenicu M.Š. i sve druge koji pružaju pomoć direktnim izvršiocima, čini saučesnicima i saizvršiocima počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone pa do nepostupanja po obavezujućem dopisu Predsjednika što uz trenutna izvršavanja naredbi jednog od šefova političkog krila mafije Dodik Milorada, predstavlja praktično državni udar i napad na ustavni poredak. Dakle, nakon što se osoba M.Š. javila na telefonski broj 051334310, obavjestio sam je o pomenutom dopisu Predsjednika RS te stradanjima svjedoka za šta je direktno odgovoran MUP, na šta je službenica reagovala sa "DOBRO" kao da se radi o epohalnom uspjehu policije. Zatim sam je direktno pitao da kaže svoje ime što je izbjegla i identifikovala se samo pozicijom - tehnički sekretar u kabinetu direktora policije. Rakla je da ZNA za moja stalna pismena upozoravanja i to dodatno ukazuje na odgovornost ureda direktora policije odnosno "generala" i same osobe M.Š. Dalje na moje obavještavanje da u radno vrijeme nema načelnika kriminalističke policije u PU Bijeljina niti bilo koga drugog, dotična sad i vidovnjakina, kaže da su imali drugih obaveza, (ne dozvolivši da ispričam kako su svi navodno na odmoru) i da ne mogu čekati samo mene. Što se tiče tih drugih "obaveza" osim stalnih transporta narkotika kojima su zauzeti i o čemu sada neću prilagati tekstove, može su u prilogu "Objavljen dio prepiske policajaca sa ortacima iz mafijaškog kartela" vidjeti da je policija umješana i u krađe automobila te prikrivanja počinilaca i dokaza izvršenja. Pominje se i zaplijena droge u Bijeljini te namjera da "isprepadaju" uhapšenog što je standardni metod rada zločinaca iz MUP-a, koji koriste, podmetanja, ucjene i zastrašivanja da bi stvarali mreže narko dilera kojima komanduju a u ekstremnim slučajevima ih koriste za pripreme i izvršavanje likvidacija. Osoba M.Š. opravdava i brani svoje saučesnike u zločinima na šta sam joj rekao da nije njihov advokat a potom mi savjetuje da se pismeno obratim i zakažem sastanak preko sekretarice. Uz podsjećanje da nisam uopšte tražio ni pominjao sastajanje sa bilo kim niti me to zanima, nego ZAHTIJEVAM da policija radi prema obavezi iz zakona i posebno po materijalu iz ureda Predsjednika RS još od prije više od 2 godine, ističem da sam nekoliko desetina puta pismeno obavještavao osim Tužilaštva i MUP, te je svaka opaska bilo koga o nekim novim pismenim obraćanjima besmislena i usmjerena isključivo na zaštitu i opravdavanje bezakonja i kriminala koji čini velii broj pripadnika MUP-a pod komandom Direktora policije i Dodika, kao formalno vrhovnog šefa kartela. Konstatujući i sama M.Š. da je to njihova dužnost, dotična potvrđuje moj stav ali onda dodaje da nikoga ne može natjerati da rade na šta je pitam - DA LI STE VI DIREKTOR POLICIJE. Tek na kraju prije nego što je prekinula vezu je osoba M.Š. saopštila da će prenijeti direktoru policije - a šta to ko zna jer nije ni saslušala upozoravanja o opasnosti po život drugih svjedoka što je bila osnovna namjera a drugo je činjanica da u PU Bijeljina prema njihovim informacijama nema ni načelnika ni bilo koga drugog ko bi obavljao taj posao u sred radnog vremena i to ne jednog dana nego preko 2 godine ako se samo računa datum dopisa iz ureda Predsjednika a suštinski je to mnogo duže. Uspio sam još samo da skrenem pažnju osobi M.Š. da od nje ne tražim nikakve savjete a da li je čula da ću podnijeti krivičnu prijavu i protiv nje nije sasvim jasno jer je zalupila slušalicu. Dakle, dotična je imala obavezu da sasluša i evidentira ono što joj se namjerava saopštiti i to prenese direktoru a ne znajući već za moja pismena obraćanja, dijeli savjete meni šta treba da radim i ponovo pišem. Odnosno u prethodnim mjesecima i godinama su trebali, osoblju policijskih uprava, pismeno i usmeno objasniti kako trebaju da rade a ako su već imali dobru volju i želju da meni nešto sugerišu, onda su to trebali da urade pismeno što bi ostavilo trag i bilo pisani dokaz, na stranu to što ova i ovakva policija ima status počinioca krivičnih djela i svaka dalja opstrukcija predstavlja novo krivično djelo. MUP, dakle ima status terorističke zločinačke organizacije i od njih ne tražim ni zaštitu ni pomoć ni savjete, nego ZAHTIJEVAM da ne krše zakon, da sprovode sve na šta su obavezni te upozoravam da će krivično odgovarati za krivična djela koja čine. Ovaj poziv uredu direktora i naredni koji ću opisati je u stvari dodatni dokaz gdje je centar kriminala i koga treba hitno pritvoriti a to su i direktor i M.Š. ali i Dodik 1 i Dodik 2 te sugerišem Tužilaštvu da to hitno učini. Primjerak prijave ću poslati i na adresu direktora, odnosno osobi M.Š. koja u stvarnosti može biti i neka S.S. (što ne znači "Simpatična Službenica" naprotiv) ali sigurno da neće biti problem Tužilaštvu BIH da ustanovi njen pravi identitet. Da li će biti prihvaćena moja sugestija ili ne to neće izmjeniti osjećaj straha koji i M.Š. i direktor i mnogi drugi imaju svakog dana svakog trenutka dok su budni a onda i u noćnim morama kada sanjaju a po danu očekuju da će na ulazna vrata zakucati oni koji će ih pohapsiti. I to nije ono najgore jer šefovi kartela su svjesni da će ona i mnogi drugi kada završe u pritvoru, ostati bez "otrovnih zuba" i samo sa jezikom te će ispričati sve što znaju za povoljniji tretman i blaže kazne a Dodik Milorad je spreman da pobije ne samo sve službenike ureda direktora policije nego i cjele policijske stanice, tužilaštva ili suda, samo da bi spriječio hapšenje pripadnika porodice i sebe, mada vjerovatno još uvjek smatra da je lično nedodirljiv. Suštinski to znači da svaki svjedok zločina mafijaškog kartela ima pred sobom mogućnost da se susretne sa službenicima koje su Tužilaštvo i sud poslali da ih pritvore ili sa plaćenim ubicama mafijaškog kartela Dodika Milorada, koga citiram : “SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama. To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!” Ovo je bukvalno javni nalog za likvidacije a kako se ta "borba" odvija u praksi, pokazali su zločinci iz MUP-a, koji su u sadejstvu sa saučesnicima iz Istočnog Sarajeva, montirali nelegalne predmete protiv mene sa ciljem da me ubiju.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Pozivi 30.06.2022.; Objavljen dio prepiske policajaca sa ortacima iz mafijaškog kartela, Lukač najavio - istraga ubistva Radenka Bašića proširiće se na neke pripadnike mup-a rs-a, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.: Uprava za organizovani i teški kriminalitet, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Direktoru policije o organizovanom kriminalu službenika ministarstva, Obavijest načelniku o kriminalu u policijskoj upravi Bijeljina, Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Zašto je mafijaški kartel od `samoubistava` ponovo prešao na likvidacije, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

subota, 15. listopada 2022.

SVE JE VEĆA OPASNOST ZA SVJEDOKE ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Razlog zbog čega su upravo na području Istočnog Sarajeva, montirani nezakoniti predmeti je taj što su narkotici za Bobar grupu stigli na dan ubistva Ivone Bajo, upravo iz tog kraja, odatle su zločinci Marković Dragoslav i Danko Borovčanin i još neki pripadnici kartela koji saučestvuju u prikrivanju zločina nad nevinim djetetom i pokušajima mog ubistva. A onda vrh mafije uklanja - likvidira svjedoke Ninkovića, Borovčanina i Bašića, kako bi spriječio njihova svjedočenja i povezivanje sa šefovima kartela iz MUP-a, sve do Dodik Milorada, koji je podsjećam izdao javni nalog svojim ljudima da se bore protiv lica čija su imena zapisana u "CRNOJ KNJIZI"...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI - NA RUKE GLAVNOM TUŽIOCU

Na osnovu "ZAKON-a O JAVNOM TUŽILAŠTVU", član "U okviru svojih nadležnosti, tužilaštva štite ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda garantovanih Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i prava i interese pravnih lica u skladu sa zakonom, te obezbjeduju ustavnost i zakonitost." i "PRAVILNIK-a O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I POSLOVANJU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE I OKRUŽNIH TUŽILAŠTAVA REPUBLIKE SRPSKE, član "Prava, dužnosti i odgovornosti Glavnih okružnih tužilaca" te "USTAV-a REPUBLIKE SRPSKE" član 32 "Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo." - dostavlja se obavjest :

SVE JE VEĆA OPASNOST ZA SVJEDOKE ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Napomena : Ovaj dopis će biti informativno dostavljen i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Proslijeđujem vam upozorenje i krivičnu prijavu "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" poslatu Tužilaštvu BIH a koja je trenutno poslednja od oko 30 prijava poslatih u poslednje 3 godine za koje vrijeme je smrtno stradalo više osoba od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina i načelnika Radenka Bašića. Iako sam više puta pismeno i usmeno upozoravao da su svjedoci brojnih krivičnih djela u životnoj opasnosti, niko nije reagovao sve dok o detaljima nisam obavjestio strane istražne službe, nakon čega je od njih dostavljen dokazni materijal nastao korištenjem "bezbjednih" mobilnih aplikacija od strane pripadnika mafijaškog kartela, čime se dokazala i osnovanost mojih krivičnih prijava. U pomenutom dopisu "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" upozorio sam na to da je u životnoj opasnosti okružni javni tužilac iz OJT Bijeljina Danica Stjepanović, kao svjedok zločina - ubistva djevojčice Ivone Bajo, (ćerka moje sestre - "Punomoć") prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu te prikrivanja materijalnih dokaza od strane kriminalaca iz policije a detalji su opisani u prilozima. Pdf fajl koji sada prilažem je cenzurisan, mada nisam htio trajno prekriti djelove teksta, nego samo vizuelno i svaki stručnjak može iz digitalnog dokumenta rekonstruisati sadržaj no suštinski on nije bitan za djelovanje OJT Bijeljina. Djelove sam zatamnio jer se radi o ozbiljnoj aferi koja se pominje u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017.". U pitanju je djelovanje grupe kriminalaca iz MUP-a koji su planirali i pokušavali moje ubistvo a alternativno su preko više provokatara nastojali da me obmanu i isprovociraju da izvršim slično krivično djelo, kakvo je opisamo u dokumentu a za koje je predviđena kazna do 12 godina zatvora. S obzirom da je tada potpredsjednik VSTV-a R.J. prijavila pomenute radnje, nalogodavci su se našli u opasnosti te nastoje prikriti svoju ulogu. Detalje o tome sam dostavio Tužilaštvu BIH a sada da ne bih bespotrebno iznosio detalje do kojih onda mogu doći i neki od saučesnika iz PU Bijeljina, ističem da je o ovim događajima, shodno poziciji na kojoj se nalazio, saznanja imao nedavno ubijeni načelnik Radenko Bašić i nije isključeno da je upravo zbog toga izvršena likvidacija. Neposredno prije tog ubistva 02.03.2022. sam poslao Tužilaštvu BIH, prijavu pod nazivom "Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela" iz koje ističem rečenicu sa strane 5 "Nadam se samo da će Tužilaštvo BIH biti brže od profesionalnih ubica, koji po nalozima šefova mafijaškog kartela ZORS, likvidiraju sve one koji bi mogli svjedočiti pred sudom protiv njih." Na žalost, veliki je broj saučenika mafijaškog kartela prija svega u takozvanom MUP-u, ali i u Sudskoj policiji, Sudovima i Tužilaštvima, koji organizovano prikrivaju dokaze krivičnih djela i štite šefove kartela te je likvidiran i načelnik Bašić a potom brojni kriminalci glume ožalošćene ne pominjući da ih godinama upozoravam i dostavljam dokaze. Mene su pripadnici mafijaških klanova pod kontrolom kriminalističke policije, odnosno MUP-a godinama pokušavali da ubiju i predstave to kao "zadesnu smrt" ili "samoubistvo" što im nije uspijevalo pa su pojedinci toliko pobjesnili da sam napadnut uz psovke, uvrede i prijetnje ubistvom čak i u zgradi PU Bijeljina, što sam oko sat kasnije usmeno prijavio pripadniku OJT Bijeljina, okružnom tužiocu Š.M. a dva dana kasnije 24.05.2019. predao i pismenu krivičnu prijavu "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" koju i sada prilažem. KAO KOMENTAR, DOVOLJNO JE REĆI DA KRIVCI NISU PROCESUIRANI A ZA 3 GODINE OD TADA SU STRADALA 3 POMENUTA SVJEDOKA - SVAKE GODINE PO JEDAN. U skladu sa ovlaštenjima koje ima glavni okružni tužilac, sugerišem i očekujem da preduzmete sve potrebno da se zaštite životi pripadnika OJT Bijeljina ali treba imati u vidu da su u vrhu i MUP-a i sudske policije članovi mafije, čija krivična djela sam dokazivao i pred sudom u Bijeljini te podneo više krivičnih prijava kao što je "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" od 12.03.2021. Na pitanja iz zahtjeva mi nije odgovoreno u predviđenom roku od 15 dana ali je u tom roku nakon što je smjenjen sa mjesta predsjednika suda 22.03.2021. odmah potom 27.03.2021. sahranjen g. Borovčanin Luka. Uzrok smrti u nekoliko vjesti na internetu nije naveden a poslije više mjeseci dobio sam usmeno informaciju da je pronađen obješen, što niko nije demantovao iako sam o tome pisao čak i VSTV-u. Detalji o motivima i umješanosti prije svega zločinca Danka Borovčanina su djelom izneseni u pomenutoj prijavi no poenta je u tome da nijedan sudija ni okružni tužilac ne može od njega i sličnih očekivati zaštitu, nego suprotno od toga. Razlog zbog kog je sada u ozbiljnoj životnoj opasnosti OJT Stjepanović Danica je njeno učešće u smišljenom prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, koje je izvedeno od strane pripadnika mafije iz kriminalističke policije te ista u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017." pismeno tvrdi da "nema saznanja" o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva. Da to nisu "navodna" oštećenja dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." sačinjen od strane Osnovnog suda u Bijeljini u kome se konstatuje da je "dječji ruksak" koji je uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice - dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je kriminalistička policija oprala benzinom te sakrila iz istražnih radnji.
Pošto je OJT Stjepanović u svom izjašnjenju za svoje "NEZNANJE" o tome okrivila policiju koja to nije evidentirala, smatram da je jasno zbog čega je sada i njen život u opasnosti posebno nakon pritvaranja sudije J.S. koji u navedenim prikrivanjima zločina nije učinio nijedno krivično djelo ali dobro zna imena svih koji jesu. No da OJT Stjepanović laže da nema saznanja imam više dokaza a sada prilažem samo "Zahtjev od 15.01.2014." na koji naravno nije odgovoreno da bi se nastavilo sa glumljenjem `neznanja` i pruženjem zaštite narko mafiji. Umjesto toga, nakon što sam uz priloženi zapisnik, preuzeo predmete od suda 15.04.2015. samo mjesec i po nakon toga se protiv mene montira predmet za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim OJTIS-u sa ciljem prikupljanja podataka uz nelegalne "posebne istražne radnje" a sve kao preduslov za pripremu likvidacije. Da su predmeti u Istočnom Sarajevu nezakoniti i pokrenuti bez obavezujućih rješenja RJTRS i Vrhovnog suda RS, sam odavno dokazao i o tome dostavio dokaze iz navedenih nedređenih organa a ovom prilikom prilažem samo dokument "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." iz koga se vidi da se iz najvišeg pravosudnog organa traže od glavnog tužioca OJTIS i predsjednika suda u Sokocu, kopije odluka na osnovu kojih zasnivaju svoju nadležnost.
Oni to naravno nisu dostavili ni u VSTV, ni meni a ni u više sudskih predmeta ali su neposredno nakon toga montirali i pustili u javnost aferu poznato kao "POTKOVICA" sa ciljem da diskredituju predsjednika i uklone ga iz VSTV, kako bi zaustavili postupke protiv sebe i izbjegli odgovornost, kako disciplinsku tako i krivičnu. To nisu uspjeli na vrijeme te su razrješeni dužnosti, prvo jedan a potom i drugi, koji je neposredno nakon smjene ubijen - ili je izvršio samoubistvo, neka svako donese sopstveni zaključak. Razlog zbog čega su upravo na području Istočnog Sarajeva, montirani nezakoniti predmeti je taj što su narkotici za Bobar grupu stigli na dan ubistva Ivone Bajo, upravo iz tog kraja, odatle su zločinci Marković Dragoslav i Danko Borovčanin i još neki pripadnici kartela koji saučestvuju u prikrivanju zločina nad nevinim djetetom i pokušajima mog ubistva. OJT Bijeljina je takođe saučesnik u planiranju likvidacije po više osnova, počev od smišljenog nečinjenja, odnosno prikrivanja dokaza, zbog čega sam neprekidno izložen opasnosti od onih koji su prikrili ubistvo i godinama krijumčare narkotike. OJT Bijeljina me je smišljeno lažno prijavila za "ugrožavanje sigurnosti" preko pripadnika kartela, Gruhonjića i Debeljevića jer sam pisao , (VSTVU i na druge adrese) da svi oni koji prikrivaju zločin treba da završe u zatvoru. To naravno nije krivično djelo ali je bio potreban neki izgovor da bi se protiv mene pokrenule "posebne istražne radnje" kao osnov za pripremu likvidacije. Naravno da je odgovornost za to na prethodnom a ne na sadašnjem glavnom okružnom tužiocu a da li će OJT Bijeljina ubuduće raditi po zakonu ili nastaviti da bude servis mafije kao što je to i MUP, sada zavisi od osobe koja je trenutno na čelu. Dimenzije nove zgrade, koja se gradi za OJT Bijeljina asociraju da su svjesni toga kakve su razmjere kriminala u gradu i okolini te da će narednih godina imati pune ruke posla. Slučaj ubistva djevojčice Ivone Bajo je primjer gdje je sve praktično rješeno, sve dokaze sam lično otkrio i predao na tacni i policiji i tužilaštvu ali umjesto da rade onako kako su obavezni, naložena je USMENA zabrana pristupa "Zdenku Baji, njegovoj sestri i svim drugim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo" koju je izvršavao kriminalac Borovčanin Danko. Prema njegovim rječima, nalog za to su izdali Kovačević, Stjepanović i Gruhonjić i po svemu sudeći nisu se zadržali samo na tome nego su aktivno učestvovali u planiranjima mog ubistva. Ali pošto nisu uspjevali da me izoluju i uvuku u klopku na teritoriji Bijeljine, neko je došao na genijalnu ideju da u sve uvuče i saučesnike iz Istočnog Sarajeva, tako što će me na prevaru namamiti ili prisilno dovući tamo gdje bih bio laka meta njihovim ortacima iz narko i auto mafije. Pošto za razliku od Bijeljinskih, pripadnici kartela iz Istočnog Sarajeva nisu znali da poznajem zakone bolje od njih, mislili su da će me lako prevariti, kao "neuku stranku" te su ostavili gomilu dokaza protiv sebe samih pa su neke osobe disciplinski kažnjenje, odnosno smjenjene a onda vrh mafije uklanja - likvidira svjedoke Ninkovića, Borovčanina i Bašića, kako bi spriječio njihova svjedočenja i povezivanje sa šefovima kartela iz MUP-a, sve do Dodik Milorada, koji je podsjećam izdao javni nalog svojim ljudima da se bore protiv lica čija su imena zapisana u "CRNOJ KNJIZI". Kako izgleda materijalni dokaz ubistva nevine djevojčice Ivone Bajo, (Ručni rad policije) koji su stručno obradili OJT Stjepanović i kriminalistička policija, može se vidjeti u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". Glavnu ulogu u prikrivanju zločina je odigrao kriminalac inspektor Marković Dragoslav a uklanjanje dokaza ubistva je izvedeno tako što su predmeti predati drugom okružnom tužiocu, (Marko Zekić) što se može vidjeti na prilogu "Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009." dok je potpis podnosioca iz MUP-a nečitak i nisam ga mogao dešifrovati godinama a na pismene zahtjeve o tome iz MUP-a niko nije htio da odgovara. Važno je istaći da sam dana 22.05.2019. tražio da se ustanovi čiji je potpis na dokumentu te da MUP, odgovori da li zna kako je došlo do presjecanja kaiša i pranja benzinom te zašto o tome nije obavješteno tužilaštvo pismenim dopisom ili ako se radi o "nenamjernom" propustu da se to konstatuje i postupi u skladu sa ZKP-u, što bi rezultiralo primjenom člana "Obustava istrage", stav "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.". Ali pošto naravno nije u pitanju nikakva "greška" nego smišljeno prikrivanje ubistva od strane takozvanog MUP-a a u stvari privatne mafijaške bande, to nije učinjeno nego su pokušali da me zastraše fizičkom napadom i prijetnjama ubistvom, koje sam opisivao. U međuvremenu je prošlo preko 3 godine - ubijeni su brojni svjedoci, kako nevini tako i pripadnici kartela ali za svo to vrijeme ni sekunde nisam napustio teritoriju Bijeljine, nisu me uplašili a ni ubili iako je bilo još nekih pokušaja no sa druge strane ja sam preduzeo sve moguće pravne i na zakonu zasnovane korake, kako prema Tužilaštvu BIH, tako i prema stranim obavještajnim službama što je rezultiralo razotkrivanjem brojnih kriminalaca, prije svega iz policije a trag vodi sve do vrha na kome se nalazi Dodik, dok su bukvalno svi načelnici uprava i odjela sastavni dio mafije. Naravno, leđa su im štitili i neki pripadnici Tužilaštva kao što je Stjepanović ali i Kajmaković, koja je nedavno smjenjena i očekuje ju ne samo disciplinska nego i krivična odgovornost. Na kraju očekujem da će Glavni okružni tužilac OJT Bijeljina u skladu sa svojim ovlaštenjima, proučiti materijal koji sam dostavio te naložiti trenutno pokretanje nove istrage sa novim tužicem ili će predmet preuzeti lično - sa osobom Stjepanović kao svjedokom, kome treba pružiti zaštitu tako što će se odmah saslušati i time eliminisati motiv kartela za njenim uklanjanjem a potom u sadejstvu sa Tužilaštvom BIH, preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni. Za sve dodatne informacije, možete me kontaktirati ili dostaviti obavjest na navedeni mejl kao najsigurniji oblik komunikacije s obzirom da u sklopu kriminalnih radnji MUP, krade i uništava pošiljke, čak i upućene sudu u Strazburu za šta takođe imam dokaze...

PRILOZI

Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama, Punomoć, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Zahtjev od 15.01.2014.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Ručni rad policije, Snimci dječjeg ruksaka, Zahtjev za deponovanje 10-023.2-230-662-09 od 01.09.2009.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

subota, 1. listopada 2022.

RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE

Da li je plan smislio lažljivac ili je izvršavan nalog šefova bande sa višeg nivoa, ostaje na Tužilaštvu BIH da ustanovi, kao i to na koji su način stradali navedeni svjedoci iz suda, tužilaštva i policije a podsjećam da je prije 5 godina inspektor Radovanović pisao : "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave". Evo ih sada 4-oro, koji su ostali i bez glave i to samo od pripadnika visokih državnih pozicija a drugih građana je mnogo više...

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Ova i više prethodnih krivičnih prijava koje sam poslao se odnose na više krivičnih djela izvršenih nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a sva izvršena sa ciljem prikrivanja tog zločina i pokušajima mog ubistva. Iako bi neka od njih, kao lažno prijavljivanje i falsifikovanje sudskog rješenja iz 2010-te, u drugim okolnostima zastarjela - s obzirom na članove navedene u uvodu, Tužilaštvo ih sve treba imati u vidu i tretirati kao JEDINSTVENU CJELINU, zločinačke aktivnosti pripadnika mafijaškog kartela, odnosno "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i druga zbog kojih se podnosi krivična prijava pod naslovom :

RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE

UVODNE NAPOMENE : Pripadnici mafijaškog kartela su objavili na internet blogu "Borislav Radovanović" detalje i objašnjenje o ubistvu jedne osobe i istakli da je u pitanju svjedok, odnosno informator policije. Podaci o tim dojavama policiji su kako pišu, potom proslijeđene kriminalnim grupama preko nečasnih policajaca. Da bi spriječili dalje svjedočenje o sopstvenim kriminalnim radnjama, neki od članova lokalnih kriminalnih klanova su odlučili - ili su "posavjetovani" da ubiju informatora te tako izbjegnu krivičnu odgovornost za prethodno izvršene krađe, dilovanje narkotika i slično. Kako će prikriti ubistvo i izbjeći kaznu za to mnogo teže krivično djelo - na blogu se ne objašnjava. Sa druge strane, autor bloga i njegovi saučesnici su u više navrata, tokom dužeg vremenskog perioda i pred više različitih osoba, plasirali smišljenu laž prema kojoj i ja navodno `cinkarim` policiji - dostavljam podatke o nekim licima. Analogno prvom primjeru, potpuno je jasno da su imali namjeru, pripremiti teren za moje ubistvo, kako sami pišu na blogu "potpuno svjesni da me na taj način životno ugrožavaju" a što se pokušavalo više puta i u nastavku će biti opisani događaji od 2017-te do danas uz dokumente koji ovo dokazuju. Pri tome mislim samo na pripremu likvidacije, plasiranjem lažnih informacija a neke od konkretnih pokušaja ubistva sam opisivao u prethodnim prijavama kao i to da je u međuvremenu stradalo više svjedoka upoznatih sa nekim ili svim kriminalnim aktivnostima, koje su u pozadini. Na kraju uvoda ističem i to da je ovaj segment oko kriminalnih radnji i krivičnih djela, namjenjen Tužilaštvu BIH ali da ću prijavu objaviti i javnosti tako da će biti i djelova teksta sa akcentom na laži i podmukle pokušaje prevare, kako bih upozorio sve građane na opasnosti kojima i neko od njih može biti izložen te smrtno stradati ukoliko ne bude dovoljno oprezan.
Napominjem da je tek tokom 2022-e godine, javnosti postao dostupan dio materijala, dostavljen od strane Europola a kojim se dokazuje činjenica da je unutar takozvanog MUP RS-e, formirana zločinačka teroristička organizacija, koja se bavi transportom i prodajom narkotika te pripremama i izvršenjima likvidacija, kao i drugim oblicima kriminala. Ova krivična prijava je usmjerena na aktivnosti kriminalaca iz policije, koji vrše propagandne i špijunske aktivnosti sa ciljem zastrašivanja, ucjenjivanja te u ekstremnim slučajevima organizovanjem ubistava građana koji otkrivaju ili bi mogli razotkriti njihove zločine. Podsjećam da je više svjedoka u međuvremenu stradalo a onda se pojavilo pismo "stotina časnih i ugroženih policajaca" te podrška inspektor - blogera, Radovanović Borislava, koji hvali i opravdava brutalna prebijanja te najavljuje udar na pravosuđe od strane policije koja bi se "samoorganizovala" o čemu sam pisao u prethodnim prijavama kao što je "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" iz koje citiram stavove dotičnog. "Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu. ...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu." Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima. U nastavku ću prezentovati i priložiti dokumente nastale u poslednjih nekoliko dana te neke starije ali do sada neobjavljene a u kojima je glavni akter pomenuti Radovanović - u daljem tekstu "lažljivac" a da svjesno laže - izneću i priložiti dokaze. Svojim smišljenim lažima i intrigama on i saučesnici iz "gebels grupe" prikupljaju podatke i pripremaju teren za likvidacije nepodobnih. Prvi prilog na koji ću ukazati je tekst "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" koji je objavljen 16.05.2021. nakon što je g. Stupar brutalno likvidiran 11.03.2021. a načelnik Bašić je još uvjek živ ali se prema danas dostupnim informacijama već pripremalo i njegovo ubistvo. Zanimljivo je da je autor teksta - lažljivac Radovanović, montirao sliku na kojoj se u lijevom dijelu nalazi već ubijeni Mihajlo Stupar a u desnom djelu je upravo načelnik Radenko Bašić, koji će biti ubijen 12 mjeseci kasnije. Da li je u pitanju najava ili ne, procjenite sami ali među bitnijim djelovima koje sam podvukao ili uokvirio na strani 2, 12/13-ti red, piše citiram "vjerujte da Mihajlo Stupar neće, biti posljednja žrtva započetih obračuna". Počev od 4-og reda iste strane napisano je "Zloupotrebljavani su Stuparovi svjedočki iskazi i informacije kakve je dostavljao na onaj najgori mogući način - prodajom istih zainteresovanim kriminalnim strukturama. Za novac su pripadnici policije prodavali službene akte i tajne podatke, potpuno svjesni da čovjeka na taj način životno ugrožavaju. Stupar je životom platio povjerenje iskazano službenim licima!" Ovo je upravo opis metoda zločinaca iz policije koji sam i ja koristio u svojim prijavama i drugim tekstovima, kao recimo u krivičnoj prijavi "Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime" uz koju sam priložio "Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" i citirao dio : "Ovdje je konkretno, angažovani doušnik, iznio javno više laži od kojih ističem njegovu izjavu da sam ja navodno podnio prijave policiji, protiv više lica, (njega i njegovih prijatelja) što znači da svi oni koji su uhapšeni proteklih godina i koji su u opasnosti da budu hapšeni, odnosno osuđeni, sada imaju nacrtanu metu i mnogi od njih su spremni da ispale rafal u mene kako bi to izbjegli." Vidljivo je da je u pitanju potpuno isti metod kao kod ubijenog Stupara, koji je možda zaista bio informator policije ali s obzirom da je ovo izneseno o meni laž, kao što laže i Radovanović, sasvim je moguće i da je g. Stupar bio lažno predstavljan kao svjedok saradnik. Kako piše sam lažljivac Radovanović - on je pokušavao Stupara zavrbovati, citiram : "Davnih godina više puta sam Stupara "radio" oko razbojništava, po predmetima koje je odrobijao, i nije mi uspjelo pridobiti ga za saradnju iako sam kao inspektor bio vrlo uspješan na tom planu." Ovde dakle lažljivac Radovanović, tvrdi da je bio uspješan, odnosno imao je mnogo doušnika ali ako on nije uspio slomiti, uplašiti i ucjeniti Stupara, teško su to mogli neki drugi kriminalci iz policije i baš suprotno g. Stupar je mogao kao i ja upozoravati sve druge osobe, kakvi su zlikovci inspektori kriminalističke policije i savjetovati ih kako da se od njih zaštite što se logično njima nije dopadalo te su imali motiv da pripreme klopku i organizuju likvidaciju, puštajući svojim ortacima informaciju da je g. Stupar doušnik. Koja god da je opcija od 2 moguće, likvidacija je nesporno omogućena tako što su zločinci iz policije ubjedili saradnike sa ulice da postoji svjedok koji je opasan po njih i da ga je neophodno likvidirati. Iz ovog teksta ću citirati još samo dio u kome se navodi : "...doći ćemo do momenta kada će desetak prijedorskih inspektora objašnjavati po čijim naređenjima su me godinama nezakonito prisluškivali i pratili, svakodnevno o tome pisali izvještaje i slali ih u Banjaluku." Ovu tvrdnju povezujem sa laži napisanoj u prilogu "Komentari na članak", citiram : "Zdeno Bajo je kao sitni policijski doušnik elektronske pristupnice članstva Trećeg bloka dostavio Banjalučkim inspektorima." Lažljivi inspektor Radovanović u svojoj "ekspertizi" opravdava i objašnjava ubistvo g. Stupara pričom da je u pitanju svjedok informator policije te da je neki nečasni pojedinac tu informaciju otkrio prijavljenima koji su ga ubili, pa "imamo" i žrtvu i ubice i motiv, čime je slučaj "riješen" sve sa ciljem da nekome ne bi palo na pamet da je likvidaciju osmislila upravo policija, montirajući i lažirajući podatke te manipulišući sa uličnim ortacima. Da je to osim primjera koji sam već naveo činio u lažljivi inspektor, pojasniću i dokazati u nastavku no prethodno je potrebno objasniti tvrdnju da neko iz Prijedora navodno šalje podatke inspektorima u Banjaluku ali i da ja koji stanujem u Bijeljini, isto tako navodno šaljem neke informacije istim inspektorima u Banjaluku a ne u Bijeljinu. Inspektori kriminalci iz Prijedora ili iz Bijeljine, čije sam zločine razotkrio, znaju da sam opasan isključivo za njih a ne za njihove saradnike sa ulice koje štite ali da bi ih izmanipulisali i uvjerili da me ubiju, plasiraju im laž da podatke šaljem u Banjaluku, gdje postoji vjerovatno i neki pošteni policajac koji može pokrenuti istražne radnje, preko SIPA, Tužilaštva BIH ili RJTRS od čega ih prijatelji iz PU Bijeljina ne mogu zaštititi te se onda kao jedino rješenje nameće likvidacija "doušnika" prije nego "u Banjaluku pošalje najvažnije i po njih najopasnije dokaze". Prilog "Komentari na članak" je nastao tako što sam kopirao prepisku čitalaca ispod teksta sa bloga "Borislav Radovanovic". Naime, pomenuti je tražio da odobrim njegov članak u grupama gdje sam administrator, (čega isti nije svjestan) a u pitanju je tekst u kome u naslovu tvrdi da "Dodik pobjeđuje Jelenu Trivić sa preko 100000 glasova razlike". Nakon što sam napisao komentar, uhapšen je inspektor iz Prijedora te je lažljivac napisao tekst i na tu temu pa ponovo zatražio od mene da mu odobrim objavu. Naravno da ga nikada za prethodnih 5 godina nisam izbacio iz grupa jer sam htio da imam uvid u sve što radi. Kompletnu našu prepisku sa članka i nekoliko uglavnom uvredljivih komentara njegovih saradnika iz `gebels grupe` ću citirati u cjelosti a sada navodim svoj prvi komentar uz napomenu da ni njega niti bilo šta u drugim prepiskama nisam napisao tek tako iz dokonosti nego sa namjerom da izazovem reakcije drugih te pribavim potrebne dokaze : "Ti, Dodik i jos mnogi ćete uskoro da završite na robiji pa bi bilo korisno da pripremis odbranu za sebe umjesto sto si opravdavao krivicna djela drugih, pocev od prijetnji clanovima VSTV pa nadalje..." Lažljivac i ekipa su se baš spremili da kao čopor krenu na mene sa uvredama i lažima kad ih je zaledila vjest o hapšenju te su ostali bez teksta a prije daljeg obrazlaganja, citiram kompletan sadržaj prepiske sa pomenutog priloga uz ispravke pravopisnih grešaka :
Zdenko Bajo 14.09.2022. 14:16 Ti, Dodik i jos mnogi ćete uskoro da završite na robiji pa bi bilo korisno da pripremiš odbranu za sebe umjesto što si opravdavao krivična djela drugih, počev od prijetnji članovima VSTV pa nadalje... Borislav Radovanovic 04.09.2022. 22:45 RE: Zdeno Bajo Pazi, ti kao policijski doušnik možeš se nadati mojoj "robiji", no i ti i policijski štakori za koje radiš možete mi popušiti. Kao onomad kad si elektronsku bazu članstva Trećeg bloka dostavio policiji, kad sam te razotkrio i javno maršnuo. Razlika među nama je ta što sam ja bio policijski inspektor (za organizovani kriminal) a ti si bio sitni doušnik, pa je samo po sebi glupavo da ti mantraš o robijama. Šta ti znaš o krivičnim postupcima i pravnoj struci? Jeftini doušnici odrade šta im se kaže, prenesu šta su doznali ili kao ti dostave spisak članstva antirežimskog pokreta, no preko toga niti šta znaju, niti se pitaju. Ponajmanje politički doušnici kao ti, čiju ulogu sam razvalio jednostavnom objavom i dokazima kakvo si smeće. Još me napadaju da sam izdao opoziciju, pri čemu i takve poput tebe (policijske doušnike) podvode pod opoziciju. Pa ko onda da takvu "opoziciju" shvati ozbiljno?! Borislav Radovanovic 05.09.2022. 07:19 Zdeno Bajo je kao sitni policijski doušnik, elektronske pristupnice članstva "Trećeg bloka" dostavio Banjalučkim inspektorima. Kada sam to doznao, obavijestio sam ljude i naprosto smo razvalili tu priču ali smo ostali u kontaktu i od prvog dana masovno ušli u Pravdu za Davida. Pokušao je Zdeno Bajo i tu se uvući ali smo znali kakvo smeće je u pitanju i brzo je izolovan. Imao bih još mnogo toga navesti, no jedna policijska drukara to ne zavređuje Zdenko Bajo 05.09.2022. 19:04 Baš bih volio da objaviš dokaze o tome da sam ja doušnik i kojim sam to inspektorima nosio podatke. Istina je da sam ja tebe razotkrio kao 'trojanskog konja' i obavjestio neke osobe. Žao mi je samo što nisu svi znali za to pa bi i danas bili živi - počev od Kneževića do Bašića... Anonimno 04.09.2022. 14:04 Efendija, znači ipak je istina oni ti ko psetu siću bacaju da izmišljaš ! Anonimno Zdenko legendo, ne znam ko si, iz tvojih usta u Božije uši. Da li stvarno vjeruješ u ovo što si napisao? Anonimno 04. 09. 2022. 15:37 Ajde klošaru, prenosiš tekstove Vaskovića i kačis svuda sliku direktora policije Kostreševića da je neki kriminalac... Jado jadni Anonimno 15. 09. 2022. 05:06 E sad si ovim Zdenku obrnuo igricu, Boro bravo !!! Sad mu još ime napiši i neka ti liže muda iza duda ili možda dupe iza šupe Borislav Radovanovic 05. 09. 2022. 07:21 Pa sam je napisao ime i prezime - Zdenko Bajo a lako ga je naći na internet pretraživačima Anonimno 15. 09. 2022. 09:20 A usranog prezimena brate Boro. Zamisli da te neko celi zivot zove BAJOOO Zdenko Bajo 05. 09. 2022. 19:07 A na ove 'hrabre' anonimuse ne treba obraćati pažnju. Tigar se ne osvrće na pisku pacova... Anonimno 06. 09. 2022. 09:31 Jes jes moj BAJOOO ti bi prvi trebao biti anoniman kad imaš takvo ime a posebno prezime nesrećo ljudska Anonimno 06. 09. 2022. 17:37 Bajo, naduvaj se kite... Ti si samo jedan klošar i potrčko, nebitan lik... Aj prenosi Vaskovića i njegove bajke
Vidljivo je da osim mene i autora bloga svi ostali kriju imena i potpisuju se sa "Anonimno" a osim 2 su svi ostali uvredljivi na šta sam navikao od strane članova kartela tokom godina, kao što je recimo jedan nedavni pokušaj pod nazivom "Ronhilovi botovi" a koji neću uopšte da komentarišem kao ni vrijeđanja `gebels grupe`. Osnovni cilj je da Tužilaštvu BIH, predočim dokaz da inspektor Radovanović Borislav, smišljano laže sa ciljem da me predstavi kao kako kaže "drukaru", "sitnog doušnika", "smeće" kakvog je neophodno likvidirati. Nije ni riječi napisao o temi koju sam pomenuo - "prijetnje članovima VSTV-a" koje je krivično djelo on opravdavao i negirao. Detalje o tome sam objasnio u jednoj od prethodnih krivičnih prijava a tekst u kome se to vidi sam dostavio te prilažem i sada pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" u namjeri da sakrijem identitete saradnika kriminalaca iz policije jer ne znam ko je od njih radio vjerujući da čini ispravnu stvar, ko je ucjenjen ili zastrašan a ko je običan kriminalac. Način na koji lažljivac 12.08.2017. opravdava prijetnje ubistvom - vješanjem, najbolje pokazuje "sposobnosti" i "pravna znanja" kojima se hvali. Ovde je malo čudno i pitanje je kako je moguće da pomenuti lažljivac hvali Dodika, Kostreševića i MUP a mene pljuje jer sam navodno istoj toj "hrabroj" i "profesionalnoj" policiji dostavljao podatke. Takođe je šizofreno i to da istu tu policiju koju hvali u zadnjim tekstovima opisuje u komentaru kao "policijske štakore" no to je njegov problem i posljedica uloge lažnog disidenta u kojoj se nalazi. No da ne gubim vrijeme na poremećaje i šizofreniju, koncentrisaću se na iznesenu laž da sam ja navodno dostavljao policiji u Banjaluci "elektronske pristupnice članstva Trećeg bloka" no ovde je "genijalni" inspektor zaboravio da objasni kako je on to i od koga saznao da sam je nešto dostavio u Banjaluku. Ili je on njihov saradnik pa ga zato informišu te u tom slučaju bismo bili ortaci ili je u pitanju gnusna laž sa ciljem da mi se kao "cinkarošu" nacrta meta na čelo a što ja naravno znam koje od ovoga je istina. Vidljivo je iz njegovog komentara da me je svuda opisivao kao doušnika, očito sa ciljem da me spriječi u razotkrivanju njegovih manipulacija kao i da onemogući moj doprinos u otkrivanju ubica i nalogodavaca. Temu oko pristupnica je prvi put pomenuo ali u bitno drugačijem kontekstu u prilogu "Poruke lažnog disidenta" sa početkom 28.11.2017. nastavljeno 29 i 30-og te okončano 01.12.2017. prijetnjama "pravnim" i "kriminalističkim" znanjima te tužbama a punomoć koja mu je zatražena da bi zastupao 4 osobe, niti je dostavio tada niti ikada kasnije ali je bukvalno istovremeno 29.11.2017. protiv mene podignuta nelegalna optužnica pred nenadležnim OJTIS sa ciljem ne da se vodi nezakoniti postupak nego da budem ubijen na udaljenoj lokaciji kao laka meta saučesnicima policijskog narko kartela u Istočnom Sarajevu. Pošto pokušaji ubistva nisu uspjeli, razotkrio sam taj kriminal pred VSTV-em a sa druge strane teroristička organizacija MUPRS, (baš ona kojoj kao dostavljam podatke) prikriva zločince u svojim redovima koji su učestvovali u planiranju i pripremi pokušaja likvidacije. Istovremeno su pod zemljom završili izuzetno važni svjedoci - Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima kriminala od ubistva djevojčice Ivone Bajo, preko brojnih drugih krivičnih djela do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva. Lažljivi inspektor vrlo dobro zna da je osmogodišnja Ivona Bajo, smrtno stradala prilikom šverca narkotika koje je vršila policija ali tu "sitnicu" ne pominje nego piše izmišljotine o navodnim mojim `cinkarenjima` policiji. Da je istina sasvim drugačija i da je lažljivac bio bjesan jer sam u svari ja njega razotkrio te je zato bio prisiljen da se povuče skupa sa saradnicima, vidljivo je iz priloga "Razotkrivanje lažljivca i prevaranta" u kome je moja prepiska, upravo sa osobom čije je prijetnje vješanjem opravdavao pomenuti lažljivac.
Uz napomenu da ovo nije jedina osoba ni jedini dokaz vezan za ovu temu, ističem da se vidi već u uvodu datum 23.07.2017. što je znatno prije nastanka priloga "Poruke lažnog disidenta" ali i prije članka u kome se opravdavaju prijetnje vješanjem, citiram šta sam napisao : "Moguće je čak i to da je među nama špijun režima" na šta mi se odgovara riječima "Ma bojim se Borislava..." Iako nisam napisao ime - sagovornik zna na koga mislim jer sam o tome ranije govorio u audio razgovorima preko skajpa. Nadalje plasiram smišljeno tekst u kome pišem da sam svestan da sve što sazna od mene može prenijeti nekom drugom a s obzirom da sam odavno primjetio "posebne istražne radnje" i pokušaje da se navedem na to da lično izgovorim ili napišem sličnu prijetnju za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Pominjem špijuna za šta bi Borislav trebao znati, podsjećam da i dalje radi u policiji, da je režimski službenik te jasno postavljam pitanje da li je njegov "sukob" sa komandom stvaran ili je lažan kako bi se ubacio među pokrete naroda. Pominjem i falsifikat koji je objavio na svom blogu te predviđam da želi nešto da mi napakuje. Potom se vidi da 28.11.2017. u 14:01 pitam da li Boro uopšte ima neku člansku kartu, nakon što je, (prilog "Poruke lažnog disidenta") zatražio u 10:18 tog jutra, brisanje sebe i još 4 osobe iz evidencije članova. Na kraju priloga "Razotkrivanje lažljivca i prevaranta" se vidi zahtjev za skajp razgovor koji je trajao oko pola sata a zanimljivo je da se to desilo bukvalno isti dan kada je napisana nezakonita optužnica. Sačinjena je tokom 29.11.2017. a onda sat iza ponoći se pokušava doći do nekog materijala - prijetnje ili bar da me nekako obilježe kao saučesnika u iznesenim prijetnjama i optuže za nešto konkretno. Ja naravno tada nisam znao za nelegalnu optužnicu jer je potvrđena nekoliko dana kasnije i dostavljena mi 11.12.2017. no bilo mi je jasno koja je svrha tog i brojnih drugih razgovora sa više osoba u sitne sate s obzirom kakve su teme pominjane i koje su mi se riječi pokušavale "ubaciti u usta". Nije onda ni čudo zašto su zločinci iz policije toliko bjesni da su me napali i prijetili ubistvom čak i u sopstvenoj zgradi a na svaki argument uzvraćaju lažima i to sve glupljim tako da se dodatno uvaljuju u blato. Dakle pomenuti zahtjev lažljivca za brisanje iz članstva je došao nekoliko mjeseci nakon što sam lažljivca razotkrio i upozorio kako ovu osobu tako i neke druge da je u pitanju špijun, da paralelno sa tim više osoba pokušava da me nakon kontakta odvede na udaljenu lokaciju što nisam dopustio, osnovano sumnjajući da je to uvlačenje u klopku i pokušaj ubistva. Savjetovao sam svima da budu oprezni ako im se desi nešto slično te da upozore i druge, uključujući i Čedomira Kneževića o kome će biti pomena u nastavku. Pisao sam i to da Boro pokušava zbuniti ljude na brzinu "kao onda sa bombom" što je isti opisao u priloženom tekstu "Pogrešno tempirana bomba" od 28.09.2017. To je datum kada sam odavno okarakterisao inspektora kao špijuna i odjednom se prilikom jedne od aktivnosti, pojavljuje dojava o bombi u Banjalučkom sudu. To je grad u kome sam bio 1996-e a potom do te 2017-e više nikad. I sad kao baš tamo nosim neke materijale u policiju a Radovanović koji je tamo stalno "ne nosi". Bomba je naravno bila laž a kome je to odgovaralo neka svako sam procjeni. Uglavnom u ovom članku je inspektor detaljno opisao i koja su udruženja bila prisutna, naveo imena članova sve sa fotografijama te podvukao da "Pošto slične aktivnosti dogovaramo preko društvenih mreža i JAVNO policija uvijek blagovremano zna sve šta činimo." S obzirom da sam ja glup, kako to kaže ovdašnji "Šerlok Holms", citiram : "...a ti si bio sitni doušnik, pa je samo po sebi glupavo da ti mantraš o robijama. Šta ti znaš o krivičnim postupcima i pravnoj struci? Jeftini doušnici odrade šta im se kaže, prenesu šta su doznali ili kao to dostave spisak članstva antirežimskog pokreta, no preko toga niti šta znaju, niti se pitaju." Očito je "genijalni" detektiv zaboravio šta je sve lagao ali i šta je radio. Ostavljao je u sopstvenim tekstovima na "IZVOL`TE" policiji ali i internet javnosti sve detalje o aktivnostima, imenima, slikama pripadnika udruženja građana i pokreta a onda bjesan što sam razotkrio njegove prevare, odlučio da me predstavi javno svojim saradnicima, policiji i kriminalcima na ulici kao "opasnog svjedoka" po njih i njihove poslove te me je zato neophodno ućutkati za sva vremena. A onda, nakon što pokušaji likvidacije u okolini Bjeljine nisu uspjeli i ubice se nakon sati i sati čekanja vraćali ljuti i neobavljena posla, neko je došao na "genijalnu ideju" da se dovučem na nišan ubicama tako što će se formirati nezakoniti predmeti protiv mene za "povredu ugleda suda" pa zatvoriti nakon "smrti" optuženog. Da li je taj plan smislio lažljivac ili je izvršavan nalog šefova bande sa višeg nivoa, ostaje na Tužilaštvu BIH da ustanovi, kao i to na koji su način stradali navedeni svjedoci iz suda, tužilaštva i policije a podsjećam da je prije 5 godina inspektor Radovanović pisao : "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave". Evo ih sada 4-oro, koji su ostali i bez glave i to samo od pripadnika visokih državnih pozicija a drugih građana je mnogo više. Jedna od takvih sumnjivih smrti je opisana u prilogu `Čedomir Knežević žrtva „zločina protiv čovječnosti“` napisanom svega desetak dana nakon članka o bombi. A jedan od njegovih "prijatelja" i "savjetnika" je bio igrom slučaja, upravo Borislav Radovanović i kako sam napisao - žao mi je što nisam mogao baš sve da obavjestim, počev od Kneževića do Bašića na šta naravno nije bilo komentara. Možda nešto smisli pa upiše narednih dana no meni i ne treba odgovarati, nego neka se pripremi za pitanja tužilaštva i razmišlja da li će šefovi sa vrha kartela uopšte dozvoliti njegovo privođenje ili će poslati nekog "potrčka" sa svilenim gajtanom. Zato za kraj da citiram inspektorovog prijatelja - ministra, koji je prije par mjeseci rekao da je kriminalcima u policiji bolje da se sami prijave. A rješenje je i pobjeći što dalje, dok se još može - ako već nije prekasno...

PRILOZI

Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama, Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime, Komentari na članak, Ronhilovi botovi, Poruke lažnog disidenta, Razotkrivanje lažljivca i prevaranta, Pogrešno tempirana bomba, Čedomir Knežević žrtva „zločina protiv čovječnosti“

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902